GROUP: E

NAMA : JANENETTY ANAK KAREK NO. MATRIK: D20141066837

UNIT 5: FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG):
PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i. Menyatakan kandungan FPG.
ii. Menghuraikan elemen-elemen kandungan FPG.
iii. Menganalisis komponen SGM.

TUGASAN: Bagaimanakah kandungan Falsafah Pendidikan Guru menjadi teras
kepada pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru Malaysia dari aspek
pengetahuan, keterampilan, sahsiah dan etika guru. Analisiskan komponen
Standard Guru Malaysia ke arah melahirkan guru Malaysia yang bertaraf dunia.

Rujukan:
 http://www.smktunkuputera.com/data/SGM/cd/SGM_files/SGM(e-Book).pdf
 http://aadcice.hiroshima-u.ac.jp/e/publications/sosho4_2-08.pdf
 http://www.medc.com.my/medc/seminar_medc/fromCD/pdf/159.pdf

5.0 Peta Minda

demokratik. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan ilmunya Bersedia menjunjung . Guru yang menghayati aspirasi negara yang Bertindak atas KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar aspirasi negara dihasratkan landasan etika . 1982) (b) Keterangan kandungan Falsafah Pendidikan Guru Kandungan Penjelasan Contoh Berpekerti mulia . emosi dan jasmani pembelajaran dan kokurikulum dan kurikulum tersembunyi dilakukan secara terbimbing dan menarik Memelihara suatu . (Bahagian Pendidikan Guru. bersopan. berpandangan progresif dan saintifik. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. Berkembang mengikut peredaran zaman yang Sentiasa progresif dan kini memberi penekanan kepada sains dan meningkatkan saintifik teknologi kemahiran . Sentiasa mempastikan setiap murid diberikan Memastikan perkembangan peluang mengembangkan potensi secara aktiviti individu menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi pengajaran & aspek intelek. rohani. proaktif. ibu bapa dan masyarakat sejarah Menjamin . berdisiplin. Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan. Guru sentiasa berfikiran positif. progresif dan berdisiplin. 5. bermoral bersopan santun dan sebagainya .1 (a) Pernyataan kandungan Falsafah Pendidikan Guru ‘Pendidikan guru di Malaysia adalah dengan hasrat untuk mendidik guru yang berpekerti mulia. Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan dan tatsusila matlamat negara sebagai yang utama Menyanjung warisan . Sahsiah Guru yang baik Bercakap dengan . masyarakat) melebihi dirinya sendiri Berpandangan . Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam Mengadakan masyarakat yang masyarakat majmuk dengan menekankan unsur aktiviti bersatu padu bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan berkumpulan 2 . pedagogi inovatif dan motivatif. Guru yang bersedia meletakkan kepentingan org lain (murid. ibu bapa. Berbudi bahasa. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Meletakkan diri sebagai role model untuk Membuat kebudayaan Negara mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan lawatan ke tapak kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada warisan dan murid.

situasi yang demokratik . Bertindak berasaskan pertimbangan wajar. Memberi masyarakat yang kreatif. 5. Memberi penekanan kepada aspek inovatif. kritikal. murid membuat keputusa untuk menguji daya pemikiran kritis Memelihara suatu . kemahiran atau kecekapan yang memenuhi standard mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesional 3 . Wina Sanjaya . bersepadu pendedahan progresif dalam melaksanakan tugas bagi membentuk terhadap hasil murid yang dapat berfikiran secara progresif dan inovatif utk saintifik mningkat minat dan potensi Memelihara suatu .2 Definisi profesional KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar Tokoh Definisi Martinrs Yamim . Mempastikan keharmonian. holistik. Berlaku adil dalam membuat keputusan. analitikal. Pekerjaan profesional ditunjang oleh sesuatu ilmu tertentu secara (2008) mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimiliki yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Rumusan anda: Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang menetukan keahlian. baik dikerjakan secara sempurna mahupun tidak. Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan. keselamatan dan Melatih murid masyarakat yang keamanan menerusi penerapan nilai etika dan dengan berdisiplin peraturan yang mesti dipatuhi untuk oleh murid memberikan agar membentuk masyarakat yang cemerlang. Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid Meletakkan masyarakat yang untuk membuat keputusan. memerlukan . memastikan murid-murid pelbagai kaum yang melibatkan sentiasa berinteraksi antara satu sama lain pelbagai kaum dalam satu kumpulan Memelihara suatu . tempoh untuk sebarang penglibatan. Istilah profesional pada umumnya adalah orang yang mendapat (2007) upah atau gaji dari apa yang dikerjakan.

