INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT, JOHOR

RBT 1044

ASAS TEKNOLOGI BAHAN DAN PEMBUATAN

TUGASAN PROJEK

NAMA : KENNY YEOH KAI XIANG

ANGKA GILIRAN : 2015292310098

NO. KAD PENGENALAN : 960926-14-5755

OPSYEN : REKA BENTUK & TEKNOLOGI (KUMPULAN 2)

KURSUS/ AMBILAN : PPISMP JUN 2015

NAMA PENSYARAH : TUAN KAMARUN BIN ISHAK

TARIKH HANTAR : 6 MAC 2016

1

SENARAI KANDUNGAN
BI PERKARA MUKA SURAT
L
1 PENGHARGAAN
2 SINOPSIS
3 CARTA ALIR PROSES KERJA
4 CARTA GANTT
5 PERNYATAAN MASALAH
6 PENCETUSAN IDEA
7 PERKEMBANGAN IDEA
8 LUKISAN KERJA – LAKARAN
9 SENARAI BAHAN
10 SENARAI PERALATAN
11 LANGKAH MENGHASILKAN PROJEK
12 STRATEGI PEMASARAN DAN REFLEKSI
13 RUJUKAN
14 LAMPIRAN

2

PENGHARGAAN

Selamat sejahtera dan Salam 1 Malaysia.

Sepanjang penglibatan saya di dalam penghasilan tugasan ini, saya telah mendapat
kerjasama, sumbangan dan bantuan dari segi nasihat, sokongan moral dan spiritual, dan
bantuan teknikal daripada pelbagai pihak. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
diucapkan kepada Tuan Kamarun Bin Ishak, pensyarah mata pelajaran RBT 1044 Teknologi
Bahan Dan Pembuatan yang telah sudi memberikan peluang untuk saya menyiapkan
tugasan ini. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada
beliau kerana dengan sabar menyelia dan memberikan bimbingan kepada kami tanpa jemu.

Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga ditujukan kepada semua
rakan-rakan yang telah berkerjasama sepanjang tempoh untuk menyiapkan tugasan ini.
Ucapan jutaan terima kasih juga diucapkan kepada rakan kelas saya yang lain kerana
mereka juga banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.

Penghargaan dan terima kasih yang teristimewa khusus ditujukan kepada semua
ahli keluarga saya dan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak
langsung dalam membantu saya sepanjang tempoh menyiapkan tugasan, sekali lagi saya
mengucapkan jutaan terima kasih.

1

kata "reka bentuk" boleh digunakan baik sebagai kata nama mahupun kata kerja. Dalam sebuah kalimat. Rak cermin muka hiasan dinding ini boleh diletakkan sama ada di tandas ataupun di ruang besen cuci tangan. mahupun dari reka bentuk yang sudah ada sebelumnya. Sebagai kata nama. Sebagai kata kerja. "reka bentuk" memiliki erti "proses untuk membuat dan menciptakan objek baru". pemikiran.SINOPSIS Menurut Laman Web Wikipedia. persembahan. sama ada sebagai sebuah rencana. kertas kerja. estetika dan berbagai macam aspek lainnya. yang biasanya datanya didapatkan dari kajian. Rak ini diperbuat daripada kayu dan papan yang berkualiti. "reka bentuk" digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Proses perekaan pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi. permodelan atau berbentuk objek nyata. reka bentuk biasa diterjemahkan sebagai seni terapan. seni bina. Rak cermin muka hiasan dinding adalah sejenis produk yang mana ia letak di atas dinding dan merupakan tempat untuk meletakkan barang kekemasan atau kecantikan dan ia mempunyai cermin untuk memudahkan individu ketika berurusan dengan seluruh bahagian muka untuk tujuan bersolek. dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. 2 . Tugasan projek ini adalah untuk menghasilkan satu reka bentuk projek iaitu RAK CERMIN MUKA HIASAN DINDING mengikut kreativiti dan imaginasi sendiri. Selain itu. perah otak.

Carta Alir Proses Kerja 3 .

Mengenal pasti masalah Mendapatkan maklumat dan mengumpul idea Idea penyelesaian masalah Melakar projek Menilai dan memilih idea yang terbaik Sambungan… 4 .

1 Mengenal pasti masalah / 2 Mengumpul maklumat dan data / 3 Menjana idea. pengujian dan pengubahsuaian projek Dokumentasi Persembahan Carta Gantt Jadual kerja ini disediakan untuk memastikan kerja yang dirancang disiapkan pada masa yang ditetapkan. melakar dan memilih projek / 5 . Perancangan pembinaan projek Pemotongan. Bil Aktiviti / Minggu 1 2 3 4 5 6 7 . pemasangan.

