You are on page 1of 154

AG KORUMA L VE KUMANDA EKIPMANLARI

Genel rn Katalou

2
0
1
0
ISO 9001:2008 www.sigmaelektrik.com
NDEKLER
AG DEVRE KESCLER ....................................................................................................................................................8
Genel ................................................................................................................................................................................. 9
Temel zellikler .............................................................................................................................................................. 9
AG Devre Kesicisini Oluturan Paralar .............................................................................................................. 16
alma Koullar ......................................................................................................................................................... 17
Yksek Veya Dk Scaklklarda Kullanm ........................................................................................................ 18
AG Devre Kesicileri le lgili Elektriksel Byklkler ....................................................................................... 19
Ar Akm artlar Altnda Koruma ..................................................................................................................... 19
Ar Yk artlar Altnda Koruma ........................................................................................................................ 19
Ar Yklere Kar Koruma ...................................................................................................................................... 20
Ksa Devre artlar Altnda Koruma ..................................................................................................................... 20
Akm Snrlama (Limitr) zellii ......................................................................................................................... 21
Elektriksel Ve Mekanik mr ................................................................................................................................. 23
Elektronik Atrma niteli AG Devre Kesicileri ................................................................................................ 23
AG Devre Kesicisi Seimi ......................................................................................................................................... 23
OG/AG Datm Transformatrlerinin Korunmas .......................................................................................... 24
AG Kondansatrlerinin Korunmas ..................................................................................................................... 24
Motor Devrelerinin Korunmas ............................................................................................................................. 25
Jeneratrlerin Korunmas ....................................................................................................................................... 26
DC Devrelerin Korunmas ....................................................................................................................................... 27
Kablolarn Korunmas ............................................................................................................................................... 27
Kablolar Ar Yklere Kar Korumak ................................................................................................................. 18
Tek Damarl Ve ok Damarl PVC Ve XLPE Yaltml Kablolarn Akm Tama Kapasiteleri ................. 18
Kablolar Ksa Devrelere Kar Korumak .............................................................................................................. 31
Bir Kablonun Normal, Ar Yk Ve Ksa Devre artlar Altnda Yaltkannn
Ulaaca Maksimum Deerler .............................................................................................................................. 31
Bakr Baralar in Ykleme Akmlar ...................................................................................................................... 33
AG Devre Kesicilerinde Kullanlan Aksesuarlar ................................................................................................. 34
AG Devre Kesicileri le Toprak Kaak Akmlarna Kar Koruma .................................................................. 35
Toprak Kaak Akm Rlesi Balant emas ....................................................................................................... 35
SAR103LE zellikleri ................................................................................................................................................ 36
Akm Zaman Karakteristikleri ................................................................................................................................ 36
Toroidal Akm Transformatr Seimi ................................................................................................................. 36
AG Devre Kesicisi Seiminde Ve Kullanmda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ................................. 39
AG Devre Kesici Minimum Montaj Emniyet Mesafeleri ................................................................................ 39
AG Devre Kesicilerine Enerji Girii ......................................................................................................................... 40
Devre Kesici Kurma Kolu Pozisyonlar ................................................................................................................ 40
Boyutlar ........................................................................................................................................................................... 41
Sipari Bilgileri .............................................................................................................................................................. 42
OTOMATK SGORTALAR ............................................................................................................................................ 55
Genel ................................................................................................................................................................................ 56
Teknik zellikler ........................................................................................................................................................... 57
Akm - Zaman Karakteristii ................................................................................................................................... 57
Montaj ve Balant zellikleri ................................................................................................................................ 62
alma artlar ............................................................................................................................................................ 62
Otomatik Sigorta Seim Esaslar ............................................................................................................................ 63
DC Devrelerin Korunmas ......................................................................................................................................... 64
Frekansn Ama Karakteristiine Etkisi ............................................................................................................... 64
G Kayplar ................................................................................................................................................................. 64
Motor Devrelerinin Korunmas .............................................................................................................................. 65
Aydnlatma Devrelerinin Korunmas .................................................................................................................... 66
Otomatik Sigorta Amperajna Gre Korunabilecek Maksimum Fluoeresan Lamba Says .............. 67
Maksimum Sodyum Buharl Lamba Says ........................................................................................................ 67
Otomatik Sigortalarda Kullanlan Aksesuarlar ................................................................................................. 68
Hata Sinyal Konta Teknik zellikleri ................................................................................................................. 68
Atrma Bobini Teknik zellikleri .......................................................................................................................... 68
Boyutlar .......................................................................................................................................................................... 69
Sipari Bilgileri .............................................................................................................................................................. 70
KAAK AKIM KORUMA ALTER .............................................................................................................................. 84
Genel ............................................................................................................................................................................... 85
Snflandrma ................................................................................................................................................................ 85
Kaak Akm Koruma alteri Etiket Bilgileri ........................................................................................................ 85
Teknik zellikler ........................................................................................................................................................... 86
Kaak Akm Koruma alterlerinin alma Sistemi ......................................................................................... 87
Elektromekanik Ve Elektronik Tip Kaak Akm Koruma alterleri Arasndaki Fark Nedir? ................. 87
Kaak Akmn nsan Vcudu zerindeki Etkisi ................................................................................................. 88
Akmn iddeti Ve Etki Sresi .................................................................................................................................. 88
Elektrik arpmalarna Kar Koruma ..................................................................................................................... 89
Dorudan Temas ......................................................................................................................................................... 89
Dolayl Temas ............................................................................................................................................................... 90
Yangn Risklerine Kar Kaak Akm Koruma alterleri le Koruma ........................................................... 91
Kaak Akm Koruma alterleri Arasnda Seicilik (Selektivite) .................................................................... 92
Kaak Akm Koruma alterlerinin Hata Durumunda Devreyi Kesme Sreleri ...................................... 93
Kaak Akm Uygulamasnda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ................................................................. 93
Hata Yeri Aranrken Gz nne Alnmas Gereken Hususlar ........................................................................ 94
Montaj ve balant ..................................................................................................................................................... 94
Devre emas ................................................................................................................................................................ 94
Boyutlar ........................................................................................................................................................................... 95
Sipari Bilgileri ............................................................................................................................................................... 96
AG KONTAKTRLER .................................................................................................................................................... 98
Genel Bilgiler ................................................................................................................................................................. 99
alma Koullar .......................................................................................................................................................... 99
Avantajlar ........................................................................................................................................................................ 99
Teknik zellikler ........................................................................................................................................................... 100
eitli Kullanm Kategorilerine Gre Yardmc Kontak Deerleri .............................................................. 103
Bobin Karakteristikleri ............................................................................................................................................... 103
Balant Vidalar Ve Kablo Kesitleri ....................................................................................................................... 104
Kullanma Kategorileri ............................................................................................................................................... 105
AC-3 Snf in Sigma Kontaktrlere Karlk Gelen Dier Markalar .......................................................... 106
Tam Ykte alan Asenkron Motorlarn Yaklak Akmlar .......................................................................... 107
Kullanma Kategorilerine Gre Kontaktr Seimi ............................................................................................. 108
AC-1 Snfnda Kullanlacak Kontaktr Seimi .................................................................................................. 108
AC-2 Snfnda Kullanlacak Kontaktr Seimi .................................................................................................. 109
AC-3 Snfnda Kullanlacak Kontaktr Seimi ................................................................................................... 109
3 Fazl Motorlarda Anma Akmna Gre Sigorta Seimi ................................................................................ 111
AC-4 Snfnda Kullanlacak Kontaktr Seimi ................................................................................................... 112
DC Yklerin Kumandas in Kullanlacak Kontaktrlerin Seimi................................................................ 113
Aydnlatma Yklerinin Kumandas in Kullanlacak Kontaktrlerin Seimi ........................................... 114
Kondansatr Ve Transformatr Yklerinin Kumandas in Kullanlacak Kontaktrlerin Seimi ..... 114
AC-3 Kullanm Kategorisine Gre Performans artlar .................................................................................. 115
Elektriksel mr .......................................................................................................................................................... 115
Enversr Kontaktrleri .............................................................................................................................................. 116
AC-3 Kullanma Kategorisine Gre Enversr Kontaktr Anma Deerleri ................................................ 116
Kompanzasyon Kontaktrleri ............................................................................................................................... 117
alma Prensibi ........................................................................................................................................................ 117
Teknik zellikler ........................................................................................................................................................ 118
Elektriksel Performans zellikleri ....................................................................................................................... 118
Termik Rleler .............................................................................................................................................................. 119
Teknik zellikler ......................................................................................................................................................... 119
Termik Rle Yardmc Kontak Akm Deerleri ................................................................................................... 120
Termik Rle - Kontaktr Uyumluluu .................................................................................................................. 120
Termik Rle Ama snflar ...................................................................................................................................... 120
Motor Balant emalar ......................................................................................................................................... 121
Termik Rle Seim Tablosu ..................................................................................................................................... 121
Termik Rle Ama Karakteristikleri ...................................................................................................................... 122
Montaj ............................................................................................................................................................................. 123
Boyutlar .......................................................................................................................................................................... 124
Sipari Bilgileri ............................................................................................................................................................. 128
AG AKIM TRANSFORMATRLER ......................................................................................................................... 132
Genel ............................................................................................................................................................................. 133
Avantajlar .................................................................................................................................................................... 133
Teknik zellikler ........................................................................................................................................................ 133
Akm Transformatr Sekonder Ucunun Ak Kalmamasnn nemi ...................................................... 134
Akm Transformatr Gvde Ve Sekonder Ucunun Topraklanmasnn nemi Ve Balant ekli ... 134
Akm Transformatrlerinin Gcnn Belirlenmesi ...................................................................................... 134
Akm Transformatrleri Seiminde Kullanlan Baz nemli Terimler ..................................................... 135
Yaplabilirlik Tablosu ................................................................................................................................................ 136
Boyutlar ........................................................................................................................................................................ 138
Sipari Bilgileri ........................................................................................................................................................... 140
ANALOG L ALETLER ....................................................................................................................................... 144
Genel ............................................................................................................................................................................. 145
Teknik zellikler ........................................................................................................................................................ 145
Avantajlar ..................................................................................................................................................................... 145
Balantlar ................................................................................................................................................................... 145
Teknik zellikler ....................................................................................................................................................... 146
Boyutlar ........................................................................................................................................................................ 146
Sipari Bilgileri ........................................................................................................................................................... 147
DJTAL L ALETLER .......................................................................................................................................... 148
Genel ............................................................................................................................................................................. 149
Dijital Ampermetrelerin Kullanm ..................................................................................................................... 149
Dijital Voltmetrelerin Kullanm ........................................................................................................................... 149
Teknik zellikler ........................................................................................................................................................ 150
Balant emalar ..................................................................................................................................................... 150
Cihazn Arkasnda Kalmas Gereken Minimum Gvenlik Mesafesi ........................................................ 150
Boyutlar ........................................................................................................................................................................ 150
KALTE KONTROL ....................................................................................................................................................... 152
Kalite Belgeleri .......................................................................................................................................................... 153
A G DEVRE
KESCLER
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

Genel
Sigma alak gerilim devre kesicileri 1, 3 ve 4 kutuplu olarak 25 A' den 1600 A' e kadar TS 1058 EN 60947-2 ve CE normlar-
na gre retilmekte olup eitli yk karakteristiine (kablo, motor, aydnlatma, jeneratr vb.) sahip devrelerin korunmasnda
kullanlr.
AG devre kesicileri 4 farkl fonksiyonu yerine getirir.
Devreyi ama ve kapama
Ar yklere kar koruma
Ksa devre akmlarna kar koruma
Toprak kaak akmlarna kar koruma (kaak akm rlesi ve toroidal transformatr kombinasyonu ile)

ECOWHITE Serisi BLUEPOWER Serisi Kaak Akm Alglamal


AG Devre Kesicileri AG Devre Kesicileri AG Devre Kesicileri

Temel zellikler
25 - 1600 A anma akm aral
690 V AC anma yal m gerilimi
1-3-4 kutup
25-36-50-70 kA Icu ksa devre kesme kapasiteleri
8 kV yldrm darbe dayanm gerilimi
Geni aksesuar imkan
Akm snrlama (limitr zellii)
Wolfram alaml gm kontaklar
Elektriksel ve mekanik zellikleri yksek BMC malzeme-
den yaplm kapak ve gvde
Deiik yklerin korunmas iin zel re m

www.sigmaelektrik.com
9
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

ECOWHITE Serisi 3 Kutuplu


AG Devre Kesicileri
Tip C160 K160
Standart TS EN 60947-2 TS EN 60947-2
25, 32, 40, 50, 63, 80, 25, 32, 40, 50, 63,
Anma Akm (40 C' de) A
100, 125, 160 80, 100, 125, 160
Kutup says 3 3
Anma alma Gerilimi Ue V AC 415 415
Anma Yal m Gerilimi Ui V AC 690 690
1 Dakika Sreli Test Gerilimi V AC 3000 3000
Anma Yldrm Darbe Berilimi Uimp kV AC 6 8
690 V AC 5 8
500 V AC 7 9
440 V AC 15 22
Anma Maksimum Ksa Devre Kesme
Icu kA 415 V AC 25 36
Kapasitesi
240 V AC 35 50
250 V DC
20 30
(3 kutup seri)
690 V AC 5 5
500 V AC 7 9
440 V AC 10 22
Anma letme Ksa Devre Kapasitesi Ics kA 415 V AC 15 18
240 V AC 25 50
250 V DC
10 15
(3 kutup seri)
Kullanma Kategorisi A A
Kirlenme Derecesi 3 3
Elektriksel mr ON - OFF 415 V 3000 3000
Mekanik mr ON - OFF 10000 12000
Koruma nitesi (Hat Koruma) Ir :(0,8-1)xln ; Ii:8xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:8xln
Koruma nitesi (Motor koruma) Ir :(0,8-1)xln ; Ii:12xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:12xln
Koruma nitesi (Jeneratr koruma) Ir :(0,8-1)xln ; Ii:4xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:4xln
Maksimum alma Ortam Scakl C -20 ile +60 -20 ile +60
Maksimum Depolama Ortam Scakl C -40 ile +80 -40 ile +80
Genilik mm W 90 90
Boyutlar Ykseklik mm H 120 150
Derinlik mm D 70 105
Arlk kg 1 1.7
Aksesuarlar
A rma Bobini
Dk Gerilim Bobini
Yardmc Kontak
Alarm Konta
Motor Mekanizmas _
Dner Uzatma Kolu _
Uzatma Baras _

www.sigmaelektrik.com
10
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

K250 K400 K630 K800


TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2

200, 250 315, 400 500, 630 800

3 3 3 3
415 415 415 415
690 690 690 690
3000 3000 3000 3000
8 8 8 8
8 12 12 12
9 20 20 20
22 25 25 25
36 36 36 36
50 65 65 65

30 30 30 30

5 12 12 12
9 20 20 20
22 25 25 25
18 36 36 36
50 65 65 65

15 15 15 15

A A A A
3 3 3 3
2000 1500 1500 1000
10000 8000 8000 5000
Ir :(0,8-1)xln ; Ii:8xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(5-8)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(5-8)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(5-8)xln
Ir :(0,8-1)xln ; Ii:12xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(8-12)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(8-12)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(8-12)xln
Ir :(0,8-1)xln ; Ii:4xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(4-7)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(4-7)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(4-7)xln
-20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60
-40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80
105 140 140 210
183 260 328 275
124 117 117 103
2.9 5.7 7 9zerinde zerinde

www.sigmaelektrik.com
11
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

BLUEPOWER Serisi
AG Devre Kesicileri

Tip KM 160 H 160 H 250 M 250

Standart TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2

25, 32, 40, 50, 63, 80, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 100, 125, 160,
Anma Akm (40 C' de) A
100, 125, 160, 200 100, 125, 160 200, 250 200, 250

Kutup says 1 3 3 3
Anma alma Gerilimi Ue V AC 240 415 415 415
Anma Yal m Gerilimi Ui V AC 750 750 750 750
1 Dakika Sreli Test Gerilimi V AC 3000 3000 3000 3000

Anma Yldrm Darbe Berilimi Uimp kV AC 8 8 8 8

690 V AC 8 5 10
500 V AC 9 9 18
440 V AC 22 22 42
Anma Maksimum Ksa Devre Kesme
Icu kA 415 V AC 36 36 50
Kapasitesi
240 V AC 35 50 50 65
250 V DC
10 30 30 30
(3 kutup seri)
690 V AC 5 5 5
500 V AC 9 9 9
440 V AC 22 22 22
Anma letme Ksa Devre Kapasitesi Ics kA 415 V AC 36 36 25
240 V AC 35 50 50 50
250 V DC
5 15 15 15
(3 kutup seri)
Kullanma Kategorisi A A A A
Kirlenme Derecesi 3 3 3 3
Elektriksel mr ON - OFF 415 V 5000 5000 5000 5000
Mekanik mr ON - OFF 15000 15000 15000 15000

Koruma nitesi (Hat Koruma) Ir=In ; Im: 8xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:8xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:8xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:8xln

Koruma nitesi (Motor koruma) Ir=In ; Im: 12xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:12xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:12xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:12xln
Koruma nitesi (Jeneratr koruma) Ir=In ; Im: 4xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:4xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:4xln
Maksimum alma Ortam Scakl C -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60
Maksimum Depolama Ortam Scakl C -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80
Genilik mm W 39,5 90 105 105
Boyutlar Ykseklik mm H 150 150 183 183
Derinlik mm D 105 105 124 124
Arlk kg 0.65 1.8 3 3
Aksesuarlar
A rma Bobini _
Dk Gerilim Bobini _
Yardmc Kontak _
Alarm Konta _
Motor Mekanizmas _
Dner Uzatma Kolu _

Uzatma Baras _

www.sigmaelektrik.com
12
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

S 250 H 400 M 400 S 400 H 630 M 630 S 630 U1600

TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2

100, 125, 160,


315, 400 315, 400 315, 400 500, 630 500, 630 500, 630 1000, 1250, 1600
200, 250

3 3 3 3 3 3 3
415 415 415 415 415 415 415 415
750 750 750 750
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

8 8 8 8 8 8 8 8

12 12 17 22 12 17 22 25
22 20 25 35 20 25 35 35
48 25 35 42 25 35 42 50
70 36 50 70 36 50 70 70
80 65 80 100 65 80 100 85

30 30 30 30 40 30 30 -

5 12 17 22 12 17 22 25
9 20 25 35 20 25 35 35
22 25 35 42 25 35 42 50
35 36 25 35 36 25 35 50
50 36 80 100 36 80 100 65

15 15 15 15 15 15 15 -

A A A A A A A A
3 3 3 3 3 3 3 3
5000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000

Ir :(0,8-1)xln ; Ii:8xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(5-8)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(5-8)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(5-8)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(5-8)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(5-8)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(5-8)xln Ir:(0,4-1)xIn ; Ii (2-10)xIn

Ir :(0,8-1)xln ; Ii:12xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(8-12)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(8-12)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(8-12)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(8-12)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(8-12)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(8-12)xln
Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(4-7)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(4-7)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(4-7)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(4-7)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(4-7)xln Ir :(0,8-1)xln ; Ii:(4-7)xln
-20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60
-40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80
105 140 140 140 140 140 140 210
183 260 260 260 328 328 328 460
124 117 117 117 117 117 117 138.5
3 5.8 5.8 5.8 7.2 7.2 7.2 22

zerinde zerinde zerinde zerinde zerinde zerinde zerinde

www.sigmaelektrik.com
13
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

Kaak Akm Alglamal


AG Devre Kesicileri

Tip D100 D225 D400 D630

Kutup Says 4 4 4 4

Anma Akm (40 C' de) A 40, 50, 63, 80, 100 125, 160, 200 250, 315, 400 500, 630

Anma Kaak Akm Eik Deeri mA 100-200-300-500 100-200-300-500 100-200-300-500 100-200-300-500

Gecikme Sresi (Ayarlanabilir) ms 100-300-500-1000 100-300-500-1000 100-300-500-1000 100-300-500-1000

Gecikmesiz Ama Sresi (Ayarlanabilir) ms <200 <200 <200 <200

Anma alma Gerilimi Ue V AC 415 415 415 415

Anma Yal m Gerilimi Ui V AC 690 690 690 690

Anma Yldrm Darbe Gerilimi Uimp kV AC 8 8 8 8

Anma Maksimum Ksa Devre Kesme Kapasitesi Icu kA 400 V AC 36 36 50 50

Anma letme Ksa Devre Kapasitesi Ics kA 400 V AC 17.5 17.5 25 25

Kirlenme Derecesi 3 3 3 3

Elektriksel mr ON - OFF 415 V 5000 5000 5000 4000

Mekanik mr ON - OFF 15000 15000 15000 10000

Ar Yk Korumas >1.3xIn >1.3xIn >1.3xIn >1.3xIn

Ksa Devre Korumas 8xIn 8xIn 8xIn 8xIn

Kaak Akm Korumas (100-500 mA) (100-500 mA) (100-500 mA) (100-500 mA)

Kaak Akm Korumasn Devre D Brakma


Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut
zellii

Maksimum alma Ortam Scakl C -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60

Maksimum Depolama Ortam Scakl C -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80

Genilik mm W 120 196 183.5 280

Boyutlar Ykseklik mm H 195 303 303 342

Derinlik mm D 68 103 103 103

Arlk kg 2 5 8.5 15

Aksesuarlar

A rma Bobini Standart Standart Standart Standart

Uzatma Baras Standart Standart Standart Standart

www.sigmaelektrik.com
14
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

ECOWHITE Serisi 4 Kutuplu


AG Devre Kesicileri

Tip K100 K250 K400 K630

Standart TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2 TS EN 60947-2

25, 32, 40, 50, 63,


Anma Akm (40 C' de) A 125, 160, 200, 250 315, 400 500, 630
80, 100

Kutup Says 4 4 4 4

Anma alma Gerilimi Ue V AC 415 415 415 415

Anma Yal m Gerilimi Ui V AC 690 690 690 690

1 Dakika Sreli Test Gerilimi V AC 3000 3000 3000 3000

Anma Yldrm Darbe Berilimi Uimp kV AC 8 8 8 8

Anma Maksimum Ksa Devre Kesme Kapasitesi Icu kA 400 V AC 25 36 36 36

Anma letme Ksa Devre Kapasitesi Ics kA 400 V AC 18 18 18 18

Kirlenme Derecesi 3 3 3 3

Elektriksel mr ON - OFF 415 V 4000 4000 2000 2000

Mekanik mr ON - OFF 10000 10000 7000 5000

Termik Ayar Sabit Sabit Sabit Sabit

Manye k Ayar Sabit Sabit Sabit Sabit

Kirlenme Derecesi 3 3 3 3

Maksimum alma Ortam Scakl C -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60 -20 ile +60

Maksimum Depolama Ortam Scakl C -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80 -40 ile +80

Genilik mm W 120 140 185 280

Boyutlar Ykseklik mm H 155 165 257 275

Derinlik mm D 68 68 103 103

Arlk kg 1.3 1.7 5 8.5

Aksesuarlar

A rma Bobini

Dk Gerilim Bobini

Yardmc Kontak

Alarm Konta

Motor Mekanizmas

Dner Uzatma Kolu

Uzatma Baras

www.sigmaelektrik.com
15
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

AG Devre Kesicisini Oluturan Paralar

Balan
Terminalleri

BMC Gvde
Ark Seperatr BMC Kapak

Yardmc Kontak
(Aksesuar)
Kurma Kurma Kolu
A rma Bobini
Mekanizmas
(Aksesuar) Trip Butonu
A rma nitesi Termik Ayar
Bi-metal Dmesi

Gvde Ve Kapak
Sigma alak gerilim devre kesicilerinin kapak ve gvde malzemesi BMC (Bulk Moulding Compund) olarak
adlandrlan ve UL 94 standardna gre V0 alev almazlk zelliine sahip cam elyaf takviyeli polyester reine-
sinden retilmitir. BMC gerek mekanik gerekse elektriksel yaltm zelliklerinin ok iyi olmas nedeniyle bugn
elektrik sektrnde yaygn olarak kullanlan termoset zellikli bir plastik olup 160 C' lik scakla srekli daya-
nabilme zelliine sahiptir.

Kontaklar
Devre kesicinin ksa devre durumunda etkilenen en nemli paralar gm alaml kontaklardr. Bu kontaklar
devre kesicinin nominal akmna ve ksa devre kesme kapasitesine gre farkl oranlarda gm (Ag), wolfram
(W), nikel (Ni) ve karbr (C) iermektedir. Ksa devre testleri sonucunda devre kesiciye en uygun kontak alam-
lar seilip uzun mrl ve gvenli koruma imkan salanmaktadr.

Bi-metal
Devre kesicinin ar yklere kar koruma yapmasn salayan bi-metaller scaklk karsnda uzama katsays
farkl iki metalin birleiminden olumaktadr. Bi-metal sndnda scaklk katsays yksek olan malzeme dk
olana doru bir kuvvet uygular ve bi-metal eilmeye balar ve kesicinin atrma mekanizmasn hareket ettirerek
devrenin korunmas salanm olur.

Ark Seperatr
Ark seperatrleri devre kesicinin hareketli kontaklar sabit kontaklardan ayrlma esnasnda oluan ark sndr-
mek amacyla kullanlmaktadr. Kontaklar ayrlrken oluan ark ark plakalar arasnda blnerek ksa srede s-
nmlenir ve oluan arkn devre kesiciye zarar vermesi engellenmi olur.

www.sigmaelektrik.com
16
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

alma Koullar
Ortam scakl: -20 C ile +60 C (24 saat iindeki ortalama deer +35 C' yi amamaldr)
Ykseklik: < 2000 m
Bal Nem: +40 C' de % 50' yi : +20 C' de % 90' amamaldr.
Kirlenme derecesi: 3
Depolama scakl: -40 C ile +80 C
Ortam: Devre kesicinin alaca ortamda toz, kir, ya, tuz ve korozyona sebep olacak kimyasallar bulun-
mamal, vibrasyon ve darbe olmamaldr.
Yukarda belirtilen artlar altnda devre kesicinin iletme mr 10 yldr.

alma Koullar le lgili zel Durumlar

1. -10 C' nin altndaki scaklklarda devre kesici Trip veya OFF pozisyonunda muhafaza edilmelidir.
2. Yksek scaklklarda kullanlacak devre kesicilerin anma akmlar tablo 2' ye gre azaltlmaldr.
3. Normal alma koullarndan yksek nemli ortamlarda kullanm durumunda yaltm direncinde ve elektrik-
sel mrde azalma meydana gelebilir. Bu yzden bu artlarda kullanlacak devre kesiciler zel olarak re-
tilmelidir.
4. Korozyona neden olabilecek kimyasallar ile ilgili izin verilen maksimum deerler yledir:
H2S: 0.01 ppm, SO2: 0.05 ppm, NH3: 1 ppm
5. Deniz seviyesinden 2000 m' nin zerindeki artlarda hava basnc ve scaklk decei iin bu durum dev-
re kesicinin performansn olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle 2000 m' nin zerinde kullanlacak devre ke-
sicilerin akm ve gerilimleri aadaki tabloya gre azaltlmaldr.

Anma Akm Anma Gerilimi


Ykseklik (m)
Azaltma Katsays Azaltma Katsays
3000 0.98 Azaltma Katsays
4000 0.96 0.82
5000 0.94 0.73
6000 0.92 0.65

Tablo 1: Yksel Dengeleme Tablosu

www.sigmaelektrik.com
17
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

Vibrasyon artlar
Vibrasyona maruz kalmas gereken devre kesiciler iin vibrasyon kriterleri yledir:

Vibrasyon testi srasnda devre kesici OFF veya Trip


pozisyonuna gelmemeli 2xIr' deki ama zaman
akm-zaman erisinde belirtilen snrlar iinde kal-
maldr.

Yksek Veya Dk Scaklklarda Kullanm


Bir alak gerilim devre kesicisinin kalibre edildii 40 C' den daha yksek veya dk bir scaklkta kullanlma-
s durumunda aada verilen scaklk dengeleme tablosu dikkate alnmaldr.
rnek: 40 C' ye kalibre edilmi 160 A anma akml bir devre kesici 50 C' de kullanldnda devre kesicinin nomi-
nal akm 152 A olarak dikkate alnmaldr. Bu durumda devre kesici termik ayar dmesi yaklak 0,95xIr konumu-
na getirilmelidir.

Ortam Scaklna Gre Devre Kesici Akmlar (Ar yk salclar 40 C' ye gre kalibre edilmi)
Anma Akm (A)
0 C 5 C 10 C 15 C 20 C 25 C 30 C 40 C 50 C 60 C
25 32 31 30 30 29 28 27 25 24 22
32 41 40 39 38 37 36 34 32 30 28
40 51 50 48 47 46 44 43 40 38 35
50 64 62 61 59 58 56 54 50 48 44
63 80 78 76 74 72 70 67 63 60 55
80 102 99 97 94 92 89 86 80 76 70
100 127 124 121 118 115 111 107 100 95 87
125 153 150 146 142 138 135 132 125 121 114
160 188 183 179 176 173 170 166 160 152 143
200 236 231 225 221 217 213 208 200 191 180
250 301 294 287 280 273 267 260 250 240 230
315 354 345 337 334 330 327 324 315 299 284
400 449 439 428 424 419 416 412 400 380 360
500 617 602 587 573 560 542 524 500 480 460
630 777 759 740 723 705 683 660 630 605 580
800 903 882 860 850 840 830 820 800 780 755
Tablo 2: Scaklk dengeleme tablosu

www.sigmaelektrik.com
18
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

AG Devre Kesicileri le lgili Elektriksel Byklkler


TS EN 60947-2' ye gre alak gerilim devre kesicileri ile ilgili baz nemli elektriksel byklkler yledir.

Ue Anma alma gerilimi


Gerilim Ui Anma yal m gerilim
Uimp Anma yldrm darbe gerilimi
In Anma alma akm
Akm
Ith Anma termik akm
Icm Anma ksa devre kapama kapasitesi
Icu Anma maksimum ksa devre kesme kapasitesi
Ksa Devre
Ics Anma iletme ksa devre kesme kapasitesi
Icw Anma ksa sre dayanma akm
Ir Ayarlanabilir ar yk akm
1.05xIr Ar yk amama akm
A rma nitesi 1.30xIr Ar yk ama akm
Ii Ani ama akm
Isd Ksa sre ama akm

Ar Akm artlar Altnda Koruma


Bir alak gerilim devre kesicisi ar akm olutuu anda temel olarak iki koruma grevini yerine getirmelidir.
Ar yk artlar altnda koruma
Ksa devre artlar altnda koruma

Ar Yk artlar Altnda Koruma


Ayarlanabilir ar yk akm (Ir) nominal akmn (In) bir fonksiyonu olup ar yk artlarnda ama ve amama
akmlarnn belirlenmesinde nemli rol oynar. TS EN 60947-2 madde 7.2.1.2.4' e gre ar akm artlar altn-
da ama ve amama koullar ters zaman gecikmeli alma iin yledir;

Anma Akm 1.05xIn Akmnda Amama Sresi 1.30xIn Akmnda Ama Sresi
(A) (Saat) (Saat)
63 1 1
> 63 2 2

www.sigmaelektrik.com
19
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

Ar akm artlar altnda ama ve amama testi alak gerilim devre kesicisinin tm kutuplar enerjilenmi hal-
de referans scaklkta gerekletirilmelidir. Referans scaklktan baka bir scaklkta yaplacak testlerde scak-
lk dengeleme tablosundan faydalanarak test akm dzeltme faktr ile arplarak yeniden belirlenmelidir.
Sigma alak gerilim devre kesicilerinin ar yk salclar aksi belirtilmedike 40 C ortam scaklna gre ka-
libre ve test edilmektedir.
Termik-manyetik salclarla donatm bir alak gerilim devre kesicisinde ar yklere kar koruma bi-metal deni-
len uzama katsaylar farkl iki elementin birletirilmesi ile olumu zel bir malzeme tarafndan salanmaktadr.

