You are on page 1of 5

Stoica Andreea-Mihaela

Ped Arte, Anul II

PROIECT DE LECŢIE Step by Step

DATA: 22.03.2017
CLASA: a II a Step by Step
TEMA: Ziua Mondială a Apei
SUBTEMA: Circuitul apei în natură

OBIECTIV TRANSDISCIPLINAR:

Dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă, formarea
deprinderii de a folosi noile cunoştinţe în situaţii variate, însuşirea unui
comportament responsabil şi sănătos

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

Copiii vor fi capabili să:

CITIRE:
- să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut
de mică întindere pe tema apei
– să poată înlocui cuvinte în text cu altele cu sens
asemănător
– să stabilească perechi de cuvinte cu înteles asemănător

MATEMATICĂ:
– să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu
numere naturale de la 0 la 1 000;
– să rezolve probleme care presupun o singură
operaţie dintre cele învăţate;

ŞTIINŢE:
– să enumere şi să descrie stările apei în natură

tehnicile de realizare a unor produse simple şi/sau complexe spre a realiza o „Poveste a Apei” – să coopereze cu colegii dintr-o echipă la realizarea unor produse complexe a unui tablou final „Povestea Apei” OBIECTIVE OPERAŢIONALE: CITIRE: O1 – să citească expresiv „Povestea Apei” O2 – să citească cu dictie O4 – să scrie după autodictare cel putin 2 propozitii la alegere MATEMATICĂ: O1 – să rezolve corect exerciţiile de calcul rapid. folosind tehnica mototolirii hârtiei. în mod adecvat. O3 – să lucreze îngrijit. cu trecere peste ordinul unităţilor. O3 – să realizeze experimentul ARTE: O1 – să realizeze în grup colajul „Povestea unei picături de apă”. ŞTIINŢE: O1 – să citească cu atentie informatiile din „Povestea Apei” O2 – să completeze corespunzător cerinţele din fişa de lucru. din fişa „ştafetă”. O3 – să lucreze corect fişa de muncă independentă. – sa realizeze experimente cu apă ARTE: – să îmbine. respectând etapele realizării produselor . O2 – să efectueze corect operaţiile de adunare şi scădere cu numere naturale de la 100 la 1 000. O2 – să lucreze în perechi.

– individual – 2. analiza. la alegere. învăţarea prin descoperire. Răspundeţi oral la întrebări. lipici. pe rând. conversaţia. cel puţin 2 propozitii din text. problematizarea. – în perechi – . – în grup – 3. poezia „Povestea unei picături de apă” – în grup – 2.207 De ce este o zi specială? : Ziua Mondială a Apei Ce este Apa? Mesajul zilei „Ecologilor” Agenda zilei: Citire. Extrageţi din bol exerciţii de calcul rapid. Povestiti textul colegilor din centru.individual – MATEMATICĂ – cerinţe – 1. jocul de rol. . Citiţi. știinte ACTIVITATEA ÎN CENTRE CITIRE – cerinţe – 1. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ Calendarul zilei 22. hartie. materiale pentru realizarea experimentului.i colegului exerciţiul pentru a. Citiţi.STRATEGII DIDACTICE: Metode şi procedee: exerciţiul.03. experimentul Material didactic: fişe de lucru. – în perechi – 4. Scrieţi după autodictare.l rezolva.

realizaţi colajul „Povestea unei picături de apă” EVALUARE permanentă Învăţătorul va urmări: CITIRE: .în grup – ARTE – cerinţe – 1. .corectitudinea scrierii după autodictare. . Folosind tehnica mototolirii hârtiei.individual - 2.în grup - 2. în lanţ. . lichid.individual – ŞTIINŢE – cerinţe – 1.corectitudinea exprimării orale.corectitudinea rezolvării cerinţelor din fişă. – individual – 3. . Realizati un experiment ce are ca ingredient apa si notati observatiile . Rezolvaţi.în grup – 4. Interpretaţi jocul de rol „Povestea unei picături de apă” . 3.rezolvarea corectă a exerciţiilor de adunare şi scădere cu numere naturale de la 100 la 1 000. câte un exerciţiu din fişa „ştafetă”.corectitudinea judecării problemelor. Efectuaţi cerinţele din fişa de muncă independentă . nor) . Decupaţi după contur obiectul ales. Lipiţi corespunzător obiectele decupate. Completaţi corespunzător fişa de lucru. MATEMATICĂ: .citirea expresivă şi corectă. – individual – 3. . – în grup – 4. ŞTIINŢE: . Realizati picături de apă în stări diferite ( fulg de nea.