You are on page 1of 2

Semasa saya ( Hoshi Ooi Wei Chun) berada di Amerika Syarikat, bapa saya mewakili saya

untuk pergi ke Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Tahun 2013 Negeri Pulau Pinang. Bapa
saya membantu untuk menerima sijil dan anugerah khas daripada Yang Amat Berhormat
Encik Lim Guan Eng kerana saya tidak dapat menghadiri majlis tersebut. Malangnya, pihak

Saya berjanji akan menemu bual dengan pihak akhbar. .media daripada syarikat akhbar ingin menemu bual dengan saya tentang cara-cara menjadi pelajar cemerlang tetapi merek tidak terjumpa saya.