Ar Yklere Kar Koruma


Termik koruma bi-metal denen ve scaklk karsnda uzanma katsaylar farkl iki metalin birlemesiyle oluan
malzemeyle salanr.
Kurma Mekanizmas
Hareketli Perde
Bi-metal

Uzanma Katsays
Byk Olan Metal

Hareketli Kontak
Deve Boynu

Uzanma Katsays
Kk Olan Metal
Fleksible

Sabit Kontak

Ksa Devre artlar Altnda Koruma


Alak gerilim devre kesicileri bal bulunduklar devreyi ar ykler kadar ksa devrelere kar da korumaldr.
Bu amala kullanlan ksa devre salclar ksa devre ama ayar akmnda % 20 dorulukla devre kesiciyi
atrmaldr.
Sigma alak gerilim devre kesicilerinin ksa devre salclar koruyacaklar ykn karakteristik zelliklerine gre
ayarlanmaktadr.
Tali datm panolarnda kablo ve hat koruma amal kullanlacak alak gerilim devre kesicilerinin ksa dev-
re salclar anma akmnn 8 katnda gecikmesiz ani ama yapacak ekilde ayarlanmakta ve test edildikten
sonra mteriye gnderilmektedir. Motor devreleri, kompanzasyon sistemleri, kaynak ve punta makinelerinin
korunmasnda kullanlacak devre kesicilerin ani ama salclar anma akmnn 12-15 katna, jeneratr koru-
mas yapacak devre kesiciler ise anma akmnn 4 katna kalibre edilmektedir.
Bir alak gerilim devre kesicisinin kontaklar ksa devre meydana geldiinde sratle birbirinden ayrlarak ksa
devrenin kendisinden sonraki sisteme zarar vermesini engellerler. Kontaklarn birbirinden ayrlmas srasnda
akm ok ksa sre olsa da akmaya devam eder. Ark ad verilen ve lineer olmayan bir diren karakterinde bu-
lunan, gerilim dm kk, akm tama kapasitesi byk kendi kendisini besleyebilen elektriksel boalma
esnasnda ok yksek scaklklar oluur. Alak gerilim devre kesicilerinde bu arkn en ksa zamanda snm-
lenmesi ok nemlidir. Ark seperatrleri oluan arkn snmlenmesi iin kullanlr. Hareketli kontak sabit kon-
taktan ayrlrken ark seperatrnde bulunan ark plakalar oluan ark blerek ark geriliminin azalmasna ne-
den olurlar ve ark sndrrler.
www.sigmaelektrik.com
20
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

ark gaznn hareketi

hareketli kontak
ark plakas

ark
ark gaznn hareketi

sabit kontak

Kontaklarn ayrlmas esnasnda oluan ark

Dalga ekli
yukardan
aaya
Gerilim Gerilim
Ark Plakas 1
Ark Plakas 2
Gerilim

Ark Plakas 3
Ark Plakas 4
Ark Plakas 5
Ark Plakas 6
Ark Plakas 7
Ark Plakas 8
Akm

Akm Akm

0 5 10 15
Zaman (ms)

Arkn balama ve bitme srecini gsteren akm-gerilim dalga ekli

Akm Snrlama (Limitr) zellii


Sigma devre kesiciler herhangi bir ksa devre durumunda ksa devre akmn milisaniyeler seviyesinde snrland-
ran ve bu sayede ksa devre akm beklenen deerine ulamadan akm snrlayan limitr zelliine sahiptirler.
Bu snrlama yaklak % 75 orannda olup devreden sadece beklenen ksa devre akmnn % 25' nin gemesi-
ne msaade ederler.
Ksa devre akmnn snrlanmas ile devre kesicinin ve bal bulunulan devrenin daha az zarar grmesi dier
bir ifadeyle termik ve dinamik zorlanmalarn daha az olmas salanm olur.

www.sigmaelektrik.com
21
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

Ark Plakas
Hareketli Kontak

Ark

Sabit Kontak

Yukardaki ekilde de grld zere sabit kontaa verilen U formu sayesinde sabit ve hareketli kontaklardan
geen akmn yn birbirine gre ters olduundan oluan manyetik alann meydana getirdii zt elektromanyetik
kuvvetlerin sayesinde kontaklar birbirini iter ve sratle ksa devre akm kesilmi olur. Bu sre yaklak 5-6 ms dir.

uB

u,i
ip
u

iK
iD

t0 tV
t
tA 2
tk
I t= i k2 .dt
tK

Beklenen ve snrlanm ksa devre akm arasndaki iliki

u Sistem gerilimi
uB Ark gerilimi
p Beklenen ksa devre akmnn tepe deeri
K Snrlanm ksa devre akm
D Kesilen akm
t0 n ark zaman
tA Ykselme zaman
tK Toplam kesme zaman

www.sigmaelektrik.com
22
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

Elektriksel Ve Mekanik mr
Elektriksel mr Mekanik mr
Saa eki evrim
Tip evrim evrim evrim evrim
Says
(Sigma) TS EN 60947-2 (Sigma) TS EN 60947-2
C160 120 3000 1500 10000 8500
K160 120 3000 1000 10000 7000
H160 120 5000 1000 15000 7000
K250 120 2000 1000 10000 7000
H250, M250, S250 120 5000 1000 15000 7000
K400 60 1500 1000 8000 4000
H400, M400, S400 60 3000 1000 15000 4000
K630 60 1500 1000 8000 4000
H630, M630, S630 60 3000 1000 15000 4000
K800 20 1000 500 5000 2500
U1600 20 2000 500 10000 2500

Elektronik Atrma niteli AG Devre Kesicileri


U1600 tip alak gerilim devre kesicilerinde ar yk akmlar ve ksa devrelere kar korumay elektronik atrma nitesi ger-
ekletirir. U1600 tip alak gerilim devre kesicilerinin ar yklerde ama zamanlar 60 C ortam scaklklarna kadar sabit-
tir ve ortam scaklklarndaki deiimlerden etkilenmezler.
U1600 tip alak gerilim devre kesicilerinin ar yk akm ayar anma akmnn 0,4 katndan 1 katna kadar 8 farkl kademe-
de atrma nitesi zerinde bulunan I1anahtar vastasyla yaplmaktadr.
Ayrca ar yk ayar akmnn 6 katndaki ama sresi 3-6-12-18 sn olarak t1 anahtar ile ayarlanabilmektedir.
Ksa devre ama korumas ise anma akmnn 1,5 kat ile 12 kat arasnda gecikmesiz olarak gerekletirilmektedir.

U1600 Tip AG Devre Kesicisi Elektronik Atrma nitesi

AG Devre Kesicisi Seimi


Etkin ve gvenli bir koruma gerekletirmesi beklenen bir alak gerilim devre kesicisinin seiminde esas aln-
mas gereken temel kriterler yledir:
Anma akm (In)
Anma yaltm gerilimi (Ui)
Anma maksimum ksa devre akm (Icu)
evre scakl
Devre kesicinin koruyaca ykn karakteristik zellikleri
Ekstra zellikler (uzaktan atrma, kaak akmlara kar koruma, dk gerilim korumas, uzaktan ama-
kapama vb.)
Bu kriterlerin doru tespiti ile bir alak gerilim devre kesicisi beklenen koruma ve dier fonksiyonlar yerine getirebilir.
www.sigmaelektrik.com
23
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

OG/AG Datm Transformatrlerinin Korunmas


OG/AG datm transformatrlerinin sekonder tarafnn korunmasnda seim yaplacak alak gerilim devre
kesicisinin anma akm transformatr anma akmndan byk ve Icu ksa devre kapasitesinin transformatrn
sekonder terminallerinde meydana gelecek beklenen ksa devre akmndan byk olmas gerekmektedir.
Datm transformatrnn sekonder ksmndan
akacak olan akmn nominal deeri;
In = Px 1000 / Un x3 formlyle bulunur.
Sekonder ularndaki ksa devre ise;
Isc= In x100 / Ucc formlyle bulunur.
P: Transformatrn kVA cinsinden anma gc
Ucc= % olarak trafo ksa devre empedans gerilimi
Un = Volt olarak fazlar aras sekonder gerilimi

OG/AG da m Transformatr Us: 400 V AG Devre Kesicisi


Anma Gc Ksa Devre Geri- Anma Akm Sekonder Ularndaki Ksa Tip Anma Akm Icu Ksa Devre
(kVA) limi Ucc % (A) Devre Akm (kA) (A) Kesme Kap. (kA)
50 4 72 1.8 C160, K160 80 25 - 36
100 4 145 3.6 C160, K160 160 25 - 36
160 4 231 5.8 K250 250 36
250 4 361 9.0 K400 400 36
400 4 578 14.5 K630 630 36
630 4 910 22.8 U1600 1000 70
800 6 1156 19.3 U1600 1250 70
1000 6 1445 24.1 U1600 1600 70
Transformatr gcne gre alak gerilim devre kesici seimi

AG Kondansatrlerinin Korunmas
IEC 33' e gre alak gerilim g kondansatrleri anma akmnlarnn 1.3 katn tayabilecek ekil-
de tasarlanmal ve retilmelidir. Alak gerilim g kondansatrlerinin korunmasnda kullanlacak al-
ak gerilim devre kesicilerinin anma akm ise harmoniklerden dolay alak gerilim g kondansa-
trnn anma akmnn yaklak 1.5 kat seilmelidir. Ayrca kondansatrn devreye girmesi annda
oluan anlk yksek pik akmlarndan dolay devre kesicinin nedensiz amasn engellemek iin ani
ama deeri anma akmnn en az 10-12 deerine ayarlanm devre kesiciler tercih edilmelidir.

230 V AC 3 Fazl Devre Kesici 400 V AC 3 Fazl Kondansatr Devre Kesici


Kondansatr
Anma Gc Anma Akm Anma Akm Ani Ama Kablo Kesi Anma Gc Anma Akm Anma Akm Ani Ama Kablo kesi
(kVAr) (A) (A) Ayar Akm (A) (mm) (kVAr) (A) (A) Ayar Akm (A) (mm)
15 37.7 63 800 16 15 21.6 40 600 6
20 50.2 100 1200 25 20 28.8 50 600 10
25 62.8 125 1500 35 25 36 63 800 16
30 75.3 160 1920 50 30 43.2 80 960 25
40 100.4 160 1920 70 40 57.6 100 1200 35
50 125.5 200 2400 120 50 72 125 1500 35
75 188.3 315 3780 2x95 75 108 160 1920 70
100 251.0 400 4800 2x120 100 144 250 3000 120
150 376.5 630 7560 2x185 150 216.5 315 3780 2x95
200 502 800 9600 2x240 200 288.7 400 4800 2x120
300 753.1 1250 15000 2 (80x5) 300 433 630 7560 2x185
400 1004.1 1600 19200 2(100x5) 400 577.4 1000 12000 2 (60x5)

www.sigmaelektrik.com
24
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

Motor Devrelerinin Korunmas


Motor devrelerini koruyacak cihazlarn seiminde temel
alnmas gereken kriterler yledir.
Motor tam yk akm
Motor yol alma ekli
Motor yol alma akm
Motor yol alma sresi
Motorun devreye girme annda ebekeden ok ksa sreli
ektii yksek akm
evre scakl
TS EN 60947-4-1 standardna gre motorlara yol verilmesi esnasnda yol verici ile ksa devre koruma aygt
arasnda uygulanmas gereken 2 farkl koodinasyon tipi mevcuttur. Koordinasyon tipi bir cihazn tolere edebi-
lecei ksa devre bykln tanmlar.
Tip 1 koordinasyon: Ksa devre artlarnda yol verici ve kontaktrn kiileri ve tesisat hibir ekilde tehlikeye
sokmamasn gerektirir. Ancak yol verici fonksiyonel durumda deildir. Kontaktr ve termik rlenin hasar gr-
me olasl bulunmaktadr.
Tip 2 koordinasyon: Ksa devre artlarnda yol verici ve kontaktrn kiileri ve tesisat hibir ekilde tehlikeye
sokmamasn bununla birlikte ksa devreden sonra kullanlmaya uygun olmasn gerektirir. Ancak cihazlar de-
forme edilmeden, kontaklar kaynam olan kontaktrn kontaklar birbirinden kolayca ayrlabilirse, zarar gr-
mezler.
Motor devrelerinin ar yklere ve ksa devrelere kar en etkin ekilde koruma yapabilmek iin alak gerilim
devre kesicileri ile birlikte termik ar akm rlesi kullanmak gerekir. Alak gerilim devre kesicisi motoru ksa dev-
relere kar termik ar akm rlesi de ar yk akmlarna kar korur.
3 fazl asenkron motorlar koruyacak olan alak gerilim devre kesicilerinin ;
Anma akmlar motor tam yk akmndan daha dk olmamaldr.
Ksa devre kesme kapasiteleri bal bulunduklar noktadaki beklenen ksa devre akmndan byk olmaldr.
Ani ama salclarnn ayar motorun ilk devreye girme annda oluan ok ksa sreli pik akmlarndan b-
yk olmaldr.
Alak gerilim devre kesici sadece ani ama salclar ile donatlm olmaldr.

Tip 2 koordinasyona gre 3 fazl motor korumas iin ekipman seimi Motor ve koruma cihazlar arasndaki koordinasyon ve uyum tablosu

www.sigmaelektrik.com
25
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

380 V Trifaze Asenkron Motor Ksa Devre Koruma Kumanda Ar Yk Koruma


AG Devre Kesici AG Devre Kesici Kontaktr Termik Rle
Anma Gc Anma Akm
Anma Akm Ani Ama Akm Anma Akm Anma Akm
(kW) (Hp) (A) (A) (A) AC-3 (A) (A)
3.7 5 7.7 25 600 9 6-9
4 5.5 8.5 25 600 9 7 - 10
5.5 7.5 11.5 25 600 12 9 - 13
7.5 10 15.5 25 600 18 12 - 18
11.0 15 22 25 600 22 18 - 26
15.0 20 30 32 600 32 24 - 36
18.5 25 37 40 600 40 28 - 40
22.0 30 44 50 600 50 34 - 50
30.0 40 60 63 800 65 45 - 65
37.0 50 72 80 960 75 54 - 75
45.0 60 85 100 1200 85 63 - 85
55.0 75 105 125 1500 125 95.0 - 125
75.0 100 138 160 1920 150 100 - 160
90.0 125 170 200 2400 185 125 - 200
110 150 205 250 3000 265 200 - 315
132 180 245 315 3780 265 200 - 315
160 220 300 400 4800 400 250 - 400
200 270 370 400 4800 400 315 - 500
220 300 408 500 6000 500 315 - 500
250 340 460 500 6000 500 400 - 630
315 430 584 630 7560 630 400 - 630

Jeneratrlerin Korunmas
Ksa devre gei reaktanslarnn yksek olmas nedeniyle herhangi bir ksa devre annda jeneratrn ksa devre
akm nominal akmnn 3-5 katna ancak ular. Bu yzden jeneratr koruyacak olan alak gerilim devre kesicilerinin
ani ama akmlar nominal akmlarnn 4 katna ayarlanmaktadr.
Jeneratr (400 V 50 Hz) AG Devre kesici Jeneratr (400 V 50 Hz) AG Devre kesici
Anma Gc (kVA) Anma Akm (A) Anma Akm (A) Anma Akm (A) Anma Gc (kVA) Anma Akm (A) Anma Akm (A) Anma Akm (A)
50 72 80 320 275 397 400 1600
63 91 100 400 300 434 500 2000
75 108 125 500 350 506 500 2000
100 145 160 640 400 578 630 2520
110 159 160 640 450 650 800 3200
140 202 200 800 500 723 800 3200
150 217 250 1000 630 910 1000 4000
175 253 250 1000 750 1084 1250 5000
200 289 315 1260 800 1156 1250 5000
225 325 400 1600 910 1315 1600 6400
250 361 400 1600 1000 1445 1600 6400

www.sigmaelektrik.com
26
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

DC Devrelerin Korunmas
DC sistemlerde akm hibir zaman sfr noktasndan gemedii iin DC akmlarn kesilmesi AC akmlara gre
daha zordur. Bu yzden DC sistemlerin korunmasnda kullanlacak alak gerilim devre kesicileri kutuplar bir-
birine seri balanarak kullanlmaldr.

Yk Yk

DC devrelerde kullanlacak alak alak gerilim devre kesicinin balant emas

DC devrelerde kullanlacak alak gerilim devre kesicisini ani ama akm AC' ye gre 1,4 kat daha fazladr.
rnein ani ama deeri 1000 A olan bir alak gerilim devre kesici DC devrede kullanldnda 1400 A' de
ani ama yapacaktr.

Kablolarn Korunmas
IEC 60634 standardna gre elektrik tesislerinde alak gerilim devre kesicileri kablolar ar yklere ve ksa
devrelere kar koruyabilmelidir.

Bir elektrik ebekesinde ar akmlar iki trl olabilir.


1. Ar yk akmlar
2. Ksa devre akmlar
Devre kesici her iki istenmeyen durumu ortadan kaldrarak devreyi koruyabilmelidir. Aadaki ekilde bir devre
kesici ile kablo arasndaki koruma koordinasyonu gsterilmitir. Buna gre devre kesicinin akm-zaman erisi kabloyu
ar yk ve ksa devrelere kar koruyacak ekilde seilmeli ve maksimum yk akmnda devre akm ama yapmayacak
ekilde alabilmelidir.

T
Max.
yk
akm Kablo l2t
erisi

Geici
ar
yk
akm
Devre kesici
erisi

I
AG devre kesici ile kablo ksa devre akm snrlama erisi arasndaki koordinasyon

www.sigmaelektrik.com
27
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

Kablolar Ar Yklere Kar Korumak


AG devre kesicilerinin kablolar ar yklere kar en iyi ekilde koruyabilmesi iin devre kesicinin nominal akm
kablodan geen akma eit olmaldr. Devreden geen akm devre kesici nominal akmnn 1.45 katna
ulatnda (bu akmn deeri kablonun maksimum akm tama kapasitesine eit veya kk olmaldr) devre
kesici allagelmi ama sresi iinde devreyi koruyabilmelidir. Ancak en iyi koruma artnn salanamamas
durumunda bile devre kesici nominal akm kablonun akm tama kapasitesine eit olmal ve devreden
geen akm kablo akm tama kapasitesinin 1.45 katna ulatnda devre kesici allagelmi sre iinde
devreyi koruyabilmelidir.
IBInIz
If1.45xIz
IB : Kablodan geen akm
In: Devre kesici nominal akm
Iz : Kablonun tayabilecei maksimum akm kapasitesi
If : Devre kesici ar yk salclarnn alma akm

Tek Damarl Ve ok Damarl PVC Ve XLPE Yaltml Kablolarn Akm Tama Kapasiteleri

0.6/1 kV PVC Yal ml Kablolarn 0.6/1 kV PVC Yal ml Tek Damarl Kablolarn

Akm Tama Kapasteleri
Akm Tama Kapasteleri
Normal Kesit Akm Tama Kapasitesi Normal Kesit Akm Tama Kapasitesi
2
mm Toprakta 20 C' de (A) Havada 30 C' de (A) Toprakta 20 C' de
mm2 Havada 30 C' de (A)
4x2.5 34 25 (A)
4x4 44 34 1x1.5 - 20
4x6 56 43 1x2.5 - 27
4x10 75 60 1x4 - 37
4x16 98 80 1x6 - 48
4x25 128 106 1x10 - 66
4x35 157 131 1x16 107 89
4x50 185 159 1x25 137 118
4x70 228 202 1x35 165 145
4x95 275 244 1x50 195 176
4x120 313 282 1x70 239 224
4x150 353 324 1x95 287 271
4x185 399 371 1x120 326 314
4x240 464 436 1x150 366 361
4x300 524 481 1x185 414 412
4x400 600 560 1x240 481 484
1x300 542 549
1x400 542 657
1x500 542 749
1x630 775 920

www.sigmaelektrik.com
28
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

0.6/1 kV XLPE Yal ml Tek Damarl Kablolarn 0.6/1 kV XLPE Yal ml Kablolarn

Akm Tama Kapasteleri
Akm Tama Kapasteleri
Normal Kesit Akm Tama Kapasitesi Normal Kesit Akm Tama Kapasitesi
mm2 Toprakta 20 C' de (A) Havada 30 C' de (A) mm2 Toprakta 20 C' de (A) Havada 30 C' de (A)
1x2.5 43 34 3x16+10 111 96
1x4 55 44 3x25+16 143 130
1x6 68 57 3x35+16 173 160
1x10 90 77 3x50+25 205 195
1x16 115 102 3x70+35 252 247
1x25 149 139 3x95+50 303 305
1x35 178 170 3x120+70 346 355
1x50 211 208 3x150+70 390 407
1x70 259 265 3x185+95 441 469
1x95 310 326 3x240+120 511 551
1x120 352 381 3x300+150 580 638
1x150 396 438 3x400+185 663 746
1x185 449 507
1x240 521 606
1x300 587 697
1x400 669 816
1x500 748 933

www.sigmaelektrik.com
29
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

0.6/1 kV Yaltkan Kablolarn Standart Gleri Tayabilecek Maksimum Uzaklk (m)


G
Kablo Kesi (mm)
(kW)
2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
2,5 103 169 271 404 675 1063
3 87 142 227 339 567 892 1391
3,5 73 120 192 287 480 756 1180 380 V Gerilim Dm < %3
4 65 106 169 253 423 666 1038
4,5 51 94 51 226 378 595 927 1266
5 43 84 135 202 337 531 828 1130
6 36 70 112 168 280 442 689 940 1247
7 32 60 96 143 240 378 590 805 1067
8 28 52 84 125 210 330 515 703 932 1301
9 25 46 74 111 186 293 457 625 828 1155
10 21 42 67 101 168 265 414 565 750 1045
12 18 35 56 84 141 223 347 474 630 878 1168
14 30 49 73 123 194 302 413 547 764 1014
16 26 42 62 105 165 257 351 466 650 863 1053
18 23 37 56 94 148 231 316 419 585 777 948 1119
20 21 34 51 85 135 210 287 381 532 706 862 1017
22 30 45 76 120 288 256 340 475 630 769 907 1072
25 27 40 67 106 165 226 299 418 555 677 799 944 1156
30 33 56 89 139 189 251 351 466 569 671 793 971 1124
40 48 75 117 161 213 297 395 482 569 672 823 952
45 42 66 103 141 187 262 384 425 501 592 425 838
50 58 91 124 165 231 306 374 442 522 639 739
55 53 82 113 149 209 277 338 400 472 578 669
60 48 74 102 135 188 250 305 361 426 522 604
70 68 94 124 173 230 281 332 392 481 556
75 58 80 106 148 197 241 284 336 411 476
80 55 75 99 139 185 225 266 314 385 446
90 70 93 130 172 210 248 293 360 416
100 62 82 115 153 187 220 261 319 369
110 74 103 138 168 198 234 287 332
130 68 94 126 153 181 214 262 303
133 80 106 129 153 181 221 256
150 78 104 127 149 177 216 250
160 92 112 132 156 192 222
180 86 105 124 146 179 208
200 93 110 130 160 185
205 99 117 144 166
230 97 114 140 162
270 102 125 145
280 Cos Q= 0.9 olarak alnm r. 106 123
290 119
300 114
www.sigmaelektrik.com
30
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

Kablolar Ksa Devrelere Kar Korumak


IEC 60364-5' e gre herhangi bir devrede ksa devre olutuunda oluan ksa devre akm sistemi besleyen
kablonun yaltkannn zarar grebilecei maksimum scakla erimeden kesilmelidir. Pratikte bu devre kesici-
nin It deerinin kablonun maksimum It deerini amamasyla salanr.
It k x s
t: Ksa devre sresi ( saniye)
s: Kablo kesiti ( mm)
I: Ksa devre akmnn efektif deeri ( A)
k: Kablo ksa devre scaklk limit katsays
Kablolar kullanlacaklar ebekelerde oluacak ksa devre akmlarna 5 sn sreyle dayanabilmeli ve ksa devre du-
rumunda 5 sn sre iinde kablo iletkeninin scaklk deeri PVC yaltkanl kablolar iin 160 oC' yi, XLPE kablolar iinse
250 oC' yi amamaldr.
Kablo
Scakl
(oC)
Ksa Devre Akm
160-200oC

Ar Yk Akm
110-150oC

70-90oC

Maksimum
alma Scakl

5 Sn 1h Zaman (t)

Bir Kablonun Normal, Ar Yk Ve Ksa Devre artlar Altnda Yaltkannn Ulaaca Maksimum
Deerler

Kablo Yal m Malzemesi letken Cinsi alma Scakl C Ksa Devre Scakl C K Faktr
PVC Bakr 70 160 115
PVC Aliminyum 70 160 76
XLPE Bakr 90 250 143
XLPE Aliminyum 90 250 92

www.sigmaelektrik.com
31
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

PVC ve XLPE yaltml bakr kablolar iin izin verilen It deerleri aadaki tabloda verilmitir. Buna gre devre
kesicinin It deerleri ne kadar dk olursa kablonunda termik ve dinamik zorlanmas o kadar az olur. Limi-
trl (akm snrlamal) devre kesicilerin It deerleri akm snrlamasz devre kesicilere gre ok daha dk ol-
duu iin ksa devrelerin sisteme verecei zarar da minimuma indirgemi olurlar.

Kablolar in Termik Zorlanma Deerleri


S PVC Yal ml Bakr Kablo XLPE Yal ml Bakr Kablo
Kablo Kesi zin Verilen It zin Verilen It
mm (Axs)x10 (Axs)x10
1 13.2 20.4
1.5 29.8 46.0
2.5 82.7 127.8
4 211.6 327.2
6 476.1 736.2
10 1322.5 2044.9
16 3385.6 5234.9
25 8265.6 12780.6
35 16200.6 25050.0
50 33062.5 51122.5
70 64802.5 100200.1
95 119355.6 184552.2
120 190440.0 294465.6
150 297562.5 460102.5
185 452625.6 699867.0
240 761760.0 1177862.4

Kablolarn ksa devre koruma artlarnn tam olarak salanabilmesi iin kontrol edilmesi gereken nemli nok-
talardan birisi de sistemde meydana gelebilecek minimum ksa devre akmnn alterin minimum ani ama
akmndan byk olmas artdr. Minimum ksa devre akm ksa devrenin 5 sn' den az srd dikkate alna-
rak hesaplanr.

k2 S 2
t=
I2

I
Im
Devre kesicinin ani ama deeri ile ksa devre sresi arasndaki koordinasyon

www.sigmaelektrik.com
32
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

Bakr Baralar in Ykleme Akmlar


evre Scakl: 25 oC Isnma: 30 oC
Devaml Ykleme Akm (A) 50 Hz. A.C.
Boyutlar Kesit
Boyal Bara Adedi plak Bara Adedi
mm2 mm2
l ll lll llll l ll lll llll
12X2 24 125 250 - - 110 220 - -
15X2 30 155 270 - - 140 240 - -
15X3 45 185 330 - - 170 300 - -
20X2 40 205 350 - - 185 315 - -
20X3 60 245 425 - - 220 380 - -
20X5 100 325 550 - - 290 495 - -
25X3 75 300 510 - - 270 460 - -
25X5 125 385 670 - - 350 600 - -
30X3 90 350 600 - - 315 540 - -
30X5 150 450 780 - - 400 700 - -
40X3 120 460 780 - - 420 710 - -
40X5 200 600 1000 - - 520 900 - -
40X10 400 835 1500 2060 2800 750 1350 1850 2500
50X5 250 720 1200 1750 2300 630 1100 1500 2100
50X10 500 1025 1800 2450 3330 920 1620 2200 3000
60X5 300 825 1400 1980 2650 750 1300 1740 2400
60X10 600 1200 2100 2800 3800 1100 1860 2500 3400
80X5 400 1060 1800 2450 3300 950 1650 2200 2900
80X10 800 1540 2600 3300 4600 1400 2300 3100 4200
100X5 500 1310 2200 2950 3800 1100 2000 2600 3400
100X10 1000 1880 3100 4000 5400 1700 2700 3600 4800
120X10 1200 2200 3500 4600 6100 2000 3200 4200 5500
160X10 1600 2880 4400 5800 7800 2600 3900 5200 7000

www.sigmaelektrik.com
33
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

AG Devre Kesicilerinde Kullanlan Aksesuarlar

Atrma Bobini
Baz durumlarda devre kesicinin uzaktan atrlmas gerekebilir. rnein sistemde bir arza veya
sisteme bal bir makinede kaza meydana geldiinde bir acil stop butonuyla kumanda edilen
atrma bobiniyle devre kesiciye atrma kumandas verilebilir. Atrma bobini bir anahtar ve
bir bobinin seri balanmasyla oluturulur. Devre kesicinin kontaklar kapal olduunda seri
anahtarda kapanr. Stop butonuna basldnda bobin enerjilenir ve bobine bal atrma mili
devre kesiciyi atrarak devre akmn kesmesini salar. Devre kesici kontaklar ayrldnda seri
anahtarda alarak bobinin enerjisini keser dolaysyla bobinin yanma ihtimali nlenmi olur.
Atrma bobini anma alma deerinin % 70 ile % 110' u arasndaki deerlerde alr.

Dk Gerilim Bobini
Gerilim dmesi devredeki hassas cihazlar iin sakncal bir durumdur ve baz durumlarda bu
cihazlarn hasar grmesine neden olur. Dk gerilim bobini ularndaki gerilim, bobin anma
gerilim deerinin % 70 ile % 35 arasna dtnde deve kesiciyi atrr. Dk gerilim bobini
takl bir devre kesicinin tekrar devreye girmesi iin gerilim deerinin nominal deerin %85' nin
zerine kmas gerekmektedir. Aksi halde devre kesici kurulmaz. Dk gerilim bobinleri kompakt
alterin herhangi iki fazndan beslenir ve 380 V AC gerilimle alrlar.

Yardmc Kontak Blou


alterlerde bulunan dier hareketli kontaklar ile birlikte alp kapanrlar. Yardmc kontak
blounun normalde ak ve normalde kapal olmak zere iki konta vardr. Bu aksesuarn
klar ikaz lambalarna balanarak alterin konumu hakknda bilgi alnabilir, devredeki dier
cihazlara sinyal gnderilebilir.

Alarm Kontak Blou


Alarm kontak bloklar yap olarak yardmc kontak bloklarna benzerler, alarm kontak blou
taklm bir alterin knda alma yaplaca zaman trip butonuna baslarak alter trip
konumuna getirilir, kontaklarn k ular herhangi bir ikaz sinyaline balanr. Bylelikle alterin
k tarafnda bir alma ilemine geilebilir. Olas bir durumda alter kurulmak istendiinde
ncelikle OFF konumuna alnp kurulmas gerekir, alter OFF konumuna alnr alnmaz alarm
kontak blouna balanm olan bir sinyal vericiden ikaz sesi duyulur ve alma yapan
personeli uyarr. Bu ikaz ayn zamanda alteri kurmaya alan personele de bu hat zerinde
alma yapldnn uyarsn verir.

Motorlu Kurma Mekanizmas


Motorlu Kurma mekanizmas kompakt alteri uzak bir mesafeden alteri kurma, atrma
ve daha nceden trip pozisyonuna gemi bir alterin yeniden kurulmas ilevini grrler.
rnein motorlu kurma mekanizmas g panosunun kumanda merkezine uzak olduunda
veya kompakt altere sk ama kapama komutu verilmesi gereken durumlarda kullanlrlar.
Kompakt alterin kapana monte edilirler, 220 V AC ile alrlar.

www.sigmaelektrik.com
34
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

AG Devre Kesicileri le Toprak Kaak Akmlarna Kar Koruma


Alak gerilim devre kesicilerinin yk tarafnda bulunan elektrik devrelerinde oluabilecek toprak kaak
akmlarnn mA seviyesinde olanlar normal artlar altnda klasik devre kesiciler ile alglanmas mmkn
deildir. Bu kaaklarn alglanp sisteme zarar vermesinin nne gemek iin bu ok kk kaak akmlar
alglayan ve alak gerilim devre kesici ile koordineli alabilen toroidal akm transformatr ve kaak akm
rlesinden oluan koruma sistemi uygulamas yaplmaldr.
Toprak kaak akmlarnda toroidal sistemin devre kesici le koordineli olarak alabilmesi iin devre kesici
iinde toroidal sisteme uygun bir ani atrma dzenei olmas gerekmektedir, bunun iinde devre kesicilerin
iine atrma bobini yada dk gerilim bobini gibi atrma niteleri taklr.
Alak gerilim devre kesicilerini kullanarak kaak akmlara kar korumak yapabilmek iin gerekli ekipman;

AG Devre Kesicisi A rma Bobini Toprak Kaak Akm Rlesi Toroidal Transformatr

Dikkat edilmesi gereken kurallar:


1. Toroidal transformatrden tm fazlar ve varsa ntr kablosu geirilmelidir.
2. Toprak kablosu toroid transformatr iinden kesinlikle geirilmemelidir.
3. Kablolar olabildiince toroidal transformatrn merkezinden geirilmelidir.

