RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 , SMK SULTAN IBRAHIM

Minggu/ Tajuk / Bidang Catatan /Tarikh
Tarikh Objektif /Kemahiran Hasil Pembelajaran yang dihasratkan
Pembelajaran pelaksanaan sebenar

M1 1.NOMBOR 1.1 Melaksanakan pengiraan i. Mendarab integer
BERARAH yang melibatkan pendaraban ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban
1.1.17 dan pembahagian integer integer.
– 1.NOMBOR untuk menyelesaikan masalah. iii. Membahagi integer
5.1.17 BERARAH iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian
integer
1.2 Melaksanakan pengiraan
yang melibatkan operasi Band 1 : Mengenal pasti nombor dengan betul.
bergabung bagi penambahan,
penolakan, pendaraban dan i. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi
pembahagian integer untuk bergabung bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan
menyelesaikan masalah pembahagian integer.
 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung
bagi penambahan, penolakan, pendaraban dan
M2 1.3.Melanjutkan konsep i. Membanding dan menyusun pecahan
integer kepada pecahan untuk ii. Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau
8.1.17 menyelesaikan masalah. pembahagian terhadap pecahan.

12.1.17 i. Membanding dan menyusun perpuluhan.
1.4 Melanjutkan konsep ii. Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau
integer kepada perpuluhan pembahagian terhadap perpuluhan.
untuk menyelesaikan masalah.

i. Melaksanakan penambahan, penolakan, pendaraban atau
pembahagian yang melibatkan dua nombor berarah.
ii. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan gabungan dua
1.5 Melaksanakan pengiraan atau lebih operasi terhadap nombor berarah termasuk
yang melibatkan nombor penggunaan tanda kurung.
berarah (integer, pecahan dan iii. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan
perpuluhan). nombor berarah.

Band 4 :Melaksanakan gabungan operasi dengan betul yang
melibatkan nombor berarah
Band5:Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor berarah
secara sistematik.

Minggu / Standard Catatan /Tarikh
Standard Pembelajaran Standard Prestasi
Tarikh Kandungan pelaksanaan sebenar

v. KUASA DUA.01. menggunakan kalkulator. Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan PUNCA KUASA kalkulator.01. menggunakan konsep punca ii. v. vi. Menyenaraikan kuasa dua sempurna. Menentukan kuasa dua suatu nombor menggunakan kalkulator. Menggangar punca kuasa dua nombor. Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang 2. 19. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua nombor i. Menganggar kuasa dua suatu nombor. KUASA DUA. Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator. TIGA iii.2 Memahami dan sama menghasilkan nombor positif tersebut. Menentukan punca kuasa dua kuasa dua sempurna tanpa kuasa dua nombor positif. iv. Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor 15.17 PUNCA menggunakan konsep kuasa yang sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan begitu . Minggu/ Standard Eksperimen / Projek / Tarikh Standard Pembelajaran Standard Prestasi Cadangan Aktiviti/ Kandungan IThink .17 KUASA TIGA DAN ii. iii. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua. dua suatu nombor sebaliknya.1 Memahami dan i. 2. iv. vi. vii. Mendarab dua punca kuasa dua. Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator. SMK SULTAN IBRAHIM M3 2.

17 ii. Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator.17 THAIPUSAM menggunakan konsep kuasa nombor yang sama sebagai kuasa tiga nombor tersebut .3 Memahami dan i. menggunakan konsep punca ii.projek atau permainan yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik berkaitan dengan CUTI TAHUN BARU CINA (28. Band 3 :Menganggar kuasa dan punca kuasa dengan betul. kuasa tiga dan punca kuasa tiga. tiga nombor dan begitu juga sebaliknya. i. Band 2 : Menentukan kuasa dan punca kuasa dengan betul. vi. iv. Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator. Menganggar kuasa tiga suatu nombor. vii. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan penambahan. Menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpa kuasa tiga nombor menggunakan kalkulator. Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan 22. penolakan. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa tiga. v. iii. iii. pembahagian dan operasi bercampur terhadap kuasa dua.01.2016) Minggu/ Standard Catatan /Tarikh Standard Pembelajaran Standard Prestasi Tarikh Kandungan pelaksanaan sebenar . penulisan . punca kuasa dua.01. pendaraban. iv. SMK SULTAN IBRAHIM M4 24/1 : CUTI 2. Band 4 :Melaksanakan gabungan operasi dengan betul yang melibatkan kuasa dan punca kuasa Band 6 :Menggunakan idea kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah matematik berkaitandengan nombor dalam suatu situasi harian yang melibatkan gabungan pengetahuan dankemahiran matematik secara bersistematik. Menyatakan punca kuasa tiga suatu nombor sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama dua kali 2.01. v. Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator.4 Memahami dan menghasilkan nombor tersebut. Menganggar punca kuasa tiga suatu nombor. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga nombor.2016 – 29.01. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . Menentukan kuasa tiga suatu nombor menggunakan kalkulator. 26. atau Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan.

