Soalan struktur

A. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Aluminium Labu Sayong Ayak Licin, Acuan,
silikat berkilat, tidak putaran
diresapi air

Lingkaran, Seimbang, Hitam Sekam padi Menyimpan
picitan sekata, kukuh air

1. Tanah liat tulen dipanggil ………………….
2. Tembikar Sayong juga dikenali sebagai ……………………
3. Teknik untuk membentuk labu Sayong ialah teknik ………………… dan
…………………..
4. Fungsi tembikar Sayong ialah untuk …………………
5. Sepuh disapu pada permukaan tembikar supaya ………......., …………………….,
dan …………………
6. Tembikar Sarawak dihasilkan menggunakan teknik ………………….. dan
……………………..
7. Untuk menghitamkan tembikar, masukkan tembikar tersebut ke dalam
……………………………….
8. …………………………. digunakan untuk menapis serbuk tanah liat.
9. Tembikar Sayong berwarna ………………………..
10.Bentuk tembikar yang baik mestilah …………………….., ………………………,
dan ………………………..

........ i...................... Kepala Bendang ................... ......................... ............................ ............................................................................. Hasnah Adnan – lingkaran elektrik Sayong.......Hjh Rogayah Saleh – Pulau Tiga. gas.................................. .................................................................... Jawab soalan-soalan berikut..........B......... ............................................. ................................................................. .................. Sebutkan TIGA tokoh penting yang menghasilkan tembikar........... ii......................... ...... Apakah yang perlu dilakukan bagi memelihara tembikar? ......................................... iii....... 2......................................... ............... ................................... .................... Bilakah proses menyepuh akan dilakukan pada tembikar? ............. i................................................................. iv................ Sebutkan DUA teknik membentuk tembikar............................................ ..... ..... Perak ................................ Sofia – Kg. 3................................ -Keringkan sebelum Selepas pembakaran Sayong........ Sebutkan EMPAT kaedah pembakaran moden...... Di manakah tembikar Sayong dihasilkan? .................. ..........................Pn.......... Perak 1.........................................Pn............... ii............ ....................... ......... iii.......... ............ ......................................... Kuala Selangor......................... Perak disimpan kali pertama -Letak di tempat rata dan selamat -Gilap dengan cermat Teknik picit... ................................... 5........................... teknik Tanur kayu................... raku............................................. 4......................................................... 6.......... ...... ii............................................... i...

Perak 5. putaran 7. .Pn. Kuala Selangor.Pn. elektrik 3. Kepala Bendang . Sekam padi 8. Perak . Aluminium silikat 2.Keringkan sebelum disimpan .Hjh Rogayah Saleh – Pulau Tiga. Hasnah Adnan – Sayong. Licin.JAWAPAN A 1.Gilap dengan cermat 6. teknik lingkaran 4.Seimbang. Lingkaran. . sekata. tidak diresapi air 6. Sofia – Kg. Tanur kayu. picitan 4. Perak . Teknik picit. Selepas pembakaran kali pertama 2. gas. Sayong. Menyimpan air 5. kukuh B 1. berkilat. Labu Sayong 3.Letak di tempat rata dan selamat . Acuan. raku. Hitam 10. Ayak 9.