UJIAN MAC 2017

1. Rajah 1.1 menunjukkan satu penyiasatan tentang gerak balas tumbuhan terhadap
rangsangan.

Rajah 1.1
(a) Nyatakan dua bahagian tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[1 markah]
(b) i. Ramalkan keadaan tumbuhan dalam rajah 1.1 selepas 2 minggu.
_____________________________________________________________________________
[1 markah]
ii. Nyatakan alasan kamu berdasarkan jawapan di 4(b)(i).
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[1 markah]
(c) Satu tumbuhan lain telah diletakkan pada kedudukan seperti rajah 4.2 di bawah. Lakarkan keadaan
tumbuhan selepas 30 hari?

Rajah 1.2

[1 markah]

2. Rajah 2 menunjukkan sejenis buah.

1

apakah pemerhatian yang dapat kamu buat? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ [ 1 markah ] b. Maklumat 2 d. Bakteria ini akan merembeskan asid yang menyebabkan pereputan gigi.UJIAN MAC 2017 Rajah 2 a. Tandakan (√) dua bahan yang menunjukkan sifat alkali. Garam [ 1 markah ] Sisa makanan di dalam mulut menjadi nutrien kepada bakteria untuk membiak. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ [ 1 markah ] c. Cadangkan satu cara lain yang boleh digunakan untuk menguji sifat kimia bahan sekiranya kertas litmus di bilik sains sekolah kamu telah kehabisan. Jika buah pada rajah 2 diuji dengan menggunakan kertas litmus biru. Apakah cara terbaik untuk meneutralkan asid bagi mengatasi masalah pada maklumat 2? 2 .

. Tuliskan dua lagi objek yang mempunyai sifat keapungan seperti cawan plastik......... Satu penyiasatan telah dijalankan oleh Suzila terhadap beberapa objek untuk mengenal pasti objek mengikut sifat keapungannya.) __________________ [ 2 markah ] b.. Bekas . Air ... i....- .- .. Mengapa jarum tenggelam dan cawan plastik terapung ? ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ [ 1 markah ] c.) __________________ iv.. Cawan plastik.UJIAN MAC 2017 Berikan alasan.......... Kelaskan objek-objek tersebut mengikut sifat keapungannya pada rajah 3..- Rajah 3 a.............. 3 ..... jarum..) _______________________ Jarum Cawan plastik iii.. Sifat keapungan bahan.. Cara : __________________________________________________________________________ Alasan: ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ [ 1 markah ] 3............) ______________________ ii... pensel dan paku dimasukkan ke dalam sebuah bekas yang berisi air seperti rajah 3.

perubahan bentuk jirim yang berlaku di P.UJIAN MAC 2017 i. 4 . Rajah 4.) _______________________________________________________________________ ii. _________________________________________________________ [1 markah] (c) Air sangat penting kepada manusia. i. Rajah 4.1 di bawah menunjukkan kejadian awan dan hujan. haiwan dan tumbuhan. Beri satu contoh kesan yang berlaku sekiranya bekalan air di dunia ini berkurangan. Apakah kegunaan air ? _________________________________________________________ _________________________________________________________ [1 markah] ii.)______________________________________________________________________ _ [ 2 markah ] 4.1 (a) Nyatakan keadaan titisan air hujan. _______________________________________________________________ [1 markah] (b) Namakan: i. proses perubahan jirim yang berlaku di P. _________________________________________________________ [1 markah] ii.

Mengapakah manusia perlu mencipta alat-alat teknologi? _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ [ 1 markah ] c. Rajah 5 menunjukkan dua jenis alat teknologi ciptaan manusia. Nyatakan bidang penciptaan yang ditunjukkan pada rajah 5. Padankan maklumat di bawah dengan alat ciptaan yang tepat. Nyatakan satu ciptaan yang boleh mengancam nyawa manusia.UJIAN MAC 2017 _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ [1 markah] 5. ______________________________________________________________________________ _ [ 1 markah ] b. Rajah 5 a. ________________________________________________________________________________ [ 1 markah ] 5 . Binokular Makluma t Tidak dapat melihat objek yang Kalkulator jauh di angkasa Teleskop Tidak dapat mengira dengan pantas [ 2 markah ] d.

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ [ 1 markah ] c. b.1 menunjukkan aktiviti tentang satu bentuk tenaga. Nyatakan lapan planet dalam sistem suria mengikut tertib. Rajah 6 [ 2 markah ] a. 6 . Berdasarkan maklumat di atas. Lengkapkan maklumat pada rajah 6. Mengapa planet-planet itu tidak berlanggar antara satu sama lain? ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ [ 1 markah ] Planet Zuhrah mengambil masa yang lebih singkat mengorbit Matahari berbanding planet Zuhal. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ [ 1 markah ] 7. berikan inferens yang sesuai untuk menerangkan situasi tersebut. d. Planet-planet yang kamu nyatakan di (b) beredar mengelilingi Matahari pada masa yang sama. Rajah 6 menunjukkan grafik tentang sistem suria.UJIAN MAC 2017 6. Rajah 7.

1. Tandakan ( √ ) bentuk tenaga yang terlibat pada rajah 7.UJIAN MAC 2017 Rajah 7.1 a. Tandakan (√ ) pada kotak yang di bawah. ______________________________________________________________________________ ii. Ziman mengayuh basikal Kincir angin yang dengan laju sedang ditiup angin Thomas sedang berada Chan sedang menarik anak di atas papan gelongsor panah sebelum dilepaskan [ 2 markah ] b. Berikan definisi sumber tenaga tidak boleh baharu. ______________________________________________________________________________ [ 2 markah ] 7 . ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ [ 1 markah ] d. Apakah dua contoh sumber tenaga yang dinyatakan di (c) ? i.1 ? Tenaga Keupayaaan Tenaga Kinetik [ 1 markah ] c. Terdapat hanya dua aktiviti di bawah yang sama dengan aktiviti pada rajah 7.

Padankan maklumat berikut dengan pemboleh ubah yang betul dalam penyiasatan ini. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ [ 1 markah ] c. Rajah 8 menunjukkan tiga bongkah kayu yang berbeza ketinggian diletakkan di atas sekeping kadbod. Bongkah kayu P Q R Masa bongkah kayu tumbang (saat) 5 15 10 a. masa bongkah-bongkah itu tumbang direkodkan dalam jadual di bawah. Pemboleh ubah Maklumat Ketinggian Pemboleh ubah bongkah manipulasi Pemboleh ubah bergerak balas Masa bongkah kayu tumbang Pemboleh ubah malar . Berikan sebab (inferens) berdasarkan jawapan kamu di (a).[ 2 markah ] 8 . Bongkah P Bongkah Q Bongkah R Rajah 8 Kadbod itu diangkat perlahan-lahan pada satu hujungnya sehingga semua bongkah itu tumbang. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ [ 1 markah ] b.UJIAN MAC 2017 8.

UJIAN MAC 2017 d. Berdasarkan maklumat di atas. bina satu carta palang yang sesuai [ 2 markah} SOALAN TAMAT 9 .