Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, kính thưa quý thầy cô, kính thứ các bạn

học
sinh thân mến.

Hôm nay, được sự phân công từ ban giám hiệu nhà trường DHBK, sự cho phép của
BGH trường THPT Nguyễn Trung Trưc, hôm nay, anh cùng nhóm tư vấn tuyển sinh
trường ĐHBK TP.HCM về lại trường cũ để thực hiện chương trình tư vấn tuyển sinh
cho kì tuyển sinh vào ĐH-CĐ sắp tới. Nhóm sẽ trình bày 2 vấn đề:

1. Giới thiệu về trường ĐHBK tp HCM
2. Giải đáp các thắc mắc, những vấn đề các em cần tìm hiểu về kì tuyển sinh
sắp tới cũng như hướng đi cho tương lai, các em có thể hỏi bất kì câu hỏi nào,
trong khả năng có thể, nhóm sẽ trả lởi cho các em.

Sau đây, sẽ trình bày sơ lược cho các em nghe về trường ĐHBK.

Về giảng viên: thầy cô là những người đang được tiếp cận những công nghệ tiến bộ
của tương lai, và với những kiến thức và kinh nghiệm đang có, thầy cô đã đào tạo ra
những kĩ sư hàng đầu cho đất nước và các tập đoàn nước ngoài.

Về cơ sở vật chất: phòng thí nghiệm trọng điểm: nới tích hợp các hệ thống thông
minh, các em sẽ làm việc nhóm, trao đổi vs nhau, trao đổi vs thầy chia sẻ dữ liệu
một cách năng động.