ΑΛ/Μ2

05 - 06

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΟΡΟΣΗΜΟ

Τεύχος 2ο:

• Δυναμική στο επίπεδο (συνέχεια)
• Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες
δυνάμεις

Copyright  Eκδοτικές Επιχειρήσεις
Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ
Λ. Θησέως 50 – Καλλιθέα
τηλ.: 210 95 46 000 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
Δ /νση Εκπαιδευτικής σειράς:
Α. ΖΥΡΜΠΑΣ
Υπεύθυνοι σύνταξης: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΠΑΓΚΑΛΗΣ Φυσική για την Α' Τάξη του Λυκείου
Α. ΣΥΚΙΩΤΗΣ
Συντακτική Ομάδα:
1. Δυναμική στο επίπεδο (συνέχεια, απαντήσεις) σελ. 99
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ Ι.
ΓΕΡ ΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ . 2. Νόμος δράσης αντίδρασης σελ. 102
ΓΚΡΟΣ Γ.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γ.
ΔΑΜ ΙΑΝΟΣ Σ .
3. Σύνθεση ομοεπίπεδων δυνάμεων σελ. 105
ΔΙΑΚΑΚΗΣ Φ.
ΖΕΚΙΟΥ Α. 4. Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες σελ. 105
Θ Ε ΟΔ Ω Ρ Ο ΠΟΥΛΟ Σ Σ .
ΚΟΝΤΟΥ Ε.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Π. 5. Ισορροπία ομοεπίπεδων δυνάμεων στο επίπεδο σελ. 131
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ι.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΗ Α.
Μ ΑΝΑΖΟΥΔΗΣ Χ.
6. Στατική τριβή - Τριβή ολίσθησης σελ. 133
ΜΑΣΤΡΑΛΕΞΗΣ Δ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. 7. Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα σελ. 135
ΞΕΝΙΔΗ Ζ.
ΠΑΓΚΑΛ ΗΣ Δ.
ΠΑΥΛ ΙΔΗΣ Γ.
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.
ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ Σ .
ΠΟΥΤΑΣ Σ . ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΣΥΚΙΩΤΗΣ Α.
ΤΟΥΝΤΑΣ Κ.
1. Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση 2. Συντηρητικές ή διατηρητικές δυνάμεις
Γραφικά:
Κυριακίδου Ευαγγελία

ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο - Δεύτερος Νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 99

Απαντήσεις των ερωτήσεων - Λύσεις Κριτηρίων αξιολόγησης στο 1ο τεύχος:

Ερωτήσεις

13. ΣF = 0

14. Κινούνται προς τα εμπρός λόγω αδράνειας.

15. 1.γ
2. α
3. β

16. α. 3
β. 2
γ. 4

17. δ

18. Δρουν αλλά έχουν συνισταμένη μηδέν.

19. Ο επιβάτης λέει ψέμματα γιατί το κιβώτιο κατά το φρενάρισμα θα κινηθεί προς τα εμπρός λόγω
αδράνειας.
20. i.β
ii. δ

21. β

22. γ

23. β,δ

Το δεύτερο Γ. γ Β. Λ 2ο Θέμα Α. Σ γ. 1.β 2.75 kg 4ο Θέμα (AB) = 1045 m . Λ δ. Λ β. γ Δ. 100 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . α Ε. Απόδειξη Β.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 2ο Κριτήριο Αξιολόγησης 1ο Θέμα Α. γ 4. (0-2)s Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη (2-4)s Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (4-6)s Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη 3ο Θέμα ΣF = 0. α. δ 3. Σ ε.

α 3. 1. γ Β. διάνυσμα Δ. γ 4. α 3. γ Γ. Όχι. 1. β 2. β 2. β Β. 0ο γ. γ 2. 0ο . διαφορετικές διευθύνσεις 2ο Θέμα Α. Γρήγορα. 1. β-δ 3ο Θέμα 1 α. εφφ  5 4ο Θέμα 80 m .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 101 3ο Κριτήριο Αξιολόγησης 1ο Θέμα Α. α 3. δ Γ. β.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . δ 4.

Δράση και αντίδραση ασκούνται σε διαφορετικά σώματα. Έτσι οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται πάντα ανά ζεύγη. γ.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Δυναμική στο επίπεδο Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Τρίτος Νόμος Νεύτωνα Δυναμική στο επίπεδο: 1. Σε κάθε δράση αναπτύσσεται πάντα μία αντίδραση. . ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (ΤΡΙΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ) Διατύπωση του νόμου: Όταν δύο σώματα Α και Β αλληλεπιδρούν και το σώμα Α ασκεί μία δύνα- μη στο σώμα Β. Δράση και αντίδραση συνυπάρχουν. α. τότε και το σώμα Β ασκεί στο σώμα Α δύναμη ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης. 102 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Η μία από τις δύο δυνάμεις ονομάζεται δράση και η άλλη αντίδραση β.

2.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 103 Στον υπολογισμό της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο ένα από τα δύο σώματα θα λαμβάνουμε υπόψη μόνο τη δράση (ή την αντίδραση ανάλογα).ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .  Β : Η δύναμη που ασκεί η Γη στο σώμα  B΄ : Η δύναμη που ασκεί το σώμα στη Γη.ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 1. Δύναμη από το δάπεδο. (Κάθετη αντίδραση)  N : Δύναμη από το δάπεδο στο σώμα  N΄ : Δύναμη από το σώμα στο δάπεδο   Ισχύει: N   N΄ .   Ισχύει: B  B΄ Τα σώματα κινούνται προς τη Γη και όχι η Γη προς τα σώματα λόγω της μικρής τους μάζας συγκριτικά με τη μάζα της Γης. Βάρος σώματος. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ .

Αντίσταση αέρα. Δύναμη ελατηρίου. σώματα με τα στ. Άνωση. Έτσι F1  F΄ 1  F2  F2΄  Η βάρκα και ο άνθρωπος κινούνται προς την προκυμαία λόγω της F1 . επαφή που ασκούνται σε ένα γ.αντίδραση της F΄1  F2΄ : Η δύναμη που ασκεί ο κάβος στο σχοινί   F2 : Η δύναμη που ασκεί το σχοινί στον κάβο .  F1' : Η δύναμη που ασκεί ο άνθρωπος στο σχοινί   F1 : Η δύναμη που ασκεί το σχοινί στον άνθρωπο . Τάση νήματος.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 3. Οι δυνάμεις από β. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Δυνάμεις επαφής είναι μεταξύ άλλων και οι παρακάτω: Παρατήρηση: α.αντίδραση της F2΄     Ισχύει: F1   F΄ 1 και F2  F2΄ Επίσης για σχοινί χωρίς μάζα (αμελητέα) ισχύει για τα μέτρα τους: F1  F2 . . Μεταξύ μαζών. Ανάμεσα σε μαγνήτες β. σώμα είναι τόσες δ. 104 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Δυνάμεις από απόσταση αναπτύσσονται: α. Τριβή. Κάθετη δύναμη στήριξης οποία αυτό έρχεται σε επαφή. όσα είναι τα ε. Τάση νήματος. Ανάμεσα σε ηλεκτρικά φορτία και γ.

Εάν φ  180 ο τότε ισχύει: F  F1  F2 . .    γ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ. Σύνθεση δύο ομοεπιπέδων δυνάμεων α.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 105 2. Σύνθεση δύο δυνάμεων που οι διευθύνσεις τους σχηματίζουν γωνία φ με- ταξύ τους.    Ισχύει: F  F1  F2  Για το μέτρο της F : F  F12  F22  2F1F2 συνφ  F2 ημφ Για την κατεύθυνση της F : εφθ  όπου θ η γωνία που σχηματίζει F1  F2 συνφ η F με την F 1 .    δ.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .  Επειδή συν0ο  1 η F : F  F12  F22  2F1F2 οπότε F  F1  F2 .  Για το μέτρο της F : F  F12  F22  2F1F2 συνφ . β. Α. Εάν φ  0ο τότε ισχύει: F  F1  F2 . Σύνθεση δυνάμεων σε κάθετες διευθύνσεις    Ισχύει: F  F1  F2  Μέτρο της F : F  F12  F22  F2 Κατεύθυνση της F : εφθ  όπου θ η γωνία που σχηματίζει η συνισταμένη F1   F με την F1 .  Επειδή συν180ο  1 η F : F  F12  F22  2F1F2 οπότε F  F1  F2 .  Για το μέτρο της F : F  F12  F22  2F1F2 συνφ .

Ανάλυση δύναμης σε δύο συνιστώσες. Υπολογίζουμε τη συνισταμένη  ΣFx κ ' ΣFy  σε κάθε άξονα προσθέτοντας αλ- γεβρικά τις συνιστώσες (ή τις δυνάμεις) που βρίσκονται πάνω σε κάθε άξονα ξεχωριστά. α. Συνήθως η ανάλυση γίνεται σε δύο κάθετες συνιστώσες Fx συνθ   Fx  Fσυνθ F Fy ημθ   Fy  Fημθ F Η γωνία θ θεωρείται γνωστή. 106 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Σύνθεση περισσοτέρων των δύο δυνάμεων Για να βρούμε τη συνισταμένη περισσοτέρων των δύο δυνάμεων ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα. Αναλύουμε όσες δυνάμεις δεν είναι πάνω στους άξονες σε συνιστώσες. Η επιλογή του συστήματος είναι αυθαίρετη έτσι ώστε να χρειάζονται όσο το δυνατόν λιγότερες αναλύσεις. Επιλέγουμε ένα ορθογώνιο σύστημα αξόνων με αρχή το σημείο εφαρμογής των δυνάμεων.   γ. β. Γ.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις B. .

Έτσι για τη συνισταμένη ισχύει: Για το μέτρο ΣF  ΣF2  ΣFy2 ΣFy Για την κατεύθυνση εφω  ΣFx Παράδειγμα: F1x  F1συνθ F1y  F1ημθ F2x  F2 συνφ F2 y  F2 ημφ Οι γωνίες φ και θ θεωρούνται γνωστές. Οι δυνάμεις ΣFx και ΣFy είναι κάθετες μεταξύ τους.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 107   δ.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . . ΣFx  F1x  F2x ΣFy  F1ψ  F2y  F3 Τελικά: ΣF  ΣFx2  ΣFψ2 ΣFψ κ΄ εφω  ΣFx Παρατήρηση Η αναλυτική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύνθεση δύο δυνάμεων.

σε κάθε δύναμη (δράση) που ασκεί ο μαθητής ασκείται αντίδραση από το κιβώτιο με αποτέλεσμα η συνισταμένη να είναι μηδέν. δρουν σε διαφορετικά σώματα. Η δράση δεν αναιρεί την αντίδραση διότι: α. η κίνηση είναι επιταχυνόμενη β. Αυτό συμβαίνει διότι: α. είναι αντίρροπες. μια ίσου μέτρου δύναμη κάθετη σ’ αυτό δ. γ. Ασκούμε σε ένα ελατήριο με το χέρι μας δύναμη και αυτό επιμηκύνεται. η επιτάχυνση της βαρύτητας παραμένει σταθερή γ. μια ίση δύναμη β. η δράση ασκείται σε μεγάλο σώμα κι η αντίδραση σε μικρότερο. 108 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Ένα μήλο βάρους 5Ν πέφτει από ένα δέντρο. β. . Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα συμπεραίνουμε ότι: α. μια δύναμη αντίθετης φοράς και μεγαλύτερου μέτρου γ. Τότε το ελατήριο ασκεί στο χέρι μας α.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Ερωτήσεις 24. 27. μια αντίθετη δύναμη. η δύναμη που ασκεί το μήλο στη Γη είναι μεγαλύτερη από 5Ν 25. 26. Ένα μαθητής σπρώχνει ένα κιβώτιο αλλά αυτό δε κινείται. δ. η δύναμη που ασκεί το μήλο στη Γη είναι ίση με 5Ν δ. η δράση είναι μεγαλύτερη από την αντίδραση.

10Ν δ. Σε ένα σώμα ασκούνται δύο κάθετες μεταξύ τους δυνάμεις με μέτρα F 1=8N και F 2=6N. το βάρος της και η δύναμη από το χέρι μας β. 30. 2Ν γ. Η συνισταμένη δύναμη είναι α. καμία δύναμη 29. 28.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 109 β. ο μαθητής δεν είναι αρκετά δυνατός. Κατά την κίνησή της ασκούνται σε αυτή α. 14Ν β. το βάρος του κιβωτίου είναι πολύ μεγάλο. Να αντιστοιχίσετε το είδος των παρακάτω δυνάμεων: τριβή άνωση ηλεκτρική επαφής ελατηρίου βαρυτική από απόσταση μαγνητική τάση νήματος αντίσταση αέρα . το βάρος της γ. η δύναμη από το χέρι μας δ. τα στοιχεία δεν είναι επαρκή για να βρούμε τη συνισταμένη. γ. δ.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο είναι μηδέν. Κρατάμε μια πέτρα στο χέρι μας και την πετάμε.

