You are on page 1of 493

/

1. BLM

Reacher bir arabaya bindirip bir buuk kilometre ilerideki bir


motele gtrdler. Motelde gececi resepsiyonist, Reachera
tam da bekledii gibi bir oda verdi. Ne de olsa bu tr odalar
daha nce bin kez grmt. Duvardaki stc uyutmayacak
kadar grltl olsa da, motel sahibine elektrikten tasarruf et
tirecek trdendi. Ampuller de benzer ekilde eneji tasarruflu
ampullerdi. Yerdeki hal ince tylyd ve temizlendikten son
ra saatler iinde kuruma zelliine sahipti. Bylece oda ayn
gn iinde tekrar kullanma alabilirdi. Ho, halnn da pek
sk temizlendii sylenemezdi. Koyu renkli ve desenli olu
u, kir ve lekeleri gizlemek iin idealdi. Yatak rts iin de
ayn eyler sylenebilirdi. Dutan gelen suyun zayf aktna
ve daha gl akmas iin evrilen musluk kolunun belli bir
noktada taklp kalacana hi phe yoktu. Havlularn ince,
sabunlarn kk ve ampuann ucuz olmas da beklentiler
arasndayd. Mobilyalar koyu renk ahaptan ve sa solu ze
delenmiti. Televizyon nitesi kk ve eskiydi. Perdeler de
kirden griye dnmt.
Bunlarn hibiri artc deildi. Bu odalardan daha nce
bin kez grmt.
Yine de i karartc buluyordu.
8 Lee Child

Bu yzden daha anahtar cebine koymadan arkasn dnd


ve dar kt. Hava souk ve biraz nemliydi.
K mevsiminin tam ortasnda bir akam vakti, Virginiann
kuzeydousunun en u noktasndayd. Ar ar akan Potomac
Nehri pek de uzanda saylmazd. Dou ynne baknca neh
rin tesinde D.C.nin, bulutlan aydnlatacak kadar parlak k-
lann grebiliyordu. Bakent, her trl olayn yaand ehir.
Reacher getiren araba oktan uzaklayordu. Reacher
arabann farlannn sisli havada uzaklamasn izledi. Bir sre
sonra tamamen gzden kayboldular. Dnya yeniden sessiz ve
sakin bir hal ald. Fakat bu sessizlik de yalnzca bir dakika sr
d. nk hemen ardndan baka bir araba kageldi. Nereye
gideceini bilen, keskin ve kendinden emin hareket eden bir
arabayd. Motelin otoparkna girdi. Koyu renkli, dz bir se-
dand. Kamu dairelerine tahsis edilen aralardan biri gibiydi.
Motelin resepsiyonuna yakn dursa da farlar Reachern ha
reketsiz bedeni zerine vuruyordu. Ara hemen yn deitirdi
ve doruca Reachera doru ilerledi.
Ziyaretiler. Geli amalan belli deildi ama haberler ya
iyi ya da ktyd.
Araba binaya paralel olacak ekilde durdu. Reachern,
arkasnda kalan odas ve nnde duran araba ile arasndaki
mesafe birbirine denkti. Adeta boks ringinin ortasnda kalm
gibiydi. Arabadan iki adam indi. Havann souk olmasna al-
dn etmeden tirtle dolayorlard. Dar ve beyaz tirtlerinin
altnda, atletlerin yantan hemen nce zerlerinden kardk
lar eofman altlarndan vard. kisi de 180 cm boylarnda ve
90 kg arlnda grnyorlard. Reacher, az da olsa, onlar
dan iriydi. ki adamn da asker olduuna phe yoktu. Sa ke
simlerinden anlalyordu. Hibir sivil berber bu kadar igzar
ya da acmasz olamazd. inde bulunduklar piyasa buna m
saade etmezdi.
Asla Geri Dnme 9

Yolcu koltuunda oturan adam kaportann nnden dolat


ve ofrn yanna geldi. kisi yan yana dikiliyorlard. Ayak
larndaki, spor ayakkablar olduka byk numaral, beyaz
ve ekilsizdi. Belli ki ikisi de yaknlarda Ortadou grevinde
bulunndamt. nk ne gne yan, ne gzlerini ksarak
bakma ihtiyac, ne de stres ve gerginlikten eser vard. kisi
de otuzlu yalarnda gen adamlard. Teknik olarak, Reacher
babalan olacak yatayd. Tahminlerine gre ikisi de astsubay
d. Astsubay avu deil ama belki teknik uzman olabilirlerdi.
nk astsubay avu gibi durmuyorlard. Hatta tam aksi. Pek
zeki olduklan sylenemezdi. Gzlerinde bo baklar vard ve
yzlerinde ifade yoktu.
Yolcu koltuundan inen adam, Jack Reacher sen misin?
diye sordu.
Kim soruyor? diye yantlad Reacher.
Biz.
Siz kimsiniz?
Senin yasal danmanlannz.
Ki yle olmadklan apak ortadayd. Reacher da bu duru
mun farkndayd. Orduda grev yapan avukatlar ikili seyahat
etmez ve azlanndan nefes almazlard. Bu adamlarda baka bir
ey vard. yi deil, kt haber getirdikleri kesinleiyor gibiydi.
Her iki durumda da, hzl hareket etmek onun yaranna olacakt.
Birdenbire durumu kavram gibi yapp hevesli bir ekilde se
lamlama kaygsna dp elini kaldrabilir ve kar tarafn da
ayn scaklkla kendisine yaklamasn bekleyip havaya kaldr
d eliyle ilk hamleyi yapabilirdi. Soldaki adamn yzne dir
seini geirdikten sonra sanki yerde bir hamam bcei grm
de eziyormu gibi adamn sa ayam ineyebilirdi. Elbette bu
esnada dirseini adamn yznden ayrp elinin tersiyle dier
adamn boazna vurabilir; bu hamleyi kere daha tekrarlayp
tekmeyle talandrarak oyunu sonlandrabilirdi.
10 Lee Child

Tm bunlar onun iin ocuk oyuncayd. Ve her zaman


en gvenilir yntem olduu tecrbeyle sabitti. Reacherm
mantras uydu: lk hamleyi sen yap. zellikle de ikiye kar
tek kalmsan ve karndaki adamlar senden gen ve ener
jikse.
Ama emin olamyordu. Henz deil. Bylesi bir hareket,
byk bir hata da olabilirdi. Bu hatay gze alamazd. Bu ko
ullarda, bu riske giremezdi. u an yasaklyd. O yzden biraz
durup, aklndan geenleri uzaklatrmaya alt.
Pekala, dedi. Yasal tavsiyeniz nedir?
Uygunsuz davranlar sergiledin, dedi adamlardan biri.
Birliin adn itibarszlatrdn. Askeri mahkemenin kars
na kman, hepimiz iin zc sonular dourur. O yzden
hemen ehri terk ediyor ve bir daha asla geri dnmyorsun.
Kimse askeri mahkemeye kacamdan sz etmedi.
Henz sylenmemi olabilir ama syleyecekler. O yzden
ortalkta dolanma.
Bana verilen emirlere uymak zorundaym.
Seni daha nce bulamamlard. imdi de bulamazlar. Or
duda sulu takip sistemi yok. Zaten seni bulabilecek bir sulu
takip sistemi de yok. Yaam tarzn seni bulmalarna en byk
engel.
Reacher hibir ey sylemedi.
Adam, te bizim yasal tavsiyemiz bu, diye ekledi.
Anlald, dedi Reacher.
Anlamaktan fazlasn yapman lazm.
yle mi?
Ne de olsa sana bir tevik unsuru sunuyoruz.
Neymi o?
Seni burada bulacamz her akam, sana dersini verece
iz.
yle mi?
Asla Geri Dnme 11

Hem de bu akamdan balayacaz. Bylece olacaklar


hakknda genel bir bilgi sahibi olmu olursun.
Daha nce elektrikli bir alet aldnz m hi? diye sordu
Reacher. /
Ne alakas* var?
Bir keresinde markette bir elektrikli alet grmtm. Ku
tusunun arkasnda san bir etiket vard. Etiketin zerinde, kur
calarsanz lm riskine ya da ar yaralanmalara maruz kalr
snz yazyordu.
Yani?
Farz edin ki benim de zerimde benzer bir etiket var.
Senden korkacak deiliz, yal adam.
Yal adam. Reachern babas canland gznde. Gneli
bir yerlerdeydiler. Okinawa olmas muhtemeldi. New Hamp-
shire, Laconia doumlu Stan Reacher. Japonyada grev ya
pan bir deniz piyade yzba. Yannda da ei ve iki ergen olu.
Reacher ve abisi, babalanna yal adam diye seslenirlerdi.
nk yal grnrd. Oysa babas o yllarda, Reacherm
imdiki yandan on ya daha genti.
Geri dnn, dedi Reacher. Nereden geldiyseniz oraya
gidin. Haddinizi ayorsunuz.
Bize yle gelmiyor.
Eskiden bu ii yapyordum, dedi Reacher. Ama siz bunu
zaten biliyorsunuz, deil mi?
Yant veren olmad.
Btn taktiklerinizi bilirim, dedi Reacher. Hatta bazla
rnn mucidi benim.
Yine yant gelmedi.
Reachern anahtar hl elindeydi. Genel kural: Kaps ki-
litlenebilen bir odadan km bir adama saldrlmaz. Elinde
bir anahtar tornan olsa daha iyi olurdu ama tek bir anahtar
bile olduka etkili bir silaha dnebilirdi. Anahtan iaret par
12 Lee Child

ma ve orta parmann arasna sktrp avu iinle adamn


bana bir darbe indirirsen, elindeki anahtar birdenbire muta
oluverir.
Fakat onlar sadece aptal ocuklard. ekillerini bozmann
bir anlam yoktu. Fazla yaralamaya ve kemik krmaya gerek
grmedi.
Anahtarn cebine koydu.
Ayaklarndaki spor ayakkablara baklrsa, Reachera tekme
atmak gibi bir niyetleri yoktu. Kimse yumuak dokulu beyaz
spor ayakkablarla tekme atmazd. Atsa da bir anlam olmaz
d. Tabii puan toplamak iin saa sola artistik tekmeler savur
may amalyorlarsa o bakayd. in yemek mens gibi tuhaf
bir ismi olan u sava sanat neydi? Tae kvvon do gibi bir ey.
Olimpiyat Oyunlar kapsamnda epey haval olsalar da, sokakta
fazla ie yaradktan sylenemezdi. Bacan yangn musluuna
ieyen kpek misali havaya kaldrmak, ancak tartaklanmak iin
etrafa datlan davetiye ilevini grebilir. Yere kapaklanp, ba
ylana kadar tekmelenmek iin yalvarmak anlamna gelir.
Bu adamlann bu konuda bir bilgisi var myd acaba?
Reacherm ayaklanna bakmlar myd? nk ayanda
epey ar bir ift bot vard. Rahat ve dayankl cinsten. Gney
Dakotadan almt. Btn bir k onlarla geirmeyi planl
yordu.
imdi ieri giriyorum, dedi.
Yant veren olmad.
yi geceler, dedi.
Yine yant gelmedi.
Reacher hafife arkasn dnd. Geriye doru yanm adm
atp otel odasnn kapsna yneldi. Omuz hizasndan baknca
tam bir yarm ay izecek kadar yer amt kendine. Tam da,
kendisine doru hzla hareket edecek bu iki adamn onu yaka
lamas iin gereken alan kadar.
Asla Geri Dnme 13

Reacher adamlara hareket sahas salayacak kadar al


dktan sonra tam aksi ynde, onlarla ayn hzda hareket etti.
110 kg ile-180 kg kafa kafaya gelmek zereydi. Aksi ynde
dnn tamamlad ve sol elini kullanan adama, sol eliyle
sk bir yumruk savurdu. Yumruu tam tahmin ettii gibi, ada
mn kulana isabet etmiti. Darbeyi yiyen adamn ba yana
savruldu ve arkadann omzuna arpt. O esnada Reacher ar
kadann enesinin altna sa eliyle vurdu. yle bir vurdu ki
adamn ba kontrolden km gibi bir aa bir yukar sal
lanmaya balad; bu arada, kulandan darbe alan arkada da
saa sola sallamaya devam ediyordu. Balarn o kadar senk-
ronize sallyorlard ki, grenler onlarn birer kukla olduunu
ve kukla oynatcs haprd iin dengelerinin bozulduunu
syleyebilirdi.
ki adam da hl ayaktayd. Solak adam, gemi gvertesin
de gibi ar ar sallanyordu. te yandan sa elini kullanan
adam, geri geri sendeliyordu. Solak adamn dengesi tamamen
bozulmutu. Gvdesinin ktle merkezi ak ve korumaszd.
Reacher adamn karn boluundaki sinir ama, adamn ne
fesini kesecek kadar sert ama kalc nrolojik hasar brakma
yacak yumuak bir indirdi. ki bklm olan adam dizlerini
kavrad. Reacher onu geride brakp sa elini kullanan ada
ma yneldi. Yeni bir hamleye maruz kalmadan evvel kendi
ni korumaya almak isteyen adam Reachera doru zayf bir
yumruk savurdu. Reacher bu hamleyi sol koluyla savuturup,
ayn ekilde bu adamn da karn boluundaki sinir ama bir
yumruk indirdi.
O da arkada gibi iki bklm oldu.
Bu hamleden sonra kiliyi istedii yne ekmesi daha ko
lay oldu. Adamlann ikisini de ayn yne bakacak ekilde yan
yana getirdi. Sonra ikisini de srayla dosdoru arabalarna ar
pacaktan ekilde srtlanndan tekmeledi. Adamlar arabalanna
14 Lee Child

doru savurulup kafalarm serte tosladlar. Sonra da yere se


rildiler. Balann o kadar sert arpmlard ki arabann kap
snda gkler olutu. imdi ikisi de yere serilmi, bilinleri
kapal bir ekilde kesik kesik nefes alp veriyorlard.
Sabah ayldklarnda hesap vermeleri gereken gk bir
araba ve tahamml edilemez ba arlar olacakt. Hepsi bu.
Koullar gz nnde bulundurulduunda, bu kadan ile kur
tulmu olmalanna sevinmeleri gerekirdi. Reacher insafl dav
ranmt. Anlay gstermiti. Hatta yumuak davranm bile
olabilirdi.
Yal adam.
Babalar olacak yata.
Btn bunlar yaandnda, Reacher Virginiaya geleli he
nz saat bile olmamt.
/
i
2. BLM

Reacher nihayet baarm, Gney Dakotann karl yollarn


amt. Fakat ok da hzl deil. Nebraskada mahsur kal
mt. Hem de iki kez. Yol aldktan sonra da ar ar iler
lemiti. Missouride uzunca bir sre beklemiti. Sonrasnda
gney ynnde ilerleyen gm rengi bir Fordla yola devam
etmiti. ofr mahalinde oturan adamn kemikleri saylacak
gibiydi. Adam Kansas Cityden Columbiaya kadar tm yol
boyunca konumutu. Sonra da derin bir sessizlie gml
mt. Illinoisda hzl ve siyah bir Porscheye terfi etmiti.
Geri Reacher bunun alnt bir araba olduu grndeydi.
Mola yerinde elleri bakl iki adamla karlamt. Para is
temilerdi; Reacher hl hastanede olduklarn dnyordu.
Indianada iki gn boyunca yol almt. Sonra sa solu gk
iinde mavi bir Cadillac iinde ar ar yola devam etmiti.
Cadillacm ofr, arabas ile ayn renk papyon takan bir be
yefendiydi. Ohiodan gemesi drt gn srmt. Oysa etrafa
baknca grd her ey kk bir kasabay andryordu. Yo
lun devamnda krmz renkli, iinde iki sra koltuk bulunan
bir Silveradoya binmiti. Araba, gen bir evli ifte aitti. Bir
de kpekleri vard. Btn gn arabayla dolap i aryorlard.
Reacher kar-kocann i bulma ihtimalini yksek buluyordu.
16 Lee Child

Fakat ayn eyi kpek iin sylemesi mmkn deildi. Kpek,


mr boyunca muhasebe defterinin borlar hanesine yazla
cakt. e yaramaz, soluk renkli, apal bir hayvand. Yaklak
drt yalarndayd, sadkt ve dost canlsyd. K ortasna ge
linmi olmasna ramen tyleri epey gr ve canlyd. Yolculuk
sonunda Reacherm st ba altn sars tylerle kaplyd.
Yolculuun devamnda kuzeye ve sonrasnda douda
Pennsylvania ynne mantksz iki aktarma yapt. Mantksz
olduunu biliyordu ama otostop giriimleri sonunda ancak bu
rotay yakalayabilmiti. Pittsburgh yaknlarnda bir gn ve
ardndan da York yaknlarnda bir gn geirdi. Sonra yirmi
li yalarnda siyahi bir gen, yaklak otuz yalarnda beyaz
bir Buick ile onu Baltimore, Marylande gtrd. Yolculuun
btnne bakldnda epey yava yol ald aka grlebi
liyordu.
Baltimoredan sonras kolayd. Baltimore, 1-95 otoban ile
ayrlyordu ve gneye doru gidildiinde ilk durak D.C.ydi.
Reacherm gitmek istedii yer, Virginiann bir blgesiydi
ve bu blge neredeyse D.C.nin iinde saylrd. Arlington
Mezarlnn batsna pek uzak deildi ve douda da Beyaz
Saraya yaklat sylenebilirdi. Reacher, Baltimoredan
sonra yolculuuna otobsle devam etti. D.C.ye gelince Union
stasyonunun arkasndaki durakta indi. ehir merkezinde y
rd. K Caddesinden Washington Circlea geldi. Oradan 23.
Caddeye balanp Lincoln Antna ulat. Ardndan kpry
geip mezarla geldi. Mezarln demir kaplarnn hemen
dnda bir otobs dura vard. Yerel servislerin ve oun
lukla bahvanlarn kulland bir durakt. Reacherm hedefi,
Rock Creek adnda bir yerdi. Blgede ayn ad tayan pek ok
lokasyon vard. nk ismin iinde geen kayalklardan ve
kk derelerden her yerde bolca grmek mmknd. Blge
sakinleri de civar semtlerden bihaber olmal ki hepsinin isim
Asla Geri Dnme 17

verme ve betimleme alkanlklar bu kadar akmt. p


hesiz ki buras herkesin diz boyu ksa pantolonlar giyip peruk
takt, etrafn amur iinde olduu kolonyal dnemde olduk
a sevitli bir kasabayd. Fakat zaman iinde buras da her iki
yz eUi kilometrede bir pahal evler ve ucuz ofislerle evrili
drtyol azlarndan biri haline gelmiti. Reacher otobsn
pencerelerinden dar bakp tamdk yerlere dikkat ederken,
yenilerini aklna yazd ve bekledi.
Gitmek istedii esas yer, yaklak altm yl nce Savun
ma Bakanlnn yaknna ina edilmi salam ve dayankl
bir binayd. Uzunca bir sre ne amala yapld unutulmu
tu. Yaklak krk yl sonra askeri inzibat buraya talip olmutu.
Ho, sonradan yanllkla byle bir talepte bulunduklar ortaya
kmt. Konuyla ilgilenen subay, baka bir Rock Creek bl
gesini tarif etmeye alrken yanllkla buray tarif etmiti.
Yine de binay ald. Ksa bir sre bo durduysa da Askeri n
zibat 110. zel Birliine karargah olmak zere tahsis edildi.
Reacherm ana karargah olarak nitelendirebilecei tek yerdi.
Otobsten indii ke, binaya iki blok uzaklkta, daha nce
defalarca kt uzunca bir yokuun bandayd. Yoku aa
inen yol eritten oluuyordu. Yolun etrafndaki kaldrm
lar atlakt ve kaldrm boyu dikilen aalar epey yalanmt.
Karargah binas ileride, yolun solunda ve yksek bir ta duva
rn arkasndayd. Dardan bakldnda sadece ats grn
yordu ve atnn sol yzeyi yosun kaplyd.
eritli yolun ilerisinde bir ara giri kaps bulunuyor
du. Giri kaps, yksek ta duvar ikiye ayran iki tula stu
na monteliydi. Reacherm zamannda bu stunlar, dekoratif
kayglarla ina edilmiti ve onlara tutunan kaplar yoktu. O
zamandan bu zamana kap eklenmiti. Kap epey ar duru
yordu. elikten tekerler yardmyla hareket ediyordu. Teoride
gvenlik gerekesi ile yaplm olabilirdi ama uygulamada
18 Lee Child

gvenlikten eser yoktu. nk kaplar sonuna kadar akt.


Kaplar ieri doru aldnda kapladklar alann hemen biti
mine bir nbeti kulbesi ina edilmiti ki bu da Reacher iin
bir yenilikti. Yeni tasarlanan Ordu Muharebe niformas gi
yen bir er nbetteydi. Reacher bu yeni niformalar pijamaya
benzetiyordu. Hem ok desenli hem de epey boldu. leden
sonra yerini yava yava akama brakyordu ve hava karar
maya yz tutmutu.
Reacher nbeti kulbesinde durdu ve ierideki erin ken
disini batan aa szmesine msaade etti. Sonra da, Birlik
komutannz grmeye geldim, dedi.
Er, Binba Tumer m? diye sordu.
Ka tane birlik komutann var? diye sordu Reacher.
Sadece bir tane, efendim.
Ad Susan m?
Evet, efendim. Doru. Binba Susan Tumer, efendim.
Onunla grmek istiyorum.
Kim geldi diyeyim, efendim?
Reacher.
Ziyaret amacnz nedir?
Kiisel.
Bir dakika bekleyin, efendim. Er, telefonu eline ald ve
bir yerleri arad. Bay Reacher, Binba Tumer grmek isti
yor. Konuma, Reachern beklediinden daha uzun srd. Er
bir ara eliyle ahizeyi kapatp, Siz bir zamanlar burada birlik
komutanl yapan Reacher msnz? Binba Jack Reacher?
diye sordu.
Evet, dedi Reacher.
Ve Gney Dakotada bir yerlerdeyken Binba TumerTa
konutunuz mu, efendim?
Evet.
Er, ald yantlan kar tarafa iletti ve bir sre daha kar
Asla Geri Dnme 19

tarafn sylediklerini dinledi. Sonra telefonu kapatt ve Efen


dim, ltfen ieri gein, dedi. Sonra yol tarifinde bulunmaya
balamt,ki birden durdu ve Sanrm yolu biliyorsunuz,
dedi. j
Sanjhm biliyorum, dedi Reacher. Yola koyuldu ve on
adm sonra gacr gucur sesler duydu. Durup arkasna bakt.
Kaplar kapanyordu.

nndeki bina Amerikan Savunma Bakanlnn 1950li


yllarda dier pek ok binasnda uygulad klasik mimari
zellikleri tayordu. Alak tavanl, uzun, iki katl tula bina
lar. Yeil metal pencere pervazlar ve kaplara uzanan merdi
venlerin iki yannda uzanan boru biiminde yeil trabzanlar.
1950ler, Savunma Bakanl iin tam manasyla altn yllard.
Bakanla tahsis edilen bte muazzamd. Kara, Deniz, Hava
Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinden oluan ordu, ne istiyorsa
elde edebiliyordu. Hatta istediinden fazlasna kavuuyordu.
Bazlan sradan, koyu renkli sedan arabalarla donatyordu
birliini. Bazlar da daha ak renkli ama nispeten daha eski
kiisel aralar tahsis edilmesini tercih ediyordu. Bu binann
nnde de bir tane yksek hareket kabiliyetli, ok amal as
keri ara duruyordu. Koyu yeil ve siyah renkli aracn yannda
ise iki kapl, kk krmz bir araba vard. Reacher, krmz
arabann Susan Tumera ait olup olmadn dnd. Olabi
lirdi. Kadnla yapt telefon konumasndan, bu tarz bir araba
kullanabilecek bir kadn olduunu karmt.
Kapya uzanan ta merdivenleri kt. Ayn merdivenler ve
ayn kapyd ama onun grev yapt yllardan bu yana de
falarca boyanm ve bakm grmlerdi. Ne de olsa ordunun
oka boyas vard ve kullanmaktan da keyif alyordu. Ka
pdan ieri girince, etrafn aa yukar ayn olduu izlenimi
uyand. Kap, sa tarafnda st kata kan ta merdivenlerin ve
20 Lee Child

solunda da resepsiyonun bulunduu lobiye alyordu. Lobi,


bina boyunca sal sollu ofislerin yer ald dar bir korido
ra balanyordu. Ofis kaplarnn yans buzlu camla kaplyd.
Koridordaki klar akt. K mevsimindelerdi ve bu bina her
zaman karanlk olmasyla bilinirdi.
Resepsiyonda bir kadn duruyordu. Onun da zerinde n
beti kulbesindeki erin giydii pijama grnml nifor
madan vard. Tek fark, gsnn zerindeki astsubay avu
olduunu gsteren izgilerdi. Reacher, bu rtbe izgilerinin,
hedef tahtasndaki nian noktalanna benzediini dnd.
Yukar, yukar, yukar, ate! Onun tercihi eski usul arazi ka
muflaj niformasyd. Resepsiyonda duran bu siyahi kadn,
Reacher grdne sevinmie benzemiyordu. Bir eylere
sinirlendii kesindi.
Ben Jack Reacher. Binba Tumer Ta grmeye geldim,
dedi.
Kadn durdu ve syleyecek ok eyi varm da hangisi
ni syleyeceini bilemiyormu gibi birka kez lafa girmeye
yeltendi. Fakat sonunda azndan yalnzca, En iyisi Binba
Tumern ofisine kmanz. Nerede olduunu biliyor musu
nuz? cmleleri kt.
Reacher bayla onaylad. Nerede olduunu biliyordu.
nk bir zamanlar o ofis kendisine aitti. Teekkrler, a
vu, dedi.
Yukar kt. Ayn duvarlar, ayn metal trabzanlar. Bu mer
divenlerden belki bin kez kmt. Basamaklar tek bir kez
kvrlp, ikinci kattaki koridorun sonuna, baka bir deyile gi
riteki lobinin tam stne ulayordu. kinci kattaki koridorun
da klan akt. Zeminde ayn linolyum kaplama vard. Sal
sollu sralanan ofislerin kaplan, ayn birinci kattakiler gibi,
yanya kadar buzlu cam kaplyd.
Reachern ofisi soldan ncyd.
Asla Geri Dnme 21

Hayr, artk Susan TumerTn ofisiydi.


Gmleinin dzgn durup durmadn kontrol etti ve par
maklan ile salarn hzlca tarad. Ne syleyecei hakknda
hibir fikri yoltu. Telefonda konutuklannda, kadnn ses
tonundan holaimt, hepsi bu. Bu sesin sahibinin ilgin bir
kimse olacan hissetmi, onunla tanmak istemiti. te bu
kadar basit. ki adm att ve durdu. Kadn, Reacher Tn tam bir
kak olduunu dnecekti.
Yine de risk olmadan kazan olmazd. Kendi kendine
omuz silkip yoluna devam etti. Ofisin kaps her zamanki gi
biydi. Tek fark boyanm olmasyd. Yans ahap, yans cam.
Buzlu camn dikey desenleri kapnn ardndaki grnty be
lirsiz klyordu. Kap koluyla ayn hizaya denk gelecek ekilde
duvara montelenmi bir isim levhas vard: Bnb. S. R. Turner,
Birlik Komutan. te bu yeniydi. Reachern zamannda, ismi
kapnn ahap ksmna, tam camn altna denk gelecek ekilde
stensil baskyla yazlyd. Hatta daha ekonomik davranp k
saltma kullanlmt: Bnb. Reacher, B.K.
Kapy ald.
eriden belli belirsiz bir ses geldiini iitti. Belki de, Gir,
demiti. O yzden derin bir nefes alp kapy at ve ieri
girdi.
Odada deiiklik yaplm olmasn bekliyordu ama sand
kadar ok deiiklikle karlamad. Zemindeki linolyum
kaplama aynyd. Sadece daha kasvetli bir renkteydi. Masa,
yine ayn metal masayd. Boyanm olmas eski olduu ger
eini gizleyemiyordu. Hatta komutanl zamannda bir ada
mn kafasn masaya arptnda sebep olduu gk, olduu
gibi duruyordu. Masann ardndaki ve nndeki sandalyeler
de aynyd. New York ya da San Francisconun hipster ma
azalarnda fahi fiyatlara satabileceiniz, yzyl ortalarndan
kalma kullanl paralard. Dosya dolaplar aynyd. Aydn
22 Lee Child

latma dahi deimemii. kk zincirle tavana tutturulmu


beyaz camdan bir karpuz aydnlatmayd.
Yaplan deiiklikler, an gerekleri uyarnca deimi
olmas beklenen ve tahmin edilen eylerdi. Masann zerin
de adet tulu telefon vard ki eskiden bunlarn yerinde bir
adet ar ve siyah renkli evirmeli telefon duruyordu. Masann
stnde, telefonlar dnda iki bilgisayar vard. Bir tanesi ma-
sast, dieri de dizst. Oysa eskiden bilgisayar yerine bir
evrak raf ve onun zerinde bir sr kat dururdu. Duvardaki
harita yeni ve gnceldi. Haritay aydnlatan klandrma yeil
ve enerji tasarruflu floresanlardand. Orduda da gelime kay
dedildiini grmek gzeldi.
Ofiste, karlamay beklemedii ve tahmin etmesine im
kan olmayan yalnzca iki ey vard.
Bunlardan ilki, masann ardnda duran subayn rtbesinin
binba deil yarbay oluuydu.
kincisi de, sz konusu subayn kadn deil, erkek olma
syd.
/

3. BLM

Masann arkasnda duran adam da pijama benzeri niforma


lardan giyiyordu. Fakat u ana kadar karlat askerler iin
de niforma en ok bu adamda emanet duruyordu. Maskeli
baloya gelmi gibiydi. Cadlar Bayram kostm desek daha
doru olacakt. Adamn fiziinin dzgn olmamas bir yana,
masa ba memuru gibi ciddi duruu kt gsteriyordu. Sanki
acil bir durumda kullanabilecei ilk silah M 6 deil de ucu
yeni alm bir kurun kalem olurdu. Gzlklerinin ereve
leri elikti ve gri salan okula yeni balam bir olan ocu
u gibi taranmt. Rtbesi ve boynunda asl olan isimlikleri,
gerekten de ABD ordusuna mensup bir yarbay olduunu gs
teriyordu. Ve bir de isminin Morgan olduunu.
Reacher, zgnm, yarbay. Ben Binba Tumer grme
ye gelmitim, dedi.
Morgan adndaki adam, Oturun, Bay Reacher, dedi.
Komut verme kabiliyeti nadir bulunan ve olduka deerli
saylan bir zellikti. Orduda bu karaktere ve kabiliyete sahip
insanlara kymet verilirdi. Morgan adndaki bu adamda komut
verme kabiliyeti epey gelimiti. Gzlk erevelerinin ve sa
nn rengi gibi ses tonu da metalikti. Bu adamn zrvalama,
bbrlenme ve satamaya kar tahamml olmad apak
24 Lee Child

ortadayd. Akl banda her insan, yarbayn kendisine verdii


emirleri olduu gibi yerine getirirdi. nk alternatif bir neri
gelitirmesine imkan yoktu.
Reacher, pencereye yakn duran misafir sandalyesine otur
du. Sandalyenin boru formundaki bacaklar epey yamulmu ve
oynar hale gelmiti. Reacherm arl altnda biraz salland.
Reacher, sandalyeye oturduunda byle bir durumla karla
acan biliyordu. nk buraya daha nce de oturmutu.
Morgan, Ltfen, buraya neden geldiini akla, dedi.
Reacher, birazdan kendisine bir lm haberi verilece
ini dnd. Susan Tumer lm olmalyd. Muhtemelen
Afganistanda ya da bir trafik kazasnda.
Binba Tumer nerede? diye sordu.
Burada deil, diye yantlad Morgan.
Nerede o zaman?
O konuya sonra geliriz. ncelikle senin ilgini zmem
gerekir.
Neye ilgimi?
Binba Tumera.
Benim Binba Tumera kar bir ilgim yok.
Ama nizamiyeye gelince onun adn verdin.
Kiisel bir konu.
Ne gibi?
Kendisiyle telefonda konutum, dedi Reacher. Ho bi
rine benziyordu. Gelip onu bir akam yemeine davet etmek
istedim. Ynergelere gre evet demesini yasaklayan bir du
rum yok.
Belki de hayr diyecekti.
Olabilir.
Telefonda ne konutunuz?
Havadan sudan.
Tam olarak ne konutunuz?
Asla Geri Dnme 25

zel bir konumayd, yarbay. stelik sizi tanmyorum.


Ben llO.zel Birlikin komutanym.
Komutanlar Binba Tumer deil miydi?
Artk dfeil.
Bu bittiin binba seviyesinde olduunu dnmtm,
yarbay deil.
Geici bir grev. Ben problemleri zmek iin buradaym.
Ortal derleyip toparlamak zere grevlendirildim.
Ortalk kark, yle mi? Bunu mu demeye alyorsunuz?
Morgan soruyu duymazlktan geldi. Binba Tumer ile
bulumay zellikle mi ayarladn?
zellikle diyemem, dedi Reacher.
Seni kendisi mi davet etti?
Tam olarak davet ettii sylenemez.
Evet mi, hayr m?
Ne evet, ne hayr. kimiz de konumann sonunda aka
ifade etmesek de grmeye niyetlenmitik. Ben de buralar
daydm. Urayaym dedim.
Sen de buralardaydn demek. Neden?
Neden olmasn? Bir yerlerde olmam gerekirdi.
Gney Dakotadan buraya belli belirsiz bir plan uruna
geldiini mi sylyorsun?
Sesi ok houma gitti, dedi Reacher. Bu durum sizi ra
hatsz m etti?
sizsin, deil mi?
u anda isizim.
Ne zamandan beri?
Ordudan ayrldmdan beri.
Utan verici.
Reacher, Binba Tumer nerede? diye sordu.
Bu grmenin Binba Tumer Ta bir ilgisi yok, dedi
Morgan.
26 Lee Child

Neyle ilgisi var o halde?


Seninle ilgisi var.
Benimle mi?
Binba Tumerla uzaktan yakndan alakas yok. Fakat
senin dosyan ortaya karan kendisiydi. Belki de seni merak
etmitir. Dosyann zerinde bir dzenek vard. Dosyay ald
srada harekete gemeliydi. Eer yle olsayd daha ok zaman
kazanrdk. Maalesef dzenek grevini yerine getiremedi ve
Binba dosyan iade edinceye kadar almad. Ge olsun da
g olmasn, deil mi? Sonuta buradasn.
Ne demeye alyorsunuz?
Juan Rodriguez adnda bir adam tanyor musun?
Hayr. Kimmi?
Bir zamanlar 110. Birlikin ilgi alanndaym. imdi l.
Candice Dayton adnda bir kadn tanyor musun?
Hayr. O da m lm?
Bayan Dayton hl mutlu bir ekilde hayatta. Aslnda ok
da mutlu deil. Onu tanmadna emin misin?
Btn bunlan sormanzn nedeni ne?
Ban dertte, Reacher.
Neden?
Genel Sekreterlik, Bay Rodriguezin on alt yl nce ma
ruz kald iddet sonras yaamn yitirdiine dair tbbi kant
lara ulat. Bu gibi vakalarda zaman am olmad iin Bay
Rodriguez teknik adan bir cinayet kurban saylyor.
Onu ldrenin benim birliimden biri olduunu mu sy
lyorsunuz? On alt yl nce?
Hayr, sylemek istediim bu deil.
Gzel. Peki, Bayan Dayton neden mutsuzmu?
Konumuz bu deil. Bu konuyla ilgili baka biri aklama
yapacak.
abuk olsalar iyi olur. Burada uzun sre kalmaya niyetim
Asla Geri Dnme 27

yok. Madem Binba Tumer yok, ben de giderim. Civarda ya


pacak fazla bir ey yok ne de olsa.
Burada kalacaksn, dedi Morgan. kimiz olduka uzun
ve ilgin bir konuma yapacaz.
Ne hakkmda?
Kantlar gsteriyor ki, on alt yl nce Bay Rodrigueze
iddet uygulayan enmisin.
Samalk.
Avukatn olacak. Eer samalk olduuna inanyorsan,
eminim avukatn sana gerekleri anlatr.
Sama olan ikimizin uzun bir konuma yapacak olmas.
Ya da bana bir avukat atanm olmas. Ben sivil bir vatanda
m. Sen de pijama giyen pisliin tekisin.
Demek ki ibirliine gnll deilsin, yle mi?
Aynen yle.
Sylesene, ABD Anayasasnn 10. maddesi nedir bilir
misin?
Ksmen de olsa evet, dedi Reacher.
O halde, senin rtbende bir adamn ordudan ayrldnda
tam olarak sivil bir vatanda stats kazanmadn da biliyor
olmalsn. Grevinden ayrlr ayrlmaz, tam manasyla sivil
olamaz. htiyat personeli olur. Kendisine atanm bir grev
olmaz ama her an greve arlmak zere ihtiyat personeli
arasnda yer alr.
Reacher, htiyat personeli olarak ka yl bekletilir? diye
sordu.
Soruturma geirdin ve gvenlik klerans aldn.
Gayet iyi hatrlyorum.
Gvenlik kleransn almak iin imzaladn belgeleri ha
trlyor musun?
Tam olarak hatrlamyorum, dedi Reacher. Bir oda do
lusu adam olduunu hatrlyordu. Hepsi de ciddi adamlard.
28 Lee Child

Avukatlar ve noter. Bir sr de mhr, kae ve imza kalemi


vard.
Morgan, O evraklarda yazl pek ok ey vard. Doal ola
rak. Eer hkmetin srlarna eriim hakkn olacaksa, hk
met de senin zerinde hak iddia edecekti. Grevinden nce,
grev srasnda ve grevinden sonra.
Ne kadar sonra?
Evraklarn ounda altm yl olduu yazyor.
ok sama.
Endielenme, dedi Morgan. Evraklarn bir ksmnda da
altm yl boyunca ihtiyat personeli olarak kalmayacan ya
zyor.
Bu gzel ite.
Daha da kts yazyor. Sresiz olarak ihtiyat personeli
arasnda yer alacan belirtiliyor. Fakat Anayasa Mahkeme
si bu konuda bizi keye kstrm durumda. Anayasann 10.
maddesi uyarnca temel kstlamay dikkate almamz ge
rektii syleniyor.
Neymi onlar?
Greve geri arlmak iin salnn yerinde olmas, ya
nn elli be ve altnda olmas ve son olarak da eitilebilir
olman koullan var.
Reacher bir ey sylemedi.
Morgan, Saln nasl? diye sordu.
Gayet iyi.
Ka yandasn?
Elli bee daha ok var.
Eitilebilir misin?
pheliyim.
Ben de. Ama iimiz gerei denemeden bilemeyiz.
Ciddi misiniz?
Asla Geri Dnme 29

Tamamen, dedi Morgan. Jack Reacher, u andan itiba


ren ordudaki grevine geri arlm bulunmaktasn.
Reacher bir ey sylemedi.
Ordtya geri dndn, binba, dedi Morgan. Bundan
sonra benim sin.

4. BOLUM

yle byk bir tren yaplmad. Srece almasn ya da en


azndan yeniden adapte olmasn bekleyen de olmad. Morgan
diyeceklerini dedi ve kapnn nne dikilen bir adam koridor
dan gelen kestii iin oda hafife karard. Reacher kap
da dikilip cam panelden giren kesecek kadar iri olan bu
adam grmt. Uzun boylu, geni omuzlu, sakin yapl bir
adamd ve yz dier yne dnkt.
Morgan, Temyiz prosedrnn iletilebileceini belirt
mem gerek. Bu hakka sahipsin. Avukatn da olacak.
Avukatm m olacak? diye sordu Reacher.
Mantkl olan yapmaya alyoruz. Bu iten kurtulmaya
alacan belli. imdiden bile kafanda tilkiler dolayor ol
mal. Bu durumda ordunun senin iin yapt tercihlere bal
kalmak zorundasn. Eminim olduka makul seimler yapa
caklardr.
Juan Rodriguez diye birini hatrlamyorum.
O konuda da bir avukatn olacak.
Adamn bana ne gelmi ki?
Onu sen syleyeceksin, dedi Morgan.
Syleyemem. Onu hatrlamyorum.
Adamn beyninde hasara sebep oldun. O hasar da zaman
iinde canna mal oldu.
Asla Geri Dnme 31

Kimdi bu adam?
Sonsuza kadar inkar edemeyeceini biliyorsun.
Hibir eyi inkar etmiyorum. Size o adam hatrlamad
m sylyorym.
Bu korjyu avukatnla grrsn.
Peki, Candice Dayton kim?
Ayn koullar onun iin de geerli. Fakat bu vakada avu
katn baka biri olacak.
Neden?
Davalarn ierii farkl da ondan.
Tutuklu muyum?
Hayr, dedi Morgan. Henz deil. Savclar senin vakan
zerinde ar ar alyor. Fakat bir karara varlana kadar
ordudaki grevine geri arlm bulunuyorsun. ki dakika
nce emir komuta zincirinin bir paras haline geldin. imdi
lik eski rtbende grevlendirileceksin. dari adan bu birlie
balsn ve sana verilen ilk emir, bu binay grev yerin olarak
kabul etmen. Her sabah saat 08:00dan nce burada olacaksn.
Blgeden ayrlmayacaksn. Blge ile kastettiim, bu masadan
itibaren sekiz kilometrelik bir alandan ibaret. Ordunun senin
iin uygun grd bir yerde kalacaksn.
Reacher hibir ey sylemedi.
Sorun var m, binba? diye sordu Morgan.
niforma giymek zorunda mym?
u aamada, hayr.
En azndan buna sevindim.
Bu i ocuk oyunca deil, Reacher. Olaylarn aleyhine
gelime ihtimalini gz nnde bulundurmalsn. Senin iin
kiisel bir sknt var yani. En kt senaryoda, cinayet su
uyla Leavenworthe gnderilirsin. Aradan geen on alt yl
lk sreyi de hesaba katarsak adam ldrmekten yaklak on
yl alrsn. En iyi senaryoda da ilerin ok parlak olduunu
32 Lee Child

syleyemeyeceim. lenen su derinlemesine incelenecektir.


Tahliye olsan bile uygunsuzluktan terhis alrsn. Bu konularda
avukatn seni aydnlatr.
Ne zaman?
lgili birimlere gerekli bilgilendirme yapld.

Eski binada hcre yoktu. Kapal tutulaca gvenli bir alan da.
Hi olmamt. Sadece ofisler vard. Reacher olduu yerde,
yani misafir sandalyesinde kald. Kimse ona bakmyor, kimse
onunla konumuyordu. Nbeti asker kapnn dier tarafnda
bekliyordu. Morgan dizst bilgisayarnda bir eyler yazyor
ve baz dokmanlarn sayfalarn aa yukar kaydryordu.
Reacher, hafzasn zorlad ve Juan Rodriguezi anmsamaya
alt. On alt yl nce, 110. Birlikte on ikinci ayma girmi
olacakt. Rodriguez bir Hispanik ismi gibiydi. Reacher, ok
sayda Hispanik tanrd. Hem ordu iinden, hem de dardan.
iddet uygulad insanlar olmutu. Onlar da hem ordu iin
den, hem de dardand. Aralarnda Hispanik olanlar da vard.
Ama hibirinin ad Rodriguez deildi. stelik Rodriguez bir
ekilde 110. Birlikle ilikili biri olsayd, onu kesin hatrlard.
zellikle o dnemin koullan altnda. 110. Birlik, deneysel
almalann yrtld bir yer olarak dnlebilirdi. Atlan
her adm yakndan izlenirdi. Elde edilen her sonu da iyice
deerlendirilirdi. Her hatann otopsisi yaplrd.
Szde suumun ierii tam olarak nedir? diye sordu.
Morgan yantlamad. Dizst bilgisayanna bir eyler yaz
maya devam ediyordu. Reacher bu kez Candice Dayton adn
da birini hatrlamaya alt. Benzer ekilde hem ordu iinden,
hem de dandan pek ok kadnla tanmt. Candice epey
yaygn bir isimdi. Dayton da ska karlalabilir bir soyisim-
di. Fakat iki isim yan yana gelince hibir ey ifade etmiyordu.
Lakap haline getirip Candy demi olsa nasl olurdu? Candy
Asla Geri Dnme 33

Dayton? Candice Dayton? Hibir anlam tamyordu. Ho, her


eyi dn gibi hatrlad sylenemezdi. Zaten kimse her eyi
hatrladn iddia edemezdi.
Candice Daytopn Juan Rodriguezle bir alakas var m?
Morgan ban kaldrd ve odasnda oturan bir misafir gr
dne arm gibi bakt. Sanki Reachern ieride olduunu
oktan unutmutu. Sorusuna yant vermedi. Karmak telefon
lardan birinin ahizesini kaldrd ve bir ara istedi. Reachera
aa inip avula beraber oturmasn emretti.

kilometre ileride, dnya zerinde sadece kiinin Romeo


olarak tand adam cep telefonunu kard ve dnya zerinde
sadece iki kiinin Juliet olarak tand adam arad. Greve
geri arld, dedi. Yarbay Morgan imdi bilgisayara giriini
yapt.
Juliet, imdi ne olacak? dedi.
Konumak iin ok erken.
Kaar m?
Akl banda bir adamsa kamas gerekir.
Nereye gtrecekler?
Her zamanki motellerine gtrrler herhalde.

Aadaki masada bekleyen avu hibir ey sylemedi.


nceki karlamalarnda olduu gibi azn bak amyor
du. Reacher duvara yasland ve sessizce bekledi. On dakika
sonra birinci snf erlerden biri ieri girdi ve selam vererek
Reachern kendisini izlemesini istedi. Resmi ve nazik. Reac
her, suu ispatlanana kadar masumdur ifadesinin en azndan
bazlarnn gznde hl geerli olduuna inand. Dar kp
otoparka geldiklerinde eski bir sedan askeri arac motoru a
lr halde buldu. Gen bir temen arabann etrafnda dolanp
duruyordu. Biraz mahcup, biraz da tuhaft. Kapy tuttu ve Re-
34 Lee Child

acher arka koltua oturdu. Temen nde yolcu koltuuna geti


ve er de ofr koltuuna oturdu. Yaklak bir kilometre sonra,
epey eski grnml bir motele geldiler. eritli yol kena
rndaki bu motel, banliy mahallenin ortasna ylm eski bir
hurda gibi duruyordu. Temen bir kada imza att ve motelin
gece grevlisi Reachera anahtarn uzatt. Sonra er ve temen
arabalarna binip ayrld.
Sonra da tirt ve eofman altl adamlarn iinde bulundu
u ikinci araba geldi.
/

/ 5. BLM

Eofman altlannn cepleri yoktu. Ayn ekilde tirtleri de


cepsizdi. ikisinin de boynunda isim knyeleri takl deildi.
Kimlikleri yoktu. Arabalar da temizdi. Torpido gzne itina
ile yerletirilmi ordu grev belgeleri dnda arabadan ie ya
rar hibir ey kmad. Silah yoktu. Kiisel eya yoktu. Giz
lenmi czdan, kat paras, benzin fii... Hibir ey. Plaka,
standart hkmet kaydyd. Arabada sra d hibir ey yoktu.
Kapdaki iki gk dnda tabii.
Solak adam, ofr kapsn engelliyordu. Reacher, adam
yaklak iki metre boyunca asfaltta srkledi. O da hi diren
gstermedi. Hayat bir televizyon program deildi. Adamn
kafasna epey sert bir ekilde vurduktan sonra ksa srede ye
niden kavgaya devam edebilir hale gelmesini beklemek hi
gereki deildi. Solak adam bir saat, belki de daha uzun bir
sre hareketsiz kalm, ba dnmesi ve sarslmann etkilerini
zerinden atmaya almt. stelik bir de mr boyu unut
mayaca bir ders almt: nsan beyni, nden veya arkadan
darbelere kyasla, yandan darbelere kar daha hassast. Dier
pek ok ey gibi evrimsel srecin bir kalnts olmalyd.
Reacher ofr kapsn at ve arabaya bindi. Motor sus
mutu ama anahtar hl ierideydi. Reacher, koltuu geri itip
36 Lee Child

motoru altrd. Bir sre hareketsiz kald ve arabann n ca


mndan dar bakt. Seni daha nce bulamamlard. imdi de
bulamazlar. Orduda sulu takip sistemi yok. Zaten seni bula
bilecek bir sulu takip sistemi de yok. Yaam tarzn seni bul
malarna en byk engel.
Aynay dzeltti. Ayan frene bast ve vitesi takt. Tahliye
olsan bile uygunsuzluktan terhis alrsn.
Ayan frenden kaldrd ve gaza basp uzaklat.

Doruca eski karargah binasna gitti. eritli yolda biraz


ilerledi ve binaya belli bir mesafe brakacak ekilde park etti.
Arabann ii snmt ve scak kalmas iin de motoru al
r halde brakt. n camdan dar etraflca bakt ama ileri
de hibir hareketlilik gremedi. Ne gelen vard, ne de giden.
Eskiden 110. Birlik, kurulu saat gibi tkr tkr ilerdi. Her
ey deiecek diye bir kaide olmadna gre imdi de peka
la dakik alyor olabilirlerdi. Gece nbetisi yerine gemi
olmalyd. Ayn ekilde karargah subay da grevinin bana
gemi olmal diye dnd. Dier subaylar da ilerini bitirir
bitirmez ayrlacaklard. Fakat ilerini ne zaman bitirecekleri
henz belirsizdi. Normalde iler bu ekilde ilerlerdi. Fakat bu
gece, rutini deitirmeleri gerekecekti. Ortalkta bylesi bir
karmaa ve kriz varken, hele hele problemli bir adam yuvaya
geri dnmken. Kimse Morgandan nce binay terk etmeye
cekti. Orduda iler hep byle yrrd.

Morgan bir saat sonra ayrld. Reacher, adamn binadan km


olduka net grebiliyordu. Sradan bir sedan araba kapya geldi,
sonra eritli yola kp Reachern park halinde bekledii ala
nn yanndan geip gitti. Reacher, karanlk da olsa Morgann
direksiyon banda olduunu grd. Pijama misali niformas
zerindeydi. Gzlkleri gznde, salar taranm, dosdoru
Asla Geri Dnme 37

ileriye bakan ve iki eli de direksiyonu skca kavrayan bu adam


markete giden yal bir teyze gibi grnyordu. Reacher, araba
nn farlar tepeyi ap gzden kaybolana dek izledi.
Bekledi. s
Tam tahinin ettii gibi, Morgann gidiini izleyen on be
dakika iinde grmeye aina olduu mesai k manzarasyla
karlat. eriden be araba kt. kisi sola, de saa dnd.
Drdnde tek kii seyahat ederken bir tanesinde yolcu vard.
Arabalarn hepsine iy yamt. Egzozlarndan beyaz duman
lar kyordu. Hava serinlemiti. Saa ve sola sapan aralar gz
den kayboldu ve ortalk yeniden sessizlie brnd.
Reacher ne olur ne olmaz diyerek on dakika daha bekledi.
Fakat sra d bir ey yaanmad. Az ilerisindeki eski karargah
binas sakin ve sessizdi. Gece vardiyasndaki nbeti kendi ale-
mindeydi. Reacher, arabasn vitese takt ve yava yava tepeden
aa inip nizamiyeye yneldi. Kulbede yeni bir nbeti vard.
Gen, bo bakl ama sert grml. Reacher durdu ve pencere
sini at. Bunun zerine gen adam, Evet, efendim, dedi.
Reacher adn soyadn syledi ve Emredildii gibi grev
yerime giri yapyorum, dedi.
Efendim? dedi adam yeniden.
Listende adm var m?
Adam listeye bakt.
Evet, efendim, dedi. Binba Reacher. Fakat giriiniz
yarn sabah grnyor.
Saat 08:00dan nce giri yapmam emredildi.
Evet, efendim. Anlyorum. Ama u anda saat 23:00. He
nz akam saatlerindeyiz.
Bu da 08:00dan nce olduunu gsterir. Emirlere uy
gundur.
Adam cevap vermedi.
38 Lee Child

Reacher, Basit bir saat hesab, dedi. Ben iba yapmaya


hevesli biriyimdir. O yzden de erken geldim.
Cevap alamad.
stersen Yarbay Morgan ara. Eminim oktan konutuna
gemitir.
Yine yant gelmedi.
Ya da grevli avuunu ara.
Evet, efendim, dedi. Kendisini arayabilirim.
Telefon at ve bir sre kar taraf dinledi. Sonra da telefo
nu brakt ve Efendim, avu masasna uramanz istiyor.
Urayacamdan emin olabilirsin, asker, dedi Reacher.
Arabayla ilerledi ve kk krmz iki kaplnn yanna park
etti. Bu krmz araba hl ayn yerdeydi. Arabadan kp ka
plarn kilitledi ve akam souundan uzaklaarak kapya
yneldi. Giri epey sessiz ve hareketsizdi. Gece ve gndz
arasndaki farkllk apak ortadayd. Ama resepsiyonda ayn
avu duruyordu. Grev yerinden ayrlmadan elindeki ii ta
mamlamaya alyordu. Yksek bir tabureye oturmu, klav
yedeki tulara basyordu. Muhtemelen gnlk raporu gncel-
liyordu. Kayt tutmak ordu iin son derece nemli bir grevdi.
Kadn, almasn durdurdu ve ban kaldrd.
Reacher, Bu ziyareti de resmi kaytlara ekliyor musun?
diye sordu.
Ne ziyareti? dedi kadn. Kapdaki askere de kaytlara
gememesini tembihledim.
Artk dut yemi blbl hallerinden eser kalmamt. Burnu
nu bakalarnn ilerine sokmaya pek hevesli Morgan gittikten
sonra avuun da tavr deimiti. Daha gen grnyordu.
Tpk dier tm avular gibi grevinin gerektirdii tm kabi
liyetlere sahip olduu belliydi. Sa gsnn stndeki isim
lik, adnn Leach olduunu gsteriyordu.
Kim olduunuzu biliyorum, dedi.
Asla Geri Dnme 39

Tanm mydk? diye sordu Reacher.


Hayr, efendim ama burada nlsnz. Siz bu birliin ilk
komutansnz.
Neden geri geldiimi biliyor musun?
Evet, efendim. Bize bir aklama yapld.
Peki, bu aklama karsnda genel tepki ne oldu?
Kark.
Senin kiisel tepkin ne oldu?
Eminim iyi bir aklamas vardr. On alt yl uzun bir sre.
Sulamann siyasi olduunu gsterir. Bu da muhtemelen bir
samalktan ibaret olduuna iaret eder. stelik yle olmasa
bile o adam grd iddeti kesin hak etmitir. Belki de daha
ktsn.
Reacher bir ey sylemedi.
Leach devam etti. Buraya ilk geldiinizde sizi uyarma
y dndm. Sizin iin en iyisi kap gitmek olurdu. Ben de
gerekten sizi geri dndrp buradan karmay ok istedim.
Fakat aksi ynde emir almtm. zgnm.
Reacher, Binba Tumer nerede? diye sordu.
Uzun hikaye.
Nasl?
Afganistana gnderildi.
Ne zaman?
Dn, gn ortasnda.
Neden?
Orada adamlarmz var. Bir sorun yaand.
Nasl bir sorun?
Bilmiyorum.
Ve sonra?
Oraya ulamad.
Bundan emin misin?
phem yok.
40 Lee Child

Peki, imdi nerede?


Kimse bilmiyor.
Yarbay Morgan buraya ne zaman geldi?
Binba Tumer ayrldktan saatler sonra.
Ka saat sonra?
Yaklak iki.
Buraya gelme nedenini syledi mi?
Syledikleri, Binba Tumern komutanlk grevinden
alndn ima ediyordu.
Net bir ey sylemedi mi?
Hibir ey.
Binba iinde kt myd?
Leach yant vermedi.
Reacher, Rahata konuabilirsin, avu, dedi.
Hayr, efendim. inde kt deildi. Komutanlk grevini
gayet iyi gtryordu.
Demek ki elinizde sadece bu kadar bilgi var, yle mi? zle
nimlere kapldnz ve bir de Binba Tumer ortalktan kayboldu.
u ana kadar, evet.
Dedikodu da m yok? diye sordu Reacher. avularn
kendi aralarnda her zaman bir iletiim a olmutur. Her za
man olmutur ve her zaman da olacaktr. Dedikodu kazan de
mek daha doru olur. Magazin gazetelerinin niformal versi
yonlar gibidirler.
Leach, Kk bir duyum aldm, dedi.
Neymi o?
Aslsz olabilir.
Ama?
Tamamen alakasz da olabilir.
Ama?
Birisi, Fort Dyerdaki askeri karakola yeni bir mahkumun
getirildiini syledi.
/
6. BLM

Fort Dyer, Pentagona yakn bir askeri st. Leachin syle


diklerine gre, Reacher ordudan ayrldktan sekiz yl sonra
getirilen bir tasarruf tedbiri ile bu s, Helsington House ya
knlarndaki Deniz Kuvvetleri ile birletirilmiti. Yaplan bu
genileme ile iki ssn ad da mantkl bir hamle ile birle
tirilmi ve Dyer-Helsington House Mterek ss adn al
mtr. Reacherm zamannda hem Dyer hem de Helsington
House olduka yksek statde yerlerdi. Kdemli ve nemli
subaylar buralarda grev yapard. Bu yzdendir ki Dyer Gar
nizon Kantini, Wal-Mart gibi indirim marketlerinden ziyade
5. Caddedeki Saks Maazas gibi havalyd. Duyduuna gre
Deniz Kuvvetlerinin kantini ok daha iyi durumdayd. O hal
de iki ssn birlemesi, toplumsal statlerinde de glerini
birletirilmelerine neden olmu olmalyd. Bu da s iindeki
hcrelerde ancak yksek statl tutuklulara yer verilecei an
lamna gelirdi. Kavgac sarholar ya da sradan hrszlan bu
raya getirecek halleri yoktu. Oysa Askeri nzibat olarak grev
yapan problemli bir binba, tam da buras iin tanmlanm
bir kirac olabilirdi. Bu nedenle de Leachin kulana alman
dedikodunun gerek olma pay yksekti. Dyer Askeri Kara
kolu, Pentagonun kuzeybatsndayd. apraz karsnda da
42 Lee Child

mezarlk vard. On kilometreden az bir mesafe ileride de 110.


Birlikin karargah konulanmt. Hatta daha da yaknd.
Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri ayn yerde mi?
diye sordu Reacher. Nasl baardlar bunu?
Politikaclar iki kuru tasarruf etmek iin her eyi yapar
lar, dedi Leach.
nden arayp benim gideceimi bildirir misin?
Oraya m gidiyorsun? imdi mi?
u anda yapacak daha iyi bir iim yok.
Araban var m?
Geici olarak, dedi Reacher.

Gece sessiz ve karanlkt. Dyera be dakikadan ksa srede


varmt. Fakat Mterek sse giri yapmas daha uzun srd.
slerin birlemesi 11 Eyll olaylarndan drt yl sonra gerek
lemiti. Aynca tam olarak ne kadar tasarruf yapld bilinme
se de, yaplan tasarrufun kaynann gvenlik olmad aka
ortadayd. ssn gneyindeki ana nizamiye epey grkemliydi.
Her yerde betondan ejderha dileri vard. Art arda dizilmi
gvenlik kulbesi arasndan dar bir erit yol giriyordu ieriye.
Reacherm zerindeki giysiler sivildi ve askeri kimlii de yok
tu. Hatta yannda kimlik yoktu. Yalnzca geerlilik sresi uzun
zaman nce dolmu eski bir pasaport vard. Fakat kulland
araba devlete aitti. Bu da ilk izlenimin iyi olmas iin yeterliydi.
Ordu personelinin bilgisayarlar olduuna ve Reacher da aka
mn bu saati grev icab sse geldiine gre sknt kmama
s gerekirdi. Leach bir dizi telefon grmesi yaparak tand
tm avular nden haberdar etmiti. Dyern Adli Soruturma
Dairesi vard ve Reacher artacak derecede ok insan onun
adn duymu ve hafzasndan silmemiti. Sonu olarak krk
be dakika sonra Reacher, Askeri Karakolun giriinde Askeri
nzibattan bir yzba ile kar karyayd.
Asla Geri Dnme 43

Yzba, yaklak otuz yanda ve ciddi grnml esmer


bir adamd. niformasndaki isimlie baklnca adnn Weiss
olduu anlalyordu. Drst, temiz ve makul derecede dost
canls bir tvr vard. Reacher hemen sze girdi ve Bu tama
men kiisel bir mevzu, yzba, dedi. Resmi grevle yakn
dan uzaktan alakas yok. stelik ben de u an iin biraz zehir
li saylrm. O nedenle meseleye fazlaca temkinli yaklasan
iyi olur. Ziyareti kaytlardan kar. Ya da benimle konumay
daha en bandan reddet.
Zehirli derken neyi kastettiniz? diye sordu Weiss.
On alt yl nce yaptm bir eyler, u anda beni fena s
ktrm durumda.
Ne yaptnz?
Hatrlamyorum. Eminim en ksa srede bir hatrlatan
kar.
Bilgisayardaki kaytlara baklrsa yeniden greve arl
msnz.
Doru.
Byle bir eyi daha nce hi duymamtm.
Ben de.
Kulaa hi ho gelmiyor. Sanki birileri sizin greve dn
menizi gerekten ok istemi gibi.
Reacher ban sallayarak bu szleri onaylad. Ben de ay
nen bu ekilde yorumladm. Sanki sivil hayattan koparldm
ve tarifsiz bir karmaann ortasna atldm. Fakat srecin ol
duka basit ilerlediini kabul etmeliyim. Mahkeme karan fi
lan olmadan greve balam bulundum.
Sizce ciddiler mi?
u an gayet ciddi grnyorlar.
Benden ne istiyorsunuz?
110. Birlikten Binba Susan Tumer anyorum.
Neden?
44 Lee Child

Dedim ya, kiisel bir mesele.


ine dtnz sorunla bir alakas var m?
Hayr. Tam olarak alakal saylmaz.
Fakat siz de 110. Birlikte deil miydiniz?
Binba Tumer henz birliin yerini bile bilmezken ora
lardaydm.
O halde herhangi bir tanklk ifadesini bozmaya ya da bir
tan ynlendirmeye gelmediniz, yanlyor muyum?
Kesinlikle byle bir niyetim yok. Tamamen farkl bir me
sele iin buradaym.
Arkada msnz?
Birbirimizi tandka arkada olmay umuyordum, evet.
Ya da ilk karlamamzdaki izlenimime gre arkada olup ol
mamaya karar verecektim diyelim.
Henz tanmadnz m?
Burada m?
Dn leden sonradan bu yana bir hcrede tutuluyor,
dedi Weiss.
Hangi sula?
Rvet alm.
Kimden?
Bilmiyorum.
Neden?
Bilmiyorum.
Ne kadar rvet alm?
Ben sradan bir gardiyanm, o kadar, dedi Weiss. Bu i
lerin nasl olduunu bilirsiniz. Bana hikayenin tamamn an
latan olmaz.
Onu grebilir miyim?
Ziyaret saati geti.
Bu gece ieride ka tutuklu var?
Sadece o.
Asla Geri Dnme 45

O zaman fazla megul saylmazsn. Zaten kayt d i


yapmyor muyuz? Kimsenin bilmesine gerek yok.
Weiss halkal bir klasr at. inden notlar, prosedrler,
talimatlar ve/hem basl hem el yazmas komutlar kt. G
rne gr sizi bekliyormu, dedi. Avukat araclyla bir
talepte bulunmu. Sizin adnz vermi.
Talebi neymi?
Talepten ziyade bir tr emir gibi.
Ne demi?
Sizi grmek istemiyormu.
Reacher hibir ey sylemedi.
Weiss nndeki klasre bakt ve Aynen okuyorum, dedi.
Tutuklunun talebi zerine, ABD ordusundan emekli ve eski
110. Birlik Komutan Binba Jack Reachera hibir koulda
ziyaret msaadesi verilmeyecektir.
7. BOLUM

Mterek sten kmak nispeten daha hzl oldu. Nizamiye-


deki gvenlik kulbesi de kimlik kontrol ve bagaj aramas
yaptktan ve hem Reachern syledii kii olduuna hem de
ierideyken hibir ey almadna emin olduktan sonra git

mesine izin verdiler. Gvenlik aramasnn ardndan son bari-


yeri de geip otobs hattnn getii anayola kt. Fakat oto
bs kadar ileri gitmeden durdu ve kenara ekti. Etrafnda ok
sayda otoban giri-k yolu vard. Gneybat ynne giden
1-395 otoban bunlardan biriydi. Kuzeybatya giden George
Washington Ant Otoban vard. Bat ynne uzanan 1-66 ve
douya uzanan 1-395 de seenekleri arasndayd. stese her
hangi birini seebilirdi. Hepsi de sessiz sakin ve hzla akan
otobanlard. Neredeyse btn lke nne serilmiti. 1-95i
izlese douda ky eridi boyunca ilerler, 5 gn iinde West
Coasta ulard. Yollar bo ve tamamen ona ait olurdu.
Seni daha nce bulamadlar. imdi de bulamazlar.
Tahliye olursun. Bu kez uygunsuzluktan terhis alrsn.
Turner seni grmek istemiyor.
Reacher yeniden yola koyuldu ve doruca moteline geri
dnd.
Asla Geri Dnme 47

Tirtl iki adam ortadan kaybolmutu. Belli ki kendilerine


gelmi ve o halde bir yerlere snmlard. Reacher, adamla
rn arabasn 200 metre ileride, yol kenarna brakt. Anahtar
zerindeydi ve kaplan kilitlememiti. Araba, ya birka serseri
tarafnda^ alnacak ya da iki adam geri gelip arabalanna ka
vuacakt. Akas arabaya ne olaca hi de umurunda de
ildi.
Biraz yrd ve kasvetli odasna girdi. Haklyd. Du ba
lndan akan su tam dnd gibi incecikti ve havlular da
iyice incelmiti. Sabun kkt ve ampuan ucuzdu. Yine de
elinden geldiince duunu alp temizlendi ve yataa girdi. Ya
tak, ii top haline getirilmi plastik ielerle dolu bir uvala
benziyordu ve araflar havaszlktan ve rutubetten slanm
gibiydi. Ne olursa olsun hibir ey uykuya dalmasna engel
olamayacakt. Baucundaki saati yediye kurdu ve sakin sakin
nefes alp vermeye balad. te hepsi bu kadard.

Romeo, bir kez daha Julieti arad ve Dyera gidip TumerTa


grmeye alt. Ve tabii ki baaramad, dedi.
Juliet de, Bizim ocuklar onu motelde yakalayamam ol
mal, dedi.
Endielenecek bir durum yok.
Umanm yoktur.
yi geceler.
Sana da.

Reacher, sabah yediye kadar uyuyamad. nk saat alt


da odasnn kapsnn tklatldn duydu. Gelen her kimse,
i iin geldii belliydi. Tehditkar bir kap alma deildi. Tk,
tk, tk tk, tk. Sabahn altsyd ve birileri imdiden neeli bir
gne balamt. Ayaa kalkt ve yatan altna serdii panto
lonunu karp giydi. Odann iinde keskin bir souk vard.
48 Lee Child

Nefes verince azndan kan duman grebiliyordu. Kalorifer


btn gece kapalyd.
Yap yap hal zerinde yalnayak yrd ve kapy at.
Eldivenli bir el kapy yeniden tklatmak iin hazrd ama al
dn grnce hemen geri ekildi. Elin uzants bir kol ve bu
kolun da paras olduu bir beden vard ki bu bedenin A snf
bir subay niformas ile sarlm olduu gerei gn gibi or
tadayd. niforma, gelen kiinin Askeri Basavclkta grevli
olduunun kantyd.
Bir kadn avukat.
Sa gsnn zerindeki isimlie gre, ismi Sullivand.
niformay, irketlerde grmeye alk olduumuz resmi ta
km elbiseler gibi tayordu. Bota kalan elinde evrak antas
vard. Hibir ey sylemedi. Ksa boylu deildi ama kadnn
gz hizas, Reachern henz zerine gmlek geirmedii ve
bu haliyle ,38lik kurun izini apak sergileyen gsne denk
dyordu. Belli ki bu kurun izi, kadnn geici bir sre de
olsa akln almt.
Reacher, Buyurun, dedi.
Kadnn koyu yeil sedan arabas hemen arkasnda, park
halindeydi. Gkyz henz aarmamt.
Binba Reacher siz misiniz? diye sordu.
Otuzlu yalarnn ortalarnda olduunu dnd Reacher.
O da binba rtbesindeydi. Salar ksa ve koyu renkliydi.
Gzleri de u an iin ne souk ne de scak bakyordu. Size
nasl yardmc olabilirim? diye yantlad Reacher.
Aslnda yardmc olmas gereken benim.
Beni temsil etmek iin mi grevlendirildiniz?
Gnahlarmn bedelini byle deyeceim.
Greve geri arlma vakas m, yoksa Juan Rodriguez
mi? Belki de Candice Dayton vakasdr.
Geri arlma mevzusunu unutun. Bir ay sonra adaletin
Asla Geri Dnme 49

karsna kp be dakika kendinizi savunma hakk elde ede


ceksiniz ama kazanamayacaksnz. imdiye kadar kazanan
olmad.
O zaman Rodriguez mi, Dayton m?
Rodriguez, dedi Sullivan. Hemen ie koyulalm. By
le dedi ama yerinden kprdamad. Baklarn aa kaydrp
Reachern beline, yani yirmi be yl akn sredir orada du
ran dier yara izine odaklad. Belindeki yara, deniz yldz
eklinde byk, irkin ve beyaz bir yarayd. Kaba bir diki
atld iin iz ok belirgindi. Tabii zerinden nispeten yakn
zamanda bir de bak yaras geince karmak bir hal almt.
Farkndaym, dedi. Estetik adan kabul edilemez bir
noktadaym. Ama ltfen ieri gel.
Kadn, Hayr, arabada beklesem daha iyi olacak, dedi.
Kahvalt ederken konuuruz.
Nerede kahvalt edeceiz?
ki blok tede bir yer var.
Hesaplar senden mi?
Kendi hesabm derim. Sen kendi bann aresine bak.
ki blok tede mi? Gelirken kahve getirseydin keke.
Getirebilirdim ama getirmedim.
Ne kadar da yardmsever bir insansn. On bir dakika sonra
hazr olurum.
On bir mi?
Sabahlan hazrlanmam o kadar sryor.
ou insan on dakika der geer.
O zaman ya benden daha hzllar demektir ya da dakiklik
konusunda pek hassas deillerdir. Kapy kapatt ve yatana
gidip pantolonunu tekrar kartt. Gayet iyi grnyorlard.
Pantolonu yatan altna sermek, tlemenin alternatifi ola
rak yapabileceklerinin en iyisiydi. Banyoya gitti ve duu at.
Dilerini temizledi ve sonra dua girip incecik akan lk suyun
50 Lee Child

altna dikildi. Sabun ve ampuandan geriye ne kaldysa kul


lanmaya alt. Nemli havlularla kuruland ve giyinip odadan
kt. Tam on bir dakika sonra motelin otopark alanndayd.
Reacher, alkanlklarna bal bir adamd.
Binba Sullivan arabay dndrd. Gnler ncesinde
Reacher Missourinin bir ucundan dier ucuna gtren gri
arabayla ayn model bir Forddu. Yolcu koltuuna gemek
zere kapy at ve arabaya bindi. Sullivan, oturduu yerde
dorulup arac vitese takt. Yava yava otoparktan kt. Ya
va ve dikkatliydi. niformasnn etei dizindeydi. Koyu renk
kilotlu oraplar vard ve ayakkablar backl, koyu renk, s
radan ayakkablard.
Reacher, Adn ne? diye sordu.
Sullivan da, Okuma yazman vardr sanrm, dedi.
n adn ne demek istemitim.
Ne nemi var? Bana Binba Sullivan diyeceksin nasl
olsa. Bunu sylerken ne samimi ne de samimiyetsizdi. Geri
byle bir tavr taknmas artc deildi. kisi arasnda kiisel
bir iliki kurulmas mmkn deildi. Ordunun savunma avu
katlar alkan, zeki ve profesyonel olurdu. Kimsenin tarafn
tutmaz, ordunun karlarn gzetirdi.
Kahvalt iin gittikleri mekan, gerekten de iki blok ileri
deydi. Ama bloklar epey uzundu. nce sol, sonra sa yaptlar.
erit tipi bir alveri merkezinin nnden geip yine e
ritli bir yolun banketinde durdular. Bu alveri merkezinde
bir hrdavat, bir eczane ve bir ereve dkkan bulunuyor
du. Aynca bir silah dkkan ve randevusuz altn iddia
eden bir di hekiminin muayenehanesi vard. erit eklindeki
yapnn sonunda, kahvalt iin geldikleri yerel kk lokanta
yapayalnz duruyordu. Beyaz al ile kapl lokantann deko
runa baknca, sahibinin Yunan asll olabileceini dnd
Reacher. Mende kesin bir milyon seenek olacakt. Bu da,
Asla Geri Dnme 51

Reachera gre, mekan geleneksel lokanta havasndan ka


ryordu. nk lokantalar kk, yaln ve seenek konusunda
muharebe tfep kadar acmasz yerler olmalyd.
Karlkl Jcoltuklann bulunduu blme oturdular ve gar
son, sormadan ilk kahveleri getirdi. Bu da Reachern mekana
ynelik nyargsnn biraz olsun krlmasn salad. Men ne
redeyse masa kadar byk, PVC kapl ve birden fazla sayfas
olan bir kitapk formundayd. Reacher, ikinci sayfada krepler
ve yumurtalar blmn grnce mennn geri kalanna bak
mad bile.
Sullivan, tiraf pazarlna gitmeni neririm, dedi. On
lar be yl ister. Biz bir yl deriz. ki ylla sonulanr. Bunu
yapabilirsin. ki ylda lmezsin ya.
Reacher da, Candice Dayton kimdi? diye sordu.
Benim vakam deil. O konuda baka biriyle greceksin.
Peki, Juan Rodriguez tam olarak kim oluyordu?
Bana vurduun ve sonra ald darbeler yznden haya
tn kaybeden biri.
yle birini hatrlamyorum.
Byle bir vakada, bu tr eyler sylemesen iyi edersin.
Byle syleyince o kadar ok kiinin kafasna vurmusun ki
hangisi hangisidir ayrt edemiyormusun gibi grnyor. Hal
byle olunca soruturma geniler. Birileri kalkp koca bir liste
kanverir. Duyduuma gre bu tr listeler epey uzun oluyor
mu. 110. Birlik, zamannda epey vukuatl bir yermi.
imdi ne durumda peki?
Sanrm biraz daha iyi. Uzaktan baknca yle grnyor
en azndan.
Senin fikrin mi bu?
Benim tecrbelerim.
Susan Tumern durumu hakknda bir bilgin var m?
Avukatn tanyorum.
52 Lee Child

Ve?
Kadn rvet alm.
Bundan emin miyiz?
O kadar ok elektronik veri var k i... Cayman Adalarnda
bir banka hesab am. Evvelsi gn sabah saat onda. Saat on
birde de hesaba 100 bin dolar yatm. Saat on iki olduun
da kadn tutuklanm ve adeta sust yaplm. Bana kalrsa
her ey alenen ortada. 110. Birlik iin de olduka alldk bir
manzara.
Sylediklerine baklrsa eski birliimi pek de sevmiyor
sun. Bu da bir sorun olarak tanmlanabilir. nk salam ve
yetkin bir savunmay hak ediyorum. En azndan Amerikan
Anayasasnn 6 No.lu Deiiklii uyarnca bana byle bir
hak tannm oluyor. Sence bu ii yapacak doru kii sen
misin?
Ben, ordunun senin iin uygun grd avukat olduum
dan, elindekine alsan iyi olur.
En azndan benim aleyhime sunulan kantlan grebilme
liyim. Yanlyor muyum? 6 No.lu Deiiklik bu hususta birta
km haklar tanmyor mu?
On alt yl nce pek kayt tutmamsn.
Biraz olsun yapmtk.
Biliyorum, dedi Sullivan. Ne var ne yok inceledim. Di
er pek ok eyin yan sra gnlk zetleri kaydetmisin. Bir
tanesinde, Bay Rodriguez ile grmeye gittiin yazyor. Son
ra hastane acil servisinden kendisinin ayn gn ilerleyen saat
lerde bandan darbe ald ve daha bir sr sknts olduu
ikayetiyle acil girii yaptrdna dair belge aldm.
Bu kadar m? Aradaki balanty nasl kurdun? Ben ayrl
dktan sonra merdivenlerden dm olabilir. Kamyon arp
m olabilir.
Acil doktorlar, iddete maruz kald grnde.
Asla Geri Dnme 53

Zayf bir iddia, dedi Reacher. Aslna bakarsan iddia bile


deil. Ben bunun hakknda bir ey hatrlamyorum.
Ama,Bay Rodriguezin seninle grtkten sonra dm
olabilecei merdivenleri hatrlyorsun.
Speklasyon, dedi Reacher. Hipotez. Lafn gelii. Kam
yon gibi. Konuyla alakas yok.
Ellerinde yeminli beyan var, dedi Sullivan. Bay Rod
riguez acile geldikten bir sre sonra, bizzat, yeminli ve yazl
beyanda bulunmu. Kendisine saldran kii olarak senin adn
vermi.
8. BLM

Sullivan evrak antasn lokantann sentetik kuma kapl kol


tuuna koydu. antadan kard kalnca bir dosyay masann
zerine brakt. Sonra da, yi okumalar, dedi.
Bunlan okumann iyi bir yan yoktu. Olduka uzun ve i
ren bir su vakasnn, ayn ekilde uzun ve iren kaytlar
nn tamam buradayd. Olayn kkleri 1990 ylnn sonlarna
doru gerekleen l Kalkan Operasyonuna dayanyordu.
Bu operasyon, Krfez Savana karlk gelen l Frtna
s Operasyonunun bir nceki aamasyd. Bu operasyondan
sonra Saddam Hseyin ynetimindeki Irak, bamsz Kuveyti
yani komusunun topraklarm igal etmiti. zgr dnyadan
yarm milyon kadn ve erkek, Saddama haddini bildirmek
iin alt aylk bir zaman dilimi iinde bir araya getirildi. Top
lam yz saat sren bir operasyonla da amalarna ulatlar.
Sonra bu yarm milyon kadn ve erkek, lkelerine geri dnd.
Malzemelerin toparlanmas byk bir sorundu. Ordunun
ihtiyalar olduka fazlayd. Btn bunlan alt ay iinde bir
araya getirmeleri gerekirken, hepsini toplayp geri gtrmek
iin bir alt aya daha ihtiyalan olacakt. Hazrlk aama
s beklenenden fazla ilgi grd. Harekete geme safhas da
blm blm ve epey karmak bir dzende yapld. Onlarca
Asla Geri Dnme 55

milliyetten personel, harekata dahil oldu. Szn z, bu esna


da ordu envanterinin bir ksm ortadan kayboldu. Bu da utan
vericiydi. Gjn sonunda defterdeki hesab tutturmak gere
kiyordu. Bu/yzden kayp eyalann karsna harekatta harap
olduklar yzld. Bazlarna da kayboldu ya da hasar grd
gibi ifadeler eklendi ve hesap kapatld.
Ta ki birtakm eyalar, Amerikann eitli ehirlerinde so
kak satclar tarafndan pazara srlene dek.
Hatrlayabildin mi? diye sordu Sullivan.
Evet, dedi Reacher. Gayet iyi hatrlyordu. Bu tip bir
su, 110. Birlikin mdahale etmesi gereken trden bir sutu.
Tanabilir askeri silahlar, kazara sokaklarda sata kmazd.
Bu silahlar alnm, karlm ve satlmt. Yapanlarn kim
olduu bilinmiyordu ama hangi alanlardan olduklarn tahmin
etmek zor deildi. ounluu lojistik irketlerindendi. On
binlerce tonluk malzemeyi zensiz tama senetleri dzenle
yerek nakleden bu adamlar, arada bir ya elencesine ya da kr
elde etmek amacyla bir ya da iki tonluk kayplara yol aard.
Bazen de yz tonluk kayplar. 110. Birlike bu kayplara yol
aanlarn kim olduunu ve bu suu ne zaman, nerede, nasl
ilediklerini bulmalan emredildi. Birlik yeni kurulmutu ve
adn duyurup kendini kantlamas gerekiyordu. Bu nedenle
kendilerine verilen emri fazlaca ciddiye aldlar. Reacher, bu
i zerinde yzlerce saat harcad. Ekibinin ondan daha ok
altn sylemeye gerek bile yoktu.
Yine de Juan Rodriguez diye birini hatrlamyorum, dedi.
Sullivan da, Dosyann sonuna bak, diye karlk verdi.
Reacher dosyann sonuna baknca Juan Rodriguezi gayet
net hatrladn fark etti.
Tek sorun, adnn Juan Rodriguez olduunu bilmiyor olu
uydu.
56 Lee Child

110. Birlik, Los Angeles South Central blgesinde bir


ete yesinin bu olayla ilikili olduuna dair ok salam bir
ipucu yakalamt. Sz konusu ete yesi, sokaklarda Dog
adyla biliniyordu. Dog da aslnda Koca Dog isminin ksalt-
masyd. Kendisine Koca Dog denmesinin nedeni, adamn
hem stat hem de fiziksel zellikleri bakmndan iri yar ol
masyd. Uyuturucu ile Mcadele Dairesi, Dogla pek ilgi
lenmemiti. nk herhangi bir uyuturucu kavgasna kar
mamt. 110. Birlike gelen ipucu, bu adamn orada burada
kara borsa silahlar satarak bir servet elde ettiini sylyordu.
Ayrca bu ipucunu veren muhbir, Dogun bu iten sorumlu
olduunu iddia ediyordu. Muhbirin sylediklerine baklr
sa Dog, on bir kasa Manga Otomatik Silah olarak bilinen
SAWTann tahliyesinden sorumluydu. SAWTar yle ufak
tefek ahsi silahlara benzemezdi. SAWTar son derece kor
kun tam otomatik silahlard ve kabiliyetleri ile kapasiteleri
gerekten dehet vericiydi.
Reacher, Los Angeles South Centrala gitti ve scak hava
ya ramen sokaklarda dolaarak doru yerlerde doru sorula
r sormay baard. O ortamda kendini ordu mensubu olarak
tantt ama elinde satacak ordu mallan olduunu iddia ede
rek umursamaz bir tavrla piyasann iine dald. El bomba
lar, haner, ok sayda zrh delici mhimmat, Baretta taban
calar. nsanlar balangta temkinli davrand ama sonunda
Reachern kararl tavn, onu kendilerinden biri olarak grme
lerini salad. ki gn sonra Dog ile kar karyayd. Adam
gerekten de irikymd. Enine boyuna geniti. Yz elli kilo
arlnda olma ihtimali ok yksekti.
Dosyadaki son evrak, yeminli bir ifadeydi. zerinde Juan
Rodriguez, Dier Adyla Koca Dog, Dier Adyla Dog Ta
rafndan Verilen Kant fadesidir yazyordu. Reachern ad,
ifadede aka yer alyordu. Altnda da adama verdii fizik
Asla Geri Dnme 57

sel hasarlar madde madde yer alyordu. Bunlar arasnda krk


kafatas, krlm kaburgalar, doku zedelenmesi ve ok sayda
ezilme vard. fadenin altnda Rodriguezin imzas vard. Ve
tabii tanklanp Tanklardan biri Los Angeles Studio Cityde
bir yer olan V^ntura Bulvanndan bir avukatt ve dieri de no
ter onayyla tankl tasdik edilmi baka bir kiiydi.
imdi hatrladn m? diye sordu Sullivan.
Yeminli ifadesinde aka yalan sylemi, dedi Reacher.
Ben o adama bir fiske bile vurmadm.
yle mi?
Neden byle bir ey yapaym ki? Onunla bir iim yok
tu. Sadece onu besleyen kaynan kim olduunu renmek
istiyordum. Mallan satn ald adam bulmaya alyordum.
Tek istediim, bir isim vermesiydi.
Los Angeles sokaklanndaki SAWTar umurunda deil
miydi?
O mesele Los Angeles Polis DepartmanTn ilgilendiriyor
du, beni deil.
Aradn isme ulatn m?
Evet.
Nasl?
Ben sordum, o da yantlad.
Bu kadar basit mi?
Hemen hemen.
Bu da ne demek?
Sorgulama iinde iyiyimdir. Ona, aslnda bildiimden
daha fazlasn renmiim gibi davrandm. O da pek akll bir
adam deildi. Akas, hasar grecek bir beyni olduuna bile
ardm.
Hastanenin raporunu nasl aklayacaksn?
Aklamak zorunda mym? Onun gibi bir adam bir sr
pislikle ayn camiadand. Belki bir gn nce adamn birinin
58 Lee Child

kellesini almt. Sonuta ok da medeni bir ile megul oldu


u sylenemezdi.
Savunman bu mu yani? Baka biri yapmtr m diyor
sun?
Sulu ben olsaydm, o adamn hastaneye gitmesine bile
gerek kalmazd. e yaramaz ya tulumunun tekiydi.
Savcnn karsna baka biri yapmtr iddiasyla kmam
mmkn deil. zellikle de bu iddiann kant olarak, Reacher
yapm olsayd yaralamaz, orackta ldrrd demek zorunda
kalacam dnrsek.
Ama yapmak zorundasn.
Hayr, yapmak zorunda deilim. Dinle, Reacher. Bu ii
ciddiye almalsn. Senin iin pazarlk edebilirim. Ama nce
itiraf etmelisin. Suunu kabullenmeli ve piman olduunu
gstermelisin.
Buna inanmyorum.
Sana verebileceim en iyi tavsiye bu.
Yeni bir avukat talep edebilir miyim?
Hayr, dedi Sullivan. Edemezsin.

Sessizce kahvaltlarn yaptlar. Reacher, baka bir masaya


gemek istiyordu ama yapmad. nk o anda aresiz gibi
grneceini dnd. Hesab bltler ve darya kp
arabann yanma geldiler. Sullivan, Gitmem gereken baka
bir yer var, dedi. Buradan yryebilirsin. Ya da otobse
binersin.
Arabasna binip uzaklat. Reacher, restorann otoparknda
yalnz kald. eritli yol, otobsn gei rotasyd. Soluna
doru otuz metre ilerlese otobs durana varacakt. Durak
ta bekleyen iki kii vard. ki Meksikal adam. kisi de Koca
Doga kyasla oka zayf ve elimsizlerdi. inde gcnde
drst vatandalard. Belli ki ya mezarlkta bahe ii yapyor
Asla Geri Dnme 59

ya da Alexandria veya D.C.de temizlik grevlisi olarak al


yorlard.
Sa tarafnda elli metre ileride bir durak daha vard. Cad
denin hemen kayndayd. Kuzeye gidiyordu, gneye deil.
ehir dna akyordu, yani merkeze gitmiyordu. McLean
ve sonra da belki Restona gidiyordu. Ondan sonra da muh
temelen Leesburg duranda duracak ve Winchestera kadar
gidecekti. Oras son durak olduundan, inince ok sayda
farkl otobsle karlaacakt. Daha byk otobsler. Onlar da
Appalachianlardan geip Bat Virginia, Ohio ve Indianaya
gidiyor olmalyd. Belki de daha uzaklara. ok daha uzaklara.
Seni daha nce bulamadlar. imdi de bulamazlar.
Tahliye olursun. Bu kez uygunsuzluktan terhis alrsn.
Turner seni grmek istemiyor.
Reacher bekledi. Hava soumutu. Trafik sakindi. Arabalar
ve kamyonlar geiyordu. Her modelden ve her renkten. Sonra
soluna bakp ileriden gelen otobs grd. Gneye deil de
kuzeye giden otobs. ehir merkezine deil de ehir dna
giden otobs. Otobs dura elli metre sandayd. Bekledi.
Otobs, byk bir minibsn dntrlm versiyonuydu.
Uzun yolu kaldracak trden deildi. Belediyenin hizmet arac
gibiydi. Bu da bilet fiyatn dryordu. Adeta aksrp tks
rarak yol alyor, yavaa ilerliyordu.
Reacher, otobse binmedi. O da yanndan yavaa geip
yoluna gitti.
Yryerek 110. Birlikin Karargahna geldi. Otuz dakikada
kilometre. Motelinin nnden geti. Kaps gk araba yol
kenarnda deildi. Ya sahipleri gelip almt ya da alnmt.
Sabah saat 07:55te eski ta binaya geldi ve ona Candice
Daytonn kim olduunu ve kadnn neden mutsuz olduunu
syleyecek olan baka bir avukatla tant.
9. BLM

Reachern leden sonra tant nbeti, yeniden nizamiye-


deki nbet kulbesindeydi ama bu kez gndz vardiyasmday-
d. Reacher bayla selamlad ve Reacher bu selamlamann
ardndan bina giriindeki merdivenleri kp yeni boyanm
kapdan ieri girdi. Askeri arazi arac hl otoparktayd. Tpk
iki kapl krmz araba gibi. Fakat kapsnda gkler olan
araba ortalarda yoktu.
Lobideki masada yeni bir avu duruyordu. Muhtemelen
gece vardiyasndaki avutu ve mesaisi dolmak zereydi. Gece
vardiyasna kalan avu beyaz rktan bir erkekti. Leache kyas
la biraz daha ketum duruyordu. Dmanca bir tavr yoktu ama
Reachera kar temkinli duruyordu. Tpk geen gece moteline
gelen tirtl adamlar gibiydi. Sanki iten ie, Bu birliin ad
n ktye kardn, diyordu. Fakat darndan, Yarbay Morgan
sizi hemen 207 numaral odaya bekliyor, demekle yetindi.
Reacher Hemen ile kastnz? diye sordu.
avu da Hemen, efendim, dedi.
Teekkrler, avu, dedi Reacher. 207 numara st kat
ta, soldan drdnc odayd. Reachern odasnn yanyd. Ya
da eskiden Susan TumerTn, imdi de Morganm olan odann
yan. Eskiden 207, Karla Dixonm ofisiydi. Matematik deha
Asla Geri Dnme 61

s olan mali uzman. Pek ok karmak iin iinden kmay


baarmt. Yz sutan doksan dokuzu ak, nefret ya da pa
raya dayanyordu. Incilde yazlanlarn aksine, sularn en
bynn kayna parayd. Dixon, altn kadar deerliydi ve
Reachern 207 numaral ofiste gzel anlan vard.
Merdivenlerden yukan kt ve koridor boyunca yrrken
eski ofisinin nnden geti. simlik hl duvardayd: Bnb. S.
R. Tumer, Birlik Komutan. Yzba Weissn sesini duydu
zihninde ve Binba Sullivanm, Rvet alm, dedii an ha
trlad. Belki daha masum bir aklamas vard. Belki uzaklar
da bir yerde yaayan amcas lmt ve miras olarak dev bir
uranyum madeni brakmt. Belki bu maden yurtdndayd
ve bu yzden lke dnda bir yerlerde hesap amak zorunda
kalmt. Belki de Avustralyadayd. Avustralyada uranyum
vard. Altn, kmr ve demir cevheri de. Ya da Afrikada bir
yerdeydi. Keke Karla Dixon burada olsayd. Eldeki evraklara
bir gz atar ve gerei annda ortaya kanrd.
207 numaraya geldiinde kapy almad. Gerek yoktu.
Morgandan sonra binadaki en st rtbeli kii muhtemelen
kendisiydi. Ve bu gibi tuhaf koullarda bile rtbe konuurdu.
Bu yzden doruca ieri girdi.
Oda botu. Ayrca buras artk bir ofis deildi. Bir tr konfe
rans salonuna dntrlmt. alma masas yerine byk
ve yuvarlak bir toplant masas ile alt sandalye vard. Masa
nn ortasnda rmcek eklinde siyah bir ey duruyordu. Muh
temelen grup toplantlarna uzaktan balananlar iin alnm
hoparlrd. Duvarlardan birine yaslanm bfe grnml bir
mobilya vard. Tahminen toplantlarda ikram edilen kahve ve
sandvilerin servis edildii yerdi. Aydnlatma unsuru, dier
odalardaki gibi cam bir fanus formundayd. Fanusun iindeki
tasarruf lambas akt ama olduka zayf bir k yayyordu.
Reacher pencerenin yanma gidip dan bakt. Bakt ama pek
62 Lee Child

bir ey gremedi. nk darda grecek bir ey yoktu. Binann


bu tarafna ara park etmek yasakt. Sadece byk bir p kon-
teyneri ile masa, sandalye ve dolaptan oluan bir kullanlmayan
mobilya yn duruyordu. Sandalyelerin kaplamalar sland
iin kabarmt ve dolaplar da kflenmiti. Manzarann dier bir
unsuru da tatan bir duvard. En azndan duvann stnden dou
ynne baknca nispeten iyi bir eyler gryordu ki bunlar da
mezarlk ve nehirdi. ok ok uzaklarda Washington Ant gr
nyordu. Havadaki sisle ayn renkteydi. Onun da ardnda henz
ykselmeye balayan gne vard.
Odann kaps ald ve Reacher arkasn dnp, gelenin
kim olduuna bakt. Morgan bekliyordu ama gelen Morgan
deildi. Adeta dej vu yayordu. A snf bir subay niformas
giyen ve zerinde Askeri Basavclktan geldiini gsteren
bir amblem tayan kadn bir avukatla kar karyayd. G
sndeki isimlikte Edmonds yazyordu. Sullivana benziyordu.
Koyu renk ve dzgn kesimli salar ile profesyonel bir gr
nm yakalamt. zerinde etek, kilotlu orap ve sade siyah
ayakkablar vard. Fakat Sullivandan genti. Rtbe olarak da
meziydi. Bir yzbayd. Elindeki evrak antasnn da kali
tesi, Sullivanm antasna kyasla dkt.
Binba Reacher? dedi emin olamayarak.
Gnaydn, yzba, dedi Reacher.
Ben Tracy Edmonds. KTM Komutanlnda grev ya
pyorum.
Bu da nsan Kaynaklan Temin Merkezi Komutanl an
lamna geliyordu. zetle, Personel Daireden geliyordu. Bu
yzden Reacher kadnn greve anlmayla ilintili bir sr
evrak ii iin geldiini dnd. Maa, banka detaylar ve
benzeri detayl konular. Fakat sonradan bu tr iler iin avukat
gndermediklerini hatrlad. Genelde blk yazclan bu tr
!er iin grevlendirilirdi. Demek ki avukat, Candice Dayton
Asla Geri Dnme 63

vakas iin buradayd. Ama mezdi. stelik daha sorulmadan


adn sylemiti. Yzne baknca akimdan geenler okunabi
liyordu. Dost canls ve kaygl biriydi. Bu da Candice Dayton
mevzusunun Koca Dog kadar ciddi bir i olmad eklinde
yorumlanabilirdi.
Susan Tumerm durumuyla ilgili bir eyler biliyor mu
sunuz?
Kim?
imdi ofisinin nnden getiniz.
Sadece kulama alnanlar biliyorum.
Nedir mesela?
Rvet alm.
Ne iin?
Sanrm bu gizli bir bilgi.
Olamaz. Kendisi mahkemeye karlmadan tutuklanm.
Bu yzden kaytlarnda geerli bir sebep olmal. Yoksa ordu
muz ben buralarda yokken medeni hukuk kurallarn hie say
maya m balad?
nemli bir bilgiyi stlerine bildirmekte bir gn ge kald
n sylyorlar. nceleri kimse neden byle bir ey yaptn
anlayamam. Ama imdi nedenini biliyorlar.
Hangi bilgiymi bu?
Fort Hooddan bir piyade yzbay tutuklam. Szde bir
casusluk vakasym. Yzba yurtdmdaki sivil balantsnn
ismini vermi. Binba Tumer, bu bilgiyi yirmi drt saat ken
dine saklam. Bu da yzbann bilgi szdrd sivil balant
sna, kamak iin zaman kazandrm.
Bu olay ne zaman olmu?
Yaklak drt hafta nce.
Ama tutuklanal iki gn oldu.
nk o gn yurtdmdaki sivilden bir deme alm. Bu
da tutuklama iin beklenen kantm. Ellerinde byle bir kant
64 Lee Child

olmasa, yirmi drt saatlik gecikme sadece mesleki yetersizlik


olarak yorumlanacak ve su kapsamna girmeyecekti.
Duruma ncesi tutukluluk karan alnm m?
Sanmyorum.
Avukat kim?
Albay Moorcroft. Charlottesvilleden.
Askeri Basavclk Eitim Merkezinden mi?
Edmonds evet dercesine ban sallad. Kriminal savunma
dersleri veriyor.
Oradan buraya git gel mi yapyor?
Hayr, sannm Dyer Misafrhanesinde kalyor.
Bu, Fort Dyerda subaylar iin ina edilen misafirhaneydi.
Geri imdi ad Mterek Dyer-Helsington House ssyd.
Ritz otelleri gibi deildi ama ok da kt saylmazd. En azn
dan u an kald motelden katbekat iyiydi.
Edmonds, Reacher iin bir sandalye ekti ve kendisi de bir
sandalyeye oturdu. Candice Dayton, diyerek girdi sze.
Reacher da oturdu ve Candice Daytonm u anda ya da o
zamanlar kim olduunu bilmiyorum.
Korkanm ki inkar ok akllca bir seim deil, binba. Bu
asla ie yaramaz.
Bilmediim birini hatrlyormu gibi yapamam.
Bylesi bir tavr, kt bir izlenim yaratr. Negatif bir tablo
izersiniz. Bu da gnn sonunda sizin aleyhinize olur.
Kimmi peki o kadn?
Edmonds evrak antasn masaya koydu ve at. inden
bir dosya kard. Daha nce grev iin pek ok kez Koreye
gnderildiniz, deil mi? diye sordu.
Pek ok kez.
55.Askeri nzibatla ksa sreli greviniz de dahil.
yle diyorsan.
Asla Geri Dnme 65

yle diyorum. Bunlarn hepsi dosyanzda aka yazyor.


Kariyerinizin sn dnemlerinde. Hatta neredeyse yaptnz
son ilerden. amp Red Clouddaydmz. Seul ve silahszlan
drlm blge arasnda bir yerde.
Nerede/olduunu biliyorum.
Candice Dayton bir Amerikan vatandayd. O esnada ge
ici olarak Seulde yayordu.
Sivil miydi?
Evet. Hatrladnz m?
Hayr.
Ksa sreli bir ilikiniz olmu.
Kimin?
Siz ve Bayan Daytonn tabii ki.
Onu hatrlamyorum.
Evli misiniz?
Hayr.
Evlenip ayrldnz m?
Hayr.
Bugne dek ok sayda cinsel birlikteliiniz oldu mu?
Bu fazlaca kiisel bir soru.
Ben sizin avukatnzm. imdi yant verin ltfen.
Olabildiince ok diyebilirim. Kadnlar severim. Sonu
ta biyolojik bir mevzu.
Peki, aralarnda hatrlamadklarnz olabilir mi?
Aslnda hatrlamadklarm deil de unutmaya altkla
rm var.
Bayan Dayton da bu kategoride mi?
Hayr. Kendisini unutmaya alyor olsaydm, onu hatr
lamam gerekirdi. Deil mi? Fakat ben Bayan Dayton hatr
lamyorum.
Hatrlamadnz baka birliktelikleriniz var m?
Hatrlamyorsam nasl bilebilirim?
66 Lee Child

Grdnz m? Negatif imaj derken bunu kastediyorum.


Bu yaklam mahkemede size yardmc olmayacaktr.
Ne mahkemesi?
Candice Dayton, sizden ksa bir sre sonra Seulden ay
rlm. Kendisi Los Angeles kkenli olduundan, evine geri
dnm. Geri dnd iin mutluymu. bulup, birka yl
mutlu mesut yaam. Geri dnd yl bir kz olmu ve kz
da okulda baarl bir renciymi. Bayan Dayton iyerinde
terfi edince daha byk bir ev satn alm. Her ey yolunda
gidiyormu. Ama birden ekonomi ktye gidince o da iinden
olmu. Sonra da evinden. u anda kzyla birlikte arabalarnda
yayor ve maddi bir destek aryor. Kendisine maddi destek
salamakla ykml her yere gidiyor.
Ve?
Bayan Dayton Korede hamile kalm, binba. Kznn
babas sizsiniz.
/

10. BLM

Edmonds dosyasndaki sayfalar arasnda gezindi. Narin par


maklan sayfalar zerinde adeta dans ediyordu. Ordunun po
litikas proaktif admlar atmamak ynndedir. Darya kp
insanlarn peine dmeyiz. Baba isminin yanma not deriz o
kadar. Genelde bir sknt kmaz. Fakat sizin vakanzda oldu
u gibi ocuklannn babasnn ismi bize gnderilirse harekete
geeriz. Bu yzden sizin mevcut statnz ve adresinizi Los
Angelesta davayla ilgilenen mahkemeye bildireceiz.
Arad sayfay buldu. Dierleri arasndan ekip kard.
Masann zerinden uzatarak, Avukatnz olarak babalk testi
yaptrmanz neririm. Masraflarn sizin karlamanz gere
kecek. Fakat bu testi yaptrmadan nihai bir karara varmak pek
akllca olmaz, dedi.
Reacher kendisine uzatlan kad ald. Yeminli bir beya
nn fotokopisiydi. Tpk Koca Dog dosyasndaki gibi. mzalar,
avukatlar, mhrler. Grne gre hepsi North Hollywoodda
bir hukuk brosunda dzenlenmiti. Reachern ad aka yer
alyordu. 55. Birlike gnderilme tarihi yazyordu. Sosyalle
tikleri ve grtkleri tarih ve hatta saatler bile tek tek kay
dedilmiti. Belli ki Candice Dayton, epey detayl bir gnlk
tutmutu. Bebein doum tarihi de yazyordu. Reacherm Red
68 Lee Child

Cloudda olduu dnemden tam dokuz ay sonrasna tekabl


ediyordu. Bebein ad Samanthayd. Byk ihtimalle, ksaca
Sam diyorlard. imdi de on drt yandayd ve on be yana
girmek zereydi.
Edmonds ikinci bir kat uzatt. O da doum belgesinin bir
fotokopisiydi. Belgede adnz yer almyor. Sanrm balan
gta o da tek bana ocuk sahibi olma fikrinden yanaym.
Fakat imdi zor gnlerden geiyor.
Reacher hibir ey sylemedi.
Edmonds, Sizin ekonomik durumunuz hakknda bilgi sa
hibi deilim. Fakat sizden yldan biraz daha uzun bir sre
nafaka demeniz ve muhtemelen de niversite masraflarn
karlamanz talep edilecektir. Tahminimce mahkeme bir aya
kalmadan sizinle irtibata geer. Zaman gelince bu meseleleri
orayla zersiniz.
Reacher, Bayan Dayton hatrlamyorum, dedi.
Bunu ok sk dillendirmeseniz iyi olur. Bu tip sylemler
tartmaya yol aar. Mmknse Bayan Dayton gcendirme
mekte fayda var. Hatta proaktif bir tavr taknp kendisiyle ile
tiime gemeniz akllca bir hamle olur. Mmkn olduunca
abuk tabii. Bu, iyi niyetli olduunuzu gsterir.
Edmonds, yeminli beyan ald ve doum belgesi ile birlikte
dosyaya kaldrd. Dosyay da evrak antasna kaldrp antay
kapatt. Bildiiniz zere, Askeri Yarg zinay hl ceza ge
rektiren sular arasnda sayyor, binba. zellikle de gvenlik
kleransna sahip ordu mensuplan iin. nk anlamazlk ih
timali daha yksek. zellikle de bir sivil sz konusuysa. Fa
kat Bayan Dayton Ta uyumlu hareket ederseniz savcy olumlu
ynde ikna edebilirim. Bilhassa Bayan Dayton Ta iletiime ge
er ve kendisine bir teklifte bulunursanz. Dediim gibi. Acele
etmeniz gerek. Bylesi daha iyi karlanacaktr. Savc tarafn
dan demek istedim.
Asla Geri Dnme 69

Reacher bir ey sylemedi.


Edmonds, Ne de olsa uzun zaman nceydi, dedi. Ulusal
gvenlie bir zarar dokunmad da ak. Tabii dier vakanzn
sonucu ne olu/bilemem. Bay Rodriguezle olan davanz kaste
diyorum. Ellerinde ne varsa hepsini kullanp stnze gelmek
isteyebilirler. yle olursa size pek bir yardmm dokunmaz.
Reacher bir ey sylemedi.
Edmonds ayaa kalkt ve Sizi tekrar ziyaret edeceim,
binba, dedi. htiyacnz olan bir ey olursa ltfen bana ha
ber verin.
Odadan ayrld ve kapy kapatt. Reacher, kadnn linol
yum yer demesinde nlayan topuk sesini dinledi. Bir sre
sonra ses kesildi.

Babalk, insanlk tarihi boyunca erkeklerin yaad en yay


gn ortak tecrbelerden biri olmutur. Fakat Reacher iin bu
olas grnmyordu. Sadece teorik olarak doruydu. Tpk
Nobel dln kazanacan ya da Dnya ampiyonasnda
oynayacan ve hatta ark syleyeceini dnmesi gibi bir
durumdu. Prensipte mmknd ama gereklemesi imkansz
gibiydi. Dierlerinin gidebilecei ama Reachern varamaya
ca bir adres misali. Hayatnda pek ok baba tanmt. En
bata kendi babas vard. ocukluk arkadalarnn babalan.
Sonra kendi arkadalan baba oldu. Evlenip ailelerini kurdular.
Baba olmak hem ok dz bir grev, hem de ok karmak bir
yapyd. Dandan baknca kolayd. Oysa derinlemesine ince
lendiinde kayg merkezi denebilecek kadar devasa bir ierie
sahipti. Genel olarak gn gnnden farkl bir meslee ben
ziyordu. Her zaman en iyisini umut etmek ve adm adm iler
lemek gerekiyordu. Kendi babas hep kontrol elinde tutuyor
gibi grnyordu. Oysa imdi geriye dnp baknca, babas
nn da baz eyleri bana geldike tecrbe ettiini gryordu.
70 Lee Child

Samantha Dayton.
Sam.
On drt yanda.