6 . Pemikiran kreatif dan inovatif yang terhasil dari pernyataan masalah merupakan sesuatu yang sangat baik dan bagus. pengujian dan / / pengubahsuaian projek 6 Dokumentasi / / / / / 7 Persembahan / Pernyataan Masalah Pernyataan masalah merupakan asas dalam pembuatan produk baru atau produk sedia ada. 4 Perancangan pembinaan projek / 5 Pemasangan. Menyatakan masalah mampu membantu seseorang individu mengeluarkan produk yang berkualiti dan mesra alam.

Terhad Kepenggunaan Besar dan Harga mahal berat Pernyataan Masalah Kelemahan Tiada di dalam proses pasaran pembuatan Susah dikendalikan 7 .

Sambungan… 8 .

Mengapa produk dikeluarkan? Mengapa Bagaiamana produk itu produk itu akan dikeluarkan? dibuat? Pernyataan Masalah Adakah produk Siapakah dikeluarkan pasaran produk dapat itu? menyelesaikan masalah? Pencetusan Idea 9 .

majalah. buku-buku. 4 Bimbingan pensyarah Pensyarah sebagai pembimbing untuk memudahkan proses mendapat maklumat. idea. pasaraan produk dan cara pemasaran yang digunakan. pemasangan. Melayari internet untuk mengetahui contoh reka bentuk rak cermin muka hiasan dinding dan membuat survey pasaran luar dengan melihat komen-komen yang diberikan oleh pengguna terhadap rak cermin muka. mendapatkan pelbagai maklumat seperti reka bentuk rak cermin muka. khidmat nasihat dan pembimbing semasa pemotongan. mikro filem dan sebagainya. 5 Pemerhatian Memerhatikan rak cermin muka hiasan dinding di pasaran dan di rumah bagi mendapatkan maklumat tentang kesesuaian saiz dan reka bentuknya. 1 Pembacaan dan penyelidikan Maklumat diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti akhbar. pengujian dan pengubahsuaian projek dijalankan. jurnal.Pencetusan idea-idea diperolehi daripada pelbagai sumber: Bil Sumber Penjelasan . 3 Lawatan Melihat sendiri keadaan dan kawasan di mana rak cermin muka hiasan dinding boleh diperolehi. Perkembangan Idea 10 . 2 Melayari internet Menggunakan komputer dan pembekal perkhidmatan internet ataupun Wifi kampus. bahan-bahan yang digunakan. cakera padat.

Penilaian harus diberi bagi setiap reka bentuk yang dihasilkan dengan berpandukan beberapa faktor iaitu:  Fungsi – Projek yang dihasilkan akan berfungsi dengan berkesan  Rupa bentuk – Projek yang dihasilkan perlu mempunyai rupa bentuk bersesuaian  Kesesuaian bahan – Menggunakan kaedah yang sesuai dan mudah diperolehi  Kaedah binaan – Menggunakan kaedah yang sesuai dan mudah  Ketahanan – Projek yang dihasilkan mempunyai ketahanan penggunaannya. kita perlu meneliti kelebihan dan kelemahan idea yang telah dikemukakan. Selain itu. bentuk. Untuk menghasilkan projek yang berkualiti.  Pilihan produk hendaklah praktikal dari segi cara pembuatan.  Kos – Kos pembinaan projek tidak terlalu tinggi hingga membebankan  Keselamatan – Projek mestilah selamat digunakan  Nilai komersial – Projek berpotensi untuk dipasarkan 11 . penggunaan. keselamatan juga perlu dititikberatkan supaya bersesuaian dengan pengguna. penyimpanan dan pengangkutan. Setiap aspek penting perlu diketahui seperti:  Keupayaan kendiri perlu diambil kira supaya berupaya serta mampu dari segi fizikal dan kemudahan sedia ada untuk menghasilkan rekacipta tersebut.  Mesra alam iaitu produk yang dihasilkan tidak mendatangkan kesan negative kepada persekitaran. kegunaan. fungsi.  Faktor saiz. kita perlu juga memilih lakaran yang paling sesuai berpandukan kriteria bentuk dan saiz yang dilakarkan.  Pilihan produk hendaklah menggunakan bahan dan komponen yang sesuai dan mudah didapati di pasaran.  Mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk melaksanakan projek ini.  Mengambil kira faktor kos supaya tidak membebankan.

LAKARAN 12 .

LAKARAN YANG DIPILIH SENARAI BAHAN Bahan yang digunakan mestilah mudah didapati dan kosnya tidak membebankan. Antara bahan yang digunakan dalam pembuatan projek ini adalah seperti berikut: 13 .