v. 09.nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor i. Mempermudahkan ungkapan algebra dengan 16. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan algebra yang diberi.17 II pembolehubah sebagai hasil darab pembolehubah . Mempermudahkan ungkapan algebra Band 3 :Mempermudahkan ungkapan algebra dengan betul. M6 3.17 ii.17 Band 3 :Menulis dengan betul ungkapan algebra bagi situasi yang CUTI THAIPUSAM (09. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 .02.UNGKAPAN 3.02. . 02. i.1Memahami konsep sebutan algebra i. algebra tak serupa. b) penolakan yang melibatkan dua ungkapan algebra. ii. Mengenal pasti pekali dalam sebutan algebra yang diberi.02. Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi algebra menggunakan simbol huruf. Minggu / Standard Catatan /Tarikh Standard Pembelajaran Standard Prestasi Tarikh Kandungan pelaksanaan sebenar . v.17 mengumpulkan sebutan serupa.2016) M7 iii. iv. Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra 12.3 Memahami konsep ungkapan i. tersebut dengan suatu nombor. 05. ii. Band 3 :Menentukan dengan betul. SMK SULTAN IBRAHIM M5 3. Menentukan hasil darab dua sebutan algebra.01. Menentukan hasil bahagi dua sebutan algebra.02. Mengenal pasti pembolehubah dalam sebutan algebra. . Mengenal pasti sebutan algebra serupa dan sebutan pembahagian dua atau lebih sebutan. pembolehubah. Mendarab dan membahagi ungkapan algebra dengan suatu nombor. ii.2 Melaksanakan pengiraan yang iii. Melaksanakan: 3.02. Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih . Mengenal pasti sebutan algebra dalam dua atau lebih 29. ALGEBRA dalam dua atau lebih pembolehubah.02. Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.4 Melaksanakan pengiraan yang a) penambahan melibatkan ungkapan algebra.17 dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi. iii. melibatkan pendaraban dan iv.17 3.

Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembolehubah.02. Menyelesaikan persamaan dalam bentuk: (a) x + a = b (b) x -a = b (c) ax = b (d) = b apabila a.03.17 LINEAR . 23. iii.03. iv. Mengenal ungkapan algebra linear. KADARAN ii.02. Menentukan sama ada suatu nilai berangka adalah Keputeraan persamaan linear dalam satu penyelesaian bagi persamaan linear dalam satu 26. Minggu / Standard Catatan /Tarikh Standard Pembelajaran Standard Prestasi Tarikh Kandungan pelaksanaan sebenar .17 Sultan Johor pembolehubah.03.1 Memahami konsep nisbah dua 05. i. b) persamaan linear dalam satu pembolehubah.17 KADAR DAN kuantiti.1Memahami dan menggunakan i. Band 1: Mengenal pasti perkaitan dengan betul Band 3 :Menulis dengan betulpersamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang diberi.02. M9 23/3: Cuti 4. SMK SULTAN IBRAHIM M8 4. M10 5. Menyatakan hubungan antara dua kuantiti menggunakan PERSAMAANkonsep kesamaan.17 konsep persamaan linear dalam satu ii. NISBAH. 19. c ialah integer dan x ialah pembolehubah.3Memahami konsep penyelesaian i. apabila a. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . Menentukan penyelesaian persamaan linear dalam satu 02. v. c ialah integer dan x ialah pembolehubah. iii. Menyelesaikan persamaan dalam bentuk ax + b = c. iv. pembolehubah. iii. simbol “=‟ atau “≠‟. . pembolehubah yang diberi. Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah 09. Mempermudahkan suatu nisbah kepada sebutan terendah. Mengenal sebutan algebra linear. 4.2Memahami dan menggunakan i. 5. Menulis persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi pernyataan yang diberi dan begitu juga sebaliknya. b. ii. Menentukan sama ada persamaan yang diberi adalah: a) persamaan linear. b. Membandingkan dua kuantiti dalam bentuk a : b atau . 4.17 setara.17 pembolehubah menggunakan kaedah cuba-jaya.

