JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU

)
FB-081-4
INFORMATION SYSTEM ADMINISTRATION
82 KREDIT

SPESIFIKASI UJIAN PENILAIAN AKHIR BAGI PELATIH DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT TAHAP 4

PENILAIAN PENGETAHUAN

KETERAMPILAN
KESUKARAN
PENILAIAN PRESTASI * SEMAKAN

ARAS
WORK ACTIVITIES (WA)

Sikap / Keselamatan /

Bilangan soalan per
Persekitaran 10%
Fakta/Teori 40%
Sederhana 50%

Prosedur 50%

WA mengikut
Rendah 25%

Tinggi 25%

keutamaan

WA
1.0 INFORMATION SYSYTEM SECURITY ADMINISTRATION 0

1.1 Plan information system security measures 1 2 0 2 1 0 2 (3) 3

1.2 Implement organisation information system security 2 3 1 3 2 1 1 (6) 6

1.3 Report on information system security 0 1 0 1 0 0 3 (1) 1

2.0 INFORMATION SYSTEM MAINTENANCE COORDINATION 0

2.1 Identify information system maintenance requirement 1 1 0 1 1 0 2 (2) 2

2.2 Prepare information system maintenance requirement 1 2 0 2 1 0 1 (3) 3

2.3 Coordinate information system preventive maintenance activities 1 1 0 1 1 0 3 (2) 2

2.4 Coordinate information system corrective maintenance activities 0 1 0 1 0 0 4 (1) 1

2.5 Evaluate information system preventive maintenance 0 1 0 1 0 0 5 (1) 1
2.6 Produce information system maintenance 0 1 0 1 0 0 6 (1) 1

