You are on page 1of 3

1. Koji faktori utječu na svojstva očvrsnulog betona?

Karakteristika sastavnih komponenti (agregat, cement, voda, aditivi),
kvantitativnog odnosa udjela sastavnih komponenti, tehnoloških faktora,
postupka izrade, uvjeta u eksploataciji.
2. Koji faktori utječu na čvrstoću betona?
Njegovanje betona, vrsta i čvrstoća cementa, svojstva agregata, vodo
cementni faktor, način ugradnje, utjecaj aditiva, starost betona.
3. Navedite osnovno i dodatna svojstva očvrsnulog betona?
Osnovno svojstvo očvrsnulog betona je tlačna čvrstoća.
Dodatna svojstva su vlačna čvrstoća (cijepanjem i savijanjem), gustoća
očvrsnulog betona, modul elastičnosti, skupljanje i puzanje, vodo
propusnost, otpornost na smrzavanje sa ili bez soli za odmrzavanje te
ostala trajnosna svojstva.
4. Kako se dijele betoni prema gustoći?
Teški beton > 2600kg/m3
Obični beton 2000kg/m3 < x > 2600kg/m3
Lagani beton 800kg/m3 < x > 2000kg/m3
5. Kako na čvrstoću betona pri savijanju utječe brzina nanošenja
opterećenja?

6. Nacrtajte dijagram utjecaja uvjeta njegovanja na tlačnu čvrstoću.

7. Napišite definiciju karakteristične čvrstoće betona.
Karakteristična čvrstoća mora biti jednaka ili veća od minimalne
karakteristične čvrstoće tražene za zahtijevani razred čvrstoće. (Uglavnom
se odnosi na tlačnu čvrstoću, ali vrijedi i za vlačnu iako je ona znatno
manja od tlačne)
8. Kako se ispituje tlačna čvrstoća betona?
Ispituje se prešom za ispitivanje tlačne čvrstoće pri jedno osnom tlaku, na
reprezentativnim uzorcima valjka visine 30 cm i promjera 15 cm ili
kockama brida 15 cm pri starosti 28 dana. Tlačna čvrstoća je omjer
maksimalne sile i nominalne ploštine poprečnog presjeka uzorka.
9. Navedite načine ispitivanja vlačne čvrstoće betona.
Cijepanje, savijanje i direktni vlak.
10.Kako se ispituje vlačna čvrstoća betona direktnim vlakom?
Ispituje se na uzorcima s pripremljenim suženjem u sredini, kako bi se
osiguralo koncentriranje naprezanja u tom dijelu. Vlačna čvrstoća je omjer
maksimalne sile i nominalne ploštine poprečnog presjeka uzorka.
11.Kako se ispituje vlačna čvrstoća betona cijepanjem?
Vlačna čvrstoća cijepanjem ispituje se na valjcima ili prizmama
opterećivanjem po izvodnici. U uzorku se javljaju naprezanja okomita na
pravac djelovanja opterećenja. Opterećenje se mora nanositi jednoliko,
bez udara, i mora biti između 0,04 i 0,06 MPa/s. Vlačna čvrstoća
cijepanjem je 10 – 15% veća od čvrstoće direktnim vlakom.

