You are on page 1of 2

Paggamit ng Angkop na Pangatnig

Piliin sa loob ng panaklong sa ibaba ang tamang pangtanig upang mabuo
ang diwa ng pangungusap. Isulat ang tamang sagot.

( habang, pero, subalit, ngunit, para, kaya upang o, at, dahil, kung, sapagkat)

1. Aling kamiseta ang isusuot mo, ang puti ____________ ang asul?
2. Mahusay gumuhit ____________ magpinta si Tom.
3. Maganda nga ang dalaga ____________ masungit naman siya.
4. Nais niyang makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit
____________ nag-aaral siya gabi-gabi.
5. Mag-iipon ako ng pera ____________ makabili ako ng mga bagong
aklat para sa pasukan.
6. Kumakanta ang babae ____________ pinapaliguan niya ang kanyang
sanggol.
7. Sasama ako sa inyo manood ng sine ____________ papayagan ako ng
aking mga magulang.
8. Gusto ni Ben matutong lumangoy ____________ natatakot siya sa
malalakas na alon ng dagat.
9. Maliligo ka na ba ____________ magsisipilyo ka muna?
10. Bibisitahin natin si Lola sa Sabado ____________ ipagdiriwang natin
ang kanyang ika-siyamnapu’t na kaarawan.
11. Magtitimpla ako ng kape para kay Tatay ____________ walang mainit
na tubig.
12. Maputi ang kanyang kutis ____________ singkit ang kanyang mga
mata.
13. Pupunta lang ako sa party ____________ sasama ka sa akin.
14. Tumigil ang mga sasakyan ____________ makatawid ang mga tao sa
lansangan.
15. Itinaas ni Mary ang kanyang kamay ____________ alam niya ang sagot sa tanong ng
guro.
16. Magaling umawit si Joey ______ mahusay magtugtog ng gitara si Dean.
17. Tawagan mo ako sa opisina _____ may dumating na sulat mula kay Ernesto.
18. Si Tita Mia ____ si Ate Lisa ang sasama sa aming klase sa lakbay-aral.
19. . Wala akong tiwala kay Raul ____ madalas siyang magsinungaling sa akin.
20. Uminom na ako ng gamot kaninang umaga ______ masakit pa rin ang ulo ko hanggang
ngayon.
21. Dadalhin ko ang itim na maleta ______ ang pulang bag sa eroplano.
22. Nakaluto na ako ng pinakbet dati ________ nakalimutan ko na ang ibang sangkap.
23.. Salamat sa regalo mo ________ sa Disyembre pa ang kaarawan ko.
24. Manonood ka ba ng balita sa telebisyon _______ pakikinggan mo na lang ang balita sa
radyo?
25.. Magbaon ka ng paying________ baka umulan mamayang hapon.
26. . Napakalakas ng tunog ng kidlat ______ napasigaw ang magkakapatid.
27. Ipapakita ko kina Tatay at Nanay ang marka ko sa pagsusulit ________ makita nila na
nagsisikap ako sa pag-aaral.
28. Naghuhugas ng mga bote at tsupon si Martha _________ natutulog nang mahimbing
ang kanyang sanggol.
29. Inihain ng mga sundalong Pilipino ang kanilang buhay _______ ipagtanggol ang Pilipinas
sa mga bagong mananakop.
30. Si Janice ang nahirang na maging kalahok sa paligsahan __________ siya ang
pinakamagaling na manunulat sa ating klase

"Mama. I am much lovelier than she is. At last. are you still there? Will you please get me a glass of cold water?" "Mama. my red rosy cheeks and a pair of blinkering eyes. God. But that when she was young. With a glass on her hand. I remember. I’m a mortal Venus. wonderful. but she’s not there. very tired. I’m home! It’s very quiet. I danced and danced the whole night. the party is over. Am I? Look at my hair. try to get it on your own. You see. she tried to get it. I’m in a hurry!" "Please child. just for the glass of cold water! Mama! Mama! Oh. I’m very tired. Very.Declamation: A Glass of Cold Water Everybody calls me young. "Mama. somebody says that I look like my mother that I look like my mother. I remember. I’m home!" Nobody answers. are you still there?" "Hmp! That’s my mama" "Child. Oh. Mama! . lying down on the floor." "Please child. Where is she? I look for her in the sala. dead. I’m coming! "Child. I went home to tell mama what happened. Where is she? A- huh! In the kitchen! I saw my mama. So. beautiful. I have to danced with everybody who proposed to me. please." "Mama. Oops! What time is it? I must get ready for the party! Beep-beep…!A-huh! Here they are! Yes. I can’t leave the party at once. try to get me a glass of cold water!" At the party. my lips. try to get me a glass of cold water. Now.