δ. η δύναμη από το τραπέζι στο σώμα. η δύναμη από το σώμα στη γη. δ. ίσο με το άθροισμα των μέτρων των δυνάμεων Fολ  F1  F2 β. 32. μικρότερο από το άθροισμα των μέτρων των δυνάμεων Fολ  F1  F2 δ.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 31. Η αντίδραση της F ασκείται στο τραπέζι ενώ της B δεν υπάρχει. δε μπορούμε να απαντήσουμε χωρίς να ξέρουμε τα μέτρα των F1 και F2 . Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης είναι: α. Οι δυνάμεις έχουν σχέση δράσης αντίδρασης β. γ. 34. α. β. η δύναμη από τη γη στο τραπέζι. Στο παρακάτω σχήμα δύο δυνάμεις ασκούνται στο σημείο Ο. Ένα σώμα βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα τραπέζι και ασκεί δύναμη σε αυτό με φορά προς τα κάτω. . Είναι δυνάμεις επαφής. 110 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Έχουν συνισταμένη μηδέν. Δύο δυνάμεις F1 και F2 ασκούνται σε ένα σώμα και σχηματίζουν γωνία 45 ο. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που έχουν σχέση με το διπλανό σχήμα είναι σωστή. 33. η δύναμη από τη γη στο σώμα. μεγαλύτερο από το άθροισμα των μέτρων των δυνάμεων Fολ  F1  F2 γ. Η αντίδραση αυτής της δύναμης είναι: α. Επέλεξε το διάνυσμα που αντιστοιχεί στη συνισταμένη των δύο δυνάμεων. γ.

Για να ισορροπεί ένα σώμα υπό την επίδραση τριών ομοεπίπεδων δυνάμε- ων πρέπει α. .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 111 α β γ δ 35.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . η συνισταμένη των δύο να είναι αντίθετη της τρίτης. η μια δύναμη να είναι μεγαλύτερη από τις άλλες δύο δ. οι δυνάμεις να έχουν μικρό μέτρο β. οι δύο δυνάμεις να είναι αντίθετες γ.

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Μεθοδολογία ασκήσεων . Η ζυγαριά μετράει τη δύναμη που ασκεί σ’ αυτήν το σώμα που είναι τοποθετημένο πάνω της. Παράδειγμα 1 Ισχύει Τ=Τ΄ Σώμα Α: Β1 -Τ=m1 α (1) Σώμα Γ: T΄  m 2 α  T  m 2 α (2) Με πρόσθεση των (1) κ’ (2) κατά μέλη: m1g Β1  (m1  m 2 )α  α  m1  m 2 Το σχοινί και η τροχαλία θεωρούνται αβαρή και δεν υπάρχουν τριβές μεταξύ των σωμάτων 2. Η δύναμη αυτή δεν ισούται πάντα με το βάρος του σώματος.112 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Αποδείξεις Μεθοδολογία 1.  Ν΄: Η δύναμη που ασκεί το σώμα στη ζυγαριά    Ισχύει: Ν   Ν΄ : Η ζυγαριά μετράει τη δύναμη Ν΄ . Σε σύστημα σωμάτων εφαρμόζουμε το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα ξεχωριστά για κάθε σώμα του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις δυνάμεις που ασκούνται σ’ αυτό (σώμα). Ένδειξη ζυγαριάς.  B : Η δύναμη που ασκεί η γη στο σώμα  Ν: Η δύναμη που ασκεί η ζυγαριά στο σώμα.

ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Για τη σύνθεση δύο δυνάμεων που σχηματίζουν μεταξύ τους γω- νία φ μικρότερη ή ίση των 90 ο είναι προτιμότερη η μέθοδος του κανόνα του παραλληλογράμμου. Για τη σύνθεση δύο δυνάμεων που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία φ μεγαλύτερη των 90 ο είναι προτι- μότερη η διαδικασία ανάλυσης των δυνάμεων σε δύο κάθετους άξονες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούμε τα εξής: θ ημθ συνθ εφθ ο 0 0 1 0 30o 1/ 2 3/2 3/3 45o 2 /2 2/2 1 60o 3/2 1/ 2 3 90 o 1 0  Επίσης αν για τη σύνθεση δύο δυνάμεων που σχηματίζουν γωνία μεγα- λύτερη των 90ο χρησιμοποιηθεί ο κανόνας του παραλληλογράμμου είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι: ημ 180  θ   ημθ συν 180  θ   συνθ .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 113 3.

Αυτό οδηγεί σε απλούστερη λύση του προβλήματος.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 4. Τότε το παραλληλόγραμμο τους είναι ρόμβος και η συνι- σταμένη (διαγώνιος) διχοτομεί τη μεταξύ των δυνάμεων γωνία. Για τη γωνία θ: Για τη γωνία φ: ΣFψ ΣFψ εφθ  εφφ  ΣFx ΣFx Η γωνία που σχηματίζει Η γωνία που σχηματίζει   η ΣF με τον άξονα x ισούται η ΣF με τον άξονα x ισούται με 180  φ με 360-θ 5.114 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Όταν χρησιμοποιείται η αναλυτική μέθοδος είναι πιθανό κάποια από τις ΣFx κ΄ ΣFy να προκύψει αρνητική όπως φαίνεται στα πα- ρακάτω σ χήματα. . Σε ορισμένες περιπτώσεις δύο από τις δυνάμεις που προστίθενται είναι ίσες.

Να υπολογιστεί η συνισταμένη τους.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 115 Λυμένες ασκήσεις Παράδειγμα 39  Να βρεθεί η συνισταμένη δύο δυνάμεων F1 με μέτρα F1=4N και F2 =3N όταν εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο και οι διευθύνσεις τους σχηματίζουν ορθή γωνία.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Λύση 1ος τρόπος (κανόνας παραλληλογράμμου) . Λύση Για το μέτρο της συνισταμένης έχουμε: F  F12  F22  F  42  32 N  F  5N Για τη διεύθυνση της: F2 3 εφθ   F1 4 Παράδειγμα 40 Δύο δυνάμεις με μέτρα F1  10N και F2  20N ασκούνται στο ίδιο σημειακό αντι- κείμενο και σχηματίζουν γωνία φ  60ο .

1 F1x  F1συνφ  10  συν60  10  N  5Ν 2 F1y  F1ημφ  10  ημ60  10  3 / 2N  5 3Ν ΣFx  F1x  F2  25N ΣFy  F1y  5 3N 2 Τελικά: ΣF  ΣFx2  ΣFy2  252   5 3  N  10 7N ΣFψ 5 3 3 κ΄ εφθ    ΣFx 25 5 .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 1 F  F12  F22  2F1F2 συνφ  102  202  2 10  20  N 2  F  700N  10 7N F1ημφ 10  3 / 2 5 3 3 εφθ     F2  F1συνφ 20  10  1/ 2 25 5 2ος τρόπος (Ανάλυση σε άξονες). 116 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 117 Παράδειγμα 41   Δύο δυνάμεις F1 και F2 έχουν ίσα μέτρα F1  F2 και οι κατευθύνσεις τους σχη- ματίζουν γωνία φ  120ο .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . F2 y  F2 ημ60o 1 ΣFx  F1  F2x  F1  F2 συν60 ο  F1  F1   F1 / 2 2 ΣFy  F2y  F2 ημ60  F1  3 / 2 (θέτουμε όπου F2  F1 ) . Να υπολογιστεί η συνισταμένη τους. συν120   συν60   1/ 2  1 F  F12  F22  2F1F2 συν120ο  F  F12  F12  2F1F1      2  F  F12  F12  F12  F  F12  F  F1 ημ120ο  ημ60ο  3 / 2 θέτουμε F1  F2 F2 ημφ F1  3 / 2 F 3 εφθ    εφθ  1  εφθ  3 . Λύση 1ος τρόπος (κανόνας παραλληλογράμμου). θ  60ο F1  F2 συνφ F1  F1  1/ 2  F1 2ος τρόπος (Ανάλυση σε άξονες) F2 x  F2 συν60ο .

Επειδή F1  F2 το παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος. Δίνονται τα μέτρα των δυνάμεων F1  F2  10Ν και F3  20 3N . Έτσι η διαγώνιος (συνισταμένη) διχοτομεί . Η διαγώνιος OF διχοτομεί τη γωνία F1 Oˆ F2 . Λύση   Προσθέτουμε πρώτα με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου τις F1 και F2 . Έτσι θ  φ / 2  120ο / 2  60 ο  Το τρίγωνο F1 Ο F2 είναι ισόπλευρο Τελικά: F  F1  F2 Παράδειγμα 42 Να υπολογιστεί η συνισταμένη των δυνάμεων του σχήματος. 118 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Άρα: 2 2 2 F  F 3 2 F12  3F12 F  ΣF  ΣF   1    1   x y  F1 2  2  4 ΣFy F1 3 / 2 εφθ    3 δηλαδή θ  60ο ΣFx F1  1/ 2 F  F1  F2 3ος τρόπος Επειδή F1  F2 το παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος.

ο Δίνονται: F1  5N . θ  φ / 2  60 ο / 2  30 ο Επίσης για το μέτρο της ισχύει: F12  F12  F22  2F1F2 συν60 ο 1 F12  F12  F22  2F1F2   102  102  102 N  3  102 N  10 3N 2   Η κατεύθυνση της F12 είναι αντίθετη από αυτήν της F3 Τελικά ΣF  F3  F12  20 3 N  10 3 N  10 3N  Η κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης συμπίπτει με την κατεύθυνση της F3 .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 119   τη γωνία φ των F1 και F2 . o φ γιατί 150   180ο 2 Η συνισταμένη μπορεί να βρεθεί και με ανάλυση των δυνάμεων σε άξονες. φ  60 Λύση Αναλύουμε σε άξονες την F 3 Έτσι F3x  F3συν60ο  8 1/ 2Ν  4Ν και F3y  F3 ημ60ο  8  3 / 2Ν  4 3Ν .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . F2  6 3N . F3  8N . Παράδειγμα 43 Να υπολογιστεί η συνισταμένη των δυνάμεων του σχήματος.

ΣFy 2 3N εφθ   2 3 ΣFx 1N Παράδειγμα 44 Αν η συνισταμένη των δυνάμεων του σχήματος βρίσκεται πάνω στον άξονα  y να υπολογιστεί το μέτρο της F2 . . 120 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Η συνισταμένη των δυνάμεων σε κάθε άξονα θα είναι: ΣFx  F1  F3x   5  4  Ν  1N    ΣFy  F3y  F2  4 3  6 3 N  2 3N (το μείον δηλώνει ότι η φορά της ΣFy συ-  μπίπτει με αυτήν της F2 ). Το μέτρο της συνισταμένης ΣF  ΣFX2  ΣFY2  ΣF  12  (2 3) 2 N  13N Η κατεύθυνσή της θα υπολογιστεί από την εφαπτομένη της γωνίας θ που σχη- ματίζει με τον άξονα x. θ  30ο Λύση ΣFx  0  F1x  F3x  F2  0  F2  F1συν30  F3συν60  F2  10  3 2  10 3  1 2  N  10 3N . F3  10 3N και φ  60ο . Δίνονται: F1  10N.

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 121 Παράδειγμα 45 Αν για τις δυνάμεις του σχήματος ισχύει: F1  10 2N . F2  4 3N . Δίνονται: συν30ο  3 / 2 . ημ30ο  1/ 2 . F3  2 3N να υπολογιστεί η συνισταμένη τους. Τελικά: ΣF  ΣFx2  ΣFy2  116N  ΣF  2 29N ΣFy 10 εφθ    2. συν45ο  ημ45ο  2 / 2 .5 ΣFx 4 .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . 10 2  2 F1x  F1συν45o   10N 2 F1y  F1ημ45o  10N F2x  F2 συν30ο  4 3  3 / 2  6Ν F2 y  F2 ημ30ο  4 3  1/ 2  2 3Ν Για τη συνισταμένη στον άξονα x έχουμε: ΣFx  F2 x  F1 x   6  10  N  4N . Βρίσκουμε τις συνιστώσες των F1 και F2 . Ομοίως για τον άξονα y   ΣFy  F3  F2 y  F1 y  2 3  2 3  10 N  10N . Λύση Παίρνουμε κατάλληλους ορθογώνιους άξονες Ox και Oy (ο άξονας Oy συμπίπ-    τει με την κατεύθυνση της F3 ).

