Ministerul Educației și Cercetării Științifice

_
Engleza
Limba
_
moderna

Clasa a 111-a
Semestrul al 11-lea
_
Engleza
Limba
_
moderna

Manualul interactiv LIMBA MODERNĂ ENGLEZĂ – Clasa a III-a – Semestrul al II-lea
se adresează elevilor de clasa a III-a și profesorilor îndrumători.
Ușor de utilizat și foarte eficient structurat, manualul vizează:
• îmbogățirea vocabularului uzual;
• aprofundarea noțiunilor de gramatică;
• dezvoltarea competențelor generale: receptarea, exprimarea
și redactarea mesajelor esențiale pentru situațiile de comunicare uzuală.

Tematica: anotimpurile, vremea și lunile anului, animalele domestice și sălbatice,
numerele de la 11 la 20, locații în oraș, meseriile, activitățile cotidiene, timpul liber,
sănătatea și corpul omenesc, sărbători (Ziua Mamei și Paștele)

Versiunea electronică reproduce toată informația din manualul tipărit, aducând
totodată un plus de conținut. Fiecare unitate conține animații video și cântece, activități
de asociere, de tip adevărat sau fals și de completare a spațiilor libere. Designul este
atractiv, iar navigarea se face ușor, fără să obosească privirea.

978-606-590-249-7
978-606-590-251-0
Elena Sticlea
Cristina Mircea

Acest manual este proprietatea Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale
nr. 5043 din 25.08.2015, în urma evaluării,
și este realizat în conformitate cu programa școlară aprobată
prin Ordinul ministrului educației nr. 5003 / 02.12.2014.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Limba moderna

,
Engleza
,
111-a
Clasa a

Semestrul al11-lea

Elena Sticlea
Cristina Mircea

OMEN nr. 5003 / 02.12.2014 (Anexa 2)
Număr de pagini manual: 72
Număr de telefon european
de asistență pentru copii: 116111

bun. ELENA Limba modernă engleză: clasa a III-a: (cu CD) / Elena Sticlea. Mircea. începând cu anul școlar ______________________________________ Inspectoratul școlar _________________________________________________________________________________ Școala / Colegiul / Liceul ____________________________________________________________________________ Anul Numele elevului Clasa Anul școlar Aspectul manualului* I format tipărit format digital II III IV * Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou. Cristina Mircea. atât în format tipărit. ISBN 978-606-590-249-7 Semestrul 2.33) Echipa editorială: Editura Booklet Redactori: Ioana Tudose Pentru comenzi: Diana Pișcărac tel/fax: 021 430. deteriorat. neîngrijit. Cristina 811.booklet. 2015. * Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual. * Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte. cât și în format digital.ISBN 978-606-590-251-0 I. îngrijit. .Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit.Bucureşti: Booklet.111(075. 2 vol. . Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României STICLEA.ro și copertă: Anca Vrănescu Ilustrații: Oana Zvâncă Animații: Mihai Trandafirescu Sorin Ștefan Trandafirescu Digital: XStudios Voci: Ella Gambold Ciaran Coyle Clive Richard Forbes Sheppard Elena Sticlea Interpretare muzicală: Luisa Neag © Editura BOOKLET Toate drepturile asupra lucrării aparțin editurii. și este transmisibil timp de patru ani școlari.3095 Andreea Buliga e-mail: comenzi@booklet.ro Radu Lilea Comenzi online: Design interior www. .

. interactive audio video aplicatia . porneste . Welcome Back! Simbolurile utilizate în manualul digital: exercitii . elemente elemente ilustratii .

the days I don’t like Carnival and leisure of the week + ING Verb typical weather. at. 14 . daily routines. 6 . Talk about daily routines / activities. location next to. 8.. of the day Write words and phrases to complete short sentences and paragraphs about the weather and favourite holiday destinations.13 beach an e-mail / a postcard to a friend. pp.. Flying farm animals irregular Read a short conversation about landmarks: Present Book Romania. Listen to and understand a short conversation about seasons. Table of Contents Units Topic Vocabulary Grammar At the end of this unit you will be able to .29 Telling the negative Write words and phrases to complete short time Short answers sentences about activities related to jobs. about season related activities. s ummer Listen to and understand short P resent conversations about summer activities. dark sentences. likes and dislikes. daily routines. e-mail / a countries and Read a short conversation about summer interrogative. The Plural of The numbers 11-20 Talk about animals’ actions and Talking about Nouns – regular. the seasons Talk about preferences (related to 11. read activities short paragraphs about holiday activities pp. At the routines the months I like / I love / Read a short conversation about seasons. The express the time. describe jobs Talking behind. the time of the day. . using irregular plural forms.21 Adjectives: a crossword and short cold. the weather objects and activities). daily routines interrogative. postcard to landmarks: Hawaii negative activities in Hawaii. to jobs and related qualities. the Write words and phrases to complete Short answers pp. express likes and dislikes. at the moment of speaking. T here is / there Listen to and understand a short 9. using irregular plural forms. L isten to and understand short T he town: P repositions conversations about: locating buildings 10. Continuous Write words and phrases to complete Castle pp. are conversation about animals and farm animals their actions. Mystery about jobs Present Simple – Read short conversations and sentences aily activities d Describing affirmative. Agency about locations. jobs. 30 . a friend Hawaii. 22 . about the D escribing weather. Bran animals’ actions. countries and abilities. in front of. the moments of the day and routines. indicating of place: in town.37 the moments and the weather. We Are T he seasons activities Continuous – Talk about summer activities happening Writing an numbers 1-12 Surfing in affirmative. the weather.

