You are on page 1of 20

LESSON NOTES

iLove J-Drama #3
iLove Chapter III - Twist of Fate

CONTENTS
2 Kanji
5 Kana
10 Romanization
14 English
19 Vocabulary
20 Sample Sentences

# 3
COPYRIGHT 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED.
KANJI

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

11. :

12. :

13. :

14. :

15. :

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 2


16. :

17. :

18. :

19. :

20. :

21. :

22. :

23. :

24. :

25. :

26. :

27. :

28. :

29. :

30. :

31. :

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 3


32. :

33. :

34. :

35. :

36. :

37. :

38. :

39. :

40. :

41. :

42. :

43. :

44. :

45. :

46. :

47. :

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 4


48. :

49. :

50. :

51. :

52. :

53. :

54. :

55. :

56. :

57. :

58. :

59. :

60. :

61. :

KANA

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 5


1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

11. :

12. :

13. :

14. :

15. :

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 6


16. :

17. :

18. :

19. :

20. :

21. :

22. :

23. :

24. :

25. :

26. :

27. :

28. :

29. :

30. :

31. :

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 7


32. :

33. :

34. :

35. :

36. :

37. :

38. :

39. :

40. :

41. :

42. :

43. :

44. :

45. :

46. :

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 8


47. :

48. :

49. :

50. :

51. :

52. :

53. :

54. :

55. :

56. :

57. :

58. :

59. :

60. :

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 9


61. :

62. :

ROMANIZATION

1. YAMASAKA Ippai bideo ga todoiterundesu kedo.


JUNJI:

2. KAWAIKE honto desu ka?


NANASE:

3. YAMASAKA Junbi wa ii desu ka?


JUNJI:

4. KAWAIKE Junbi ii n desu kedo, sono mae ni, chotto, jitsu wa, Junji ni mo bideo
NANASE: ga todoiteru n desu yo.

5. YAMASAKA E, watashi ni desu ka.


JUNJI:

6. KAWAIKE Junji ni rabu-messji ga, jitsu wa, todoitete. Sore o saki ni miru kara,
NANASE: chotto kore o kashite kudasai. Koko ni.

7. YAMASAKA E, watashi ni desu ka?


JUNJI:

8. KAWAIKE Anata ni.


NANASE:

9. YAMASAKA Datte, kore wa Nanase-san ni bosh shita,


JUNJI:

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 10


10. KAWAIKE Demo, takusan todoichatta n de chotto hayaku mite kudasai.
NANASE:

11. YAMASAKA Hai, yatt.


JUNJI:

12. KAWAIKE Sugoi desu yo. Junbi wa ii desu ka?


NANASE:

13. YAMASAKA Iya, chotto matte kudasai ne. H, y! Hai.


JUNJI:

14. KAWAIKE Hai. Sore j, ikkome desu.


NANASE:

15. YAMASAKA Hai, onegai shimasu. H.


JUNJI:

16. FERUNANDA: Junji-san yoroshiku onegai shimasu.

17. RIZU: Yoroshiku onegai shimasu.

18. DEN: Yoroshiku onegai shimasu.

19. SARUBI: Yoroshiku onegai shimasu.

20. VIKK: Hajimemashite, Kankoku no Sru no Vikk desu. Junji-san wa


yoroshiku onegaishimasu.