4 Kriteria profesion keguruan sebagai kerjaya profesional Kriteria Keterangan + contoh Bersemangat  Guru yang sentiasa ghairah dan teruja untuk memberikan yang tinggi dalam terbaik dalam perkhidmatan. 5. norma dan etika b) Mendalami ilmu sebanyak b) Menguasai kemahiran b) Komited terhadap tugas mungkin komunikasi dan interpersonal c) Pengamal ilmu dan c) Menyanjung tinggi dan c) Amanah dan dedikasi mempratikkan menghargai warisan d) Peka dengan d) Mempunyai pemikiran yang d) Proaktif perkembangan murid positif dalam menjalankan tugas e) Menguasai kemahiran ICT e)Berjiwa kental dalam e) Berdaya tahan menghadapi cabaran f) Perancangan pengajaran f) Sentiasa mengamalkan nilai f) Inovatif dan etika keguruan g) Pengetahuan tentang g) Pandai mengurus masa g) Penyayang pedagogi umum h) Pengetahuan tentang h) Berkemahiran berkomunikasi h) Patuh kepada etika kurikulum dengan orang lain dengan lancar profesionalisme keguruan i) Pengetahuan tentang i) Pandai mengurus bilik darjah i) Adil dalam kandungan subjek menyampaikan ilmu KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar j) Pengetahuan tentang j) Pandai mengurus penampilan j) Bersifat penyabar matlamat. yang jelas Meletakkan perkara yang terpenting dan segera untuk diberi keutamaan. Cth: guru memikul amanah dan melaksanakannya dengan terbaik dengan mencapai sasaran yang ditetapkan oleh dirinya sendiri 4 .guru akan hadir ke sekolah sebelum waktunya . Manakala. Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan.3 Ciri-ciri guru yang profesional Pengetahuan Keterampilan Sahsiah a) Mengamalkan pengajaran a) Sentiasa menghayati nilai a) Berpekerti mulia efektif murni. proaktif dan inovatif. Bermatlamat  Guru yang tahu apa yang dibuat tanpa disuruh atau diberi amaran.masuk dan keluar kelas tepat pada waktunya . perkara yang tidak penting dikemudiankan dan yang tidak berkaitan diabaikan. tujuan dan nilai diri pendidikan 5. perkhidmatan Cth: .berfikian terbuka.

Cth: guru ini sentiasa memastikan ketepatan masa. sukan. dengan baik intonasi yang betul. KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar Cth: mengadakan kelas pemulihan khas atau kelas tambahan kepada murid-murid yang masih belum menguasai isi kandungan atau apa sahaja ynag berkaitan dengan akademik. dengan pelajar. berkomunikasi suara yang lantang. Kecekapan itu dapat dilihat dalam bentuk kawalan darjah disiplin murid. ibu bapa Setiasa bergaul mesra dengan ibubapa dan masyarakat dan masyarakat dan sentiasa menjadi rakan sejawat yang baik dan boleh dipercayai. majikan 5 . Berkebolehan  Guru yang dapat menyampaikan pengajarannya dengan berkesan. Hubungan yang  Guru ini dapat mewujudkan hubungan yang berkualiti dan berkualiti mengekalkan keharmonian dalam pekerjaanya. Berupaya  Guru yang meletakkan kepentingan perkhidmatannya melebihi memberi yang diri sendiri dengan kebolehan memberi yang terbaik kepada terbaik murid-muridnya demi masa depan mereka dan yang terbaik dalam tugasnya untuk kejayaan sekolah. bahasa yang halus. Cth: guru ini sentiasa menganggap murid-murid seperti anaknya. mahupun pihak lain. dan ayat-ayat yang gramatis yang diselang selikan dengan elemen-elemen "hiburan" Cth: guru menghidupkan suasana pembelajaran yang menghiburkan. Berkemahiran  Guru ini cekap dalam mengurus bilik yang ia bertugas di mengurus bilik dalamnya. keceriaan murid dalam kelas dan tindakan rutin didalam bilik darjah yang berkesan.Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan. Cth: guru sentiasa memberikan galakkan kepada murid untuk mencuba menyelesaikan masalah dalam semua perkara samada dalam akademik. Jangkaan yang  Guru yang sentiasa beranggapan setiap muridnya adalah insan tinggi terhadap yang istimewa yang mempunyai potensi untuk berjaya jika murid diberikan bimbingan dan tunjuk ajar dengan cara yang berkesan. suasana kelas yang ceria dan bersih dan murid asentiasa memberi tumpuan terhadap guru. arahan yang tepat. persatuan dan sebagainya. sebutan yang jelas.

kurikulum secara berkesan dan bermakna 6 . melaksanakan profesion dan sosial yang patut ada pda seorang guru. dan kokurikulum yang patut pendidikan ada pada seorang guru b) Kemahiran Memperincikan kompetensi kemahiranteknik dan Kemahiran teknik & kaedah pembelajaran dan pengajaran yang patut meyampaikan kaedah dikuasai oleh seorang guru penerangan dalam proses pembelajaran dan pengajaran dengan baik c) Nilai Memperincikan kompetensi amalan nilai Cekap profesional profesionalisme keguruan berdasarkan kebolehan diri.5 Standard Guru Malaysia (SGM) dan analisis komponen standard.Falsafah pendidikan guru Standard & . S1: Amalan profesionalisme keguruan STANDARD S2: Pengetahuan dan kefahaman S3: Kemahiran pengajaran dan pembelajaran . 5.Misi nasional Asas Penentuan .Etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Unggul Insan K1: Kelayakkan masuk program latihan perguruan KEPERLUAN Rajah 5. kurikulum.4: Komponen K2: Latihan Pentaksiran dan Standard Guru Malaysia (SGM) Penilaian K3: Infrastruktur Komponen Analisis Contoh Standard KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar a) Pengetahuan Memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan Menguasai falsafah & kefahaman kefahaman tentang subjek pengkhususan. Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan.Tatasulsila profesion keguruan Guru Modal Keperluan . ilmu dan objektif pendidikan.