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Παράδειγμα 46 Στο διπλανό σχήμα δίνεται ότι B1  22N και B2  10N .5 και ημθ  3 / 2 . Η γωνία θ  60ο . Το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο.5  2   Ν1  Fy  Β1  0  Ν1  Β1  Fημ60ο  Ν1  22Ν  10 3Ν  Ν1  4. Λύση Οι δυνάμεις που ασκούνται στα δύο σώματα φαίνονται στο διπλανό σχήμα. συνθ  0. 122 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . 7Ν .αντίδραση) ΣFx  0 1 Για την ισορροπία του Σ1 έχουμε: ΣF  0   ΣFψ  0  2  1  Τ ' Fx  0  Fx  T '  Fσυνθ  Τ '  T 10N F F  F  20N συνθ 0. Για την ισορροπία του Σ2 έχουμε: ΣFy  0  T  B2  0  T  B2  T  10N . Όμως T '  T  T '  10N (δράση . Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο Σ1 και στο Σ2 .

F2  1N . Να βρείτε τη συνισταμένη των δυνάμεων F1 . 20Ν. Απ: 10N. 0 Ν    62. εφθ  1 63. 10 3N . φ  120ο δ. φ  60ο γ.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 123 Ασκήσεις για λύση   60. 60ο δ. F2 και F3 όταν F1  8N . 10 3Ν .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . 0ο β. Απ: α. Να βρείτε τη συνισταμένη δύο δυνάμεων F1 και F2 που έχουν ίσα μέτρα F1  F2  10N στις παρακάτω περιπτώσεις: ο α. 10Ν.  με την F να σχηματίζει γωνία φ  30ο με μία από τις δύο. Να βρεθεί η συνισταμένη δύο δυνάμεων F1 και F2 με μέτρα F1  5N και F2  6N όταν εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο και οι διευθύνσεις τους σχημα- τίζουν μεταξύ τους ορθή γωνία. F3  7N Απ: ΣF  7 2N . φ  0ο β. Απ: F  61N . εφθ  6 / 5   61. φ  180 Οι δυνάμεις εφαρμόζονται στο ίδιο σημείο και φ η γωνία που σχηματίζουν οι διευθύνσεις τους. 30ο γ. Να αναλυθεί μια δύναμη F  20N σε δύο κάθετες μεταξύ τους συνιστώσες.

Να αναλυθεί μία δύναμη μέτρου 100Ν σε δύο κάθετες μεταξύ τους και ίσου μέτρου συνιστώσες. F2  6N . εφθ  1/ 2   68. Δύο δυνάμεις ίσου μέτρου ασκούνται στο ίδιο υλικό σημείο υπό γωνία 60 ο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 64. ώστε η συνισταμένη των τριών δυνάμεων να ισούται με μηδέν. Να υπολογιστεί η συνισταμένη των δυνάμεων F1 και F2 του σχήματος. Δίνονται F1  4 3N και F2  10N Απ: F  28N . εφθ  3 / 2 . Απ: 50 2N 66. 124 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . F3  7N Απ: 13N . Δίνονται: F1  10N και F2  5N Απ: F3  5 5N . εφθ  2 / 3  67. Απ: 10Ν 65. να βρεθεί το μέτρο των δυνάμεων. Αν το μέτρο της συνισταμένης τους ισούται με 10 3N . Να βρεθεί το μέτρο και η κατεύθυνση δύναμης F3 που πρέπει να εφαρμο- στεί στο σημείο Ο του σχήματος. Να υπολογιστεί η συνισταμένη των δυνάμεων του σχήματος Δίνονται τα μέτρα των δυνάμεων F1  4 2N .

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 125 69.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Δίνονται F1  5N . Να βρείτε τη συνισταμένη των δυνάμεων του σχήματος. Να δείξετε ότι η συνισταμένη τους ισούται με μηδέν. εφθ  3/ 4 . Τρεις ομοεπίπεδες δυνάμεις ίσου μέτρου σχηματίζουν γωνία 120 ο ανά δύο. 70. F2  10N και F3  10 2N Απ: 25Ν.

. ενεργούν σε ……………….........δύνα- μη ………. .στο δεύτερο τότε και το δεύτερο ασκεί …………….......…………….... Οι δυνάμεις της δράσης και της αντίδρασης έχουν …….…..... στο πρώτο.. και το πρώτο ……………. …. ……….... Οι δυνάμεις της …………. δύνα- μη ………..126 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται κατά ………….. Μονάδες 7 .........Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 4ο Κριτήριο Αξιολόγησης: ΘΕΜΑ 1 A. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Νόμος Δράσης – Αντίδρασης Όταν δύο σώματα ………………….……….. σώματα επομένως δεν έχει νόημα να μιλάμε για ……………………… των δύο αυτών δυνάμεων..διεύθυνση..... Να κάνετε την αντιστοίχιση: Δυνάμεις ομόρροπες Fολ  F12  F2 2 Δυνάμεις αντίρροπες Fολ  F1  F2 Δυνάμεις κάθετες Fολ  F12  F2 2  2F1 F2 συνφ Δυνάμεις τυχαίας γωνίας φ Fολ  F1  F2 Μονάδες 8 B.... μέτρα..... σημείο εφαρμογής.......……… φορά και ..........

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 127   Γ. με την F1 να είναι οριζόντια. Η F σχηματίζει με την F1 γωνία 60ο . Δίνεται συν120ο  1/ 2 Μονάδες 15 2.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Να υπολογιστούν οι τάσεις των τριών σχοινιών στο ση- μείο Κ. Στο διπλανό σχήμα να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε ένα σώμα ξεχωριστά και να βρεθούν τα ζεύγη των δυνάμεων που έχουν σχέση δράσης αντίδρασης. Το βάρος του σώμα- τος είναι 80N.5 Μονάδες 8 ΘΕΜΑ 2 1. Μονάδες 25 . Δίνονται τρεις ομοεπίπεδες δυνάμεις ίσου μέτρου οι οποίες ανά δύο σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 120 ο . Μονάδες 10 ΘΕΜΑ 3 Ένα σώμα κρέμεται από το ταβάνι με δύο σχοινιά τα οποία σχηματίζουν γωνίες φ  60 ο και θ  30ο όπως φαίνεται στο σχήμα. Δίνονται ημ60ο  3 / 2 και συν60ο  0. Να βρεθεί η συνισταμένη τους δύναμη. Να αναλυθεί μια δύναμη F  5 3N σε δύο συνιστώσες F1 και F2 κάθε-    τες μεταξύ τους.

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις ΘΕΜΑ 4 Στο διπλανό σχήμα να υπολογίσετε τη ΣFολ . ημθ  0. συνθ  0.8 . Δίνονται: F1  10N .85 Μονάδες 25 . συνφ  0. F3  12N .5 . F4  6N και ημφ  0. F2  8N .6 .128 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .

ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . F2    Μέτρου: F  F12  F2 2 Κατεύθυνσης: εφθ  F1  . θ  ΣFx .F  Σύνθεση δύο καθέτων ομοεπιπέδων δυνάμεων. F1  F2 συνφ    θ  F1 . F2 ημφ Μέτρου: F  F12  F2 2  2F1F2 συνφ Κατεύθυνσης: εφθ  . F  Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων. θ  F1 . 2 2 ΣFy    Μέτρου: ΣF  ΣFx  ΣFy Κατεύθυνσης: εφθ  ΣFx  .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 129 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Δυναμική στο επίπεδο Σύνθεση δύο ομοεπιπέδων δυνάμεων. ΣF  .

γ 25. άνωση ελατηρίου. 31. δ 32. τάση νήματος. 130 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Δυνάμεις από απόσταση: ηλεκτρική. δ 27. β 29. δ . δ 35. μαγνητική. δ 28. αντίσταση αέρα.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Απαντήσεις των ερωτήσεων Ερωτήσεις 24. Δυνάμεις επαφής: τριβή. δ 33. δ 26. γ 30. βαρυτική. γ 34.

      ΣF  0  F1  F2  F3  0       F1  F2  F3  F12  F3 .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 131 Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Ισορροπία δύο δυνάμεων        ΣF  0  F1  F2  0  F1  F2 Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει ΣF  0  F1  F2  0  F1  F2 3.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . 2.. Γενικά: Ένα σώμα που το θεωρούμε υλικό σημείο ισορροπεί όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σ’ αυτό είναι μηδέν.Fν  0 τότε: υ  0 ή υ  σταθερό και αντιστρόφως.          Αν ΣF  0 ή F1  F2  . Ισορροπία τριών ομοεπιπέδων δυνάμεων Όταν υλικό σημείο ισορροπεί υπό την επίδραση τριών ομοεπιπέδων δυνάμεων η συνισταμένη των δύο από αυτές θα πρέπει να είναι αντίθετη της τρίτης..

δ.. Οι σχέσεις (1). Αναλυτική μέθοδος για ισορροπία τριών ή περισσοτέρων ομοεπιπέδων δυνάμεων α. Δηλαδή:   Όταν ΣFx  0       τότε υ  0 ή υ  σταθερ ό ΣFy  0       και όταν υ  0 η υ  σταθερό τότε: ΣFx  0   ΣFy  0 . ΣFx  0  F1x  F2x  .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 4. Η επιλογή γίνεται έτσι ώστε να χρειάζονται όσο το δυνατό λιγότερες αναλύσεις δυνά- μεων. (2) είναι ικανές και αναγκαίες ώστε ένα σώμα να ισορρο- πεί. γ. Επιλέγουμε αυθαίρετα κατάλληλο ορθογώνιο σύστημα αξόνων.  0 (2) Στις σχέσεις (1) και (2) οι δυνάμεις λαμβάνονται με θετική ή αρνητική αλγεβρική τιμή ανάλογα με τη θετική φορά που έχουμε επιλέξει για κάθε άξονα. Αναλύουμε όσες δυνάμεις δεν είναι πάνω στους άξονες. 132 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Εφαρμόζουμε συνθήκη ισορροπίας σε κάθε άξονα..  0 (1) ΣFy  0  F1y  F2 y  ... β.

Η στατική τριβή (όπως και η τριβή ολίσθησης) οφείλονται στις μικροσκοπικές κοιλότητες και προεξοχές που υπάρχουν στην επιφάνεια κάθε σώματος. όσο αυτό παραμένει ακίνητο και έχει διεύθυνση παράλληλη με την διαχωριστική επιφάνεια των δύο σωμάτων. Για το μέτρο της μέγιστης στατικής τριβής ισχύει: Tσ max  μ σ Ν όπου μ σ ο συντελεστής οριακής τριβής που εξαρτάται από τη φύση  των επιφανειών που έρχονται σε επαφή και Ν η κάθετη αντίδραση. Η μέγιστη στατική τριβή ονομάζεται οριακή τριβή και ισούται με το μέτρο  της δύναμης F για το οποίο το σώμα είναι έτοιμο να ολισθήσει. Στο σώμα Α ασκείται φυσικά από το Β η αντίδραση της παραπάνω δύναμης. Γενικά για τη στατική τριβή ισχύει: 0  Τσ  Tσ max  μ σ Ν .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 133 Στατική τριβή Είναι η δύναμη που αναπτύσσεται από ένα σώμα Α σε ένα σώμα Β όταν  λόγω της επίδρασης εξωτερικής δύναμης F στο Β αυτό τείνει να κινηθεί ως προς το Α χωρίς να το καταφέρνει. Είναι πάντα αντίθετη με την δύναμη  F . Η στατική τριβή δεν έχει σταθερό μέτρο.που προσπαθεί να κινήσει το σώμα.

Το μέτρο της είναι σταθερό και ίσο με Τ  μ  N όπου μ ο συντελεστής τριβής ολίσθησης που είναι καθαρός αριθμός. Έχει πάντοτε φορά αντίθετη από την ταχύτητα του σώματος (ως προς το σώμα που ασκεί την τριβή).  δ. Στην πράξη μ  μ σ . Η μέγιστη τιμή της οριακής τριβής εξαρτάται από τη δύναμη Ν που δρα κάθετα από τη μια επιφάνεια στην άλλη και το συντελεστή οριακής τριβής. Η διεύθυνσή της είναι πα- ράλληλη με τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο σωμάτων. . Τριβή ολίσθησης Είναι μια δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο σώματα που βρίσκο- νται σε επαφή και το ένα ολισθαίνει ως προς το άλλο. Έχει μεταβλητό μέτρο. β. 134 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . εξαρτάται από τη φύση των επιφανειών και είναι λίγο μικρότερος από το συντελεστή οριακής τριβής για τις ίδιες επιφάνειες.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Συνοπτικά για τη στατική τριβή ισχύει ότι: α. Είναι ανεξάρτητη από το εμβαδόν της επιφάνειας συνεπαφής. Εξαρτάται από τα υλικά που έρχονται σε επαφή. γ. Ελάχιστη τιμή μηδέν και μέγιστη Tσ max  μ σ Ν .