21. RIZU: Hajimemashite, watashi wa Amerika no Shikago ni Rizu desu.

22. SARUBI: Hajimemashite, Noruw no Toronheimu no Sarubi desu.

23. DEN: Hajimemashite, Amerika no Firaderufia no Den desu.

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 11


24. FERUNANDA: Hajimemashite, Uruguai no Montebideo no Ferunanda desu.

25. SARUBI: Nijussai desu.

26. DEN: Jky-sai desu.

27. FERUNANDA: Sanjni-sai desu.

28. VIKK: Amai jroku-sai kakeru ni desu.

29. RIZU: Rokujgo-sai desu. Wakaku nai kedo keiken ga arimasu.

30. VIKK: Shumi wa yoga wa, tenisu wa, nihongo no benky, nado desu.

31. SARUBI: Watashi no shumi wa ongaku to eiga desu.

32. RIZU: Shumi wa ongaku desu.

33. FERUNANDA: Shumi wa ongaku desu. Watashi wa tanoshii hito desu.

34. DEN: Shumi wa dorama to eiga o miteiru.

35. VIKK: Watashi no ii tokoro wa watashi nado saik na kawaii bshi desu.

36. SARUBI: Watashi no ii tokoro wa Noruw no choko ga oishii desu.

37. DEN: Watashi wa suggoku warui monomane suru. Nee, d itadakimasu


tte nani?

38. RIZU: Jun-san genki desu ka?

39. DEN: Junji-san, dyizun-rando o ikimash.

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 12


40. DEN: Pikku m

41. YAMASAKA Iy d shimash.


JUNJI:

42. KAWAIKE D shimasu ka?


NANASE:

43. YAMASAKA Erabanai to ikenai n desu ka ne.


JUNJI:

44. KAWAIKE Erande kudasai.


NANASE:

45. YAMASAKA Iy muzukashii desu yo kore wa, Un, j, iy nonto ni muzukashii


JUNJI: desu ne. Mina-san hont ni koseiteki de,

46. KAWAIKE Un, kawaikute ne.


NANASE:

47. YAMASAKA Hai, otona no josei kara,


JUNJI:

48. KAWAIKE Josei kara, jnanasai made ne.


NANASE:

49. YAMASAKA Iy muzukashii. J, ddesh ne. Watashi wa Nanase-san de,


JUNJI:

50. KAWAIKE Dehe, s, sore wa nai, nai desu ne, nai desu.
NANASE:

51. YAMASAKA Nai, hai. Iy.


JUNJI:

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 13


52. KAWAIKE Bosh shite nainde,
NANASE:

53. YAMASAKA A, s desu ne. Hai. Iy, honto minna yokatta desu ne. Iy,
JUNJI: erabemasen.

54. KAWAIKE Dame desu. Otoko nara erande kudasai. Minna mo sore o
NANASE: nozonderu n desu yo.

55. YAMASAKA Wakarimashita. Iy, mina-san hont ni yokattandesu kedo, J, aete


JUNJI: hitori erabu nara, otona no iroke ni.

56. KAWAIKE .
NANASE:

57. YAMASAKA Meromero tto kichaimashita ne. Rizu-san.


JUNJI:

58. KAWAIKE Rizu-san.


NANASE:

59. YAMASAKA Hai.


JUNJI:

60. KAWAIKE Oksan t onaji gurai no toshi demo keiken ga aru kara m zettai ii to
NANASE: omoimasu.

61. YAMASAKA Iroiro oshiete kudasai. Yoroshiku onegai shimasu.


JUNJI:

ENGLISH

1. JUNJI We received a lot of videos.


YAMASAKA:

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 14


2. NANASE Oh, really?
KAWAIKE:

3. JUNJI Are you ready?


YAMASAKA:

4. NANASE I'm ready. But before we get to that, we actually received some
KAWAIKE: videos for you, too.

5. JUNJI What? For me?


YAMASAKA:

6. NANASE In fact, we got some love messages for you Junji, and we are going
KAWAIKE: to watch them first. So let me get this. Here.

