You are on page 1of 1

Kurye Hizmeti

Yenibosna kurye ekibi olarak gnn her saatinde hizmetleri vermekteyiz.

Yenibosna dan dier semtlere veya stanbulun herhangi semtleri arsnda tanmas gereken
veya aldrmanz gereken eyleri stanbulun her semtinde hizmet vermekte olan motorlu
kuryelerimiz ile annda gerekletirebilmektesiniz.

Tahsilat takibi ve finansman skntlarnn almasnda irketler Yenibosna motorlu kurye ile
mterilerine iletmesi gereken faturalarn bir ka saat ierisinde ulatrarak tahsilatlarn daha
erken alabilmekteler.
Yeilky Atatrk Havaalan Motorlu Kurye hizmetlerini 1996 ylndan bu gne kurumsal
olarak gerekletirmekte ve stanbulun bata gelen motorlu kurye irketiyiz.

Cep telefonunun hayatmza giriinden sonra artk onsuz nasl yapamyor isek Yeilky
havaalan kurye hizmetleri de olmadan i ve zel hayatmz gerekten ok zorlu hale
gelmektedir.

Yeilky kurye hizmeti her an ihtiya duyulabilecek bir hizmettir.

Trafik younluu, ehrin byk oluu, zaman yetersizlii, ilerin okluu, maliyetler, ilave
personel istihdamnn zorluu, bir kiiye bal kalabilme, ayn anda birden ok iin
yaplabilme gereklilii, olumsuz hava artlar ve daha onlarca sebepten dolay motorlu kurye
kullanm ok nemli ve gerekli bir hizmet haline gelmitir.