Toprak Kaak Akm Rlesi Balant emas

1-2 no'lu ulara besleme gerilimi olan 220 V AC gerilimi uygulaynz.


6-7 no'lu ulara toroid transformatrn sekonder k ularn balaynz.
Atrma bobininin besleme gerilimi 13 no'lu terminalden ve beslemenin ntr ucundan alnz.
stee bal olarak 3-4-5 no'lu terminalleri kullanarak uzaktan test ve reset yapabilirsiniz.
www.sigmaelektrik.com
35
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER
SAR103LE zellikleri Toroidal Akm Transformatr Seimi
Tip SAR103LE Tip ap Uygun Devre Kesici
Besleme Gerilimi 240 V AC (mm)
Frekans 50 Hz ST-55 55 C160, K160, H160
G Tke mi 3 VA ST-80 80 K250, H250, M250, S250
Kaak Akm Eik Deeri 30 mA 30 A K400, H400, M400, S400 K630, H630,
ST-110 110
M630, S630
Zaman Gecikme Ayar Ani - 50 ms - 350 ms aras ayarlanabilir
ST-160 160 S800
Kontak Akm 6 A, 250 V AC
ST-210 210 U1600
Ama Sresi < 15 ms
Elektriksel mr 100.000
Mekanik mr 5.000.000
Montaj DIN 35 mm ray

Akm Zaman Karakteristikleri


3 3
saat
saat

2 2

1 C160 1
K160
50 50 H160
40 40
30 30
20 20

10 10
dakika
dakika

8 8
6 6
5 5
4 4
3 3 80,100,125,160
2 2 ST LMT

ST LMT
1 1
50 50
40 40
30 30 ST LMT
20 20 32,40,50,63

ALT LMT 80,100,125,125


10 10 ALT LMT
8 8
6 6
5 5
4 4
3 3 ALT LMT
2 2 32,40,50,63

1 1
saniye
saniye

0.8 0.8
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2

0.1 0.1
0.8 0.8
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2

0.1 0.1
0.008 0.008
0.006 0.006
0.005 0.005
In In
0.8
1
1.25
1.5

4
5

7
8
10

15

20
30
40

50

60

80
0.8
1
1.25
1.5

4
5

7
8
10

15

20
30
40

50

60

80

www.sigmaelektrik.com
36
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER
3 3
K400 - S630

saat
saat

2 2
K250 M250 H400 - H630
1
H250 S250
1
M400 - M630
50 50
40 40 S400 - S630
30 30
20 20

10 10 ST LMT 400 A.

dakika
dakika

8 8
6 6
5 5
4 4
3 3
ST LMT 200, 250
2 2
ALT LMT 400 A.
1 1
50 50
40 40
30 30
20 20
ALT LMT 200, 250
10 10
8 8
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2

1 1

saniye
saniye

0.8 0.8
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
LO HI
0.1 0.1
0.8 0.8
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2

0.1 0.1
0.008 0.008
0.006 0.006
0.005 0.005
In In
0.8
1
1.25
1.5

4
5

7
8
10

15

20
30
40

50

60

80
0.8
1
1.25
1.5

4
5

7
8
10

15

20
30
40

50

60

80
saat
dakika
saniye

www.sigmaelektrik.com
37
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

www.sigmaelektrik.com
38
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

AG Devre Kesicisi Seiminde Ve Kullanmda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


1. Alak gerilim devre kesicisinin ksa devre kesme kapasitesi, koruma yapaca sistemde beklenen ksa
devre akmndan byk olmaldr.
2. Alak gerilim devre kesicisinin alaca ortam scakl yksek ise ortam scaklna gre termik salcla-
rn kalibre edilmesi gerekir. rnein ok scak blgeler iin 50 C veya 55 C ortam scaklna gre ka-
librasyon yaplmaktadr.
3. Alak gerilim devre kesicisi 3 fazl motorlarn korunmasnda kullanlacak ise ani ama deeri devre kesici
anma akmnn10-12 kat olan motor koruma amal devre kesiciler seilmelidir. Aksi halde devre kesici mo-
torun yol alma akmnda ama yapabilir.
4. Jeneratrlerde herhangi bir ksa devrede ok dk ksa devre akmlar olutuundan bu amaca uygun
devre kesicileri seilmelidir. Jeneratr koruma amal devre kesicilerin ani ama deerleri, devre kesici
nominal akmnn 3-4 katna ayarlanmaktadr.
5. zellikle datm transformatrlerinin devreye alnmas srasnda ksa sreli yksek pik gerilimler olutuun-
dan alak gerilim devre kesicilerinin giri ksmlarnda alak gerilim devre kesicileri ile birlikte sevkedilen ku-
tup perdeleri mutlaka kullanlmaldr. Aksi halde fazlar arasnda ksa devre oluabilir.
6. Terminal balantlarnda balant civatalarnn gevek braklmas alak gerilim devre kesicisinin ar sn-
masna yol aacandan iletmeye almadan nce balantlar kontrol edilmelidir.

40 200
Anma Akm (A) 25 32 63 80 100 125 160
50 225
Kesit (mm) Kablo 4 6 10 16 25 35 50 70 95
315
Anma Akm (A) 250 400 500 630 800 1000 1250 1600
350
Kablo 120 185 240 2x150 2x185 2x240
Kesit (mm)
Bakr bara 2x(30 x 5) 2x(40 x 5) 2x(50 x 5) 2x(60 x 5) 2x(80 x 5) 2x(100 x 5)

AG Devre Kesici Minimum Montaj Emniyet Mesafeleri

Devre Kesici Tipi A (mm) B (mm) C (mm)


C160 40 60 40
K160 40 60 40
K250 40 60 40
K400 - K630 60 100 80
K800 60 100 80
U1600 60 100 80

www.sigmaelektrik.com
39
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

AG Devre Kesicilerine Enerji Girii


Sigma alak gerilim devre kesicilerine hem st hem de alt terminallerden herhangi bir performans kaybna
neden olmadan gvenle enerji girii yaplabilir (D serisi kaak akm alglamal devre kesicilerine sadece st
terminallerden enerji girii yaplmaldr.).

Faz Kutup Perdeleri

Fazlar aras atlama riskini en aza indirmek iin faz kutup perdeleri devre kesici iletmeye alnmadan nce
mutlaka kutuplar arasna yerletirilmelidir. zellikle OG/AG transformatrlerinin bota devreye alnmas sra-
snda oluan ani ar gerilimler faz kutup perdelerini kullanlmamas durumunda elektriksel atlamaya neden
olabilir.

Devre Kesici Kurma Kolu Pozisyonlar


Devre Kesicinin konumunu gsteren 3 pozisyon mevcuttur.
Kurma kolu ON pozisyonunda iken devre kesicinin kontaklar kapal pozisyondadr ve devre kesici zerinden
akm gemektedir.
Kurma kolu OFF pozisyonunda iken devre kesicinin kontaklar ak pozisyondadr ve devre kesiciden akm
gememektedir.
Kurma kolu orta pozisyonda iken devre kesici herhangi bir arzadan dolay veya uzaktan atrma bobinine
sinyal gndermek suretiyle amtr. Bu durumda devre kesiciyi yeniden iletmeye almak iin nce kurma
kolunu OFF pozisyonunda aa doru bastrnz ve klik sesini duyunuz. Daha sonra kurma kolunu yukar ON
pozisyonuna doru hareket ettirerek devre kesiciyi kapatnz.

www.sigmaelektrik.com
40
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

Boyutlar
KM 160 1 Kutuplu

105

91.75
30

27.75

14.4
89.5
136

36.75

40 Montaj ablonu
85
33
Yandan Grn
nden Grn

C160 3 Kutuplu
92.5

nden Grn Yandan Grn Montaj ablonu

www.sigmaelektrik.com
41
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

K160 3 Kutuplu

nden Grn Montaj ablonu


Yandan Grn

H160, M160, S160 3 Kutuplu

Montaj ablonu
nden Grn
Yandan Grn
K250 3 Kutuplu

Montaj ablonu
nden Grn
Yandan Grn
www.sigmaelektrik.com
42
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

H250, M250, S250 3 Kutuplu

nden Grn Yandan Grn Montaj ablonu

K400 3 Kutuplu

nden Grn Yandan Grn Montaj ablonu

www.sigmaelektrik.com
43
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

H400, M400, S400 3 Kutuplu

Montaj ablonu

Yandan Grn
nden Grn

K630, H630, M630, S630 3 Kutuplu

Montaj ablonu

Yandan Grn
nden Grn

www.sigmaelektrik.com
44
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

K800 3 Kutuplu

Montaj ablonu

nden Grn
U1600 3 Kutuplu Yandan Grn

Montaj ablonu

nden Grn Yandan Grn

www.sigmaelektrik.com
45
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

K100 4 Kutuplu

nden Grn Yandan Grn Balant Baras Montaj ablonu


Detaylar

K250 4 Kutuplu

Balant Baras
Detaylar
nden Grn Yandan Grn Montaj ablonu

www.sigmaelektrik.com
46
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

K400 4 Kutuplu

185

Balant Baras Montaj ablonu


Detaylar

155

nden Grn Yandan Grn

K630 4 Kutuplu

Balant Baras Montaj ablonu


Detaylar

nden Grn Yandan Grn

www.sigmaelektrik.com
47
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

D100 4 Kutuplu

Montaj ablonu

nden Grn Yandan Grn

D225 4 Kutuplu

nden Grn Yandan Grn Montaj ablonu

www.sigmaelektrik.com
48
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

D400 4 Kutuplu

Montaj ablonu

nden Grn Yandan Grn

D630 4 Kutuplu

Montaj ablonu

nden Grn Yandan Grn

www.sigmaelektrik.com
49
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

Sipari Bilgileri
ECOWHITE Serisi Icu: 25 kA Termik: Ayarl Manyetik: Sabit
Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Termik Ayar Akm Ir (A) Kesme Kap. Icu (kA) Sipari Kodu
C160 3 25 20 - 25 25 3C160025
C160 3 32 25 - 32 25 3C160032
C160 3 40 32 - 40 25 3C160040
C160 3 50 40 - 50 25 3C160050
C160 3 63 50 - 63 25 3C160063
C160 3 80 63 - 80 25 3C160080
C160 3 100 80 - 100 25 3C160100
C160 3 125 100 - 125 25 3C160125
C160 3 160 125 - 160 25 3C160160

ECOWHITE Serisi Icu: 36 kA Termik: Ayarl Manyetik: Sabit


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Termik Ayar Akm Ir (A) Kesme Kap. Icu (kA) Sipari Kodu
K160 3 25 20 - 25 36 3K160025
K160 3 32 25 - 32 36 3K160032
K160 3 40 32 - 40 36 3K160040
K160 3 50 40 - 50 36 3K160050
K160 3 63 50 - 63 36 3K160063
K160 3 80 63 - 80 36 3K160080
K160 3 100 80 - 100 36 3K160100
K160 3 125 100 - 125 36 3K160125
K160 3 160 125 - 160 36 3K160160
K250 3 200 160 - 200 36 3K250200
K250 3 250 200-250 36 3K250250

ECOWHITE Serisi Icu: 36 kA Termik: Ayarl Manyetik: Ayarl


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Termik Ayar Akm Ir (A) Kesme Kap. Icu (kA) Sipari Kodu
A100 3 25 20 - 25 36 3A100025
A100 3 32 25 - 32 36 3A100032
A100 3 40 32 - 40 36 3A100040
A100 3 50 40 - 50 36 3A100050
A100 3 63 50 - 63 36 3A100063
A100 3 80 63 - 80 36 3A100080
A100 3 100 80 - 100 36 3A100100
A250 3 125 100 - 125 36 3A250125
A250 3 160 125 - 160 36 3A250160
A250 3 200 160 - 200 36 3A250200
A250 3 250 200 - 250 36 3A250250
K400 3 315 250 - 315 36 3K400315
K400 3 400 315 - 400 36 3K400400
K630 3 500 400 - 500 36 3K630500
K630 3 630 500 - 630 36 3K630630
K800 3 800 630 - 800 36 3K800800
www.sigmaelektrik.com
50
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

BLUEPOWER Serisi Icu: 36 kA Termik: Ayarl Manyetik: Sabit


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Termik Ayar Akm Ir (A) Kesme Kap. Icu (kA) Sipari Kodu
H160 3 25 20 - 25 36 3H160025
H160 3 32 25 - 32 36 3H160032
H160 3 40 32 - 40 36 3H160040
H160 3 50 40 - 50 36 3H160050
H160 3 63 50 - 63 36 3H160063
H160 3 80 63 - 80 36 3H160080
H160 3 100 80 - 100 36 3H160100
H160 3 125 100 - 125 36 3H160125
H160 3 160 125 - 160 36 3H160160
H250 3 200 160 - 200 36 3H250200
H250 3 250 200 - 250 36 3H250250

BLUEPOWER Serisi Icu: 36 kA Termik: Ayarl Manyetik: Ayarl


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Termik Ayar Akm Ir (A) Kesme Kap. Icu (kA) Sipari Kodu
H400 3 315 250 - 315 36 3H400315
H400 3 400 315 - 400 36 3H400400
H630 3 500 400 - 500 36 3H630500
H630 3 630 500 - 630 36 3H630630
H800 3 800 630 - 800 36 SH800800

BLUEPOWER Serisi Icu: 50 kA Termik: Ayarl Manyetik: Sabit


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Termik Ayar Akm Ir (A) Kesme Kap. Icu (kA) Sipari Kodu
M250 3 100 80 - 100 50 3M250100
M250 3 125 100 - 125 50 3M250125
M250 3 160 125 - 160 50 3M250160
M250 3 200 160 - 200 50 3M250200
M250 3 250 200 - 250 50 3M250250

BLUEPOWER Serisi Icu: 50 kA Termik: Ayarl Manyetik: Ayarl


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Termik Ayar Akm Ir (A) Kesme Kap. Icu (kA) Sipari Kodu
M400 3 315 250 - 315 50 3M400315
M400 3 400 315 - 400 50 3M400400
M630 3 500 400 - 500 50 3M630500
M630 3 630 500 - 630 50 3M630630
M800 3 800 630 - 800 50 3M800800

BLUEPOWER Serisi Icu: 70 kA Termik: Ayarl Manyetik: Sabit


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Termik Ayar Akm Ir (A) Kesme Kap. Icu (kA) Sipari Kodu
S250 3 100 80 - 100 70 3S250100
S250 3 125 100 - 125 70 3S250125
S250 3 160 125 - 160 70 3S250160
S250 3 200 160 - 200 70 3S250200
S250 3 250 200 - 250 70 3S250250

www.sigmaelektrik.com
51
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

BLUEPOWER Serisi Icu: 70 kA Termik: Ayarl Manyetik: Ayarl


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Termik Ayar Akm Ir (A) Kesme Kap. Icu (kA) Sipari Kodu
S400 3 315 250 - 315 70 3S400315
S400 3 400 315 - 400 70 3S400400
S630 3 500 400 - 500 70 3S630500
S630 3 630 500 - 630 70 3S630630
S800 3 800 630 - 800 70 3S800800
U1600 3 1000 400 - 1000 70 3U160010
U1600 3 1250 500 - 1250 70 3U160012
U1600 3 1600 640 - 1600 70 3U160016

BLUEPOWER Serisi Icu: 36 kA Termik: Sabit Manyetik: Sabit


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Kesme Kap. Icu (kA) Termik Salc Manye k Salc Sipari Kodu
KM160 1 20 36 sabit 8xIn 1KM16020
KM160 1 25 36 sabit 8xIn 1KM16025
KM160 1 32 36 sabit 8xIn 1KM16032
KM160 1 40 36 sabit 8xIn 1KM16040
KM160 1 50 36 sabit 8xIn 1KM16050
KM160 1 63 36 sabit 8xIn 1KM16063
KM160 1 80 36 sabit 8xIn 1KM16080
KM160 1 100 36 sabit 8xIn 1KM16100
KM160 1 125 36 sabit 8xIn 1KM16125
KM160 1 160 36 sabit 8xIn 1KM16160
KM160 1 200 36 sabit 8xIn 1KM16200

ECOWHITE Serisi Icu: 25 kA Termik: Sabit Manyetik: Sabit


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Kesme Kap. Icu (kA) Termik Salc Manye k Salc Sipari Kodu
K100 4 25 25 Sabit 8xIn 4K100025
K100 4 32 25 Sabit 8xIn 4K100032
K100 4 40 25 Sabit 8xIn 4K100040
K100 4 50 25 Sabit 8xIn 4K100050
K100 4 63 25 Sabit 8xIn 4K100063
K100 4 80 25 Sabit 8xIn 4K100080
K100 4 100 25 Sabit 8xIn 4K100100

ECOWHITE Serisi Icu: 36 kA Termik: Sabit Manyetik: Sabit


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Kesme Kap. Icu (kA) Termik Salc Manye k Salc Sipari Kodu
K250 4 125 36 Sabit 8xIn 4K250125
K250 4 160 36 Sabit 8xIn 4K250160
K250 4 200 36 Sabit 8xIn 4K250200
K250 4 250 36 Sabit 8xIn 4K250250
K400 4 315 36 Sabit 8xIn 4K400315
K400 4 400 36 Sabit 8xIn 4K400400
K500 4 500 36 Sabit 8xIn 4K630500
K630 4 630 36 Sabit 8xIn 4K630630
www.sigmaelektrik.com
52
ALAK GERLM AG DEVRE
KESCLER
DEVRE KESCLER

Kaak Akm Alglamal Termik: Sabit Manyetik: Sabit


Tip Kutup Says Anma Akm In (A) Kesme Kap. Icu (kA) Eik Akm (A) Eik Zaman (s) Sipari Kodu
D100 4 40 36 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D100040
D100 4 50 36 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D100050
D100 4 63 36 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D100063
D100 4 80 36 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D100080
D100 4 100 36 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D100100
D225 4 125 36 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D225125
D225 4 160 36 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D225160
D225 4 200 36 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D225200
D400 4 250 36 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D400250
D400 4 315 50 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D400315
D400 4 400 50 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D400400
D630 4 630 50 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 4D630630
Not: Kaak akm alglamal kompakt alterler atrma bobini ve uzatma baralar ile birlikte sevk edilmektedir.

AG Devre Kesicilerinde Kullanlan Aksesuarlar


Atrma Bobini
Birlikte Kullanlaca Devre Kesici Tipi Besleme Gerilimi (V) Sipari Kodu
C160 220 SE100AB
A160, K160, H160, M160, S160 220 SE160AB
A250, K250, H250, M250, S160 220 SE250AB
K400, H400, M400, S400, K630, H630, M630, S630 220 SE400AB
K800, H800, M800, S800 220 SE800AB
U1600 220 SE1600AB

Atrma Bobini
Birlikte Kullanlaca Devre Kesici Tipi Besleme Gerilimi (V) Sipari Kodu
C160 380 SE100DG
A160, K160, H160, M160, S160 380 SE160DG
A250, K250, H250, M250, S160 380 SE250DG
K400, H400, M400, S400, K630, H630, M630, S630 380 SE400DG
K800, H800, M800, S800 380 SE800DG
U1600 380 SE1600DG

Yardmc Kontak
Birlikte Kullanlaca Devre Kesici Tipi Yardmc Kontak Sipari Kodu
C160 1NA+1NK SE100YK
A160, K160, H160, M160, S160 1NA+1NK SE160YK
A250, K250, H250, M250, S160 1NA+1NK SE250YK
K400, H400, M400, S400, K630, H630, M630, S630 1NA+1NK SE400YK
K800, H800, M800, S800 1NA+1NK SE800YK
U1600 2NA+2NK SE1600YK

www.sigmaelektrik.com
53
AG DEVRE ALAK GERLM
KESCLER
DEVRE KESCLER

Alarm Konta
Birlikte Kullanlaca Devre Kesici Tipi Besleme Gerilimi (V) Sipari Kodu
C160 1NA+1NK SE100AK
A160, K160, H160, M160, S160 1NA+1NK SE160AK
A250, K250, H250, M250, S160 1NA+1NK SE250AK
K400, H400, M400, S400, K630, H630, M630, S630 1NA+1NK SE400AK
K800, H800, M800, S800 1NA+1NK SE800AK
U1600 2NA+2NK SE1600AK

Motor Mekanizmas
Birlikte Kullanlaca Devre Kesici Tipi Besleme Gerilimi (V) Sipari Kodu
A160, K160, H160, M160, S160 220 SE160MK
A250, K250, H250, M250, S160 220 SE250MK
K400, H400, M400, S400, 630, H630, M630, S630 220 SE400MK
K800, H800, M800, S800 220 SE800MK
U1600 220 SE1600MK

Dner Uzatma Kolu


Birlikte Kullanlaca Devre Kesici Tipi Sipari Kodu
C160 SE100DK
A160, K160, H160, M160, S160 SE160DK
A250, K250, H250, M250, S160 SE250DK
K400, H400, M400, S400, K630, H630, M630, S630 SE400DK
K800, H800, M800, S800 SE800DK
U1600 SE1600DK

Uzatma Baras
Birlikte kullanlaca Devre Kesici Tipi Besleme Gerilimi (V) Sipari Kodu
A160, K160, H160, M160, S160 6 SE160UB
A250, K250, H250, M250, S160 6 SE250UB
K400, H400, M400, S400 6 SE400UB

Toprak Kaak Alglama Rlesi


Eik Akm (A) Ama Sresi (sn) Sipari Kodu
0.03 - 30 0.03 - 3 SAR103LE

Toroidal Akm Transformatr


Tip ap (mm) Sipari Kodu
ST-55 55 ST055
ST-80 80 ST080
ST-110 110 ST110
ST-160 160 ST160
ST-210 210 ST210
www.sigmaelektrik.com
54
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR
SGORTALAR
OTOMATK

www.sigmaelektrik.com
55
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR

Genel
Sigma otomatik sigortalar bal bulunduklar devreyi ar yk ve ksa devrelere kar koruyan ayn zamanda devreyi ama ve kapama
fonksiyonunu da yerine getiren cihazlardr.
TS 5018-1 EN 60898-1'e gre 3 kA, 4.5 kA, 6 kA,10 kA ve 16 kA olarak retimi yaplan otomatik sigortalar ayn zamanda Avrupa Topluluu
alak gerilim direktifi 72/23/CEE ye uygundur.

3 kA Otoma k Sigortalar 4.5 kA Otoma k Sigortalar

6 kA Otoma k Sigortalar 10 kA Otoma k Sigortalar

Kurma Kolu

Mekanizma
Manye k Bobin

Balan Terminali Sabit Kontak

Bi-metal
Ark Separatr

Bir otoma k sigortay oluturan ana paralar

www.sigmaelektrik.com
56
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

3 kA Otomatik Sigortalar
Teknik zellikler
Tip SND 3000
Kutup Says 1 2 3 4
Anma Akm (30C de) A 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Anma alma Gerilimi Ue AC (V) 240/415
Anma Yal m Gerilimi AC (V) 690
Anma Darbe
Uimp kV 6
Dayanma Gerilimi
Anma Kesme Kapasitesi Icn kA 3
Seicilik Sn 3
Elektriksel mr ope. 230 V 6.000
Mekanik mr ope. 20.000
Koruma Derecesi IP 20
zin Veriler alma o
C -5 ile +40
Ortam Scakl
zin Verilen Dep. o
C -40 ile +55
Ortam Scakl
Renk RAL 7035
Montaj ekli (EN 60715) 35 mm DIN Ray
2
Balan Kesidi mm 1-25
Max. Terminal
Nm 2
Skma Momen

Akm - Zaman Karakteristii

10.000 10.000
5.000 5.000
1h 1h
2.000 2.000
1.000 1.000
500 500
200 200
100 100
50 50
20 20
10 10
5 5
t(s) t(s)
2 2
1 1
0.5 0.5
0.2 0.2
0.1 0.1
0.05 0.05
0.02 0.02
0.01 0.01
0.005 0.005
0.002 0.002
0.001 0.001
0.5 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 0.5 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200
XIn XIn
B Erisi C Erisi

www.sigmaelektrik.com
57
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR

4.5 kA Otomatik Sigortalar


Teknik zellikler
Tip SND 4500
Kutup Says 1 2 3 4
Anma Akm (30C de) A 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Anma alma Gerilimi Ue AC (V) 240/415
Anma Yal m Gerilimi Ui V 690
Anma Darbe
Uimp kV 6
Dayanma Gerilimi
Anma Kesme Kapasitesi Icn kA 4.5
Seicilik Sn 3
Elektriksel mr ope. 230 V 6.000
Mekanik mr ope. 20.000
Koruma Derecesi IP 20
zin Verilen alma o
C -5 ile +40
Ortam Scakl
zin Verilen Dep. o
C -40 ile +55
Ortam Scakl
Renk RAL 7035
Montaj ekli (EN 60715) 35 mm DIN Ray
2
Balan Kesidi mm 1-25
Max. Terminal
Nm 2
Skma Momen

Akm - Zaman Karakteristii

10.000 10.000
5.000 5.000
1h 1h
2.000 2.000
1.000 1.000
500 500
200 200
100 100
50 50
20 20
10 10
5 5
t(s) t(s)
2 2
1 1
0.5 0.5
0.2 0.2
0.1 0.1
0.05 0.05
0.02 0.02
0.01 0.01
0.005 0.005
0.002 0.002
0.001 0.001
0.5 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200 0.5 1 2 3 4 5 7 10 20 30 50 70 100 200
XIn XIn
B Erisi C Erisi

www.sigmaelektrik.com
58
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

6 kA Otomatik Sigortalar
Teknik zellikler
Tip SND 6000
Kutup Says 1 2 3 4 1 2 3 4
Anma Akm (30C de) A 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 80, 100, 125
Anma alma Gerilimi Ue AC (V) 415 415
Anma Yal m Gerilimi Ui V 690
Anma Darbe
Uimp kV 6
Dayanma Gerilimi
Anma Kesme Kapasitesi Icn kA 6
Seicilik Sn 3
Elektriksel mr ope. 230 V 6.000 2.000
Mekanik mr ope. 20.000 10.000
Koruma Derecesi IP 20
zin Veriler alma o
C -5 ile +40
Ortam Scakl
zin Verilen Dep. Ortam o
C -40 ile +55
Scakl
Renk RAL 7035
Montaj ekli (EN 60715) 35 mm DIN Ray
Balan Kesidi mm2 1-25 1-50
Max. Terminal Skma
Nm 2 3.5
Momen

Akm - Zaman Karakteristii

10000 10000 10000


6000 6000 6000
4000 4000 4000
3600 3600 3600
2000 2000 2000
1000 1000 1000
600 600 600
400 400 400
200 200 200
100 100 100
60 60 60
40 40 40
20 20 20
10 10 10
6 6 6
t(s) 4 t(s) 4 t(s) 4
2 2 2
1 1 1
0,6 0,6 0,6
0,4 0,4 0,4
0,2 0,2 0,2
0,1 0,1 0,1
0,04 0,04 0,04
0,02 0,02 0,02
0,01 0,01 0,01
0,004 0,004 0,004
1 1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 1 1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 1 1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40
1,13 1,13 1,13
1,45 1,45 1,45
xln xln xln
B Erisi C Erisi D Erisi

www.sigmaelektrik.com
59
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR

10 kA Otomatik Sigortalar
Teknik zellikler
Tip SND 10000
Kutup Says 1 2 3 4 1 2 3 4
Anma Akm (30C de) A 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 80, 100, 125
Anma alma Gerilimi Ue AC (V) 415 415
Anma Yal m Gerilimi Ui V 690
Anma Darbe
Uimp kV 6
Dayanma Gerilimi
Anma Kesme Kapasitesi Icn kA 10
Seicilik Sn 3
Elektriksel mr ope. 230 V 6.000 2.000
Mekanik mr ope. 20.000 10.000
Koruma Derecesi IP 20
zin Verilen alma o
C -5 ile +40
Ortam Scakl
zin Verilen Dep. o
C -40 ile +55
Ortam Scakl
Renk RAL 7035
Montaj ekli (EN 60715) 35 mm DIN Ray
Balan Kesidi mm2 1-25 1-50
Max. Terminal Skma
Nm 2 3.5
Momen

Akm - Zaman Karakteristii

10000 10000 10000


6000 6000 6000
4000 4000 4000
3600 3600 3600
2000 2000 2000
1000 1000 1000
600 600 600
400 400 400
200 200 200
100 100 100
60 60 60
40 40 40
20 20 20
10 10 10
6 6 6
t(s) 4 t(s) 4 t(s) 4
2 2 2
1 1 1
0,6 0,6 0,6
0,4 0,4 0,4
0,2 0,2 0,2
0,1 0,1 0,1
0,04 0,04 0,04
0,02 0,02 0,02
0,01 0,01 0,01
0,004 0,004 0,004
1 1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 1 1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 1 1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40
1,13 1,13 1,13
1,45 1,45 1,45
xln xln xln
B Erisi C Erisi D Erisi

www.sigmaelektrik.com
60
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

16 kA Otomatik Sigortalar
Teknik zellikler
Tip SND 16000
Kutup Says 1

Anma Akm (30 C de) A 40, 50, 63, 80, 100, 125

Anma alma Gerilimi Ue AC (V) 415


Anma alma Gerilimi DC (V) 60
Anma Yal m Gerilimi Ui V 690
Anma Darbe
Uimp kV 6
Dayanma Gerilimi
Anma Kesme Kapasitesi Ics kA 16
Seicilik Sn 3
Elektriksel mr ope. 230 V 2.000
Mekanik mr ope. 10.000
Koruma Derecesi IP 20
zin Verilen alma o
C -5 ile +40
Ortam Scakl
o
zin Verilen Dep. Ortam Scakl C -40 ile +55
Renk RAL 7035
Montaj ekli (EN 60715) 35 mm DIN Ray
2
Balan Kesidi mm 2.5 - 50
Max. Terminal
Nm 3
Skma Momen

Akm - Zaman Karakteristii

10000 10000
6000 6000
4000 4000
3600 3600
2000 2000
1000 1000
600 600
400 400
200 200
100 100
60 60
40 40
20 20
10 10
6 6
t(s) 4 t(s) 4
2 2
1 1
0,6 0,6
0,4 0,4
0,2 0,2
0,1 0,1
0,04 0,04
0,02 0,02
0,01 0,01
0,004 0,004
1 1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 1 1,5 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40
1,13 1,13
1,45 1,45
xln xln
C Erisi D Erisi

www.sigmaelektrik.com
61
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR

Montaj ve Balant zellikleri


EN50022 ye gre 35 mm lik DIN rayna kolaylkla montaj yaplacak e-
kilde dizayn edilmi Sigma Otomatik sigortalara 25 mm2 ye kadar kablo
balayabilmenin yansra mterek otomat baras ile de balant imka-
n mmkndr. Balant vidalar iin uygulanacak maksimum momen-
ti 2 Nm olup daha yksek skma momentleri terminal klemensine veya
vidaya zarar verebilirler.
Sigma otomatik sigortalar stten veya alttan enerji girii yapmaya m-
sait olmasna karlk enerji giriinin stten yaplmas tavsiye edilir.
Balant terminalleri EN 60529' a gre IP20 koruma derecesine sahiptir.