06 MPa/s. 17.5…. uz mogućnost pada svojstava u kasnijoj fazi. i mora biti između 0. Za brzinu hidratacije je presudna temperatura smjese. 16. 13.1/9) * TLAČNA ČVRSTOĆA 14.7 do 0. 15.Kako se ispituje udarna čvrstoća betona? Ispitivanje se provodi tako da se uzorak betona izlaže ponavljanim udarcima padujećeg tereta sve dok taj teret ne prestane skakutati. pojave na konstrukciji takve da je sigurnost upitna.Kada se u praksi javlja potreba za naknadnim utvrđivanjem kvalitete betona? Razlozi naknadnom utvrđivanju kvalitete betona su nezadovoljavajući rezultati ispitivanja kontrolnih uzoraka u toku građenja. VLAČNA ČVRSTOĆA DIREKTNIM VLAKOM = (1/12…. 18.Kakav je odnos poroznosti i čvrstoće betona? Za 1% volumena povećane poroznosti.12. promjene u namjeni objekta.Koji je odnos tlačne i vlačne čvrstoće? Vlačna čvrstoća betona je otprilike 10 puta manja od tlačne čvrstoće betona.85 tlačne čvrstoće. Uporabom tog fenomena.Kako na čvrstoću utječe temperatura smjese betona? Povišene temperature u početku procesa očvršćivanja ubrzavaju proces hidratacije. Veća tlačna čvrstoća betona povezana je s većom udarnom čvrstoćom betona. 20. manje kasnije čvrstoće.1/14) * TLAČNA ČVRSTOĆA VLAČNA ČVRSTOĆA SAVIJANJEM = (1/4. rani prirast čvrstoće.Kako na čvrstoće betona utječe promjena vodo cementnog omjera? Što je vodo cementni omjer veći to je čvrstoća betona manja. 21. loša njega betona nepovoljno djeluje na svojstva trajnosti. smanjuje se čvrstoća za 3 do 5%. .Kako se ispituje vlačna čvrstoća betona savijanjem? Ispituje se na uzorcima oblika prizme (gredice) opterećenih s jednom ili dvije koncentrirane sile. a ne okoline.04 i 0. Opterećenje se mora nanositi jednoliko.Pomoću kojih parametra se prognozira zrelost betona? Tlačna čvrstoća betona može se promatrati kao funkcija vremena i temperature njege. Ovisno o sastavu betona. Uzorci se opterećuju koncentriranom silom do sloma. Dubina površinskog sloja betona na koji direktno utječe njega je: 20 mm u umjerenim klimatskim uvjetima više od 50 mm u ekstremno suhim uvjetima Stoga. bez udara.Što je to trajna čvrstoća betona? Dugotrajno tlačno naprezanje. 19. čvrstoće i otpornosti na abraziju površinskog sloja betona do navedenih dubina. uveden je pojam „zrelost betona“ koji se definira kao umnožak vremena i temperature.1/9) * TLAČNA ČVRSTOĆA VLAČNA ČVRSTOĆA CIJEPANJEM = (1/7…. koje je manje od trajne čvrstoće neće izazvati zakazivanje čak i ako djeluje beskonačno dugo vremena. te se ta veličina bilježi kao rezultat ispitivanja. Mjera otpornosti betona na udar je apsorbirana energija po jedinici volumena.Kako na čvrstoću utječe njegovanje betona? Njega betona je osiguravanje zadovoljavajućeg sadržaja vlažnosti i temperature u betonu određeno vrijeme neposredno nakon ugradnje i završne obrade da bi se postigla zahtijevana svojstva očvrsnulog betona. trajna čvrstoća varira od 0. Primjenom metode zrelosti moguće je praćenje razvoja čvrstoće betona u konstrukciji.

Kako se kod uhodane proizvodnje betona potvrđuje sukladnost tlačne čvrstoće betona? ne manje od 15 27.Kako se kod uhodane proizvodnje betona potvrđuje sukladnost vlačne čvrstoće betona? ne manje od 15 . ultrazvuk i pull out.Kako se kod početne proizvodnje betona potvrđuje sukladnost vlačne čvrstoće betona? 3 28. 22.Kako se indirektno ispituje tlačna čvrstoća betona prilikom naknadnog utvrđivanja kvalitete? Indirektno – kombinacijom postupaka – ispitivanjem betonskih valjaka izvađenih iz konstrukcije i primjenom jednog od ne razornih postupka ispitivanja.Kako se direktno ispituje tlačna čvrstoća betona prilikom naknadnog utvrđivanja kvalitete? Direktno – ispitivanjem betonskih valjaka izvađenih iz konstrukcije.Navedite ne razorne postupke ispitivanja tlačne čvrstoće betona.Kako se kod početne proizvodnje betona potvrđuje sukladnost tlačne čvrstoće betona? Period proizvodnje ne dulji od 12 mjeseci. Sklerometar. nekoj elementarnoj katastrofi. 23. 26. 25. provjera čvrstoće betona uslijed sumnje u lošu izvedbu ili nakon izloženosti požaru. 3 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće u grupi. 24.