RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 4

MINGGU / BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
M1 ATAU M2 1 Menyatakan jenis computer dan Bahan
1.0 1.1 Menyatakan maksud bahagian – bahagian penting computer
DUNIA maujud
KOMPUTER Memperihal komputer cth :
Mengenalpasti port input dan output,
ATAU komputer dan 2
Pemacu Cakera Liut / Pemacu Cakera -Monitor
M3 fungsinya. 1.2 Mengenal dan menyenarai Optik dan soket input arus ulang alik -Papar
jenis komputer ( AC ) pada unit system
Kekunci
Menerangkan maksud komputer dan -tetikus
M4 1.3 Mengenal bahagian – bahagian 3 kegunaan bahagian – bahagian penting -pemacu
komputer dan komponen pada unit cakera
penting komputer
sistem optik
ATAU 1.4 Menunjukkan komponen pada Menghubungkait perkakasan dengan -dll
4
M5 unit sistem seperti port input konsep antara input, proses, output dan
dan output , Pemacu Cakera storan
Liut , Pemacu Cakera Optik dan Rujukan :
soket input arus ulang alik ( AC ) Meramal kesan dan akibat jika mana – -modul 1
M6 5 mana bahagian penting komputer tidak dunia
berfungsi
1.5 Menerangkan maksud input , komputer
proses , output dan storan -buku teks
6 Mencipta model computer masa
ATAU dengan menggunakan analogi hadapan berpandukan konsep
M7 mudah komputer yang dipelajari secara kreatif
dan inovatif

M11 Menghasilkan folio mengenai idea satu 6 perisian yang mempunyai fungsi baru selain daripada perisian yang dipelajari beserta cirinya. perisian.0 dan jenis perisian.MINGGU / BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN TARIKH TAJUK KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN M8 2.4 Menyatakan maksud fungsi 5 sesuatu perisian berdasarkan situasi ATAU dan contoh program utiliti yang diberi. . perisian aplikasi -Modul 2 4 Membuat perbandingan antara jenis Dunia M10 perisian dari pelbagai aspek.1 Menyatakan maksud 1 Menyatakan maksud perisian dan jenis 2.3 Menyatakan fungsi dan contoh mengikut tugasan yang diberikan.2 Menyatakan fungsi dan 2 fungsi M9 komputer contoh sistem pengendalian Menggunakan perisian yang sesuai 3 Rujukan : 2. DUNIA KOMPUTER Mengenal Mengelaskan perisian mengikut ATAU perisian 2. komputer Memberi justifikasi terhadap keperluan 2.

secara kreatif dan inovatif melalui Lukisan.4 Menyenaraikan perkakasan menggunakan perisian hamparan -Modul 3 dan perisian komputer dengan elektronik daripada perlbagai brosur Dunia menggunakan aplikasi jualan. .1 Menerangkan maksud dan 1 Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 Bahan DUNIA Memahami contoh peranti input peranti input. -kamera web CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 3 Membentuk sebuah set komputer -fon kepala M14 Lengkap dengan gabungan peranti. -pengimbas ATAU komputer 3. Komputer hamparan elektronik bagi ATAU memberi satu set computer Mencipta peranti baru yang M17 berdasarkan risalah senarai 6 menggabungkan beberapa peranti lain harga. -dll 3. 5 Membuat keputusan untuk memilih perkakasan dan perisian bagi set komputer mengikut keperluan Rujukan : M16 3.0 3. peranti output dan kekunci peranti storan dalam sesebuah set -tetikus Komputer.2 Menerangkan maksud dan -pencetak M13 memberi contoh peranti 2 Menjelaskan mengapa perlu ada -papan output peranti input. peranti output dan Maujud : KOMPUTER peranti peranti storan.MINGGU / BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN TARIKH TAJUK KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN M12 3.3 Menerangkan maksud dan 4 Memberi justifikasi mana –mana memberikan contoh peranti peranti yang boleh ditambah untuk ATAU storan meningkatkan lagi keupayaan M15 Komputer.

kilobait 1KB=1024Bait ukuran data 1MB=1024KB Megabait dan gigabait 2 Menjelaskan saiz ukuran data bagi 1GB=1024MB setiap unit piawai bit .6 Menghubung fail data dengan 4 Menentukan saiz fail dalam komputer Bait dan membezakan antara fail yang besar dan yang kecil mengikut B .5 Menukar ukuran data Gigabait seterusnya kepada yang lebih besar ( GB ) ke Megabait ( MB ) M20 4. ATAU 4.4 Menukar ukuran data ukuran data Megabait ( MB ) ke Kilobait 3 Membuat pengiraan dengan menukar dalam Modul ( KB ) unit ukuran data GB . bait .MINGGU / BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN TARIKH TAJUK KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 4. KB .3 Menukarkan ukuran data megabait.8 Menggunakan aplikasi 6 ATAU Membina satu folder bersaiz tertentu Notepad untuk yang boleh memuat campuran fail M23 membandingkan saiz fail satu bersaiz B . -Notepad ATAU 4. bait . kilobait . MB dan KB 4 Dunia komputer) kepada unit yang lebih kecil dan 4.1 Menerangkan maksud data 1 Menyatakan maksud data dan unit Ukuran 4.0 piawai ukuran data Data : M18 DUNIA Memahami 4. KB dan MB perkataan dan satu ayat .2 Menyatakan unit piawai 1Bait=8bit KOMPUTER ukuran data bit .7 Menyatakan dan MB dan GB. M21 membandingkan saiz fail 5 Membina dan menyemak pelbagai saiz fail menggunakan aplikasi yang CUTI PERTENGAHAN TAHUN berbeza bersaiz B . gigabait dalam urutan M19 Kilobait ( KB ) ke bait menaik dan menurun (Sila betulkan 4. KB dan MB M22 4.