SMK SULTAN IBRAHIM 5. Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dan hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi v. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang CUTI PENGGAL1 (17. vii. 06. Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu M11 menyelesaikan masalah kadaran. Menentukan nilai bagi setiap daripada tiga kuantiti 02. ix.17 (b) nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut. vi.2 Memahami konsep kadaran untuk i.03. iv.2016 – 25. Menentukan hasil tambah tiga kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut diberi. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . viii. 16.2016) 5.04. Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dua kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi diberi. terendah. 26.17 iii.17 iv.04. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah tiga kuantiti.17 apabila diberi: .03. 30.03. Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua kuantiti tersebut diberi.17 iii. M12 konsep nisbah tiga kuantiti untuk ii. Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan 12. Menentukan nilai dua daripada tiga kuantiti apabila diberi nisbah tiga kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu M13 lagi.03. Membandingkan tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c. Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan . Band 2 :Membanding dua atau tiga kuantiti dalam bentuk nisbah Minggu / Standard Catatan /Tarikh Standard Pembelajaran Standard Prestasi Tarikh Kandungan pelaksanaan sebenar . (a) nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti tersebut. v. Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah menyelesaikan masalah setara. Menyatakan nisbah bagi mana-mana dua kuantiti apabila nisbah tiga kuantiti diberi.3 Memahami dan menggunakan i. Menentukan nisbah a : b : c apabila nisbah a : b dan b : c diberi.03.17 kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi setiap .03. kuantiti tersebut. vi. ii.

Membina: . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . Pythagoras. (b) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik pada garis tersebut. Menentukan panjang sisi segitiga bersudut tegak 13.TEOREM 6. 20.17 S bersudut tegak. (c) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik yang bukan pada garis tersebut.17 M16 7. 23.17 ii. Menentukan panjang sisi bentuk geometri menggunakan Teorem Pythagoras. iii.1 Memahami hubungan antara sisi i.2 Memahami dan menggunakan akas i. 7. Band 4 :Menghitung panjang sisi segitiga menggunakan Teorem Pythagoras secara sistematik. Menyelesaikan masalah menggunakan Teorem Pythagoras. Menentukan sama ada suatu segitiga ialah segitiga Teorem Pythagoras bersudut tegak. (a) pembahagi dua sama serenjang bagi suatu 27. v. Mengenal pasti hipotenus segitiga bersudut tegak.17 menggunakan Teorem Pythagoras. Minggu / Standard Catatan /Tarikh Standard Pembelajaran Standard Prestasi Tarikh Kandungan pelaksanaan sebenar .04. .04.1 Melaksanakan pembinaan i. SMK SULTAN IBRAHIM M14 6. Membina suatu segitiga apabila panjang setiap sisi diberi. iv. Band 3 :Menentukan dengan betul segitiga bersudut tegak menggunakan teorem Pythagoras.04.17 GEOMETRI dan sesiku) dan jangka lukis. Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas Teorem . PEMBINAAN menggunakan alat tepi lurus (pembaris ii.04. iii.04. 16.17 tembereng garis yang diberi. Menentukan hubungan antara panjang sisi segitiga 09.04. Membina suatu tembereng garis apabila panjang diberi. Band 5 :Menyelesaikan masalah secara sistematik melibatkan M15 6. PYTHAGORA segitiga bersudut tegak ii.

05. Memplot dan menyatakan koordinat titik apabila jarak dari . Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes. 07. Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan melanjutkan konsep skala pada paksi koordinat. Memplot dan menyatakan jarak titik dari paksi-x dan paksi- y apabila koordinat diberi.05. M18 8. 8.17 ii. paksi-y dan asalan pada satah KOORDINA konsep koordinat. Membina segitiga apabila diberi: .17 v. (b) segiempat selari apabila panjang setiap sisi dan saiz satu sudut diberi.04. urutan nilai yang diberi.17 T ii. Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan merujuk kepada skala yang diberi iv. 30.04. v. Memplot titik dengan merujuk kepada koordinat dan skala yang diberi. Band 2 : Menanda nilai mengikut skala pada kedua-dua paksi Minggu / Standard Catatan /Tarikh Kandunga Standard Pembelajaran Standard Prestasi Tarikh pelaksanaan sebenar n . vi. Mengenal pasti paksi-x. vi.6. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan koordinat. Menyatakan koordinat suatu titik dengan merujuk kepada skala yang diberi.05. iii. Membina: M17 (a) sudut 60 ° dan 120°. paksi-x dan paksi-y diberi. segitiga dan segiempat selari.2Memahami dan menggunakan i. Menyatakan skala yang digunakan pada kedua-dua paksi . Band 4 : Membina dengan tepat garis serenjang. b) skala adalah berbeza. Membina: (a) garis selari. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . CUTI HARI PEKERJA (01.17 a) skala adalah sama. 04. koordinat yang diberi apabila: 11. 04. 30.05. SMK SULTAN IBRAHIM 4.05. iv.17 (b) panjang dua sisi dan saiz satu sudut.1 iv. sudut-sudut tertentu. (b) pembahagi dua sama sudut. Cartes. (a) panjang satu sisi dan saiz dua sudut.17 iii.1Memahami dan menggunakan i.2016) M17 8.

