You are on page 1of 183

MINISTERUL APARARII NATIONALE

Nr.

formular

CUPRINS

Anexa nr.3/18

01

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Sume alocate de la bugetul de stat

02

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

 
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

13

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

 
Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

15

Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

 
Proiecte cu finantare nerambursabila

Proiecte cu finantare nerambursabila

22

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

23

23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Bugetul pe programe

26

26 Sinteza finantarii programelor

Sinteza finantarii programelor

27

Fisele programelor

Programe de investitii publice

28

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

29

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

MINISTERUL APARARII NATIONALE

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2014-2017

 

Anexa nr. 3 / 18 / 01

Pag.

1

- mii lei -

Ca-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Denumire indicator

Program 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Estimari 2017

 

pi-

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

tol

tol

graf

Titlu

col

at

     
 

A

B

1

2

3

 

4

5000

TOTAL GENERAL

6.873.143

6.604.875

6.613.401

 

6.760.354

 
 

01

CHELTUIELI CURENTE

4.961.937

5.260.580

5.348.299

5.540.018

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.906.228

4.164.131

4.184.870

4.309.938

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

694.042

709.621

764.900

820.227

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

167.391

177.604

182.035

186.221

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

116.075

120.000

125.000

130.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

560

 

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

74.473

86.694

88.964

 

91.102

 

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

3.168

2.530

2.530

2.530

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.911.206

1.344.295

1.265.102

1.220.336

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.911.206

1.344.295

1.265.102

1.220.336

5100

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

1.966

2.083

2.100

2.156

 

01

CHELTUIELI CURENTE

1.966

2.083

2.100

2.156

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.696

1.806

1.816

1.871

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

193

198

203

202

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

2

2

2

 

2

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

75

77

79

 

81

 

5400

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.717

2.417

2.417

2.417

 

01

CHELTUIELI CURENTE

2.717

2.417

2.417

2.417

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

137

137

137

137

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2.580

2.280

2.280

2.280

6000

APARARE

6.094.473

5.810.102

5.810.358

5.939.917

 

01

CHELTUIELI CURENTE

4.225.504

4.491.504

4.573.053

4.749.591

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.459.113

3.693.864

3.712.701

3.826.213

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

569.889

586.740

640.360

694.518

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

80.086

90.561

94.655

98.525

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

116.000

119.923

124.921

129.919

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

166

166

166

166

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

250

250

250

250

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.868.969

1.318.598

1.237.305

1.190.326

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.868.969

1.318.598

1.237.305

1.190.326

6100

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

347.840

350.395

354.841

366.493

 

01

CHELTUIELI CURENTE

311.615

330.395

332.841

342.493

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

273.598

291.623

293.103

301.892

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

37.983

38.738

39.704

40.567

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

23

23

23

23

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

11

11

11

11

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

36.225

20.000

22.000

24.000

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

36.225

20.000

22.000

24.000

6500

INVATAMANT

245.571

246.566

247.675

250.604

 

01

CHELTUIELI CURENTE

241.405

242.715

243.724

246.440

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

160.628

165.014

165.368

167.769

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

79.034

76.856

77.511

77.826

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

224

224

224

224

MINISTERUL APARARII NATIONALE

 

Anexa nr. 3 / 18 / 01

Pag.

2

- mii lei -

Ca-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Denumire indicator

Program 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Estimari 2017

 

pi-

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

tol

tol

graf

Titlu

col

at

     
 

A

B

1

2

3

 

4

 

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

560

     

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

621

621

621

 

621

 

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

338

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.166

3.851

3.951

 

4.164

 

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

4.166

3.851

3.951

4.164

6600

SANATATE

56.176

56.978

57.169

57.557

 

01

CHELTUIELI CURENTE

54.665

55.467

55.658

56.046

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.706

10.337

10.395

10.706

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.122

2.157

2.190

2.182

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

42.837

42.973

43.073

43.158

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.511

1.511

1.511

1.511

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.511

1.511

1.511

1.511

6700

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

48.164

47.876

48.112

48.342

 

01

CHELTUIELI CURENTE

47.829

47.541

47.777

48.007

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

423

423

423

423

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.947

4.058

4.058

4.058

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

43.459

43.060

43.296

43.526

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

335

335

335

335

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

335

335

335

335

6800

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

75.656

87.878

90.149

92.288

 