3.0 INFORMATION SYSTEM USER TRAINING 0

3.1 Prepare Information system user training requirements 1 2 0 2 1 0 2 (3) 3

3.2 Conduct information sysytem user training activities 2 3 1 3 2 1 1 (6) 6

3.3 Report information system user training outcome 0 1 0 1 0 0 3 (1) 1

4.0 INFORMATION SYSTEM INVENTORY CONTROL 0

4.1 Plan inventory control activities 0 1 0 1 0 0 3 (1) 1

4.2 Carry out tools, equipment and materials inventory check 1 2 1 2 1 1 1 (4) 4

4.3 Carry out tools, equipment and materials requisition 1 1 1 2 1 0 2 (3) 3

4.4 Coordinate tools equipment and materials movement 0 1 0 1 0 0 4 (1) 1

4.5 Prepare inventory control activities report 0 1 0 1 0 0 5 (1) 1

5.0 INFORMATION SYSTEM MARKETING 0

5.1 Identify information system marketing requirement 0 1 0 1 0 0 3 (1) 1

5.2 Perform public relation activities 1 2 1 2 1 1 1 (4) 4

5.3 Carry out information system testing activities 1 1 1 2 1 0 2 (3) 3

5.4 Evaluation Information system marketing activities effectiveness 0 1 0 1 0 0 4 (1) 1

5.5 Prepare information system marketing activities reports 0 1 0 1 0 0 5 (1) 1

6.0 INFORMATION SYSTEM PROJECT COORDINATION 0

6.1 Analyse information system project coordination requirements 0 1 0 1 0 0 3 (1) 1

6.2 Coordinate information system project activities 1 3 1 2 2 1 1 (5) 5

6.3 Conduct information system project assessment 1 1 1 1 1 1 2 (3) 3

6.4 Report information system project coordination activities 0 1 0 1 0 0 4(1) 1

JUMLAH 15 37 8 38 16 6

JUMLAH SOALAN KESELURUHAN 60 60

TEMPOH PENILAIAN

4 Coordinate tools equipment and materials movement 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4.5 Prepare information system marketing activities reports 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6.0 INFORMATION SYSTEM MAINTENANCE COORDINATION 0 0 2. equipment and materials inventory check 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 4 4. equipment and materials requisition 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 4.3 Coordinate information system preventive maintenance activities 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2.S/K/P Rendah Tinggi RST R S T R S T R S T 1.3 Report on information system security 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.2 Prepare information system maintenance requirement 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 2.6 Produce information system maintenance 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3.0 INFORMATION SYSTEM INVENTORY CONTROL 0 0 4.3 Carry out information system testing activities 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 5.0 INFORMATION SYSTEM PROJECT COORDINATION 0 0 6.1 Prepare Information system user training requirements 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 3. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) FB-081-4 INFORMATION SYSTEM ADMINISTRATION 80 KREDIT SPESIFIKASI UJIAN PENILAIAN AKHIR BAGI PELATIH DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT TAHAP 4 PENILAIAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN OBJEKTIF * SEMAKAN PENILAIAN WORK ACTIVITIES (WA) PRESTASI Sikap/ Keselamatan/ Persekitaran 10% Fakta/Teori 40% Prosedur 50% Sederhana P.2 Perform public relation activities 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 4 5.2 Conduct information sysytem user training activities 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 6 3.4 Report information system project coordination activities 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 JUMLAH (RST) 15 37 8 13 26 8 2 8 0 0 0 3 60 60 JUMLAH 60 47 10 3 JUMLAH SOALAN KESELURUHAN 60 .4 Evaluation Information system marketing activities effectiveness 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.F/T .2 Coordinate information system project activities 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 5 6.1 Plan information system security measures 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1.1 Identify information system maintenance requirement 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2.5 Prepare inventory control activities report 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.4 Coordinate information system corrective maintenance activities 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.1 Plan inventory control activities 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4.1 Analyse information system project coordination requirements 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6.3 Conduct information system project assessment 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 6.0 INFORMATION SYSTEM USER TRAINING 0 0 3.0 INFORMATION SYSTEM MARKETING 0 0 5.2 Carry out tools.3 Carry out tools.1 Identify information system marketing requirement 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.5 Evaluate information system preventive maintenance 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.2 Implement organisation information system security 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 6 1.3 Report information system user training outcome 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4.0 INFORMATION SYSYTEM SECURITY ADMINISTRATION 0 0 1.

2 Prepare information system maintenance requirement 2.5 Evaluate information system preventive maintenance .2 Implement organisation information system security 1.SPESIFIKASI UJIAN PENILAIAN AKHIR BAGI PELATIH DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT TAHAP 4 WORK ACTIVITIES (WA) 1.1 Identify information system maintenance requirement 2.3 Coordinate information system preventive maintenance activities 2.3 Report on information system security 2.4 Coordinate information system corrective maintenance activities 2.0 INFORMATION SYSYTEM SECURITY ADMINISTRATION 1.0 INFORMATION SYSTEM MAINTENANCE COORDINATION 2.1 Plan information system security measures 1.

equipment and materials inventory check 4.2.0 INFORMATION SYSTEM MARKETING 5.2 Carry out tools.1 Identify information system marketing requirement 5.1 Plan inventory control activities 4.2 Coordinate information system project activities 6.4 Evaluation Information system marketing activities effectiveness 5.5 Prepare inventory control activities report 5.3 Conduct information system project assessment 6.1 Analyse information system project coordination requirements 6.0 INFORMATION SYSTEM PROJECT COORDINATION 6.4 Coordinate tools equipment and materials movement 4.5 Prepare information system marketing activities reports 6.2 Perform public relation activities 5.0 INFORMATION SYSTEM INVENTORY CONTROL 4.6 Produce information system maintenance 3. equipment and materials requisition 4.4 Report information system project coordination activities JUMLAH (RST) JUMLAH JUMLAH SOALAN KESELURUHA .0 INFORMATION SYSTEM USER TRAINING 3.2 Conduct information sysytem user training activities 3.3 Carry out tools.1 Prepare Information system user training requirements 3.3 Report information system user training outcome 4.3 Carry out information system testing activities 5.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) FB-081-4 INFORMATION SYSTEM ADMINISTRATION 80 KREDIT PENILAIAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN OBJEKTIF Prosedur 50% Sederhana Rendah Tinggi R S T 2 4 0 1 2 0 4 6 2 2 3 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 2 4 0 1 2 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 .

0 2 0 0 1 0 2 4 0 1 2 0 4 6 2 2 3 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 6 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 30 74 16 15 37 8 120 60 N KESELURUHAN 120 .

AIAN PENGETAHUAN KETERAMPILAN PENILAIAN PRESTASI Sikap/ Keselamatan/ Persekitaran 10% Fakta/Teori 40% R S T R S T 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .

0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 34 8 0 2 1 57 3 120 .

F/T . * SEMAKAN P.S/K/P RST 0 0 6 6 12 12 2 2 0 0 4 4 6 6 4 4 2 2 2 2 .

2 2 0 0 6 6 12 12 2 2 0 0 2 2 8 8 6 6 2 2 2 2 0 0 2 2 8 8 6 6 2 2 2 2 0 0 2 2 10 10 6 6 2 2 120 120 .