Γνωρίζουμε επίσης ότι αν είναι γνωστές οι συνιστώσες για τα μέτρα τους ισχύει: ΣF  ΣFx2  ΣFy2 και α  α 2x  α 2y Οι δυνατές περιπτώσεις εφαρμογής του 2ου Νόμου του Νεύτωνα είναι οι παρα- κάτω: . ΣFy . Το μέτρο της ανεξάρτητο από το εμβαδό συνεπαφής (για μικρές ταχύτητες). Το μέτρο της εξαρτάται από τα υλικά που έρχονται σε επαφή.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Το μέτρο της εξαρτάται από το μέτρο της κάθετης δύναμης στήριξης (κάθετη αντίδραση).Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 135 Συνοπτικά για την τριβή ολίσθησης: α. β. Το μέτρο της είναι σταθερό και ανεξάρτητο της ταχύτητας με την οποία κινείται το ένα σώμα ως προς το άλλο (για μικρές ταχύτητες). α y είναι οι συνιστώσες της συνισταμένης δύναμης και της επιτάχυνσης σε σύστημα ορθογωνίων αξόνων. γ. 2ος Νόμος του Νεύτωνα σε Διανυσματική και σε Αλγεβρική μορφή Από το 2ο Νόμο του Νεύτωνα γνωρίζουμε ότι για ένα σώμα στο οποίο ασκούνται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις ισχύει ότι:    ΣFx  mα x ΣF  mα    ΣFy  mα y όπου ΣFx . αx . δ.

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Σχέση Δυνάμεων Είδος Κίνησης στον Είδος Κίνησης στον άξονα xx΄ άξονα yy΄ ΣFx  0 και ΣFy  0 αx  0 Ισορροπεί αy  0 Ισορροπεί ΣFx ΣFx  0 και ΣFy  0 αx  αy  0 Ισορροπεί m Επιταχύνεται ΣFy ΣFx  0 και ΣFy  0 αx  0 Ισορροπεί αy  m Επιταχύνεται ΣFx ΣFy ΣFx  0 και ΣFy  0 αx  αy  m m Επιταχύνεται Επιταχύνεται   Με τον όρο ισορροπεί εννοούμε ότι υ  0 (ηρεμεί) η υ  σταθ (ευθ. 136 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . ομαλή) .

N  B1y  0 ε. F  2f  m ολ α β. N 2  B2  m2 α Για το σύστημα των δύο αυτοκινήτων ισχύει: α. B2  B1y  m ολ α γ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. α. f  N 2  B2  m  α β. F  F' β. F  mολ α 38. F  m1α γ. υ  t m 37. F  f  N1  B1  0 β. α.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Σε ένα σώμα ασκούνται οι δυνάμεις που φαίνονται στο διπλανό σχήμα. F  m  α β. F  f  m1α Για το 2ο αυτοκίνητο ισχύει: α. Για το 1ο αυτοκίνητο ισχύει: α. F  T  B  N  m  α στ. B2  F '  m 2 α δ. ΣF  mα δ. F  Τ  m  α   1 ΣF 2 γ. Τριβές δεν υπάρχουν. F  f  m ολ α γ. S  t 2 m FT ε. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 137 Ερωτήσεις 36. F  B1x  m ολ α . f  m2 α γ.

138 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές. Τ  m1α γ. N  B  0 β. . Τ  μmg  συνφ 42. N  Fy  B γ. T  μ  Β  Fy  δ. Ν  Β1  m1α δ. Τ  μmg β. Τ  Μg  mα γ. F  Bx  T  mα δ. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές. Β2  Τ  m2 α β. Μg  mg   M  m  α 41. α. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν το διπλανό σχήμα είναι σωστές.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 39. α. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις ισχύουν για το διπλανό σχήμα. Η στατική τριβή είναι σταθερή. α. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. α. F  mα γ. Μg  mg   M  m  α δ. Μg  T  Mα β. α. F  T  mα 43. Β  Τ  m ολ α 40.

Η τριβή ολίσθησης έχει τιμή ανάλογη της κάθετης δύναμης Ν . .  δ. Η τριβή έχει πάντα αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση της κίνη- σης του σώματος πάνω στο οποίο δρα.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . γ. Η τριβή ενός σώματος είναι ανάλογη του βάρους.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 139 β.

1ος τρόπος Επιλέγουμε κατάλληλους ορθογώνιους αξονες x΄x και y΄y και αναλύουμε την τάση του σχοινιού σ’ αυτούς. Δίνονται μάζα σώματος m και γωνία φ. Για την περίπτωση ισορροπίας υλικού σημείου με την επίδραση τριών ομοεπιπέδων δυνάμεων μπορούμε να εργα- στούμε και με τους δύο τρόπους που αναφέρθηκαν παραπά- νω Εφαρμογή Το σώμα του σχήματος ισορροπεί με την επίδραση οριζό-  ντιας δύναμης F . Τx  T  ημφ Τy  Τ  συνφ Επειδή το σώμα ισορροπεί θα ισχύουν οι σχέσεις: F ΣFx  0  F  Tx  0  F  Tημφ  T  (1) ημφ ΣFy  0  Ty  B  0  B  Tσυνφ (2) .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Μεθοδολογία ασκήσεων .140 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Το σώμα είναι δεμένο στο άκρο σχοινιού το άλλο άκρο του οποίου είναι στερωμένο σε οροφή. Να βρεθεί η τάση του σχοινιού και το βάρος του σώματος.Αποδείξεις Μεθοδολογία α.

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 141 F F Η (2) λόγω της (1): B   συνφ  B  ημφ εφφ 2ος τρόπος   Επειδή το σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των F και B θα  είναι αντίθετη της τάσης T . Ισορροπία σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο (λείο) Εφαρμογή Το σώμα του σχήματος έχει βάρος Β  100Ν και ισορροπεί  σε λείο κεκλιμένο επίπεδο με την επίδραση δύναμης F πα- ράλληλης στο κεκλιμένο επίπεδο. Αν φ  30ο να υπολογι-   στεί η F και η δύναμη Ν από το δάπεδο στο σώμα.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . β. .            ΣF  0  F  B  T  0  F  B  T  Σ  T Αλγεβρικά ΣF  0  Σ  Τ  0  Σ  Τ (3) F F Από το σχήμα: εφφ  B B εφφ F F 3 F ημφ  Σ T  Σ ημφ ημφ Παρατήρηση: Ο δεύτερος τρόπος συνήθως οδηγεί σε πιο γρήγορη λύση. Επειδή όμως χρησιμοποιείται μόνο για ισορ- ροπία τριών δυνάμεων η ανάλυση σε άξονες είναι προτιμό- τερη.

142 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο - Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις

Αναλύουμε το βάρος του σώματος σε ορθογώνιους άξονες
τον xx΄ παράλληλο στο κεκλιμένο επίπεδο και τον yy΄ κάθε-
το σ’ αυτό.
Έτσι Β y  Βσυνφ
Βx  Βημφ
Από τις συνθήκες ισορροπίας του σώματος παίρνουμε:
ΣFx  0  F  Bx  0  F  Bημφ  100  1/ 2N  50Ν

ΣFy  0  Ν  Β y  0  N  Bσυνφ  100 3 / 2N  50 3N

γ. Όταν σε ένα υλικό σημείο ασκείται ένας αριθμός δυνά-
μεων και το σώμα δεν ισορροπεί τότε για να ισορροπή-

σει πρέπει να ασκήσουμε δύναμη F που υπολογίζεται ως
εξής:

i. Αναλύουμε τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις σε κατάλληλο
ορθoγώνιο σύστημα αξόνων.


ii. Σχεδιάζουμε την άγνωστη δύναμη F με κατεύθυνση τέ-
τοια ώστε οι δύο συνιστώσες της στους άξονες να έχουν
θετική αλγεβρική τιμή. (εκτός αν η κατεύθυνσή της είναι
προφανής).

iii. Εφαρμόζουμε τις συνθήκες ισορροπίας για το σώμα
   
ΣFx  0 και ΣFy  0 από τις οποίες υπολογίζουμε τις συ-
  
νιστώσες Fx και Fy της δύναμης F .

ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο - Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 143


iv. Για το μέτρο της F θα έχουμε: F  Fx2  Fy2 και για την κατεύθυνση
της εφθ  Fy / Fx (θ η γωνία με τον άξονα x΄x).

Εφαρμογή
 
Οι δυνάμεις F1 και F2 με μέτρα F1  3N και F2  4N ασκού-
νται στο ίδιο υλικό σημείο όπως φαίνεται στο σχήμα. Να

βρεθεί F3 που πρέπει να ασκηθεί στο υλικό σημείο ώστε αυτό
να ισορροπεί.

Επιλέγουμε κατάλληλους ορθογώνιους άξονες x΄x και y΄y.

Η κατεύθυνση F3 φαίνεται στο σχήμα. Την αναλύουμε στους
άξονες και υπολογίζουμε τις συνιστώσες.

Από την ισορροπία του σώματος έχουμε:

(1) ΣFx  0  F1  F3x  0  F3x  F1 (ή φορά της F3x προφανώς

αντίθετη της F1 ).


(2) ΣFy  0  F3y  F2  0  F3y  F2 (η φορά της F3y αντίθετη

της F2 )
Από τις (1) και (2) βρίσκουμε : F3x  3N και F3y  4N

F3y 4
Τελικά: F3  F3x2  F3y2  32  42 N  5N , εφθ  
F3x 3

144 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο - Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ Ν. ΝΕΥΤΩΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. Όταν σώμα κινείται υπό την επίδραση δύο δυνάμεων
που δεν είναι αντίθετες τότε υπολογίζουμε τη συνιστα-
μένη των δυνάμεων και στη συνέχεια την επιτάχυνση
που έχει την κατεύθυνση της.

Μέτρο: ΣF  F12  F22  2F1F2 συνφ
F1ημφ
Κατεύθυνση: εφθ 
F2  F1συνφ

   ΣF
και ΣF  mα  α 
m
Το σώμα τότε θα εκτελέσει κίνηση ευθύγραμμη ομαλά με-
ταβαλλόμενη κατά την κατεύθυνση της συνισταμένης, με
εξισώσεις κίνησης:
1
υ  υ0  αt , x  υ0 t  αt 2
2

2. Επιταχυνόμενη κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο

α. Με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F

Στον άξονα yy΄ το σώμα ισορροπεί. Έτσι:
ΣFy  0  N  B  0  N  B

Έτσι: ΣFy  0  N  B y Στον άξονα xx΄ θα έχουμε: ΣFx  mα  Bx  mα  Bημφ  mα  mgημφ  mα  α  gημφ Αν το σώμα ξεκινήσει από την κορυφή του κεκλιμένου επίπεδου και φτάσει στη βάση του θα ισχύει: .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 145 (Η σχέση είναι απαραίτητη όταν το δάπεδο δεν είναι λείο. Με την επίδραση δύναμης F που σχηματίζει γωνία φ με το οριζόντιο επίπεδο Fx  Fσυνφ Fy  Fημφ Για τον άξονα yy΄: ΣFy  0  Fy  N  B  0 Fσυνφ Για τον άξονα xx΄: ΣFx  mα  α  m 3. Όταν το σώμα μάζας m αφήνεται πάνω σε λείο κεκλι- μένο επίπεδο θα κινηθεί με την επίδραση της μίας συ- νιστώσας του βάρους του ομαλά επιταχυνόμενα προς τα κάτω Στον άξονα yy΄ το σώμα ισορροπεί. Κίνηση σε λείο κεκλιμένο επίπεδο α. για τον υπολογισμό της τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ δαπέδου και σώματος) ΣFx Στον άξονα xx΄: ΣFx  mα  ΣFx  mα  α  m  β.

