You are on page 1of 20

Prevenirea infecțiilor asociate

asistentei medicale (IAAM)
Dr. Adrian Matei
Medic specialist epidemiolog

Ce sunt?
Infecțiile asociate asistenței medicale sunt infecții
contractate în unități sanitare cu paturi, care pot fi
recunoscute clinic și/sau microbiologic și pentru care
există asocierea epidemiologică cu îngrijirile medicale.
Afectează:
• Bolnavul – prin îngrijirile medicale primite
• Personalul sanitar – prin activitatea în cadrul unității

Criterii temporale: •Debut în spital după minim 48 ore de la internare SAU •Debut în spital în primele 48 ore de la internare (pacient internat în altă unitate sanitară în urma cu mai puțin de 4 săptămâni) SAU •La domiciliu în primele 4 săptămâni de la externare (debut în comunitate) ȘI legatură epidemiologică cu alte cazuri de infecție 2. Definițiile de caz •Indeplinirea criteriilor din definițiile de caz pentru infecțiile nosocomiale. Stabilirea originii infecțiilor Legislație: ord. regăsite în Decizia 506/2012/UE . 1101/2016 1.

în conformitate cu protocolul de diagnostic şi cu definiţiile de caz şi înainte de iniţierea tratamentului antibiotic. . • c) obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă. cu respectarea ghidului de izolare elaborat de SPIAAM. • b) aplicarea procedurilor şi protocoalelor implementate de SPIAAM.Atribuţiile medicului curant (indiferent de specialitate): • a) protejarea propriilor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat.

vizitatorilor şi a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a transmiterii infecţiilor. . în special pacienţilor. implementată în unitatea sanitară. cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor. • g) solicitarea consultului de boli infecţioase în situaţiile în care consideră necesar şi/sau conform ghidurilor/protocoalelor locale. • f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi implementarea măsurilor instituite de SPIAAM pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane.• d) răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale. • e) consilierea pacienţilor.

răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi.• h) respectă procedura de declarare a IAAM elaborată de SPIAAM. în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei. în conformitate cu legislaţia în vigoare. • j) comunică infecţia/portajul de germeni importanţi epidemiologic la transferul pacienţilor săi în altă secţie/altă unitate medicală. • i) după caz. .

.

. foaia de observaţie clinică. • Fişa este completată de către medicul curant al cazului şi este însoţită de semnătură şi parafă. • Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate revine medicului în îngrijirea căruia se află pacientul. de exemplu. Responsabilități • Diagnosticul de infecţie asociată asistenţei medicale se va menţiona în toate actele medicale. registrul de consultaţie etc. fişa de consultaţie.

pacienți .familie .alți angajați . Riscuri • Personalul medico-sanitar = grupă cu risc • Tot personalul trebuie să coopereze pentru a reduce riscul infecțiilor pentru pacienți și personal Riscul personalului medico-sanitar: • De a dobândi diferite infecții de la pacienții asistați • De a transmite infecții la: .

Vaccinarea . șorț de protecție) – procedura “Uniforma și echipamentul de protecție” •Conduita în caz de expunere accidentală la sânge și produse biologice (Protocol) 2. halat. botoși.Managementul deșeurilor 3. mască.Protecția personalului medico-sanitar 1.Respectarea precauțiunilor universale: •Igiena mâinilor (procedura “Igiena mânilor”) •Folosirea corectă a echipamentului de protecție (mănuși. Respectarea procedurii de “Izolare a pacientului în funcție de calea de transmitere a agentului patogen” 4.

Importanța igienei mâinilor .

.

Igiena mâinilor Spălarea mâinilor cu apă și săpun De ce este importantă in prevenirea IAAM? .

.

Igiena mâinilor Spălarea mâinilor cu soluții alcoolice De ce este importantă in prevenirea IAAM? .

.

mâncării) Măsuri de precauție • utilizarea echipamentului de protecţie : enterococi rezistenţi la vancomicină (VRE). Staphylococcus aureus rezistent la meticilină MRSA sau Clostridium difficile • pacientul se poate amplasa într-o rezervă singur sau într-un salon cu un alt pacient infectat cu acelaşi patogen • la intrarea în salon trebuie purtate mănuşi curate şi echipament de protecţie curat . Căi de transmitere a agenților patogeni 1. contaminarea obiectelor. echipamentului. PRIN CONTACT • Direct: se transmite de la o persoană la alta (contactul cu produse biologice) • Indirect: prin intermediul suprafeţelor/obiectelor contaminate (de exemplu.

gripă.PRIN PICĂTURI: atunci când se strănută sau se tuşeşte. Măsuri de precauție • pacientul se amplasează într-o rezervă singur sau se cohortează într-un salon cu alţi pacienţi infectaţi cu acelaşi agent patogen. infecţii cu virus sinciţial. . Căi de transmitere a agenților patogeni 2. acestuia i se aplică o mască.2 metri de pacient. • purtarea de protectoare faciale când se lucrează la 1 . sunt prea grele pentru a pluti în aer şi se transferă la mai puţin de 2 m de la sursă • directă: ajung la nivelul mucoaselor sau sunt inhalate • Indirectă: cad pe suprafeţe sau mâini şi sunt transmise pe mucoase sau alimente (cel mai frecvent şi este descris în infecţiile respiratorii comune. În situaţia în care este necesar transportul pacientului.

Aceste particule sunt inhalate (în cazul varicelei zoster.Aeriană: prin intermediul particulelor mici (</= 5 μm) care transportă microbii şi pot fi transferaţi prin intermediul curenţilor de aer pe o distanţă mai mare de 2 m de la sursă. aerul fiind evacuat direct spre exterior sau recirculat prin filtre HEPA . Măsuri de precauție • plasarea pacientului într-o cameră de izolare cu presiune negativă a aerului în raport cu coridoarele. rujeolei şi tuberculozei pulmonare). Căi de transmitere a agenților patogeni 3.

Vă mulțumesc! .