You are on page 1of 31

8. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ЦРНЕ ГОРЕ Страна 25 - Број 47

1020.
Na osnovu člana 133a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“br. 51/08, 34/11,35/13)
Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

PRAVILNIK
O OBRASCIMA KOJI SE KORISTE U POSTUPCIMA IZGRADNJE OBJEKATA

Član 1
Zahtjevi, prijave i obavještenja koji se koriste u postupku izgradnje objekata podnose se na obrascima utvrđenim ovim
pravilnikom.

Član 2
Obrasci iz člana 1 ovog pravilnika su:
1) zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova (član 62a) - Obrazac 1
2) zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (član 92) – Obrazac 2
3) zahtjev za izdavanje građevinske dozvole do privođenja lokacije namjeni (član 95) – Obrazac 3
4) zahtjev za izmjenu građevinske dozvole na novog investitora (član 98) –Obrazac 4
5) prijava za radove koji se ne smatraju rekonstrukcijom (član 103) –Obrazac 5
6) prijava početka pripremnih radova (član 104) –Obrazac 6
7) prijava početka građenja objekta (član 105) –Obrazac 7
8) obavještenje o početku izvođenja radova (član 111) –Obrazac 8
9) zahtjev za izdavanje rješenja za probni rad (član 119) –Obrazac 9
10) zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole (član 120) –Obrazac 10
11) obavještenje o posebnim obavezama investitora u vezi osmatranja ponašanja tla i objekta(član 128) –Obrazac 11
12) zahtjev za izdavanje licence (član 134) –Obrazac 12
13) zahtjev za uklanjanje dotrajalog objekta (član 142) –Obrazac 13
14) zahtjev za uklanjanje objekta na zahtjev vlasnika (član 143) –Obrazac 14

Obrasci iz stava1 ovog člana su sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:05-1643/3
Podgorica, 2.oktobar 2013.godine

Ministar,
Branimir Gvozdenović, s.r.

Страна 26 - Број 47 СЛУЖБЕ
ЕНИ ЛИСТ ЦР
РНЕ ГОРЕ 8. окктобар 2013.

8. октобар 22013. СЛУЖБЕ
ЕНИ ЛИСТ ЦР
РНЕ ГОРЕ Странаа 27 - Број 47

окктобар 2013.Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8.Страна 28 . .

Број 47 . СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 29 .8. октобар 22013.

Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8. окктобар 2013. .Страна 30 .

8. октобар 22013.Број 47 . СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 31 .

Страна 32 .Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8. . окктобар 2013.

Број 47 . октобар 22013. СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 33 .8.

окктобар 2013. .Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8.Страна 34 .

октобар 22013. СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 35 .Број 47 .8.

.Страна 36 .Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8. окктобар 2013.

СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 37 .Број 47 . октобар 22013.8.

.Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8.Страна 38 . окктобар 2013.

Број 47 . СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 39 .8. октобар 22013.

. окктобар 2013.Страна 40 .Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8.

СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 41 .8. октобар 22013.Број 47 .

окктобар 2013.Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8.Страна 42 . .

8. СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 43 .Број 47 . октобар 22013.

Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8.Страна 44 . окктобар 2013. .

Број 47 . СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 45 .8. октобар 22013.

Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8. окктобар 2013.Страна 46 . .

СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 47 .8.Број 47 . октобар 22013.

окктобар 2013. .Страна 48 .Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8.

8. СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 49 . октобар 22013.Број 47 .

окктобар 2013.Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8. .Страна 50 .

8.Број 47 . СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 51 . октобар 22013.

.Страна 52 .Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8. окктобар 2013.

8. СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 53 . октобар 22013.Број 47 .

окктобар 2013.Број 47 СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ 8. .Страна 54 .

Број 47 . октобар 22013.8. СЛУЖБЕ ЕНИ ЛИСТ ЦР РНЕ ГОРЕ Странаа 55 .