Reachern onu dnecek zaman yoktu. En azndan u anda


yoktu. nk kap ald ve Morgan pijamay andran nifor
mas ile ieri girdi. Gzlkler hl gzndeydi. Bugnlk iin
bitti, binba, dedi. Yarn sabah sekizden nce burada ol.
Can sknts ile cezalandrlyordu. Btn gn yapacak
hibir ey yoktu. Pek allm bir taktik olduu sylenemezdi.
Reacher yant vermedi. Oturduu yerde, gzleri uzaklara dal
d. Uygunsuz davranlar ya da ufak tefek itaatsizlikler, iin
de bulunduu koullan olduundan kt bir hale sokamazd.
Artk o noktay gemilerdi. Fakat taknd tavr karsnda
Morgann da ylece dikilmeyi setiini grd. Bir kaya gibi
orada duruyordu. Eli de kapnn kolundayd. Reacher mecbu
ren ayaa kalkt ve oday terk etti. Koridorda oyalana oyalana
yrrken Morganm kendisini ofisine kapattn iitti.
Birden durdu ve arkasn dnd.
Koridorun en uzak ucuna gitti ve soldaki ofisi kontrol etti.
209 numaral oda. Balangta Calvin Franzm ofisiydi. yi bir
dosttu. Artk hayatta deildi. Reacher kapy at ve ban ie
ri uzatt. Tanmad iki adam vard. Astsubay rtbesindelerdi
ama bir gece nce motele gelen tirtl adamlar deillerdi.
Masalarnda srt srta gelecek ekilde oturuyorlard. Bilgisa
yarda altklar ey her neyse kendilerini kaptrmlard. So
nunda balarn kaldrp Reachera baktlar.
Devam edin, dedi Reacher.
Odadan kt ve tam kardaki oday denedi. 210 numara
l oda. Bir zamanlar David O Donnelln evi olarak bilinirdi.
Bildii kadaryla ODonnell hl hayattayd. D.C.de zel de
dektif olarak altn duymutu. ok uzak saylmazd. Ba
Asla Geri Dnme 71

m odadan ieri uzatt ve masa banda oturan bir kadn grd.


niformalyd. Temen rtbesindeydi. Hemen ban kaldrp
Reacher bakt.
z/ dilerim, dedi Reacher.
208riumaral oda Tony Swanm ofisiydi. O da iyi bir dosttu
ve maalesef hayatn kaybetmiti. Reacher kapy at ve ieri
ye bakt. Kimse yoktu. Tek kiilik bir odayd. Sz konusu tek
kiinin de kadn olduuna phe yoktu. Pencerenin kenarnda
kadn subaylarn takt trden bir kep vard. Ayrca masann
zerinde de incecik bir kol saati duruyordu.
207 numaral oday grmt. Bir zamanlar Karla Dixonn
mekanyd ve imdilerde kimseye ait deildi. Konferans salo
nu olmutu. Bildii kadaryla Dixon hayattayd ve son duy
duuna gre New Yorktayd. Adli vakalarda muhasebecilik
yapyordu ki bu da ok youn olduu anlamna geliyordu.
206 numaral oda Frances Neagleynin ofisiydi. Tam
Reacher n ofisinin karsna denk geliyordu. nk Reacher m
ou iini onun yerine Neagley yapyordu. Bugne dek grd
en iyi avutu. Hl hayattayd ve Chicagoda keyif sr
yor, diye dnd Reacher. Ban ieri uzatnca bir gece nce
kendisini motele brakan temeni grd. Birinci snf erin o
frlk yapt arabadayd. imdi masasnda oturuyor ve tele
fonla konuuyordu. Ban kaldrd. Reacher ban sallad ve
hemen odadan kt.
204 numaral oda Stan Lowreynin ofisiydi. Zor bir adam
d ama iyi bir mfettiti. Ordudan erken ayrld. Orijinal bir
likten zarar grmeden ayrlacak kadar zeki olan tek adamd.
Montanaya tanmt. Koyun yetitiriyor, tereya retiyor
du. Nedenini kim bilebilirdi. Bu civarda rastlayabilecekleri tek
siyahi adamd ve ne iftilikten ne de hayvanclktan anlard.
Fakat grenler onun gayet mutlu olduunu sylyordu. Sonra
bir gn koca bir kamyon geldi ve Lowreyye arpt. Ofisinde
72 Lee Child

de bir yzba vard. Ksa boylu bir adamd ve zerinde A sn


f niformalar olduuna gre ya kant sunmaya ya da tanklk
etmeye gidiyordu. Baka neden bu niformay giymi olabilir
di ki? Reacher, Affedersin, dedi ve dar kt.
203 numaral oda kantlarn tutulduu kilitli bir odayd ve
hl yleydi. 201 de dosya odasyd. Yine o ekilde kullanl
yordu. 202 ise blk yazcsnn odasyd ve gelenek bozulma
mt. eride bir adam oturuyordu. Nispeten yal ve salar
aarm bir baavu. Muhtemelen yllk grevlendirmeleri al
yordu. Reacher ba selam verip odadan ayrld ve aa indi.
Gece vardiyasna kalan ask suratl avu gitmi, Leach lobi
deki yerini almt. Arkasndaki koridor, birinci kattaki ofislere
kyordu. 101 den 110a kadar uzanan ofisler. Reacher hepsini
kontrol etti. 109 ve 110, Jorge Sanchezin ve Manuel Orozconun
ofisleriydi. imdi bu odalarda onlara ok benzeyen yeni kuak
muadilleri grev yapyordu. 101 ve 108 aras odalarda zellikle
ilgisini eken kimse yoktu. 103 hari. nk 103te karargah
subay vard. eride bir yzba duruyordu. Yirmili yalarnda
yakkl bir adamd. Masas, normal masalarn iki kat byk
lkteydi. zerinde telefonlar, not defterleri, mesaj formlar ve
dzensiz bir kayt defteri vard. Kayt defterinin sayfalan o ka
dar eski ve kvrk kvrk olmutu ki 1950lerden kalma kabark
sa modellerini andnyordu. En stteki sayfas siyah karalama
larla doluydu. Kutular, makineler ve spiral labirentler izilmiti.
Belli ki bu adam telefonda ok zaman geirmiti. Bir ksmn
bekleyerek geirmi olmal ki can sknts artm ve kendini
karalamalara vermiti. Konumasnda, Reachern hemen fark
ettii bir Gneyli aksam vard. Gney Dakotal bu adamla daha
nce de konumutu. Hem de birden fazla. nk bu adam, Su
san Tumern telefonlann Reachera balayan adamd.
Reacher, Burada grevli baka personelin var m? diye
sordu.
Asla Geri Dnme 73

Adam ban sallayarak, Hepsi bu kadar, dedi. Grevli


herkesi grdnz. lkenin dier eyaletlerinde ve deniz an
yerlerde grev yapan personelimiz var ama bu askeri blgede
baka kimse yok.

Grevleri nedir?
Size detayl bilgi veremem.
Riskli bir grev mi?
Afganistanda baka grev tr var m?
Sesinde bir tuhaflk vard.
Reacher, Durumlar iyi mi? diye sordu.
Dn planl radyo balantsna yant vermediler.
Allmadk bir durum mu?
Daha nce bamza gelmemiti.
Grevlerinin ne olduunu biliyor musun?
Size syleyemem.
Bana sylemeni istemiyorum. Bilip bilmediini soruyo
rum. Baka bir deyile, grevin gizlilik derecesi ne?
Adam bir an duraksad ve sonra, Hayr, grevleri
nin ne olduunu bilmiyorum, dedi. Tek bildiim onlarn
Afganistanda olduu ve seslerinin kmad.
Reacher, Teekkrler, yzba, dedi. Resepsiyondaki ma
saya dnd. Leachten bir ara istedi. Kadn tereddt edince,
Bugnlk iim bitti, dedi. Yarbay Morgan gidip bir ke
de oturmam gerektiini sylemedi. Muhtemelen bu ayrnty
gzden kard ama ben de bana verilen emirleri lehime yo
rumlamakta zgrm.
Leach Nereye gitmek istiyorsunuz? diye sordu.
Fort Dyer, dedi Reacher. Albay Moorcroft ile grmek
istiyorum.
Binba Tumern avukatyla m? diye sordu.
74 Lee Child

Reacher ban evet dercesine sallad. Ve Dyer ok uzakta


deil. Bu mesafede byk bir sua yardm ve yataklk ede
mem ya da bizzat su ileyemem.
Leach biraz duraksadktan sonra ekmecesini at ve kirli
bir anahtar kard. Eski bir mavi Chevy sedan, dedi. Gn
bitmeden geri getirmenizi istiyorum. Btn gece sizde kalma
sna msaade edemem.
Dardaki krmz spor araba kimin?
Binba Tumern.
Afganistandaki adamlar tanyor musun?
Leach ban ne arkaya sallad ve Onlar benim arkada
larm, dedi.
lerinde iyiler mi?
Hem de en iyileri.
t
/
11. BLM

Karargah otoparknda adet sedan Chevrolet duruyordu


ve de epey eski grnrken yalnzca bir tanesi hem eski
hem de mavi renkliydi. Kirlenmi, ypranm ve klstr de
necek haldeydi ama kilometresine baknca milyonlarca ehir
grm geirmi olabileceini dnd. alrken sknt
karmad ve rlantide de sorunsuzdu. Bu kadar yeterliydi.
Zaten gndz trafii ar akyordu. ok fazla trafik lambas
vard. Trafikte uzun kuyruklar ve tkanklklar da ska kar
lalan manzaralardand. Fakat bu kez Dyera, ilk gidiine
kyasla daha hzl varmt. Kapdaki nbetiler de nispeten
daha misafirperverdi. Reacher, Leachin nceden telefon ap
haber uurmu olabilecei izlenimine kapld. Bu da kk bir
mteffk kazand anlamna geliyordu. Bu durum Reacher
mutlu etmiti. Senden yana bir avuun varsa, dnyada pek
ok i daha kolay ve dzgn ilerleyebilirdi. te yandan, sana
kar duran bir avuun varsa, her an lmle burun buruna
gelebilirdin.
Arabasn park etti ve ieri girdi. Resepsiyondaki kadn bir
ka yeri arad ama Moorcroftun nerede olduunu bir trl
bulamad. Subay misafirhanesinde deildi. Ofislerde deildi.
Nizamiyede ya da tutuklu hcrelerinde de deildi. Geriye tek
76 Lee Child

bir yer kalyordu. Reacher binann iinde biraz daha ilerledi


ve arad tabelay bulana dek durmad: Subay Ordu Evi. Kah
valt iin ge bir saatti ama ge kahvaltlar, kdemli personel
iin olaan alkanlklardan biri olarak bilinirdi. zellikle de
sz konusu kdemli personel, ksa sreli bir ziyaret iin gelmi
akademik ukalalardan biriyse.
Subay Gazinosunun ho, geni, alak tavanl, yap iti
bariyle uzun ve yakn zaman nce mobilyalar yenilenmi
bir yer olduunu grd. Mobilya yenileme iini yapan adam
muhtemelen orta fiyat aralndaki zincir otellerin yemek
salonlarn dekore eden adamla ayn kiiydi. nk her yer
ak renk ahap doku ve yeil kuma kaplyd. Bolca para
van kullanld iin zel grmelerin yaplabilecei kk
oturma alanlarnn says fazlayd. Yerler hal kaplyd. Pen
cerelerde Venedik storu aslyd ve hemen hemen tm pen
cereler aralkt.
Reacher harekete geti. Oturma alanlarnn ou botu.
Fakat Moorcroft oradayd. Ksa boylu, iman, orta yal bir
adamd. Yznden scakkanl bir insan olduu izlenimi do
uyordu. zerinde A snf niformas vard. Sa gsnn
stne gelen cepte isimlii taklyd ve ismi o kadar byk
harflerle yazlmt ki okumamak mmkn deildi. Drt kii
lik byk bir masada oturmu, tost yiyordu.
Tam karsnda da Binba Sullivan oturuyordu. Koca Dog
davasnda Reachern avukat olan binba. Sullivan hibir ey
yemiyordu. Kahvaltsn oktan yapmt. Hem de Yunan lo
kantasnda ve ReacherTa. Elinde bir fincan kahve vard. Hep
si bu. Konuuyor, dinliyor, albaylarla konuan her binba gibi
ya da retmen ile konuan her renci gibi olduka saygl
bir tavr sergiliyordu.
Reacher, bu samimi ortama dahil oldu ve bir sandalye e
Asla Geri Dnme 77

kip ikilinin arasna oturarak, Size katlmamn bir sakncas


var m? diye sordu.
Moorcroft, Siz kimsiniz? diye sordu.
Sullivan, Bu, Binba Reacher, dedi. Benim mvekki-
linySize bahsetmitim. Ses tonu ntrd.
Moorcroft Reachera bakt ve kinizin konumas gereken
eyler varsa, eminim Binba Sullivan daha uygun bir zaman
iin randevu ayarlayabilir.
Konumak istediim kii sizsiniz, dedi Reacher.
Ben mi? Ne konuda?
Susan Tumer.
Konuyla bir alakanz m var?
Neden duruma ncesi tutuklama talebi henz temyize
sunulmad?
Bunu derinlemesine tartmadan evvel konuyla balant
nz aklayan geerli bir kant sunmanz lazm.
Her vatandan, bir dier vatandaa kar yaplan uygu
lamalarda hukuk kurallarna uyulup uyulmadn sorgulama
hakk vardr.
u ana kadar attm admlarn hatal olduunu mu d
nyorsunuz?
Kararm siz soruma yant verdikten sonra belirteceim.
Binba Tumer ciddi bir sulama ile kar karya.
Fakat duruma ncesi tutukluk illa ki cezai olmamaldr.
Davalnn duruma esnasnda mahkemeye gelmesini salaya
cak tedbirleri almak yeterlidir. Ynetmelikler byle syler.
Avukat msnz? Adnz hi tandk gelmedi.
Askeri inzibattandm. Hl yleyim sanrm. Greve geri
arldm. Bu nedenle kanunlardan epey anlarm.
Gerekten mi? Bu mantkla gidersek, musluk tamircileri
de akkanlar mekanii ve termodinamik konusunda alan
bilim adamlan saylrlar, yle deil mi?
78 Lee Child

Kendinizi bu kadar stn grmeyin, albay. Sonuta hu


kuktan anlamak, beyin ameliyat yapmaya edeer saylmaz.
O halde beni bilgilendirin ltfen.
Binba Tumern durumunda tutukluluk art deil. Ken
disi Amerika Birleik Devletlerinin sadk bir subaydr. Ka
mayacaktr.
Kiisel bir garanti mi sunuyorsunuz?
Saylr. Kendisi 110. Birlikin komutandr. Ben de yley
dim. Ben olsam kamazdm. O da kamayacaktr.
Burada sz konusu olan vatan hainlii.
Burada olabilir ama gerek hayatta byle bir ey sz ko
nusu bile deil. Kimse konunun vatan hainlii ile ilgili oldu
unu dnmyor. yle olsayd kendisi u an Dyerda olmaz
d. oktan Karayiplere gitmiti.
Yine de trafik cezas gibi basit bir sutan bahsetmiyoruz.
Binba Tumer kamayacaktr.
Yine soruyorum. Kiisel bir teminat m sunuyorsunuz?
yi dnlm bir deerlendirme diyelim.
Kendisini tanyor musunuz?
Pek saylmaz.
yleyse bu ie burnunuzu sokmayn, binba.
Neden benim ziyaretlerimi engellemeniz ynnde bir ta
limat verdi?
Teknik olarak byle bir talimat vermedi. Bu talimat ka
rargah subayndan geldi. leden sonra saatleriydi ama net
olarak hatrlamyorum. Bu talimat, ben davay stlenmeden
nce ileme konmutu. Ki ben davay ertesi sabah aldm.
Yani dn.
Kendisinin benimle grme hususunu bir kez daha gz
den geirmesini iletmenizi talep ediyorum.
Moorcroft yant vermedi. Sullivan konumaya dahil oldu
ve Reachera bakarak, Yzba Edmonds seninle grece
Asla Geri Dnme 79

ini sylemiti, dedi. Candice Dayton konusunda. Proaktif


admlar atman sylemi. Bir ilerleme kaydedebildin mi?
O kpnuyla ilgileneceim, dedi Reacher.
nceliin olsa iyi olur. Byle vakalarda nanslar nem
lidir./
lgileneceim, dedi Reacher yeniden.
Burada sz konusu olan kzn. Kz, bir arabada yayor.
Bu durum, Binba Tumera ynelik szde insan haklan ihla
linden ok daha nemli.
O ocuk neredeyse on be yanda ve Los Angelesta
yayor. Daha nce arabada uyuduuna hi phe yok. Eer
sylenildii gibi benim ocuumsa, bir ya da iki gn daha bu
ekilde yaamaya dayanabilir.
Moorcroft, Sanrm Binba Sullivan ve Yzba Ed
monds, nnzde bir ya da iki gn gibi bir sre otamayabi
leceim anlatmaya alyor. Rodriguez davasndan kacak
sonucu gz nnde bulundurursak demek istedim. Eminim
imdiden ellerini ovuturuyorlard^ nk kusursuz frtna
dan sz ediyoruz. Ortada net kantlar ve korkun bir imaj
var.
Net dediiniz kantlar samalktan baka bir ey deil.
Moorcroft glmsedi. Bu glmsemeyi daha nce alt
ve pek ok kez uygulad fazlasyla belliydi. Bunu syleyen
ilk daval deilsiniz.
Adam lm. Fakat benim, bana kar duran tanklarla
yzlemem gerekiyor. Bunun neresi hukuki?
Talihsiz bir anomali. Yeminli beyan, mezarn tesinde bir
durum. Kant, kanttr. Yokmu gibi davranlamaz.
Reacher, Sullivana bakt. Ne de olsa avukatyd.
Albay hakl, dedi. Demitim. Senin iin bir pazarlk ya
pabilirim. Teklifimi kabul etmelisin.
Sonra oradan ayrld. Fincannda ne varsa bir seferde iti,
80 Lee Child

ayaa kalkt, veda etti ve yryp gitti. Reacher kadnn gidi


ini izledikten sonra Moorcrofta dnd.
Binba Tumern tutukluluu konusunda dileke verecek
misiniz?
Evet, dedi Moorcroft. Bunu gerekten yapacam. D.C.
askeri blge savclna bavuracam ve sonucun baarl ol
masn umuyorum. Dan kmas an meselesi.
Sreci ne zaman balatacaksnz?
Kahvaltm bitirmeme msaade ederseniz, kahvaltdan
hemen sonra evrak iine balayacam.
Karar ne zaman kar?
Sanrm gn ortasnda.
Gzel.
Gzel olsun ya da olmasn, sizi ilgilendiren bir durum de
il, binba.

Moorcroft tabandaki tost krntlar ile birka dakika daha


oyaland. Sonra ayaa kalkt ve Hoa kaln, binba, di
yerek oradan ayrld. Yrrken sallanyordu. Ordu mensubu
olmaktan ok bir akademisyen gibiydi. Kt bir adam olduu
nu syleyemezdi. Reacher, adamn iyi niyetli olduu hissine
kapld.
Samantha Dayton.
Sam.
On drt yanda.
O konuyla ilgileneceim.

Reacher kuzey ynnde yrd ve muhafz binasnda durdu.


Bu kez baka bir yzba vard. Bir gece nceki Weiss burada
deildi. Gndz vardiyasn tutan bu adam gaga burunlu, si
yahi bir subayd. Neredeyse iki metre uzunluundayd ama bir
Asla Geri Dnme 81

kalem gibi inceydi. Kendisine epey kk gelen bir masada


oturuyordu. Reacher, Susan Tumer ziyaret etmek istediini
syledi. Yzba, halkal yeil klasre bakt ve Reachern
isteitfi geri evirdi.
Risk olmadan kazan olmaz.
Reacher, eski mavi Chevynin park halinde olduu alana
geldi. Arabasna binip 110. Birlik Karargahna gitti. Arabay
ald yere brakt. eri girip anahtar Leache verdi. Kadn
yine telalyd. Gergin, stresli ve skntlyd. Kendini kaybet
tii sylenemezdi ama bir terslik olduu apak ortadayd. Re
acher, Ne oldu? diye sordu.
Leach, Yarbay Morgan burada deil, dedi.
yle bir sylyorsun ki sanki burada olmamas kt bir
ey.
Ona ihtiyacmz var.
Neden ihtiyacmz olsun anlamyorum.
O, birlik komutan da ondan.
Hayr, sizin birlik komutannz Binba Tumer.
Ve o da burada deil.
Ne oldu?
Afganistandaki adamlarmz ikinci radyo balantsn
da gerekletirmedi. Onlardan en son haber aldmzdan bu
yana krk sekiz saat geti. Bu yzden bir eyler yapmamz la
zm. Ama Morgan burada deil.
Reacher ban sallad. Muhtemelen burnunu sokaca
yeni bir yer aryordur. yle olunca ii epey uzun srecektir.
Biraz yrd ve birinci kattaki koridorda ilerleyip soldan
ikinci odaya geldi. 103 numaral oda. Karargah subaynn oda
s. Adam ierideydi. Bu gneyli yakkl subay da endieli bir
halde masasnda oturuyordu. Karalamalar her zamankinden
daha kasvetliydi. Reacher, Morgan nereye gittiini sana sy
lemedi mi? diye sordu.
82 Lee Child

Pentagon, dedi adam. Toplant iin.


Sadece bunu mu syledi?
Detay vermedi.
Telefonla aradn m?
Tabii ki aradm ama oras byk bir yer. Bir trl nerede
olduunu bulamadlar.
Cep telefonu yok mu?
Kapal.
Gideli ne kadar oldu?
Yaklak bir saat.
Onunla grebilsen, taleplerin ne olurdu?
Tabii ki bir arama izni karmasn isterdim. u anda ge
en her dakikann byk bir nemi var. Orada ok adam kay
bettik. 1. Piyade Tmeni. Ve zel Kuvvetler. Helikopterler,
insansz hava aralar, uydular ve her trl havadan keif ara
lar harekete geirilmeli.
Ama oradaki adamlarn nerede olmas gerektiini ya da
oradaki grevlerinin ne olduunu bile bilmiyorsun.
Karargah subay ban sallad ve ba parman tavana
doru kaldrd. st kattaki ofisleri iaret ediyordu. Grevle
rinin ne olduu Binba Tumerm bilgisayarnda kaytl. Ki o
da imdi Yarbay Morganm bilgisayar. Gvenlik ifresi oldu
una phe yok.
Radyo balants Bagrama ulayor mu?
Adam yine bayla onaylad. Pek ou rutin veri sal
yor. Bagramdan bize transkriptler gelir. Fakat acil bir ey
olursa, dorudan balanrlar. Bu ofise. Gvenli telefon hat-
tmz budur.
Son gnderdikleri bilgi neydi? Rutin mi, acil mi?
Rutin.
Tamam, dedi Reacher. Bagram ara ve son balantla
rndan bu yana yaklak menzilleri nedir ren.
Asla Geri Dnme 83

Bagram, onlann menzilini bilebilir mi?


Radyo sorumlusu adamlar genelde bilir. Sesten ya da sin
yal gcnden. Bazen de igd devreye girer. leri bu. En iyi
tahminlerini nedir sylesinler.
Adam hefoen telefonu ald ve Reacher da Leachin yanma,
lobiye dn. On dakika boyunca telefon grmeleri yapa
cak, Pentagonda tandn herkesi arayacaksn. Morgann
yerini bulmak iin tam saha pres uygulayacaz.
Leach telefonun ahizesini kaldrd.
Reacher da bekledi.

On dakika sonra Leach hibir sonuca ulaamamt. Ki bu du


rum hi artc deildi. Pentagonun koridorlarnn uzunlu
u 27.400 metreden fazlayd. Ofis alanlar yaklak 370 bin
metrekarelik bir alana yaylyordu. Sradan bir mesai gnnde
otuz binden fazla insan iba yapard. Orada herhangi birini
bulmaya almak, dnyann en etrefilli samanlnda k
ck bir ine aramaya benzerdi. Reacher, 103 numaral odaya
dnd ve karargah subay, Bagram radyo merkezi adamlar
mzn yaklak 350 km uzaklkta olduunu dnyor. Belki
de 370 km.
Bu iyi bir balang, dedi Reacher.
Pek saylmaz. nk hangi ynde olduklarn bilmiyoruz.
Eer emin deilsen, kafandan bir tahminde bulunursun.
Her zaman temel prensibim olmutur.
Afganistan byk bir lke.
Biliyorum, dedi Reacher. Duyduum kadaryla drt bir
yan da sevimsizmi. Fakat en kts bu dedikleri alanlar han
gisi?
Dalar. Pakistan snr. Patun Airetler Blgesi. Aslnda
kuzeydou blgesi. Buralar hakknda kimseden olumlu bir
sz duymadm.
84 Lee Child

Reacher ban sallad ve 110. Birlikin gnderilecei


trden yerler. O halde s Komutanna haber sal ve havadan
arama emri karttr. Bagramn kuzeydousuna doru 350 ki
lometrelik bir alan arayacaklar.
Fakat bunun doru yn olduundan emin deiliz.
Dedim ya, kafadan bir tahminde bulunuyoruz. Daha iyi
bir fikrin var m?
Zaten sylesem de emri kartmaz. En azndan benim la
fmla kartmaz. Bunun iin binba ya da st bir rtbe ge
rekir.
O zaman Morgann adn ver.
Yapamam.
Reacher dinledi. Sessiz kald. Gelen giden kimse yoktu.
Karargah subay da bekledi. Ellerini yumruk yapt. Eli bir te
lefona, bir kucana gidip geliyordu.
Orduya geri dndn, binba.
Eski rtbeni alacaksn.
Bu birlikte grevlisin.
Benim adm kullan, dedi Reacher.
/

12. BLM

Karargah subay aramay yapt ve hemen ardndan ordu ma


kine gibi ilemeye balad. Uzakta, gzle grnmez yerlerde,
dnyann dier ucunda, arada dokuz zaman dilimi ve sekiz
bin mil olan bir corafyada planlama, brifing, hazrlk, silah
lanma ve harekete geme almalar srdrlyordu. Rock
Creekteki eski ta bina sessizlie brnd.
Reacher, Sahada ka adam daha var? diye sordu.
Karargah subay, Dnya genelinde mi? On drt, dedi.
En yaknlan?
u anda, Teksasdaki Fort Hoodda. Binba Tumern i
lerini tamamlyorlar.
Tehlikeli koulda olan ka kii var?
Hareketli hedef diyebileceklerimiz mi? Sekiz ya da on.
Morgan, daha nce de izin almadan ortalktan kaybol
du mu?
Henz grevinin nc gnnde.
Binba Tumer nasl bir komutand?
O da yeni saylrd. Birka hafta grev yapt.
lk izlenimin?
Kusursuz olduu ynnde.
Afganistan ii onun mu, yoksa geldiinde ona m devret
tiler?
86 Lee Child

Onun, dedi karargah subay. Buraya geldikten sonra uy


gulamaya soktuu ikinci pland. lki Fort Hooddu.

Reacher, daha nce Bagrama gitmemiti. Ya da Afganistanda


herhangi bir yere. Fakat ilerin nasl yrdn biliyordu.
Baz eyler hi deimezdi. Kimse, bir ey yapmadan ylece
oturmay sevmezdi. Ayrca kimse adamlarnn tehlikede ol
masn istemezdi. zellikle de Airetler Blgesinde. Oralar
fazlaca zalim ve ilkeldi. Bu yzden arama kurtarma grevini
seve seve stlendikleri sylenebilirdi. te yandan bu grev
son derece tehlikeliydi. Muharip hava destei gerekebilirdi.
Hatta hava-yer ate gcnn youn olarak kullanlmas ihti
mali yksekti. Hareketli unsurlar ok fazlayd. Bu yzden g
rev planlamas uzun zaman almt. Her eyi yola koymalar
en azndan iki saatlerini almtr, diye dnd Reacher. Uu
da iki saat srse, erkenden geri dn beklemek anlamsz ola
cakt.

Reacher, bekleme zamannn bir ksmn yryerek geirdi.


Moteline gitti. nnden geti. nce sola, sonra saa sapt. e
rit tipi alveri merkezinin ve Yunan lokantasnn oradan ge
ti. Ho, lokantay grmezden geldi. nk hi a deildi. er
eve dkkann da grmezden geldi. nk ereveletecek bir
fotoraf yoktu. Silah dkkann da grmezden geldi. nk
silah almak istemiyordu. Di hekimini de grmezden geldi.
nk dileri iyi durumdayd. Hrdavatnn nnde durdu.
Haki rengi bir kanvas pantolon ald. i pantolonu diye sa
tlyordu. Ayrca bir de mavi kanvas gmlek ve kahverengi
bir mont ald. zerinde mucizevi bir yaltm katman vard.
Oradan kp eczaneye girdi. Bir dolarlk oraplardan ald.
Ayrca i amar ve iki yeni beyaz tirt ald. Mavi gmlei
giyecei zaman bu iki beyaz tirt st ste giyer, gmlei de
Asla Geri Dnme 87

onlarn zerine giyerim diye dnd. nk tirtn kuma


ok inceydi. Havalar da snacaa benzemiyordu. paket tek
kullanmlk tra ba ald. En kk boyundan. Sprey tra
kp de ald ve o da en kk boylardand. Son olarak da
iki paket sakz ve plastik bir tarak ald.
Satn aldklarn motele gtrd. Arada iki blok mesafe
vard. Motele gelince odasna girdi. O dardayken, oda servi
si gelip ieriyi toparlamt. Yatak toplanm ve dk kaliteli
banyo malzemeleri yenilenmiti. Havlular temiz ve kuruydu
ama incecikti. Henz paketi almam sabun kkt ve k
k iedeki ampuan da kimyasal adan bulak deterjan ile
yarrd. Buz gibi souk odada batan aa soyundu ve ze
rinden kan kyafetleri p kutularna tkt. Yans banyodaki
pe, yars da yatak odasna gitti. nk p kutulan o kadar
kkt ki giysilerin bir tanesine smas mmkn deildi.
Sonra dikkatlice tra oldu ve o gnk ikinci duunu ald.
Yatak odasndaki pencerenin hemen altnda duran kalori
feri at ve yeni yeni snan odada yz havlusu ile bir gzel
kuruland. Bylece banyo havlusunu ileride lazm olabilir d
ncesi ile bir kenara kaldrm oldu. Yeni kyafetlerini giy
di ve eski botlarn ayana geirerek salarn tarad. Banyo
aynasndan kendisine bakt ve grdklerinden memnun kald.
En azndan temiz ve derli topluydu. Bu da iinde bulunduu
koullarda yapabileceinin en iyisiydi.
Kadnn dar kmas an meselesi.

Reacher, 110. Birlike yryerek geri dnd. zerindeki drt


kat giysi ve mucizevi yaltm katman ie yaramt. m
yordu. Karargah kaplan akt. Gndz vardiyacs, nbet
kulbesinde duruyordu. Morgann arabas park yerindeydi.
Sradan bir sedan. Reacher bu arabay bir gece nce de gr
mt. Morgan direksiyondayd ve st ba derli topluydu.
88 Lee Child

Reacher arabann etrafnda bir tur doland ve elini kaputun


zerinde gezdirdi. Motor hl scakt. Neredeyse yeni durdu
rulmu gibi el demeyecek kadar scak. Demek ki Morgan ge
leli ok olmamt.
O nedenle Leachin iinde bulunduu durumu anlamak hi
zor deildi. Sessiz ve gergin bir ekilde resepsiyonda duruyor
du. Onun arkasnda da karargah subay vard. Yzndeki renk
uup gitmiti ve koridorda ylece dikiliyordu. Reacher talimat
verilmesini beklemedi. Eski ta merdivenlerden yukar kp
soldan nc odaya gitti. Kapy alp ieri girdi. Morgan
masabandayd. Dudaklarndaki ifadeye baklrsa ok kz
mt. Adeta sinirden titriyordu.
Reacher, Sizi burada grmek ne gzel, yarbay, dedi.
Morgan da, Bugn yaptklarn Pentagona 30 milyon do
lardan fazla kaybettirdi, diyerek karlk verdi.
Hayrl bir i iin harcandna hi phe yok.
Bu durum bal bana askeri mahkemeye gtrlecek bir
olay.
Olabilir, dedi Reacher. Ama sizin adnza. Benim adma
deil. Daha nce nerede grev yaptnz bilmiyorum ama u
anda amatrce hareketler sergileyecek zamanmz yok. Burada
bu ekilde davranamazsnz. Bu birlikte olmaz. Tehlike altnda
olduunu bildiiniz iki adamnz vard ve iki saat boyunca or
tadan kayboldunuz. Nereye gittiinize dair bilgi vermediniz.
Telefonunuz kapalyd. Bu davranlarnz kabul edilemez.
O adamlar tehlike altnda filan deildi. nemsiz bir ara
trma iin grev bandalard.
Art arda iki radyo balantsn gerekletirmediler.
Muhtemelen tembellik etmilerdir. Tpk bu birliin geri
kalan gibi.
Afganistanda m? Ne yaparak tembellik edeceklerdi?
Barlara, gece kulplerine mi gittiler dersiniz? Genelevlerde
Asla Geri Dnme 89

mi takldlar acaba? Yoksa btn bir gn plajlarda m gne


lendiler? Akln bana al, aptal herif! Afganistanda radyo
balants keikliyse, kt haberler var demektir.
O karay bana ait.
Bumyhuzun ucunda bile olsa gerek bir karar tanyamaz
snz.
Benimle byle konuamazsn yoksa....
Yoksa ne olur?
Morgan hibir ey sylemedi.
Reacher, Arama grevini iptal mi ettiniz? diye sordu.
Morgan yant vermedi.
Reacher bu kez, stelik bana yanl ynde arama yapt
m da sylemediniz, dedi. Demek ki haklymm. O adam
lar snrda, Airetler Blgesinde. Aramay yirmi drt saat
nce yapmanz gerekirdi. Adamlarn ba dertte.
Senin bu ie karmaya hakkn yoktu.
Orduya geri dndm. Bu birlikte grevliyim. Binba rt-
besindeyim. O yzden hibir ie karmyorum. Grevim ney
se onu yapyorum. Ve olduka dzgn bir i karyorum. Her
zaman olduu gibi. Siz de biraz izleyip birka ey renseniz
iyi olur, yarbay. Sahada yaklak bir dzine adamnz var. Ko
runmasz haldeler. Dier her eyi brakp onlarn durumunu
dnmeniz lazm. Gece gndz, hi durmadan. Her zaman
size ulalabilecek bir numara brakmalsnz. Telefonunuz
ak olmal. Ne olursa olsun, ne yapyor olursanz olun o tele
fona yant vermelisiniz.
Morgan, Syleyeceklerin bu kadar m? diye sordu.
Daha balamadm bile.
u an benim komutam altnda olduunu biliyorsun, deil
mi?
Reacher evet dercesine ban sallad. Hayat anomalilerle
dolu.
90 Lee Child

O zamanla dinle, binba. Sana verilen emirler deitiril


di. Artk buraya gelmeyeceksin. Doruca moteline git ve ikin
ci bir emre kadar orada kal. Hibir ekilde odandan ayrlma.
Bu birlikten kimseyle iletiime gemeye alma.
Reacher hibir ey sylemedi.
Morgan da ekilebilirsin, binba, dedi.

Karargah subay hl giriteki koridordayd. Leach de resepsi


yondaki masada. Reacher aa indi ve ikisine bakp omuzlarn
silkti. Bu omuz silkmenin altnda biraz zr dileme, biraz da
askeri terminolojide her zamanki samalklar anlamna gelen
klasik aklama yatyordu. Sonra dar kt ve ta merdivenler
den inip souk havay iine ekti. Gkyz masmaviydi.
Reacher yolun geri kalann yrd. Yanndan bir otobs
geti. ehir dna gidiyordu. leriye ve uzaklara. Reacher, y
rmeye devam etti. Moteli grebiliyordu. Sa tarafndayd.
Durdu.
Kapsnda gk olan araba otoparktayd.
/
13. BLM

Araba uzaktan bile kolayca tannyordu. Modeli, ekli, rengi,


ofr kapsndaki metalde oluan hafif deformasyon. Otopark
taki tek ara oydu. Muhtemelen Reacherm odasnn nndey
di. adm ileri gitti. Kaldrmda gr asn iyiletirerek
ilerliyordu. Odasndan drt adamn ktn grd.
kisi, tpk araba gibi, kolayca tannyordu. Bir gece nce
gelen adamlard. Bundan yzde yz emindi. Fiziksel zellik
leri, irilikleri, ten renkleri. Dier iki adam yeniydi. lkini zel
klan bir yan yoktu. Uzun boylu, gen ve aptald. Dier iki
arkada kadar acnas haldeydi.
Fakat drdnc adamda bir farkllk vard.
Dierlerine gre yaa bykt. Ve onlardan biraz daha
iriydi. Bu da onun fiziksel olarak Reacherla benzer yapda
olduunu gsteriyordu. Boy ve kilo olarak yaknlard. Adam
ok kaslyd. Baldrlar kaln, beli inceydi. Gs de geni
olunca tam bir kum saatine benzemiti. izgi film karakteri
gibiydi. Omuzlar da geniti ve kollar trisepslerle bezenmiti.
Erkek jimnastikiler arasnda dnya ampiyonu olmu gibi bir
hali vard. Ama onlardan iki kat daha iriydi.
Sra d olan ise kafasyd. Salar kaznmt ve btn iti
bariyle yass elik plakalardan kaynak yaplm gibi duruyor
92 Lee Child

du. Kk gzleri, kaln kalan, kk elmack kemikleri ve


kk kulaklar vard. Postr dzgnd ve gl grnyor
du. Biraz Slavlar andryordu. Kzl Ordunun reklam yz
misali ortalarda dolayordu. Sovyet erkeklerinin yz ak den
se yeriydi. Elinde bir sancakla yryp umut dolu gelecein
temsilcisi olabilirdi.
Drt adam dar kp odann kapsn kapatt. Reacher
yava yava motele yaklat. Olimpik bir koucu, bu mesa
feyi sekiz saniyede geebilirdi ama Reacher koucu deildi.
Olimpiyatla hi alakas yoktu. Drt adam, arabalarna gitti.
Reacher yrmeye devam etti. Drt adam, kaplan ap ara
baya bindi. kisi ne, ikisi de arkaya. Reacher yrd. Mesafe
iyice azald. Araba hareket etti ve anayola balanmadan nce
durdu. Trafik msait olunca anayola dnmeye hazrlard. Re
acher, arabann kendisine doru gelmesini istiyordu. Sola dn,
dedi iinden. Ltfen.
Fakat araba saa dnd. Akan trafie katld ve uzaklap
gzden kayboldu.

Reacher, bir dakika sonra motel odasnn kapsndayd. Kilidi


ni ap ieri girdi. Gze arpan bir deiiklik yoktu. Yrtlan,
datlan ya da kullanlmaz hale gelen en ufak bir ey gre
medi. Bu da detayl bir arama yaplmadnn gstergesiydi.
Sadece meraktan etraf kolaan etmilerdi. lk izlenim.
Peki, neydi ilk izlenimleri?
Kvet slakt ve bir de slak havlu vard. Eski kyafetleri
pe tktnlmt. Lavabonun yannda sabun, tra kp
gibi eyalar vard. Sanki ksa sre nce uyanp odadan km
gibi. Belki de edindikleri izlenim buydu. Buray bir an evvel
terk etmelisin, hemen. Burada kaldn her gece, sana dersini
vereceiz.
Belki de Reacherm bu uyary dikkate aldn dndler.
Asla Geri Dnme 93

Belki de dnmediler.
Odadan kt ve motelin ynetim ofisine gitti. letme sorum
lusu krk yalarnda, sa solu belli olmayan tuhaf bir adamd.
Cildi ok kt durumdayd ve kemikleri adeta ortadayd. Resep
siyon maann arkasndaki tabureye tnemi gibi oturuyordu.
Reacher, Odama drt adamn girmesine msaade ettiniz, dedi.
Adam dilerini skt ve bayla onaylad.
Reacher, Ordudan mydlar? diye sordu.
Adam yine bayla onaylad.
Kimliklerini grdnz m?
Grmeme gerek yoktu. D grnleri kim olduklann
ele veriyordu.
Orduyla ok i yapar msnz?
Yeteri kadar.
Onlarn hareketlerini sorgulamayacak kadar ok i yapar
snz yani, yle mi?
Aynen yle. Orduyla aramz hep iyidir. nk ekmek pa
ras derdindeyim. eride hasar var m?
Hibir ey yok, dedi Reacher. Hi isim duydunuz mu?
Sadece sizinkini.
Reacher bir ey sylemedi.
Sizin iin yapabileceim baka bir ey var m? diye sor
du adam.
Temiz bir havlu verebilirsiniz, dedi Reacher. Ve fazla
dan sabun. Hatta ampuan. Bir de pleri boaltmanz isteye
ceim.
Nasl isterseniz, dedi adam. Ordu ile aramz hep iyidir.

Reacher odasna geri dnd. eride sandalye yoktu. Bu du


rum Cenevre Anlamasna aykr deildi elbette ama onun
gibi yerinde duramayan bir adam iin motel odasna hapse
dilme hali ok can skcyd. Ayrca bu motelde oda servisi
94 Lee Child

de yoktu. Yemek salonu ve hatta yolun karsnda uyduruk


bir cafe bile bulunmuyordu. Telefon yoktu. Bu da paket ser
visi isteyemeyecei anlamna geliyordu. Bu yzden Reacher
kapsn kilitledi ve iki blok tedeki Yunan lokantasna gitti.
Kendisine verilen emri teknik adan inemi olsa da kazan
ya da kaybet koullarnda olduu iin bu tr detaylar ok da
nemli deildi.
Yrrken sra d bir eyle karlamad. ehir dna gi
den bir belediye otobs geti yanndan. Bir de vardiyasna
km bir p arabas. Lokantaya geldiinde garson kadn
kendisini kahvalt iin oturduklar yerin dier tarafna denk
decek bir masaya ynlendirdi. Bu kez farkl bir garson hiz
met veriyordu. Kahve, peynirli burger ve bir dilim turta istedi.
Hepsini de afiyetle midesine indirdi. Dn yolunda da otobs
ve p arabas dnda bir ey grmedi. Bir saatten ksa bir
srede odasna geri dnmt. Huysuz adam yeni bir havlu,
yeni bir sabun ve yeni bir ampuan getirmiti. p kovalar
boaltlmt. Oda da mmkn olduunca derli topluydu. Ya
taa uzand ve ayaklarn st ste atp kollarn bann altna
ald. Niyeti sadece ksa bir uyku ekmekti.
Fakat uyuyamad. nk ban yasta koyduktan bir da
kika sonra 75. Askeri nzibattan gelen astsubay tarafndan
tutukland.
/

/ 14. BLM

Tek araba ile ve srat yaparak gelmilerdi. Reacher onlarn


geldiklerini, dn alp motelin kaps nnde durduklarn
duymutu. kap alm ve farkl kii ayn anda dar
kmt. farkl bot sesi yanklanmt sert zeminde. Bu da
drt deil, adamn geldii anlamna geliyordu. Yani gelen
ler, kaps gk arabadaki adamlar deildi. Bir sre sessizlik
oldu. Sonra adamlardan biri geri ekildi. Her ihtimale kar
motelin arkasndan dolap kama teebbsn nlemek isti
yor gibiydi. Yazk, boa zaman kayb olacakt. nk banyo
da pencere yoktu. Fakat adamlar bunu bilmiyordu. O yzden
emniyeti elden brakmyorlard. Demek ki Reacher, ne yaptk
larn iyi bilen bir ekiple kar karyayd.
Ayaklarm zd ve kollarm bann altndan ekip do
ruldu. Yatakta hafife yan dnp ayaklarn yere bast. Tam o
anda kap alnd. Binba Sullivanm sabah altda tutturduu
kibar tk, tk, tk tk, tk melodisinden uzakt. Bu tam manasyla
iri yar adamlarn ilk izlenimi salam vermek iin tm gle
riyle ve fkeleriyle ortaya koyduklar dan, dan, dan tr bir
kap almayd. Reacherm sevdii bir yntem deildi. nk
Reacher ok ses kartnca mahcup olurdu.
Dardaki adamlar kapya vurmay brakp bir eyler sy
96 Lee Child

lediler. Kapy a demi olabilirlerdi. Sonra yeniden kapy


almaya baladlar. Reacher ayaa kalkp kapya yneldi.
Ayn iddet ve grltyle kapya ieriden vurdu. Dardaki
hareketlilik durdu. Reacher glmsedi. Kimse kapnn kendi
lerine yant vereceini dnmemiti.
Kapy at ve muharip niformalar iinde iki adam grd.
Biri, beline takt silahn ekmiti; dieri de yivsiz tfeini
hazrda tutuyordu. Virginiada bir banliy iin epey ciddi bir
akamst yaanyordu. Arkalarndaki arabann kaps da
akt. Motoru alr durumdayd.
Reacher, Ne var? diye sordu.
Kapnn menteelerinden yana duran adam operasyon so-
rumlusuydu. nk kdemlilerin setii gvenli blgeye ge
miti. Bizimle gelmeniz gerekiyor, efendim, dedi.
Kim diyor?
Ben diyorum.
Birliin?
75. Askeri nzibat.
Kimden komut alyorsun?
renirsiniz.
Adamn niformasndaki isimlikte Espin yazyordu. Sinek
sklet bir boksr yapsndayd. Koyu renk salar vard. Vcu
du sert ve kaslyd. Burnu da dz denecek trdendi. Dzgn
bir adama benziyordu. Reacher genelde inzibat subaylarm-
severdi. avular kadar ok sevmezdi ama grevli subaylann
ouna kyasla sevgisi ar basard.
Beni tutukluyor musunuz? diye sordu.
yle mi olsun istersiniz? dedi Espin. steiniz buysa
ltfen konumaya devam edin.
Karar ver, asker. Ya tutuklamadr ya deildir.
Ben gnll ibirlii demeyi tercih ediyorum.
ok beklersiniz.
Asla Geri Dnme 97

O zaman evet, tutuklusunuz.


Adn ne?
Espin/
n jdn?
Neden soruyorsunuz?
mrm boyunca hatrlamak isterim.
Bu bir tehdit mi?
Adn ne?
Pete, dedi adam.
Anlald, dedi Reacher. Pete Espin. Nereye gidiyoruz?
Fort Dyer, dedi Pete Espin.
Neden?
Sizinle konumak isteyen biri var.
nc adam binann arkasndan geldi. Espinin meziy
di ama sadece teknik adan. Yoksa adamlarn de eski as
kerdi. ok ey grm geirmilerdi. Espin, nce stnz
aramamz lazm, dedi.
Buyurun, dedi Reacher. Kollarn iki yana at. Sakla
yacak bir eyi yoktu. Ceplerinde pasaportu, ATM kart, di
fras, biraz nakit para, sakz ve motel odasnn anahtar d
nda bir ey bulamayacaklard. Ki yle de oldu. Tfekli as
ker arabaya gemesini iaret etti. Yolcu koltuunun arkasna
denk decek ekilde, arka tarafa oturacakt. Drt kiilik bir
arabada kt adam konulandrmak iin en gvenli nokta
buydu. Tabii ara iinde gvenlik blmesi yoksa. Bu sayede
ofr rahatsz etme ihtimali azaltlm oluyordu. Arka taraf
ta banyo penceresi olup olmadn kontrol eden adam ofr
koltuuna geti. Espin, Reachern yanma oturdu. Dier adam
Reachern kapsn kapatt ve ndeki yolcu koltuuna oturdu.
Her ey hazrd. Nazike, kolayca ve profesyonelce zlm
t. yi bir ekipti.
98 Lee Child

le aras iin ge, i k iin erken bir saatti. O yzden


yollar akt ve hzl bir yolculuk oldu. Reachern daha nce
kullandndan farkl bir rota izlemilerdi. Karmak yollar
dan geip Dyern kuzey giriine geldiler. Buras gney y
nndeki ana kapdan daha az kullanlyor gibiydi. Fakat g
venlik ynnden ayn ciddiyete sahipti. eri girmek iin ayn
oranda zaman harcadlar. Ejderha dileri, bariyerler, kontrol
noktalan ve her birini kez tecrbe etmek. eri girdikten
sonra kvrml bir yol izleyip muhafz binasnn arka kapsna
yanatlar. Reacher, arabadan dan kartld ve bir kapdan
geirilerek kapnn arkasndaki adamla kar karya getirildi.
Bu adam tam olarak bir gardiyan saylmazd. Daha ziyade bir
katip ya da idari yneticiydi. Hapishanelerde grev yapan pek
ok kii gibi silahl deildi ve belinde anahtarlar vard. Kare
eklinde kk bir lobiye getirilmiti. Sanda ve solunda ki
litli karantina odalan vard.
Reacher sol tarafndaki bir kapdan geirildi ve sorgu oda
sna alnd. eride hi pencere yoktu. Sadece drt duvardan
ibaretti. Ve yere monteli bir masa, masann bir yannda iki,
dier yannda da tek bir sandalye duruyordu. Bu odann tasa
rmcs ile yemek salonunu tasarlayan kii ayn deildi. Bunu
anlamak hi de zor olmamt. Ne ak renk ahap doku ne
de haldan eser vard. Cruf betonu bloklarn zerinde beyaz
boya ve atlam beton zemin. Bir de tavandaki floresan lam
ba ve etrafndaki tel kafes.
Reacherm daha nce grmedii bir Dyer personeli ieri
girdi. Elinde kilitlenebilir, plastik bir poet vard. Reacherm
cebinde ne var ne yoksa ald. Reacher, masann tek sandalyeli
tarafna geti ve oturdu. Burasnn kendisine ayrlm oldu
unu dnyordu. Espin, tam karsna oturdu. Dier herkes
oday terk etti. Espin bir ey sylemedi. Ne soru sordu, ne
aklama yapt ne de zaman geirmek iin samalad.
Asla Geri Dnme 99

Reacher, Benimle grmek isteyen kim? diye sordu.


Espin de Yolda, geliyor, dedi.
Erkek mi?
Adamn, PolonyalI gibi bir ismi var.

Yaklak yirmi dakika sonra sorusunun yantm ald. Kap


ald ve ieri takm elbiseli bir adam girdi. Orta yalyd ve
ksa siyah salarnn arasnda tek tk beyazlar vard. Yz
solgundu. Gz alt torbalan yorgun olduunu, sert ve yapl
vcudu spor salonlannda epey vakit geirdiini gsteriyordu.
Takm elbisesi siyaht. Ucuz deildi fakat baz yerleri ypran
m ve o ksmlann kuma parlak bir hal almt. st cebinde
rozeti ve yaka kart vard. Rozeti, Metro Polis DepartmanTna
aitti. Yani bakent D.C.nin yerel polis departman.
Sivildi.
Espinin yanna oturdu ve Ben Dedektif Podolski, dedi.
rendiime sevindim, dedi Reacher.
Baz yantlara ihtiyacm var.
Sorular neler?
Sanrm tahmin edebilirsiniz.
Edemem.
Adam ldrmeye teebbse ynelik sorular.
Bu kez ka yl ncesine gidiyoruz? Yirmi yl m? Yz yl?
Sava yllannda yaanan bir olay m zyorsunuz?
Sabah neler yaptnz anlatn.
Hangi sabah?
Bu sabah. Bugn.
Kalktm. Bir avukatla grtm. Sonra bir baka avukatla
grtm. Sonra da bir baka avukatla grtm. Bu sabah
avukatlar geidi vard anlayacanz.
Adlan nedir?
100 Lee Child

Sullivan, Edmonds ve Moorcroft.


Ve Moorcroft dediiniz avukat, sizin Askeri Basavc-
lkn Charlottesvilledeki akademisinde eitim veren ve bu
ste geici olarak grev yapan Albay Moorcroft mu?
Askeri Basavclkn benim olduu sylenemez, dedi
Reacher. Ama evet, ayn adam.
Kendisiyle nerede grtnz?
Burada. ste. Subay Ordu Evi'nde.
Ne zaman?
Bu sabah, dedim ya.
Tam olarak saat kata?
Bir ste, iki subay arasnda geen zel bir konuma sizin
yetki alannza giriyor mu?
Bu konuma giriyor, dedi Podolski. nann bana. Kendi
siyle ne zaman konutunuz?
Onun kahvalt saatinde, dedi Reacher. Bu da benim kah
valt saatimden ok sonra. Bu durumda konumann 09:23te
baladn syleyebiliriz.
ok net bir saat oldu.
Net olmam istediniz.
Podolski, Albay Moorcroftla grmenizin konusu ney
di? diye sordu.
Yasal bir konu, diye yantlad Reacher.
Kiiye zel mi?
Hayr, nc bir kiiyi ilgilendiriyordu.
Sz konusu nc kii Binba Susan Tumer olabilir mi?
110. Birlikten. u anda da orduda yolsuzluk suuyla sorutur
ma altnda olan.
Doru.
Ve Binba Sullivan da bu konumaya tanklk etti, doru
mu?
Evet, o da buradayd.
Asla Geri Dnme 101

Albay Moorcrofttan bir eyler istediinizi syledi. Doru


mu?
Doru.
Binba Tuyern duruma ncesi tutukluluk konusunda
bir dileke sunulasm istemisiniz.
Evet, istedim.
Ama sunmayacakt, deil mi? Hatta bir ara sizden bu ie
karmamanz istedi, doru mu?
Bir aamada yle bir talebi oldu, evet.
Bu konu zerine tarttnz. Hararetli bir tartma oldu.
Tartmadk. Teknik bir konu zerine grtk. Hararetli
filan deildi.
Sonuta Albay Moorcrofttan sizin iin bir ey yapmasn
istediniz ve o da bunu reddetti. Bu ekilde zetleyebilir miyiz?
Reacher, Bu konuma tam olarak ne maksatla yaplyor?
diye sordu.
Podolski, Bu konuma Albay Moorcroftun bu sabah iler
leyen saatlerde, Gneydou D.C.de, benim sorumluluum
kapsamnda olan caddelerin birinde ldresiye dvlmesi
zerine gerekletiriliyor, diye yantlad.
15. BLM

Podolski not defteri ve kalem kard. kisini de masann ze


rinde koydu. Sonra da, Avukatn burada olmalyd, dedi.
Reacher, Bugn Gneydou D.C.de deildim. Hatta
D.C.de deildim. Nehrin te yanma gemedim, dedi.
Avukat ister misiniz?
Avukatm var zaten. Hatta iki tane. Pek iime yaramyor
lar. zellikle bir tanesi hi mi hi iime yaramyor.
Binba Sullivan m kastettiniz?
Konumamz bitmeden oradan ayrld. Moorcroft dileke
yi verecekti. Sullivan gittikten sonra kabul etti.
Ne kadar elverili bir durum olmu.
Gerek bu. Moorcroft aksini mi sylyor?
Moorcroft hibir ey sylemiyor. nk komada.
Reacher bir ey sylemedi.
Arabanz vard, deil mi? diye sordu Podolski. Mavi bir
Chevrolet sedan. 110. Birlikten dn alnma.
Ne olmu?
Moorcroftu alp nehrin dier yakasna gemi olabilir
siniz.
Olabilirim ama byle bir ey yapmadm.
Olduka sert bir saldrya uram.
Asla Geri Dnme 103

yle diyorsanz.
yle diyorum. Eminim her yer kan olmutur.
Reachej ban sallad. Sert bir saldn varsa etrafa kan bu
lamas kanlmazdr.
Kyfetlerinizden bahsetsenize.
Ne kyafetleri?
zerinizdekiler.
Reacher baklanm aa evirdi. zerimdekiler yeni.
Yeni aldm.
Nereden?
Motelimden iki blok ilerideki erit tipi alveri merke
zinden.
Neden aldnz?
Dar kmas an meselesi.
Zaman gelmiti, dedi Reacher.
Eski kyafetleriniz kirli miydi?
Saylr.
zerine bir ey mi srad?
Ne gibi?
Kan gibi mesela.
Hayr, kan yoktu.
Eski giysileriniz imdi nerede?
Reacher bir ey sylemedi.
Podolski, Motelinizdeki sorumlu kiiyle grtk, dedi.
plerinizin boaltlmasn zellikle talep ettiinizi syledi.
zellikle demedim.
Yine de grevli plerinizi boaltm. Tam sizin istedii
niz gibi. p arabas gelmeden az evvel. Demek ki eski giysi
leriniz ortalktan kalkt.
Tesadf.
Yine ok elverili bir durum olmu, deil mi?
Reacher yant vermedi.
104 Lee Child

Podolski, Moteldeki grevli, giysilerinize bir gz atm.


Bu tipleri bilirsiniz. Giysileriniz ona byk gelmi tabii. Fakat
satarsa maddi getirisi olabilirmi. Ama satamazm. nk
ok kirlilermi. yle dedi. stelik lekelilermi. Lekelerden
bazlan kan gibi grnyormu.
Moorcroftun kan deil, dedi Reacher.
Kimin o halde?
O giysileri uzun zamandr giyiyordum. Zor bir hayatm
var.
ok mu kavga edersiniz?
Mmkn olduunca az. Ama bazen tra olurken kendi
yzm kesmiliim vardr.
Du da aldnz, deil mi?
Ne zaman?
Giysilerinizi pe attnzda. Moteldeki grevli yeni
havlular istediinizi syledi.
Evet, du aldm.
Normalde gnde iki kez mi du alrsnz?
Bazen.
Bugnn zel bir anlam var myd?
Dar kmas an meselesi.
zel bir nedeni yoktu, dedi Reacher.
Belki zerinizdeki kan arndrmak istemisinizdir, ola
maz m?
zerimde kan yoktu.
Gider suyunu incelesek, ne buluruz?
Kirli su, dedi Reacher.
Emin misiniz?
Motel odas tamamen kirli.
u anda bir cinayet suu ile kar karyasnz, deil mi?
On alt yl ncesine mi dayanyordu? Juan Rodriguezdi san
rm, yanlyor muyum? Dvdnz bir adam myd?
Asla Geri Dnme 105

Yanl itham.
Bunu daha nce duymutum. Albay Moorcroft da byle
sylemiti, deil mi? Binba Sullivan, konudan ona da bah
settiinizi syledi. Fakat size kar sempati gstermemi. Bu
durum sizi /kelendirdi mi?
Beni hsrana uratt.
Evet, bu kadar ok yanl anlalmaya maruz kalmak epey
yorucu olmal.
Reacher, Moorcroftun durumu ne kadar kt? diye sordu.
Ne o, imdi de sululuk mu duyuyorsunuz?
Kendisi ve mvekkili iin endieliyim o kadar.
Kadnla henz tanmadnz duydum.
Bu durum neyi deitirir?
Doktorlar Moorcroftun her an uyanabileceini sylyor.
Ancak kimse tam olarak ne zaman uyanacan ya da uyand
nda ne halde olacan bilmiyor. Tabii uyanrsa.
Reacher, Bu sabah 110. Birlikteydim, dedi.
Podolski ban sallad. Toplamda yirmi dakika kadar ora
da kaldnz. Kontrol ettik. Sabah saatlerinin geri kalannda ne
yaptnz?
Yrdm.
Nerede?
Orada burada.
Yrrken sizi gren oldu mu?
Sanmyorum.
Yine elverili bir durum, dedi Podolski nc kez.
Yanl adamla konuuyorsunuz. Moorcroftu son grd
mde Subay Ordu Evinden kyordu ve gayet mutluydu.
Ona saldran her kimse u an darda ve size bakp glyor.
Benimle zaman kaybediyorsunuz.
Dier bir deyile bunu yapann baka bir adam olduunu
sylyorsunuz.
106 Lee Child

Aynen.
Bunu daha nce duymutum, dedi Podolski bir kez daha.
Hi yanldnz m?
Fark etmez. nemli olan u: imdi yanlyor muyum? Hi
sanmyorum. iddet gemii olan bir adam yakaladm ve bu
adam kurbanla su saatinden ksa bir sre nce tartma yaa
m. Su saatinin ardndan da tm giysilerini pe atp ayn
gn iinde ikinci kez dua girmi. Arabas varm ve hareket
lerini izleyen ya da gren olmam. Askeri polistiniz, deil
mi? Siz olsanz ne yapardnz?
Doru adam yakalardm. Eminim bu kural bir yerlerde
yazldr.
Diyelim ki doru adam yakaladk ve yanl adam olduu
nu sylyor. O zaman ne olacak?
Bu hep olur. O halde muhakeme edip bir hkme varmanz
gerekir.
Ben de yle yapyorum.
Yazk, dedi Reacher.
Ellerinizi gsterin.
Reacher ellerini masann zerine koydu. Avular masaya
dnkt. ri ve gne yanyd elleri. Ypranm ve sertle
miti. Her iki elinde de parmak eklemleri hafife pembe ve
iti. Bir gece ncesinden kalmayd. Tirtl iki adamn ese
riydi. Sol yumruk ve sa aparkat. Etkisi byk olmutu. Yapt
en byk hamle deildi ama salamlard. Podolski ellerine
uzun uzun bakt.
Bir sonuca varamadm, dedi. Belki de bir alet kullan
msnzdr. Sert bir cisim. Doktorlar gerekli aklamay ya
pacaktr.
Srada ne var? diye sordu Reacher.
Buna blge savcs karar verecek, dedi. Bu esnada benim
le geleceksiniz. Sizi ehir merkezinde, nezarette tutmalym.
Asla Geri Dnme 107

Odada bir sessizlik oldu. Bu kez ilk konuan Espin oldu.


Hayr, dedi. Kabul edilemez. Burada kalacak. Bizim ci
nayet davamz, sizin cinayete teebbs davanzdan nce gelir.
Podolski de Bu sabah yaananlar, on alt yl nce olanlar
dan n^e gelir, dedi.
Espin de Zilyetlik mlkiyet hakknn en byk delilidir,
diyerek karlk verdi. O bizim adammz. Sizin deil. Ura
acanz onca kat iini dn.
Podolski yant vermedi.
Espin, stediiniz zaman buraya gelip onunla konuabilir
siniz, diye ekledi.
Tutuklu mu olacak? diye sordu Podolski.
Kprdayacak yeri olmayacak.
Anlatk, diye karlk verdi Podolski. Ayaa kalkt. Ka
lemini ve defterini alp odadan ayrld.

Buradan sonras rutin duruma ncesi tutukluluk ilemleriy


di. Reacherm st bir kez daha arand. Botlarnn backlar
alnd. Dar bir koridordan kah itilerek kah ynlendirilerek ge
irildi. Daha byk boyutlarda iki sorgu odasnn daha yann
dan getiler. ki ke dnp hcrelerin olduu ksma geldiler.
Reachern daha nce grd kimi hcrelere gre daha me
deniydi. Hapishaneden ok zincir otellerden birinin en dipteki
odas gibiydi. Bir sr koridor ve kk lobiden geince ba
l bana bir mahalleye dm gibi hissetti. Hcresi, motel
odasna benziyordu. phesiz biraz daha salamlatrlmt.
Darya doru alan elik kapda srgler ve kilitler vard.
Beton duvarlar ve tavana yakn kk bir pencere. Banyo
da metal tesisat. Kla tarz dar bir karyola. Yine de geni ve
nispeten rahat bir alan. Motel odasndan daha iyi olduu ke
sin. Yatann yannda sandalyesi bile vard. Mterek Dyer-
Helsington House ss, btn zenginlii ile gz kamatn-
108 Lee Child

yordu. st dzey tutuklulann ieri tkldklarnda yaadklar


hayat, dk rtbelilerin dandaki hayatlarndan iyiydi.
Reacher sandalyeye oturdu.
Espin kapda bekliyordu.
En iyisini umut et, en kts iin plan yap.
Reacher, Nbeti yzbay mmkn olduunca abuk
grmeliyim, dedi.
Espin de, Urar zaten, diye yantlad. Kurallar syle
mesi gerekecek.
Kurallar biliyorum, dedi Reacher. Ben de bir zamanlar
o grevi yaptm. Yine de onu mmkn olduunca abuk gr
meliyim.
Mesajnz iletirim, dedi ve ayrld Espin.
Kap kapand. Kilitlendi ve srg ekildi.

Yirmi dakika sonra ayn sesler, aksi ynde yeniden iitildi.


Kilit ald ve srg geri ekildi. Ardndan kap ald. Fasulye
sn yzba, ban eerek ieri girdi. Bize sorun karacak
msnz? diye sordu.
Reacher da, Siz kurallara uygun davrandktan sonra ne
den sorun ksn ki, dedi.
Uzun boylu adam glmsedi ve Sizin iin ne yapabili
rim? diye sordu.
Birini araman gerekecek. 110. Birlikten avu Leach.
Ona nerede olduumu syle. Bana iletmesi gereken bir mesaj
olabilir. Eer mesaj iletirse, gelip bana sylemelisin.
Kpeinizi besleyip, kuru temizlemedeki eyalannz al
mam da ister misiniz?
Kuru temizlemede eyam yok. Kpeim de yok. Ama is
tersen Askeri Basavclktan Binba Sullivan arayabilirsin.
Kendisi avukatm olur. Bugn mesai bitmeden onu burada
grmek istediimi syle. Ayrca bir mvekkil grmesi yap
Asla Geri Dnme 109

mak istediimi ilet. Son derece nemli olduunu sylemeyi


unutma.
Bu kadar m?
Hayr. Sonra KTM Komutanlndan Yzba Ed-
mondsT ara. O da benim dier avukatm. Binba Sullivandan
hemen sonra onu grmek istediimi syle. Konumamz gere
ken acil mevzular olduunu ilet.
Baka bir ey var m?
Burada benden baka ka kii var?
Sadece bir kii.
O da Binba Tumer, deil mi?
Doru.
Yaknda m?
Buras bizim tek hcre bloumuz.
Avukatnn u anda faaliyet d olduunu bilmesi lazm.
Baka bir avukat bulmal. Gidip onu gr ve bu dummdan ha
berdar olmasn sala.
Bunu sylemeniz ilgin.
Moorcrofta olanlarn benimle bir ilgisi yok. Yaknda
renirsin. Suratndaki pislii temizlemenin en gzel yolu, daha
en bata o pislie bulamamaktr.
Yine de bunu sylemeniz ilgin. Kim ld de, siz Ameri
kan Sivil Haklar Birliinin bana getirildiniz?
Ben Anayasaya bal kalacama yemin ettim. Sen de
yle. Binba Tumern her koulda temsil hakk var. Teoride
byle en azndan. Mahkeme gn geldiinde bu tr boluklar
onu zora sokacaktr. O yzden yeni bir avukata ihtiyac oldu
unu syle. Mmkn olduunca abuk. Bu leden sonra olsa
iyi olur. Sylenenleri anladndan emin ol.
Baka bir ey var m?
imdilik bu kadar, dedi Reacher. Teekkrler, yzba.
Rica ederim, dedi uzun adam. Sonra arkasn dnd ve
110 Lee Child

ban eerek hcreden kt. Kapy kilitletip srgy yuva


sna soktu.
Reacher olduu yerde, sandalyesinde oturmaya devam etti.

On be dakika sonra yeniden sesler duyuldu. Kilitler ald.


Bu kez yzba koridorda kald. Boynunu emek zorunda kal
mamt. avu Leachten mesaj var, dedi. Afganistanda
ki iki adam l olarak bulunmu. Hindiku Dalarnda bir
patikada. Balarndan vurulmular. Muhtemelen dokuz mili
metrelikle. Ve yine muhtemelen gn nce.
Reacher bir sre durdu ve sonra, Teekkrler, yzba,
dedi.
En iyisini umut et, en kts iin plan yap.
Ve en kts balarna gelmiti.
16. BLM

Reacher sandalyesinde oturmu dnyor, aklndan hayali


yaz tura atyordu. lk tur: Yaz m, tura m? Yzde elli ihti
mal vard tabii ki. nk madeni paras hayaliydi. Gerek bir
madeni para, bir insan tarafndan havaya frlatlacandan ba
langta yukar bakan tarafn ans yzde elli bir, dieri krk
dokuz olurdu. Nedenini kimse aklayamasa da deneyler yle
gsteriyordu. oklu dnme ekseni ile ilgili bir ey olsa gerek
ti. Yalpalama ve aerodinamiin de etkisi vard elbette. Teori ve
uygulama arasndaki genel farkllklar burada da geerliydi.
Fakat Reacherm madeni paras hayaliydi. O yzden, ikin
ci tur: Yaz m, tura m? Yine yzde elli ihtimal vard. nc
ve drdnc tur. Her tur, kendi iinde deerlendirilmeliydi.
statistiksel olarak dierlerinden bamszd. Her seferinde
yar yarya ihtimal vard. Fakat bu demek deildi ki her sefe
rinde tura gelme ihtimali elliye elli olsun. Gerek bundan ok
farklyd. Art arda tura gelme ihtimali yzde doksan drde alt
kadard. Elliye elli ihtimalden ok daha ktyd. Hepsi basit
bir matematik hesabna bakyordu.
Reachern art arda drt kez tura getirmesi lazmd. Srala
ma da u ekildeydi: Susan Tumern bu leden sonra yeni
bir avukat olacak m? Cevap: Ya evet, ya da hayr. Yan yan-
112 Lee Child

ya. Tpk yaz ve tura gibi. Sonra: Yeni avukat beyaz rktan bir
erkek mi olacak? Cevap: Ya evet, ya da hayr. Yan yanya. Ve
sonra: Binba Sullivan ya da ondan sonra gelecek olan Yzba
Edmonds, Susan Tumern yeni avukat ile ayn anda binada
olacak m? Tabii yeni bir avukat olacan varsayarsak. Cevap:
Ya evet, ya da hayr. Yan yanya. Ve son olarak: Bu avukat
ayn kapdan m giri yapacak? Cevap: Ya evet, ya da hayr. Yan
yanya.
Drt evet-hayr cevab ve her biri kendi iinde ayr birer
vaka. Her birinin kendi iin eit ihtimali var. Fakat art arda
drt doru cevap bulma ihtimali yzde alt.
En iyisini umut et. Reacher da yle yapt. Belirli bir lde
umudunu korudu. statistikler souk ve umarszd. Oysa ger
ek dnya yle deildi. Ordu kusursuzluktan uzak bir kurum
du. rnein, Askeri Basavclk gibi muharip olmayan bir
likler bile tam manasyla tarafsz deildi. st rtbeliler adam
kayrrd. Ve yolsuzluk sulamas ile yarglanan bir Askeri n
zibat Binbann savunmasna da st rtbeli birileri grevlen
dirilirdi. Bu yzden Susan Tumern yeni avukatnn cinsiyeti
pek de yar yanya deildi. Muhtemelen yzde yetmie otuz
ihtimal olacakt. Ne de olsa Moorcroft erkekti. Ve beyazd. Si
yahiler, orduda iyi temsil derecesine sahipti ama nfusa oranla
baklnca sekizde bire tekabl ettikleri grlyordu. Yani ihti
mal yzde seksen yediye on oldu.
Reacher, avukatlanndan en azndan birini binada tutabilir
di. Tek yapmas gereken onlar konuturmakt. Bir sahte gn
demden dierine geecekti. Tedirginmi gibi yapacakt. Onla
r orada sonsuza dek tutabilirdi. Ta ki sklncaya ya da yasal
rollerini ve nazik tavrlann terk etme ihtiyac hissedinceye
kadar. Bu yzden Reacherm avukatnn ve Tumerm ayn bi
nada olma ihtimali yar yaryadan fazlayd. Yetmie otuz gi
biydi. Belki de ok daha iyi bir ihtimaldi.
Asla Geri Dnme 113

Dyera srekli gelen ziyaretiler, kuzey kapsnn muhafz


binasna daha yakn olduunu bilirdi. Bu yzden o kapy kul
lanacaklar dnlrd. Belki. Ayn kapy kullanma ihtimal
leri de yjzde elliye elliden iyiydi. Tabii Tumern yeni avukat
buraya/srekli gelen biriyse. Olmayabilirdi de. Snflarnda
yldz olan ukala tipler buralara pek gelmezdi. O yzden bu
alandaki ihtimalleri elli bee krk be olarak tutmak gerekebi
lirdi. Marjinal bir avantaj. Fazla zorlamaya gerek yoktu.
Yine de yapt plann ihtimali yzde altdan iyi grn
yordu.
Fakat bunun da ok iyi olduu sylenemezdi.
nk ihtimallerin hepsi Tumera yeni bir avukat verilme
sine balyd.
En iyisini umut et.

Reacher bekledi. Sakinleti. Sabretti. Hareketsiz kald. Akln


dan zaman iletiyordu. 15:00 olmalyd. 15:30 oldu. 16:00.
Sandalye rahatt. Oda scakt. Ses geirmez saylrd. Dar
dan olduka az ses geliyordu. Derinden bir akustik gibi. Bu
ras sradan hapishanelere benzemiyordu. Medeni insanlara
gre, medeni bir yerdi.
Reacher, btn bunlarn ie yarayacan umuyordu.

Nihayet saat 16:30da kilit, srg ve ardndan kap ald. Fa


sulye sn yzba, Binba Sullivan sizi grmeye geldi,
dedi.
te, gsteri zaman gelmiti.
17. BLM

Uzun adam geri ekildi ve Reachern kendisinden nde yr


mesine msaade etti. Koridorda nce sola, sonra saa saptlar.
Reacher u ana kadar grdkleriyle, kafasnda binann yaps
n karmaya alyordu. Tahminlerine gre ana ofis, ke
daha dnnce karsna kacakt. Epey mesafe vard. Oraya
varmadan kk kare bir lobiye ktlar. Kilitli karantina oda
larnn olduu lobiydi bu. Grevlinin oturduu ve arka kap
nn baland lobiydi ayn zamanda. Oraya varmadan evvel,
koridorun iki yannda sorgu odalar vard. Polisler ve phe
liler iin sa tarafta yer ayrlmt. Sol tarafta ise daha geni
salonlar vard. Bu alanlar hcrelere giderken grmt. Bu
tip salonlardan iki tane vard. Kendisi de muhtemelen buraya
gelecekti. Avukatlar ve mvekkilleri arasnda yksek kaliteli
grmelerin yaplabilecei salonlar. Kaplarnda pencereler
vard. Dar ve dikdrtgen camlar, kap kolunun hemen zerine
konmutu.
lk kapnn nnden geerken pencereden ieri bakt ama
grmemi gibi davrand. Sullivan ierideydi. Masann sol ta
rafna oturmutu. A snf niformas zerindeydi. Ellerini ev
rak antasnn zerine koymutu. Reacher yrmeye devam
etti. kinci kapya geldi. Durup ieriye bakt.
Asla Geri Dnme 115

kinci salon botu.


Ne mvekkil ne de avukat vard. Avukatn cinsiyetini gr
mesi de d o|al olarak mmkn deildi.
O yzden yaz tura hesabn altramamt.
En aaindan imdilik.
Arkasndaki adam, Durun, binba, dedi. Siz bir nceki
salona geeceksiniz.
Reacher arkasn dnd ve geri gitti. Kap kilitli deildi.
Uzun adam kapnn kolunu evirdi ve kap ald. Reacher,
kapdan kan sesleri dinledi. Kap kolundan gelen tok bir me
talik klik sesi duydu. Sonra menteelerin gcnts ve silikon
bantlarn birbirinden ayrlrken kard yapkan sesleri iit
ti. Sesler yksek deildi ama aklda kalcyd. Reacher ieri
girdi. Sullivan ban kaldrd. Uzun adam, iniz bitince zile
basn, avukat hanm, dedi.
Reacher, Sullivanm karsna oturdu ve uzun adam kapy
kapatarak uzaklat. Kap kilitli deildi. nk ieride kap
kolu yoktu. eriden baknca kap dmdzd. Eksik bir ey
var gibiydi. Kap kolunun olmas gereken yer, burunsuz bir
surat gibi duruyordu. Kapnn pervaznn yannda bir zil vard.
iniz bitince zile basn. Oda sade ve hotu. Pencere yoktu ama
polisler iin ayrlan odaya kyasla daha temiz ve bakmlyd.
Aydnlatma da daha kuvvetliydi.
Sullivan ellerini kapal evrak antasnn zerinde tutuyor
du. Moorcroft saldrsnda seni temsil etmeyeceim, dedi.
Hatta seni hibir vakada mvekkilim olarak grmek istemi
yorum.
Reacher yant vermedi. Koridordan gelen sesleri duyup du
yamadn tartyordu. Pek bir ey duymuyordu ama belki de
duyduu kadar yeterli gelirdi.
Sullivan, Binba? diye seslendi.
116 Lee Child

Reacher, Sana verdikleri tek adam benim, o yzden al


san iyi olur, dedi.
Albay Moorcroft benim arkadamd.
Eskiden hocan myd?
Hocalarmdan biriydi.
O zaman bu adamlarn nasl olduunu bilirsin. Zihnen s
nflarm hi terk etmezler. Sokratik, ya da her ne diyorlarsa.
Srf elence olsun diye benimle urayordu. Bundan da keyif
alyordu. nk hep yapt eydi. Sen gittin ve sonra tostunu
bitirir bitirmez dilekeyi sunacan syledi. Bandan beri ni
yeti buydu. Fakat bylelerinin, yantlarn dorudan sylemek
gibi bir tarzlar yoktur.
Sana inanmyorum. Bu sabah ileme konan tek bir evrak
bile yok.
Onu son grdmde yemek salonundan kyordu. Sen
den yaklak iki dakika sonra.
Yani bunu da inkar ediyorsun, yle mi?
Bir dnn. Benim amacm Binba Tumer hcresin
den kartabilmek. Moorcrofta saldrmak benim iime gelir
mi? Bu durum beni en azndan bir gn, hatta iki ya da gn
geriye gtrr.
Binba Tumer neden bu denli nemsiyorsun?
Telefonda konuurken sesi houma gitti.
Belki de Moorcrofta sinir oldun.
Sinirli grnyor muydum?
Biraz.
Yanlyorsun, binba. Hi sinirli grnmyordum. nk
sinirli deildim. Orada gayet sakin bir ekilde oturuyordum.
Ne de olsa karlatm ilk hoca deildi. Ben de bir zamanlar
okula gittim.
Kendimi rahatsz hissettim.
Podolskiye ne anlattn?
Asla Geri Dnme 117

Sadece bu kadarm. Bir anlamazlk olduunu ve kendimi


rahatsz hissettiimi.
Tartmann hararetli olduunu mu syledin?
/O na kar ktn. Tarttnz.
/ Ne yapsaydm? Ayaa kalkp selam m verseydim? Adam
Yce Divan Bakan deildi neticede.
Aleyhine sunulan kantlar nemli boyutlarda. zellikle de
giysiler. Klasik bir durum.
Reacher yant vermedi. Bir kez daha koridoru dinliyordu.
Ayak sesleri duydu. ki kii. kisi de erkek. Ksk sesle konu
uyorlard, birbirlerini onaylyor gibiydiler. Az ve z, gnlk
sohbetler. Ayak sesleri devam etti. Kap sesi duyulmad. Klik,
mentee gcrts ya da yapkan sesi de yoktu.
Sullivan, Binba? diye seslendi.
Reacher, Evrak antanda czdan var m? diye sordu.
Ne?
Ne dediimi duydun.
Neden yant vereyim?
nk el antas tamyorsun. Syleyeceklerim iin ku
sura bakma ama zerindeki niforma da bedenini saracak ka
dar dar dikilmi. O yzden cebinde czdan olduunu gsteren
bir kabarklk gremiyorum.
Sullivan ellerini evrak antasnn zerinde tuttu ve Evet,
antamda bir czdan var, dedi.
inde ne kadar para var?
Bilmiyorum. Belki otuz dolar.
En son ATMye gittiinde ne kadar para ekmitin?
ki yz dolar.
antanda cep telefonun da var m?
Evet.
O halde senin aleyhine de en az benimki kadar ok kant
var. Belli ki bir su ortan var. Ona, eski hocan bir gzel
118 Lee Child

dvmesi iin yz yetmi dolar teklif ettin. Belki de okulday


ken notlarn ok iyi deildi. Belki bu sebeple hl fkeliydin.
Bu ok sama.
Ben de aynen byle sylyorum.
Sullivan cevap vermedi.
Reacher, Notlarn nasld? diye sordu.
Sullivan da, Kusursuz deildi, dedi.
Reacher yine dinledi. Koridorda sessizlik vard.
Sullivan, Dedektif Podolski, kat atk sahas arama emri
kartacak. Eski giysilerini bulmak istiyor. Bulmas ok da zor
olmaz. Son atklar en stte olur. Sence DNA analizinden ge
ebilecek misin?
Kolaylkla, dedi Reacher. Aradnz adam ben deilim.
Sonra koridordan baka ayak sesleri geldi. Yava, alak
sesli. ki kii daha geliyordu. Belki bir elik durumu sz ko
nusuydu. Biri, dierini geiriyordu. Durdular. Alak sesle bir
eylerin aklamas yapld. Belki yle diyorlard: Buras, al
bay. Dier oda megul. Ve kap sesi duyuldu. Metalik klik sesi.
Mentee gcrts. Silikon bantlarn birbirinden ayrlma sesi.
Avukat gelmiti. Kesinlikle Tumern avukatyd. nk
Reacher dnda bu binada tutulan tek kii oydu. Reachern
avukat da hl binadayd. Reachern ilk avukat. imdiye ka
dar her ey yolunda gitmiti.
Art arda iki tura.
kide iki.
Reacher, Bana Rodriguezin yeminli beyanndan bahset-
sene, dedi.
Sullivan, Yeminli beyan, doruluu zerine yemin edil
mi bir ifadedir, diye yantlad.
Onu biliyorum, dedi Reacher. Tpk eski dostun Moor
crofta dediim gibi, bu tr hukuk meseleleri beyin ameliyat
ile edeer tutulmamal. Yeminli beyan, kkeni Latinceye da
Asla Geri Dnme 119

yanan ve yemin ederim ki ile balayan bir ifadedir. Fakat len


adamlarn yeminleri de lmszleir mi? Uygulama ynn
den baklacak olursa tabii. Gerek dnyada bir deeri var
mdr? /
Sullivan ilk kez ellerini antasndan ekti. Saa sola sal
lad. ki anlama gelebilirdi bu hareketi. Tam bir akademisyen
gibi davranyordu. Belki bir deeri vardr, belki de yoktur de
meye alyordu. Amerikan hukuk sisteminde, desteklen
meyen yeminli beyanlarn dayanak oluturmas alldk bir
durum deildir. zellikle de yemin eden kii apraz sorguya
ekilemeyecek durumdaysa. Fakat msaade edilme ihtimali
de vardr. Hakimin talebine baldr. Ya da kamunun kar
gzetilebilir. Savclk Rodriguezin yeminli beyannn destek
siz olmadn savunacaktr. 110. Birlikin gnlk ceridesi var
ellerinde. Senin Rodriguezi ziyarete gittiini gsterecek ve
sonra da Hastane Acil Raporunu sunacaklardr. Bu unsuru
beraber sunarken de tutarl bir hikaye anlatacaklardr.
Bu iddiya kar bir argman sunabilir misin?
Tabii ki, dedi Sullivan. Fakat bizim argmanmz dina
mik adan daha zayf olacaktr. Onlarn syleyecekleri kulaa
daha mantkl gelecektir. u oldu, bu oldu, yle oldu diye
srasyla anlatacaklar. Bizim araya girip hikayenin gidiatn
bozmamz lazm. Sanki sen ayrlr ayrlmaz hemen baka biri
geldi ve adam dvd gibi.
Reacher cevap vermedi. Tekrar dary dinliyordu.
Sullivan, Bizim sorunumuz, savunma yapma abamzn
hakimi kzdrmas ve pazarlkla daha az ceza alabilecekken
ok daha kt bir cezaya arptrlma ihtimalinin olmas, dedi.
Bu ok ciddi bir risk. Benim tavsiyem gvenli yoldan ilerle
yip pazarla oturmak. ki yl, be ya da on yldan iyidir.
Reacher cevap vermedi. Hl dinliyordu. Balangta
hibir ey duymad. Sessizlik vard. Sonra koridorda baka
120 Lee Child

ayak sesleri duyuldu. ki kii geliyordu. Biri, dierini takip


ediyordu.
Sullivan, Binba? diye seslendi.
Kap sesi geldi. Ayn kapyd. Ayn metalik klik sesi. Men
tee gcrts ve silikonlarn yapkan. Sonra bir anlk durak
sama. Yine ayn sesler. Kapnn kapanmas. Sonra ayak sesle
rinden birinin koridorda yitip gitmesi.
imdi Tumer, yan odasnda ve avukatyla birlikteydi. Ko
ridor da botu.
Gsteri zaman.
Reacher, Benim hcreme ilikin ciddi bir sorunum var,
dedi. Gelip grmeniz lazm.
/
/ 18. BLM

Sullivan Nasl bir sorun var? diye sordu. Biraz pheci yak
lat ama konuyu geitirmeye de almad. Savunma avukat
lar her trl samalkla baa kmakta ustayd. pheliler her
zaman snrlan zorlar, tuhaf icatlar kanrd. Hepsi de kanl
maz olan sona ulamamak adna uralard. O nedenle en ufak
adaletsizliklerin aratnlmasm ve deerlendirmeye alnmas
n isterlerdi. Reacher bunun farkndayd. Oyunun kurallann
iyi biliyordu.
imdiden bir ey syleyip akln kantrmak istemem.
Kendi gzlerinle grrsen fikrini drste beyan edebilirsin,
dedi.
imdi mi?
Neden olmasn?
Tamam, dedi ama hl biraz pheliydi.
Ayaa kalkt. Kapya yneldi ve zile bast.
Evrak antasn masann zerinde brakmt.
Reacher ayaa kalkt ve Sullivanm arkasnda bekledi.
Bir dakika.
ki.
Sonunda kapdaki cam blmede bir karalt belirdi ve kap
ald. Yzba gelip, Grmeniz bitti mi, avukat hanm?
diye sordu.
122 Lee Child

Sullivan da, Hayr, hcresiyle ilgili bir sorunu varm,


diye yantlad.
Uzun adam Reachera bakt. Yznde eletirel bir ifade
vard. Biraz gcenmi ve arm olduu da gzlerden ka
myordu. Sanki Gerekten mi? diye soruyordu. Sen de mi? Bu
eski numaralara m bavuracaksn?
Ama, Pekala, dedi. Hadi, gidip bakalm.
Sanki byle bir zorunluluu varm gibi. Belli ki o da oyu
nun kurallarn biliyordu.
Reacher nden gitti. Ardndan Sullivan ve en arkadan da
uzun adam. Tek sra halinde ilerliyorlard. nce sol, sonra sa
ve hcrenin kapsna gelmilerdi. Kap akt. nk Reacher
ieride deildi. Reacher kapy at ve kapy tutarak dierle
rinin ieri girmesini bekledi. Uzun adam glmsedi ve kapy
tutma iini devralarak basit bir el iaretiyle nden sen buyur
mesajn iletti. Adam aptal olabilirdi ama beyin fonksiyonlar
n bsbtn yitirmedii ortadayd.
eri nce Reacher girdi. Ardndan Sullivan geldi. Uzun
adam sondayd. Reacher durup bir yeri iaret etti.
te urada, dedi. atlakta.
Hangi atlak? diye sordu Sullivan.
Zeminde, duvara yakn olan. Tam pencerenin altndaki.
Sullivan ileriye doru birka adm att. Uzun adam da yata
n yannda durdu. Sullivan, Ben atlak grmyorum, dedi.
Reacher da, inde bir ey var, diye steledi. Kprdyor.
Sullivan dondu kald. Uzun adam ne eildi. nsan doas
ite. Reacher hemen dier tarafa kayd. aktrmadan hareket
ediyordu. Uzun adamn iri cssesi ne yana kaya, Reacher aksi
yne gidiyordu. Reacher adam omuzlarnn biraz altndan,
kollarnn st ksmnda tutup yataa doru itti. Tpk havuz
kenarna tutunup kendini iten yzcler gibiydi. Adam, ak
robatlarn taktklar uzun ahap ayaklar zerinden der gibi
Asla Geri Dnme 123

yataa devrildi. Sullivan arkasn dnd ve Reacher o anda


kapya ulat. Dar kp kapy kapatt ve kilitledi.
Backsz botlaryla hantal bir ekilde kotu ve Sullivanm
evrak antasnn bulunduu oday geerek, yanndaki odann
nnde cjrdu. Hafife geri ekildi ve kapnn zerindeki dik
drtgen/cam blmeden ieri bakt.
Ve Susan Tumer hayatnda ilk kez o an grd.
Beklediime dedi, dedi kendi kendine.
Kesinlikle dedi.
Kadn masann sa tarafnda oturuyordu. zerinde muharip
subay niformas vard. niformann stndeki her trl crt
crtl blme, isimlik, metal halka tek tek kartlmt. Back
da yoktu. Kadnlarda karlat genel boy ortalamasnn bi
raz stndeydi. nce kemikli ve narin bir kadnd. Koyu renk
salar geriye doru taranmt. Teni gneten hafif yanmt
ve gzleri kahverengiydi. Yznde yorgunluk belirtileri vard
ama yine de kendini koyvermemiti. Zekas gzlerinden oku
nuyordu. Biraz da akl baka yerlerdeymi gibi alayc bir du
ruu vard.
Reacher kadnn muhteem olduunu dnyordu.
Kendi kendine bir kez daha, beklediime dedi, dedi.
Kadnn avukat masann sol tarafndayd. Btn yldzlan
omzunda A snf niformal bir albayd. Salar beyazlam,
yzndeki izgiler derinlemiti. Orta yal ve orta yaplyd.
Erkekti.
Beyaz rktan bir erkek.
Tura.
te .

Reacher, arkadaki lobi ile arasnda kalan karantina odalarnn


kapsna kadar gitti. Odalarn i tarafnda kap kolu yoktu. Sa
dece bir zil vard. Tpk konferans odalanndaki gibi. Botlarn
124 Lee Child

kard ve zile bast. Acil bir durum varm gibi art arda zile
basyordu. Be saniyeden ksa bir srede kap ald. Lobideki
grevli, eli kap kolunda olacak ekilde dikiliyordu. Anahtar
lar, belindeki kemer kprsne asl yuvarlak metal bir hal
kaya taklyd. Uzaktan baknca daclarn bellerine astklar
ekipmanlar gibi grnyordu.
Reacher nefes nefese konuarak, Yzba bir tr nbet ge
iriyor. Ya da kalp krizi. Kendini oradan oraya atyor. Gidip
baksan iyi olur. abuk ol, asker!
Komut verilmiti. Askerliin en kymetli olgusuydu. Adam
bir an tereddt etse de hemen koridora geti. Kap da arkasn
dan kapand. Reacher, botunun sol tekini aradaki bolua s
ktrd. Sonra da adamn peinden gitti. Yalnayak ve sessizce
adamn peinden gidiyordu. Sonra bir hamleyle adam alaa
etti ve karsna kan ilk hcrenin kapsn at. i bo olduu
iin kap kilitli deildi.
Fakat uzun sre bo kalacak hali yoktu.
Ge ieri, dedi.
Lobide grevli adam hzl ve telal hareketlerle ieri itti.
Adamn belindeki anahtarlar ald. Hatta o esnada kemer kp
rsn de skm bulundu. Adam serte itti ve kapy kapatp
srgy yuvasna yerletirdi.
Derin derin nefes alp veriyordu.
te imdi zor ksma gelmiti.
/
19. BLM

Reacher, ayaklarnda botlar olmadan Sullivanm evrak an


tasnn bulunduu odaya geri dnd. Kapy ardna kadar at
ve ieri girip antay ald. Sonra hzlca dnd ve kap kapan
madan kendini dan att. Koridora knca dizlerinin stne
oturdu ve antay at. Dosyalan ve yasal evraklar bir kenara
iterek antann iinde baka neler olduuna bakt. Ve nihayet
aradn buldu. Sullivanm arabasnn anahtarlan. Anahtan
alp pantolonunun cebine koydu. Sonra czdan buldu. in
deki askeri kimlii ald. Sullivanm n adnn Helen olduunu
rendi. Kimlii, gmleinin cebine kaldrd. Czdandaki pa
ralan da pantolonunun dier cebine koydu. Bir dolmakalem
buldu ve fotokopi gibi duran katlardan birini gen eklinde
yrtarak zerine u notu dt: Sevgili Helen, sana 30 dolar
borluyum. Sonra da altna imzasn att. Jack Reacher. Notu
czdann iine koydu ve czdan da antay geri koyup evrak
antasn gzelce kapatt.
Elinde evrak antas ile ayaa kalkt.
Derin bir nefes alp verdi.
Gsteri zaman.
Biraz ilerledi ve yandaki odann nne geldi. Kapdaki pen
cereden ieri bakt. Susan Tumer konuuyordu. Sakindi. Arg-
126 Lee Child

manlann ne sryor, bunu yaparken de ellerini kullanyordu


ve konulan birbirinden ayrarak masaya yatmyordu. Avukat
dinliyordu. Ban hafife yana yatrmt. nndeki san renkli
resmi kayt tutanana notlar alyordu. Avukatn evrak antas
akt, masann zerindeydi ama bir kenara itilmi gibi duruyor
du. Sullivanm antasna kyasla epey bo grnyordu. Fakat
bu adamn cepleri doluydu. niformasndaki diki hi de usta
ii deildi. Potluklar vard ve bedenine olduka byk geliyor
du. Cebinin stndeki isimlikte Temple yazyordu.
Reacher biraz daha ilerledi. Karantina odas ve lobi arasn
da bir noktada durdu. Kap kapanmasn diye brakt botunun
sol tekini, Sullivanm arabasnn anahtar ile deitirdi. By-
lece hem kap kapanmamt, hem de Reacher botlarn ayak
larna geirmiti. Backsz olsalar bile... Yeniden Tumern
sorguland odaya gitti ve kapnn dnda durdu.
Derin bir nefes alp verdi.
Hzlca ve kolayca kapy at. eri girdi. Hafife arkasn
dnp Sullivanm evrak antasn, kapanmasn diye kapnn
eiine brakt. Sonra Tumer ve avukatna dnd. kisi de ona
bakyordu. Avukatn yznde pek bir ifade yoktu ama Tumer
ieri girenin kim olduunu anlam gibiydi.
Albay, kimliinizi grmem lazm, dedi.
Albay da Siz kimsiniz? diye sordu.
Savunma stihbarat Tekilat. Tamamen rutin bir uygula
ma, efendim.
Komut verilmiti. Bu, orduda en kymetli silaht. Albay bir
saniye tereddt etse de hemen elini cebine att ve kimliini
kard. Reacher bir adm ne kt ve kimlii alp dikkatlice
inceledi. John James Temple. Kalarm kaldrd. arm gibi
yapt. Kimlie tekrar bakt. Sonra da elindeki kimlii, daha
nce Sullivanm kimliini kaldrd gmlek cebine koydu.
zgnm, albay ama bir dakikanz almam lazm, dedi.
Asla Geri Dnme 127

Kapya dnd ve kap kolunu kavrayp sonuna dek at.


nden siz buyurun. Albay bir an kararsz kald. Sonra yavaa
ayaa kalkt. Reacher omzunun stnden Tumera bakt ve
Siz urada bekleyin, hanmefendi. Hemen geri dneceiz,
dedi/
Avukat yine duraksad ama sonunda Reacherm nnden
yola koyuldu. Reacher, Efendim, saa dnn ltfen, dedi ve
adamn arkasndan yrd. Daha dorusu yrmeye alt.
nk botlarnn backlarnn olmamas byk bir sorundu.
Avukatlar pek dikkatli ve gzlemci insanlar saylmazd ama
beyinleri alrd. Genellikle de mantkl karmlar yapar
lard. Plannn bu aamas epey yava ilerlemek zorundayd.
Acele etmemeliydi. Panik yaratmamalyd. Adeta ar ekim
ilerleyecekti. Bu da avukatn dnmesine frsat verecekti.
Ki o da aynen bekledii gibi yapt ve dnd.
lk bo hcreye birka adm kala durdu ve arkasna dnp
baklarn aa evirdi. Doruca Reachern botlarna bak
t. Reacher adamn ban dier tarafa evirdi ve her Askeri
nzibat personelinin kariyerinin banda rendii tutuklama
hareketlerini sergilemeye balad. Tutuklama srecini anlatan
bir el kitab filan yoktu. Bu ancak izleyerek ve deneyimle-
yerek renilebilirdi. Reacher, sol eliyle arkadan adamn sa
dirseini kavrad. Tam o anda elini iyice skt ve aa eker
gibi yaptktan sonra ileriye doru itti. Adamn sol kolu, her
zaman olduu zere, mcadeleye gemiti ama sa dirseinin
aa ekilmesiyle mcadeleyi brakt ve ne doru sendeledi,
ki bklm olmutu, kvranyordu. Nefesi kesik kesik kma
ya balad. Acdan deil ama fkeden nefesi kesiliyordu. Bu
durum Reacher hayli mutlu etti. Adamn cann yakmak iste
miyordu. Bu olanlar onun hatas deildi.
Reacher, adam bo ve kaps ak bir hcreye att. Gr
ne baklrsa, buras Tumerm hcresi olabilirdi. Adam iyice
128 Lee Child

ieri ilerleyince kapy kapatt ve kilitledi.


Sonra bir dakika kadar koridorda dikildi ve derin bir nefes
alp verdi.
Hazrm.
kinci konferans odasna gitti ve ieri girdi. Susan Tumer
ayaa kalkm, masa ve kap arasnda dikiliyordu. Elini uzatt
ve Jack Reacher, dedi.
Kim olduunu biliyorum, dedi kadm. Fotorafn gr
mtm. Dosyandan. Sesini de tandm. Telefondan.
Reacher da kadnn sesini tanmt. Telefondan. Biraz bo
uk, scak, sanki nefes nefese kalm gibi ve hafif yatak oda
s tonunda. Tam hatrlad gibi. Harika. Belki ok daha iyi.
nk canl ve yan banda.
Tantmza ok memnun oldum, dedi.
Tumer, Reacherm elini skt. Dokunuu ne ok sert ne de
ok yumuakt. Scackt. Ben de tantmza ok memnun
oldum, dedi. Ama burada tam olarak neler oluyor?
Ne yaptm biliyorsun. Neden yaptm da. En azndan
bildiini umuyorum. nk bilmiyorsan, bunca giriime de
mezsin demektir.
Senin bu ilere karman istememitim.
O yzden mi ziyaretine gelmemi engelledin?
Buraya gelirsin diye dndm. Bir ihtimal de olsa. Gel
diin zaman burada fazla oyalanmadan hzlca geri dnmeni
ve uzaklaman istedim. Senin iyiliin iin.
e yaramad.
Buradan kma ihtimalimiz nedir?
u ana kadar ansmz yaver gitti, dedi. Elini gmleinin
cebine atp Sullivann kimliini kard. Kimlikteki fotoraf
la Tumern yzn kyaslad. Cinsiyetleri aynyd. Salar da
neredeyse ayn renkti. Fakat benzerlikler bu kadarla snrlyd.
Kimlii Tumera uzatt. Kim bu kadm? diye sordu Tumer.
Asla Geri Dnme 129

Avukatm. Avukatlarmdan biri aslnda. Kendisiyle bu sa


bah grtm.
imdi nerede?
Hcrede. Muhtemelen kapy krmaya alyordun Git-
memiz/azm.
S/n de benim avukatmn kimliini mi alyorsun?
Reacher cebine hafife vurdu ve te burada, dedi.
Ama ona hi benzemiyorsun.
Bu yzden arabay sen kullanacaksn.
Hava karard m?
Neredeyse.
O zaman, hadi gidelim, dedi Tumer.
Koridora ktlar ve karantina kapsna yrdler.
Sullivann araba anahtarlar sayesinde kap hl akt. Re
acher kapy at ve Tumer da anahtar ald. Birlikte kk
kare lobiye ktlar. Kap da arkalarndan skca kapand. k
kaps kilitliydi ve kk ama etkili bir mekanizmas vard.
Pahal ve yksek emniyet dzeyinde olduuna hi phe yok
tu. Reacher, grevlinin anahtarlarn kard ve hepsini tek tek
denemeye koyuldu. Toplamda sekiz anahtar vard. lki tutma
d. kincisi de. ncs de. Hatta drdncs de.
Fakat beinci anahtar ie yarad ve kilit ald. Reacher ka
pnn kolunu evirdi ve kapy kendine doru ekti. eriye se
rin hava geldi. leden sonra saatleri yerini akam saatlerine
brakrken hava da yava yava kararyordu.
Tumer, Nasl bir arabamz var? diye sordu.
Koyu yeil sedan.
Ne kadar yardmc oldun, dedi. Askeri bir steyiz.
Kadnn sesi scak, bouk, nefes nefese ve ekiciydi.
Birlikte dar ktlar. Reacher kapy kapatt ve kilitledi.
Bu sayede kendilerine birka dakika kazandrabileceini d
nd. nlerine doru baknca sol tarafta kk bir otopark
130 Lee Child

olduunu grdler. Yaklak otuz metre ileride. Otoparka uza


nan yol simsiyah asfalt kaplyd. Otoparkta on yedi araba var
d. ou ahsi aralard. Sadece iki tane sedan vard ve ikisi de
yeil deildi. Otoparkn ilerisinde batya uzanan bir yol vard.
Saa doru kvrlan yol, bir keyi dndkten sonra gr a
sndan kyordu.
En iyi tahminini alaym, dedi Tumer.
pheye dersen sola dn, dedi Reacher. Her zaman
iin prensibim olmutur.
Sola dndler ve binann kesinin az ilerisinde adeta giz
lenmi bir baka otopark olduunu grdler. Kkt ve yan
yana izilmi park alanlarndan ibaretti. Alt araba vard ve
hepsi de yan yana duruyordu. Hepsi de yeil sedand.
Tumer, te bu daha iyi, dedi.
Alt arabann arkasna geip eit mesafede duracak ekilde
konum ald. Sonra arabann anahtarndaki uzaktan kumanda
ya bast.
Hibir ey olmad.
Bir kez daha denedi. Yine bir ey olmad. Belki de pili
bitti, dedi.
Arabann m? diye sordu Reacher.
Uzaktan kumandasnn, dedi Tumer.
O zaman Sullivan buraya nasl geldi?
Anahtar kapya takarak. Eskiden olduu gibi. O yzden
btn arabalar tek tek denememiz lazm.
Olmaz. Araba hrsz gibi grnrz.
Araba hrszyz zaten.
Belki de bu arabalarn hibiri aradmz araba deildir,
dedi Reacher. Plakasn grmedim. Sabah hava karanlkt.
Bu ste daha fazla dolanamayz.
Belki de saa dnmeliydik.
Backlar olmayan botlaryla dikkat ekmemeye alarak
Asla Geri Dnme 131

ama bunda da yeterince baarl olamayarak geldikleri yolu geri


dndler. teki keye vardlar. Yrmek iyi gelmiti. zgr
lk ve temiz hava. Reacher her zaman iin hapishaneden kma
nn en iyi yannn, yrd ilk otuz metrelik alan olduunu d
nrd. Ayrca Tumern yannda olmas da houna gidiyordu.
Bir kedi gibi gergindi ama kendine hakimdi. Kendinden emin
duruyordu. Dnyann drt bir yanndaki dolandrclar gibi yan
yana yryorlar ve oraya aitmisin gibi davran kuralna harfi
yen uyuyorlard.
Sa tarafta da alt arabalk bir park yeri verdi. Burada park
halinde araba grdler. Sadece bir tanesi sedand. Rengi
yeildi. Tumer uzaktan kumandaya bast.
Hibir ey olmad.
Yaklat ve anahtar yuvasna takt.
Uymad.
Askeri Karakolu ziyarete gelen bir avukat, hangi kapy
kullanr? n kapy, deil mi? n tarafta otopark var m?
Olmas gerekir, dedi Reacher. Fakat olmamasn umut
ederim. nk kendimizi fazlaca ele veririz.
Burada bylece bekleyemeyiz. Ak hedef durumundayz.
Binann nne doru yrdler ve kuytu bir yerde gizlen
diler. Reacher nlerinde ak bir alan olduunu hissediyordu.
Iklar vard ve trafik olduuna da phe yoktu.
deyince, dedi Tumer. Bir, iki, .
Keyi dndler. Oraya aitmisin gibi davran. Hzl adm
larla yrdler. Bir yerlere giden megul insanlar gibi gr
nyorlard. Binann nnde yangn acil durumlar iin alm
bir yol vard. Onun hemen yan da bordr talan ile rlm
bir setten ibaretti. Setin arkas park halindeki arabalarla doluy
du. Tek bir park yeri botu. Bo park yerinin solunda ise koyu
yeil bir sedan vard.
te bu, dedi Reacher. Tandk geldi.
132 Lee Child

Tumer doruca arabaya doru ilerledi ve uzaktan kuman


daya bast. Arabann i klan yand ve farlan da bir kez yanp
snd. Kap kilitlerinin aldn duydular. Sol taraflannda,
yaklak yz metre tede bir arabann kendilerine doru geldi
ini grdler. Temkinli bir hzda ilerliyordu. Farlan, arabann
iini grmelerini engelliyordu. Reacher ve Tumer ikiye aynl-
dlar. Reacher, sa tarafa giderken Tumer sola gitti. Yeil seda
nn iki yanndalard. Reacher yolcu koltuunun kapsn at.
Tumer da ofr kapsnn. Ayn anda arabaya bindiler. Ne tela
ne de tereddt vard. teki araba onlara biraz daha yaklat. Ka-
plann kapattlar. at. at. Tpk ileri beklediklerinden uzun
srm ve nemli bir grmeye dakikalan kalm iki personel
gibiydiler. Tumer anahtan takt ve motoru altrd.
Dier araba otoparka girdi ve onlann soluna doru dnd.
Far klan, ikilinin yzne vuruyordu.
Hadi, dedi Reacher. Hareket et hemen.
Fakat araba hareket etmedi. Tumer arabay geri vitese takt
ve gaza bast. Araba olduu yerde duruyordu. Sadece arkas
hafif kalkar gibi oldu. Tumer, Kahretsin, dedi. El frenini in-
dirmemiti. Hemen indirdi ama bu kez de ge kalmt. Dier
araba tam arkalanndayd. Arkalanna park ettii iin kmala-
nn engelliyordu. Sonra arabann ofr direksiyonu evirdi
ve geri gitti. Sonra da yavaa ne kt. Yanlanndaki bo ala
na park etmeye alyordu.
Gelen Yzba Tracy Edmondsd. Reachern avukat.
Candice Dayton vakasndan. Reachern bu leden sonraki
ikinci randevusu.
Reacher, koltuunda yavaa aa kayd. Elini yzne si
per etti. Ba anyormu gibi duruyordu.
Tumer, Ne oldu? diye sordu.
Dier avukatm. Yzba Edmonds, dedi. ki toplanty
pe pee ayarlamtm.
Asla Geri Dnme 133

Neden?
Senin avukatn geldiinde hcremin dnda olmalydm.
O yzden de ii salama almak istedim.
Salcn seni grmesin.
yf an sorunlarmz arasnda en nemsizi bu. Edmonds
ieri girdikten bir dakika sonra ortalk kanacak. Yanlyor
muyum?
Bir avukatn yeterli olacan hesaba katmalydn.
Sen olsan byle bir hesap yapabilir miydin?
Muhtemelen hayr.
Edmonds hemen yanlarnda be manevra daha yaparak
park yerine olduka dzgn bir ekilde yanat. Farlarm ka
patt ve Tumer tam o anda kendi farlarn yakt ve yava yava
geri kt. Edmonds kapsn at ve dar kt. Reacher hl
eliyle yzn kapatyordu. Tumer vitesi ileri takt ve oturdu
u yerde domlup yola koyuldu. Yava yava gidiyordu. Ed
monds, Tumerm manevrasn tamamlamasn sabrla bekledi.
Tumer, elini teekkr edercesine sallayp gaza bast.
Gney kaps, dedi Reacher. Ne dersin? Bu adamlarn
hepsi muhtemelen kuzey kapsndan gelmitir.
Katlyorum, dedi Tumer. Gneye dnd. Flzlanmt
ama dikkat ekecek kadar hzl deildi. Binalarn nnden
geti. Birka keden dnd. Arada bir yavalad. Dur iaret
lerinde durdu. Sola ve saa dnp yeniden ilerledi. Sonunda
steki son binalar da geride brakt. Nihayet k noktasna
gelmilerdi. lk nizamiye kulbesine yanat.
kulbenin ilkindeydiler.
20. BLM

lkini gemeleri kolay oldu. Oraya aitmisin gibi davran.