Dokunmaya kar emniyetli IP20 koruma derecesine Mhrlenebilirlik zellii DIN raynn zellikleri EN 50022 ye uygun olmaldr.
sahip dizayn

alma artlar
Sigma otomatik sigortalar -5 C ile + 40 C arasndaki ortam scaklklarnda 2000 m yi amayan yksekliklerde alacak ekilde dizayn
edilmi olup ar yk salclar 30 C ye gre kalibre edilmitir. Bu scaklktan farkl ortamlarda alma sz konusu olduunda scaklk den-
geleme tablosundan faydalanlmaldr. 2000 m nin zerindeki yksekliklerde ise sigortann dielektrik zelliklerindeki azalma ve havann so-
utma etkisi dikkate alnmaldr.

In [A] / OC -10 0 10 20 30 35 40 45 50 55 60
2 2.3 2.2 2.2 2.1 2 2 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8
4 4.7 4.5 4.3 4.2 4 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5
6 7 6.7 6.5 6.3 6 5.9 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3
10 12 11 11 10 10 9.9 9.7 9.5 9.4 9 8.9
16 19 18 17 17 16 16 15 15 15 14 14
20 23 22 22 21 20 20 19 19 19 18 18
25 29 28 27 26 25 25 24 24 23 23 22
32 37 36 35 33 32 32 31 30 30 29 28
40 47 45 43 42 40 39 39 38 37 36 35
50 58 56 54 52 50 49 48 47 46 45 44
63 73 71 68 66 63 62 61 60 58 57 56

www.sigmaelektrik.com
62
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

Otomatik Sigorta Seim Esaslar

B tipi sigortalar genellikle akkor flamanl ev aydnlatmas ve elektrikli stclar gibi


I 1
Termik amama akm anahtarlama srasnda ani ar akmlarn olumad aydnlatma ve priz devrelerinin
korunmasnda kullanlr.
I 2
Termik ama akm
C tipi sigortalar genellikle anahtarlama veya devreye girme annda ani ar akmla-

I 3
Manyetik amama akm
rn olutuu endktif karakterleri devrelerin, transformatrlerin, klimalarn, buzdolap-
larnn ve ok sayda fluoresan lambalarn korunmasnda kullanlr.

I 4
Manyetik ama akm D tipi sigortalar devreye girme annda ok yksek ani ar akmlarn olutuu motor,
kaynak ve punta makineleri, halojen ve sodyum buharl lambalar ve x-ray cihazlar
gibi ekipmanlarn korunmasnda kullanlr.

Ani Ama Anma Akm Test Ama Anma Akm


Sonu Test Akm Ama Sresi Sonu
Karakteris i (In) Akm Sresi (In)
B Hepsi 3 In t 0.1 sn ama yok In 63 A 1.13 In t 1 saat ama yok
B Hepsi 5 In t < 0.1 sn ama var In > 63 A 1.13 In t 2 saat ama yok
C Hepsi 5 In t 0.1 sn ama yok In 63 A 1.45 In t < 1 saat ama var
C Hepsi 10 In t < 0.1 sn ama var In > 63 A 1.45 In t < 2 saat ama var
D Hepsi 10 In t 0.1 sn ama yok In 32 A 2.55 In 1 sn < t < 60 sn ama var
D Hepsi 20 In t < 0.1 sn ama var In > 32 A 2.55 In 1 sn < t < 120 sn ama var

Ani ama artlar Termik ama artlar

www.sigmaelektrik.com
63
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR

DC Devrelerin Korunmas
Doru akm devrelerinin korunmasnda kullanlacak otomatik sigortalarn ani ama deerleri yaklak % 40 artar. rnein B tipi 10 A bir
otomatik sigorta AC devrede 30 A ile 50 A arasnda ani ama yaparken ayn sigorta DC bir devrede 42.5 A ile 70 A arasnda ama ya-
pacaktr.
DC devrelerde kullanlacak otomatik sigortalar 48 volta kadar kesme kapasitelerinde herhangi bir azalma olmadan bal bulunduklar
devreyi korurlar. 48 V ile 110 V arasndaki DC sistemlerde 3 kutuplu bir otomatik sigortann 2 kutbunun seri balanmas durumunda kesme
kapasitelerinde herhangi bir azalma olmadan bal bulunduklar devreyi korurlar. 110 V ile 150 V arasndaki DC sistemlerde 3 kutuplu bir
otomatik sigortann tm kutuplar seri balanarak kesme kapasitelerinde herhangi bir azalma olmadan bal bulunduklar devreyi korurlar.
4 kutuplu otomatik sigortalarn tm kutuplar seri balanmak suretiyle 200 volta kadar olan DC devreleri ksa devre kesme kapasitelerinde
herhangi bir azalma olmadan kesebilirler.

AC devreler DC devreler Ksa Devre Kesme Kapasitesi (kA)


Ani Ama DC devreler iin AC devreler iin Ani Ama
iin ani ama iin ani ama
erisi ani ama deeri termik ama deeri erisi 1P 2P 3P 4P
deeri deeri
B 3-5 4-7 > 1.45xIn > 1.45xIn 48 V 6 6 10 10
C 5 - 10 7 - 14 > 1.45xIn > 1.45xIn 110 V 6 6 10
D 10 - 20 14 - 28 > 1.45xIn > 1.45xIn 220 V 10

Frekansn Ama Karakteristiine Etkisi


Frekanstaki deiimin sigortann ar yk salcsna etkisi yoktur. Ancak sigortann ani ama deeri frekans arttka aada belirtilen katsaylarda
artar.

Ani Ama Deeri Ani Ama Deeri


Frekans Hz. Frekans Hz.
B C D B C D
17 - 60 3-5 5 - 10 10 - 20 200 3.6 - 6 6 - 12 12 - 24
100 3.3 - 5.5 5.5 - 11 11 - 22 400 4.5 - 7 7.5 - 15 15 - 30

G Kayplar
Sigma otomatik sigortalar bal bulunduklar devrede minimum g kayb oluturacak ekilde dizayn edilmi olup kutup bana sarfettikle-
ri g kayplar TS 5018-1 EN 60898-1 de belirtilen maksimum deerlerin ok altndadr.

TS 5018-1 EN 60898-1 TS 5018-1 EN 60898-1


Anma Sigma otoma k sigortalarn Anma Sigma otoma k sigortalarn
e gre olmas gereken e gre olmas gereken
Akm kutup bana llen Akm kutup bana llen
maksimum g kayb maksimum g kayb
(A) maksimum g kayb (W) (A) maksimum g kayb (W)
(W) (W)
2 0.74 3 25 2.3 4.5
6 1 3 32 4 6
10 2.1 3 40 4.9 7.5
16 2.5 3.5 50 5.11 9
20 3 4.5 63 5.8 13

www.sigmaelektrik.com
64
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

Motor Devrelerinin Korunmas


Motorlar devreye girme anlarnda devreden nominal akmlarnn 12-15 katna varan ani pik akmlar ektiklerinden motor devrelerini
koruyacak otomatik sigortalarn dk gl motorlar hari D tipi kullanlmas gerekir. Motor devrelerinde kullanlan otomatik sigortalar
temel fonksiyon olarak ksa devrelere kar tam koruma ar yklere kar ise ksmi koruma yapar. Ar yk korumas iin motor devresinin
termik rle ile korunmas tavsiye edilir.

220-240 V Monofaze Asenkron Motor Otoma k Sigorta

Anma Gc
Anma Akm (A) Yol Alma Akm (A) Ama Erisi Anma Akm (A)
kW Hp
0.18 0.25 1.5 18 C veya D 6
0.37 0.5 3 36 C veya D 6
0.55 0.75 4.5 54 D 6
0.75 1 5.5 66 C veya D 10
1.1 1.5 8.5 102 D 10
1.5 2 10.5 126 C veya D 16
2.2 3 15.5 186 D 20
3 4 20 240 D 32
3.75 5 24 288 D 32
5.5 7.5 34 408 D 40
7.5 10 45 540 D 63

400-415 V Trifaze Asenkron Motor Otoma k Sigorta

Anma Gc
Anma Akm (A) Yol Alma Akm (A) Ama Erisi Anma Akm (A)
kW Hp
0.18 0.25 0.7 8.4 C 6
0.37 0.5 1.35 16.2 C 6
0.55 0.75 1.55 18.6 C 6
0.75 1 1.93 23.2 C 6
1.1 1.5 2.5 30 C 6
1.5 2 3.5 42 C veya D 6
2.2 3 4.8 57.6 D 6
3 4 6.4 76.8 D 10
3.75 5 7.8 93.6 D 10
5.5 7.5 11 132 D 16
7.5 10 14.4 172.8 D 16
9.33 12.5 17.3 207.6 D 20
11 15 21 252 D 25
15 20 28 336 D 32
18.5 25 35 420 D 40
22 30 40 480 D 40
30 40 54 648 D 63
www.sigmaelektrik.com
65
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR

Aydnlatma Devrelerinin Korunmas


Aydnlatma devrelerini koruyacak otomatik sigorta seiminde lambann gc, eidi, says ve lambalarn devreye girme annda devreden
ani olarak ektikleri pik akmlar gibi faktrler dikkate alnmaldr.
Sodyum ve civa buharl dearj lambalarndan oluan aydnlatma devrelerinde ilk 3 ms de anma akmnn 25 katna varan pik akmlar
oluabilmektedir. Bunu takip eden 2 sn iinde de anma akmnn 7 kat gibi bir akm ekilmektedir.
Yksek frekansla alan elektronik balastlarn olduu aydnlatma devrelerinde ise ilk 250 - 300 s de anma akmnn 25 katna varan pik
akmlar oluabilmektedir.
Bu gibi nedenlerden dolay otomatik sigortalar lambann tipine bal olarak pik akmlarna dayanacak ekilde seilmelidir. Bu yzden
aydnlatma devrelerinde genellikle C tipi otomatik sigortalar kullanlmaktadr.
Ancak lamba ile otomatik sigorta arasndaki bulunan kablonun direncinden dolay mesafeye bal olarak pik akmnn deeri daha az
bir deere snrlandrlm olur.

Fluoresan Lambalarn ektii Akm Deerleri Fluoresan Lambalarn ektii Akm Deerleri
230 V daki Akm ( A) Kompakt Tip
Standart Tip Lamba Gc Lamba Akm
Lamba Gc Manye k Balast Elektronik Balast Fluoresan
Fluoresan (W) (A)
(W) Lamba
Lamba Kompanze Kompanze
Edilmemi Edilmi 10 0.08
18 0.20 0.14 0.10 Ayr balastl
18 0.11
lamba
Tek Tpl 36 0.33 0.23 0.18 26 0.15
58 0.5 0.36 0.28 8 0.075
2x18 0.28 0.18 Balastl 11 0.095
i Tpl 2x36 0.46 0.35 lamba 16 0.125
2x58 0.72 0.52 21 0.17

Sodyum Buharl Lambalarn ektii Akm Deerleri

230 V daki Akm (A)


Lamba Tipi Gereken G Deeri Anma AKm (A) Devreye Girme
(W) (W)
Isnma Sresi
Kompanze Edilmemi Kompanze Edilmi xln (A)
(dak.)
Yksek basnl sodyum buharl lambalar
50 60 0.76 0.3
70 80 1 0.45
100 115 1.2 0.65
150 168 1.8 0.85 1.4-1.6 4 ile 6 aras
250 274 3 1.4
400 431 4.4 2.2
1000 1055 10.45 4.9
Dk basnl sodyum buharl lambalar
26 34.5 0.17
36 46.5 0.22
66 90.5 0.39 1.1-1.3 7 ile 15 aras
91 105.5 0.49
131 154 0.69

www.sigmaelektrik.com
66
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

Otomatik Sigorta Amperajna Gre Korunabilecek Maksimum Fluoeresan Lamba Says


Kompanzasyon Yok Kompanzasyon Mevcut

TC-D + -T 26 W
TL + TC-L 36 W
Sigorta Anma

Sigorta Anma

TC-L 18/24 W
TC-D 13/18 W
TC-D + T26 W

TL-TC-L 36 W
TL + TC-L 18W
TC 9/11 W
TC-D 13 W

TC-D 13 W

TC9/11 W
TC-L 24 W
Otoma k

Otoma k
Akm (A)

Akm (A)

TC 18 W
TL 58 W

TL 58 W
10 62 47 27 30 23 14 10 99 99 44 44 27
16 100 75 43 48 37 23 16 159 159 71 71 44
20 125 94 53 60 46 28 20 201 201 89 89 56
25 156 115 66 75 57 36 25 250 250 110 110 71

Otomatik Sigorta Amperajna Gre Korunabilecek


Maksimum Sodyum Buharl Lamba Says

Otoma k Sigorta Maksimum Lamba Says


Ani Ama Erisi
Anma Akm 150 W 200 W 400 W
6 D 2 1
10 D 3 2 1
16 D 5 3 1
20 D 6 4 2
25 D 8 5 2
32 D 10 7 3
40 D 13 8 4
50 D 16 11 5
63 D 21 14 7

www.sigmaelektrik.com
67
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR

Otomatik Sigortalarda Kullanlan Aksesuarlar


Sigma marka 6 ve 10 kA otomatik sigortalara uzaktan atrma bobini ve hata sinyal konta ilavesi yaplarak uzaktan atrma ve sinyali-
zasyon yapmak mmkndr.

Hata sinyal konta otomatik sigortann veya atrma bobininin sol yan yzeyi-
ne monte edilir ve otomatik sigorta ar yk veya ksa devre nedeniyle at za-
man kontaklar konum deitirir. Otomatik sigortann devreyi elle ap kapamas
srasnda kontaklar konum deitirmez.

Tip Kodu zellikler Sipari Kodu


SMAB 110 - 415 V AC / 110-220 V DC A rma Bobini SMAB220
SMYK 1N0 + 1NC Hata Sinyal Konta (lth: 4A, 250 V AC) SMYK011

Hata Sinyall Konta


Ve A rma
Bobini lave Edilmi Otoma k Sigorta

Hata Sinyal Otoma k Hata Sinyal A rma Otoma k A rma Bobini Hata Sinyal Konta ema k Gsterimi
Konta Sigorta Konta Bobini Sigorta ema k Gsterimi

Hata Sinyal Konta Teknik zellikleri


Tip SMYK
Montaj SND6000 ve SND1000 p otoma k sigortalarn sol tara na
Kontak says 2 adet enversr
Anma Yal m Gerilimi Ui 250
Anma Frekans Hz 50/60
Anma Akm A 4
Min. alma Gerilimi (DC) V 5

Atrma Bobini Teknik zellikleri


Tip SMAB1 SMAB2
Montaj SND6000 ve SND1000 p otoma k sigortalarn sol tara na
Anma alma Gerilimi AC 12-110 110-415
Anma alma Gerilimi DC 12-60 110-220
Anma Frekans Hz 50/60 50/60

www.sigmaelektrik.com
68
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

Boyutlar

3 kA 4.5 kA

6 kA 10 kA

Uzaktan Atrma Bobini Hata Sinyal Konta

26 5.5

80 80 45

8,5
18 8.8 44
60

www.sigmaelektrik.com
69
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR
B Ama Erisi
Sipari Bilgileri 3 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1
SND3000 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
2 1 12 240 3SM102B
4 1 12 240 3SM104B
6 1 12 240 3SM106B
10 1 12 240 3SM110B
16 1 12 240 3SM116B
20 1 12 240 3SM120B
25 1 12 240 3SM125B
32 1 12 240 3SM132B
40 1 12 240 3SM140B
50 1 12 240 3SM150B
63 1 12 240 3SM163B
2 2 6 120 3SM202B
4 2 6 120 3SM204B
6 2 6 120 3SM206B
10 2 6 120 3SM210B
16 2 6 120 3SM216B
20 2 6 120 3SM220B
25 2 6 120 3SM225B
32 2 6 120 3SM232B
40 2 6 120 3SM240B
50 2 6 120 3SM250B
63 2 6 120 3SM263B
2 3 4 80 3SM302B
4 3 4 80 3SM304B
6 3 4 80 3SM306B
10 3 4 80 3SM310B
16 3 4 80 3SM316B
20 3 4 80 3SM320B
25 3 4 80 3SM325B
32 3 4 80 3SM332B
40 3 4 80 3SM340B
50 3 4 80 3SM350B
63 3 4 80 3SM363B
2 4 3 60 3SM402B
4 4 3 60 3SM404B
6 4 3 60 3SM406B
10 4 3 60 3SM410B
16 4 3 60 3SM416B
20 4 3 60 3SM420B
25 4 3 60 3SM425B
32 4 3 60 3SM432B
40 4 3 60 3SM440B
50 4 3 60 3SM450B
63 4 3 60 3SM463B
www.sigmaelektrik.com
70
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

3 kA Otomatik Sigortalar C Ama Erisi


TS 5018-1 EN 60898-1
SND3000 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
2 1 12 240 3SM102C
4 1 12 240 3SM104C
6 1 12 240 3SM106C
10 1 12 240 3SM110C
16 1 12 240 3SM116C
20 1 12 240 3SM120C
25 1 12 240 3SM125C
32 1 12 240 3SM132C
40 1 12 240 3SM140C
50 1 12 240 3SM150C
63 1 12 240 3SM163C
2 2 6 120 3SM202C
4 2 6 120 3SM204C
6 2 6 120 3SM206C
10 2 6 120 3SM210C
16 2 6 120 3SM216C
20 2 6 120 3SM220C
25 2 6 120 3SM225C
32 2 6 120 3SM232C
40 2 6 120 3SM240C
50 2 6 120 3SM250C
63 2 6 120 3SM263C
2 3 4 80 3SM302C
4 3 4 80 3SM304C
6 3 4 80 3SM306C
10 3 4 80 3SM310C
16 3 4 80 3SM316C
20 3 4 80 3SM320C
25 3 4 80 3SM325C
32 3 4 80 3SM332C
40 3 4 80 3SM340C
50 3 4 80 3SM350C
63 3 4 80 3SM363C
2 4 3 60 3SM402C
4 4 3 60 3SM404C
6 4 3 60 3SM406C
10 4 3 60 3SM410C
16 4 3 60 3SM416C
20 4 3 60 3SM420C
25 4 3 60 3SM425C
32 4 3 60 3SM432C
40 4 3 60 3SM440C
50 4 3 60 3SM450C
63 4 3 60 3SM463C
www.sigmaelektrik.com
71
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR
B Ama Erisi
4.5 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1
SND4500 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
2 1 12 240 4SM102B
4 1 12 240 4SM104B
6 1 12 240 4SM106B
10 1 12 240 4SM110B
16 1 12 240 4SM116B
20 1 12 240 4SM120B
25 1 12 240 4SM125B
32 1 12 240 4SM132B
40 1 12 240 4SM140B
50 1 12 240 4SM150B
63 1 12 240 4SM163B
2 2 6 120 4SM202B
4 2 6 120 4SM204B
6 2 6 120 4SM206B
10 2 6 120 4SM210B
16 2 6 120 4SM216B
20 2 6 120 4SM220B
25 2 6 120 4SM225B
32 2 6 120 4SM232B
40 2 6 120 4SM240B
50 2 6 120 4SM250B
63 2 6 120 4SM263B
2 3 4 80 4SM302B
4 3 4 80 4SM304B
6 3 4 80 4SM306B
10 3 4 80 4SM310B
16 3 4 80 4SM316B
20 3 4 80 4SM320B
25 3 4 80 4SM325B
32 3 4 80 4SM332B
40 3 4 80 4SM340B
50 3 4 80 4SM350B
63 3 4 80 4SM363B
2 4 3 60 4SM402B
4 4 3 60 4SM404B
6 4 3 60 4SM406B
10 4 3 60 4SM410B
16 4 3 60 4SM416B
20 4 3 60 4SM420B
25 4 3 60 4SM425B
32 4 3 60 4SM432B
40 4 3 60 4SM440B
50 4 3 60 4SM450B
63 4 3 60 4SM463B
www.sigmaelektrik.com
72
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

C Ama Erisi
4.5 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1
SND4500 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
2 1 12 240 4SM102C
4 1 12 240 4SM104C
6 1 12 240 4SM106C
10 1 12 240 4SM110C
16 1 12 240 4SM116C
20 1 12 240 4SM120C
25 1 12 240 4SM125C
32 1 12 240 4SM132C
40 1 12 240 4SM140C
50 1 12 240 4SM150C
63 1 12 240 4SM163C
2 2 6 120 4SM202C
4 2 6 120 4SM204C
6 2 6 120 4SM206C
10 2 6 120 4SM210C
16 2 6 120 4SM216C
20 2 6 120 4SM220C
25 2 6 120 4SM225C
32 2 6 120 4SM232C
40 2 6 120 4SM240C
50 2 6 120 4SM250C
63 2 6 120 4SM263C
2 3 4 80 4SM302C
4 3 4 80 4SM304C
6 3 4 80 4SM306C
10 3 4 80 4SM310C
16 3 4 80 4SM316C
20 3 4 80 4SM320C
25 3 4 80 4SM325C
32 3 4 80 4SM332C
40 3 4 80 4SM340C
50 3 4 80 4SM350C
63 3 4 80 4SM363C
2 4 3 60 4SM402C
4 4 3 60 4SM404C
6 4 3 60 4SM406C
10 4 3 60 4SM410C
16 4 3 60 4SM416C
20 4 3 60 4SM420C
25 4 3 60 4SM425C
32 4 3 60 4SM432C
40 4 3 60 4SM440C
50 4 3 60 4SM450C
63 4 3 60 4SM463C
www.sigmaelektrik.com
73
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR
B Ama Erisi
6 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1
SND6000 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
2 1 12 240 6SM102B
4 1 12 240 6SM104B
6 1 12 240 6SM106B
10 1 12 240 6SM110B
16 1 12 240 6SM116B
20 1 12 240 6SM120B
25 1 12 240 6SM125B
32 1 12 240 6SM132B
40 1 12 240 6SM140B
50 1 12 240 6SM150B
63 1 12 240 6SM163B
2 2 6 120 6SM202B
4 2 6 120 6SM204B
6 2 6 120 6SM206B
10 2 6 120 6SM210B
16 2 6 120 6SM216B
20 2 6 120 6SM220B
25 2 6 120 6SM225B
32 2 6 120 6SM232B
40 2 6 120 6SM240B
50 2 6 120 6SM250B
63 2 6 120 6SM263B
2 3 4 80 6SM302B
4 3 4 80 6SM304B
6 3 4 80 6SM306B
10 3 4 80 6SM310B
16 3 4 80 6SM316B
20 3 4 80 6SM320B
25 3 4 80 6SM325B
32 3 4 80 6SM332B
40 3 4 80 6SM340B
50 3 4 80 6SM350B
63 3 4 80 6SM363B
2 4 3 60 6SM402B
4 4 3 60 6SM404B
6 4 3 60 6SM406B
10 4 3 60 6SM410B
16 4 3 60 6SM416B
20 4 3 60 6SM420B
25 4 3 60 6SM425B
32 4 3 60 6SM432B
40 4 3 60 6SM440B
50 4 3 60 6SM450B
63 4 3 60 6SM463B
www.sigmaelektrik.com
74
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

C Ama Erisi
6 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1

SND6000 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
0.5 1 12 240 6SM105C
1 1 12 240 6SM101C
2 1 12 240 6SM102C
4 1 12 240 6SM104C
6 1 12 240 6SM106C
10 1 12 240 6SM110C
16 1 12 240 6SM116C
20 1 12 240 6SM120C
25 1 12 240 6SM125C
32 1 12 240 6SM132C
40 1 12 240 6SM140C
50 1 12 240 6SM150C
63 1 12 240 6SM163C
80 1 8 120 6SM180C
100 1 8 120 6SM100C
125 1 8 120 6SM112C
2 2 6 120 6SM202C
4 2 6 120 6SM204C
6 2 6 120 6SM206C
10 2 6 120 6SM210C
16 2 6 120 6SM216C
20 2 6 120 6SM220C
25 2 6 120 6SM225C
32 2 6 120 6SM232C
40 2 6 120 6SM240C
50 2 6 120 6SM250C
63 2 3 60 6SM263C
80 2 4 60 6SM280C
100 2 4 60 6SM200C
125 2 4 60 6SM212C

www.sigmaelektrik.com
75
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR
C Ama Erisi
6 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1

SND6000 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
2 3 4 80 6SM302C
4 3 4 80 6SM304C
6 3 4 80 6SM306C
10 3 4 80 6SM310C
16 3 4 80 6SM316C
20 3 4 80 6SM320C
25 3 4 80 6SM325C
32 3 4 80 6SM332C
40 3 4 80 6SM340C
50 3 4 80 6SM350C
63 3 4 80 6SM363C
80 3 2 40 6SM380C
100 3 2 40 6SM300C
125 3 2 40 6SM312C
2 4 3 60 6SM402C
4 4 3 60 6SM404C
6 4 3 60 6SM406C
10 4 3 60 6SM410C
16 4 3 60 6SM416C
20 4 3 60 6SM420C
25 4 3 60 6SM425C
32 4 3 60 6SM432C
40 4 3 60 6SM440C
50 4 3 60 6SM450C
63 4 3 60 6SM463C
80 4 2 20 6SM480C
100 4 2 20 6SM400C
125 4 2 20 6SM412C

www.sigmaelektrik.com
76
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

D Ama Erisi
6 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1
SND6000 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
2 1 12 240 6SM102D
4 1 12 240 6SM104D
6 1 12 240 6SM106D
10 1 12 240 6SM110D
16 1 12 240 6SM116D
20 1 12 240 6SM120D
25 1 12 240 6SM125D
32 1 12 240 6SM132D
40 1 12 240 6SM140D
50 1 12 240 6SM150D
63 1 12 240 6SM163D
80 1 8 120 6SM180D
100 1 8 120 6SM100D
125 1 8 120 6SM112D
2 2 6 120 6SM202D
4 2 6 120 6SM204D
6 2 6 120 6SM206D
10 2 6 120 6SM210D
16 2 6 120 6SM216D
20 2 6 120 6SM220D
25 2 6 120 6SM225D
32 2 6 120 6SM232D
40 2 6 120 6SM240D
50 2 6 120 6SM250D
63 2 3 60 6SM263D
80 2 4 60 6SM280D
100 2 4 60 6SM200D
125 2 4 60 6SM212D

www.sigmaelektrik.com
77
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR
D Ama Erisi
6 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1
SND6000 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
2 3 4 80 6SM302D
4 3 4 80 6SM304D
6 3 4 80 6SM306D
10 3 4 80 6SM310D
16 3 4 80 6SM316D
20 3 4 80 6SM320D
25 3 4 80 6SM325D
32 3 4 80 6SM332D
40 3 4 80 6SM340D
50 3 4 80 6SM350D
63 3 4 80 6SM363D
80 3 2 40 6SM380D
100 3 2 40 6SM300D
125 3 2 40 6SM312D
2 4 3 60 6SM402D
4 4 3 60 6SM404D
6 4 3 60 6SM406D
10 4 3 60 6SM410D
16 4 3 60 6SM416D
20 4 3 60 6SM420D
25 4 3 60 6SM425D
32 4 3 60 6SM432D
40 4 3 60 6SM440D
50 4 3 60 6SM450D
63 4 3 60 6SM463D
80 4 2 20 6SM480D
100 4 2 20 6SM400D
125 4 2 20 6SM412D

www.sigmaelektrik.com
78
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

B Ama Erisi
10 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1
SND10000 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
2 1 12 240 1SM102B
4 1 12 240 1SM104B
6 1 12 240 1SM106B
10 1 12 240 1SM110B
16 1 12 240 1SM116B
20 1 12 240 1SM120B
25 1 12 240 1SM125B
32 1 12 240 1SM132B
40 1 12 240 1SM140B
50 1 12 240 1SM150B
63 1 12 240 1SM163B
2 2 6 120 1SM202B
4 2 6 120 1SM204B
6 2 6 120 1SM206B
10 2 6 120 1SM210B
16 2 6 120 1SM216B
20 2 6 120 1SM220B
25 2 6 120 1SM225B
32 2 6 120 1SM232B
40 2 6 120 1SM240B
50 2 6 120 1SM250B
63 2 6 120 1SM263B
2 3 4 80 1SM302B
4 3 4 80 1SM304B
6 3 4 80 1SM306B
10 3 4 80 1SM310B
16 3 4 80 1SM316B
20 3 4 80 1SM320B
25 3 4 80 1SM325B
32 3 4 80 1SM332B
40 3 4 80 1SM340B
50 3 4 80 1SM350B
63 3 4 80 1SM363B
2 4 3 60 1SM402B
4 4 3 60 1SM404B
6 4 3 60 1SM406B
10 4 3 60 1SM410B
16 4 3 60 1SM416B
20 4 3 60 1SM420B
25 4 3 60 1SM425B
32 4 3 60 1SM432B
40 4 3 60 1SM440B
50 4 3 60 1SM450B
63 4 3 60 1SM463B

www.sigmaelektrik.com
79
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR
C Ama Erisi
10 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1
Anma Akm Min. Sip.
SND10000 Balan emas Kutup Says Koli Adedi Sipari Kodu
In (A) Adedi
0.5 1 12 240 1SM105C
1 1 12 240 1SM101C
2 1 12 240 1SM102C
4 1 12 240 1SM104C
6 1 12 240 1SM106C
10 1 12 240 1SM110C
16 1 12 240 1SM116C
20 1 12 240 1SM120C
25 1 12 240 1SM125C
32 1 12 240 1SM132C
40 1 12 240 1SM140C
50 1 12 240 1SM150C
63 1 12 240 1SM163C
80 1 8 120 1SM180C
100 1 8 120 1SM100C
125 1 8 120 1SM112C
2 2 6 120 1SM202C
4 2 6 120 1SM204C
6 2 6 120 1SM206C
10 2 6 120 1SM210C
16 2 6 120 1SM216C
20 2 6 120 1SM220C
25 2 6 120 1SM225C
32 2 6 120 1SM232C
40 2 6 120 1SM240C
50 2 6 120 1SM250C
63 2 3 60 1SM263C
80 2 4 60 1SM280C
100 2 4 60 1SM200C
125 2 4 60 1SM212C

www.sigmaelektrik.com
80
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

C Ama Erisi
10 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1

Anma Akm Min. Sip.


SND10000 Balan emas Kutup Says Koli Adedi Sipari Kodu
In (A) Adedi
2 3 4 80 1SM302C
4 3 4 80 1SM304C
6 3 4 80 1SM306C
10 3 4 80 1SM310C
16 3 4 80 1SM316C
20 3 4 80 1SM320C
25 3 4 80 1SM325C
32 3 4 80 1SM332C
40 3 4 80 1SM340C
50 3 4 80 1SM350C
63 3 4 80 1SM363C
80 3 2 40 1SM380C
100 3 2 40 1SM300C
125 3 2 40 1SM312C
2 4 3 60 1SM402C
4 4 3 60 1SM404C
6 4 3 60 1SM406C
10 4 3 60 1SM410C
16 4 3 60 1SM416C
20 4 3 60 1SM420C
25 4 3 60 1SM425C
32 4 3 60 1SM432C
40 4 3 60 1SM440C
50 4 3 60 1SM450C
63 4 3 60 1SM463C
80 4 2 20 1SM480C
100 4 2 20 1SM400C
125 4 2 20 1SM412C

www.sigmaelektrik.com
81
OTOMATK
SGORTALAR
OTOMATK SGORTALAR
D Ama Erisi
10 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1

Anma Akm Min. Sip.


