You are on page 1of 3

NUME……………………………..

PRENUME……………………….

TEST DE EVALUARE
Acest test vă ajută să vă cunoaşteţi nivelul cunoştinţelor teoretice din domeniul apiculturii. Completaţi intrebarile
alegând doar una din opţiunile "a", "b", "c"sau "d" sau "adevărat (A)" / "fals (F)" .
Succes!

Notă: Timp de lucru 1oră
Se acordă 10 puncte din oficiu

1. Zborul de orientare are rolul de:
a) a indica albinei poziţia cuibului;
b) a face cunoscută albinei poziţia soarelui;
c) a anunţa celelalte colonii din stupină de existenţa familiei proprii;
d) a face cunoscută albinei bogăţia florei din împrejurul stupinii.
2. Cel mai mare duşman al moliei cerii este:
a) viespele;
b) furnica;
c) frigul;
d) căldura din timpul verii.
3. Glandele hipofaringiene, cu rol în producerea lăptişorului, sunt maxim dezvoltate la albină:
a) la două zile după eclozionare;
b) între a doua şi a 6-a zi de viaţă;
c) între a 6-a şi a 16-a zi de viaţă;
d) după a 16-a zi de la eclozionare.
4. În ghemul de iernare căldura necesară e furnizată de:
a)matcă şi suita sa;
b)albinele mature de la marginea ghemului;
c)toate albinele care formează coaja ghemului;
d)albinele din interiorul ghemului.
5. În cazul nosemozei, contaminarea se face:
a) pe cale respiratorie;
b) pe cale bucală;
c) ambele;
d) niciuna.
6. Caisul şi piersicul prezintă importanţă meliferă mai ales pentru că:
a) sunt specii pomicole cu înflorire timpurie;
b) dau producţii însemnate de miere;
c) umplu golurile de cules dintre două culesuri principale;
d) asigură dezvoltarea maximă a coloniilor.
7. Albine moarte în faţa stupului, situaţie dublată de lupta dintre albine pe scândura de zbor ne indică:
a) cules abundent;
b) furtişag;
c) zbor de curăţire.
8. Un apicultor se consider profesionist când deţine un numar de:
a) 50 familii;
b) 90 familii;
c) 600 familii.

ASOCIAŢIA”DOMINOU”
STR.EUGENIU CARADA NR. 19, CRAIOVA, DOLJ
Tel 0753083123
e-mail : asociatiadominou@yahoo.com

11. 19. b) celulele cu puiet bolnav sunt mai dispersate pe suprafaţa fagurelui. ASOCIAŢIA”DOMINOU” STR. b) Streptorcoccus apis. Ciuperca Ascosphaera apis este răspunzătoare pentru apariţia puietului văros şi atacă pentru prima dată: a) puietul de trântor. c) aspergiloză. Tratarea stupilor împotriva nosemozei se face cu: a) varachet. c) albinele de la stupii infestaţi cu locă americană sunt mai agresive.9. Lupta antivarroa constă în aplicarea în timpul anului a mai multor tratamente cu: a) varachet. c) larvele de mătci din botci. b) 500 kg/ha. În cadrul zborurilor de curăţire din sezonuln rece. c) protofil. Bacillus pluton. 13. Puiet pietrificat scos din albine pe scândura de zbor indică prezenţa bolii: a) nosemoză. la urdiniş sunt scoase resturi de ceară şi albine fară cap. 15. Loca americană se poate deosebi de loca europeană prin faptul că: a) larvele moarte. 1 2.. întâlnită în mediul exterior. multe albine doici. c) absenţa mătcii. b) acţionează favorabil în ulcerele varicoase. În intestinul larvelor bolnave sau moarte de loca europeană s-au găsit următoarele specii bacteriene: a) Bacillus pluton. d) are acţiune binefăcătoare asupra miocardului. 19. producţia de miere fiind de: a) 300 kg/ha. masa putrefiată este filantă şi aderă de pereţii celulelor. Apariţia puietului în sac este favorizată de: a) aglomeraţia din stup.com . c) are acţiune diuretică. Arcano bacterium pyogenes . b) fumidil B. 14. b) puiet văros. Agentul patogen al nosemozei. de multiplicare a parazitului în intestinul albinei. Bacterium euridice. DOLJ Tel 0753083123 e-mail : asociatiadominou@yahoo. b) mai crescut de lipide. Enterococcus. 16. b) prezenţa puietuluin văros. Bacillus orpheus şi Streptococcus apis. 20. c) Bacillus alvei. b) puietul de lucrătoare. Arcanobacterium pyogenes. Bacillus cereus. c) micocidin. b) are doar o formă sporulată. 10. Salcâmul alb este considerat cea mai important specie meliferă. aceasta indică: a) prezenţa rozătoarelor. c) vârsta mătcii. c) mai scăzut de proteine şi lipide. b) protofil. 18. CRAIOVA. Polenul de măr: a) descongestionază ficatul şi prostata. c) are ambele forme (vegetativă şi sporulată).EUGENIU CARADA NR. b) răcirea bruscă a timpului şi ploile prelungite. d) mai scăzut de zaharuri şi acid lactic. Nosema apis: a) are doar o formă vegetativă. c) 1000 kg/ha. 17. Compoziţia chimică a păsturii diferă de cea a polenului cules printr-un conţinut: a) mai crescut de proteine.

“Roua de miere” este produsă de către albine.EUGENIU CARADA NR. o soluţie supra-saturată. Ceara topită este mai grea decât apa. o Adevărat o Fals 27. Apa este o componentă vitală în dieta albinei.21. DOLJ Tel 0753083123 e-mail : asociatiadominou@yahoo. în primăvară. o Adevărat o Fals 22. Perioada de latenţă între momentul în care au rămas fără matcă şi apariţia primelor albine ouătoare într-o familie bezmetică este diferită la diferite rase de albine. o cantitate mică de nectar şi polen o Adevărat o Fals 24.com . o Adevărat o Fals 29. din punct de vedere chimic. Eclonizarea larvei din ou se produce prin ruperea membrane oului. mărimea perioadei de lumină de peste zi. Mierea este. numărul de albine disponibile pentru îngrijirea puietului şi. Castanul comestibil este un arbore ornamental intens cercetat de albine. temperatura. o Adevărat o Fals 28. posibil. În cuibul coloniilor de albine nu trebuie niciodată lăsat mai puţin de 5-8 kg miere. Păpădia produce. Principalii factori care controlează creşterea puietului în coloniile de albine sunt: Disponibilitatea mierii şi polenului. o Adevărat o Fals ASOCIAŢIA”DOMINOU” STR. CRAIOVA. o Adevărat o Fals 23. o Adevărat o Fals 25. o Adevărat o Fals 30. 19. o Adevărat o Fals 26.