Tumer, Reachern kendisi iin ayarlad kimlii ald ve
Sullivann kimlii ile birlikte elinde tuttu. ki kimlii birden
yelpaze misali kullanyormu gibi yapt. Kulbenin gr ala
nna yanat ve penceresini indirdi. Sonra bagaj at ve dur
du. Her eyi olmas gerektii gibi yapyordu. Srasyla. Sanki
mr boyunca her gn bu kontrollerden gemi gibi.
Gvenlikten sorumlu nbeti er de bu performansn hakk
n veriyordu ve Reachern tahmin ettii gibi her ey kusursuz
ilerliyordu. Er, kendisine uzatlan kimliklerin kontrol iin
yaklak bir saniye zaman ayrd. Bagaj kontrol etmesi de bir
saniye srd. Toplamda iki saniyelik kontroln ardndan bagaj
kapand ve yola devam etmeye hazrlard.
Tumer gaza bast ve ilerledi.
Ve tabii btn ilemler boyunca tuttuu nefesini brakt.
Reacher, Edmonds oktan ieri girmitir, dedi.
Parlak bir fikrin var m?
Herhangi bir sorun olursa, hemen gaza bas. Bariyerlerin
zerinden ge. zerinde demir ubuklar olan metal bir plaka
nn zerinden gemekle lmeyiz.
Erlerden birine arpabiliriz.
Asla Geri Dnme 135

Yoldan ekileceklerine eminim. Erler de herkes gibi insan


sonuta.
Ordu mal olan arabada gkler olumasna neden oluruz.
Ben ordu mal bir arabay oktan gerttim. Dn gece. ki
adamn k&asnm izi kt.
Ordtf maln, kafalar arpmak yoluyla gertmekten ho
lanyor gibisin, dedi. Sesi scak, bouk, nefes nefese ve eki
ciydi. Tpk ofisimdeki masa gibi.
Reacher ban onaylamasna sallad. Masa hikayesini te
lefonda konumulard. O zaman Gney Dakotayd. Masa
hikayesi eski bir soruturma zamanna aitti. Sonucunda biraz
sinirlenmiti. Hikaye ok ksayd ama Reacher mmkn oldu
unca uzun tutmutu. nk Tumer daha ok konuturmak
istiyordu. Sesini daha ok duymay arzuluyordu.
Dn geceki iki adam kimdi? diye sordu.
Karmak bir konu, dedi Reacher. Sonra anlatrm.
Umanm anlatacak halde olursun.
kinci kontrol noktasna geldiler. Bir sorun karsa gaza
basp uzaklama fikri tam bir hayal olmutu. Saat bei gei
yordu. Askeriye iin bir an evvel mesaiden ayrlma saati de
denebilirdi. Kontrol noktalannda dar kmak iin can atan
arabalardan oluan bir kuyruk vard. Benzer ekilde gece var
diyas iin gelenler de ieri girme kuyruu oluturmulard.
k eridinde iki araba birden duruyordu. Giri eridinde
de . Kontrol kulbesinde grevli iki adam vard. Bir tane
si bir sola bir saa gidiyor, k eridindeki bir arabaya yol
verdikten sonra ieri girmek iin bekleyen dier arabaya y
neliyordu. Srayla bir gnderiyor, bir ieri alyordu. Rotasyon
amyordu.
Dier adam kulbenin iindeydi.
Telefonda. Kar tarafn sylediklerini pr dikkat dinliyordu.
Tumer yavalad ve durdu. eritteki nc araba olmutu.
136 Lee Child

Kontrol kulbesi solundayd. Sanda da beton ejderha dile


rinden oluan set vard. Ejderhann dileri yaklak yz santim
uzunluunda piramitlere benziyordu. Her biri, phesiz, be
tonarme demiri temel alnarak ina edilmiti ve bir ksm da
yerin altnda gml olacak ekilde yaplmt.
kinci adam hl telefondayd.
Dier eritte bariyer ald ve arabalardan biri ieri girdi.
Dardaki adam kar eride geti. Kimlik ve bagaj kontrol
n tamamlad. Sonra bir butona bast ve dar k ynndeki
bariyer ald. Araba da yoluna devam etti. Reacher, Belki
mesai k bizim avantajmza olur, dedi. Kontroller s
tnkr yaplyor.
Tumer, Bu tamamen ieride sren telefon grmesine
bal, dedi.
Reacher, zihninde Tracy Edmonds canlandrd. Askeri
KarakoTun kapsndan giriyordu ve girite grevli gardiyan
yzbay gremiyordu. Girite grevli memurlardan biri de
ba selam veriyor ve ne yapacan bilmez halde dikiliyordu.
Edmonds ne kadar sabrl davranabilirdi? Memur ne kadar sa
brl davranabilirdi? Rtbeler konuacakt. Sonuta Edmonds
da yzbayd. Gardiyan subayla ayn rtbedeydi. Ayn rtbe
den iki subay. Kesinlikle gardiyan subaya biraz zaman tanya
cakt. Hemen harekete geip, binba ya da albay misali em
rivaki tavrlar sergilemeyecekti. Memur da kesinlikle yava
hareket edecekti.
erideki adam hl telefondayd. Dardaki ise hl bir o
eride, bir bu eride koturup duruyordu. kinci bir araba ieri
girdi. kinci bir araba da dar kt. Tumer yavaa ilerledi ve
durdu. Sra ona gelmiti. Fakat tamamen skp kalmt. So
lunda ve sanda kamasna engel iki temel unsur duruyordu.
Arkasnda iki araba vard. nnde de metal ubuklu bariyer.
Asla Geri Dnme 137

Derin bir nefes ald ve bagaj at. Kimlikleri sallar gibi hzlca
gsterdi. Sonra da penceresini indirdi.
kinci ^dam telefonu kapatt. Ahizeyi yerine brakt ve
dorucayk eridine bakt. eridi nden arkaya, arkadan ne
gzleriyle iyice tarad. Tarama Tumer ile balyor, Tumer ile
son buluyordu. Kulbesinden kt ve Tumern penceresinin
yanna geldi.
Beklettiimiz iin zgnz, dedi.
Kendisine doru uzatlan kimliklere bakt ve geri ekilip
bagaj kontrol etti. Bagaj kapatt ve kulbenin yanndaki bu
tona basarak bariyeri at. Tumer yoluna devam etti.
Ve tabii tutmakta olduu nefesini brakt.
Reacher, Bir tane daha var, dedi. Ve bilirsin ki uurlu
bir saydr.
Buna gerekten inanyor musun?
Hayr, inanmyorum. evet-hayr-fkrim yok durumun
da kazanma ans sadece yzde on ikidir.
nc kontrol noktas da ayn ikinci kontrol noktas gibi
hareket ediyordu. Ayn araba sraya girmiti. Giri eridin
de de benzer bir manzara vard. Grevli iki adam duruyordu.
Biri ieride, biri de darda. erideki adam telefondayd.
Dikkatlice dinliyordu.
Tumer, Bu telefon grmeleri epey nemli olmal, deil
mi? diye sordu. Yani bu adamlarn u anda yapmas gere
ken daha nemli ileri var. Bunca yksek rtbeli subay sse
girmek ve sten kmak iin kuyruk olmu durumda. Eminim
aralarnda bahriyeliler de vardr. Onlar bu tr beklemeleri hi
sevmezler.
Biz sever miyiz?
Onlar kadar titiz deilizdir. Sonuta dnyay kurtarmak
iin her daim hazrda beklemiyoruz.
Babam bahriyeliydi.
138 Lee Child

Dnyay kurtard m?
st rtbeli bir subay deildi.
Telefondakinin kim olduunu bilmeyi o kadar ok ister
dim ki.
Reacher, yzba olduu zamanlan dnd. Bir baka yz
bann iini tamamlamas iin ne kadar beklerdi? Muhtemelen
fazla beklemezdi. Belki Edmonds, kendisine kyasla ok daha
nazik bir insand. Daha sabrlyd. Belki de karakol ortamnda
kendini rahatsz hissetmiti. Geri avukatt. Bu tr yerlerde ok
a bulunmu olmas gerekirdi. Eer tek ii ofiste oturup evrak
ii yapmak olmadysa. Evraklardan sorumlu bir avukat da ola
bilirdi. Olmas muhtemeldi. Ne de olsa KTM Komutanlnda
grevliydi. Bunun bir anlam olmalyd. KTM Komutanlnn
ilerinin yzde ka karakol hcrelerinde icra edilirdi?
Buras byk bir s, dedi Reacher. Telefonlann hepsi
Askeri Karakoldan gelecek deil ya.
Baka ne gibi nemli bir olay yaanyor olabilir?
Belki bir general gelecektir ve yolu amalar gerekiyor
dun Belki pizza siparii veriyorlardr. Ya da kz arkadalarna
ksa bir sre sonra evde olacaklarn bildiriyorlardr.
Umarm yledir, dedi Tumer. Saydklarndan birinin
doru olmasn dilerim. Hatta hepsinin.
Kar eritte bariyer ald ve arabalardan biri ieri girdi.
Dardaki grevli hemen kar eride geti ve kimlik kontrol
ile bagaj kontroln yapt. Bariyeri kaldrd ve araba dar
kt. Tumer bir araba boyu daha ilerledi. erideki adam hl
telefondayd.
Hl dikkatle dinliyordu.
Tumer, Telefonla aramalarna gerek yok ki, dedi. ze
rimde rtbem ya da isimliim yok. Knyem yok. Hepsini ald
lar. u anda tam bir hapishane kakn gibi duruyorum.
Ya da sk bir zel Kuvvetler subay. Grev icab tebdil
Asla Geri Dnme 139

dolayorsun. simsiz olman nemli. Olaylara iyi tarafndan


bak. Yeter ki botlann grmesinler.
Bir baka araba ieri girdi. Biri de dar kt. Tumer s
rann babna ilerlemiti. Bagaj at. Kimlikleri uzatt. Pence
resini ildirdi. erideki adam telefondayd. Dardaki adam
da dier eritle meguld. nlerindeki son ejderha dilerinin
ardnda k eridi vard ve sradan bir Virginia caddesine
balanyordu.
Caddede Arlington County polis arabalarndan biri park
halindeydi.
Tumer, Sorun knca basp gideyim mi? Bu fikrinde hl
srarc msn? diye sordu.
Mecbur kalrsak, dedi Reacher.
Dardaki adam kontrol tamamlad ve giri eridinin ba
riyerini at. erideki adam da dinleme fasln tamamlad ve
telefonu kapatt. Dar kt ve eilerek Tumerm elindeki
kimliklere bakt. stnkr bir bak deildi bu. Baklar fo
toraflardan yzlere gidip geldi. Reacher, baklarn kard
ve domca n camdan dar bakt. Koltuunda hafife ne
kaym ekilde oturuyordu. Orta yal ve orta yapl grn
meye alyordu. Penceredeki adam bagaja yneldi. Oradaki
kontrol de stnkr deildi. Elini yavaa bagaj kapana
koydu ve kapa ar ar kapatt.
Sonra kulbeye doru gitti ve aratan uzaklat.
Ve k bariyerini aan butona bast.
Bariyer ald ve Tumer gaza bast. Araba ilerledi ve bari
yer altndan geip ejderha dilerinin yanndan szld. Sonra
da banliynn sradan caddelerinden birine dahil olarak aa
larla evrili eritli asfaltn zerinde ilerlemeye devam etti.
Arlington polis arabasnn yanndan sessizce geip gitti.
Reacher, Yzba Tracy Edmonds amma da sabrl bir ka
dnm, diye dnmeden edemedi.
21. BLM

Susan Tumer bu civardaki yollara hakim gibiydi. nce sola,


sonra saa dnd ve mezarln kuzey cephesinden geip bir
dn daha yaparak dou cephesine baland. Union Station
tarafna gidiyoruz diye dndm. Arabay brakp trenle ka
tmz imajn yaratmak iin, dedi.
Bana uyar, dedi Reacher.
Nasl bir yol izlemek istersin?
Gidilebilecek en sama yol hangisi?
Gnn bu saatinde mi? diye sordu. Ara caddelerdir her
halde. Kesinlikle Constitution Bulvan. Yol boyunca olduka
yava ve izlenebilir oluruz.
O zaman o yoldan gideceiz. nk farkl bir yolu izle
memizi bekliyor olacaklar.
Tumer rotay oluturdu ve nehrin kar yakasna geecek
gibi hazrland. Trafik ok ktyd. Sivillerin dnyasnda i
k saati gelmiti. Cadde, hareket eden bir otopark gibiydi.
Arabalar dip dibeydi. Tumer, parmaklan ile direksiyonda ritim
tutuyor, aynadan etraf izliyordu. Bir eritten dierine gemenin
hesabn yapyor, ufack bir frsat bile karmak istemiyordu.
Rahat ol, dedi Reacher. Bu trafik bizim avantajmza.
Takip edilmemize imkan yok.
Asla Geri Dnme 141

Eer helikopterle aramaya kmadlarsa.


Byle bir ey yapmazlar. Burada deil. Bir Kongre yesi
ne arpp lmne sebep olmaktan korkarlar. Bu durum bt
elerine .byk hasar verir.
Kprden yava yava gemeye baladlar ve Arlington
Coutytyyi arkalarnda braktlar. Tumer, Bteden bahset
miken, dedi. Bende hi para yok. zerimde ne var ne yok
sa alp plastik bir torbaya koydular.
Bende de yok. Ama kmadan avukatmdan otuz dolar
bor aldm.
Sana neden bor verdi ki?
Henz kendisi de bilmiyor. Ama yaknda renir. Czda
nna not braktm.
Otuz dolardan fazlasna ihtiyacmz var. ncelikle sivil
kyafetler almalym.
Benim de botlarm iin backlara ihtiyacm var, dedi
Reacher. Bir ATM bulmalyz.
Kartlarmz yok ki.
ATMTerin hepsi ayn deil. Birden fazla tip ATM var.
Kprden tamamen getiler. ok yava bir yolculuktu
ve srekli dur kalk yapmalar gerekti. Nihayet Columbia
Blgesine gelmilerdi. Buras, Metro Polis Departmannn
faaliyet sahasyd. Reacher hemen nlerindeki iki Metro po
lis arabasn fark etti. Lincoln Antnn arkasna denk gele
cek ekilde burun buruna park etmilerdi. Motorlar alr
haldeydi. Aralarnda da yaklak bir dzine radyo anteni var
d. Aralarn her birinde bir polis, scak ve rahat bir bekleme
pozisyonundayd. Reacher, standart bir gvenlik uygulamas
olmasn diledi. Tumer, erit deitirdi ve skk ilerleyen
trafikte polis arabalarnn yanndan geip gitti. Polisler oral
bile olmad.
142 Lee Child

Yola devam ettiler. Hava kararmt. Cadde boyunca nere


deyse elli bin araba varm gibi duruyordu. 23.Cadde zerin
den kuzeye gittiler ve bu yol, Reachern bir gn nce yrd
yoldu. Oradan Constitution Bulvanna ktlar. Yol bitecek
gibi durmuyordu. Dur kalk yapan ara trafiinin fren lambala
r, krmz klardan bir sel gibi grnyordu.
Tumer, Geen geceki iki adamdan bahsetsene, dedi.
Reacher, Otobsle geldim ve doruca Rock Creeke git
tim, dedi. Seni akam yemeine davet edecektim. Fakat ora
da deildin. Senin yerine gelen adam, dosyamda cinayet suu
olduuna dair bir samalk zrvalad. On alt yl nce peine
dtmz bir ete yesiymi. Sylediklerinden pek etkilen
medim. O da 10. Maddeyi ileme koydu ve beni greve geri
ard.
Ne yani, orduya geri mi dndn?
Evet, dn itibaryla.
ok iyi.
Hi de yle hissetmiyorum ama. u ana kadar yaadkla
rma baklnca.
Yerime kim gelmi?
Yeni yarbaylardan biri. Ad Morgan. Grne gre yne
tici takmndan. Beni motel odamn kuzey ve bat cephesinde
kstrd. Giri yaptktan krk be dakika sonra. ki adam ka
geldi. Astsubay olduklar belliydi. Yirmili yalarnn sonlarna
yakndlar. Birliin adn ktye kardma dair bir dizi sa
malktan bahsettiler. O yzden ehri terk etmeliymiim. Onla
ra Askeri Mahkeme utanc yaatmamalymm. Gitmezsem
bana dersimi vereceklermi. Ben de kafalarn yakaladm ve
arabann yanna arptm.
Kimmi ki onlar? Adlarn aldn m? Bu tip adamlar bir
liimde istemem.
110. Birlikten deillerdi. Bu kesin. Arabalarnn ii hl
Asla Geri Dnme 143

scakt. Rock Creekten biraz daha uzak bir birlikten geldikleri


belliydi. Ayrca dv kabiliyetleri standardn altndayd. Se
nin adamlarndan biri deildi. Eminim. nk birlie gidince
aktrmadan personel yoklamas yaptm. Etrafta gezindim ve
odalar^kontrol ettim. Bu iki adam Birlikte deildi.
kim olabilirler peki?
Byk bir yapbozun iki kk paras.
Yapboz kutusunun zerindeki resim neye benziyor?
Bilmiyorum ama o iki adam bugn yine grdm. Uzak
tan. Takviye kuvvetle birlikte motele gelmilerdi. ki adam daha
vard. Toplam drt kii. Gidip gitmediimi kontrol ediyorlard
herhalde. Gitmediysem sreci hzlandracaklard belli ki.
110. Birlikten deillerse, neden gitmeni istesinler?
Aynen, dedi Reacher. Kim olduumu bilmiyorlar bile.
Genelde insanlar beni tandktan sonra gitmemi ister.
Vietnam ehitleri Antm getiler ve yava yava ilerle
diler. Bir Metro arabas daha vard. Motoru alyordu ve
antenleri akt. Reacher, Ortalk karm mdr, ne dersin?
diye sordu.
Senin Yzba Edmonds beklerken uyumadysa, dedi
Tumer.
Park halinde duran polis arabasnn yanndan getiler. O
kadar yaknndan getiler ki Reacher ierideki polisi grebil
di. Uzun boylu, siyahi ve ince bir adamd. Dyerdaki gardiyan
subayn erkek kardei olabilirdi. Ki bu da ok talihsiz bir du
rum olurdu.
Tumer, On alt yl ncesinden kalma cinayet suu ne
peki? diye sordu.
Reacher, Los Angelestan bir ete yesi, kara borsada
ordu mallan satyormu. l Frtnas tasfiyesinden, dedi.
Kendine Dog diyen iri yar, iko aptaln teki. Onunla ko
nutuumu hatrlyorum. Aslna bakarsan unutmam epey g.
144 Lee Child

Adam, ev kadar iriydi. Belli ki bir yerlerde lp gitmi. Geride


de benim adm ieren yeminli bir beyan brakm. Oysa ada
ma vurmadm. Bir fiske bile atmadm. Zaten bunu yapmama
imkan yoktu. Dirseim adamn cann yakacak bir yerlerine
denk gelemeden, ya tabakasnn iine gmlr kalrd.
Peki, hikaye neymi?
Bence can sklm bir mterisi yannda bir grup ada
mn ve beyzbol sopalann alp gelmitir. iman adam da bir
sre sonra zararn nasl telafi edeceini dnmtr. Kav
gaya dkn toplumumuzun nasl karc olduunu bilirsin.
O yzden maduru tazminat davas amaya tevik eden avu
katlardan birine gitmitir. Eli sopal adamlarn peine dmek
akl kn olmayacandan ordudan binlerinin onu ziyarete gel
diini sylemitir. Avukat da Sam Amcann ok paras vardr
diyerek sama sapan bir iddia hazrlamtr. Yllar iinde yz
binlerce dolar olacak bir bedeli esas alarak tabii. Eminim he
pimizin dosyasnda bu tip iddialar vardr. Ve yine eminim ki
bu iddialara baklp kahkahalarla glndkten sonra bir ek
meceye atlp sonsuza dek unutulmaya mahkum edilmilerdir.
Benim dosyam hari. Onu bulup gn na kardlar.
nk?
Yapbozun bir baka paras. Morgan, dosyamn zerinde
bir dzenek takl olduunu syledi. Sen dosyay ektiinde
yerinden oynadn ama yerine kaldrrken tekrar yerine otur
duunu syledi. nanmadm tabii. Brokratlarmz bundan
daha iyisini yapar. Dosyamda dzenek olduunu dnmyo
rum. Bence dosyamn zeri bir sr son dakika karalamas ile
dolu. Birileri iyice paniklemi olmal.
Seninle ilgili mi?
Reacher ban iki yana sallad. Hayr, balangta senin
yznden paniklemiler. Sen ve Afganistan.
Sonra konumay kesti. nk arabann ii mavi ve kr
Asla Geri Dnme 145

mz kla doldu. Aynalardan yansyordu. Arkalarnda bir


polis arabas vard ve yolu aarak ilerliyordu. Sireni tyor,
hzl ve telal bir ekilde daireler izen klar dikkat eki
yordu. Sirenin tns, durmadan baa sarmas ve insann iini
szlatan iki jonlu koma. Reacher koltuundan arkaya baka
cak ekildp'hafife dnd. Polis arabas ile aralarnda yakla
k yirmi araba vard. Trafikteki aralar, polis arabasna yer
vermek iin yol kenarna yanayor ve yeni bir erit amaya
alyordu.
Tumer da arkasna bakt. Sakin ol, dedi. Metro arabas.
Ordu bizi bizzat avlar. Hibir iimize Metroyu kartrmayz.
FBI belki ama bu palyaolarla iimiz olmaz.
Metro, Moorcroft yznden peimde, dedi Reacher.
Avukatn Moorcroft. Podolski adnda bir dedektif, benim
yaptm dnyor.
Neden?
Onunla konuan son kii bendim de ondan. Sonrasnda
da kyafetlerimi pe attm. Bahsi geen sre zarf iinde de
yalnzdm ve beni gren kimse olmad.
Kyafetlerini neden attn?
Ykatmaktan daha ucuza gelecekti.
MoorcroftTa ne hakknda konutun?
Seni hapisten karmasn istedim.
Polislerle arasnda on araba kalmt. Trafikteki aralar hz
la kenara ekiliyordu.
Reacher, Ceketini kar, dedi.
Tumer da, Normalde giysilerimi karmadan evvel birlik
te bir kokteyl imek ve sinemaya gtrlmek isterim, diye
yantlad.
niforman grsn istemiyorum. Benim peimdelerse,
seni de aryorlar demektir.
Eminim plakamz almtr.
146 Lee Child

Plakay gremeyebilir. Trafik ok skk. nmzdeki ve


arkamzdaki arabalar plakay kapatyordun
nlerindeki arabalar, yol kenarndaki su giderine doru ya
nayordu. Tumer da onlann peinden ilerlerken direksiyonu
sol eliyle kontrol ediyordu. Sa eliyle fermuar kavrad ve aa
indirdi. ne eildi ve nce sol kolunu, sonra da sa kolunu
ceketten kurtard. Reacher, kadnn arkasndan uzanp ceketi
ekti ald. Sonra da arka koltuun ayak boluuna att. Tumer,
ceketinin altna tirt giymiti. Zeytin yeili ve ksa kollu bir
tirt. Reacher, muhtemelen bir beden kk, diye dnd.
nk hem bedenini skca kavryor hem de bel ksm biraz
ksa kalyordu. Pantolonunun kemerine ucu ucuna yetiiyor
du. Reacher kadnn belinden az da olsa alan tenini grd.
Przsz, sk ve hafif bronz.
Tekrar arkasna bakt. Polislerle arasnda iki araba vard.
Hl klarn yakarak ve sirenlerini ttrerek geliyorlard.
Dn ofiste olsan, akam yemei davetimi kabul eder miy
din? diye sordu. Ya da Moorcroft seni dan karabilseydi
bu akam?
Kadm gzlerini aynaya dikerek, Bu sorunun cevabn
imdi mi duymak istiyorsun? diye sordu.
17. Caddeden birka metre uzaktaydlar. leride sada
Washington Ant l l tm ihtiamyla gz dolduruyordu.
Polis arabas yanlarna geldi.
Ve orada kald.
f
22. BLM

Orada kald nk nlerindeki araba kprdamad. nk ka


abilecei yan eritte kocaman bir pikap vard ve arka teker
lerinin yanndaki amurluklar da bir hayli abartlyd. Polisin
gidebilecek bir yeri kalmamt. Kaim boyunlu bir polisti.
Reacher adamn Tumera baktn grd. ylesine bakmt
ve merakl bir hali yoktu. Sonra baklarn kard. nndeki
panelde duran kontrol dmelerine bakt. Siren kontrol d
meleri muhtemelen oradayd. nk adam baklarn panele
evirdikten sonra sirenin notas deiti ve hi bitmeyen, son
derece yksek sesli, sinir bozucu bir tona dnt.
Ayrca koltuklarn arasnda baka bir eyler daha vard.
Belli ki siren kontrol dmelerinden daha ilgi ekici bir ey.
nk adam ban kaldrmad. Bir eylere dikkatlice bak
yordu. Bir dizst bilgisayar ekran olabilir diye dnd Re
acher. Ya da benzeri bir modem iletiim arac. Bu tip aralar
daha nce grmt. Zaman zaman sivil polis aralarna bin-
milii vard. Bazlarnn gri panelleri olurdu. Tam zamanl
notlar almalar gerekirdi. Uyar geebilecekleri bltenleri bu
lunurdu.
Bamz dertte, dedi.
Nasl yani? dedi Tumer.
148 Lee Child

Bence bu adam da Union Stationa gidiyor. Ya da otobs


durana. Bizi aryor. Elinde notlar ve fotoraflar var. Foto
raflarmza ulamalar ok kolay, deil mi? Ordudan almlar
dr. Bence u an hepsi nnde ak. Baksana bize bakmadn
kantlamak iin ne kadar aba sarf ediyor.
Tumer sol tarafna bakt. Polisin baklar hl aaya ke
netlenmiti. Sol kolu kprdyordu. Belki de mikrofonu ile u
rayordu. leride trafik biraz ald. nlerindeki araba ekildi.
Pikap da biraz ilerledi. Polise hareket sahas ald.
Fakat o, baklarn kaldrmad. Arabasn da kprdatmad.
Siren tmeye devam ediyordu. Adam konumaya balad.
Ne dediini anlamak mmkn deildi. Sonra sustu ve dinledi.
Kendisine bir som soruluyordu. Muhtemelen radyo protokol
gerei standart soruyu soruyorlard: Emin misin? nk tam o
anda adamn baklar sa tarafnda, Tumera odakland. nce
Tumera, sonra Reachera bakt.
Dudaklar kprdad.
Tek bir kelime kt azndan. Ksack, ne olduu duyulma
yan ama evrensel dzeyde anlalmaya ak bir yant verdi. Bu
da kesinlikle u kelimeye karlk geliyordu: Evet.
Emniyet kemerini zd ve Reacher, Gemiyi terk et,
dedi.
Reacher kapy at ve yola atlayp kaldrma kt. Tumer
da onun peinden geliyordu. Polisin olduu tarafa gememek
iin ortadaki konsolun zerinden atlayp Reachern kt
kapdan dan atlad. Araba ne doru biraz kayd ve nnde
ki araca yavaa dokunarak durdu. Adeta yumuak bir pck
kondurdu. Tumer dan kt, backsz botlan yznden saa
sola savruluyor gibi bir hali vard. Reacher kadn elinden tut
tu ve dorulttu. Birlikte kaldnm hzla getiler ve National
Mail Milli Parkna doru gittiler. Yapraklar dklm p
lak aalar ve akamn kasvetli havas etraflann sard. Arka-
Asla Geri Dnme 149

lanndan siren sesi dnda bir ses gelmiyordu. Lincoln Ant


Yansma Havuzunun arkasna dolandlar. Tumern zerinde
sadece tirt vard. Hava da buz gibiydi. Reacher ceketini
kard v6 kadna uzatt.
Buu zerine giy. Sonra ayrlalm. Bylesi daha emniyet
li. On ne dakika sonra Vietnam ehitleri Antnda bulualm.
Gelmemi olursam, beklemeden kamaya devam et.
Kadn da, Ben gelmemisem, sen de aynn yapacaksn,
dedi ve biri bir yne, dieri baka yne uzaklap gitti.

Reacher bir bakma dikkat ekici bir adamd. nk boyu ok


uzundu. Bu yzden ilk olarak oturabilecei bir bank arad.
Yava yava yrd ve sakin bir tavr taknd. Ellerini cebi
ne koydu. Dnya yansa umurunda olmayacak gibiydi. n
k koan bir adam, yryen bir adamdan yz kat fazla dikkat
ekerdi. Bu ok eskiden beri bilinen bir tyoydu. Av ve avc
geleneinden kalma. Hareket ve duraanlk teorisi de dene
bilirdi. Arkasna da bakmad. Dikkat ekici baklardan uzak
durdu. Baklar doruca ileriye ynelmiti. Hava hepten ka
rarmt. National Mail Milli Park hl kalabalkt. Yaz gn
gibi deildi ama ok sayda k turisti vard. Gnlerini parkta
sonlandrmaya karar vermilerdi. lerideki Vietnam ehitle
ri Ant nnde de her zamanki kalabalk dikkat ekiyordu.
Bazlan yas tutmak iin, bazlan sayg duruunda bulunmak
iin gelmiti. Bazdan da burada her zaman taklan tuhaf tip
li insanlard. Tumer gremiyordu. Siren sesi kesildi. Yerini
koma sesleri ald. Muhtemelen polis oktan arabasndan k
mt. Ve hem polisin hem de Sullivann arabas trafii iyice
tkamt.
Reacher yaklak yirmi metre ileride bir bank grd. Otu
ran kimse yoktu ve Yansma Havuzunun durgun sularna pa
ralel konumlanmt. Banka doru yava yava yrd. Otur
150 Lee Child

du. ne eildi ve dirseklerini dizine yaslad. Baklarn yere


evirdi. Sanki kafasndan binlerce ey geen dnceli bir
adamd. Dikkatlice bakldnda kimlii aa karlabilirdi
ama ilk bakta uzun boylu ve kaak bir adam olduu syle
nemezdi. Dikkat eken tek yan ceketinin olmayyd. Ne de
olsa hava, gmlekle dolanacak kadar scak deildi.
Otuz metre geriden koma sesleri geliyordu.
Ba ne eik, sessiz ve hareketsiz ekilde bekledi.
Birden gz ucuyla, yaklak krk metre ilerisinde kaln bo
yunlu polisin yaya olarak hareket etmekte olduunu grd.
Elinde el feneri vard ama silah yoktu. Adam gergin bir ekil
de bir saa bir sola gidiyordu. Muhtemelen patronunun kt
adamlar gelmek zereydi ve yaklayorlard. Reacher iki yeni
siren duydu. kisi de epey uzaktan geliyordu. Biri gney y-
nndendi. Muhtemelen C Caddesinden. Dieri kuzey ynn
den geliyordu. Muhtemelen 15. Caddeden. 14. de olabilirdi.
Belki de Beyaz Saray ya da Akvaryum tarafndan geliyordu.
Reacher bekledi.
Kaln boyunlu polis, Vietnam ehitleri Antna yneldi.
Sonra durdu. Kendi etrafnda daire izecek ekilde dnd.
Reacher, adamn baklarnn zerinden getiini hissetti. K
prdamadan oturan ve suya bakan bir adam hi de ilgi ekici
deildi. Hele de etrafta bunca potansiyel varken. Mesela otuz
ya da krk kiilik bir grup anta doru ilerliyordu. Ya bir turist
kaflesiydi ya da tesadfen ayn yne giden yabanclard. Bel
ki de ikisinin karmyd. Hareket eden hedeflerdi. Av ve avc
prensibi devreye girmiti. Polis pelerine dt. yi bir yzde
hesab oldu diye dnd Reacher. Kim olsa hareket etmeyi
dnrd. Kprdamadan oturmak zor iti.
Uzaktaki sirenler yaknlamaya balamt ama ok da ya
knda deillerdi. Merkezi bir ekim gc onlar dou ynne
srklyor gibiydi. Ki bu da bir yzde hesabyd. Metro Polis
Asla Geri Dnme 151

Departman kendi muhitini elbette gayet iyi biliyordu. Dou


ynnde mzeler ve galeriler vard. Ve tabii ki turistler ve ka
labalklar. Sonra Kongre Binas ve ardndan da hem kara hem
de demiryolu ile kuzeye ve gneye uzanan ka rotalar.
Reacher bekledi. Hi kprdamad. Etrafna bakmad. Sa
dece karya, suya bakt. Sonra aklndan takip ettii hayali kol
saati tam on dakika getiini gsterdi. Yavaa ayaa kalkt.
Kendisini kaak gibi gstermeyecek her trl hareketi izle
yerek kprdand. Esnedi. Avularn beline dayad ve gerin
di. Sonra bir kez daha esnedi. Sonra batya yneldi. Ar ar
dolayordu. Hi acelesi yoktu. Havuz sol tarafnda kalm
t. Yapraklar dklm aalarn oluturduu hat boyunca
keyifli bir yry yaparak drt dakikada Vietnam ehitleri
Antnm nne geldi. Kalabaln yanma dikildi. Bunca insan
arasnda gzleri Susan Tumer arad.
Onu hibir yerde gremiyordu.
23. BLM

Reacher, ant duvar boyunca yrd ve 1959 ile 1975 yllan


arasnda kaybedilenlerin adlannn yer ald ak izledi. Son
ra 1975 ylndan balayp 1959a kadar geri gitti. 58 binden
fazla insann ismini gzleriyle iki kez tarad ve o esnada Su
san Tumerla karlama beklentisi gereklemedi. Gelmemi
olursam, beklemeden kamaya devam et, demiti. O da Ben
gelmemisem, sen de aynn yapacaksn, diye karlk vermi
ti. On be dakika beklemek zere anlamlard ama on be
dakikay geeli ok oldu. Reacher beklemeye devam ediyor
du. Savata verilen ilk kayplann isimlerinin yer ald yirmi
santimlik panellerin nnden bir kez daha geti. Sonra 1968
ve 1969 yllarnda savata yaralanan gazilerin isimlerinin yer
ald yirmi be santim uzunluundaki panolarn nnden
dolap isimsiz ehitlerin anld ksma geldi. Onlar iin de
yirmi santimlik anma bloklar yaplmt. lerledi ve Antn
siyah ta zerine kazman ya da yanstlan isimlerine tek tek
bakt. Fakat hl Tumerla karlamamt. Ant duvarn so
nuna geldi ve kaldrmdan ilerleyip her zaman hediyelik eya
ve an objeleri satlan kalabalk mekana geldi. Sat yapanlar
dan bazlan eski askerdi ama bazlan onlardanm gibi yap
yor ve aralanna kanyordu. Satlan eyalar arasnda eski bir
Asla Geri Dnme 153

lik armalar, rtbe iaretleri, zeri desenli Zippo akmaklar ve


hibir maddi deeri olmayan ama manevi deerine paha bii
lemez binlerce para vard. Turistler her zamanki gibi geliyor,
seiyor, paralarn deyip gidiyorlard. Ve yine her zamanki
gibi etrgfta bir sr ipsiz sapsz tip ylece hareketsiz duruyor,
bo bo^ vakit geiriyordu.
Reacher glmsedi.
nk bu bo bo taklan tiplerden biri koyu renk sala
r dalm, zerinde dizlerine kadar inen ve bedenine iki kat
byk bir mont olan, kamuflaj pantolonlu ve backsz botlu
zayf bir kzd. Montunun kollarn bileklerine kadar kvrm
t. Elleri ceplerindeydi. Kamburunu karm, ba ne eik ve
dalgn bir halde olduu yerde salnyordu. Uzaktan baknca
uyuturucu madde kullanm ve etkisinden hl kamam
birine benziyordu.
Susan Tumer, zerine deni yapyor ve orann bir paras
gibi davranarak orta yerde saklanmay baaryordu.

Reacher kadnn yanma yrd ve Bu ite ok iyisin, dedi.


yle olmak zorundaym, diye yantlad Susan. Yanm
dan bir polis geti. Senin kadar yaknd. Daha nce, park ha
lindeki polis arabasnda grdmz adamd.
imdi nerede?
Dou ynne gitti. Kendini olaylarn akna kaptrmt.
Yanmdan geti gitti. Eminim senin de yanndan gemitir.
Grmedim.
Havuzun dier tarafna geti. Sen ban hi kaldrmadn
ki.
Beni mi izliyordun?
Evet. Sen de olduka iyisin.
Beni neden izliyordun?
Yardma ihtiyacn olabilir diye.
154 Lee Child

Reacher, Douya gittilerse, bizim bat ynne gitmemiz


mantkl olur, dedi.
Yryerek mi?
Hayr, taksiyle, dedi Reacher. Bu ehirde taksiler haya
let misali grnmezler.
nemli turistik alanlarn tamamnda iki ya da taksi mut
laka hazr bulunurdu. National Mail Milli Park da bu yerler
den biriydi. En son sradaki hediyelik eya kabininin yannda
boyalan dklm ve zerinde kl tabelalan olan taksiler
duruyordu. Reacher ve Tumer sradaki taksiye bindi.
Arlington Mezarl, dedi Reacher. Ana kap.
Kapdaki uyan notunu okudu. Taksimetre al do
lardan yapacakt ve sonra her kilometre iin iki dolar on alt
sent yazacakt. Bir de bahi vermeleri gerekiyordu. Toplamda
yedi dolar deyeceklerdi. Bu da ellerinde yirmi dolar ka
laca anlamna geliyordu. Bir yerde tutuklu kalmaktan iyiydi
ama ihtiyalan olandan da epey azd.
Koltukta hafif ne kayarak oturdular. Taksi ani hareketler ya
pyor ve sanki tekerleri yuvarlak deil de kare eklindeymi gibi
gidiyordu ama yine de sorunsuz bir yolculuk geirdiler. Lincoln
Antnn arkasndan dolanp Memorial Kprsnden getiler.
Sonra da Arlington County snrlarna girdiler. Mezarlk kap
sndaki otobs durana gelmilerdi. Tam olarak Reachern
yirmi drt saat nce macerasn balatt noktayd buras.
Tuhaf bir ilerleme kaydettii sylenebilirdi.

Mezarlk kapsndaki otobs duranda bekleyen kk bir


kalabalk vard. Ksa boylu esmer Hispanik adamlardan olu
an bu kalabaln tamamnn ii olduu aka ortadayd.
nk hepsi de yorgun ama bir o kadar sabrl ve ileri oluru
na brakm gibi grnyordu. Reacher ve Tumer, bu adamlar
arasndaki yerlerini aldlar. Tumer onlardan biri gibi duruyor
Asla Geri Dnme 155

du. Fakat Reacher bu aamada baarsz olmutu. Onlardan


daha uzun ve iki kat iriydi. Ayrca teninin rengi de biraz ak
kalyordu. Kayalklarla evrili ky eridindeki deniz fenerine
benziyord#. O yzden beklerken epey gerildi. Olduka uzun
bir beklemi oldu. Neyse ki otobs gelene kadar geen sre
de tek bir polis arabas bile gemedi. Otobs gelince deme
yi Reacher yapt. Tumer hemen cam kenar bir yere oturdu.
Reacher da onun yanma geti ve olabildiince ne kayarak
boyunu ortalamaya uygun hale getirdi. Otobs hareket etti.
Reachern bir gn nce yrd yollardan ar ar ilerledi.
eritli yoldaki dura geti ve yokuu karak 110. Birlike
doru yol ald.
Tumer, Eyalet deitirmeye alacamz dnerek
FBIa haber vereceklerdir, dedi. Burada sorulmas gereken
ey, FBF ilk kimin arayaca tabii. Ben oyumu Metro Polis
Departmamndan yana kullanyorum. Ordu, genelde yaptkla
r gibi sabaha kadar bekleyecektir.
Bizim iin sorun yok, dedi Reacher. FBI, byle konula
ra girmez. Dou Yakasnda olmaz. Hatta muhtemelen kllar
bile kprdamayacaktr. Tek yapacaklar kimlik bilgilerimizi
ve banka kartlarmz arama listelerine eklemek olur. Ki o da
dert deil. nk ne kimliimiz ne de kartmz var.
Yerel polis departmanlarna otobs duraklarn kontrol
etme talimat verebilirler.
Gzmz ak tutarz.
Yeni giysilere ihtiyacm var, dedi Tumer. En azndan
pantolon ve cekete.
Elimizde on dokuz dolar var. Ya pantolon ya da ceket ala
bilirsin. Seim yapmalsn.
O zaman pantolon. Gmleini bana verirsen, ben de ceke
tini iade ederim.
Gmleim senin zerinde sirk adr gibi durur.
156 Lee Child

Kadnlarn erkek gmlei giydiini grdm. al gibi st


lerine alyorlar. Hem k duruyor, hem de sala.
rsn.
Ben Montana doumluyum. Hi mem.
Otobs yokuu kt ve Birlik Karargahnn nnden
geti. Eski ta bina. Kaplan akt. Nbeti kulbesindeydi.
Gndz vardiyasndaki er. Morgann arabas hl park yerin-
deydi. Boyal kap kapalyd. Btn pencerelerden k sz
lyordu. Tumer koltuunda yavaa geriye dnd ve gzlerini
birlikten ayrmad. Gr asndan kana dek bakt. Sonra
nne dnd ve dosdoru karya bakarak, Umanm oraya
geri dnebilirim, dedi.
Reacher da, Dneceksin, dedi.
Oraya gelebilmek iin o kadar altm ki. Gerekten ha
rika bir komutanlk. Sen zaten biliyorsun.
Fakat herkes bizden nefret eder.
imizi dzgn yaptmz iin.
Otobs tepeye ulatnda dnd ve eritli yola sapt.
Bu yol Reacherm moteline gidiyordu. Hava yamurluydu.
Saanak deildi ama otobsn sileceklerini altracak kadar
etkiliydi.
Tumer, Btn bunlar neden benim suummu bir daha an-
latsana. Ben ve Afganistan.
Yol, dzle ulanca otobs hzn arttrd. Reacherm
motelinin nnden geti. Otopark botu. Gk kapl araba
dan eser yoktu.
Tek mantkl aklama bu, dedi Reacher. Birinin kme
sine tilki soktun. O kii de her kimse seni devre d brakt.
Bunu yapmak da kolay oldu. nk birlikte kimse mevzunun
ne olduunu bilmiyordu. Karargah subay konudan bihaberdi.
avu Leach de yle. Kimse bir ey bilmiyordu. Olan biten
den haberdar olan tek kii endin. Sana Cayman Adalar tu-
Asla Geri Dnme 157

zan kurdular. Yalandan bir hesap ald. Sonra da bu hesap


yznden seni yakaladlar. Tm iletiim kanallarn kestiler.
Avukatn jCtoorcroftu dverek tam seni hapisten karma
niyetindeyken etkisiz hale getirdiler. Bylece sorun zl
d. Tanjmen yalnz kalmtn. Kimseyle konuamayacaktn.
Her ey harikayd. Tek prz telefon kaytlarna bakldnda
Gney Dakotadan bir adamla uzun saatler sren grmeler
yaptnn anlalmas oldu. Biraz aratrnca bu adamn 110.
Birlikin eski komutan olduunu reniverdiler. Karargah su
bayn biliyordu. nk ilk telefon grmemizde kendimi bu
ekilde tantmtm. Belki bu bilgiye sahip daha pek ok kii
vard. Fakat dn geldiimde hatrladm tek bir isim oldu.
kimizin ortak ilgi alanlar olduu karmn yapm olmal
lar. Belki de hemen halledilmesi gereken bir mevzu zerine
konuup duruyorduk. Ya hemen harekete geecektik ya da sen
benden bir konuda akl alyordun.
Ama sana Afganistandan hi bahsetmedim ki.
Onlar bunu bilmiyorlard. Telefon kaytlar sreyi gste
rir, ierii deil. Ses kayd da yoktu ellerinde. O yzden be
nimle ilgili ksm tamamen teorik kald. Belki senin bildiin
her eyi ben de biliyordum. Bilsem de sorun olmayacakt.
nk benim ortaya kmayacam dndler. Beni aratr
mlar. Yaam tarzm bildiklerini iddia ettiler. Yine de ne olur
ne olmaz diye birtakm planlar yapmlar. rnein Koca Dog
olayn hazrlamlar.
Bu, onlarn ne iine yarayacak hi anlamyorum. O kadar
uzun sre sistemde kaldn ki bu konuyu gndeme getirmeleri
iin oka zamanlan vard.
Kamam beklediler, dedi Reacher. Ben ortadan kay
bolacaktm ve orduya bir daha yaklamayacaktm. Hayatm
boyunca. Plan buydu. Hepsinin amac buydu. Gitmem gerek
tiini anladm m diye kontrol etmek iin motelime geldiler.
158 Lee Child

Koca Dog olay bunun iin mkemmel bir seimdi. Adam l


ve geride yeminli bir beyan brakm. Aksini iddia edip m
cadele vermeme imkan yok. Geriye kalan tek mantkl seim
kamak. avu Leach bana erkenden haber verme frsat bu
labilseydi, imdiye oktan ehri terk etmi olabileceimi d
nyordu.
Neden kamadn?
Seni akam yemeine davet etmek istemitim.
Hayr. Ben ciddiyim. Neden kamadn?
Tarzm deil, dedi. Bu gerei henz be yamdayken
fark ettim. nsan ya kaar ya da savar. Sadece iki seenei
vardr. Ben savamay setim. Ayrca bana kar bir kozlan
daha var.
Neymi o?
Beni karmak iin tasarlanm ama ie yaramayan bir
ey.
Neymi?
Samantha Dayton.
Sam.
On drt yanda.
O konuyla ilgileneceim.
Sonra anlatrm, dedi Reacher. Karmak bir konu.

Otobs ilerledi. Vites deitike tuhaf tuhaf sesler karyordu.


erit tipi alveri merkezini geti. Hrdavat, eczane, ere
ve dkkan, silah dkkan, dii ve Yunan lokantas oradayd.
Sonra biraz daha ilerledi ve Reachern daha nce grmedii
bir muhite geldi. lerledi ve bu muhiti de geride brakt.
Olaylara iyi yanndan bak, dedi Reacher. Yaadn so-
tun beyin ameliyat yapmak kadar zor deil. Afganistanda
izini srdn tavan her kimse bu iin arkasnda onun olduu
belli, o yivden olaylan 0 yjden balayacak ekilde zmek
Asla Geri Dnme 159

lazm. Arkadalar kim, kim neler yapm, ne zaman ve nasl


yapm? Bu sorularn yantlarn bulunca da ekici kafalarna
indirmemiz lazm.
Turrj6r, Sorun da bu ya zaten, dedi.
Reacher bayla onaylad bu szleri.
Biliyorum, dedi. Kolay olmayacak. zellikle de da
rdan. u anda tek elimiz bal. Yine de elimizden gelenin en
iyisini yapmalyz.
Maalesef bahsettiim sorun bu deil.
Ne peki?
Birisi, bilmediim bir eyi bildiimi dnyor. Sorun bu.
Bilmediin ey ne?
Tavann kim olduunu bilmiyorum, dedi Tumer. Ya da
ne yaptn, nerede veya niye yaptn. Ya da nasl yaptn.
Esasnda Afganistanda ne olup bittiini hi bilmiyorum.
Ama oraya iki adam yolladn.
ok ncedendi. Tamamen farkl bir sebepten. Kandahara
gittiler. Olduka rutin bir grevdi. Konuyla yakndan uzaktan
alakas yoktu. Giderlerken Petundan bir bilgi almlar ve bu
bilgiye gre Amerikal bir subay kuzeye gidiyormu. Bir airet
reisi ile grecekmi. Amerikal subayn kimlii bilinmiyor-
mu. Gidi amac da. Fakat iyi niyetli olmad hissi domu.
Biz blgeden ekiliyorduk. Kuzeye deil, gneye gitmemiz ge
rekiyordu. O cehennemden kmadan evvel Bagram ve Kabil
vard rotada. lkenin st kesimlerine kmamz gerektiren bir
durum yoktu. zellikle de sarkl kafalarla gizli toplantlar yap
mak hi bize gre deildi. O yzden bu dedikodunun kaynan
ortaya karsnlar diye adamlarm oraya yolladm. Hepsi bu.
Ne zaman?
Yakalanmadan bir gn nce. Adamlarmdan rapor alma
dm iin elimde phelinin ismi yok. Bu ismi ancak birlie
dnnce renebilirim.
160 Lee Child

Reacher hibir ey sylemedi.


Tumer, Ne oldu? diye sordu.
Durum sandndan kt, dedi Reacher.
Nasl olur?
Adamlarndan rapor almana imkan yok, dedi Reacher.
nk onlar ld.
/
/
24. BLM

Reacher, radyo balantlarnn kesilmesini ve eski ta binada


yaanan gergin anlan, Bagramda arama yapmalan iin ken
disinden kan yan yetkili arama emrini ve da yolunda bulu
nan iki cansz bedeni Tumera tek tek anlatt. Tumer bir sre
hareketsiz ve sessiz kald. Onlar iyi adamlard, dedi. Natty
Weeks ve Duncan Edwards. Weeks, yal ve tecrbeliydi.
Edwardsn da gelecei parlakt. Onlan gndermemeliydim.
Hindiku, tek balarna greve giden iki adam iin fazlaca teh
likeliydi.
Onlan indiren airetler deildi, dedi Reacher. Dokuz mili
metreliklerle balanndan vurulmular. Bunlar ancak ABD Kara
Kuvvetlerinin destek mhimmat olarak bele taktklan taban-
calanndan kmtr. Beretta M9 olduklarnda eminim diyebili
rim. Airetlerin adamlan olsa kafalann keserlerdi. Ya da AK47
kullanrlard. Onlann slubu bizimkilerden epey farkl.
Demek ki oralarda pis ilere karan Amerikallara fazlaca
yaklamlar.
Hem de farknda olmadan, dedi Reacher. Ne dersin?
Balanna tabanca ile ate edilmesi, adamn yanlarna kadar
gelmi olmas demektir. En ufak bir pheleri bile olsa, buna
asla izin vermezlerdi.
162 Lee Child

Ne kadar temiz bir operasyon, dedi Tumer. Beni her


yerden susturdular. Hem burada, hem orada. Hem de elime
hibir bilgi geemeden. u anda elimde hibir ey yok. Hibir
ey. Tamamen bitmi durumdaym. Dibe doru srkleniyo
rum, Reacher. Kendimi bu iten kurtarmann bir yolu olduu
nu da sanmyorum.
Reacher bir ey sylemedi.

Berryville, Virginiada otobsten indiler. Otobslerin toplan


ma yeri olan son duraktan bir nceki durak oluyordu buras.
Burada inmek daha iyi olur diye dndler. ofr, son du
rakta inen ve her zaman grmeye alk olmad iki tuhaf ka
rakteri kolaylkla hatrlayabilirdi. zellikle de radyoda ya da
televizyonda arananlar olduuna ilikin bir duyum yaplrsa
ve ikisinin de fotoraflar ortala yaylrsa ofrn tanklk
etmesini istemezlerdi.
Yamur durdu ama hava hl nemli ve serindi. Berryvillein
merkezi olduka gzeldi. Fakat Reacher ve Tumer, otobsle
geldikleri yolu geri yrdler. Yol zerinde bir demiryolundan
geip bir pizzacnn nnden devam ettiler. Sonra da pencere
den grdkleri hrdavatnn nnden yrdler. Dkkan ka
panmak zereydi. Ki bu da onlar asndan hi de iyi deildi.
alanlar dkkana gelen ilk ve son mterileri hatrlama ei
liminde olurdu. Fakat hatrlanma riskini, kamuflaj pantolon
la daha ok vakit geirme riski ile kyasladklarnda dkkana
girmeye karar verdiler. eri girdiler ve Tumer hemen kanvas
ii pantolonlarndan birini ald. Reachern giydiine benzi
yordu. Ellerindeki en kk bedeni istedi ama onun bile hem
beli boldu hem de paa boyu uzundu. Mkemmel olduu sy
lenemezdi ama Tumer kusurlu grnmenin iyi bir ey olduu
dncesindeydi. Ayplanacak durumda deildi. Sadece farkl
bir grn olmutu. Pantolonun paalar uzun olduu iin
Asla Geri Dnme 163

botlarnn zerinde toplanacakt ve ordu mal botlar kamufle


edilmi olacakt. Bylece aleni grnty biraz olsun krabi
lecekti. j
Pantolon v^ ift bot bac aldlar. Backlardan bir if
ti Reachern/kotlan, dieri Tumern botlar iindi. Sonuncu
su da u uca balannca Tumern kemeri olacakt. Satn alma
srecini, tezgahtarn aklnda kalmayacaklar ekilde sradan-
latrmaya zen gsterdiler. Ne ok kibar, ne de ok kabalard.
Ne acele ediyor, ne de oyalanyorlard. Fazla da konumam-
lard. Dkkandaki lavaboyu kullanmadlar. Tumer zerini de
itirmek istedi ama dkkana gelen son mterinin kamuflaj
pantolonunu deitirip nispeten sivil bir kyafetle ayrlmasnn
hafzalarda yer edeceini dnerek vazgetiler.
Dkkann otopark epey geniti. stelik bo ve karanlkt.
Bylece Tumer duvar dibine geip pantolonunu deitirdi ve
kamuflaj, binann yanndaki pe att. Sonra ortaya kt ve
Reachern ceketini verip gmleini ald. Birlikte yol kenanna
oturup botlarnn backlarn taktlar.
Reachern cebinde kalan drt dolarla birlikte yola koyul
maya hazrdlar.

Dnyann baz lkelerinde drt dolar, bir haftalk al


mann karlnda denen cret olabilirdi ama Berryville,
Virginiada hibir anlam ifade etmiyordu. Eyalet dna yol
culuk yapamazlard, bir motelde konaklayamazlard ve hatta
dzgn bir yerde oturup iki kiilik bir yemek yiyemezlerdi.
Ho, dzgn olmasa da drt dolara iki kiilik yemek sunacak
hibir yer bulmayacaklan akt.
Tumer, ATMTerin tek tip olmadndan bahsetmitin,
dedi.
Doru, dedi Reacher. Seksen kilometre ileride ya da
geride aradmz tip ATMTerden mevcut. Ama burada yok.
164 Lee Child

Acktm.
Ben de.
Elimizdeki drt dolan saklamann bir anlam yok.
Katlyorum, dedi Reacher. Hadi, gibi lgnlar gibi
para harcayalm.
Tekrar demiryolundan getiler ve backlanna kavuan
botlan sayesinde daha hzl ve daha kendilerinden emin y
rmeye baladlar. Az evvel grdkleri pizzacya geldiler.
Gurme restoranlardan saylmazd ama gayet iyi grnyordu.
kisi de birer dilim pizza ald ve paket olmasn istedi. Reac-
hernki biberliydi. Tumernki de peynirli. Bir kutu da gazoz
alp paylamaya karar verdiler. Ellerinde seksen sent kalmt.
Demiryoluna gidip raylardan birine yan yana oturdular.
Tumer, Komutanlk yaptn dnemde birliinden len
oldu mu? diye sordu.
Drt kii, dedi Reacher. Bir tanesi de kadnd.
Kendini kt hissettin mi?
Tabii ki parendeler atp sevinmedim. Ama bunlar oyu
nun birer paras. Daha en batan nasl bir ie giritiimizi
biliyoruz.
Keke kendim gitseydim.
Reacher, Daha nce Cayman Adalanna gittin mi? diye
sordu.
Hayr.
Yurt dnda bir banka hesabn oldu mu?
Dalga m geiyorsun? Neden olsun? Ben sradan bir su
baym. Baz liselerdeki retmenlerden bile az kazanyorum.
Hood denen adamn bilgilerini paylamak iin neden bir
gn bekledin?
Ne bu? Sorguya m ekiliyorum?
Dnyorum, dedi Reacher. Hepsi bu.
Nedenini biliyorsun. Adam kendim yakalamak istedim.
Asla Geri Dnme 165

lerin dzgn yrmesini istedim. Kendi kendime yirmi drt


saat tamdm. Fakat adam bulamadm. O yzden FBIa haber
verdim. Kendilerimi ansl saysalar iyi olur. Kendime bir hafta
da tanyabilirdim.
Ben olsam/oyle yapardm, dedi Reacher. Hatta bir ay
bile verebilirdim.
Pizza dilimlerini bitirdiler ve paylatklar gazozu da son
damlasna kadar itiler. Reacher, elinin tersiyle azn sildi ve
sonra da ellerini pantolonuna iyice silerek temizledi.
imdi ne yapacaz? diye sordu Tumer.
ehir merkezinden geip bat ynne giden bir araba bul
mak iin otostop ekeceiz.
Bu gece mi?
allklarn altnda uyumaktan iyidir.
Bat ynnde ne kadar ilerlememiz lazm?
Olabildiince ileri, dedi Reacher. Los Angelesa gidi
yoruz.
Neden?
Samantha Dayton.
Sam.
On drt yanda.
Sonra anlatrm, dedi Reacher. Karmak bir konu.

ehir merkezinde, East Main ad verilen bir cadde boyunca


yrdler. Kavaktan geince caddenin ad West Main olarak
deiti. Btn dkkanlarn pencereleri karanla gmlm
t. Kaplar kepenklerle kapanmt. Berryville, hi phesiz
Amerikann gzel ve yaanlas kentlerinden biriydi. Gste
risiz ve dzgn bir yerdi ama merkezi bir yer olduu sylene
mezdi. Bundan olduka eminlerdi nk her yer kapanm ve
herkes uykuya gemiti. stelik henz gece olmamt.
Yrmeye devam ettiler. Tumer, zerindeki gmlekle ok
166 Lee Child

ho grnyordu. Geri istese o gmlee iki kii daha sd-


rabilirdi. Gmlein kollarn svamt ve tm kadnlarn yap
t gibi gmlei sala bir ekilde zerine almt. zerinde
dkml ve dzgn durmutu. Hatta gmlein byk oluu
vcudunun ne kadar ince ve dzgn yapl olduunu n plana
karmt. Salan akt. Kvrak, esnek ve enerjik hareketleri
vard. Gzlerindeki baklar her daim meraklyd. Fakat o ba
klarda korkudan eser yoktu. Gerginlik de. Sadece bir alk
hissi yaylyordu gzlerinden. Fakat bu alk ne iindi, Reac
her henz emin olamyordu.
Beklediime dedi, diye dnd kendi kendine.
Yrmeye devam ettiler.
ehrin bat yakasnda bir motel grdler. Motelin otopar
knda kaps gk araba duruyordu.
/
/
' 25. BLM

Motel temiz ve dzgn bir yerdi. ehrin geri kalannda edin


dikleri izlenim buras iin de geerliydi. Krmz tulal bina
nn bir ksm beyaza boyanmt. Resepsiyon kapsnn zerin
de de bir bayrak ve kartal vard. Bozuk para ile alan bir kola
makinesi ve bir buz makinesi bulunuyordu. ki sra halinde
dizilmi muhtemelen yirmi oda vard. Her iki sra da yola ar
kasn dnm ve karlkl olarak birbirine bakar haldeydi.
Aralarnda da geni bir bahe vard.
Kaps gk araba, resepsiyon kapsna dnk ekilde
park edilmiti. Bir bakp kacak gibi geliigzel park edildii
belliydi.
Emin misin? diye sordu Tumer ksk sesle.
phem yok, dedi Reacher. Bu, onlarn arabas.
Nasl olabilir?
Bu adamlarn banda kim varsa, olaylarn derinlerine ka
dar inmi ve son derece zeki biri. Bu sayede adamlarn bu
raya gelmesi mmkn olabiliyor. Baka bir aklamas yok.
Bizim katmz duydu ve yanmzda otuz dolar olduundan
da haberi vard. Sonra Metro polisinin bizi aradn rendi
ve milli parkn oralardan getiimizi anlad. Oturup dnd.
Elinde otuz dolarla nereye gidebilirsin? Drt olaslk var. Ya
168 Lee Child

ehirde kalp bir parkta uyursun ya da Union Station durana


veya tam arkasndaki otobs duraklarna gidersin. Oradan da
Baltimore, Philly ya da Richmonda yolculua balarsn. Aksi
halde tam tersi yne gider ve batya ynelirsin. Kk bele
diye otobsn tercih edersin. Bu ite dnme ksm kime
aitse favori olasln kk belediye otobs olduunu anla
m olmal. nk biletleri daha ucuz ve Union Station dura
ile hemen arkasndaki otobs duraklan polislerin izlemesi iin
yakn ve kolay bir hedef. Tpk aksi yndeki Baltimore, Philly
ve Richmond gibi. Parkta uyumak da bugn olmasa bile ya-
nn kesin yakalanacan anlamna gelir. Bunlann yan sra, bu
adamlar benim nasl bir hayat srdm bildiklerini iddia
ediyor. Ben Dou Yakasnda fazla vakit harcamam. Genelde
ynm hep batya dnktr.
Ama Union Station durana gitmeyi kabul etmitin.
Demokratik olmaya alyordum. Kendi bildiimi oku
mayaym dedim.
Peki, otobsten Berryvillede ineceimizi nereden bil
diler?
Bilmiyorlard. Eminim Leesburgdan bu yana her yeri
aradlar. Gzlerine arpan tm motellere gittiler. Hamilton,
Purcellville, Berryville, Winchester. Bizi burada bulamazlar
sa, bir sonrakine yol alacaklar.
Bizi burada bulacaklar m?
yle olmasn umuyorum, dedi Reacher.

Motelin pencereleri kkt. Dekoratif adan etkileyici bir


grnts vard. Eski kolonyal evler gibiydi. Pencerelerin i
tarafnda perdeler aslyd. eride kim olduu belli deildi.
Tumer pencerelerden birine yrd ve yzn cama yaklat
rarak odann iine bakt. Saa, sola, yukar, aa iyice baktk
Asla Geri Dnme 169

tan sonra ksk sesle, Burada kimse yok, dedi. Sadece re-
sepsiyonist. Belki de motelin sahibidir. Arka tarafta oturuyor.
Reacher, arabann kaplarn kontrol etti. Kilitliydi. Bagaj
da yle. Elini kaportann zerinde gezdirdi. Radyatr kromu
nun zerinde. Met^l hl scakt. Araba park edileli ok olma
mt. Sola doru yrd ve bahenin giriine geldi. Kimse
yoktu. Odalar arasnda dolap kaplar ya da pencereleri kont
rol eden kimseler de yoktu.
Geri ekildi ve Hadi, gidip adamla konualm, dedi.
Tumer, resepsiyonun bulunduu ofisin kapsn at ve ieri
ilk giren Reacher oldu. erisi, Reacherm alk olduklarna k
yasla ok daha iyi durumdayd. rnein, Rock Creekteki mo
telden ok daha dzgnd. Yerdeki deme kaliteliydi. Duvar
katlar da yle. Turizm alannda yetkili kurumlardan alnan
takdirnameler ereveletilmi ve duvara aslmt. Resepsiyon
masas, hakikaten bir masayd. Yani Thomas JefFerson mektup
yazarken ayn bunun gibi bir masa kullanm olabilirdi. Ma
sann arkasnda krmz deri bir sandalye ve o sandalyede de
oturan bir adam vard. Adam yaklak altm yanda, uzun
boylu, gri sal ve etkileyici bir tipti. Grne baklrsa kk
bir motel deil de epey byk bir kurumsal irketin sahibi gibi
duruyordu.
Tumer, Arkadalarmz aryoruz, dedi. Arabalar da
rda.
Drt beyefendi mi? dedi adam. Beyefendi derken az da
olsa tereddt etmiti.
Evet, dedi Tumer.
Ne yazk ki kardnz. Onlar da yaklak on dakika nce
sizi aryordu. En azndan aradklarnn siz olduunuzu d
nyorum. Bir erkek ve bir kadn dediler. Motele giri yapp
yapmadnz sordular.
Peki, siz ne dediniz? diye sordu Reacher.
170 Lee Child

Doal olarak, henz gelmediinizi syledim.


Peki.
imdi giri yapacak msnz? diye sordu adam. Ses tonu
giri yapmamalarn tercih ettiini ele veriyordu.
nce arkadalarmz bulmamz lazm, dedi Reacher.
Grmemiz gereken bir konu var. Nereye gittiler?
Bir yerlerde bir eyler yiyebileceinizi dndler. Ben
de onlan Berryville Grille ynlendirdim. Bu saatte ak tek
restoran orasdr.
Pizzacy saymyor musunuz?
Oras tam olarak restoran saylmaz, deil mi?
Peki, Berryville Grili nerede?
ki blok geride. Yryerek kolayca ulaabilirsiniz.
Teekkrler, dedi Tumer.

Otelin iki blok gerisine gitmek iin iki yol vard. Biri sol taraf
tan gidip caddenin karsna gemek ve dieri de sa taraftan
gidip karya gemek. Her iki yolu da kontrol altmda tutmak
iin ikiye aynlmalan gerekiyordu. Bu da drde kar bir m
cadele etme riskini douruyordu. Reacher iin byk bir risk
saylmazd ama Tumer konusunda emin olamyordu. Gerekten
de kendisinin yans kadard. stelik silahszd. Ne tabancas ne
de ba vard.
Burada beklemeliyiz, dedi. Onlann bize gelmesine izin
vermeliyiz.
Ama gelmediler. Reacher ve Tumer karanlkta gizlenip be
dakika boyunca ayakta bekledi ama hibir ey olmad. Tumer
biraz kprdand ve arabann yanlanna bakt. Sonra fsldaya
rak, Epey salam gkler, dedi.
Reacher da, Bir restoran kontrol etmek ne kadar zaman
alr ki? diye sordu.
Belki baka bir yere ynlendirilmilerdir. Belki hambur
Asla Geri Dnme 171

ger servisi yapan bir bar vardr. Ya da birden fazla. Motelci


adama gre restoran saylmayan dier yerler yani.
Etrafth bar sesi gelmiyor.
Ba si nasl duyulur?
G , curcuna, bardak ve ie sesi, aspiratr fanlar.
Barlarn kendine zg sesleri vardr.
Duyamayacamz kadar uzakta olabilirler.
Her durumda buraya gelip arabalarn almalan gerekir.
Mutlaka bir yerlerdedirler.
Belki de zgaracda oturmu bir eyler yiyorlardr, dedi
Reacher. Son dakikada bir masa seip oturmu olabilirler.
Biz ackmtk. Belki onlar da ackmtr.
Ben hl am.
Adamlar restorann iinde kstrmak daha kolay olur. Ka
labalk yerlerde onlann hareket kabiliyeti azalr. Aynca masa
larda bak olur. Onlan kannca oturup yemeklerini de yeriz.
imdiye dek siparilerini vermilerdir. Muhtemelen de zgara
biftektir.
Garson, polis arabilir.
Reacher, sa taraftan yolun karna bakt. Hibir ey yoktu.
Soldan bakt. Botu. Tumern bekledii yere yrd. Kadn,
Yemek yiyorlardr, dedi. yle olmak zorunda. Baka ne
yapabilirler ki? imdiye dek Berryvillein her yerine gitmi
olmalan gerekir. Hem de iki kez. O yzden restorandalardr.
Gelmeleri en az bir saat daha alr. Biz de daha fazla bekleye
meyiz. zel bir mlkte geziniyoruz. Eminim Berryvillein de
kanunlar vardr. Ve bir polis departman. Motelci adam iki
dakika nce telefona sanlm olabilir.
Tamam, dedi Reacher. Gidip bakalm.
Soldan m sadan m?
Sol, dedi Reacher.
Keye geldiklerinde epey temkinli davrandlar. Sol taraf
172 Lee Child

hl botu. Bir caddeden ziyade, korkutucu arka sokaklara


benziyordu. Bir tarafnda motelin tahta iti ekiliydi. Dier
tarafta da her eyin satld o market benzeri maazalardan
birinin tula duvar dikiliydi. Yz metre ileride West Maine
paralel geen daha geni bir cadde vard. kinci blok daha k
sayd ve farklyd. Tek bana duran binalar olduu gibi bo
arsalar da vard. leride paralel cadde boyunca dizilmi binalar
gze arpyordu. Sa taraftaki bina da onlardan biriydi. Uzun
ve metal bir mutfak bacas vard. Bacadan buhar ttyordu.
Berryville Grili kesinlikle burasyd. Ciddi bir iletmeye ben
ziyordu.
Arka kapdan m, nden mi? diye sordu Tumer.
n pencereden, dedi Reacher. Keif her eydir.
Kesien caddelerden karya geerken epey dikkatli dav
randlar. nce ieki olduunu dndkleri ve bu saatte ka
ranla gmlm bir dkkann nne geldiler. Sradaki ikinci
iletme, restorand. Byk bir yerdi. Geni deildi ama arka
tarafa doru uzanan bir derinlii vard. nde drt penceresi
ve ikili pencere gruplarnn arasnda da kap vard. Pencereler
tavandan yere kadar uzanyordu. Yaz aylarnda alyor olma
ihtimalleri vard. Belki kaldrma da masa atyorlard.
Reacher duvara yakn durdu ve ilk pencerenin kenarna ka
dar geldi. O adan, restorann i mekannn te birini grebi
liyordu. Bu kadar bile grmeye deerdi ve olduka doluydu.
Masalar kk ve birbirine yaknd. Aile tipi bir restorand.
Abartl bir havas yoktu. Garsonlann ou gen kzd ve lise
alarnda gibi duruyorlard. Masalar ahaptand. Yaklak
yans doluydu. iftler olduu kadar kiilik masalar ve ka
labalk aile masalan da vard. Yallar ve onlann yetikin o
cuklar. Bazlar epey eleniyordu. Bazlan da biraz gergin ve
sessizdi.
Fakat masalann hibirinde aradklar drt adam gremedi.
Asla Geri Dnme 173

Reacherm grebildii te birlik ksmda yoklard. Geri e


kildi. Tumer onun yanndan geip hzlca restorann nn ta
rad. Baklarn kard ve son pencereyi geer gemez durdu.
Reacher, kapy izliyordu. Hibir hareketlenme olmad. Dan
kan yoktu. Tumer duvara yapt ve son pencerenin kena
rndan ieri bakt. Reacher, kadnn o adan dier te birlik
ksm grebileceini dnd. Kendi bakt ann simetrik
karlyd. Fakat restorann tam aksi kesindeydi. Bu da
sadece orta ksmn gzden uzak kalaca anlamna geliyordu.
Tumer ban iki yana sallad. Ayn anda hem kendisi hem
de Reacher kapya gitti. Reacher kapy at ve kadn ieri gir
di. Orta ksmda ok sayda masa vard. Fakat hibirinde drt
adam oturmuyordu. Girite konuklar karlayan ve uygun
masalara ynlendiren bir ef olmad gibi hosteslerin rezer
vasyon kaytlarn tuttuklar bir masa da gremediler. Kapdan
girer girmez bo bir zeminle karlamlard. Gen bir kadn
hemen yanlarna geldi. Aslnda gen bir kz demek daha doru
olacakt. On yedi yanda olmalyd. Misafirleri karlamak
tan sorumluydu. Siyah pantolon ve ksa kollu siyah polo tirt
giymiti. Tirtn nne Berryville Grili logosu ilenmiti.
Kolunda dikkat eken krmz bir doum lekesi vard. Akam
yemei iin iki kiilik bir masa? diye sordu.
Tumer, Biz bililerini aryoruz, dedi. Onlar da bizi sor
mu olabilir.
Kz sessizlie brnd. Bir Tumera, bir de Reachera bak
t. Birden akl bana geldi: Bir erkek ve bir kadn.
Buraya m geldiler? diye sordu Reacher. Drt adam.
iri yan ve biri daha da iri.
Kz bayla onaylad ve bilinsizce ya da sinirle kolunu
ovuturdu. Reacher baklann indirdi.
Kzn kolundaki, doum lekesi deildi.
Daha deiik bir ekli ve rengi vard.
174 Lee Child

Kolu hrpaland iin rmt.


Onlar m yapt? diye sordu Reacher.
Kz bayla onaylad. ri olan, dedi.
Salar kaznm ve kulaklar kk olan m?
Evet, dedi kz. Kolumu skt.
Neden?
Sizin baka nereye gitmi olabileceinizi renmek iste
di. Ben de bir ey diyemedim.
Epey byk bir izdi. Bu izi brakan el de byk olmalyd.
On be santim kadar.
Kz, Beni ok korkuttu, dedi. Baklar ok korkun ve
acmaszd.
Reacher, Buraya ne zaman geldiler? diye sordu.
Yaklak on dakika nce.
Nereye gittiler?
Bilmiyorum. Onlan bir yere ynlendirmedim.
Buralarda bar ya da hamburgerci var m?
O da aynsn sordu. Fakat burada o tarz yerler yok.
Kz alamak zereydi.
Reacher, Buraya bir daha gelmeyecekler, dedi.
Tek syleyebildii buydu.

Kz orada dikilir halde brakp gittiler. Kz hl kolunu ovu


turuyordu. Tumer ve Reacher da daha nce kullanmadklan
yoldan motele yneldiler. Bu yol daha dar, daha karanlk ve
bakmszd. Fakat ikinci blokta biraz ekil ald ve motelin it
leri grnd. Keyi dikkatlice dnp etrafa gz gezdirdiler.
Motelin otopark botu.
Gk kaplan olan araba gitmiti.
26. BLM

Reacher ve Tumer, yaklak yz metre sonra Berryville s


nrna gelmi ve West Main Caddesinin yerini eski dost Route
7 Eyalet Yolu almt. Tumer, O adamlar nereye gittiimizi
anladysa, ordunun da benzer karmlarda bulunduunu sy
leyebiliriz, dedi. Hatta FBIn da.
Bu da otostop srecini bir kabusa evirdi. Her yer karanlk
t. Bir k gecesi, nerede olduu belli olmayan bir yerdelerdi.
nlerinde dz ve uzun bir yol vard. Kardan gelen arabalann
farlan, bir kilometre teden fark ediliyordu. Fakat o klarn
ardnda ne olduunu grmek imkanszd. Direksiyondaki kii
yi seemezlerdi. Sivil miydi yoksa deil miydi? Dost muydu,
dman m?
Kumar oynanamayacak kadar byk bir riskti.
O yzden bir uzlaya vardlar. Biraz kazanp, biraz kaybe
deceklerdi. Reacher, risk ve kazanlar eitleyen bir karma
varmt. Admlarn sayarak yola koyuldular. Tumer, elli met
re nlerindeki kl son blokta beklerken; Reacher, yrmeye
devam etti. O da bir binann kesine dayand ve yan ara so
kakta yar ana caddede olacak ekilde durdu. Arkasndan az
da olsa k geliyordu. Bu kt bir fikirdi nk bat ynne
giden ve onlara ulaamadan dn yapan her araba kanlm
176 Lee Child

bir frsat demekti. yi bir fikirdi nk Reacher arabalar grr


grmez kabaca da olsa bir deerlendirme yapabilecekti. kisi
de tedbiri elden brakmayp arabalar bir n deerlendirme
ye tabi tutmakta hemfikir oldular. Eer Reacher tamam derse,
yola atlp otostop ekecekti.
Reacher bata bunun kazan-kaybet durumu olduunu d
nd. nk iine taktik kattklar bu sistem, aslnda olduka
eski bir otostopu hilesiydi. Gzel bir kz baparman kald
rr, ofr durur ve heyecanldr. Tam o anda arkadan kzn iri
yar irkin sevgilisi kagelir ve arabaya biner.
Fakat yarm saat sonra Reacher bu taktii kazantan ziya
de kayp olarak grmeye balad. Trafikte ara yoktu ve ara
ba gese bile deerlendirme yapacak kadar zaman kazana-
myordu. Farlarn yaklatn gryor, bekliyor ve saniyeler
iinde araba yanndan geip gidiveriyordu. Araba gittikten
sonra zihninden sedan, yerli ara, modeli, yl, zellikleri
ve daha pek ok deerlendirme kriteri geiyordu. O esna
da araba Tumer da gerisinde brakm ve uzaklap gitmi
oluyordu.
O yzden bir n deerlendirme kriteri belirledi. Btn se-
danlar ve be yandan kk arazi aralarn listeden kard.
Her trl pikap ve be ya st arazi aracn da onaylad. Or
dunun, av iini pikaplarla yaptn grmemiti. Ayrca ordu,
arazi aralarn daha be yln doldurmadan aa alrd. Ay
ns FBI iin de geerliydi. Geriye yerel polis riski kalyordu.
Onlar da elence olsun diye bu av iine girmi olabilirdi. Fakat
eninde sonunda risk almalan gerekiyordu. Yoksa btn gece
burada kalacaklard. Bu da bakentte bir parkta sabahlamakla
ayn kapya kacakt. Bu gece yakalanmasalar da sabahn ilk
klarnda yakay ele vermi olacaklard.
Bekledi. Bir sre hibir ey grmedi. Sonra farlar grnd.
rA~'x" eelivordu. ok hzl deildi. ehir ii hz li
Asla Geri Dnme 177

mitlerinde ilerliyordu. Reacher yasland keden biraz ne


kt. Arabann eklini grd.
Sedan..
Ge. /
Yinar binaya dayand.
BeKedi. Be dakika geti. Sonra yedi oldu. Sekiz oldu. Ye
niden farlar grnd. ne eildi. Pikap olduunu grd.
Hemen yol kenarna atlp sol yumruunu kaldrd. Tumer
da elli metre ileride yol kenarna atlp baparman havaya
kaldrd. Zamanlamas harikayd. Tpk yllardr bu ii yapan
iki emektar dolandrc gibi o souk havada hzl ve uyumlu
bir tavr sergilemilerdi. Pikabn farlar, Tumerm hareketsiz
bedenini batan aa szd.
Pikap durmad.
Kahretsin, dedi Reacher kendi kendine.
Bir sonraki aday yalca bir Ford Bronco idi ve o da dur
mad. Orta yal bir F 50 de durmad. Tpk yeni bir Dodge
Ramin durmamas gibi. Yol sessizlie brnd. Reacherm
kafasndaki saat akam 22:30u gsteriyordu. Hava iyice so
umutu. zerinde iki tirt ve bir ceket vard. Tumer iin en
dieleniyordu. zerinde bir tirt ve bir gmlek vard. Tirt
fazla ykamadan ypranm gibiydi. Ben Montana doumlu
yum, demiti. Hi mem. Kadnn doru sylemi olmasn
umuyordu.
lerleyen be dakika boyunca dou ynnden gelen ol
mad. Sonra farlar grnd. Alaktalard. Yolun inili kl
yzeyini izliyorlard. Muhtemelen bir sedand. Reacher ne
eildi ve umutsuzca bekledi.
Sonra hzla geri ekildi. Sedan hzl ve gsteriliydi. Bir
Ford Crovvn Victoria idi. Parlak ve koyu renkliydi. Pencereleri
karartlmt. Bagaj st antenleri akt. Askeri nzibat ya da
FBI olabilirdi. Federaller ya da Virginia eyalet polisleri olma
178 Lee Child

ihtimali de vard. Belki de deildi. Belki bambaka bir birimdi


ve tamamen farkl bir ama peindeydi. Yeniden ne eildi ve
arabann gidiini izledi. Karanlkta gizlenen Tumer da gr
memilerdi. Yollarna devam edip uzaklatlar.
Reacher bekledi. Bir dakika daha bekledi. Sonra iki. Ka
ranlktan baka bir ey yoktu.
Yeniden farlar grnd. Belki de hl East Maindeydi.
Ar ar ilerliyordu. imdi West Maine sapmt ve yakla
yordu. Far klar san ve clzd. Eski moda ve solgun. Mo
dem ya da halojen deildi. Reacher ne eildi. Farlar yakla
maya devam ediyordu. Reachern yanndan geti.
Pikap.
Ayn ikili numara ekildi. Reacher sol yumruunu, Tumer
da baparman kaldrd.
Pikap yavalad.
Durdu.
Tumer ne kt ve yolcu penceresinden ieri eilip konu
maya balad. Reacher da ona doru hzla yryordu.

Bu kez Juliet, Romeoyu arad. Bu pek alldk bir durum de


ildi. Genelde son dakika haberleri Romeodan gelirdi. Fakat
i ykleri deimiti. Bazen Julietin de verecek haberleri olu
yordu.
Winchestera kadar hi iz yok, dedi.
Romeo, Eminler mi? diye sordu.
ok dikkatli bir ekilde kontrol ettiler.
Tamam ama blgeden aynlmasnlar. O otobs hatt eli
mizdeki en iyi ihtimal.
Pekala.

Reacher pikabn yanna geldiinde nefes nefese kalmt. Pi


kap, eski bir Chevrolet idi. Dz, klasik, getir gtr ileri iin
Asla Geri Dnme 179

kullanlan modeldi. ofr de yetmi yalarnda cingz bir ih


tiyard. Bir deri bir kemik kalmt. Satan da beyazd ve epey
dklmt. Tuper, Bu beyefendi West Virginiada Mine
ral County blgesine gidiyor. Keyser denen yere yaknm. O
da Maryland jattna pek uzak saylmazm, diyerek ofrn
sylediklerini aktard.
Bunlann hibiri Reacher iin bir anlam ifade etmiyordu.
Yine de West Virginiann Virginiaya kyasla daha iyi olabile
ceini dnd. Tumern yanna gelip pencereden ieri bakt
ve Bizi arabanza alrsanz minnettar oluruz, efendim, dedi.
Yal adam da, Atlayn da gidelim, diye karlk verdi.
ki kiilik bir koltuk vard ama ierisi dard. nce Tumer
bindi. Reacher da kapya yanak oturursa kadnla ofr ara
snda yeterli alan kalm olacakt. Koltuk yumuak, arabann
ii de scakt. Motor sesi, aracn iyi durumda olduunu syl
yordu. Altm kilometre hzla gidebiliyor olmas sevindiriciy
di. Bu hzla giderse mrleri yolda geecekti.
Yal adam, Nereye gidiyorsunuz bakalm? diye sordu.
aryoruz, dedi Reacher. Ohiodaki gen ifti dnd.
Krmz Silveradoda kpekleri ile taklan ift. O yzden her
yer iimizi grr.
Ne tr bir i aryorsunuz?
Bylece klasik bir otostop sohbetine daldlar. Yan gerek,
bolca abart dolu kvrma laflar. Reacher, ordudan aynlal uzun
sre olmutu. Ve mecbur kalnca bulabildii her trl ite a
lmt. Gece kulplerinin kaplarnda koruma oldu. Yzme
havuzlann temizledi. Kereste iine girdi. Bina ykmlarnda
alt. Elma toplad ve dolu kutulan kamyon kasalanna ta
d. Ve btn bunlar hayat boyunca yapt tek i bunlarm
gibi anlatt. Tumer da garsonluktan ve ofis ilerinden bahset
ti. Ayrca kap kap dolap atal bak seti sattn anlatt.
Reacher btn bunlann lise ve niversite yllannda akamlan
180 Lee Child

ve hafta sonlan yapt ilere dayandn tahmin ediyordu.


Yal adam Carolinasta ttn iftilii yaptndan bahsetti.
Kentuckyde atlan vard. West Virginiada kmr tamt ve
on sekiz tekerli aralan kullanmt.
Winchester geride brakp iki kez 1-81 yolundan getiler ve
sonra eyalet yolundan doruca Appalachian blgesine girdiler.
Buras Shenandoah Dalanmn kuzeydeki son yamalanyd.
Yol, Georges Peak ynnde yoku kar misali ykseliyor ve
virajl bir hal alyordu. Arabann motoru zorlanmt. Farlann
clz klan, kesin dnlerde bir o yne bir bu yne dyor
du. Gece yans olduunda West Virginia snrlanndaydlar.
Hl vahi doann iinde ve tepelerdelerdi. Aalkl yollardan
geip uzaklardaki Allegheniese doru gidiyorlard.
Reacher aniden bir ate grd. Bat ynnde. Yolun g
neyinde ve hafif tepenin aasnda. San ve turuncu bir alev,
siyah gkyznn aksine scack ve davetkar grnyordu.
Capon Bridge adnda uyuyan bir ehirden getiler. Atee yak
layorlard. Birka kilometre ilerideydi. Birden daha da yak
na geldi. nk yol o yne kvrlmt.
Reacher, Sizin iin sakncas yoksa bizi burada indirebi
lirsiniz, efendim, dedi.
Yal adam, Burada m? diye sordu.
yi bir yer.
Ne iin?
Bence bizim ihtiyalarmz karlayacaktr.
Emin misin?
Burada inebilirsek ok mutlu oluruz.
Yal adam bir eyler syledi. Kukulanmt. Ne olup bit
tiini anlamad. Ama ayan gazdan ekti ve pikap yavala
d. Tum er da ne olup bittiini anlamyordu. Yannda oturan
R eachera deli bir adama bakar gibi bakyordu. Pikap durdu.
Dan tepesinde, sa ve solu aalk olan bir yerde durdu.
Asla Geri Dnme 181

Reacher kapy at ve dar kt. Tumer da indi. Yal adama


ok teekkr edip, el salladlar ve pikap uzaklatnda zifiri
karanlkta yan yana durdular. Her yer sessizdi ve hava buz
gibiydi. Tlmer, O scack arabadan neden indiimizi ve u
anda niy^ bir da banda olduumuzu anlatmak ister misin?
diye sordu.
Reacher ileriyi iaret etti. Sol taraftaki atei.
unu gryor musun? dedi. te o bir ATM.
27. BLM

Yolun kvrmn izleyerek ilerlediler. Batya, biraz da gneye


doru yryorlar, her admda atee biraz daha yaklayorlar
d. Sonunda ayn hizaya geldiler. Tepenin yamacndaki aa
lklara doru yaklak iki yz metre gitmeleri gerekecekti.
On metre ileride, solda, tal bir yol balyordu. Bir tr araba
yoluydu. Tepelere doru uzanyor ve aalarn arasna giri
yordu. Tumer, Reacherm gmleini bedenine skca sard
ve allklarn birbirine srtnmesi ile kan ylesine bir
ate, dedi.
Yanl mevsim, dedi Reacher. Ve yanl yer. Burada a
llklardan yangn kmaz.
Ne peki?
Neredeyiz biz?
Bat Virginia.
Doru. Her yere kilometrelerce uzak, ormanlk bir yer. Bu
ate de bizim beklediimiz ve aradmz ey. Fakat mmkn
olduunca sessiz olmalsn. Atein banda biri olabilir.
tfaiyeciler vardr muhtemelen.
Burada olma ihtimali olmayan tek grup itfaiyecilerdir,
dedi Reacher. Bu konuda garanti verebilirim.
Tal yoldan yrmeye koyuldular. Talar sk olmad
Asla Geri Dnme 183

iin zerlerine basldka epey ses kartyorlard. Yrmeyi


de epey zorlatryorlard. Araba ile gitmek, yrmekten daha
iyi bir fikirdi. Her iki taraftan da aalarla evriliydi. Bazlan
am aacyd ama bazlan kn yapraklann dken cinsten ol
duktan i/n dallan plak kalmt. Tal yol nce saa, sonra
da sola doru kvrld. Hafif yoku yukan gider gibi ykseli
yordu. Yolun sonunda da ate vard. Atein ssn imdiden
hissetmeye balamlard. Bir yerlerden de belli belirsiz bir
kkreme ve atrt sesleri geliyordu.
imdi ok ama ok sessiz ol, dedi Reacher.
Yolun son dnemecinden sonra aalklar ortasnda bir
akla ktlar. nlerinde yklmak zere otan eski bir ahr
benzeri yap vard. Sol taraflannda da yine yklmak ze
re otan eski bir baraka duruyordu. Her iki bina da ahaptan
yaplmt. Yllar iinde deien hava koullar ahab adeta
rtmt. Sa taraflarnda ve epey ilerilerinde de ate ya
nyordu. Tekerleri otan alak ve dikdrtgen bir yap zerinde
ykseldike ykseliyordu. San, mavi ve turuncu alevler al
alp ykselirken yanlanndaki aalar da yanyor ve iin iin
kavruluyordu. Gri bir duman, atein etrafnda dans eder gibi
ykselip karanln iinde yitip gidiyordu.
Bu da nesi? diye sordu Tumer fsldayarak.
u eski bilmecede de derler ya, dedi Reacher fsldaya
rak. Bir meth laboratuvannm atei ile kavgal boanmalar
neden birbirine benzer?
Bilmiyorum.
Gnn sonunda biri evinden olur.
Yani buras bir meth laboratuvan m?
Laboratuvaryd, dedi Reacher.
O yzden itfaiyeci filan yok, dedi Tumer. Yasad bir
operasyondu. O yzden kimseyi aramadlar.
Zaten arsalar da itfaiyeciler gelmezdi, dedi Reacher.
184 Lee Child

Atee verilen her meth laboratuvanna gitselerdi, baka hi


bir i yapamaz hale gelirlerdi. Meth laboratuvarlan, kazalara
davetiye karr.
nsanlar nerede?
Muhtemelen bir kii vardr. O da buralarda bir yerdedir.
Aklktan geip ateten uzak durarak barakaya ilerlediler.
Aalara yakn duruyorlard. Duman havada szlyor ve et
raflarnda paganlar gibi dans ediyordu. Ate adeta kkryor ve
elli metre telerinde kendi kendine hararetleniyordu. Baraka
tek katlyd ve arka tarafnda muhtemelen tuvalet olarak kul
lanlan bir ek yap vard. kisi de botu. Kimseden eser yoktu.
Ahr, iine iki araba alacak kadar geniti. Ve iinde iki araba
vard. Biri byk krmz ve yepyeni bir Dodge pikapt. Teker
leri kocamand ve jantlar krom kaplyd. Dieri de st alr
bir krmz spor arabayd. Chevrolet Corvette. Cilalanm ve
prl pnld. Egzoz borular, Reachern yumruklar kadar b
ykt. O da ya yeni ya da yeniye yaknd.
Reacher, Bu kasabalnn ileri iyi gidiyor, dedi.
Hayr, dedi Tumer. Pek iyi saylmaz.
Atein olduu taraf iaret etti.
Atein sard ve iskelete evirdii treyler alenen grle
biliyordu. Alevler, tekerli yap zerinde alalp ykseliyor ve
ardnda yanp kl olmu ykntlar brakyordu. Treylerin ha
fif yuvarlak eklinden eser kalmam, dmdz bir halde yere
sfr olacak kadar kmt. Yerde yanmakta olan yuvarlak
bir cisim daha vard. Ondan kan renkler ve younluk, dier
alevlere gre farklyd. Alevlere dikkatli bakldnda, atete
evrilen bir kuzunun etrafn saran alevlerin yz kat daha b
yn anmsatt grlyordu.
Sanrm, laboratuvann kurtarmaya alm, dedi Reac
her. Ama samalam. Bu gibi durumlarda yanmasna msa
ade etmek en akllca i olur.
Asla Geri Dnme 185

Ne yapacaz? diye sordu Tumer.


Para ekeceiz, diye yantlad Reacher. ATMden. Bu
rada ortalamann stnde saylabilecek bir treyler varm.
Adamh iki gzel arabas olduu da gz nnde bulunduru
lunca/para ekme st limitimiz epey yksek olacak demektir.
lm bir adamn parasn m alacaz?
Artk ihtiyac olmad aikar. stelik bizim de yalnzca
seksen sentimiz var.
Fakat bu bir su.
Suu oktan ilemiler zaten. Adam bir uyuturucu sat
csym. Paray biz almazsak polisler alacak. Ki yarn burada
olurlar. Ya da yarndan sonra.
Para nerede?
te iin elenceli ksm bu, dedi Reacher. Paray bul
mak.
Bunu daha nce de yaptn, deil mi?
Genelde adamlar hl hayatta olurdu. Planm Union Stati
on arkasnda bir yrye kmakt. Milli Gelirler Tahsil Da-
iresindenmiim gibi yapacaktm. Ne de olsa biz de hkmet
alanyz.
Bu korkun bir ey.
Bu geceyi bir yatakta uyuyarak geirmek ister misin? Ye
mei yarna m brakalm?
Tanrm, dedi Tumer.

Fakat o da Reacher gibi her yeri iyice arad. nce barakay ara
dlar. erisi havaszd. Mutfakta gizlenmi bir ey bulamadlar.
Dolaplarn iinde gizli blme ya da fasulye konservesi gibi du
ran bir kumbara kmad. Un tenekelerine gml bir ey ol
mad gibi duvardaki oyuklara saklanan bir defineye de ulaa
madlar. Oturma odasnda da bir ey yoktu. Yerde gizlenmi bir
deme kapa ya da kitaplar arasnda bir zula bulunmuyordu.
186 Lee Child

Koltuk minderleri ve baca da bo kt. Yatak odasnda da bir


ey yoktu. Yatak iine para saklandn gsterir bir ize rastla
madlar. Komodinin kilitli ekmesi bulunmuyordu. Ne gardrop
stnde bir zula ne de yatak altnda bir kutu vard.
Tumer, imdi nereye bakacaz? diye sordu.
Reacher da Bunu daha nce dnmeliydim, diye yant
lad.
Neresi?
Bu adam iin en kendine zel yer neresi olabilir?
Bence buras tamamen ona zel bir yermi. Her yere mil
yonlarca kilometre uzakta.
Ama en zel yer neresi?
Tumer o anda anlamt. Ban onaylamasna sallad. D
tuvalet.

Paralar d tuvaletin tavanndayd. Tam tuvaletin stnde


yanltmak iin konmu bir panel duruyordu. Reacher paneli
skt ve Tumera uzatt. Alan bolua kolunu uzatp eliy
le sa solu yoklad. Sonunda plastik bir leen buldu. Da
r kard. Bu tip plastik kaplar daha nce ev eyalar satan
dkkanlarda grmt. inde yaklak drt bin dolar vard ve
hepsi yirmilikler halinde destelenmiti. Dodge ve Corvettein
yedek anahtarlar, arazinin tapusu ve William Robert Claugh-
ton adnda bir erkek ocuun doum sertifikas da oradayd.
William Robert Claughton, krk yedi yl nce Bat Virginiada
domutu.
Billy Bob, dedi Tumer. Huzur iinde uyu.
Reacher anahtarlar eline alp sallad ve Pikab m, spor
arabay m alyoruz? diye sordu.
Adamn arabasn da m alacaz?
Arabalar zaten alnt, dedi Reacher. Ruhsatlan burada
deil. Muhtemelen tornavida ile konta altrp arabalan
Asla Geri Dnme 187

alyor ve satp borlarn dyordu. Arabalar almazsak alter


natifimiz yrmek olacak.
Tumer bir saniye kadar sessiz kald. Yrmek imkansz,
diye dn/d ve ban iki yana sallayp omuz silkerek, Tabii
ki spor arabay alacaz, dedi.
Paray ve Corvettein anahtarm alp geri kalann d tu
valetin tavanna kaldrdlar. Ahra yryp paray Corvettein
bagajna koydular. Aalarn ortasndaki akla baknca, az
ilerideki alevlerin hl tm gleriyle etraf sardn grdler.
Reacher arabann anahtarlarn Tumera doru att ve yolcu
koltuuna geti. Tumer motoru altrd ve farlar yakt. Son
ra da emniyet kemerini takt.
Bir dakika sonra anayola kmlar ve gecenin karanlnda
batya doru yol almaya balamlard. Hzl, scak, rahat ve
zenginlerdi.
28. BOLUM

Tumern arabaya almas yaklak bir buuk kilometre sr


d. Sonra hzn arttrd ve virajlar alrken kusursuz bir ritim
yakalad. Araba, srcsnde byk, alak, salam ve acma
szm gibi bir his uyandryordu. Farlarnn nlerinde
sper beyaz bir aydnlk yaratyordu. Geride de epey grl
tl bir V8 sesi brakyorlard. Ksa bir sre sonra yoldan
sapmalyz, dedi Tumer. Bu yolda daha fazla ilerleyemeyiz.
Berryvilleden geen arabalardan biri FBIa aitti sanrm. Sen
de grdn m?
Crown Vic mi? diye sordu Reacher.
Evet, dedi Tumer. O yzden otobs hattndan yeterince
uzaklamalyz. zellikle de eski pikaptaki yal adam bizi ne
rede indirdiini anlatacak olursa iimiz zorlar. Adamn bizi
indirdii yeri unutmasna imkan yok.
Polislere tek kelime etmeyecektir. Adam Bat Virginiada
kmr kaakl yapyor.
Kaps gk arabadaki adamlarla konuabilir. Adamn
gzn korkutabilirler. Ya da para teklif ederler.
Tamam, o halde gneye gidelim, dedi Reacher. Gney,
k aylarnda hep ok gzel olmutur.
Tumer iyice gaza bast ve egzozdan kan ses de artt. yi
Asla Geri Dnme 189

bir araba, diye dnd Reacher. Belki de Amerikan yolla


r iin tm dnyada retilen en ideal arabayd. Geri byle
olmas da g^yet mantklyd. nk Amerikan meneili bir
arabayd. Biirden glmsedi ve Hadi, klimay en scak ayara
getirip arabann stn aalm, dedi.
Tumer, Bu durumdan cidden keyif alyorsun, deil mi?
diye sordu.
Neden keyif almayacakmm? Radyoda dinlediimiz
rockn roll arklarnn szlerini yaar gibiyiz. Hzl bir ara
bam, cebimde param ve bir kez olsun yanmda yoldam var.
Tumer, klimay en scak ayara getirdi ve arabay yol ke
narna ekip durdu. Arabann stn amak iin dmeleri
kurcalad ve sonunda aradn bulunca arabann st ald.
Gecenin serinlii ve temiz hava sard etraflarn. Koltuklarn
da iyice ne kayarak oturdular ve yeniden yola koyuldular.
Arabadan aldklar sr keyfi ikiye katland. Hz, aydnlatma,
ses. Reacher glmsedi ve te hayat bu, dedi.
Tumer da, Aslnda bu hayata alabilirim, dedi. Ama bir
seim hakk verilmesini tercih ederim.
O hakka kavuacaksn.
Nasl? Elimizde hibir ey yok ki.
Tam olarak bir ey yok diyemeyiz, dedi Reacher. Orta
da bir tuhaflk olduu aikar. Ayrca bir dizi de prosedr bil
gisine sahibiz. Hepsini bir araya getirdiimizde balang iin
yeterli karmlara ulam oluyoruz.
Ne gibi mesela?
Weeks ve Edwards, Afganistanda ldrld. Ama ne
seni, ne beni, ne de Moorcroftu Amerikada ldrebildiler.
Geri Moorcroft lebilirdi ama kurtuldu. Bakentin gney
dousunda bir adam dvmekle, yolda kendisine rastgele ate
almas arasnda byk bir fark olmazd. Ben de lebilirdim.
nk ldmde yokluumu kim fark edecekti? Sen de le-
190 Lee Child

bilirdin. Bir eitim kazas denirdi. Ya da silahn temizlerken


dikkatsizlik etmi olabilirdin. Yine de o yoldan gitmemeyi ter
cih ettiler. Bu yzden D.C.dekilerin yreksizlik gsterdikleri
karmn yapabiliriz. Bu da dier mesele ile bir araya getiri
lince ortaya kan tablo hi de fena deil.
Dier mesele de ne?
Cayman Adalarnda bir bankada nasl hesap alacan
biliyor musun?
stesem renebilirim.
Aynen. Bilgisayarda aratrma yaparsn ve birka telefon
aarsn. Sonra da istediin bilgiye ular ve iini halledersin.
Peki, bunlar yapmak ne kadar zamann alr?
Belki bir hafta.
Ama bu adamlarn ilemleri yapmas bir gn bile srme
di. Muhtemelen bir saat iinde hallettiler. Senin adna sabah
10da bir hesap almt bile. Bu da ortada sregelen bir iliki
olduunu gsterir. Bankaya ne istediklerini sylediler ve is
tekleri yerine getirildi. Dzgn bir ekilde ve annda. Hibir
soru sorulmad. Demek ki bankann oka paralan olan st
dzey mterileri. Ki biz bunu zaten biliyoruz. nk srf seni
yakalatmak iin 100 bin dolan gzden kardlar. Bylesine
byk bir miktann uup gitmesini umursamadlar. Planlann
uygulayp paray senin hesabna transfer ettiler. Geri alacak-
lannm garantisi yoktu. Bu paraya kant olarak el konabilirdi.
yle olmasa bile sonrasnda paray geri almaya alacakla
rn sanmyorum. Ne diyeceklerdi ki? Ah, bu arada hesaptaki
100 bin dolar batan beri bizimdi ve geri almamz lazm m
diyeceklerdi?
Yani, kim bunlar? diye sordu Tumer.
Bunlar ok dzgn adamlar. Kendilerine fazlaca para
kazandran bir tezgah kurmu ve sekiz bin mil tedeki
Afganistanda her trl kargaay kartacak emirleri vermeye
Asla Geri Dnme 191

hazrlkl kimseler. Her eye ramen kendi kaplarnn n


nn tertemiz olmasn isterler. Yurtd bankalarn yetkilileriy
le onlara yn adlan ile hitap edecek kadar samimiyet kurmu
ve finandal ilerini bir haftada deil de bir saatte hallettirecek
adamlar. stedikleri askeri birlikte yllar yllar ncesine ait
dosyalan gn na kartabilecek ve izin kendilerine kadar
srlmesini engelleyecek karakterler. Tahminime gre Was-
hington D.C.de yani bakentte st dzey ynetim kadrolarn
da bulunan subaylar.

Tumer, Romney adndaki bir ehri getikten sonra sola dn


d ve onlar tepeler arasndaki bir yoldan gneye gtrecek
kk bir yan yola sapt. Bylesi daha gvenli, diye dnd
ler. 1-79 anayoluna yaklamak istemiyorlard. Orada devriye
arabalar sayca fazlayd ve gece bile grev bandalard. ok
sayda yerel polis, belediyelerinin gelirini arttrmak adna hz
limitini aan her srcy yakalamak hayaliyle yollardayd.
Medeniyet yaplanmasndan uzak tek yan yolda ilerlemenin
birtakm olumsuz taraflar da yok deildi. Benzin istasyonu
ve kahve alabilecekleri mola yerleri yoktu. Yemek yemek iin
yerler olmad gibi konaklayabilecekleri motel bulmalar da
mmkn deildi. Ackm, susam ve yorulmulard. Araba
nn motoru devasayd ve benzinin yeterli olup olmayacan
anlayacaklar bir yakt gsterge paneli grememilerdi. Yolun
dnemecindeki levhada otuz kilometre sonra bir yerleim ye
rine gelecekleri vadediliyordu. Yan yolda yapabilecekleri hz
gz nnde bulundurulduunda nlerinde yarm saatlik bir
yol vard.
Tumer, Bir du alp yemek yiyebilmek iin adam ldre
bilirim, dedi.
Muhtemelen yle yapman gerekecek, diye yantlad R e
acher. Gittiimiz yer, g eceleri uyumayan ehirlerden biri ol-
192 Lee Child

mayacaktr. Muhtemelen henz uyanamam gei yerlekele-


rinden biridir.
Nasl bir yer olduunu asla renemediler. Oraya ulaama
dlar nk bir dakika sonra yan yollarda karlalmas muh
temel bir baka sorun eidi ile yz yze geldiler.