Tebal papan lapis adalah antara 3 mm hingga 32 mm dan dipasarkan dalam dua saiz:  91 cm x 183 cm  122 cm x 244 cm Terdapat dua jenis papan lapis iaitu kalis air dan tidak kalis air. 14 . Cermin dikenali ramai sebagai sejenis benda yang boleh memantulkan cahaya ataupun bayang- bayang. Antara kebaikan papan lapis ialah:  permukaannya rata dan lebar  ringan dan mudah dikerjakan  tidak mudah mengecut atau meleding  bahagian hujung dan tepinya tidak mudah pecah jika dipaku atau diskru 2) Cermin Cermin adalah permukaan memantul yang cukup licin untuk membentuk imej. 1) Papan Lapis Papan lapis dibuat daripada beberapa lapisan kayu nipis yang dipanggil “vernier”. Lapisan vernier ini ditindih dan diglu bersama-sama dengan perekat tiruan.

Cermin awal terdiri daripada kepingan atau helaian logam digilap. biasanya logam perak atau tembaga apabila imej yang dipantuklan kembali adalah untuk dilihat (seperti perapian diri) tetapi juga dari logam lain apabila hanya penumpuan cahaya terbias yang diperlukan. 3) Cangkuk 4) Kumai 15 .

5) Varnish SENARAI ALATAN 1) Pita Pengukur 16 .

3) Apit G Apit G digunakan untuk mengapit kayu ketikaproses mengglukan dua kepingan kayu dan memegang kayu yang hendak digerudikan. Pita ukur merupakan sejenis pembaris lentur. Alat ini juga digunakan bersama-sama kayu kecil atau reja kayu untuk melindungi permukaan benda kerja yang diapit. dipahat. atau digergajikan. atau logam dengan tanda ukuran memanjang dengan unit metrik dan kadang kala dengan tambahan unit imperial. Bahagian lengan atau mata sesiku L diperbuat daripada keluli yang tahan. 4) Mesin Gergaji Duduk Siku 17 . 2) Sesiku L Sesiku L ialah sejenis alat pengukuran yang digunakan untuk menguji sesuatu permukaan bersudut tepat dan kerataan permukaan kayu. Manakala bahagian badannya diperbuat daripada kayu keras atau keluli. Ia terdiri daripada pita kain. plastik. serta menguji kepersegian kayu.

5) Mesin Gergaji Lengan (Radial Arm Saw) 6) Mesin Gergaji Meja 7) Mesin Gergaji Pita (Bandsaw) 18 .

8) Mesin Pelelas (Sander) 9) Mesin Paku Tembak Angin (Pneumatic Brad Nailer) 19 .

LANGKAH MENGHASILKAN PROJEK 20 .

Proses Mengukur Proses mengukur perlu dilakukan berdasarkan lakaran kertas projek dan menggunakan alat pengukur seperti pita pengukur. Proses pengukuran mestilah tepat. 3. tolok penanda. Proses Menanda Proses menanda dilakukan pada bahagian yang hendak dipotong. Proses pemotongan memerlukan ketelitian terutamanya bila mengendalikan alatan memotong berskala industri. Proses Memotong Alatan yang sesuai ang diperlukan dalam proses memotong bahan adallah gergaji tangan atau gergaji putting atau mesin memotong seperti gergaji Jig. digerudi atau dalam proses membuat tanggam dangan menggunakan alatan seperti pensel. mesin gergaji bulat dan mesin gergaji lengan. dan pisau penanda. 21 . pembaris keluli dan sesiku L. Pembinaan projek perlu dilakukan berdasarkan lukisan kerja. 2. menepati kehendak pengguna dan berfungsi dengan betul. Pengujian dan penilaian projek adalah untuk memastikan projek yang dihasilkan berkualiti. 1.

yang mana ia menggunakan udara yang termampat untuk memaku pada kerja projek tersebut. Proses ini melibatkan kerja memaku dan alatan yang digunakan ialah pneumatic nail gun. 22 . Proses Membina dan Mencantum Proses seterusnya ialah proses membina dan mencantum.4.

Membuat Kemasan Proses kemasan dilakukan dengan memilih bahan kemasan yang sesuai dengan projek.5. 23 .

Hasil Projek Rak Cermin Muka Hiasan Dinding Pandangan Hadapan Pandangan Sisi 24 .