Σώμα που ανεβαίνει σε λείο κεκλιμένο επίπεδο με την  επίδραση σταθερής δύναμης F παράλληλης στο κε- κλιμένο επίπεδο.146 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Στον άξονα y΄y το σώμα ισορρ οπεί. 2α Στη συνέχεια θα επιστρέψει στη βάση του. Έτσι ΣFy  0  N  B y  N  Bσυνφ .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 1 2 s αt . υ  αt . Βx Για το μέτρο της επιβράδυνσης ισχύει: α   gημφ m Το σώμα θα σταματήσει στιγμιαία αφού διανύσει επί του κεκλιμένου επιπέδου διάστημα υ02 s (ολικό διάστημα επιβράδυνσης). β. . h το ύψος του και υ η ταχύτητα του σώματος όταν φτάνει στη βάση του επιπέδου. Όταν το σώμα ρίχνεται από τη βάση λείου κεκλιμέ-  νου επιπέδου με αρχική ταχύτητα υ0 προς τα πάνω θα εκτελέσει κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνό- μενη. h  sημφ όπου s το μήκος του κεκλιμένου 2 επιπέδου. Στον άξονα x΄x το σώμα εκτελεί κίνηση ευθύγραμμη ο- μαλά επιβραδυνόμενη. γ.

Αν F  Bx τότε α  0 κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη ii.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Με τριβή Κίνηση σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση ή  όχι δύναμης F . Στον άξονα yy΄ το σώμα ισορροπεί: ΣFy  0  N  B  N  mg (1) .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 147 Στον άξονα yy΄ ισχύει: ΣFy  0  N  B y  0  N  Bσυνφ Στον άξονα xx΄ θα έχουμε: F  mgημφ ΣFx  mα  F  Bx  mα  α  (1) m Διερεύνηση της σχέσης (1) i. Χωρίς την επίδραση δύναμης F . Αν F  Bx τότε α  0 κίνηση ευθύγραμμη ομαλή ή iii. Αν F  Bx τότε α  0 κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επι- βραδυνόμενη δ. Αν το σώμα ανεβαίνει ή κατεβαίνει σε λείο κεκλιμένο  επίπεδο με την επίδραση δύναμης F που σχηματίζει  γωνία με το κεκλιμένο επίπεδο τότε αναλύουμε την F σε δύο συνιστώσες (παράλληλη και κάθετη στο κε- κλιμένο επίπεδο) και εργαζόμαστε όπως στην περίπ- τωση (γ).  á.

Αν F  Τ η κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη Αν F  T η κίνηση ευθύγραμμη ομαλήή Αν F  T η κίνηση ομαλά επιβραδυνόμενη.  β. . Για το μέτρο της επιβράδυνσης ισχύει: ΣFx  mα  T  mα  μN  mα και λόγω της (1) μmg  mα  α  μg . Διαφορετικά αν είναι ακίνητο τη στιγμή που εφαρμόζου-  με την F το σώμα θα κινηθεί μόνο αν F  Tσ max . Στα παραπάνω υποθέτουμε ότι την στιγμή που ασκείται   η F το σώμα έχει ήδη ταχύτητα υ0 .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Στον άξονα xx΄ το σώμα θα εκτελέσει κίνηση ευθύγραμ- μη ομαλά επιβραδυνόμενη λόγω της τριβής. Άξονας yy΄: ΣFy  0  N  B  N  mg (1)  Άξονας xx΄: ΣFx  mα  F  Τ  mα  F  μΝ  mα  F  μmg  mα  από όπου υπολογίζουμε την επιτάχυνση α της κίνησης.  γ. Με την επίδραση δύναμης F που σχηματίζει γωνία φ με το οριζόντιο επίπεδο προς τα πάνω. Για τον άξονα yy΄ ισχύει: ΣFy  0  Fy  N  B  N  mg  Fημφ (1) (πάντοτε από την σχέση ισορροπίας του άξονα yy΄ υπολογίζουμε την κάθε-  τη αντίδραση Ν ). Με την επίδραση οριζόντιας δύναμης F .148 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .

T . Βx .   β.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Κίνηση σε μη λείο κεκλιμένο επίπεδο με την επίδραση  της δύναμης F παράλληλης με το κεκλιμένο επίπεδο. α. .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 149 Για τον άξονα xx΄: ΣFx  mα  Fx  T  mα  Fσυνφ  μN  mα και λόγω της (1) Fσυνφ  μ(mg  Fημφ)  mα από όπου υπολογίζουμε την ε- πιτάχυνση της κίνησης (ή την επιβράδυνση). Κίνηση προς τα πάνω Άξονας yy΄: ΣFy  0  N  B y  0  N  B y  N  mgσυνφ (1) 1 Άξονας xx΄: ΣFx  mα  F  T  B x  mα  F  μmgσυνφ  mgημφ  mα  Η αλγεβρική τιμή της α εξαρτάται από το μέτρο των δυ-    νάμεων F . Αν F  0 τότε mα  μmgσυνφ  mgημφ  α  μgσυνφ  gημφ (μέτρο της επι- βράδυνσης). Κίνηση προς τα κάτω  F  υ  Άξονας yy΄: ΣFy  0  N  B y  N  mgσυν (1) 1 Άξονας xx΄: F  Bx  T  mα  F  mgημφ  μmgσυν  mα (2)  Η δύναμη F μπορεί να είναι αντίρροπη της ταχύτητας.

150 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Τη στιγμή που για την γωνία φ το σώμα είναι έτοιμο να ολισθήσει η στατική τριβή έχει πάρει τη μέγιστη τιμή της Tσ  Τσ max  μ σ Ν Θα ισχύει: ΣFx  0 (οριακά) Βx  Τσ max  mgημφ  μ σ Ν  mgημφ  μ σ mgσυνφ  εφφ  μ σ Η γωνία φ λέγεται γωνία τριβής. .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Γωνία τριβής Είναι η ελάχιστη γωνία κεκλιμένου επιπέδου για την οποία ένα σώμα είναι έτοιμο να ολισθήσει με την επίδραση του βάρους του.

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 151 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΣΑΝΣΕΡ α.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . γ. Ισχύει ΣF  0  N  B  0  N  B . με την επίδραση μόνο του βάρους του . Ισχύει: ΣF  mα  Ν  Β  mα  N  mg  mα  Ν  mg  mα Η ένδειξη της ζυγαριάς είναι μεγαλύτερη από το βάρος του σώματος. Το σώμα εκτελεί ελεύθερη πτώση. β. Η ζυγαριά θα δείχνει το βάρος του σώματος. Ισχύει: ΣF  mα  B  N  mα  N  mg  mα  m(g  α) Η ένδειξη της ζυγαριάς είναι μικρότερη από το βάρος του σώματος. Ασανσέρ ακίνητο ή ασανσέρ που κινείται με σταθερή ταχύτητα. Ασανσέρ που κατεβαίνει με επιτάχυνση α (ή ανεβαί-  νει με επιβράδυνση α ). Ασανσέρ που ανεβαίνει με επιτάχυνση α (ή κατεβαί- νει με επιβράδυνση α ). Προσοχή!   Αν α  g τότε Ν=0.

. Τη στιγμή που για την γωνία φ το σώμα είναι έτοιμο να ολισθήσει η στατική τριβή έχει πάρει τη μέγιστη τιμή της Tσ  Τσ max  μ σ Ν Θα ισχύει: ΣFx  0 (οριακά) Βx  Τσ max  mgημφ  μ σ Ν  mgημφ  μ σ mgσυνφ  εφφ  μ σ Η γωνία φ λέγεται γωνία τριβής. Είναι η ελάχιστη γωνία κεκλιμένου επιπέδου για την οποία ένα σώμα είναι έτοιμο να ολισθήσει με την επίδραση του βάρους του.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Αποδείξεις θεωρίας Απόδειξη 1 Να αποδειχθεί ότι ο συντελεστής τριβής όταν το σώμα ξεκινά να κινείται με σταθερή ταχύτητα είναι μ  εφφ . 152 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .

Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 153 Λυμένες ασκήσεις ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Παράδειγμα 47 Το σώμα του διπλανού σχήματος ισορροπεί υπό την επίδραση της οριζόντιας  δύναμης F . (2): (1) F T  ημφ F     εφφ  F  10 3N (2) mg Τ  συνφ mg F 10 3N (1)  T    20Ν ημφ 3 2 . Η μάζα του σώματος είναι m  1kg και η γωνία φ  60ο .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . m Δίνεται: g  10 s2 Λύση Τx  T  ημφ Τy  T  συνφ ΣFx  0  F  Tx  0  F  T  ημφ (1) ΣFy  0  B  Ty  0  mg  T  συνφ (2) Διαιρούμε τις σχέσεις (1). Να βρε-  θεί η τιμή της δύναμης F και η τάση του νήματος.

Το μέτρο της κάθετης δύναμης Ν . η οποία είναι παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο με φορά προς τα πάνω και τιμή 10Ν. Η F1 σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ  30ο προς τα πάνω και έχει μέτρο F1  20N . ΣFx  0  F1x  F2  0  F2  10 3N Παράδειγμα 49  Σώμα ισορροπεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο υπό την επίδραση δύναμης F . Το μέτρο της δύναμης F2 . g  10 . Ποια είναι η μάζα του σώματος και ποια η τιμή της κάθετης δύναμης που δέχε- ται το σώμα από το επίπεδο. 154 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . g  10 s2 . m Δίνονται: m  2kg .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Παράδειγμα 48 Το σώμα του διπλανού σχήματος ισορροπεί υπό την επίδραση των δυνάμεων    F1 και F2 . m Δίνονται φ  30 ο . Να βρεθούν:  α. s2 Λύση 3N F1x  F1  συνφ  F1  συν30ο  20  10 3Ν 2 1 F1y  F1  ημφ  F1  ημ30ο  20 N  10Ν 2 α. ΣFy  0  N  F1y  B  0  N  mg  F1y   2  10  10  N  10N β.  β.

με επιτάχυνση μέτρου α  g m Δίνεται g  10 s2 . ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 155 Λύση Bx  B  ημφ  mgημφ B y  B  συνφ  mgσυνφ ΣFx  0  F  Bx  0  F  mgημφ  F 10 m  kg  2kg g  ημφ 1 10  2 ΣFy  0  N  B y  0  N  mgσυν30  3N N  2  10   10 3N 2 Ο 3ος Ν. με σταθερή επιβράδυνση μέτρου 4 m / s2 . με σταθερή ταχύτητα 2 m / s . με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4 m / s2 . δ. ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Παράδειγμα 50 Μέσα σε ασανσέρ τοποθετούμε ζυγαριά και πάνω της σώμα μάζας m  2kg . γ. β. Ποια η ένδειξη της ζυγαριάς αν το ασανσέρ κατεβαίνει: α.2ος Ν.

B  F  m  g  F  mg  mg  0 . Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που δέχεται κάθε σώμα. γ.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Λύση  Η ένδειξη της ζυγαριάς είναι η δύναμη F α. α. τοο επίπεδο είναι λείο. Να βρείτε την επιτάχυνση με την οποία κινούνται τα σώματα. Η τροχαλία και το σκοινί είναι αβαρή. B  F  mα  F  mg  mα   2  10  2   4   N  F  28N δ. s2 . Έχουμε “συν- θήκες έλλειψης βαρύτητας”. B  F  0  F  mg  20N γ. Το σύστημα αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί. Να βρείτε την τάση του νήματος m Δίνεται g  10 . β. 156 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . B  F  mα  F  mg  mα  m(g  α)  2(10  4)N  F  12N β. Παράδειγμα 51 Τα σώματα του σχήματος έχουν μάζες m1  4 kg και m2  6 kg αντίστοιχα. δηλαδή η ζυγαριά δείχνει μηδέν.

g  10 . β.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 157 Λύση α. Να βρεθεί μετά από πόσο χρόνο το σώμα εγκαταλείπει το έδαφος. (2)  T  m2  α  6  4N  24N Παράδειγμα 52  Σώμα κινείται υπό την επίδραση δύναμης F η οποία σχηματίζει με το οριζό- ντιο επίπεδο γωνία φ  30ο και έχει τιμή F  2t (S. m Δίνονται: m  1kg .Είναι T1  T2  T Για το m1 : ΣF  m1  α  Β1  Τ  m1  α (1) Για το m2 : ΣF  m2  α  Τ  m2  α (2) (1) + (2): B1  T  T  m 1  α  m2  α  B1  (m 1  m2 )  α  m1  g 4  10 α  m / s2  4 m / s2 m1  m 2 4  6 γ.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .I). s2 .

m Δίνονται: ημφ  0.8Ν . s2 Λύση Fx  F  συνφ  8  0. Την επιτάχυνση που αποκτά το σώμα. συνφ  0.6 .8 .5 F  2t  20  2  t  t  10s Παράδειγμα 53 Σώμα μάζας m  2 kg είναι ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Την κάθετη δύναμη που ασκεί το οριζόντιο επίπεδο στο σώμα. Να υπολογίσετε: α. Την ταχύτητα του σώματος καθώς και το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα μετά από t  10s . 4Ν Fy  F  ημφ  8  0. 6N  4.8N  6. β. 158 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Λύση Fx  F  συνφ Fy  F  ημφ Το σώμα απογειώνεται όταν: N  0 Όμως: ΣFy  0  N  Fy  B  0  Fy  B  mg  10N 10 Άρα: Fy  F  ημ30ο  F  N  20N 0. γ. Τη χρονική στιγμή t 0  0 ασκούμε στο σώμα δύναμη F  8N η οποία σχηματίζει γωνία φ με το οριζόντιο επίπεδο προς τα πάνω. g  10 .