SND10000 Balan emas Kutup Says Koli Adedi Sipari Kodu
In (A) Adedi
0.5 1 12 240 1SM105D
1 1 12 240 1SM101D
2 1 12 240 1SM102D
4 1 12 240 1SM104D
6 1 12 240 1SM106D
10 1 12 240 1SM110D
16 1 12 240 1SM116D
20 1 12 240 1SM120D
25 1 12 240 1SM125D
32 1 12 240 1SM132D
40 1 12 240 1SM140D
50 1 12 240 1SM150D
63 1 12 240 1SM163D
80 1 6 120 1SM180D
100 1 6 120 1SM100D
125 1 6 120 1SM112D
2 2 6 120 1SM202D
4 2 6 120 1SM204D
6 2 6 120 1SM206D
10 2 6 120 1SM210D
16 2 6 120 1SM216D
20 2 6 120 1SM220D
25 2 6 120 1SM225D
32 2 6 120 1SM232D
40 2 6 120 1SM240D
50 2 6 120 1SM250D
63 2 3 60 1SM263D
80 2 3 60 1SM280D
100 2 3 60 1SM200D
125 2 3 60 1SM212D

www.sigmaelektrik.com
82
OTOMATK
OTOMATK SGORTALAR SGORTALAR

D Ama Erisi
10 kA Otomatik Sigortalar TS 5018-1 EN 60898-1

SND10000 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Koli Adedi Sipari Kodu
2 3 4 80 1SM302D
4 3 4 80 1SM304D
6 3 4 80 1SM306D
10 3 4 80 1SM310D
16 3 4 80 1SM316D
20 3 4 80 1SM320D
25 3 4 80 1SM325D
32 3 4 80 1SM332D
40 3 4 80 1SM340D
50 3 4 80 1SM350D
63 3 4 80 1SM363D
80 3 2 40 1SM380D
100 3 2 40 1SM300D
125 3 2 40 1SM312D
2 4 3 60 1SM402D
4 4 3 60 1SM404D
6 4 3 60 1SM406D
10 4 3 60 1SM410D
16 4 3 60 1SM416D
20 4 3 60 1SM420D
25 4 3 60 1SM425D
32 4 3 60 1SM432D
40 4 3 60 1SM440D
50 4 3 60 1SM450D
63 4 3 60 1SM463D
80 4 1 20 1SM480D
100 4 1 20 1SM400D
125 4 1 20 1SM412D

16 kA Otomatik Sigortalar C Ama Erisi


TS 5018-1 EN 60898-1
SND16000 Balan emas Anma Akm In (A) Kutup Says Min. Sip. Adedi Kutu Adet Sipari Kodu
40 1 1 6 5SM140C
50 1 1 6 5SM150C
63 1 1 6 5SM163C
80 1 1 6 5SM180C
100 1 1 6 5SM100C
125 1 1 6 5SM125C

www.sigmaelektrik.com
83
KAAK AKIM
KORUMA ALTER
KAAK AKIM KAAK AKIM
KORUMA
KORUMA ALTERLER ALTERLER

Genel
Sigma kaak akm koruma alterleri insan hayatn tehlike-
li elektrik oklarna kar koruma veya tesiste oluabilecek izo-
lasyon hatalarn nceden tespit ederek, izolasyon hatalarn-
dan kaynaklanan yangnlar nleyebilme amacyla kullanlan
koruma cihazlardr. Sigma kaak akm koruma alterleri TS EN
61008-1 standardna gre 2 ve 4 kutuplu olarak ISO 9001:2008
kalite gvence sistemi altnda CE normlarna uygun olarak retilir.

Snflandrma
Sigma kaak akm koruma alterleri seiminde 4 temel faktr dikkate alnmaldr.
Anma Kaak Akm seviyesi
nsan hayatn dorudan veya dolayl temaslara kar koruma yapmak amacyla 30 mA hassasiyetli, yangn koruma iin ise 300 mA
hassasiyetli kaak akm koruma alterleri kullanlmaldr.
Kutup Says
Tek fazl ebekelerde 2 kutuplu, fazl ebekelerde ise 4 kutuplu kaak akm koruma alterleri kullanlr.
Anma Akm
Kaak akm koruma alterleri kendilerinden nce balanan otomatik sigorta veya kompakt alterin anma akmna eit veya byk
olmaldr. Kaak akm koruma alterinden geen akmn kaak akm koruma alterinin nominal anma akmndan byk olmamasna
dikkat edilmelidir.
Seicilik
Kaak akm koruma alterleri G ( genel) ve S ( gecikmeli) olmak zere retilirler.

Kaak Akm Koruma alteri Etiket Bilgileri

Test butonu

artl ksa devre dayanma kapasitesi

On-Off gstergesi

Anma akm
Anma kaak akm

En dk alma scakl

www.sigmaelektrik.com
85
KAAK AKIM
KORUMA KAAK AKIM
ALTERLER
KORUMA ALTERLER

Teknik zellikler

Tip SGM-2 SGM-4 SHM-2 SHM-4 SDM-2 SDM-4

Kutup Says 2 4 2 4 2 4

Anma Akm In A 25,40,63 25,40,63,80,100

Anma Kaak Akm In mA 30, 300 30, 300

Anma Frekans Hz 50-60 50-60

alma Snf AC AC AC

Hata Kesme Sresi s < 0.3 < 0.3 0.13<t<0.5

Gecikme Sresi ms Gecikmesiz Gecikmesiz min. 130

Anma alma Gerilimi Ue V AC 240 415 240 415 240 415

Anma Yaltm Gerilimi Ui V 660 660

Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kV 6 6

Ksa Devre Dayanma Akm (NH sigorta ile) A 10000 6000

Elektriksel mr operasyon V 230 4000 4000

Mekanik mr operasyon 20000 20000

Koruma Derecesi (Montaj Sonras) IP 20 (IP 40) IP 20 (IP 40)

zin Verilen alma Ortam Scakl o


C -25 ile +40 -25 ile +40

zin Verilen Depolama Ortam Scakl (IEC 88) o


C -40 ile +55 -40 ile +55

En mm 35 70 35 70 35 70
Boyutlar
Boy mm 80 83

Renk RAL 7035 RAL 7035

Montaj ekli (EN 60715) 35 mm DIN ray 35 mm DIN ray

Balant Kesiti (min./max) mm2 1.5 - 35 1.5 - 35

Arlk gr 194 334 203 339 203 339

www.sigmaelektrik.com
86
KAAK AKIM KAAK AKIM
KORUMA
KORUMA ALTERLER ALTERLER

Kaak Akm Koruma alterlerinin alma Sistemi


Kaak akm koruma alterleri elektromanyetik prensiplere gre al-
an koruma cihazdr. Kaak akm koruma alterinin iinden geen
akmlar tayan ve koruyan devreye ait aktif yani faz ve ntr iletken-
lerinde meydana gelen manyetik alan alglayan toroidal transfor-
matr kullanlr. Toroidal transformatr faz ve ntrdeki akmlarn yn
ve bykln gz nne alarak fark akmn hesaplar. Normal i-
letme artlarnda faz ve ntrden geen akmlarn vektrel toplam
sfrdr. Anormal durumlarda, yani izolasyon hatas meydana geldi-
inde, dengesiz akmlarn meydana getirdii kaak manyetik akm
cihazn atrma bobinine kaak akm gnderir ve bu akm daimi
mknatsn ekme kuvvetini yenerek sistemin atrmasn salar.

Elektromekanik Ve Elektronik Tip Kaak Akm


Koruma alterleri Arasndaki Fark Nedir?
Elektromekanik tip kaak akm koruma alterleri herhangi bir ka-
ak akm durumunda atrma iin yardmc gerilime ihtiya
duymaz. Bu sayede dk ve yksek gerilimlerde dahi besleme
Elektromekanik tip kaak akm koruma alterinin yaps
gerilimlerinden bamsz ilevlerini yerine getirerek kesin gvenir-
lilik salarlar. Elektromekanik yntemle alan cihazlar ntr hat-
tnn kesilmesi durumunda dahi besledikleri faz hattndaki kaak
akm korumasn srdrrler.
Elektronik tip kaak akm koruma alterleri ise almalar iin yardmc gerilime ihtiya duyduklarndan kullanmalar risklidir. Zira her-
hangi bir ntr kopukluunda yardmc gerilim kesileceinden koruma grevini yerine getiremezler. Bu gibi mahsurlarndan dolay
elektronik tip kaak akm koruma alterlerinin kullanm lkemizde Bayndrlk ve skan Bakanl tarafndan yasaklanmtr.

www.sigmaelektrik.com
87
KAAK AKIM
KORUMA KAAK AKIM
ALTERLER
KORUMA ALTERLER
Kaak Akmn nsan Vcudu zerindeki Etkisi
Elektrik akm ile meydana gelen kazalarda en byk etki elektrik akmnn dorudan doruya sinirler, kaslar ve kalbin almas zerine olur.
Bu etkinin iddeti u faktrlere baldr:
1 Devreye uygulanan gerilim
2 Akmn iddeti
3 Akm sresinin etkisi
4 Akmn insan vcudu zerinde izledii yol
5 nsan vcudunun direnci

0,5 mA 10 mA 30 mA 75 mA 1A
ok hafif hissetme Kas ekilmesi Nefes darl Kasin kalp arpnts eii Kalp durmas

Akmn iddeti ve Etki Sresi


a b c1 c2 c3
Akmn insan vcudundaki etki sresinin nemi byktr. Kalp zerin-
den 0,3 saniyeden daha uzun sre 80 mA mertebesinde bir akm
geerse kalp kaslarnn kaslmas ve tehlikeli fibrilasyon balar ve
olay ou zaman lmle sonulanr. Kalbin normal alma peri-
yodu 750 ms'dir. Eer akmn kalp zerindeki etki sresi 200 ms mer-
tebesinde ise bunun zarar yoktur. zellikle 750 ms'den daha uzun
sre etki eden akmlar tehlikelidir.

Not: 0.5 mA'lik (a) erisi tehlikeli blge snrdr. (b) erisi elde tu-
Eik deeri = 30 mA tulan eyin braklabilme snrdr. (c1) erisi % 5, (c2) erisi % 50,
IEC 60479-1 e gre insan vcudundan geen akmn ge i sreye bal (c3) erisi % 95 olaslkla fibrilasyonun balad blgelerdir. Kalbin
olarak insan vcudundaki etkisini gsteren eri. normal almad, anlamsz atlarn meydana geldii, kalbin
pompalama grevini yapamad duruma fibrilasyon ad verilir.

Akm Blgesi Akm iddeti Fizyolojik Belirti


1 0.01 mA Akmn hissedilme snr, elde gdklanma olur.
2 1-5 mA Elde uyuma hissi, elin ve kolun hareketi zorlar.
2 5-15 mA Tutulan cisim henz braklabilir, elde ve kolda kramp balar, tansiyon ykselir.
2 15-25 mA Tutulan cismin kendiliinden braklmas mmkn deildir. Kalbin almas etkilenmez.
Tahamml edilebilen akm iddeti, tansiyon ykselir, kalp dzensiz almaya balar,
3 25-80 mA teneffs zorlar, reverzibl kalp durmas ba gsterir, genel olarak bilin yerindedir,
baz kimselerde 50 mAden sonra baylma meydana gelir.
Akmn etki srecina bal olarak kalpte fibrilasyon ba gsterir, bilin kaybolur,
3 80-100 mA
(0.3sden ksa sreli elektrik arpmalarnda fibrasyon olmaz.)
4 >3-8 A Tansiyon ykselir, kalp durur, akcierler ier, bilin kaybolur.

www.sigmaelektrik.com
88
KAAK AKIM KAAK AKIM
KORUMA
KORUMA ALTERLER ALTERLER

Elektrik arpmalarna kar koruma


IEC 60364 blm 5'e gre elektrik arpmalarna kar koruma dorudan ve dolayl temas durumlarna kar alnacak nlemlerle salan-
maldr.
Elektrik ebekelerinde canllarn hata akm olumu bir sisteme iki farkl ekilde temas sz konusudur.
Dorudan temas
Dolayl temas
IEC 60364 e gre elektrik tesislerinde bir hata annda lm tehlikesi ba gstermeden msaade edilen gerilim snr 50 V'dur. Nemli ve slak
ortamlarda diren decei iin dokunma geriliminin snr 25 V olarak kabul edilir. Aadaki tabloda IEC 60364'e gre eitli dokunma geri-
limlerinde koruma cihaznn kesmesi gereken maksimum sreler verilmitir.

Kuru Ortamlar Nemli Ve Islak Ortamlar


UL < 50 V UL < 25 V
Dokunma Gerilimi (V) Maksimum Kesme Sresi (s) Dokunma Gerilimi (V) Maksimum Kesme Sresi (s)
< 50 5 25 5
50 5 50 0.48
75 0.6 75 0.3
90 0.45 90 0.25
120 0.34 150 0.1
150 0.27 220 0.05
220 0.17 500 0.02
350 0.08
500 0.04

Dorudan Temas
Canl uca direkt temas olaynda kaak akm insan vcudundan topraa doru akar. nsan vcudunun ortalama direnci kuru ortamlarda
yaklak 2600 dur. Bu deer nemli ortamda 600-800 a der.

L1
L2
L3
N
I

R
M
I

U
I
R R
M St

R
St
7RSUDNODPDX\JXODPDV

www.sigmaelektrik.com
89
KAAK AKIM
KORUMA KAAK AKIM
ALTERLER
KORUMA ALTERLER

Direkt temas durumunda maruz kalnan gerilim hat gerilimi olduu iin kiinin vcudundan geen akm u formlle hesaplanr:
Kuru ortamlar Nemli ortamlar
Id= Ud / Ri Id= Ud / Ri
Id =220 / 2600 Id =220 / 600
Id= 85 mA Id=366 mA
Ud: Dokunma gerilimi ( V )
Rm: Vcut i direnci ()
Id: nsan vcudundan topraa akan akm ( mA )
Dolaysyla evlerde slak prizler ve dorudan temas riski olan tm cihazlarn prizleri 30 mA eik deerindeki kaak akm koruma alterine ba-
lanmaldr.

Dolayl Temas
Eer elektrikle alan bir cihazn herhangi bir izolasyon hatas sonucunda d metal gvdesi gerilim altnda kalrsa endirekt temas sz
konusu olur. Bu durumda hatal cihaza temas eden canllar dokunma gerilimi altnda kalarak lm tehlikesi ile kar karya gelirler. Bu
yzden endirekt korunmaya kar olarak hata akmnn hata olutuu anda hatann ortadan kaldrlmas gerekir.
Faz iletkenlerinden birinde bir izolasyon hatas meydana geldiinde toprak zerinden bir hata akmnn gemesi bu hata akmnn iddeti
ve dolayl temaslara kar alnacak emniyet tedbirleri temel olarak AG ebekesinin topraklama eklinde baldr.

IEC 60364 e gre AG ebekeleri 3 gruba ayrlr.


TN tipi ebekeler (Transformatrn ntr toprakl ve cihaz gvdesi ntre bal)
TT tipi ebekeler (Transformatrn ntr toprakl ve cihaz gvdesi toprakl)
IT tipi ebekeler (Transformatrn ntr topraksz ve cihazn gvdesi toprakl)
TN sistemler ise Ntr ve PE iletkenlerinin durumuna gre 2 ksma ayrlr.
TN-C N ve PE iletkenleri bir ve ayndr.
TN-S N ve PE iletkenleri ayrdr
TN-C-S N ve PE iletkenleri ebekenin bir blmnde PEN olarak geri kalan blmnde ayr ayr ekilirler.

TN L1 TT L1
L2 L2
L3 L3
N N
PEN PE PE

L1
L2
N PE L3
N
TN-C TN-S

PE PE

www.sigmaelektrik.com
90
KAAK AKIM KAAK AKIM
KORUMA
KORUMA ALTERLER ALTERLER

lkemizde kullanlan topraklama sistemi TT olduundan sistemi besleyen AG datm transformatrnn ntr topraklanr. Buna iletme toprakla-
mas ad verilir. Evlerde ve iyerlerinde ise temel topraklamas yaplarak kullanlan tm cihazlarn metal gvdeleri koruma hatt zerinden tketici
tesisin temel topraklamas ile birletirilir. Buna da koruma topraklamas ad verilir.

RA: Tesise ait koruma topraklamas direnci


L1
L2
L3 RB: Transformatr iletme topraklama direnci
I I+I

RCD
RF: Hata direnci

UL: zin verilen dokunma gerilimi


Id
Ud: Dokunma gerilimi

Id: Hata akm

PE
In : anma kaak akm deeri
R
F RA UL
Ud= URA <
R
B
R
A
U
d RA + RB In

I
d Ud: RA Id < UL

Yukardaki ekilde de grld gibi TT topraklama sistemine sahip Max. izin verilen dokunma
bir elektrik ebekesinde dorudan veya dolayl temasa kar kaak 30 mA 300 mA
gerilimi
akm koruma alterleri ile koruma yaplmas durumunda 30 mA 'lik
25 V 833 83
ve 300 mA'lik kaak akm koruma alterleri iin toplam koruma top-
50 V 1666 166
raklamasnn direnci izin verilen maksimum dokunma gerilimlerine
gre aadaki deerlerden kk olmamaldr.

Yangn Risklerine Kar Kaak Akm Koruma alterleri le Koruma


Elektrik tesislerinde meydana gelebilecek yangnlarn 3 temel nedeni vardr.
Kablo yaltkannn herhangi bir darbe sonucu zarar grmesi veya zamanla eskimesi
Kablolardan geen ar akm sonucu yaltkann snmas ve erimesi
Yaltkanda bir kaak akm olumas
IEC 364 standardna gre yaplan testlerde kantlanmtr ki; 4 mmlik bir aklk arasnda bulunacak toz, nem, benzeri kk ksmi iletken
partikllerin zamanla snmasna ve alev almasna sebep olabilecek akm seviyesi 300 mAdir. Bu suretle yangn koruma amal kullanla-
cak kaak akm koruma cihazlarnn koruma eik deeri 300 mA olarak ayarlanr.

Hata akmnn meydana getirdii enerji;


Kablo klf
Yangnn balamas
A= Ih2. Rg.t
Formlyle hesaplanr. Rg gei direncidir t ise hata akmnn s-
residir. Bu enerji belirli bir deere ulat zaman yangn meyda-
na gelebilir.
Elektrik akmnn yangna sebebiyet verebilmesi iin en az 60W gce,
en az 0,3 A akma ve an az 5J enerjiye ihtiya vardr. 220 V luk bir e-
Id < 300 mA bekede, sz geen en kk gce gre ve en kk enerjiye gre
Nem, toz en ksa etki sresi 83 ms bulunur.
www.sigmaelektrik.com
91
KAAK AKIM
KORUMA KAAK AKIM
ALTERLER
KORUMA ALTERLER

Kaak Akm Koruma alterleri Arasnda Seicilik (Selektivite)


Hata sresinin alglanmasna gre kaak akm koruma alterleri gecikmeli ve gecikmesiz olmak zere 2 farkl tipte retilirler.
Gecikmesiz tip kaak akm koruma alterleri herhangi bir hata durumunda gecikmesiz olarak anma kaak akm seviyelerinde
300 ms' den daha ksa bir srede ani olarak ama yaparlar.
Uygulamada zaman zaman sistemde 300 mA' in zerinde oluan hata akmlarnda daire girilerindeki 30 mA' lik kaak
akmdan daha nce saya kndaki 300 mA' lik kaak akm koruma alteri aarak tm sistemi enerjisiz brakabilmektedir.
Bu yzden saya knda kullanlacak kaak akm koruma alterinin gecikmeli tip olmas istenir. Zira gecikmeli tip kaak
akm koruma alterleri hata durumunda anma kaak akm seviyelerinde hata olutuktan minimum 130 ms sonra devreyi
aarlar. Bylece gecikmesiz tip ile aralarnda seicilik zellii salanarak seicilik salanm olur.

$QD'DWP $QD'DWP
.XWXVX .XWXVX
(OHNWULN (OHNWULN
6D\DF 6D\DF
Wh Wh
4P 4P
,
n P$ ,
n P$
.$. .$.
S S

7DOL'DWP.XWXVX 7DOL 'DLUH 'DWP


.XWXVX
2P 2P 2P 2P
,
n P$ ,
n P$ ,
n P$ ,
n P$

.$. .$. .$. .$.


G G G G

$\GQODWPD 'LHU3UL] %DQ\R $\GQODWPD 'LHU3UL] %DQ\R

GHDOELUNDoDNDNPNRUXPDX\JXODPDV 0LQLPXPJHUHNVLQLPOHULNDUOD\DFDNELUNDoDN
DNPNRUXPDX\JXODPDV

Yukarda ekilde yk tarafnda bir toprak kaak akm olutuunda G tipi gecikmesiz kaak akm koruma alteri ama ya-
pacak, hibir ekilde bu alter ama yapmadan besleme tarafndaki S tipi gecikmeli tip kaak akm koruma alteri ama
yapmayacaktr.

www.sigmaelektrik.com
92
KAAK AKIM KAAK AKIM
KORUMA
KORUMA ALTERLER ALTERLER

Kaak Akm Koruma alterlerinin Hata Durumunda Devreyi Kesme Sreleri


TS EN 61008-1 'e gre gecikmesiz ve gecikmeli tip kaak akm koruma alterlerinin kaak akm deerine gre kesmesi ger-
eken minimum ve maksimum sreler aada gsterilmitir.

IQ P$
(ms) IQ P$
1000
G S
500 500
300 300

200
150 150
130 150
100
S
60
DoPD]DPDQt

50
40 gecikmeli tip
40 40 40

G
10
10 10 10 10 gecikmesiz tip

stenmeyen ama
blgesi
DoPD]DPDQDUDO
Her iki anahtar stte:

1
10 15 30 60 100 150 200 300 600 1500 (mA) 500A
IQ
IQ 2I
Q 5I
Q
IQ 2I
Q 5I
Q IQ *HFLNPHOLWLSDQPDNDoDNDNPGHHUL

IQ *HFLNPHVL]WLSDQPDNDoDNDNPGHHUL

Kaak akm uygulamasnda dikkat edilmesi gereken hususlar


1. Kaak akm koruma alterleri ksa devreye kar koruma yapmazlar. Bu yzden sistemde ksa devre ve ar yk akmlarna
kar mutlaka otomatik sigorta veya benzeri bir koruma cihaz olmaldr.
2. Kaak akm koruma alterinin kullanld sistemlerde topraklama yaplm olup ntre hatt izole ve topraktan bamsz olmaldr.
3. Kaak Akm koruma alteri sisteme balandktan sonra alp almadn kontrol etmek amacyla zerindeki test buto-
nuna baslmaldr. Bunun dnda sisteme ve altere zarar verebilecek, klar ksa devre etmek gibi yntemler kesinlikle
kullanlmamaldr.
4. Faz ve fazlarla birlikte ntr hatt mutlaka alterden geirilmelidir. Giri k ynlerine dikkat edilmelidir.
5. Kaak akm koruma alterinin her bir faz mnferit olarak otomatik sigorta ile korunmaldr.
6. Kaak akm koruma alterlerinin ksa devre dayanma akm, alterin bal bulunduu noktadaki beklenen ksa devre akmndan
dk olmamaldr.
7. Kaak akm koruma alterinin nominal akm bal bulunduu devreden geen akmdan kk olmamaldr. Aksi halde
ar snmadan dolay alter hasar grebilir.
8. Kablolarn kapasitif kaaklar nedeniyle zellikle 30 mA eikli kaak akm koruma alterinden sonra ok uzun kablo
kullanlmamaldr.
9. Topraklama direncinin ynetmeliklerde belirtilen deerlerden dk olmasna dikkat ediniz. Topraklama direncinin ar yksek
olmas durumunda kaak akm ykten topraa akamaz ve cihaza ilk dokunan insan toprak olarak grerek kaak akm koruma
alterinin sk sk amasna sebebiyet verebilir.
10. Sfrlama denilen ntr ve toprak ucunun birletirilmesiyle gerekletirilen balant sonucu kaak akm ykn gvdesinde
kalr. Daha sonra ykn topraa deen ksmndan dolay kaak akm koruma alteri srekli aabilir.
11. Normalde 15 mA' den sonra ama moduna giren 30 mA' lik eik deerinde bir kaak akm koruma alterine 30mA' lik ya da
daha yksek kaak akma haiz ykler balandnda sistemde sk sk istenmeyen amalar meydana gelir. rnein elektrik
ocaklarnn 10 mA normal yaltm akm mevcuttur.
12. l-kumanda devresinin kaak akm koruma alterinden nce balanmas fazdan geen akmla ntrden dnen akm
arasnda fark olumasna sebep olur ve kaak akm koruma alteri ama yapar.
13. Kaak akm koruma alterinin balant yerinin st tarafnda yani giri tarafna kadar olan ksmnda bir toprak hatas veya temas
halinde koruma yapmazlar.

www.sigmaelektrik.com
93
KAAK AKIM
KORUMA KAAK AKIM
ALTERLER
KORUMA ALTERLER

Kaak akm koruma alterinin test uygulamas haricinde ama yapmas ve tekrar kurulamamas durumunda aadaki ilemler uygulan-
maldr.
Kaak akm koruma alterinden sonraki tm otomatik sigortalar devre d brakn ve alteri yeniden kurun. Eer kaak akm koruma
alteri kuruyorsa kaak akm korum alteri devre d kalncaya kadar otomatik sigortalar tek tek devreye aln. Kaak akm koruma al-
terinin at devrede izolasyon hatas vardr. Hatay gideriniz.
Eer tm otomatik sigortalar devreden kardnz halde kaak akm koruma alteri hala devreye alnamyorsa kaak akm koruma
alterinin kndan tm iletkenleri ntrde dahil olmak zere ayrn. ayet kaak akm koruma alteri devreye alnabiliyorsa kaak akm
koruma alterinin bulunduu datm kutusunda bir izolasyon hatas mevcuttur. Tm iletkenleri ayrmanza ramen kaak akm koru-
ma alteri hala devreye alnamyorsa kaak akm koruma alteri arzaldr.

Hata yeri aranrken gz nne alnmas gereken hususlar


Ntr ve topraklama hatlar ve balantlar arasnda tesisat yaplrken bunlara ait klemensler zerinden veya kullanlan cihazlarda ve hatta
prizler zerinden dikkatsizlik, kt iilik vs sebeplerden dolay veya zamanla balant terminallerinde nem, tozlanma kt izolasyonlu mal-
zeme kullanmndan dolay ya ksa devre eklinde veya dk izolasyonlu temaslar gerekleebilir. Mevcut tesislerde ve Kaak akm koru-
ma alteri ile korunan devrelerde hata aranrken hatal balant kontrolleri yapldktan sonra bu cihazla korunan devrelere ait faz iletkenleri
ile ntr iletkenleri arasnda ve ntr iletkenleri ile topraklama iletkeni ve toprak arasnda izolasyon testi yaplmal ve izolasyon direncinin de-
eri llmelidir. Sz konusu iletkenler arasndaki izolasyon diren deeri 40 kun stnde olmaldr. Bu deerden az izolasyon direncine
haiz devrelerde kullanlan gerek iletken gerekse balant cihazlar deitirilerek hata giderilmelidir.

Montaj ve balant
EN 50022' ye gre 35 mm' lik DIN rayna kolaylkla montaj
yaplacak ekilde dizayn edilmi Sigma kaak akm koruma
alterlerinin kablo baglant kapasitesi 35 mm2' dir. Vidayla uygu-
lanacak maksimum skma momenti 3 Nm' yi amamaldr.
Baglant terminalleri EN 60529' a gre IP20 koruma derece-
sine sahiptir.

Montaj Demontaj

Devre emas

2 Kutuplu KDoDN$NPKRUXPDDOteri 4 Kutuplu KDoDN$NPKRUXPDDOteri

www.sigmaelektrik.com
94
KAAK AKIM KAAK AKIM
KORUMA
KORUMA ALTERLER ALTERLER

Boyutlar

SGM-2 / SGM-4
SGM-2 / SGM-4

SHM-2 / SHM-4 / SDM-2/ SDM-4


SHM-2 / SHM-4 / SDM-2 / SDM-4

www.sigmaelektrik.com
95
KAAK AKIM
KORUMA KAAK AKIM
ALTERLER
KORUMA ALTERLER

Sipari Bilgileri

2 Kutup 30 mA (Hayat Koruma Eikli) 6 kA 4 Kutup 300 mA (Yangn Koruma Eikli) 6 kA


Anma Anma Kaak Anma Anma Kaak
Tip Kutup Sipari Tip Kutup Sipari
Akm Eik Akm Akm Eik Akm
Kodu Says Kodu Kodu Says Kodu
(A) In (mA) (A) In (mA)
SHM-2 2 25 30 SHM2025030 SHM-4 4 25 300 SHM4025300
SHM-2 2 40 30 SHM2040030 SHM-4 4 40 300 SHM4040300
SHM-2 2 63 30 SHM2063030 SHM-4 4 63 300 SHM4063300
SHM-4 4 80 300 SHM4080300
SHM-4 4 100 300 SHM4100300

2 Kutup 300 mA (Yangn Koruma Eikli) 6 kA 2 Kutup 300 mA (Yangn Koruma Eikli) Gecikmeli Tip 6 kA
Anma Anma Kaak Anma Anma Kaak
Tip Kutup Sipari Tip Kutup Sipari
Akm Eik Akm Akm Eik Akm
Kodu Says Kodu Kodu Says Kodu
(A) In (mA) (A) In (mA)
SHM-2 2 25 300 SHM2025300 SDM-2 2 25 300 SDM2025300
SHM-2 2 40 300 SHM2040300 SDM-2 2 40 300 SDM2040300
SHM-2 2 63 300 SHM2063300 SDM-2 2 63 300 SDM2063300
SHM-2 2 80 300 SHM2080300 SDM-2 2 80 300 SDM2080300

4 Kutup 30 mA (Hayat Koruma Eikli) 6 kA 4 Kutup 300 mA (Yangn Koruma Eikli) Gecikmeli Tip 6 kA
Anma Anma Kaak Anma Anma Kaak
Tip Kutup Sipari Tip Kutup Sipari
Akm Eik Akm Akm Eik Akm
Kodu Says Kodu Kodu Says Kodu
(A) In (mA) (A) In (mA)
SHM-4 4 25 30 SHM4025030 SDM-4 4 25 300 SDM4025300
SHM-4 4 40 30 SHM4040030 SDM-4 4 40 300 SDM4040300
SHM-4 4 63 30 SHM4063030 SDM-4 4 63 300 SDM4063300
SHM-4 4 80 30 SHM4080030 SDM-4 4 80 300 SDM4080300
SHM-4 4 100 30 SHM4100030

www.sigmaelektrik.com
96
KAAK AKIM KAAK AKIM
KORUMA
KORUMA ALTERLER ALTERLER

2 Kutup 30 mA (Hayat Koruma Eikli) 10 kA


Tip Kutup Anma Anma Kaak Eik Sipari
Kodu Says Akm (A) Akm In (mA) Kodu
SGM-2 2 25 30 SGM2025030
SGM-2 2 40 30 SGM2040030
SGM-2 2 63 30 SGM2063030

2 Kutup 300 mA (Yangn Koruma Eikli) 10 kA

Tip Kutup Anma Anma Kaak Eik Sipari


Kodu Says Akm (A) Akm In (mA) Kodu
SGM-2 2 25 300 SGM2025300
SGM-2 2 40 300 SGM2040300
SGM-2 2 63 300 SGM2063300

4 Kutup 30 mA (Hayat Koruma Eikli) 10 kA


Tip Kutup Anma Anma Kaak Eik Sipari
Kodu Says Akm (A) Akm In (mA) Kodu
SGM-4 4 25 30 SGM4025030
SGM-4 4 40 30 SGM4040030
SGM-4 4 63 30 SGM4063030

4 Kutup 300 mA (Yangn Koruma Eikli) 10 kA


Tip Kutup Anma Anma Kaak Eik Sipari
Kodu Says Akm (A) Akm In (mA) Kodu
SGM-4 4 25 300 SGM4025300
SGM-4 4 40 300 SGM4040300
SGM-4 4 63 300 SGM4063300

www.sigmaelektrik.com
97
AG
KONTAKTRLER
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Genel Bilgiler
Sigma alak gerilim kontaktrleri TS EN 60947-4-1'e gre 3 kutuplu olarak retilmektedir. TS EN 60947-4-1' de belirtildii gibi eitli kul-
lanma kategorilerinde motorlarn, aydnlatma sistemlerinin, kompanzasyon sistemlerinin ve eitli endktif yklerin anahtarlanmasn-
da ve kumandasnda gvenle kullanlabilir. Sigma AC g kontaktrleri termik rlelerle birlikte kullanldklarnda devreleri ar yk akm-
larna kar korurlar.