2016) M19 M20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN M21 9. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah. SMK SULTAN IBRAHIM M18 8.05. MATRA (a) berjarak tetap dari satu titik tetap. iii.06.4 Memahami dan menggunakan menyambung dua titik. koordinat-y yang sama.17 DUA ii. LOKUS 9. (c) berjarak tetap dari satu garis lurus.06. (d) berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang.05. Menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai: konsep jarak di antara dua titik pada (a) koordinat-y 07. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak di antara dua titik. Menentukan persilangan dua lokus dengan melukis lokus yang memenuhi syarat kedua-dua lokus. (d) berjarak sama dari dua garis bersilang. Menentukan koordinat titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik pada : a.17 (b) berjarak sama dari dua titik tetap. i. (b) koordinat-x . Menentukan koordinat titik tengah suatu garisan yang menyambung dua titik. Menentukan jarak di antara dua titik menggunakan teorem Pythagoras. Mengenal pasti titik tengah suatu garis lurus yang 8.3Memahami dan menggunakan i. (c) berjarak tetap dari satu garis lurus. Band 3 :Menulis dengan betul jarak dan titik tengah CUTI HARI WESAK (10. i. 11. Menentukan lokus bagi suatu titik yang: . ii. 15.17 ii. . yang sama. bergerak.1 Memahami konsep lokus dua i. Band 4 : Membina dengan tepat lokus dan persilangan lokus. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . (b) berjarak sama dari dua titik tetap. Menerangkan dan melakar lokus bagi suatu objek yang DALAM dimensi. 11. konsep titik tengah. iii.17 satah Cartes. koordinat-x b. iv.05. Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut: (a) berjarak tetap dari suatu titik tetap. iii.

Menganggarkan nilai π.1 Mengenal dan melukis bahagian i. SMK SULTAN IBRAHIM Standard Minggu / Catatan /Tarikh Kandunga Standard Pembelajaran Standard Prestasi Tarikh pelaksanaan sebenar n M22 10. iv. iv. CUTI HARI RAYA PUASA (25.17 (a) pusat . ii.2016 – 26. masalah.06. i. Menentukan: (a) diameter (b) jejari apabila lilitan bulatan diberi. (b) diameter yang melalui suatu titik tertentu dalam satu bulatan dengan pusat bulatan diberi.17 (c) jejari (d) diameter (e) perentas (f) lengkok (g) sektor (h) tembereng iii. Mengenal pasti bahagian bulatan: 18. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 .06. Melukis: (a) bulatan apabila jejari dan pusat bulatan diberi. (d) sektor apabila saiz sudut pada pusat dan jejari bulatan diberi.06. iii. Menentukan : (a) pusat (b) jejari bagi bulatan yang diberi menggunakan pembinaan 10.2016) . Mengenal pasti bulatan sebagai satu set titik yang sama BULATAN bulatan. (b) lilitan 22. 10. (b) jejari. Menerbitkan rumus lilitan bulatan. (c) perentas yang melalui satu titik pada lilitan apabila ukuran panjang diberi. ii. Menentukan lilitan bulatan apabila diberi: (a) diameter.2 Memahami dan menggunakan Band 2:Menyatakan dengan betul bahagian-bahagian dalam konsep lilitan untuk menyelesaikan sebuah bulatan.06. jarak dari satu titik tetap.