ΣFx  m  α  Fx  m  α  α   3. 2  10 2 m  160m 2 2 Παράδειγμα 54 Σώμα μάζας m  1kg βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο και δέχεται σταθερή οριζό-  ντια δύναμη F μέτρου F  20Ν . Από τις εξισώσεις κίνησης παίρνουμε: υ  α  t  3. Ποια η τιμή της κάθετης δύναμης που δέχεται το σώμα από το επίπεδο και ποια η επιτάχυνση που αποκτά το σώμα. 2  10 m / s 2  32 m / s 2 1 2 1 s αt   3. Τριβές δεν υπάρχουν. Τα μέτρα τους είναι: 1 Bx  B  ημφ  mg  ημ30ο  1  10  N  5Ν 2 3 By  B  συνφ  mg  συν30ο  1  10  N  5 3Ν 2 . 2N Fx β. m Δίνονται: φ  30ο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 159 α. ΣFy  0  N  Fy  B  0  N  mg  Fy  N  15.   Αναλύουμε τις F και B στις κάθετες συνιστώσες τους.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . g  10 s2 Λύση Σαν άξονα xx΄ παίρνουμε τη διεύθυνση του κεκλιμένου επιπέδου και σαν yy΄ την κάθετο στο κεκλιμένο επίπεδο. 2m / s 2 m γ.

Είναι: ΣFy  0  N  B  0  N  mg  20N ΣFx  mα  F  T  mα  . m Δίνεται: g  10 s2 Λύση Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Να βρε- θεί ο συντελεστής τριβής ανάμεσα στο σώμα και στο επίπεδο. 160 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 3N Fx  F  συνφ  20   10 3Ν 2 1 Fy  F  ημφ  20  N  10Ν 2 Το σώμα στον άξονα yy΄ ισορροπεί: ΣFy  0  N  B y  Fy  0     N  Fy  B y  10  5 3 N  5 2  3 N   Στον άξονα xx΄ η επιτάχυνση θα έχει τη φορά της Fx (Fx  Bx ) και μέτρο: ΣFx Fx  Bx α   5(2 3  1)N m m ΤΡΙΒΗ Παράδειγμα 55 Σώμα μάζας m  2 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο δεχόμενο σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F  10N και κινείται με σταθερή επιτάχυνση α  2 m / s 2 .

3 N 20N Παράδειγμα 56 Σώμα ρίχνεται σε οριζόντιο επίπεδο και τη χρονική στιγμή t 0  0 έχει ταχύτητα α μέτρου υ0  10 m / s . Από την εξίσω- ση της ταχύτητας βρίσκουμε την τιμή της επιβράδυνσης όταν σταματά υ  0 : υ 0 10 0  υ0  α  t  α   m / s 2  1m / s 2 t 10 Επίσης: ΣFx  mα  T  mα (1) ΣFy  0  N  B  0  N  mg (2) 1 . ποιος είναι ο συντελε- στής τριβής που παρουσιάζει το σώμα με το επίπεδο.  2  Όμως T  μ  Ν  m  α  μmg  μ  α  1  μ  0. m Δίνεται g  10 .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .1 g 10 . Αν το σώμα σταματά μετά από 10s. s2 Λύση Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 161 T  F  mα  10  2  2  N  6N T 6N Άρα: T  μ  N  μ    0.

2 . s2 Λύση Πριν καταργηθεί η δύναμη: ΣFy  0  N  B  0  N  mg  10N T  μ  N  0. Αν η δύναμη καταργείται μετά από 5s.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Παράδειγμα 57 Σώμα μάζας m  1kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο που παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ  0. 162 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . m Δίνεται g  10 . 2 10N  2N FT ΣFx  mα1  F  T  mα1  α1   6 m / s2 m υ  α1 t1  30 m / s 1 2 x1  α1 t1  75m 2 Τ Μετά την κατάργηση της δύναμης: ΣFx  mα 2  Τ  mα 2  α 2   2 m / s2 m . Τη χρονική στιγμή t 0  0 στο σώμα ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F  8N και το σώμα ξεκινάει. να βρεθούν ο συνολικός χρόνος κίνησης και το συνολικό διάστημα που διανύ- ει το σώμα.

εισέρχεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και κινείται για άλλα 4s. Αφού το σώμα διανύσει 32m.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 163 υ 0  υ  α2  t 2  t 2   15s α2 1 x 2  υ  t 2  α 2 t 22  225 m 2 Συνεπώς ο συνολικός χρόνος είναι: t  t1  t 2   5  15 s  20s και το συνολικό διάστημα: x  x1  x 2   75  225  m  300m Παράδειγμα 58 Σώμα μάζας m  1kg αρχίζει να κινείται υπό την επίδραση σταθερής οριζό- ντιας δύναμης μέτρου F  5N πάνω σε δάπεδο που παρουσιάζει με το σώμα συντελεστή τριβής μ  0. β. Ο συνολικός χρόνος κίνησης του σώματος. Το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα.1 . γ. Η τελική ταχύτητα του σώματος. Να βρεθούν: α.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . m Δίνεται g  10 s2 Λύση .

1 10 ΣFx  mα1  α1    m / s2  4 m / s2 m m 1 ενώ από τις εξισώσεις κίνησης παίρνουμε: 1 2x1 x1  α1  t12  t1   16 s  t1  4s 2 α1 υ1  α1  t1  4  4 m / s  16 m / s Στο λείο επίπεδο δεν υπάρχει τριβή. Άρα: F ΣFx  m  α 2  α 2   5 m / s2 m α. x 2  υ1  t 2  α 2  t 22   16  4   5  42  m  104 m 2  2  x ολ  x1  x 2   32  104  m  136 m . t ολ  t1  t 2   4  4  s  8s β. υ2  υ1  α2  t 2  16  5  4  m / s  36 m / s 1 1 γ.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Αρχικά: ΣFy  0  N  B  0  N  m  g  10N F  T F  μΝ 5  0. 164 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στο σώμα και στο επίπεδο είναι μ  0. 2 3  10 m/s  2m/s  2 2  υ 10 Όμως: υ  α  t  t   s  5s α 2 12 1 2 και s  αt   2  5  m  25m 2 2 . m Δίνεται: g  10 s2 Λύση ΣFy  0  N  B y  0  N  mgσυνφ Τ  μ  Ν  μ  m  g  συνφ ΣFx  mα  Bx  T  mα   1 3 2 2 α   10   0. Να βρεθεί το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα μέχρι τη στιγμή που η ταχύτη- τά του γίνεται 10 m / s .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 165 Παράδειγμα 59 Σώμα αφήνεται να ολισθήσει σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ  30ο . 2 3 .

Να βρείτε την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά από t  6s δ. Α- σκούμε στο Σ2 οριζόντια δύναμη F  21N . πόσο διάστημα θα διανύσει το Σ1 μέχρι να σταματήσει. ii.1 και g  10 m / s 2 . τότε: α. μετά από πόσο χρόνο το Σ1 θα σταματήσει. Τη χρονική στιγμή t  6s το σχοινί σπάει. γ. πόσο θα απέχουν τότε τα δύο σώματα. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του συστήματος. iii. β. Τα α σώματα αρχικά ηρεμούν και συνδέονται με αβαρές νήμα μήκους 25cm. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθη- σης μεταξύ του Σ1 και του δαπέδου είναι μ1  0. Να βρείτε: i.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Παράδειγμα 60 Δύο σώματα Σ1 και Σ2 έχουν μάζες m1  1kg και αι m2  9 kg αντίστοιχα. 166 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . πόσο διάστημα θα διανύσει το Σ2 μέχρι το Σ1 να σταματήσει. iv. Να βρείτε την τάση του σχοινιού. Λύση α. μεταξύ του Σ2 και του δαπέδου είναι m2  0. Για το Σ1 ΣFy  0  N1  B1  0  N1  B1  N1  m1g  N1  1kg  10 m / s 2  N1  10N και T1  μ1  Ν1  Τ1  0. 2 10Ν  Τ1  2Ν Για το Σ2 ΣFy  0  N 2  B2  0  N 2  B2  N 2  m 2 g  N 2  9 kg  10 m / s2  N 2  90N . 2 .

ΣFx  m1α  Τ  Τ1  m1α  Τ  2Ν  1kg  1m / s 2  T  3N γ. Το ολικό διάστημα μέχρι να σταματήσει είναι .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 167 και T2  μ 2  Ν 2  Τ2  0. Η επιβράδυνσή του . Εφαρμόζω το 2ο Νόμο του Νεύτωνα για το Σ1 .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Το συσσωμάτωμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. t1 . α1 .1 90Ν  Τ2  9Ν Για τα μέτρα των τάσεων στο σχοινί ισχύουν: Τ  Τ ' γιατί σχοινί είναι αβαρές. θα είναι: ΣFx Τ 2N α1   α1  1  α1   α1  2 m / s 2 m1 m1 1kg Για το χρόνο κίνησής του . έχουμε: υ0 υ0 6m/s υ  υ0  α1 t1  α1t1  υ 0  t1   t1   t1  3s α1 2 m / s2 ii. Το Σ1 εκτελεί τότε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με υ0  6 m / s . Άρα: υ  αt  υ  1m / s 2  6s  υ  6 m / s δ. i.  m ολ α  α  α  m ολ m1  m 2 21Ν  2Ν  9Ν α  α  1m / s 2 1kg  9 kg β. Εφαρμόζω το 2ο Νόμο του Νεύτωνα για το σύστημα: ΣFεξ F  T1  T2 ΣFεξωτ.

μέχρι το Σ1 να σταματήσει. 25m . 25m .168 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 2 υ2 6 m / s S1  0  S1   S1  9m 2α 2  2 m / s2 iii. H επιτάχυνση του Σ2 είναι: ΣFx  m 2 α 2  ΣFx F  Τ2 21N  9N 4 α2   α2   α2   α2  m / s2 m2 m2 9kg 3 1 1 4 S2  υ 0 t  α 2 t 2  S2  6 m / s  6s   m / s 2  S2  60m 2 2 3 iv. Το Σ2 . Άρα η συνολική απόσταση είναι: ΔS  S2  S1  d  ΔS  60m  9m  0. θα εκτελέσει ευθύγραμμη ομαλά επι- ταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα υ0  6 m / s . 25m  ΔS  51. Αρχικά τα δύο σώματα απέχουν απόσταση d  0.

ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Απότον 2ο νόμο του Νεύτωνα έχουμε: F  μmg ΣF  mα  F  T  mα  F  μ  Ν  mα  F  μmg  mα  α  2 m  α1  9m / s2 και υ1  α1t1  υ1  9m / s  5s  45m / s  β. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι μ  0. Στη διαδρομή ΓΔ η μόνη οριζόντια δύναμη είναι η T .5m 2 2 υ12 SΓΔ   SΓΔ  1012. η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που καταργείται η δύναμη β. Δίνεται: g  10m / s 2 . Για το ολικό διάστημα που διανύει το σώμα έχουμε: 1 1 S1  α1t12  S1   9m / s 2  52 s2  S1  112. ο ολικός κίνησης του σώματος γ.1 .  Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα υπολογίζουμε την επιτάχυνση (επιβράδυνση) α 2   ΣFx  mα 2  T  m  α 2   μmg  mα 2  α 2  1m / s  Επειδή το σώμα σταματά στο Δ έχουμε: υ υΔ  υ1  α 2 t ΓΔ  0  υ1  α 2 t ΓΔ  t ΓΔ  1  t ΓΔ  45s α1 Οπότε t ολ  t1  t ΓΔ  5s  45s  50s γ. Διαδρομή  ΑΓ Οι οριζόντιες δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα είναι η F και η T .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 169 Παράδειγμα 61 Σε κιβώτιο μάζας m  10kg που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Λύση  á. να βρεθούν: α. ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F  100N για t1  5s και μετά η δύναμη καταργείται.5m οπότε Sολ  S1  SΓΔ  1125m 2α 2 . το ολικό διάστημα που διανύει.