actions happening now. Present Simple vs sentences containing question words. pp.61 objects and Write words and phrases to complete short buildings paragraphs about party preparations and buildings. 70-72 . All people locations Adjective Read a short conversation about how Locating clothes Whose / Noun’s Friends to prepare a party. 38 . animals body Adjectives: long / pp. decorate an Easter egg. Happy Easter! special Imagine and draw a joke for April pp.45 Personal Pronoun: Write words and phrases to complete subject . Have got / Listen to and understand a short conversation has got i llnesses: about health problems. how and about activities happening Doctor’s about wild parts of the many now in contrast with repeated activities. tall / Write words and phrases to complete short shapes short sentences about parts of the body. write words and short Day and season Present Simple Mother’s Day phrases to complete short paragraphs Easter activities about Easter traditions. when. medical advice. about toothache. about countries and landmarks. where. interrogative about Wizbook leisure Present Simple + Talk about activities happening now in free time contrast with repeated activities. Listen to and understand short conversations negative. buildings. Talking with repeated activities.63 activities Fools’ Day. 68-69 pp. parts of the body 13. recite and listen to songs and poems. Tapescripts Word List pp. who. about activities happening now in contrast 12. a party / party.65 and a short e-mail about unusual activities.. 54 . 62 .. big / small.object a short letter to a friend. where. objects Describing party elements Possesive and their owners. 46 .53 Read a short conversation about illnesses. At the Talking cold how much. Write short phrases to complete questions pp. animals. April Write and design a greeting card for Mother’s special Fools’ Day Mother’s Day. animals Wh – Question Talking headache. locations We Are of famous monuments. what. origin colours and thin / fat. Project pril A Read short jumbled paragraphs about April Fools’ Day. 66 . 64 . and their place of origin and appearance. Revision Talk about likes and dislikes. words: Talk about health problems. Final Read about daily routines. Can – affirmative. pp. and their wild animals short. celebration Talk about prices at the market. Units Topic Grammar At the end of this unit Vocabulary you will be able to . about countries and familiar landmarks and about people’s appearance. how ask and answer questions using when. what.67 Draw and write a birthday card. read sentences about what hobbies + now / today people can do in a big city. Fools’ Day and Mother’s Day in the UK. illnesses stomach ache. sentences containing irregular plural forms. who. and activities related to the parts of the body. Fun time! Sing. short paragraphs describing animals. pp. activities every day / year Paints 1n activities Read a short conversation about activities hobbies Present happening now in contrast with repeated and Paris clothes Continuous activities. Continuous Listen to and understand a short P reparing conversation about how to prepare a 14.

what are you doing? Christie: Jenny: I’m writing an e-mail to Wizbook. Choose the right answer: Blip Blop is a. listen and read: Jenny. Aaaaahhh! 2. making a sandcastle 6 . Unit 8 We Are Surfing in Hawaii Lesson 1 1.. Tommy: Say hello to Wizbook! Blip Blop: Hey. We are having a great time in Hawaii. Blip Blop is surfing and Tommy is swimming.. girls! Look. Look. swimming b. surfing c. I’m surfing!. Dear Wizbook. Christie is drinking coconut milk.

You are on holiday with your family. We are having a great time here in . is eating an ice cream. 5. listen and repeat: surf write an e-mail swim dive make a sandcastle 5. using Yes. I’m writing an letter. My cousins. Give true answers about yourself. My is playing with a ball. Listen again and correct the sentences: 1. boys! Look.3. Say hello to Chewbook! 4. I’m surfing! girls 2. We are so happy! Love. 6. I can’t: Can you surf? Can you make a sandcastle? Can you write an e-mail? Can you dive? Can you swim? 6. I can or No. Hey. Say goodbye to Wizbook! 3. Look. Write an e-mail to your best friend: Dear . 4. Christie is drinking lemonade. and are making a sandcastle. 7 . We are having a great time in China. is swimming in the swimming pool.

e. c. It`s playing He is swimming in the river. listen and repeat: He`s swimming I am writing an e-mail. My brother diving. The dog sleeping under the bed. Look. b. are surfing. They are skateing on ice. Put the words in the correct box: sit dance run eat try read skate drink ride play get buy dive diving swim swimming copy copying surf surfing 3. The cat is playing with a mouse. We`re diving She is making a sandcastle. She`s making You are reading a book. They`re surfing SWIM + ING swimming PLAY + ING playing MAKE + ING making RUN + ING running COPY + ING copying WRITE + ING writing 2. Correct the mistakes: a. d. f. I are buying a newspaper. We are diving in the sea. We writing an e-mail. Fill in the sentences with: AM ARE IS a. 8 . I building a sandcastle. John and Mary skiing. They They are surfing. 4. Lesson 2 I`m writing You`re reading 1. We are runing in the park. d. You are flying a kite. You`re flying It is playing with a ball. b. Tom and Tina is dancing. c.

9 . e. In picture 1. 2. Ben and I riding our bikes now. In picture 2. They are not surfing. She is not making a sandcastle. Blip Blop isn’t surfing. Look. We are not diving in the sea. listen and repeat: I am not writing an e-mail. You are not reading a book. c. The fish flying. I ‘m not surfing. 7. You are not flying a kite.5. He is not swimming in the river. Look and find six differences! 1. they`re swimming. Blip Blop is surfing. It is not playing with a ball. I am not 'm not are not aren't is not isn't 6. My mother and father driving the car. Sarah writing a message to her mother. I’m diving. b. He is swimming. Fill in the correct form: ‘M NOT ISN’T AREN’T a. d.