7. JUNJI Really, for me?


YAMASAKA:

8. NANASE For you.


KAWAIKE:

9. JUNJI But this was all for you Nanase...


YAMASAKA:

10. NANASE But we got a lot of videos, so let's hurry and watch them.
KAWAIKE:

11. JUNJI Yes, woohoo!


YAMASAKA:

12. NANASE They are great. Are you ready?


KAWAIKE:

13. JUNJI Wait, hold on. Yaaaah! Yes.


YAMASAKA:

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 15


14. NANASE Okay, then, this is the first one.
KAWAIKE:

15. JUNJI Yes, please. Hah.


YAMASAKA:

16. FERNANDA: Junji, please be kind to me.

17. LIZ: Please be kind to me.

18. DANNI: Please be kind to me.

19. SOLVI: Please be kind to me.

20. VICKY: How do you do? I'm Vicky from Seoul, Korea. Junji, please be kind
to me.

21. LIZ: How do you do? I'm Liz from Chicago in America.

22. SOLVI: How do you do? I'm Solvi from Trondheim in Norway.

23. DANNI: How do you do? I'm Danni from Philadelphia in America.

24. FERNANDA: How do you do? I'm Fernanda from Montevideo in Uruguay.

25. SOLVI: I'm 20 years old.

26. DANNI: I'm 19 years old.

27. FERNANDA: I'm 32 years old.

28. VICKY: I'm sweet 16x2 years old.

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 16


29. LIZ: I'm 65 years old. I'm not young, but I'm experienced.

30. VICKY: My hobbies are Yoga, tennis, learning Japanese, etc.

31. SOLVI: My hobbies are music and movies.

32. LIZ: My hobby is music.

33. FERNANDA: My hobby is music. I'm a fun person.

34. DANNI: My hobbies are watching Drama and movies.

35. VICKY: My selling point is me and my cutiest hat.

36. SOLVI: My selling point is chocolate in Norway is yummy.

37. DANNI: I do a really bad impersonation. "Hey, what is how would you take
it?"

38. LIZ: Jun-san, how are you?

39. DANNI: Junji, let's go to Disneyland.

40. DANNI: Pick me.

41. JUNJI Well, what I should do?


YAMASAKA:

42. NANASE What are you gonna do?


KAWAIKE:

43. JUNJI I have to choose, right?


YAMASAKA:

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 17


44. NANASE Please pick.
KAWAIKE:

45. JUNJI Well this is gonna be tough. Okay, then, well it's really tough.
YAMASAKA: Everyone is very unique and...

46. NANASE Yeah, and cute.


KAWAIKE:

47. JUNJI Yes, from mature women to,


YAMASAKA:

48. NANASE to young women.


KAWAIKE:

49. JUNJI It's tough. Then, well. I'll pick Nanase.


YAMASAKA:

50. NANASE Ha! Well, that's not going to happen. Nope, never.
KAWAIKE:

51. JUNJI No, Okay. Oh well.


YAMASAKA:

52. NANASE I didn't submit a video, so.


KAWAIKE:

53. JUNJI Ah, that's right. Yes, well, they were all so good. Well, I can't choose.
YAMASAKA:

54. NANASE You have to. If you're a man, you'll choose! Everyone wants you to
KAWAIKE: choose.

55. JUNJI Okay, I understand. Well, all of them were really good, but if I have
YAMASAKA: to pick one, then I'll go for sophisticated sultriness.

CONT'D OVER

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 18


56. NANASE Oh!
KAWAIKE:

57. JUNJI She knocked me out, Liz did.


YAMASAKA:

58. NANASE Liz.


KAWAIKE:

59. JUNJI Yep.


YAMASAKA:

60. NANASE Even though she is your mother's age, she is experienced, so I think
KAWAIKE: she would be a great match.

61. JUNJI Please teach me everything. Please be kind to me.


YAMASAKA:

VOCABULARY

Kanji Kana R omaji English

kankoku Korea

meromero far gone on

iroke sultry

otokonara if you were a man

kosteki unique

monomane mimic

montebideo Montevideo

uruguai Uruguay

toronheimu Trondheim

noruw Norway

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 19


firaderufia Philadelphia

shikago Chicago

sru Seoul

bo application

SAMPLE SENTENCES


Wazawaza Kankoku ni itte kimuchi o kau.

I go all the way to Korea to buy kimchi.

JAPANESEPOD101.COM ILOVE J-DRAMA #3 - ILOVE CHAPTER III - TWIST OF FATE 20