Ο χρόνος που θα σταματήσει το σώμα μετά την κατάργηση της δύναμης. Μετά την κατάργηση της F η μόνη οριζόντια δύναμη είναι η τριβή. Διαδρομή ΑΓ: Αναλύουμε την F σε δύο συνιστώσες Fx και Fy με μέτρα 1 3 Fx  F  συνθ  100Ν   50Ν και Fy  F  ημθ  100Ν   50 3Ν 2  2 Επειδή το σώμα κινείται με υ  σταθ. η οποία επιβραδύνει και τελικά σταματά το σώμα   Τ' 10 3 ΣFx  mα  T '  m  α   α   α  m / s2 m 3 υ όπου T '  μ  Ν'  Τ '  μ  mg  Τ΄  100N και t 2  0  t 2  2 3 s α . Δίνεται: g  10m / s 2 Λύση    á.   Ισχύει: ΣFx  0  Fx  T  0  Fx  T  T  50N Από την συνθήκη ισορροπίας στον κατακόρυφο άξονα έχουμε:   ΣFy  0  Fy  N  B  0  N  B  Fy  Ν  mg  F  ημθ  Ν  50 3N Τ 50Ν 3 T  μΝ  μ   μ  Ν 50 3Ν 3  β.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Παράδειγμα 62 Σώμα μάζας m  10 3kg κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ  20m / s σε οριζόντιο δρόμο με την επίδραση δύναμης μέτρου F  100N που σχηματίζει θ  60ο με το οριζόντιο επίπεδο προς τα πάνω.  Μετά από t1  10s η F καταργείται. Να βρεθούν: α. 170 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου β.

σε πόσο χρόνο και με ποια ταχύτητα. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και κεκλιμένου επιπέδου 3 είναι μ  να βρεθούν: 5 α. Να εξεταστεί αν θα επιστρέψει στη βάση του κεκλιμένου και αν ναι . Λύση α. Η απόσταση που διανύει το σώμα μπορεί να βρεθεί ή με εφαρμογή του νόμου Νεύτωνα ή με το θεώρημα έργου ενέργειας. Για να εξετάσουμε αν θα επιστραφεί στη βάση. σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα για να κινηθεί προς τα κάτω θα πρέπει: .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 171 Παράδειγμα 63 Σώμα ρίχνεται από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου κλίσης θ  30ο με υ  20m / s . 3 (Δίνεται ο συντελεστής οριακής τριβής σώματος και κεκλιμένου επιπέδου μ'  4 2 και g  10m / s ). 2α β. β. οπότε για το διάστημα που διανύει μέχρι να σταμα- υ20  τήσει ισχύει: s  1 . Η απόσταση που διανύει στο κεκλιμένο επίπεδο μέχρι να σταματήσει στιγμια- ία.  Iσχύει στον yy΄: ΣFy  0  N  By  mgσυνθ  2α    Τ  μΝ  T  μmgσυνθ    Ισχύει: ΣFx  mα  Β x  T  m  α   mgημθ  μ  mgσυνθ  mα  α  8m / s 2 υ02 Από την (1) έχουμε: s   S  25m . Γνωρίζουμε επίσης ότι: B y  mgσυνθ. Βx  mgημθ   Οι δυνάμεις ασκούνται στη διεύθυνση κίνησης του σώματος είναι η Bx και T που επιβραδύνουν το σώμα.

Βx  T Έχουμε: ΣFx  mα΄  Βx  T  mα΄  α΄   α '  2 m / s2 m 1 2 S 2  25m S  αt 2  t    t  5s και υ επ  α΄t  υ επ  10 m / s 2 α 2m / s2 Παράδειγμα 64 Σώμα αφήνεται στο σημείο Α κεκλιμένου επιπέδου σε ύψος h  1. ΑΕΖ: ημφ   AZ   SAZ  AZ AZ ημφ 1 h 1 SΑΖ  αt 2   g  ημφ  t 2  t1  1s 2 ημφ 2 υ Z  α  t1  υ Z  5 m / s ΖΓ: ευθύγραμμη ομαλή SZΓ  υt 2  t 2  2s και t ολ  t1  t 2  2s . 172 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 1 3 3 1 3 Βx  Tστ  mgημθ  μ στ mgσυνθ  ημθ  μ στ συνθ      που 2 4 2 2 8 ισχύει άρα το σώμα επιστρέφει . Να βρεθεί ο χρόνος κίνησης t AΓ (τα επίπεδα θεωρούνται λεία. Λύση ΣFx  mα  mgημφ  mα  α  gημφ  α  5m / s 2 h h ΤΡΙΓ. φ  30ο ).25m και συνε- χίζει την κίνησή του στο οριζόντιο επίπεδο σε απόσταση 10m (σημείο Γ) από τη βάση του κεκλιμένου.

Διάγραμμα (υ. οπότε το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική τα- χύτητα υ 0  υ 2  100 m / s .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 173 Παράδειγμα 65 Σε σώμα m  2kg αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια  δύναμη F της οποίας η αλγεβρική τιμή δείχνεται στο διάγραμμα: α. t) Λύση α. t) . F F  mα1  α1   α1  25m / s 2 και υ1  α1t  υ1  100 m / s m 4  6s : F  0 και α 2  0 άρα το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλή με υ 2  υ1  100 m / s 6  8s : Ασκείται σταθερή δύναμη μέτρου F  20N αντίρροπη στην κίνησή του. 0  4s : Ασκείται στο σώμα σταθερή δύναμη μέτρου F  50N οπότε κάνει ευθύ- γραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t  8s β. Να γίνει το διάγραμμα (υ. F Άρα F  mα3  α 3   α3  10 m / s 2 m και υ3  υ0  α3 t  υ3  80 m / s είναι η ταχύτητά του στο τέλος των 8s β.

(Η τροχαλία θεωρείται αβαρής) Λύση Εφαρμόζουμε το 2ο Νόμο του Νεύτωνα για κάθε σώμα χωριστά με τις δυνάμεις που φαίνονται στο σχήμα: για το m1 : ΣF  m1α  Τ  Τρ  m1α  Τ  μm1g  m1α 1 για το m 2 : ΣF  m 2 α  Β 2  Τ  m2 α  m 2 g  Τ  m 2α  2  1   2   m 2g  μm1g  m1α  m 2α  α  3.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις Παράδειγμα 66 Όταν το σύστημα του σχήματος αφεθεί ελεύθερο να βρεθούν: α. Η τάση του νήματος Δίνονται: m1  m 2  5kg . Η ταχύτητα του m 2 σε 2s γ. υ 2  α  t  υ 2  7. 25 .5m / s γ.75 m / s 2 1 α. Το διάστημα που διανύει η m1 σε 2s β. 1  T  m1α  μm1g  Τ  31. 25N (Επειδή τα δύο σώματα συνδέονται με τεντωμένο νήμα κάθε στιγμή έχουν την ίδια ταχύτητα οπότε και οι μεταβολές των ταχυτήτων τους στη μονάδα του χρό- νου είναι ίσες. άρα έχουν και ίσες επιταχύνσεις α1  α 2  α ) .5m 2 β. g  10m / s 2 και ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του m1 με το δάπεδο μ  0. Για το διάστημα που διανύει το m1 σε t  2s έχουμε: S1  αt 2  S1  7. 174 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .

ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . m Δίνεται: g  10 s2 Απ: 2kg. Τα μέτρα των δυνάμεων F1 και αι F2 είναι 10Ν και 7Ν αντίστοιχα. Το σώμα του σχήματος ισορροπεί υπό την επίδραση της οριζόντιας δύνα-  μης F μέτρου 20Ν. Το μέτρο της κάθετης δύναμης Ν . . σχηματίζοντας γωνία φ  45ο με την κατακόρυφο. α.  Να βρεθεί η τιμή της δύναμης F2 . 20 2N  72. Το σώμα του σχήματος κινείται ευθύγραμμα ομαλά υπό την επίδραση των      F1 . Η δύναμη F1 είναι οριζόντια και η τιμή  της είναι 20Ν. γ. Το σώμα του σχήματος ισορροπεί. Το μέτρο της δύναμης F3 . F3 .  β. Να βρεθούν:  α. ενώ η F2 σχηματίζει γωνία φ  60 ο με το οριζόντιο επίπεδο. Ποια η μάζα του σώματος και ποια η τάση του νήματος. Το σώμα σε 8s διανύει απόσταση 48m. F2 . Η σταθερή ταχύτητα με την οποία κινείται το σώμα.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 175 Ασκήσεις για λύση ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΟΜΟΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 71. Απ: 40N 73.

m Δίνεται: g  10 s2 Απ: 45ο . Να βρεθεί η γωνία κλίσης  του κεκλιμένου επιπέδου καθώς και η κάθετη δύναμη N που δέχεται το σώμα από το κεκλιμένο επίπεδο. μέτρου F  10N .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις m Δίνονται: m  1kg . 6m/s 74. Σώμα μάζας m  1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης. 10 3 kg 3 . g  10 s2 Απ: 3N. 10 2N 75. Τα σώματα της διάταξης του σχήματος ισορροπούν. 10N. Η μάζα m2 m Δίνεται g  10 s2 Απ: 50Ν. 176 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Η μάζα m1 είναι 10kg ενώ δεν υπάρχουν τριβές. Η τάση του νήματος β. Να βρεθούν: α.

Τα σώματα του σχήματος αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν. m Δίνονται: φ  30ο . Να βρείτε προς τα που θα κινηθεί το σύστημα και με τι επιτάχυνση. 2s . Μετά από πόσο χρόνο τα δύο σώματα θα απέχουν d  10 m . α. Να βρεθεί η επιτάχυνση των σωμάτων. Αν η κίνηση γίνεται χωρίς τριβές. Τα σώματα στο διπλανό σχήμα έχουν μάζες m1  8kg και m2  12 kg αντί- στοιχα. g  10 s2 Απ: (  2 3  3  m / s 2 προς την πλευρά του m1 ) 78. να υπολογιστεί η επιτάχυνση των σωμάτων. m2  3kg . Το νήμα και η τροχαλία είναι αβαρή m Δίνεται g  10 s2 Απ: 2.5 m / s 2 .ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . g  10 s2 Απ: 3 m / s 2 77.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 177 Ο 3ος Νόμος του Νεύτωνα Ο 2ος Νόμος του Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 76. Τα σώματα του σχήματος με μάζες m1  5 kg και m2  3kg αφήνονται ελεύ- θερα να κινηθούν ενώ βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. β. m Δίνονται: m1  2 kg . Όλες οι επιφάνειες είναι λείες. Αφήνουμε τα σώματα του συστήματος ελεύθερα να κινηθούν.

m Δίνεται g  10 s2 Απ: 180m 80. 178 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Να βρείτε το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα σε χρόνο 14s ( t 0  0 . Να βρεθούν: α. για χρόνο t1  10s και μετά καταργείται. Σώμα αφήνεται από την κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου. m Δίνεται: g  10 s2 Απ: 5Ν. υ0  0 ). Να βρεθούν: α. Η μετατόπιση και η ταχύτητα του σώματος μετά από 2s. Σώμα δέχεται δύναμη F  20N . Η μάζα του σώματος είναι m  2 kg και η γωνία κλί- σης φ  30ο . του οποίου το μήκος είναι s  40 m . η οποία σχηματίζει γωνία φ  30ο προς τα κάτω με το οριζόντιο επίπεδο. β. Η επιτάχυνση του σώματος. Η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το σώμα. 10m. Σώμα μάζας m  1kg αφήνεται να κινηθεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ  30ο . 5 m / s2 . Το μέτρο της κάθετης αντίδρασης από το δάπεδο. Το επίπεδο είναι λείο και η μάζα του σώματος 5kg.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 79. γ. 10m/s 81. Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει το σώμα στη βάση του κεκλιμέ- νου επιπέδου και η ταχύτητα με την οποία φτάνει. . β.

Ποια η ένδειξη της ζυγαριάς αν το ασανσέρ ανεβαίνει: α. 12Ν . 4s. με σταθερή ταχύτητα 2m/s γ. 20m/s 82. με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 4 m / s2 β. με σταθερή επιβράδυνση μέτρου 4 m / s2 m Δίνεται: g  10 s2 Απ: 28Ν. m Δίνεται: g  10 s2  Aπ: 1m / s 2 αντίρροπη της F 83. Αν το μέτρο της δύναμης είναι F  16N . 20Ν. Σώμα μάζας m  4 kg βρίσκεται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης  φ  30ο και δέχεται δύναμη F παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο και με φόρα προς τα πάνω. ποια η επιτά- χυνση που αποκτά το σώμα.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 179 m Δίνεται: g  10 s2 Απ: 10 3N . Μέσα σε ασανσέρ τοποθετούμε ζυγαριά και πάνω της σώμα μάζας m  2 kg .