3 Memahami dan menggunakan i. jejari b. Menentukan luas sektor apabila jejari dan sudut pada 02. v. v.5 Memahami dan menggunakan i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan lengkok bulatan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas sektor dan luas bulatan. Menentukan sudut pada pusat apabila panjang lengkok 29. konsep luas bulatan untuk ii. Menentukan sudut pada pusat bulatan apabila jejari dan 06. v. konsep luas sektor bulatan untuk ii. Menerbitkan rumus luas bulatan. Menentukan luas bulatan apabila diberi: menyelesaikan masalah. Menerbitkan rumus luas sektor.17 dan jejari diberi. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Standard Catatan /Tarikh Kandunga Standard Pembelajaran Standard Prestasi Tarikh pelaksanaan sebenar n M23 10.07. Menentukan luas bulatan apabila diberi lilitan dan begitu juga sebaliknya. Menentukan jejari apabila panjang lengkok dan sudut pada pusat diberi. 10. diameter iii. konsep lengkok bulatan untuk ii.17 menyelesaikan masalah. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . . jejari b. dan jejari diberi.17 menyelesaikan masalah pusat bulatan diberi. iv. . Menerbitkan rumus panjang lengkok. a.07. Menentukan: a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas bulatan.06. Band 5 :Menyelesaikan masalah secara sistematik melibatkan bulatan. M24 10. diameter apabila diberi luas bulatan.17 luas sektor diberi. iii. iv. . Menentukan panjang lengkok apabila sudut pada pusat 25. iii. Menentukan jejari apabila luas sektor dan sudut pada pusat bulatan diberi. iv.4 Memahami dan menggunakan i.06.

sudut dan arah putaran M27 diberi. pusat. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . Menentukan: M26 a. Mengenal pasti objek dan imej bagi suatu penjelmaan. Menentukan: a. ii. ii.4 Memahami dan menggunakan i. a.17 b.17 v. b. imej objek apabila pusat. Band 3 :Menentukan dengan betul imej suatu objek di bawah suatu penjelmaan . iii. vi. 09. imej apabila koordinat objek diberi 20. imej apabila koordinat objek diberi b.07. dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan b. dalam bentuk . Menentukan koordinat bagi: a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan. i. Menghuraikan translasi : a. konsep putaran. AN ii. imej apabila koordinat objek diberi b. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Standard Catatan /Tarikh Kandunga Standard Pembelajaran Standard Prestasi pelaksanaan Tarikh n sebenar 11. b. Menentukan koordinat bagi: 27. imej objek apabila paksi pantulan diberi.1 Memahami konsep penjelmaaan. Mengenal pasti suatu pantulan. 11. 16. iv. vii. Menentukan imej suatu objek di bawah translasi yang konsep translasi. 11. Menentukan imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat. v.3 Memahami dan menggunakan i. objek apabila koordinat imej diberi di bawah suatu putaran. objek apabila koordinat imej diberi di bawah suatu pantulan.2 Memahami dan menggunakan ii. 13. sudut dan arah putaran. Mengenal pasti suatu translasi. Menerangkan suatu putaran apabila objek dan imej diberi.07. objek apabila koordinat imej di bawah suatu 11. Mengenal pasti suatu putaran. iv. iv. Menentukan ciri pantulan.17 . iii.07. Menghuraikan pantulan apabila objek dan imej diberi. Menentukan koordinat bagi: . vi.07. apabila objek dan 23.07. . sudut dan arah putaran diberi. v.17 11.17 imej diberi. paksi pantulan apabila objek dan imej diberi. diberi. Menentukan ciri suatu translasi. i. Menentukan ciri suatu putaran. konsep pantulan. Menentukan imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang diberi.17 a. Mengenal pasti penjelmaan sebagai padanan satu-dengan- M25 PENJELMA satu antara titik pada satah.07. iii.