01

CHELTUIELI CURENTE

75.656

87.878

90.149

92.288

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

734

734

734

734

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

487

487

487

487

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

760

761

762

763

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

73.675

85.896

88.166

90.304

8000

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

580

580

580

580

 

01

CHELTUIELI CURENTE

580

580

580

580

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

330

330

330

330

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

250

250

250

250

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5.843.745

6.217.724

6.337.750

6.484.703

 

01

CHELTUIELI CURENTE

4.843.745

5.144.545

5.232.264

5.423.983

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.889.976

4.148.078

4.168.817

4.293.885

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

593.000

609.639

664.918

720.245

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

167.391

177.604

182.035

186.221

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

116.075

120.000

125.000

130.000

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

74.473

86.694

88.964

91.102

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2.830

2.530

2.530

2.530

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000

1.073.179

1.105.486

1.060.720

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000

1.073.179

1.105.486

1.060.720

5100

01

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

4.683

4.500

4.517

4.573

 

01

CHELTUIELI CURENTE

4.683

4.500

4.517

4.573

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.696

1.806

1.816

1.871

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

330

335

340

339

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

2

2

2

 

2

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

75

77

79

 

81

 

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2.580

2.280

2.280

2.280

5101

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

1.966

2.083

2.100

2.156

 

01

CHELTUIELI CURENTE

1.966

2.083

2.100

2.156

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.696

1.806

1.816

1.871

MINISTERUL APARARII NATIONALE

 

Anexa nr. 3 / 18 / 01

Pag.

3

- mii lei -

Ca-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Denumire indicator

Program 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Estimari 2017

 

pi-

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

tol

tol

graf

Titlu

col

at

     
 

A

B

1

2

3

 

4

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

193

198

203

 

202

 

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

2

2

2

 

2

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

75

77

79

 

81

 

5401

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.717

2.417

2.417

2.417

 

01

CHELTUIELI CURENTE

2.717

2.417

2.417

2.417

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

137

137

137

137

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2.580

2.280

2.280

2.280

6000

01

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5.448.778

5.804.339

5.920.541

6.061.752

 

01

CHELTUIELI CURENTE

4.450.630

4.733.160

4.817.155

5.003.345

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.731.545

3.984.008

4.004.325

4.126.626

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

522.549

538.218

592.804

647.825

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

80.109

90.584

94.678

98.548

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

116.000

119.923

124.921

129.919

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

177

177

177

177

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

250

250

250

250

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

998.148

1.071.179

1.103.386

1.058.407

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

998.148

1.071.179

1.103.386

1.058.407

6001

APARARE

5.110.798

5.453.959

5.565.715

5.695.274

 

01

CHELTUIELI CURENTE

4.139.330

4.402.780

4.484.329

4.660.867

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.457.947

3.692.385

3.711.222

3.824.734

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

484.881

499.495

553.115

607.273

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

80.086

90.561

94.655

98.525

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

116.000

119.923

124.921

129.919

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

166

166

166

166

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

250

250

250

250

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

971.468

1.051.179

1.081.386

1.034.407

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

971.468

1.051.179

1.081.386

1.034.407

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

337.980

350.380

354.826

366.478

 

01

CHELTUIELI CURENTE

311.300

330.380

332.826

342.478

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

273.598

291.623

293.103

301.892

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

37.668

38.723

39.689

40.552

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

23

23

23

23

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

11

11

11

11

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.680

20.000

22.000

24.000

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

26.680

20.000

22.000

24.000

6500

01

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

390.284

408.885

412.692

418.378

 

01

CHELTUIELI CURENTE

388.432

406.885

410.592

416.065

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

156.735

162.264

162.676

165.388

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70.121

71.086

71.774

72.081

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

87.280

87.018

87.355

87.671

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

74.296

86.517

88.787

90.925

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.852

2.000

2.100

2.313

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.852

2.000

2.100

2.313

6501

INVATAMANT

217.354

223.330

224.439

227.368

 

01

CHELTUIELI CURENTE

215.502

221.330

222.339

225.055

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

146.295

151.193

151.547

153.948

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.362

69.292

69.947

70.262

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

224

224

224

224

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

621

621

621

621

MINISTERUL APARARII NATIONALE

Anexa nr. 3 / 18 / 01

Pag.