Are the children eating? YES / NO 10 . some delicious fly and get the book! coconut milk. everyone. 2. at the beach. They I’m happy you are having fun doing? Where are are picking shells. e-mail from Wizbook. Blip Blop. Tommy. Chewbook is bad Chewbook and Blip again. listen and read: 2. He is sailing in Hawaii. 3. what are you sandcastle. I’m making a Wizbook: Dear children. celebrate now! Good idea! Is he eating the book? Let’s have some vanilla No. Look. I can see Well done. he isn’t. Let’s go now! 1. Lesson 3 1. Is Chewbook diving? YES / NO b. Blop? I’ve got a new He has got the Ocean Book. OK. Chewbook Blip Blop! on that Let’s blue boat. He is ice cream and diving now. Read again and say YES / NO: a. 4.

Blip Blop and Christie (dance). You are picking shells / stars. Who has got a new e-mail? Jenny 5. listen and repeat: sail cry pick shells celebrate beach 5. He is sailing / swimming a boat now. d. 6. e. Chewbook (not / celebrate). Hugs and kisses. he (cry) on his boat. We are making a sandcastle on the beach / at the North Pole. a.3. It’s Christmas Day! We are crying / celebrating. c. Complete the text and guess who is writing: Dear Wizbook. Who is diving into the sea? 4. b. Tommy c. We have got the Ocean Book! We are celebrating (celebrate) on the beach. Who can see Chewbook on the boat? 2. Who is sailing in Hawaii? 4. Who is picking shells? 6. Christie b. Look. Choose the correct answer: a. There’s a new train / boat on the river. Tommy (eat) a big vanilla ice cream and I (drink) a delicious orange juice. Answer the questions: 1. Jenny d. Blip Blop 11 . Who is making a sandcastle? 3.

I am. it isn’t. listen and repeat: Am I writing an e-mail? Yes. Is he swimming in the river? Yes. / No. c. Are / Is Martha diving into the ocean? the big blue boat? 3. Are / Is you riding a bike in the park? 4. Am / Are they sailing 3. is / kite / a / flying / Blip Blop? 4. 12 . I’m not. 2. friends / are / a / my / making / sandcastle? b. celebrating / Christmas / Hawaii / in / we / are. they are. / No. Play mime! Ask your friend what he / she is doing. she is. / No. we aren’t. / No. I am. you aren’t. I’m not. it is. Are you flying a kite? Yes. sail a big boat / small boat ski / skate Are you flying a kite? eat an apple / a pizza write an e-mail / do the homework Yes. Is it playing with a ball? Yes. / No. Look. Is she making a sandcastle? Yes. / No. you aren’t. / No. you are. Lesson 4 1. he isn’t. we are. Are they surfing? Yes. she isn’t. Is / Are you picking flowers? 5. Circle the correct word: 1. they aren’t. he is. Are we diving in the sea? Yes. / No. Use the activities: pick flowers / shells ride an elephant / a bike Are you flying a plane? drink milk / orange juice swim in the river / ocean No. Are you reading a book? Yes. Put the words in the correct order: a. you are. Are / Is it drinking milk? 2.

A reindeer (run) on the beach too. My mother (decorate) a Chistmas tree. e. f. Kiki 2. Look at the picture and correct the mistakes in the postcard! a. I’m in Hawaii now. b. se o se sh S h a r o n c an ag s e a u l l s n the o 13 . Two boys . 3. Our friend Lucy (make) a snowman on the beach. She is making a sandcastle. Lucy isn’t making a snowman. Bob (ride) his new sleigh. c. Bob . Her mother . I hope you are having (have) a great time in London. A reindeer . Three girls (ski) in the ocean and two boys (skate). My brother. Revision 1. d. Read and complete the postcard: Dear cousin. Three girls . Tongue twister! the san ells in d a e sh nd r e. Love.

Tommy: And the ducks and geese are swimming on the pond. listen and read: Tommy: Is this a farm? There are so many animals here. Christie: Oh. where is Bran Castle? 2. Unit 9 The Flying Book Lesson 1 1. look! The cat is playing with a mouse in front of the house. Tommy: Blip Blop. 14 . There is also a horse. Read and fill in: a. a cow and some sheep in the yard. are we in the right place? Blip Blop: Let’s ask the shepherd. Excuse me. The cat is playing with a . Jenny: A red rooster is singing on the roof. b. A red is singing on the roof. Look.

Listen and sing the song: The puppy‘s in the yard.. Read and match: 1. The sheep an e-mail. 3.. 15 . 7.. d. A rooster is . 2. What are the ducks doing? 4. The cows are . It can sing. What are the geese doing? 4. 5... 4. e. 5. b. listen and repeat: roof rooster shepherd castle pond yard 5. 8. talking to the children. What is the rooster doing? 2... going to the castle. Read the text again and answer the questions: 1. 4. The horse football.. Look again at the picture and say: The rooster is swimming. Some fish are . 2.. The children are . 3. Look.3.. a. The rooster on the pond.. c. eating grass in the yard. The dog on the pond. singing in front of the door. A shepherd is . swimming in the pond. 6. A rooster can’t swim. What is the cat doing? The cat is . 3. The pig is reading a book. What are they doing? Look and write: 1..