ii.17 GEOMETRI . PEPEJAL prisma.17 isometri. Membina pola menggunakan isometri 03. 10.2 Memahami konsep kon. konsep isometri.1 Memahami ciri geometri bagi i. Mengenal pasti sama ada dua rajah adalah kongruen. 24. piramid. silinder. silinder . 11. II Band 1:Mengenal pasti bentuk dan ruang dengan betul.08. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Standard Catatan /Tarikh Kandunga Standard Pembelajaran Standard Prestasi pelaksanaan Tarikh n sebenar M28 11.08. i. piramid .08. Menentukan luas permukaan bagi prisma. M29 12. AN dan kon.6 Memahami dan menggunakan iii. Menentukan luas permukaan bagi sfera menggunakan rumus piawai. silinder. Menyatakan jenis pepejal apabila suatu bentangan diberi.3 Memahami konsep luas i.17 iii. bentangan. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 .silinder HARI permukaan. piramid.08. . Mengenal pasti kekongruenan antara dua rajah sebagai sisi empat melalui konsep penjelmaan. Membina model pepejal apabila suatu bentangan diberi. piramid. Menentukan sama ada penjelmaan yang diberi adalah 30.17 KEBANGSA ii. Melukis bentangan bagi prisma. .08. iii. silinder dan 12. 12.07. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan. piramid. Menyatakan ciri geometri bagi prisma.7 Memahami dan menggunakan ciri ii.17 konsep kekongruenan. i. iii. dan kon. 11. satu ciri isometri.5 Memahami dan menggunakan i. ii. Mengenal pasti suatu isometri. 13.17 Band 2: Menyatakan dengan betul ciri-ciri pepejal geometri. M30 31/8 : 12. kon dan sfera. Menyatakan luas permukaan bagi prisma. kon dan sfera 06.

17 c. tinggi sendeng 24. panjang sisi 20. Band 5 : Menyelesaikan masalah secara sistematik melibatkan pepejal geometri. mengukur. Atau Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan. v. ii. Band 6 : Menggunakan idea kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah matematik berkaitandengan bentuk dan ruang dalam suatu situasi harian yang melibatkan gabunganpengetahuan dan kemahiran matematik secara bersistematik.09. tinggi .17 a. Mengkelaskan data berpandukan data yang boleh STATISTIK dikumpul secara: a. b. 13. 13. Mengumpul dan merekod data secara sistematik. c. . i.08. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . kekerapan yang paling rendah.2016) 13. Memperoleh maklumat daripada jadual kekerapan.2 Memahami konsep kekerapan. jadual kekerapan.09. Menentukan data dengan: 03.08. . b. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Standard Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan /Tarikh Tarikh Kandunga pelaksanaan n M31 iv. 07. kekerapan bagi nilai tertentu. ii. b.08. diameter bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yang berkaitan diberi. Mengurus data dengan membina: a. kekerapan yang paling tinggi. mengira.projek atau permainan yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik melibatkan CUTI PENGGAL II (25.2016 – 02.08. iv. jadual gundalan.1 Memahami konsep data. Menentukan: sebenar a.17 b.17 d. jejari e. penulisan .2016) CUTI HARI KEBANGSAAN (31. M32 i. Menentukan kekerapan dalam suatu data. iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan.09.

14.17 .17 (iii) graf garis v.17 (i) piktograf iii. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . (ii) carta palang iv.09. ix.17 . ULANGKAJI SOALAN BERFORMAT PEPERIKSAAN 21. Memperoleh maklumat daripada carta palang.09. Menyelesaikan masalah melibatkan piktograf. Membina piktograf untuk mewakilkan data. Band 5 :Menyelesaikan masalah secara sistematik yang melibatkan statistic Band 6:Menggunakan idea kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah perkaitan dalam suatusituasi harian yang melibatkan gabungan pengetahuan dan kemahiran matematik secarabersistematik. .09.09. Memperoleh maklumat daripada graf garis. Band 4 : Membina perwakilan data dengan tepat.2016) M35 24. penulisan .17 .3 Mewakilkan dan mentafsir data i. viii.09.projek atau permainan yang menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik melibatkan perkaitan secara berkesan M34 17. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Standard Catatan /Tarikh Standard Pembelajaran Standard Prestasi pelaksanaan Tarikh Kandungan sebenar M33 13.17 CUTI AWAL MUHARRAM (21. untuk menyelesaikan masalah vii. vi. Menyelesaikan masalah melibatkan carta palang. dalam: ii. Membina carta palang untuk mewakilkan data. ULANGKAJI SOALAN BERFORMAT PEPERIKSAAN 28. 10. Mewakilkan data menggunakan graf garis. atau Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan. Mendapatkan maklumat daripada piktograf. Menyelesaikan masalah melibatkan graf garis.04.09.

10. PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 19.10.10. SMK SULTAN IBRAHIM Minggu / Standard Eksperimen / Projek / Cadangan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Tarikh Kandungan Aktiviti/ IThink M36 01.17 M37 M38 08. ULANGKAJI SOALAN BERFORMAT PEPERIKSAAN 05.10.17 .17. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2017 MATEMATIK TINGKATAN 2 . Nur Dalila Yusof Guru Matematik Tingkatan 2 SMK Sultan Ibrahim .17 Disediakan oleh: Pn.