4

- mii lei -

Ca-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Denumire indicator

Program 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Estimari 2017

pi-

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

tol

tol

graf

Titlu

col

at

   
 

A

B

1

2

3

4

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.852

2.000

2.100

2.313

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.852

2.000

2.100

2.313

6601

SANATATE

53.815

54.617

54.808

55.196

 

01

CHELTUIELI CURENTE

53.815

54.617

54.808

55.196

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.706

10.337

10.395

10.706

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.272

1.307

1.340

1.332

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

42.837

42.973

43.073

43.158

6701

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

43.459

43.060

43.296

43.526

 

01

CHELTUIELI CURENTE

43.459

43.060

43.296

43.526

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

43.459

43.060

43.296

43.526

6801

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

75.656

87.878

90.149

92.288

 

01

CHELTUIELI CURENTE

75.656

87.878

90.149

92.288

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

734

734

734

734

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

487

487

487

487

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

760

761

762

763

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

73.675

85.896

88.166

90.304

5010

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

1.029.398

387.151

275.651

275.651

 

01

CHELTUIELI CURENTE

118.192

116.035

116.035

116.035

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.252

16.053

16.053

16.053

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

101.042

99.982

99.982

99.982

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

560

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

338

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

911.206

271.116

159.616

159.616

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

911.206

271.116

159.616

159.616

6000

10

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

993.535

356.158

244.658

244.658

 

01

CHELTUIELI CURENTE

86.489

88.739

88.739

88.739

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.166

1.479

1.479

1.479

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85.323

87.260

87.260

87.260

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

907.046

267.419

155.919

155.919

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

907.046

267.419

155.919

155.919

6010

APARARE

983.675

356.143

244.643

244.643

 

01

CHELTUIELI CURENTE

86.174

88.724

88.724

88.724

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.166

1.479

1.479

1.479

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

85.008

87.245

87.245

87.245

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

897.501

267.419

155.919

155.919

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

897.501

267.419

155.919

155.919

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

9.860

15

15

15

 

01

CHELTUIELI CURENTE

315

15

15

15

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

315

15

15

15

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.545

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

9.545

6500

10

PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE

35.283

30.413

30.413

30.413

 

01

CHELTUIELI CURENTE

31.123

26.716

26.716

26.716

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.756

14.244

14.244

14.244

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.469

12.472

12.472

12.472

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

560

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

338

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.160

3.697

3.697

3.697

MINISTERUL APARARII NATIONALE

Anexa nr. 3 / 18 / 01

Pag.

5

- mii lei -

Ca-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Denumire indicator

Program 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Estimari 2017

pi-

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

tol

tol

graf

Titlu

col

at

   
 

A

B

1

2

3

4

 

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

4.160

3.697

3.697

3.697

6510

INVATAMANT

28.217

23.236

23.236

23.236

 

01

CHELTUIELI CURENTE

25.903

21.385

21.385

21.385

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.333

13.821

13.821

13.821

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.672

7.564

7.564

7.564

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

560

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

338

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.314

1.851

1.851

1.851

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.314

1.851

1.851

1.851

6610

SANATATE

2.361

2.361

2.361

2.361

 

01

CHELTUIELI CURENTE

850

850

850

850

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

850

850

850

850

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.511

1.511

1.511

1.511

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.511

1.511

1.511

1.511

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

4.705

4.816

4.816

4.816

 

01

CHELTUIELI CURENTE

4.370

4.481

4.481

4.481

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

423

423

423

423

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.947

4.058

4.058

4.058

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

335

335

335

335

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

335

335

335

335

8000

10

PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

580

580

580

580

 

01

CHELTUIELI CURENTE

580

580

580

580

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

330

330

330

330

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

250

250

250

250

8010

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

580

580

580

580

 

01

CHELTUIELI CURENTE

580

580

580

580

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

330

330

330

330

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

250

250

250

250

MINISTERUL APARARII NATIONALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2014-2017 (sumele alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 18 / 02

Pag.