MINGGU / BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN TARIKH TAJUK KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 1 Menyatakan langkah . defragmentasi dan mencipta kata laluan terhadap data dan komputer M26 4 Membezakan antara keperluan 5. defragmentasi dan ATAU penggunaan kata laluan M25 3 Melakukan imbasan . defragmentasi dan untuk keselamatan data membuat kata laluan ATAU 5 Mengenalpasti punca masalah dan M27 mengambil tindakan terhadap data dan komputer melalui senario yang diberi 6 Mengguna perisian atau kaedah lain M28 untuk imbasan virus .2 Menggunakan kata laluan imbasan virus .3 Melakukan defragmentasi komputer ATAU terhadap storan luaran M29 .langkah Cadangan perisian : 5.0 5.AVG M24 DUNIA Menjaga virus untuk mengimbas membuat kata laluan -Avast KOMPUTER keselamatan data komputer -Avira dll dan komputer 2 Menerangkan kepentingan mengimbas komputer . defragmentasi dan .1 Menggunakan perisian anti mengimbas virus . defragmentasi atau membuat kata laluan bagi -Defrager menjaga keselamatan data dan -dll 5.

audio.video dan serta dapat mengenalpasti MULTIMEDIA multimedia.tiff) .3 Membezakan persembahan linear dan 4 Membuat perbandingan saiz bagi imej.mp3) dan video (avi. audio linear yang sesuai (mid. ATAU tak linear audio dan video yang sama bagi M33 format yang berlainan dalam bentuk persembahan linear dan tak linear 5 Memberi komen dan justifikasi terhadap elemen dan format fail yang digunakan dalam multimedia yang dipersembahkan 6 Menghasilkan idea dan menceritakan kandungan persembahan serta penggunaan elemen multimedia berdasarkan konsep linear dan tak linear . animasi) persembahan linear dan tak linear Cadangan ATAU perisian : M31 -powerpoint 1. perbezaan persembahan linear dan tak -dan perisian imej (jpeg. video dan animasi untuk membentuk M32 persembahan linear dan tak linear yang mudah 1. audio .imej.bmp.MINGGU / BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN TARIKH TAJUK KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN M30 1.1 Menyenaraikan elemen 1 Menamakan semua elemen 1.wav.2 Membuat perbandingan saiz 2 Menerangkan pelbagai format bagi -audacity format fail bagi setiap elemen setiap elemen multimedia dan -paint -movie maker multimedia seperti untuk teks .0 multimedia multimedia dan contoh format fail EKSPLORASI Mengkaji (teks.mpeg) 3 Mencari elemen imej .

output yang ditetapkan M37 5 Menilai dan menambahbaik kualiti imej .MINGGU / BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN TARIKH TAJUK KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN M34 2.wma . perisian : ATAU untuk membina -powerpoint M35 bahan 2 Menerangkan fungsi fitur – fitur asas -audacity 2. audio dan video CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 untuk menghasilkan perubahan kepada imej .0 2.wmv atau aplikasi penyunting mengikut criteria ATAU *.midi atau *.1 Menggunakan aplikasi 1 Mengenalpasti aplikasi yang sesuai Menggunakan Penyunting grafik untuk untuk menyunting imej . audio dan video M36 2.mp3 menyunting grafik .jpeg.3 Menggunakan aplikasi penyunting video untuk 4 Menyunting imej . -paint Multimedia. audio dan video menggunakan fitur – fitur asas dalam aplikasi penyunting 6 Menghasilkan imej . *. audio dan video yang kreatif dan inovatif melalui suntingan menggunakan fitur – fitur lain dengan kaedah eksplorasi . -movie maker penyunting audio untuk audio dan video -dan perisian menghasil dan menyunting audio yang sesuai dalam format *.2 Menggunakan aplikasi dalam aplikasi penyunting grafik . audio dan EKSPLORASI aplikasi khusus menghasil dan menyunting imej video Cadangan MULTIMEDIA dalam format *.avi . 3 Menggunakan fitur – fitur asas dalam *.wav. audio dan video menghasil dan menyunting video menggunakan fitur – fitur asas dalam dalam format *.*.mpeg.

0 3.2 Membangunkan persembahan mengikut langkah – langkah multimedia yang mengandungi pembangunan persembahan sekurang – kurangnya tiga elemen multimedia 4 Membangunkan satu persembahan ATAU multimedia interaktif tak linear yang 3.MINGGU / BIDANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN TARIKH TAJUK KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN M38 1 Menyatakan langkah-langkah 3.1 Melakar papan cerita bagi pembangunan multimedia interaktif Membangunkan menyediakan persembahan tak linear EKSPLORASI Persembahan multimedia interaktif tak linear Cadangan MULTIMEDIA 2 perisian : ATAU multimedia Menerangkan setiap langkah – langkah -powerpoint M39 Interaktif tak pembangunan persembahan -audacity linear multimedia interaktif tak linear -paint -movie maker -dan perisian 3 Membangunkan persembahan yang sesuai multimedia interaktif tak linear M40 3.3 Mempakejkan persembahan mempunyai elemen multimedia multimedia dengan nama yang dengan tidak melebihi had saiz fail M41 persembahan yang ditentukan sesuai 5 Menilai dan memberi komen persembahan multimedia interaktif tak linear yang dibangunkan oleh rakan dan mencadangkan penambahbaikan 6 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear yang menarik dan kreatif .

M42 MINGGU ULANGKAJI ATAU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017 M43 .