You are on page 1of 13

TKO SMO?

Vodei vjerski medij Pokrenuti 498.710


u Republici Hrvatskoj. u studenom jedinstvenih posjetitelja,
Nae teme: obitelj, vjera, 2011. godine 1.352.578 posjeta
kultura, ivot i 2.434.521 prikaza
stranica mjeseno*

* srpanj 2016. godine prema podatcima Google analyticsa


2
TKO NAS ITA?

54% naih itatelja ima 42,5% ispitanika ivi u vie od 55% ispitanika
visoko obrazovanje* kuanstvu s mjesenim svakodnevno posjeuje
prihodima veim od 8.000 portal*
kuna*

*istraivanje agencije Hendal iz 2014. godine


3
ZATO
SURAIVATI?
POVJERENJE

RELEVANTNOST
Vaa se usluga ili marka
proizvoda povezuje s ISTINITOST
obiljejima Bitno.net-a

4
OGLASI
Standardizirane veliine kao u Google AdSense.

Za alternativne formate i multimedijske oblike, obratite se naem timu.


5
OGLASNA MJESTA
FIKSNI BANNER ROTACIJSKI BANNER
Jamimo da e Va oglas u zakupljenom Omoguavamo Vam i kampanju na osnovu
vremenskom razdoblju biti stalno vidljiv. CPM parametra, pri emu je obraunska
jedinica 1.000 prikazivanja bannera.
Nudimo Vam mogunost izrade statinih ili
pokretnih (dinaminih) bannera. U sluaju odabira ove vrste oglaavanja, oglas
nije fiksno prikazan i nije vezan za vremenski
rok, ve se izmjenjuje s drugim oglasima
i prikazuje do isteka zakupljenog broja objava.

*cost per mile


6
OGLASNA MJESTA
NASLOVNICA

Najistaknutija i
najprepoznatljivija
stranica portala.
Idealna za
dugotrajne oglasne
kampanje
te pozicioniranje
i jaanje brenda.

7
OGLASNA MJESTA
KATEGORIJE

Tematski profilirana
vorita portala
idealna za proizvode
i usluge vezane
s odreenom vrstom
sadraja za ciljanu
publiku.

8
OGLASNA MJESTA
LANCI

Mjesta najvee
vidljivosti, idealna
za snane
oglasne kampanje
koje ciljaju na veliku
vidljivost i brz pristup
irokoj publici.

9
SPONZORIRANI LANAK
Sponzorirani lanak, do 3500 znakova, piu nai novinari nakon dogovora s Vama.

lanak se etiri sata nalazi na istaknutoj poziciji na naslovnici portala, a potom


ostaje na naslovnici do jednog dana, ovisno o broju objavljenih lanaka, te prelazi u
pripadajuu kategoriju i ostaje u arhivi portala.

lanak se objavljuje na Facebook stranici portala.

Realizacija sponzoriranog lanka je mogua ukoliko tvrtka ili ustanova, odnosno


proizvod ili usluga korespondiraju s tematskim sadrajem portala i vrijednostima koje
on promie.

10
NAGRADNI NATJEAJ
Objava nagradnog natjeaja do 3500 znakova, s fotografijama i linkom na Vau stranicu

Nagradni natjeaj u trajanju do sedam dana objavljujemo na naslovnici gdje se nalazi do


tri dana, a potom prelazi u pripadajuu kategoriju.

Nagradni natjeaj objavljuje se na Facebook i Twitter stranici portala.

Realizacija nagradnog natjeaja mogua je ukoliko tvrtka ili ustanova, odnosno proizvod
ili usluga korespondiraju s tematskim sadrajem portala i vrijednostima koje on promie.

Nagradni fond osigurava klijent.

11
KONTAKT

marketing@bitno.net

Veselimo se suradnji s Vama!


Va Bitno.net
12
Kulturno-vjerski portal Bitno.net
ISSN 2459-6248
Izdava: Centar za cjeloviti razvoj
Adresa: Supilova 50, 21000 Split
OIB: 91474470892