Jenny is buying some tomatos / tomato / tomatoes. Two foxs / foxes / foxess are sleeping under the tree. e. Look. There are three glasses / glass / glases on the table. b. Lesson 2 1. Find 11 animals! Y C M U D H D U C K O T P B M O R O O S T E R U G O O S E R N N W C G R H O U P T S K V C H L K E W S I M E E G O A T E N D E G S F Y M W N G Y 16 . listen and repeat: o x one cow two cows one tomato two tomatoes ch ss sh one farm two farms one box two boxes one watch two watches s one dress two dresses es 2. d. c. 4. There are two farmes / farms / farm next to the river. Christie has got two pink dresses / dress / dresss. Fill in the boxes! shoe shoes glass fridge buses bridges pencils match dish forests sandwich 3. Circle the correct word: a.

17 . listen and repeat: man men sheep sheep foot feet mouse mice woman women fish fish tooth teeth goose geese child children 6. Two women are singing. What are they doing? a. Look. d. b. Write the words! 7. A woman is reading c.5.

Are the bats protecting the book? YES / NO 18 . 2. The vampire scared. 4. I’m not coming. Look. The secret That is not a Lunch is over. 2. Listen and say YES / NO: a. delicious! 3. Look! A we doing Yes. listen and read: I’m scared. tunnel is vampire. Thank you cold. it’s Chewbook! dark and Chewbook. Can Has it got on the roof is you see the a message? stealing the bats? They are book! protecting the Flying Book. It is saying What are something. 1. yes… I can bat is here? understand. Lesson 3 1. What’s he Book! bats! doing? Ha! Now he is flying just Yummy. Is that He’s eating very much the vampire? the Flying for your help. it’s like me. Is a vampire stealing the book? YES / NO b.

Is Blip Blop scared? children? d. The bats are the Flying Book. How many can you see? Look. listen and repeat: tunnel steal bat vampire hot / cold scared 4. Is it cold in the tunnel? b. count and write: mouse 2 mice horse child goose bat duck reindeer man sheep 7.3. 5. Look. the book. Now he is just like me. H as the bat got a message for the c. Is Blip Blop stealing the book? e. following the example: How many mice are there? There are two mice. Is Wizbook the vampire in the castle? 6. c. How many children are there? 19 . The vampire on the roof is b. Write YES or NO: a. Fill in the missing words: a. Now talk to your friend.

Correct the mistakes: a. In picture B. . Tongue twister! One too th. Are they danceing at the castle? 3. t wo teeth! 20 o n e t o o th. d. Three childs are making a sandcastle. Revision 1. tw o t eeth. c. there isn’t one man. Spot eight differences! Say and write in your notebook: A B • In picture A there is a man. Santa Claus has got eight reindeers. Look and match: address fish mouse tomato watch foot tooth potato cow horse castle roof bus bat bats fox foxes goose geese sheep sheep 4. b. • • 2. there are two men. There are five mouses at the farm.

15... 11. 5.. a Start doing? sandcastle. 2.. 10. Who 12. is Jenny He is .. What is • watch Chewbook • bus doing? 9. They are picking .. 16. 6. • child 1. 21 . Say the 13. 4. Hawaii. the next player continues. Where Name is are the five farm Can bats this? geese? animals. When your answer is wrong. plural: Finish! The thief is .. What 3. Where is 7. Say the Chewbook? Name three plural: activities • goose that you There are can do in • woman three . • fox the money. Project HOW TO PLAY! Roll the die. fly? 8. 14.. The player with the highest number starts the game.

next to the cinema. Who works in a detective agency? 22 . Who works in a hospital? b. Christie: No. He is waiting for us. Tommy: Jenny. doctors work there. it’s number 18. Answer the questions: a. He works at the Mystery Detective Agency. can you see the agency with your magic glasses? Jenny: Look over there! Detective Case is in front of the agency. Look. that’s the hospital! Detectives don’t work there. Let’s go! 2. Blip Blop: It is in Riddle Street. Unit 10 The Mystery Agency Lesson 1 1. he doesn’t. I can see it. listen and read: Tommy: Does detective Case work here? Christie: No.

The hospital is at number 18. Look. What’s opposite the restaurant? 6. What’s the name of the detective agency? 2. c. Doctors work in detective agencies. Detectives work in hospitals. Match the jobs to the correct places: greengrocer’s police officer football player actor teacher stadium school post office baker’s waiter postman baker greengrocer restaurant theatre police station 23 .3. Look at exercise 1 and write YES or NO: a. Look again at exercise 1 and answer the questions: 1. NO b. Who’s in front of the detective agency? 3. Detective Case is in front of a skyscraper. The Mystery Detective Agency is behind the cinema. 5. d. e. listen and repeat: mystery detective opposite skyscraper agency 4.

Look. We go / goes to school every day. d. A children. Mark does / do his homework. They sell / sells shells by the sea. b. 5. Lesson 2 1. A a bag of letters. A baker bakes bread. Mary and I flies / fly kites e. c. Circle the right word: 4. following the example: I work he works I write I play I watch I do I go I carry I fly I brush I wash I read I copy I catch I run 3. Fill in the blanks. 3. 2. teach bake carry catch serve 5. Order the days of the week: Sunday Wednesday Tuesday Saturday Thursday Monday Friday 1 24 . Put the words in the right form: 1. A bad people. listen and repeat: watch watches Affirmative wash washes I run we run play plays you run you run copy copies he / she / it runs they run go goes 2. A people. the board. 4. My teacher write / writes on a. in the park every Saturday.