Avantajlar
9 A' den 150 A' e kadar 5 farkl boy
TS EN 60947-4' e uygun retim
CE' ye tam uygunluk
Deiik kullanma snflarnda kullanm imkan
Yksel elektriksel ve mekaniksel mr
35 mm DIN rayna ve vidal montaja uygun
Geni aksesuar imkan
9 - 22 A 1NO+1NC standart yardmc kontaklar
32 - 150 A 2NO+2NC standart yardmc kontaklar
AC ve DC kumanda gerilimi imkan
Dk voltajlarda emniyetli alma
IP20 koruma derecesi

alma Koullar
Ortam scakl : -5 C ile +55 C
Ykseklik : < 3000 m
Bal Nem : +40 C' de % 80' i, +20 C' de % 95' i amamaldr.
Kirlenme derecesi :3
Depolama scakl : -40 C ile +70 C

www.sigmaelektrik.com
99
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Teknik zellikler

TS EN 60947-24-1
IEC 60947-4-1
CE

AC Bobinli SCM 9 SCM 12 SCM 18 SCM 22


Tip
DC Bobinli SDM 9 SDM 12 SDM 18 SDM 22
ANA DEVRE TEKNK ZELLKLER
Kutup Says 3
AC-3 kullanm sn nda kontaktr akm (Ue : 400 V) A 9 12 18 22
Anma Termik Akm (40 C' de) lth A 20 25 30 32
AC-1 kullanm sn nda kontaktr akm (Ue: 400 V) 25 25 40 40
Anma Yal m Gerilimi Ui V 690
Anma Darbe Dayanma Gerilimi Uimp kV 8
500 V 4 7.5 7.5 15
Sincap Kafesli Motorlara Yol Verme, Durdurma AC-3 kW 380-440 V 4 5.5 7.5 11
220-240 V 2.5 3.5 4.5 5.5
Elektriksel mr (x1000) 1800
AC-3
Yk Al nda 1 Saa e Ama-Kapama Says 1200
Mekanik mr (x1000) 20000
YARDIMCI KONTAK TEKNK ZELLKLER
Kontaktr zerinde Bulunan
1NO+1NC
Yardmc Kontak Says
4NO, 4NC, 2NO+2NC, 3NO+1NC, 1NO+3NC

Yardmc Kontak Opsiyonlar

Anma Termik Akm Ith A 16


Endk f Olmayan Yklerin
AC-1 A 220 V AC 16
Kumandas
Omik Ve Sta k Yklerin Kumandas AC-12 A 220 V AC 8
KONTROL DEVRES ZELLKLER SYB 1

Kolaylkla Dei rilebilen Bobinler

V AC 24, 48, 110, 220, 380


Bobin Gerilimleri
V DC 24, 48, 110, 220
o
zin Verilen alma Ortam Scakl C -25 ile +40
o
zin Verilen Depolama Ortam Scakl C -40 ile +55
Arlk kg 0.55 0.55 0.59 0.59
www.sigmaelektrik.com
100
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

SCM 32 SCM 40 SCM 50 SCM 65 SCM 75 SCM 85 SCM 100 SCM 125 SCM 150
SDM 32 SDM 40

3
32 40 50 65 75 85 100 120 150
45 50 70 85 90 100 160 160 200
50 60 85 100 100 135 160 160 210
690
8
18.5 22 30 37 45 45 55 60 90
15 18.5 22 30 37 45 55 60 75
17.5 11 15 18.5 22 25 30 37 45
1500 1000
1200 1000
15000 10000 10000 10000 10000 5000

2NO+2NC 2NO+2NC

4NO, 4NC, 2NO+2NC, 3NO+1NC, 1NO+3NC 1NO+1NC

16

16

8
SYB 1 SYB 2 SYB
YB 3

24, 42, 48, 110, 220, 380, 415


24, 48, 110, 220
-25 ile +40
-40 ile +55
0.67 0.67 1 1 1 1 2.9 3.4
www.sigmaelektrik.com
101
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

53NO 61NC 71NC 83NO 53NO 61NC

6*0$ 6*0$

SAC4-22 SAC2-11

54NO 62NC 72NC 84NO


6 54NO 62NC

R/1/L1 S/3/L2 T/5/L3 R/1/L1 S/3/L2 T/5/L3


6*0$ SCM-65 6*0$ SCM-65

U/2/T1 V/4/T2 W/6/T3 U/2/T1 V/4/T2 W/6/T3

6*0$

Kontaktr
Mekanik Kilitleme Blou
Mekanik Kilitleme Tutucusu
Yan Montaj Yard. Kontak
Terminal Kapa
st Montaj Yard. Kontak (2 Kontak)
st Montaj Yard. Kontak (4 Kontak)
Termik Rle
Ray Montaj Adaptr

www.sigmaelektrik.com
102
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

eitli Kullanm Kategorilerine Gre Yardmc Kontak Deerleri

Anma Akm (A)


AC-1 Ith
Tip AC-12 AC-15 DC-12 DC-13
(A)
110 V 220 V 380 V 500 V 110 V 220 V 380 V 500 V 24 V 48 V 110 V 220 V 24 V 48 V 110 V 220 V
SCM 9-22 10 8 5 5 6 3 1.5 1 5 3 2.5 1 3 1.5 0.5 0.3 16
SCM 32-85 10 8 5 5 6 3 1.5 1 5 3 2.5 1 3 1.5 0.5 0.3 16
SCM 100-150 10 10 5 5 6 5 3 2.5 5 3 1.5 0.5 5 3 1.2 0.25 16

Yardmc Kontaklar

Tip Standart Opsiyon


SCM 9-22 1NO+1NC 4NO, 3NO+1NC, 2NO+2NC, 1NO+3NC
SCM 32-85 2NO+2NC 4NO, 3NO+1NC, 2NO+2NC, 1NO+3NC
SCM 100-150 2NO+2NC 2NO+2NC

Bobin Karakteristikleri
alma Aral: Anma bobin geriliminin % 85 ile % 110 arasndaki deerlerde bobin tam ve gvenli olarak enerjilenmelidir.

Bobin G Tke mi (VA) alma Aralklar (V) alma Zamanlar (ms)


Bobin Akm
Tip Enerjilenme ekme Brakma
ekili ken (mA) Kapama Kesme
Annda Gerilimi Gerilimi
SCM 9-22 100 8.8 140 - 160 120 - 140 40 10 - 20 5 - 10
SCM 32-40 100 8.8 150 - 170 120 - 150 40 10 - 20 5 - 10
SCM 50-85 230 17.6 150 - 165 120 - 140 80 15 - 30 10 - 15
SCM 100-125 300 14.3 90 60 65 30 - 40 65 - 70
SCM 150 300 14.3 90 60 65 35 - 45 50 - 60
220 V 50 Hz. AC Bobin Teknik zellikleri

www.sigmaelektrik.com
103
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

AC 220 V 50 Hz. Bobin Teknik zellikleri

Bobin G Tke mi (VA) alma Aralklar (V) alma Zamanlar (ms)


Bobin Akm
Tip Enerjilenme ekme Brakma
ekili ken (mA) Kapama Kesme
Annda Gerilimi Gerilimi
SCM 9-22 100 8.8 140 - 160 120 - 140 40 10 - 20 5 - 10
SCM 32-40 100 8.8 150 - 170 120 - 150 40 10 - 20 5 - 10
SCM 50-85 230 17.6 150 - 165 120 - 140 80 15 - 30 10 - 15
SCM 100-125 300 14.3 90 60 65 30 - 40 65 - 70
SCM 150 300 14.3 90 60 65 35 - 45 50 - 60

DC 110 V Bobin Teknik zellikleri


Bobin G Tke mi (VA) alma Aralklar (V) alma Zamanlar (ms)
Bobin Akm
Tip Enerjilenme ekme Brakma
ekili ken (mA) Kapama Kesme
Annda Gerilimi Gerilimi
SCM 9-22 9 9 55 - 80 15 - 40 90 40 - 60 10 - 15
SCM 32-40 9 9 55 - 80 15 - 40 90 40 - 60 10 - 15

Balant Vidalar Ve Kablo Kesitleri


Balan Vidalar Kablo Kesitleri (mm) Skma Momentleri (Nm)
Tip Bobin Yar. Kontak
Ana Terminal Min Max. Ana Terminal Yar. Kontak
Terminali Terminali
SCM 9 M4 M 3.5 M3.5 1.5 2,5 2.3 2.3
SCM 12 M4 M 3.5 M 3.5 2.5 4 2.3 2.3
SCM 18 M4 M 3.5 M 3.5 2.5 4 4 2.3
SCM 22 M4 M 3.5 M 3.5 4 6 4 2.3
SCM 32 M5 M 3.5 M 3.5 6 10 4 2.3
SCM 40 M5 M 3.5 M 3.5 10 16 4 2.3
SCM 50 M6 M 3.5 M 3.5 10 16 5 2.3
SCM 65 M8 M 3.5 M 3.5 25 35 5 2.3
SCM 75 M8 M 3.5 M 3.5 25 35 5 2.3
SCM 85 M8 M 3.5 M 3.5 35 50 5 2.3
SCM 100 M8 M4 M4 35 70 9 2.3
SCM 125 M8 M4 M4 50 70 9 2.3
SCM 150 M8 M4 M4 70 95 9 2.3

www.sigmaelektrik.com
104
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Kullanma Kategorileri
eitli uygulamalar iin kullanlacak kontaktrleri seerken kontaktrn kumanda ettii ykn tanmland kullanm kategori-
si esastr. Kullanma kategorileri uygulamaya gre kapama akmn, kesme akmn ve g faktrn belirler. Bir uygulama iin
bir kontaktrn doru seimi, o kontaktrn sz konusu akm yke gvenilir bir ekilde salayabilecei, istenilen servis mrnn
tamamnda, ar snma olmadan veya ana kutuplarn daha dk seviyede kullanlmasna neden olmadan alabilmesidir.

TS EN 60947-4-1' de kontaktrn kullanma kategorileri ile ilgili sk kullanlan elektriksel byklkler yledir.

I : Kapama akm U : Kapamadan evvelki gerilim


Ie: Nominal iletme akm Ue: Nominal iletme gerilimi
Ic: Kesme akm Ur : Kesmeden sonra oluan toparlanma gerilimi

Kontaktrlerin En ok Kullanld Kullanma Kategorileri

Kullanma Kapama Kesme


Yk Karakteris i G Katsays Uygulama rnekleri
Kategorisi Akm (I) Akm (Ic)

Istma sistemleri (Tek fazl s c devrelerinin kumandasnda 3


kutuplu kontaktr kullanldnda kutuplar seri balanmaldr.
AC-1 Endk f olmayan ykler Cos=0.8 Ie Ie
2 kutup seri balanrsa anma alma akm kontaktr iletme
akmnn 1.6 ka , 3 kutup seri balanrsa 2.25 ka alnabilir)
Bilezikli asenkron motor-
AC-2 lara yol verme, ters ynde Cos=0.65 Vin ve metalurji uygulamalar, tel ve kablo ekme makineleri 2.5xIe 2.5xIe
al rma, adml al rma
Sincap kafesli asenkron Ie<100 A iin Cos=0.45 Kompresrler, pompalar, fanlar, valfler, asansrler, konveyrler,
AC-3 6xIe Ie
motorlara yol verme Ie>100 A iin Cos=0.35 klimalar
Sincap kafesli asenkron
Ie<100 A iin Cos=0.45 Bask ve matbaa makineleri, tel ve kablo makineleri, kesik
AC-4 motorlara yol verme, ters 6xIe 6xIe
Ie>100 A iin Cos=0.35 almal takm tezgahlar
ynde al rma

TS EN 60947-1' e Gre Dier Kullanma Kategorileri


Kullanma
Kullanm Yeri
Kategorisi
AC-5a AC akm Dearj lambalarnn anahtarlanmas
AC-5b AC akm Akkor flemanl lambalarn anahtarlanmas
AC-6a AC akm Transformatrlerin anahtarlanmas
AC-6b AC akm Kondansatr gruplarnn anahtarlanmas
AC-8a AC akm Manuel resetlemeli termik rlelerle dona lm herme k p kompresr motorlarnn kontrol
AC-8b AC akm Otoma k resetlemeli termik rlelerle dona lm herme k p kompresr motorlarnn kontrol
DC-1 DC akm Endk f olmayan veya ok az endk f olan ykler
DC-3 DC akm nt motorlarn durdurulmas, ters ynde al rlmas, adml al rma; DC motorlarn dinamik frenlenmesi
DC-5 DC akm Seri motorlarn durdurulmas, ters ynde al rlmas, adml al rma; DC motorlarn dinamik frenlenmesi
DC-6 DC akm Akkor flemanl lambalarn anahtarlanmas

www.sigmaelektrik.com
105
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

TS EN 60947-5-1' e Gre Kumanda Devreleri in Kullanma Kategorileri


Kullanma
Kullanm Yeri
Kategorisi
AC-12 AC Akm Op k kuplaj elemanlar ile ayrlm omik ve sta k yklerin anahtarlanmas
AC-13 AC Akm Transformatr ile ayrlm sta k yklerin anahtarlanmas
AC-14 AC Akm Kk elektromanye k yklerin (max. 72 VA) anahtarlanmas
AC-15 AC Akm Byk AC elektromanye k yklerin (>72 VA) anahtarlanmas
DC-12 DC Akm Op k kuplaj elemanlar ile ayrlm omik ve sta k yklerin anahtarlanmas
DC-13 DC Akm Elektromkna slarn anahtarlanmas
DC-14 DC Akm Devresinde snrlama direnci bulunan elektromkna slarn kumandas

Kullanma Kategorilerine Gre Kapama Ve Kesme artlar

Kapama Ve Kesme artlar Kapama Ve Kesme artlar


AC AKIM
(Normal alma) (Durumsal alma)
Kapama Kesme Kapama Kesme
Uygulamalar Kullanma Kategorisi
I/Ie U/Ue cos Ic/Ie U/Ue cos Ic/Ie Ur/Ue cos Ic/Ie Ur/Ue cos
Bilezikli asenkron AC-1 1 1 0.95 1 1 0.95 1.5 1.05 0.8 1.5 1.05 0.8
motorlar yol alma,
kesme AC-2 2.5 1 0.65 2.5 1 0.65 4 1.05 0.65 4 1.05 0.65

Sincap kafesli AC-3 le < 17 A 6 1 0.65 1 0.17 0.65 10 1.05 0.45 8 1.05 0.45
motorlar yol alma
Motor

esnasnda kapama
AC-317 < le < 100 A 6 1 0.35 1 0.17 0.35 10 1.05 0.45 8 1.05 0.45
ve kesme AC-3 le 100 A 6 1 0.35 1 0.17 0.35 10 1.05 0.35 10 1.05 0.35

Yol Verme, Yn AC-4 le < 17 A 6 1 0.65 6 1 0.65 12 1.05 0.45 10 1.05 0.45
Dei rirek
alma, Adml
AC-4 17 < le < 100 A 6 1 0.35 6 1 0.35 12 1.05 0.35 10 1.05 0.35
alma AC-4 le > 100 A 6 1 0.35 6 1 0.35 12 1.05 0.35 10 1.05 0.35

AC-3 Snf in Sigma Kontaktrlere Karlk Gelen Dier Markalar


3 Fazl Motor
(380 V) Sigma Federal General
SIEMENS Telemacanique ABB Legrand LG K. Moeller
Elektrik Elektrik Electric
kW Hp
4 5 SCM-9 FC-O9D 3TF-30 LC1-D910 A9 CTX1 9A GMC-9 CL00 DILM9
5.5 7.5 SCM-12 FC-12D 3TF-31 LC1-DI210 A12 CTX1 12A GMC-12 CL01 DILM12
7.5 10 SCM-18 FC-18D 3TF-32 LC1-D1810 A16 CTX1 16A GMC-18 CL02 DILM15
11 15 SCM-22 FC-25D 3TF-33 LC1-D2510 A26 CTX1 25A GMC-22 CL025 DILM25
15 20 SCM-32 FC-32D 3TF-34 LC1-D3210 A30 CTX1 32A GMC-32 CL04 DILM32
18.5 25 SCM-40 FC-40D 3TF-35 LC1-D4011 A40 CTX1 40A GMC-40 CL45 DILM40
22 30 SCM-50 FC-50D 3TF-46 LC1-D5011 A50 CTX1 50A GMC-50 CL06 DILM50
30 40 SCM-65 FC-65D 3TF-47 LC1-D6511 A63 CTX1 65A GMC-65 CL07 DILM65
37 50 SCM-75 FC-80D 3TF-48 LC1-D8011 A75 CTX1 80A GMC-75 CL08 DILM80
45 60 SCM-85 FC-95D 3TF-49 LC1-D9511 A95 CTX1 95A GMC-85 CL09 DILM95
55 80 SCM-100 FC-115D 3TF-50 LC1F115 A110 CTX1 110A GMC-100 CL10 DILM115
75 100 SCM-150 FC-150D 3TF-51 LC1-F150 EH145 CTX2 150A GMC-150 CK75 DILM150

www.sigmaelektrik.com
106
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Tam Ykte alan Asenkron Motorlarn Yaklak Akmlar


Aadaki tabloda verilen deerler 1500 d/d 50 Hz. sincap kafesli asenkron motor iin verilmi olup bu deerler reticiden reticiye farkllk
gsterebilir.

Motor Gc Motor Nominal Akm (A)


kW Hp 220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 440 V 500 V 600 V 660-690 V
0.37 1/2 2.1 1.93 1.22 1.15 1.06 0.85 0.77 0.7
0.55 3/4 2.7 2.3 1.5 1.40 1.25 1.20 1.02 0.9
0.75 1 3.3 3.1 2 2 1.67 1.48 1.22 1.1
1.1 1.5 4.9 4.1 2.6 2.5 2.26 2.1 1.66 1.5
1.5 2 6.2 5.6 3.5 3.5 3.03 2.6 2.22 2
2.2 3 8.7 7.9 5 5 4.31 3.8 3.16 2.9
2.5 3.4 9.8 8.9 5.7 5.5 4.9 4.3 3.59 3.3
3 4 11.6 10.6 6.6 6.5 5.8 5.1 4.25 3.5
3.7 5 14.2 13 8.2 7.5 7.1 6.2 5.2 4.4
4 5.5 15.3 14 8.5 8.4 7.6 6.5 5.6 4.9
5 6.8 18.9 17.2 10.5 10 9.4 8.1 6.9 6
5.5 7.5 20.6 18.9 11.5 11 10.3 8.9 7.5 6.7
6.5 8.8 23.7 21.8 13.8 12.5 12 10.4 8.7 8.1
7.5 10 27.4 24.8 15.5 14 13.5 11.9 9.9 9
8 11 28.8 26.4 16.7 15.4 14.4 12.7 10.6 9.7
9 12.5 32 29.3 18.3 17 15.8 13.9 11.6 10.6
11 15 39.2 35.3 22 21 19.3 16.7 14.1 13
12.5 17 43.8 40.2 25 23 21.9 19 16.1 15
15 20 52.6 48.2 30 25 26.3 22.5 19.3 17.5
18.5 25 64.9 58.7 37 35 32 28.5 23.5 21
20 27 69.3 63.4 40 37 34.6 30.6 25.4 23
22 30 75.2 68 44 40 37.1 33 27.2 25
25 34 84.4 77.2 50 47 42.1 38 30.9 28
30 40 101 92.7 60 55 50.1 44 37.1 33
37 50 124 114 72 66 61.9 54 45.4 42
40 54 134 123 79 72 67 60 49.1 44
45 60 150 136 85 80 73.9 64.5 54.2 49
51 70 168 154 97 90 83.8 73.7 61.4 56
55 75 181 166 105 95 90.3 79 66.2 60
59 80 194 178 112 105 96.9 85.3 71.1 66
75 100 245 226 140 135 123 106 90.3 82
80 110 260 241 147 138 131 112 90.3 86
90 125 292 268 170 165 146 128 107 98
100 136 325 297 188 182 162 143 119 107
110 150 358 327 205 200 178 156 131 118
129 175 420 384 242 230 209 184 153 134
132 180 425 393 245 242 214 186 157 140
140 190 449 416 260 250 227 200 167 145
147 200 474 432 273 260 236 207 173 152
160 220 502 471 295 280 256 220 188 170

www.sigmaelektrik.com
107
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Tam Ykte alan Asenkron Motorlarn Yaklak Akmlar (tablo devam)

Motor Gc Motor Nominal Akm (A)


kW Hp 220-230 V 240 V 380-400 V 415 V 440 V 500 V 600 V 660-690 V
180 245 578 530 333 320 289 254 212 190
184 250 590 541 340 325 295 259 217 200
200 270 626 589 370 30 321 278 235 215
220 300 700 647 408 385 353 310 260 235
250 340 803 736 460 425 401 353 295 268
257 350 826 756 475 450 412 363 302 280
295 400 948 868 546 500 473 416 348 320
315 430 990 927 580 535 505 445 370 337
355 480 1080 1010 636 580 549 483 405 366
400 5445 1250 1130 710 650 611 538 450 410
450 610 1410 1270 800 740 688 608 508 460
475 645 1490 1340 850 780 730 645 540 485
500 680 1570 1420 890 930 770 680 565 510
560 760 1750 1580 1000 920 860 760 630 570
600 810 - - 1080 990 920 810 680 610
670 910 - - 1200 1100 1030 910 760 680

Kullanma Kategorilerine Gre Kontaktr Seimi

AC-1 Snfnda Kullanlacak Kontaktr Seimi


AC-1 kategorisi endktif olmayan omik karakterli ykleri ierir. Istc devreleri buna rnek verilebilir. AC-1 kategorisinde kapanan akm
kesilen akma eittir.
Tek fazl stc devrelerinin kumandasnda 2 kutup seri balanrsa anma alma akm kontaktr iletme akmnn 1.6 kat, 3 kutup seri
balanrsa 2.25 kat alnabilir.

Tip SCM 9 SCM 12 SCM 18 SCM 22 SCM 32 SCM 40 SCM 50 SCM 65 SCM 75 SCM 85 SCM 100 SCM 125 SCM 150
AC-1 Kategorisi <40 oC A 25 25 40 40 50 60 85 100 110 135 160 160 210
in Max. Anma o
<55 C A 21 21 34 34 42 50 70 85 95 115 135 135 180
alma Akm
(Ie) <70 Co
A 18 18 30 30 35 45 60 70 80 100 115 115 150
220/230 V AC kW 9 9 11 14 18 18 21 29 29 45 80 80 100
Maksimum
Anma alma 380/400 V AC kW 15 15 20 25 31 31 37 50 50 78 135 135 150
Gc 400 V AC kW 17 17 21 27 34 34 41 54 54 85 140 140 160
55 oC iin
500 V AC kW 18 18 23 29 36 36 43 58 58 90 150 150 170

AC-1 kullanma kategorisi iin kontaktr seimi

www.sigmaelektrik.com
108
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

AC-2 Snfnda Kullanlacak Kontaktr Seimi


Bilezikli asenkron motorlara yol verme, ters akmla frenleme ve adml alma durumunda AC-2 kullanma kategorisine gre kon-
taktr seimi yaplmaldr. Vin ve metalurji uygulamalar, tel ve kablo ekme makineleri bu snfa girerler. AC-2 snfnda kontaktr
anma alma akmnn 2.5 katn kapayabilmeli ve kesebilmelidir.

220 V 380-415 V 500 V


Tip
kW A kW A kW A
SCM 9 2.2 11 2.7 7 2.7 6
SCM 12 2.7 13 4 9 5.5 9
SCM 18 3.7 18 5.5 13 5.5 13
SCM 22 4 20 7.5 20 7.5 17
SCM 32 5.5 26 11 25 11 20
SCM 40 7.5 35 15 32 15 26
SCM 50 11 50 22 48 22 38
SCM 65 15 65 30 65 37 60
SCM 75 18.5 75 37 75 37 64
SCM 85 19 80 37 80 45 75
SCM 100 25 100 50 100 55 80
SCM 125 30 125 60 120 60 90
SCM 150 37 150 75 150 90 140
AC-2 kullanma kategorisi iin kontaktr seimi

AC-3 Snfnda Kullanlacak Kontaktr Seimi


En sk kullanlan kullanm kategorisidir. Sincap kafesli motorlara yol verme ve durdurma AC-3 snfn belirler. Kapama akm motor yol
alma akmna eittir. Standartta bu akm 6xIe olarak belirtilmitir. Kontaktr motor tam yk akmn keser. Kompresrler, pompalar, fanlar,
valfler, asansrler, konveyrler, klimalar bu snfa girer.

Asenkron motorlara dorudan yol vermede AC-3 kullanma kategorisine karlk gelen motor nominal gcne gre kontaktr seimi yaplr.
I/In C/Cn
6 3

5 2.5

4 2
Devre Kesici
3 1.5

Kontaktr 2 1
Cr

1 0.5
Termik Rle
0 N/Ns 0 N/Ns
0 0.25 0.5 0.75 1 0 0.25 0.5 0.75 1

<RO9HUPH$NP <RO9HUPH0RPHQWL
M
3~ <ROYHUPHDNPDQPDDNPQQNDW

<ROYHUPHPRPHQWLDQPDPRPHQWLQLQNDW

www.sigmaelektrik.com
109
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

220-240 V 380-440 V 500 V Ayar Sahas


Yksz halde yldz - gen yol vermelerde yldz kontaktrnden,
Termik Rle
Tip
Tipi
motor nominal akmnn yaklak 1/3 geeceinden, yldz
(kW) (A) (kW) (A) (kW) (A) (A) kontaktr; AC-3 kullanma kategorisine gre nominal motor
SCM-9 2.5 11 4 9 4 7 STRP-22 7 - 10 gcnn 1/3 deerinde seilir. Hat ve gen kontaktr,
SCM-12 3.5 13 5.5 12 7.5 12 STRP-22 9 - 13 motor sarglar ile seri bal olduundan iletme esnasnda
bu kontaktrlerden motor sarg akm geer. Onun iin bu
SCM-18 4.5 18 7.5 18 7.5 13 STRP-22 16 - 22 kontaktrler AC-3 kategorisine gre motor nominal gcnn
SCM-22 5.5 20 11 22 15 22 STRP-22 18 - 26 0.58 kat deerinde seilir. Yk altnda yol alan motorlara
yldz - gen yol vermede btn kontaktrler AC-3 kullanma
SCM-32 7.5 32 15 32 18.5 28 STRP-40 24 - 36
kategorisine gre ve motor nominal gcnn 0.58 kat
SCM-40 11 40 18.5 40 22 32 STRP-40 28 - 40 deerinde seilir.
SCM-50 15 55 22 50 30 43 STRP-40 34 - 50
SCM-65 18.5 65 30 65 37 60 STRP-85 45 - 65
SCM-75 22 75 37 75 45 64 STRP-85 54 - 75
SCM-85 25 85 45 85 45 75 STRP-85 63 - 85
SCM-100 30 105 55 105 55 85
Devre Kesici
SCM-125 37 125 60 120 60 90
SCM-150 45 150 75 150 90 140 KL
Kontaktr
AC-3 snf iin direkt yol vermede kullanlacak kontaktr+termik rle seim tablosu
I/In C/Cn
6 3 Termik Rle

5 2.5

4 2
M
3~ . KY
3 1.5
Kontaktr Kontaktr

2 1
Cr

1 0.5

0 N/Ns 0 N/Ns
0 0.25 0.5 0.75 1 0 0.25 0.5 0.75 1

<RO9HUPH$NP <RO9HUPH0RPHQWL
<ROYHUPHDNPDQPDDNPQQNDW

<ROYHUPHPRPHQWLDQPDPRPHQWLQLQNDW

3 ~ Motor 380-415 V AC Termik Rle Tipi Ayar Sahas Kontaktr Tipi


(kW) (Hp) (A) (A) Hat Kontaktr gen Kontaktr Yldz Kontaktr

5.5 7.5 11.5 STRP-22 5-8 SCM-12 SCM-12 SCM-9


7.5 10 15.5 STRP-22 7 - 10 SCM-18 SCM-18 SCM-9
11.0 15 22 STRP-22 12 - 18 SCM-18 SCM-18 SCM-12
15.0 20 30 STRP-22 16 - 22 SCM-18 SCM-18 SCM-18
18.5 25 37 STRP-40 18 - 26 SCM-22 SCM-22 SCM-18
22.0 30 44 STRP-40 24 - 36 SCM-32 SCM-32 SCM-22
30.0 40 60 STRP-40 28 - 40 SCM-50 SCM-50 SCM-32
37.0 50 72 STRP-85 34 - 50 SCM-50 SCM-50 SCM-32
45.0 60 85 STRP-85 45 - 65 SCM-65 SCM-65 SCM-40
55.0 75 105 STRP-85 45 - 65 SCM-85 SCM-85 SCM-50
75.0 100 138 STRP-85 54 - 75 SCM-100 SCM-100 SCM-65
90.0 125 170 SCM-125 SCM-125 SCM-85

110.0 150 205 SCM-150 SCM-150 SCM-100

www.sigmaelektrik.com
110
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

3 Fazl Motorlarda Anma Akmna Gre Sigorta Seimi


Balant ekillerine gre en kk gecikmeli sigorta buonu seimi.
Direkt yol vermede: Yol alma akm: 6.In 5 sn.
Yldzl gen yol vermede: Yol alma akm 2.In 15 sn.
220 V 500 V 380 V
Balan Kablosu
Motor Anma
Cos Verim Motor Sigortalar Motor Sigortalar Motor Sigortalar NYY
Gc
Anma Anma Anma NYCY
Direkt Y/ Direkt Y/ Direkt Y/
(kW) (PS) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (mm2)
0.25 0.34 62 1.4 1.4 4 2 0.6 2 2 0.8 2 2 4x2.5
0.37 0.5 64 2.1 2.1 4 2 0.9 2 2 1.6 4 2 4x2.5
0.55 0.75 69 2.7 2.7 4 4 1.2 4 4 1.6 4 2 4x2.5
0.75 1 74 5.4 5.4 6 1 1.5 4 4 2 4 4 4x2.5
1.1 1.5 77 4.4 4.4 6 6 2 4 4 2.6 4 4 4x25
1.5 2 78 6 6 16 10 2.6 4 4 3.5 6 6 4x2.5
2.2 3 81 8.7 8.7 20 16 3.7 10 6 5 10 6 4x25
3 4 81 11.5 11.5 20 16 5 10 10 6.6 16 10 4x2.5
4 5.4 82 14.7 14.7 25 20 6.4 16 10 8.5 20 16 4x2.5
5.5 7.5 83 19.8 19.8 35 25 8.5 20 16 11.5 25 20 4x2.5
7.5 10 85 26.5 26.5 50 35 11.5 25 20 15.5 35 25 4x4
11 15 87 39 39 63 50 17 35 25 22.5 35 35 4x6
15 20 88 52 52 50 63 22.5 35 35 30 50 35 4x6
18.5 25 88 62 62 100 80 27 50 35 36 63 50 4x10
22 30 89 74 74 100 80 32 63 50 43 63 50 4x10
30 40 90 98 98 125 100 43 63 50 57 80 63 4x16
37 50 90 124 124 200 160 54 80 63 72 100 80 3x25+16
45 61 91 147 147 225 200 64 100 80 85 125 100 3x35+16
55 75 91 180 180 250 225 78 125 100 104 60 125 3x50+25
75 100 91 246 246 350 250 108 160 125 142 200 160 3x70+35
90 123 92 - - - - 127 200 160 169 225 200 3x95+50
110 150 92 - - - - 154 225 200 204 250 225 3x120+70
132 180 92 - - - - 182 250 225 243 300 250 3x120+70

www.sigmaelektrik.com
111
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

AC-4 Snfnda Kullanlacak Kontaktr Seimi


AC-4 snf sincap kafesli veya bilezikli asenkron motorlara yol verme, ters akmla frenleme ve adml altrma uygulamalarn ierir. Kon-
taktr motoru yol verme esnasnda kesebilmelidir. Bask ve matbaa makineleri, tel ve kablo makineleri, kesik almal takm tezgahla-
r bu snfa girerler.
Motorun hzla frenlenmesi (plugging) iki yolla gerekleir.
Ters akmla motoru beslemek
Motorun iki faz ularnn deitirilmesi
Adml almada (inching) motor ksa aralklarla bir ok defa altrlp durdurulur.

