You are on page 1of 10

SULIT 015/1

1 ‘Dua puluh dua ribu dua belas’ ditulis dalam angka ialah

A 2 212
B 20 212
C 22 012
D 22 120

2 Digit ‘7’ pada nombor yang manakah antara berikut mempunyai nilai 700?

A 17 384 C 38 597
B 25 719 D 53 870

3 Bundarkan 58 477 kepada puluh ribu yang hampir.

A 60 000 C 59 000
B 58 500 D 58 000

4 Rajah terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang bersaiz sama.

Rajah 1
Nyatakan pecahan bagi kawasan belorek.
5 5
A C
8 6

3 3
B D
8 4

5 30 150 ditulis dalam perkataan ialah
A Tiga ribu seratus lima puluh
B Tiga puluh ribu seratus lima puluh
C Tiga belas ribu seratus lima puluh
D Tiga ribu seratus lima belas

2

062 C 6.62 D 62.2 B 0. A 540 C 54 B 504 D 45 10 4 836 – 3 160 + 1 031 = A 645 C 1 767 B 765 D 2 707 11 Antara penukaran unit berikut. A 56 900 C 57 920 B 57 540 D 58 042 9 Bahagikan 4 032 dengan 8.0 7 63 247 – 10 126 = A 73 373 C 54 121 B 62 121 D 53 121 8 Cari hasil darab bagi 3 620 dan 16. yang manakah betul? A 9 mm = 90 cm C 4 km 50 m = 450 m B 1 cm 2 mm = 102 mm D 8 000 m = 8 km 12 4156 + 670 + 13639 = A 18 465 C 87 743 B 88 641 D 87 064 3 .SULIT 015/1 6 62 % ditulis dalam perpuluhan ialah A 0.

SULIT 015/1 13 Jadual 1 menunjukkan nilai wang yang dimiliki Danny Nilai RM100 RM50 RM10 Bilangan 9 8 32 Jadual 1 Hitung nilai wang yang dimiliki Danny A RM 1620 C RM1882 B RM1714 D RM2008 14.23 B 0. 1 1 A C 10 2 3 3 B D 10 5 4 .08 C 0. Cari perbezaan di antara P dan Q.14 D 0. P Q Rajah 2 Cari perbezaan di antara P dan Q. 0. A 72 C 152 B 74 D 182 16 Rajah 2 menunjukkan dua segi empat sama yang dibahagikan kepada beberapa bahagian.56 ÷ 4 = A 0.6 15 Tukarkan 3 hari 2 jam kepada jam.

m 20 14.m D 4:25 p.SULIT 015/1 17 Tan membungkus 15 keping biskut dalam satu bungkusan. berapa keping biskutkah yang dia perlu? A 850 C 880 B 865 D 900 18 Antara berikut yang manakah tidak benar? A 25 000 ÷ 10 = 2500 C 25 000 ÷ 1 00 = 250 B 25 005 ÷ 10 = 2050 D 20 500 ÷ 100 = 205 19 Kumar pergi ke kelas tusyen pada pukul 2. Pada pukul berapakah kelas tuisyen itu berakhir? A 3:50 p.30 p. Jika dia perlu membungkus 60 bungkusan.m.5m boleh ditulis sebagai A 1450 cm C 145 cm B 154 cm D 1.m C 4:10 p.45 cm 21 7 x 3 l 90 ml ÷ 6 = A 3 l 605 ml C 4 l 505 ml B 3 l 650 ml D 4 l 550 ml 5 . Tuisyen itu mengambil masa 1 jam 30 minit.m B 4:00 p.

25 6 .75 = A RM 36 574.75 C RM 36 447.04 kg adalah sama dengan A 5440 g C 5040 g B 5400 g D 5004 g 24 RM 36 102 + RM 409 – RM 63. Rajah 3 Nyatakan kedudukan huruf W.75 D RM 36 447.75 B RM 36 552.SULIT 015/1 22 Rajah 3 menunjukkan huruf W. A A1 C B4 B B2 D D1 23 5.