Choose the correct word: 1. 9. I don’t. Yes. does b. He go to school on Sunday. Ann and Mary watch cartoons on Channel 4. I don`t. a. is 2. she doesn’t. I do. Ask your friends in the classroom about their activities: go to do your play computer visit your watch TV on school homework on games on grandparents Sunday? on Saturday? Monday? Thursday? on Friday? Do you No. don’t b. Do you go to school on Saturday? No.6. Do you watch TV on Sunday? Yes. I do. 7. Lala and Lili play computer games? a. Now tell the class about your friends! Maria doesn’t go to school on Saturday. I do. doesn’t 4. you do your homework every day? a. listen and repeat: Interrogative Negative Do I run? I do not run I don’t run Do you run? you do not run you don’t run Does he / she / it run? he / she / it does not run he / she / it doesn’t run Do we run? we do not run we don’t run Do you run? you do not run you don’t run Do they run? they do not run they don’t run Do you brush your teeth every morning? Does she eat a lot of chocolate? Yes. Look. a. aren’t b. 25 . She watches TV on Sunday. do b. doesn’t c. do 8. No. don’t c. are 3. does c. are c.

In the afternoon. his teeth. listen Yes. b. Case? he wakes up at here? At 10 o’clock. Chewbook eats / doesn’t eat books and newspapers. Does he new news. He is in Rio de Janeiro now. no! the letters. In the morning. work plan? Mr. Lesson 3 1. The detective knows / doesn’t know what Chewbook is doing now. Listen and choose the correct words: a. 4. he washes office and his face. of Chewbook in New York.. the post Then. but he steals some doesn’t brush letters. he eats Oh. he goes to bed and dreams about magic books. 4. what is he doing now? Then. 8 o’clock and he goes to eats a newspaper. goes to the library Case.. 2. In the evening. he comes home and watches TV. Do you Has he Really? got a have Look here. he Detective This is the problem! I don’t know. and eats two books. 26 . Here are some pictures and read: 2. I do. Look. At 10 o’clock. 3. 1.

At ten o’clock he goes to the . 4. You wake up in the evening. You go to bed in the afternoon. ( ) 7. You go to school in the evening. Write True (T) or False (F): a. Play “Simon says”! Use the activities in exercice 5! Simon says brush your teeth! Simon says wash your hands! . (F) d. In the evening he eats . Match the activities with the right time: wake up wash your face brush your teeth sleep watch TV go to school go to bed have a shower do your homework dream in the morning in the afternoon in the evening 6. In the morning he eats a . ( ) c. 8. c. Read the text again and complete the sentences: a. You wash your face in the morning.3. Look. Chewbook is in Rio de Janeiro . e. Chewbook wakes up at o’clock. d. You brush your teeth in the morning. ( ) b. f. ( ) e. You dream at night. Listen and sing the song: This is the way 1 brush my teeth! 27 . listen and repeat: wash your brush your have a wake up go to bed dream face teeth shower 5. ( ) f. b. In the afternoon he goes to .

listen and repeat: It’s two It’s quarter It’s half It’s quarter o’clock! past two! past two! to three! half quarter Remember: 1 hour 60 minutes an 30 minutes of an 15 minutes hour hour 2. 5. Lesson 4 1. What time do you wake up? I wake up at . Take turns to ask and answer! What time do you wake up? I wake up at 7 o’clock. Look. Answer the following questions. Listen and sing the song: Eight o‘clock. it‘s breakfast time! 6. What time do you go to bed? I go to bed at . Write the time: 1. Read and fill in the correct words: quarter past eight half past o’ clock past one 3. 28 . 3. Ask your friend questions. What time do you go to school? I go to school at . 2. Read and draw the time: a half past nine c quarter past one b c six o’clock a b d quarter to nine d 4.

orr ry M ie y ar i t c h c a t c h th and e c C a r ri 29 . 2. You go to school every day? Do you go to school every day? b. b. Answer the questions: 1. Does your grandparents read newspapers? f. an C let d ves. Correct the mistakes: a. What time do you wake up? At quarter past seven. Tongue twister! Chuck ters. A greengrocer works at school. What time do you have lunch? 3. e. c. What time does your father come home? 3. Revision 1. He catches bad people. John don’t watches TV on Fridays. A postman catches bad people. 2. What time does your mother go to work? 4. A policeman carries letters. My brothers buys bread at the baker’s. Does he goes to the supermarket? c. Wrong! A policeman doesn’t carry letters. A waiter sells fruit. 4. d. d. Right or wrong? Correct the sentences: a. A postman don’t catch bad people.