11793275
/
/
1 29. BLM

Tumer viraj ald ve aniden frene bast. nk tam nlerinde


uzanan asfalt yolda krmz renkli yol ikaz iaretleri dikiliyor
du. kaz iaretlerinin ardnda ve biraz ileride bir baka iaret
daha duruyordu. Ayrca olmas gerekenden farkl ynlere ia
ret eden far klar grlyordu. Bir ift far, dikey bir ekilde
doruca gkyzn iaret ederken dier ift far da yatay ekil
de trafik ak ynn aydnlatyordu.
Tumer ikaz iaretleri arasnda sol ve sa yaparak durdu.
Egzozdan son bir ses ykseldi. Gkyzne dnk dikey far
klar arampole yuvarlanm bir pikaba aitti. Egzoz borusu
zerine dikilmi gibi duruyordu. Alt taraf aka grlyor
du. Karmak bir mekanizmas vard ve kirlenmiti.
Yatay farlar baka bir pikaba aitti. Yarm tonluk salam bir
ift sral pikapt. O da doru aya gelecek ve arkas devrilen
pikaba bakacak ekilde park edilmiti. ekme kancasna ksa
ama ar bir zincir taklmt. Zincirin dier ucu da egzozu
zerinde duran pikaba balyd. O yzden ksa zincir dikine
duruyordu ve gerilmiti. Reacher, amalarnn dikey pikab
yatrp drt tekeri stne getirmek olduunu tahmin etti. Son
rasnda yola devrilen bir aac eker gibi srkleyerek aram
polden karacaklard. Fakat geometrik olarak zorluk yaaya
194 Lee Child

caklard. Zincir ksa olmak zorundayd. nk yol darackt.


Zincirin ksa olmas den pikabn burnunun yarm tonluk
pikabn arkasna decei anlamna geliyordu. Tabii yarm
tonluk pikap hareket etmeye devam edip yolu aarsa durum
deiirdi. O aamada da kendisinin kar taraftaki arampole
yuvarlanma riski vard. Olduka karmak bir otomobil balesi
icra edilecei kesindi.
Olay mahallinde adam vard. Biri yol kenarna oturmu
bo bo bakyordu. Dirsekleri dizlerinde, ba nne eik hal
deydi. arampole yuvarlanan pikabn ofr bu olmal, diye
dnd Reacher. Kazadan sonra oka girmiti. Belki hl
sarhotu ya da uyuturucunun etkisi altndayd. Belki de ikisi
birden. Dier iki adam onun kurtarclaryd. Biri yarm tonluk
pikabn iindeydi. Dirseini kapya dayam, arkasna bak
yordu. Dieri de bir o yana bir bu yana yryor, operasyon
iin ynlendirme yapyordu.
Her gn yaanan olaylardan biri, dedi Reacher kendi ken
dine. Ya da her gece yaananlardan m demeliydi? Gereinden
fazla bira tketimi ya da fazlaca ot iimi ve belki de ikisinin
beraber kullanm sonucu karanlk ve virajl bir yolda keyi
sert ve hzla dnen ofr panikle frene basar; pikabn arkas
bo olduu iin arka tekerleri kilitler ve hele de kn buzlan
ma varsa kendi etrafnda tam tur dnerek arampole yuvar
lanr. Sonra tuhaf bir ekilde aratan kar, srnerek yukar
trmanr ve cep telefonu ile birilerini arayarak byk bir aracn
gelip onu oradan karmasn bekler.
Pek ok kii iin nemsiz bir vakadr. Sradanlamtr.
Blge halkndan olduu belli olan adamlarn, geometrik zor
luklara ramen ne yaptklarn biliyor gibi bir halleri vard.
Belki de bunu daha nce yapmlard. Hatta birden fazla kez.
Reacher ve Tumer, be dakika kadar bekleyeceklerdi. Belki de
on dakika. Hepsi bu kadard.
Asla Geri Dnme 195

Fakat yle olmamt.


Yol kenarnda bo bo bakan adam birden yeni gelen araba
nn farlarn fark etti ve ban kaldrd. Gzlerini kst ve yola
bakt. bnra baklarn kard.
Ardndan dnp bir daha bakt.
Glkle ayaa kalkt ve bir adm att.
Bu, Billy Bobun arabas, dedi.
Bir adm daha att. Ve bir daha. Sonra arabadakilere kt
kt bakt. nce Tumera, sonra da Reachera. Ayan yere
vurdu ve sa kolunu etrafn saran sinekleri kovalyormu gibi
saa sola savurdu. Ve O arabada ne aryorsunuz siz? diye
kkredi.
Kelimeler azmdan bouk kmt. Bunun sebebi dilerinin
kt durumda olmas olabilecei gibi, kendisinin hl alkoln
ya da uyuturucunun veya her ikisinin birden etkisinde olmas
da olabilirdi. Reacher pek emin olamyordu. Operasyonu yn
lendiren adam da konuya ilgi gstermeye balad. Sonra yarm
tonluk pikabn direksiyonundaki adam da aracndan inip dar
kt. adam, Corvettein metre kadar nnde yarm ay
eklinde bir pozisyon ald. Hepsi srm gibiydi ama kollarn
kaldracak halleri yoktu. Kareli kumatan kolsuz gmleklerinin
altna ten rengi svetrt giymilerdi. Mavi kot pantolonlar ve
botlar da kyafetlerini btnleyen dier paralard. Hepsinin
banda yn bere vard. Bo bo bakan adam 1.70 boylannday-
d. Operasyonu ynlendiren yaklak 1.77 olabilecekken, yarm
tonluk pikabn ofr 1.83 gibi duruyordu. Katalogdan giysi
seecek olsalar small, medium ve large semeleri gerekecekti.
Ve tabii ucuz bir eyler almalar gerekeceini de belirtmek ge
rekirdi.
zerlerine sr ve ge, dedi Reacher.
Tumer arabay altrmad.
Pikabn ofr, Bu Billy Bobun arabas, dedi.
196 Lee Child

Bo bakan adam da Ben onu syleyeli ok oldu, diye


bard yine bouk bir sesle.
Gerekten var gcyle barmt.
Belki de kazadan sonra iitme kayb yayordu.
Pikabn ofr, Neden Billy Bobun arabasn kullanyor
sunuz? diye sordu.
Reacher da, Bu benim arabam, dedi.
Hayr, deil. Plakasndan tandm.
Reacher, emniyet kemerini zd.
Tumer da kendisininkini.
Reacher, Billy Bobun arabasn kimin kullandndan
size ne? diye sordu.
nk Billy Bob bizim kuzenimiz, dedi adam.
yle mi?
phen olmasn, dedi adam. Claughtonlar yz yldr
Hampshire Blgesindelerdir.
Koyu renk takm elbiseleriniz var m?
Neden?
nk cenazeniz var. Billy Bobun artk arabalarla ii
kalmad. Bu gece laboratuvan havaya utu. Zamannda dar
kamad. Biz de yoldan geiyorduk. Onun iin yapabilecei
miz hibir ey yoktu.
Adamlarn de bir sre sessiz kald. Olduklar yerde k
prdandlar ve gerildiler. Yere tkrenler oldu. Pikabn ofr
olan adam, Yapabileceiniz bir ey yoktu ama arabasn al
dnz yle mi? diye sordu.
Arabay baka bir ama iin kullanmaya karar verdik di
yelim.
Daha bedeni soumadan m?
O kadar bekleyemezdik. Oras cehennem gibi alev alevdi.
Soumas bir ya da iki gn srer.
Adn ne senin, aalk herif?
Asla Geri Dnme 197

Reacher, dedi Reacher. Reacherlar be dakikadr Hamp


shire Blgesindeler.
Arabay ^lyor musun?
Alyorum denemez. Siz gnll olarak veriyorsunuz as
lnda. /
Belki de yangn siz kardnz.
Biz yapmadk. Dostumuz Billy Bob zaten tehlikeli bir iin
iindeydi. Su testisi su yolunda krld. Araba iin de ayn ey
geerli. Kolay kazanlan kolay kaybedilir.
Arabay alamazsnz. O, bizim olmal.
Reacher kapy at. Ayaklarn yere salam basp ayaa
kalkt. Yerden on santim yukarda olacak ekilde oturmaya
alkn poposu koltuktan ayrlnca 1.96hk boyu ile dikili-
verdi karlarna. Ak kapnn etrafndan dolat ve ne y
ryp durdu. adamn izdii yarm ayn tam merkezin-
deydi.
Miras haklan zerine tartmayalm, dedi.
Pikabn ofr de, Peki, paras ne olacak? diye sordu.
Zilyetlik mlkiyet hakknn en byk delilidir, dedi Re
acher. Bunlar, Dyerdaki sorgu odasnda Espinin syledii
szlerdi.
Parasn da m aldnz?
Bulabildiimiz kadanm.
O esnada bo bakan adam ne atld ve sa yumruunu f
keyle savurdu. Reacher geri ekilince adamn yumruu vzzz
sesiyle nnden geip gitti. Zarar verememiti. Sonra etrafn
saran sinekleri kovalar gibi kendi sa kolunu saa sola savur
maya balad. Bo bakan adam, Reachern pantomimine hay
retler iinde bakyordu. Reacher tam o esnada sol avu iiyle
tam beresinin altnda denk gelecek ekilde adamn kafasna
vurdu. Tpk emektar bir polisin mahallenin serseri ocuunu
pataklamas gibi. yle bir dokunuverdi, o kadar. Yine de bu
198 Lee Child

hamle adamn kafasna tfekle vurulmu gibi yere ylmasna


neden oldu. Yere yapt ve ylece kprdamadan kald.
Yanm tonluk pikabn ofr olan adam, Tarzn bu mu
yani? dedi. nce kk olandan m balarsn?
Ben balamadm, dedi Reacher. lk hamle ondan geldi.
Yoksa sen de mi ayn hataya deceksin?
Hata olmayabilir.
Olabilir, dedi Reacher. Sonra adamn arkasna bakt ve
baklar arampoldeki araca kenetledi. Kahretsin, o ey bi
razdan aa srklenip gidecek, dedi.
Adam arkasn dnmedi ve araca bakmad. Gzlerini
Reachera odaklamt.
yi denemeydi, dedi. Ama dnk ocuk yok karnda.
Reacher, Dalga gemiyorum, geri zekal, dedi. Gemi
yordu da. Yanm tonluk pikabn anzman skntl olabilirdi.
Belki de adam aratan inince pikap biraz kaymt. Sebebi ne
olursa olsun, zincir daha da ok gerilmiti. Koptu kopacak
t. Adeta inliyordu. Dikey duran pikap da dengesini yitirmek
zereydi. Bir flemeyle ii bitmiti.
Kimse flemedi ama tam o esnada esen rzgar beklenen
hamlenin gereklemesini salad.
Rzgar arampole yuvarlanm olan pikab tutan aacn
dallanm sallad ve dikey duran pikabn egzozu, tam altndaki
kk talarn zerinde kayd. Zincir gevedi ve dikey duran
pikap ne doru dmeye balad. Milim milim ne eiliyor
du. Ve nihayet geri dn olmayan noktaya gelmiti. Hzla
ne eildi ve yanm tonluk pikabn arkasna byk bir grlt
ile dt. yle olunca yanm tonluk pikabn demirden moto
runun asfalta yapmas da kanlmaz oldu. Hemen altndaki
dingil knld. Yanm tonluk pikabn tekerleri arpk bacaklar
gibi yanlara alverdi. Dier aracn tekerleri de knlan direk
siyon rotu nedeniyle bir o yana bir bu yana bakyordu. Zincir
Asla Geri Dnme 199

yere dt ve arampolden kan kk pikap, byk olann


arkasna binip kprdamayacak ekilde iyiden iyiye yerleti.
Seviiyor gibiler, dedi Reacher. Yanlyor muyum?
Kimse cevp vermedi. Kk adam hl yerdeydi. Di
er ikisi de nlerindeki yeni soruna odaklanmt. Aralann
ikisi de bu yaknlarda kprdayacak gibi deildi. Byk bir
vin ve ak kasa kamyona ihtiyalan vard. Reacher, yeni
den Corvettee bindi. nlerindeki ykm, yolu kapatyordu.
Tumern baka aresi kalmamt. Arabay geri vitese takt ve
iki ikaz iaretinin arasndan geerek geldii yola geri dnd.
30. BLM

Tumer, Adamlar bizim aranan ahslar olduumuzu renir


renmez telefona sarlacaktr, dedi. artl tahliye polisleri
ni haberdar edecekler ve her trl pazarl yapmaya raz ola
caklar. Bizi hapisten ka bileti olacak kullanacaklar kesin.
Hatta bundan sonra ileyecekleri ilk on sutan muaf tutulmay
bile talep edebilirler.
Reacher bayla onaylad. Yol sonsuza dek kapal kalma
yacakt. Er ya da ge bir baka yolcu durumu bildirecekti. Ya
da Claughton kuzenler kendilerini ihbar edecek ve alternatif
yollara bavuracakt. Polisler hemen gelecek ve kanlmaz
sorulan ynelterek malum yanta ulaacakt. Sonra da pazar
lklar yaplacak, takaslar gerekleecek, szler verilecek ve
dei tokular yaanacakt.
Bir sonraki gney yolunu dene, dedi Reacher. Yapabile
ceimiz baka bir ey yok.
Hl keyif alyor musun?
Hem de nasl.
Yirmi dakika nce getikleri iki eritli sessiz yola dndler.
Terk edilmi gibiydi. Sada ve solda aalar vard. nlerin
de ve arkalannda da bir hilik. Bir kpr vastasyla nehrin
zerinden getiler. zerinden getikleri Potomac Nehriydi.
Asla Geri Dnme 201

Kprnn ina edildii yer, nehrin dar ve sakin bir ksmyd.


Kuzeye doiu akyordu ve ileriden douya saparak ar ar
yoluna deyam ediyordu. Yolda trafik yoktu. Onlarla ayn erit
te yolculdk eden olmad gibi kar eritten geen de yoktu.
Ne k,me ses. Yalnzca Tumer, Reacher ve Corvette.
Reacher, Bu bir film olsayd, kovboy tam bu anda yana
n kar ve Ortalk ok sessiz, derdi, dedi.
Hi komik deil, dedi Tumer. Yolu evirmi olabilirler
di. Bir sonraki dnemete bir eyalet polisi ile karlaabiliriz.
Ama yolu eviren olmamt. Bir sonraki dnemete ya da
bir sonrakinde de kimseyi grmediler. Yol dnemelerle iler
ledi. Biri bitiyor, dieri balyordu. Art arda gelen sevimsiz
somlar gibiydi.
Tumer, Senin yaam tarzm nereden biliyorlar? diye
sordu.
Kim?
st dzey ynetim kadrolarnda bulunan subaylar.
yi bir som.
Senin nasl yaadn biliyorlar m?
Seni daha nce bulamamlard. imdi de bulamazlar.
Ordu sulu takibi yapmaz. Yapsa da seni bulamaz.
Krsalda bir iftlik satn almadm biliyor gibiler. Hatta
Kkler Ligine koluk yapmadm ve kendi sebzelerimi
yetitirmediimi. Kendime ikinci bir kariyer yaratmadm
biliyor gibiler.
Ama nasl biliyorlar?
Bir fikrim yok.
Dosyan okudum. inde pek ok iyi olay vard.
Pek ok da kt olay.
Belki kt, iyidir. Bililerinin ilgisini ekmek iin yani.
Kiisel zelliklerin bakmndan. Alt yandan beri seni izli-
yorlarm. Benzersiz karakteristik zellikler sergilemisin.
202 Lee Child

Benzersiz deil.
Nadir rastlanan diyelim o zaman. Tehlike annda giriken
bir karlk vermisin.
Reacher bayla onaylad bu szleri. Alt yandayken
Pasifikte bir yerlerde bir Deniz Piyade ssnde sinemaya
gitmiti. ocuklar iin bir film gsterimi vard. Popler ol
sun da para kazandrsn diye yazlan cinsten kalitesiz bir bilim
kurguydu. Birden amurlu bir glden bir canavar kvermiti.
ocuk matinesindeki gen izleyiciler, gizli kamera ile grn
tleniyordu. Psikolojik operasyona ynelik bir deneydi. o
cuklarn hepsi, canavar grnce korkudan geri kat. Reacher
hari hepsi. Reacher, ekrana doru atld ve kavgaya hazr hale
geldi. Elinde de sustal aks vard ve oktan amt. Gz
lemleyenler, Reacherm canavara verdii tepkinin saniyenin
drtte iinde vuku bulduunu sylyordu.
Alt yanda.
Sustal aksn elinden aldlar.
Kendisini bir psikopat gibi hissetmesine yol atlar.
Tumer, West Pointte de iyi iler karmsn. Oradaki g
rev yllarn olduka etkileyici, dedi.
Olaylara ksk gzlerle geliigzel bakarsan, iyi olduu
nu syleyebilirsin. Ben ahsen pek ok uyumazlk ve bar
ar hatrlyorum. Pek ok kez yeri pmlm vardr.
Belki de kt, iyidir. Baz alardan. Farz edelim ki
Pentagonda bir yerde bir masa ii var. Diyelim ki birinin ii,
ileride belli bal olaylarda ilerine yarayabilecek belli bir tip
teki kiiyi izlemek. Uzun vadeli bir beklenmedik durum plan
lamas gibi. Sper gizli, yeni bir birim tarafndan ynetiliyor.
Gerektiinde varlklar inkar edilebilir. lerine yarayabilecek
personelin bir listesini tuttuklarn dnelim. Ortalk kart
nda kimi ararlar?
Grne gre asl film merakls enmisin.
Asla Geri Dnme 203

Filmlerde, gerek hayatta olanlarn dnda bir ey yaan


maz. rendiim nemli bilgilerden biridir bu. Bu tip senar
yolar kafadan atarak yazlmaz.
Speklasyon, dedi Reacher.
Ordunun ne olur ne olmaz diye izini srd yz, iki yz
ya da bin isimlik bir veri taban olmas imkansz m?
imkansz denemez sanrm.
ok gizli bir veri taban olmal. Pek ok nedenden tr.
Bu adamlar senin nasl yaadn biliyorsa ylesine yetkili
subaylar olamazlar. Son derece yetkili ve kdemli kurmay su
baylar olmalar gerekir. Kendin syledin. stedikleri birliin
dosyalarna eriebilirler.
Speklasyon, dedi Reacher yeniden.
Ama mantkl.
Olabilir.
Son derece yetkili ve kdemli kurmay subaylar, dedi Tur-
ner yeniden.
Reacher ban onaylamasna sallad. Kafasndan yaz tura
atyor gibiydi. Yzde elli, yzde elli. Ya doru ya da deil.

lk dnemecin sonunda Route 220 yoluna balandlar. Devam


etmekte olduklar yola kyasla daha geniti, daha dzd ve y
zeyi daha dzgnd. Pek ok ynden daha nemli bir yoldu.
Buras, dier yola kyasla ana arter yollardan biriydi. Otoban
denemezdi. nk yollar konusundaki hassasiyetleri, onlara
bu yolu farkl bir kategoriye koymalarn sylyor gibiydi.
Hayr, dedi Tumer.
Anlatk, dedi Reacher. Yolda benzin ve kahve bulma ih
timalleri vard. Ayrca yemek yiyebilecekleri yerler ve motel
ler. Polis olma ihtimali de vard tabii. Ya eyalet polisi ya da ye
rel polis. Belki de federaller. nk bu yolu haritada grmek
kolayd. Reacher, bir yerlerde bir konferans salonunda telala
204 Lee Child

toplanm bir grup olduunu hayal etti. Panik iinde uzanan


parmaklar, kat zerinde bir yerleri iaret ediyordu. Kaygl
sesler, nerelerde yollarn kapatldn anlatyordu.
Bir sonraki yola gireceiz, dedi.
Bu da onlara yedi dakika daha kazandrd. Yol hl botu.
Sada ve solda aalar. nlerinde ve arkalarnda hilik. Ne
k, ne de ses. Hibir ey olmad. Bir sonraki dneme daha
iyiydi. Haritada bakldnda nemsiz bir gri iz olarak belire
cekti. Ya da belki haritada grnmeyecekti bile. Tepelerde bir
yoldu. Bir nceki denemelerinde karlatklar gibi eski, dar,
tmsekli, virajl ve keskin dnleri olan bir yoldu. Her iki
tarafta da su gideri iin alm hendekler vard. Yolun bu ha
lini minnettarlkla kabullendiler ve karanln iine gmld
ler. Tumer, dar yollarda tutturduu ritmini burada da yakalad.
Hzn ayarlad ve etkili hareketler sergiledi. Reacher rahatlad
ve onu izledi. ofr koltuunda iyice arkaya yaslanmt ve
kollarn dmdz duracak ekilde ne uzatmt. Parmaklan
direksiyondayd. Yoldan gelen titreimleri parmaklanyla his
sediyor gibiydi. San kulaklannn arkasna kstrmt. Pedal
deitirirken baldrlanndaki kaslan grebiliyordu.
Koca Dog ka para kaldrmtr? diye sordu Tumer.
ok, dedi Reacher. Ama savunma zrval iin 100 bin
dolan havaya savuracak kadar ok deildir. Tabii dndn
buysa.
Fakat zincirin son halkas oydu. En stteki adam deildi.
Ana toptanc deildi. Knn sadece kk bir ksmn grm
olmal. O da on alt yl nce. ler deiti.
Konunun alnt ordu mallan ile ilikili olduunu mu d
nyorsun?
Olabilir. l Frtnas kaakl yaanmt o dnem. im
di de Afganistanda yaanyor olabilir. Benzer koullar. Benzer
frsatlar. Fakat malzeme farkl. Koca Dog ne satyordu?
Asla Geri Dnme 205

Ondan haberimiz olduunda on bir kasa SAW satyordu.


Los Angeles sokaklarnda m? Epey ktym.
O, Los Angeles Polis Departmannn sorunuydu. Benim
deil. j
Talibana SAW satabilirsin.
Ka para eder ki?
Drone satarsn o zaman. Ya da yer-hava fzesi. Olduka
fazla para eden eyler. Ya da MOAB bombalan. Senin zama
nnda var myd?
Benim zamanmda ok ve yayla savalyormu gibi konu
uyorsun.
Demek senin zamannda MOAB yoktu.
Hayr ama ne olduklann biliyorum. Byk ordonat hava
bombas. Bombalann bombas.
Termobarik aralar, nkleer silahlan saymazsak en etkili
silahlar. Ortadouda ok alcs var. Buna phe yok. O alc-
lann da ok paras var. Ona da phe yok.
Dokuz metre uzunluundalar. Ceketinin cebine atp ka-
ramazsm ki.
Daha tuhaf eylerin yaandn biliyoruz.
Tumer bir sre sessiz kald.
Reacher, Ne oldu? diye sordu.
Bunun bir hkmet politikas olduunu dn, dedi. Bir
ihtilaf grubunu dieri ile kar karya getiriyor olabiliriz. Bu
hep yaptmz bir ey.
Reacher bir ey sylemedi.
Tumer, Sen byle olabileceini dnmyor musun?
diye sordu.
in derinine inemiyorum. Hkmet ne isterse yapar. O
zaman neden senin ban 100 bin dolarla yakmaya alsn?
Neden seni ortadan kaldrmasn? Ve beni? Ve Moorcroftu?
Neden u anda Guantanamoda deiliz? Ya da lmedik? lk
206 Lee Child

gece motele gnderdikleri adamlar neden ilerinde o kadar k


tyd? Hkmetin yldz takm olmadklar kesindi. Adamla
r etkisiz hale getirirken alnmdan bir damla bile ter dklme
di. Daha batan neden ii skya almasnlar? Seni baka trl
de makamndan indirebilirlerdi. Weeks ve Edwards oradan
ekmeni emredebilirlerdi. Operasyonu durdurman ve ekil
meni emredebilirlerdi.
Byle yapmalar, otomatik olarak beni phelendirme
leri demek olurdu. Btn olay, spot klar altna ekme
leri anlamna gelirdi. Almak istemeyecekleri bir risk olurdu
bu.
O zaman daha iyi bir yol bulurlard. lke genelinde stra
tejik olarak bir geri ekilme srecini balatrlard. Yeil Alana
kadar herkesi ekerlerdi. Uyduruk bir siyasi neden ne srer
lerdi. Afganlann egemenliine sayg ya da bunun gibi bir ey
uydururlard. Bir dizi samalk bombardmanna tutarlard
sizi. Senin adamlarn da herkesle beraber geri gelirdi. Sen de
phelenmezdin. Her zamanki samalklardan biri olarak g
rrdn.
Yani ikna olmadn.
Bunlar bana ok amatrce geliyor, dedi Reacher. Dz
gn, st dzey, korkak insanlar. Onlar da ie fazlaca bulat
lar. O yzden kendilerini kurtaracak kim olduu belli olma
yan kolluk glerine gveniyorlar. Bu da bize hem kk bir
sorun, hem de byk bir frsat veriyor. Kk sorunumuz u
ki peimizdeki drt adam bizi Askeri nzibat ya da FBIdan
nce yakalamak zorunda olduklarn biliyor. nk biz de
boka batm durumdayz. Teknik adan. Katk filan ya. O
yzden yaptklar karmlara gre kendimizi kurtarmak iin
bildiimiz ne varsa teceiz. Bize kimse inanmasa bile sy
lediklerimiz bir dedikodu ya da bir ihtimal olarak ortalkta
dolaacak. Tabii bu adamlar ekstra bir inceleme balatmazsa.
Asla Geri Dnme 207

Kk sorunumuz bu. Bu drt adam peimizi brakmayacak.


Bundan eminim.
Peki, bpiyk frsat ne?
Ayn drt adam, dedi Reacher. Balarndaki patron her
kimse, onlar olmadan adeta kaybolur. Elleri ayaklan knlr.
Yardm alamayan ve izole edilmi konuma der. Bizim tara
fmzdan yakalanmaya hazr hale gelir.
Planmz bu mu? diye sordu Tumer. Drt adamn bizi
bulmasna izin vereceiz ve biz onlan yakalayacaz. Sonra
da oradan hareketle yola devam edeceiz, yle mi?
Bizim onlan yakalamamz ksm haricinde, evet, dedi
Reacher. Biz, onlann bize yapmay planladklar eyi yapa
caz.
Neymi o?
Onlan yeraltna sokacaz. Sonra da patronlannn bo
yere ulumasn dinleyeceiz. Ardndan da 110. BirlikTe u
ramann neden kt bir fikir olduunu tek tek aklayacaz.
31. BLM

Eyaletin ana blgelerinden biri olan Grant Countyyi getiler


ve izledikleri ssz yolda kilometrelerce kendi balarna yol
aldlar. Hz gstergesi elli ila altm arasnda gidip geliyordu.
Fakat yakt gstergesi sadece tek yne gidiyor ve epey hzl bir
d sergiliyordu. Yol kenarndaki bir tabela, Grant County
Havaalannn kilometrelerce uzakta ve buralarda bir yerlerde
de Petersburg adnda bir ehir olduunu gsteriyordu.
Tumer, Havaalan olan bir blgede, benzin istasyonu da
vardr, deil mi? diye sordu. Ve bir de motel. Aynca havaa
lan, benzin istasyonu ve moteli olan yerlerde yemek yenebi
lecek lokantalar da bulunmaldr.
Reacher, Ve bir de polis departman, dedi.
Hep en iyisini dnrsn zaten.
Hi amaz, dedi Reacher.

Havaalanndan nceki ehre geldiler. Uyuyan bir ehir olduu


sylenebilirdi. Fakat btnyle deil. Tepelerden geen yol
dan kp sola dndler ve yzlerce metre sonra North Main
yoluna girdiler. Yolun sanda ve solunda binalar ve blok blok
yerleimler vard. Merkezde Route 220 yoluyla kesien bir
kavak dikkat ekiyordu. Daha nce getikleri yerlerde bu
yola sapmamaya karar vermilerdi. North Main yolundaki
Asla Geri Dnme 209

kavan ardndan South Main yoluna girdiler. Havaalan ba


tda kalmt ve ok da uzak deildi. Trafik yoktu ama arkala
rnda kalan eylerin bazlarnda klar akt.
Tumer, gneye dnd ve yeniden Potomac Nehrini geti.
Sonra saa dnd ve havaalan yoluna sapt. Havaalan sadece
kk uaklar iin uygun bir piste sahipti. imdi de tamamen
kapal ve karanlkt. O yzden U dn yapp yeniden nehri
geti ve kavan olduu ehir merkezine geldi.
Reacher, 220ye sap, dedi. Eminim orada iyi yerler
vardr.
220 kavann dousuna Virginia Bulvar deniyordu ve
yolun ilk iki yz metresinde aradklarna ulamaya ok yak
lamlard ama olmad. Sandvi satan bir bfe grdler ama
kapalyd. Pizzac da yle. yapmad iin kepenkleri indir
mi bir Chevron benzin istasyonu ve iki fastfood zincir maa
zas da gece boyunca kapal kalacak yerler arasndayd. ok
ok eski bir otoyol moteli, stne tahta aklarak kapatlm
ve kaderine terk edilmiti. Otoparkn otlar sarmt.
e yarar bir ey bulamadk, dedi Tumer.
Serbest piyasa, dedi Reacher. Birileri hem Chevron ben
zin istasyonunu, hem de otoyol motelinin mterilerini elinden
alm. Tek yapmamz gereken onun kim olduunu bulmak.
Bir blok daha ilerlediler ve bir baka bloun nnden daha
getiler. ehir snrndan ktlar ve sonra sral l bahis ka
zanm gibi oldular. nce yolun solunda bir kafe grdler. B
tn gece ak olanlardan. Onun arkasnda geni bir park saha
s ve iinde park halinde duran pikap grnd. Yz metre
tede, yolun sanda bir motel vard. Modem ve iki katl bir
yapyd. Motelin ilerisinde de krmz klan ile dikkat eken
Exxon benzin istasyonu yer alyordu.
Hepsi gayet iyi durumdayd. Tek somn, kafe ve motel ara
sndaki eyalet polisi barakasyd.
210 Lee Child

Polislere ait baraka uzun ve alak, tuladan bir binayd.


atsnda anak antenler ve metal antenler vard. nnde park
halindeki iki devriye arabas duruyordu. Arkalanndaki binada
da iki pencerenin akt. Reacher birinin harekat grevli
sine, dierinin nbeti polis memuruna ait olduunu dnd.
Gece nbetlerini scack ve rahat bir ortamda geiriyorlard.
Tumer, Arabadan haberleri olmu mudur? diye sordu.
Reacher, motele bakt. imdi olmadysa bile sabah uyan
dmzda haberleri olmu olur.
En azndan benzin alalm.
Tamam, hadi gidip alalm. Orada da biraz nabz yoklarz.
Tumer ar ar ilerledi ve st ak kpkrmz ve alt yz
beygir gcnde bir araba ile mmkn olduunca az dikkat
ekmeye alt. Exxon benzin istasyonu nnde durdu. ki
tane akaryakt servis istasyonu ve drt tane de pompa vard.
deme noktas yepyeni ve bembeyazd. lk bakta kk bir
ev gibi grnyordu. Tek eksii atsnda anten olmamasyd.
Tumer, pompalardan birine yakn duracak ekilde park etti.
Reacher da dolum talimatlarn okudu. Kredi kart kullanma
yacaksa nce nakit deme yapmas gerekecekti. Ka litre
alacaz? diye sordu.
Tumer da, Yakt deposunun bykln bilmiyorum,
dedi.
Muhtemelen ok byktr.
O zaman elli be litre diyelim.
Bu da, panelde yazan fiyat izelgesine gre, elli dokuz do
lar seksen be sent ediyordu. Reacher, Billy Bobun yirmilik
destelerinden tane yirmi dolar ekip ald ve deme noktas
na gitti. eride yaklak krk yanda bir kadn vard ve kurun
geirmez bir cam panel arkasnda duruyordu. Panele yarm
ay eklinde bir blme almt ve para transferi bu blmeden
gerekleiyordu. eriden country mzik alan bir radyonun
Asla Geri Dnme 211

ezgileri geliyordu. Bir de acil durum iin polis tarafndan ba


latlan ikaz hattndan gelen konuma ve sesler duyuluyordu.
Reacher, paray uzatt ve kadm bir eyler yapt. Tahminince
pompadan altm dolarlk benzin akna msaade edecek bir
hareketti ve grne gre altm dolarlk benzinden bir dam
la daha fazla almasna imkan yoktu. Country arklarndan biri
bitti ve bir dieri balad. Arada polis ikaz hattnn taraycsn
dan gelen statik sesler duyuluyordu. Reacher taraycya bakt
ve kaygl bir yolcu edasyla, Bu akam dikkatli olmamz ge
reken bir durum var m? diye sordu.
imdilik ok sakin, dedi kadn.
Reacher, radyonun olduu tarafa bakt. Country mzik
yeterli gelmiyor mu?
Erkek kardeimin bir ekicisi var. Olay mahalline ilk gi
den ekiciye i kyor. O da kendisini ynlendirdiim her
kaza haberi iin bana on dolar veriyor.
Yani bu gece kaza filan yok, yle mi?
Bir tane bile yok.
Hi heyecan da yok o halde? diye sordu Reacher.
Fakat kadn, Arabanz ok gzelmi, dedi.
Neden yle sylediniz?
nk hep bir Corvetteim olsun istemitim.
Bizimle ilgili bir haber mi geti polis kanalndan?
Hz m yapyordunuz?
Yapmamak mmkn deil.
O zaman anslsnz. Polise yakalanmadan gemeyi ba
armsnz.
Reacher, Umalm da hep byle srsn, dedi ve glmse
di. Yzndeki glmsemeden kadnla arasnda kk bir plan
kurduklarn gsterir gibi samimi bir anlam kmasn diledi.
Sonra da arabaya dnd. Tumer oktan benzin doldurmaya
balamt bile. Pompann azn yakt doldurma boazna
212 Lee Child

yerletirmiti ve Reacherdan biraz uzakta, bir kalas araba


ya dayal halde bekliyordu. Dier bacam da ne uzatm ve
ayan akaryakt servis istasyonunun zerinde durduu kald-
nmvari beton yapnn kesine dayamt. Elleri arkasndayd.
Gvdesini hafife ne itecek ekilde duruyordu. Sanki belinde
bir ar var da onu rahatlatmak ister gibiydi. Yzn gkyz
ne evirmiti. Reacher, kadnn vcut eklini hayal etti. Geni
gmlein altnda S gibi kvrlm olmalyd.
Beklediine demiti.
erideki kadm polis ikaz hattn takip ediyor, dedi. u
ana kadar bir sorun yok.
Kadna sordun mu? Bizi unutmasna imkan yok o zaman.
Nasl olsa bizi unutamayacak. nk hep bir Corvette sa
hibi olmak istemi.
Onunla takasa girmeliyiz. Elindeki ara ne ise alp bunu
verebiliriz.
O zaman bizi mr boyu hatrlar.
Belki o da serserileri, yaadklar pikap faciasn poli
se bildirmezler. Belki onlann da pikaplar alntyd. Belki de
aalar arasnda saklanp kayboldular.
Olabilir, dedi Reacher. Bu kadar beklemeleri bana da
anlaml gelmedi.
Motelin arkasna park edebiliriz. Gzden rak oluruz.
Bence bu riski alalm. Uyumaya ve yemek yemeye ok ihti
yacmz var.
Pompadan bir klik sesi geldi ve depo doldu. Bekledikleri
kadar litre almamt. Ya depo sandklanndan kkt ya da
lde bir hata vard.
Tumer, imdi bunun bizim arabamz olmadn anlaya
cak. Deponun ka litre aldn bile bilmiyoruz.
Para st verir mi?
Belki de almadan gitmeliyiz.
Asla Geri Dnme 213

On iki dolar artt. Bat Virginiada on iki dolarmz alma


dan gidersek gn gibi parlarz.
220 zerimden gneye gittiimizi syle. Gn aarmadan
kat etmemiz gereken ok yol olduundan bahset. Sonra polis
ikazn duyua, onlan yanl ynlendirmi olur.

Reacher on iki dolar elli iki senti ald ve gn aarmadan 1-64


otobanna kmak istediklerine dair bir eyler syledi. Radyo
alak sesle alarken polis ikaz taraycs hl sessizdi. Kadn
pencereden dan bakt ve zgn zgn glmsedi. Sanki bir
daha uzunca bir sre Corvette gremeyecek gibiydi.
Tumer, Reacher deme noktasnn kapsndan ald ve
ehre doru geri dndler. yz metre sonra motele geldik
lerinde durdular.
Tumer, nce motele giri yapalm, sonra da kafeye gide
lim mi? diye sordu.
Reacher da, Olur, dedi.
Tumer bir sre sessiz kalp yanndaki adama dikkatlice
bakt.
Ka oda tutacaz? diye sordu.
Sessiz durma sras Reacherdayd. nce yemek yiyelim.
Sonra giri yaparz, diyerek bozdu sessizliini.
Neden?
Sana sylemem gereken bir ey var.
Ne?
Samantha Dayton.
Sam.
On drt yanda.
Sipariimizi verdikten sonra, dedi. Uzun bir hikaye.
i
ili

>
Hfi1
r r <^
W 32. BLM

V f ll'i Oturduklar kafe, Reacherm daha ok nce pek ok kez gr


d gibi krsalda i yapan ve bolca yal yemek servis eden
:1 bir iletmeydi. Beyaz atlet giymi bir siyahi adam, hayvansal

m yalarla kapl doksana yz seksen boyutlarnda bir zgarann


banda oturuyordu. Kafenin iinde am ahabndan masalar
ve birbirine uyumsuz sandalyeler vard. erisi ya ve taze
f demlenmi kahve kokuyordu. eride kasket takm iki yal
adam vard. Biri kapnn solunda, dieri de sanda oturuyor
du. Belki de anlaamyorlard. Belki de yz yllk bir kan
davasnn kurbanydlar.
Tumer, kafenin ortasnda bir masa seti. Sandalyelerini ha
B1
fif grltl bir ekilde ektiler ve oturdular. Masada men
yoktu. Gnn spesiyallerinin el yazs ile not dld bir
*\ w< kara tahta ya da pano da grnmyordu. Buras o tarz kafeler-
den deildi. Sipari verme sreci, buraya srekli gelen mte
| riler ve a arasnda gelien telepatik bir olay olmalyd. Yeni
4 mteriler iin de sipari vermek talebini yksek sesle dile ge
tirmek anlamna geliyordu belli ki. A enesini hafif kaldrp
I#
hfe*1 ban da yana yatrarak bu tahmini dorulad. Bu, kendisinin
sa kulann siparileri dinlemekte olduu anlamna gelen bir
hareketti.
Asla Geri Dnme 215

Omlet, dedi Tumer. Mantar, taze soan ve edar pey


niri.
Adan hi tepki gelmedi.
Hem de hi. /
Tumer sipariini bu kez daha yksek sesle yineledi.
Yine tepki aamad. Hareket de yoktu. ylesine bir sessiz
lik, havaya kalkk bir ene ve baka yne evrilmi baklar.
Ar bir sessizlik. Sanki adam bir vatansevermi de onu kar
cepheye katlmaya armsn gibi bir alngan tavr. Tumer,
Reachera bakt ve fsldayarak, Burann sorunu ne? diye
sordu.
Dedektif olan sensin, dedi Reacher. Etrafta omlet tavas
grebiliyor musun?
Hayr, sanrm gremiyorum. Tek grdm zgara ocak.
O halde bu adamdan bir tepki alabilmek iin o ocakta pi
ecek trden bir eyler sipari etmelisin.
Tumer bir sre durdu.
Sonra, Kzarm gevrek ekmek zerine iki yumurta ve ya
nma da pastrma, dedi.
A, Tabii hanmefendi, diye yantlad.
Bana da, aynsndan, dedi Reacher. Bir de kahve.
Tabii beyefendi. Adam hemen arkasn dnd ve ie
koyuldu. Bana ald yala oca yeniden yalad. O ka
dar byk bir ocan yzeyini batan aa bu derece zenle
yalamak, ann mesleine gnlden bal olduunun apa
k bir gstergesiydi. Reacherm deneyimlerine gre bu tip
adamlar ya ocak ustas ya da mekan sahibi oluyordu. Ama bir
adam asla iki rol ayn anda stlenmemiti. Ocak ustasnn
igdleri onu ilk olarak ocan metaline ilgi gstermeye iti
yordu. Molekler seviyede ya dalm gerekletiine inan
d anda piirme srecini balatabilirdi. nk teflon ancak
o anda zmparalanm gibi parl parl olurdu. Mekan sahibinin
216 Lee Child

igdleri ise ilk olarak kahve ikramnda bulunmaya kod


lanmt. nk ilk fincan kahvenin servis edilmesi ile sat
sreci balam olurdu. Mteri mekanda bir ey tketmedii
srece oradan kalkp gitme potansiyeline sahipti. Her an kal
kp gidebilirdi. Beklerken sklabilir ya da acil bir randevusu
olduunu hatrlayabilirdi. Fakat ilk fincan kahvesini aldysa
iler deiirdi. nk o zaman kalkarken masaya para brak
mas gerekecekti. Lokantada iilen bir fincan kahve ka para
ederdi? Elli sent mi? Bir dolar m? ki dolar m?
Tamam, sipariimizi verdik, dedi Tumer. Neymi o
bana anlatman gereken ey?
Kahveyi bekleyelim, dedi Reacher. Konumaya bala
ynca rahatsz edilmek istemiyorum.
O zaman ben birka ey syleyeyim, dedi Tumer. u
Morgan denen adam hakknda daha ok ey renmek isti
yorum mesela. Birliime el koyan adam kimmi bilmek is
tiyorum.
Oras benim de birliim, dedi Reacher. Her zaman ora
ya gelmi en kt komutan ben olurum diye dnmtm
ama sanrm yanlmm. Afganistana gnderdiin adamlar
iki radyo balantsn gerekletirmedi ve o adam kln bile
kprdatmad.
Nereden geldiini biliyor muyuz?
Hibir fikrim yok.
Onlardan biri mi?
Bunu bilmek zor. Belli ki birliin geici bir komutana ih
tiyac vard. Bu adan baknca adam sulu ilan edemeyiz.
Peki, senin greve geri arlman onlarn planlarna nasl
bir katk salyor? Esasnda seni bu kadar yaknda tutmak ye
rine, senden kurtulmay istemeliler.
Bence bunun amac benim kamam salamakt. Ki yle
Asla Geri Dnme 217

de yapardm. Kalc olarak izin kullanp kaabilirdim. Peim


den kimse gelmeyeceine dair adeta yemin ettiler nk. Or
duda kaa^ takip sistemi yok. Ayn anda iki olumsuz durumla
kar karstya kaldm. Koca Dog gibi yeminli beyan ne sr
dkleri pir iddia. Bu sulamay aklamam mmkn deil. Bir
de bu sulamayla yzlemem iin birlikte kalma yaptrmn
ne srdler. Benim yerimde pek ok kii belli bir noktada
kaar giderdi. Bence stratejik olarak beklentileri buydu. Ama
ie yaramad.
nk amurlu glden bir canavar frlad ve senin de
onunla savaman gerekti.
Ya da Askeri Basavclksan bir emir geldi kadar basit
bir gereke. Belki dosyann yanma bir not dlmt ve i
birliine yanamazsam iimin bitirilmesi yazyordu. Genel
Sekreterlikin bu tip siyasi hassasiyetleri vard. Belli ki bu ka
rar Morganm kendi bana ald bir karar deildi. Onun gibi
yeni yarbay olmu biri bu tip kararlar veremez. Emir daha st
rtbelilerden gelmi olmal.
Kdemli kurmay subaylardan.
Aynen ama tam olarak hangisi?
Tumer yant vermedi. Ocak ustas nihayet kahveyi getirdi.
ki byk seramik fincan ve iinde krema, eker ve ty gibi
hafif iki kak bulunan pembe bir sepet brakt masaya. Reac
her fincan ald ve nce koklad, sonra da kahveden bir yudum
ald. Fincann kenar souk ve kalnd ama kahve iyiydi. Scak
ve yeterince demliydi.
Fincan masaya brakt ve ellerini fincann etrafnda kavu
turdu. Sanki kahveyi kommaya alm gibiydi. Tumera bakt.
Gzlerinin iine bakp, Baka ne var? dedi.
O da, Bir ey daha var, dedi. Ve bunu sylemek zor ola
cak. zr dilerim.
Ne iin?
Bir oda m yoksa iki mi diye sormamalydm.
Benim iin sorun deil.
Benim iin sorun. Henz bir oda iin hazr olduumu d
nmyorum. Sanki sana borluymuum gibi geliyor. Bugn
yaptklarn iin. Byle bir dnceye sahip olduum iin de
koullar yeterince hazr deil demektir. Tek odada kalma ko
ullan yani.
Bana hibir ey borlu deilsin. Beni tevik eden tek ey
kendi bencil dncelerim. Seni akam yemeine davet etmek
istemitim. Ki u anda yemekteyiz. Bir bakma. Tam olarak
planladm gibi deil ama olsun. Yemein mekan planlanan
dan farkl olsa da isteime ulam durumdaym. Bu esnada
yaanan dier her ey tamamen ikincil zarar konumunda. O
yzden de bana borlu deilsin.
Tumer, Kendimi huzursuz hissediyorum, dedi.
Daha yeni tutuklandn ve hapisten katn. imdi de hayatta
kalmak iin kayorsun ve hem araba hem de para alyorsun.
Hayr, huzursuzluumun sebebi sensin.
Neden?
Senin yannda rahat olamyorum.
zgnm.
Senin suun deil, dedi Tumer. Yapn byle.
Ne demek bu?
Duygularn incitmek istemem.
ncitemezsin, dedi Reacher. Ben askeri inzibat subay
ym. Ve de bir erkeim. Duygularm yok.
te tam olarak bunu anlatmaya alyorum.
aka yapyordum.
Hayr, yapmyordun. Tam olarak aka saylmazd.
Tumer uzunca bir sre sessiz kald.
Sonra, Sende vahi bir yan var, dedi.
Reacher, buna cevap olarak bir ey sylemedi. Vahi, La
Asla Geri Dnme 219

tince ferus sfatndan tremi feral kelimesinden geliyordu.


Anlam yabani demekti. Bestia fera ise yabani hayvan demek
oluyordu. Genelde, evcilletirmeden kam ve doal yaam
na dnm rtianasnda yorumlanrd.
Tumer, /Sanki senin iin her ey evet ya da hayra indir
genmi. Sen ve onlar. Siyah ve beyaz. Yaa ya da l. Dn
yorum da bir insan bu hale getiren nedir?
Hayat, dedi Reacher. En azndan benimkini hayat bu
hale getirdi.
Avc gibisin. Souk ve sert. Btn bu yaananlara baksa
na. Her eyi planlamsn. Arabadaki drt adam ve onlann pat
ronlar. u anda onlara doru yzyorsun ve su, kana bulana
cak. Ya seninki ya da onlarnki ama sonuta kan dklecek.
u anda umuyorum ki onlardan uzaa yzyorumdur.
nk kim olduklarn ya da nerede olduklarn bile bilmi
yorum.
Ama reneceksin. Srekli onlan dnyorsun. Aka
grebiliyorum. Endieleniyor ve onlarn kokulann almaya
alyorsun.
Baka ne yapmam gerekir? Doruca Leavemvorthe gi
den bir otobse bilet mi alaym?
Tek alternatif bu mu?
Sen ne dnyorsun?
Tumer kahvesinden ilk yudumu ald. Ar ve dnceli bir
ekilde iti. Sonra da, Sana katlyorum, dedi. Ve sorun da
bu. Beni rahatsz eden bu. Tpk senin gibiyim. Fakat henz o
noktaya eriemedim. Sorun da bu. Sana bakmak, geleceime
bakmak gibi. Bir gn ben de senin gibi olacam. Ben de tr
plenip evet ya da hayr noktasna geleceim.
Yani fazlaca tandk geldim, yle mi? Pek ok kadm on
lardan fazlaca farkl olduum iin reddeder beni.
Beni korkutuyorsun. Ya da senin gibi olma dncesi kor
220 Lee Child

kutuyor. Henz buna hazr olduumu dnmyorum. Hi ha


zr olamayacam galiba.
Hazr olmak zorunda deilsin. Bu yaadklarmz izledi
in yolda karna kan bir prz sadece. Kariyerin hl senin
ve yle de olacak.
Tabii kazanrsak.
Kazanacaz.
En iyi senaryoya bakacak olursak ben yoldan ekilirim ve
sen yoluna devam edersin. En kt senaryoda da ben sonsuza
dek ortadan kaybolurum.
Hayr, en kt senaryo senin lmn ya da tutuklanmanla
ilikili olamaz. En kt senaryo, kt adamlarn kazanmas
olur.
Senin iin ya kazan ya da kaybet seenekleri var sadece,
deil mi?
nc bir seenek var m?
Kaybetmek dncesi seni delirtiyor mu?
Tabii ki.
Bylesi kibir insan fel eder. Normal insanlar kaybettik
diye delirmez.
Belki de delirmeliler, dedi Reacher. Ama sen tam olarak
benim gibi deilsin. Bana bakarken kendine bakmyorsun. O
yzden bunca yol geldim. Sen benim daha iyi bir versiyonum-
sun. Telefonda konuurken hissettiim buydu. Olmas gerek
tii gibi yapyorsun.
Neyi?
Her eyi. ini. Yaantn. nsan olmay.
Bana hi yle gelmiyor. En azndan u anda. Ayrca benim
daha iyi bir versiyon olduumu sanmyorum. Eer ben sana
bakp geleceimi gremiyorsam, sen de bana bakp nasl biri
olabilirdim diye hayflanamazsn.
Ocak ustas masaya geldi ve bu kez elinde yumurta, pas
Asla Geri Dnme 221

trma ve kzarm gevrek ekmeklerin olduu tabaklar vard.


Hepsi de ok gzel grnyordu. Ve ok iyi pimilerdi. Yu
murtalarn/kenarlan elle izilmi kadar dzgn ve temizdi.
Usta, ocan metal yzeyine gerekten iyi bakmt. Adam
gidince Tumer, Btn bunlar senin tutmamz gereken oda sa
ys hakknda da bir karm yaptn ve tercihini belirlediin
sonucuna getiriyor beni, dedi.
Reacher da, Drste cevap vermemi ister misin? diye
sordu.
Tabii ki.
Bir tercihim var.
Nedir?
Tercihimden nce sana anlatmam gereken eyi payla
mam gerek.
O nedir?
Beni karmak iin tasarladklar dier husus.
Peki, nedir o?
Babalk davas, dedi Reacher. Grne gre Los
Angelesta bir kzm varm. Hatrlamadm bir kadndan
olma kzm.
33. BLM

Reacher konuurken Tumer yemeini yedi. Reacher konu


hakknda kendisine anlatlan ne varsa hepsini paylat. Seul ve
DMZ arasndaki Red Cloud ve Candice Dayton; Candicein
gnl ve Los Angelesta geirdii zaman. imdi evsiz olu
u, kz, arabada yayor olmalar ve avukata gidileri.
Tumer, ocuun ad ne? diye sordu.
Samantha, dedi Reacher. Muhtemelen ksaca Sam di
yorlardr.
Ka yanda?
On drt. On be olmak zere.
Kendini nasl hissediyorsun?
Kt. Eer gerekten benim kzmsa doduu gnden
beri yannda olmalydm.
Annesini hatrlamyor musun gerekten?
Hayr, gerekten hatrlamyorum.
Bu durum senin iin normal mi?
Yani ne kadar yabani bir adam olduumu mu anlatmaya
alyorsun?
yle de denebilir.
nsanlar unutan biri olmadm dnyorum. Umarm
yle deilimdir. zellikle de beraber olduum kadnlar ko
Asla Geri Dnme 223

nusunda. Fakat unutuyorsam da fark edemem. nk zaten


unutmuumdur. nsan unuttuu bir eyin farknda olamaz.
Bu yzdey mi Los Angelesa gidiyoruz?
Bilmek zorundaym, dedi Reacher.
Ama by intihar, dedi Tumer. Orada seni bekliyor ola
caklar. Oraya gideceinden eminlerdir.
Bilmek zorundaym, dedi Reacher yeniden.
Tumer bir ey sylemedi.
Reacher da, Her neyse, hikayem bu ite, dedi. Sana an
latmam gereken ey buydu. Tam olarak drst ve ak olmak
istedim. Bir anlam olur mu bilmem. Oda konusunda mesela.
Tumer yant vermedi.

Yemeklerini bitirdiler ve hesab istediler. Adisyonda satr


tam olarak ne yazd okunmayan bir eyler karalanmt. Al
tna da toplam tutar yazlp daire iine alnmt. Bir fincan
kahve ne kadard? Kimse bilmiyordu. nk henz bu bilgiye
ulaabilen olmamt. Belki de cretsizdi. Belki kahvenin ne
kadar olduu bilinmemeliydi nk geri kalan yiyeceklerin
toplam ok da yksek bir mebla etmiyordu. Reachern on
dolar otuz iki senti vard. Benzin istasyonundan kalan para
st ile Sullivandan kalan sekiz sentin toplamyd. Hepsini
masann zerine brakt. Hesaba olduka salam bir bahii de
dahil etmiti. Btn gece ocak banda alan bir usta, bylesi
bir bahii hak ediyordu.
Araba braktklar yerde, braktklar gibi duruyordu. Ne et
raf kuatlm ne de SWAT ekipleri tepelerine inmiti. leride
solda kalan polis barakas sessiz grnyordu. Baraka nn
deki polis arabalar yerlerinden kprdamamt. Fakat ieri
den gelen k hl yanyordu.
Kalyor muyuz, gidiyor muyuz? diye sordu Tumer.
Kalyoruz, dedi Reacher. Buras da dier her yer gibi.
224 Lee Child

Polisler hemen dibimizde olduu iin kulaa tuhaf gelebilir


ama durum bu. Gideceimiz yerler de buradan iyi olmayacak.
En azndan bu i bitene kadar.
Yani biz kazanana kadar.
Ayn ey.
Corvettein alak koltuklarna kuruldular ve Tumer motoru
altrp motele doru yol ald. Resepsiyon ofisinin dnda
durdu.
Burada bekleyeceim, dedi. Sen gidip giri yaparsn.
Tamam, dedi Reacher.
Billy Bobun destelerinden bir avu yirmilik ald.
ki oda, diye seslendi Tumer.

Gece vardiyasndaki resepsiyonist sandalyesinde uyuyordu


ama uyanmas uzun srmedi. Kapnn sesi uykusunu bld
ve Reacherm resepsiyon masasn tklatmas da kesin uyan
getirdi. Resepsiyonist ocuk genti. Belki de bir aile iletme-
siydi. Belki sahibin olu ya da yeeniydi.
ki odanz var m? diye sordu Reacher.
Delikanl bilgisayar ekrann kontrol ederken byk iler
yapyormu edasna brnd. Tpk dierleri gibi. Reacher
ise bu hareketleri ok aptalca buluyordu. Ne de olsa devasa
otel iletmelerinin kresel operasyonlarnn bandaki kilit
adamlar deillerdi. Odalarnn saysn el ve ayak parmaklan
ile sayabilecekleri motellerdi bunlar. Msait oda olup olmad
ndan emin olamadklannda tek yapmalan gereken kafalann
evirip arkalannda asl olan anahtarlara bakmakt.
Delikanl ekrandan ban kaldrd ve Evet, efendim, iki
odamz var, dedi.
Ne kadar?
Her oda iin gecelik otuz dolar. Ayrca caddenin karsn
daki kafede kahvalt iin hediye eki dahil.
Asla Geri Dnme 225

Anlatk, dedi Reacher ve Billy Bobun yirmiliklerinden


tane uzatp odalarn anahtarlarn ald. Oda numaralan on
bir ve on/kiydi. Yan yana odalar. Delikanl incelik yapmt.
Sabah oday temizleyecek kii iin kolaylk olacakt. Ar te
mizlik arabasn itecei mesafe azalmt.
Teekkrler, dedi Reacher. Arabaya gitti ve Tumer da
motelin arkasna dolanp son binann etrafn evreleyen k
allannm arkasna park etti. Ardndan arabann stn kapat
tlar ve dar kp kaplann kilitlediler. Caddeden grnme
yecek ekilde park etmilerdi.
Birlikte yryp odalann buldular. kinci kattalard. D
merdivenler betonarmeydi. Reacher, Tumera on bir numaral
odann anahtarn verdi ve kendisi de on iki numaray tercih
etti.
Tumer, Yarn kata buluuyoruz? diye sordu.
len, dedi Reacher. stersen yarn arabay ben kulla
nrm.
Bakarz, dedi kadn. yi uykular.
Sana da.
Reacher, Tumer emniyetli biimde ieri girene kadar bek
ledi ve sonra kendi odasna yneldi. Kapy anca karlat
oda, akustik tavanl ve vinil duvar katl kutu gibi bir odayd.
Rock Creekteki motel odasndan iyiydi ama aralarndaki fark
milimetrik boyutlardayd. Istcs daha sessiz alyordu ama
tamamen sessiz denemezdi. Hals daha temizdi ama tertemiz
deildi. Yatak rts de benzer durumdayd. Du daha ma
kuld ve havlular inceydi ama transparan deildi. Sabun ve
ampuann zerindeki etiketlerde ad geen marka, Bostonlu
yal avukatlarn at bir hukuk brosunun ad gibiydi. Mo
bilyalar ak renk ahaptand ve televizyon seti de kk, dz
ekran ve markas pek bilinmeyen bir televizyondan ibaretti.
Bykl, kabin boy valizler kadard. Odada telefon yoktu.
226 Lee Child

Minibara, messesenin ikram bir ie suya ya da yastk zeri


ne braklm bir paket ikolataya da rastlamamt.
Televizyonu at ve CNNi bulup ekrann altndan akan ya
zlar takip etti. Alt yazlan tam tur izledi. Virginiadaki bir
askeri birlikten kaan iki ahstan bahsedilmiyordu. Banyo
ya gitti ve duu ap altna dikildi. Sabundan arndktan sonra
da suyun altnda ylece durdu. Kafede yaptklan konumalar
kesitler halinde aklna geliyordu ve bu kesitleri durdurmay
baaramyordu. Sende vahi bir yan var, demiti Tumer. Avc
gibisin. Souk ve sert.
Fakat gnn sonunda Reachern aklna kazman diyalog u
oldu. Tumer, Morgann nasl biri olduunu sormutu. Reac-
her da, Afganistan a gnderdiin adamlar iki radyo balant
sn gerekletirmedi ve o adam, kln bile kprdatmad, diye
yant vermiti. Bu szleri aklnda tekrar edip durdu. Dudakla-
nm kprdatarak nce sessiz, sonra sesli olacak ekilde yinele
di. Her bir kelimeyi, bandan szlen su damlalarn ezer gibi
telaffuz ediyor, hibir detay atlamyordu.
Afganistan a gnderdiin adamlar.
ki radyo balantsn gerekletirmedi.
Ve o adam kln bile kprdatmad.
Suyu kapatt ve dutan kp bir havlu ald. Sonra vcudu
hl slakken pantolonunu giyip tirtlerinden birini zerine
geirdi. Dar kt. Gecenin souunda yaln ayak halde y
rd ve on bir numaral odaya geldi.
Kapy tklatt.
34. BLM

Reacher souk havada bekledi. nk Tumer kapy hemen


amad. Fakat kadnn uyumadna emindi. Kapnn gzetle
me deliinden ieride k olduunu grebiliyordu. Sonra k
kesildi ve Tumer gzn delie yanatrd ve dardakinin
kim olduuna bakt. Reacher bir sre daha bekledi. zerine
bir eyler giyiyor herhalde, diye dnd. Muhtemelen o da
du alm olmalyd.
Sonra kap ald ve Tumer bir eli kapnn kolunda, dieri
de pervaznda olacak ekilde dikildi. Bylece Reacherm ieri
girmesini, bilinli ya da bilinsiz olarak, engelliyordu. Sala
r slak saylrd ve parmaklar yardmyla tarand belliydi.
zerinde ordu tirt ve yeni ald pantolonu vard. Ayaklan
plakt.
Reacher, Arayabilirdim ama odamda telefon yoktu, dedi.
Benim de yok, dedi Tumer. Ne oldu?
Sana Morganla ilgili sylediim eylere kafam takld.
Ne anlama geldiklerini imdi anladm.
Ne demitin ki?
Afganistana gnderdiin adamlar iki radyo balantsn
gerekletirmedi ve o adam, kln bile kprdatmad, dedim.
Ben de dndm o konuyu. Bence bu, onun da dierleri
228 Lee Child

ile birlikte hareket ettiinin kant. Hibir ey yapmad. nk


yapacak bir ey olmadn biliyordu. ldklerini biliyordu. O
yzden bir arama emri karmann hibir anlam kalmamt.
eri gelebilir miyim? diye sordu Reacher. Buras ok
souk.
Yant alamad.
stersen benim odama da gidebiliriz, dedi. Nasl tercih
edersen.
Gerek yok, ieri gir, dedi Tumer. Elini kapdan ekti ve
kendisi de kenara ekildi. Reacher ieri girince adamn arka
sndan kapy kapatt. Odalan hemen hemen aynyd. Reacher,
gmleini sandalyeye asl halde buldu. Tumerm botlar da
dzgn bir ekilde sandalyenin altna kaldrlmt. Yan yana
ve hizal.
Herhalde yeni ayakkablar alabilirim artk, dedi.
stediin her eyin yenisini alabilirsin, dedi Reacher.
Sen de hemfikir misin? diye sordu Tumer. Morgan da
onlardan biri ve bu da kant, deil mi?
Bu durum, adamn tembel ve kabiliyetsiz oluunun kant
da olabilir.
Hibir komutan bu kadar aptal olamaz.
Ne kadar sredir ordudasn?
Kadnn yznde belli belirsiz bir glmseme belirdi. Ta
mam, pek ok komutan bu denli aptal olabilir.
Reacher, Bence burada nemli olan, adamn hibir ey
yapmam olmas deil, dedi.
Tumer yataa oturdu. Reacher ise pencere kenarnda ve
ayaktayd. Kadnn pantolonu bol ama tirt tam bedeni
ne greydi. Tirtn altna bir ey giymemiti. Aka belli
oluyordu. Kadnn kaburgalar ve narin kvrmlar belirgindi.
Gney Dakotadayken telefonlatklarnda kadnn sarn ve
mavi gzl olduunu hayal etmiti. Kuzey KaliforniyalI olabi
Asla Geri Dnme 229

lir demiti ve tm tahminleri batan aa yanl kt. Salar


ve gzleri koyu fenkli, Montanal bir kadnd. Fakat Reacher
dier tm kontlarda hakl kmt. 1.67 ya da 1.70 boyun
dasn, demiti telefonda. Ama zayfsn. Sesin de boazndan
ve bouk geliyor. Kadn glm ve Benim kk gsl ol
duumu mu iddia ediyorsun? diye sormutu. Bu kez glen
Reacherd. En iyi ihtimalle 75B llerinde, demiti. Kadnn
karl ise Kahretsin! olmutu.
Fakat gerekte her ey ok daha iyi grnyordu. Tumer
yakndan bambaka bir gzellik tayordu.
Beklediine demiti.
Tumer, Morganm sylediklerinin nemli ksm ne? diye
sordu.
Art arda iki radyo balantsnn gerekletirilememesi.
nk?
Adamlarn senin tutuklandn gn balant kurdu ama
ertesi gn ve bir sonraki gn atlad.
Tpk benim gibi, dedi Tumer. nk ben tutukluydum.
Biliyorsun ya. Bu plan en batan bu ekilde tasarlamlard.
Her iki taraf da susturdular. E zamanl olarak hem onlarn
hem benim iletiimimi kestiler.
E zamanl deildi, dedi Reacher. nemli olan ksm da
bu. Afganistan, Rock Creekten dokuz saat ileride. Bu da k
aylarnda neredeyse gnn aydnlk ksmnn tamam demek.
Kimse hava karardktan sonra Hindikuun patikalarnda y
rmez. Pek ok nedenle son derece kt bir fikir olur. Bunlar
arasnda dmek ve kazara bacan krmak da vardr. O yz
den adamlarn hava henz aydnlkken vuruldu. Bundan adm
gibi eminim. Sorgusuz sualsiz. Hava, yerel saatle 18:00da
kararr.
Pekala.
Afganistanda 18:00, burada sabah 09:00 demektir.
230 Lee Child

Tamam.
Ama benim avukatm senin Cayman AdalarTndaki banka
hesabn sabah 10da atn syledi. Hesabna 100 bin dolar
yattnda saat l l di. Ve sen de saat 12de tutuklandn.
O ksm gayet iyi hatrlyorum.
Bu da adamlarnn, bu insanlar sana bulamadan en az bir
saat nce ldrld anlamna geliyor. Muhtemelen aradaki
zaman fark ok daha fazla. Minimum bir saat, maksimum se
kiz ya da dokuz.
Tamam. E zamanl bir operasyon olmam. ki ii ayn
anda gtrmemiler. Fakat art arda gerekletirmiler. Bir ey
fark eder mi?
Bence eder, dedi Reacher. Fakat bir gn ncesine gi
delim. Sen, Weeks ve Edwards tepelere yolladn ve annda
tepki aldn. Her ey ertesi gn le saatinde ortadan kaldrl-
verdi. Nasl oldu da bu kadar hzl tepki verebildiler?
ans eseri mi?
Diyelim ki baka bir nedenden tr.
110. Birlik iinde bir kstebekleri olduunu mu sylyor
sun?
pheliyim. Bizim birliin insan bunu yapmaz. Benim
zamanmda byle bir eye imkan yoktu. Tahminimde yanlm
yorsam, birliin btnl zaman iinde daha da iyiye gitmi
olmal.
O halde nasl?
Bence iletiim kanallarmza szdlar.
Rock Creek telefonlarnda kaak m vard diyorsun?
Mmkn olabileceini zannetmiyorum. alan dzgn sis
temlerimiz var.
Rock Creektekiler deil, dedi Reacher. Telefon hatla
rnn yerel balantlarn dinlemek hi anlaml deil. Bu hat
lardan oka var. nemli olan olayn merkezine odaklanmak.
Asla Geri Dnme 231

rmcein yaad yere. Bence Bagramda olan biten her


eyden haberdarlar. Yetkili ve kdemli st dzey kurmay su
baylar ve istedikleri her eye eriebiliyorlar. O an, ellerinde
olan her ey kayna Bagramd. Tm konumalar, yerel
dedikodular/ senin adamlarnn verdii tepkileri ve her trl
szl ve yazl grmeyi takip ediyorlard.
Olabilir, dedi Tumer.
te o zaman ok ey fark eder.
Fakat sadece arka planda bir detay olarak kalr.
Hayr, ortada arka plan detayndan fazlas var, dedi Re
acher. Weeks ve Edwards oktan durdurmulard. Bir ila
dokuz saat nce. O zaman neden senin peine dtler?
Nedenini biliyorsun. Benim aslnda bilmediim bir eyi,
bildiimi dndkleri iin.
Ama bir ey dnmelerine gerek yoktu. Tahmin etmele
rine ya da plan yapmalarna da. Madem Bagramda olan biten
her eyden haberleri vard... Speklasyona gerek yoktu. We-
eks ve Edwardsn sana ne anlattklarn biliyorlard. Duyduk
larndan eminlerdi. Her ey siyah ve beyaz gibi netti. Onlar,
senin ne bildiini biliyorlard, Susan.
Ama ben bir ey bilmiyorum ki. nk Weeks ve Ed-
wards bana bir ey anlatmad.
Bu doruysa neden senin peine dtler? Bunu neden
yapsnlar? Hi sebep yokken bylesine masrafl bir tezgah
neden kursunlar? Neden 100 bin dolarlarn riske atsnlar?
Ne demek istiyorsun?
Diyorum ki Weeks ve Edwards sana bir eyler anlatt. Di
yorum ki sen bir eyler biliyorsun. O zaman iin nemli bir
ey gibi gelmemi olabilir ve imdi hatrlamyor olabilirsin.
Ama Weeks ve Edwards sana bir ipucu verdi. Bunun sonucun
da da birilerinin paas tututu.
35. BOLUM

Tumer plak ayaklann yataa koydu ve arkasna yasland.


Yasta srtn dayad. Ben bunak deilim, Reacher, dedi.
Adamlanmm bana sylediklerini hatrlyorum. Patundan
bir adama para dyorduk. eride ilerimizi halletsin diye.
O adamla bulutular ve adam onlara Amerikal bir subayn bir
airet reisi ile bulumak iin kuzeye doru gittiini syledi.
Fakat o anda Amerikal subayn kimlii net olarak bilinmiyor
du. Aynca bulumann amac da bilinmeyenler arasndayd.
Reacher, Subaya dair bir ekal tanm yaplm myd?
diye sordu.
Hayr, sadece Amerikal dendi.
Kadn m erkek mi?
Erkek olmak zorunda. nk Patunlu airetler kadnlarla
grmez.
Siyahi mi beyaz m?
Sylemediler.
Karac m? Denizci mi? Havac m?
Onlarn gznde hepimiz biriz.
Rtbe? Ya?
Hi detay yok. Sadece Amerikal bir subay. Tek bildii-
Asla Geri Dnme 233

Baka bir ey olmak zorunda.


Ne bildiimin farkndaym, Reacher. Tpk ne bilmedii
min farknda oMuum gibi.
Emin misin?
Bu ne dpnek imdi? Mevzu senin Koredeki kadnla ya
adklarn gibi. Kimse bir ey unutup unutmadn bilmez.
nk unuttuu eyin farknda olamaz. Fakat ben bir ey
unutmadm biliyorum. Adamlanmm sylediklerini hatrl
yorum.
Aranzdaki diyalog ne kadar srd?
Sana imdi anlattklanm, dedikodular, benim verdiim
emirler, adamlar izlemek iin gitmeleri gereken yer. Hepsi
bu. Bir sinyal benden gidiyor, bir sinyal onlardan geliyordu.
Son radyo balantlar? Ne sylediklerini biliyor musun?
Onlar beni tutuklamaya gelmeden nce grdm son
eydi. Tamamen rutin bir balantyd. Hibir ilerleme yoktu.
Burada grmeniz gereken bir ey yok, millet, o yzden devam
edin. Bunun gibi bir eydi.
Demek ki aradmz ey orijinal mesajda. Dedikodularla
ilgili olanda. Kelimesi kelimesine hatrlaman gerek.
Kimlii bilinmeyen bir Amerikal subay, bir airet reisiy
le grmek zere kuzeye gidiyor. Nedeni bilinmiyor. Mesaj,
kelimesi kelimesine buydu. Hl hatrlyorum.
Bu mesajn neresi 100 bin dolar deerinde? Ayrca senin,
benim ve Moorcroftun gelecei bedelinde? stne stlk
Berryville, Virginiada, okul anda bir kzn kolunu morart
may gerektirecek dzeyde?
Bilmiyorum, dedi Tumer.

Sonrasnda bir sessizlie brndler. kisi de konumad. Tar


tmad. Tumer yataa uzand ve baklarn tavana dikti. Reac
her da pencerenin pervazna yasland ve olaylarn zetini yapt
234 Lee Child

zihninden. On drt kelime. Kusursuz bir cmle. zne, nesne ve


yklemden oluuyor. Ritmi gzel. Ses dalgalanmas iyi: Kimli
i bilinmeyen bir Amerikal subay, bir airet reisiyle grmek
zere kuzeye gidiyor. Nedeni bilinmiyor. Cmlenin zerinden
tekrar tekrar geti. Sonra ksmlara bld. Dikkatle inceledi.
Kimlii bilinmeyen bir Amerikal subay.
Kuzeye gidiyor.
Bir airet reisiyle grmek zere.
Otuz be hece. Haiku olduu sylenemez. Haiku olmak
iin fazla uzun.
Anlam ne?
Emin olmamakla birlikte cmlenin ba ve sonu arasnda
bir tutarszlk sezdi. Kusursuz ileyen bir mekanizmaya, kum
tanecikleri kam gibi.
Kimlii bilinmeyen bir Amerikal.
Bir airet reisi.
Anlam ne? Bilmiyordu.
Gitsem iyi olur, dedi. Yarn buluruz. Gece aklna bir
eyler gelebilir. Bazen olur ya. Beyin uykuda tuhaf tepkiler
verir. Hafza ilemcisi ya da bilinalt portal gibi bir eyler
var. Bir keresinde, otobsteki bir dergide yer alan makalede
okumutum.
Hayr, dedi Tumer. Yapma.
Ne yapmayaym?
Gitme, dedi. Burada kal.
Reacher bir an duraksad.
Gerekten mi? diye sordu.
Kalmak ister misin?
ki kere iki drt m?
O zaman tirtn kar.
Gerekten mi?
Asla Geri Dnme 235

kar dedim, Reacher.


Reacher denileni yapt. Esneyen pamuklu tirtn omzu
nun gerisinden ekti ve bann stnden karp yere att.
Teekkrler, dedi Tumer.
Reacher, her zamanki gibi, karsndaki kadnn bedenin
deki yara izlerini saymasn bekledi.
Yanlmm, dedi Tumer. Sende vahi bir eyler yok
mu. Sen gerek bir hayvanmsn.
Hepimiz hayvanz aslnda, dedi Reacher. Bu da ileri
daha ilgin klyor.
Ne sklkla vcut alyorsun?
almyorum, dedi. Genetik. Gerekten de yleydi.
Ergenlikle beraber baz eyler aa kmt. Bunlar arasnda
boyu, kilosu ve an mezomorf fizii vard. Kann kaslan, yola
denmi Arnavut kaldrmlan gibiydi. Gs Amerikan fut
bolu oynayan profesyonellerin giydii vcut zrhn andnyor-
du. Bisepsleri ise basketbol topu misaliydi. Deri alt ya do
kusu ise sadece bir kat mendil dokusunda ve inceliindeydi.
Bu denge hi bozulmad. Ne diyet yapt, ne de arlk alt.
Spor salonuna gitmedi. Ortada sorun yoksa tamir etmeye a
lma yaklamn benimsedi.
imdi de pantolon, dedi Tumer.
Altna bir ey giymedim.
Kadn glmsedi.
Ben de, dedi.
Reacher pantolonunun dmesini zd. Fermuarn indir
di. Kanvas pantolonu kalalarndan aa syrd. Sonra ayak
larn paalarndan kurtard. Yataa doru bir adm yaklat.
Sra sende, dedi.
Tumer ayaa kalkt.
Glmsedi.
Tirtn kard.
236 Lee Child

Reacherin hayal ettii ve arzulad her ey ete kemie


brnm halde karsndayd.

Ertesi sabah ge uyandlar. Isnm, uykulu ve fazlaca tatmin


olmu haldelerdi. Onlar uyandran, pencerelerinin altndaki
otoparktan gelen araba motorlarnn sesiydi. Esnediler, gerin
diler ve uzun uzun, ar ar ve sakin sakin ptler.
Tumer, Billy Bobun parasn boa harcadk, dedi. ki oda
mevzusu yznden. Tamamen benim hatam. zr dilerim.
Fikrini deitiren ne oldu? diye sordu Reacher.
Arzu, sanrm, dedi Tumer. Hapishane insan deiti
riyor.
Dalga geme.
Tirtn. Hayatmda bu kadar ince bir ey grmedim. Ya
ok pahal ya da ok ucuz dedim.
Ciddi ol.
Telefonla konutuumuzdan beri lmeden nce yapla
caklar listemdeydi. Ses tonun houma gitmiti. Ayrca foto
rafn da grmtm.
Sana inanmyorum.
Berryvilledeki kzdan bahsettin. Fikrimi deitiren o
oldu. u kolunun zedelenmesi olay. O durum senin canm sk
t. Aynca varn younu benim sorunuma adadn. Koca Dogla
olan meseleni grmezden geliyorsun. O da gayet nemli bir
konu. Bu da demek oluyor ki sen bakalarn nemsiyorsun.
Bu da senin gerekten vahi olmadn gsteriyor. Benim iin
bakalarn nemsemek her eyden nce gelir. Hl doru ve
yanl ayrt edebiliyorsun. Hepsi benim iin uygun. Eer ge
lecekteki halime bakyorsam, grdklerimden memnunum.
Geleceim ok da kt olmayacak.
ki yldzl bir general olacaksn. Tabii sen de istersen.
Sadece iki yldz m?
Asla Geri Dnme 237

Daha fazlas Genelkurmay Bakanlna aday olmak de


mektir. Ki o da hi elenceli bir i deil.
Tumer yant vermedi. Park yerinden hl motor sesleri
geliyordu. Birden fazla ara daireler izerek ayn yerde ha-
reket/ediyor gibiydi. Belki ya da drt tanelerdi. Binann
bir tarafndan dierine gidip geliyorlard. Durmakszn daire
iziyorlard.
Tumer, Saat ka? diye sordu.
12:00 olmasna dokuz dakika var.
Nereden bildin?
Ben hep saatin ka olduunu bilirim.
Motelden kata ayrlmamz lazm?
O esnada kapnn dnda ayak sesleri duydular. Sonra da
kapnn altndan odaya szlen bir zarfla birlikte uzaklaan
ayak seslerini iittiler.
Otelden ayrlma saati 12:00 sanrm, dedi Reacher.
nk tahminime gre bu zarfn iinde faturann bize ait
olan kopyas var.
Ne kadar da resmi bir yntem.
Bilgisayarlar var.
Motor sesleri gelmeye devam ediyordu. Reachern beyni
nin bir ksm, bunun tehlike iareti olduunu alglamt. Peki,
gelenler ordunun aralar myd? Polis miydi? FBI m? Bey
ninin tehlike sezen ksm buna yant veremedi. Haklyd da.
nk bu aralar sivildi. Hepsi benzinle alan motorlard ve
V8di. En azndan drt silindirli indirim kampanyas ile zel
srm yaplm nispeten ucuz aralard. Aynca arpmalara
kar direnli sspansiyonlan ve tkr tkr ses karan panelle
ri vard. Askeri ya da yan askeri hibir kurumun aracndan bu
tip sesler kmazd.
Sesler iyice artt.
Bu nedir? diye sordu Tumer.
238 Lee Child

Baksana, dedi Reacher.


Kadn incecik ve rlplak vcuduyla szlerek cam ke
narna gitti. Perdelerin arkasndan gizlice bakt. Bakt, bekledi
ve dandaki gsteriyi izledi.
Drt pikap, dedi. eitli yalarda, byklklerde ve ta
dilat seviyelerinde. Hepsinde de ikier kii var. Binann etra
fnda durmadan dnyorlar.
Neden?
Bir fikrim yok.
Hangi ehirdeyiz?
Petersburg, Bat Virginia.
Belki de Bat Virginiallann eski bir geleneidir. Baha
r karlama treni filan. Pamplonada boalan salvermeleri
gibi. Petersburgda da pikaplan salmlardr.
Fakat bu biraz dmanca grnyor. Bahsettiin filmler
deki gibi. Hani her eyin ok sakin olmasndan yaknan tiple
rin olduu filmlerden. Sonra Kzlderililer kp gelir ve tekeri
krlm vagonun etrafnda daireler izerek at biner ya. Gittik
e de hzlanrlar.
Reacher, baklarn kadndan ekip kapya evirdi.
Bekle, dedi.
Yataktan kp yerdeki zarf ald. Zarfn az akt. inde
de bir kat paras vard. Kt bir ey yoktu. Bekledii gibi.
e katlanm bir faturayd. Bor grnmyordu. nk on
bir numaral odann creti olan otuz dolar pein denmiti.
Ama.
Faturann altnda dikkat ekecek ekilde yazdrlm, neeli
bir not vard. Bizi tercih ettiiniz iin teekkr ederiz diyen bir
satr ve altnda da motel sahibinin ad ve imzas. En alta da son
derece anlaml bir ekstra bilgi ilitirilmiti.
Kahretsin, dedi Reacher.
Asla Geri Dnme 239

Ne oldu?
Yatan yannda bulutular ve Reacher elindeki kad ka
dna gsterdi.
Bizi tercih ettiiniz ok teekkr ederiz!
John Claughton, Motel Sahibi.
Claughtonlar yzydr Hampshire Blgesi ndelerdir!
36. BLM

Reacher, Sanrm Corvette konusunda epey ciddiler, dedi.


Dn gece bir aacn etrafnda toplanm olmallar. Sava
konseyi kurmular. Harekete geme ars yaplm. Hamp
shire Blgesi Claughtonlar ve Grant Blgesi Claughtonlar
ile dier blgelerdeki Claughtonlar bir araya gelmitir emi
nim. Muhtemelen bir dzine blgeden adam toplamlardr.
Eyaletin her yerinden gelmi olmallar. Eer dn ofiste duran
Uyuyan Gzel de bunlann olu ya da yeeniyse, o da Billy
Bobun kuzeni demektir. imdi de rgtn asil yeleri arasn
daki yerini almtr. nk bizi ele veren o oldu.
O Corvette ederinden fazla sorun kard bamza. Kt
bir seimdi.
Ama ok elendik.
imdi parlak bir fikrin var m?
Onlarla mantkl bir ekilde konumamz lazm.
Ciddi misin sen?
Sevgi ve anlay tohumlar serpmeliyiz, dedi Reacher.
Ancak gerektiinde g kullanmalyz.
Kim demi bunu?
Sanrm Lev Troki.
Kendisi bir buz kraca ile baklanarak ldrld.
Meksikada.
Asla Geri Dnme 241

Bu durum onun genel duruunu anlamsz klmaz. zn


deitirmez.
Genel dunju neymi?
Salam. Ayrca demitir ki eer bir rakibinizi mantkla
yola getiremezseniz, kafasn kaldrma vurarak yola getire
bilirsiniz. gdleri salam bir adamd. zel hayatnda yani.
Meksikada buz kraca ile gelen lm saymazsak tabii.
Ne yapacaz?
ncelikle giyinmeliyiz. Fakat benim kyafetlerimin b
yk bir ksm dier odada.
Benim hatam, dedi kadn. zgnm.
Bunu bytmene gerek yok. Bu iten sa salim kurtula
caz. Sen giyinince birlikte yan odaya gideriz. Ben de orada
giyinirim. Yeterince gvendeyiz. Darda sadece birka sa
niyeliine grneceiz. Fakat nce bir du al. Acelemiz yok.
Bekleyeceklerdir. eriye dalp kuzenlerinin motel kaplarn
krmazlar. Eminim Claughton aile kurallar arasnda buna da
yer vermilerdir.

Tumer da Reachern du alma alkanlklarna sahipti. Tam


olarak on bir dakikada sreci tamamlad. Musluu amas ve
kapdan kmas tam on bir dakika srd. Tabii bu arada biraz
bekleme ve grnmeden yan odaya gemek iin en iyi zaman
kollama aamalar da yaand. Sonunda saatte otuz kilometre
hzla art arda durmakszn dnen drt pikapa grnmemek im
kansz diyerek dar ktlar. Bir sreliine nde gidiyorlar
d. Ta ki pikaplardan biri ortaya kana dek. ofr, dmann
grm olacak ki sr ritminde bir sapma oldu ve Reacher da
bunu motor sesinden anlad. Kovalamaca balamt. Her ey
gibi bu kovalamacanm da kendi iinde bir evrim geirmesi
gerekecekti. Reacher hemen kapy at ve ieri girdiler. Ar
tk burada olduumuza eminler, dedi. Geri zaten biliyorlar-
242 Lee Child

di. Eminim Siber Delikanl, buraya geldiimiz andan itibaren


olan biten her eyi akrabalarna anlatmtr.
Odasnda bir danklk yoktu. Botlar pencerenin altnday
d. oraplar da botlarnn yanndayd. amar ve ikinci
tirt sandalyenin zerinde, ceketi ise askdayd. Ben de bir
du alaym, dedi. Bu ekilde dnmeye devam ederlerse, biz
kana kadar balar dner.

Reacher on bir dakika iinde hazrd. Yataa oturdu ve botlar


nn backlarn balad. Ceketini giydi ve nn kapatt. s
tersen onlar tk bama defedebilirim ve bundan da mutluluk
duyarm, dedi.
Tumer da, Yolun karsndaki polisler ne olacak? diye
sordu. Onlar buraya ekmemeliyiz.
Bahse girerim, polisler, Claughtonlarn istediklerini yap
masna izin veriyordun nk yine bahse girerim ki polislerin
ou da Claughton ailesindendir. Yine de her eyin gzden
rak gerekleeceine eminim. Genelde yle olur.
Ben de geleceim.
Daha nce byle bir ie kartn m?
Evet, dedi kadn. Ama ok deil.
Hepsi kavgaya karmayacak. Her eyden nce bir tka
nklk yaanacak. Sonra ilk birkan alaa ederek heves
lerini kracaz. nemli olan, bir kii zerinde fazla zaman
kaybetmemek. deal olan minimum srede bir adam aradan
karmak. Bu da tek bir hamle ile yaplabilir. Ardndan die
rine geersin. Dirsek kullanmak, elleri kullanmaktan iyidir.
Tekme ise hepsinden iyidir.
Tamam.
Ama nce konumama izin ver. Adamlar hepten haksz
savlmaz.
Asla Geri Dnme 243

Kapy ap dar ktlar. lenin aydnlnda merdiven


azna yan yana dizilmi drt pikab da rahatlkla grebiliyor
lard. Vantuz balklar gibilerdi. Sekiz tane adam pikaplarn
kaplarna, siperlerine ve kasalarna yaslanm sabrla bekli
yordu. Sank/bu dnyada baka hibir ileri yoktu. Geri ol
mayabilirdi de. Durduklar yer de anlamlyd. nk ikinci
kattan aa inmek iin betonarme merdivenlerden baka bir
yol yoktu. Reacher adamlardan n tand. Tepedeki yolda
kalan small, medium ve large adamlar. Orta ve iri olan aa
yukar aynyd. Kk olan da nispeten daha iyi grnyor
du. Kazaya sebep olan ey her neyse onun etkisinden km
gibiydi. Dier beli de benzer tiplerdi. Hepsi heybetli grn
yordu. En ufak tefek olanlar, ince bir adamd ve incecik derisi
zerinden sinirlerini grmek mmknd. En irileri de iiril
mi gibiydi. Muhtemelen bira ve fastfood sonucu bu hale gel
miti. Hibiri silahl deildi. Reacher, on alt eli de gryordu
ve hepsi de botu. Silah yoktu. Bak, ingilizanahtan ya da
zincire de rastlamad.
Amatrlerdi.
Reacher, ellerini trabzanlara koydu. Aadaki manzaraya
bakt. Eski filmlerde grmeye alkn olduumuz, kalabalkla
ra seslenmeye hazrlanan diktatrler gibi arbal duruyordu.
Sizleri cannz yanmadan evlerinize dndrmenin bir yo
lunu bulmamz lazm, dedi. Bu konuda benimle birlikte a
lmaya var msnz?
Bir keresinde takm elbiseli bir adamn cep telefonunda de
falarca Benimle birlikte almak istiyor musun? diye sordu
una kulak misafiri olmutu. Muhtemelen otellerin rk balo
salonlarnda verilen pahal seminerlerden birinde renilmi
bir teknikti. yle olduunu dnyordu nk bu ifade kar
taraftan olumlu bir yant almay hedefliyordu. nk medeni
insanlar birbirleriyle birlikte almay adeta bir zorunluluk
244 Lee Child

olarak alglarlard. Tabii kendilerine byle bir seenek sunu


lursa. Kimse, Hayr, ben yokum, demezdi.
Ama yarm tonluk pikaptaki adam dedi.
Burada kimse seninle birlikte almayacak. Hepimiz
sana dersini vermek, arabamz ve paramz geri almak iin
buradayz.
Tamam, dedi Reacher. sterseniz o yola da gireriz. Ama
hepinizin hastanelik olmasna gerek yok. Gallup nedir duydu
nuz mu?
Kim?
Bir yoklama organizasyonudur. Tpk seim zamanlarnda
grdklerimiz gibi. Size bir adayn oylarn yzde elli birini
alacan, dierinin de krk dokuzunu alacan syler.
Duymutum.
Bunu nasl yapyorlar, biliyor musunuz? Amerikadaki
herkesi tek tek aramyorlar. Bylesi ok uzun srer. O yzden
bir meklem zerinde alyorlar. Bir avu insan arayp elde
ettikleri sonulan leklendiriyorlar.
Yani?
Biz de byle yapmalyz. rnekleme yoluna gitmeliyiz.
Bizden biri, sizden birine kar. Sonu da hep birlikte kar
karya gelsek ne olurdu sorusunun yant olsun. Gallup orga
nizasyonunun yapt gibi yapalm.
Cevap gelmedi.
Reacher, Sizin adamlarnz yenerse, elinizdeki en kt pi
kapla Corvettei takas ederiz. Ve Billy Bobun parasnn yan
sn alrsnz, dedi.
Cevap gelmedi.
Reacher, Eer bizim taraf yenerse, Corvettei elinizdeki
en iyi pikapla deiiriz. Billy Bobun parasnn tamam da biz
de kalr, dedi.
Cevap gelmedi.
Asla Geri Dnme 245

Reacher, Yapabileceklerimizin en iyisi bu, beyler. Buras


Amerika. Tekerlere ve paraya ihtiyacmz var. Eminim halden
anlarsnz, deli.
Cevap gelmedi.
Reacher, ' Arkadam hazr ve istekli. Sizin bir tercihiniz
var m? Bir kadnla kavga etmek ister misiniz? diye sordu.
Yarm tonluk pikap adam, Hayr, bu doru olmaz, dedi.
O zaman elinizde bir tek ben varm. Sizin iin anlamay
biraz daha iyiletireyim. rnekleme dahil olacak adam say
sn arttrabilirsiniz. Bana kar sizden iki kii. Bu konuda be
nimle birlikte almak ister misiniz?
Cevap gelmedi.
stelik ellerim arkamda kalacak ekilde kavga edeceim.
Ne?
Beni duydunuz.
ki elin de mi arkanda olacak?
Koullarmda anlarsak. Bence bunlar gayet iyi koullar,
beyler. Her durumda Corvette sizde kalyor. Ben mantkl dav
ranan taraf oluyorum.
kimize kar elleri arkasnda balanan sen, yle mi?
Bir antam olsa, onu da bamn stne koyardm.
Tamam, varz.
Harika, dedi Reacher. Aranzda salk sigortas olan var
m? nk bylesi dvecek taraflar belirlemek iin en iyi
yntem olurdu.
Birden Tumer yanna geldi ve Neyi unuttuumu hatrla
dm, diye fsldad. Dn geceden. Orijinal rapordan.
Airet reisi mi? diye sordu Reacher fsldayarak. Kimli
i bilinmeyen bir Amerikal. Bir airet reisi. Kum tanecikleri
misali. Amerikal, kimlii belirsiz olarak tanmlanmt. Ama
airet reisi iin byle bir tanm yaplmamt. Adn m sy
lediler?
246 Lee Child

Tam olarak ad deil. Zaten isimleri aklda tutulamayacak


kadar kark. O yzden referans numaralar kullanrz. Ame
rikan yetkililerince tannr olduklar an bu numaralardan biri
ile kodlanrlar. Adamn numaras da rapordayd. Bu da oktan
sisteme girmi demektir. Onu tanyan birileri var.
Numara neydi?
Hatrlamyorum. A.E. diye bir ey.
A.E. ne demek?
Afgan erkek.
Bu da bir balang saylr.
Yarm tonluk pikap adam aadan seslendi. Tamam, biz
hazrz.
Reacher aa bakt. Kk kalabalk altya iki olacak e
kilde ayrlmt. Kavgaya hazr iki adamdan biri yarm tonluk
pikap adam ve dieri de McDonalds ve Miller High Life ile
iirilmi adamd.
Tumer, Bunu cidden yapabilecek misin? diye sordu.
Reacher da, renmenin tek bir yolu var, diyerek merdi
venlerden aa inmeye balad.
/ 37. BLM

Alt gzlemci geride kalrken Reacher ve seilmi iki kii ha


reket ederek ortadaki boluk alana geti. Keleri birbirine
yakn bir gen misali dizildiler. ki adam geri geri giderken
bir tanesi onlara doru ilerliyordu. Hepsi de iyice gzlem ya
pyor ve pheci tavrlarla tetikte bekliyorlard. Park halindeki
pikaplarn arkasnda en az cadde kadar geni bir toprak saha
vard. Motelin sa tarafnda kalan ve Corvettein park halinde
olduu son binann arkasnda ve solundaki park alan Route
220 yoluna balanyordu. Ama girii ok dard. Etrafnda da
pek bir ey yoktu. Sadece bir dizi clz aa vard. Eyalet poli
si barakas bat ynndeydi. Toprak sahada olan biri barakay
gremezdi. Bu da toprak sahada kimlerin darp edildiini po
lislerin grmesine imkan yok demekti.
Yeterince emniyetliydi.
Harekete geebilirdi.
Reacher normalde iki aptal rakiple kar karya geldiinde
daha en bandan hile yapard. Elleri arkasnda m dvecek
ti? Basamaklarn sonuncusuna indiinde dirseklerini adamla
rn enelerine arpmas ile her eyi orackta sonlandrabilirdi.
Fakat arkada alt adam daha olunca bu tr maceralara ahla
myordu. Mevcut koullarda bylesi bir hareket samalktan
248 Lee Child

baka bir ey olmazd. Hepsi birden fkeyle stne yrr, s


znde durmadna dair ahlaki zrvalarla yerel kabiliyetlerini
tmyle ortaya dkmek isteyebilirlerdi. O yzden Reacher
gen yapnn iyice oturmasn, yerlemesini, yerdeki toprak
zemine bo bir iki tekme atlmasn ve nihayetinde herkesin
hazr olmasn bekledi. Sonra ellerini arka ceplerine soktu ve
avularn kalasna dayad.
Ben hazrm, dedi.
O esnada karsndaki iki adam dv pozisyonunu ald ve
adamlarn byk bir deiim yaadn grd. Birine ellerin
arkanda dveceini sylersen, o da sadece bu gerei duyar
ve ona odaklanr. Aklndan Bu adam elleri arkasnda dve
cek! diye geirir. Sonra kavgann ilk birka saniyesini hayal
eder ve karlat manzara o kadar tuhaftr ki btn dikkati
dalr. Elleri arkada! Gvdesi tamamen akta ve savunma
sz! Tpk spor salonundaki kum torbas gibi!
Bu duruma den bir adam rakibinin sadece st bedenine
odaklanr. Tek dnd, rakibinin bedeninin st ksm, ba,
yz gibi dayanlmaz hedef blgeleri, o blgelere verilebile
cek hasarlar, atlacak ve karlksz kalacak yumruklardr. Ara
larndaki mesafe biraz ak olduundan atlan yumruk rakibin
enesine denk gelebilir diye dnr; gzlerini iyice ksarak
boazna, kaburgalarna, burnuna ya da ilk yumruu indire
cekleri yerlere odaklanmaya balarlar. Gzleri baka bir ey
grmez.
Mesela ayaklar.
Reacher ne kt ve iman adamn hayalarm tekmeledi.
Sa ayayla, kaleye ut eker gibi salam bir tekme savurdu.
Adam o kadar byk bir hzla yere akld ki gren de kendi
sine toprak zeminde yznn eklini karrsa 1 milyon dolar
dl verilecek sanrd. Adamn yere dmesi ile yere epey ar
Asla Geri Dnme 249

bir anta dm gibi tok bir ses kt. iman adam sonrasn
da cenin pozisyonunu ald, barmas ve inlemesinin kesilme
sinin ardndan^tamamen sessizlie gmld.
Reacher bir adm geri ekildi. Kt bir seim yaptnz,
dedi. Bu ajdamn kenarda beklemesi daha iyi olurdu. imdi
ikimiz ba baa kaldk.
Yarm tonluk pikap adam da geri ekildi. Reacher adamn
yzne bakt ve daha nce yapt karmlarn hepsini tek
rar gzden geirdiini grd. Kanlmaz olan buydu. Evet,
ayaklar diye dnm olmalyd. Ben onlar unutmuum.
Bu da adamn arlk merkezini ok aalara ekti. imdi
tek dnebildii ayaklar, ayaklar, ayaklard. Ayaklardan
baka bir ey dnemez olmutu. Adamn elleri yanlarna
dt. Neredeyse kasklarnn nne ekecekti. Bir baca
n dierine gre biraz ne kard. Omuzlarn kambur gibi
yapt ve btnyle bakldnda kam aryan bir ocuk gibi
grnyordu.
Reacher, sterseniz imdi geri ekilebilirsiniz ve bir an
lama yaparz, dedi. Bize bir pikap verin ve Corvettei aln.
Sonra da basp gidin.
Yarm tonluk pikap adam, Hayr, dedi.
Bir kere daha soruyorum, dedi Reacher. nc kez
sormayacam.
Adam, Hayr, dedi.
O zaman elinden geleni ardna koyma, dostum. Yapabile
ceinin en iyisini yap. yi taktiklerin vardr, deil mi? Yoksa
tek bildiin pikapla daireler izmek mi?
Reacher, adamn hamlesinin ne olacan biliyordu. Kar
sndaki adam belli ki sa elini kullanyordu. O yzden sadan
bir hamle yapacakt. Fakat yumruu yukardan deil, hafif al
aktan yollayacakt. Yeterince yukardan olmayaca belliydi.
250 Lee Child

Mesela kapnn koluna bir boks eldiveni takarsn ve kap tam


sen oradayken kapanr da kapnn kolu sana arpar ya... te
adamn ataca yumruk tam da byle bir etki yaratacakt. Tabii
atabilirse. nk adam hl olduu yerde sallanyor ve hamle
yapaca ay yakalamaya alyordu.
Nihayet asn buldu ve yumruunu savurdu. Kap kolun
daki eldivenden farkszd. Reacher imdi ne yapacakt? ou
insan yumruun menzilinden kaar ve skalamasn salard.
Ama bilim kurgu filmlerindeki alt yandaki ocuk yle yap
mazd. O yan dner, ne atlr, dizlerini hafif krp kendisine
arpan kapy omuzlard. O kadar iterdi ki kap alabildii
kadar alr, neredeyse menteelerinden kard. nemli olan
hareket gcnn az olduu yerden, mmkn olduunca byk
bir gle geri itmekti.
Reacher da yle yapt. Yan dnd, ileri atld ve adam
omuzlad. Tam gs kafesinin ortasndan. Adamn yumruu
hedefledii yere isabet etmek yerine Reachern srtna denk
geldi. Sanki sinemada yanndakinin omzuna elini atar gibi
oldu. Reachern omuz hamlesinden sonra sendeledi ve geriye
doru uzunca bir adm att. Kollarn ne uzatarak dengesini
salad. Bu sefer de donakalm, hareketsiz bir denizyldz
gibi grnmekten kaamad. Kendisi de dt durumu fark
etmi olacak ki baklarn hemen korkuyla Reacherm hare
ket halinde ayaklarna evirdi.
Son dakika, dostum.
Bu sefer ayaklarm deil.
Bama bakman lazmd.
Ayaklar bir boksrn admlar gibi ne arkaya gelip git
ti. Hedefini ve dengesini buldu. Sonra bedeninin st ks
mn ne edi ve boynu hafif ne doru krlarak aln ada
mn burun kemiine denk gelecek ekilde hamlesini yapt.
Hamlenin ardndan doruldu ve iini tamamlad. Reacher
Asla Geri Dnme 251

dimdik dururken yarm tonluk pikap adam sendeledi. nce


bir dizi, sonra da dieri toprak zeminle bulutu. Dikey bir
d yaamt. Zayf ve aresizdi. Kabark etekleri iinde
baylp kendinden geen bir Viktoryen dnem hanmefendi
si gibiydi.
Reacher bam kaldrp Tumera bakt.
Sence en iyi pikap hangisi?
38. BLM

Claughton ailesinin szne bal kalma yemini gerekten ha


rika bir gelenekti. Bunu aka grmlerdi. Arkada bekleyen
alt adamdan biri bile olaya karmad. Ya szlerinin eriydi bu
adamlar ya da Reacherm kendilerine verebilecei hasardan
korkmulard. Ne de olsa artk elleri serbestti.
Gnn sonunda Tumer en ok iman adamn pikabn be
endi. V8 motordu ve egzozunda su aktan susturuculardan
yoktu. Dier pikaplarla kyaslannca yakt deposu en dolu olan
ikinci arat. Lastikleri de iyi durumdayd. Rahat grnyor
du. Tumer, pikaba binip Corvettee kadar gitti. Billy Bobun
parasn bagajdan alp pikabn torpido gzne koydu. Geri
bagajla torpido gznn byklkleri hemen hemen aynyd.
Pikaplar ile ask suratl adamlarn yanndan geerlerken Re
acher cam ap Corvettein anahtarn att. Sonra Tumer gaza
bast ve sola dnerek 220 yoluna kt. Polislerin ve kafenin
nnden geip ehir merkezindeki kavaa geldi.

Yarm saat sonra Petersburg ehri, otuz iki kilometre geri


lerinde kalmt. Bat ynnde gidiyorlard ve ulusal orman
snrnda dar bir yoldan ilerliyorlard. Setikleri pikabn mar
kas Toyota idi ve yeni olmasa da iyi kullanlmt. Aracn ii
Asla Geri Dnme 253

ktphane kadar sessizdi ve iinde uydu navigasyonu vard.


Yollardaki tmseklerde yumuak bir gei salyordu. Deri
koltuklan/yastk gibiydi ve ii de geniti. Tumer, pikaplann
iinde kck kalmt. Ama mutluydu. Yapacak bir eyleri
vard, senaryoyu gznde canlandrmt.
imdi neden endielendiklerini anlayabiliyorum, dedi.
A.E. numaras her eyi deitirir. Bu adamn kaytlarmza
girmi olmasnn bir sebebi olmal. Ya yaptklar ya da d
nceleri. Hangisi olursa olsun bizi bir yerlere ynlendire
cei kesin.
Reacher, Bu veri tabanna nasl eriiriz? diye sordu.
Planmz deitiriyoruz. Pittsburgha gidiyoruz.
Veri taban Pittsburghda m?
Hayr ama orada byk bir havaalan var.
Ksa bir sre nce Pittsburghdaydm.
Havaalannda m?
Yollarda.
eitlilik hayata renk katan en nemli unsurdur, dedi
Tumer.

Pittsburgha gitmek iin eyaleti kuzeybat ynnde keserek


ilerlediler ve Clarksburg ile Morgantown arasnda bir yerden
I-79a balandlar. Sonras dz ilerledi. Doruca batya gitti
ler. Reacher bu yolun yeterince emniyetli olduunu dn
yordu. Toyota ev gibi geniti ve ton arlndayd. Olduk
a baarl bir ekilde kamufle edilmiti. Bir kum tanesi en iyi
nerede saklanr? Kumsalda. Eer Toyotanm bir kum tanesi
olduu dnlrse, Bat Virginia yollar da tam bir kumsal
d. nk neredeyse tm aralar pikap grnmndeydi. Bat
Pennslyvania da farkl olmayacakt. D dnyadan gelen bir
ziyareti Amerikann finansal gcnn tamamen vatandala
254 Lee Child

rn emniyetli bir ekilde ve yksek miktarda kereste tamac


l yapma kabiliyetine bal olduunu dnecekti.

Gne ge balamak iyi olmutu. Tumera gre bilmeden ba


arl bir seim yapmlard. Btn gece otobanda yolculuk
ediyor olacaklard. Gn nda gitmekten iyiydi. Bir adan
bakldnda, otobanlar polislerin en youn olduu yerlerdi.
Ama dier adan bakldnda, polisler gzlerinin nndekini
gremezdi. nk eyaletler aras yolda gece vakti hz limitle
rini amadan giden bir ara, onlar iin sadece yzlerine arpan
far klarndan ibaretti.
Reacher, A.E. numarasna nasl ulaacaz? diye sordu.
Tumer da, Derin bir nefes alacaz ve birinden destek ala
rak riske gireceiz. Birisini adli bir vakada casusluk, yardm
ve sua dahil olmaya davet edeceiz, diye yantlad.
Kimi?
avu Leach olmasn umuyorum. Gvenilir ve iyi niyetli.
Katlyorum, dedi Reacher. Ondan ben de holandm.
Ariv odasnda radyo balantlarnn kayd ve transkript-
leri var. Tek yapmas gereken gidip oraya bakmak.
Sonra ne olacak?
Sonra iler zorlaacak. Elimizde bir referans numaras
olacak ama ne bir isim ne de bir biyografiye ulam olacaz.
Bir avuun o veri tabanna erimesini bekleyemeyiz. Rock
Creekte eriim izni olan tek kii benim. Sanrm imdi de
Morgandr. Fakat bunu ona soramayz.
Reacher, O ksm bana brak, dedi.
Senin eriim iznin yok ki.
Ama olan birini tanyorum.
Kimi?
Askeri Basavc.
Onu tanyor musun?
Asla Geri Dnme 255

Kiisel olarak deil. Ama bu sreteki yerini biliyorum.


