Szerelmes idézetek…

A szerelem tragédiája nem a halál vagy az elválás...
A szerelem tragédiája a közömbösség.
(William Somerset Maugham)

A hirtelen támadt szerelemből a leglassabban gyógyulunk ki

A szerelem szerelemmel kezdődik, s a legerősebb barátságból is csak gyenge szerelem
fejlődhet

A barátság, férfi és nő között, azoknak a házassága, akik nem hálhatnak egymással.

"Senki sem szeretett úgy, mint én. Senki sem szenvedett annyit, amennyit én
szenvedtem" ...
Valamennyien így mondjuk ezt. És valamennyiünknek igaza van.
(A. Vlahuta)

Rosszul van a világ megalkotva.
Aki szeret, azt nem szeretik.
Akit szeretnek, az nem szeret.
Aki szeret és viszont szerettetik, azt is előbb-utóbb elválasztják szerelmétől.
Szenvedünk. És másokat szenvedtetünk.
És a legboldogtalanabb nem mindig az, aki szenved.
(Romain Rolland)

A Lány találkozik a Fiúval.
A Lány beszél önmagáról;
A Fiú beszél önmagáról;
mindegyik beleszeret önmagába...
és ez lesz a szerelem-házasság.
(Dorin Popa)

A két nap alatt beteljesedett szerelem a rákövetkező két nap alatt el is múlik,
míg a hónapokon keresztül kiharcolt szerelem évekig tart.
(Balzac)

Ki már nem szeret, nem tévelyeg, az temesse el magát."
(Goethe)

Elragadja őket az áradó. a testük szent táncba kezd." (Louis W." (Dr.Mindig az a perc a legszebb perc Mit meg nem ád az élet. amikor beléd hatol. noha mások sincsenek kizárva életükből. a soha véget nem érő hullámzás. Hasdeu) "Nem a szexuális kielégülésből fakad a szerelem. egyre duzzadó hullám. melyet nem érzel. amit kell. Mindig az az álom volt a legszebb. Felfedezik.. (Mihály István) Mi a szerelem ? A szerelem az a tövis. ahogy lélegeznek. (B. P.. akkor éppoly könnyedén. Meldman) "Egy szerelem története bizonyos értelemben az idő elleni harc drámája. amikor egy emberpár jobban szeret együtt lenni. Mely gyorsan semmivé lett. mintha bármelyikük egyedül csinálná." (Giraldi) "A szerelem akkor tekinthető érettnek.. Amit soha tőbbé meg nem álmodunk ." (Eric Fromm) "Amikor két ember meghatározhatatlan időre összekapcsolódik és belső kommentár nélkül képesek érezni kapcsolódásukat és egymás reakcióit. mindegyik ott van a másik gondolatainak hátterében. de fáj. Ha távol vannak egymástól. mint bárki mással. amikor kénytelen vagy kihúzni. Henry Brandt) . mit el nem csókolunk. amelyben pontosan azt teszik egymással.. erőfeszítés-mentes. hogy bármit jobb együtt csinálni. hanem a szerelem teszi lehetővé az igazi szexuális kielégülést. Az a legszebb csók.

a szíved közepe pedig megbocsát mindent."A szívnek vannak érvei. Ördög azt mondja: pokoli kín. és akkor hidd el. mert ha nem teszed. ." (S. Ember azt mondja: szerelem. ha szépségedet nézhetem a két szememnek ablakán. mint a szerelemmel: minden ész-ok ellene szól." (Victor Hugo) "Angyal azt mondja: égi öröm." (Heine) "A bal szemeddel tisztán látod az Õ hibáit. A szerelem is azt jelenti: mind a ketten álmodunk egymásról valamit. amelyekkel az ész nem tud mit kezdeni." (Müller Péter) "Aki szeret." (Pascal) "A szerelem buzgó megfeledkezés mindenrõl. s minden mély ösztönünk mellette." (Charles d'Orléans) Az élet nem más." (Müller Péter) "Legerõsebben az álmok kötik össze az embereket. megteszi más. mint amit az érzelmek csinálnak belőle. és ez összekapcsol minket. szeresd és öleld meg naponta. ami rajta kívül van. nem õ a hibás" (Ismeretlen) "Az élettel ugyanúgy vagyunk. a jobb szemed szemet húny fölötte. Butler) "Boldogabb nem lesz senki sem annak a napnak hajnalán.

hogy fölemel bennünket. mint a szerelem. s annyira gyönge. mint az orchideák illata. édes lesz és lenyűgöző." (Részlet a Ji Csingből) "Szerelem: meghódítani." (Quitad) "A nagy szerelem kétségtelenül jó dolog." (Ismeretlen) "A férfiak szeretnek." (France) "Egyszer már megmondtam. de a szép szerelem még jobb. egy gondolat. egy dobbanás.Majd szólok. fogy. Amikor pedig két ember szíve mélyén megérti egymást. a nyelv." (Richard Bach) "A hold! Pont olyan. mint nekünk őreá. aki éppolyan fontos neked. Ha nem nő." (Paul Gerardy) "Mondd. ha változott a helyzet.(Balzac) "De amikor két ember a szíve mélyén egyesül. a nők hagyják. amely annyira erős." (Fodor Ákos: Az érzelmi antitalentum dala) . addig mindig magányos maradsz. vagy a szerelmet. Két szív. Képesek megtörni a bronz vagy a vas erejét is. mint saját magad. amelyen szólnak. hogy szeressék őket. hogy szeretlek! . mi a szerelem? Két lélek." (Temesi Ferenc) "A távollét vagy a szerelmest öli meg. bírni és megtartani egy lelket." (Léautaud) "Ameddig nem adsz helyet a lelkedben valakinek. hogy éppolyan szüksége van reánk.

