You are on page 1of 1

Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen RON Flexi SC06FDIR/400073/25.05.

2011

31 Decembrie 2016
2015 Obiectivul fondului
Obiectivul Fondului este de a plasa resursele financiare astfel incat sa ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obtine daca ar plasa in mod individual
sumele in depozite bancare sau conturi de economii, in conditiile asumarii unui nivel de risc redus si a mentinerii unui grad crescut de lichiditate. Fondul se adreseaza in
principal investitorilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, ca instrument de plasament pentru resursele temporar excedentare.Fondul nu va investi in actiuni.
Avantajele fondului
 Posibilitatea obtinerii unor randamente mai ridicate in comparatie cu depozitele bancare;
 Dispunand de sume importante atrase de la investitori, fondul poate negocia dobanzi la banci mai mari decat investitorii individuali;
 Fondul monitorizeaza si exploateaza in permanenta oportunitatile de plasament, asemeni deponentilor care urmaresc ofertele promotionale privind
dobanzile platite de banci la depozite;
 Depuneri si retrageri ulterioare oricand fara a pierde randamentul acumulat;
 Comisioanele de subscriere si rascumparare sunt 0%;
 Suma minima de pornire a investitiei este de 1 unitate de fond, la valoarea din ziua respectiva.
Evolutia pietelor financiare si a fondului
Luna decembrie a fost marcata de deciziile de politica monetara luate de bancile centrale din SUA si din zona euro. Astfel Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat
extinderea programului de achizitii de obligatiuni cu inca 9 luni pana in luna decembrie 2017 dar ritmul lunar al cumpararilor a fost redus la 60 de miliarde de euro.
Rezerva Federala din Statele Unite (FED) a hotarat cresterea ratelor de dobanda cu 0.25 puncte procentuale, noul interval al dobanzilor fiind 0.50%-0.75%. Proiectiile
economice pentru anii urmatori au relevat probabilitatea unui ritm mai rapid de crestere a dobanzilor in 2017 decat cel asteptat.Pe plan local, in prima parte a lunii
decembrie au avut loc alegeri parlamentare, rezultatul indicand victoria Partidului Social Democrat care impreuna cu partenerul sau ALDE a reusit obtinerea majoritatii
parlamentare. Programul de guvernare al PSD-ului contine masuri precum cresterea salariului minim si reducerea mai multor taxe, implementarea acestora punand
presiune pe mentinerea deficitului bugetar in limita a 3% din PIB. Amanarea numirii premierului a amplificat riscul politic si a avut ca efect scaderea interesului
investitorilor pentru titlurile de stat romanesti. Ministerul de Finante a fost nevoit sa anuleze mai multe licitatii din lipsa de cerere, platind in acelasi timp un cost mai ridicat
pentru sumele atrase. Conform datelor publicate pe pagina BNR, randamentele obligatiunilor suverane au cunoscut un avans semnificativ pana spre finalul lunii
decembrie, ultimele zile din an aducand o detensionare a situatiei si inversarea tendintei crescatoare. Astfel, randamentul (BID) titlurilor cu maturitate 2025 a crescut de la
3.52 la un maxim de 3.75 revenind la finalul lunii catre nivelul de 3.6. Randamentele eurobondurilor emise de Romania au avut o evolutie corelata cu randamentele
titlurilor de stat din zona euro, urmand un trend usor descrescator. Spre exemplu eurobondul cu maturitatea in octombrie 2025 a scazut de la o valoare de circa 2.26%
inregistrata la sfarsitul lunii noiembrie pana la un randament de circa 2.18% la sfarsitul lunii. Ratele de dobanda de pe piata interbancara au inregistrat cresteri de pana
la 0.12 puncte procentuale in contextul reducerii lichiditatii din sistemul bancar.Evolutia preturilor indica o adancire a inflatiei in teritoriul negativ (-0.7%), presiunile
inflationiste nefiind inca un factor de risc pentru politica monetara condusa de Banca Nationala a Romaniei.Executia bugetara la finalul lunii noiembrie indica o crestere a
deficitului bugetar de la 0.17% la 0.73% din PIB, semnificativ sub tinta de 2.8% pentru anul 2016 lasand loc pentru cheltuieli mai mari in cursul lunii decembrie.
Imbunatatirea lichiditatii din sistemul bancar in prima parte a anului 2017 ar putea avea un efect pozitiv asupra ratelor de dobanda si a randamentelor titlurilor de stat.
Structura fondului la finalul lunii decembrie reflecta scaderea usoara a expunerii pe titluri de stat de la 36.96% la 35.74% concomitent cu cresterea ponderii tuturor
celorlalte categorii de plasamente.
D ate Gen er ale 128
Denominare Leu VUAN
124
Data lansarii 02.06.2011 120
Activ net (milioane RON) 772.48 116
Comision de administrare (lunar) 0.083% 112
Numar de investitori 5,379 108
1
VUAN 126.3209 104
2
Modified duration 2.05 100
1 Jun-11 May-12 Apr-13 Mar-14 Feb-15 Jan-16 Dec-16
Valoarea unitara a activului net certificata de banca
depozitara Raiffeisen Bank SA.
2
Reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii
fondului, ca urmare a modificarii cu 1% a randamentelor
instrumentelor cu venit fix detinute in portofoliu. Structura Fondului
3
Per f or man ta Randament Randament Plasamente monetare
35.74%
fond anualizat 10.09%
Obligatiuni corporative
Ultimele 6 luni 0.77% 1.55%
Titluri de stat
Ultimul an 1.81% 1.81%
30.36%
De la lansare 26.32%
0.44% 4.27% Obligatiuni municipale 23.81%
3
Performanta reprezinta evolutia valorii unitare a activului net
(dupa deducerea costurilor) in perioada considerata si nu
reprezinta o garantie pentru performanta viitoare.

www.raiffeisenfonduri.ro

Acest document lunar ce ilustreaza performanta si structura fondului nu reprezinta o oferta de a cumpara sau rascumpara unitatile de fond • Cititi prospectul de emisiune
inainte de a investi in fond • Prospectul de emisiune poate fi obtinut gratuit de la agentiile Raiffeisen Bank SA sau de la sediul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. •
PJR05SAIR/400019/08.02.2006 • Calea Floreasca nr.246D, sector 1 • Bucure[ti • Telefon +40 21 306 1711 • Fax +40 21 312 0533 • www.raiffeisenfonduri.ro •
office@raiffeisenfonduri.ro • Depozitar Raiffeisen Bank S.A. PJR10DEPR/400009 • Telefon +40 21 306 1289