Beni sama sapan bir sulamaya kar savunma yapmaya zor
luyor. Savpnmam iin am geniletmem gerekir. u durum
da istediim her eyi talep edebilirim. Binba Sullivan bu ii
benim iin halleder.
Hayr, bu durumla benim avukatm ilgilenmeli. Ne de olsa
konu benim sama sapan sulamamla daha ok ilikili.
Avukatn iin ok tehlikeli olur, dedi Reacher. Moorc-
roft, seni hapisten karma uruna dayak yedi ve lmle burun
buruna geldi. Avukatnn bu bilgiye bir adm bile yaklamas
na izin vermezler.
O zaman ayn tehlike Sullivan iin de geerli.
Onu izlediklerini sanmyorum. Sonrasnda renirler ama
i iten gemi olur. Atlar katktan sonra ahr kapsn kilitle-
sen ne fayda.
Peki, yapar m?
Yapmak zorunda. Yasal ykmllkleri var.
Sessiz ve rahat bir ekilde yollarna devam ettiler. Bat
Virginia snrlarnda kalarak Marylandin eyalet snrlarnn
iine giren topraklarna yakn geip gneye yneldiler. Sonra
da Grafton adnda bir ehre doru ilerlemeye devam ettiler.
Oradan sonra Toyotann navigasyonundan kuzeybat ynne
giden bir yol olduunu grdler. Yol, Fairmontun gneyin
den I-79a balanyordu.
Tumer, Endielendin mi? diye sordu.
Reacher da, Ne iin? diye yantlad.
Oradaki sekiz adam yznden.
ok deil.
O halde sen alt yandayken yaplan deneysel alma he
defi tam on ikiden vurmu.
Vardklar sonu doruydu, dedi Reacher. Ama gerek
elendirmeleri yanlt.
256 Lee Child

Nasl yani?
Beynimin tersten altn dndler. DNA dizilimimi
incelemek iin ok heyecanlandlar. Belki de yeni bir sava
rk retmeyi planlyorlard. Bilirsin, Pentagonun o zamanlar
byle meraklan vard. Fakat ben dikkatlerini ekmeyecek ka
dar kktm. Zaten onlar da yanld. Korku konusunda ya
plan aratrmalara gre benim DNAm da herkesinki gibiydi.
Ben kendi kendimi eitmitim. Hepsi buydu. Korkuyu, oto
matik olarak giriken hamlelere dntryordum.
Alt yanda m?
Hayr, drt ya da be. Telefonda anlattm ya. Bunun bir se
im olduunu anladm. Ya korkacak ya da yzlerine yumruu
indirecektim.
Bugne dek ellerini kullanmadan dven birini grme
mitim.
Onlar da grmemiti. Asl olay da buydu.

Macomber adl bir yerde benzin almak ve bir eyler yemek


iin durdular. Sonra yola kaldklar yerden devam edip bat
istikametinde Grafton ehrinden geip karlarna kan ilk
ataldan McGee adl bir kye girdiler. Nihayetinde de 1-79
balantsna geldiler. Tam bu noktada Toyotann navigasyo-
nu, Pittsburgh Uluslararas Havaalanna varmak iin bir saat
boyunca gneye gitmeleri gerektiini belirtti. Bu da oraya
akam sekiz sularnda varacaklar anlamna geliyordu. Hava
oktan kararmt. Gece vakti yaklayordu. Henz gece ol
masna ok vard ama onlar saran ve emniyette tutan hava bir
gece gibi rtyordu zerlerini.
Tumer, Neden bu ekilde yaamaktan holanyorsun?
diye sordu.
Reacher, nk beynim tersten alyor, dedi. Bunca
yl nce gzden kardklar ey buydu. Yanl yerlerimi ince
Asla Geri Dnme 257

lediler. Ben normal insanlarn holandklar eylerden holan


mam. ats, iti ve imi olan kk bir ev mi? nsanlar byle
eylere baylr. Hayatlar boyunca bu evin demeleri iin al
rlar. Otuz/yllk krediler ekerler. Aferin onlara. Onlar mut
luysa, benr de onlar adna mutlu olurum. Ama ben byle bir
ey yapacama, boynuma bir ip takp kendimi sallandrmay
tercih ederim.
Neden?
Kendime has bir teorim var. DNA ile ilgili. zerine ko
numak iin fazlasyla skc bir konu.
Hayr, anlat.
Baka zaman.
Reacher, biz birlikte olduk. stelik bana ne bir kokteyl
smarladn ne de sinemaya gtrdn. En azndan kendine has
teorilerinden bahsedebilirsin.
Sen de kendininkilerden bir tane anlatacak msn?
Olabilir ama nce sen.
Tamam. Amerikay dn. Uzun yllar ncesine git. On
dokuzuncu yzyla. Sonun balangcna yani. Batdan gelen
gler. nsanlarn aldklar riskler. Sanki bunu yapmaya zor
lanmlar gibi.
Zorlanmlard, dedi Tumer. Ekonomi onlar zorlamt.
Toprak, iftlik ve ie ihtiyalar vard.
Ama bundan fazlas vard, dedi Reacher. En azndan ba-
zlan iin. Bazlar hi durmad. Ve bu dnemden yzyl nce
ngilizleri dn. Dnyann her yerindeydiler. Denizlerde be
yl sren keif yolculuklan yapyorlard.
Yine ekonomi, dedi Tumer. Yeni pazarlar ve hammadde
bulmak istiyorlard.
Ama bazlan durmad. Daha ncesinde Vikingler vard.
Polinezyallar vard. Bence konu tamamen DNA ile ilgili. Mil
yonlarca yl nce kk kuaklar halinde yaanyordu. Kk
258 Lee Child

insan gruplan. Soy ii reme tehlikesi vard. O yzden her


jenerasyonda genlerden biri evrim geirdi ve her kuaktan en
azndan bir kii dar kp dolamak zorunda kald. Bu yolla
gen havuzlan biraz biraz karmaya balad. Dan kan gen
daha salkl bir gen oluturdu.
Ve o genin sahibi de sen misin?
Bence doksan dokuz kii kamp ateinden holanrken, bir
kii nefret eder. Doksan dokuz kii uluyan kurttan korkarken,
bir kii ona imrenir. te ben o adamm.
DNAsn dnyaya yayma zorunluluu olan adam. Tama
men trlerin iyilii iin.
in en elenceli ksm da bu ya.
Bunu babalk davasnda bir argman olarak ne srmez
sen iyi olur.

Bat Virginia snrndan kp Pennsylvania eyaletine girdiler.


Sekiz kilometre sonra bir alveri merkezine ait reklam pano
sunu grdler. Panonun klar yanyordu ve bu da alveri
merkezinin hl ak olduu anlamna geliyordu. Kenara ek
tiler ve yerel bir markaya ait maazaya girdiler. Tumer, yanna
ald nakit parayla maazann kadn reyonuna geti. Reacher
da onun peinden gidiyordu ama Tumer onun erkek reyonuna
bakmasn syledi.
Benim bir eye ihtiyacm yok ki, dedi Reacher.
Bence var.
Ne mesela?
Gmlek, dedi Tumer. Ve belki de V yakal bir kazak.
En azndan.
Kendine bir eyler alacaksan, gmleimi bana iade ede
bilirsin.
Onu pe atacam. Senin daha iyi bir eylere ihtiyacn
var.
Asla Geri Dnme 259

Neden?
nk ho grnmeni istiyorum.
Bu ynden kendi bana erkek reyonunda dolamaya ba
lad ve b ir gmlek buldu. Mavi flanel kumatan ve beyaz
dme/ bir gmlek. On be dolar. Bir de pamuklu V yaka
kazak buldu. Koyu mavi. O da on be dolar. Kabinde zerini
deitirdi ve st ste giydii iki tirtn pe atarak aynada
kendine bakt. Pantolonu iyi duruyordu. Ceketi de yle. Yeni
gmlei ve kaza, ceketin altnda temiz duruyordu. Ho ol
mu muydu? Emin deildi. Belki ncekine gre daha hotu
ama elinden gelen buydu.
Tumer yirmi dakika sonra batan aa deimi olarak
geldi. Yeni bir siyah fermuarl bot almt. Yeni bir kot, dar
ve sfr yaka bir kazak, ynl ve scak tutacak bir ceket. Elleri
botu. Alveri torbalan yoktu. Eski giysilerini pe atmt
ve yedeklerini de almamt. Reachern bu durumu fark etti
ini grd ve ardn m? diye sordu.
Biraz.
Artk daha abuk olmamz gerektiini dndm.
Her zaman. Alveri merkezindeki dier kk maaza-
lan da dolatlar ve bir eczane buldular. Katlanabilir di fras
ve kk bir di macunu aldlar. Sonra da pikaba dndler.

Pittsburgh Uluslararas Havaalan ehirden epey uzaktayd


ve eyaletler aras yol sayesinde doruca havaalanna ktlar.
Byk ve geni bir aland. Etrafnda da oteller vard. T um er,
otellerden birini seti ve otoparkna yanat. Billy Bobun para
sndan kalanlar aralarnda bltler ve dokuz farkl sak lam a
yntemi kullandlar. Paray zerlerindeki tm cep ler e dattlar.
Sonra da pikab kilitleyip lobiye yneldiler. V a lizlerin in o lm a
y sorun tekil etmiyordu. Ne de olsa b uras bir h a v aalan ote
liydi. Havaalanlar ellerinde valizleri o lm a y a n in sanlarla doluy
260 Lee Child

du. Modem an seyahat anlayndaki en keyifli ksm buydu.


New Yorkta kahvalt, Pariste akam yemei yerken valizler
stanbula inmi oluyordu. Ve daha nice rnek.
Adnz alabilir miyim, hanmefendi? dedi resepsiyonist.
Tumer da, Helen Sullivan, diyerek yantlad.
Sizin adnz nedir, efendim?
John Temple, dedi Reacher.
Fotorafl birer kimlik grebilir miyim? Tumer, dn
aldklar iki askeri kimlii uzatt. Resepsiyonist ne olduunu
zmek iin uzun uzun bakt ve kendi kendine evet bunlar
fotorafl kimlikler ve zerlerinde Sullivan ile Temple yaz
yor dedi. Fotoraflarla karsnda duran mterileri kyaslama
abasna girmedi. Reachern deneyimlerine gre bunu yapan
ok az kii vard. Bylesi bir kontrol muhtemelen ya sorumlu
luklarn ya da kabiliyetlerini ayordu.
Resepsiyonist adam, Kredi kart ile mi deyeceksiniz?
diye sordu.
Nakit deyeceiz, diye yantlad Reacher.
Bu da havaalan otelleri iin sorun deildi. Kredi kartlan
ve seyahat ekleri kaybolabiliyordu. nk valizleri kaybet
me sorunun yan sra bir de yankesicilik derdi vard havaa-
lanlannn. Reacher, odann fiyatna ilave olarak talep zerine
bir yz dolar daha brakt. Ki bu da ekstralar iindi. Adam,
kendisine uzatlan paray alrken epey mutluydu. Parann kar
lnda kart anahtarlanndan iki kopya uzatt ve asansrlerin
yerini tarif etti.
Oda gzeldi ama Dyerdaki askeri karakolun mimarisin
den pek de farkl deildi. Fakat temel elerin yan sra bir mi-
niban, ikram su ieleri, bomozlan, terlikleri ve yastk zerine
braklm ikolatalar vard.
Ve bir de telefon vard ki Tumer hemen ahizeyi kaldrp
tulamaya balad.
/
/ 39. BLM

Reacher telefondan gelen alma sesini dinledi. Tumer ahi


zeyi omzu ve boynu arasna sktrm halde, Leachi cep
telefonundan aryorum, dedi. Kar taraf telefonu anca,
baklarn baka bir noktaya odaklad. avu, ben Susan
Tumer, dedi. Birlik Komutan olarak sana vereceim res
mi tavsiyem hemen bu telefon grmesini sonlandrp Yar
bay Morgan durumdan haberdar etmendir. Bu tavsiyeye
uyacak msn?
Reacher, Leachin yantn duymad ama belli ki hayr de
miti. nk aralarndaki konuma hl devam ediyordu. Tur-
ner, Teekkrler, avu, dedi. Senden benim iin iki ey
yapman isteyeceim. Birincisi, Weeks ve Edwardsdan ge
len orijinal mesajdaki A.E. numaras. Transkript belgesi ariv
odasnda olmal. Yarbay Morgan hl Birlikte mi?
Reacher, Leachin cevabn duymad ama evet demi ol
malyd. nk Tumer, Tamam, o zaman imdi riske girme,
dedi. Ben her saat ba arayacam. Sonra hatta kald ve
Leachten istedii ikinci eyin ne olduunu soracakt. Fakat
Reacher ikinci istein ne olduunu duyamad. nk tam o
anda kap ald. Reacher, gidip kapy at ve karsnda takm
elbiseli bir adam buldu. Adamn elinde telsiz vard. Yakasnda
262 Lee Child

da otele ait kurumsal bir rozet taklyd. Otel yneticisi olabi


lir, diye dnd Reacher.
Adam, zr dilerim, beyefendi ama bir hata olmu, dedi.
Ne gibi bir hata? diye yantlad Reacher.
Ekstralar iin aldmz depozito, yz dolar deil elli do
lar olmalyd. Pein demelerde uygulama bu ekilde. Ekstra
kapsamna giren hizmetler telefon ve minibardr. Eer oda
servisi kullanrsanz, dorudan size hizmet eden grevlimize
deme yapmanz gerekmektedir.
Tamam, dedi Reacher. Adam elini cebine att ve elli do
lar kard. ki yirmilik ve bir onluk. Yelpaze gibi ap uzatt.
Sanki Reacher, televizyon ovlarndan birine katlm da dl
kazanmt. Hatamz iin tekrar zr dilerim, dedi.
Reacher, paray ald ve kontrol etti. ABD dolar. Elli do
lar. Sorun deil, dedi ve adam uzaklap gitti. Reacher ka
py kapatt. Tumer da telefonu. Sonra Reachera dnp, Ne
oldu? diye sordu.
Resepsiyondaki adam gncel uygulamalardan haberdar
deilmi herhalde. Depozito olarak yz dolar deil, elli do
lar vermeliymiiz. nk oda servisi pein deme kapsamn
daym.
Neyse ne.
avu LeachTe grmen nasld?
Leach, cesur bir kadn.
Numarasn ezbere mi biliyorsun? Yeni bir komutanlkta
tantn avuun numarasn m ezberledin?
Hepsinin numarasn ezbere biliyorum.
Sen iyi bir komutansn.
Teekkr ederim.
Ondan istediin ikinci ey neydi?
Grrsn, dedi Tumer. Umarm grrsn.
Asla Geri Dnme 263

Romeo arad ama Juliet telefonu amakta ardan alyordu.


Romeo avucunu, oturduu deri kolakl sandalyenin kollarn
da gezdirdi, ^tvucu kurumutu ve deri de dmdz ve cilal gibi
parlakt. Takm elbiseli adamlarn dirsekleri elli yl boyunca
srtne spne bu hale getirmi olmalyd.
Birden Juliet yant verdi ve Evet? dedi.
Romeo da, Sullivan ve Temple isimlerine Pittsburgh,
Pennsylvaniada bir havaalan otelinde rastland. ansmz
varm ki otel, Yurtii Gvenlik sistemine balym. Havaa
lanna olduu iin.
Sence onlar m?
Ksa sre iinde ekalleri hakknda bilgi alrz. Otel, ki
liyi yakndan incelemek iin odalarna bir adam gnderiyor.
Bence onlar. nk bu kadar tesadf olmas mmkn olabilir
mi? ki ismin ayn anda, ayn yerde olmas. Bildiimiz kada
ryla ellerinde sadece bu kimlikler var.
Peki ama neden Pittsburghda bir havaalanndalar?
Nedeni nemli deil. Adamlarn nerede?
Los Angeles yolunda.
Sor bakalm ne kadar hzl geri dnebilirlermi?

Oda scak olduu iin Reacher mucize koruma zellikli ceke


tini kard ve Tumer da yeni ceketini kararak ona elik etti.
Sonra da, Oda servisini aralm ister misin? diye sordu.
Olur.
ncesinde mi sonrasnda m?
Neyin ncesinde mi sonrasnda m?
Yeniden sevimemizin ncesinde mi sonrasnda m?
Reacher glmsedi. Deneyimlerine gre, ikinci birlikte
likler ilkinden ok daha iyi oluyordu. Tenleri hl birbirini
tanmaya alyordu ama ilk karlama gerilerinde kald
iin biraz ainalk oluyordu. lkinden hep daha iyi olmutu ve
264 Lee Child

Tumer Ta olan birliktelii zelinde konuacak olursa ilki de


olduka muazzamd.
Sonrasnda, dedi.
O zaman stndekileri kar, dedi Tumer.
Hayr, bu kez sra sende.
Neden?
nk eitlilik hayata renk katan en nemli unsurdur.
Kadn glmsedi ve yeni kazan kard. Altnda baka
bir ey yoktu. Sutyensizdi. Aslnda sutyen takmaya ihtiyac
da yoktu. O da bunun farknda olduu iin -m gibi yapma
ya almyordu. Reacher bu yzden ona hayrand. Aslnda
ona her eyiyle hayrand ve kendi olduu iin holanyordu
Tumerdan. Odasnda stsz dolaan kadnlarla bugne dek
hibir sorunu olmamt. Fakat Tumer zeldi. Hem zihnen
hem de bedenen zeldi. Fiziksel adan bakldnda kusur
suzdu. nce ve glyd ama olduka yumuak ve narin g
rnyordu. Kvrmlarndan biri dierine karyor, vcuduna
sonsuz ve kusursuz bir biim kazandryordu. Mbius eridi
gibi. Gbek deliinden srtna, omzundan beline, kalalarn
dan yine srtna uzanan bir dng ve tamamlandnda en ba
tan balama istei uyandryordu. Teni bal rengiydi. Glmse
mesi gnahkar, kahkahas ise bulacyd.

Romeo yeniden arad ve bu kez Juliet hemen yant verdi. Ro


meo, Onlarm, dedi. Uzun, iri, ak renk salar olan bir
adam ile ona gre daha gen, daha ufak tefek ve koyu renk
sal bir kadn. Otel mdrnn tarifi byle.
Ne kadar kalacaklarna dair bir ipucu var m?
Bir gecelik konaklama bedelini pein demiler.
Uyandrma servisini kullanma ynnde bir giriimleri ol
mu mu?
Hayr. Uaa binemezler. O kimlikler ve nakit para ile
Asla Geri Dnme 265

mmkn deil. Reachern Templela yakndan uzaktan ilgisi


yok. Ulatrma Gvenlik Dairesi bile hemen fark eder. Bence
bu gecelik ptele sndlar. Kt bir tercih deil aslnda. Hava
alan otelVeri hep isimsizdir ve Pittsburgh da evrenin merkezi
saylacajt bir yer deil. Asl bilmek istediim, bunca paray
nereden bulduklar.
Adamlarmz mmkn olduunca abuk oraya varacaklar.
Otel mdr Tumerm telefonda olduunu syledi.
Kiminle gryormu?
imdi inceletiyorum.

Sonrasnda araflara dolanp bitkin ve ter iinde yataa uzan


dlar. Nefes nefeselerdi ve kalp atlarnn yava yava nor
male dnmesini beklediler. Tumer, dirsei zerinde dorulup
Reachern yzne bakt. Parmak ularn ar ar adamn
kalarnda gezdirdi. Morarmam bile, dedi.
Kafamn kemikleri salamdr, dedi Reacher. Her nok
tas.
Kadnn parmaklan burnuna indi.
Buras o kadar ansl deilmi ama, dedi. Yeterince sert
deil herhalde. Yaknlarda zedelenmi, yle mi?
Nebraskada dedi Reacher. Adamn biri yok yere ge
rildi.
Tumern parmak ulan yeni yeni kapanan kesiklerin ze
rinde gezindi. Sonra da burun kemiindeki tmseklerden ge
ti. Bumu saa doru hafif yamuktu. Bu durum Reacher T hl
artyordu ama belli ki Tumer etkilememiti. Kadnn par
maklan kulann evresinden geip boynuna ve oradan g
sne indi. Sere parmann ucunu, Reachern gsndeki
mermi deliine soktu. Tam oturdu.
A .38, dedi Reacher. Pek etkili bir silah deil.
anslsn, dedi kadn.
266 Lee Child

Ben hep anslymdr. Halime baksana.


Kadnn dokunulan beline doru kayd. Eski arapnel ya
rasna geldi.
Beyrut, dedi. Dosyan okumutum. Gm Yldz ve
Mor Kalp madalyalann aldn. Hi fena deil ama bahse gire
rim ki vcuduna giren metaller, gsne taklan metallerden
sayca ok daha fazladr.
Metal deil, kemik sapland vcuduma, dedi Reacher.
Yaknda duran birinin kafatasndan frlayan paralar.
Dosyanda arapnel paras yazyordu.
O dosyay ka kez okudun?
Defalarca.
arapnel kelimesi nereden geliyor, biliyor musun?
Nereden?
On sekizinci yzylda yaam Henry Shrapnel adl bir
ngilizden.
Gerekten mi?
Topu birliinde sekiz yl yzba olarak grev yapm.
Sonra patlayan bir top mermisi icat edince binba rtbesine
terfi etmi. Wellington Dk, bu top mermisini Yanmada Sa-
valan ve Waterloo Muharebesinde kullanm.
nanlmaz.
Dosyay okuduun iin teekkr ederim. Benim iin an
lam byk.
Neden?
nk bir sr eski hikayeyi tekrar anlatmak zorunda kal
mayacam. Hepsini oktan biliyorsun.
Birbirimize eski hikayeler anlatmak kulaa ho geliyor.
Sen hi anlatmadn.
Ama anlatacam, dedi Tumer. Duymak istediin kadar
ok hikaye anlatacam.
Asla Geri Dnme 267

Romeo, Julieti arad ve Kontrl bir cep telefonu hattn


aram. Muhtemelen Wal-Marttan alnma bir telefon ve hat
tr. Nakit de/ne yapldysa takip edilemez. Ve eminim pein
alnmtr. /
Juliet, Denemeye deerdi, dedi.
Kontrl telefon hatlar iin byk pazarlardan biri de or
dudur. nk bazlan aylk deme yapacak kadar gelir elde
edemiyor. Gerekten utan verici. Ve bazlan da dank bir
yaam sryor ve kontrl hat kullanmak ilerine geliyor.
Bu bile bir balangtr.
Telefon, Pentagonun baz istasyonu kuzeybatsnda
grnyor.
Anlyorum.
Rock Creek, Pentagonun kuzeybatsnda.
Evet, yle.
Bence ana gemiyle balant kuruyordu. Ana gemiden biri-
leri telefona yant verdi.
Adamlarmz Pittsburgh yolunda.
Fark etmez. Artk Rock Creekten kimse ona yardm ede
mez.
40. BLM

Tumer dua girdi ama Reacher girmemeyi tercih etti. Bir bor
noza sarnp koltua rahata oturdu. liklerine kadar snmt,
fazlasyla tatmin olmutu ve uzun zamandr olmad kadar
rahatlamt. Sonra dier bornozu giymi halde Tumer ka
geldi ve Saat ka? diye sordu.
Drt dakika, dedi Reacher. Leachi aramana drt dakika
var. Benim yannda olduumu biliyor mu?
Tumer bayla onaylad. Eminim u anda tm dnyann
bundan haberi olmutur. Ama en azndan Leach benden duy
mu oldu.
Bu durumu ho karlad m?
Kadn, Amerikan ordusunda bir avu. Dar grl ve ah
lak bir kimse olduunu sanmyorum.
O anlamda sormadm. Eer aklanrsan kimse onu sana
yardm etti diye sulayamaz. Bu iten tertemiz syrlr. Ama
olur da ben aklanamazsam, bu sefer bana yardm etti diye ba
derde girer. Ya da bu durumun tam tersi bir senaryo da gerek
leebilir. Mevcut durumda ald riski ikiye katlarken, olaylar
dan sorunsuz syrlma ansn da yarya indiriyor.
tiraz etmedi.
Ona sahip kp yanndan ayrmasan iyi olur.
Asla Geri Dnme 269

Aynen, dedi Tumer. Birliime geri dnebilirsem tabii.


Sonra telefonu ald ve Leachin numarasn tulad.

/
Yirmi kilometreden az bir mesafe uzaklkta, Pittsburgh East
Carson Caddesinde bulunan FBI Blge Ofisinde telefon al
d. Ofis, ehir merkezinin biraz gneydousunda kalyordu.
Telefonu nbeti ajan at ve kendisini Washington D.C.deki
Hoover Binasndan yetkililerle konuurken buldu. Kendisine
Yurtii Gvenlik sisteminin iletildii ekranlarda Sullivan ve
Temple isimli iki kiinin Blge Ofsine yakn bir havaalan
otelinde konakladna dair verilerin yer ald sylendi. N
beti ajan hemen sistemdeki arananlar bltenini ve kendine
iletilen arananlar listesini kontrol etti. Sonra D.C. Metro polis
lerinin ve ordunun Askeri nzibat Birliinin bu isimleri kul
lanarak ortadan kaybolan olan iki kaan peinde olduunu
grd.
Nbeti ajan, Soruturmadan Sorumlu zel Ajan arad ve
Bu bilgiyi D.C. polislerine ve orduya iletmemi ister misi
niz? diye sordu.
Sorumlu zel Ajan bir sre sessiz kald ve sonra, Hayr,
dedi. leri karmak hale getirmenin anlam yok
Nbeti ajan ise Baary kimseyle paylamaya gerek yok,
demek istiyor diye dnd.
zel Ajan, Bizimkilerden birini gnder de baksnlar,
dedi.
imdi mi?
Ne zaman mmkn olursa. Telaa gerek yok. Sabaha ka
dar zamanmz var. Bir yere gitmeyeceklerinden eminim.

Tumer, odadaki telefonu yine omzu ve boynu arasna sktr


d ve Reacher yine bir nceki aramada olduu zere telefonun
hat sesini iitebiliyordu. Sonra Leachin yant verdiini iitti.
270 Lee Child

Kelimelerini seemiyordu ama iinde bulunduu psikolojiyi


sezebiliyordu. Ve o da pek iyi deil gibiydi. Uzun ve hzl bir
monologa girdi. Syledii onca sz plastik ahizeden vakvak
sesi gibi geliyordu. Oysa her ne anlatyor olursa olsun hayal
krklna urad ve fkeli olduu gereini gizleyemiyor-
du. Tumer, Yine de teekkr ederim, dedi. Telefonu kapatt
nda ok yorgun ve midi krlm grnyordu.
Reacher, Ne oldu? diye sordu.
Tahmin et.
Ortada numara filan yok muymu?
Transkript kayp. Birisi arivden alm.
Morgan m?
O olmal. Baka kimse yapmaz ya da yapamaz.
Bu durumda Morgan da onlardan biri, verilen her emri
kr krne uyguluyor.
Tumer bayla onaylad. Ortal temizliyorlar. Her yere
el atmlar. nk benim sandmdan daha iyiler. Bu demek
tir ki benim iim bitti. Artk bir k yok. A.E. numaras olma
dan hibir ey yapamam.
Bu numara hl bilgisayarda bir yerde kaytl, deil mi?
Bilgisayarlara pek gvenmeyiz. Bilgisayara veri girmek
tense bildiimiz ne var ne yoksa olduu gibi New York Times'a
ya da ine yollayalm daha iyi.
Yani kt olarak muhafaza ettiiniz transkript, elinizdeki
tek kopyayd. yle mi?
Tumer bir kez daha bayla onaylad. Benim bildiim tek
kayt oydu. Belki Bagram da bir kopyasn saklyordun Niye
sordun? Basavcdan bir mahkeme emri karmasn m iste
yeceksin? Sana bol anslar.
Yanl dosyaya konmu olabilir mi?
Hayr. Zaten Leach ne olur ne olmaz diye her yeri arad. O
kadar da aptal deil.
Asla Geri Dnme 271

Baka bir yolu olmal.


Bulursan beni uyandr, dedi Tumer. nk u anda bey
nim durdu. Bipaz uyumam lazm.
Bornozun^ yere att ve odada rlplak gezinmeye bala
d. nce pe/deleri kapatt. Sonra lambalar kapatt ve rtnn
altna girip yz st yatacak ekilde yuvarland. Uzun, zgn
ve ylgm bir i ekiin ardndan kprdamadan yatt kald. Re
acher bir sre onu izledi ve koltuuna geri dnd ve karanlkta
oturdu. Rock Creekin ariv odasn canlandrd gznde. st
katta, soldaki ilk oda. 201 numaral ofis. Karargah subaynn
odas alt katta, 103 numarayd. Weeks ve Edwardsdan ge
len uzun mesafeli mesajlar alyor, yazyor, o kymetli kad
eliyle alp ta merdivenleri kmak suretiyle yukan gtryor,
Tumera gsteriyor, onun yantn alyor, kar tarafa iletiyor,
bir kopyasn karyor ve yeniden yukar karak hem gelen
mesaj hem de gnderilen yant uygun ekmeceye, doru s
rayla ve art arda gelecek ekilde kaldryordu.
Sonra Morgan canlandrd gznde. Arivle arasnda iki
oda bulunan ofisinden kyor, koridorun sama ve soluna ba
karak etraf kontrol ediyordu. Onun iin bir dakikalk bir iti.
ki sayfa kat. Yakabilir, yrtabilir ya da lime lime edebilirdi.
Ya da katlayp cebine kaldrabilir ve daha sonra kimlii bilin
meyen kiilere takdir almak ve gelecekte onun iin gzel bir
eyler dnleceine dair vaatler iitmek karlnda teslim
edilebilirdi.
Baka bir yolu olmal. Reacher olsa numaray hatrlayabi
lirdi. Rakamlar severdi. Bu numarann da kendince dikkat e
ken bir yan olabilirdi. Byk, kk ya da tuhaf bir zellii.
Ama numaray grmemiti. Geri hibir ey imkansz deildi.
Hibir sistem kusursuz, hibir gvenlik de yzde yz hatasz
deildi. Her zaman ngrlmeyen przler kabilirdi.
Baka bir yolu olmal.
272 Lee Child

Fakat Reachern aklna hibir ey gelmiyordu. En azndan


o an iin. Ayaa kalkt, esnedi ve gerindi. Sonra bornozunu
karp, Tumernkinin zerine brakt. Yataa girip Tumern
yanna uzand. Kadn oktan uyumutu. Ar ar nefes alp
veriyordu. Scack ve yumuackt. Devreleri yanmt. Yor
gunluktan kendini kapatmt. O eski filmde dendii gibi:
Bunu yarn dneceim. Tavana bakt. Kasvetli ve gri bir g
rntyd. Sonra gzlerini kapatt. Nefes ald. Nefes verdi. Ve
uykuya dald.
Be saat boyunca gzel bir uyku ekti.
Ve sabah saat 4 te uyand.
nk birileri kapy adeta kracak gibi alyordu.
/ 41. BOLUM

Tumer da hemen uyand ama Reacher elini kadnn omzuna


koydu. Ben bakarm, dedi fsldayarak. Gzlerini krptr
dktan sonra yataktan kt ve yere att bornozunu buldu.
Sonra kapya doru yrrken zerine giydi. Kapy alan her
kimse ara vermiyordu. Ne kibard ne de bu saatte rahatsz etti
i iin mahcuptu. Gecenin bir yans, otelde duyulacak trden
bir ses deildi. Telal ve talepkard. Gm gm gm. Kibirli ve
zorla ieri girme niyetinde olan biriydi. Konu tartmaya ak
deildir trnden bir kap almayd. Yasalann uygulanmasn
dan sorumlu gvenlik birimlerinden bililerine ait bir sluptu.
Ya da gvenlik glerindenmi gibi yapan birilerine.
Reacher, kapdaki gzetleme deliini kullanmad. Onlar
dan hi holanmazd. Hi de kullanmamt. Kapnn arka ta
rafnda duran saldrgann iini kolaylatnrd. Saldrgan delik
te karalt belirdii anda nceden alm olan bu delikten ilk
kurunu gnderebilirdi. Silahl saldrya gerek yoktu. O yz
den en iyisi, gzetleme deliini grmezden gelmekti. Kapy
hzlca ap, saldrgann boazna bir yumruk atacakt. Belki
de yapmazd. Kim olduklarna ve ka kii olduklarna gre
karar verecekti.
Reacherm arkasnda duran Tumer da yataktan km ve
bornozunu giymiti. Reacher, kadna banyoyu iaret etti. Tek
hedef durumuna dmenin bir anlam yoktu. Tumern da gi
274 Lee Child

decek bir yeri yoktu. Odadan kmann sadece bir yolu vard.
O da kapyd. st katlardan birindelerdi. Zaten pencereler de
almyordu. Muhtemelen yasal konulardan ve merakl o
cuklardan tr pencerelerin almas yasakt. Ve tabii bir de
burann havaalan oteli olma zellii vard. Sabahn erken sa
atlerinden gecenin ge saatlerine kadar srekli uak grlts
ve jet motorlarndan kan yakt kokusu geliyordu.
Tumer banyoya girdi ve Reacher da elini kapnn koluna
koydu. Derin bir nefes ald. Askeri nzibat ya da federal ajan
lar geldiyse silahlarn ekmi, tetikte bekliyor olabilirlerdi.
Olabilir deil, kesin ylelerdi. Ama ate etmezlerdi. En azn
dan hemen etmezlerdi. Aslnda gereinden fazla eitim alm
lard. Ama izlemeleri gereken ok da fazla protokol vard. Ve
bir de potansiyel evrak ileri. Eer kaps gk arabadan drt
adam gelmise, onlar hemen ate ederlerdi. Onlar da eitim
almlard ama ne protokolleri ne de evrak ileri vard.
Bu durumda en iyi hamle kapy amak ama arkasnda kal
mak. Bylesi, dayanlmaz bir merak uyandrrd. Kendi ken
dine alm gibi duran bir kap, dardaki kiinin ban ieri
uzatp odaya hzlca gz gezdirmesini salayacakt. Tabii ki
ieri uzanm bir ba ve hafif bklm bir boyun da akak
lara dorudan inecek bir darbeye davet olacakt. Darbenin ar
dndan kapy hzlca kapatnca eiin odaya bakan tarafnda
yere ylm bir tutsak yaratlacakt. Tutsan arkadalar da
kapnn dier tarafnda kalacakt. Bu durumda mzakere iin
ilk adm atlm olacakt.
Reacher kapnn kolunu evirdi. Aaya doru on dere
ce. Yirmi. Otuz. Hi tepki yoktu. Krk, elli, altm. Hl tepki
yoktu. Doksan dereceye geldi ve sonra kapnn kolunu hzlca
evirip kapy biraz aralad. Bu hamlenin ardndan elini yum
ruk yapt, kolunun asn ayarlad ve bekledi.
Uzunca bir sre bekledi.
Asla Geri Dnme 275

Belli ki kapnn dndaki kii kapyla eik arasna bir ey


koyarak kapnn kapanmasn engellemi ve bu esnada da na
sl bir hamlede bulunacan dnmeye balamt. Bu da
epey bir zanaan alyordu.
Yaklap bir dakika geti.
Sonra ieri bir nesne girdi.
Reacher ne olduuna bakmad. Bilinli olarak ne olduu
nu ve ne yne gittiini takip etmedi. Dnk ocuk deildi.
Fakat gz ucu ile ieri atlan nesnenin bir za rf olduunu ayrt
edebiliyordu. Kahverengi bir mektup zarf. zerinde mhr
olmal diye dnd. Bir ofisten kma resmi evrak misali.
Hafifti. Bir arl yoktu. Halya dtkten sonra kan ses
de bu tahminleri destekler nitelikteydi. Kat ama az kapal.
Belli belirsiz bir atrt sesi ve bir tr srtnme sesi. Sanki zar
fn iinde birden fazla ve birbirinden ayr ince ve hafif nesne
varm gibi.
Reacher bekledi.
Sonra kapdan ieri bir kafa uzand.
Yz grnd.
Gelen avu Leachti.

Leach hl pijama misali niformalar iindeydi. ok yor


gun grnyordu. O odaya girince, Tumer da banyodan kt.
Reacher hemen kapy kapatt. Tumer yerdeki zarf grnce,
Hepsi burada m? dedi.
Leach de, Evet, diye yantlad.
Bu gece bu konuyla ilgilenmeyeceini dnmtm.
Bunlara FedExin size ulatrabileceinden daha ksa bir
srede ihtiya duyabileceinizi dndm.
Bunca yolu arabayla m geldin?
Yrmediim ya da uaa binmediim kesin.
Ne kadar srd?
276 Lee Child

Yaklak drt saat.


Teekkrler, avu.
Sa olun, efendim.
Yarn sabah saat kata grev ba yapman lazm?
Erken saatte. O yzden hemen ayrlmam gerekiyor.
Ama?
inde bulunmak istemediim bir duruma kartm.
Ne durumuymu bu?
Ekip arkada olarak grdm birini ve bir kdemli suba
y knamak zorundaym.
Bahsettiin ayn kii mi yoksa iki ayr kii mi?
Bir kii, efendim, dedi Tumera.
Ben miyim o kii?
Hayr, efendim.
Morgan m?
Hayr, efendim. Baka biri. Ama siz Birlik Komutans
nz ve ben de muhbir deilim.
O zaman Reachera syle. O, Birlik Komutan deil.
Leach bir sre duraksad ve iinde bulunduu durumu de
erlendirdi. Sonra bu fikri uygun bulmu olacak ki Reachera
dnd ve Efendim, karargah subayna ilikin uzun zamandr
birtakm pheler besliyordum, dedi.
Reacher, Ne kadar zamandr? diye sordu.
Batan beri.
Neden hibir ey yapmadn?
Ne yapacam bilmiyorum. O bir yzba ve ben bir a
vuum.
Konu nedir?
Yzba srekli karalamalar izer. Telefondayken srekli
bir eyler izer ya da karalar.
Reacher ban sallad.
Asla Geri Dnme 277

Ben de fark ettim, dedi. Masasnn zerinde, eski bir


kayt defteri var.
Bunu nden yaptn biliyor musunuz?
nk/can sklyor.
Ama bazen can hi de skkn olmuyor. zellikle de byk
haberler geldiinde. Hemen deiiyor. Birden mutlu oluyor.
Kanunlara aykr olduunu syleyemeyiz.
Ama kalemi hl elinde oluyor. O deiince, izimleri de
deiiyor. Bazen resim olmaktan kyor. Birtakm notlar al
yor. Anahtar kelimeler.
Reacher hibir ey sylemedi.
Leach, Anlamyor musunuz? diye sordu. Sadece tek
bir fiziksel kopya olmas ve Rock Creek arivine girmesi ge
reken, gizlilik derecesindeki bilgileri not ediyor. Gizlilik de
recesindeki bilginin ya da bilgiye ilikin birtakm kaytlarn
baka bir yerde fiziksel nsha halinde saklanmas yasalara
aykrdr.
Tumer, Ah ltfen, aka syle, dedi.
Reacher da, A.E. numarasn da m not alm? diye sordu.
Evet, efendim, dedi Leach Tumera. Sonra da Reachera
dnp, Evet, efendim. Numaray yazm, dedi.

Leach, cebinden kr kn bir kat paras kard. Reacherm


daha nce grd san renkli resmi kayt defterinden bir say
fayd. st taraf kvrlmt. Epey genie bir kvnlma izi var
d. Bu da gnlerdir o defterde kvrk halde durduu anlamna
geliyordu. zeri tkenmez kalemden akma siyah mrekkeple
kaplyd. ekiller, sarmal izgiler, kutular, makineler ve spi
rallerin yan sra ara ara dz metin, isimler, kelimeler gibi alt
lan izili notlar da vard. Bazlan kutu iine alnm ve zeri
adeta okunamaz hale gelene dek glgelendirilmiti.
Leach, parmann ucuyla okunabilir durumda olan ilk ke
278 Lee Child

limeyi iaret etti. O kelime de sayfann ilk te birlik ksmna


denk gelecek ekilde yazlmt. Kandahar yazyordu. zel
isim. Bir yerin ad. Yanna belirgin bir ok izilmiti. Ok, ke
limeden uzak bir yn iaret ediyordu. Leach, Bu, kaybo
lan mesajdan bir nceki balant, dedi. Weeks ve Edwards,
Kandahardan kyor ve emredildii zere Bagrama dn
yor ya da beklemede kalyor. Bu bilgi hl ariv odasnda.
Tam olarak olmas gerektii yerde.
Sonra parman sayfann en alttaki te birlik ksmna
gtrd. Orada da iki kelime dikkat ekiyordu. Aralarna tire
konmutu: Hood - Gnler. Hood kelimesinin H harfi, Barok
stili ssl kvrmlarla vurgulanmt. Telefonla konuan ve
can sklan bir adamn eseriydi. Leach, Bu da kayp mesaj
dan sonra gelen. O da hl ariv odasnda mevcut. Kandahar
olayndan hemen sonra geldi. Bizim adamlarmz Teksastaki
Fort Hooddan bildiriyor ve bu gnlerde her eyi toparlamay
umut ettiklerini rapor ediyorlar, dedi.
Sonra elini tekrar yukar ekti ve parman sayfann orta
snda denk den te birlik ksma getirdi. Bu ksm da kayt
lardaki bolua denk den ksm, dedi.
Sayfann ortasnda saysz kez tekrarlanm i karartc
karalamalar, ekiller ve sarmal izgiler vard. Onlara kutular,
labirentler ve spiraller elik ediyordu. Ortadaki ksmn en al
tnda da A ve E harfleri vard. Yannda da drt tane rakam. Bu
saylar nce hzlca not edilmi ve sonra zerinden dikkatle
geilmi, hatlar belirginletirilmi, keskinletirilmi ve alt
izili bir ekilde orackta terk edilmiti.
A.E. 3435.
Tumer glmsedi ve Yzba kesinlikle hata etmi, a
vu, dedi. Ama bu seferlik grmezden geleceiz.
A.E. 3435.
Reacher bu sayy kolayca aklnda tutabilirdi. nk kod
Asla Geri Dnme 279

lamas kolayd. 3 ve 4 saylarnn deerlerinin kademeli olarak


arttrlmasyla srasyla 3 ve 4 ve 3 ve 5 dizgisine ulaabilirdi.
Hepsi de toplamda 3435 ederdi. lgin bir durumdu. Bu tip ra
kamlar hakknda bir zamanlar Elenceli Matematik dergisinin
sahibi, yayncs ve editr olan Joseph Madachy tarafndan
ska tartlmt. Reacher, ocukken kaldklar Pasifikte bir
denizci ssnn ktphanesinde derginin tm saylarn sak
lard. avu, Askeri Basavclksan Binba Sullivan ile irti
bata gememin en iyi yolu nedir? diye sordu.
Dorudan m, efendim?
Yz yze.
Ne zaman, efendim?
imdi.
Gecenin bir yars m?
Hemen imdi.
Leach cebinden bir baka kat kard. Daha kk bir
kat. Not defterinden, sayfann yansn alacak ekilde yrtl
m bir kat. Bu, Binba Sullivann ahsi telefon numaras.
Eminim u anda komodininin zerinde duruyordun
Bu numaraya ihtiya duyacam nereden bildin?
leri bu ekilde yrtmek isteyeceinizi dndm. Sa
vunmaya ilikin soruturulmalar geni bir aratrma zeminine
yaylabiliyor. Fakat kiisel fikrimi beyan edebilir miyim?
Tabii ki.
Leach, cebinden bir kat paras daha kard. O da not
defterinden bir yapran ortadan yrtlmas sonucu elde edil
miti. Bu da Yzba Edmondsn ahsi telefon numaras. Si
zin dier avukatnzn. Bana kalrsa onunla iletiime gemek
daha iyi bir tercih olurdu. Kendisi konulan daha byk bir
gayretle takip ediyor. Her eyin adil olmas ve doru olann
yaplmasndan holanyor.
Hapisten kam olsam da m?
280 Lee Child

yle olduunu dnyorum.


Yani Edmonds bir idealist, yle mi?
Henz idealist olacak kadar heyecanlyken iletiime ge
in. Bu motivasyon uzun srmez. Binba Sullivann moti
vasyonu ksa srd.
Reacher, FBI olaya dahil oldu mu? diye sordu.
Leach de, Haberleri var, dedi.
Ordunun operasyonunu kim organize ediyor?
75. Askeri nzibat. Kdemli Sorgu Subay Espin yneti
yor. Kendisiyle tantnz. Sizi Dyera getiren oydu. Herkes,
kendisinin konuyu kiisel aldn sylyor. Sizin, onun iyi ni
yetinizi smrdnz iddia ediyor. Size bir iyilik yapm ve
dolayl da olsa btn bunlarn yaanmasna yol am.
Benim iin ne yapm ki?
Sizi Dyerda tutmu. Dedektif Podolski, sizin merkeze
gtrlmenizi istemi. Espin hayr demi. Ve siz bunun yan
sra Askeri nzibat nbeti yzbasnn arlmasn istemi
siniz ve o da hemen arm. Bunu da ktye kullanlm bir
iyilik olarak deerlendiriyormu.
Yzba eninde sonunda gelecekti zaten.
Ama o kadar abuk olmazd. Sizin kurguladnz plan da
her eyin leden sonra gereklemesi zerineydi. Bu yzden
erken hareket etmeliydiniz. Espin bu yzden ileri kolaylat
rp dolayl da olsa srecin gereklemesine yol atn d
nyor.
Bir eyler buldu mu?
imdilik eli bo. Ama denemeye devam ediyor.
Ona bir mesaj iletebilir misin?
Muhtemelen.
Ona kendine gelmesini syle. Sor bakalm, o bizim yeri
mizde olsa ne yaparm.
Peki, efendim. Mmkn olursa ileteceim.
Asla Geri Dnme 281

Senin adn ne, avu?


Leach, efendim.
Hayr, n ad/n.
Chris, efendim.
Christine/ya da Christinann ksaltlm filan m?
Sadece Chris, efendim. Doum belgemde byle yazyor.
Chris, hl 110. Birlikin Komutan olsaydm, seni orada
tutmak iin dnyay yerinden oynatrdm. O birlik birbirinden
harika pek ok astsubay grd ve sen de oktan en iyiler ara
sndaki yerini aldn.
Teekkr ederim, efendim.
Hayr, asl ben sana teekkr ederim, avu.

Leach, hzla oradan aynld. nnde drt saatlik bir geri dn


yolculuu vard. Ve tabii bir de sabahtan balayp tm gn
srecek bir mesai. Reacher, Tumera bakt ve Bylesi bir sa
dakati hak etmek iin inanlmaz bir komutanlk becerisi sergi
lemi olmalsn, dedi.
Senden iyi olduum sylenemez, dedi Tumer. Ne de
olsa Frances Neagley senin ekibindeydi.
Onun da m dosyasn okudun?
Btn dosyalan okudum. Operasyon hikayelerini de.
110. Birlik hakknda bilinmesi gereken ne varsa renmek
istiyorum.
Dedim ya, sen harika bir komutansn. Reacher sar kayt
defterinden kopma sayfay otel odasndaki masann zerinde
ap elleriyle dzletirdi. Yanna da not kadndan yrtlma
sayfalardan birini koydu. Sonra da telefonu eline alp Yzba
Tracy Edmondsm ahsi cep telefonu numarasn tulad.
42. BLM

Telefon uzun uzun ald ama Reacher byle olmasn bekli


yordu. Cep telefonu operatrlerinin aramay ynlendirmesi
bile tek bana sekiz saniye gerektiriyordu. Ayrca bu saatte
uyuyan ok az insan filmlerdeki gibi hemen kalkp telefonla
rn ama kabiliyetine sahipti. ou ar ar uyanp gzlerini
ovuturur ve glkle yataktan kalkard.
Edmonds nihayetinde telefonunu at ve Alo? dedi. Se
sinden biraz tedirgin olduu anlalyordu. Ayrca sesi biraz
deiikti. Sanki dili imi ya da aznda bir ey varm gi
biydi.
Reacher, Yzba Edmonds m? diye sordu.
Kim aryor?
Mvekkiliniz Jack Reacher. Amerikan ordusunda binba.
Ksa bir sre nce greve geri arld. u anda 110. Birlike
kaytl. Yalnz msn?
Nasl bir soru bu byle?
Gizli bir grme yapmak zereyiz, avukat hanm. Gr
memiz gereken hukuki meseleler var.
Bak o konuda haklsn ite.
Sakin ol, yzba.
Hapisten katn.
Asla Geri Dnme 283

Artk yasakland m?
Konumamz lazm.
Konuuyoruz ya.
Ciddi ciddi konumaktan bahsediyorum.
Yalnz nsn?
Evet, yalnzm. Ne olmu?
Kalemin var m?
Kadn bir sre sessiz kald ve Artk var, dedi.
Kat?
Aldm.
Tamam, dikkatle dinle. Daha iyi bir savunma yapabilmek
iin bizim A.E. 3435 olarak bildiimiz bir Afganistan vatan
da hakknda her trl bilgiye ilikin fiziksel kopyalara ihti
yacm var.
Bu bilgiler muhtemelen gizlidir.
Bu srete, her trl bilgiye erime hakkm var. Mahke
meler, benimki gibi davalar ciddiye alr.
Ne olursa olsun. Bu istediklerin epey byk talepler.
Her ey adalet iin. O sama sapan yeminli beyan bile
kabul grd.
Reacher, seni babalk davas kapsamnda temsil ediyo
rum. Juan Rodriguez vakas Binba Sullivanda. Ayrca
Afganistandan askeri istihbarat almak, kriminal davalarda
bile byk olay yaratr. Babalk davas kapsamnda bu bilgile
re erimen zor. Niye bu bilgiye ihtiyacn olsun ki?
Reacher, Askeri Yargnn zinay hl su kapsamnda
grdn syleyen endin. Cezas nedir?
Muhtemelen hatr saylr bir ceza alrsn.
Demek ki alt st bir babalk davas deilmi. Bu da bir
kriminal vakaym.
Temelleri zayf bir iddia oldu.
Yasalar ilerine geldii gibi yorumlayamazlar, avukat ha-
284 Lee Child

mm. Zinann su olduunu sylyorlar. Bunun ya bir anlam


vardr ya da yoktur.
Reacher, konumamz lazm.
imdi de teslim olmamn yaplacak en iyi hamle olduu
nu mu syleyeceksin?
Olabilir.
Olabilir ama ben B plann uygulamay setim. O yzden
de bahsettiim bilgiye ihtiyacm var.
Ama senin konunla ne alakas var? Sen Korede grev
yaparken, Afganistan harekat balamamt bile. Hatta Koca
Dogla karlatn dnemde de yoktu.
Reacher hibir ey sylemedi.
Ama Edmonds, A ha! dedi.
Aynen yle, dedi Reacher. Bir avukata gre kafan hzl
alyor. Konu benimle deil, Binba Tumerla ilgili. Belki
de Binba Tumer ve benimle ilgili. nk u an kar karya
olduumuz durumda birileri 110. Birlikin iki Birlik Komu
tann ayn anda etkisiz hale getirmeye alyor. Demek ki
bu oyunun kazananlar ve kaybedenleri olacak. Akln varsa
kazananlardan yana olursun. nk bu adamn dnyasnda,
kazananlarn yannda yer alanlarn dlleri hayallerin bile te
sinde olur.
Kazanan siz mi olacaksnz?
Bahse girebilirsin. Hepsini yerle bir edeceiz. Bunu yap
mak zorundayz, yzba. Afganistanda iki adammz ldr
dler. Senin meslektalarndan birini de ldrmekten beter
edip bir gzel dvdler.
Edmonds, Konuyu aratrr, yapabileceim bir ey var m
bakarm, dedi.

Tumer hl bornozluydu ve grne baklrsa, yataa dnmek


gibi bir niyeti yoktu. Reacher, Zarfta ne var? diye sordu.
Asla Geri Dnme 285

avu Leachten istediim ikinci iyilik.


Anladm. Ama ne?
Burada^ sonraki duramz Los Angeles.
yle riii?
Kadn/oan sallad. Samantha konusunu zmen lazm.
Ben onunla ilgileneceim.
En kt senaryoda ikimiz de burada yakalanacaz ve
bizi bir yere tkacaklar. Sonra da o yerin anahtarn alp bir
daha bulunmamak zere frlatp atacaklar. Sana bunu ya
pamam. Kznla tanmadan olmaz. Hayatnn geri kalan
boyunca ondan baka bir ey dnemez hale gelirsin. Bir
sreliine benim meselemi rafa kaldrp seninkine odakla
nalm.
Ne zaman yaptn bu plan?
Bir sre nce. Yapmak zorundaydm. Belli ki sen de be
nim birliimin bir personelisin. Ben de senin komutann olu
yorum. Buradan sonraki durak, Los Angeles.
Zarfta ne var?
Tumer yant vermek yerine, zarfn iindekileri yataa dkt.
ki kredi kart.
Ve iki ehliyet.
Kart ve ehliyetleri eletirdi ve birini kendine alrken die
rini Reachera uzatt. New York Eyaleti onayl bir ehliyet ve
bir de Visa kredi kart. Ehliyet, Michael Dennis Kehoe adnda
bir adama dzenlenmiti. Krk be yanda, Queenste oturu
yor. Erkek, mavi gzl, 1.98 boyunda. Organ bas. Foto
rafnda kare bir yz ve kaln bir boyun grnyor. Visa kart da
ayn isme dzenlenmi. Michael D. Kehoe.
Reacher, Bunlar gerek mi? diye sordu.
Benimki gerek.
Benimki deil mi?
286 Lee Child

Gerek saylr. eninkini gizli grev programna ait ev


raklar arasndan aldk.
Reacher anladn gstermek iin ban sallad. 110. Bir
lik personeli srekli gizli greve kard. Bu tr evraklara ihti
yalar olurdu. Hkmet de onlara her adan gereiyle bire
bir dzenlenmi evraklar temin ederdi. Sadece, bu kimliklerin
karlnda yaratlan kiiler gerek olmazd.
Seninki nereden? diye sordu.
Leachin bir arkadann. Bana ok benzeyen bir tand
olduunu syledi.
Yeni adn ne peki?
Tumer kucandaki ehliyeti el abukluu ile at. Illinois
eyaletine kaytl ehliyet; Margaret Vega adnda 1.70 boyunda,
kahverengi gzl ve otuz bir yanda bir kadna aitti. Organ
bas deildi. Fotorafta ak tenli Hispanik bir kadn g
rnyordu. lk bakta Tumera benziyordu ama birebir ben
zer olduklar sylenemezdi.
Reacher, ehliyetin arka yzne bakt.
Peki, Bayan Vega ehliyetini vermeye raz olmu mu?
diye sordu. ylece teslim mi etmi? Bir de kredi kartn ver
mi, yle mi?
kisini de iade edeceiz. Karttan yaptmz harcamala
r da kendisine deyeceiz. Sz verdim. Ama o ksm Billy
Bobun parasyla hallederiz.
Konu o deil. u anda Bayan Vegann eli kolu bal du
rumda.
Sanrm Leach epey ikna edici bir kadn.
nk senin btn bunlara dediine inanyor.
Sana benzeyen bir arkada yokmu. Hatta hibiri senin
yanndan bile gemezmi. Bu yzden gizli grev programna
daldk. Bay Kehoe muhtemelen eitim senaryosundaki hedef
lerden biriydi. Korku filmindeki testereli adama benziyor.
Asla Geri Dnme 287

O zaman i grr. Ne zaman gidiyoruz?


Bir an evvel, dedi Tumer. Erken saatteki uulardan bi-
rini yakalamamz lazm.

Du j giyindiler. Valiz toplama dertleri olmad iin tek


yaptklar katlanabilir di fralarn alp ceplerine koymak
ve ceketlerini giymek oldu. Perdeleri ve klan kapal brak
tlar. Reacher, Rahatsz Etmeyin kartn kapnn koluna ast
ve birlikte koridordan geip asansre gittiler. Saat sabah 5i
biraz geiyordu. Tumer, Bat Yakas uulannn 06:00 sula
rnda balayacan dnyordu. Pittsburgh Uluslararas
Havaalannda snrsz firma seenei olmasa da birden fazla
firmann uak kaldrdn tahmin ediyordu. En kt senaryo
da San Francisco, Phoenix ya da Las Vegas zerinden aktarma
yapacaklard.
Asansr lobiye geldiinde karlannda terk edilmi bir alan
buldular. Resepsiyonda kimse yoktu. Aslnda ortalkta kimse
yoktu. Reacher, odalarnn kart anahtarn pe att ve kapya
yneldiler. Tam o anda dardan ieri girmekte olan yalnz
bir adamla nden sen buyur, hayr olmaz ltfen nce sen ge
kliesinin bir paras oldular. Adam, koyu lacivert bir takm
elbise giyiyordu. Beyaz gmlek, lacivert kravat da takm ta
mamlayan dier paralard. San yeni kestirmiti ve muha
fazakar bir duruu vard. Yz pembeydi ve yeni tra olduu
anlalyordu. Nihayetinde birden kapdan gemenin for
mln buldu. Adam, Tumer iin kapy tuttu ve Reacher da
geride bekledi. Adam ieri girince, Reacher dar kt.
Yol kenarnda bekleyen bir taksi yoktu. Ama otelin havaa
lan servis otobs vard. Motoru alr haldeydi ve kaps da
akt. ofr mahalli botu. Belki de tuvalete gitmiti.
On metre ileride bir Crown Vic, acil eridinde park halin
deydi. Lacivert, temiz ve parlak aracn bagaj kapandaki an
288 Lee Child

tenler aktif haldeydi. Reacher bam evirdi ve otelin kapsna


bakt. eri giren adam lobide birilerinin kendisi ile ilgilenme
sini bekliyordu. Lacivert takm elbise. Lacivert kravat. Beyaz
gmlek. Ksa sa, pembe yz, temiz bir tra.
FBI, dedi Reacher.
Ellerindeki isimlerin peine dmlerdir, dedi Tumer.
Sullivan ve Temple.
Yanmzdan geip gitti. Kafasna dank etmesi ne kadar
srer?
FBI ajan olduu iin hemen olacan sanmam.
Pikaba gidip havaalanna kendi aracmzla ulaabiliriz.
Hayr. Pikap burada kalmal. Btn ipleri koparmalyz.
Otobse bin. ofr birazdan gelir. Motoru alr halde b
rakm.
Reacher, ylece oturup bekleyen iki saf hedef olacaz.
Grnmez oluruz, dedi Tumer. Otobste oturan iki s
radan insan.
Reacher etrafa baknd. Adam hl resepsiyondayd. Ken
disiyle ilgilenecek kimse yoktu. Servis otobs ok havalyd.
Krom ve kurumsal bir grntye sahipti. Pencereleri karartl
mt. Bir film yldznn limuzinini andryordu. Seyahat eden
olaan insanlar, olaanst bir deneyim yaatmay amala
m olmallard.
Karartlm pencereler. Otobste oturan sradan iki insan.
Avc ve av; hareketlilik ve duraanlk. Eski bir evrimsel mi
ras. Reacher, Tamam, dedi. Otobse binelim.
Otobse bindiler ve sspansiyonlar, ikilinin arl altn
da biraz alald. Dar koridordan geip arka taraflara yakn iki
koltua oturdular.
Kprdamadan oturup beklediler.
Hi de ho bir duygu deildi.
Grlerinin ok iyi olduu sylenemezdi. nk hem
Asla Geri Dnme 289

mesafe, hem cama ekilen film, hem de otobsn ift caml


oluu gr kstlyordu ama Reacher her eye ramen ada
m grebiliyordu. Sabrszlanmaya balamt. Kendi etrafn
da dnm* ve lobiye gz gezdirmiti. Sonra da resepsiyon
dan bira^uzaklat. Daha geni bir alanda, iinde bulunduu
durumdan honutsuz olduunu gsterir bir tavr taknd ama
yine de resepsiyondan fazla uzaklamyordu ki birileri gelir
se ilgilenecekleri ilk kii kendisi olacakt. Zaten kendisinden
baka kimse yoktu. Yaklak bir saat daha da gelen giden ol
mazd. Direkt uulardan inenler de saat 06:00 sularnda bu
rada olurdu.
Adam birden ileri atld ve sanki birini karlayacakm
gibi uzun ve heyecanl bir adm att. Ya da birini azarlamaya
hazrlanyordu. Tam o anda grntye biri daha girdi. Ksa ce
ketli, siyah bir niforma giyen bir adam. Valiz tamaktan so
rumlu grevlilerden biri olabilirdi. FBI ajan bir eyler sordu.
Elini kolunu saa sola sallayp Nerede bu insanlar? dercesine
hareketler yapyordu. Ksa ceketli adam duraksad. Rahatsz
olmutu. Alk olmad yerlerden soru geldii belliydi. Re
sepsiyonun arkasna geti ve bir kapy at. Bir sonu elde
edememi olacak ki onu kapatp bir baka kapy at. eriye
seslendi. Yaklak on be saniye sonra gen bir kadn geldi.
Parmaklan ile salann dzeltiyordu. FBI ajan resepsiyona
dnd ve gen kadn, adamla yz yze geldi. Ksa ceketli
adam da lobiden uzaklat.
Valiz taycs deildi.
Otobsn ofryd.
Otobse bindi ve ieride mterileri olduunu grd. Lo
biye bakt ve baka gelen olup olmadn kontrol etti. Olma
dna kanaat getirmi olacak ki, hatlar m, d hatlar m?
diye sordu.
hatlar, dedi Tumer.
290 Lee Child

Adam koltuuna geti ve emniyet kemerini skca bala


dktan sonra kapy kapatt. Kap tiz bir ses kararak kapan
dktan sonra ofr arac vitese takt.
Sonra da bekledi. nk beklemek zorundayd. Otele ge
len bir araba, park halindeki Crovvn Vicin etrafndan dola
yor, dolaysyla otobsn kn kapatyordu.
Gelen, kaps gk arabadan bakas deildi.
/
/ 43. BLM

Kaps gk araba, park halindeki Crown Vicin yanndan


geti ve otelin giri kapsna yakn bir yerde durdu. Otobs,
nnde alan alanda ar ar ilerledi ve kaps gk araba
nn yanndan adeta srnerek geti. Reacher koltuunda biraz
doruldu ve camdan dar bakt. Adamlarn drd de aratay
d. kisi, ilk gece karlatklar adamlard. Onlarn yan sra
nc bir adam ve kk kulakl iri adam da oradayd. Yani
btn ekip bir aradayd.
Urama, dedi Tumer.
Onlar aradan karmalyz.
Ama burada olmaz. Hele hele imdi hi olmaz. Onlar
ikincil derece nem arz ediyor. Unuttun mu?
Fakat bugnn iini yarna brakmak olmaz.
Otel lobisinde? FBI ajannn nnde?
Reacher ban hafife arkaya evirdi ve drt adamn araba
dan ktklarn grd. Hzl ve seri hareketlerle ieri ilerlerken
sa solu kolaan ediyorlard. Tek sra halinde otele girdiler.
Acilen ilgilenmeleri gereken bir mesele var gibi davranyorlar
d. Tumer, Sakin ol, binba, dedi. Baka bir zaman, baka
bir yerde hallederiz. imdi Los Angelesa gidiyoruz.
Otobs hzland ve oteli geride brakt. Reacher, gr ke
292 Lee Child

silene kadar oteli ve orada olup biteni izlemeye devam etti.


Sonra nne dnd ve FBIm isimlerimizi nasl takip ettii
ne dair bildiklerini anlatsana, dedi.
Modem bir dnyadayz, dedi Tumer. Yurtii Gvenlik
Sistemi diye bir program var. Bilgiye dayal bir yap. Fler tr
l bilgi birbiri ile ilikilendirilebiliyor. Havayollar sisteme
dahil. Onlar varsa phesiz ki havaalan otelleri de sisteme
girmitir. Bu durumda sisteme iki isim tanmlayp, ikisinin de
ayn anda ayn yerde grnmesi halinde ikazda bulunmasn
istemek olduka kolay olacaktr.
FBI edindii bilgiyi paylar m?
Dalga m geiyorsun?
O zaman kdemli kurmay subaylar hakknda syledikle
rimizi tekrar gzden geirelim. Bu adamlar sadece kdemli
kurmay subaylar deil. Bunlar ok ama ok kdemli kurmay
subaylar. Ne dersin? Yurtii Gvenlik Sistemine ve oraya ta
nmlanan veri tabanlarna e zamanl erimek kolay i mi?
Belki e zamanl eriimleri yoktur. Ne de olsa FBI onlar
dan nce geldi.
FBI, Pittsburgh Blge Ofisinden geldi. Bizim adamlar
daha uzak yoldan geliyordu. Erkenden yola km olmallar.
Bu da FBIdan nce haberdar olduklarn gsterir. Kendi ile
rinde bir ikaz sistemleri var.

Otelin servis otobs, onlar havaalan i hatlar gidi termi


naline brakt. Tumer ve Reacher ieri girince hareket edecek
uaklar gsteren panoya yneldiler. Bir dakika arayla hareket
edecek iki sefer vard. Biri U.S. Ainvaysin Long Beach sefe
ri, dieri de American Airlinesn Orange County seferi.
Hangisini tercih edersin? diye sordu Tumer.
Long Beach, diye yantlad Reacher. Araba kiralayabi
liriz. Doruca 710a, oradan da 101 otoyoluna karz. o
Asla Geri Dnme 293

cuun annesinin verdii yeminli beyan, Kuzey Hollywoodda


bir hukuk brosunda hazrlanmt. Muhtemelen kendisi de
orada yayoj'dur.
Onu na^l bulacaksn?
Avukfm otoparkndan balayacam. Oradan ayrlaca
n sanmam.
Eminim ki avukatn ofisi izlenen yerler arasndadr. Hem
75. Birlikin adamlar, hem de FBI oray takibe almtr. Drt
gayri resmi arkadamz da bizim otelde olmadmz anla
dktan alt saat sonra oraya damlar.
O zaman ok dikkatli oluruz.
U.S. Ainvays irketine ait bilet sat giesi akt. Ellili ya
larnda gler yzl bir kadn bilgisayar amak ve nndeki
defteri kalemi dzeltmek iin bir dakika harcadktan sonra y
zndeki kocaman glmsemeyle gieye gelen iki mterisine
bakt. Tumer, Long Beach sabah seferinde yer olup olmad
n sordu. Kadn hemen klavyesini tulamaya balad ve sonra
da uakta fazla yer kalmadn belirtti. Fakat iki kiilik yer
bulmak sorun olmayacakt. nce Tumer, sonra da Reacher
uzatt ehliyet ve kredi kartlarn. Sradan bir ilem yaptryor
lar gibi umursamazlard. Kadn evraklar nne koydu ve i
lemleri balatt. Bir cam kenar, bir de koridor seip isimleri
girdi. Ban bir kimliklerin olduu yne, bir de ekrana evi
riyordu. Sonra kredi kartlarn cihazdan geirdi ve birka tua
daha bastktan sonra yolcu bini kartlarn yazdrd. Kadn bi
ni kartlarn ald. Kredi kartlan ve ehliyetlerle eletirdi. Ba
yan Vega ve Bay Kehoe, buyurun efendim, dedi. Kk bir
trenle belgeleri sahiplerine uzatt.
kili, kadna teekkrlerini ilettikten sonra uzaklamaya
balad. Reacher, Bu yzden dzgn bir kazak almam iste
din, deil mi? diye sordu.
Kznla tanacaksn, dedi Tumer. lk izlenim nemlidir.
294 Lee Child

Juliet, Romeoyu arad. nk aralarnda bir grev da


lm vard ve baz sorumluluklar kendisine aitti. Heyecanla,
Bizim ocuklar imdi koridordalar, dedi. Tam olarak oda
larnn nnde.
Romeo, Koridor mu? dedi.
Otelin koridoru. Otel odasnn n. Bizim ocuklar oda
nn karanlk ve sessiz olduunu sylyor. Kapda Rahatsz
Etmeyin kart taklym. Henz k ilemlerini gerekletir
memiler.
Demek ki odadalar, yle mi?
yle olmal.
O zaman bizim ocuklar niye hl koridorda?
Bir sorun var da.
Nasl bir sorun? diye sordu Romeo.
FBI da orada.
Nerede?
Bizim ocuklarn yannda. Koridorda. ylece dikiliyor-
mu. Tek bir adam. Bir ey yapamyor nk kendisini izleyen
drt sivil olduunu dnyor. Biz de bir ey yapamyoruz
nk bizi izleyen bir FBI ajan var. O yzden ylece dikili
yoruz.
Koridorda m?
Tam odalarnn nnde.
eride olduklarn biliyor muyuz? Emin miyiz?
Baka nerede olacaklar?
kisi de orada m?
Niye soruyorsun?
Biraz kes-yaptr yaptm.
Neyi?
Verileri. Tumer ana gemiyi aradktan sonra iime kurt
dt. Birtakm nlemler alsak iyi olur dedim. Harekete ge
irdiim ikaz verilerinin arasna 110. Birlikteki gizli grev
Asla Geri Dnme 295

belgelerini de ekledim. Mantkl olur diye dndm. Elim


den gelen her eyi kullanmak istedim. Ve sonunda bir geri
dn aldn. Kimliklerden biri U.S. Ainvays irketinden
PittsburgJ(-Long Beach, Kaliforniya seferine bilet ald.
Ne zaman iin?
Bu sabah ilk uak iin. Kalkmasna yarm saat var.
Onlardan biri mi?
Dier kimliklerde bir hareketlilik yok.
Peki, bu hangi kimlik?
Michael Dennis Kehoe. Baka bir deyile erkek olan. Ay
rlmlar. Yani yle olduunu tahmin ediyorum. Kadnn elin
de sadece Helen Sullivan kimlii var. u ana dek Helen Sulli
van adnda biri uak bileti almad ve bu isimle uaa binmeye
almann akllca olmayacan onlar da biliyor olmal. Aksi
halde kapsaml bir takip ve kovalamaca balayacaktr. Tumer
bylesi bir riske girmez. Bu yzden Reacher, Kaliforniyaya
yalnz gidiyor. Aslnda mantkl. Onun orada olmas art. Oysa
Tumern byle bir zomnluluu yok.
Juliet, Belki Tumer odada yalnzdr, dedi.
Mantkl. Eer Reacher, Kaliforniya yollarna dtyse.
ok mantkl. Eer bu doruysa.
Ama ya o da gitmediyse? Bir an evvel renmemiz lazm.
FBI ile anlamaya varmalyz. Biz onlar ele vermeyeceiz,
onlar da bizi. Ya da byle bir eyler ite. Adamlarmz hemen
odaya sokmalyz. FBI da ayn anda ieri girecek olsa bile.

Tumer, Birlik Komutanyd ve bir an nce havaalannn g


venlik kontrolnden sonraki gmrk sahasna gemek istiyor
du. Havaalan gvenliinin bir tr bariyer olacan dn
yordu. En azndan malum drt adam ve kendileri arasnda bir
bariyer olacaklar kesindi. Tabii adamlar havaalanna gelirse.
Otobs ofr ile grrlerse gelmemeleri iin hibir neden
296 Lee Child

yoktu. ki yolcu mu vard? Evet efendim, i hatlar. Fakat FBI


ya da ordu gelirse, havaalan gvenliinin de bir kymeti kal
mayacakt. O adamlar gvenlik kontrol srasnda en ne gider
ve doruca bariyerin dier tarafna geerdi.
O yzden tam olarak bariyer denemezdi. Bir tr filtre de
mek daha doru olabilirdi.
Ceplerinde birka bozuk paradan baka metal eyalar yok
tu. Onlar da gvenlik kontrol noktasnda metal eyalar iin
konan siyah kavanozun iine attlar. Birbiri ardna gelen g
venlik noktalarndan ceketsiz ve ayakkabsz iki sade vatanda
olarak getiler. Gvenlik srasna gelen yolcu says gittike
artyordu. Kontroller tamamlannca ceketlerini giyip, botlarn
baladlar. Sonra da kavanoza attklar bozuk paralan bl
p, kahve alabilecekleri bir yer aramaya koyuldular.

Juliet, Romeoyu arad ve Adamlanmz odann iine girdi.


Arkadalar iin endielendiklerini sylediler ve FBFn adam
da hemen onlara yardmc olmak iin olaya dahil oldu. Odann
kapsn amak bir tr kamu hizmetine dnd.
Ve sonra? dedi Romeo.
Odadan kimse kmad.
kisi de havaalannda.
kisi de mi?
U.S. Ainvays irketinden kredi kart ile bilet alan bir kad
nn deme bilgileri, Arlington Blgesinden ilendi. Kadnn
ad Margaret Vega.
Juliet, Ve? dedi.
Biletini son dakikada alm. Son bir saat iinde yani.
Ve?
O saatte bilet alan iki yolcudan biriymi. Dier yolcu da
Michael Dennis Kehoeymi. Kredi kartlan bile ayn anda i
lem grm.
Asla Geri Dnme 297

Tumer, Margaret Vega adna bir kredi kart kartmay na


sl baarm?
Bilmiyorum. Henz.
ii grev belgeleri arasndan m?
ir. Muhtemelen gerek bir ahsa ait. Ana gemiden biri
olabilir. Aratracam.
Uular saat kata?
On be dakika iinde yolcular uaa almaya balarlar.
Tamam. Bizim ocuklar doruca terminale gnderiyo
rum. En azndan havaalannn kontrol ncesi ksmn aratr
snlar.
Ben senden nce davrandm, dedi Romeo. Gvenliin
tesine geebilirler. Gerek olursa uaa bile binebilirler. Onlar
adna iki bilet aldm ve iki bileti de yedekten rezerve ettim. Bu
arada epey zor oldu. Uak neredeyse tamamen dolu. Onlara
uak bini kartlarnn bilet giesinde hazr olduunu syle.

Uak bini kapsnn olduu bekleme alan geni, ferah,


hal kapl ve sakinletirici pastel renklere boyalyd. Fakat
hi rahat deildi. nk yzden fazla insan vard. Belli ki
Pittsburgh-Long Beach epey popler bir seyahat gzerga
hyd. Reacher, nedenini zemedi. Geri Pittsburghun film
yapmclar iin gzde yerlerden biri olmaya baladna dair
bir eyler okumutu. Parasal mevzular yznden. Pittsburgh,
finansal tevikler sunuyordu ve film yapmclar da bu te
viklerden yararlanmak istiyordu. Blgede oktan her trden
film ekilmiti ve daha ok film ekilmesi planlanyordu.
Belki bu insanlar da sinema sektrndendi ve evlerine d
nyorlard. Long Beach Havaalan, Hollywood ve Beverly
Hills sakinleri iin en az LAX Havaalan kadar kullanly
d. kisi de otobana balanyordu. Ne olursa olsun, bekleyen
kalabalk gittike artyor ve baa klmaz bir hal alyordu.
298 Lee Child

Ve Reacher her zaman olduu gibi en arkalarda grnmez


olmak istiyordu ama Tumer, Birlik KomutanTyd ve bir an
nce uaa binmek istiyordu. Sanki uak, zerk bir sahayd
ve yurtdndaki bykelilik binalar gibi kendisini evre
leyen ehirden bamszd. Bilette yazan koltuk numarala
rna baklrsa yerleri uan arkalarna doruydu. Bu da ka
labalktaki pek ok insana kyasla uaa erken binecekleri
anlamna geliyordu. Fakat onlardan nce birinci snf uan
lar, kk ocuklar olan aileler ve sk seyahat eden srekli
mteriler alnacakt. Tumer, bilet kontrol masasna doru
yaklayordu. Ufak tefek olmann marifetlerini sergiliyor
du. Grd her boluu deerlendiriyordu ama Reacher
onun kadar ansl deildi. Yine de inatla onu takip ediyor,
Tumern boaltt alanlara gei yapyordu.
Ksa sre iinde uaa binmeye baladlar. Uaa binile
cek krn kapsn aan kadn, kvrml kordonu olan bir
mikrofon araclyla yolcular belli bir sra izleyerek uaa
davet etti. Kalabalk akn akn geliyordu. Tekerlekli sandalye
ler itildi, ardndan bastonlu yallar ar ar geldi. ocuklar
kucanda olan iftler ve fantastik denecek kadar karmak be
bek araballar yallarn pei sra uaa alnd. Onlar izleyen
takm elbiseli ve dpiyesli k beyefendiler ve hanmefendiler
hzla uaa binince, Reacher da onlarn akna kaplp krk
te ilerlemeye balad. Krk serindi ve gaz ya kokuyordu.
Nihayet kabine gelmilerdi. Reacher ban hafife edi ve
koridorda ilerleyip koltuklarn bulmaya alt. Koltua ge
ince ayak koyma yerinin ne kadar dar olduunu fark etti. Ba
caklarn sdrmak iin iyice dorularak oturdu. Hemen yan
banda oturan Tumer mutlu grnyordu. Ne de olsa onun
vcudu, bu koltuklan tasarlayan adamlann hedef kitlesine gi
ren trdendi.
Kemerlerini taktlar ve beklemeye baladlar.
Asla Geri Dnme 299

Romeo, Julieti arad ve u anda U.S. Ainvays sistemini


izliyorum, dedi.
Evet? dedi Juliet.
Maaltesef kt haberlerim var. Kehoe ve Vega, oktan
uaa Vmdi. Bizim de iki yedek bilet hakkmz yand. Sk
uan yolcularndan ikisi birden kageldi ve biletleri geersiz
kld. ncelik onlarnd.
U.S. Ainvaysi arayp byle bir ey yapamayacaklarn
syleyemez misin?
Syleyebilirim ama sanrm o ie hi girmeyeceim. Ha
vayolu irketi bunun iin de ekstra para alabilir. Artk iler
byle yryor. Grne gre iyi niyetin de maddi bir karl
var. En azndan faturay deyen Sam Amca olunca iler bu
ekilde ilerliyor. Ekstra deme de ekstra evrak ii anlamna
geliyor. Biz de byle bir risk alamayz. O yzden elimizde
olanla yetineceiz. En azndan iki adammz uaa bindire
ceiz.
Hangi ikisini?
Alfabetik olarak ilem yapld.
Hi iyi olmam, dedi Juliet.
u anda o uakta gzlerimiz ve kulaklarmz olmasna ih
tiyacmz var. Operasyonun srmesi lazm. Dier ikisini Ame
rican ile Orange Countyye uuracam. Hemen hemen ayn
zamanda orada olurlar. Kaliforniyada da buluurlar.

Reacher, uan koridor hatt boyunca ileriye bakt. nsanlar


izliyordu. nsanlar yerlerini bulunca saa sola kprdanp do
ru koltuk olup olmadndan emin olmaya alyordu. Sonra
kocaman valizlerini ve ok yer kaplayan montlarm, bala
rnn stndeki kilitli dolaplara kaldryorlard. Valiz, eya,
yk. Hi Reachera gre deildi. Uaa binenlerden bazlan
mutluydu. Fakat ounluu somurtuyordu. ocukken uaa
300 Lee Child

bindii anlar hatrlad. Uzun yllar gemiti stnden. Ordu


adna seyahat ediyorlard ve Braniff, Eastem ve Pan American
gibi unutulmaya yz tutmu havayolu irketleri ile uuyorlar
d. O zamanlar uakla seyahat nadir yaanan ve egzotik bir
deneyimdi. nsanlar uaa binecekleri iin daha k giyinir ve
yeni bir tecrbe tadacaklar iin heyecanlanrlard. Takm el
biseler ve kravatlar, elbiseler ve bazen de eldivenler. Porselen
tabaklar, stlkler ve gm atal-bak servisleri.
Bunlan dnrken birden, bann yan tarafna yumruk
att adam grd.
/ 44. BLM

Yanlyor olmasna imkan yoktu. Reacher adam gayet iyi ha


trlyordu. lk gece motele arabalar ile gelmilerdi ve henz
arabann kapsnda tek bir gk bile yoktu. Adam, yolcu kol
tuundan inmi ve kaportann nnden dolap szl mnaka
ay balatmt.
Senden korkacak deiliz, yal adam.
Reacher, sol taraftan indirdii darbeyi ve yumruu yan ta
raftan adamn bana temas ettiinde kemiinin nasl acdn
gayet iyi hatrlyordu. Ertesi gn adam uzaktan da olsa bir kez
daha grmt. Motelin otoparkndayd. nc karlama
lar da dakikalar nce olmutu. Havaalan otelinin nne park
ettikleri arabalarndan iniyordu.
O adam olduuna hi phe yoktu.
Onun tam arkasnda da Reachern nc adam olarak
adlandrd ekip yesi duruyordu. lk gece grd ofr de
ildi. Kk kulakl iri adam da deildi. Ama ikinci gn gelen
ar ekibin bir parasyd. ki adam da ne doru ilerledi. Sola
ve saa bakt. Koltuklarm aryor gibilerdi ama baklar hzla
yer deitiriyordu. Ne kadar da masum grnyorlard. Reac
her, adamlann arkasndan bakyordu ki sradaki yolcu grn
ty kesti. Adamlardan sonra uaa binen yolcu bir kadnd.
302 Lee Child

Onun ardndan bir kadn daha binmiti ki kendisi uaa alman


son yolcuydu. Host, bir anons yaparak kabin kaplanln ka
panmak zere olduunu ve tm yolcularn tanabilir elektro
nik ekipmanlarn kapal konuma almas gerektiini belirtti.
ki adam koridorda dolanmaya devam ediyordu. Sonra yer
lerini bulup oturdular. kisi de ayn ve tekli koltuklara denk
dmt. Biri solda, biri de sadayd. Reachern oturduu
koltua gre biri sra, dieri de drt sra ndeydi.
Tumer, Bu kadar da olmaz artk, dedi.
Katlyorum, dedi Reacher. Ne kadar srecek bu uu?
Sorusunun yant Tumerdan deil, anons yapan hosttan
geldi. Standart anonslardan birini gerekletiriyordu. Bilgi
sayar sistemlerinin ters ynden esen rzgar hakknda verdii
uyarya gre uular be saat krk dakika srecekti.
Reacher, leri ikincil derece neme sahip olarak derece
lendirmek pek de ie yaramad, dedi. Hatta hi ie yarama
d. nk bu adamlar dur durak tanmyor. Bu da ne demek
oluyor? imdi de bizimle birlikte uak yolculuu mu yapa
caklar? Neden? Ne yapacaklar? Kk bir metal tp iinde ve
yzlerce insan nnde ne yapmay planlyorlar?
Yakn takip grevinde olabilirler.
Balarnn arkasnda gzleri mi var?
O zaman bir tr gz korkutma misyonundalar. Onlan g
rnce korkmamz filan gerekiyor herhalde.
Ya ne demezsin! O kadar korktum ki, dedi Reacher.
Kalkp bir de Salak ile Avanak yollamlar.
Dier ikisi nerede?
Uak dolu, dedi Reacher. Belki de ancak iki kiilik yer
bulabildiler.
O zaman neden o iri adam yollamadlar?
Asl soru neden deil. Asl soru bunu nasl yaptklar.
Nasl yapyorlar? Ortalkta bile yoklarken imdi bizimle ayn
Asla Geri Dnme 303

uaktalar. Ellerindeki bilgiye gre bizim yanmzda hibir


kimlik olmamas gerekir. Sullivan ve Temple hari. Aynca
Sullivan ya cja Temple isimli kimselerin yksek gvenlik ted
birlerini ap uaa binemeyecei kannm yapm olmalan
gerekir. /natlar knda olduumuzu nereden bildiler? Ya
nmzda kimlik yokken neden byle bir ey yapalm? Onlann
elindeki bilgilere gre bizim otoparka kp, pikabmza binip
yola dyor olmamz lazmd.
Otobs ofr sylemitir.
Bunlar daha erkenci. Otobs henz otele dnememitir
bile. Hepsinin banda o adamlar var. Ulaamayacaklan bilgi
yok. u anda havaalan iletim sistemindeler. Bizim biletleri
almz ve uaa biniimizi izlediler. Bu da 110. Birlikin
gizli grev evraklarna eritikleri anlamna gelir. Baka trl
Kehoe ismini nereden tanyacaklar? Yaptmz her eyi izli
yorlar. Attmz her admn peindeler. Akvaryuma konmu
Japon balklar gibiyiz.
O halde Vega ile Kehoe arasndaki ba da zmlerdir.
nk biletleri ayn anda aldk ve imdi de yan yana oturuyo
ruz. Benim Vega olduumu biliyorlar. Bu da gerek Vegann
bann dertte olduu anlamna gelir. Leachin de. Belgeleri
temin ettii ve bize teslim ettii iin. kisini de uyarmamz
lazm.
Hi kimseyi uyaramayz. Hibir ey yapamayz. nmz
deki be saat krk dakika boyunca buradayz.

Uak, Reacherm Orange Countye gittiini dnd ve bir


dakika sonra hareket etmesi gereken American Airlines ua
ndan nce taksiye kt. Gkyz hl karanlkt. Sabah g
neinden eser yoktu.
Taksiden sonra pistba oldular ve uak sanki yle bir du
rup kendine ekidzen verdi. Ardndan motorlar grledi ve
304 Lee Child

hzla yola koyulup beton zeminde durmadan ilerlediler. Re


acher pencereden dar bakyordu ve tekerlerin yerden ha
valandm, alminyum kanatlarn eilip yan yattn grd.
Pittsburghun klan uzaklarda kalmt. Iklar geni nehir
hatt boyunca kvnlp yn deitiriyordu.
ve drt sra nnde oturan adamlar da dikkatlice n
lerine bakyordu. kisi de orta sradayd. En istenmeyen ve
dolaysyla da en son satlan koltuklard bunlar. Sol tarafta,
ilk gece grd adam vard. Yannda, pencere kenarna ba
kacak ekilde gen bir kadn oturuyordu. Koridor tarafndaki
yan koltuunu da yalca bir kadn almt. Kabinin sa tara
fnda ikinci gn gelen fasulyeden adam oturuyordu. Pencere
tarafna bakacak ekilde yan koltuuna beyaz sal bir adam
oturmutu. Adamn bastonu olduu iin, Reacher, onun uaa
ncelikli binen yolculardan biri olduunu dnd. Koridor
tarafndaki yan koltuunda da takm elbiseli bir kadn oturu
yordu. Aslnda kadn birinci snf koltuklara alsalar daha iyi
olacak gibi duruyordu. Belki de i iin seyahat ediyordu ve
ivereni seyahat giderlerinde kesintiye gitmiti.
Tumer, Keke kim olduklarn bilsek, dedi.
Bu sefer uaktalar, dedi Reacher. Arabada deiller. Bu
da iki konuda kesin bilgi salar. Birincisi, kimliklerinin yann
da olduu; kincisi de, zerlerinde silah olmad.
lkenin her trl ulusal gvenlik sistemine 7/24 kontrol
sz eriimin olmas iin komuta zincirinin ne kadar stlerinde
olman gerekir?
Sanrm iler 11 Eyllden sonra deiti. Ben 11 Eyll
olaylarndan drt yl nce ordudan ayrldm. Ama tahminleri
me gre istihbaratta 08 seviyesine km olan biri bu eriimi
salayabilir. Fakat kontrolsz olmas artc. Bunlar genelde
paranoyak olurlar. Her trl kontrol ve salamay yaparlar.
Sabahn 5inde havayolu irketinin yolcularm aratrmak iin
Asla Geri Dnme 305

yaplan zel bir alma tamamen baka seviyede bir delilik


anlamna gelir.
Kim yapabilir peki?
Tam ksini dn. nebildiin en dk rtbe hangisi
olurdu? Jevlet Bakan bu eriime sahiptir. Ya da Ulusal G
venlik Danman. Dzenli olarak Durum Odasna giren bir
yetkilinin de eriimi olur. Genelkurmay Bakan eriebilir. Fa
kat gece gndz durmadan izlenmesi gereken bir sorumluluk
bu. stelik on iki yl akn bir sredir devam ediyor. O halde
bu ie ayrlm zel bir birim olmal. Genelkurmay Bakan
Yardmcs gibi mesela. Bir tr uzman kii. Ne konuda olursa
olsun greve dahil olabilen ve her an iinin banda bir isim.
stedii her an veri eriimi yapabilir. Onun iin kontrol meka
nizmas iletilmez. nk kontrollerin raporland kii bizzat
kendisidir.
O zaman Genelkurmay Bakan Yardmcs m bunlar
yapan?
Ne kadar st rtbeli olurlarsa, dleri de o kadar byk
olacaktr.
Afganistanda birileri ile bir tr gizli ittifak m kurmular?
Bu adamlar birbirini tanr. Sosyal insanlardr. Muhteme
len snf arkada bile olabilirler.
Peki, uaktaki adamlar kim? Pentagon personeline ben
zemiyorlar.
Reacher yant vermedi. Sadece izledi ve bekledi.
On dakika sonra sabrnn karlnda mkafatn ald.
Haval bir takm elbise giyen kadn ayaa kalkt ve tuvalete
yneldi.
45. BOLUM

Reacher, takm elbiseli kadnn yanndan gemesini bekledi ve


hemen kemerini zp ayaa kalkt. Bir, iki, , drt sra ne
gitti. Kadnn boaltt koltua oturdu. kinci gn karlat
fasulyeden adam, beyaz sal yal adama doru hafife geri
ekildi. Yal adam bam cama yaslam ve uykuya dalmt.
Reacher, Kimliini greyim, dedi.
Adam tepki vermedi. ylece oturdu ve teneke kutuya ba
slm sardalye gibi koltua skm halde nne bakt. Nay
lonumsu kumatan bir kargo pantolon giyiyordu. zerinde de
siyah bir svetrt ve siyah bir denizci montu vard. Sol ko
lunda Hamilton kol saati takl olduuna gre adam sa elini
kullanyor demekti. Kadnlarn tuvalette kalma sreleri yak
lak ne kadard? Reacherm deneyimleri, kadnlarn yldrm
hzyla hareket etmedii ynndeydi. Muhtemelen drt daki
kas vard.
Bu da ihtiya duyduundan dakika fazla zaman oldu
unu gsterirdi.
Ban ndeki koltua yaslayacakm gibi ne eildi. Ha
fife saa dnd ve yine arkasna yasland. Hi duraksamadan
hareket ediyordu. Bu sayede adam sa omzu ve sa kolunun
st ksm yardmyla iyice sktrmt. Sa eliyle uzand ve
Asla Geri Dnme 307

adamn bileini kavrayp kendine ekti. Bilei yle bir evirdi


ki avular yukn bakacak ve parmak eklemleri ne kacak
hale getirdi. ol eliyle adamn sa iaret parman tuttu ve
imdi sana bir seenek sunuyorum, dedi. Ya erkek gibi ac
ya dayanrsn ya da kk bir kz gibi l basarsn.
Bu szlerin ardndan adamn parman krd. lk boum
dan tutup doksan derecelik ayla evirdi ve ayn anda ba
parmayla da ikinci bouma bastrd. Adam oturduu yerde
srad, kvrand, ac ve hayret iinde nefesi kesildi ama lk
atmad. Kk bir kz gibi davranmad. zellikle de uakta
kendinden baka yz yolcu daha varken.
Reacher daha sonra adamn orta parmam krd. Ayn yn
temi kulland. Ayn anda iki boumu birden krverdi. Adam
sol kolunu Reacherdan kurtarmaya alyordu. Reacher
bunu yapmasna msaade etti. nk bu sayede adamn dier
elini alp aynsn ona da uygulayabilecekti.
Kimlik? dedi.
Adam cevap vermedi. Veremedi. Kvranmak, ac ekmek
ve mahvolan eline bakmakla meguld. Parmaklan darma
dan olmutu. L eklini alm, her yne bakar hale gelmiti.
Reacher adamn zerini yoklad. ne arkaya iterek ceplerini
anyordu. Ceplerinde ilgi ekici eyler yoktu. Fakat sa kala
snn zerine denk den cepte bir kabarklk vard. e kat
lanan bir czdan kullanyordu adam. Reacher czdan ekip
ald gibi ayaa kalkt. Kar koridorda ve bir sra arkada otu
ran dier adam ayaa kalkmak zereydi. Takm elbiseli kadn
tuvaletten kt ve onun yanma gelince durdu. Adam tekrar
yerine oturdu ve kadn da yoluna devam etti.

Reacher czdan Tumern kucana att ve yerine oturup ke


merini balad. Tumer, Ne yaptn adama? diye sordu.
Bir ya da iki hafta kadar tetie basamayacak. Ya da yum
308 Lee Child

ruk atamayacak. Hatta araba bile kullanamayacak. Etkisiz


hale geldi. nlemek, tedavi etmekten iyidir. nce intikamn
alrsn.
Tumer yant vermedi.
Biliyorum, dedi Reacher. Vahice. Ama ben olduum
gibi bir adamm.
Hayr, dedi Tumer. Bence iyi i kardn.
Uzaktan nasl grnd?
Adam biraz kprdand. Bu da bir eyler olduunu anla
mam salad.
Czdanda ne var?
Tumer czdan at. Kaliteli deriden dz bir czdand. Za
manla iindekilere gre ekil almt. inde de eitli eyler
vard. Arka ksma, yirmilikler halinde hazrlanm nakit para
sn koymutu. Onlarn yan sra onluk ve beliklerin olduu
ince desteler de bulunuyordu. n ksmda cepler halinde alt
alta sralanm gzler ve bu gzlerde de tane kredi kart var
d. En st gzde ise Kuzey Carolina eyaletinde dzenlenmi
bir ehliyet grnyordu. Adamn resminin yer ald bu ehli
yete gre ad Peter Paul Lozanoydu. Ehliyetin altnda kredi
kartlan yer alyordu. Visa, MasterCard, Discover ve American
Express. Sa ve sol blmelerde daha baka kredi kartlan da
vard. Hepsi de gnceldi ve henz geerliliini yitirmemiti.
Aynca hepsi Peter P. Lozano adna dzenlenmiti.
Askeri kimlik filan yoktu.
Sivil mi? diye sordu Tumer. Yoksa temizlenmi mi?
Bence temizlenmi, dedi Reacher. Ama kesin bilgiyi
Yzba Edmondsdan alrz. Kendisi nsan Kaynaklannda.
Dier adamn adn da alacak msn?
ki isim, tek isimden iyidir.
Nasl yapacaksn peki?
Bir eyler dnrm.
Asla Geri Dnme 309

Drt sra nde oturan Lozano adl adam kamburunu


kararak ne doru eilmiti ve koltuunda ileri geri sallanp
duruyordu./ Acy bastrmak iin elini kolunun altna sktr
m gibiydi. Bir hostes geldi ve adam o anda kadna bakt.
Konua^fak gibi oldu ama vazgeip baklarn kard. Ne
diyecekti? Kt bir adam gelip benim canm yakt m diye
cekti? Kk bir kz gibi mi davranacakt? Okul mdrnn
odasna giden ispiyoncu ocuk mu olacakt? Belli ki bylesi
bir tavr taknmak adamn tarz deildi. zellikle de yz kii
nnde.
Askeri personel, dedi Reacher. Sen ne dersin? Belli ki
enesini kapal tutmay acemi birliinde renmi.
Sonra dier adam yanndaki yal kadnn nnden ska
rak geti. lk gece grd ve szl mnakaa ettii adamd
bu. Adam bir sra ndeki arkadann yannda yere meldi.
Sanki sradan bir eyler konuuyorlard. Aslnda bir tr tar
tma yaanyordu. Yaralanna baklyor ve omuz zerinden
Reachera dmanca baklar yollanyordu. Takm elbiseli ka
dn baklarn kard. Yz oka girdiini ve donup kaldn
gsteriyordu.
Tumer, Ayn taktik iki kez ie yaramaz, dedi. Uyary
ald ve artk tedbiri elden brakmaz. Adam neler olup bittiini
tek tek anlatyordun
Ve teki de yan koltuunda oturan yol arkadann tuvale
ti gelmesin diye dua ediyordur.
Gerekten Edmondsn 3435 numaral dosyay bize ula
tracana inanyor musun?
Yapar ya da yapmaz. Yar yarya ihtimalimiz var. Yaz tura
atmak gibi.
Sonu ne olursa olsun bana uyar m diyorsun?
Tabii ki dosyay almay tercih ederim.
Ama alamazsan da zlmeyeceksin. nk dosyay iste
310 Lee Child

mek bile byk bir eydi. Onlardan bir adm nde olduunu
gstermi oldun. Sanki ensenizdeyim der gibi konutun.
Yine de dosyay almay tercih ederim, dedi Reacher.
Uaktaki bu adamlar gibi. Onlan da yaralayarak geri gn
deriyorsun. Bylece bir mesaj yolluyorsun, deil mi?
Reacher hibir ey sylemedi.

Gzlerini ilk gece karlat adamdan ayrmad. Adam kol


tuuna geri dnmt. Adamn yannda cam kenarnda oturan
kadn uyuyor gibi grnyordu. Arkadan baknca gen olduu
ve evsizler gibi giyindii anlalyordu. Mevsimlik bir montu
ya da eldiveni yoktu. Fakat temizdi. Belki de sinemaclardan
d. Ekonomi snfnda utuuna gre henz kdemli deildi. A
snf yldzlardan olamamt. Belki de stajyer ya da asistann
asistanyd. Kim bilir belki de mekan kefi yapyor ya da ofis
alanlar dzenliyordu. Adamn yannda ve koridor tarafnda
oturan yalca kadn tam bir bykanne gibi duruyordu. Bel
ki de torunlarn ziyarete gidiyordu. Belki atalar Camegie ve
Frick irketinin zalim deirmenlerinde alm ve ehir zor
gnlerden geerken ocuklar pas kua diyasporasna kaplp
gneli diyarlara gmt. imdi de Gney Kaliforniyann
scak havasnda hayallerini hayata geiriyorlard.
Reacher bekledi. Nihayetinde tuvalete gitmesi gereken ya
nndaki yolcular deil de adamn kendisi oldu. Sabah sabah
fazla kahve imi olabilirdi. Ya da portakal suyu. Su da olabi
lirdi. Fakat hangisi olursa olsun adam ayaa kaldrd ve by
kannenin yanndan geip koridora kartt. Adam, Reacherla
gz gze geldi ve uan arka tarafna doru tedirgin admlarla
yrd. Gzlerini Reacherdan ayrmyordu. Bir sra, iki sra,
sra geti ve Reachern yanndayd. Durmad ama arkasn
dnd ve gzlerini Reacherdan ayrmadan geri geri yrd.
Abartl bir ekilde zerime atlmana msaade etmem mesaj
Asla Geri Dnme 311

veriyordu. Tuvaletin kapsna gelince biraz urap kapy at


ve geri geri ieri girdi. Kapy kapatt son ana kadar gzle
rini Reachrdan ayrmad. Sonra kapy kapatt ve ieriden
kilitledi, i
Bir ^flarn tuvalette ne kadar zaman harcard?
Genelde kadnlar kadar uzun kalmazd.
Reacher kemerini zd ve ayaa kalkt.
46. BLM

Reacher tuvaletin kapsnn dnda bekledi. Sabrn hi yitir


medi. Sradaki adamm gibi yapp, dikkat ekmeden ylece
bekledi. Tuvaletin kaps, tm uaklardaki standart, ortadan
katlanan, iki kanatl kaplardand. Krem rengi ve kirliydi. Ne
kadar ilgin! eriden sifon sesi geldi. Ardndan bir sessizlik
oldu ve Reacher bu sessizliin el ykama sreciyle ilikili ol
masn umut etti. Sessizliin ardndan kapdaki krmz Dolu
yazsnn yerini yeil renkli Bo yazs ald ve kap, ortadan
ieri doru katlanarak sa tarafa srklenmek kaydyla al
maya balad. Kapnn drtte alr almaz Reacher sol
kolunu boluktan ieri sokup adam gsnden kavrad. Sonra
da kafasnn arkas tuvalete arpacak ekilde sert bir sarsntya
sebep oldu.
Reacher, geri ittii adamn yanma skacak ekilde ieri
girdi ve kalasyla kapy kapatt. erideki alan gerekten ok
dard. Reachern tek bana smas bile epey gt. O yz
den adamla yapk haldelerdi. Gs gse ve yz yze. Ha
fife sola dnd ve kala kalaya geldiler. Bylece hayalarna
gelecek olas bir tekmeyi nlemi oldu. Sol kolunu yatay ola
rak adamn boazna dayad ve bu hamlesiyle adam duvara
yaptrd. Adam kprdanmaya ve mcadele etmeye balam
Asla Geri Dnme 313

t. Fakat nafile bir abayd. nk hareket edebilecei bir alan


yoktu. Ne yurriruk atabilir, ne de dengesini kurabilirdi. Reac
her g lkle^eildi ve kendi sol elini tersten kvrarak adamn
sa bilein/kavrad. Sonra da kapnn kolu misali eviriver
di. Bylee kendi elini ters uzatt bu pozisyon birden kendi
elinin dzeldii ama adamn bileinin dnd bir pozisyona
dnt. Adamn bileini daha ok ve daha sert evirdi. Ada
mn kolundaki ac ve basky gidermek iin ya bir balerin gibi
parmak ularnda ykselip kendi etrafnda dnmesi ya da bir
tr parende atmas gerekecekti. Yer olmad iin bunlar yap
masna imkan yoktu. Reacher, adamn dirsei kendi dirsei
ile temas edecek noktaya gelene kadar devam etti. Sonra ada
mn kolunu mmkn olduunca kaldrd ve bkl tutmaya
devam etti. Adamn kolu duvardan duvara uzanan yatay bir
set gibiydi. Ardndan adamn boynuna dayad kolunu ekti
ve kendi dirseini adamn dirseinin zerine indirerek adamn
dirsek kemiini parampara etti. Adamn kolu nihayet tm o
burgudan kurtuldu ama hibir insann kolu bylesi bir mua
mele grmemiti.
Adam lk att ama Reacher, kap sayesinde bu sesin bas
trlm olduunu umut ediyordu. Kap engellemese bile ua
n kendi uultusu iinde kaybolup gitmi olabilirdi. Adam
oturur halde klozete yld kald. Reacher bu aamada adamn
dier kolunu da ayn yntemi kullanarak krd. Kvr, kvr,
parala. kinci kol da krlnca adam yakasndan tutup do
rulttu. Ceplerini kontrol etti. Yer dar olduu iin epey yakn
bir inceleme oluyordu. Adam ac iindeydi. Kprdanyordu.
Bacaklar hayali bir bisiklete biner gibi hareket halindeydi
ama hibir faydas yoktu. nk iki adam arasnda neredeyse
hi alan yoktu. Reacher, adamn bu hareketlerini nemsiz bir
ka kprdanma olarak hissediyordu.
Adamn czdan, pantolonunun sa arka cebindeydi. Dier
314 Lee Child

adamla aynyd. Reacher czdan ald ve sola dnd. Adama


dirseiyle serte vurdu. Tam gsnn ortasn hedef almt.
Adam yeniden klozetin zerine kt. Reacher, etrafna y
lp kalan adamdan syrlarak omzuyla itip at kapdan dar
kt. Kapy arkasndan kapatt ve yeniden koltuuna dnd.

kinci czdann iindekiler de aa yukar ilkiyle aynyd. Yir


miliklerden oluan salam bir deste para ve birka bozukluk,
bir dizi kredi kart, Kuzey Carolina eyaletinde dzenlenmi
bir ehliyet. Ehliyetin stnde adamn fotoraf ve ad yer al
yordu. Ehliyete gre adamn ad Ronald David Baldacciydi.
Onun da zerinde askeri kimlik yoktu. Reacher, Birini
temizlemilerse, dier hepsi de temizlenmi demektir, dedi.
Ya da sivillerdir.
Sivil olmadklarn varsayalm.
O zaman Fort Braggda mebbet yemilerdir. Kuzey Ca
rolina ehliyetleri var ne de olsa.
Fort Braggda kim var bugnlerde?
Yaklak 40 bin kii var. 650 km2den geni bir alan. Son
nfus saymna gre adeta kendi bana bir ehir. Havaclar
dan oka var ki 82. Birlik de onlardan biri. zel Kuvvetler,
psikolojik operasyoncular, Kennedy zel Harp Merkezi, 16.
Askeri nzibat, ok sayda idame ve lojistik.
Baka bir deyile, Afganistana girip km ok sayda
insan.
Lojistikiler de dahil. Dandan ieri malzeme soktuklar
gibi, ieriden de dan karyorlar. Ya da karmyorlar.
Hl bunun Koca Dog olaynn tekrar olduunu mu d
nyorsun?
Daha by ve daha iyi organize edilmii. Aynca sat
yurtiinde yaptklarn sanmyorum. Bence yerel halka sat
yorlar.
Asla Geri Dnme 315

Bulacaz, dedi Reacher. Ne de olsa onlardan bir adm


ndeyiz.
kinci derece nem srasnda olduunu hatrlatrm,
dedi Tum er/Yapman gerekeni yaptn. imdi kznla bulu
ma zaman/

Yaklak be dakika sonra adam tuvaletten kt. Beti benzi


atm, ter iinde ve adeta klm bir adamd artk. Vcu
dunun sadece belden aas hareket edebiliyordu. st bedeni
kprdamad iin yars alan bir robot gibiydi. Koridorda
tkezleyerek ilerledi ve bykannenin yanndan glkle ge
ip koltuuna yld kald.
Reacher, Hostes hanmdan bir aspirin istese iyi olur, dedi.
Yaananlarn ardndan uu normale dnd. Reacherm
daha nce tecrbe ettii sradan uulardan hibir fark kal
mamt artk. Yiyecek servisi olmad. Ekonomi snfnda ol
mazd zaten. Sat yaplan yiyecekler vard. Fakat doal rn
grnm verilmi kk kk kimyasal paketlerden ibaret
ti. Reacher da, Tumer da almamay tercih etti. Kaliforniyada
yemek yemeye karar verdiler. O zamana kadar ackm ola
caklard ama Reacher iin a kalmak sknt deildi. Aken
daha tetikte olduuna inanyordu. Aln, beynin yaratclk
yann canl tuttuunu dnyordu. Bu da eski bir evrimsel
inant. Eer asan, kabark tyl iri bir mamutu avlamann
daha akllca bir yolunu bulabilirsin. Hem de yarma brakmaz,
bugnden halledersin.
Leach tarafndan sabahn drdnde uyandnld dn
lnce toplamda saatlik uyku ile idare ettiini fark etti. O
yzden gzlerini kapatt. Uaktaki iki adama dair hibir en
diesi kalmamt. Ne yapacaklard ki? En fazla fndk fstk
atarlard. Hepsi bu. Yan bandaki Tumerm da ayn sonuca
vardn sezdi. nk ban Reacherm omzuna yaslam ve
316 Lee Child

dinlenme moduna gemiti. Reacher ise koltukta dimdik otu


rarak uyuyakald ve ba her ne dtnde srayp uyand.

Romeo, Julieti arad ve Ciddi bir sorunumuz var, dedi.