Christie: Wow. Unit 11 At the Carnival Lesson 1 1. Look. but my favourite season is autumn. He doesn’t like paintings. Let’s take a look around. Do you like spring? Jenny: Yes. sunny days. listen and read: Christie: Do you think Chewbook is in this art gallery? Jenny: I don’t know. Christie: I don’t like rain. What’s Jenny’s favourite season? a. Let’s tell the boys! 2. Jenny: Chewbook isn’t here. spring b. I do. this painting is wonderful! Spring is beautiful. summer c. I like rainy days. I like hot. autumn 30 .

c. Jenny likes rainy days. I am. No. c. I do. f. I’m not. Yes. Yes. Christie doesn’t like rain. b. cakes winter sandwiches vanilla pasta autumn 31 . b. Yes. Read again and say YES / NO: a. Talk to your friend. c. I do. Yes. Chewbook isn’t in the art gallery. I do. Does your mother like autumn? a. Choose the correct answer: 1. Does she paint flowers? a. she doesn’t. Christie doesn’t like sunny days. No. No. 6. 4. Yes. No. Use the words on the right: spring summer pizza coconut milk Do you like spring? Yes. Do you like my new painting? a. Yes. she doesn’t. 5. No. c. Yes. 4. b. e. I don’t like. c. I am. Do you like spring? a. listen and repeat: spring summer autumn winter painting to paint 5. she does. I don’t. 6. it’s beautiful. b. b. Look. ice cream chicken No. 2. No. Do you swim in summer? a. 3. c. d. I don’t. Chewbook likes paintings. Yes. Yes.3. c. b. Christie likes summer. I’m not. I am. Do you make snowmen in winter? a. No. she is. b. Yes. I’m not. like this. I do. she isn’t. she do. No.

Lesson 2

1. Look, listen and repeat:

It’s rainy. It’s hot. It’s sunny. It’s cloudy. It’s cold. It’s windy. It’s snowy.

2. Talk to your friend: What’s the weather like today?

London Rome North Pole What’s the weather
like in London?
Madrid Hawaii New York It’s cold and rainy.

3. Look at the pictures in exercise 2 and complete the sentences:
a. W
 e are in London today. Jenny has got weather is hot and .
a red umbrella. It’s cold and rainy . d. W
 e are eating some delicious ice cream
b. Tommy is riding his sleigh. It’s cold in Rome. It’s hot and .
and at the North Pole. e. W
 e are talking to detective Case in
c. T hey are shopping in Madrid. The New York. It’s and .

4. Listen and sing the song: What are you wearing?

5. Read and match:
1. It’s hot and sunny. People go to the 3. M
 y grandparents are in the park. They
beach. They wear caps and sandals. have got jackets and umbrellas. It’s windy.
2. T he weather is cold. The snowman has 4. T he weather is fine. There are lots of
got a carrot nose, two dark eyes and a flowers in the gardens. We wear
big black hat. dresses and shoes.
a winter b spring c autumn d summer
32

6. Put the months in the correct season box:
February July May December September January
October June August April March November

spring summer autumn winter

7. Match the holidays to the months. Then, say like this:
New Year’s Eve April 
April Fools’ Day March 
Saint Valentine’s Day October
Halloween February
Mother’s Day DecemberNew Year’s Eve is in December.

8. Write the seasons!
a. You can surf in . c. You can pick fruit in .
b. You can decorate the Christmas tree d. You can make sandcastles in .
in . e. You can plant trees in .

9. Talk to your friend. When do you do the following activities?
When do you ride the bike ride the sleigh swim in the sea
sing carols? make a snowman buy an umbrella
I sing carols run in the park wear a hat and gloves
in winter. go back to school carry an umbrella
33

Lesson 3
1. Look, listen and read: I love going to Yes, I do.
This
1. carnivals and I love
place is I like wearing listening
amazing! Yes, I know. costumes. Do to music
Let’s go to the you like wearing and
carnival and find costumes, Blip dancing,
Chewbook. Blop? too.

2.
Does Yes, he does. He’s Bravo, He likes4.
Chewbook over there, on the Chewbook! dancing,
like dancing giant book. Can You’re but I like
samba? you see him? a great catching
dancer. Chewbook!

3. 4.

2. Read and write True (T) or False (F):
a. Tommy likes wearing dresses. b. Blip Blop likes listening to music.
34

wearing costumes 3. Do you like singing? I don’t like going to carnivals. 6. No. like this: 1. I do. 4. I don’t. Look at the pictures and ask your friend. We love (buy) cakes. Wizbook loves (read) books. My parents like (watch) TV. Look. visiting Rio 6. Blip Blop likes (fly). e. c. I like listening to music. I love to music. Tommy and Christie don’t like d. taking photos Do you like going to carnivals? Yes. f. Follow the example: a. (shop) for clothes. Does Chewbook like b. I don’t. Yes. d. Complete the sentences. listen and repeat: I love dancing samba. I love to carnivals. 5. listening to music 4. Tommy doesn’t like taking (take) photos. b. I like Chewbook. No. e. 35 . Read again and fill in the missing words: a.3. I like costumes. I do. dancing samba 5. going to carnivals 2. samba? c.

There are lots of flowers winter / autumn. It’s warm / cold and snowy / rainy in spring / summer. Put the following words in the correct box: Monday March spring Sunday May summer Saturday autumn September Wednesday winter July Months Seasons Days 2. We It’s hot / warm and windy / snowy in wear boots / sandals. Then. We pick fruit. (Name of the day?) It is . We celebrate We wear jackets / sunglasses.. January April July October 5.. autumn Mother`s Day and Christmas / Easter. Say the right words: We are in .. We make snowmen and autumn / summer. write the season.. / snowflakes in the parks. Tick the appropriate pictures and say what the weather is like in each month: What’s the weather like in ... 4. (Name of the month?) It is . Circle the correct words.. We go to the beach and ride bikes / sleighs. (What’s the weather like?) 3. We wear gloves and It’s hot / cold and sunny / snowy in sandals / boots. Revision 1. Tongue twister! Yo ! u ’r e York unique in New 36 ... It’s hot / cold and snowy / sunny in summer / winter. we make a big snowman / sandcastle... and .. (Name of the season?) Today is .