Pemasaran ialah proses perancangan dan pelaksanaan keseluruhan aktiviti dalam pengagihan produk daripada pengeluar kepada pengguna. contohnya rak cermin muka hiasan dinding ini seharusnya dipasarkan di kedai perabot ataupun di mana-mana kedai penghiasan rumah. Pemasaran berkesan dapat membantu memaksimakan keuntungan. Seterusnya. Rak cermin muka hiasan dinding ini amat sesuai untuk kegunaan di bilik air mahupun di ruang cuci tangan. Selain daripada itu. Produk yang dihasilkan mesti memenuhi kehendak pengguna. Hal ini demikian kerana pada zaman kegiatan ekonomi ini. Dengan ini. pengguna sememangnya akan berhati-hati semasa membeli sesuatu produk dan akan membanding-bezakan kualiti produk dari semasa ke semasa. kaedah menyalurkan produk kepada pengguna juga merupakan salah satu strategi pemasaran.Strategi Pemasaran Stategi pemasaran merupakan aktiviti merangkumi semua aspek dan perkara yang dapat meningkatkan jualan produk. Pengedaran risalah-risalah tentang produk seharusnya dijalankan supaya lebih banyak pengguna mengetahui dan mengenali produk ini dan secara tidak langsung akan mengunjungi kedai dan membeli produk tersebut. dengan ini. nilai ataupun harga produk juga haruslah berpatutan. produk ini dianggarkan dapat memuaskan kehendak pengguna kerana setiap rumah mempunyai bilik air dan rak cermin ini dapat digunakan. kaedah komunikasi antara penjual dengan pembeli juga amat penting seperti promosi-promosi yang dijalankan. 25 . Selain itu. Terdapat empat strategi pemasaran iaitu fungsi produk tersebut yang mana dapat memuaskan kehendak pengguna. kita haruslah memilih tempat yang paling sesuai untuk memasarkan produk ini.

Refleksi Bersyukur kepada Tuhan kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menyiapkan tugasan tentang rancangan perniagaan. Melalui tugasan ini juga.Saya juga mengagihkan masa dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan tugasan individu dengan mengikut rancangan pelaksanaan yang berkesan dan sistematik. Seterusnya. Namun disebabkan saya mempunyai semangat berjuang dan komitmen yang tinggi saya sedaya upaya berusaha untuk mencari maklumat-maklumat yang berkaitan melalui internet dan buku ilmiah di Perpustakaan IPG Kampus Tun Hussein Onn . idea-diea yang bernas serta memberi motivasi agar saya dapat meneruskan perjuangan untuk menyiapkan tugasan dengan cemerlang. 26 . iaitu dengan menggunakan mesin paku tembak angin dengan mahir. seperti kaedah menggunakan mesin-mesin gergaji yang terdapat dalam bengkel dan fungsi peralatan-peralatan. saya berasa amat beban sebab keterbatasan ilmu yang ada pada diri sendiri. tak hendak seribu dalih” serta “muafakat membawa berkat”. saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah bimbingan saya iaitu Tuan Kamarun bin Ishak dan rakan-rakan seperjuangan yang banyak berkongsi maklumat. saya dan rakan kelas telah menerima soalan tugasan Projek Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) daripada pensyarah Tuan Kamarun bin Ishak. saya juga mempelajari kaedah memasang. Selain daripada itu. melalui tugasan ini telah memberi kesempatan kepada saya menghayati erti sebenar pepatah Melayu yang menyatakan “hendak seribu daya. Kesimpulannya. Pada tarikh 14 Februari 2016. Selain itu. saya telah mempelajari banyak ilmu daripada pensyarah saya. saya juga mempelajari ilmu pemotongan kayu dengan betul dan tepat. Apabila saya mula menerima tugasan ini.

27 . Retrieved from Wikipedia: https://ms. Mohd Azreen Reza. O. (n.com/?classified:frame-hiasan-dinding-cermin-muka- cenderamata-design-terkini-dgn-harga-rendah:66NG45TRQC Puteri Mas Puri. Retrieved from Hiasan Cermin Muka: http://www. & Bahasa.. Fuad Hanif .html Salmiah Jaba. (2010. J.my/2012/04/alatan-tangan-jenis- mesin-kegunaannya. Oktober 11). (2012.Rujukan (2013.com/kemahiran-hidup-bersepadu/bahan-bantuan- khb/abm-tingkatan-1/reka-bentuk-teknologi/ Peter.blogspot. Retrieved from Kemahiran Hidup: http://groupkemahiranhidup.majalah. Julai). April 28). Salinah. (2000).wikipedia.). Retrieved from Strategi Pemasaran: http://www. Jilid.d. P. Mac 9).kembar. Peh Kok Hua.pro/2015/07/strategi-pemasaran-dan-bauran- pemasaran.html Farida. Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. C. J. A.org/wiki/Reka_bentuk (2015. Retrieved from Reka Bentuk dan Teknologi: http://salmiahjaba.

LAMPIRAN 28 .