Juliet de Ne gibi? dedi.
Tumer, numaray hatrlam olmal. Reachern avukat
A.E. 3435in biyografisini grmek zere bavuruda bulundu.
Neden Reacherm avukat bavurdu?
ki kola ayrlyorlar. Tumern avukatn izlediimizi ama
belki Reacherm avukatm takibe almadmz dnyor
lardr. stelik adamn asli avukat da deil. Babalk davasna
bakan aylak.
O zaman bavuruyu ortadan kaldrrz. Babalk davasyla
bir alakas yok ki.
Bavuru, bavurudur. Sre olduu gibi iler. ok iyi bir
gereke sunmamz lazm. Ve sunamayacamz aikar. nk
biyografisini edinmek istedikleri adam hakknda ok da zel ve
dikkat eken bir taraf yok. Biz hari. Bylesi bir dikkati zerimi
ze ekemeyiz. Herkes aklmz yitirdiimizi dnr. Bu adam
korumaya alanlar da kim derler. Alt st sradan bir kyl.
Ne kadar zamanmz var?
Bir gn olabilir.
Kredi kartlarn iptal ettirdin mi?
Adamnkini ettirdim. Kolay oldu. nk en bandan beri
ordu malyd. Ama kadmnkine dokunamyorum. Yoksa geride
evrak brakrm. Margaret Vega, gerekte var olan bir kadn.
Ne yapacaz?
Kaliforniyada ilerini bitireceiz. Yaknda inerler. Drde
kar ikiler.

Reacher ve Tumer, saat boyunca uyuyup uak Long


Beache yaklama pozisyonu aldnda uyandlar. Host
Asla Geri Dnme 317

yine anons yapyordu. Koltuklarn dik konuma getirmele


rini, nlerindeki servis blmelerini kapatmalarn, tanabilir
elektronik cihazlarn kapal konuma almalarn istedi. Bun
larn hibir/ Reacher T ilgilendirmiyordu. nk koltuunu
yatrmam, servis blmesini kullanmam ve yanna ta
nr tanmaz hibir elektronik cihaz almamt. Pencereden
dar baknca kahverengi l kuraklnda tepeleri grd.
Kaliforniyay seviyordu. Eer bir yerde sabit durup yaam
kurabilseydi, o yer Kaliforniya olabilirdi. Havas gzeldi ve
burada onu tanyan kimse yoktu. Bir kpek alrd. Bir kpek
alrlard. Tumer hayal etti. Evin arka bahesine gl ya da
bir tr aa dikiyordu.
Tumer, Hertz ya da Avis firmalarn kullanmamalyz,
dedi. Araba kiralarken yani. Ya da onlar gibi byk isimleri.
Belki onlann da bilgisayar sistemleri hkmete bal ve ka
ytldr.
u olgun alarnda tam bir paranoyaa dnyorsun.
Ve bu bile adamlarn peimde olduu gereini gizleye
miyor.
Reacher glmsedi.
Tumer devam etti ve Geriye hangi seenekler kalyor?
diye sordu.
Yerel firmalar. Hurda kiralayan firmalar. En iyi ihtimalle
drt yanda bir Lamborghini kiralarz.
Nakit deme kabul ederler mi?
Kredi kartlarmz var.
ptal etmi olabilirler. Bu tip konularda yetkili gibiler.
Edemezler. Henz deil. Kartlan aldklarmz bile bilmi
yorlar.
Uak bileti aldmz grdler ya.
Onlar bilet alrken Vega ve Kehoeyi grd. Oysa biz
Vega ve Kehoe deiliz artk. u andan itibaren Lozano ve
318 Lee Child

Baldacciyiz. En azndan kredi kartlan bakmndan yleyiz.


Onlarn kartn kullanacaz. Nasl mesaj ama?
Kredi kartlann izleyebilirler.
Biliyorum.
Bizi bulmalann istiyorsun, deil mi?
Bizim onlan bulmamzdan daha kolay olur. Yine de Hertz
ve Avis konusunda sana katlyorum. lerini kolaylatrmaya
lm. Az da olsa baarmlk hissi duysunlar.
ncelikle havaalanndan kma safhasn atlatmalyz.
Her yer askeri inzibat kaynyordun nk Kdemli Sorgu Su
bay Espin, hi de aptal bir adam deil. Senin nereye gittiini
zmtr. Elinde personel kayna da var. Los Angeles ve ci
varndaki her havaalanna bir adam dikmi olabilir. Yirmi drt
saat nbet esasnda tabii. FBI da orada olabilir. Pittsburghda
adamlarnn nereye gittiimizi anlamas iin dahi olmasna
gerek yok.
Gzmz ak tutarz.

Szl hatt uzun ve sakindi. ni de yumuak oldu. Havaalan


ii taksi hzl ve baarlyd. Ksack bir zil sesi duyuldu ve k
lar yand. erideki doksan yedi kiinin hepsi, ayn anda ayaa
kalkt. Reacher oturuyordu. nk 1.80 metre ykseklii olan
bir alanda ayakta durmak pek rahat olmuyordu. ve drt sra
nndeki adamlar da oturuyordu. nk bilim henz uak kol
tuunda oturan yetikin bir erkein, elleri ve kollarndan destek
almakszn nasl ayaa kalkabileceini zememiti.
Uak n sralardan itibaren boalmaya balad. nsanlar
srayla kyor ve kum saatindeki kum taneleri gibi dkl
yordu. Valizleri ve montlann tktrdklar yerden alyor, ko
ridordan ilerleyip uzaklayordu. Onlarn peinden bir sonraki
sra geliyor ve dng bu ekilde srp gidiyordu. Beyaz sal
ve bastonlu yal adam ile gen sinemac stajyer, yerlerinden
Asla Geri Dnme 319

kprdamayan orta koltuk sakinleri yznden epey mcadele


veriyordu. Onlardan sonraki sra da boald ve iki adam, bo
srada kprdanmadan duran iki figre dnt. Sra Reachera
gelince ayaa kalkp koridorda ilerledi. Bam emi ve kam
burunu karmt. sra sonra durdu ve solak adam gmle
inin nnden tuttuu gibi ayaa kaldrd. En azndan bu ka
darn yapabilirim diye dnmt. Aynsn bir sra ndeki
sa elini kullanan adama da yapt. Koridorda ilerledi, kapdan
kt ve scak hava ile gazya kokusu eliinde Long Beach
havaalanna adm att.
47. BLM

Havaalanlar tek bana ortalkta dolanan insanlarla doludur


ve bu yzden birini izleyip keif yapmak neredeyse imkan
szdr. nk herkes phelidir. Gazetesini yzn kapa
tacak ekilde tutan ve kprdamadan oturan adam, aranlan
adam olabilir mi? Sokaklarda bylesi karakterlere fazla rast
lanmaz ama havaalannda bunu grmek kanlmazdr. eri
de elli gizli grev askeri inzibat ve elli FBI ajan olabilecei
gibi hepsinin otuz metrelik bir alana toplanm olmas da
imkansz deildir.
Fakat Tumer ve Reachera ilgi gsteren kimse olmad. Ne
onlara bakan vard, ne de yaklaan veya takip eden. Bu yzden
hzl hzl yryp taksi bekleme srasna girdiler. Eski bir se
dan taksinin arka koltuuna geip ofre havaalan ara kira
lama servislerine gitmek istediklerini sylediler. Fakat Hertz,
Avis, Enterprise ya da kl tabelalar olan dier herhangi bir
firmaya gitmek istemiyorlard. ofr ekstra somlar sormad.
Detayl aklama talep etmedi. Yola koyuldu ve nereye gittii
ni bilen bir havas vard. Muhtemelen kaynbiraderinin ya da
kendisine i balarsa komisyon vereceini syleyen bir tan
dn kiralk ara iletmesine gtryordu.
ster kaynbiraderi, ister baka bir tand olsun; gtr
Asla Geri Dnme 321

d kii her kimse ad Al olmal ve bu Al de epey cool bir


adam olmalyd. Taksi, nndeki otoparkta yirmi aracn park
halinde drd bir yere geldi. Aralarn arkasnda ahap bir
baraka vard ve atsna boyayla Cool A lin Kiralk Otolar
yazyordy; yle sanatsal bir alma filan deildi. Beyaz boya
ile geliigzel yazlvermiti.
Kusursuz, dedi Reacher.
Peter Paul Lozanonun czdana zulalad yirmiliklerle
taksi parasn dediler ve taksiden inip otoparkta yrmeye
baladlar. Belli ki Cool Al, iletmesini iyi yere amt. Hur
da kiralayan ve drt yanda Lamborghini kampanyalar ile
dikkat ekmeye alan iletmelerin tam ortasnda kalyordu.
Otopark, bir zamanlar ok prestijli olan ve muhtemelen uzun
sre de bu prestijini koruyan ama imdilerde zc bir d
yaayan aralarla doluydu. Mercedes-Benz, Range Rover,
BMW ve Jaguar. Hepsi de eskimi, yer yer hasar grm ve
ypranmt.
imize yarar m? diye sordu Tumer.
Bilmiyorum, dedi Reacher. Arabalar hakknda bilgi ala
bilecein son adam benim. Bakalm Cool Al ne diyecek.
Cool Al zetle, Bunca zaman tkr tkr altlar, imdi
neden dursunlar? demeye getirdi. Bu szler Reachera hem
ok mantkl, hem de iyimser geldi. Cool Al, altm ya da alt
m be yanda bir adamd. Gri salar, koca gbei ve san
tirt ile dikkat ekiyordu. Barakann iindeki alann yansn
kaplayan masasna rahata kurulmutu. Fakat ierisi ok s
cakt ve tozlanm ahap ile katran ruhu kokuyordu.
Gidin de bir araba sein, dedi. Hangisi olursa.
Range Rover, dedi Tumer. Daha nce hi Range
Rovera binmedim.
ok seversin.
Umanm.
322 Lee Child

Reacher, devasa masada anlamay yapt ve Vega ile


Baldaccinin ehliyetleri zerine kayt yaptrd. Uydurma bir
cep telefonu numaras ile Baldaccinin kredi kartlarndan bi
rini verdi. Sonra da karalama gibi bir imza att ki imza demek
ok iddial kaabilirdi. Cool Al ise bunlarn karlnda bir
anahtar uzatt ve anahtan sallarken, Siyah olan, dedi.
Siyah olan gnete kavrula kavrula koyu mor rengine d
nmt. Pencerelerindeki cam filmi baloncuklanm ve
soyulmaya balamt. Koltuklarndan gcrtlar geliyordu ve
ie doru hafif kmlerdi. 1990lardan kalma diye dnd
Tumer. Artk haval aralardan biri deildi. Ama motoru al
t, saa dnd ve anayola baland.
Tumer, Bunca zaman tkr tkr alt. imdi neden dur
sun? dedi.

Araba, bir buuk kilometre sonra durdu. Ama bilinli bir ter
cihti. nk grdkleri ilk yerel lokantada kahvalt yapmaya
karar vermilerdi. Mekan aile iletmesiydi ve Long Beach
Bulvar zerindeydi. Mende gzel eyler vard ki bunlar
arasnda Tumerm uzun zamandr hayalini kurduu omlet
de yer alyordu. Lokantadaki n demeli telefondan avu
Leachi arad ve dikkatli olmasn syledi. Reacher, otopark
ta bekliyordu. Etrafa baknd ama kimseyi grmedi. Takip
eden, izleyen ya da ilgi gsteren hi kimse yoktu. Yeniden
yola koyuldular ve kuzeybat ynnde ilerleyip 710 hattna
balanmann yolunu aradlar. Reacher ilk kez direksiyona
gemiti. Bu yal koca araba tam ona greydi. Pencereleri
nin flmli cam oluu iini rahatlatt. Dardan bakanlar opak
bir manzara ile karlaacak demekti. Aracn mekanik ksm
lar da elinden geleni yapyordu. Araba yolun stnde akp
gidiyordu.
Tumer, Onlar grnce ne yapacaksn? diye sordu.
Asla Geri Dnme 323

Kimi? dedi Reacher.


Kzm ve annesini.
Ne syleyeceksin demek istedin herhalde.
Hayr, /zaktan bakp onlar fark ettiin ilk an ne yapacak
sn demek/stedim.
Onlar nasl tanyacam bilemiyorum.
Tanrsn sanmtm.
Tanrsam hemen etrafa baknr ve bizim iin kurulan tuza
fark etmeye alrm.
Doru, dedi Tumer. Aksi kantlanana kadar, kadn ve
kz tam bir yem konumunda. Askeri inzibat ve FBI kesin ora
dadr. Bilinen bir yer. Grdn herkes gizli grevde tebdili
kyafet kimseler olabilir. Ona gre davranmak lazm.
Emredersiniz, efendim.
Buras ile Kuzey Hollywood arasnda kat ettiimiz her ki
lometrede tehlike ikiye katlanyor. u anda cehennemin mer
kezine yolculuk ediyoruz.
Bu yaptn, operasyon ncesi bilgilendirme konumas
m?
Birlik Komutannm ben. Bu konumay yapmak benim
grevim.
Bu zaten bilinen bir ey.
Belki grnce tanrsn.
Kzlar genelde babalanna benzemez.
Annesini tanrsn demek istemitim.

Juliet, Romeoyu arad nk ona ait sorumluluklar vard.


Kt haberlerim var, dedi.
Romeo da, Baldaccinin Cool Al adl bir ara kiralama
irketinde kredi kartn kullanmas ile mi ilgili? diye sordu.
Cool Al derken neyi kastediyorsun?
Bat Yakasna zg bir iletme. Sen ne diyecektin?
324 Lee Child

Reacher, adamlar uakta haklam. kisini de oyundan


karmakla kalmam, bir de czdanlarn alm.
Uakta m?
Lozanonun parmaklarn krm ve Baldaccinin de kol
larn. Kimse fark etmemi.
Olamaz.
Belli ki olmu. Uakta, ikiye kar bir konumda ve yz
lerce tank nnde. Aka aalam bizi. imdi de bizim
paramzla araba m kiralyor? Bu adam kendini ne sanyor?

Reacher, kt bir ofr olduunu dnrd. Balarda emni


yetli davrandn dnerek kendini kandryor ve yava gi
derse daha iyi konsantre olacana inanyordu. Fakat sonradan
gerei grd. Uzamsal algs ve reaksiyon sresi, insan le-
indeydi. Otoban leinde deildi. Adam adama kaldnda
yaklayor ve kiisel alana mdahale ediyordu. Makine gibi de
il, hayvan gibi davranyordu. Belki de Tumer haklyd. Belki
de kendisi tam bir vahiydi. Korkun derecede kt bir ofr
deildi. Sadece ortalama bir ofrden ktyd. Yine de 1-710
otobanndaki ortalamann altnda kalmamt. zellikle de bu
sabah Long Beach Ekspres Yolu olarak bilinen eritte. nsan
lar yemek yiyip bir eyler iiyor, tra oluyor, salarn taryor,
makyaj yapyor, trnaklarn trplyor, gazete okuyor, mesaj
yazyor, internette dolayor ve cep telefonlar ile uzun uzun
konuuyorlard. Bazlan lk atyor, bazlan da gzyalanna
bouluyordu. Reacher, tm bunlann ortasnda hzn ve eridini
korumaya alyordu. Bir yandan da trafii ve ilerideki curcu
nay izliyor, mecbur kalrsa erit deitirecei an kolluyordu.
Durup Yzba Edmonds aramamz lazm, dedi. h
tiyacmz olan bilgileri toplayabilecek mi bilmek istiyorum.
kincil derecede nemli olduu iin biraz beklesin derim,
dedi Tumer.
Asla Geri Dnme 325

Elimde olsa bekletirdim, dedi. Ama kar taraf beklemi


yor. Dier iki adam, Orange County uana binmi olabilir.
Ya da bir somaki Long Beach uana. En kt senaryoda biz
den bir y a iki saat gerideler demektir.
Edm Isn bilgiye eriip eriemeyeceini bilmek bize
yardm etmez ki.
Taktik iin ok nemli, dedi Reacher. Sahra Talim
namesinde yazd gibi. Gelecek sorgulamalara kar tedbirli
olmak adna ekibi datp bireysel faaliyet gsterip gsterme
yeceklerini nden deerlendirmemiz lazm.
Talimnamede byle bir ey yazmyor.
Belki de sonradan karmlardr.
Demek istiyorsun ki, Edmonds baansz olduysa adam
lardan ikisini hayatta brakp bir gzel dveceksin, yle mi?
Dvmeyeceim. Gzelce soracam. Koca Doga yapt
m gibi. Fakat onlara bir ey sormam gerekmiyorsa, doal
yaamn gereklerini yerine getireceim.
Neymi o gerekler?
Gelecei gremeyiz. Fakat ok karmak bir ey olmaya
can tahmin ediyorum.
Reacher, u anda kzn grmek zere yoldasn.
Ve oraya varacak kadar uzun yaamak istiyorum. Birin
cil, ikincil ncelik iine giremeyiz. Bu durumda olmaz. ki ii
birden nceliimize almalyz. Efendim. Sayglarmla arz ede
rim, efendim.
Tumer, Tamam, dedi. Ama bir telefon alacaz. Byle-
ce her seferinde bir yerde durmak zorunda kalmayz. Hatta iki
ayr telefon alacaz. Nakit para ile demeye yapacak, kontr
l hatlar kullanacaz. Bir de harita almamz gerekiyor.
Bir buuk kilometre sonra otobann yanndaki kk bir
alveri yerinde durdular. Eczane ve market karm rn
seeneine sahip bu yerden kontrl telefon ve harita bula
326 Lee Child

bildikleri gibi demeyi de nakit yaptlar. Haritay arabalarna


koyup, birbirilerinin numaralarn kaydettiler. Sonra Reacher,
Range Roverm hl scak olan yan yzeyine yasland ve
Edmondsn cep numarasn evirdi.
Bavuruyu bugn mesai saati balar balamaz yaptm,
dedi yzba.
Ve?
u ana kadar itiraz gelmedi.
tirazlar en erken ne zaman gelir?
Hemen. Hatta daha da erken.
O zaman iyi durumdayz.
Aynen yle.
Peki, sonulara ulamak ne kadar srer?
Bugn ilerleyen saatlerde ya da yarn erkenden.
Kalemin var m?
Kadm bile var.
nsan Kaynaklan Sisteminden Peter Paul Lozano ve Ro-
nald David Baldacciyi aratrman istiyorum.
Kim onlar?
Bilmiyorum. Bu yzden kontrol etmeni istiyorum.
zel bir konu ile balantlan var m?
Hikayede hakl olanlar tarafnda durman iin nemli.
Bilmen gerektiini dndm bir ey duydum.
Ne gibi?
Dedektif Podolski, kat atk sahasnda giysilerini buldu.
Giysiler teste tabi tutuldu.
Ve?
Senin giysilerindeki kan, su unsuru ile rtmedi.
Sence Binba Sullivandan bir zr beklemeli miyim?
O da yava yava kendine geliyor. Borcunu deyeceine
dair not brakman onu ok duygulandrd.
Metro polisi olaydan ekiliyor mu?
Asla Geri Dnme 327

Hayr. Kanunen seni arayan polislerden katn.


Yasak myd?
Lozano/ve Baldacci konusunda elimden geleni yaparm.

devam edip kuzeye yneldi


ler. Gnee bakan ve yol almaya alan on bin aratan sadece
bir tanesiydiler.

Romeo, Julieti arad ve Cool Al olarak bilinen adamla biz


zat grtm, dedi. kilinin yirmi yanda bir siyah Range
Roverda olduklarn syledi.
Juliet, Bunu bildiimiz iyi oldu, dedi.
Dnyann en hzl arabas deil. Zaten isteseler de yete
rince hzl olamazlar. Bizim ocuklara helikopter tahsis ettim.
Orange Countyden Burbanke uacaklar. Bylece en azndan
bir saat ne geecekler.
Helikopteri kim dyor?
Ordu demiyor, dedi Romeo. Endielenme.
Baldaccinin kredi kartn iptal ettirdin mi? Lozanonun-
kine de tabii.
Yapamam. Kiisel kartlar. Kendileri iptal etmek zorunda.
Hastaneden kar kmaz ilgilenirler. O zamana kadar yapla
cak harcamalar adamlara geri demeliyiz. Her zamanki gibi.
Bu i bir servete mal oluyor.
Devede kulak bunlar, dostum.
Hi de o kadar azmsama.
Bitti saylr. Sonra iler eskiden olduu gibi rayna oturur.

Reacher yemek yiyenler, bir eyler ienler, tra olanlar, sa


larn yapanlar, makyaj tazeleyen ve oje srenler, evrak iiyle
uraanlar, gazete okuyanlar, mesaj atp internette srf yapan
lar, lk atanlar ve alayanlar arasnda yoluna devam etti ve
328 Lee Child

Dou Los Angelesa kadar ulap Santa Ana otobanna, oradan


da 101 rotasndan Echo Parka baland. Sonras kuzeybat
ynnde tepeler arasnda ar ar ilerleyen ve Santa Monica
Bulvar, Sunset Bulvar ve Hollywood Bowl gibi Reachern
hl son derece byleyici bulduu isimlere sahip yollarla de
vam ediyordu. Birden telefonu ald. At ve Tek elle 101 ro
tasnda Hollyvvood tabelasn sama alm ilerliyorum, dedi.
Tabii ki bir yandan da telefonla konuuyorum. imdi yerli
halktan biri gibi hissetmeye baladm.
Edmonds, Kalem kadn var m? diye sordu.
Hayr.
O zaman iyi dinle. Peter Paul Lozano ve Ronald David
Baldacci, Kuzey Carolinadaki Fort Bragg lojistik birliine
uzun sreli grev iin yollanm, hl aktif grevde olan iki
asker. Hassas patlayclarn Afganistana gtrlmesi ve ora
dan getirilmesi ile grevlendirilmiler. u anda oradan bura
ya getirme safhasndalar. nk geri ekilme balad. Bu da
adamlar epey megul klyor. Fiziksel durum raporlar ortala
mann stnde kyor. Yani salkl ve fit askerler. Bildikle
rim bu kadar.
Reacher telefonu kapattktan sonra bu bilgiyi Tumera ak
tard. Tumer da, te oldu, dedi. Eve dnmesi gereken mal
lar, yerlerinde yoklar.
Reacher hibir ey sylemedi.
Sen bu fikre katlmyor musun?
Sadece gzmde canlandrmaya alyorum, dedi. Bun
ca hassas mhimmat maaralardan filan karlyor ve pek ou
Fayettevillee gidecek ekilde ykleniyor. Ama bazlar, tuhaf
plakalar olan eski psk kamyonetlere atlyor ve dalara do
ru karlyor. Belki de o kamyonetler, lke ii yollarda nakit
toplayan aralar haline getiriliyor. Belki teslimatta deme usu
lyle alyor. Sen de mi byle dnyorsun?
Asla Geri Dnme 329

Aa yukar.
Ben de o durumdaym. Tam bir akvaryum oldu buras.
oka bask belirsizlik. Ve bir de grnrlk. hanete ura
ma riski. Adamlar kime ve nereye gveneceini orada ren
mi. nkj# yollar dahil her ey onlarn aleyhine. Bu mhim
matlar ne kadar hassas? Tuhaf plakal eski psk kamyonet
kasalarna dayanr m?
Nereye varmaya alyorsun?
Btn aksiyon Afganistanda. Ama bizim adamlar Fort
Braggda.
Belki Afganistandan yeni dnmlerdir.
Sanmam, dedi Reacher. lk ikisini grr grmez fark
ettim. kisi de yakn dnemde Ortadou grevine gitmemiti.
Ne gne yan, ne gzlerini ksp bakmaktan kaynaklanan
kaz ayaklan, ne de baklannda stres ya da gerginlik. Evden
kmam iki ku. Ama A takmna girecek kadar iyi drmda
lar. Btn aksiyon Afganistandayken A takmn neden Ku
zey Carolinada tutarsn?
Genelde bu adamlarn her iki tarafta da birer A takm
olur.
Ama burada tek bir taraf var. Mallar maaralardan kp
eski psk tuhaf plakal kamyonetlere ykleniyor. Fort Bragg
ya da Kuzey Carolinanm yaknndan bile gemiyor.
O zaman yanlyor olabilirim. Belki de Afganistanda de
il de Amerikada satyorlardr. O durumda hortumlama gre
vi iin Braggda bir A takmna ihtiya duyulur.
Ama bence durum bu da deil, dedi Reacher. nk
gereki olursak, burada ancak kk silahlan satabilirler.
Daha ar silahlan fark ederdik. Dndmz kadar ok
para kazanyorlarsa, lke iindeki silah satnn sular seller
gibi olmas gerekir. Oysa piyasada yle bir hareketlilik yok.
Olsa sen duyardn. Satlk ordu mal olsa birileri tlatrd.
330 Lee Child

Muhtemelen yerel reticiler zararl duruma der ve sesleri


ni duyururdu. Masann zerinde yazl bir not bulurdun. 110.
Birlik bunun iin var.
O zaman ne yapyorlar?
Hibir fikrim yok.

Reacher, Candice Daytonn yeminli beyannda yer alan ve ie


yarar olduunu dnd tm bilgileri gayet iyi hatrlyor
du. Bu bilgiler arasnda kadnn avukatnn ad ve ofis adresi
de vard. Tumer, haritadan ofisin hangi cadde ve blokta ol
duunu buldu. Sol baparman var noktasn koymu, sa
iaret parma ile kat ettikleri yolu takip ediyordu. ki parmak
birbirine iyice yaklamaya balamt. Ventura Otobamndan
getiler ve Tumer, Victory Bulvanna kadar devam et, dedi.
Burbank Havaalann gsteren bir tabela greceksin. O yol
dan kuzeye doru gideceiz. Eminim dikkatlerini gneye yo
unlatrmlardr ve biz kr noktalarndan yaklaacaz.
Victory Bulvar, bir sonraki ka baland. Saa dnp
Lankershime getiler ve oradan gneydou ynnde gidip
dakikalar nce getikleri otobann paralelindeki yola girdiler.
imdi kenara ek, dedi Tumer. Buradan sonra sper
dikkatli olacaz.
48. BLM

Reacher apraz yan yolun azna park etti ve birlikte gney


ynn izlemeye koyuldular. Ventura evre yolunun kuzeyin
deki bloklar izliyorlard. Yol boyunca karlatklar manzara
Amerikan ticaret yaantsna ilikin bir reklam katalogunun
Adan Zye canlandrmas gibiydi. Orta lekliden balayp
kk lekliye ve hatta sper kk lekliye kadar her tr
l perakende ve toptan sat iletmesi ile hizmet sektrnn
kimisi dayankl, kimisi umut vadeden, kimisi yeni alm,
kimisi kapanmaya yz tutmu tandk ve bilinen isimleri bura
da toplanmt. Baka gezegenden biri kp gelse ve bu man
zaray grse, akrilik trnak sektrnn de Amerika iin en az
kerestecilik kadar nemli olduu sonucuna varabilirdi.
Tumer elindeki haritaya bakarak, Adam, Vineland
Bulvannda ve evre yolunun iki blok kuzeyinde, dedi. O
yzden Burbank Bulvanndan sola dn ve Vinelande kmak
iin saa dnp dz ilerle. Arabay tanyan kimse yok ama
ayn yoldan en fazla iki kez geebiliriz. Fazlas riskli olur.
Reacher yeniden yola koyuldu ve tarif edilen ynlere d
nerek blgeye aina bir kent sakini gibi Vinelande ulat. Ne
yava yava ve etrafa baka baka gidiyordu, ne de hzl ve te
lal. Gneli bir sabahta yola koyulan sradan bir srcyd.
332 Lee Child

Tumer, Yaklayoruz, dedi. Bir sonraki blokta, hemen sa


da. Binann nndeki otopark grebiliyorum.
Reacher da grmt. Fakat park alan sadece avukata
ait deildi ve ortak kullanma akt. nk bloun sa ta
rafnda ok yksek olmayan, yolda yryenlere glge olsun
diye ne doru kma ile uzatlm ngl atl ve d cephesi,
Reachern dncesine gre, vadi beji olarak adlandrlabile
cek ve filmlerde grmeye alk olunan benzersiz renkle bo
yanm bir yap vard. Bina uzun olduu iin alt farkl ilet
meyi barndracak ekilde blmlenmiti. Bunlar arasnda bir
peruk dkkan, kristal hediyelik eya satan bir maaza, yal
bakm rnleri satan bir tedariki, kahveci, spanyolca Konu
abiliyorum mesajn ak ak ileten bir vergi hizmetleri pro
fesyoneli yer alyordu. Candice Daytonn avukat, mucizevi
kristaller ve elektrikle alan tekerlekli sandalyelerin ortasn
da kalmak suretiyle olduka merkezi bir konuma sahipti. Oto
parkta yaklak sekiz aralk yer vard ve binann n cephesi
boyunca uzanyordu. Btn dkkanlarn ortak kullanmna
akt. Reacher, mterilerin, istedikleri herhangi bir yere park
edebileceini dnd.
Park yerlerinin yans doluydu. Hepsi de ilk bakta yasal
ve sradan grnyordu. Pek ou temiz ve gn altnda
panl panld. Bazlan biraz kt bir ayla park edilmiti. San
ki ofrleri hzlca bir iini halledip geri gelecekmi gibi du
ruyordu. Reacher, iki insann ne tr bir ara iinde yaayabi
leceini uzun uzun dnmt. Vard sonuca gre bu ara
ya eski model bir steyn vagon olacak ya da en baz modeliyle
modem bir spor arazi arac olarak bilinen SUV olacakt. Arka
koltuu yatrlabilir olursa n koltukla arasnda alan mesafe,
yatak misali zerine uzanmak iin yeterli olabilirdi. Yan ve
arka camlar da siyah filmle kaplanrsa byk avantaj salard.
Eski bir Buick Roadmaster ya da yeni bir Chevy Suburban
Asla Geri Dnme 333

bteyi zorlamazd. Tabii yeni bir Chevy Suburban iinde ya


amay seen kii onu satp eski bir Buick Roadmaster alabilir
ve kalan paray kendine saklayabilirdi. Bu dnceleri nede
niyle giti biraz kflenmi, lastikleri kabak ve uzun zamandr
park ha/inde eski vagon aralar aryordu.
Fakat byle bir ara gremedi. Pek ou gayet normaldi.
ya da drt tanesi epey yeniydi ve havaalanndan kiralanm
olabilecek kadar sade ve her trl kiisel eyadan arnm hal
deydi. Espin ve 75. Askeri nzibattan gelen adamlar byle bir
ara kullanyor olabilirdi. ki ya da tanesi de FBIa ait ola
bilecek kadar tuhaf boyutlardayd ve kimlii tannmasn diye
farkl farkl grevlerde kullanlan resmi aralar andryordu.
Glgeler, gn ndan kaynakl parlamalar ve pencerelerdeki
film kaplamalar, aralarn iinde birileri olup olmadn gr
meyi zorlatryordu.
Ayn hzla, ayn rotada ilerlemeye devam ettiler ve yeniden
evre yoluna ktlar. nk Reacher, U dn yapmann ya
da aniden yn deitirmenin dikkat ekici bir hareket olabile
ceini dnd. Ayn uzun dikdrtgen gzergah izleyip ikinci
kez Lankershima geldiler. Ve yine ayn yol azna park ettiler.
Gney cephesinden grnmeyecek kadar uzakta ve iyi gizlen
milerdi. Bu yzden de kendilerini rahat hissediyorlard.
Bir kez daha grmek ister misin? diye sordu Tumer.
Gerek yok, dedi Reacher.
imdi ne yapacaz?
Her yerde olabilirler. Nasl grndklerini ya da ne tr bir
arabalar olduunu bilmiyomz. O yzden etrafta arabayla do
lap durmann bir anlam yok. Avukattan tam adres almamz
lazm. Tabii avukat biliyorsa. Arabada yaadklar iin her gn
baka bir yerde duruyor olabilirler.
Evet ama nasl reneceiz?
Telefon aabilirim ya da Edmondsdan benim iin tele
334 Lee Child

fon amasn isteyebilirim. Fakat avukatlar grme iin ofi


se gitmemizi ve yz yze konumamz isteyecektir. Benim
gibi olayn dorudan iinde olan birine ak adres vermekten
ekinebilir. Benim sapk ya da iddet yanls bir kimse olma
dma kendi gzleri ile grp kanaat getirmesi gerekir. Temel
dzey profesyonel sorumluluk yaklam sergiler. Aksi halde
dikkatsizlii yznden kendisine milyon dolarlk tazminat da
vas alabilir.
Peki, ne yapacaksn?
Erkeklerin daha iyi bir alternatifleri olmad her durum
da bavurduklar yola bavuracam.
Neymi o?
Bir fahieye telefon edeceim.

Yola koyulup kuzey ynnde ilerlediler ve bir hamburger-


ci bulup oturdular. Bir yandan kahve ierlerken Reacher da
hamburgercinin sahibinden dn ald San Sayfalarda
belli bal ilanlan inceliyordu. Sonra yeniden yola koyuldu
lar ve Burbank Havaalannn uzun sreli park alanna yakn
motele kadar geldiler. Motele giri yapmadlar. Arabada kalp
Reachern ezberledii telefon numarasn hladlar. Telefonu
yabanc aksanyla konuan bir kadn at. Orta yal ve uykulu
bir kadn sesiydi.
Reacher, En ok rabet gren Amerikan kzn hangisi?
diye sordu.
Yabanc kadn da Emily, diye yantlad.
Ne kadar?
Saati bin dolar.
u anda msait mi?
Tabii.
Kredi kart ile deme kabul eder mi?
Evet ama o zaman bin iki yz olur.
Asla Geri Dnme 335

Reacher hibir ey sylemedi.


Yabanc kadn, Otuz dakikadan ksa bir srede yannza
gelir, dedi.,Aynca dediiniz her kurua deer. Gelirken na
sl giyinsisl istersiniz?
Ortaretim retmeni gibi, dedi Reacher. niversite
den mezun olal bir yl olmu gibi.
Komu kz masumiyeti mi anyoruz? ok popler bir
kostmdr.
Reacher, adnn Pete Lozano olduunu syledi ve hemen
arkasndaki motelin adyla adresini iletti.
Havaalan otoparkna yakn olan motel deil mi o? diye
sordu yabanc kadn.
Evet, dedi Reacher.
Oray sk kullannz. Emilynin adresi bulmakta sknt e
keceini sanmam.
Reacher, grmeyi sonlandrd ve arabada beklemeye
baladlar. Konumadan ve hibir ey yapmadan n camdan
dary seyrediyorlard.
On dakika sonra Tumer sessizlii bozdu ve yi misin?
diye sordu.
Reacher da, Pek saylmam, dedi.
Neden?
Burada oturmu on drt yandaki kzlar kesiyorum.
Kendimi tam bir sapk gibi hissettim.
Gzne tandk gelen var m?
Henz yok.

Elli be dakikadan uzun bir sre beklediler ve nihayet


Reacherm telefonu ald. Arayan Emily, ge kald iin zr
dilemesi gereken yabanc kadn deildi. Yzba Edmonds
aryor ve fla haber olarak adlandrd bilgiyi aktaryordu.
Reacher, telefonu hafife yan yatrd ve Tumern da eilip
336 Lee Child

dinlemesine imkan salad. Edmonds, A.E. 3435e ait dosya


nn tamamn aldm. Be dakika nce elime geti, dedi. Ta
bii benim de sreci hzlandrmak iin ekstra aba sarf ettiim
gereini de belirtmem gerekir.
Ve? dedi Reacher.
Hayr, ltfen. Rica ederim, binba. Benim iin zevkti.
Kariyerimi riske atp, Askeri Basavclkta grevli sradan bir
yzbann kapsndan girmeye ekindii yerlere bodoslama
dalmak benim iin hi zor olmad.
Tamam, teekkr ederim. En bata teekkrlerimi sun
mam gerekirdi. zr dilerim.
ncelikle baz eylerde hemfikir olalm. Afganistan ope
rasyonunu balatal on yldan uzun bir zaman oldu. Ve bu
adan bakldnda 3435 epey kk bir dosya numaras. u
anda dosyalar gelenler 100 binin zerinde. Bu da sz konusu
adam hakknda elde edilen verilerin olduka uzun bir zaman
nce kaytlara girildii anlamna gelir. Yaklak yedi yl nce.
Bence o civara denk dyor. stelik dosyasnda dikkat eken
bilgi gncellemeleri de yaplmam. Minimum rutin giriler.
nk bu adam olduka sradan bir adam. Hatta skc. lk ba
kta hibir anlam ifade etmeyen olaan bir Afgan kyls.
Ad ne?
Emal Gholam Zadran. imdi krk iki yanda ve be Zad-
ran kardeten en genci. Kardelerin hepsi hl hayatta. Ken
disi ailenin yz karas gibi duruyor ve pek oklan tarafndan
itibarsz olarak tannyor. Ad km. Ahilerinin hepsi hali
vakti yerinde haha yetitiricisi. Aile iftliinde alyor
lar. Tpk kendilerinden bin yl nce atalannm srd iftlik
yaantsn devam ettiriyorlar. Olduka gelenekseller. Kk
ve mtevaz bir retimleri var. Fakat gen Emal, bu kadaryla
yetinmek istememi. Bir sr ite ansn denemi. Hepsinde
de baansz olmu. Aabeyleri onu balam ve yanlanna al
Asla Geri Dnme 337

m. Herkes Emalin ahilerine yakm bir yerde, tepelik bir ara


zide yaadn biliyor. e yarar bir ey yapmad gibi kendi
iine kapal bir yaam sryor.
Yedi yl nce kaytlara girmesine yol aan ne olmu?
D endii ama baarsz olduu ilerden biri.
Neymi o i?
Kant bulunamam. Bulunsaym, onu oktan vurarak in
faz edermiiz.
Kant bulunamayan i neymi?
Hikayeye gre, Emal bir giriimci olarak yola km. 10.
Da Birliinden el bombas alp, Talibana satyormu.
Ne kadara satyormu?
Dosyada yazmyor.
Kant bulunamam m?
Ellerinden geleni yapmlar.
Peki, neden adam vurup ortadan kaldrmamlar?
Reacher, u anda ordu mensubu bir avukatla konuuyor
sun. Ortada kant yok ve biz de Amerika Birleik Devletleri
vatandayz.
Farz edelim ki karmdaki bir askeri avukat deil.
O zaman derdim ki, ortada kant yok ve o dnemde muh
temelen Afganlara yalakalk yapmakla meguldk. nk
umudumuz adamlarn bir an evvel sivil bir hkmet kurup
yakn gelecekte kendi balarnn aresine bakar hale gelmele
ri ynndeydi. Bylece biz de bir an evvel oradan kp kur
tulabilirdik. Byle bir ortamda, aleyhine kant bulunamam
yerli halktan birini vurup ldrmek, bizim ateleme merakls
askeri adalet sistemimiz iin bile, amaca zarar veren olumsuz
bir davran olurdu. Yoksa eminim o adam orackta vurup or
tadan kaldrrlard.
Epey zekisin, dedi Reacher. Ordu mensubu bir avukata
gre yani.
338 Lee Child

Telefonu kapatt. nk ileride duran taksiden inip motelin


otoparkna yryen bir ocuu izlemeye dald. Kz k sa
yordu. Gen ve sarnd. Taze ve heyecanl bir enerjisi var
d. Biraz arbal da duruyordu. Sanki nnde uzanan parlak
geleceinin tamamnda dnyaya iyilik yapmak iin abalaya
cana dair hayalleri var gibiydi. retmen gibi duruyordu.
niversiteden mezun olal bir yl olmu, gen bir retmen.
49. BLM

Kz, motel giriinin nnden geti ve durdu. Sanki nereye gi


deceini bilmiyor gibiydi. Grecei kiinin ismi vard ama
oda numaras yoktu. Tumer, penceresini indirdi ve Emily,
sen misin? diye seslendi.
Bu seslenme ann prova etmiledi Reacherla. nk bir
motel otoparknda, arabadan seslenen ve muhtemel bir l
cinsel iliki davetinde bulunacak olan bir kadn imaj hi p
hesiz ki tuhaf grnecekti. Fakat ayn senaryoda arabadan
seslenen kiinin erkek olmas ok daha tuhaf olacandan
Tumerm iletiim kurmasnn iyi olacanda karar kldlar.
Tumer zerine deni yapt ve sorusunu sordu. Ald yant
ise, Evet, Emily benim, oldu.
Tumer, Grecein mteriler biziz, dedi.
zgnm, dedi kz. Haberim yoktu. iftlerle ilikiye
girmek iin talep ettiim cret biraz daha yksek.
Bu szleri daha nce de duymusundur. Geri belki de
duymamsmdr. Bilmiyorum ama biz sadece konumak is
tiyoruz. Bize bir saat ayrrsan sana iki bin dolar vereceiz.
mz bir arada olacaz ama kimse kyafetlerini karma
yacak.
Kz arabaya biraz yaklat ama ok da yakma gelmedi.
340 Lee Child

Ak pencere ile ayn hizada durdu. Sonra biraz ne eildi ve


ieri bakp, Tam olarak istediiniz nedir? diye sordu.
Reacher da, Oyunculuk yapman istiyoruz, diye yant
lad.

Kz korkutmamak iin danda konutular. Reacher ve Tur-


ner, arabann yanna yaslanm halde dururken, Emily birka
adm tede durarak tam bir gen oluturmalarm salyor
du. Bulunduu noktadan kap kurtulmas kolay olurdu. Ama
yapmad. Lozanonun Amex kredi kartn, iPhonenuna okuttu
ve deme onayn alnca, Pomo filmlerde oynamam, dedi.
Pomo filan yok, dedi Reacher.
O zaman ne tr bir oyunculuk bu?
Oyuncu musun?
Ben bir telekzm.
Peki, ilk olarak oyunculukla m baladn?
Oyuncu olmaya niyetliydim.
Bir karaktere brnp -m gibi yapabilir misin?
Bugn de yle yapacam sanyordum. Okuluna ba
toplamak iin ne yapmas gerekiyorsa yapmaya gnll bir
gen ve idealist retmeni canlandracaktm. Ya da okul aile
birliinden tandm velilerimden birine im bime makina-
sn dn almak zere uram gibi yapacaktm. Genelde i
bavurusu yapmaya giden kz roln oynarm. almak iste
diim irkete kendimi kantlamam gerekir, deil mi?
Baka bir deyile, oyunculuk yaparsn.
Her zaman. inde bulunduumuz bu konuma da dahil.
Senden bir hukuk brosuna gidip oradaki resepsiyonistle
grmeni istiyorum. Onunla iyi anlamaya bak, dedi Reac
her ve tam olarak ne talep ettiini aklad. Kz iinin nedeni
sorgulayacak kadar merakl deildi. Reacher, Eer birden
fazla resepsiyonist varsa, ana grneni se, dedi. Onlar
Asla Geri Dnme 341

daha anlayl olur. Sonuta skntl gnlerden geip mca


dele veren bir anneye yardm etmeye alyorsun. Bayan
Daytonn, teyzenin bir arkada olduunu ve sen niversitede
okurken safa biraz bor verdiini syle. O zaman sana b
yk yardyn dokunduu iin imdi de sen ona yardm etmek
istiyor olacaksn. Onu tekrar grmen lazm. Byle bir eyler
sylersin ite. Senaryo yazma iini sana brakyorum. Fakat
resepsiyonist adresi vermek istemeyebilir. Aslnda bu bilgiyi
paylamas yasak. O yzden kariyerinin Oscarlk performan
sn sergileyeceksin.
Bu iin sonunda kimin can yanacak?
Hi kimsenin. Aslnda tam aksi olacak.
ki bin dolar detecek kadar byk bir i ama kimseye
bir ey olmayacak, yle mi? Byle bir ey ne duydum, ne
grdm.
Eer kadnn dedikleri doruysa, yardm alacak. Deilse,
benim bam dertten kurtulacak. Sonuta kimseye kt bir ey
olmayacak.
Emily, Bu ii yapmak istediimden emin deilim, dedi.
Paramz aldn.
Benimle bir saatlik grme iin dediniz o paray. Bu
rada dikilip sohbet edebilirim. sterseniz arabaya da geeriz.
Hatta soyunabilirim. Genelde iler byle yrr.
Fazladan nakit be yz dolar versek? Bahi gibi. bi
tince.
Yedi yz dolara ne dersiniz?
Alt yz.
Ve Oscar, Emilynin! dedi gen kz.

Arabaya binmedi. Akll kzd. nsanlar konuur ama szler


hep uup giderdi. Ak havada dklen onca dil, sama bir
fantezinin girizgah olabilirdi ve Emilynin cansz bedeni
342 Lee Child

gn sonra rlplak halde bir su kanalndan karlabilirdi.


O yzden kza adresi ve oraya gitmek iin kullanaca taksi
bedeli olan yirmi dolan verdiler. Kzn gzden uzaklamasn
izleyip yeniden Range Rovera bindiler ve beklediler.
Tumer, Kendine gel, Reacher, dedi. A.E. 3435 olarak
bilinen adam Emal Zadran kt. Eldeki bilgilere gre adam
ABD mhimmatn alyor ve tepelerdeki airet blgelerinde
satyor. te yandan Peter Lozano ve Ronald Baldacci de sz
konusu mhimmatn o tepelere sevk edilmesinde grev yapan
Amerikan ordonat birliine kaytl adamlar. Bu lm sessizli
i, paralarn yerine oturmasnn getirdii arlktan m kay
naklanyor?
Adam, ABD mhimmatn tepelere yedi yl nce sat-
yormu.
Sonra da gzden kaybolmu. inde ustalam. Tedarik
ann en stlerine konmu. imdi de bu tip ilerin bir numa
ral aranan ismi konumunda. Birileri iin alp onlara bir
servet kazandryor. Bu ekilde iliyor olmal. Yoksa onu giz
lemek iin neden bu denli aba sarf etsinler?
Hakl olabilirsin.
Senden ciddi bir geribildirim yapman istiyorum. Szle
rimi dnmeden onaylaman beklemiyorum. Sen benim ko
mutan yardmcmsn.
Terfi mi aldm?
Sadece yeni grevler stlendin.
Ben ciddiyim aslnda. Hakl olabilirsin. Bilgi veren kii,
onu airet aas olarak tanmlamt. Bana gre burada kas
tedilen bir stat gstergesi. Onursal bakanlk gibi. Btn
gn oturup hibir i yapmayan ailenin yz karas byle bir
statye layk grlmez. Daha ok kyn delisi filan olur.
Fakat onurlandnlmayaca kesin. Bu yzden eski dostu
muz Emal, birileri iin alyor olmal. Benim tek itirazm
Asla Geri Dnme 343

Kuzey Carolinada bir ekibi hazrda bekletmek ve btn ii


Afganistandan yrtmek zerine. Belki onlarn da geerli bir
rolleri vrd. nk senin dediklerin doruysa, lkeye ykl
bir paraf girii yaplyor demektir. Muhtemelen kasalar dolusu
para kazanyorlardr. Bu da fiziksel adan epey yer kaplar ve
dikkat eker. Ve evet, bunca paray idare etmek iin Kuzey
Carolinada bir ekibe ihtiya duyulur.

Romeo, Julieti arad ve, ler ktye gidiyor, dedi.


Juliet de, Nasl olur? diye yantlad.
Lozanonun Amex kartn kullandlar. Elence sektrn
den birine iki bin dolar dediler. Bu ne anlama geliyor, biliyor
musun?
Canlan m sklm?
Kendi kart okuyucusuna sahip tek tip elence profesyo
neli vardr ve o da bir fahiedir. Bizimle alay ediyorlar. Eer
evsizlerin kredi kart ekebilecekleri bir telefonlan olsayd,
paramz evsizlere de databilirlerdi. Hatta akll olmasna
gerek yok, sradan bir telefonlan olsa bile bir yolunu bulur
lard.
Ki evsizlerde byle bir altyap yok.
Aynca Reachern avukat, Zadrann tm dosyasna eriim
salad. Yaklak bir saat nce. Artk her ey alenen ortada.
ok fazla endie ediyorsun.
Ortadaki ba ok belli. Bunu anlamak iin dahi olmaya
gerek yok.
Ya da belki ok erken endie ediyorsun, dedi Juliet. He
nz gzel haberleri duymadn.
Gzel haber mi var?
Bizim ocuklar avukatn ofisinin nnde grm onlan.
Yirmi yanda siyah bir Range Rover 'dalarm. Emin olmakta
zorlanmlar. nk arabada film cam varm ama ieride iki
344 Lee Child

kii grdklerine neredeyse eminler. Bir iri yan, bir de ufak


tefek iki kii.
Ne zaman olmu bu?
Bir saatten ksa bir sre nce.
Bir kez mi grmler?
u ana dek evet. Belli ki kefe kmlar.
ok hareketlilik var m orada?
Yan yana dizili dkkanlar. 4 Temmuz geidi misali.
Keif yaptktan sonra nereye gitmiler?
evre yoluna kp muhtemelen tam tur dnmler. Ku
zey ynnde, birka blok teye pusu kurmulardr.
Yapabileceimiz bir ey var m?
Evet, bana kalrsa var. Ofisin etrafnda ok temkinliler.
Askeri inzibat ve FBIm blgede olduunu biliyorlar. Ayrca
ofisten renebilecekleri bir ey de yok. Onlann iine yara
maz. Ofisin onlara bilgi salamas, hukuki olarak kural ihlali
yapmalar anlamna gelir. O yzden bir daha ofise gelmezler.
Bu durumda da ofis dna gzc dikmek i gc kaybndan
baka bir ey olmaz. Oraya gitmeyecekleri iin bizim de orada
durmamza gerek yok. Bu kadar basit. Bizim ocuklar baka
yerlerde daha ok i baarr. Muhtemelen proaktif faaliyetlere
girerler. Benimki sadece bir neri.
Katlyorum, dedi Romeo. ocuklar serbest brakalm.

Reacher ve Tumer, hangi mhimmatn satndan daha ok


para kazanlr ve bunlardan hangileri kamyonet kasasna sar
sorularna yant arayarak zaman deerlendirmeye altlar.
ok can skcyd. nk nlerine kan iki kategori de bu
zelliklerden uzakt. MOAB bombalar armut eklinde kanat-
kl silindirlerdi ve dokuz metre uzunluunda, bir metre yir
mi santim geniliindeydi. Dronelar da para ba 37 milyon
dolar deerindeydi ama kanat genilii bir metre seksen san
Asla Geri Dnme 345

timdi. stelik kumanda kolu olmadan birer metal ynndan


farkszlard; Kumanda kollar da Teksas ya da Floridadayd.
Bu kategorinin kart olan tfekler, tabancalar ve el bombala
r da fazla para etmezdi. Bugn bir silah maazasnda Beretta
M9un/sat fiyat yaklak alt yz dolard. Sokaktan ikinci
elini alsan drt yz dolara bile bulabilirdin. Bu da Cayman
Adalannda risk alnp harcanan 100 bin dolan karmak iin
yz ya da drt yz tabanca sat yapmak anlamna geliyor
du. Bu durumda da ordu, saylan bine ulaan kayp silahlan-
nn farkna varm olurdu.
Bir sonuca ulaamadlar.
Ve o esnada Emily geri dnd.
50. BLM

Emily taksiden indi ve otoparka ilk gelii gibi hl roln etki-


sindeydi. Il l ve heyecanl hali, saf yann glgelemiyordu.
Haval haval arabaya doru geldi ve ilk seferinde durduu
noktada kald. Tumern penceresiyle arasnda biraz mesafe
vard. Tumer penceresini at ve Emily, Bu ii yaparken ken
dimi kt hissettim, dedi.
Neden? diye sordu Reacher.
ok iyi bir kadnd. Ben de onun duygularyla oynadm.
Baarl oldun mu?
Adresi aldm.
Neresiymi?
Alt yz dolar borcunuz var.
Teknik olarak yok. nk alt yz dolar, bizim sana bahi
imiz. Bu da ana szleme haricinde verilen bir hediye olduu
anlamna gelir. Ortada bor filan yok.
Yan m iziyorsunuz?
Hayr, sadece an detayc davranp bilgilik taslyorum.
Neyse ne. Bana alt yz dolar borcunuz var.
Ronald Baldaccinin czdanndan alnma yirmiliklerle
denen alt yz dolar Reacherdan Tumera, Tumerdan da
Emilyye ulat. Emily etrafna baknd ve, Bu yaptmz
Asla Geri Dnme 347

dardan baknca tam bir uyuturucu ticareti gibi grnd,


dedi.
Adres neymi? dedi Reacher. Kz cadde ismini ve daire
numarasy syledi.
Reacher da, Buras neresi? diye sordu. Bo bir otopark
m? Kendi otopark olan bir iyeri mi?
Bilmiyorum.
Ofisteki ortam nasld?
ok megullerdi. Bayan Dayton, ncelik listelerinde ok
da st sralarda deil.
Tamam, teekkrler Emily, dedi Reacher. Seninle tan
tma memnun oldum. yi gnler dilerim.
Hepsi bu mu?
Baka ne olacakt?
Benim gibi cici bir kzn neden bu ilerde altn sor
mayacak msn? Gelecee dair nasihatlerde bulunmayacak
msn?
Hayr, dedi Reacher. Kimse benim nasihatlerimi dinle-
memeli. Ayrca kendi bana da gayet iyi idare ediyorsun. Bir
saatte bin dolar hi de fena para deil. Yirmi dolara kendini
becerten insanlar tanyorum.
Kim onlar?
ou niformal.

Tumern haritas adresin Ventura evre Yolunun gneyinde


olduunu gsteriyordu. simsiz bir mahalle. Universal City ya
da West Toluca Gl deildi. Bir Griffth Park hi deildi. Ve
Kuzey Hollywood denemeyecek kadar gneydeydi. Ama Re
acher, doru yer olduunu dnd. Burada insan sirklasyo
nu daha ok olmalyd. Srekli birileri gelip gidiyor, yeni ilet
meler alp kapanyordur dedi kendi kendine. Bu yzden de
bo binalar ve baarsz olan iletmelere ait bo otoparklar da
348 Lee Child

sayca fazladr. Oraya ulamann en iyi yolu, yine Vinelandin


gneyinden gidip hukuk brosunun nnden gemek ve Ven
tura evre Yolunu geip yolun sa tarafndaki mahalleye
ulamakt.
Tumer, Bu bilginin Askeri nzibat ve FBIda da olduunu
varsaymak gerekir, dedi.
Eminim vardr, dedi Reacher. O yzden hukuk brosun
da izlediimiz yntemi izleyeceiz.
nnden sadece bir kez geeceiz.
Bazlan iin ikinci olabilir. nk eminim ayn rotada
git gel yapyorlardr. Yani gideceimiz adres ve hukuk brosu
arasnda git gel yapyorlardr. Her iki blgeyi de bo braka
mazlar.
Ya dar bir cadde ya da kmaz sokaksa?
O zaman topuklar, baka bir are dnrz.
En iyi senaryoda, ortam iyice bir gzleme imkan bulu
ruz. Kimse ile tanmaz, karlamayz. Zaten tanma faslna
gemeden nce detayl bir blge kefi yapmamz gerekir.
Anlald.
Dnyann en tatl on drt yandaki kz ocuu, elinde
Evine Ho Geldin Baba yazan el emei gz nuru pankartla
kendini ortaya atsa bile. nk sz konusu on drt yandaki
kz ocuu, baka bir babann biricik kz olabilir.
Anlald, dedi Reacher yeniden.
Syle.
Tanma ve karlama yok, dedi Reacher. Hadi gidelim.

Vineland Bulvarndan gemediler. Hukuk brosunun nn


den gemeleri, o yolu ikinci kez kullanmalar anlamna gele
cekti. Bu da baz gzlemciler iin gereinden fazla anlam ifade
edecek ve zamanlamalarn iyi ayarlayamazlarsa ayn yoldan
nc kez gemeleri gerektiinde riski arttrm olacakt. Ne
Asla Geri Dnme 349

de olsa her eyin ncs uur getirecek diye bir kural yoktu.
ou insan, baarya nc seferde kavuurdu. Reachern
da deneyimi bu/ynde olmutu. Adamlar ilk balarda ne olup
bittiini anlamam olabilirdi. Peki ya bir arkadalar ile ko
nuurken akman baka bir eye taklsa? Ben bu adam nc
kez grmyor muyum diye sorsa kendi kendine? Ya da ayn
arabay, ayn iekiyi, ayn ceketi, kpei, yry tarzn.
Bu yzden saat ynnde ilerleyip nce douya, sonra g
neye ve ardndan otobandan sa eride geip kenara ektiler.
Hedefledikleri mahalle sa taraflannda kalyordu. Alak bi
nalardan oluan kalabalk bir mahalleydi. Yol kenarlan beton
bordrlerle evriliydi ve banketler kuru otlarla kaplyd. Kat
ranla kaplanm elektrik direkleri onlarca kabloyu tayordu
ve kablolardan bazlan Reachern bilekleri kadar kalnd.
Direklerin arkasnda kk kk binalar vard. Bazlan bun
galov tarzyd. Bazlan baheli apartmanlar, bazlan dkkan
ya da arap, meyve, sebze gibi yiyecek iecek satan yerlerdi.
Bir trnak bakm merkezi ile bir pikap net grnyor ve dikkat
ekiyordu. Mahalledeki basket potalan, buz hokeyi kaleleri,
jakuzi kadar byk uydu anaklar ve saa sola park edilmi
ok sayda ara dikkat eken dier unsurlard.
Hi iyi olmad, dedi Tumer.
Reacher da ban sallayarak onaylad. nk cidden iyi ol
mamt. Her yer tklm tklm dolu ve birbirine ok yaknd.
Caddelerden yle bir gemeleri, nlerine birbiri ardna kacak
engeller yznden dur kalk yapmalan ve eitli manevralar ger
ekletirmeleri anlamna gelecekti. Hzlca yryp gemek ise
lks gider kalemine ilenecek hareketlerden biri olurdu.
Komutan sensin, dedi Reacher.
Sen de komutan yardmcmsn.
Bence ansmz deneyelim. Ama karar senin.
Neden ansmz deneyelim diyorsun?
350 Lee Child

Eksilerimiz kabark grnyor ama aslnda eksi sandk


larmz artlara dnebilir. ler bizim lehimize geliebilir.
Askeri nzibat ve FBI, ne tr bir araba kullandmz bilmi
yor. Tek grecekleri camlan karartlm eski bir hantal araba
olacak. Aradklan ey bu deil.
Ama kaps gk arabadaki iki adamn ilgisini ekebi
liriz. Onlann elindeki istihbarat salam. En kt senaryoda,
birileri kredi kart harcamalann grm ve u anda nasl bir
ara kullandmz renmi olmal.
Fark etmez, dedi Reacher. Onlardan bize zarar gelmez.
Burada yapamazlar. Hkmet yetkililerini olaya tank etmek
istemezler. Askeri nzibat ve FBIm da buralarda olduunu
biliyorlardr. Madde-22 olarak tabir edilen tam bir kmazn
iine dm drmdalar. Tek yapacaklan ylece oturup izle
mek olacaktr.
Bizi takip edebilirler. Askeri nzibat ve FBI, bu durumda
hibir eyden phelenmez. Onlara gre mahalleden bir araba
daha eksilmi olur.
Katlyorum. Ama dediim gibi. ler bizim lehimize
olacak. Bir tala iki ku vuracaz. Mekan grme ansmz
olacak ve takipilerimizi de bizim seeceimiz bir lokasyo-
na kadar peimizden srkleyeceiz. Her halkarda gzel bir
gn geirmi olacaz. Komutan yardmcs olarak grm
bu ynde. Fakat karar senin. Bu yzden dolgun bir maa al
yorsun. En az bir lise retmeni kadar gelirin var.
Tumer hibir ey sylemedi.
Reacher, ki ncelii ayn anda takip ettiimizi hatrla,
dedi.
Tumer da, Tamam, dedi. Hadi yapalm!

Haritay iyice kontrol ettiler ve Reacher dnler zerine


alt. Sa, sol ve sonra da kzn yaad cadde. Adresteki
Asla Geri Dnme 351

numaraya baklrsa yolun yansn geip sonlara gelmeden bir


yerde bulacaklard adresi. Tumer, Unutma, dedi. Sadece
bakacaz. Ka ama ve tanma yok.
Anlald, di Reacher.
stisna yo
Anlald, efendim. Durduklan cepten kt ve ilk dne
mece sapp direksiyonu tam krd. Artk mahalleye girmiler
di. Getikleri ilk cadde karmakankt. Kimin nerede durduu
belli deildi. Bir pastane kamyonu marketin nnde durmu
yolu tkarken, ocuklardan biri bisikletini yol kenanna bra
kp gitmiti. Ayrca tekerleri olmayan bir arabann yola adeta
barikat kurmu olmas da dikkat ekiciydi. kinci caddenin
durumu nispeten iyiydi. Fakat bu cadde de hem dar, hem de
dmdzd. Dikkat datacak bir unsur yoktu. Burada mahal
lenin koullan az da olsa iyilemiti. Elli metre kadar ilerle
diler. Sal sollu kk evler vard. ok dikkat ekici yaplar
deildi ama salamlard. Bazlannn atlar yenilenmiti. Ba-
zlannn d cepheleri boyanm ve beton bloklar iin iekler
ekerek dekorasyonu iyiletirilmiti. Ellerinden gelenin en iyi
sini yapan ve kt kanaat gemen sradan insanlard.
Son dn gerekletirerek saa sapt. Burada mahalle
nin durumu biraz daha iyileti. Fakat gz kamatran yksek
katl binalar gibi cazibe unsurlar yoktu. Reacher, uzun ve
dz bir cadde ile kar karyayd. Yolun sonu 101 numara
l yola balanyordu. Fakat ncesinde gz dolduran bir tel
rg vard. Sal sollu ina edilmi evler birbirinin ayny
d. 1940lann sonlarna doru Amerikan Silahl Kuvvetleri
mensuplar iin ina edilmiti. zerinden altm yl akn
sre gemesine ramen hl ayaktalard. Evler bakmlyd
ama grdkleri bakm da farkllk gsteriyordu. Bazlar ba
tan aa yenilenmi gibi dururken bazlar sadece d cep
heyi toplam ve bazlar da marjinal kalmay semiti. Pek
352 Lee Child

ounun nndeki otopark alannda aralar duruyordu. Hat


ta bazlarnn ikinci aralar da yol kenarna park edilmiti.
Toplamda yol kenarna park edilmi o kadar ok ara vard
ki yol adeta tek eride dmt.
Ar ar ve tuhaf duygularla ilerledi Reacher.
Tumer, leride sadaki eminim FBIdr, dedi.
Reacher bu szleri bayla onaylad ama bir ey syleme
di. Yol kenarndaki aralardan biri bir Chevy Malibuydu.
Altm metre tede park halindeydi. Gm rengi, baz mo
del, krom kapl olmas gereken yerleri plastik ve arka cam
da iki ksa ama kaim anten. Direksiyon bandaki adamn
zerinde beyaz bir gmlek vard. Arabann zerinde amblem
filan yoktu ama gizlenmek iin de fazla aba harcamamt.
Muhtemelen denetiydi. Ksa bir sreliine uram ve ekip
elemanlarna moral ve destek vermeye gelmiti. Sz konusu
ekip eleman da hemen arkasnda park etmi bekleyen ara
bada olmalyd.
Reacher, Adamn nnde durana bak, dedi.
Sivil bir Hummer H2 duruyordu. ri, yksek ve devasa
ara, siyaha boyanmt ve krom kaplamalar vard. Jantlar
kocamand ama tekerleri inceydi. Siyah lastik bantlara ben
ziyordu.
Sekiz yl ncesinden kalma hareketler, dedi Tumer.
Muhtemelen kap cebinde uyuturucu bulunduu iin yasal
yollarla el konulmu ya da dolandrclk iinde yakaland
iin devlet zimmetine gemi ya da bagajnda alnt malla
yakaland iin nce el konulup sonrasnda gizli keif grev
lerinde kullanlmak zere grevlilere tahsis edilmiti. Hk
metin dier ilerinde olduu gibi az da olsa gvenilirlii sor
gulanr niteliklere sahipti.
Hummern altm metre kadar nnde de yol kenarna
park etmi, kk ve beyaz bir araba duruyordu. Yz Reac-
Asla Geri Dnme 353

her ve Tumera dnkt. Temiz, neredeyse hi kullanlmam,


hibir ekilde kiisel eyalar barndrmayan bir arat. Hava
alanndan kiralandna bahse girilecek kadar ele veriyordu
kendini. 75. Askeri nzibat Birliinin olmalyd. Talihsiz bir
adam Los Angeles LAX Havaalamna ekonomi snfnda u
mu ve sonra hkmetin kstl bte ile anlamaya vard
Hertz ya da Avis firmalarndan btesine uygun bir araba kira
lam olmalyd. Park halindeki aralar arasnda en ktsyd
ve arabann zerinde hibir modifikasyon yaplmamt.
Gryor musun? dedi Reacher.
Tumer ban evet dercesine sallad. Artk adresi biliyo
ruz. Hummern n amurluu ile u ey olarak adlandrabile-
ceim beyaz aracn ortasna denk dyor olmal. Kendilerini
ne kadar gzel kamufle etmiler, deil mi?
Her zamanki gibi, dedi Reacher. Bir yandan da evlerin
numaralarm kontrol ediyordu. Aradklar adres sol taraflarn
da kalacakt. Yaklak doksan metre tede. Tabii devletin he
defi gen kuatma altnda tutma hesab birebir uygulanmsa.
Baka birilerini gryor musun? diye sordu.
Anlamak g, dedi Tumer. Bu arabalarn herhangi bi
rinde, ieri iyice saklanm insanlar olabilir.
Umalm da yle olsun, dedi Reacher. zellikle de ma
lum iki insan.
Ar ar ve dikkatlice ilerledi. Kendisine az da olsa hata
pay tanyordu. Kullanmakta olduu yal aracn direksi
yon hakimiyeti, yllar sonra biraz glemi olmalyd. Art/
eksi alt santimlik kayma pay brakmalyd. Gm rengi
Malibunun yanndan geti ve sama bakt. Beyaz gmlek
li adamn kravat da vard. FBI olduuna ad gibi emindi ar
tk. Zaten civarda kravat takan tek adam o olmalyd. Srada
Hummer vard. Direksiyon banda ak renk salar olan bir
adam oturuyordu. Salar asker trayd. Bylesi haval bir H2
354 Lee Child

Hummerda grnen ilk ve tek asker tral adam olabilirdi.


Hkmetin adamyd ve etrafta olan bitenden haberi yoktu.
Reacher bu kez soluna bakt ve numaralar izlemeye koyul
du. Tam olarak ne beklediini bilmiyordu. Temelde bir ak
bulmaya alyordu. ncesi ve sonras arasnda dikkat eken,
farkl bir unsur yakalamak niyetindeydi. st tahta aklarak
kapatlm ya da kepenkle rtlm bir yer ya da yanm veya
dozerle yklm bir bina. Belki de henz inaat yaplmam
bo bir arazi. Ve bu arazide, komularnn glgesinde kalacak
ekilde park edip bekleyen eski ve byk bir ara. Belki de bir
Buick Roadmaster.
Fakat Emilynin verdii adres de dierleri gibi bir evdi.
ncesi ve sonras arasnda hibir fark yoktu. Ne haciz gel
mi, ne yanm ne de yklm bir yerdi. Sradan bir mahallede,
sradan bir evdi. Otopark alannda duran bir ara vard ama
Buick Roadmaster deildi. ki kapl, st alabilir, ithal ve
gneten rengi atsa da krmz ve nispeten yal bir arabayd.
Askeri nzibatn beyaz arabasndan bile kkt. Bu da iin
de iki insann yaamasna imkan olmad anlamna geliyor
du. Bunu hayal etmek bile mmkn deildi. Ev de eski ve tek
katl bir yapyd. st kata bir kma yaplmt. Solda ve sada
giri kat pencereleri vard. Mavi renkli n kapnn tam stne
de sonradan kma yaplan tavan arasnn penceresi denk d
yordu.
Mavi n kapdan da bir kz kyordu.
On drt yanda olmalyd. Belki de on be.
Sarnd.
Ve uzun boyluydu.
51. BLM

Tumer, Sakn durma, dedi ama Reacher kendini tutamayp


frene bast. Elinde deildi. Kz, park halindeki spor arabann
etrafndan dolat ve kaldrma kt. San bir tirt ve kot ce
ket giyiyordu. Siyah pantolonu epey geniti. Ayaklarnda san
renkte tenis ayakkablan vard. orapsz ve backszd. nce
ve uzun uzuvluydu. Dizler ve dirsekler kemikli yapsyla dik
kat ekiyordu. Salar da yazn tarlalar saran ekin sarsyd.
Ortadan ayrmt. Dalgalyd ve srtnn yarsna kadar uzan
yordu. Yznn hatlar henz oturmamt. Her ergende oldu
u gibi. Ama gzleri maviydi ve elmack kemikleri belirgindi.
Dudaklarnda alayc, yarm bir tebessm vard. Sanki hayat
sabrla ve iyi niyetle tahamml ettii nemsiz bir sr can s
kc eyle doluydu.
Yrmeye balad. Bat ynne, Reacher ve Tumerdan
uzaa gidiyordu.
Tumer, nne bak, Reacher, dedi. Gaza bas ve kzn ya
nndan ge. Sakn durma. Yolun sonuna kadar git. Hemen im
di. Bu bir emirdir. Kzn olup olmadn daha sonra teyit eder,
onunla ilgileniriz.
Reacher yeniden hzland ve kz tam Askeri nzibatn be
yaz arabasnn yanndan geerken Reacher ve Tumer da onun
356 Lee Child

yanndan geip gitti. Kzdan hibir tepki gelmedi. Beyaz ara


bann kendisi iin orada olduunu bilmiyor gibiydi. Muhteme
len ona bir ey sylememilerdi. Ne diyeceklerdi ki? Merhaba
kk hanm. Baban tutuklamak iin buradayz. Kendisiyle
henz tanmadn. Geri buraya da gelir mi bilmiyoruz. Senin
varlndan yeni haberdar oldu da.
Reacher yan gzle aynaya bakmaya devam ediyordu. Kz
gerisinde kalm ve klmt. Dnemece gelince durdu ve
sola sapt. Bir kez daha kza bakp yoluna devam edince kz
gr alanndan km oldu.

Pelerinden gelen yoktu. Yz metre kadar ileride durdular.


Ama arkalarndaki caddeden gelen geen yoktu. Bu da teorik
olarak bir tr hayal krkl saylabilirdi. Reacher, bu hayal
krklna taklmamaya karar verdi. u anda iinde bulundu
u ruh hali, kaps gk arabadaki iki adam ncelikler liste
sinin en sonlarna gnderiyordu.
Bana bir arabada yaad sylenmiti, dedi.
Belki annesi yeni bir i bulmutur. Ya da yeni bir sevgili.
Keif amal frsatlar yakaladn m?
Apak gze arpan bir ey yoktu.
Belki de kalabala karp cadde zerine park etmeliyiz.
Arabadan inmediimiz srece sorun olmaz.
Daha iyisini yapabiliriz, dedi Tumer. Haritaya bakt ve
Range Roverm pencerelerinden etraf kolaan etmeye bala
d. Ban saa sola, arkaya eviriyor ve seyir iin hafif yk
sekte kalan gzel bir nokta bulmaya alyordu. Gneyde,
Hollywood Tepelerinin sisler arasnda ykseldii yerlerde bu
tip noktalardan bolca bulabilirlerdi. Ama ok uzak kalrd. O
adan evin n cephesini gremeyebilirlerdi. Sonunda kuzey
bat ynnde bir noktay iaret etti. Yoku st bir yerdi ve
134 ile 101 numaral yollarn kesitii yerdeydi. Yksekteydi
Asla Geri Dnme 357

ve hafif eri oluu btn mahalleyi grmesine imkan salyor


du. Eer yoku stnde bir cep varsa arabamz bozulmu gibi
yapabiliriz, dedi Jumer. Motor hararet yapt gibi bir eyler
syleriz. Ne de lsa arabamz bu bahaneye uygun. Bylece
ayn noktada saatlerce kalabiliriz. FBI yolda kalanlara teknik
asistanlk yapmaz. Los Angeles Polis Departmanndan me
murlar gelirse motor soumak zere der ksa srede yola ko
yuluruz.
Kdemli Sorgu Subay Espin hemen fark eder, dedi Reac
her. Eminim btn blgeyi batan sona aratr. Buralarda park
halinde bir ara grrlerse incelemeleri emrini vermitir.
Tamam. Los Angeles polisleri dnda baka herhangi bir
pheli ara grrsek hemen gaza basarz. Eer peimizdeki
Espinse onunla da Burbank aklarnda kozlarmz paylarz.
Burbanke kalmadan izimizi kaybettiririz. Bahse girerim
ona da drt tekerden baka bir numaras olmayan kiralk dan
dik bir ara vermilerdir.

Srada bir rehin dkkan bulma mevzusu vard. nk oradan


ksa sreliine ilerine yarayacak kaliteli bir ey bulmalar ge
rekiyordu. demeyi de alnt bir kredi kart ile yapacaklard.
O yzden ikinci el pazar ilerini grse iyi olurdu. Bat Holl-
yvvooddaki caddelere gz gezdirdiler ve ok saydaki rehin
dkkanndan birine girdiler. Reacher, tezgahn arkasnda du
ran adama bakp, Elinizdeki en iyi drbn grmek istiyo
rum, dedi.
Pek ou eski olmak kaydyla bir dolu drbn vard. a
rmamak gerekiyordu. Reacher, babasnn genlik yllarnda
insanlarn srf bakalar alyor diye drbn ald gnler oldu
unu biliyordu. Her evde bir tane vard. Ve bir de eski ansik
lopedi seti. kisini de kullanan olmazd. Bir albay ya da daha
st rtbeli bir subayn ailesi ise onlarn olmazsa olmazlarna
358 Lee Child

bir de kolu saat ynnde evrilmek yoluyla kayt alan sekiz


milimetrelik film makineleri eklenirdi. Bunlarn tamam teda
rik edilmeliydi. Aile reisinin kutsal vazifelerinden biri saylr
d. Fakat imdilerde o aile reislerinin tamam hayata gzlerini
yumdu ve yetikin evlatlarnn evlerindeki imkanlar da epey
kstl hale geldi. O yzden onlara ait eyalar, akustik gitarlar
ve ii kadife kapl deri kutularda saklanan niversite an y
zkleri ile birlikte yan fiyatna veya daha da altna satlmak
zere ikinci el eya satan rehin dkkanlarna dmt.
Aradklan gibi bir drbn buldular ve her ikisinin de y
zne gre ayarlanabilir olduundan emin oldular. Sonra
Baldaccinin kartyla deme yapp arabalanna geri dndler.
Tumer, Bence gn batmma kadar beklemeliyiz, dedi.
Ondan nce bir ey olmaz zaten. Tabii annesi yeni bir i bulma-
dysa. Arabamz siyah. Espin karanlkta bizi grmez bile. Fakat
caddedeki aydnlatma drbnn ie yaramas iin yeterli olur.
Tamam, dedi Reacher. nce bir eyler yiyelim. Keif
iin beklemek saatler srebilir. Burada ne kadar sre durabi
lirsin?
Ne kadar durmam ve ka kez tekrarlamam gerekirse ge
reksin buradaym.
Teekkrler.
Kar cinsle olan iliki tarihime yle bir bakyorum da,
u an iinde bulunduum birliktelik yaptm en zekice ey mi
yoksa en sama hareket mi emin olamyorum.

Bat Hollywoodda Peter Paul Lozanonun kart sayesinde


gzel bir yemei keyfine vararak ve ykl bir hesap deye
rek yeme frsat buldular. Akamstn devirip akamn ilk
saatlerine kadar beklediler ve caddelerin lambalar yanp da
ortal gn misali aydnlatnca arabalarna binerek 101
zerindeki Sunset Bulvarna geldiler. Trafik her zamanki gibi
Asla Geri Dnme 359

felaketti. Fakat trafikte bekledikleri sre onlarn lehineydi.


nk hava yice kararyordu. Yoku stndeki gzetleme
noktalarna geldiklerinde gn bsbtn batmt.
Yoku stnde hibir yasal park alan grmediler. Ama yo
lun sandaki eritler o kadar geniti ki park halindeki aralar
trafiin akn engellemeyecekti. O nedenle arabalar arza
yapm gibi davranmaya hazrlard. Tumer, yeni aldklar eski
drbn karp gerekli ayarlamalar yapt. Tumer, gzetleme
iin en uygun noktay belirleyene kadar ar ar ilerlediler.
Mavi kapya yz metre uzaklkta bir noktaya geldiklerinde
Reacher arabann motorunu durdurdu. Yaklak on metre ka
dar da yksekteydiler. Arazi keif talimatlarna harfi harfine
uymu gibilerdi. Uygun ykseklikte, net gr salayan bir
nokta. Beklentilerinin ok stndeydi. Gayet iyi i karm
lard. Ev sakindi ve mavi kap da kapalyd. Eski, krmz, iki
kapl spor araba hl otopark alanndayd. FBIa ait Malibu
gitmiti ama Hummer oradayd. Onun altm metre nndeki
beyaz ara da beklemedeydi. Dier arabalarda deiiklikler
vard. Gndz vardiyasnda olanlar eve geri dnerken, gece
vardiyasnda alanlar yola koyuluyordu.
Drbn srayla kullandlar. Reacher, ofr koltuunda ha
fife yan dnerek srtn cama dayad. Bylece yan banda
oturan Tumern ak penceresinden darya bakyordu. Op
tik grnt karanlk ve bulankt. Gece gr zelliklerinden
yoksundu. Ama yeterli gr salyordu. Arkasndan aralar
hzla gelip geiyor, 101den kp 134e balanyordu. Hibiri
arzaland iin yol kenarnda duran bu arabaya yardm iin
durmak niyetinde deildi. Aksine hzla yanlarndan geerken
bu yal arabann sallanmasna yol ayordu.

Romeo, Julieti arad ve Az evvel Bat Hollywooddalard,


dedi. Rehin dkkanndan Baldaccinin kartyla bir ey ald
360 Lee Child

lar. Sonra da Lozanonun kartyla epey pahal bir restoranda


yemek yediler.
Juliet, Rehin dkkannda ne ileri varm? diye sordu.
Ne fark eder. nemli olan Bat Hollywoodda amaszca
vakit geiriyor olmalan. Hal byle olunca insan yapacak bir
ileri olmadn dnyor. Oysa yaplacaklar listesi epey ka
bark. Mesela Bayan Daytonn adresini bulmalar lazm. Bo
bo dolatklarna gre adresi oktan bulmular.
Nereden bulmular?
Nereden nasl bulduklarnn bir nemi yok. Asl nemli
olan bir sonraki admlarnn ne olaca. Muhtemelen hava ka
rarana kadar Bat Hollywoodda saklandlar. Bu da u ana dek
adrese gitmi olmalan anlamna gelir. Uzun srecek bir keif
ve gzetleme srecini balatm olmallar.
Bizim ocuklar artk orada deil.
Hemen oraya geri gnder. Askeri gzle mahalleyi bir
tarasnlar ve kabiliyetli bir ekibin gzetleme iin nereyi se
mi olabileceini tespit etsinler. Gzetleme noktalan sayca
fazla olmasa gerek. rnein, komunun arka bahesine pusu
kurma gibi bir imkanlar yok. Muhtemelen epey uzaktalar-
dr. Arazi talimatlar, yeterli ykseklikten net gr salayan
noktalar bulmalarn salk verir. Mesela bo bir binann st
katlarna km olabilirler. Ya da bir su tank veya ok katl
otopark da olabilir. Bizim ocuklara olaslklann yer ald
bir liste hazrlamalarn syle. Sonra da aynlp tek tek ara
snlar. Bylesi daha etkili olacaktr. Bu ii, bu gece hallet
meliyiz.
Rehin dkkanndan silah alabilirsin.
Ama onlar almamtr. nk Kaliforniya yasalarna gre
belirli bir bekleme sresi var. stelik toplamda otuz dolar har
camlar.
Kredi kartyla. Geri kalan nakit olarak demi olabilirler.
Asla Geri Dnme 361

Lozano ve Baldacci uaa bindiklerinde yanlarnda epey yk


l miktarda nakit Vard.
Yasad bir/ alveri mi diyorsun? yle olsa yemek ye
mekle vakit harcamazlard. Hem de ayn mahallede. Fazlaca
gergin olacak/ar iin baka bir yere gitmeyi tercih ederlerdi.
Benim mantma uymuyor. O nedenle de hl silahsz olduk
larn dnyorum.
Umarm haklsndr, dedi Juliet. Bylesi iimizi kolay
latrr.

Tumer, yarm saat boyunca drbn nbetindeydi. Sonra sra


Reachera geti. Tumer bu arada gzlerini krptrmak ve
ovuturmakla meguld. Reacher da drbn ayarlarn yeni
den dzenledi ve biraz geniletip odan bulmaya alt ki
bu da ayar dilisini epeyce dndrmesi anlamna geliyordu.
Onca ayarlama sonunda ya kendisinin ya da Tumern ksmi
kr olduu kanaatine vard.
Tumer, avu Leachi bir kez daha aramak istiyorum,
dedi. yi olduundan emin olmam gerek, dedi.
Reacher da, Benim de selamlarm ilet, diye yantlad.
Telefon konumasnn Tumer tarafn dinlerken yz metre
ileride olan biteni karmadan izliyordu. Aslnda pek de bir
ey yoktu. Hummer, ayn yerde duruyordu. Beyaz araba da
yle. Mavi kapdan ieri giren ya da dar kan da yoktu.
Duyduuna gre avu Leach iyi durumdayd. Kendisine yar
dmc olan arkada Margaret Vega da yle. En azndan u ana
kadar iyilerdi. Telefon grmesi ksa srd. Tumer ne konu
tuklarn aka anlatmad ama satr aralarndan Leachin de
ok yaydan kt, o yzden ya byk oyna ya da oyundan ekil
yaklamn benimsemi olduu anlalyordu.
Mavi kap kapal kalmaya devam etti. Reacher, ounlukla
drbn kapya yneltip oraya odaklanyordu ama her yirmi
362 Lee Child

saniyede bir drt saniyelik turlarla mahalleye de gz atyordu.


Caddenin sonuna bakyor; oradan caddeye saptklar dneme
ce gz atp market nndeki kamyonet, yol kenanna brakl
m bisiklet ve tekerleksiz arabann olduu yolu izliyordu. O
yolun arkas Vineland Bulvaryd ve Reacher gney ynnde
epey geni bir ay grebiliyordu. Tpk kuzeydeki hukuk b
rosunu grebildii gibi.
Asn yeniden mavi kapya dndrd ve kap hl kapa
lyd.
Yeniden caddeye gz att. Bu kez tam aksi ynde gzlem
yapt. Sol tarafa deil, sa tarafa bakt. Ayn odaklama ve ayn
a. Yine Vineland ve gney yn kontrol yapt. Bu sayede
mahalleyi tam bir dikdrtgen iine alacak ekilde izledi. Sol
taraf, sa tarafa gre daha yksekte kalyordu. Flama eklinde
dnlebilirdi. Sa st kede otoban, hukuk brosu ve sa
alt kede de klandrlm eski bir lokanta vard.
Reacher, hangi yne yrmesi gerektiini biliyordu.
Baklarn yine mavi kapya evirdi. Kap kapalyd.

Saat 19:59a kadar kapal kald ve birden ald. Kz yine d


ar kt. Bir nceki ile ayn rotay izledi. Uzun admlar at
yordu. Zarifti. Salar, tirt, ceketi, ayakkablar aynyd.
Muhtemelen yine orab ve backlar yoktu. Ve muhtemelen
yine o alayc glmsemeyi taknmt. Hava karard ve optik
lenslerin de bir limiti olduu iin emin olamyordu.
lk grd anla neredeyse birebir aynyd.
Fakat bu kez dier yne sapt.
Batya deil, douya yneldi. Otobana kan yolun aksi
ynne gidiyordu. Ana arter caddeye doru. Yannda kimse
yoktu. Ne bir glge ne de koruma. Reacher gittii yn iaret
etti ve Tumer da ban sallad.
Asla Geri Dnme 363

Onlara bir ey sylenmemi olma ihtimali var m? diye


sordu Reacher.
ocua sylemedikleri kesin. Baban bulduk ama tutukla
maya kara rdik diyemezler.
Annes syleyebilirler mi? Beni bir kenara atarlarsa
fazla bir nafaka alamayacan bilmesi gerekir.
Aklndan ne geiyor?
Kzn yannda birini yollamadlar. Yollamalar gerekirdi.
Eer onunla evde gremeyeceksem, evden ktnda g
rmeyi denerim. Bu kadarn hesaba katm olmalan gerekir.
Ama yannda kimse yok. Bu durumda akla gelen en mantkl
aklama onlara hibir ey sylenmemi olmas. Pelerinde
srekli olarak gezinen drt adamn kim olduunu aklayama
yacaklarna gre, adamlar her yerde onlan izlemiyor.
stelik bunlann elleri de sk. Anne kza bir aklama
yapsalard, evlerine bir kadn polis atayp destek hizmeti ver
meleri gerekirdi. Bu da ekstra masraf demek.
Tamam. Eer anne kz yem olarak kullanyorlar ama on
lara hibir ey sylemiyorlarsa, ikisi de evden istedikleri za
man kp gidebilirler. O durumda da Espin ya da baka kim
varsa uzaktan izleme yapar ve zaman zaman arabayla yanla
rndan geer gider.
Katlyorum.
Ama ortalkta ne hareket eden bir kimse ne de alan bir
ara var.
Belki kzn gr asndan kmasn bekliyorlardr.
yle mi acaba, bakalm.
yle olmad. Kz caddenin sonundan saa dnd ve gz
den kayboldu. Evde ise hi hareketlilik yoktu. Ne bir kimse
yola koyuldu, ne de bir ara hareket etti.
Tumer, Belki baka bir ekip vardr, dedi.
Sen olsan o ekibe bte ayrr miydin?
364 Lee Child

Tabii ki.
Onlar ayrr m? Eve kadn polis grevlendiremezken,
bunu yaparlar m?
Tamam. Ortada tek bir ekip var ve onlar da hareket et
miyor. Tembellik ve kaytszlk. Aynca yeniden bir park yeri
bulmalar da byk sorun olacaktr.
Hareket etmiyorlar. nk benim park alanndan geip
evin kapsn alacak kadar aptal olduumu dnyorlar.
O srada mahallenin en uzak noktasndan bir araba kt
geldi. Vineland ynnden gelip, Reachern daha nce geti
i rotay izledi. Farlan nce saa, sonra sola dnd ve cadde
boyunca ilerleyip Reacher Ta Tumera doru gzleri kr eder
cesine yaklat. Hummerm ve mavi kapl evin yanndan ge
ti. Neredeyse beyaz arabayla yan yana gelecek ekilde durdu.
Hzla geri geri gitti. Yine evin ve Hummern yanmdan geti.
Cadde zerindeki son park yerine kadar geriledi. Bu son bo
park alan, muhtemelen ofrn hi de houna gitmeyen bir
uzaklktayd. Araba, ustalkla paralel park ilemini tamamlad
ve farlarn kapatt. inden iki adam indi. Hareket eden iki
glge gibilerdi. Biri, dierinden biraz daha iriydi.
Reachern srngen misali soukkanl beyninde bir titre
im oldu. Sonra da ar ar ne doru eildi.
52. BLM

Bu uzaklktan drbnn gr epey azd ve klar da canl


deildi. Bu yzden Reacher akln kulland ve ok ynl d
nmeye alt. Sradan bir gnde Kaliforniyada yaklak
krk milyon kii vard ve belirli tariflere uyan iki kiinin ma
lum nc kii onlan beklerken ortaya kvermesi hi de
tesadfi bir olay olamazd. Fakat bu tip sra d olaylara da
zaman zaman tanklk edildii olmutu. Reacher gzlerini bu
iki figrden ayrmad. Adamlar yrdke drbnn netlik
ayarlarn dzeltmeye alt. En keskin gr yakalamaya
alyordu. Adamlar kaldnmdan deil, caddeden yryor
du. Yan yana yryor ve gittike yaklayorlard. Her adm
lar Reachern dncelerinden biraz daha emin olmasn
salyordu. Yine Hummern yanmdan getiler ve bir sokak
aydnlatmasnn altnda durdular. te Reacher o anda emin
oldu.
lk gece karlat ofr ve onun yannda da kk kulak
l ve kaztlm sal iri yan adam vard.
Evin nnde durdular ve kprdamadan dikildiler. Sonra
geldikleri yne baktlar ve ufukta ne olduunu anlamaya al
r gibi uzun uzun kary izlediler. Olduklan yerde tam daire
izerek dndler. Yava yava ve saat ynnde, kk admlar
366 Lee Child

atarak ve arada bir evden ya da yoku yukar ynden farkl


alanlara iaret ederek dnyorlard.
Reacher, Bizi aryorlar, dedi.
Dnmeye devam ettiler ve yolu yarlamlarken rampann
sa eridini fark ettiler. Kk kulakl adam hemen anlad.
Kolunu kaldrd. Caddenin sadan sola izdii kvrm takip
etti ve sonra tekrar soldan saa geldi. Parmayla yolun gr
asn takip ediyordu. Mahalleyi nasl kapsadn zd ve
avcunu gsne dayayarak Buras dairenin birletii ve oyu
nun sahnelendii yer dercesine durumu kavradn belli etti.
Ayn elini gzlerine siper etti ve yokua dikkatlice bakt. Kar
kar gz gezdirdi. En iyi ay yakalamaya alyordu. So
nunda aradn buldu ve o anda drbnn merceklerinin dier
tarafndan bakyor gibi net bir a yakalad.
Reacher, Bizi buldular, dedi.
Tumer haritaya bakt ve Buraya hzlca gelemezler, dedi.
Yollarn yaps buna msaade etmez. Hollywood Bowla inip
oradaki caddelerden geip yeniden bu yola sapmalar gerekir.
O durumda da arkamzdaki 101e girerler. Bu da epey geni
bir kare izmeleri gerekecei anlamna gelir.
ocuk tek bana darda.
stedikleri biziz.
Bizim istediimiz de ocuk. O yzden onun yanmdan ay
rlmamalar lazm. Ben olsam yle yapardm.
Kzn nereye gittiini bilmiyorlar.
Bunu zmek uzay bilimi kadar karmak olmasa gerek.
Annesi evde deil. Kz, saat 20:00 olana dek TV izledi ve son
ra da bir eyler yemek iin dar kt.
Onu rehin alacak deiller.
M oorcroft ldresiye dvdler. Ve imdi de zamanlar
daralyor.
Peki, ne yapmak istiyorsun?
Asla Geri Dnme 367

Reacher yant vermedi. Drbn Tumern kucana brakt


ve arabay alttnp vitese takt. Omzunun stnden arkasna
bakt ve yerdekj erit izgilerine uyacak ekilde trafie kart.
Dnemeten spt ve 101 den ayrlp 134e girdi. Ar akan tra
fie uyum salamt. Yol zerindeki ilk k karmamak iin
dikkatli davranyordu. lk ktan Vineland Bulvanna bala
nacan tahmin ediyordu. yleydi ama kuzey ynne mi yok
sa gney ynne mi gideceini kestiremiyordu. Reacher skk
trafikte adm adm ilerledi, fkelenmeye balyordu. Gneye
gitti. Mahallenin uzun snrlarndan birindeydi. lk kava ve
ardndan ikinci kava geip yz metre daha ileri gitti. Daha
nce grd bol aydnlatmal restoran buldu. Hl l ld.
Ve Vinelandden geip lokantaya doru ilerleyen kz da
tam karsndayd.
Yavalad ve kzn kendisinden elli metre kadar nde git
mesine msaade etti. Kzn lokantann otoparkndan getiini
grd. Bir kede toplamda sekiz ocuktan oluan bir topluluk
vard. Kzlar ve erkekler, lokanta otoparknda pek de aydnlk
olmayan bir kede akam akam toplanmlar; amaszca a
kalayor, poz kesiyor, stlerini balarn dzeltiyor ve ergenlere
zg tavrlar sergiliyordu. Kz da onlara doru gitti. Belki de
yemek yemek niyetinde deildi. Belki yemeini evde yemiti.
Dondurulmu yiyecekleri mikrodalgada stp yemi olabilirdi.
Belki de u anda akam yemei sonras sosyal yaantsna adm
atyordu. Belki buras hep takldklar yerdi ve btn gece ayn
ekiple burada durup vakit geiriyor, eleniyordu.
Byle olmasnda hibir saknca yoktu. nk kalabalk ol
malan, kzn tek olmasndan iyi ve gvenliydi.
Dier ocuklara yaklat ve abartl tepkiler vererek bir ey
ler konutular. Kahkaha attlar ve biraz takldlar. Reacher yo
lun sonuna gelmiti. O yzden ani bir karar ald ve lokantann
otoparkna girip kar keye park etti. Kz hl konuuyordu.
368 Lee Child

Vcut dilinden, rahat olduu anlalyordu. Bu ocuklar onun


arkadalaryd. Onlar da kzdan holanyorlard. Bu da apak
ortadayd. Aralarnda en ufak bir tuhaflk ya da gerginlik yoktu.
Fakat birka dakika sonra kz uzaklamaya balad ve v
cut diline baklrsa Benim artk ieri girmem lazm diyordu.
Peinden giden olmad. Arkadalan da zlm gibi deildi.
Aksine bir durum sz konusuydu. Kz, arkadalaryla geirdi
i zamandan keyif almt ama imdi de kendi kendine vakit
geirmek istiyordu. Yalnzlktan da holanyor gibiydi. Kala
balk iinde ne kadar rahatsa, yalnzken de o kadar rahatt.
Tumer, Yalnz bir ocuk, dedi.
Ve de uzun boylu, dedi Reacher.
Ki uzun boylu olmasnn mutlaka bir anlam tadn
syleyemeyiz.
Biliyorum.
Burada duramayz.
eri girmek istiyorum.
Karlap tanmak yok. Henz olmaz.
Onunla konumayacam.
Ama dikkatleri onun zerine ekeceksin.
Eer adamlar arabay burada grp ieri gelirse.
Tumer bir ey sylemedi. Reacher kzn kapy ap ieri
girmesini izledi. Lokanta geleneksel tarzda ina edilmiti. Pas
lanmaz elikle evrili ve katl bantlar lokantann d cep
hesine eski bir otomobil grnts kazandrmt. ereveli
kk camlar da eski bir demiryolu aracna benziyordu. Neon
klarla sslenmi harfler de Art Deco izleri tayordu. erisi
kalabalk gibi grnyordu. Gnn en ilek saati olmalyd.
nk bu saatlerde gnn mensnden bir yemek indirimli
fiyata sata alnrd ve tabii bir de ge saatte kahve imeye
merakl kimseler vard. Reacher bu tip lokantalar iyi bilirdi.
Ritimlerini zmt. Buralarda yzlerce saat geirmiti.
Asla Geri Dnme 369

Tumer, Sadece gzlem yapabilirsin, dedi.


Anlald, dedi Reacher.
rtibata emek yok.
A n l a .
Tama git. Ben arabay bir yere saklar ve beklerim. Ba
n derde sokma.
Sen de.
in bitince ara.
Teekkrler, dedi Reacher. Arabadan indi ve otoparktan
geti. Vineland zerinde ileyen trafii ve gkyznden geen
uan sesini iitiyordu. akalaan, konuan ve kahkaha atan
genlerin sesini duydu. Range Rovern almasn ve arka
sndan geerek uzaklamasn dinledi. Bir an durdu ve derin
bir nefes ald.
Sonra kapy ap ieri girdi.
erisi de geleneksel ekilde denmiti. Dars kadar kla
sik olmasa da sal sollu dizilmi oturma blmleri, tam kar
da boylu boyunca uzanan tezgah, tezgahn arkasyla mutfak
arasndaki bir buuk metrelik alan, duvarlarn aynalarla kapl
olmas. Oturma blmelerindeki koltuklar vinil kaplyd. Tez
gahn yannda dizili yksek tabureler de krom ve pastel renk
lerle klasik yapy bozmuyordu. 1950lerin st alabilir ara
balarnn koltuklarn andryordu. Yerler demelik muamba
kaplyd ve yatay dzlemde birer karo arayla laminant levhalar
konmutu. Pembe, mavi, uuk sar gibi renklerle kendi iinde
bir dizgiye uyularak denen bu levhalar izlerini tad d
nem gz nnde bulundurulursa gizli bir mesaj ierecek e
kilde kodlanm bile olabilirdi. Reacher demeye kodlanm
olabilecek saysz esrarl denklem olabileceini dnd; ses
duvar ya da hidrojen bombas da bunlardan biri olabilirdi.
Tezgahn arkasnda gri sal ve kambur bir adam vard. Lo
kantann sol tarafnda krkl yalarnda sarn bir garson ka-
370 Lee Child

din mesai yapyordu. Sadaki masalardan da ellili yalarnda


esmer bir garson kadn sorumluydu. kisi de meguld. nk
lokantann drtte doluydu. Sol taraftaki tm masalarda
mteriler vard. Baz insanlar iten kp yemee gelmiti.
Bazlar nlerinde uzanan geceye adm atmadan bir eyler
attryorlard. Baz hipsterlar da mekann otantik grnts
nn bysne kaplmlard. Sa tarafta iki masa botu. Tez
gahta 19 tabure dolu iken sadece 5 boluk kalmt.
Kz, sa tarafta en dibe gitmi ve tezgahtaki son tabureye
sanki oras ona tahsisli bir yermi gibi byk bir rahatlkla
oturmutu. Grne baklrsa buras bir bar ve kz da son elli
yldr ayn bara gelen devaml mteri konumundayd. nn
de atal bak, peete ve bir bardak da su vard. Yemei he
nz gelmemiti. Yannda bo bir tabure vard. Bo tabureden
sonrakinde tabana gmlm yemek yiyen bir adam, onun
yannda baka bir adam ve onun yannda da bir bakas otu
ruyordu. Bir sonraki bo tabureye kadar arada 9 dolu tabure
vard. Reacher, bo oturma blmelerinden birine geerse kz
daha iyi izleyebileceini dnd. Ama lokantalarn da kendi
ilerinde birtakm szsz kurallar olurdu. Gnn en youn
saatinde 4 kiilik bir blmeye tek bana oturan bir mteri
pek ho karlanmazd.
Reacher kapda kald. Ne yapacan bilemedi. Sol tarafta
ki sarn garson haline acm olacak ki onu buyur etti. G
lmsemeye alt ama o kadar yorgundu ki pek ie yarad
sylenemezdi. Bunalm ve kimin geldiini umursamaz bir
grnts olduunu sylemek daha doru olacakt. stedi
in yere otur, dedi. imdi biri gelip sipariini alr. Sonra
uzaklap gitti. Reacher, istediin yere otur derken drt kiilik
blmelerden istediine oturabilirsin dediini dnerek saa
dnd ve bir adm att.
Kz, aynadan Reacher izliyordu.
Asla Geri Dnme 371

stelik onu izlediini gizlemek gibi bir derdi de yoktu.