In the morning. In February. In the In the evening. I . too. He likes relaxing. it is hot and He goes there every year. he goes to the to the Rio Carnival. Read and put the sentences in the right order: Detective Case goes to Rio 1 Detective Case likes visiting Rio. sunny in Rio. In the evening. I like . I . Draw your favourite holiday destination: 3. I like relaxing. I love ! 37 . beach or to a football match. I like visiting . goes to the Statue It’s amazing! of Christ. In the morning. too. he likes going afternoon. he He loves dancing samba. In the afternoon. Project 1. Write true things about your holidays! I go to every . 2.

Chewbook c. it is. Is that the Eiffel Tower? Tommy: Yes. Blip Blop 38 . Wizbook b. Blip Blop: Where is Jenny? Is she buying books. listen and read: Blip Blop: Finally. Blip Blop: What a surprise. Look. Who is the artist? a. She takes pictures every day. that artist is Wizbook! Children: Hello. She’s taking pictures on the bridge. Tommy: Look at those paintings! They are lovely. we are in Paris. too? Christie: No. what are you doing? Christie: I’m buying books. Wizbook! 2. Christie. she isn’t. These books are interesting. Unit 12 Wizbook Paints in Paris Lesson 1 1.

You can drink delicious cakes in the cafés next to the Eiffel Tower. 39 . You can eat books by the river. Who says this? Listen again and write: a. He is an .” b. 4. I have got a new camera. e. You can visit Big Ben. ”What a surprise!” 4.3. ”Is that the Eiffel Tower?” d. He is a . What can you do in Paris? Read. There are many booksellers. I can take a lot of now. You can take portraits of the Eiffel Tower with a camera. listen and repeat: an artist a bookseller take pictures tower portrait 5. 5. b. c. ”What are you doing?” c. the Eiffel Tower 2. 3. d. The Eiffel is in Paris. This is me in the painting. He sells books. Look. Fill in with the appropiate word: a. 6. underline and correct the mistakes! 1. He paints portraits. It’s my . ”She takes pictures every day. ”Look at those paintings!” e. You can buy interesting museums.

Read and write the sentences in the plural: a. 4. That / those is his / her big farm. That is a bookseller. Circle the correct word: 1. This is a fox. These are sheep. That is a reindeer. Is this / that your camera? 5. Jasper and this / these is my / his favourite cat. d. He / His has got a lot of animals. Lesson 2 1. Those are booksellers. Are these / those my English books? 4. These / this are his sheep and that / those are the cows under the tall apple tree. This / That isn’t a red schoolbag. John. Look. That / those is his favourite dog. 2. listen and repeat: This is an artist. These / those aren’t pictures. 40 . c. This / That is the famous Eiffel Tower. These are artists. b. This is a sheep. 2. These / Those are beautiful paintings 3. Read and circle the correct word: This / These is my grandpa. Sammy. 3. That is a blue dress.

The cat (sleep) a lot every (swim). Now. Complete the sentences. 4. Today we 41 . His sister (play) with her day. Say what you do at school every day and what you are doing today. Look. 6. Read and circle the correct word: 1. Today she 2. The children aren’t writing / don’t write an e-mail now. we are watching films. We read books every day. He plays tennis EVERY DAY. 2. He is going to the cinema NOW. We sing songs every day.) park every weekend. like this: 1. Today she (ride) the bike. doll every day. listen and repeat: He goes to school EVERY MORNING. 3. Follow the example: 1. 8.5. Today. day. 5. it (run) after a ball. Kim drives (drive) the car every 3. Now they 4. 2. Mark and Kelly (run) in the (watch T. Jenny takes / is taking pictures every day. He is playing football TODAY. Wizbook paints / is painting every day.V. Do / Are we go / going to the mountains in winter? 7. Chewbook eats / is eating newspapers every morning.

here? too? Nice paintings. The books are in danger. He’s here. children! I’m painting. ha. Read and write True (T) or False (F): a. 4. 1. He is reading in are those Where is he now? the library. Wizbook. he isn’t.. b. Let’s have dinner and Ha. 42 . I go skiing in the 1. Lesson 3 No. is What’s he doing? can’t eat books danger? Chewbook anymore. here in you doing winter. He books in . come I go fishing on my boat. him. Chewbook. Look. Tell us about He is at home. ha.. Wizbook paints in Paris every summer. I like them! 2. Wizbook. poor talk about Chewbook! 3. mountains and in summer. I don’t. 2. listen and read: Do you Hello. what are I paint in Paris every spring. too? on a diet! No.