A 500 C 505 B 550 D 5 050 27 Terdapat 100 biji guli di dalam sebuah bekas. 45 763 60 941 Rajah 4 Cari hasil bahagi bagi nilai digit 5 dan nilai digit 4 A 400 C 200 B 350 D 125 26 Terdapat 27 775 jumlah tapak letak kereta. 37 biji daripada guli itu berwarna putih dan selebihnya berwarna biru. 7 cm Rajah 5 Kira perimeter. Berapakah jumlah kereta yang boleh diletakkan bagi setiap barisan. A 14 cm C 49 cm B 21 cm D 50 cm 7 . Tapak kereta itu dibahagikan kepada 55 barisan. Berapakah peratusan guli yang berwarna biru? A 67 C 37 B 63 D 33 28 Rajah 5 di bawah menunjukkan sebuah segitiga yang sama sisi. dalam cm. segitiga itu.SULIT 015/1 25 Rajah 4 menunjukkan dua kad nombor.

segi empat itu. Rajah 6 Perimeter segi empat sama itu ialah 20cm. 963 manik 488 manik P Q Rajah 7 Marliza mengeluarkan 279 manik daripada jumlah kedua-dua bekas itu.SULIT 015/1 29 Rajah 6 di bawah menunjukkan sebuah segi empat sama. Berapakah bilangan manik yang tinggal? A 1 172 C 684 B 1 039 D 209 8 . dalam cm2. Hitung luas. A 10 cm2 C 25 cm2 B 16 cm2 D 30 cm2 30 Rajah 7 menunjukkan bilangan setiap manik dalam sebuah bekas.

SULIT 015/1 31 Rajah 8 menunjukkan kedudukan objek dalam sebuah rak hiasan di bilik Fatimah. Hobi Membaca Melayari Internet Mengumpul Setem 1 221 784 Bilangan Murid Jadual 2 Jumlah semua murid yang terlibat dengan tinjauan ini adalah 3 000 orang. Rajah 8 Nyatakan kedudukan piala . Berapa orang muridkah yang hobinya adalah melayari internet? A 2 005 C 1 005 B 1 031 D 995 9 . A Lajur 1 dan baris 1 B Lajur 2 dan baris 1 C Lajur 4 dan baris 5 D Lajur 5 dan baris 3 32 Jadual 2 yang tidak lengkap ini menunjukkan satu tinjauan hobi murid di sebuah sekolah.

Jumlah bilangan itik yang dijual adalah 6 090. yang manakah pernyataan yang menunjukkan penjualan itik dalam bulan Jun? A 6 090 + 3 610 + 975 C 6 090 – 3 610 + 975 B 6 090 + 3 610 – 975 D 6 090 – 3 610 – 975 1 1 35 Amanda makan kek dan abangnya makan .32 kg C 432 kg B 43. Berapakah harga 3 buah telefon bimbit itu ? A RM 1 430 C RM 1 470 B RM 1 450 D RM 1 570 10 . Bulan Mei Jun Julai Bilangan Itik 3 610 975 Jadual 3 Antara berikut.5 l C 450 l B 45 l D 4500 l 34 Jadual 3 yang tidak lengkap ini menunjukkan bilangan itik yang dijual oleh Pak Ali dalam masa tiga bulan. 9 3 Apakah pecahan kek yang dimakan oleh mereka kesemuanya.SULIT 015/1 33 Cari hasil darab bagi 45 ml dan 100 A 4. 1 4 A C 3 9 2 5 B D 9 9 36 1 kg 80 g x 4 = A 4.2 kg D 4320 kg 37 Jumlah harga 8 buah telefon bimbit ialah RM 3 920.

P Q 5 cm R U T S 8 cm Rajah 10 Hitung luas kawasan berlorek A 9 cm2 C 40 cm2 B 25 cm2 D 64 cm2 40 Sebuah sekolah mempunyai 832 orang murid lelaki dan 756 orang murid perempuan.SULIT 015/1 38 Rajah 9 menunjukkan dua keping kad. Berapa orangkah murid yang tidak memakai cermin mata? A 1 140 C 1 010 B 1 175 D 1 240 KERTAS SOALAN TAMAT 11 . 578 orang murid itu memakai cermin mata. 38 500 20 Rajah 9 Cari jumlah hasil darab dua kad tersebut A 7 700  100 C 77  1 000 B 7 700  10 D 777  100 39 Dalam rajah 10 PQTU ialah segiempat sama dan QRST ialah segiempat tepat.