1

- mii lei -

Ca-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

Denumire indicator

Program 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Estimari 2017

pi-

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

tol

tol

graf

Titlu

col

at

   
 

A

B

1

2

3

4

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5.843.745

6.217.724

6.337.750

6.484.703

 

01

CHELTUIELI CURENTE

4.843.745

5.144.545

5.232.264

5.423.983

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.889.976

4.148.078

4.168.817

4.293.885

 

01

Cheltuieli salariale in bani

2.217.635

 

01

Salarii de baza

1.779.027

05

Sporuri pentru conditii de munca

190.318

06

Alte sporuri

1.921

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

85

11

Fond aferent platii cu ora

2.000

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

29

13

Indemnizatii de delegare

159.713

14

Indemnizatii de detasare

1.271

30

Alte drepturi salariale in bani

83.271

 

02

Cheltuieli salariale in natura

992.958

 

02

Norme de hrana

659.325

03

Uniforme si echipament obligatoriu

137.775

05

Transportul la si de la locul de munca

22.805

30

Alte drepturi salariale in natura

173.053

 

03

Contributii

679.383

 

01

Contributii de asigurari sociale de stat

562.408

02

Contributii de asigurari de somaj

1.528

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

105.485

05

Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

3.325

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

6.637

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

593.000

609.639

664.918

720.245

 

01

Bunuri si servicii

400.323

 

01

Furnituri de birou

4.094

02

Materiale pentru curatenie

2.800

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

176.615

04

Apa, canal si salubritate

30.118

05

Carburanti si lubrifianti

82.674

06

Piese de schimb

23.331

07

Transport

5.090

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

21.072

09

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

49.423

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

5.106

 

02

Reparatii curente

8.909

03

Hrana

63.287

 

01

Hrana pentru oameni

62.146

02

Hrana pentru animale

1.141

 

04

Medicamente si materiale sanitare

6.447

 

01

Medicamente

5.605

02

Materiale sanitare

467

03

Reactivi

113

04

Dezinfectanti

262

 

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

37.493

 

01

Uniforme si echipament

32.869

03

Lenjerie si accesorii de pat

709

30

Alte obiecte de inventar

3.915

MINISTERUL APARARII NATIONALE

Anexa nr. 3 / 18 / 02

Pag.

2

- mii lei -

Ca-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

 

Denumire indicator

Program 2014

Estimari 2015

Estimari 2016

Estimari 2017

pi-

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

tol

tol

graf

Titlu

col

at

   
 

A

 

B

1

2

3

4

 

06

Deplasari, detasari, transferari

18.223

     
 

01

Deplasari interne, detasari, transferari

9.052

02

Deplasari in strainatate

9.171

 

09

Materiale de laborator

20

10

Cercetare-dezvoltare

1.186

11

Carti, publicatii si materiale documentare

868

12

Consultanta si expertiza

109

13

Pregatire profesionala

540

14

Protectia muncii

1.595

15

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

3.379

16

Studii si cercetari

11

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

131

30

Alte cheltuieli

50.479

 

01

Reclama si publicitate

5

02

Protocol si reprezentare

1.326

03

Prime de asigurare non-viata

1.520

04

Chirii

3.100

06

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

270

09

Executarea silita a creantelor bugetare

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

44.228

 

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

167.391

177.604

182.035

186.221

 

01

Transferuri curente

146.391

 

01

Transferuri catre institutii publice

65.296

03

Actiuni de sanatate

80.335

26

Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului

760

 

02

Transferuri de capital

21.000

 

12

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

21.000

 

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

116.075

120.000

125.000

130.000

 

01

A.

Transferuri interne

50

 

18

Alte transferuri curente interne

50

 

02

B.

Transferuri curente in strainatate (catre

116.025

 

organizatii internationale)

 

01

Contributii si cotizatii la organisme internationale

116.000

04

Alte transferuri curente in strainatate

25

 

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

74.473

86.694

88.964

91.102

 

01

Asigurari sociale

50.341

02

Ajutoare sociale

24.132

 

01

Ajutoare sociale in numerar

23.404

02

Ajutoare sociale in natura

728

 

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2.830

2.530

2.530

2.530

 

11

Asociatii si fundatii

250

17

Despagubiri civile

2.580

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000

1.073.179

1.105.486

1.060.720

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000

1.073.179

1.105.486

1.060.720

 

01

Active fixe

986.098

 

01

Constructii

43.458

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

1.324

30

Alte active fixe

941.316