Akm
Motor akmnn kesildii nokta
Ic

Id

Zaman
Yol verme Periyodu

Yol Verme Esnasnda Kapama Kesme Adml alma Durumunda Motor Gleri % 100 Ters Akmla Frenleme
Durumunda Motor Gleri (% Rakam Adml alma Orann Gsterir) Kw Durumunda Motor Gleri
Tip
200 - 240 V 380 - 440 V 200 - 220 V 380 - 440 V 200 - 220 V 380 - 440 V
(kW) (kW) % 10 % 50 % 100 % 100 % 50 % 100 (kW) (kW)
SCM-9 1.5 2.2 2.2 1 0.75 2.7 1.5 1.1 0.75 0.75
SCM-12 2.2 4 2.7 1.5 1.1 4 3.7 2.2 0.75 1
SCM-18 3.7 4 3.7 2.7 1.5 4 4 3.7 1.5 2.2
SCM-22 3.7 5.5 4 3.7 2.5 7.5 7.5 5.5 2.2 3.7
SCM-32 4.5 7.5 5.5 4.5 4.5 11 9 7.5 2.5 4.5
SCM-40 5.5 11 7.5 5.5 4.5 15 11 11 3.7 4.5
SCM-50 7.5 15 11 7.5 5.5 22 15 15 5.5 7.5
SCM-65 11 22 15 11 7.5 30 22 15 7.5 11
SCM-75 13 25 18.5 15 9 37 30 15 9 15
SCM-85 15 30 19 15 11 37 30 22 9 18.5
SCM-100 19 37 25 19 11 50 37 25 11 22
SCM-125 22 45 30 22 15 60 45 30 15 30
SCM-150 30 55 37 30 19 75 55 45 19 37

AC-4 snf iin kullanlacak kontaktr seim tablosu

www.sigmaelektrik.com
112
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

DC Yklerin Kumandas in Kullanlacak Kontaktrlerin Seimi


DC yklerin anahtarlanmas esnasnda arkn sndrlmesi AC anahtarlamaya gre daha g olduundan kumanda edilecek
devrenin zellikleri kadar L/R zaman sabitide nem kazanmaktadr. Ayrca DC devreleri kumanda edecek kontaktrlerin kutuplar
aada gsterildii gibi seri balanmaldr.

13 21 1A1+
A1

A2
14 22 2T1-

DC devreleri kumanda edecek kontaktrn seri balant emas

DC-1 Kullanma Sn in DC-3 Ve DC-5 Kullanma Sn in


Anma Akm Omik Ykler (L/R=1 ms) Seri Ve nt Motor Ykleri (L/R=15 ms)
Tip
24 V 48 V 110 V 220 V 24 V 48 V 110 V 220 V
(A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
SCM-9 10 10 8 8 8 6 4 2
SCM-12 12 12 12 12 12 10 8 4
SCM-18 18 18 18 18 12 10 8 4
SCM-22 20 20 20 20 20 20 15 8
SCM-32 25 25 25 22 25 25 20 10
SCM-40 35 35 35 30 35 30 20 10
SCM-50 50 50 50 40 50 35 30 12
SCM-65 65 65 65 50 50 35 30 12
SCM-75 75 75 75 55 80 60 50 20
SCM-85 80 80 80 60 80 60 50 20
SCM-100 100 100 100 80 100 90 80 50
SCM-125 120 120 100 100 120 90 80 50
SCM-150 150 150 150 150 150 130 120 80

DC kullanma kategorileri iin kontaktr seim tablosu

www.sigmaelektrik.com
113
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Aydnlatma Yklerinin Kumandas in Kullanlacak Kontaktrlerin Seimi


Aydnlatma devrelerininin anahtarlanmasnda kullanlacak kontaktrlerin seiminde lambann tipi, kompanzasyon yaplp yaplmad,
toplam bal lamba says nemlidir.
Akkor flamanl lambalarn devreye alnmas esnasnda oluan anlk pik akmlar nominal akmn 10-15 katna kadar kabilmektedir.
Civa buharl lambalarda ise 10 dakikaya varan ve anma akmnn 2.2 katna ulaabilen n snma sresi mevcuttur.

AC-5a Kullanma Sn na Gre Aydnlatma Devrelerinin Anahtarlanmas (max. alma Akm Ie)
Kompanzasyon Kompanzasyon Dk Basnl Yksek Basnl Yksek Basnl
Akkor Flamanl
Tip Yaplm Yaplmam Sodyum Buharl Sodyum Buharl Civa Buharl
Lambalar
Fluerasan Lambalar Flueresan Lambalar Lambalar Lambalar Lambalar
(A) (A) (A) (A) (A) (A)
SCM-9 9 6 8 9 8 9
SCM-12 12 8 10 12 11 12
SCM-18 15 11 12 16 15 16
SCM-22 22 15 17 20 18 20
SCM-32 30 22 22 25 22 25
SCM-40 38 26 32 30 25 30
SCM-50 45 30 40 40 35 40
SCM-65 60 40 50 50 45 50
SCM-75 70 50 58 60 50 60
SCM-85 80 60 65 70 65 70
SCM-100 100 70 80 90 80 90
SCM-125 110 80 90 100 90 100
SCM-150 120 85 100 120 110 120

Kondansatr Ve Transformatr Yklerinin Kumandas in Kullanlacak Kontaktrlerin Seimi


3 Fazl Kondansatr Kumandas AC- 6b
(max. 120 op/ saat) 3 Fazl AG/AG Transformatr Kumandas AC-6a
Tip (max. elektriksel mr 100.000 op.)
Itepe max. (A) kVAR/230 V kVAR/400 V Itepe max. (A) kVA (220 V) kVA (400 V)
SCM-9 450 350 3.8 6.5
SCM-12 450 350 3.8 6.5
SCM-18 530 2.5 5 400 4.5 7.5
SCM-22 1000 5 7.5 600 6 10
SCM-32 1200 6 10 750 7 12.5
SCM-40 1800 9 16.7 1000 10 15
SCM-50 2000 11 20 1200 15 20
SCM-65 2500 14 25 1300 16.5 25
SCM-75 2500 16 33.3 1350 18 30
SCM-85 2500 22 40 1450 20 34
SCM-100 2800 25 45 1700 22 36
SCM-125 2800 30 50 1900 22.5 38
SCM-150 2800 35 60 2000 25 40

Not: Verilen deerler 55 C iindir. Kondansatr anahtarlamas iin SCK tipi zel kontaktrlerin kullanlmas tavsiye edilir.

www.sigmaelektrik.com
114
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

AC-3 Kullanm Kategorisine Gre Performans artlar


Anma Anma Kapama Kesme AC-3' e Gre 1 Saa eki Mekanik mr Elektriksel mr
Tip
Gerilimi (V) Akm (A) Kapasitesi (A) Kapasitesi (A) ON-OFF Says x1000 x1000
SCM-9 400 9 108 90 1800 25000 2500
SCM-12 400 12 144 120 1800 25000 2500
SCM-18 400 18 216 180 1800 25000 2500
SCM-22 400 22 264 220 1800 25000 2500
SCM-32 400 32 384 320 1800 25000 2500
SCM-40 400 40 440 400 1800 15000 2000
SCM-50 400 50 600 500 1200 10000 2000
SCM-65 400 65 780 650 1200 10000 2000
SCM-75 400 75 900 750 1200 10000 2000
SCM-85 400 80 960 800 1200 10000 2000
SCM-100 400 105 1050 1050 1200 5000 1000
SCM-125 400 120 1200 1200 1200 5000 1000
SCM-150 400 150 1500 1500 1200 5000 1000

Elektriksel mr

SCM-75
SCM-12

SCM-22
SCM-32
SCM-40

SCM-50
SCM-65
SCM-85
SCM-18
SCM-9

AC-380-440V
AC3
AC4
E Kapama Gerilimi 500
6 Im Kapama Akm
E/6 Kesme Gerilimi
400
Im KEsme Akm
AC-3
6 Im
Elektriksel mr (x10.000 ope.)

300 Kapama
200 Akm: 6xIn
100 Kesme
Im Akm: In

Ue Anma Gerilimi
80
750 Saniye
Im Anma Akm 60
50 AC-4
2 s SCM 9-85
40 Kapama
3 s SCM 100-150
30
Akm: 6xIn
AC-3 kullanma kategorisine gre elektriksel dayankllk artlar
20 Kesme
Akm: 6xIn
E Kapama Gerilimi
6 Im Kapama Akm 10
E/6 Kesme Gerilimi
Im KEsme Akm 8
6
6 Im 5
4

6 s SCM 9-85
2
Ue Anma Gerilimi
12 s SCM 100-150 Im Anma Akm

AC-4 kullanma kategorisine gre elektriksel dayankllk artlar G kW 2.7 4 5.5 7.5 11 15 22 3037

www.sigmaelektrik.com
115
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Enversr Kontaktrleri
Enversr kontaktrleri devir ynnn deitirilmesinin istendii motorlarn kumandas iin kullanlr. Enversr kontaktrler arasnda ayn
anda devreye girmeyi engelleyen mekanik kilitleme blogu mevcuttur.

L1 L2 L3

Kilitleme yuvas

Mekanik kilitleme blogu

21

21
1 3 5 1 3 5

A1

A1
K1
K2

A2

A2
Oturma yuvas

22

22
2 4 6 2 4 6

Kilitleme pimi

V
U W
Ray tutma klavuzu M
3~
Enversr kontaktr setinin yaps Enversr motor uygulamas

AC-3 Kullanma Kategorisine Gre Enversr Kontaktr Anma Deerleri

3 Fazl AC Motor Gleri (AC-3)


Yardmc. Kontak
Tip
(Her Bir Kontaktrde)
220 - 240V 380 - 440 V 500 - 550 V 690 B
2.5 kW 4 kW 4 kW 4 kW
SCR-9 1NO+1NC
11 A 9A 7A 5A
3.5 kW 5.5 kW 7.5 kW 7.5 kW
SCR-12 1NO+1NC
13 A 12 A 12 A 9A
4.5 kW 7.5 kW 7.5 kW 7.5 kW
SCR-18 1NO+1NC
18 A 18 A 13 A 9A
5.5 kW 11 kW 15 kW 15 kW
SCR-22 1NO+1NC
22 A 22 A 22 A 18 A
7.5 kW 15 kW 18.5 kW 18.5 kW
SCR-32 2NO+2NC
32 A 32 A 28 A 20 A
11 kW 18.5 kW 22 kW 22 kW
SCR-40 2NO+2NC
50 A 40 A 32 A 23 A
15 kW 22 kW 30 kW 30 kW
SCR-50 2NO+2NC
55 A 50 A 43 A 28 A
18.5 kW 30 kW 33 kW 33 kW
SCR-65 2NO+2NC
65 A 65 A 60 A 35 A
22 kW 37 kW 37 kW 37 kW
SCR-75 2NO+2NC
75 A 75 A 64 A 42 A
25 kW 45 kW 45 kW 45 kW
SCR-85 2NO+2NC
85 A 85 A 75 A 45 A

www.sigmaelektrik.com
116
KOMPANZASYON KOMPANZASYON
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Kompanzasyon Kontaktrleri
Kompanzasyon kontaktrleri 3 fazl kondansatrleri kumanda etmek amacyla zel olarak tasarlanm kontaktrlerdir. zerlerinde bulunan
akm snrlama direnlerinin bal bulunduu zel bloklar sayesinde kondansatrlerin ilk devreye girme annda ektikleri 3 -15 kHz.
frekansl anma akmnn 200 katna varabilen 1 - 2 ms sreli yksek pik akmlarn maksimum anma akmn 70 katna snrlayarak
kontaktrn ana kontaklarnn yapmasn engellerler ve kontaktr mrn uzatrlar.

3
T/5/L
2
S/3/L
$
1 *0
R/1/L 6 -03
KB

*0
6

$ -05
*0 KB
6

alma Prensibi
Prensib
Kontaktr ilk enerjilendii anda nce kontaktr zerindeki blokta bulunan yardmc kontaklar kapanr ve kondansatrn anlk olarak
ektii pik akm, akm snrlama direnleri zerinden bu kontaklardan geer. Kontaktr bobini enerjilendikten 3 - 3.5 ms sonra ise
kontaktrn ana kontaklar kapanr. Ana kontaklardan kondansatrn nominal akm geer. Ana kontaklar kapandktan sonra yar-
dmc kontaklar devreden kar. Aadaki ema kompanzasyon kontaktrlerinin yapsn gstermektedir.

FO FO
R R

51 51
L1 L2 L3 43 31 NC 13 21 L1 L2 L3 43 31 NC
A1 A1
1/R 3/S 5/T NO NC NO NC 1/R 3/S 5/T NO NC

14 22 2/U A/V 6/W 44 32


A2 2/U A/V 6/W 44 32 52 A2 52
T1 T2 T3
T1 T2 T3

SCK-12/SCK-22 SCK-32/SCK-85

www.sigmaelektrik.com
117
KOMPANZASYON KOMPANZASYON
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Teknik zellikler

Maksimum alma Gc (kVAr)


Anma Akm Yardmc Komp. Blok
Tip
(A) Kontak nitesi
220 -240V 380 - 440 V 500 - 550 V
SCK-12 5 5 10 10 1NO+1NC KB-03
SCK-18 6 10 18 18 1NO+1NC KB-03
SCK-22 8 15 24 24 1NO+1NC KB-03
SCK-32 12 20 26 26 2NO+2NC KB-03
SCK-40 15 25 36 36 2NO+2NC KB-03
SCK-65 20 33.3 48 48 2NO+2NC KB-05
SCK-75 22 40 66 66 2NO+2NC KB-05
SCK-85 33.3 50 78 78 2NO+2NC KB-05

Elektriksel Performans zellikleri


SCK-12, SCK-18, SCK-22, SCK-32, SCK-40 240 ope./saat
Bir Saa eki Maksimum alma evrimi
SCK-65, SCK-75, SCK-85 100 ope./saat
SCK-12, SCK-18, SCK-22, SCK-32, SCK-40 200.000 ope.
Elektriksel mr
SCK-65, SCK-75, SCK-85 100.000 ope.

www.sigmaelektrik.com
118
TERMK TERMK

RLELER RLELER

Termik Rleler
Sigma termik ar akm rleleri bal bulunduklar motor devrelerini ar akmlara ve faz kayplarna kar koruma grevini stlenirler.
TS EN 60947-4-1' e gre retilen termik rleler kontaktrlere bal olarak kullanlabilmenin yannda 35 mm DIN ray adaptr ile bir-
likte bamsz olarakta kullanlabilme imkanna sahiptir.

Termik Rle+Kontaktr Termik Rle Termik Rle Ray Adaptr

Teknik zellikler

TS EN 60947-4-1 CE

Tip STRP-22 STRP-40 STRP-85


Akm Aral A 0.1 A den 22 A' e kadar 18 A' den 40 A' e kadar 34 A' den 85 A' e kadar
Ama Sn 10 A 10 A 10 A
Anma Yal m Gerilimi V 690 690 690
Anma Darbe Dayanm Gerilimi kV 6 6 6
Anma Frekans Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Yardmc Kontak Akm (AC-15) A 2 A (220 V) 2 A (220 V) 2 A (220 V)
Yardmc Kontak 1NO+1NC 1NO+1NC 1NO+1NC
Kirlenme Derecesi 3 3 3
Resetleme Metodu Otoma k/Manuel Otoma k/Manuel Otoma k/Manuel
Uygun Kontaktr SCM 9-22 SCM 32-40 SCM 50-85
Uygun DIN Ray Adaptr SDR-22 SDR-40 SDR-85
O
alma Ortam Scakl C -25 ile +55 -25 ile +55 -25 ile +55
O
Depolama Ortam Scakl C -40 ile +70 -40 ile +70 -40 ile +70

www.sigmaelektrik.com
119
TERMK TERMK
RLELER
RLELER

Termik Rle Yardmc Kontak Akm Deerleri


Anma Akm (A)
Tip AC-15 DC-13
110 V 220 V 550 V 110 V 110 V
STRP-22-40-85 2.5 2 1 0.28 0.14

Termik Rle - Kontaktr Uyumluluu


Kontaktr Termik Rle
SCM-9 STRP-22
SCM-12 STRP-22
SCM-18 STRP-22
SCM-22 STRP-22
SCM-32 STRP-40
SCM-40 STRP-40
SCM-50 STRP-85
SCM-65 STRP-85
SCM-75 STRP-85
SCM-85 STRP-85

Termik Rle Ama snflar


TS EN 60947-4-1 10A,10, 20 ve 30 olmak zere termik rle ayar akmnn 7.2 katndaki ama sreleri ile ilikili olarak eitli ama snflarn
belirlemitir.
Ayrca her bir ama snfnda ayar akmnn 1.5 kat iin bir ama sresi tanmlanmtr.
Sigma termik rleleri 10A ama snfna gre retilmekte v e test edilmektedir.

Ama Sn (IEC 947-4-1) 10 A 10 20 30

Scak Halde Set Deerinin 1.5 Ka in


120 240 480 720
Max. Ama Zaman (s)

Souk Halde Set Deerinin 7.2 Ka in


120 240 480 720
Ama Zaman (s)

Set Deerinin 1.05 Ka Ama olmamal

www.sigmaelektrik.com
120
TERMK TERMK

RLELER RLELER

Motor Balant emalar


L1 L2 L3 L1 L2 L3

1 3 5 1 3 5

K1M K1M
2 4 6 2 4 6

F2 F2
2 4 6 2 4 6

U V W U V

M M
3~ 1~

Termik rle ile 3 fazl bir motorun korunmas Termik rle ile bir fazl bir motorun korunmas

Termik Rle Seim Tablosu


3 Fazl 4 Kutuplu Motor Max. Gc (kW) Termik Rle Ayar Sahas (A)
220 V 380 V 415 V 440 V 550 V 660 V STRP-22 STRP-40 STRP-85
0.1 - 0.16
0.06 0.16 - 0.25
0.09 0.37 - 0.5 0.25 - 0.4
0.12 0.37 - 0.5 0.55 - 0.75 0.4 - 0.63
0.37 - 0.5 0.25 0.55 - 0.75 0.75 - 1 1.1 - 1.5 0.63 - 1
0.37 - 0.5 0.75 - 1 1.1 - 1.5 1.1 - 1.5 1.1 - 1.5 1.5 - 2 1.6 - 2.5
0.75 - 1 1.5 - 2 1.5 - 2 1.5 - 2 2.2 - 3 3-4 1.6 - 2.5
1.1 - 1.5 2.2 - 3 2.2 - 3 2.2 - 3 3-4 4 - 5.5 2.5 - 4 4-6
1.5 - 2 3-4 3.7 - 5 3.7 - 5 4 - 5.5 5.5 - 7.5 4-6 5-8
4 - 5.5 4 - 5.5 5-8 4-9
2.2 - 3 4 - 5.5 4 - 5.5 4 - 5.5 5.5 - 7.5 7.5 - 10 6-9 7 - 10 7 - 10
3-4 5.5 - 7.5 5.5 - 7.5 5.5 - 7.5 7.5 - 10 10 - 13.5 7 - 10 9 - 13 9 - 13
4 - 5.5 7.5 - 10 9 - 12 9 - 12 10 - 13.5 15 - 20 9 - 13 12 - 18 12 - 18
5.5 - 7.5 11 - 15 11 - 15 11 - 15 12 - 18 16 - 22 16 - 22
5.5 - 7.5 11 - 15 11 - 15 11 - 15 15 - 20 18.5 - 25 16 - 22 18 - 26 18 - 26
7.5 - 10 15 - 20 15 - 20 15 - 20 18.5 - 25 22 - 30 24 - 36 24 - 36
15 - 20 18.5 - 25 28 - 40 28 - 40
11 - 15 22 - 30 25 - 35 25 - 35 30 - 40 37 - 50 34 - 50
15 - 20 25 - 35 30 - 40 30 - 40 37 - 50 45 - 60 45 - 65
18.5 - 25 30 - 40 37 - 50 37 - 50 45 - 60 55 - 75 54 - 75
22 - 30 37 - 50 45 - 60 45 - 60 55 - 75 63 - 85 63 - 85

www.sigmaelektrik.com
121
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Termik Rle Ama Karakteristikleri

Souk Hal Scak Hal


Dakika

Dakika
alma Sresi

alma Sresi
STRP-22

Saniye
Saniye

x In (A) x In (A)
Dakika

Dakika

6-9A den daha fazla, 18-26A den daha fazla


6-9A den daha fazla, 18-26A den daha fazla
alma Sresi

alma Sresi

STRP-40
Saniye
Saniye

Dakika
Dakika

18-26 A' den daha fazla


alma Sresi
alma Sresi

18-26 A' den daha fazla

STRP-85
Saniye
Saniye

12-18 A' den


daha az 12-18 A' den daha az

Anma Akmn kat xIn (A) Anma Akmn kat xIn (A)

www.sigmaelektrik.com
122
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Montaj
Kontaktr normal artlarda dikey pozisyonda alacak ekilde almaldr. Ancak aadaki ekilde grld gibi 30 lik aylada
problemsiz alabilirler.

Normal Kurulum

30
0 30 0 0
30 0
30

Dikey Veya Yatay Kurulum

0
90 90 0

www.sigmaelektrik.com
123
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Boyutlar
3 Kutuplu AC Kontaktrler

SCM-9
SCM-12
SCM-18
SCM-22

SCM-32
SCM-40

SCM-50
SCM-65
SCM-75
SCM-85

126
146.5
100 90
M4
102.5
27.4

64 88.5
16.5

SCM-100
165.8

SCM-125
125
130

15

144

120 157
4-M5
100
78 106.5
19

29
3.25

SCM-150
175.8

130
147

20

www.sigmaelektrik.com
124
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

3 Kutuplu DC Kontaktrler

SDM-9
SDM-12
SDM-18
SDM-22

SDM-32
SDM-40

Enversr Kontaktrleri

SCR-9
SCR-12
SCR-18
SCR-22

SCR-32
SCR-42

SCR-50
SCR-65
SCR-75
SCR-85

www.sigmaelektrik.com
125
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Kompanzasyon Kontaktrleri

R/1/L1 S/3/L2 T/5/L3 51NC


6*0$
KB-03

SCK-12-22 U/2/T1 V/4/T2 W/6/T3 52NC

R/1/L1 S/3/L2 T/5/L3 51NC


6*0$
KB-03
SCK-32-40 U/2/T1 V/4/T2 W/6/T3 52NC

R/1/L1 S/3/L2 T/5/L3 51NC


6*0$

SCK-65-85
KB-05

U/2/T1 V/4/T2 W/6/T3 52NC

www.sigmaelektrik.com
126
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Termik Rleler

6*0$
STRP-22

STRP-22

6*0$
STRP-40 STRP-40

6*0$
STRP-85 STRP-85

www.sigmaelektrik.com
127
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Sipari Bilgileri
3 Kutuplu AC G Kontaktrleri (Standart Kumanda Devresi: 230 V AC 50/60 Hz)
Tip Anma Gc (kW) Anma Akm AC-3 (A) Anma Termik Akm Ith (A) Yardmc Kontak Sipari Kodu
SCM-9 4 9 20 1NO+1NC SCM009230
SCM-12 5.5 12 25 1NO+1NC SCM012230
SCM-18 7.5 18 30 1NO+1NC SCM018230
SCM-22 11 22 32 1NO+1NC SCM022230
SCM-32 15 32 45 2NO+2NC SCM032230
SCM-40 18.5 40 50 2NO+2NC SCM040230
SCM-50 22 50 70 2NO+2NC SCM050230
SCM-65 30 65 80 2NO+2NC SCM065230
SCM-75 37 75 90 2NO+2NC SCM075230
SCM-85 45 85 100 2NO+2NC SCM085230
SCM-100 55 100 160 2NO+2NC SCM100230
SCM-125 60 120 160 2NO+2NC SCM125230
SCM-150 75 150 200 2NO+2NC SCM150230

Not: Deiik bobin gerilimi istendiinde ltfen sipari annda belirtiniz.

3 Kutuplu DC Kontaktrler (Kumanda Devresi: 24 V DC)


Tip Anma Gc (kW) Anma Akm AC-3 (A) Anma Termik Akm Ith (A) Yardmc Kontak Sipari Kodu
SDM-9 4 9 20 1NO+1NC SDM009024
SDM-12 5.5 12 25 1NO+1NC SDM012024
SDM-18 7.5 18 30 1NO+1NC SDM018024
SDM-22 11 22 32 1NO+1NC SDM022024
SDM-32 15 32 45 2NO+2NC SDM032024
SDM-40 18.5 40 50 2NO+2NC SDM040024

3 Kutuplu DC Kontaktrler (Kumanda Devresi: 48 V DC)


Tip Anma Gc (kW) Anma Akm AC-3 (A) Anma Termik Akm Ith (A) Yardmc Kontak Sipari Kodu
SDM-9 4 9 20 1NO+1NC SDM009048
SDM-12 5.5 12 25 1NO+1NC SDM012048
SDM-18 7.5 18 30 1NO+1NC SDM018048
SDM-22 11 22 32 1NO+1NC SDM022048
SDM-32 15 32 45 2NO+2NC SDM032048
SDM-40 18.5 40 50 2NO+2NC SDM040048

www.sigmaelektrik.com
128
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Kompanzasyon Kontaktrleri
Tip Anma Kondansatr Gc 220/240 V (kVAr) Anma Kondansatr Gc 380/440 V (kVAr) Yardmc Kontak Sipari Kodu
SCK-12 5 5 1NO+1NC SCK012
SCK-18 6 10 1NO+1NC SCK018
SCK-22 8 15 1NO+1NC SCK022
SCK-32 12 20 1NO+1NC SCK032
SCK-40 15 25 2NO+2NC SCK040
SCK-65 20 33,3 2NO+2NC SCK065
SCK-75 22 40 2NO+2NC SCK075
SCK-85 33,3 50 2NO+2NC SCK085

Enversr Kontaktrler (Kumanda Devresi: 230 V AC 50/60 Hz.)


Tip Anma Gc (kW) Anma Akm AC-3 (A) Anma Termik Akm Ith (A) Yardmc Kontak Sipari Kodu
SCR-9 4 9 20 1NO+1NC SCR009230
SCR-12 5.5 12 25 1NO+1NC SCR012230
SCR-18 7.5 18 30 1NO+1NC SCR018230
SCR-22 11 22 32 1NO+1NC SCR022230
SCR-32 15 32 45 2NO+2NC SCR032230
SCR-40 18.5 40 50 2NO+2NC SCR040230
SCR-50 22 50 70 2NO+2NC SCR050230
SCR-65 30 65 80 2NO+2NC SCR065230
SCR-75 37 75 90 2NO+2NC SCR075230
SCR-85 45 85 100 2NO+2NC SCR085230

Enversr Kontaktrler (Kumanda Devresi: 24 V AC 50/60 Hz.)

Tip Anma Gc (kW) Anma Akm AC-3 (A) Anma Termik Akm Ith (A) Yardmc Kontak Sipari Kodu
SCR-9 4 9 20 1NO+1NC SCR009024
SCR-12 5.5 12 25 1NO+1NC SCR012024
SCR-18 7.5 18 30 1NO+1NC SCR018024
SCR-22 11 22 32 1NO+1NC SCR022024
SCR-32 15 32 45 2NO+2NC SCR032024
SCR-40 18.5 40 50 2NO+2NC SCR040024
SCR-50 22 50 70 2NO+2NC SCR050024
SCR-65 30 65 80 2NO+2NC SCR065024
SCR-75 37 75 90 2NO+2NC SCR075024
SCR-85 45 85 100 2NO+2NC SCR085024

www.sigmaelektrik.com
129
AG ALAK GERLM
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Yardmc Kontak Bloklar

Tip Birlikte Kullanlaca Kontaktr Yardmc Kontak Montaj ekli Sipari Kodu
SAC-1 SCM-9.SCM-85 1NO+1NC Sol yan SAC-1
SAC-100 SCM-100SCM-150 1NO+1NC Sol yan SAC-100
SAC-2 SCM-9.SCM-85 1NO+1NC st SAC-2
SAC-2 SCM-9.SCM-85 2NO st SAC-2
SAC-4 SCM-9.SCM-85 2NO+2NC st SAC-4
SAC-4 SCM-9.SCM-85 3NO+1NC st SAC-4
SAC-4 SCM-9.SCM-85 1NO+3NC st SAC-4
SAC-4 SCM-9.SCM-85 4NO st SAC-4
SAC-4 SCM-9.SCM-85 4NC st SAC-4

Yedek Bobinler
Tip Birlikte Kullanlaca Kontaktr Bobin Gerilimi Sipari Kodu
SYB-1 SCM-9.SCM-40 24 V AC 50/60 Hz. SB1-024AC
SYB-1 SCM-9.SCM-40 110 V AC 50/60 Hz. SB1-110AC
SYB-1 SCM-9.SCM-40 220 V AC 50/60 Hz. SB1-220AC
SYB-1 SCM-9.SCM-40 380 V AC 50/60 Hz. SB1-380AC
SYB-2 SCM-50.SCM-85 24 V AC 50/60 Hz. SB2-024AC
SYB-2 SCM-50.SCM-85 110 V AC 50/60 Hz. SB2-110AC
SYB-2 SCM-50.SCM-85 220 V AC 50/60 Hz. SB2-220AC
SYB-2 SCM-50.SCM-85 380 V AC 50/60 Hz. SB2-380AC

3 Kutuplu Kontaktrler in
Yedek Ana Kontak Takmlar
Tip Birlikte Kullanlaca Kontaktr Sipari Kodu
SYK-9 SCM-9 SYK-9
SYK-12 SCM-12 SYK-12
SYK-18 SCM-18 SYK-18
SYK-22 SCM-22 SYK-22
SYK-32 SCM-32 SYK-32
SYK-40 SCM-40 SYK-40
SYK-50 SCM-50 SYK-50
SYK-65 SCM-65 SYK-65
SYK-75 SCM-75 SYK-75
SYK-85 SCM-85 SYK-85
SYK-100 SCM-100 SYK-100
SYK-125 SCM-125 SYK-125
SYK-150 SCM-150 SYK-150

www.sigmaelektrik.com
130
ALAK GERLM AG
KONTAKTRLER
KONTAKTRLER

Termik Rleler
Faz Korumal, evre scaklna kar uyumlu
Tip Birlikte Kullanlaca Kontaktr Termik Ayar Sahas (A) Anma Akm In (A) Sipari Kodu
STRP-22 SCM-9SCM-22 0.1 - 0.16 0.16 STRP22-016
STRP-22 SCM-9SCM-22 0.16 - 0.25 0.25 STRP22-025
STRP-22 SCM-9SCM-22 0.25 - 0.40 0.40 STRP22-040
STRP-22 SCM-9SCM-22 0.40 - 0.63 0.63 STRP22-063
STRP-22 SCM-9SCM-22 0.63 - 1 1 STRP22-1
STRP-22 SCM-9SCM-22 1 - 1.6 1.6 STRP22-1.6
STRP-22 SCM-9SCM-22 1.6 - 2.5 2.5 STRP22-2.5
STRP-22 SCM-9SCM-22 2.5 - 4 4 STRP22-4
STRP-22 SCM-9SCM-22 4-6 6 STRP22-6
STRP-22 SCM-9SCM-22 5-8 8 STRP22-8
STRP-22 SCM-9SCM-22 7 - 10 10 STRP22-10
STRP-22 SCM-9SCM-22 9 - 13 13 STRP22-13
STRP-22 SCM-9SCM-22 12 - 18 18 STRP22-18
STRP-22 SCM-9SCM-22 16 - 22 22 STRP22-22
STRP-40 SCM-32, SCM-40 18 - 26 26 STRP40-26
STRP-40 SCM-32, SCM-40 24 - 36 36 STRP40-36
STRP-40 SCM-32, SCM-40 28 - 40 40 STRP40-40
STRP-85 SCM-50...SCM-85 34 - 50 50 STRP85-50
STRP-85 SCM-50...SCM-85 45 - 65 65 STRP85-65
STRP-85 SCM-50...SCM-85 54 - 75 75 STRP85-75
STRP-85 SCM-50...SCM-85 63 - 85 85 STRP85-85

Termik Rle Raya Montaj Adaptr

Tip Birlikte Kullanlaca Termik Rle Tipi Adet (Koli) Sipari Kodu
SDR-22 STRP-22 100 SDR-22
SDR-40 STRP-40 50 SDR-40
SDR-85 STRP-85 30 SDR-85

www.sigmaelektrik.com
131
AG AKIM
TRANSFORMATRLER
ALAK GERLM AKIM AG AKIM

TRANSFORMATRLER TRANSFORMATRLER

Genel
Sigma alak gerilim akm transformatrleri istenilen g ve doruluk deerlerinde 20 A den 5000 A e kadar olan primer akmlarn 1 A veya
5 A deerinde sekonder akma dntrrler. Sigma alak gerilim akm transformatrleri deiik bara lleri iin 9 farkl boyda TS 620 EN
60044-1 e uygun olarak retilmektedir. stenildiinde Sanayi ve Ticaret Bakanlndan mhrl olarak retilebilmektedir.