Gzlerini Reachefa dikmi, ayna ile kaplanan duvar vasta
syla lisedeki f^jk dersinde ald yansma kurallarnn hakk
n vererek gzlemlemeye devam ediyordu. Reacher onu fark
edince bakl/rn karmadan bakmaya devam etti.
rtibata gemek yok diye sz vermiti.
Sa tarafa geti ve kzn tam arkasna denk den drtl
oturma blmesine yerleti. Omzunu pencereye dayarsa ve sr
tn restorana dnerse kz mmkn olan en iyi adan gr
m olacakt. Fakat bu konum da hi houna gitmedi, yine de
yapacak baka bir ey yoktu. Esmer garson elinde menyle
geldi ve sarnnki kadar yorgun bir glmsemeyle, Su ister
misin? diye sordu.
Kahve, dedi Reacher.
Kz hl aynadan kendisini izliyordu.
Reacher a deildi. nk Bat Hollyvvooddaki restoran
da Lozanonun kartyla dedikleri yemek tam krallara layk
bir ziyafetti. O yzden meny kenara itti. Esmer kadn sipa
ri gelmedii iin pek memnun deildi. Kadnn masaya bir
daha uramayacandan emindi. Bir fincan kahvede kalacak
ve devamnda ikinci bir servis alamayacakt.
Kz izlemeye devam ediyordu.
Kahvenin tadna bakt. dare ederdi. Tezgahn arkasndaki
adam kzn yemeini getirdi. Kz, adama bir eyler syleyip
onu glmsetecek kadar bir zaman diliminde gzlerini aynadan
ayrd. Adamn niformasnda el ile ilenmi bir pe vard ve
zerinde ad yazyordu. Arthur. O da kza bir eyler syledi ve
kz glmsedi. Arthur sonra uzaklat ve baka bir ie yneldi.
Kz ataln ban ve peetesini bir eline; taban dier
eline alarak taburesinden kalkt. Reacherm koltuunun yan
na geldi ve Sana katlmama ne dersin? dedi.
53. BOLUM

Kz atal ban, peetesini ve taban masaya brakt ve


su bardan almak iin tezgaha geri dnd. Arthur adndaki
adama el sallad ve Reachern oturduu blmeyi iaret etti.
Ben o tarafa geiyorum der gibiydi. Sonra su barda ile geldi
ve bardan tabann yanna koyarak vinil koltua yerleti.
Tam olarak Reachern karsna oturmutu. Yakndan bakt
nda, uzaktan grdnden farkl bir manzara ile karlama
d Reacher. Sadece detaylar daha iyi grebilir hale gelmiti.
zellikle de gzlerini. Sorgulayc ve pheci bir ifade takn
dnda gzleri ve dudaklar senkronize hareket ederek ortak
mimikler sergileyebiliyordu.
Neden bana katlmak istedin? diye sordu Reacher.
Neden olmasn?
Beni tanmyorsun.
Tehlikeli biri misin?
Olabilirim.
Arthur, tezgahn altnda dolu bir Colt Python bulundurur.
Tam oturduun noktaya karlk gelir. Bir tane de tezgahn di
er ucunda vardr. kisi de doludur. Hem de .357 Magnum.
Namlusu yirmi santim.
Burada ok yemek yer misin?
Asla Geri Dnme 373

Neredeyse btn nlerimi ama ok demek yerine sk


lkla demeyi tercih ederim. nk ok deyince yediim porsi
yonlarn byk/olduu anlam kabilir. Ben kk porsiyon
lar tketmekteki yanaym.
Reacher mbir ey sylemedi.
zgnm, dedi kz. Elimde deil. Ar detayc halim
doutan geliyor.
Neden bana katlmak istedin?
Neden bugn iinde kez senin arabanla karlatm?
ncs ne zamand?
Teknik adan bakldnda ilkiydi. Avukatn ofsindey-
dim.
Neden?
Merak.
Neyi merak ettin?
Neden ayn arabalar gnde kez grdmz merak
ettim.
Biz derken?
Etrafnda olan bitene dikkat eden insanlar, dedi kz. Bu
dala rol kesme, baym. Mahallemizde bir eyler dnyor ve
biz de bunun ne olduunu bilmek istiyoruz. Belki de sen anla
trsn. Tabii kibarca sorarsam.
Neden ben anlatrm?
nk sen de onlardan birisin. Btn gn arabayla dola
yor ve etraf inceliyorsun.
Reacher, Sence ne gibi bir olay yaanyor? diye sordu.
Hepinizin bir kez de olsa avukatn ofisine uradnz
biliyoruz. Aynca benim oturduum caddeyi mesken edindii
nizi de. O yzden benim caddeden birinin avukatn mvekkili
olduunu ve ikisinin birlik olup karanlk ilere kantm tah
min ediyoruz.
Senin caddedeki bu kii kim peki?
374 Lee Child

Asl soru da bu, deil mi? Park ettiiniz yerlerden yola


karak hesaplama yaplabilir. Bize gre, hedefinize yakn bir
noktaya park etmek istersiniz ama o kadar da yakn olmak
istemezsiniz. nk o zaman her eyi belli edersiniz. Peki,
ne kadar yakn olmanz gerekir? te bunu bilemiyoruz. Ayn
anda birden fazla evi gzlemliyor olabilirsiniz. Caddenin sa
n solunu ve aasn yukarsn ayn anda gr alannzda
bulundurmak isteyebilirsiniz.
Reacher, Adn ne? diye sordu.
Tezgahn altndaki Colt Pythona hatrlyorsun, deil mi?
Dolu olduunu da hatrlyorum.
Adm Sam.
Sam, ne?
Sam Dayton. Senin adn ne?
Caddede devam eden operasyon hakknda tm bildiin
bunlar m?
Sakn bizi aalamaya kalkma. Bence bu kadarn tespit
etmekle epey iyi bir i kardk. Senin de azn ok sk. Ne
ho bir laf, deil mi? Az sk. Sizi asl ele veren, avukatn
brosuyla benim cadde arasndaki araba trafii. Bunu neden
yaptnz anlyorum ama tm bu git-gel aradaki balanty
ele veriyor.
Bu konuda seninle konuan oldu mu?
Niye konusunlar ki?
Annen bir ey dedi mi?
Annem byle eylere dikkat etmez. ok streslidir.
Neden stresli?
Her eyden.
Peki, baban?
Babam yok. Yani biyolojik olarak vardr mutlaka ama ben
kendisiyle hi tanmadm.
Erkek ya da kz kardelerin var m?
Asla Geri Dnme 375

Yok.
Reacher, Sence biz kimiz? diye sordu.
Aka grlyor ki federal ajanlarsnz. Narkotik Bro;
Alkol, Ttn v i Ateli Silahlar Brosu ya da FBI. Buras Los
Angeles. Asl/sorun hep uyuturucu, silah ya da para olur.
Ka yandasn?
On beime basmak zereyim. Henz adn sylemedin.
Reacher, Reacher, dedi ve kzn yzne dikkatle bakt.
Ama hibir tepki gremedi. Bir kvlcm akmad. Bir aha!
an yaanmad. Ya da Reachern genlerde gzlemledii o
Aman Tanrm! triplerinden biri gereklemedi. Bu kz iin
Reacherm adnn bir anlam yoktu. Hem de hi. Onun yann
da konusu gememiti.
Neler olup bittiini anlatacak msn? diye sordu kz.
Reacher da, Yemein souyor, dedi. Olan biten bu. Ye
meini yesen iyi olur.
Sen bir eyler yiyecek misin?
Ben oktan yedim.
O zaman neden buraya geldin?
Dekoru iin.
Arthur, mekann dekoru ile gurur duyar. Nerelisin?
Belli bir yerde yaamam, hareket halindeyim.
O zaman federal ajansn, dedi ve yemeini yemeye ba
lad. Reacher, kzn yedii yemein mende Annemin Muh
teem Kftesi ad altnda mteriye sunulduuna bahse gire
bilirdi. nk biftein kokusu ve ketap akllarda byle bir
imaj uyandnyordu. Lokantalan iyi bilirdi. Orada yzlerce
saat harcaml vard. Mende ne varsa hemen hemen hep
sini yemiti.
Hakl mym? diye sordu kz. Avukat ve mvekkilinin
peindesiniz, deil mi?
Ksmen, dedi Reacher. Ama onlar arasnda karanlk bir
376 Lee Child

i dnmyor. Asl mesele ya mvekkili ya da avukat ziyaret


etme ihtimali olan bir adam. Belki ikisini birden ziyaret eder.
nc bir ahs m var ortada? ntikam peinde mi?
Saylr.
Yani pusu kuruyorsunuz, yle mi? Adamn ortaya kma
sn m bekliyorsunuz? Benim caddede mi kstracaksnz? Ne
kadar haval olur. Tabii avukatn brosunda olma ihtimali de
var. Seim yapma ansnz var m? Varsa, benim caddemi se
er misin? En azndan bir dn. Cadde daha gvenli olur. O
kk alveri merkezi hep youn ve meguldr. Bu adam
tehlikeli biri mi?
Etrafta bililerini grdn m?
Sadece sizin adamlarnz. Btn gn arabalarnda oturup
izliyorlar. Bir de mobil ekipleriniz var. Gm rengi Malibu
kullanan adam ska geliyor.
Ska derken?
ok sk desem daha iyi olur. Bir de kiralk arabadaki iki
adam var. Siz ikiniz Range Roverdasnz. Ama kendi bana
dolap tehlikeli grnen bir adam grmedim.
Kiralk arabadaki iki adam da kim?
Birinin kafas tuhaf bir ekilde kaznm. Dierinin de ku
laklar kesik.
Kesik mi?
nce uzaktan baktm ve ne kadar kk kulaklan var de
dim. Ama yakndan baknca kesik olduklarn grdm. Kk
bir altgen eklinde kesilmi.
O adama ne zaman yaklatn?
Bu leden sonra. Evimin nndeki kaldrmdayd.
Bir ey dedi mi?
Hibir ey demedi. Neden desin ki? Ben mvekkil dei
lim, avukat deilim. ntikam peinde biri hi deilim.
Reacher, Sana bilgi verecek kadar yetkili deilim ama
Asla Geri Dnme 377

unu bilmelisin ki o iki adam bizden deil. Bizim adamlarmz


deil, tamam m? Hatta onlar bu yaanan skntnn bir paras
olabilir./nlardan uzak dur. Arkadalarna da uzak durmalar
n syl6.
Bu hi iyi olmad, dedi kz.
O anda Reachern telefonu ald. Yannda telefon tama
ya alk deildi. nce baka birinin telefonu sand. O yzden
de duymazlktan geldi. Ama kz baklarn telefonun bulun
duu cebe odaklaynca fark edip cebinden kard. Ekranda
Tumerm numaras yanp snyordu.
Kzdan msaade istedi ve telefonu at.
Tumer hzl hzl nefes alp veriyordu.
Ben geri dnyorum, dedi. Senin de hemen imdi lo
kantann nne kman istiyorum.
Sesinde tuhaf bir duygu vard.
Reacher, telefonu kapatt ve Sam Dayton masada yalnz
brakarak dar kt. Otoparktan geip caddenin kenarna
geldi. Bir dakika sonra sol tarafndan yanaan farlar grd.
Kendisine dora hzla geliyordu. Yal Range Rover, gney
ynnden telala gelmekteydi. Sonra Reacher far klar iin
de kald. Araba hemen yannda durdu ve Reacher, beklemeden
kapy ap ieri girdi.
Ne oldu? diye sordu.
Durum biraz kontrolden kt, dedi Tumer.
Ne kadar?
Adamn birini vurdum.
54. BLM

Tumer, Ventura evre Yolundan bat ynne ilerledi ve Avu


katn brosunun bu saatte kapal olacan dndm ve doal
olarak alveri merkezindeki otopark alan da botur dedim.
Bu yzden broyu izleyenlerin yerlerinden ayrlm olacan
dnerek etrafa bir gz atmak istedim. leride iimize yaraya
cak bir eyler grebileceimizi umdum. Bronun kilitlerinin
yaps, alarmnn tr gibi eyler. Bu arada ikisi de olduka
temel srm. htiya olursa be dakikada ieridesin. Sonra ha
ritama baktm ve Mulholland Yoluna nasl kolayca kabile
ceimi hesapladm. nk hep Mulholland Yolunda arabayla
gezinmek istemiimdir. Filmlerde grdmz G-man gibi.
Dndm ki ocuk seninle birlikte lokantadaysa, en az otuz
dakika daha orada geirirsiniz. Bu da Mulhollandda kiisel
bir gezinti iin yeterli bir sreydi. Ben de yola ktm.
Ve? dedi Reacher. Tumer T hikayenin geri kalann anlat
maya tevik ediyordu. Birini vurmak stresli bir iti ve stres de
karmak bir duyguydu. nsanlar stresle ba ederken farkl re
aksiyonlar gsterebilirdi. Bazlar iine atar, bazlar da konu
arak stnden atard. Reacher, Tumerm konukan tiplerden
olduuna kanaat getirdi.
Takip edildim, dedi.
Asla Geri Dnme 379

Aptalca bir hareket, dedi Reacher. nk Tumern ko


ulsuz kabullenme yaklamndan holanmadn biliyordu.
Hem^h fark ettim. Arkadan vuran k sayesinde arabada
sadece bir adam olduunu aka grebiliyordum. Yalnz ba
na arna kullanan bir adam. Hepsi bu. O yzden fazla stn
de durmadm. Mulholland Yolunu seven bir sr insan vard.
Onun da benimle ayn yne gidiyor oluu canm skmad.
Cann skan ne oldu, peki?
Benimle ayn hzda gidiyor oluu. Hi normal deildi.
Hz, kiisel bir yaklamdr. Ben, ou zaman epey yava gi
derim. nsanlar genelde arkamda dizilir kalr ya da srayla beni
sollar geer. Fakat bu adam, geen onca sre iinde hep ayn
yerde kald. Sanki arabamn arkasndaki halatla onu kendime
balamm da arkamdan ekiyormuum gibi. 75. Birlikten
ya da FBIdan olmadn biliyordum. nk ikisi de bizde-
ki arabann modelini bilmiyordu. Dier dostlarmz olmal
diye dndm. Fakat arabada iki deil, bir adam vard. Bu
da ya arkamdakinin baka biri olduu anlamna geliyordu ya
da dostlarmzn ikiye ayrlp iki farkl koldan ava ktklarn
gsteriyordu. Neyse ne dedim. Her ey ok hzl olup bitti.
Filmlerde Mulhollandn birdenbire kaosa dnd sylenir
di. Ben de grdm ilk kta durup adama bir mesaj yol
lamann ve seni fark ettim demenin iyi olacan dndm.
Ona bir seenek sunmu olacaktm. Ya yenilgiyi kabul edip
yoluna devam edecekti ya da mzklk yapp duracak ve be
nimle birebir mnakaaya girecekti.
Durdu mu?
Tabii ki. Bu sabah grdmz kaps gk arabadaki
nc adamd. lk gece senin yanma geldiklerinde ofr kol
tuunda olan. Dieriyle ikiye ayrlmlar ve bireysel ava k
mlard.
Dieri deil de ona yakalanmana sevindim.
380 Lee Child

Bu da yeterince ktyd.
Ne kadar kt?
Epey kt.
Samalama, dedi Reacher. O adam kaynak israfndan
baka bir ey deildi. Ben ilk saniyede indirdim onu. Bu da
kendisinin, bize kredi kartlan ile yemek smarlayan dostlarn
dan bile kt olduunu gsterir.
Kandrdm, dedi Tumer. O kadar kolay oldu ki elindeki
oyunca hemencecik aldm.
Ne oyuncaym o?
Adamn silah vard.
Bu sayede gleri dengelemeye alm demek ki.
Saniyenin drtte kadarlk bir srede glerimizi den
geledi ama saniyenin son drdnde silahn kaybediverdi. Bu
da silahn bana getii anlamna geliyor. Zihnimden bir ses
tehdit tehdit tehdit, gvdeyi ortala ve patlat, dedi. Gzlerimi
krptrdm ve atmda aklmdan geenleri yapm olduu
mu ve adam kalbinden vurduumu grdm. Adam daha yere
dmeden hayatn kaybetmiti.
Peki, u anda benden ne istiyorsun?
Danmanlk hizmeti sunmuyor musun?
Gl olduum bir alan deildir.
ansn varm ki profesyonel bir askerim ve danmanla
ihtiyacm yok.
O halde sana nasl yardmc olabilirim?
Adamn cesedini taman lazm. Ben kaldramadm da.

Mulholland ayn filmlerdeki gibiydi ama ekranda grnenden


biraz daha kkt. G-men misali dikkatli bir ekilde yol ald
lar. Ortalk sakinleince durmaya ve olay yerine gelmi polis
arabalarnn yanp snen klan ile radyo anonslann duyunca
basp gitmeye hazrdlar. Fakat polisler henz olay mahalline
Asla Geri Dnme 381

gelmemiti. O yzden durdular. Yoldaki trafik ak sakindi.


Manzara harikayd ama bylesi bir operasyon iin pek elve-
rili bir ypl olmad kesindi.
De klan yerde gece manzaras mkemmeldi.
Tu , Konumuz bu deil, Reacher, dedi.
l adam, arabasnn nne denk gelecek ekilde yerde
yatyordu. Dizleri yanlara bklmt ama srt st yatyor
du. Artk hi phesi kalmamt. lk gece kendisini grmeye
gelen kiliden ofr koltuunda oland. Gsnde bir delik
almt.
Reacher, Silahn modeli neydi? diye sordu.
Glock 17.
imdi nerede?
Temizlendi ve adamn arka cebine kondu. imdilik. Bun
dan sonra ne yapacamza karar vermeliyiz.
ki muhtemel seenek var, dedi Reacher. Ya Los An
geles Polis Departman adam hemen bulur ya da biraz geci
kerek bulur. Yaplacak en iyi ey adam hendee atmak. Bir
hafta orada kalr. Hayvanlara yem olur. Ya da civardaki canl
lar parmaklarn filan kemirirler. Adam arabaya koymak ok
kt olur. Olaya intihar ss de versek, cinayet ss de versek
yapacaklar ilk i parmak izlerine bakmak olacaktr. O andan
itibaren Fort Bragg lgna dner ve her ey en st mercilerden
balayarak zlmeye balar.
Bizim taraftan balamaz. Sen de byle olsun istemezsin.
Sen ister misin?
Ben olaylarn zlmesini istiyorum. Kimin balatt
nemli deil.
O zaman u ana kadar grdm en vahilikten uzak in
sansn. Sana iftiralarn en byn attlar. Elinde kahvalt
bayla hepsinin kafasn kesmen gerekir.
Koca Dog olaynda da sana iftira atld.
382 Lee Child

Aynen. Ben her an bir yerde durup bir kahvalt ba


satn almaya hazrm. O yzden bana bir ans tan. Hendekte
geirecei birka gn kimseye zarar vermez. nk biz ki
isel meselemizi zemesek bile Los Angeles Polis Depart
man ve Fort Bragg gelecek hafta mevzuyu zer. Bu adam
eninde sonunda bulacaklar. Ne olursa olsun olaylar zle
cektir.
Tamam.
Aynca Glock bizde kalyor.

Glocku aldlar. Tabii adamn czdann ve cep telefonunu da.


Sonra Reacher adamn ceketinin yakalanndan tuttuu gibi
cansz bedenini yerden kaldrd ve hendein eiine mmkn
olduunca yaklaacak ekilde srkledi. Bu tip yol kenann-
dan hendeklere ceset atma abalarnn byk bir ksm baa
rszlkla sonulanrd. Cansz bedenler bir yerde asl kalr ve
tam yoku stnde apak uzanrd. Bunun sebebi ya yeterince
ykseklik ya da mesafe olmayyd. Bu yzden Reacher ada
m dndrd. Olimpiyatlarda eki atanlar misali adam etra
fnda tam iki tur dndrd ve dndrme esnasnda alaktan
tutup yukarya kaldracak ekilde bir slup benimsedi. Sonra
karanla doru frlatt. Hendee inen yoku stndeki gelii
gzel dikili aalara arptn duydu. Talar yuvarland. Son
ra pek bir ses gelmedi.

U dn yaparak geldikleri yne saptlar ve Laurel


Kanyonundan geip evre yoluna balandlar. Arabay Re
acher kullanyordu. Tumer, Glocku boaltt ve kontrol etti.
Sonra yeniden hazr konuma getirdi ve cebine kaldrd. Nam
luda bir dokuz milimetrelik vard. On be tane de arjrde
bekliyordu. Sonra czdan at. Dierleri gibi bu da doluy
du. Yirmiliklerden oluan bir tomar ve birka ufak bozukluk
Asla Geri Dnme 383

buldu. Aynca bir dolu son kullanma tarihi gememi ve yasal


kredi kart ile bir de zerinde adamn fotoraf bulunan bir
Kuzey Carolina yaleti onayl ehliyet kt. Adamn ad Jason
Kenneth Rickandd. Yirmi dokuzuncu ya gnne bir ay kala
hayata veda etmiti. Organ bas da deildi.
Telefonu, Reacher ve Tumern yol stnde aldklan gibi
ucuz ve sradan bir parayd. Takip edilemez, grev sresince
iini grecek ve hi phesiz ki n demeli bir hatt. Telefon
rehberinde sadece numara vard. lk ikisi Pete L ve Ronnie
B olarak kaytlyd ve bunlar Lozano ve Baldacciden bakas
olamazd. nc numara da sadece Shrago olarak kaydedil
miti. Arama gemiinde olduka az hareketlilik vard. Ken
disi bir yeri aramamt. Onu da kez aramlard. arama
da Shragodan geliyordu.
Tumer, Shrago, kk kulaklar olan iri adam olmal,
dedi. Grne gre ekip lideri o.
Kk deil, dedi Reacher. Kesilmi.
Kesik olan ne?
Adamn kulaklar.
Nereden biliyorsun?
Kz syledi. Adam yakndan grm.
Kzla konutun mu?
lk balanty o kurdu. Lokantadayken.
Neden byle bir ey yapsn?
Bizim federal olduumuzu dnyor. Caddesinde neler
olup bitiini merak ediyor. Ona baz detaylar veririz diye d
nm.
Kk kulakl adam nerede grm?
Evlerinin nnde.
Gerekte neler olup bittiini bilmiyor mu?
Babalk davasndan bile haberi yok. Adm sylediimde
ona hibir ey ifade etmedi. Belli ki annesi davadan bahset
384 Lee Child

memitir. Annesinin, avukatn mvekkili olduunu bilmiyor.


Mvekkilin, komularndan biri olduunu dnyor.
Onunla konumamalydn.
Baka seeneim yoktu. Gelip masama oturdu.
Hi tanmad birinin masasna m oturdu?
Lokantadayken kendini gvende hissediyor. Tezgahtaki
adam ona gz kulak oluyor gibi.
Nasl?
yi bir ocuk.
Senin mi peki?
u ana kadar en gl aday olduunu syleyebilirim. Be
nim kadar tuhaf. Fakat hl Koreden bir kadn hatrlamyo
rum. Son gittiim dnemde yani.
Tumer, Kulaklar kesik miymi? diye sordu.
Kk altgenler eklinde, dedi Reacher.
Byle bir eyi daha nce duymamtm.
Ben de. Reacher telefonunu kard ve EdmondsT arad.
Bat Yakasnda saat 21:00d. Dou Yakasnda da gece yan
s olmalyd. Ama kadnn telefonu yantlayacandan emindi.
nk Edmonds tam bir idealistti. Arama tonu yedi kez yine
lendi ve kadn telefonu at. Daha nceki konumada olduu
gibi sesi ar geliyordu. Kalemin var m? diye sordu Reacher.
Kadm da var, diye yantlad Edmonds.
nsan Kaynaklanndan iki isim daha aratrman istiyo
rum. Fort Braggdaki ayn lojistik biriminden olduklanna ne
redeyse eminim ama onaylatmak istiyorum. lkinin ad Jason
Kenneth Rickard ve ikinci adam da Shrago diye anlyor. lk
ad m, soyad m bilemiyorum. Onun hakknda bir arka plan
taramas yapmaya al. Grne gre kulaklan biraz ekil
deiimine uram.
Kulaklan m?
Bann iki yanndaki knt uzuvlar.
Asla Geri Dnme 385

Bu akam erken saatlerde Binba Sullivan ile konutum.


Kara Kuvvetleri Bakanl, Rodriguez davasnda hzl bir ka-
rar kmas iip bastnyormu.
meleri epey hzl olacaktr.

Tamam, o konuyu bana brak, dedi Reacher. Telefonu


kapatt ve cebine kaldrd. Sonra da iki elle direksiyon salla
maya kald yerden devam etti. Laurel Kanyonu Bulvar, u
an zerinde olduklar yola verilebilecek ok sama bir isimdi.
Yol Laurel Kanyonundayd, tamam. Daralarak rzgar gei
ine rota oluturuyordu ve tepeler arasndan geen yksek ve
dnemeli yol sayesinde civar manzaras muazzamd. Ama
bulvar deildi. Bulvar dediin bir yerin ortasndan geen ge
ni, dz ve trensel bir aland. Genelde yol boyunca ayn tr
aalardan ya da benzer mimari yaplardan sal sollu birer
sra dizilirdi. Eski Franszca bir kelime olan ve kale duvar
anlamna gelen boullewercten tremiti. Ana fikir buradan
kmt. Bulvar, bir kale duvar zerinde geni ve uzun bir
ekilde uzanan dz ve zerinde yrnebilir arazi demekti.
Sonrasnda Ventura Bulvarna ktlar. Ventura evre Yolu
ile ayn yol deildi. Ama en azndan geni ve dzd. Ventu
ra evre Yolu nlerinde kalyordu. Universal City salarnda,
Studio City de sollarndayd.
Reacher, Bekle, dedi.
Neden? diye sordu Tumer.
Koca Dogun avukat Studio Cityde. Ventura Bulvar
zerinde. Yeminli beyanda grdm hatrlyorum.
Ve?
Belki onun da kilit ve alarmlar ok iyi durumda deildir.
Bu byk bir adm, Reacher. Bir dizi ekstra su.
Hadi, gidip bakalm.
Ben yannda bo bo duracam.
386 Lee Child

stemezsen veto hakkn var, dedi Reacher. Nkleer fr


latma istasyonu misali iki baparmanla butona basabilirsin.
Sola dnd ve yol boyunca ilerledi. Sonra telefon ald.
Yksek tonda elektronik bir tnyd. ldrm bir kutan ses
gibi. Ne Reachern, ne de Tumern telefonuydu alan. Ric-
kardnd. Arka koltukta, bo czdannn yannda duruyordu.
/ 55. BLM

Reacher kenara ekti ve arkaya uzanp telefonu ald. Hl


yksek tonda alyor ve titreiyordu. Ekranda Gelen Arama
yazyordu ve bunca grlt ve titreimin yan sra bir de yazl
bildirim yaplyor olmas olduka lzumsuzdu. Fakat alt satr
da yazan Shrago ifadesi gayet faydal bir bilgi paylamyd.
Reacher, telefonu ap kulana gtrd ve Alo, dedi.
Hattn dier ucundaki kii sorgular bir ses tonuyla, Ric-
kard? dedi.
Hayr, diye yantlad Reacher. Rickard deil.
Sessizlik oldu.
Reacher, Ne sanmtn? dedi. Bir grup depo memuru
110. Birlike kar m duracakt? e kar olarak ktk bu
yola. Tpk savunma antrenman gibi. Ve sizin taraftan geriye
bir tek sen kaldn. Yapayalnzsn. Sra sende. Kendini nasl
hissediyorsun?
Sessizlik devam etti.
Reacher, Seni bu konuma getirmemeleri gerekirdi. Hi
adil deil, dedi. Farkndaym. Pentagondakilerin ne tip in
sanlar olduunu bilirim. Seninle empati kurabiliyorum. Hatta
sana yardmc olabilirim.
Sessizlik.
388 Lee Child

Reacher, Bana adlarn syle ve doruca Bragga dn,


dedi. Ben de seni rahat brakaym.
Sessizlik bozulmad. Sonra kar taraftan hzl hzl bip bip
bip sesleri geldi ve ekranda ar Sonland ifadesi grnd.
Reacher, telefonu yeniden arka koltua att ve ki kez soraca
m, dedi. Ama ncs olmaz.

Arabayla yolda ilerlediler ve Studio Cityye ktlar. Bulvar


boyunca ok sayda iletme diziliydi. Bazlarnn kendi bina
lar vard. Bazlar da erit eklindeki ince uzun alveri mer
kezlerinde toplanmt. Kuzey Hollywoodda grdkleri gibi.
Baz binalarn ve alveri merkezlerinin ara yollan ortakt.
Dierlerinin otoparklan ise binalanna aitti ve arka cephedey
di. Numaralan grmek zordu. nk binalann n cepheleri
karanlkt. ki kez yanl yapp erkenden dndler. Sonu ola
rak yanl otoparklara girip km oldular. Ama ksa srede
doru adrese ulatlar. Kf yeili bir alveri merkeziydi ve
be iletmelik yeri vard. Koca Dogun avukat ise tam orta
daki ofisteydi.
Fakat yerinde yeller esiyordu.
nk u an orta ofiste bir vergi evrak hazrlama irketi
yer alyordu. Se Habla Espanol diyerek spanyolca konua
bildiini vurgulamann yan sra yzlerce baka dilde hizmet
verdiini aka gzler nne sermiti.
Tumer, On alt ylda ok ey deiir, dedi. nsan onca
ylda emekliliini alr.
Reacher hibir ey sylemedi.
Tumer, Burann doru adres olduuna emin misin? diye
sordu.
Yanldm m dnyorsun?
Unutmu olabilirsin.
Teekkrler ama eminim. Reacher daha iyi grebilmek
Asla Geri Dnme 389

iin yaklat. Mekann tasannu ok da modem ve gncel de


ildi. Yn iaretlen, mesajlar, iletmeyi ven szler ve vaatler
de biraz gemiken kalmayd. Avukat emekli olal epey zaman
olmutu.
Arka tara a bir k geliyordu.
Zaman ayarl aydnlatma, dedi Tumer. Gvenlik tedbi
ri. eride kimse yok.
K mevsimindeyiz, dedi Reacher. Vergi zaman yakla
yor. Adam ieride.
Ve?
Onunla konuabiliriz.
Ne konuacaz? Vergi alacan m var?
Yal adama gelen postalan ona ynlendiriyordun Belki
adam tanyordur bile. Yal avukatmz dkkan sahibi olabilir.
Belki de on yl nce lmtr. Ya da Wyominge tan
mtr.
Bunu renmenin bir yolu var, dedi Reacher. Kendine
ekidzen verdi ve pencereyi serte tklatt. Akamn bu sa
atinde geldiimiz iin konumay sen yapsan daha iyi olur,
dedi.

Juliet, Romeoyu arad. nk ilerin bazlanndan o sorum


luydu. Shrago, Reachern Rickardn telefonunu ele geirdi
ini syledi. Silahn da almtr diye dnyorum. Depocu
larn Fort Braggdan geldiini de anlam.
Romeo, Bunlarn hepsi Zadrann biyografisi yznden,
dedi. Onu kullanarak balantlar kurmas kolay oldu.
Son adama muhta kaldk. Neredeyse savunmaszz.
Shrago iinde iyidir.
Onlara kar bile mi? adammz kaybettik.
Endieli misin?
Tabii ki. Kaybeden taraf olacaz.
390 Lee Child

Bir nerin var m?


Vakti geldi, dedi Juliet. Reachern hedefini biliyoruz.
Shragoya gerekli izni vermeliyiz.

Bir an iin Tumer hakl gibi grnd. eride kimse yoktu.


Sadece gvenlik aydnlatmas alyordu. Fakat Reacher pen
cereyi tklatmaya devam etti. Sonunda ieriden bir adam elle
riyle pencereden uzaklamasn syler gibi hareketler yaparak
gr sahasna girdi. Reacher adamn kklayan hareketle
rine karlk eliyle yaklamasn anlatan hareketler sergiledi.
kili sessiz bir diyalog iindeydi. Adam azn kprdatarak Bu
saatte kimseyi ieri almam, diyordu. Reacher kendini u me
hur filmde gecenin bir yans doktomn evine gnderilip abuk
gel, yal Jeb canl canl gmlyor, demek zorunda braklan
kk ocuk gibi hissediyordu. lk pes eden kar taraf oldu.
Ylgnln gsteren birka hareketten sonra ayaklann yere
vura vura ofisin kapsna yrd ve kapy at. Gen bir As-
yal delikanlyd. Otuzlu yalannn banda olabilirdi. zerin
de gri kuma pantolon ve krmz bir sveter vard.
Ne istiyorsunuz? diye sordu.
zr dilemek, dedi Tumer.
Ne iin?
Sizi rahatsz ettiimiz iin. Zamannzn kymetli olduu
nu biliyoruz. Ama be dakikanza ihtiyacmz var. Bunun iin
size yz dolar demeye hazrz.
Kimsiniz siz?
Teknik olarak hkmet adna alyoruz.
Kimliklerinizi grebilir miyim?
Hayr.
Ama bana yz dolar deyeceksiniz, yle mi?
Eer ie yarar bir bilgi sunarsanz.
Hangi konuda?
Asla Geri Dnme 391

Sizden nce bu ofisi kullanan avukat hakknda.


Ne olmu oria?
Kongre, birtakm bilgilerin en az be farkl kaynaktan te
yit edilmesin/istiyor. Dier drdn tamamladk ve sizin de
bu akamki beinci kaynak olmanz umut ediyoruz. Bylece
iimizi bitirip evimize dnebiliriz.
Ne tr bilgiler?
ncelikle, tamamen formalite gerei size sz konusu ah
sn hayatta olup olmadn biliyor musunuz diye sormam ge
rekiyor.
Evet, biliyorum.
Peki, hayatta m?
Hayatta.
Gzel, dedi Tumer. Bu ok temel bir bilgiydi. imdi
kendisinin tam adna ve mevcut adresine ihtiyacmz var.
Beni beinci deil, birinci bilgi kayna yapmalydnz.
nk kendisine gelen postalan evine ynlendiren kii benim.
Hayr, nce zor olanlar tamamladk. Bu ekilde iler daha
kolay oluyor. Yoku aa inmek gibi.
Bilgileri bir kada yazp vereyim.
Teekkrler, dedi Tumer.
Tam ve eksiksiz olmal, dedi Reacher. Kongrenin nasl
altn siz de bilirsiniz. Eer birinin Bulvar yazd yeri
dieri Blv. diye ksaltrsa, bilgiyi geersiz sayyor.
Endielenmeyin, dedi adam.

Avukatn tam ad Martin Mitchell Ballantynedi ve Wyo-


minge filan tanmamt. Adresi hl Studio City, Los An
geles, Kaliforniya olarak grnyordu. Neredeyse yry
mesafesindeydi. Tumern haritasna gre adresin Venturann
Coldwater Kanyon Yolu kna yakn olduu anlalyordu.
Belki de adam hayat boyunca orada yaamt.
392 Lee Child

Ne olursa olsun para karl alak iler yapan bir avukat


t. Adres, n baheli bir binay iaret ediyordu. Muhtemelen
1930lardan kalmayd. Bu da binann seksen yllk bir r
meye tanklk ettii anlamna geliyordu. Epeydir bakmsz
olduu belliydi. u anda aresiz bir halde duruyordu. Koyu
yeil duvarlar balkla svanm gibiydi ve pencerelerinden
san k szlyordu.
Tumer, Umudunu yksek tutma, dedi. Bizimle gr
meyi reddedebilir. Evde ziyaret iin ge bir saat.
Reacher, Iklar ak, dedi.
Aynca olay hakknda hibir ey hatrlamyor olabilir. On
alt yl ncesinden bahsediyoruz.
O zaman kaybedecek bir eyimiz yok.
Tabii bir yerleri arayp savclk tanklarnn taciz edildii
ynnde ikayette bulunmazsa.
Bunu da bir tr tanklk olarak grse iyi eder.
Bizi evden atarsa arma diye sylyorum.
Yalnz ve yal bir adam. Eve bir iki ziyareti gelsin diye
gz yollarda kalmtr.

Ballantyne onlan dan atmad ama geldiklerine de sevinmi


deildi. Kapda kprdamadan dikildi. O kadar sakin duru
yordu ki gren de hayatnn byk bir ksmn Los Angeles
gecelerinde acil taleplerle kapsn alan insanlara yant ver
mekle geirmi olduunu dnrd. Orta yaplyd. Nispeten
salkl duruyordu. Altm yan geeli ok olmamt. Fakat
yorgun grnyordu. Hznl bir hali vard. Bir zamanlar
dnyay ele geirmi ama bir anda hepsini kaybetmi bir adam
izlenimi veriyordu. Dudanda yara izi vard. Reacher bu izin
herhangi bir cerrahi ilemden kalma olmadn dnyordu.
Arkasnda da, Reachern tahminine gre, kars duruyordu.
Asla Geri Dnme 393

Suratsz bir kadnd ve daha az sakin olmann yan sra daha


dmanca bir havas vard.
Reacher, Simden on be dakikanz bize ayrmanz rica
ediyoruz, Ballantyne, dedi. Bunun karlnda yz dolarlk
bir deme yet/rli olur mu?
Adam, Ben artk avukatlk yapmyorum, dedi. Lisansm
yok.
Emekli mi oldunuz?
Barodan atldm.
Ne zaman?
Drt yl nce.
Eski bir dava hakknda konumak istiyoruz.
Sizi niye ilgilendiriyor?
Konu hakknda bir film ekeceiz de.
Dava ne kadar eski?
On alt yl.
Yz dolar m deyeceksiniz?
Kabul ederseniz.
eri girin, dedi adam. Kabul edip etmediimizi gre
ceiz.
Drd birden dar bir koridordan yryp kk bir oturma
odasna getiler. Odadaki mobilyalar, Reachern beklediin
den daha iyi durumdayd. Grne gre Ballantyneler, daha
byk bir evden ve daha iyi koullardan kp buraya yerle
mek zorunda kalmlard. Muhtemelen drt yl nce. Barodan
atlmann yannda belki ceza almt. Belki kendisine dava
alm, belki de iflas etmiti.
Ballantyne, Ya hatrlayamazsam? diye sordu.
Para yine de enindir, dedi Reacher. Yeter ki drst ol
ve aba sarf et.
Dava nedir?
On alt yl nce Koca Dog olarak da bilinen Juan Rodri-
394 Lee Child

guez adnda bir mvekkiline yeminli beyan dzenleyip imza


lamsn.
Ballantyne ne doru eildi. Yz dolan hak edecek kadar
drst bir aba sarf ettiini kantlamaya hazrd. Fakat bir do
lar yirmi be sent edecek kadar durabildi.
Tekrar arkasna yasland.
Ordu ile alakal mesele deil mi bu? diye sordu.
Sesinden mevzuyu hatrlad anlalyordu. Biraz da ile
eker gibiydi. Sanki bu konu kt bir eyleri artrmt ve
btn o kt anlar kllerinden douvermiti. Sanki ordu ile
alakal bu mesele adama beladan baka bir ey getirmemiti.
Evet, dedi Reacher Ordu ile alakal mesele.
Peki, senin bu konudan tam olarak kann nedir?
Evraktaki boluklan doldurmak iin benim adm kul
landn.
O adam sen misin? diye sordu Ballantyne. Evime kadar
geldin, yle mi? Yeterince ac ekmedim mi?
Kans hemen atld ve Hemen imdi dar kn, dedi.
Kadn bu konuda epey ciddi olacak ki ayn cmleyi durmadan
ve sesini ykselterek yinelemeye balad. Adeta fke kusuyor
du. Defalarca ayn eyi syleyip hemen imdi ksmna fazlaca
vurgu yapyordu. Kadnn ses tonu ve konumann ierii iti
bariyle eve gnl nzas ile buyur etme safhasn geride brak
mlard. u andan itibaren haneye tecavz snrlan iindeydi.
Tumera iki baparmakla nkleer butona basma sz vermiti.
Savclk tan olma durumunun da farkndayd. O yzden he
men imdi oray terk etmeliydi. yle de yapt. Tumer hemen
arkasndayd. Birlikte arabaya yrdler ve kaplarna yasla
np durdular. Tumer, Demek ki konu dosyalama sistemi ile
ilgili, dedi.
Reacher bayla onaylad.
Bundan sonras ans dilemekten ibaret, dedi.
Asla Geri Dnme 395

Sullivana m soracaksn?
Sen olsan yle mi yapardn?
Kesinlikle/Kdemli ve dorudan Askeri Savclk iinde.
nsan Kaynaklarna bulam durumda deil.
Anlald, dedi Reacher.
Telefonunu kard ve Edmonds arad.
56. BLM

Edmonds telefonu at ve sesi hem uykulu hem de biraz sa


brszd. Reacher, Bugn akamn ilk saatlerinde Binba
Sullivann sana Kara Kuvvetleri Bakanlnm Rodriguez
konusunda hzl bir karar kmas iin bask yapt ynnde
bir eyler sylediinden bahsetmitin, dedi.
Ve sen de nkteli birka laf etmek iin gecenin bir yans
beni mi uyandnyorsun?
Hayr, Binba Sullivana bu mesaj verenin kim olduu
nu bulman istiyorum. Ya da en azndan mesajn hangi kanalla
iletildiini renebilirsin.
Bu i iin beni uygun grdn iin teekkr ederim ama
bu konuyu dorudan Binba Sullivanla halledemez miydin?
Kendisi baka bir konuyla ilgileneceinden megul ola
cak. Bu konu ok nemli, yzba. Ve de ok acil. Erkenden
halledilmesi lazm. O yzden sada solda tandn kimler
varsa hepsiyle iletiime ge. Mmkn olduunca erken. n
sanlar sabah koularn ya da sabah saatlerinde ne yaplrsa
onu yaparken yakala.

Reacher ceplerini yoklad ve Sullivann kiisel cep telefonu


numarasn buldu. Leachin kendisine verdii yarya kadar
Asla Geri Dnme 397

yrtk not kadna yazlyd. Numaray tulad ve ka kez al


dn sayd. Altnc alta yantlad Sullivan. Reacher, erken
yant verdiini/ve bunun da iyi olduunu dnd. Belli ki
uykusu hafifti!
Alo, dfii Sullivan.
Ben Jack Reacher. Hatrladn m?
Nasl unuturum? Konumamz lazm.
Konuuyoruz ya.
inde bulunduun durum hakknda.
Sonra konuuruz, tamam m? imdi yapacak ilerimiz var.
imdi mi? Gecenin bir yars?
Ya imdi ya da mmkn olduunca erken. Senin eriim
seviyene bal.
Neye eriim seviyem?
Koca Dogun yeminli beyann dzenleyen avukatla ko
nutum.
Telefonda m?
Yz yze.
Bu ok uygunsuz olmu.
Ksa bir konumayd. Rica ettikleri anda evi terk ettik.
Ettik derken?
Binba Tumer da yanmdayd. Eit rtbeden ve eit ka
biliyetten bir subay. Bamsz bir tank. Konuulanlar o da
duydu. kinci bir ses olabilir.
Neyi duydu?
Yasal arivinde bilgisayar zerinden arama zellii var
m?
Tabii ki var.
O zaman Reacher aleyhine ikayet yazp arama yapmak
istesem sonu elde eder miyim?
Hakknda ne varsa ortaya dklr. Koca Dogun yeminli
beyan veya benzer evraklar.
398 Lee Child

Bu arama hzl ve gvenilir mi?


Gecenin bu saatinde bilgisayarlardan konumak iin mi
uyandrdn beni?
Birtakm bilgilere ihtiyacm var.
Sistem epey hzl. Sezgisel arama protokol olduu sy
lenemez ama belli bal dokmanlar tespit edip getirebilir.
Avukata davadan bahsettim ve hemen hatrlad. Ordu ile
alakal mesele olarak adlandrd. Sonra da benim konudan
karmn ne olduunu sordu. Ben de syleyince, yeterince ac
ekmedim mi diye sordu.
Ne demek istemi olabilir?
Orada olup duyman lazmd. Her ey ses tonunda gizliydi.
Koca Dog, beyan sadece dzenleyip sonra da unuttuu sra
dan bir ikayet deildi. Rutin bir i deildi. Baka bir eydi.
Bal bana bir hikayeydi. Girii, gelimesi ve sonucu olan
bir hikaye. Tahminimce sonu da kt bir sonutu. Bizim
duyduklarmz bu ynde. Adam, bu olay hayatnda kt bir
evreymi gibi yanstt. Geriye dnp pimanlkla bakt bir
i gibi.
Reacher, ben bir avukatm. Diyalog kou deilim. Ger
eklere ihtiyacm var. nsanlarn duygu durumu benim iin bir
anlam ifade etmiyor.
Ben de bir sorgu subayym ve sorgulayclar, dinleye
rek ok ey renirler. Bana, konudan karmn ne olduunu
sordu. Sanki bu iten hl kar salanacak bir eyler kalm
olmasna arm gibi. Btn kar gruplar yllar nce tken
memi olabilir mi?
Reacher, saat gece yarsn gsteriyor. Ne demeye al
yorsun?
Biraz sabret. Yapacak baka bir eyin mi var sanki? Bu
saatten sonra bir daha uykuya dalamazsn. Konu u ki adam
yeterince ac ekmedim mi diye sordu. O anda kars da ba-
Asla Geri Dnme 399

np armaya ve bizi kap dar etmeye kalkt. Koullar


eskisine kyasla epey ktlemiti. Ve bu durumdan mutsuzlar
d. Koca D o da hassas bir konu oldu. Sanki yllar ncesinden
kalma ama hayatlarnda negatif sonular olan bir dnm nok
tasyd. Konumalardan kan tek mantkl sonu bu. imdi
merak ediyorum da, bu olay zamannda, yani yllar ncesinde
mahkemeye tanm m? Belki avukat o zaman yerle bir ol
mutur. Belki ilk etik ihlalini o zaman yapmtr. Bu da drt yl
nce barodan atlma ile sonulanan etrefilli bir yolculuun
ilk admdr. Ne adam ne de kars bu dava ile ilgili tek kelime
daha duymaya tahamml edemeyecek halde. nk sorunla
rnn balang noktas bu dava. Yeterince ac ekmedim mi?
Sanki bu dava yznden on alt yldr cehennem hayat ya
yorum ve imdi yeniden bu olayn iine mi ekilmeye al
yorum, der gibiydi.
Reacher, kafan m gzel senin? Sen konuyu hatrlama
dn bile. O yzden bu konuyu mahkemeye tam olamazsn.
Aksi olsa hatrlardn. Eer konu on alt yl nce mahkeme
ye intikal ettiyse ve avukatnn ban yakacak kadar ciddi bir
dava olduysa imdi neden yeniden alyor?
Yeniden mi dava alyor?
Telefonu kapatmak zereyim.
Birisi Reacher aleyhine ikayet yazp Koca Dog dava
sndaki yeminli beyan alsa ve onu birlik seviyesinde olacak
ekilde sisteme servis etse ne olur? Biraz alavere dalavere ile
iin ciddiyetini test etse?
Yant gelmedi.
Reacher, Ortada yasal bir dava varm gibi grnr, deil
mi? diye sordu. Hemen bir dosya olutururuz ve hazrlklara
koyulup strateji gelitiririz. Sonra da savcyla yaplacak kon
ferans bekler ve stratejimizin ie yaramasn umut ederiz.
Yant gelmedi.
400 Lee Child

Reacher, Savcyla bir konferans grmesi yaptn m?


diye sordu.
Hayr, dedi Sullivan.
Belki de ortada savc filan yoktur. Belki de bu durum tek
tarafl bir illzyondur. Sadece bir dakikalna ie yaramas
iin tasarlanm bir kurgudur. endeki dosyaya bir an iin gz
atmam ve sonrasnda da arkama bakmadan kamam iin d
zenlenmi bir kurgu.
Btn bunlar bir illzyon olamaz. Bakanlktan bask g
ryorum.
Kim diyor bunu? Belki de sana mesajlar geliyor ama sen
mesajlarn kimden geldiini bilmiyorsun. Koca Dogun l
olup olmadn biliyor musun? lm ilanm grdn m?
Bunlar tam bir samalk.
Olabilir. Ama bir kez olsun dinle beni. Diyelim ki on alt
yl nce dava alm. Benim haberim olmam. Belki yzler
ce davadan birinde adamn birine kar bir argman sunulmu
ve ben de davada ad geen figran isimlerden biriyim. Toplu
dava gibi. Belki maduru tazminat davas amaya tevik eden
u uyank avukatlara kar yeni bir politika benimsediler. Bu
yzden de adamn beli bir trl dorulmad. Bu durumda kar
mza ne tr resmi evraklar kar?
Gerekten bir dava alm olsa m? ok sayda evrak
kar. Saysn bilmek bile istemezsin.
O halde Reacher n ikayete kar savunmas yazsam ne
bulurum?
Savunma belgesi olarak kodlanm her trl evraka ula
rsn. Byk bir davada yzlerce sayfaya tekabl eder.
Web sitesinden alveri yapmak gibi mi? Bir balantdan
dierine mi ynlendirilirim?
Hayr, dedim ya. Bu eski bir sistem. Otuz ya st insan
lar iin tasarlanm. Ordu mal olduunu unutma.
Asla Geri Dnme 401

Tamam. O zaman Reacher adnda bir adamdan huylansam


ve onu korkutup karmak istesem ve de tela iinde olsam
arivde Reachef aleyhine ikayet diye bir arama yaparm. Bu
arama esnasnda Koca Dogun beyanna ulaabilirim. Evrak
yeniden evrimii yaparm. Bu esnada o evrakn daha byk
bir dava ile ilikili olduundan haberim olmaz. nk sistem
balantl arama yaplmasna msaade etmiyor. Doru mu?
Varsaymsal olarak.
te senin iin imdi balyor. Bu hipotezi test etmen lazm.
Sz konusu byk dava hakknda bir iz bulabilecek misin bak
bakalm. Aklna gelen her trl anahtar kelime ile arama yap.

Arabaya binip evre yolundan dou ynne ilerlediler. Vine


land Bulvanna kp gneye dndler ve kzn mahallesinden
geip lokantaya geldiler. Kz gitmiti ve sarn garson da or
tada yoktu. Akam yemei saati gelen tm mteriler oktan
ayrlmt. Lokantann hareketli saatleri geride kalmt. Ar
tk ge vakit olmutu. Birbirinden farkl oturma blmelerinde
oturan adam vard. Kahve iiyorlard. Bir de kadn vard ve
o da turta yiyordu. Esmer garson, tezgahtaki adamla konuu
yordu. Reacher ve Tumer kapda dikildiler ve garson sohbet
ten ayrlp yeni mterileri karlamak zere kapya yneldi.
Reacher, Kusura bakmayn, birka saat nce ylece kp git
tim. Acil bir durum oldu da. Kahvenin cretini deyemedim.
Garson, O konu halloldu, dedi.
Kim dedi? Umanm kk kz dememitir. Bylesi hi
uygun olmaz.
Elalloldu, dedi kadn bir kez daha.
Sknt yok, dedi tezgahtaki adam. Arthur. Tezgahn s
tn siliyordu.
Bir fincan kahve ne kadar? diye sordu Reacher.
ki dolar on sent, dedi adam. Vergi dahil.
402 Lee Child

rendiim iyi oldu, dedi Reacher. Cebinden kat iki do


lar ve bozuk on sent kard. Paray tezgahn zerinde brakt
ve Hesab kim dediyse, iyiliinin karln vermek isterim,
dedi. Kendisine teekkr ederim. yilik yaparsan iyilik bulur
sun derler.
Tamam, dedi adam. Paray olduu yerde brakt ve do
kunmad.
Buraya ska geldiini syledi.
Kim?
Samantha. Kk kz.
Adam ban sallad. Burann mdavimi saylr.
Kendisine acilen gitmek zorunda kaldm iin zgn oldu
umu syleyin ltfen. Kabalk ettiimi dnmesini istemem.
O bir ocuk. Ne dnd seni niye ilgilendirir ki?
Benim hkmet adna altm dnyor. Kendisinde
yanl bir izlenim brakmak istemem. Zeki bir kz. Kamu al
an olmay dnebilir.
Tam olarak kimin iin alyorsun?
Hkmet iin, dedi Reacher. Ama onun tahmin ettii
tarafta deilim.
Mesajn iletirim.
Onu ne kadar zamandr tanyorsun?
Seni tandmdan ok daha uzun bir sredir. O yzden
onun zel hayatnn gizli kalmas ve senin sorularnn yant
lanmas arasnda bir seim yapmam gerekirse seimim kesin
likle onun zel hayatnn korunmasndan yana olur.
Anlyorum, dedi Reacher. Ben de farkl bir seim yap
manz beklemezdim zaten. Fakat kendisine benden bir mesaj
daha iletebilir misiniz?
Nedir?
Ona altgenler hakknda sylediklerimi hatrlamasn ile
tir misiniz?
Asla Geri Dnme 403

Altgen mi?
Kk altgenler, dedi Reacher. Bunun nemli bir konu
olduunu syleyin.

Arabaya ^np motoru altrdlar ama hareket etmediler.


Lokantann otoparknda oturup, Art Deco neon tabeladan s
zlen pembe ve mavi klarn yzlerinde dans etmesine m
saade ettiler. Tumer, Sence kz gvende mi? diye sordu.
Reacher, 75. Birlik ve FBI hemen yan banda, btn gece
boyunca yatak odasndan ieriyi gzetliyor olacak, dedi. ki
birim de eve girecek bir yabanc konusunda alarm dummunda
ki o yabancnn ben olacam dnyorlar. Fakat dndk
leri gibi olmayacak. nk oraya gitmeyeceim. Bana kalrsa
Shrago da gitmeyecek. nk benim bildiimi, o da biliyor.
kimiz de bu gece o evde yakalanmay gze alamayz. O yz
den evet, kz gvende. Tesadfen de olsa gvende.
O zaman gidip kendimize kalacak bir yer bulalm. Bir ter
cihin var m?
Komutan sensin.
Bana kalsa Four Seasons Oteline gidelim. Ama kredi
kartlarn kullanp dikkatleri zerimize ekmemeye zen gs
termeliyiz. zellikle de gece konaklayacamz yer konusun
da. O yzden nakit deme yaplan bir yere gitmeliyiz. Bu da
motelde kalacamz anlamna gelir. Ve bu da Burbankteki
ak yuvasna geri dneceiz demektir. Fahie Emily ile bu
lutuumuz yere. Otantik deneyimlerimizin bir paras olur.
Mulholland Yolunda arabayla gezinmek gibi.
Ya da Mulholland Yolunda bir adam ldrmek gibi.
Filmlerde byle eyler de oluyor.
Sen iyi misin? diye sordu Reacher.
Tumer da, Bir skntm olursa ilk senin haberin olur, diye
yantlad.
404 Lee Child

Motel gerekten de otantikti. Resepsiyon caml bir blme


arkasndayd ve caml blmenin evresi de tel kafesle evril
miti. Sadece nakit alyorlard. Odann grntsne baknca
insan burann souk ve rutubetli bir yer olabilecei izlenimine
kaplyordu ama buras Los Angelest ve burada hibir yer
souk ve rutubetli olamazd. Aksine mobilyalar scaktan res
men gevrek bir hal alm ve eyalar ar kuruluktan kat do
kusuna brnmt. Frnlanm gibilerdi. Fakat kullanl bir
yerdi ve rahat denebilirdi.
Arabay be oda ileriye park etmilerdi. Gizleyecek bir yer
bulamadlar. Fakat Shrago grse bile gvendelerdi. Arabann
nnde park halinde olduu oday gzler ve sonra da o oda
ya baskn yapard. Tabii ki karsnda yanl insanlar bulur ve
arabann bir park sahas kaym olabileceini dnrd. O
zaman da ilk girdii odann ya sama ya da soluna saldrmas
gerekecekti. Yan yanya ihtimali olacakt. Eer yanlrsa hede
fine ulaamadan ayn mekan basma suu ilemi olacakt.
Arabann iki park yeri kadar kaydrlp park edildiini var
sayarsa? Arada ka oda kalacakt? Daha be adm atamadan
kafas patlayacakt. Kk kulaklan arapnel paralan gibi
uzaklara frlayacakt.
Reacher, yaklak drt saatlik bir uyku ekebileceini d
nyordu. Edmondsn u anda Dou Yakasnda Virginiann
altn stne getirdiine emindi. Bilgi toplamak meguld. Er
kenden arayp Reacher T uyandraca kesindi.
/

^ 57. BLM

Edmondsm ilk aramas yerel saatle sabah 2de ve Dou


Yakasna gre 5te geldi. Reacher ve Tumer hemen uyand.
Reacher telefonu yastklarnn arasna koydu ve hoparlr
at. Sonra ikisi de yan dnp kafa kafaya gelecek ekilde dur
du. Bylece Edmonds daha iyi duyabileceklerdi. Edmonds,
Benden Jason Kenneth Rickard ve Shrago diye anlan iki
adam aratrmam istemitin. Kalemin var m?
Yok, dedi Reacher.
O zaman iyi dinle. Onlar da dier ikisi gibi. Hepsi de ayn
birlikten Fort Bragga gnderilmi ve orada da birlikte al
acak ekilde grevlendirilmi. Bir blkte ekip olur. Bu
adamlar ekiplerden birini tekil ediyor. Tam olarak ne anlama
geliyor dersen, hibir fikrim yok. Muhtemelen kabiliyetlerini
gelitirmeye dayal bir sistem kurulmu ve temel grevleri bir
birlerine gvenmeyi renmek.
Ve karlkl olarak birbirilerinin srlarm saklamak, dedi
Reacher. Shragodan bahset.
Ezra Shrago, baavu ve ekip lideri. Otuz alt yanda.
Bykanne ve bykbabas Macaristan gmeni. Sava ba
ladndan beri birlikte. Be yl boyunca Afganistana gir-k
yapm. O zamandan beri de zel olarak Amerikan toprakla
rnda kalacak ekilde grevlendirilmi.
406 Lee Child

Kulaklarnn manas neymi?


Esir alnm.
Kuzey Carolinada m, Afganistanda m?
Taliban tarafndan. gn ortalarda yokmu.
Neden kafasn kesmemiler?
Muhtemelen bizim Emal Zadran vurmaymzla ayn
nedenden tr. Onlarn da politikaclar var.
Ne zaman olmu bu olay?
Be yl nce. O olaydan sonra da kalc olarak lke ii
grevlere atanm. Bir daha Afganistana gitmemi.
Reacher telefonu kapatt ve Tumer, Bu durum hi hou
ma gitmedi, dedi. Neden kulaklarn kesen adamlara silah
satsn ki?
Anlamay o yapmyor ki. O arkn dililerinden biri sa
dece. Ne dnd kimsenin umurunda deil. Adamn fikir
lerini deil, kaslarn nemsiyorlar.
Ona dokunulmazlk teklif edelim. Taraf deitirmesini
salayabiliriz.
Adam, Moorcroftu ldresiye dvd.
Teklif edelim dedim. Verelim demedim. Sonra arkasndan
baklarz.
O halde ara ve teklifini sun. Numaras hl Rickard tele
fonundaki hzl arama programna kaytl.
Tumer kalkt ve doru cep telefonunu seip yataa geri
dnd. Numaray tulad ama telefon ebekesinden aramak
istedii numarann kendisinden gelen tm aramalar bloke et
tiini rendi.
ok iyi, dedi Tumer. Yolda yryorlar ama iz brakm
yorlar. Artk Bay Rickard diye biri yok. Ya da Baldacci veya
Lozano. Hepsi tarihe gmld.
Shragonun katks olmadan da bamzn aresine baka
Asla Geri Dnme 407

biliriz, dedi Reacher. Hallederiz. Belki de be dakika sonra


greceimiz ryalarmzda bir zm buluruz.
Tumer glmsedi ve Pekala, dedi. Tekrar iyi geceler.

Juliet, Ro yu arad. nk birtakm sorumluluklar ken


disine aitti. Shrago arabalarn bulmu, dedi. Burbank
Havaalannn gneyindeki moteldeymi.
Ama? dedi Romeo.
Shrago, arabay kaldklar odann nne park etmedikle
rini dnyor. Temel gvenlik tedbiri. On, belki de on iki
oday birden kontrol etmesi gerekecek. Bu ekilde bir sonu
alamayacan ve bu iten paay kurtaramayacan dn
yor. En fazla bir ya da iki odaya bakabilir. Hepsi bu. Arabay
etkisiz hale getirmenin de bir anlam yok. nk bizim kredi
kartlarmz kullanacak ve baka bir araba kiralayacaklar.
Kz alamaz m?
Kz evden kmadan olmaz. Oras da sk koruma altnda.
Romeo, Yasal arivde bir hareketlilik var, dedi. Askeri
Savclk eriimi olan bir kullanc, baz eyler aryor. Bu saatte
byle bir alma hi de alldk bir durum deil.
Yzba Edmonds m?
Hayr. O, nsan Kaynaklar sisteminde. Yaklak bir saat
nce Rickard ve Shragoyu derinlemesine inceledi. Gittike
yaklayorlar.
Shragoya yaklam olabilirler ama bize yaklaamazlar.
Arada dorudan bir ba yok.
Balanty Zadran zerinden kuracaklar. Neon tabelalar
gibi dikkat ekiyor nk. Shragoya Burbankten kmasn
syle. Kzn banda beklesin. Ona gvendiimizi ve bu pis
liin sabah ilk i temizlenmesi gerektiini syle. Ne olursa
olsun.
408 Lee Child

Edmondsn ikinci aramas yerel saatle sabah 5te, Dou


Yakasna gre 8de geldi. Reacher ve Tumer yine kafa kafaya
verdi. Edmonds, Tamam, bir gncelleme var, dedi. Sabah
kousu saati sona erdi. Fakat mesai saatleri de tam olarak ba
lamad. O yzden duyduklarm sylenti ve dedikodudan iba
ret. Fakat D.C. kaynakl. Oradan gelen dedikodular genelde
dier her eye kyasla daha doru kyor.
Ve? dedi Reacher.
Bakanlktan ya da ona yakn yerlerden sekiz kii ile g
rtm.
Ve?
Rodriguez, Juan Rodriguez, Dog ya da Koca Dog ismi kim
seye bir ey artrmad. Kimse bu ismi tanmad. Kimse bu
isimle ilintili aktif bir dava olduunun farknda deil. Binba
Sullivana da mesaj ileten olmam. Kimse kdemli bir subay
dan bu tr mesaj ktna dair bir bilgiye de sahip deil.
lgin.
Ama kesin bilgi diyemeyiz. Sekiz kiilik grup kk bir
meklem. Ayrca on alt yllk bir utan, bu kadar geni bir he
def kitleye yaylm olamaz. Bir saate kalmaz daha ok bilgi
ediniriz. Herkesin ofisine gemesini bekliyorum.
Teekkrler, yzba.
Rahat uyuyabiliyor musunuz bari?
u anda saatlik oda kiralayan bir moteldeyiz. Verdiimiz
parann karln alyoruz. Ezra Shrago, Afganistandaki ku
lak mevzusundan sonra terapi grm m?
Psikiyatri raporlarn okumak lazm.
Ki eminim sen oktan okumusundur.
Terapi ve danmanlk teklif edilmi. O da kabul etmi.
Sra d bir durum. ou insan ordu ii yapar ve sinir krizi
geirene kadar meseleyi iine atar. Fakat Shrago gnll bir
hastaym.
Asla Geri Dnme 409

Ve?
Olaydan yl sonra bile duyduu fke, krgnlk, aa
lanma hissi c e nefret bir hayli glym. lke ii grevlerde
kalmas koulu, nleyici tedbir olarak karlm. Ayrca iyi
letirici bir yaklam olarak grlm. Blge yerlileri arasnda
nasl bir davran sergileyecei kestirilemiyormu. Bir vahete
yol aabilecei dnlm. Notlarda kendisinin Talibandan
byk bir fkeyle nefret ettii yer alyor.
Konuma sonrasnda Tumer, imdi bu iten cidden hi
holanmadm, dedi. Neden nefret ettii adamlara silah sat
sn ki?
O bir dili, dedi Reacher yeniden. Kuzey Carolinada
yayor. Sarkl kafalar be yldr grmyor. Ayrca ok da
para alyor.
Ama bu ie katlm gsteriyor.
Balarn koparyor. Gzden de gnlden de uzak duruyor.
Reacher telefonu ayn yere brakt. ki yastk arasna ko
numlandrd. Sonra da uykusuna kald yerden devam etti.

Bu kez uzun srmedi. Edmonds, krk dakika sonra n


c aramasn gerekletirdi. Yerel saat 05:45i gsteriyordu.
Srf elence olsun diye Fort Bragga yaplan atamalar ba
tan aa inceledim. Bu ekibin drtl olarak ne zamandan beri
birlikte altklarn grmek istedim. Dediim gibi, ilk gelen
Shrago olmu. Sonra Rickard, ardndan Lozano ve son olarak
Baldacci atanm. Bu da drt yl ncesine tekabl ediyor. O
zamandan beri birliktelermi. Birliin ak ara en eski ekibi.
Birbirilerini tanmak iin epey zamanlan olmu.
Tamam, dedi Reacher.
Ama konumuz bu deil. Konumuz, drt yl nce birlie
geici bir komutan atanm olmas. Kendisinden nceki ko
410 Lee Child

mutan kalp krizi geirip lm. Shragonun ekibini kuran, ge


ici komutan olmu. Bil bakalm bu komutan kimmi?
Morgan, dedi Reacher.
lk seferde bildin. O zamanlar binba rtbesindeymi.
Ksa sre sonra terfi alm. Terfi iin ok da ak bir gereke
yok. Dosyas epey ince. Uykusuzluk ekersen okuyabilirsin.
Aklmda tutmaya alrm ama u anda uyku dzenim
gayet iyi. ki de bir alan telefonu saymazsak.
Bilmez miyim, ben de ayn durumdaym, dedi Edmonds.
Reacher, Morgan drt yl nce Bragga gnderen kim
mi? diye sordu. Onun gibi bir adama nereye gidecei em
rini veren kim?
imdi de o konu zerinde alyorum.
Reacher telefonu ayn yerde brakp uykuya dnd.

Son yarm saatlik uykularnn ardndan sabahn drdnc


aramas geldi. Yerel saat 06:45i gsteriyordu. Arayan Askeri
Savclktan Binba Sullivand. Arivde saat geirdim ve
korkanm senin teorin rd, dedi. Koca Dogun iddias on
alt yl nce mahkemeye tanmam. Hatta o zamandan bu
yana gndeme dahi gelmemi.
Reacher bir an iin duraksad.
Tamam, dedi. Anlald. Denediin iin teekkrler.
imdi de gzel haberi duymak ister misin?
Gzel haber mi var?
Konu mahkemeye tanmam. Ama epey derinlemesine
incelenmi.
Ve?
ddiann sahte olduu karar km. Batan sona sah
teymi.
58^ BLM

Sullivan, Birileri senin iin gerekten varm younu ortaya


koydu, dedi. ok sayg duyulan biri olmalsn, binba. Bu
yaplanlarn snfla bir alakas yokmu. Tazminat peine den
avukatlara kar yeni bir politika da karlmam. Konu tama
men seninle ilgiliymi. Birisi adn temize karmak istemi.
Kim?
in asl zorlu ksm 135. Askeri nzibattan bir yzba
tarafndan yaplm. Ad Granger.
Erkek mi, kadn m?
Bat Yakasndan bir erkek. Don Granger.
Adn hi duymadm.
Hazrlad btn notlar Garber adnda bir tmgenerale
iletmi.
Leon Garber, dedi Reacher. Benim rehberim saylr
d. Ona ok ey borluyum. Belli ki borcum sandmdan
okmu.
Sannm yle. Btn operasyonu kendisi idare etmi ol
mal. Sen de onun gzde evlatlanndan biri olmalsn. nk
cidden byk bir aba sarf edilmi. Grangera da borlusun. O
da senin iin canla bala alt ve bakalarnn gzden kar
d nemli bir hususu yakalad.
412 Lee Child

Hikaye neymi?
Sizin birlikten ikayeti olanlarn says epey ok olurmu.
Sizin de en standart yaklamnz kulanzn stne yatp b
tn ikayetilerin zaman iinde ikayetlerinden vazgemeleri
ynndeymi. Sklkla da byle olurmu. Ama ikayet geri e
kilmezse, savunmaya gider, tarihi belli olmayan uzun davalara
dnermi. Bu konu da bu ekilde yllarca srncemede kalm.
Sonra bu iten paay syranlar, ironik bir ekilde, yeniden so
run karmaya balam. Dosyanda sadece sana kar ortaya
atlm ve kantlanmam iddialar varm. ou da sama sa
pan iddialarm. Doal olarak gz ard edilmi ama bazlan sra
d iddialarm. Terfi heyeti bu iddialan grm. Sonra da ate
olmayan yerden duman karmaya balam. nsanlar zerine
dmeyince mevzu bymeye balam. Koca Dogun ikayeti
ilerinde en kt olanm. Sannm General Garber, bylesi ze
hirli bir iddiann gz ard edilmesine msaade etmemi. Oysa
incelemese konu kendi kendine tarihin tozlu sayfalanna gm-
lebilirmi. General, bu ikayetin senin kaytlannda ve dosyanda
kalmasn istememi. Bu ii biraz tekinsiz bulmu.
Bana gelip aka sorabilirmi.
Granger da kendisine neden byle yapmadn sormu.
Yant ne olmu?
Garber, byle bir su ilemi olabileceini dnm.
Ama bunu senden ak ak duymak istememi.
Gerekten mi?
Los Angeles sokaklarnda satlan SAWTan grnce zl
m ve fkelenmi olabileceini dnm.
O konu benim deil, Los Angeles Polis Departmammn
sorunuydu. Ben sadece bu iten sorumlu kiinin adn ren
meye alyordum.
rendin de ama Garber, bu bilgiyi ne ekilde elde etti
inden emin olamam.
Asla Geri Dnme 413

Sonrasnda da tek kelime etmedi.


Avukatn ofisini basp kafasna bir kurun skmandan
korkmu. /
Bak iife bunu yapabilirmiim.
O hgrfde Garber zeki bir adamm. Kusursuz bir strateji
izlemi. Grangeryi iin bana getirip midesini bulandran
iki konudan bahsetmi. Bunlardan ilki Koca Dog, kincisi de
avukatm. Fakat hibir yerde ak bulamam. Adamn dayak
yemeden dakikalar nce seninle birlikte olduunu biliyormu.
Ortada bir de yeminli beyan olunca skp kalm. Senin gibi
dnp bir bakas ya da bakalar yapmtr demi. Daha
nce i yapt ama satt mallardan memnun kalmayan m
terilerinin yollayabilecei adamlardan phelenmi. Bu da or
tada bir ete var demektir. Ya Rodriguez gibi Latinlerden olu
an ya da siyahilerden oluan bir ete. Ama kendi bana bir
ilerleme kat edememi. O yzden bir sonraki durak olarak Los
Angeles Polis Departmannda gitmi. Fakat oradaki polisler
den de bir ey renememi. Granger, bu yant nihai bir karar
olarak deerlendirmemi. nk o zamanlar baz polisler, ya
banclarla eteler hakknda grmekten kanrd. nk sz
konusu yabancnn gazeteci olabileceini ve eteler zerinden
rk sylemlere ynelebileceklerini dnrlerdi. Bu yzden
Granger, kendi kendine yeniden ete mevzusuna odaklanm.
O dnemin silahl ve tehlikeli gruplarn aratrm. Balang
noktas o olmu. Kimseyi bulamam. Son ete suunun ilen
mesinin zerinden yetmi iki saat gemi. Bu da Grangern
ilk olarak Los Angelesta etelerin gcn yitirdii ynnde
bir karm yapmasna yol am. En iyisi baka yerlere bak
mak deyip aratrmay geniletmi ama ans yaver gitmemi.
Garber, onu dosyadan ekmek zereymi. Tam o anda Gran
ger gzden karlan hususun ne olduunu fark etmi.
Tumer, ba yastkta telefondan gelen konumalar din
414 Lee Child

lerken birdenbire, Yetmi iki saat boyunca hi su kayd ol


mam nk Los Angeles polisi tm ete sulan kaytlann
temizlemi, dedi. Muhtemelen Halkla likiler Departman-
lanndan gelen tavsiye zerine yapmlardr. Yoksa ortada yle
byk sular olacandan deil.
Haklsnz, binba, dedi Sullivan. Ama devriye gezen
polislerin not defterleri hl sulara ilikin detaylarla doluy
mu. Granger, bir komiser yardmcsn kenara ekip skt
rnca gerek hikaye ortaya km. Geri o da epey tuhaf bir
hikayeymi. Reacher aynldktan yaklak yirmi dakika sonra
El Segundodan be siyahi adam kp gelmi ve Koca Dogu
kendi evinin bahesinde dvmeye balam. Komulanndan
biri polis arm ve Los Angeles Polis Departman gelmi.
Onlar da kavgann son bir dakikasna tanklk etmiler. Son
ra grevlerini yapp El Segundodan adamlar tutuklamlar.
Koca Dogu hastaneye gtren de devriye polisiymi. Ama
tutuklama esnasnda ar g kullanm yaanm ve birka
ciddi yaralanma vakas olmu. O yzden hazrlanan rapor ye
niden elden geirilmi ve prosedre uygun grnmeyen her
ey smen alt edilmi. Blge sorumlular tedbirli olalm de
miler ve btn olay kaytlardan karmlar. Belki de tedbir
deildi. Belki ortada prosedre uygun olmas gereken hibir
ey yoktu.
Reacher, Yani adam dvdm iddia eden yeminli bir be
yan var ama gerekte Los Angeles Polis Departman kimin kimi
dvdn kendi gzleriyle grm, yle mi? diye sordu.
Granger, devriye polislerinin not defterlerinin fotokopisi
ni ekmi. Hepsi arivlerimizde.
Koca Dogun bulduu avukatta da ne cesaret varm.
Sandndan da beter. A Plan, konuya bodoslama girip
Los Angeles Polis Departmanna dava amakm. Neden ol
masn? Herkes yapyor nasl olsa. Granger, bir gece avukatn
Asla Geri Dnme 415

Ventura Bulvanndaki ofisinde inceleme yapyormu. Senin-


kine benzer taslak bir yeminli beyan bulmu. Fakat o beyanda,
senin adn^ yazd her alanda Los Angeles Polis Departman
yazyormu. ronik olan bu iddiay kantlayamyor olmalary
m. rfc Los Angeles Polis Departman, o gn o blgeye
hi gitmediklerini gayet rahat bir ekilde kantlayabilirmi.
nk btn kaytlarnn ierii ile oynamlar. Bu prz or
taya knca avukat hemen B Planna gemi. Ki bu da Ordu
oluyor. Tamamen sahte ve kriminal bir iddia ve salam bir
gereke ile yola km. Los Angeles Polis Departman, rapor
larn ierii ile oynadk diye bir itirafta bulunmayacana gre
avukat onlarn ebediyen sessiz kalacaklarna eminmi. Koca
Dog da bu iten para kazanmak istiyormu ve El Segundodan
gelen adamlardan ikayeti olsa onlardan hibir kazan elde
edemeyeceinin farkndaym. O yzden Sam Amcann ka
psn almaya karar vermiler.
Granger bu olay nasl sonulandrm?
ok titiz davranmas gerekmi. nk Los Angeles Po
lis Departmannm kamuoyuna kar mahcup duruma d
mesini istememi. Askeri Savclkta bir tand varm ve
o da Barolar Birliinden birini tanyormu. Bir araya gelip
avukata kar bir dosya oluturmular. Granger, adama yeni
bir yeminli beyan yazdrp ilk sulamann tamamen sahte ol
duunu ve kendisinin iin asln bildiine ve tanklk edece
ine dair yemin ettirmi. Bu arada bu belge de hl arivde
ve sahte olann hemen yannda. Sonra Granger avukatn du
dan yarm.
Bunu da arive eklemi mi?
Grne gre ani bir saldrya kar kendini mdafaa
etmi.
Olas bir durum. Peki, Albay Moorcroft nasl?
Tehlikeyi atlatt ama iyi deil.
416 Lee Child

Kendisini tekrar grrsen selamlarm ilet ltfen. Ayrca


bu gece harcadn bunca emek iin ok teekkr ederim.
Sana bir zr borluyum, binba, dedi Sullivan.
Hayr, deilsin, diye yantlad Reacher.
Teekkr ederim. Ama bana hl otuz dolar borcun var.
Reacher, zihninde TumerT canlandrd. Berryville, Virgi-
niadaki hrdavat dkkannda, yeni pantolonunu giymi hal
de dikiliyordu. zerinde Reacherm gmlei vard ve gmlek
arkadan neredeyse dizlerine deecekti. Hayatmda sahip ol
duum en gzel otuz dolard, dedi.

Kutlama iin bildikleri en iyi yntemi kullandlar ama son


rasnda yeniden uykuya dalmak iin vakit epey gemiti. O
yzden kalkp du aldlar ve Tumer, Kendini nasl hissedi
yorsun? diye sordu.
Bir fark yok, dedi Reacher.
Nasl olmaz?
Byle bir su ilemediimi biliyordum. O yzden benim
iin yeni bir ey olmad. Dolaysyla da bir rahatlama yaama
dm. nk daha en batan bu meseleyi ciddiye almamtm.
nsanlarn ne dndn umursamam.
Benim dndklerimi de mi?
Sen, benim sulu olmadm biliyordun. Tpk benim se
nin 100 bin dolarlk bir rvet almadn bildiim gibi.
Sullivann zr dilemesine memnun oldum. Ayrca senin
de zre gerek olmadn sylemen ok inceydi.
ncelik olsun diye yapmadm, dedi Reacher. Gerekleri
sylyordum. zr dilemesine gerek yoktu. nk ilk ka
rm doruydu. Ben de ilk olarak bu suu ben ilemedim de
memeliydim. Ne de olsa az kalsn adam yerle bir edecektim.
Yeminli beyanda yazanlar geree dndrmeme bir dakika
kalmt. Fakat bunun sebebi Los Angeles sokaklarna sa
Asla Geri Dnme 417

lan SAWlar deildi. O konuda hi kayglanmadm. SAWlan


kullanmak g ve eitim gerektirir. Bakmlarnn iyi yapl
mas nemlidi^ Bu aletler dmanna deil, dostuna gider. O
adamlar da sbkaklardaki satclar gibi midir? Deildir. Tah
minime gr/ SAWlan bir kez ateleyip sonrasnda da filika
demiri olarak kullanmlardr. Beni asl sinirlendiren dier
materyaller oldu. ift tuzakl maynlar ve el bombalan. Onlan
kullanmak iin uzmanlk gerekmez. Ama ehirde kullanlma-
lan halinde oka sivil zayiata yol aar. Oradan geen masum
insanlar ve ocuklar. O pislik herif bu mallar sayesinde bir
servet kazanyordu ve hepsini de fahielere yatnyor, gnde
yirmi tane Big Mac men yiyordu.
Tumer, Hadi gidip kahvalt yapalm, dedi. Sonra da bu
raya geri dnmeyelim. Otantiklik, heyecann yitirmeye ba
lad.
Di fralanm ceplerine kaldnp ceketlerini giydiler. Oto
parka ktlar. Sokak lambalan, gkyznden daha aydnlkt.
Arabalan da braktklan yerde, be park yeri tedeydi.
zerinde de bir ey yazyordu.
n camdaki tozlu tabakann zerine yazlmt. Biri par
mayla iki kelime yazmt. Toplamda dokuz harften oluan,
tamam byk harfli ve dzgn yazlm iki kelime. Nokta
lama iaretleri dahi dnlm ve u not braklmt: KIZ
NEREDE?
59. BLM

Samantha Dayton, genelde olduu zere erkenden uyand ve


at katndan aa uzanan dar merdivenlerden inip oturma
odasnn penceresinden dary kontrol etti. Hummer gitmiti.
Muhtemelen gecenin bir yans gitmi ve avukatn brosu nn
deki nbeti devralmt. Onun yerine mor renkli Dodge Charger
gelmiti ki bu araba da bir polis arabas olamayacak kadar hava
lyd. Ne olursa olsun bir polis arabasyd ve bu gerei unutma
mas gerekiyordu. Genel manada en azndan. Teknik adan bir
federal ajana ait bir ara olmal diye dnd. Narkotik Bro;
Alkol, Ttn ve Ateli Silahlar Brosu ya da FBI. ofr tand.
Artk rotasyonu zm saylrd. Yolun aasnda da kk
beyaz araba duruyordu. Hep durduu yerde. te bu araba tam
bir gizemdi. nk polis arabas deildi. Muhtemelen kiralk
t. LAX Havaalanndaki Hertz ya da Avis firmalarndan kira
lanm olmalyd. Oysa Narkotik Bro; Alkol, Ttn ve Ateli
Silahlar Brosu ya da FBIm Los Angeles ofisleri vard. Byk
ekipleri ve byk arabalar da. Bu yzden kk beyaz araba,
bu operasyona katlacak kadar nemli ama kendi Los Angeles
ofislerini aamayacak kadar kk bir kuruma aitti. Arabadaki
adam buraya uakla gelmi olmalyd. D.C.den gelmi olabilir
di. nk bu tr gizemli kurumlar hep oradayd.
Asla Geri Dnme 419

Duunu ald ve giyindi. En sevdii siyah pantolonunu ve


en sevdii kot ceketini seti ama iinde yeni ald bir mavi
tirt vard. Dpal olarak mavi ayakkablar giydi. Salarn
tarad ve da/daki manzaraya bir kez daha bakt. Sfr saati
dedii an yaklayordu. Beyaz araba gnde iki kez yerinden
ayrlyordu. Tahminlerine gre tuvalete gitmek ve yemek ye
mek iindi. Hummer ile Charger da gnde drt kez yer de
itiriyordu. Fakat grnen o ki bu kurumlar kendi aralarnda
koordinasyon salamyordu. nk gnde bir kez, sabahn
erken saatlerine denk gelecek zamanda btn arabalar ayn
anda ortadan kayboluyordu. Yaklak yirmi dakika sryordu.
Ortada sfr ajan olduu iin bu ana sfr saati adn vermiti.
Cadde yeniden eski haline dnd. Mantk ya da matematik
sorusu gibi, x sayda araba ve Y sayda lokasyonu, z srede
gzetim altnda tutmak gerekiyordu. Buradan yola klsa cid
di bir sonuca ulalabilirdi.
Darya baknca kk beyaz arabann oktan gittiini
grd. Sonra Charger yola koyuldu ve kz arabann gidiini
izledi. Yavaa hareket edip uzaklat. Cadde sakindi. Eski ha
line dnd. Sfr saati gelmiti.

Reacher, bu sabah yrtt mantn zerinden bir kez daha


geti: 75. Askeri nzibat ve FBI, evi izliyordu. Eve gelecek bir
yabanc olmas ihtimaline kar alarm durumundalard. Ben
oraya gitmeyeceim. Shrago da gitmeyecek. nk ikimiz de
ieri giremeyiz.
Blf yapyor, dedi. Aklmz kartrmaya ve bizi ken
di tuzana drmeye alyor. Hepsi bu. Kzn yanma bile
yaklaamaz.
Tumer, Emin misin? diye sordu.
Hayr.
Oraya gidemeyiz. Sullivan ileri resmiyete dkene kadar
420 Lee Child

hl arananlar listesindesin. Ben zaten muhtemelen sonsuza


dek o listede kalacam.
Bir kere gidebiliriz.
Gidemeyiz. Arabay dn bir kez grdler. Belki de iki
kez. Tutuklanmamz ne kzn iine yarar, ne de bizim.
Baka bir araba alrz. Burbank Havaalanndan.
Shragonun yeni arabadan haberdar olmas bir saat kadar s
rer. O kadarlk bir sre de bizim iimizi grr.

Kahvalt her zaman iin byk bir sorun olmutu. Evde asla
bir ey olmazd. Zaten annesi de sabahlan ge kalkard. Yor
gun ve stresli olurdu. Mutfaktan gelecek grltlerden ho
lanmayaca belliydi. O yzden kahvalt iin keif yapmas
gerekiyordu. Keif kelimesini ok seviyordu. Latince karl
olan expedition kelimesindeki ex n eki dars ve ped n eki
de ayak anlamna geliyordu. Tpk pedal, pedikr ve yaya ke
limesinin Latincesi olan pedestrian gibi. Hepsini bir araya ge
tirince kelimenin yaya olarak dan kmak anlamna geldii
kanmm yapyordu. O da genelde byle yapyordu. nk
on be olmasna ksa bir sre kalm on drt yanda bir gen
kz olarak henz araba kullanamyordu.
Araba kullanmak iin can atyordu. Araba kullanmak b
yk bir avantaj olacakt. nk keif alann geniletebilirdi.
Araba ile kahvalt iin Burbank, Glendale ya da Pasadenaya
gidebilirdi. Hatta belki Beverly Hillse. Fakat yaya olunca se
enekleri Vinelandin gneyindeki lokanta ya da Vinelandin
kuzeyinde, avukatn brosuna yakn kafe ile snrl kalyordu.
Hepsi bu kadard. nk dier yemek seenekleri tacos, que-
sadillas ya da Vietnam mutfayd. Bu yerlerin hibiri kahval
t iin ak olmazd. Bu da epey can skcyd.
Normal koullarda.
Fakat bu sabah nemsemiyordu. nk federal ajanlar da
Asla Geri Dnme 421

ayn snrl seeneklere sahipti. Bu da onlar bulmas iin iini


kolaylatracakt. Yzde elli-yzde elli ans vard. Yaz tura
atmak gibi. Y^az turay iyi attn umut etti. nk Reacher
adndaki iri /dam , konumaya gnll gibi duruyordu. Anlat
tklarn difilemeye deerdi. nk o da bu olayn iindeydi.
Kdemli birine benziyordu. Acil arlar gelince apar topar
gitmek zorunda kalmt. Ayrca kk kulakl adam hakknda
da bilgi vermiti.
Peki, yaz m tura m?
Mavi kapy kapatt ve yrmeye balad.

Eski Range Rover T kiralk otopark sahasnn dnda, park


edilirse ekiciler tarafndan alnaca uyarnn yapld bir
cepte braktlar. Sonra ara kiralama kuyruunda Phoenixten
yeni gelmi beyaz sal bir iftin arkasna getiler. Sra onlara
geldiinde Baldaccinin ehliyetini ve kredi kartn kullanarak
orta byklkte bir sedan setiler. Bir sr imzann ve isim
soyisim ba harfiyle paraf atmann ardndan arabann anah
tarn alabildiler. Sz konusu araba beyaz bir Forddu. Yeni
ykand iin zerinden sular damlyordu. st kapal bir
parka ekilmiti. Dikkat ekmeyen ve anonim bir arat. Bu
yzden de ihtiyalar karlamak iin yeterliydi. Fakat pence
relerindeki film yeil renkliydi ve modem bir hava katyordu.
Range Rovern pencerelerindeki opak plastik araflarla ala
kas yoktu. Ford kullanmak biraz farkl gelecekti. Arabann ii
sadece gn nda ya da parlak bir k yansdnda grn-
meyecekti. Belki de hi grnmezdi.
Tumer, haritalarn ald ve mmkn olan son bloa kadar
Vineland Bulvanndan uzak duracak bir rota belirledi. Gn
aydnlanmt ve btn tazelii ile onlar karlyordu. Trafik
sakindi. Saat epey erkendi. Burbankten kp kk ara cad
delere daldlar. ounlukla ofis binalarnn olduu yerlerden
422 Lee Child

geiyorlard. Kuzey Hollywooda geldiler ve Vinelandin do


usundan evre yoluna ktlar. aprazdan yanaacak ekilde
kzn mahallesine doru gidiyorlard. Yeil film camlar ardn
da kendilerini plak ve korunmasz hissediyorlard.
Bir kez geeceiz, dedi Tumer. Yava, sabit bir hzda ve
caddenin sonuna kadar durmakszn. Hibir ekilde durmuyo
ruz. Normal grnyor, kanun koruyucu kurumlar ait arala
rn yanndan geerken sakinliimizi bozmuyoruz. Bir terslik
fark edersek, caddenin sonuna vardmzda bir ey dn
rz. Evin nnde tuzaa dmeyelim. Tamam m?
Anlald, dedi Reacher.
lk keden dndler ve manavn nnden, tekerleri ol
mayan arabann yanndan getiler. Sonra sola dndler ve
ardndan sa yapp kzn caddesine ktlar. Uzun, dz ve
normal bir caddeydi. Arabalar dip dibe park halinde oldu
undan, tamamen metal ynndan oluma bir erit yarat
mlard. Her iki tarafta da. Arabalarn metali, gn klarn
selamlyordu.
Tumer, FBI ileride sada, dedi. Mor renkli Dodge
Charger.
Anlald, dedi Reacher.
Ayrca soldaki srann sonunda duran araba da Askeri
nzibatn.
Anlald, dedi Reacher yeniden.
Ev normal grnyor.
Gerekten de yleydi. Btnlne zarar gelmemi, sakin
ve iindekiler hl uykudaym gibi. n kap ve btn pen
cereler kapalyd. Eski iki kapl krmz spor araba yerinden
kprdamamt.
Yola devam ettiler.
Tumer, u ana dek grdmz arabalarn hepsinin ii
bo. Shragodan iz yok. Yanl alarm.
Asla Geri Dnme 423

lerlediler ve yava yava, sabit hzda yol aldlar. Caddenin


sonuna kadar geldiler. Endielenecek bir ey grmediler.
'Hadi, gidip Jtahvalt yapalm, dedi Reacher.

Romeo, Juli arad ve Baka bir araba kiraladlar, dedi.


Beyaz bir Ford. Burbank Havaalanndan ilem yapld.
Juliet, Neden? diye sordu. Bizden saklanamayacaklan-
n biliyor olmalan lazm.
FBI ve Askeri nzibattan saklanyorlar. Araba deitir
mek mantkl bir taktik.
Beyaz bir Ford mu dedin? Hemen Shragoya ileteyim.
Onda bir ilerleme var m?
Ses kmad.
Romeo, Dur bir dakika, dedi.
Ne oldu?
Baldaccinin kredi kartnda yeni bir hareketlilik var. Long
Beachteki beyefendi, Range Rover iin iki gnlk kira bedeli
daha iletti. Bu da araba deitirmedikleri anlamna gelir. Bir
araba daha kiraladlar. Yani ikiye ayrldlar. Ayr hareket ede
cekler. Akllca. kiye kar bir konumundalar. Avantajlarn
kullanyorlar. Shragoyu haberdar et.

Mahallenin gneyinden turlayp Vinelandin kuzeyine kt


lar. Lokantann olduu yere. Beyaz Ford iini iyi yapyordu.
Kimsenin dikkatini ekmemiti. Fark edilmez, anonim ve g
rnmezdi. Hava gibi. Transparan pencereleri hari ideal bir
arat.
Lokantann ileri, sabahn bu saatine gre iyiydi. iler,
kendilerini bekleyen uzun bir gne balamadan nce vcut
larna yakt takviyesi yapyorlard. ronik hipsterlar ortada
yoktu. Kz da yoktu. Buna da armamak gerekirdi. nk
burann mdavimi olmasna ve neredeyse her n burada
424 Lee Child

yemesine ramen saat ok erkendi. Reacher, on drt yanda


ki kzlar hakknda hemen hemen hibir ey bilmiyordu. Fa
kat sabah erken uyanmann yaam tarzlarnn olmazsa olmaz
on tercihi arasnda olduunu dnmyordu. Arthur adndaki
adam tezgahn arkasndayd. Esmer garson da etrafta koturup
duruyordu. Youn bir saatte gelmilerdi. Belki devir vardiya-
sndayd ve gece ge saatte alp sabah erken saatte brakyor
du. Sarn ortada yoktu. Belki o da sadece gnn en kalabalk
saatlerinde alyordu. le yemeinden hemen nce bal
yor ve akam yemeinden sonra paydos diyordu.
Sa taraftaki koltuklu son blmeye getiler. Tam kzn u
an bo duran taburesinin arkasna denk gelmilerdi. Gen bir
komi masalarna su getirdi ve esmer garson da kahve servisi
yapt. Tumer, omlet sipari etti. Reacher da pankek istedi. Ye
meklerini beenerek yediler ve biraz oyalanp beklediler. Kz
gelmedi. Dier mteriler zaman iinde lokantadan ayrld ve
yenileri geldi. ilerin yerini ofis alanlar ve serbest mes
lek erbaplar ald. Onlarn verdikleri sipariler daha hafif ve
daha az kaloriliydi. Sofra adaplar da ocaa kmr atar gibi
byk byk hareketlerden ibaretti. Reacher, drt fincan kah
ve iti. Tumer pes etti. Kz gelmiyordu.
Reacher ayaa kalkt ve kzn oturmas gereken bo tabu
reye geti. Arthur adndaki adam, Reacherm hareketlerini iz
ledi ve iyi bir garson gibi ba selam verip Birazdan yanna
geleceim, mesajn iletti. Reacher bekledi. Bu esnada Arthur
kahve ve portakal suyu servisi yapt, masalara tabak tad,
sipari ald ve sz verdii zere Reacherm yanma geldi. Sa-
mantha burada m kahvalt yapyor? diye sordu Reacher.
Adam da ou gnler, dedi.
Saat kata gelir?
Bu bilgiyi sana verdiimde krk yan gremeden topraa
girersin desem ayp m etmi olurum?
Asla Geri Dnme 425

Ayp olmaz, cmert davranm olursun.


Bazlar zamanmz kt diyor ama bence zamanda bir
sorun yok./Sorun, on drt yanda bir kz hakknda gerein-
den faz] oru soran adamlarda. Bazlar bu durumu fark eder
ve bir er yapmak ister. Mesela soru sorma grevini onlar
devralr.
yle de yapmallar, dedi Reacher. Ama kim ld de
seni bu akmn ncs yapt?
Soruyu bana sordun.
Onunla konumaktan keyif aldm ve yeniden konumak
isterim.
Hi de gven tazeleyici bir aklama olmad.
Yasal bir konuda fazlaca merakl davranyor. Yasal konu
lar ve merak genelde iyi bir kombinasyon oluturmazlar.
Caddesinde olan bitenlerle mi ilgili?
Ona baz bilgiler verip bu iten uzak duracana dair sz
vermesini isterim diye dndm.
Sen emniyetten misin?
Hayr, tatile geldim. Ya buraya gelecektim ya da Tahitiye
gidecektim.
Baz bilgileri duymak iin ok kk.
Bence de.
Yetkili biri misin?
Nefes alp veriyor muyum?
Sam sabahlar erken kalkar. imdiye kadar oktan gelme
si gerekirdi. Sanrm bugn gelmeyecek.
60. BLM

Reacher, Baldaccinin nakit paras ile hesab dedi ve yeniden


Forda bindiklerinde Tumer, Ya bugn evde kahvalt yapt ya
da kahvalt yapmamay tercih etti, dedi. Gen bir kz. Tutar
l olmasn beklememek lazm.
Neredeyse btn nlerini burada geirdiini syledi.
Her nde kesinlikle burada olduu anlamna gelmiyor.
Adam ou zaman gelir dedi.
O da her gn anlamna gelmez.
Peki, neden bugn gelmemezlik etsin? Merakl bir kz ve
benim ona bilgi salayacak bir kaynak olduumu dnyor.
Neden senin lokantada olacan dnsn?
Emniyet mensuplarnn da yemek yemesi lazm.
Avukatn brosunun oradaki kafeye de gitmi olabilirdin.
ki lokasyon seenei olduunu biliyordu.
Gidip baksak iyi olur.
ok zor. Caddeden bir ey gremeyiz. Yaya olarak da gi
demeyiz. Ayrca kz erken kalkyor. oktan gelip gitmitir.
Evinin oradan bir kez daha geelim.
Bir ey renemeyiz ki. Kap kapal. Bizim de X-ray g
rmz yok.
Shrago darda bir yerlerde.
Tumer, Hadi, gidip yoku bandaki yerimizden baka
lm, dedi.
Asla Geri Dnme 427

Gndz vakti, beyaz bir arabadayken mi? diye sordu Re


acher.
Sadece on rjakika. Kukularmzn bir ksmn elemi
oluruz.

Gn nda drbnler harika iliyordu. Yaklatrdklar gr


seller ok net ve canl grnyordu. Reacher her detay gre
biliyordu. Caddeyi, kk beyaz arabay, mor Dodgeu, evin
mavi n kapsn. Ama bir hareketlilik yoktu. Her ey sakindi.
Sradan gneli bir gnd. Ve neredeyse btn pusu kurma
giriimlerinde olduu gibi bu da skc ve olaysz geiyordu.
Shragodan iz yoktu. Park halindeki arabalarn bazlar boyan
m ya da kr edici reflektrlerle donatlmt. Ama hibiri ki
ralk bir ara olabilecek kadar sade deildi. Kiralk olabilecek
kadar sade arabalar da botu.
Burada deil, dedi Tumer.
Keke kzn burada olduundan emin olabilsek, diye ya
ntlad Reacher.
O esnada telefonu ald. Virginiadan Yzba Edmonds
aryordu. Shrago hakknda yeni bir dosya daha buldum,
dedi. Be yl ncesine ait. Onun Ortadouya gnderilmeme
si iin karlan kararda tartmal bir durum olmu. Ayn anda
iki savata birden arpyoruz, ok sayda insanla kar kar-
yayz, yzlerce insan gnll olarak orduya katlyor, Milli
Muhafz Tekilat bir greve ktnda yllarca dnmyor ve
bu durumda Iraka ya da Afganistana gidemeyen deli fiek
bir adama maa deme fikri absrt gelmi. lk olarak kendisi
ne gnll olarak ordudan ayrlma seenei sunulmu. Fakat
tutkulu bir savunma yapp onun da fikirlerinin dinlenmesini
talep etmi. Sonunda mevzu KTMye kadar gelmi ve nsan
Kaynaklarndan Kurmay Bakan Yardmcsnn asistanna
ulam. Bu kii de Shragonun lehine karar alm.
428 Lee Child

Ve? dedi Reacher.


Ayn Asistan ayn zamanda vekaleten komutanlk gre
vindeymi. Morgan bir yl sonra Fort Bragga yollayan da o
olmu.
lgin.
Bence de. Bu yzden aradm. Shrago ona borlu. Morgan
da adamn elindeki bir piyon gibi.
Ad neymi bu adamn?
Crew Scully.
Nasl bir isim bu byle?
New England, asilzade ismi.
imdi neredeymi?
Terfi alm. u anda Kurmay Bakan Yardmcs.
Sorumluluk alan ne?
Personel, dedi Edmonds. nsan Kaynaklan kontrol.
Teknik adan bakldnda benim de patronum oluyor.
Bu hafta Morgan 100. Birlike kim gndermi?
Scullynin komutan yardmcsdr herhalde. Tabii iler de-
imediyse.
Bu konuyu bir aratmr msn? Aynca Scullynin Ulusal
Gvenlik Sistemine eriimi olup olmadna da bakar msn?
Olacan sanmyorum.
Ben de sanmyorum, dedi Reacher. Aramay sonlandrd
ve caddeye bakmaya devam etti.

Juliet, Romeoyu arad. nk baz sorumluluklar onun ze


rindeydi. Shrago, ayn ayn hareket etmediklerini syledi.
Kiralk ara otoparkna bakm. Bir ekicinin gelip Range
Rover ektiini grm.
Onlarn aptall. Tek araba kullanmak onlar kstlar. Bi
zim de avantajmza olur.
Asla Geri Dnme 429

Konu o deil. Range Rover, Baldaccinin kredi kart ze


rine kaytl. ekicinin parasn ve gnlk kirasn demek zo
rundayz. gzmze bir tokat daha indirdiler.
Shrag6 baka ne grm?
ok/yaklam. Kz evden km. Etrafta yryormu.
Yaknnda kimse yokmu. Uygun yeri bulmay bekliyor.
Onlara mesaj nasl iletecek?
Lokanta araclyla. Oraya iki kez gittiler. Arthur ismindeki
beyefendi gerektiinde mesajmz iletmeye gnll olacaktr.

Tumern on dakikas neredeyse krk dakikaya kt. Ama hi


bir ey olmad. Ne arka ne de n cephelerinde. Gitmemiz la
zm, dedi.
Nereye? diye sordu Reacher.
Sadece sr. Rastgele. Evine yakn blgelerde kal. nk
kz dar ktysa yryordun Sadece ana caddelerdedir. n
k yryor. Shrago da bu dnce iindedir.
Bylece motoru altrp 134 numaral yola ktlar ve he
men o yoldan sapp Vinelandi blok blok aramaya koyuldular.
Yalnzca evin olduu caddeye girmiyorlard. Bu riski almamay
tercih ettiler. Bloklarn ou yz metre uzunluunda ve alt
m metre de geniliindeydi. Bu da 3,21 kilometrelik ap olan
bir dairede yaklak 121 metrelik yollar olduu ve toplamda 144
kilometrelik bir alan taramak zorunda kalacaklar anlamna
geliyordu. Tam olarak bu ekilde hesaplanmyor da olabilirdi.
nk baz bloklar iki kat daha geniti ve otoban cepleri ile yo
kular arazinin byk bir ksmn kaplyordu. Baz yollar henz
ina edilmemiti. O nedenle yaklak 96 kilometrelik bir alan
tarayacaklard. Sabit hzla giderlerse saatte tamamlayabilir
lerdi. Hareketsiz kalma hali, tesadfen karlama ihtimallerini
arttryordu. Mekan ve zaman kavram bu ekilde almyordu.
Ama hareket halinde olmak iyi geliyordu.
430 Lee Child

lk bir saatte hibir ey grmediler. Sadece kaldrmlar,


ukurlar, aalar, evler, dkkanlar ve park halindeki yzlerce
araba. Grdkleri insan says da iki elin parmaklarn ge
mezdi. Herkese dikkatle baktlar. Ama hibiri aradklar kz
deildi. Ve hibiri Shrago deildi. Onlar gibi ar ar dolanan
baka bir araba daha grmediler. ou, bir yerden bir dierine
gidiyordu. Masum ve normal hareketlerde, makul bir hzda ve
zaman zaman gaza dokunarak geip gidiyorlard. Bu yzden
ikinci saatlerine girdiklerinde siyah bir BMW yz metre ile
ride yanan krmz kta durmayp yola devam edince ve aksi
ynden gelen eski bir Porscheye arpnca neeleri yerine gel
di. Motorlardan dumanlar ykseldi ve hemen bir grup insan
olay mahallinde topland. Reacher sola dnd ve olay, gr
asndan kt. Sonra rastgele bir yola saha sapt ve ay ya
kalad. Bir polis arabas da gelip alandaki yerini almt. Ik
lar yanp snyordu. farkl yoldan daha dnnce ikinci
polis arabasn ve yaklamakta olan ambulans grd.
Onun dnda grlecek bir ey yoktu. Hem de hibir ey.
Yarm saat sonra Tumer, Hadi, gidip erkenden le yemei
mizi yiyelim, dedi. nk kahvaltsn erken yapmsa kzn
da tercihi bu ynde olabilir. Belki de henz kahvaltsn yap
mamtr.
Lokantaya m? diye sordu Reacher.
Galiba. Neredeyse btn nlerini orada yiyen bir kz,
nlerden birini atlar ama pe pee iki n atlamaz gibi
geliyor.
Labirentin iinde geecek bir yol bulup mahallenin kuze
yinden Vinelande katldlar. Eski lokantay grene dek gney
ynnde ilerlediler. Sol taraflarnda kalan lokanta, gn n
da dikkat ekici ve l l duruyordu.
Ve aradklar kz da Vinelande gelmek zere kardan kar
ya geiyordu.
/
61. BLM

Juliet, Romeoyu arad ve Korkarm ki baarl olamadk.


ansmz yaver gitmedi. Grevi tamamlamak iin kz ara
basnn yaknna getirmesi gerekiyordu. Hatta hemen yan
na. Caddelerde lk atan bir kz srkleyemezdi. zellikle
de araba ile aralarndaki mesafe uzunsa. O yzden hzl hzl
ilerledi ve arabasn park etti. Sonra yaya olarak geri dnd
ve kzn arkasna geti. Her ey gayet iyi gidiyordu. Kz ara
bann yanndan geirecek dzenei kurmutu. Sadece yirmi
metre daha gitmeleri gerekecekti. Tam o esnada aptaln biri
krmz kta geti ve hafif hasarl bir trafik kazasna sebep
oldu. Birden ok sayda insan oraya topland ve bir polis ara
bas geldi. Ardndan bir polis arabas daha geldi. Shrago doal
olarak onca kalabaln ve Los Angeles Polis Departmannn
nnde bir ey yapamad. Kz bir sre olan biteni izledi. Son
ra yrmeye devam etti. Shrago da kzn gitmesine msaade
etti. nk hem arabasn o kalabalk arasndan geirip iler-
leyemeyecekti, hem de kalabalktan syrlp ilerlediinde kz
kaybetti ve bir daha bulamad.
Romeo, Peki, imdi ne olacak? diye sordu.
Batan balyor. Kzn gittii her yeri izleyecek. Evi, avu
katn brosunu, lokantay. Baka bir yerde yeniden deneyecek.
432 Lee Child

Bu mevzunun Kaliforniyada kapatlmas lazm. kilinin


eve geri dnmesine msaade edemeyiz.

Reacher yavalad ve kzn kendisinden elli metre kadar nde


gitmesini salad. Sonra direksiyonu krd ve kzn peinden
lokantann otoparkna girdi. Kz lokantadan ieri girerken Re
acher da arabay park etti. Tumer da, Seninle birlikte ieri
girmeli miyim? diye sordu.
Evet, dedi Reacher. Gelmeni istiyorum.
eri girdiler. Daha nceki gibi hemen kapnn iinde
beklediler. Lokanta geen akam grndnden farkszd.
Sarn garson grevinin bana gemi ve lokantann sol
kanadn devralmt. Uzun zamandr yorgunluktan perian
olan esmer garson ise sa taraftan sorumluydu. Arthur tezga
hn arkasnda dikiliyor, kz da tezgahtaki son taburede otu
ruyordu. Sarn garson, daha nce de yapt gibi, ayn bo
glmseme ile geldi ve Reacher sa taraftaki oturma blme
sini iaret etti. Tam kzn taburesinin arkasnda olan. Sarn
garson, kiliyi esmer garsona ynlendirdi. Esmer de bu du
ruma pek sevinmi grnmyordu. Masaya doru yrdler
ve yerlerini seip oturdular. Reacher yine srtn lokantaya
verecek ekilde oturmutu. Tumer atomik aydnlatmalara
bakyordu. Kz, altm metre uzaklarnda ve onlara srt d
nk ekilde oturuyordu.
Fakat ikisini de aynadan izliyordu.
Reacher kzn aynadaki yansmasna el sallad ve hem mer
haba hem de gel ve bize katl demeye alt. Kzn yz Noel
aac misali l l oldu. Taburesinden kalkt ve Arthur Ta gz
gze gelerek baparmayla Reacherm masasn iaret etti.
Ben yine oraya geiyorum mesaj verdi. Tumer yana kayd ve
kz gidip onun yanma oturdu. yan yana gelince samimi
bir gen oluturdular.
Asla Geri Dnme 433

Reacher, Samantha Dayton, seni Susan TumerTa tant


raym. Susan Tumer, bu da Samantha Dayton.
Kz vinil koltukta hafif yana kayd ve TumerTa el skt.
Sonra da Ohun asistan msn? diye sordu.
Hayr,j/dedi Tumer. Onun Birlik KomutanTym.
Amma da haval. Hangi kurum?
Askeri nzibat.
Harika. Dierleri kim?
Sadece biz ve FBI.
Operasyonu siz mi ynetiyorsunuz, onlar m?
Tabii ki biz.
O zaman beyaz arabadaki sizin adamnz, yle mi?
Evet, bizden.
Nereden utu buraya?
Sylerim ama sonra seni ldrmem gerekir.
Kz kahkaha att ve ok mutlu grnyordu. eriden bil
gi almay baarm, kadn bir komutanla tanm ve akalar
yapmaya balamt. O zaman ortaya kmasn beklediiniz
adam da m askeri personel? Sonsuza dek ortadan kaybolma
dan nce ailesine veda etmeye gelecek bir asker kaa m?
Ama yle olsa, ailesi neden avukat tutsun ki? Yoksa avukat
adamn m? Adam ajan m? ok kdemli bir subay, yal ve
sekin biri ama feci halde krgn m? Sahip olduu gizli bilgi
leri mi satyor?
Reacher, Bugn birilerini grdn m? diye sordu.
Dnklerle ayn insanlar.
Kendi bana gezen bir adam grmedin mi?
Kulaklar kesik adam bugn kendi banayd. Kiralk bir
arabada. Partneri hastalanm olabilir.
Nerede grdn?
Arabasyla Vinelande geldi. Ben kahvalt iin kafeye
gitmitim. Avukatn brosuna yakn olan kafe. Geri avuka
434 Lee Child

tn olayla ilgisini de konumak lazm. Burada gen bir iliki


var, deil mi? Ve biz avukatn kim iin altn bilmiyoruz.
Komu iin de olabilir, asker iin de. Belki de ikisi iin birden
alyordun Ho, bunu nasl baanr bilemiyorum. Ya da ne
den byle bir ie girer anlayamyorum.
Reacher, Saat kata kahvalt yaptn? diye sordu.
Erkendi. Ajanlar ayrldktan sonra.
Ayrldlar m?
Yirmi dakikalna. Bu bir rutin oldu artk. Daha iyi koor
dine olmalsnz. Herkes ayn anda grev yerini terk ediyor ve
arada bir boluk oluyor.
Kt olmu.
Benim iin iyi. Bylece onlara grnmeden evden ka
biliyorum. Akam eve dndmde hepsi akna dnyor.
nk benim hl ieride olduumu sanyorlar.
Bu sabah da m yle yaptn?
Her sabah yle yapyorum.
Kulaklar kesik adam senin sabah kn grd m?
Sanmyorum.
Baka bir yerde grd m seni?
Zannetmiyorum. Kalabala karmaya alyordum.
Onun yznden deil de sizin adamlarnz yznden. O es
nada kendisini grmedim. Ama sonra arabasn bir kez daha
grdm. Trafik kazasnn olduu yerde park halindeydi.
Reacher, O adamdan uzak durmalsn, dedi.
Biliyorum. Dn de sylemitin. Ama btn gn evde otu-
ramam.
Tumer bir an iin duraksad ve O evde ne kadar zamandr
yayorsun? diye sordu.
Hep orada yaadm sanrm. Baka bir evde kaldmz ha
trlamyorum. Hatta o evde doduuma eminim diyebilirim. Hep
yle demezler mi? Aslnda evde domamlardr. Ben de evde
Asla Geri Dnme 435

domadm tabii ki. Hastanede dodum. Ama hastane k o eve


getirildim. Gnmzde bu deyiin de anlam bu ekilde gncel
lenmi oldu.,Ne de olsa doum ileri tamamen kurumsallat.
Tum er,/Daha nce bir arabada yaadn m? diye sordu
bu kez. /
Ne tuhaf bir som.
Bize anlatabilirsin. nsanlarn besin zincirinde st sralara
kmak iin neler yapabileceini biliriz.
Kim o insanlar?
Bir sr insan. Benim asl anlatmak istediim, byle bir
ey yaadysan bizim seni yarglamayacamzd aslnda.
Bam dertte mi?
Hayr, dedi Reacher. Ban dertte deil. Sadece baz
eyleri kontrol ediyoruz. Annenin ad ne mesela?
Annemin mi ba dertte?
Kimsenin ba dertte deil. Senin caddede ikamet eden
kimsenin deil hatta. Konu dier adamla ilgili.
Annemi mi tanyor? Aman Tanrm! Siz, bizi mi izliyorsu
nuz? Adamn gelip annemle grmesini mi bekliyorsunuz?
Adm adm gidelim, dedi Reacher. Annenin ad ne? Ve
evet, tezgah altndaki Colt Pythonu unutmu deilim.
Annemin ad Candice Dayton.
O halde, kendisiyle tanmak isterim.
Neden? pheliler arasnda m?
Hayr, kiisel bir mesele.
Nasl olur?
Aradklar adam benim. Anneni tandm sanyorlar.
Sen mi?
Evet, ben.
Annemi tanmyorsun ki.
Yz yze gelirsek kendisini tanyacam ya da onun beni
tanyacan dnyorlar.
436 Lee Child

O seni tanmaz. Sen de onu.