Η ταχύτητα του σώματος και το διάστημα που διανύει το σώμα σε 5s. 180 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Η επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα.5s. m Δίνονται: g  10 s2 Απ: 75Ν. Αν t 0  0 και υ0  0 . 6. Να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για να σταματήσει το σώμα και το διάστημα που θα διανύσει. που παρουσιάζει με το σώμα συντελεστή τριβής μ  0. Ο συντελε- στής τριβής ολίσθησης του m2 με το δάπεδο είναι μ  0. Εκτοξεύουμε σώμα με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0  5 m / s σε οριζόντιο επί- πεδο. τα οποία είναι δεμένα στα άκρα νήματος αβαρούς τροχαλίας.2 και g  10 s2 Απ: 2. να βρεθούν: α. 10m/s. υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F  10N . Οι μάζες των σωμάτων του σχήματος. 5m . Πόση είναι η τάση του νήματος και πόσο διάστημα θα διανύσει το m1 σε χρόνο 2s. Το σύστημα αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί. m Δίνονται: g  10 s2 Απ: 2 m / s2 . είναι m1  10 kg και m2  10 kg . m Δίνονται: μ  0. β.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις ΤΡΙΒΗ 84. 25m 86.3 . Σώμα μάζας m  2 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο.5 .25m 85.

m Δίνεται: g  10 s2 Απ: 6 m / s 2 88. Σώμα μάζας m  10 kg σύρεται με τη βοήθεια σχοινιού σε οριζόντιο επίπε- δο.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 181 87. 290Ν 89. 4 3 . Ένας άνθρωπος κατεβάζει ένα κιβώτιο μάζας m  50 kg σε κεκλιμένο επί- πεδο γωνίας κλίσης φ  30ο . Το όριο θραύ- σης του σχοινιού είναι 80Ν. Η δύναμη που ασκεί ο άνθρωπος στο κιβώτιο κατά το κατέβασμα έχει μέτρο 210Ν. m Δίνεται: g  10 s2 Απ: 0. m Δίνεται: g  10 s2 Απ: 40Ν. Ποιος ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στο σώμα και στο επίπεδο αν η επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα έχει μέτρο α  3 3 m / s 2 . Πόση είναι η τριβή ολίσθησης και πόση πρέπει να είναι η δύναμη που ασκεί ο άνθρωπος στο κιβώτιο ώστε αυτό να ανεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. Να βρεθεί η μέγιστη επιτάχυνση με την οποία μπορεί να κινηθεί το σώμα χωρίς να κοπεί το σχοινί.2.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης 0. αφήνοντας σιγά-σιγά το σχοινί με το οποίο το έχει δεμένο ώστε αυτό να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα. Σώμα αφήνεται να ολισθήσει σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ  60 ο .

με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0  13m / s . 3 m Δίνονται: μ  . g  10 2 10 s Απ: 13m 91. Σώμα ρίχνεται κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου προς τα πάνω. Ποια πρέπει να είναι η τιμή της δύναμης αυτής. g  10 2 5 s Απ:  30 3  10  N . Σώμα μάζας m  1kg βρίσκεται σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ  60ο  και δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη F έτσι ώστε να κινείται προς τα πάνω με επιτάχυνση μέτρου α  2 m / s 2 .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 90. Ποιο το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα μέχρι να σταματήσει στιγμιαία. 182 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . μ  . 3 m Δίνονται: φ  30ο .

ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Ένα σώμα κινείται πάνω σε μια επιφάνεια με δύο τρόπους όπως φαίνε- ται στο σχήμα. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. α1  α 2 β. α. Η δύναμη που ασκείται στο σώμα και στις δύο περιπτώ- σεις είναι η ίδια. Η τριβή και στις δύο περιπτώσεις είναι η ίδια. Τοο Σ1 έχει διπλάσια μάζα από το Σ2 . Σε δύο σώματα Σ1 και Σ2 ασκούνται ίσες δυνάμεις. Η τριβή στη 2η περίπτωση είναι μεγαλύτερη από την τριβή στη 1η. α1  α 2 γ. Η τριβή στην 1η περίπτωση είναι μεγαλύτερη από την τριβή στη 2η. Μονάδες 10 . α. Η τριβή στη 2η περίπτωση είναι μεγαλύτερη από την τριβή στη 1η εάν η ταχύτητα του σώματος στη 2η περίπτωση είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητά του στην 1η περίπτωση. δ. α 2  2α1 Μονάδες 10 2. γ.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 183 5ο Κριτήριο Αξιολόγησης: ΘΕΜΑ 1 1. α1  2α2 δ. β.

Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 2 Σε ένα σώμα ασκούνται οι δυνάμεις που φαίνονται στο διπλανό σχήμα. Στο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη F  80N η οποία σχηματίζει γωνία θ  60ο προς τα πάνω.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 3.   α. έχει την ίδια φορά με τη φορά κίνησης του ανθρώπου. Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μ μεταξύ σώματος δαπέδου. γ. F  T  B  N  m  α στ. ΣF  mα 1 ΣF 2 FT δ. εμποδίζει την κίνησή του.184 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . S  t ε. δεν επηρεάζει την κίνηση του. F  Τ  m  α γ. η τριβή: α. F  m  α β. δ. β. Όταν ένας άνθρωπος περπατά. βοηθάει την κίνησή του γιατί έχει αντίθετη φορά από αυτή. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές. . υ  t 2 m m Μονάδες 15 ΘΕΜΑ 3 Σώμα μάζας m  20 kg κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο δάπεδο.

α. Θα επιστρέψει το σώμα στη βάση. γ.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 185 m Δίνεται g  10 .5 .5 s2 Μονάδες 20 ΘΕΜΑ 4 Από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ  30ο . συνθ  3 / 2 . ημθ  3 / 2 . β. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και του επιπέδου είναι μ  3 / 5 . s2 Μονάδες 40 . ημθ  0. εκτοξεύεται προς τα πάνω ένα σώμα με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0  32 m / s . Αν ναι με τι ταχύτητα. m Δίνονται g  10 . Να υπολογιστεί το διάστημα που θα διανύσει το σώμα μέχρι να σταμα- τήσει στιγμιαία.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . συνθ  0.

δ. β. Τότε το ελατήριο ασκεί στο χέρι μας α.186 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . είναι αντίρροπες. δρουν σε διαφορετικά σώματα. Β. η δράση ασκείται σε μεγάλο σώμα κι η αντίδραση σε μικρότερο. μια ίση δύναμη β. η δράση είναι μεγαλύτερη από την αντίδραση. μια δύναμη αντίθετης φοράς και μεγαλύτερου μέτρου γ. Η δράση δεν αναιρεί την αντίδραση διότι: α. γ. Ασκούμε σε ένα ελατήριο με το χέρι μας δύναμη και αυτό επιμηκύνε- ται.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 6ο Κριτήριο Αξιολόγησης: ΘΕΜΑ 1 Á. μια αντίθετη δύναμη. μια ίσου μέτρου δύναμη κάθετη σ’ αυτό δ. .

Δύο δυνάμεις F1 και F2 ασκούνται σε ένα σώμα και σχηματίζουν γωνία 45ο. μεγαλύτερο από το άθροισμα των μέτρων των δυνάμεων Fολ  F1  F2 γ.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 187 ΘΕΜΑ 2 Α. Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης είναι: α. η μια δύναμη να είναι μεγαλύτερη από τις άλλες δύο δ. Για να ισορροπεί ένα σώμα υπό την επίδραση τριών ομοεπίπεδων δυνάμεων πρέπει α. ίσο με το άθροισμα των μέτρων των δυνάμεων Fολ  F1  F2 β. οι δυνάμεις να έχουν μικρό μέτρο β. δεν μπορούμε να απαντήσουμε χωρίς να ξέρουμε τα μέτρα των F1 και F2 . Να αντιστοιχίσετε το είδος των παρακάτω δυνάμεων: τριβή άνωση ηλεκτρική επαφής ελατηρίου βαρυτική από απόσταση μαγνητική τάση νήματος αντίσταση αέρα Β. οι δύο δυνάμεις να είναι αντίθετες γ.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . . η συνισταμένη των δύο να είναι αντίθετη της τρίτης. μικρότερο από το άθροισμα των μέτρων των δυνάμεων Fολ  F1  F2 δ. Γ.

Να δείξετε ότι η συνισταμένη τους ισούται με μηδέν. Να βρείτε τη συνισταμένη των δυνάμεων του σχήματος. F2  10N και F3  10 2N . Δίνονται F1  5N .188 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . Τρεις ομοεπίπεδες δυνάμεις ίσου μέτρου σχηματίζουν γωνία 120 ο ανά δύο. Β. Δύο δυνάμεις ίσου μέτρου ασκούνται στο ίδιο υλικό σημείο υπό γωνία 60ο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις ΘΕΜΑ 3 Α. Αν το μέτρο της συνισταμένης τους ισούται με 10 3N να βρεθεί το μέτρο των δυνάμεων. ΘΕΜΑ 4 Α.

f  m2 α γ.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο . F  f  m1α Για το 2ο αυτοκίνητο ισχύει: α. B2  F '  m 2 α δ. N 2  B2  m2 α Για το σύστημα των δύο αυτοκινήτων ισχύει: α. B2  B1y  m ολ α γ. Τριβές δεν υπάρ- χουν.Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 189 7ο Κριτήριο Αξιολόγησης: ΘΕΜΑ 1 Α. F  2f  m ολ α β. F  B1x  m ολ α Β. F  f  m ολ α γ. Για το 1ο αυτοκίνητο ισχύει: α. F  mολ α . N  B1y  0 ε. F  F' β. F  m1α γ. F  f  N1  B1  0 β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. f  N 2  B2  m  α β. α.

190 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο - Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις

ΘΕΜΑ 2

Α. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές;
α. N  B  0 β. F  mα

γ. F  Bx  T  mα δ. Τ  μmg  συνφ

Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν το διπλανό σχήμα
είναι σωστές;

α. Τ  μmg β. N  Fy  B

γ. T  μ  Β  Fy  δ. F  T  mα

ΘΕΜΑ 3

Σώμα μάζας m  2 kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, που παρουσιάζει
με το σώμα συντελεστή τριβής μ  0,3 , υπό την επίδραση σταθερής
οριζόντιας δύναμης μέτρου F  10N . Αν t 0  0 και υ0  0 , να βρεθούν:
α. Η επιτάχυνση με την οποία κινείται το σώμα.
β. Η ταχύτητα του σώματος και το διάστημα που διανύει το σώμα σε
5s.
m
Δίνονται: g  10
s2

ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο - Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 191

ΘΕΜΑ 4

Ένας άνθρωπος κατεβάζει ένα κιβώτιο μάζας m  50 kg σε κεκλιμένο
επίπεδο γωνίας κλίσης φ  30ο , αφήνοντας σιγά-σιγά το σχοινί με το
οποίο το έχει δεμένο ώστε αυτό να κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα.
Η δύναμη που ασκεί ο άνθρωπος στο κιβώτιο κατά το κατέβασμα είναι
210Ν. Πόση είναι η τριβή ολίσθησης και πόση πρέπει να είναι η δύ-
ναμη που ασκεί ο άνθρωπος στο κιβώτιο ώστε αυτό να ανεβαίνει με
σταθερή ταχύτητα;
m
Δίνεται: g  10
s2

192 ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο - Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων: ΣFx  0 ΣFy  0

Τριβή ολίσθησης: T  μ  Ν

2ος Ν. Νεύτωνα σε διανυσματική και αλγεβρική μορφή
 
ΣF  m  α ΣFx  m  α x ΣFy  m  α y

Σχέση Δυνάμεων Είδος Κίνησης στον Είδος Κίνησης στον
άξονα xx΄ άξονα yy΄
ΣFx  0 και ΣFy  0 αx  0 Ισορροπεί αy  0 Ισορροπεί

ΣFx
ΣFx  0 και ΣFy  0 αx  Επιταχύνεται αy  0 Ισορροπεί
m

ΣFy
ΣFx  0 και ΣFy  0 αx  0 Ισορροπεί αy  Επιταχύνεται
m

ΣFx ΣFy
ΣFx  0 και ΣFy  0 αx  Επιταχύνεται αy  Επιταχύνεται
m m

δ 42. β. δ 41. γ. α. γ 1 αυτοκίνητο β 2 αυτοκίνητα γ σύστημα 38. γ 37. δ . α. δ 39. γ 43. γ. β 40. γ.ΦΥΣΙΚΗ: Δυναμική στο επίπεδο .Δεύτερος νόμος Νεύτωνα για ομοεπίπεδες δυνάμεις 193 Απαντήσεις των ερωτήσεων 36. α.