You are on page 1of 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RÎȘCA
COMUNA RÎȘCA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea organizării şi desfăşurării unor manifestări cultural-artistice şi
comemorative în perioada 1 decembrie 2015 - 13 ianuarie 2016

Consiliul Local al Comunei Rîşca, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului primar, doctor Bosînceanu Ion, înregistrată la
nr....
- Raportul de specialitate al domnului Creangă Mihai Adrian, înregistrat la
nr. ..............
În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,
cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36., al. 2, lit. „d” şi al. 6, lit. „a”, pct. 4 şi 5, art. 45,
al. 2, lit. a, art. 47 şi art. 49, din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
In baza avizelor Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buger
finante, Comisiei pentru pentru conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,
Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura culte, protectie sociala, activitati sportive si
de agrement;

Hotaraste
Art. 1. - Se aproba organizarea si desfasurarea unor manifestari cultural -
artistice si comemorative in perioada 1decembrie 2015 - 13 ianuarie 2016 conform
programului prevazut in anexa 1;
Art. 2. - Se aproba alocarea de la bugetul local suma de 1111111111 lei, pentru
organizarea si desfasurarea unor manifestari cultural-artistice si comemorative in
perioada 1 decembrie 2015 - 13 ianuarie 2016 conform programului prevazut in anexa
2;
Art. 3. - Anexele 1 si 2 fac parte integrata din prezenta hotarare;
Art. 4. - Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine
organizatorilor si directiei din cadrul Primariei Risca.

manifestări dedicare Zilei Naționale a României.13 ianuarie 2016 Primaria și Consiliul Local al Comunei Rîșca organizează în luna decembrie urmatoarele manifestări: . . ora 12.00 „Roata de la Rîșca” pe stil nou. ______/22. ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA PRIMĂRIA RÎȘCA Anexa nr. .L. BOSÎNCEANU ION . școlilor primare și gimnaziale ale comunei Rîșca. . Monumentul Eroilor din centrul comunei.24 decembrie 2015 Căminul Cultural Rîșca între orele 12. 1 la H.C.00 în cadrul grădinițelor.01.1 Decembrie 2015.00 „Roata de la Rîșca” pe stil vechi. nr. ceremonial religios și depunere de coroane de flori.00-13.23 decembrie 2015 ora 12.2016 privind aprobarea organizării și desfășurării unor manifestări cultural . .31 decembrie 2015 Primăria Rîșca între orele 11.13 ianuarie 2016 Primăria Rîșca între orele 11. „Vine Mos Crăciun cu daruri” pentru copiii din Comuna Rîșca”.00.00-13.00-17.artistice și comemorative în perioada 1decembrie 2015 . PRIMAR.00 „Spectacol de datini și obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou” susținut de copii prescolari și școlari din comuna Rîșca.

Suma de 1. Suma de 1. BOSÎNCEANU ION . obiceiuri din comuna 18-XII-2015 - Fintinele” 7. 24-XII-2015 1039 lei racoritoare Craciun si de Anul Nou” „Roata de la Risca” 4. Tip cheltuiala Manifestare Data Suma alocata Achizitionarea de coroane de flori Ziua Nationala a 1.I -2016 1.13 ianuarie 2016 Nr.700 lei 11. ____/22. nr.2016 privind aprobarea organizării și desfășurării unor manifestări cultural .000 lei pe stil nou „Roata de la Risca” 5. 1-XII-2015 si alte cheltuieli organizatorice Romaniei „Vine Mos Craciun 750 Pachete dulciuri x 2 cu daruri” pentru 23-XII-2015 8.artistice și comemorative în perioada 1decembrie 2015 .C. Cheltuieli utilitati - 8.01.500 lei pe stil vechi „Grupul de datini si 6. Cheltuieli diverse si neprevazute - Total PRIMAR.crt.L. ROMÂNIA SUCEAVA PRIMĂRIA RÎȘCA Anexa nr. 2 la H.60lei/pachet copiii din Risca „Spectacol de datini Pachete dulciuri si bauturi si obiceiuri de 3.000 lei 31-XII-2015 1.500 lei 13 .