BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN …2016…
NAMA PYD MOHD FIKRI BIN AZMAN
NO.K.P. 810123-01-5363
JANTINA LELAKI
JAWATAN GURU PENOLONG

BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA

1 Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan Pendidikan Jasmani Tahun 6.

2 Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan Pendidikan Kesihatan Tahun 6.

3 Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan Reka Bentuk Teknologi Tahun 6.
Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan Teknologi Maklumat Komunikasi
4
Tahun 6.

5 Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan Sejarah Tahun 6.

6 Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan Pendidikan Jasmani Tahun 5.

7 Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan Pendidikan Kesihatan Tahun 5.

8 Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan Reka Bentuk Teknologi Tahun 4.
Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan Teknologi Maklumat Komunikasi
9
Tahun 4.
Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) 10 Menyediakan 1 rancangan pelajaran tahunan Bahasa Inggeris Tahun 3.
Menyediakan 5 rancangan pelajaran harian Bahasa Inggeris tahun 3 setiap
11
minggu.
12 Menyediakan 1 rancangan pelajaran harian Sejarah tahun 6 setiap minggu.
Menyediakan 1 rancangan pelajaran harian Reka Bentuk Teknologi tahun 6 setiap
13
minggu.
Menyediakan 1 rancangan pelajaran harian Teknologi Maklumat Komunikasi tahun
14
6 setiap minggu.
Menyediakan 1 rancangan pelajaran harian Reka Bentuk Teknologi tahun 4 setiap
15
minggu.
Menyediakan 1 rancangan pelajaran harian Teknologi Maklumat Komunikasi tahun
16
4 setiap minggu.
Menyediakan 1 rancangan pelajaran harian Pendidikan Jasmani tahun 5 setiap
17
minggu.
Menyediakan 1 rancangan pelajaran harian Pendidikan Jasmani tahun 6 setiap
18
minggu.
Menyediakan 1 rancangan pelajaran harian Pendidikan Kesihatan tahun 5 setiap
19
minggu.
Menyediakan 1 rancangan pelajaran harian Pendidikan Kesihatan tahun 6 setiap
20
minggu.
Kurikulum 15 Melaksanakan PdP yang bersesuaian mengikut teknik dan strategi yang sesuai.
Memberi komitmen yang sepenuhnya dalam merancang dan menyediakan Bahan
Bantu Belajar (BBB) yang berseuaian.

Memberi komitmen yang sepenuhnya dalam menjalankan tugas MP BI Thn
3,PJ&PK Thn 5 dan Thn 6, PJ&PK Thn 5dan 6,Sejarah Thn 6,

16 Melaksanakan tugas sebagai SUP UPSR.

Menggalakkan kehadiran murid ke perjumpaan Rumah Sukan pada hari yang 27 telah ditetapkan-Penolong Setiausaha Sukan.PJ&PK.ABD RAHMAN BIN MOHAMED SORI PP2 EN. Mengadakan Program Pendidikan Pencegahan Antidadah (PPDa) peringkat HEM 21 sekolah bagi memberi kesedaran kepada semua mengenai bahaya penggunaan dadah Memastikan murid-murid yang menghadapi masalah dapat diatasi dengan sesi 22 kaunseling Menggalakkan kehadiran murid ke perjumpaan permainan bola sepak pada setiap 23 hari Rabu minggu kedua. Menggalakkan kehadiran murid ke perjumpaan Persatuan Matematik pada setiap 26 hari Rabu minggu ketiga.Bahasa 19 Inggeris dilaksanakan mengikut kertas kerja yang dirancang. 18 Melaksanakan tugas sebagai Setiausaha Panitia RBT&TMK. 17 Melaksanakan tugas sebagai KP PJ&PK. Menggalakkan kehadiran murid ke perjumpaan permainan bola tampar pada setiap 24 hari Rabu minggu kedua Kokurikulum Menggalakkan kehadiran murid ke perjumpaan unit beruniform iaitu Bulan Sabit 25 Merah Malaysia peringkat Sekolah pada setiap hari Rabu minggu pertama. TMK&RBT. BILANGAN SASARAN YANG DINILAI JUMLAH MARKAH PENCAPAIAN SKOR PENILAIAN PERTAMA PP1 EN.MOHD FIKRI BIN AZMAN . Memastikan program dan aktiviti Panitia Sejarah.ROHADI BIN KAMALUDIN PYD EN. Sumbangan luar 28 Memastikan Program SRS Kampung Simpang Kalang berjalan lancar. Memastikan Bilik Rawatan dan Kesihatan Murid dalam keadaan baik dan boleh 20 digunakan.

NGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI RIAN PENDIDIKAN MALAYSIA EBERHASILAN TAHUN …2016……………… GRED JAWATAN DG 44 SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP TERSANG SATU. TEMPAT BERTUGAS RAUB. PAHANG MELEBIHI PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR CATATAN SASARAN .

ABD RAHMAN BIN MOHAMED SORI EN. 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! PENILAIAN AKHIR EN.ROHADI BIN KAMALUDIN EN.MOHD FIKRI BIN AZMAN .