Nama : ______________________________ Tingkatan : _______________

SMK MOHD KHALID
UJIAN BULANAN 1 1 jam 30 minit

Arahan

1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.

2. Tulis nama dan angka giliran anda di ruang yang
disediakan.

3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang
disediakan dalam kertas soalan ini.

4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Markah Markah
Soalan
Penuh Diperoleh
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:
Prepared by: Checked by: Approved by:

Cik. Nor Asyiken binti Ali Pn. Rasidah bt Mohd Saud
Mathematics Teacher Head of Science &
Mathematics Department

1

suhu suatu cecair menurun sebanyak 80C sejam. the temperature of a liquid goes down 80C in an hour. 18 dan 30. What is 3 the temperature of the liquid after 4 hour if its initial temperature is 50C? Jawapan / Answer: 2 . 18 and 30. Jawapan / Answer: 3 1 (i) 4 – 4 1 1 (ii)– 3 – 2 2 1 (iii) – 5 – 6 [3 markah] [3 marks] 1(c) Lengkapkan langkah-langkah yang berikut untuk mencari faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi 12. 3 Berapakah suhu cecair itu selepas 4 jam jika suhu awalnya ialah 50C? In a cooling process. Jawapan / Answer: [3 markah] [3 marks] 1(d) Dalam suatu proses penyejukan. Complete each of the following with the symbol ‘>’ or ‘<’. Complete the following steps to find the highest common factor (HCF) of 12.Nama : ______________________________ Tingkatan : _______________ SOALAN 1/ QUESTION 1 1(a) Tandakan () bagi nombor yang boleh dibundarkan kepada 1 453 000 Mark () for the number that can be rounded to 1 453 000 Jawapan / Answer: (i) 1 453 506 ( ) (ii) 1 452 598 ( ) (iii) 1 452 395 ( ) [1 markah] [1 marks] 1(b) Lengkapkan setiap yang berikut dengan simbol ‘>’ atau ‘<’.

Q and R. Jawapan / Answer: [3 markah] [3 marks] 2(b) Hitungkan Evaluate Jawapan / Answer: [3 markah] [3 marks] 2(c) Cari Find 3 . Q dan R. Determine the value of P.Nama : ______________________________ Tingkatan : _______________ [3 markah] [3 marks] SOALAN 2/ QUESTION 2 2(a) Tentukan nilai P.

1.4.-1. 7.2.6. [4 markah] [4 marks] SOALAN 3/ QUESTION 3 3(a) Susun nombor berikut dalam tertib menaik Arrange the number in ascending order -14. Jawapan / Answer: 4 .8 Jawapan / Answer: [2 markah] [2 marks] 3(b) Susun nombor berikut dalam tertib menurun Arrange the number in descending order Jawapan / Answer: [2 markah] [2 marks] 3(c) Sebuah kapal selam menyelam dibawah air dengan kadar 9 m setiap minit. Find the position of submarine from the water surface after 25 minutes. ii. Cari kedudukan kapal selam itu dari permukaan air selepas 25 minit.-0.Nama : ______________________________ Tingkatan : _______________ Jawapan / Answer: i.8. A submarine submerges under water at a rate 9 m every minute.

¿ ¿ ¿ Jawapan / Answer: i.7°C setiap minit selama 6 minit. the temperature dropped by 4°C. ii. Determine the value of each of the following numbers without using a calculator. Apabila garam ditambahkan. What is the final temperature of the solution? Jawapan / Answer: [4 markah] [4 marks] SOALAN 4/ QUESTION 4 4(a) Tentukan nilai bagi setiap nombor yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. 6. Estimate the value of each of the following by determining the range. It then increased by 2. (−8)2 2 1 ii.Nama : ______________________________ Tingkatan : _______________ [2 markah] [2 marks] 3(d) 1 Suhu awal suatu larutan ialah 7 4 °C. suhunya turun sebanyak 4°C. Suhunya kemudian naik 2.7°C per minute for 6 minutes. (1 ) 4 −5 8 iii.82 5 . Berapakah suhu akhir larutan itu? 1 The initial temperature of a solution was 7 4 °C. [6 markah] [6 marks] 4(b) Anggarkan nilai bagi setiap yang berikut dengan menentukan julat. i. iii. When salt was added. i.

[4 markah] [4 marks] SOALAN 5/ QUESTION 5 5(a) Hitung Evaluate Jawapan / Answer: i. Jawapan/ Answer: 6 .Nama : ______________________________ Tingkatan : _______________ ii. ii. [4 markah] [4 marks] 5(b) Lengkapkan langkah-langkah pengiraan yang berikut ke dalam petak dengan jawapan yang betul. Complete the following steps by filling in the correct answers. ii. √ 150 Jawapan / Answer: i.

Leave the answers correct to three decimal places where necessary.Rajah (i) menunjukkan enam keping kad nombor.78 Jawapan / Answer: i. apakah nombor ketiga? When the numbers are arranged in ascending order. [2 markah] [2 marks] SOALAN 6/ QUESTION 6 6(a) Bulatkan semua integer. Diagram (i) shows six number cards. i. 7 .Rajah (ii) menunjukkan beberapa integer.4 [3 markah] [3 marks] 6(b) i.89 –1 3 52 10 –10 1. 32 17√ ii. Use a scientific calculator to find the square and cube root of each of the following. Diagram (ii) shows some integers. Beri jawapan betul kepada tiga tempat perpuluhan.Nama : ______________________________ Tingkatan : _______________ [4 markah] [4 marks] 5(c) Cari punca kuasa dua dan tiga bagi setiap nombor yang berikut dengan menggunakan kalkulator saintifik. –2 –7 0 –5 4 –3 Rajah (i) Diagram (i) Apabila nombor-nombor itu disusun dalam tertib menaik. √3 −12. Jawapan / Answer: 1 9 –7 0. ii. Circle all the integers. what is the third number? Jawapan / Answer: ii.

Nama : ______________________________ Tingkatan : _______________ –5 –6 2 X 8 Rajah (ii) Diagram (ii) Hasil tambah integer dalam lajur adalah sama dengan hasil tambah integer dalam baris. The factory produces 3 750 glasses a day. Kilang itu menghasilkan 3 750 biji gelas sehari. How many of the glasses produced in that week are not cracked? Jawapan / Answer: [3 markah] [3 marks] KERTAS SOALAN TAMAT END OF QUESTION PAPER 8 . didapati bilangan gelas yang retak ialah 419 biji. The sum of the integers in the column is the same as the sum of the integers in the row. Dalam satu minggu tertentu. Jawapan / Answer: [4 markah] [4 marks] 6(c) Sebuah kilang beroperasi 5 hari dalam seminggu. Berapakah jumlah bilangan gelas yang dihasilkan dalam minggu itu tidak retak? A factory operates 5 days in a week. Cari nilai X. Find the value of X. In a particular week. 419 glasses are found cracked.