Bu kadar emin olmak g. Denemeden bilemeyiz.
Bana gven.
ok isterdim.
Baym, size gayet kendimden emin bir ekilde annemi ta
nmadnz, onun da sizi tanmadn syleyebilirim.
Beni daha nce grmediin iin mi? Burada yllar yllar
ncesinden bahsediyoruz. Belki de sen domadan ncesinden.
Kendisini ne kadar yakndan tandnz dnlyor?
Birbirimizi grnce tanyacak kadar.
O zaman annemi tanmyorsun.
Ne demek istiyorsun?
Sence neden srekli olarak burada yemek yiyorum?
Buray sevdiin iin mi?
nk yemekleri bedava yiyorum. nk annem burada
alyor. te, tam urada. Sarn olan. imdiye dek iki kez
karlatnz ve dnp yzne bile bakmadn. O da sana bak
mad. Siz birbirinizi tanmyorsunuz.
/ 62. BLM

Reacher koltuun kenanna kadar kayd ve ban arkaya evi


rip bakt. Sarn garson meguld. Sola gidiyor, saa gidiyor,
yzne den sa gznden ekiyor, elini stne siliyor, si
pari alyordu.
Reacher da bu kadn tanmyordu.
Daha nce Korede bulunmu mu? diye sordu.
Bir tuhaf soru daha, dedi kz.
Nesi tuhaf?
Annemi tamsaydm, tuhaf olduunu bilirdin.
Nasl yani?
Onun bu stresli ve fedakar kadn tavrnn altnda yapt
bir seyahat dnda hayatnda hi Los Angeles Blgesini terk
etmemi oluu yatyor. O seyahatte de erkek arkada kendi
sini Vegasa gtrm ama otelin parasn bile deyememi.
Annemin pasaportu bile yok.
Emin misin?
Bu yzden san boyuyor. Buras Gney Kaliforniya.
Hibir resmi evrak yok.
Evraka ihtiyac yok.
Kayt d bir vatanda statsnde. Bunu aklamak uzun
sryor.
438 Lee Child

yi mi peki?
Planlad ve hayal ettii hayat bu deil tabii.
Sen iyi misin?
yiyim, dedi kz. Benim iin endielenme.
Reacher hibir ey sylemedi ve o esnada Arthur omzunun
gerisinde kalan kr noktadan kageldi. Eildi ve ocuun ku
lana bir eyler fsldad. Ama onun fslt sand ey dierle
ri tarafndan anlalabiliyordu. yle syledi: Bu hanmefendi
ve beyefendinin, baka bir beyefendi ile grmesi gerekiyor.
Kz hemen ayaa kalkt. Heyecanlyd ve kendisinin boaltt
yeri olaylarn kalbinde grev yapan kdemli bir ajann devra
lacan bildii iin havalarda uuyordu. Arthur gzden kay
boldu ve ocuk da peinden gitti. Onun boaltt yer de ann
da doldu. Masaya gelen kii, dirseklerini masaya dayayarak
yznde bir zafer ifadesiyle Reachera bakt.
Bu gelen Kdemli Sorgu Subay Pete Espindi.

Reacher, Tumera bakt ve Tumer da ban iki yana sallad.


Bu da Espinin en az iki adam olduu ve muhtemelen silahl
ve yaknlarda olduu anlamna geliyordu. Espin koltua ra
hata oturdu. Sonra ellerini kavuturdu ve bir dizi kart kar
trr gibi hareketler yapt. Kzn babas sen deilsin, dedi.
yleymi, dedi Reacher.
Elence olsun diye bir aratraym dedim. Dileri Ba
kanl, Bayan Daytonn hi pasaport sahibi olmadn sy
ledi. Savunma Bakanl da hibir belgede kendisinin Koreye
giri yaptna dair bir bilgi yer almadn belirtti. Ben de bi
raz daha aratrdm ve avukatn internette bir eyler sattn
grdm. Senin istediini yazan her trl dokman hazrlaya
bileceini sylyordu. Bir alana bir bedava yapt gibi ister
kada basp veriyor isterse inandrc farkl unsurlar srece
dahil edebiliyordu. Byle bir vakada inandrc dier unsurlar
Asla Geri Dnme 439

gerek kadnlar, gerek ocuklar ve gerein birebir kopyas


doum belgeleri olabiliyordu. stelik bu adam, bu ii yapan
tek kii de deildi. Bu iten ok para kazanan vard. ok da
byk bir envanter. Belirli bir tarihte domu bir ocuk mu
aryorsun'ystediini seebilirsin.
Yeminli beyan kim satn alm?
Adnn Romeo olduunu sylemi ama dedii para sahte
km. Fakat deme Cayman Adalanndan gelmi.
Romeo bu satn alma iini ne zaman yapm?
Binba Tumerm tutukland sabah. Annda teslim see
neini tercih etmi. Adamlara isimleri, mekanlan ve tarihle
ri veriyorsun, onlar da ablon stnden gerekli tm belgeleri
hazr ediyorlar. stersen belge bile ykleyebiliyorsun. Dok
manlar bilgisayarda hazrlanyor ve e-posta ile teslim ediliyor.
Fotokopi gibi grnyorlar. Candice Dayton, ocuun doum
tarihi dolaysyla seilmi. Avukat, burada yemek yedii iin
kadnn garson olduunu biliyormu. Adnn kullanlmasna
izin verdii iin yz dolar alm. Doum tarihi ne kadar ap
talca hesaplanm. Fark etmi miydin? Red Cloudda olduun
dnemin tam ortasna denk dyor. Gn gnne. Bu da ada
mn doal biyolojik yollarla almak yerine takvim zerinde
hesap yapt anlamna geliyor.
Gzel bir nokta yakalamsn, dedi Reacher.
Bu yzden de ban beladan kurtuldu.
yi de daha en batan niye belaya bulat ki? Asl soru bu.
Bu soruma yant verebilecek misin? Romeo neden o yeminli
beyan satn alm?
Espin bir ey sylemedi.
Ayrca Romeo gerekte kim? diye sordu Reacher.
Yant gelmedi.
Tumer, imdi ne olacak? diye sordu.
Tutuklusunuz, dedi Espin.
440 Lee Child

Reacher da m?
Olumlu.
Askeri Basavclksan Binba Sullivan aramalsnz.
Beni ilk o arad. Koca Dog suda boulmu ve l bulun
mu ama Reacher, Dyerdaki hcreye adm att andan u ana
kadar yaklak yz farkl su iledi. Bunlann bilgisine sahibiz.
Belki says daha fazladr. Bu sular arasnda bir kiinin yasa
d yollarla hcreye kapatlmas, askeri crm ve kredi kart
dolandrcl da yer alyor.
Reacher, avu Leach araclyla yolladmz mesaj
mz aldn m? diye sordu.
Benim kendimi amam istemisiniz.
Sen olsan daha baka ne yapardn diye sormak istedim.
Sisteme gvenirdim.
Samalk.
Hele hele masumsam, kesin sisteme gvenirdim.
Ben masum muydum?
Balarda, dedi Espin.
Reacher da Sorumu yantlamadn, diye karlk verdi.
Romeo, o yeminli beyan neden satn ald?
Bilmiyorum.
Dogu yeniden dar salan Romeo olabilir mi?
Olabilir.
Neden yapsn bunu? Dier mesele ne? u iki sahte beyan.
Onlarn amac neydi? Neyi hedefliyorlard?
Bilmiyorum.
Evet, biliyorsun. Sen zeki bir adamsn.
Romeo, senin kaman istedi.
Neden Romeo benim kamam istesin ki?
nk sen Binba Tumern ilerine karyordun.
Bu durumda Binba Tumern ileri ne anlama geliyor?
Tumer suluysa, Romeo benim tank olarak orada olmam is
Asla Geri Dnme 441

temeli. Benim jri karsna kp olan biten her eyi anlatma


m istemeli.
Espip bir an duraksad. Sonra, Sizi geri gtrmek zere
emir alflm, dedi. kinizi birden. Geri kalan beni aar.
Bunun bir kurgu olduunu biliyorsun, dedi Reacher.
Romeonun Cayman Adalarnda paras olduunu sen sy
ledin. Binba Tumern hesabn kendisi bizzat atrd. Bunu
anlamak iin uzay bilimci olmaya gerek yok. Sen bundan
daha iyi tezgahlar grmsndr. Bu yaananlar aptallar iin
dolandrclk rehberi gibi bir ey. O yzden eninde sonun
da patlayaca kesin. Muhtemelen bugn yarn ortaya kar.
nk Tumer ve ben aptal deiliz. Onlarn evlerini balarna
ykacaz. Bu da sana bir seenek sunuyor aslnda. Ya bizi
son zamanlarn en byk zaferini kazanmamza gnler kala
eli kelepeli halde yuvaya geri dndren kurye olursun, ya da
akln kullanr ve ortalk yattnda terfi alp nereye gitmek
istediini dnmeye balarsn.
Nereye gitmeliyim sence?
Burada olmaman gerek, Espin.
Espin ban iki yana sallad. lerin nasl yrdn bi
liyorsun. Eve eli kolu bo dnemem.
Sana bir eyler verebiliriz.
Ne gibi eyler?
Sadece senin ynetecein bir operasyon sonunda gerek
leecek tutuklama. Madalya kazandracak kadar kararl bir
alma yrtebilir, btn deliklerin iine girebilir, sonra da
kocaman bir pastann stn ekerli krema ile kaplayabilir
sin. Kaplama her zaman pastann en tatl ve en grnen yeri
olmutur.
Bu sat pazarlama bror metninden daha fazlasna ih
tiyacm var.
Birisi Albay Moorcroftu ldresiye dvd ve sanyorum
ki bunu yapann ben olmadm oktan zdn. Peki, kim
yapt? ok byk bir oluumun eski bir yesini ele geirecek
ve dikkatleri onun stne ekerek alt tarafta yryen siyasi
ilerin sessiz sedasz zlmesine imkan salayacaksn.
Bu eski yeyi nerede bulurum?
Belirli bir sre grev yerini terk eden ve terk ettii saatler
de nerede olduu aklanamayan birini araman lazm.
Ve?
Birinin Moorcroftu kahvalt salonunda kt andan iti
baren takip ettiini ve zorla ya da iknayla arabasna aldm
fark edeceksin. Bunu yapmann baka bir yolu olmadn g
receksin. Ve bunu yapann bir astsubay olmadn zeceksin.
nk kahvalt salonu Subay Misafirhanesinde. O yzden de
gzlerin bir subay arayacak.
smini biliyor musun?
Morgan. Moorcroftu dvdren o. Adamlarn eline bizzat
kendisi teslim etti. Kirli sepetini bir kartr bakalm. Kendi
sinin dorudan iddet uyguladn zannetmiyorum ama olay
yaanrken ok yaknnda olduuna bahse girerim.
O saatlerde grev yerinde deil miydi?
Pentagonda olduunu iddia ediyor. Karargahta olmad
salam belgelerle kayt altna alnd. Bu kaytlar gvenilir
kaynaklardr. Ayrca Pentagon da kayt tutar. Pentagon kayt
larna ulamak zor olur ve seni ok altrr ama bire on bahse
girerim ki adam o gn orada deildi.
Emin misin?
Morgan kk ve kapsaml bir grubun yesi. Bildiimiz
kadaryla grubun bir ucunda Fort Braggda bir lojistik birli
inde grev yapan drt astsubay ve dier ucunda da iki kur
may bakan yardmcs var.
Yanlyorsan bamz byk derde girer.
Biliyorum.
Asla Geri Dnme 443

ki st dzey mi var diyorsun?


Birinin Ulusal Gvenlik Sistemine eriimi var. Dierinin
yok. j
>k derde girer.

Espin yant vermedi.


Reacher, Bu ilerde hep yar yarya ihtimal vardr. Yaz
tura atmak gibi. Ya yanlyorumdur ya da haklymdr. Ya bizi
geri gtrrsn ya da gtrmezsin. st dzeyler ya dedikleri
gibi drsttr, ya da deildir. Hep yar yarya. Biri ya da dieri
doru olmak zorunda.
Ve sen de bu karan verecek kadar tarafszsn, yle mi?
Hayr, tarafsz filan deilim. Onlar uykulannda kstmp
kafa derilerini yzmek istiyorum. Ama benim fkeli oluum,
onlann masum olduu anlamna gelmez.
simlerini biliyor musun?
u ana kadar birini renebildim. Crew Scully.
Ne biim bir isim bu byle?
New England asilzadesi ismiymi.
Eminim Kara Harp Okulu kldr.
Ben de Kara Harp Okulundanm ama byle aptal bir is
mim yok.
Bahse girerim ok da zengindir.
Hapiste yatan ok sayda zengin insan var.
Dieri kimmi?
Bilmiyoruz.
Crew Scullynin hazrlk okulundan en yakn arkadadr
herhalde. Bu tip adamlar kankalanndan ayrlmaz.
Olabilir, dedi Reacher.
Morgan ben hallederim, dedi Espin. Ve Binba Tur-
ner da dier adamlar yakalar, tamam m?
Gazetelerde senin iin zel say karacaklar.
444 Lee Child

Bu adamlarn szde amalan neymi?


Tumer her eyi batan sona anlatt. kincil pazarlardan ka
zanlan paradan balayp tuhaf plakal eski pikaplara, bagaj
daki nakit paralardan ordu konteynerlerindeki nakit paralara,
ordunun kamyonetlerindeki konteynerlerin ieriinden dala
ra yaplan sevkiyat ve sonrasnda alnan parann gizlice yk
lenmesine, son olarak da tm bu parann Kuzey Carolinada-
ki drt adam tarafndan yine gizlice boaltlp baka bir yere
aktarlmasna kadar her eyi anlatt. Bunlarn arkasnda silah
sat gemiiyle ordunun arivine girmi bir Afgan yerlisi
ile onu koordine ve muhtemelen de zengin eden iki Kurmay
Bakan Yardmcs olduunu belirtti. Bu iki yetkili isim, sz
konusu dolandrcl tamamen kendi balarna kurgulam
olabilir ya da olamaz konusunda da fikirlerini beyan etti.
Espin, Ben de ciddi ciddi bir teoriniz var sanmtm, dedi.
/ 63. BOLUM

Espin, Bu anlattklarnz mmkn olamaz, dedi. Amerikan


ordusu gemiinden byk dersler kard, binba. Hem de
ok uzun zaman nce. Artk atalar bile sayar hale geldik.
Her eyin barkodu var. Her ey bombaya ve her trl patlama
ya kar dayankl bilgisayarlarda kaytl. nem arz eden her
sahada zel Askeri nzibat birliklerimiz var. Bizdeki kontrol
listeleri, kpeklerin stndeki pirelerden ok. Artk envanter
kaybmz olmuyor. nann bana. O eski usul kaos numaralar
geride kald. oraplardan biri delik ksa bile karargaha iade
edilmesi zorunlu tutuluyor. Bir mermi kaybolsa, ilgili birlikte
yle bir kyamet kopuyor ki ge ykselen tozu duman bu
radan izliyoruz. Bu dedikleriniz artk yaanmyor, efendim.
Tumer hibir ey sylemedi.
Reacher, Ama alenen yaanan bir eyler var, dedi. Sen
de biliyorsun.
Diniyorum. Neler yaandn anlatn o zaman.
Metro Polislerinden Dedektif Podolski ile grn. Mor
gan, ok kritik bir zamanda grev yerinde deildi.
Hl verebildiiniz tek isim Morgan m?
Onu ieri almaya deer. Beni bile iki sahte sulama ile
ieri aldnza gre.
446 Lee Child

Grne gre Morganm deeri dt. nk ortada


kendisine komplo kurma durumu var gibi geldi bana.
Bir eyler oluyor, dedi Reacher. Sahte banka hesap
lar, sahte yasal belgeler, adam dvme, bizi takip eden drt
tuhaf tip. Bunlar komplo kurmann tesinde eyler. Her ey
olup bittiinde bu sylediklerimizin deeri anlalacaktr. Hep
yle olmutur. Baz eylerin neminin sonradan anlalmasna
baylrm. nk zeki adamlarn sonradan anlamasna gerek
olmaz. Onlar her eyi batan beri bilir.
Dehet bir kumar bu, dedi Espin.
Her zaman yar yarya ihtimal vardr, Pete. Yaz tura gibi.
Morgan ya deerlidir ya da deildir. Bir eyler oluyordur ya
da olmuyordur. Sen ya sradan bir kuryesindir ya da olaylar
nceden grp yakasna yeni bir madalya daha takmaya hazr
bir adamsndr.
Espin bir ey demedi.
Reacher, Artk yaz tura atma zaman, Pete, dedi. Yaz
m tura m?
Bir plann var m?
D.C.ye geri dnyoruz. Bizi gtrmene gerek yok. Zaten
gidecektik.
Ne zaman?
imdi.
Morgan, D.C.de.
Yalnz Morgan deil, hepsi orada.
Espin, Dn yolculuunu beraber yapabilir miyiz? diye
sordu.
Bize uyar, dedi Reacher. Ama sadece sen. Baka kimse
gelmeyecek.
Neden?
Adamlarm bir gn daha burada brakman istiyorum.
Fort Bragg drtlsnn sonuncusu hl buralarda dolanyor.
Asla Geri Dnme 447

Kz yem olarak kullanabileceini sanyor. O yzden kz ko


rumanz istiyorum Benim kzm olmayabilir ama iyi bir o
cuk. Muht^fnelen iyilii de benden olmayndan kaynaklan
yordur. j
Samrm adamlarm bir gn daha kalabilir.
Yakn koruma istiyorum ama gze arpmasnlar. Kz kor
kutmayn. Sizin iin de altrma olur. nk olan biten teo
riden ibaret deil ve yaknda daha ok almanz gerekecek.
Adamn istedii biziz. Hangi uaa bineceimizi renecek.
nk bu bilgiyi Romeo bizzat iletecek. Bu da adamn hemen
peimizden D.C.ye gelecei anlamna gelir. Hatta ayn uaa
bile binebilir.
Espin bir ey sylemedi.
Kararn ver, asker, dedi Reacher.
Kararm vermeme gerek yok, dedi Espin. Yaptn tek
life baklrsa karar vermek iin nmde alt saat var.
Ama karar vermen lazm.
Doksan dakika sonra LAX Havaalan, Delta terminali,
dedi Espin. Standart piyade el iaretleri ile Reacherm nerede
olduklarn gremedii adamlarn geri ekti ve oturduu yer
den kalkp yrd gitti.

Reacher ve Tumer da bir dakika sonra onun peinden kt.


Kz, annesinin sorumlu olduu ksmda bir tabureye oturmutu.
Arthura ne anlatyorsa, adam yznde bir glmseme ile din
liyordu. Reacher yryp giderken baklarn kzdan ayrmad.
Bacaklar, kollan, dizleri, dirsekleri, kot ceketi, pantolonu, yeni
mavi tirt, ona uygun mavi ayakkablan, orapsz oluu, ba-
cksz oluu, saman sans salan, salannn srtnn yansna ka
dar uzam olmas, gzleri ve glmsemesi. Baba olmak. Hep
imkansz gelmiti. Nobel dln kazanmak ya da Dnya
Kupasnda oynamak gibi. Baba olmak Reachera gre deildi.
448 Lee Child

Arabaya bindiklerinde, Kendini nasl hissediyorsun?


diye sordu Tumer.
Bir deiiklik yok, dedi. nceden bir ocuum yoktu
ve imdi de yok.
Olsa ne yapardn?
Bunun dnmenin bir nemi yok artk.
yi misin?
Sanrm baba olma fikrine almaya balamtm. Kz da
sevdim. Onunla ortak noktalarmz olabilirdi. Ki bu da cidden
ok tuhaf. nsanlar ift yaratlrm. Hatta kan balan olmasa
bile.
Sence uluyan kurt kz korkutur mu?
Bence kz ona hayran.
Belki de kan banz vardr. nceki hayattan kalma.
Reacher, lokantann kk pencereleri sayesinde kza son
bir kez bakt ve yola koyulup Vinelandin gneyine doru iler
ledi. Kz da artk gr asndan kmt.

LAX, 101den 110 numaral yola balandktan sonra El Se-


gundo Bulvanna geip devam etmeleri sayesinde hemen kar
larna kacakt. Ancak Espinin kendilerine tand doksan
dakikalk sre ucu ucuna yetebilirdi. nk evre yolu trafii
yava ilerliyordu. Edmonds, Virginiadan bir kez daha telefon
at ve ikili o esnada hl Hollywood Bowlun kuzeyindeydi.
Edmonds, Morgan 110. Birlike bizzat atayan isim Crew
Scullyymi. Bu grevi bir bakasna devretmemi. Genelde
geici komutanlk atamalarnda vekalet verirmi. Aynca ken
disinin Ulusal Gvenlik Sistemine eriimi yok.
Reacher, Eriim izni olan bir arkada var m, bak baka
lm, dedi.
Aratrmaya baladm bile.
Bir ey bulunca haber ver.
Asla Geri Dnme 449

Hl hikayedeki iyilerin tarafndayz, deil mi?


Hi phen olmasn, dedi Reacher ve telefonu kapatt.
Trafik akyordu ama yava ilerliyordu. Sanki her bir ofre,
ar eki/n bir film sahnesinde rol verilmiti. Tumer, Kendi
kendimizi tutuklatyor da olabiliriz aslnda, dedi. Uaktan
ineriz ve Espin hemen D.C. havaalannda bizi kelepeler.
Bir ey dnrz, dedi Reacher. Alt saat, uzun bir
sre.
Bir fikrin var m?
Henz yok.
Bu adamlar profesyonel mhimmat. Btn bildikleri bu.
Yzde elli-yzde elli, Susan. Ya dorudur ya da yanl.
Baka ne yapabilirler?
Dnmek iin alt saatimiz var.
Bir ey bulamazsak?
Espin, Crew Scully ismini duydu ve adamn zengin biri
olduu karmn yapt. Ya yleyse? Ya ikisi birden yleyse?
Zengin olduklarn biliyoruz.
Ama nasl zengin olduklar konusunda fikir yrtyo
ruz. Belki de ok daha ncesinde zenginlerdi. Hep zenginler
di. Dou Yakas aristokratlar gibi aileden zengin olduklarm
dn.
Tamam, uuk pembe pantolonlar ile ortada dolaan yal
adamlara kar gzm ak tutarm.
O zaman dengeler deiebilir. Biz gl bir kr anlamas
olduu fikrine odaklanyoruz. Bu fikre olan saplantmz biraz
hafifletebiliriz. Belki de nlerine kan engelleri kendi ken
dilerine aabilecek durumdadrlar. Sz konusu 100 bin dolan
ceplerinden demi olabilirler.
Bu bir hobi olamaz ki Reacher. Sahte banka hesaplar,
sahte resmi belgeler, yal adamlan dvdrtme ve peimize
drt adam takma, bir hobinin rn olamaz.
450 Lee Child

Katlyorum. Bunlar hobiden te.


O zaman ne?
Bilmiyorum. Sadece sesli dnyorum. nmzdeki alt
saatte bir sonuca varabilirim.

Beyaz Fordu Delta terminalinde kapal bir otoparka brakt


lar ve anahtarlarn pe attlar. Bunun Romeoya epey ykl
bir kira ve hasar tazmin bedeli deteceini dnyorlard.
Tumer, Rickardn Glock silahn boaltt ve paralara ayrd.
Sonra da paralan drt farkl p bidonuna datt. Yanl ka
pdan ieri girerek yolu uzattlar. Bilet gielerine ters taraftan
ulam oldular. Espin oktan oraya gelmiti. 405 numaral
yoldan gelmi olmalyd. Aynca yalnz olmalyd. Yannda
kimse yoktu. Ne yannda ne de glgesi saylabilecek kadar ya
knnda. Kprdamadan dikiliyor, terminale kan ana kaplara
bakyordu. Adamn arkasndan yanatlar ve Espin arkasn
dndnde ikiliyle burun burunayd. Reacher, Baldaccinin
kredi kartn kullanarak adet birinci snf uu bileti ald.
/ 64. BOLUM

Uaa binmeye yirmi dakika kala kapya gittiler ve ferah bir


manzaras olan bekleme blmesindeki koltuklara oturdular.
Shrago ortalarda yoktu. Zaten Reacher da onu grmeyi bekle
miyordu. Los Angeles byk bir yerdi ve ulam zordu. nce
bankadan para transferinin fark edilmesi ve sonra Shragoya
haber verilmesi gerekecekti ki adam havaalanna gelebilsin.
Btn bunlar iin yeterince zaman yoktu. Reacher bu yzden
kahvesini iti ve rahatlad. Yolcular uaa alnmaya balad
nda telefonu ald. Konuurken uaktaki yerine oturdu. Di
er tm yolcular da benzer durumdayd.
Arayan Edmondsd ve Virginiadayd. 75. Askeri nzibat
imdi Candice Dayton durumu hakknda beni bilgilendirdi.
Onu hatrlamadm sylemitim.
zr dilerim. Daha az kukucu olmalydm.
Dert etme. Ben de neredeyse inanmaya balamtm.
Crew Scullynin arkadalarn aratrdm.
Ve?
Kara Harp Okulunda yakn olduu bir arkada varm.
Her yere birlikte giderlermi, be farkl kiiye sordum ve hep
sinden de ayn adamn adn aldm.
Kimmi?
452 Lee Child

u anda stihbarat alannda Kurmay Bakan Yardmc


sym .
Bu olur ite.
Gemileri birbirine yakn. Georgetownda birbirilerine
yakn bir yerlerde yayorlar ve ayn kulplere yeler. Hatta
aralannda baz zel kulpler de var.
Zenginler mi?
Baz insanlar gibi sper zengin deiller. Ama eski usul,
rahat bir yaantlar var. Bu tip insanlar bilirsin. Rahat olmak
iin birka milyon yeter.
Adamn ad ne?
Gabriel Montague.
Benzer gemi konusunda haklydn. Gabe ve Crew. Har-
vard yaknnda bir bar ismi gibi. Ya da yz dolara yrtk
prtk kot pantolonlar aldn bir maazann ad.
Bu adamlar, devasa denecek kadar byk hedefler, Reac
her. Adeta dnya stnde gezinen devler. Senin de elinde en
ufak bir kant bile yok.
Bir avukat gibi dnyorsun. Ki benim de u anda bir avu
kata ihtiyacm var. Masum bir adamm. Yapmadm iki eyden
tr beni ieri tktktan sonra yaananlar yznden bam der
de girsin istemiyorum. Kap gitmi olsaydm, tamamen beni
yapmaya zorladktan eye boyun emi olacaktm.
Binba Sullivan o konu zerinde alyor. Btn su-
lamalann kaldmlmasm talep ediyor. Kanunsuz elde edilmi
delilleri kullanacak.
abuk olmasn syle. u anda yan resmi bir eskortla geri
dnyoruz. Reagan Nationalda bir srprizle karlamak iste
miyorum. nnde yaklak alt saat var.
Sylerim.
Hostes, bir anons yaparak kabin kaplarnn kapanmak
zere olduunu ve tm elektronik cihazlarn kapal konuma
Asla Geri Dnme 453

getirilmesi gerektiini belirtti. Reacher hayatnda ilk defa ka


bin memurunun talimatna uydu ve telefonunu kapatp cebine
kaldrd. Uak tyarekete geti ve taksiye balad. Okyanus ze
rinden uarak aa doru yz seksen derecelik bir dn yap
t. Artk yni douya bakyordu. Bir kez daha Santa Monica
sahili zerinden geti ve kara stnde uuuna devam ederek
irtifasm ykseltti. Bylece Kuzey Hollywood, Ventura evre
Yolu, Vineland Bulvar, lokanta ve mavi kapl ev aalarda
bir yerde ve ok ok uzaklarda kald. Neredeyse grnmez
hale gelmilerdi.

Birinci snf koltuklarda kiilik bir sohbet srdrmek hi


kolay deildi. Koltuklar geniti ve bu yzden cam kenarn
da koltuk, koridorun kar tarafnda kalan dier koltuun
ok uzanda kalyordu. Ayrca kabin memurlar da srekli
gelip gidiyor, bitmek tkenmek bilmeyen cretsiz yiyecek
ve iecek ikramn srdryordu. Reacher bu sayede neden
zengin olmann, rahat olmakla zdeletirildiini anlam
oldu. Yine de kiilik bir sohbeti yrtmek zor oluyordu.
Espin nihayet dayanamad ve ayaa kalkp Tum ern koltu
unun kenarna tnedi ve Tumer da cam kenarnda oturan
Reachera doru biraz daha sokuldu. Bylece herkes bir
dierini grebiliyor ve duyabiliyordu. Espin, Morgan iin
bir tutuklama emri kartlmasn istersem, doal olarak bu
szde komplonun kaynann ne olduunu soracaklardr. O
yzden bu uaktan inene kadar bana salam bir hikaye ha-
zrlasanz iyi edersiniz. Ya da bana hibir ey vermezsiniz ve
ben de sizin zel statnz yeniden gzden geiririm, dedi.
Reacher da, ler bu ekilde yrmez, Pete, dedi. Bura
da senaryoya uygun oyuncu seimi yapmyoruz. Yaknda bir
film ekecek de deiliz. Ayrca senin seim yapma hakkn yok.
Sana bir hikaye versek de vermesek de Reagan Nationalda
454 Lee Child

yollarmz ayracaz. Sen de yznde bir glmseme ile bize


el sallayacak ve gle gle diyeceksin. Ya da bacan krld
iin ancak bir kapya yaslanp ayakta durabilecek veya tekerli
sandalyeye oturmak zorunda kalacaksn. Bunlar aramzdaki
ilikinin temel kurallar. Anlatk m?
Ama elimizdeki btn bilgiyi paylayoruz, deil mi?
diye sordu Espin.
Tabii ki. Mesela Yzba Edmonds az evvel Crew
Scullynin ok yakn bir dostu olduunu ve adnn da Gabriel
Montague olduunu syledi.
Hi armadm. Birlikte hazrlk okuluna m gitmiler?
Aa yukar. Her halkarda Kara Harp Okulu kllar.
Kimmi o adam?
stihbaratta Kurmay Bakan Yardmcs.
Zaten kabilecekleri en yksek stat de bu.
Hemen hemen.
Elinde kant var m?
Avukatm, adamlar ak edecek olursak elimizde sfr ka
nt olduu sonucuna vard.
Ama sen bu iki adamn sorumlu olduunu dnyorsun,
yle mi?
Artk evet.
Neden artkT
William Shakespeare. Shakespeare Romeo ve Juliet adn
da bir oyun yazd. tibar bakmndan birbirine benzer iki aile
vard bu oyunda. Bir de anssz aklar. ansszlar nk Juliet
bir Capulet ve Romeo da Montague ailesinden. Bat Yakas
Hikayesindeki Sharks ve Jets aileleri gibi. stersen bir ara fil
mi kiralayp izleyebilirsin.
Yani Montaguenn Romeo lakabn kullandn m d
nyorsun? Bu kadar aptal olabilir mi?
Muhtemelen bunun ok sevimli olduunu dnyordur.
Asla Geri Dnme 455

Ak pembe pantolon misali. Ayrca bizim gibi insanlann Wil-


liam Shakespearein adn dahi duymadna inandna bahse
girerim.y
Avukatn haklym. Elinde sfr kant var.
O pir avukat. Sen deilsin. Sen elinde bozuk para ile hazr
olda duran adamsn. Ya Montague Romeodur ya da deildir.
Yzde elli-yzde elli.
Senin dediin Vegasa gidip mortgage parasn krmzya
yatrmak gibi bir ey.
Teklerde ansn yaver giderse sonu mkemmel olur.
Bunlar Kurmay Bakan Yardmclar, Reacher. Emin ol
mak zorundasn. Attn kurun hedefi vurmal.

Romeo, Julieti arad ve Eve dnyorlar, dedi. Birinci


snftan bilet aldlar. Bu da yzmze inen bir baka to
kat oldu. nk nc bilet 75. Askeri nzibat Birliinden
Espine ait. Bata kiliyi tutuklad zannettim ama sonra d
ndm ve dedim ki, Reacher neden onun iin bir bilet alsn?
Yn deitirdiler. Tam olarak yaptklar bu oldu. Espin artk
onlardan biri.
Juliet, Shrago, havaalanna en az bir saat uzaklkta, dedi.
Acele etmesini syle. American havayolu firmasna ait bir
sonraki uuta yeri hazr.
Reachern ne kadar gerisinde kalacak?
ki saat.
Bu ok uzun bir sre. Elimizde tek adam kald ve o da
olmas gerektii yerde deil. Sanrm kaybediyoruz.
Byle olmas en bandan beri ihtimaller arasndayd.
Kendimizi ne tr bir ie bulatrdmz biliyorduk. Aksilik
olursa ne yapmamz gerektiini de biliyorduk.
Yine de uzunca bir sre hayatta kalmay baardk.
Bu iki saatlik bolukta da hayatta kalmay baaracaz.
456 Lee Child

Hibir ey olmayacak. Binba Tumern du almas gereke


cek. Kadnlarla seyahat etmek etkinlii drr. Sonra da
Shragonun ii biraz olsun kolaylam olacak. kili ortaya
kp bizi aramaya balayacaktr. Bizim onlar aramamza gerek
yok.

Espin, konumann gizlilik derecesine ve kendisinin rahatla


ma aralna bal olarak koridorun dier tarafndaki koltu
una gidiyor ve sonra yeniden Tumern yanna geri geliyor
du. Ne de olsa bir bakasnn koltuunun kenarna tnemek
Baldaccinin parasn dedii kadar konforlu bir uua yak
myordu. Uuun byk ksmnda koltuunda oturdu ve kendi
kendine dnd. Tumer ve Reacher da yle yapt. Fakat pek
baarl olamadlar. Sonra Tumer, Espini geri ard ve adam
yerini alnca, Emin olduumuz bir nokta var, o da lojistik
zinciri, dedi. ki ynl bir tama band var ve hi durmadan
alyor. u anda bo kutu gnderiyor ve dolu kutu getiriyor.
O dolu kutular da her manada kontrole uygun bir ierie sa
hip. zerinde delikler olan barkotlu oraplar gibi. Bunu kabul
ediyorum. Hibir alavere dalavere dnmyor. Fakat biz bir
ey olduunu biliyoruz. Ya o bo kutular, bo deilse? Airet
adamlarnn zeri barkotlu mal almadn biliyoruz. Peki ya
zel olarak kendilerine gnderilen mallan alyorlarsa? Kargo
siparii gibi. Bu yzden Fort Braggdaki o drt adam bu dere
ce nemliydi. Bo olmas gereken kasalan dolduruyorlard.
Espin, Tama bandnn her iki tarafndan da sistem kum
lu, dedi.
Eit derecede paranoyak sistemler mi?
Bunun mmkn olduunu sanmyorum.
Yani bu sylediklerim gerek olabilir mi?
Olabilir.
Ama Reacher, bu adamlar iin ncelikli motivasyon kay-
Asla Geri Dnme 457

nann kr elde etmek olmadm dnyor. Bu durumda


mevzu daha kiisel bir hal alyor. Belki taraf tutuyorlardr.
Belki bir gruju dierine kar silahlandnyorlardr. Belki Af
ganistan kotlusunda uzman olduklarn dnyorlardr. Bu
New Engjandl adamlar kendilerini hep yan ngiliz sayar.
Belki Kuzeybat Cephesindeki eski gnlerini hatrlamlar
dr. Belki ei benzeri olmayan bir tecrbeye sahip olduklarna
inanyorlardr.
Olabilir.
Ama tama band iki tarafl. Bunu hi unutmamalyz.
Geri dnen malzemeler arasna gizlenmi bir eyleri lke ii
ne de alyor olabilirler. Bu da Braggdaki adamlann nemini
kantlar. Gizlice paketlerinden kanp hibir ey olmam gibi
ieri almalar gerekir.
Ne gibi eyler?
Eer ncelikleri kr elde etmek deilse, o zaman kiisel
bir heves olabilir. Sanat ya da ne bileyim... Heykel veya yont
ma eserler olabilir. Talibann paralad eyler. Sekin bir
beyefendi olsan, bu tr eylerden holanabilirdin. Onlarn sa
nat eserleri karsnda verdikleri tepkiler snr tanmaz. Eski
bir heykelin stne kacak bir deer yoktur.
Ne gibi eylerden bahsediyoruz mesela?
ok gizli tutulmas gereken kiisel zevklere sahip iki yal
beyefendi var karmzda. Gizli kalmal nk heyecan duy
duklar nesneler yasad. Ve hatta utan duymalar gereken
trden. Ayn zamanda ok da kazanl. Ben byle bir eyden
bahsettiimizi dnyorum.
Gen kzlar m diyorsun? Gen erkekler mi? Yetimler
mi?
Emal Zadranm bak asndan yakla olaya. Adam her
eyi yzne gzne bulatrm ve ailenin yz karas olmu.
Sonra kendi kendini rehabilite etmi. Kendi topluluu iinde
458 Lee Child

yeniden sayg kazanm. Nasl? Birisi ona bir rol vermi ve o


da saygnlk kazanm. Muhtemelen giriimcilie soyunmu
tur. Bir eyler alp satmak isteyen oldu mu gidecei ilk isim
Zadran olmu. nk doru yerde, doru adamlar tanyor.
oktan balantlarn kurmu bile. Belki nemli balantlar
var, belki de tesadfen bir eyler baarmtr.
Espin, Neyi alp satmaktan bahsediyoruz? diye sordu.
Bunu da D.C.de zeceiz, dedi Reacher. Sen bize is
ter ayakta, ister sandalyede oturarak el sallayp gle gle de
dikten hemen sonra olabilir.

Yolun geri kalannda uyudular. Kabin scakt ve koltuklar ra


hatt. Ayrca hareket halinde olmak iyi gelmiti. Reacher, r
yasnda kz grd ama ryadaki kzn ya daha kkt.
yanda olabilirdi. Zayf deil, tombul bir ocuktu ve zerinde
bugn grd kyafetlerin kkleri vard. Ayakkabsnn
backsz oluuna kadar aynyd. Nerede olduklarn bilmiyor
du ama birlikte bir cadde boyunca yryorlard. Kzn kk
ve yumuak elleri, Reachern dev penesi iinde scackt.
Kk bacaklar da Reachera yetimek iin deli gibi kotu
ruyordu. Reacher, srekli olarak omzunun stnden arkasna
bakyordu. Bir eyler yznden kayglyd ve kzn bir frsat
bulduunda elinden kurtulup backsz spor ayakkablar ile
kap gideceinden endieleniyordu. Sonra kz kucaklayabi
leceini fark etti ve hemen yakalad. Sonsuza dek kucanda
tutabilirdi. nk mis kokulu kk bedeni ty misali hafifti
ve Reachera zerre yk olmuyordu. Birden zerinden bir yk
kalkt ve rahatlad. Rya yava yava sona eriyordu ve Reac
her da yapmas gereken bir ii tam manasyla tamamladn
hissediyordu.
Birden basn deiti ve hostes anons yaparak tepsi blme
lerinin kapal konuma alnmasn ve koltuklarn dikletirilme
Asla Geri Dnme 459

sini istedi. Espin, koridorun kar tarafna bakt ve ReacherTa


Tumern da kendisine bakmakta olduunu grd. Artk bo
zuk parasn}'havaya frlatmt. Adam karar veriyordu. Bir es
kort mu olcak, yoksa operasyonun bana m geecekti? Yan
yanya djye dnd Reacher. Dnyadaki dier her ey gibi
yzde elli-yzde elli.
Van pistine yaklamaya baladklarnda uak birden ar
ve sessiz bir hale brnd. Kabin ekibi yerlerine geti ve ini
tamamlandnda herkes telefonlarn at. Reacher da Bin
ba Sullivann kendisine sesli bir mesaj braktn grd.
Bir saat olmutu mesaj geleli. Sesli mesaj dinledi ve arkadan
radyo sesleri geldiini duydu. Binba mesajnda yle sy
lyordu: Her iki sahte sulama yznden sana kar hibir
giriimde bulunulmayacak. imdilik aklandn. Fakat Binba
Tumer hl bir kaak statsnde. Onun durumunda hibir de
iiklik olmad. Uanz indii andan itibaren her ey batan
balayacak. Sen de sua yardm ve yataklk etmekle sulana
caksn. ok ciddi bir suta, suluya yardmc olmaktan t
r ban derde girecek. Tabii kendisini havaalannda brakp
yanndan ayrlma seeneine de sahipsin. Ki ben de avukatn
olarak yle yapman tavsiye ederim.
Reacher mesaj sildi ve Edmonds arad. Avukat hemen
yantlad ve Reacher da, Scully ve Montague, yedi yl nce
neredeymi? diye sordu.
Bulmaya alrm, diye yantlad Edmonds.
Sonra yolcular uaktan inmeye balad ve ReacherTa Tur-
ner iin zme ulama ya da yeniden sulu durumuna dme
ikileminde geriye saym balad.
65. BLM

Uaa nce binenler, ayrlrken de ilk srada yer alyordu ve


k kapsna kadar ilerlediler. Fakat kap henz almamt.
Saatlerini ayarladlar ve u anda Dou Yakasnda saat epey
ilerlemi olmalyd. Reacher kapy itti ve etrafna baknd.
Havaalan giri kapsnda kk bir kalabalk vard. Durum
Long Beachteki kadar kt deildi. Gizli grevde tebdil-i k
yafet dolaan sadece on kadar Askeri nzibat ve on da FBI aja
n gelmi olmalyd ve her iki ekip de sadece ilk otuz metrelik
alana konulanm olmallard. Reacher kapy tuttu ve nce
Espin kt. Reacher, Espini dikkatle izliyordu. Ama Espin
zellikle bililerini aryor gibi deildi. Kimseyle gz temas
kurmad ya da herhangi bir anlama gelebilecek el iareti veya
jestte bulunmad. Sradan bir vatanda gibi kalabalklarn ara
sndan ilerledi gitti. Reacher ve Tumer da peinden gidiyordu.
Bir dakika sonra daha aklk bir alanda yeniden bir araya gel
diler. Valizlerin teslim edildii blmeye kan koridordalard.
Reacher, Sen devam et, dedi. Biz burada kalacaz.
Neden? diye sordu Espin.
Gvenliin dier tarafna adamlarn yerletirmi olabi
lirsin.
Adam filan yok.
Asla Geri Dnme 461

Yine de burada kalacaz.


Neden?
Taktikel gerekelerle.
Size ^irni drt saat veriyorum.
Biz/asla bulamazsn.
Los Angelesta buldum. u anda da tuzak filan kurmuyo
rum. htiya olursa sizi nerede bulacam biliyorum.
Morgan konusuna odaklansan iyi olur.
Yirmi drt saat, dedi Espin ve yryerek uzaklat.
Reacher ve Tumer adamn gidiini izledi. Reacher, Hadi,
gidip kahve ielim, dedi.
Tumer da, Burada m kalacaz? diye sordu.
Reacher, gelen uular panosuna bakt ve Bylesi daha
mantkl, dedi. ki saat sonra American havayolunun ua
gelecek. Shrago da muhtemelen o uakta. Uan kapsndan
kt andan gvenlii geene kadar silahsz olacak. Ona kar
bir hamlede bulunacaksak, buras en ideali.
Hamlede bulunacak myz peki?
Hayr ama Espinin akimda byle bir fikir olusun isti
yorum. Belki bir saat sonra bize verdii szden vazgeer. O
zaman da bizim hl havaalannda olduumuzu dnr. Ama
biz burada olmayacaz. Elimize birer bardak kahve alacaz
ve onun peinden gideceiz.

Reacherm deneyimlerine gre Washington D.C.deki her


baarl mekann olmazsa olmaz bir ortak zellii vardr. O
da, hepsinde gvenli bir harekat ss olmasdr. Fakat bu tip
yerler nakit deme kabul etmez. Ortalama ve zeri her trl
otelde deme kredi kart ile yaplr. Bu durumda ya Margaret
Vegann kart ile deme yaplmas gerekecekti ya da Gabriel
Montagueye konakladklar yerin adresini aka ulatracak
lard. Tumer, adreslerini ak etmekten yanayd. Bu sayede
462 Lee Child

Shrago yanlarna gelebilir ve kendisiyle orackta hesaplaabi-


lirlerdi. Fakat Reacher bu fikre katlmad.
Neden? diye sordu Tumer.
Shragoyu bizim olduumuz yere yollarlarsa, adam orta
dan kaybolur ve onlar da adamn bana ne geldiini gayet net
anlam olur.
Doal olarak.
Ona ne olduunu bilsinler istemiyorum. Belirsiz bir du
rumla kar karya kalmalarn istiyorum. Hem de mmkn
olduunca uzun bir sre. Bir eyi de bilmesinler istiyorum.
Bolukta kalsnlar ve bir iaret bulabilmek iin nafile umutlara
kaplsnlar.
te bu yzden orduda daha ok kadn subaya ihtiya var.
Bizim iin kazanmak yeterli. Sizde ise kar tarafn kaybetti
ini onlarn gzne sokma abas var.
Cep telefonlarn ak tutmalarn istiyorum. Hepsi bu.
Olan bitenin doruluunu kantlamak iin tek ansmz bu ola
bilir. Adamlar bulmann tek yolu bu olabilir. Shrago bilinmez
bir yerlere gidip ortadan kaybolmak ve biz de onun telefonun
daki numaralan almalyz. Sonra avu Leach baka birtakm
arkadatan ile iletiime gemeli ve adamlar Shragodan umu
du kesip telefonlann kapatana kadar onlann nerede oldukla-
nm renmeliyiz.
Beyaz Saray manzaral gzel bir otelin on ikinci katnda,
Margaret Veganm kartyla bir oda tuttular. Odada ihtiya duy-
duklan her ey vard. Hatta ihtiya duymadktan da bir sr
ey vard. Tumer, yeni kyafetler almak istiyordu ama gece
yans olmutu ve hibir yer ak deildi. Uzun ve ar ar bir
du ald. Sonra kaln ve yumuak bornoza sannp kt. Birlik
te oturup zamann gemesini beklediler. Shragonun uann
inmesine yirmi dakika kala nehrin kar kysna geeceklerdi.
Zaman yaklatka giyindiler ve odadan ktlar.
Asla Geri Dnme 463

Romeo, Julieti arad ve Tumer kendi bana alveri


yapmak isteyebilir diye Margaret Vegann kredi kartn izli
yordum ve bu g$ce o kartla bir otel odas tuttuklarn grdm.
telefonu iki dakika iinde alm

Ona syle, hemen bir taksiye binip otele gitsin.

Shragonun terminalden ktn grdler. Yirmi metre tede


bir taksidelerdi. Taksi 4,5 metre uzunluunda ve 1,80 metre
geniliindeydi ama grnmezdi. Havaalan taksisiydi. Shra
go fark etmedi bile. O da taksi kuyruuna girmi ve srann
kendisine gelmesini bekliyordu.
te adam bu, dedi Reacher.
Grdm, dedi taksi ofr. Taksimetre otelden bu yana
alyordu. Bir de yz dolarlk bahi alacakt. Ve tabii srf
elencesine yz dolar daha vereceklerdi kendisine. Anlama
lar byleydi. Ne de olsa para onlarn deildi.
ofr yavaa cepten kt ve Shragonun taksisinden elli
metre kadar geride kald. Adamn bindii taksi ehrin gbe
ine gidiyordu. Kprden geip 14. Caddeye kt. Oradan
Antm yanma gidip Federal gen denen blgeyi geti. Son
ra da New York Bulvann geip durdu.
Shrago taksiden indi.
Taksi uzaklat.
Lafayette Meydanna yaknlard. O meydan da tam Beyaz
Sarayn nyd. Yine de aralarnda rahat bir iki blok vard.
Hl 14. Cadde zerindelerdi. Buras neresi? diye sordu
Tumer.
Grne gre hibir yer, dedi Reacher. nk Shrago
yrmeye balad. 14. Cadde zerinden kuzeye gidiyordu ve
H Caddesinin kesine kacakt.
Sola dnd.
464 Lee Child

Reacher, Billy Bobun paras ile taksiciye borcunu dedi


ve toplamda para st dahil yz dolar harcam oldu. kili
taksiden indi ve hzlanarak ayn keye ulat. Shrago oktan
ikinci bloa ulamt. Hzl gidiyordu. Lafayette MeydanTna
ulamak zereydi. O durumda sol tarafnda bakabilecei hi
bir yer kalmayacakt. En azndan karanlkta bir ey gremez
di. Grp grecei her ey sa tarafmdayd.
Bizim otele gidiyor, dedi Tumer. Yryerek gidiyor
ki taksici onu nerede braktn hatrlamasn. Montague,
Veganm kartn da izliyormu.
Uak biletini dediimiz gnden beri. Zeki adamm. Bizi
takibe her koldan devam etmi.
Bu da senin stratejini az da olsa etkiliyor.
Hibir plan dmanla ilk karlama sonras hayatta kal
may baaramamtr.
Onlar geride kald ama Shrago beklemedi. Doruca otele
girdi. zmesi gereken nemli ileri olan megul bir adam
havas taknmt. Role girmiti.
Yeni bir plann var m? diye sordu Tumer.
Otelde deiliz. O da bunu fark edecektir. Sonra da yeni
den dar kacaktr.
Ve?
Cep telefonlaryla ilgili ilk plan beenmi miydin?
Olduka iyiydi.
Shrago bizi bu dertten kurtarabilir. Bizim otelde olmad
mz anlaynca hemen patronunu arayabilir. Annda geribil
dirim. Belki patronu hemen haber vermesini istemitir. Durum
ne olursa olsun, otelden sonra yapmas gereken iler ne seni
ne de beni ilgilendirir. Biz otelde deildik. Verecei bilgi bu
olacak. Bylece o ikisi bir bilinmeze decek.
Tabii Shrago ararsa.
Yzde elli-yzde elli. Ya arar ya da aramaz.
Asla Geri Dnme 465

Aradn renebilirsek, hangi yzdelik dilimde olduu


muzu bilebiliriz.
Otelden telefonla konuarak kabilir.
B^lki de bizim bo kalan odamzdan arama yapar.
Xzde elli-yzde elli. Ya grrz ya da grmeyiz. Ya bili
riz ya da tahmin ederiz.
Parkn glge ve karanlk kelerinde beklediler. Saat 02:00
olmak zereydi. Hava durumu da deimemiti. Souk ve
nemliydi. Reacher, kzn backsz spor ayakkablarn dn
d. Sradan ayakkablar deildi. Sonra otel gvenliini, gece
vardiyasn, sahte kimlikleri, kayt yaptrlmasn, odaya tele
fon almasn ve giri kart ile st kata k canlandrd g
znde. Hepsi toplamda on dakika kadar sryordu.
Dokuz dakika gemiti.
Shrago kapdan dar kt.
Elinde telefon yoktu.
Tumer, Yaz m, tura m Reacher? dedi.
Reacher, gizlendii karanlktan kt ve avu Shrago,
dedi. Buraya gelmeni istiyorum. Sana verecek son dakika
haberlerim var.
66. BLM

Shrago hi kprdamad. H Caddesinin kaldrmnda, olduu


gibi durdu. Reacher tam karsndayd ve dier kaldrmdayd.
Ortalk sessizdi. Saat 02:00d. Resmi binalarn ok olduu bir
ehirdelerdi. Reacher, avu Shrago, dedi. Sana vereceim
haber u ki, u andan itibaren ansna ksenler olarak bilinen
demografik gruba dahil olmu bulunuyorsun. nk kazana
mayacaksn. ok yaklatk. kimizi birden u anda burada alt
edemezsen, bittin. Bu caddede, hemen imdi. Ki yapamaya
caksn. nk yapamazsn. nk yeterince iyi deilsin. Bu
gece dl evine gtremeyeceksin. Yapman gereken iyi bir
hasar tespit almas. Elinden bir tek bu gelir artk. Bildiin
her eyi bir kada yaz.
Shrago yant vermedi.
Reacher, Ya da yaz yazmak tarzm deil dersen, bir ses
kayt cihaz bulalm ve bildiin her eyi tek tek anlat. yle ya
da byle hikayeni anlattracaklar. Sonras da byk bir skandal
olacak. Sorulan soran yalnzca ordu olmayacak. Senatodan
komiteler de devreye girecek. Sen bu tarafa geersen, ilk giren
ilk kar kural ile rahat edersin. Kahraman bile olabilirsin. O
adam olmal ve taraf deitirmelisin, Shrago.
Shrago hibir ey sylemedi.
Asla Geri Dnme 467

Bu iin bandaki adamlann kim olduunu bilmediini sy


leyebilirsin. Bylesi daha az stresli olur. Sana inanrlar da. Onun
yerine Morgan zerice odaklanrsn. Moorcroftu nasl kanp
d\ rsin. Bunlan bayla bayla dinlerler.

Sadece iki seenein var, avu. Kaabilir ya da cadde


nin bu tarafna geebilirsin. Kamak size bir ey kazandrmaz.
Bugn yakalayamazsak, sizi yarm yakalarz. O yzden kar
dan karya gemek en iyi zm. Zaten gemek zorundasn.
Ya bizimle el skacak ya da bizi alt edeceksin.
Shrago kardan karya geti. Bulunduu kaldrmdan
indi, yrd, yoldaki eritler zerinden geti ki bu, arabayla
ksack bir mesafe olurdu. Fakat bir yaya iin geni bir yoldu.
Reacher adamn her admn izledi. Gzleri, omuzlan, elle
ri... Btn olarak bakldnda, bir tr Broadway performan
s sergiliyor gibiydi. I gren bir adam, grev akyla ona
doru ilerliyordu. Aslnda iyi de bir rol kabiliyeti vard. O ka
dar iyiydi ki niyetinin Reacherm uzana gidip nce Tumer
etkisiz hale getirmek ve sonra Reacherla birebir mcadele
ye girimek olduunu apak gsteriyordu. Reacher adamn
niyetini, manyak gibi bakan gzlerinden, gergin ve adrenalin
yznden hafife ne kard omuzlarndan ve durmadan
yumruk yapp at ellerinden anlamt. Harekete gemek
iin sabrszlanyordu.
Reacherm olduu kaldrma kt.
Reacher hibir ey sylemedi. Zorlamad. Shrago her ko
ulda Espin Te konuacakt. Bu konumay ya arabadan inip
dorudan ya da komadan uyannca yapacakt. Seim kendisi
ne aitti. Ne de olsa zgr bir adamd.
Ama zeki deildi. Araba seimini es geip komay tercih
etti. Reacher onu anlayabiliyordu. Beklemeden harekete ge
mek en iyisiydi. Shrago, Reacher sama alarak pozisyon
ald. Tumer, Reachern omzunun arkasnda kalyordu. Reac
her adamn, sol dirsei ile boazna bir darbe indirmek iste
diini dnd. yle olursa eli bota kalacakt ve indirdii
darbenin hemen arkasndan uzanp Tumer kavrayacakt. Sa
eliyle salam bir yumruk atabilirdi. Zor olurdu geri. Kadnn
yznn ortasna vurmas gerekecekti. Kadnn bumu ve belki
de elmack kemikleri krlrd. Gz eperine hasar verebilirdi.
Bilincini yitirir ve beyin sarsnts geirirdi. Kafatasnn ya da
boynunun krlma ihtimali de vard.
Ho, bunlarn hibiri olmayacakt.
nce oyunun kurallarn koyalm, dedi Reacher. Kulak
srmak yok.
Adam yakndan bakldnda inanlmaz grnyordu.
Sokak lambalarndan vuran kta kafas parlyordu ve gz
leri de hafif ieri gk gibiydi. Yzndeki kemikler sert ve
belirgindi. Sanki biri eliyle arpacak olsa, onun kemiklerine
deil kendi eline zarar verecekti. Pantolonunun belini, bir ke
mer vastasyla iyice skmt ve bacaklarnn st ksm balon
gibi imiti. Kemerden st de epey ikindi. Reacherdan
on be ya kadar gen olmalyd. Kaya gibi sert, gen bir bo
ayd. fkesi bir kokuya dnse, bedeninden buram buram
yaylabilirdi. Kulaklarnn i ksm her normal insan gibi hafif
kvrml ve yuvarlakt. Ama d eper denebilecek kenarlan
kesilmiti. Muhtemelen makasla kesilmiti ve ortaya kan
resim, henz pimemi tortellini paralan gibi makarnay an-
dnyordu. Parlakt ve bembeyazd. Altgen denemezdi. Alt
gen olmas iin eklin dzgn olmas gerekiyordu. Alt eit
kenan olan dzgn bir ekil. Shragonun kulaklan geometrik
kayglar gdlmeden kesilmiti. Dzensiz okgenler gibiydi.
Reacher, kz kendi ocuu olsa bu konu zerinde onunla bir
tartma yapmak isteyebileceini dnd. Verdiin bilgi do
ru deilse bu kadar ukala olmann bir anlam yok diyebilirdi.
Asla Geri Dnme 469

Son ansn, avu, dedi. Byk bir karar vermenin imdi


tam sras. Hepimiz Scully, Montague ve Morgan biliyoruz.
Kendini kurtarmann tek yolu konumaya balamak. Bir aske
rin en iyi silh beynidir. Sen de beynini kullanmaya bala. Ka
rarn ne olrsa olsun kolunu kracamdan emin olabilirsin. O
konuda drst olmak isterim. nk Berryville Grilldeki kzn
kolunu acttn. Bu ok uygunsuz bir hareketti. Kadnlarla bir
alp veremediin mi var? Kulaklarn kesenler kadn myd?
Shrago ayaklarn salamca yere bast ve belini fkey
le saa doru krarak biraz geriye yatt. O kadar hzlyd ki
sol kolunu olabildiince savurdu ve hafif geriye yatan bedeni
sokak lambasnn altnda iyice aydnland. Sonraki hamlesi
yine geriye yatmak ve daha hzl ve daha fkeli hareket et
mek oldu. Bu kez sol kolunu zenle hareket ettirdi ve dirse
iyle Reachern boazna vurmay hedefledi. lk kol savurma
hamlesiyle datt dikkatleri bu hamlenin ardndan avantaja
evirip Tumera saldracakt.
Baarl olabilirdi.
Ama Reacher bu hamlenin geleceini biliyordu; o yzden
de Shragonun hamlesinden saliseler sonra harekete geti ve
adamn belden bklp geriye eilme hamlesine kendi bkl-
eil hamlesiyle karlk verdi. Koordineli hareket eden iki
dans gibilerdi. Reachern iri sa yumruu, Shragonun bb
reine isabet edecek kadar aadayd. Reacher, adam eildi
inde bu aya denk deceini hesaplamt. Reacher, adam
harekete geiren duygunun ne olduunu zmeye alyordu.
Ne kadar kulaklar, ne kadar Scully ve Montague ile ilgili
olabilir konusunda kafa yoruyordu. nk hangisine daha tut
kuyla takntlysa, savunmasn da ona gre derinletirecekti.
Sonunda harekete geiren duygunun daha ok kulaklar ile
ilikili olduu kararna vard. Ama krl ve rahat iinin de bu
tetikleyici duygulardan biri olduunu inkar edemezdi.
470 Lee Child

Shrago, denge noktasna ulat ve hemen ne atlp yum


ruunu bu kez dier taraftan savurdu. Dirsei hedefe ulamak
zereydi ki Reacherm sa yumruu adamn bbreklerine
fel ettirecek trden bir sertlikle indi. Dayanlmaz, ok etkisi
yaratan ve tm vcuda yaylan bir acyd. Shrago sarsld ve
dengesini kaybetti. Koordinasyonu bozuldu. Gvdesi ulu orta
akta kald. Reacher yumruunu at ve biraz rahatlatt. Sonra
sol yumruunu Shragonun boynuyla buluturdu. Tam enesi
nin altna denk gelen yere vurmutu. Hzl ve sert iki yumruk
att. Biri saa, biri sola. Sonra bbree, boyna derken Shrago
iyice sarsld. Sekize kadar sayp adama toparlanmak iin za
man tanmay dnd. Ama Lafayette Meydammn karanlk
bir kesinde dvmek hi de medeni bir spor olmadndan
centilmenlik kurallarna uymaya da gerek yoktu. Reacher bu
nun yerine sokak lambasnn altnda adam batan aya
a szd ve vcudunda sadece bir yerin, yzndeki kemik
lerden daha sert olduu kanaatine vard. O yzden ne atld
ve adama kafa att. Tam burun kprsne. Kendi kafas ne
frlatlan bir bovling topuymu da adamnki de yolun sonun
daki lobutmu gibi davrand. Reacher geri ekildi ve Shrago
bir saniye kadar ayakta kalmay baarsa da dizleri, beyninde
elektriklerin kesildii mesajn ald anda dikey bir ekilde
yere ylverdi. Duvardan atlam da atlad gibi yere d
m gibi duruyordu. Reacher ayan kullanarak adam yz
st yatacak ekilde dndrd ve eilip bileini kavrayarak
kolunu bkt. Kolu geriye doru iyice bklm ve gerilmi
ti. Adam dndrd ayayla dirseini krd. Ceplerini arad
ve bir czdanla telefon buldu. Silah yoktu. nk adam do
ruca havaalanndan geliyordu.
Ayaa kalkp nefesini brakt ve Tumera bakp, Espini
ara, dedi. Gelip bu adam alsn. Tutuklama emri iin ihtiyac
olan her eyin bu adamda sakl olduunu syle.
Asla Geri Dnme 471

Parkn kesinde ve karanlkta beklediler. Shragonun te


lefonu da Rickardnki gibi ucuzdu. Greve zel, n demeli,
ii bittiimde atlacak trden bir aletti. erii de aynyd ama
bu kez nfehberde deil drt isim vard. lk Lozano, Bal-
dacci ye Rickard olarak kaytlyken, drdnc numara sadece
Ev olarak kaydedilmiti.
Arama kayd, Shragonun otelden kmadan iki dakika
nce evi aradn gsteriyordu.
Bizim bo odadan aram, dedi Tumer. Doru tahmin
etmisin. Plann dmanla ilk karlamada hayatta kalmay
baard.
Reacher bayla onaylad ve Adam muhtemelen baka bir
yerleri arasn diye grevlendirdiler, dedi. O yzden hemen
bir telefon grmesi yapmay beklemiyorlardr. En azndan
bir gelime olup da onlara haber vermesi gerekene dek. Muh
temelen sabaha kadar aramazlar. O zaman da biz telefonu a
mayacaz. Bu hareket adamlarn kafasn kartracak ve en
dielenmelerine neden olacak. Shragodan mitlerini kesene
dek on iki saat kazanabiliriz.
Espine bu olay gizli tutmasn syleyelim. Yoksa Mon
tague tutuklamadan haberdar olur. 75. Birliki izlediine emi
nim. Tumer denileni yapt ve Espini ikinci kez arad. Sonra
da avu Leachin cep telefonunu arad. lk seferde yapt
gibi bu iten gnl rzas ile ekilebileceini dair resmi uyar
sn dile getirdi. Leache telefonu kapatp Morgana bu konu
may rapor etmesini tavsiye ediyordu. Fakat Leach ikinci kez
bu tavsiyeyi dinlemedi ve Tumer da ona Shragonun aramak
ta olduu numaray syledi. stihbarat kanallarndan tand
bililerine bu numaray aratrtmasn istedi. Tumern ses to
nundan, Leachin olumlu tepkiler verdii anlalyordu. Re
acher karanla doru bakp glmsedi. Amerikan ordusunun
avular. Onlarn yapamayaca hibir ey yoktu.
472 Lee Child

Parkn dier tarafnda bir araba durdu. Reacher ilk akam


motele atan sedan gibi eskiydi. inden iki adam indi. zer
lerinde pijama benzeri niformalar vard. Shragoyu allarn
arasndan kanp arka koltua yatrdlar. Tabii zorlu bir sre
oldu. Shrago pek de hafif bir adam saylmazd.
Adamlar, arabalarna binip uzaklat. Reacher ve Tumer
makul bir srenin gemesini bekledikten sonra yeniden kar
ya getiler ve otelden ieri girip odalarna kan asansre
bindiler.
/ 67. BLM

Yeniden du aldlar ama bu kez bir tr arnma riteli olarak


yaklatlar olaya. Ayrca bu sayede daha ok havlu kullanma
imkanlar oldu. nk banyoda yaklak krk havlu vard ve
ou, altna girip uyunabilecek kadar byk ve kalnd. Son
ra Leachin aramasn beklediler. Aramann ya ksa bir sre
iinde geleceini ya da hi gelmeyeceini dnyorlard.
nk avuun tandk anda ya doru insanlar ya da bu ie
bulam yanl insanlar yer alyordu. nce Reacherm tele
fonu ald. Arayan Edmondsd. Yedi yl nce Crew Scully,
Personelden Sorumlu Kurmay Bakan Yardmcs olmu. O
tarihten beri grevi deimemi. O zamanlar karargah Ale-
xandriadaym. imdi Personel Dairenin tamam Fort Knox,
Kentuckyde konulanm durumda. Tek bir istisna var, o da
Kurmay Bakan. Onun ofisi Pentagonda. Scully de muhte
melen bu nedenle hl Georgetownda yayor.
Reacher, ok skc bir adama benziyor, dedi.
Ama Montague hi skc deil. Kendisi yedi yl nce Af
ganistandaym. Yurtii stihbarat Hizmetleri iin aba sarf
ediyormu. lkenin genel istihbaratn kastediyorum. Yalnz
ca ordununki deil.
Byk i.
474 Lee Child

Ne demezsin.
Ve?
Elimde kant niteliinde hibir ey yok. Geride tek bir ev
rak brakmamlar.
Ama?
Zadran kaytlardan o karm olmal. Protokol byle i
liyor. Yoksa el bombas karmaktan pheliler arasna giren
hi kimse bizim stihbarattan onay alp da dalardaki gzel
yuvasna sa salim geri dnemez. Daha nce sorduun bir
soru vard ya. Adam neden vurmamlar? nk Montague
vurmamalarn syledi. Sebebi bu. Zadrann Montagueye
borcu byk.
Ya da Zadran, Montagueye byk bir iyilik yapt.
Ne olursa olsun, aralarndaki ilikiyi yedi yl ncesine ka
dar takip edebiliyoruz.
Reacher, Senden Morgann da yedi yl nce nerede oldu
unu aratrman istemeliydim, dedi.
Edmonds da, stememene armtm zaten, diye kar
lk verdi. O yzden inisiyatif aldm. Morgan akas her
yere girip km. Nerede bir boluk olduysa, onu gnderip
boluklar doldurmular. inde bulunduumuz evrenin tesa
dflerle dolu olduu dnlrse, Morganm da daha ziyade
lojistik birliklerindeki boluklar doldurduunu syleyebiliriz.
Sz konusu birliklerin hibiri Iraka sevkiyat yapan birlikler
deil. Hepsi Afganistana alm. Bu da ilerin pek tesadf
olmadn gsteriyor.
Atamalar Scully mi yapm?
Her birini.
Teekkrler, yzba.
imdi hikayenin hangi ksmmdayz?
R^teher soruyu yantlayamadan telefonu kapatmak zorun
da kald^ynk baka bir telefon almaya balad. Tumernki
Asla Geri Dnme 475

deildi. alan Shragonun telefonuydu. Rickardn telefonun


da olduu gibi bunda da lgn ku melodisi vard. Ayn trden
bir telefonch. ifonyerin zerinde yksek tonda ve mekanik
bir oyuncak gibi titreyerek alyordu. Ekranda u uyar k
yordu: Gelen Arama. Ne kadar da gereksiz bir bilgiydi. He
men altnda ise u ifade yazyordu: Ev.
Telefon sekiz kez ald ve sustu.
Reacher hibir ey sylemedi.
Tumer, Bu gerginlik kaynakl bir aramayd, dedi. Bu
kadar basit. Para harcamadk. O yzden bize dair yeni bir ipu
cu yakalamadlar. Shragoya syleyecekleri hibir ey yok.
Gerginlikleri ne kadar srecek merak ediyorum. Geree
ne zaman dnecekler?
nkar harika bir duygudur, dedi Tumer ve pencere kena
rna geip perdeler arasndan dar bakt. Geri dnnce ofi
simi buharla temizleteceim. Morgandan en ufak bir iz kalsn
istemiyorum.
Montague neden Zadranm dalardaki evine dnmesine
msaade etti?
Siyasi nedenler ya da yasal nedenlerden olabilir.
kisi de mmkn. Ama ya baka bir ey varsa?
Ne olabilir bilmiyorum. Adam o zamanlar otuzlu yalar
nn ortasndaym. Be ocuklu bir ailenin en k. ylesi
hiyerarik bir kltrde art arda iki darbe almak gibi bir durum.
stelik bir de yz karas ilan ediliyor. Bu da nc darbe.
Adamn ne stats ne de deeri var. Akas bilinen hibir
yetenei de yok. Kimsenin bir numaral adam olamam. B
tn bunlar da ne gndz vardiyas ilerinde ne de torpilli i
koularnda onun personele dahil edilmesini salayacak va
sflar deil.
Shragonun telefonu tekrar ald. Ayn melodi, ayn titre
im ve ekranda ayn szler. Sekiz kez ald ve sustu.
476 Lee Child

Juliet odaya geri dnd ve kanepeye oturdu. Bir metre te


sindeki dier kanepede oturmakta olan Romeo, Ee? dedi.
Juliet de, ki kez denedim, diye yantlad.
inden ne geiyor?
Megul olabilir. Reachern yz metre yaknndaysa tele
fonunu sessize alm olabilir. Bence o yzden duymuyor.
Daha ne kadar sre o mesafeden takip edecek?
Teorik adan bakldnda saatler srebilir.
O zaman aramasn bekleyeceiz.
Sanrm yle olacak.
Aramadn varsayarsak?
O zaman bittik demektir, dedi Romeo. Derin bir nefes
ald ve ar ar verdi. Kazansak da kaybetsek de gzel bir
macerayd, dedi.

Shragonun telefonu sustuktan bir dakika sonra Tumern te


lefonu ald. Tumer, telefonun hoparlrn at ve kar ta
raftan Leach, Telefon muhtemelen Wal-Marttan alnma, n
demeli bir hatta sahip, dedi. Eer nakit para ile alndysa
izlenmesi ancak kz kardeimin eski kocasnn izini srmek
kadar mmkn olabilir.
Hibir detay yok mu? diye sordu Tumer.
ok var. Bilmediimiz tek ey sahibinin kim olduu. Di
er her eyi grebiliriz. O telefon aktif hale geldiinden bu
yana sadece iki numaray aram. Onu da arayan sadece iki
numara olmu. Ayn iki numaradan bahsediyomz bu arada.
Arama dalm eit mi?
Bir hayli dengesiz.
Kimden yana?
Leach bir numara okudu ve bu numara Shragonunki deildi.
Romeo olmal, dedi. avu, imdi de bu numaray ara
trman istiyoruz.
Asla Geri Dnme 477

oktan aratrdm bile, binba. Ayn durum sz konusu.


Wal-Marttan alnma n demeli bir hat. Fakat bu daha da yal
nz. Sadeyce bir numara aram ve o da sadece bir numaray
aram. yKategorilendirilmi bir iletiim a var. Simsarlk ve
disiplinleri benim iin rnek dzeydedir. ok zeki insanlarla
ba ediyorsunuz. Serbest konumak iin msaade var m?
Tabii ki, dedi Tumer.
ok dikkatli ilerlemelisiniz. ncelikle biraz kendinizi to
parlamalsnz.
Ne manada?
lk adamn arad dier numara, Beyaz Sarayn iki blok
kuzeyinde ve u anda sabit duran bir telefon hattna ait. Tah
minime gre haval bir otelde kalyorsunuz ve kt adamlar
ya sizin binay izliyor ya da telefonu oktan onun elinden alp
odanza getirdiniz. Her halkarda unu aklnzdan karma
yn: Ben grebiliyorsam, onlar da grebilir. Tabii ki siz tele
fonu kapatana kadar ki bence bunu yapmay dnmelisiniz.
Sen grebiliyor musun?
Teknoloji harika bir ey.
Dier iki telefonu da grebiliyor musun?
Kesinlikle. u anda onlara bakyorum.
Neredeler?
Birlikte, Georgetownda bir adresteler.
imdi mi? Gerek zamanl m?
u anda yaananlar gryorum ve sistem her on be sani
yede bir yenileniyor.
Gecenin kr bir saati. nsanlarn ou uykudadr.
Aynen.
Scullynin yeri mi, Montaguenn m?
kisinin de deil. Binann ne olduunu bilmiyorum.
68. BLM

Leach trianglasyon, wi-f, gps, hata marjini ve telefonun sa


cepte mi ya da sol cepte mi olduunu bilemeseler de zerinde
telefon olduunu bilmeye yetecek kadar veri toplanabildiine
dair pek ok argmandan bahsetti. Bina ne kadar byk olur
sa, kesin bilgi elde etme ihtimali o kadar artyordu. Leach nis
peten byk bir bina ile karlaacaklar konusunda emin gi
biydi. Adresi tespit etmeyi baarmt ve bilgisayardan binay
aratrp gerek zamanl sokak grntsn almt. Dediine
gre konak denebilecek kadar byk bir ehirli eviymi. Gr
selleri iletti ve grne gre eski tip tula kapl, drt katl ve
haval girii kapsnn yanlarna iki kanatl pencereleri olan bir
binayd. Pencerelerin kanatlar parlak siyah renge boyanmt
ve stlerinde bakrdan lambalar vard. Kapda numara ve bir
de harf vard. Yine kap stnde duran bakr levhada da Kuu
Kk anlamna gelen Dove Cottage yazyordu.
Tumer, LeachTe grmesini srdrrken Reacher da ken
di telefonundan Edmonds arad. Ona sz konusu adresi verdi
ve bir aratrmasn istedi. Vergi dkmleri, isim verisi, arazi
uygulamalar ve baka ne bulabilirse bakp iletmesini istedi.
Edmonds yapabileceini syledi ve sonra telefonu kapatt.
Tumer da LeachTe olan grmesini sonlandnp Reachera
dnd ve Arabamz yok, dedi.
Asla Geri Dnme 479

htiyacmz yok, dedi Reacher. Shragonun yaptn


yapacaz ve yaya olarak gideceiz.
Shragoiun sonu pek iyi olmad.
Biz Sh/ago deiliz. u anda savunmaszlar. Kurmay Ba-
kanlan ver yardmclar bir baloncuk iinde yaar. Kendi ba
larna bir eyler yapal uzun zaman olmutur.
Tereya ba ile kafalarn kesecek misin?
Henz yle bir bam yok. Belki de oda servisinden rica
etmeliyim.
Ben hl Birlik Komutan mym?
Aklndan ne geiyor?
Temiz bir tutuklama olsun istiyorum. Dyerdaki hcrelere
kapatlmalarn ve resmi elbiseleri ile askeri mahkemeye kma
larn istiyorum. Bunlarn hepsi kaytlara gesin istiyorum, Re
acher. Kamuoyu nnde aklanmak istiyorum. Jrinin sylenen
her kelimeyi iitmesini ve yarglarn karar vermesini istiyorum.
Reacher, Temiz bir tutuklama iin muhtemel bir gereke
lazm, dedi.
Tereya bayla kafa kesmek iin de gereke lazm.
Montague neden Zadrann dalardaki evine dnmesine
izin verdi?
Gemii yznden.
Keke onun hakknda daha ok ey bilseydik.
Bilmemiz gereken her eyi reneceiz.
Reacher bayla onaylad bu szleri. 42 yanda, anlamsz
bir kyl; 5 ocuklu bir ailenin en k ve yz karas; iti
barsz; ansn pek ok eyde denedi ama hepsinde baarsz
oldu. Bakla gitsek iimiz daha kolay olurdu, dedi.
Sonra telefonu ald. Edmonds aryordu. abuk oldu, dedi.
abuk olursam bu gece bir saatik de olsa uyurum diye
dndm, dedi yzba.
ok heveslenme. Ne buldun?
480 Lee Child

Dove Cottage, yelik isteyen zel bir kulp. Drt yl nce


alm. yelerin kim olduu gizli.
Drt yl nce mi?
Kantmz yok.
Drt yl nce Morgan, Braggdeydi ve Shragonun etra
fnda bir ekip oluturuyordu.
Aradaki balanty kantlayanlayz.
Scully ve Montague yeler arasnda m?
Gizli bilgi denince ne anlyorsun acaba?
Dedikodu var m?
yelerin hepsinin erkek olduu syleniyor. Aralarnda
politikaclar da varm ama politik bir oluum deilmi. Ordu,
medya, i dnyas... Hepsi oradaym ama hibir anlama ve
i yaplmyormu. Adamlarn hepsi elenmek iin gidiyormu
oraya, hepsi bu. Bazen btn gece orada kalyorlarm.
Ne yapyorlarm?
Kimse bilmiyor.
Nasl ye olabilirsin?
Sadece erkeklere ak bir yerse ye olamam.
Ben nasl ye olurum?
Sanrm davet usulyle. eriden birilerini tanyan birini
tanyor olman lazm.
eride ne yapldn bilen kimse yok mu yani?
D.C.de yzlerce zel kulp var. Kayt tutup takip etmek
mmkn deil.
Teekkr ederim, avukat hanm. Hem de her ey iin,
dedi Reacher. yi i karttnz.
Veda eder gibi konutun.
Olabilir. Olmayabilir de. Yaz tura atmak gibi.

Bulunduklar enlem ve mevsim gsteriyordu ki, gn doma


sna doksan dakika kalmt. htiyatan olan her eyi aldlar,
Asla Geri Dnme 481

apkal bir adam onlan taksiye ald ve cadde boyunca taksiyle


ilerlediler. Taksi 16. Caddenin kuzeyinden Scott Circlea, ora
dan Mss Bulvanndan Duponta ve sonra da P Caddesinin
kars/ndaki parktan geip Georgetowna getirdi. Wisconsin
Bulvarnn kesine kadar gittiler ve orada taksiden indiler.
Taksi uzaklat ve onlar da geldikleri yne geri gidecek ekil
de iki blok yrd. Sola dndler ve hedef noktalanna ynel
diler. Oraya varmaya da iki blok mesafe vard. Kuzey ynn
de yrdke yolun sa cephesinde parann icadmdan bu yana
kurulan en zengin mahallenin yer aldn grdler. Sol tarafta
da yeil ve bo araziler ve bazlarnda da byk malikaneler
grdler. Sadaki konaklar, karanlkta ldyordu ve her biri
gururla yerini alm grkemli ve parlak yaplar olarak ayakta
duruyordu.
Hedef noktalan bu profile uyuyordu.
Ne kkm ama, dedi Tumer.
Uzun, gzel bir evdi ve her eyiyle simetrikti. Sadeydi,
mtevazyd ve gsteriten uzakt. Yine de parlak ve grkem
liydi. Bakrdan plaka ok kkt. Baz pencerelerden k
szlyordu. ounda hl eski dalgal camlardan taklyd.
Bu yzden dandan baknca yumuak ve mum kapl gibi g
rnyordu. Kap, James Madisondan bu yana her seim y
lnda yeniden boyanm gibi duruyordu. Byk bir kapyd ve
salamd. Yapya ok uygundu. Kendi iradesiyle almazsa,
zorla kimsenin amay baaramayaca trden bir kapya ben
ziyordu.
eri girmenin kolay bir yolu yoktu.
Ama onlar da mucize olmasn beklemiyordu ve izleyip
beklemekten yanalard. Byk malikanelerin geni arazileri
bu konuda ok yardmc olmutu. Arazilerin etrafndaki tatan
duvarlar zerindeki demirden parmaklklarn aras, ufak tefek
bir insann zerine oturabilecei kadar geniti. Tumer ufak te
482 Lee Child

fek bir insand ve Reacher da rahatsz koullarda grev yap


maya alkt. Balarnn zerinde plak aa dallarnn st
ste gelmesinden olumu bir rg yap vard. Yaprak yoktu
ve bu yzden de kendilerini gizleyemiyorlard. Ama yine de
bir tr kamuflaj saylrd. Dallar, sokak lambalarnn n
kracak kadar skyd. Pijamalar zerindeki yeni dijital desen
ler gibiydi.
Yar saklanr halde beklediler ve Tumer, Adamlarn nasl
grndn bile bilmiyoruz, dedi. Dar kp yanmzdan
geebilirler. Yeniden Leachi arad ve telefonlarda bir hare
ketlilik olmas durumunda kendisine haber vermesini istedi.
Henz bir hareketlilik olmamt. Hl nlerindeki evdelerdi.
Reacher pencereleri ve kapy izledi. Adamlar oraya elenmek
iin gidiyor. Bazen btn gece orada kalyorlar. Demek ki bi
razdan kmaya balayacaklard. Politikaclarn, askerlerin,
medya mensuplarnn ve iadamlarnn hepsi iin ie gitme
zaman gelmiti. Teker teker sendeleyerek kacaklar ve eve
gidip nlerinde uzanan gne hazr olmak iin kiisel bakmla
rn yapacaklard.
eriden kan ilk adam hi de sendelemiyordu. Kap, gn
doumuna bir saat kala ald ve ieriden takm elbiseli bir
adam kt. Jilet gibi, duunu alm ve temiz, salar taranm,
ayakkablar parlak bir adamd. Dar knca sola dnd ve
kaldrmda ne hzl ne de yava yryerek uzaklat. Rahat
lam gibiydi. Grne gre huzurluydu ve tatmin olmutu.
Hayatndan memnundu. Orta ya biraz gemiti. P Caddesine
yneldi ve elli metre sonra da karanlkta gzden kayboldu.
Reacher farknda olmadan bilinaltnn bir eseri olarak ie
ride zamparalk tr iler dndn tahmin ediyordu. Dan
kacak adamlar da sa ba dank, gzleri kan anana
dnm, kravatlar zlm ve ellerinde alkol ieleri olan
kimseler eklinde hayal etmiti. Ama bu adam, hayal ettii
Asla Geri Dnme 483

nin tam aksiydi. Belki de ieride bir spa iletiliyordu. Belki


o adam btn gece scak ta masaj yaptrmt ya da bir tr
derin doku terapisine girmiti. Her ne ise ona ok iyi geldii
kesindi. Adafm mutluluk ve refahtan adeta ldyordu.
T uhaf/dedi Tumer. Hi de beklediim gibi deildi.
Belki de bir edebiyat kulbdr, dedi Reacher. iir ku
lb olabilir. Orijinal Dove Cottage, William Wordsworthn
yaad evin adyd. ngiliz air. Yalnz bir bulut olarak etrafta
dolatm ve altn nergislere kucak atm gibi bir sr samal
n airi ite. ngilterede kire badanal kk bir evdi. Eng-
lish Lake Blgesindeydi. ok gzel bir yerdi.
Kim btn gece ayakta durup iir okur ki? diye sordu
Tumer.
ok insan bunu yapar. Fakat itiraf etmeliyim ki genelde o
adamdan daha gen olurlar.
Bu sayede kendilerini mi elendirirler?
iir, insanlar derinden tatmin edebilir. Nergisli adam iin
yleydi en azndan. Srtst uzanp uzaklara dalp gitmek ve
senin grdn gzel bir eyi hatrlamaktan bahsediyordu.
Tumer hibir ey sylemedi.
Tennysondan iyidir, dedi Reacher. Bu konuda bana
inansan iyi edersin.
Yirmi dakika daha evi izleyip beklediler. Evin arkasndan
gkyznn aydnlanmakta olduunu gryorlard. Az bir va
kit kalmt. Yeni bir afak ve yeni bir gn. kinci adam kt
dar. lkine benzer durumdayd. Yal, jilet gibi, pembe, k,
huzurlu, derinden tatmin olmu. zerinde stresten, telatan
eser yok. Ne fkeli, ne de utan iinde. lk adamn geldii
tarafa dnd. P Caddesine dom. Sakin, rahat admlarla y
ryordu. Ba dikti ve yznde belli belirsiz bir glmseme
vard. Sanki bu dnyann efendisiydi.
Bekle, dedi Reacher.
484 Lee Child

Ne oldu? diye sordu Tumer.


Montague, dedi Reacher.
Bu kan o muydu? Ama Leach aramad.
Hayr, buras Montaguenn kulb. Ya da Scullyyle bir
likte i yapyorlar ve ortaklar.
Nereden biliyorsun?
simden. Dove Cottage da Romeo gibi bir isim. Bu adam
aslnda ok kt bir istihbarat subay. nk zekasna ok g
veniyor. Aksini yapmak elinde deil.
Nedir elinde olmayan?
Neden Zadrann dalardaki evine dnmesine izin verdi?
Gemii yznden.
Hayr, gemiine ramen. zin vermesinin sebebi,
Zadrann kimlii ile ilgili. Kardeleri ile ilgili. Kardeleri
Zadran affetti ve onu geri ald. Zadran kendi kendini reha-
bilite edip toplumda bir rol stlenmi deildi. Kardeleri onu
rehabilite etti ve ona bir rol verdi. Montague ile anlamalar
nn bir sonucu olarak. Anlamalar da iki tarafl olur, bilirsin.
Ne anlamas?
nsanlar William Wordsworthn kz kardei Dorothy ile
yaadn bilir ama iki kardein sonradan Williamm kars ve
ocuklar ile bir yaam srmeye devam ettiklerini unutur.
ya da drt yl bu ekilde yaam olmallar.
Ne zaman?
ki yz yldan uzun bir sre nce.
Peki, neden imdi bunu konuuyoruz?
Orijinal Dove Cottage, kire badanal kk bir evdi. Yedi
kii iin ok kkt. O yzden tandlar ve yeni bir kirac
geldi.
Kimdi o?
Thomas De Quincey adnda bir adam. Baka bir yazar.
O zamanlar her yer yazar doluydu. Hepsi de arkadat. Ama
Asla Geri Dnme 485

Wordsworth o evde sadece alt yl yaad. De Quincey ise on


bir yl. Bu yzden Dove Cottage, Wordsworthden ok onun
evi saylr. Kaldklar sre bakmndan. Ama insanlar sadece
Worasworth hatrlar. Muhtemelen bunun sebebi kendisinin
o k daha iyi bir air olmasdr.

Ve?
Bekle, dedi Reacher. unu izle.
Kap yeniden ald ve nc adam kt. Gri ama gr sa
lar ok gzel taranmt. Pembe yz temizdi ve tra olmu
tu. zerinde bin dolarlk bir takm elbise vard ve gmlei
yeni yaan kar gibi beyazd. pek kravat zenle taklmt.
Muhtemelen politikacyd. Bir saniye kadar dikildi ve sabahn
temiz havasndan derin bir nefes ekti iine. Sonra yrmeye
balad. Dier ikisi gibi rahat, kaygsz, huzurluydu. Ayn yne
sapt ve P Caddesine ynelip bir sre sonra gzden kayboldu.
Bir sonuca vardn m? dedi Reacher.
Tumer da, Daha nce dndmz gibi, dedi. Kiisel
zevkleri olan sekin ve yal adamlar iin bir mabet.
lkeye giren sevkiyat kasalannda ne var?
Bilmiyorum.
Zadrann kardeleri geimini ne ile salyor?
Aile iftliklerinde alarak.
Ne yetitiriyorlar?
Haha, dedi Tumer.
Aynen. Zadrana da bir rol verdiler. Satclar oldu. nk
zaten belli yerlerde balantlar vard. Senin dediin gibi. Tho-
mas De Quincey ne yazd?
iir mi?
En nl eseri, Bir ngiliz Afyon Tiryakisinin tiraflar adl
otobiyografik kitabyd. On bir yl boyunca Dove Cottageda
yapt tek ey buydu. Gnn gerginliini stnden atyordu.
Sonra da bunun zerine bir an kitab yazd.
486 Lee Child

Tumer, Keke ieri girebilsek, dedi.

Reacher, ngilteredeki orijinal Dove Cottagea gitmiti. Bir


ziyareti esnasnda uramt aslnda. Kapda mze giri c
retini dedi ve alak giri kapsndan ban eerek geti.
Bu kadar kolay olmutu. Fakat yeni Dove Cottagea girmek
bu kadar kolay olmayacakt. Bir eve baskn yapmak Delta
Gcnn ve Amerikan Donanmas zel Kuvvetlerinden
SEALn btn meslek hayatlar boyunca eitimini aldklar
zor bir iti.
Reacher, Kamera gryor musun? diye sordu.
Grmyorum ama kesinlikle bir yerlerde vardr, dedi
Tumer.
Kap zili var m?
Buton yok. Sadece kapnn tokma var. Bu da tabii ki
daha otantik. Belki bu blgede mimari dokuyu korumaya y
nelik kurallar vardr.
O zaman kamera da vardr. nk bu tip evlerde her ka
py tklatana kap almaz. Kim olduunu bilmek gerekir.
Gvenlik ekranlar ve uzaktan kap ama ilevleri olan bir
harekat odas olduu anlam kar buradan. Bu ii de yneten
bir adam vardr. eride gvenlik var mdr?
Uaklar vardr. Koyu renk takm elbiseli ketum adamlar.
Kahya ya da host gibi. Onlar, gvenlik grevini de icra eder.
Tahminimce kameralar kktr. Belki de sadece fiber optik
lensler vardr ve duvarda alan bir delie yerletirilmitir.
Onlardan dzinelerce olabilir. Ki bylesi daha mantkl. Byle
bir yerde birisinin olan bitene gz kulak olmas gerekir.
Dar kanlar deil de ieri girenleri grmemiz lazm.
Sistemin nasl ilediini ancak byle grrz.
Ama gremediler. Kimse ieri girmedi. Kimse de dar
kmad. Ev, son derece ukala bir tavrlar karlarnda duru
Asla Geri Dnme 487

yordu. Ayn klar hl akt. at stnden gnn ilk klar


grnd.
Onjan hi grmedik, dedi Tumer.
Onlar bizim fotoraflarmz grd, dedi Reacher.
izim fotoraflarmz operasyon bandaki adama gs
termiler midir?
yle olmasn umarm. nk bahsettiimiz adam Ame
rikan Ordusunun istihbarattan sorumlu en st dzey adam.
O zaman kap kilitli kalacak, dedi Tumer. Hepsi bu.
Bize bir eye mal olmaz.
Onlara bir tr ikaz gider mi? Yoksa oktan o ikaz aldlar
m?
Srekli tetikte olduklarn biliyorsun. u anda bolua ba-
kyorlardr.
Belki de kadnlan ieri almyorlardr.
Birini aa gnderip bu hususu aklamalar gerekir. Bizi
tanmazlarsa, herhangi birileri gibi davranabiliriz. Grevli
memur filan oluruz. Bizimle konumak zorunda kalrlar.
Tamam, dedi Reacher. Kapy almak bir seenek. Bu
seenei listende ne kadar st sralara koymak istersin?
Ortalara, dedi Tumer.
Be dakika sonra Reacher, Listede hangi maddenin altn
da yer ald? diye sordu.
Sanrm Narkotik ubeyi aramalyz. Ya da Espini. Ya
da 75. Birliki. Ya da Metro Polis DepartmanTn. Ya da hepsi
ni birden. Hatta FBIy da. Onlar da iin finansal yan zerinde
almaya balarlar.
Birlik Komutan sensin.
Ben yasal bir tutuklama olsun istiyorum.
Ben de.
Gerekten mi?
Sen istediin iin istiyorum.
Tek sebebi bu mu?
488 Lee Child

Mmkn olan her durumda yasal tutuklama yaplmasn


dan yanaym. Barbar deilim.
Zaten daha fazla burada kalamayz. Gn aaryor.
Gerekten de yle oldu. Gne klarn sap, evi arkadan
aydnlatarak dodu ve uzun glgeler olumasn salad. Gk
yz masmaviydi. Gzel bir gn olacakt.
Hadi ara, dedi Reacher.
nce kimi?
Leach, diye yantlad Reacher. Koordinasyonu o kursa
daha iyi olur. Yoksa Keystone Polislerine dner mevzu.
Tumer, ceplerindeki telefonlar kard. ki tanelerdi. Biri
kendisinin, dieri de Shragonun. Doru telefonu aldndan
emin olduktan sonra at ve caddeden uzaklaarak aramay
yapt. Arkasndan gne vuruyordu ve gnn tm scakl ile
altn parlakln zerine ekmiti.
Sonra Shragonun telefonu ald. Tatan duvar stnde, de
mir parmaklklarn dibinde. lgn ku melodisi sessize alnm
t ama titreim devam ediyordu. Hem de byk bir cokuyla.
Telefon kendine bir yn semeye alyormuasna kprdan
yordu. Ekranda ayn szler belirdi: Gelen Arama ve Ev.
Telefon sekiz kez ald ve sustu.
afak, dedi Tumer. Elimizdeki iin teslimi adna gzel
bir saat oldu. nceden hazrlk yapm olsalar da, kendi kendi
ne dnyor olsalar da, u anda epey endielenmi olmallar.
Birazdan Shragodan umutlarn kesecekler.
kili bir dakika daha evi izledi ve tam uzaklama niyetine
girdiklerinde st katta bir odada k yand. San bir kt ama
fla gibiydi. Eski usl bir kamera fla gibi. Sonra derinden
gelen iki el silah sesi duydular. Neredeyse e zamanlyd ama
yzde yz senkronik deildi. Biraz orantsz oldu ve ayn si
lahtan km olamazd kurunlar. Daha ziyade e kadar sayp
tetie basmaya karar vermi yal iki adamn iine benziyordu.
t

/ 69. BLM

Uzun ve rktc bir dakika boyunca hibir ey yaanma


d. Sonra siyah kap hzla ald ve ieriden ok sayda adam
kmaya balad. Hepsinin de hazr olma dereceleri farklyd.
Kimisi temizlenmi ve giyinmiken, kimisi ksmen hazrlana-
bilmiti ve st ba hl dank ve dzensizdi. Adamlarn
hepsi de yal ve beyazd. Toplamda sekiz ya da dokuz kiiler
di. Onlarn yan sra yarm dzine kadar niformal gen adam
da ayrld evden. Otel alan gibi duruyorlard. Bir de dier
lerinden farkl olan siyah boazl kazak giymi gen bir bey
kt. Tumer, onun harekat merkezini idare eden adam olabile
ceini dnd. Hepsi de kaldrma knca biraz yavalad ve
kendilerini toparlad. Sonra konu onlar hi ilgilendirmiyor-
mu gibi rahat rahat uzaklatlar. Takm elbiseli adamlardan
biri Reacherm yanndan geti ve yznde Kim, ben mi? der
gibi bir ifade vard.
Reacher ve Tumer evden kan kalabaln arasndan geip
eve yneldi. Siyah kapya gidip, ge kalp sonradan kmaya
alan ve sendeleyen son partinin arasndan geip ieri girdi
ler. Geni ve haval bir giri koridoru karlad onlar. Kolon
yal tarzda, uuk san renkli ve bakr amdanlarla donatlm
bir aland. Saatler, koyu kzl-kahve ahap deme ve George
490 Lee Child

WashingtonTn yal boya bir portresi de dikkat eken dier


unsurlard.
Merdivenlerden yukar ktlar. Merdivenler de bir hayli
geniti ve yumuak bir halyla kaplyd. nce bo bir odadan
ieri baktlar. ki tane k kanepe vard odada ve her birinin
yannda da birer zarif sehpa duruyordu. Sehpalarn zerinde
afyon ien kimselerin ihtiya duyabilecei her trl aksesu
arn en gzel rnekleri yer alyordu. Lambalar, kaseler, uzun
ama ok uzun pipolar. Hepsi de yle bir konumlandnlmt ki
kanepeye yan uzanm bir adam piposuna rahatlkla uzanabi
lecekti. Her yerde yastklar vard. Havaya scak ve cansz bir
arlk kmt.
Bir sonraki odada, Scully ve Montaguenn yan yana uza
nan cansz bedenlerini buldular. kisi de altm ya civarndayd.
Salar gri, dzgn tral ama piyade kkenli generallerin o
unda grlen o elik gibi sert grnmden uzakt. Bu ikisi iin
mutfamdan geldiklerini bilen, iki mutlu adamd. zerlerinde
koyu renk pantolonlar ve saten robdambrlar vard. Pipolan
gmten ve kemikten yaplmt. kisinin de akaklarnda birer
delik almt ve delikleri aan da klfl mermilerdi. Dokuz mi
limetrelikti ve hizmet silahlarndan olan Berettalardan km
t. Barettalar da u anda yerdeydi. akaklarndaki delikler sa
taraflanndayd. Reacher adamlar gznde canlandrd. afak
vakti, szletikleri gibi telefonlaacaklard ama yant gelmemi
ti. Onlar da kararlatrdklar bu sona doru adm attlar. Belki el
skmlard. Sonra da silahlarn balarn dayayp dirseklerini
ap e kadar saymlard.
Dardan siren sesleri gelmeye balad ve evin nne ya
naan arabalardan yz kadar insan kt.

Uyuturucu ile Mcadele Dairesinden bir adam, giriteki ge


ni koridorun hemen yannda bir odada btn hikayeyi anlat
Asla Geri Dnme 491

t. Grne gre Shrago, bildii ne varsa ieri girer girmez


Espine anlatmt. Bu demekti ki Morgan da yarm saat iinde
gzaltn^i alnmt. Morgan da ieri girdikten saniyeler sonra
konumu ve Espin ald bilgiler zerine farkl emniyet
dairesnni arayarak bu baskn planlamt. Fakat be dakika
ge kalmlard.
Ge kalmadnz, dedi Reacher. Buraya dn de gelmi
olsaydnz ayn manzara ile karlaacaktnz. Yukar kimin
kt nemli deildi. Siz, biz ya da herhangi bir biri. Onlar
her durumda gerek bir beyefendi gibi yaamlarna son vere
ceklerdi.
Adam, dnyann drt bir yannda bira yerine kaliteli bir
arap imeyi tercih eden uygar adamlara ynelik Dove Cotta
ge benzeri afyon ime yuvalar kurulduunu syledi. Afyon,
otantik bir rnd ve stlnca buharlayordu. Buhar solunum
yoluyla iine ekildiinde beyefendilere bir haz veriyordu ve
ayn zamanda organik bal kadar tatlyd. Tabii ki orijinal af
yonsa. Kaynandan geliyorsa. Baka bir eylerden alanm,
bir eylerin z karlarak elde edilmi ya da baka bir kar
ma dahil edilmise bir kymeti olmuyordu. Hem de hi. Bin
lerce yldr kirlenmemi, sokaklara dmemi ve deimemi
bir zevk kaynayd. Arkeologlara sorsan Ta Devrinin asln
da iki manaya geldiini sylerler ve uyuturucu alndnda
kafalarn ta kesilmesi deyiminin o alara dayandn iddia
edebilirlerdi.
Kaliteli bir arap gibi, afyon retiminde de bir sr farkl
unsur vard. Toprak ve arazi ok nemliydi. Bunun iin en iyi
koullardan birine Afganlar sahipti. zm balar gibi orada
da dalk blgelerdeki araziler tek tek inceleniyordu. Monta
gue, Zadran kardelerle bir anlamaya varmt. nk onla
rn mallan yksek kaliteydi. Bundan bir marka yarattlar ve
adna Z dediler. Sonra alttan alttan kaliteli bir kaynak bulun
492 Lee Child

duu bilgisi yayld ve Dove Cottage ksa srede byk yelik


oranlarna kavutu. Drt yl boyunca hibir sorun yaanmad.
Sonra Afganistana yolladklar adam her zamanki grme
leri yapmak zere kuzeye doru yola ktnda birileri ta
rafndan grld ve her ey ak edilmi oldu. Onca abaya
ramen, kurduklar dzen bir bir aa kyordu. Espin gel
di ve harcadklar abann ne kadar hatr saylr olduundan
bahsetti. Finansal yapy yarm yamalak inceleyebilmiti ama
sz konusu 100 bin dolann Montaguenn ahsi hesabndan
geldiini belgeleyebilmiti.
Nihayet btn ekipler evde topland. Aralarnda Tumern
kaytlarn tutan avukat Albay John James Temple, Binba He
len Sullivan ve Yzba Tracy Edmonds da vard ki bu iki isim
de hl Reacherm avukatlaryd. Temple, Tumer iin karlan
tutuklama kararn sresiz olarak dondurmutu. Artk zgrd.
Sularndan resmi olarak aklanaca gn bekleyecekti. Sulli
van ve Edmondsn daha byk sorunlar vard. Morgann iin
de bulunduu durum gz nnde bulundurulunca Reachern
orduya geri arlma durumunun hl geerli olup olmadn
dan emin olamyorlard. Bu mevzunun ucu Personelden Sorum
lu Kurmay Bakanlna dayanrd ki iin asl msebbibinin
cansz bedeni u anda st katta boylu boyunca uzanyordu.

Tumer ikisinin de Albay Templen arabas ile geri dnmesini


talep etti ve Reacher kimliini iade ettiinde Albayn fkesi
biraz da olsa yatt. Ortam gergindi. Ama Reacher, Tumer
otele gtrmekte kararlyd. Albay Templen sedan, yaya
olarak gitmekten ok daha iyi bir tercihti. Fakat ikili arabaya
binince otele gitmediler. Grne gre Tumer, Rock Creeke
gideceklerini sylemiti. nk Temple nehrin stnden ge
ip Virginiaya girdi. Eski ta binaya geldiler. Tumern komu
tanlk binasna. Onun karargahna. Ana ssne. Evine. Geri
Asla Geri Dnme 493

dndmde ofisimi buharla temizleteceim. Morgan dan en


ufak bir iz kalsn istemiyorum.
O afida ilerin byle son bulacandan emindi Reacher.
Tmel-, izci olarak kalmaktan memnundu ve iini seviyordu.
Reacher da bir zamanlar onun gibiydi ama bu duygulan sa
dece ksa bir sreliine tamt. O da, 110. Birlikte grev
yaparken. Birlik artk Tumernd.
Oraya vardklarnda sabah olmutu ve herkes grevinin
bandayd. Gece vardiyasndakiler de kalmt. Espin hepsi
ni gelimelerden haberdar etmiti ve onlar da olan biteni ya
kndan izlemiti. Gndz vardiyas mesaiye geldiinde olay
oktan zlmt. Bu yzden de banlar iinde kutlama
lara geilmiti. avu Leach de oradayd. Ve tabii ki karar
gah subay da. Reacher, Tumerm kat st karalamalardan
bahsedip bahsetmeyeceinden emin olamyordu ve akas
merak ediyordu. Muhtemelen bahsetmeyecekti. Aksine adam
terfi ettirebilirdi.
Binaya geldii ilk saat tam bir kutlama ile geti. Yumruk to
kuturarak selamlamalar ve slk alp barmalar, srt svazla
malar ve yer yer srta inen yumruklard kutlama ile kastedilen.
Tumer sonunda ofisine kt ve orada kald. En son ayrld
nokta da burasyd. Elindeki her trl bilgiyi gzden geiriyor
ve her yeri kontrol ediyordu. Reacher, bir sre Leachin yann
da takld. Sonra eski ta basamaklardan aa indi ve uzun bir
yry yapt. Aal yollarn uzad bloklarda sekiz izerek
yryordu. Geri dndnde Tumern hl megul olduunu
grd. O yzden biraz daha LeachTe sohbet etti. Hava karard
ve Tumer elinde arabasnn anahtaryla aa indi.
Hadi, benimle bir gezintiye k, dedi.

Kk krmz spor araba birka gndr almamasna ra


men hi sorun karmad. Bata yksek sesle, boazlar tkan
494 Lee Child

m gibi bir hrlama yapt ama Reacher bunun egzoz susturu


cusunu tasarlayan kii tarafndan bilinli olarak ayarlandn
dnd. Tumer, krmz ve mandal alm st panelden kli
malarn ayarlaryla oynayp scaa getirdi. Sonra da arabann
stn ak brakt.
Radyoda alan bir rock and roll arks gibi, dedi.
Park yerinden kt ve kapya doru srd. Nizamiye ka
psndan kp sola dnd ve otobs gzergahn takip edip
motelin nnden geti. Alveri merkezine gidiyordu. Yunan
tarz, byk menl lokantann nne gelince durdu.
Sana akam yemei smarlayaym m? dedi.
eride her trden insan vard. iftler, aileler, ocuklar. o
cuklarn bazlan kzd ve bazlar da on drt yanda gibiydi.
Tumer pencere kenan bir blmeye oturdu. Yoldan geen oto
bse baktlar ve Reacher, Ben bir dedektifim, o yzden de ne
syleyeceini biliyorum, dedi.
Biliyor musun? diye sordu Tumer.
Hep yar yarya deil midir? Yaz tura atmak gibi.
Bu kadar kolay m?
Bunu dnmeni gerektirecek tek bir ykmlln yok.
Bu konu benimle ilgiliydi, seninle deil. Buraya gelen ben
dim. Sen Gney Dakotaya gelmedin.
Doru. ler byle balad. Emin olamamtm. Ama im
di bir eyler deiti. Uzun zaman nce deiti. Dyerdaki as
keri karakoldaki hcreden itibaren deiti. Temple kenara
ekiyordun ve omzunun zerinden bakp orada beklememi
syledin. Ben de bekledim.
Baka seenein yoktu. Karakoldaydn.
Ve imdi orada deilim.
Anlyorum, dedi Reacher. 110. Birlik daha iyi bir yer.
Ve onu geri kazandm. ylece uzaklap gidemem.
Anlyorum, dedi Reacher yeniden. Ben de kalamam.
Asla Geri Dnme 495

Burada kalamam. Hatta hibir yerde kalamam. O yzden vaz


geen bir tek sen deilsin. kimiz de hayr diyoruz.
llOyBirlik senin eserindi. Belki bylesi kendini iyi his
setmen/ salar.
S/ninle tanmak istedim, dedi Reacher. Hepsi buydu.
Ve tantm da. Grev tamamland.

Yemeklerini yediler ve hesab deyip ceplerinde kalan tm


paray masaya boalttlar. Tumer ilemler iin czdanlar,
kredi kartlarn ve tabii ki Shragonun telefonunu ald. Reac
her da gelecek haftalar iin nakit paray yanma almay tercih
etti. Fakat otuz dolar eksikti. Tumer, otuz dolar Sullivana
geri vereceine sz verdi. Birlikte lokantann otoparkna k
tlar. Hava souk ve nemliydi. Akamn ortas, kn ortas
ve Virginiann kuzeydousundalard. Tembel tembel akan
Potomac Nehri ok da uzaklarnda deildi. Onun tesinde ve
dou ynnde D.C.nin lts vuruyordu bulutlara. Her tr
l iin dnd ve ulusun bakentliini yapan D.C. Son bir
kez ptler ve sarldlar. Birbirlerine ans dilediler ve son
ra Tumer kk krmz arabasna binip uzaklat. Reacher,
onu gzden kaybolana kadar izledi. Sonra cep telefonunu
pe att ve caddenin karsna geip otobs durana kadar
yrd. Duraktaki banka oturdu ve kuzey ynne gitmeye
karar verdi. Gneye gitmeyecekti. Yerleim yerlerinin iine
deil, dna kacakt. Uzaklaacakt. Yalnz bana, otobs
durandaki bankta oturdu.