Avantajlar
re m ncesi tm manye k n- Nikel kapl kolay montaj
velerin kalite kontrol yaplmak- imkan salayan balan rnn Trkiye de re ldiini
ta ve snflandrlmaktadr. terminalleri gsteren Made in TURKEY yazs

stee bal olarak


mhrl temin
Gvde zerinde kalptan kan ve
TS 620 EN 60044-1 de 3 kV ola-
silinemeyen/kaznamayan evirme
rak istenen primer-sekonder ara-
oran
s izolasyon dayanm sigma akm
transformatrlerinde 7 kV dur.
Atee ve aleve dayankl
termoplas k malzeme

Sigma Elektrik te re mi tamam-


lanan her Akm Transformat-
rnn doruluk sn Omicron
marka test cihaz ile kontrol edil-
mektedir.

Teknik zellikler

En Yksek ebeke Gerilimi 0.72 kV


Kullanm Yeri Bina ii
Srekli alma Akm 1.2xIn
Primer-Sekonder Aras zolasyon Dayanma Gerilimi 7 kV (Standartta 3 kV)
Doruluk Snf 0.2 - 0.5 - 1 - 3 (Koruma iin 5P10 - 10P10 - 5P20 - 10P20)
Emniyet Katsays Ipn<=2000 A (l Klas) <5
Emniyet Katsays Ipn> 2000 A (l Klas) < 10
Gler 1.5 - 2.5 - 3.75 - 5 - 7.5 - 10 -15 - 20 - 25 - 30 VA
Nominal Primer Akm 5 A den 5000 A e kadar
Nominal Sekonder Akm 1 A ve 5 A
alma Frekans 50 - 60 - 150 Hz.
alma Scakl -5 0C / + 45 0C
Termik Anma Akm Ith = 60xIn
Dinamik Anma Akm Idyn = 2.5xIth
www.sigmaelektrik.com
133
AG AKIM
ALAK GERLM AKIM
TRANSFORMATRLER
TRANSFORMATRLER

Akm Transformatr Sekonder Ucunun Ak Kalmamasnn nemi


Akm transformatrnn sekonderine balanan elemanlarn i direnleri ok kk olduundan, akm transformatrleri ksa devre durumunda
alr. Primeri devreye balanm bir akm transformatrnn sekonder ular yksz veya ak braklacak olursa, sekonder sargnn primer sarg
akna zt ynde olan manyetik ak ortadan kalkar. Primerlerden geen akma bal olarak, transformatrn nvesindeki manyetik akm nem-
li lde artar. Manyetik akmn artmas sonucunda transformatr nvesi mknatslanma akmna doyar ve sekonder ularnda birka bin voltluk
bir gerilim meydana gelir. Ayrca manyetik akmn yksek olmas nedeni ile nvedeki demir kayplar artarak nveyi ar derecede str ve transfor-
matr zarar grr. Bu tehlikelerin nlenmesi iin akm transformatrnn sekonder ucu kullanlmasa bile ksa devre edilir.

Akm Transformatr Gvde Ve Sekonder Ucunun Topraklanmasnn nemi Ve Balant ekli


Akm transformatrlerinin sekonder sarglarnn bir ucunun topraklanmas gerekir. Bunun nedeni akm transformatrnn primer sargs ile
sekonder sargs arasnda oluan bir ksa devrede, primer devre gerilimi, topraklanan sekonder u yardmyla g transformatrnn ntr
noktasndan bir kapal devre oluturur.
Akm transformatrnn sekonder sarg ucunun topraklanmamas halinde ise sz konusu arzada primer devre gerilimi, sekondere bal
olan l ve koruma devrelerine tatbik etmi olur. Dolaysyla bu devre zerindeki l ve koruma elamanlarnn izolasyonu delinir. Ayn za-
manda alan personel iin hayati tehlike dourur.

Akm Transformatrlerinin Gcnn Belirlenmesi


Akm transformatrnn gcnn belirlenmesinde aadaki formlden faydalanlabilir. Buradaki en nemli husus tespit edilen gcn, ta-
lep edilecek trafo gcnn tam yknden fazla olmamas ve eyrek yknden de az olmamasdr. Aksi durumda yanl lme veya yan-
l koruma sinyallerinin olumasna sebep olabilir.
Sekondere Balanan Kablonun Oluturaca Kayp (Pk) (VA ) (Ps) Sekonder gc
Akm Trafosu
Yk Aras Mesafe 2.5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 (PA) Alc gc
1m 0.36 0.22 0.15 0.09 (PK) Balant kablo kayplar
2m 0.71 0.45 0.3 0.18 (PT) Temas kayplar (0.5 VA alnabilir)
3m 1.07 0.67 0.45 0.27
4m 1.43 0.89 0.6 0.36
Balant kablo kayplar (PK)
5m 1.78 1.12 0.74 0.44
PK= (Isn2x2l) / Sx56
6m 2.14 1.34 0.89 0.54
7m 2.5 1.56 1.04 0.63 Isn = Sekonder anma akm
8m 2.86 1.79 1.19 0.71 2l = Alc sekonder aras iletkenin uzunluu
S = Bakr iletkenin kesiti (mm2)
9m 3.21 2.01 1.34 0.8
56 = Bakr kablonun zgl iletkenligi
10m 3.57 2.24 1.49 0.89

**Yukardaki tablo haricindeki iletken uzunluklarnda kaybolacak g iin yandaki forml kullanlabilir.

Akm Trafolarna Balanan Baz Cihazlarn Anma Gc (VA)


Alc G (VA)
Ampermetre 0.7 .... 1.5
Wa metre 0.2 .... 5.0
Cosmetre 2.0 .... 6.0
Sayalar 0.4 .... 1.0
Reak f G Kontrol Rleleri 0.5 .... 1.0
Ar Akm Rleleri 0.2 .... 6.0
Ters Akm Rleleri 1.0 .... 2.0
Sekonder Termik Rleleri 7.2 .... 9.0

www.sigmaelektrik.com
134
ALAK GERLM AKIM AG AKIM

TRANSFORMATRLER TRANSFORMATRLER

Akm Transformatrleri Seiminde Kullanlan Baz nemli Terimler


Primer Anma Akm
Akm transformatrleri, srekli almada primer anma akmnn dolaysyla sekonder anma akmnnda 1.2 katna srekli olarak
dayanabilmelidir. Primer anma akm, transformatrn retiminde esas olarak alnan ve nominal alma artlarn belirten akm
deeridir. Sigma akm transformatrleri 150/5 A cl:0.5 10 VA deerlerine kadar primeri sargl olarak retilmektedir.

Primeri Sargl Tip Akm Transformatr

Doyma Katsays
Akm trafolarndaki doyma katsays akm trafosu nvesini doymaya gtren minimum akmdr. Bu akm sekonder akmnn belirli bir kat ola-
rak ifade edilir. Uygulamada n<5 veya n>10 eklinde gsterilir. Bildiimiz gibi akm trafolar doyuma gidinceye kadar primerinden geen
akmla doru orantl olarak sekonderlerinden bir akm gemesine msade ederler. Nve doyuma gittiinde ise primerden ne kadar akm
akarsa aksn sekonderden geen akm ayn kalr. l devrelerinde kullanlacak akm trafolarnda doyma katsaysnn n < 5 olmas iste-
nir. nk oluacak ok yksek ksa devre akmlarnda l aletinin zarar grmemesi istenir. Bu yzden doyma katsays n < 5 olmaldr. Bu
akm trafosunun etiketinde n 5 veya Fs 5 (Emniyet katsays) olarak ifade edilir.
Koruma devrelerinde kullanlan rleler arza durumunda altklarndan seicilii salamak iin anma akmnn 10 katna kadar geen
akmlar alglamak isterler. Bu nedenle rleyi besleyen akm trafosunun sekonderinin anma akmnn 10 katna kadar olan akmlar primerin-
den geen akmla doru orantl olarak lmesi yani doyuma gitmemesi istenir. Bu yzden n > 10 dur. IEC standartlarnda koruma nve-
leri iin doyma katsays 5P10, 10P10 ve 10P20 olarak ifade edilir.

Termik Anma Akm


Akm transformatr, sisteme seri olarak balandndan, sistemde meydana gelecek ksa devre akmlarnn termik etkilerine de daya-
nabilmelidir. Akm transformatrnn termik bakmdan dayanabilecei akm deeri etiketinde termik anma akm (I th) olarak gsterilir. Bir
akm transformatrnn sekonderi ksa devre durumunda iken, 1sn sre ile yaltmnn bozulaca scakla ulamadan dayanabilecei
primer akmnn etkin deeri o akm transformatrnn termik anma akmn belirler. Sigma akm transformatrlerinde termik anma akm
primer anma akmnn 60 katdr.

Dinamik Anma Akm


Dinamik anma akm bir akm transformatrnn primer ebekedeki ksa devre esnasnda, ilk periyotta geecek darbe akmnn yol aaca
mekanik kuvvetler asndan akm transformatrnn dayanabilecei primer akmn maksimum (tepe) deeridir. Dinamik anma akm termik
anma akmnn 2.5 kat olarak gsterilir.

Akm yanlgas ve faz kaymas snrlar ( TS 620 EN 60044-1e gre 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 snflar ):
Aada Verlen Anma Akmlar Anma Akmlar Yzdeler n Faz Kaymas
Aada Verlen
Doruluk Yzdeler n Yzde Akm (Oran) Hatas
Dakka San radyan
Sn
%5 %20 %100 %120 %5 %20 %100 %120 %5 %20 %100 %120
0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 15 5 5 5 0.45 0.24 0.15 0.15
0.2 0.75 0.35 0.2 0.2 30 10 10 10 0.9 0.45 0.3 0.3
0.5 1.5 0.75 0.5 0.5 90 30 30 30 2.7 1.35 0.9 0.9
1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 180 90 60 60 5.4 2.7 1.8 1.8
Anma frekansnda akm hatas ve faz kaymas, sekonder yk, anma yknn 1/1 ve 1/4 arasnda dei inde tablodaki deerler almamaldr.

Akm yanlgs ve faz kaymas snrlar (5P ve 10P snflar iin):


Doruluk Primer Anma Akmnda Faz Kaymas Anma Doruluk Snr Primer Akmnda
Primer Anma Akmnda Akm Yanlgs %
Sn Dakika San radyan Bileik Yanlg %

5P 1 60 18 5
10P 3 - - 10
www.sigmaelektrik.com
135
AG AKIM
ALAK GERLM AKIM
TRANSFORMATRLER
TRANSFORMATRLER

Yaplabilirlik Tablosu

Tip S25BN S20 S30 S40 S50


Pencere ap (mm) ..... 20 24 31 38
Bara ls (mm) ..... 20x10 30x10 40x10 50x10
a 100 100 100 100 100
c b b 80 80 80 80 80
a
N L XL N L XL N L XL N L XL N L XL
c 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60

G (VA) KLAS KLAS KLAS KLAS KLAS

Primer
Akm (A) 0.5 1 3 0.5 1 3 0.5 1 3 0.5 1 3 0.5 1 3

20 10
25 10
30 10 1.5
40 10 1 2.5
50 10 1 2.5
60 10 1.5 2.5 3.75
75 10 2.5 3.75 2.5 3.75
80 10 1.5 3.75 5 3.75 5
100 10 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5
125 10 10 2.5 5 7.5
150 10 10 5 7.5 10
200 10 10 10
250 10 10 10
300 10 10 10
400 10 10 10 10
500 10 10 10
600 10 10 10
750 15 15
800 15 15
1000 15

www.sigmaelektrik.com
136
ALAK GERLM AKIM AG AKIM

TRANSFORMATRLER TRANSFORMATRLER

Yaplabilirlik Tablosu

Tip S60 S80 S100 S125


Pencere ap (mm) 46 67 ..... 126
Bara ls (mm) 60x20 2x(80x10) 100x10 3x(125x10)
c b a 132 165 165 220
a b 107 145 145 190
c 45 55 55 55

G (VA) KLAS KLAS KLAS KLAS

Primer
0.5 1 3 0.5 1 3 0.5 1 3 0.5 1 3
Akm (A)
500 10 15
600 10 10 15
750 10 10 15
800 15 15 15
1000 15 15 15
1200 15 15 15
1250 15 15 15 15
1500 15 15 15 15
1600 15 15 15 15
1800 15 15 15 15
2000 30 30 30 30
3000 30 30 30
3500 30
4000 30
5000 30

www.sigmaelektrik.com
137
AG AKIM
ALAK GERLM AKIM
TRANSFORMATRLER
TRANSFORMATRLER

Boyutlar
S25BN

SGMAS30N/L/XL

SGMA

S40N/L/XL

SGMA

S50N/L/XL

SGMA

www.sigmaelektrik.com
138
ALAK GERLM AKIM AG AKIM

TRANSFORMATRLER TRANSFORMATRLER

Boyutlar
S60

SGMA

S80 A/B

SGMA SGMA

S100 A/B/C

SGMA
SGMA

S125
SGMA

www.sigmaelektrik.com
139
AG AKIM
ALAK GERLM AKIM
TRANSFORMATRLER
TRANSFORMATRLER

Sipari Bilgileri

Tip Primer Akm (A) cl G VA Sipari Kodu

20 0.5 10 S25BN0020510
25 0.5 10 S25BN0025510
30 0.5 10 S25BN0030510
40 0.5 10 S25BN0040510
50 0.5 10 S25BN0050510
S25BN 60 0.5 10 S25BN0060510
75 0.5 10 S25BN0075510
80 0.5 10 S25BN0080510
100 0.5 10 S25BN0100510
125 0.5 10 S25BN0125510
150 0.5 10 S25BN0150510
60 3 2,5 S20XL0060213
75 1 2,5 S20XL0075125
75 3 3,75 S20XL0075337
100 0.5 2,5 S20XL0100525
100 1 5 S20XL0100105
100 3 7,5 S20XL0100307
125 0.5 5 S20XL0125505
125 0.5 7,5 S20XL0125507
125 0.5 10 S20XL0125510
150 0.5 5 S20LL0150505
S20
150 0,5 10 S20LL0150510
200 0.5 10 S20NN0200505
250 0.5 10 S20NN0250505
300 0.5 10 S20NN0300505
400 0.5 10 S20NN0400505
150 0.5 10 S20LL0150510
200 0.5 10 S20NN0200510
250 0.5 10 S20NN0250510
300 0.5 10 S20NN0300510
400 0.5 10 S20NN0400510

www.sigmaelektrik.com
140
ALAK GERLM AKIM AG AKIM

TRANSFORMATRLER TRANSFORMATRLER

Sipari Bilgileri

Tip Primer Akm (A) cl G VA Sipari Kodu

75 1 2.5 S30LL0750525
75 3 3.75 S30LL0750537
100 0.5 2.5 S30LL0100525
100 1 5 S30LL0100105
100 3 7.5 S30LL0100307
125 0.5 5 S30LL0125505
150 0.5 5 S30LL0150505
150 0.5 10 S30LL0150510
200 0.5 10 S30LL0200510
250 0.5 10 S30NN0250510
S30 300 0.5 10 S30NN0300510
400 0.5 10 S30NN0400510
500 0.5 10 S30NN0500510
600 0.5 10 S30NN0600510
150 0.5 10 S30XL0150510
200 0.5 10 S30LL0200510
250 0.5 10 S30NN0250510
300 0.5 10 S30NN0300510
400 0.5 10 S30NN0400510
500 0.5 10 S30NN0500510
600 0.5 10 S30NN0600510
300 0.5 10 S40NN0300510
400 0.5 10 S40NN0400510
500 0.5 10 S40NN0500510
600 0.5 10 S40NN0600510
750 0.5 10 S40NN0750510
S40
800 0.5 10 S40NN0800510
500 0.5 15 S40NN0500515
600 0.5 15 S40NN0600515
750 0.5 15 S40NN0750515
800 0.5 15 S40NN0800515
600 0.5 10 S50XL0600510
750 0.5 10 S50LL0750510
800 0.5 10 S50NN0800510
1000 0.5 10 S50NN1000510
S50
600 0.5 15 S50XL0600515
750 0.5 15 S50XL0750515
800 0.5 15 S50XL0800515
1000 0.5 15 S50NN1000515

www.sigmaelektrik.com
141
AG AKIM
ALAK GERLM AKIM
TRANSFORMATRLER
TRANSFORMATRLER

Sipari Bilgileri

Tip Primer Akm (A) cl G VA Sipari Kodu

500 0.5 10 S00600500510


600 0.5 10 S00600600510
750 0.5 10 S00600750510
800 0.5 10 S00600800510
1000 0.5 10 S00601000510
1200 0.5 10 S00601200510
1250 0.5 10 S00601250510
1500 0.5 10 S00601500510
1600 0.5 10 S00601600510
2000 0.5 10 S00602000510
S60
500 0.5 15 S00600500515
600 0.5 15 S00600600515
750 0.5 15 S00600750515
800 0.5 15 S00600800515
1000 0.5 15 S00601000515
1200 0.5 15 S00601200515
1250 0.5 15 S00601250515
1500 0.5 15 S00601500515
1600 0.5 15 S00601600515
2000 0.5 15 S00602000515
600 0.5 15 S080B0600515
750 0.5 15 S080B0750515
800 0.5 15 S080B0800515
1000 0.5 15 S080B1000515
1200 0.5 15 S080B1200515
1250 0.5 15 S080B1250515
1500 0.5 15 S080B1500515
1600 0.5 15 S080A1600515
2000 0.5 15 S080A2000515
2500 0.5 15 S080A2500515
3000 0.5 15 S080A3000515
S80
600 0.5 30 S080B0600530
750 0.5 30 S080B0750530
800 0.5 30 S080B0800530
1000 0.5 30 S080B1000530
1200 0.5 30 S080B1200530
1250 0.5 30 S080B1250530
1500 0.5 30 S080B1500530
1600 0.5 30 S080A1600530
2000 0.5 30 S080A2000530
2500 0.5 30 S080A2500530
3000 0.5 30 S080A3000530

www.sigmaelektrik.com
142
ALAK GERLM AKIM AG AKIM

TRANSFORMATRLER TRANSFORMATRLER

Sipari Bilgileri

Tip Primer Akm (A) cl G VA Sipari Kodu

1000 0.5 15 S100C1000515


1200 0.5 15 S100C1200515
1250 0.5 15 S100C1250515
1500 0.5 15 S100C1500515
1600 0.5 15 S100C1600515
2000 0.5 15 S100C2000515
S100
1000 0.5 30 S100C1000530
1200 0.5 30 S100C1200530
1250 0.5 30 S100C1250530
1500 0.5 30 S100C1500530
1600 0.5 30 S100C1600530
2000 0.5 30 S100C2000530
1500 0.5 15 S01251500515
1600 0.5 15 S01251600515
2000 0.5 15 S01252000515
2500 0.5 15 S01252500515
3000 0.5 15 S01253000515
4000 0.5 15 S01254000515
5000 0.5 15 S01255000515
S125
1500 0.5 30 S01251500530
1600 0.5 30 S01251600530
2000 0.5 30 S01252000530
2500 0.5 30 S01252500530
3000 0.5 30 S01253000530
4000 0.5 30 S01254000530
5000 0.5 30 S01255000530

www.sigmaelektrik.com
143
ANALOG L
ALETLER
L ALETLER
ANALOG L ALETLER

Genel
Sigma analog l aletleri AC akm ve gerilimleri lmek amacyla 96x96 mm ve 72x72 mm boyutlarnda TS 5590 EN 60051-2 standartlarna
uygun olarak retilmektedir. Analog tip ampermetreler 30-50 ve 100 A iin direkt kullanma uygun olup doruluk snf 2.5 dir. Akm trafolu
olarak ise 30 A den 5000 A e kadar AC akmlar klas 1.5 olarak lerler. Analog tip voltmetreler 250 V ve 500 V luk AC gerilimleri lmek
zere 2 farkl deerde retilmektedir.

Teknik zellikler
Dner demirli alma metodu
AC akm ve gerilim lm
30/5 A den 5000/A e kadar
72x72 mm ve 96x96 mm boyutlarnda iki farkl tip
Akm trafolu tipler iin 1.5, direk tipler iin 2.5 klas hata snf
2000 V izolasyon dayanm
Ampermetreler iin <1 VA, voltmetreler iin <3 VA g tketimi

Avantajlar
Analog tipler iin deitirilebilir skala
Isya dayankl alev almaz termoplastik gvde
100 A e kadar akm trafosuz direkt lm yapabilme imkan
Standart olarak sunulan terminal koruyucu kapak ile IP20
koruma snf

Balantlar

Akm Trafolu Kullanm Direkt Balan Voltmetre Balan s


(Ampermetre) (Ampermetre)

www.sigmaelektrik.com
145
L ALETLER
ANALOG L ALETLER

Teknik zellikler
AMPERMETRELER VOLTMETRELER

Tip

SA 96A SA 72A SA 96V SA 72V


lme Dalga ekli AC (r.m.s) AC (r.m.s) AC (r.m.s) AC (r.m.s) AC (r.m.s) AC (r.m.s)
30/5 A 30/5 A
30... 100 A 5000/5 A 30... 100 A 5000/5 A
lme Sahas 250 V - 500 V 250 V - 500 V
Direkt Bal Akm Direkt Bal Akm
trafolu trafolu
Hata Sn 2.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5

Dner Dner Dner Dner


alma Metodu
Demirli Demirli Demirli Demirli

alma Frekans 45 - 65 Hz. 45 - 65 Hz. 45 - 65 Hz. 45 - 65 Hz.


Srekli Ar
Ykleme 1.2xln 1.2xln 1.2xln 1.2xln
(2 saat)
Ksa Sreli Ar
Ykleme 10xln 10xln 2xUn 2xUn
(5 saniye)
G Tketimi (maks.) 1 VA 1 VA 3 VA 3 VA
zalasyon Test
Gerilimi 2 kV 2 kV 2 kV 2 kV
EN 61010-1 e Gre
alma Konumu Dikey Dikey Dikey Dikey
alma Scakl -10 C ile + 55 C -10 C ile + 55 C -10 C ile + 55 C -10 C ile + 55 C
Depolama Scakl -20 C ile + 70 C -20 C ile + 70 C -20 C ile + 70 C -20 C ile + 70 C

Boyutlar

Tip A B C D E F
96x96 96 91 90 5.5 65 43
72x72 72 67 66 5.5 65 43

www.sigmaelektrik.com
146
L ALETLER
ANALOG L ALETLER

Sipari Bilgileri
Analog Tip Dner Demirli Ampermetreler
Tip kodu 96x96 Tip kodu 72x72 Sipari kodu Sipari kodu
zellikler
mm iin mm iin 96x96 mm iin 72x72 mm iin

SA 96A SA 72A 30 A direkt lm SA96A-D030 SA72A-D030


SA 96A SA 72A 50 A direkt lm SA96A-D050 SA72A-D050
SA 96A SA 72A 100 A direkt lm SA96A-D100 SA72A-D100
SA 96A SA 72A X/5 A akm trafolu SA96A-0030 SA72A-0030
SA 96A SA 72A 40/5 A akm trafolu SA96A-0040 SA72A-0040
SA 96A SA 72A 50/5 A akm trafolu SA96A-0050 SA72A-0050

SA 96A SA 96A SA 72A 50/5 A akm trafolu SA96A-0060 SA72A-0060


SA 96A SA 72A 75/5 A akm trafolu SA96A-0075 SA72A-0075
SA 96A SA 72A 100/5 A akm trafolu SA96A-0100 SA72A-0100
SA 96A SA 72A 125/5 A akm trafolu SA96A-0125 SA72A-0125
SA 96A SA 72A 150/5 A akm trafolu SA96A-0150 SA72A-0150
SA 96A SA 72A 200/5 A akm trafolu SA96A-0200 SA72A-0200
SA 96A SA 72A 250/5 A akm trafolu SA96A-0250 SA72A-0250
SA 96A SA 72A 300/5 A akm trafolu SA96A-0300 SA72A-0300
SA 72A
SA 96A SA 72A 400/5 A akm trafolu SA96A-0400 SA72A-0400
SA 96A SA 72A 500/5 A akm trafolu SA96A-0500 SA72A-0500
SA 96A SA 72A 600/5 A akm trafolu SA96A-0600 SA72A-0600
SA 96A SA 72A 100/5 A akm trafolu SA96A-0800 SA72A-0800
SA 96A SA 72A 1000/5 A akm trafolu SA96A-1000 SA72A-1000
SA 96A SA 72A 1250/5 A akm trafolu SA96A-1250 SA72A-1250
SA 96A SA 72A 1500/5 A akm trafolu SA96A-1500 SA72A-1500
SA 96A SA 72A 1600/5 A akm trafolu SA96A-1600 SA72A-1600
SA 96A SA 72A 2000/5 A akm trafolu SA96A-2000 SA72A-2000
SA 96A SA 72A 2500/5 A akm trafolu SA96A-2500 SA72A-2500
SA 96A SA 72A 3000/5 A akm trafolu SA96A-3000 SA72A-3000
SA 96A SA 72A 4000/5 A akm trafoluu SA96A-4000 SA72A-4000
SA 96A SA 72A 5000/5 A akm trafolu SA96A-5000 SA72A-5000

Analog Tip Dner Demirli Voltmetreler


Tip kodu zellikler ller (mm) Sipari kodu
SA 96V 0-250 V AC 96x96 SA96V-0250
SA 96V 0-500 V AC 96x96 SA96V-0500
SA 72V 0-250 V AC 72x72 SA72V-0250
SA 72V 0-500 V AC 72x72 SA72V-0500
SA 96V SA 72V

www.sigmaelektrik.com
147
DJTAL L
ALETLER
L ALETLER
DJTAL L ALETLER

Genel
Sigma dijital l aletleri AC akm ve gerilimler lmek zere 96x96 mm ve 72x72 mm
boyutlarnda retilmektedir. Dijital Ampermetreler akm Transformatrleri ile birlikte kullanlmak
suretiyle bal bulunduklar sistemin akmn gsterirler. zerindeki SET tuu sayesinde 5000 A e
kadar olan akmlar akm transformatr zerinden gsterme imkanna sahiptirler.
Dijital votmetreler ise 600 V a kadar olan AC gerilimleri lmek iin tasarlanmtr.

Dijital Ampermetrelerin Kullanm:


1. Cihazn arkasnda bulunan 3-4 nolu ulara
akm transformatrnn sekonderini balaynz.
2. Cihazn arkasnda bulunan 1-2 nolu ulara
A besleme gerilimi olan 220 Vu tatbik ediniz.
SET

SGMA SV 96 A 3. SET tuuna 2 saniye sreyle basnz. Ekranda


fabrika knda ayarlanan akm deeri tanp
snme balayacaktr.
4. Aa ve yukar tularn kullanarak akm
transformatr primer deerini giriniz.
5. Akm deerini sabitlemek iin SET tuuna basnz.
Ekranda 0000 deeri gzkecektir.

Dijital Voltmetrelerin Kullanm:


1. 3-4 nolu ulara llmesini istediiniz gerilim
giriini balaynz.
2. 1-2 nolu ulara besleme gerilimi olan 220 V u
V tatbik ediniz.
SGMA SV 96 V

www.sigmaelektrik.com
149
L ALETLER
DJTAL L ALETLER

Teknik zellikler

AMPERMETRE VOLTMETRE

Besleme Ger. (Un) 220 VAC 220 VAC


alma Aral (0.9-1.1) x Un (0.9-1.1) x Un
alma Frekans 50/60 Hz. 50/60 Hz.
lm Aral 0-5000 A~ 0-600V~
Montaj Sn CAT III CAT III
Hata Sn 1%+ 1 digit 1%+ 1 digit
Ortam Scakl -5 C.:+50 C -5 C.:+50 C

Balant emalar
AMPERMETRE VOLTMETRE

SD96A SD72A SD96V SD72V

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

1A 1A 1A 1A

L L L L
Akm Trafosu N Akm Trafosu N l N l N
Sekonder Ular Besleme Sekonder Ular Besleme Ular Besleme Ular Besleme
Ular Ular Ular Ular

Cihazn Arkasnda Kalmas Gereken Boyutlar


Minimum Gvenlik Mesafesi

Duvar Duvar (96x96) mm l Aletleri Pano Kesim lleri


73 mm
73 mm 64 mm
83 mm
64 mm 76 mm
90 mm

92 mm
90 mm
66 mm
90 mm

90 mm
92 mm

SD96A SD96V
(72x72) mm l Aletleri Pano Kesim lleri
SD72A SD72V 83 mm
76 mm
50 mm 50 mm
66 mm

68 mm
66 mm

www.sigmaelektrik.com 66 mm
68 mm
150
Gvenliinizi ansa brakmayn!
KALTE
KONTROL
KALTE KONTROL

Tasarmdan Kaliteye Herey Kontrolmz Altnda!

Sigma Elektrikte i sreleri tasarmla balar. Tasarm almalarnda dnyann sayl tasarm yazlmla-
rndan Unigraphics kullanlmaktadr. Bu yazlm sayesinde tasarm tamamlanan rnler simule edilerek
kalp yapm ncesi olas hatalar tespit edilerek tasarm kontrol yaplabilmektedir.

Unigraphics te tasarm yaplan kalplar CNC kontroll tezgahlarda retilmekte ve ksa srede retime
hazr hale gelmektedir.

Kalp yapmnda olduu gibi retimde de en son retim teknolojileri kullanlmaktadr. Yandaki resimde
indksiyon kayna ile yaplan gm kontak kayna grlmektedir. Bu proseste scaklk ve kaynak za-
man otomatik olarak kontrol edilerek her kaynan ayn kalitede yaplmas salanmaktadr.

Bir alak gerilim devre kesicisinin kalitesini belirleyen en nemli kriter ksa devre kesme kapasitesidir.
Sigma Elektrik sahip olduu modern ksa devre g laboratuar ile alak gerilim devre kesicilerinin
ksa devre testlerini yapabilmenin yan sra ulusal ve uluslar aras standartlarda belirtilen tm tip test-
lerini kendi bnyesinde yapabilmektedir.

Kalite Kontrol

Otomatik Sigorta AG Devre Kesici AG Devre Kesicileri Termo-Plastik Malzeme AG Devre Kesici Otomatik Sigorta Ar
Ani Ama Testi Kontak Diren lm zolasyon Testi Kzgn Tel Testi Ani Ama Testi Akm Salclarnn Kalibrasyonu

Akm Transformatr Akm Transformatr Akm Transformatr l Aletlerinin Testi AG Kontaktrleri Kontaktr Ana Kontak Te-
zolasyon Testi Snf Dorulama Testi Nve Testi Bobin alma mas Kontrol
Karakteristiklerinin Kontrol

www.sigmaelektrik.com
152
KALTE BELGELERMZ

ISO 9001:2008
CE UYGUNLUK BELGELER
TSE TRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGELER
Gvenliinizi ansa brakmayn!

Ekiolu Mah. Yeni ile Cad. No:40 34794 Alemda - ekmeky / stanbul / TURKEY www.sigmaelektrik.com
Tel: +90 216 429 72 01 (pbx) Fax: +90 216 484 41 01 sigma@sigmaelektrik.com ISO 9001 : 2008