Daniel D. Saliendres G. Micko A.

Soriano
Gr.11-DISCIPLINE

“Bagong mga Kaibigan”
Unang araw ng pasukan sa eskwela, nasa ikapitong grado na si Pedro at bagong lipat pa lamang
siya sa isang eskwelahan sapagkat walang high school sa kanyang paaralan noong elementarya
kaya siya lumipat kung kaya’t magiging bago ang lahat para sa kanya.

Ringggggg!!! (Pasukan na ng unang klase)

Titser: Goodmorning class, una sa lahat magpakilala isa isa, magsisimula sa iyo Pedro.
Pedro: (Kinakabahan na tumayo dahil bagong mukha ang kanyang nakikita) Ak… Ako po si
Pedro Dela Cruz at labing tatlong gulang….

At nagpatuloy ang kanilang mga klase hanggang sa dumating ang bakanteng oras para kumain.
Ringgggggg! ( Hudyat na oras na ng kainan)

Habang naglalakad si Pedro papuntang canteen ay tinawag siya ng grupo ng mga kalalakihang
kaklase niya.

Mga Kaklase: Pedro! Tara kumain tayo ng sabay sabay.
Pedro: Sige!

(Habang kumakain sila ay masaya silang nagke kwentuhan, pinaguusapan nila ang mga
karanasan nila noong nasa elementarya pa lamang sila.)

Dumating na ang uwian at inaya siya ng mga bagong kaibigan niya na sabay-sabay na silang
umuwi.

Mga Kaklase: Pedro sabay-sabay na tayong umuwi.
Pedro: Tara. (Masayang pagkakasabi ni Pedro)

Mula noon ay nakagawian na nilang magtulungan, kumain ng sabay-sabay at umuwi ng sabay-
sabay, masaya si Pedro dahil meron siyang mga nakilalang bagong kaibigan.