You are on page 1of 4

SEBUT HARGA PENDAWAIAN ELEKTRIK 1 FASA DAN 3

FASA

Harga Pendawaian Elektrik dan Pemasangan (2016):

1.Harga Pendawaian - Permukaan (surface) menggunakan PVC atau uPVC conduit.


- Harga pendawaian lampu = RM65
- Harga pendawaian kipas termasuk hook= RM80
- Harga pendawaian soket plug =RM 85
- Harga pendawaian aircond =RM130-RM160
- Harga pendawaian water heater =RM 130-RM 160

2. Harga Pendawaian - Tanam Dalam Simen (conceal):


- Pendawaian lampu = RM80
- Pendawaian kipas = RM90
- Pendawaian soket plug 13A = RM100
- Pendawaian aircond = RM 150-RM 100
- Pendawaian Water Heater = RM150-RM180

3. Harga pendawaian Autogate (Guna Armoured Cable-Pendawaian Bawah Tanah)


- RM800-Rm1400 (Ikut Panjang Armoured Cable)

4. Harga Pendawaian Autogate (Surface Wiring) Pendawaian Permukaan Menggunakan PVC Conduit
= RM 300 hingga RM500( Bergantung pada panjang)

5. Harga pendawaian Door Bell + pemasangan = RM 140

6. Network CAT5e cabling 1 Point = RM170

7. Pemasangan pemutus litar ke bumi(Earthing) menggunakan rod kuprum dan penyediaan tapak rod
= RM150/lot-Rm250/lot
8. Pemasangan DB (Switch Board)
- Single phase 8way hingga 20 way termasuk barang RM400 - RM500
- Single phase atas 20 way termasuk barang RM600 ke RM750
- Three phase untuk rumah termasuk barang RM1250
*Untuk metalclad DB tambah RM200

9 .UPAH PASANG SAHAJA


- Pasang Semua Jenis Lampu Filamen = RM 10- RM15
- Pasang Semua Jenis Lampu Pendafluor = RM 20-RM 25
- Pasang Semua Jenis Lampu Downlight termasuk tebuk = RM 25- RM 30
- Pasang Semua Jenis Lampu Hiasan = RM 40-RM 50
- Pasang Kipas 3 bilah biasa = RM35
- Pasang Kipas hiasan (4 bilah ke atas) = RM50
SEBUT HARGA PENDAWAIAN ELEKTRIK
Harga Pemasangan (sahaja) Lampu, Kipas, Soket dan Suis:

Pasang semua jenis lampu filament RM10


Pasang semua jenis lampu pendarfluor dan lampu tangga RM15
Pasang lampu hiasan (lampu gantung) RM 20 (minimum - bergantung kepada complexity)
Pasang semua jenis kipas : RM 30 untuk pasang kipas 3 daun
RM 35 untuk pasang kipas 4 daun ke atas
RM 40 untuk pasang kipas 4 daun ke atas dan mempunyai lampu hiasan
RM 30 untuk tambah cangkuk (hook)
Pasang socket 13A RM7
Pasang switch RM7
Tanam base socket/switch RM25 untuk hacking, barang dan pemasangan
Pasang Water Heater RM 80 untuk pasang Water Heater sekali dgn simple piping

Harga Pendawaian (surface/permukaan) Lampu, Kipas, Sokcet Plug dan lain-lain lagi:

Pendawaian lampu untuk satu point (mcb + pvc conduit/casing + wire 1.5 + 1 switch)
: Wiring sahaja RM 65
Wiring dan Pemasangan Lampu Filaminn) = RM 65 + RM 10
Wiring dan Pemasangan Pendaflour = RM 65 + RM 15
Pendawaian kipas untuk satu point (mcb + pvc conduit/casing + wire 1.5 + 1 switch)
: Wiring sahaja RM 75
Wiring dan Pemasagan Kipas RM 75 + RM30 (3 daun)
Wiring dan Pemasagan Kipas RM 75 + RM35 (4 daun dan ke atas)
Wiring dan Pemasagan Kipas RM 75 + RM40 (4 daun dan ke atas dan mempunyai lampu hiasan)
Pendawaian soket 13A untuk satu point (mcb + pvc conduit/casing + wire + 1 socket) RM 80
Pendawaian Water Heater (tanpa piping) untuk satu point
: Untuk kabel 2.5mm RM 80
: Untuk kabel 4mm RM120
Pendawaian dan pemasangan papan agihan elektrik(DB) 6 hala satu fasa = RM350, 1 unit MAIN
SWITCH 2P/240V/63A, 1 unit ELCB, 6 unit MCB 6A/16A/20A.

Harga bergantung kepada jenis pendawaian surface/concealed, jarak dan laluan pendawaian
Terma Penggunaan Jenis kabel, Soket, Suis, Lampu dan Casing Lampu

Pendawaian lampu/kipas menggunakan kabel 1.5mm yang diluluskan oleh SIRIM.


Pendawaian soket 13A menggunakan kabel 2.5mm yang diluluskan oleh SIRIM.
Water Heater/Aircond menggunakan kabel 4.0/2.5 yang diluluskan oleh SIRIM.
Pendawaian Auto Gate menggunakan kabel 4.0/2.5 atau menggunakan armored cable
Menggunakan soket plug 13A/15A yang diluluskan oleh SIRIM.

Terma Kos Tambahan:

Tambahan RM5.00 per meter/3.3 kaki untuk pendawaian kabel 1.5mm jika melebihi 15 meter/50 kaki
setiap unit.
Tambahan RM7.00 per meter/3.3 kaki untuk pendawaian kabel 2.5mm jika melebihi 15 meter/50 kaki
setiap unit.
Tambahan RM10.00 per meter/3.3 kaki untuk pendawaian kabel 4.0mm jika melebihi 15 meter/50
kaki setiap unit.
Tambahan RM7.00 per kaki untuk hacking tanam kabel
Tambahan RM10.00 per unit untuk penambahan MCB 6A/16A/20A.