ne gyarapítsd a vagyonát. mint a szó. Finom. figyelmet kívánunk partnerünktől. tapintatos pantomim ez. csökkentsd a vágyait. Olyan labdajáték. amelyben kezdetben a mi kezünkben van a labda." (Ismeretlen) "A szerelem nem folytonos egymásra bámulás. Az igazi szeretet kezdet év vég nélkül való. hosszú évek alatt sem születik meg soha." (Temesi Ferenc) ". Ha szeretetet." (Pascal) . akkor előbb adjunk mi neki.." (Hazrat Inayat Khan) "Ha boldoggá akarsz tenni valakit. hogy a szerelem hosszas együttlét és kitartó udvarlás gyümölcse. csupán árnyéka a szeretetnek.. az erők egészséges keringésének módja. hanem egy irányba való nézés. amely véget ér." (Kahlil Gibran: Törött szárnyak) "Az a szeretet. s ha egyetlen pillanat nem hozza létre ezt az összetartozást."Helytelen azt hinnünk.A szerelem a szellemi-lelki rokonság gyermeke. ha előbb mi odadobjuk hozzá. s társunk csak úgy dobhatja vissza." (Szepes Mária) "A szerelemben a hallgatás gyakran mélyebbre ható szónok.

” (François Favreau) „Csak szeretve tanulunk meg szeretni. aki szeret.” (Konfuciusz) . Itt egy csillogó gondolat könnyedén szavakká formálódik. Ott súlyos tudás is terhes hallgatásba burkolózik.” (Doris Murdock) „A szeretet mindenki számára a legszükségesebb táplálék. Azonban ahol két ember szíve legmélyén egységet képez. fűszer-édesen."Szerelem ha egyik a másikát repülni hagyja. mint orchidea-illat. ott kettős erejük felér a vas és érc erejéhez.” (Ivan Turgenyev „Semmi sem nehéz annak." (Szabó Éva: Szög és kereszt) „A szeretet az egyedüli érvényes útlevél az örök életbe. ami számít az életben: magadat a második helyre tenni. S hol két ember szíve mélyén megérti egymást teljesen. de ha zuhan. fél szárnyát kölcsönadja. míg egyszer csak simán továbbengedi.” (Chiaravallei Szent Bernát) „Az élet a komoly embert hepehupás. ott szavaik úgy hangzanak. tarka ösvényre vezeti.” (Edith Piaf) „Az egyetlen dolog. Gyakran megakasztja a haladást.

.

Érzem fáradt szívem lassú ketyegését. Szeretlek szelíden. Szeretlek akkor is. hogy ez hihetetlen. DE TUDD MEG!! ÉN AKKOR IS SZERETLEK!!" (???) Mások szerint szép az élet. Sok kín van a föld kerekén. minden szeretetlenség. és kegyetlen. Kínzó gyötrõdését. de nem tudom. megtört lelkem. mert ez másképp nem lehet SZERETLEK! SZERETLEK! SZERETLEK! Tudom. de a legnagyobb a szerelem. De még egy perc. Csak szenvedem. s a szereteten túl Szeretlek szótlanul. ha lehetetlen Szeretlek akkor is. mert akit én szeretek. s kimondhatatlanul Szeretlek az örökös változásban Szeretlek a dallam lüktető ritmusában Szeretlek a csendben. s láthatatlanul Szeretlek akarva. Szerelmes Versek… "SZERETLEK. ha érthetetlen Szeretlek akkor is. Vérzõ. s a távolságban Szeretlek a percek múlásában... ha rosszul mondom el Szeretlek akkor is. a fagyos. ha mást hiszel Szeretlek akkor is. hogy miért. a némaságban Szeretlek a közelségben. s akaratlanul Szeretlek szenvedélyesen. s önmagad helyett Szeretlek. S testem fáradtan pihen. riadtan. Szerintem rideg. ha úgy érzed nem. Szeretlek. az nem lehet enyém. s ártatlanul Szeretlek látva. (???) . s vadul Szeretlek dacolva. pimaszul. hideg föld alatt. talán csak pillanat.

„Ha majd a fehér álmok feketére válnak. S hogy Te ki voltál. hogy az álom ábránd híve mivé lett. nyugodj bele szépen! Ne kérdezd mi volt valamikor régen! Ne mond. Ne keseregj. Ha majd a fehér álmok feketére válnak!” (???) . s mivé tett az élet! Ne zokogj ha egyszer vége van a nyárnak.