I or weekend. What is Wizbook doing in Paris now? c. When it’s hot and sunny. I or I with my dad. Dear Tommy. I Hugs. Michel 43 . What is Chewbook doing?  b. Look. Fill in the words in exercise 4: 6. These are my hobbies. At the At the weekend.3. listen and repeat: go skiing go fishing go shopping go swimming go running 5. Where is Chewbook now?  4. I am 9 years old and hobbies? I live in Paris. summer. In winter. Answer the questions: a. What are your hobbies? Write soon. What are your My name is Michel. I go running I for computer in the park and in games. go swimming in the sea. Talk about your hobbies with your friends. I in the mountains. Does Wizbook come to Paris in winter? d.

it it Can you see it? they them We are behind them. her c. a. his 2. 3. W e are going shopping. You are riding your bike. She’s a ballerina. The children aren’t here. Look at ! e. Fill in the missing words: I my me you your we our he him you you her her they their it it 4. Let’s dance with . Choose the correct word! 1. Come with to the café. They are good dancers. Come with b. to the cinema. we b. a. its b. ears are big. them 44 . f. I can see in the d. listen and repeat: I me Do you like me? we us Come with us you you They like you. Chewbook is dancing. you you We are next she her Look at her. us c. their c. Give it to . he him Give him this book. Lesson 4 1. it 3. they b. Call . a. she b. 2. This is my book. Follow ! street. to you. It’s an elephant. . name is Nancy. c. She is running. Look. a. she is beautiful. Fill in: me you him her us them a. our 4. it’s c.

It’s 8 o’clock now. Choose the correct words: This / These is the Flying Book and that / those is Blackie. No! This is an artist. e. Today he / his is playing with a cat. Follow the example: every day now / today He wakes up (wake up) at 7 o’clock. 3. Today we (eat) chocolate She (go shopping) every cake. They are saying: “Who are you / your? Are you our / us friends? Come and play with we / us!” 4. It’s my birthday. They (play) computer games. Revision 1. She (go) to the cinema today. Complete the sentences. And guess what? They are looking at we / us. Tongue twister! green ruler an l e r. He is sleeping He (go swimming). day. Correct the sentences: a. the bat. This is a ruler. These are cows. This is a farmer. (sleep). Today I (watch) TV. Today they (play) basketball. 2. I (read) books every day. Look at they / them! They / their are playing with a hat. d. That is a room. ur is o d t ru h w his at i s y o u r y el lo T 45 . We (not eat) He (ride) his bike today. Those are cats. chocolate in the evening. b. c.

go to bed. Are you coughing. eat some soup and go to school. listen and read: Tommy: Good afternoon.. Doctor: Open your mouth and hold this. Doctor: OK. too. Drink some tea. What’s the matter? Jenny: Blip Blop has got a headache. doctor! Doctor: Hello. And I’m cold. Unit 13 At the Doctor’s Lesson 1 1. Doctor: Oh. Don’t go to school. poor Blip Blop. too? Blip Blop: Yes. ha. ha! 2.. Answer the questions: a. children. Ready! You’ve got a cold. Is Blip Blop coughing? b. Look. Has he got a cold? 46 . Children: Ha. Drink some tea and eat hot soup. Tommy: I have got a headache.

Drink some and eat soup. I’ve got a toothache.3. b. Don’t eat chocolate! 6. Are you . Play mime! Then. I’ve got a cold. I’m coughing. You’ve got a . I’ve got a headache. Go to the dentist’s! 4. b. I have. listen and repeat: headache toothache stomach ache have got a cold cough 4. e. 5. Go to bed! 2. stomach ache cold Go to sleep! 47 . I’ve got a stomach ache. Look at exercise 1 and fill in the missing words: a. d. Don’t drink cold water! 3. c. too? d. say: Have you got headache cough a headache? toothache Yes. Look. a. Match the illness with the doctor’s advice: 1. Drink some hot tea! 5. Blip Blop has got a . c.

listen and repeat: hand leg shoulder finger knee foot / feet toe 2. Has he got long hair? 3. run climb a tree hear swim carry a box spy jump see play the piano listen to music clap watch TV paint play football dance type e-mails speak I can HANDS ARMS LEGS FEET EYES EARS FINGERS MOUTH climb a tree with my hands. He is short and . He’s got a head with four . Describe the alien! Fill in the right words: Baby Face is an alien. Can he sing? 6. He’s got two white . How many fingers has Baby Face got? 4. three and a big . What can you do with these parts of the body? Read and write in the correct box. but he can’t run or climb trees. 48 . He has also got four short and twelve . He’s got two fat and six . He can play the piano and sing beautiful songs. Is he tall? 5. 3. How many toes has he got? 4. Look. Read again about Baby Face the alien and answer the questions: 1. Lesson 2 arm head 1. Can he climb trees? 2.

?The T-shirt is 10 pounds. What time do you wake up? I wake up at seven o‘clock. WHAT time do you wake up? d. At 8 o’clock. WHAT are you doing here? h. 5. 2. 4. What time do you go to school? 6. 3. I’m going to school. I’m eating an ice cream. HOW MANY fingers have you got? f. 5. Who are you? 2. Because I’ve got a headache. WHY are you crying? b. ?I’m going to the cinema now. ?I’m reading a book. WHO is that? g. It’s two pounds. 3. I’ve got ten fingers. 49 . What are you doing now? 7. Answer the questions. HOW MUCH is the ice cream? e. Match the questions to the answers: 1. Where are you now? 4. How old are you? 3. 8. ? I’ve got ten fingers. 2. ?We celebrate Halloween in October. 6. In December. That’s Baby Face! 6. Write the questions for the answers: 1. How many pets have you got? 7. 6. ask your friend: Questions You Your friend 1. WHEN do we celebrate Christmas? c. When do you go shopping? 5.5. 7. WHERE are you going? a. 4. Then.

Lesson 3 1. Read and circle the correct answer: 1. giraffes Chewbook. 4. I’m a a book vet now again? and I help animals. Can we be friends now? 3. Africa and they.. What do tigers eat? a. I do. Where do tigers come from? a. Look. Africa b. Asia 2. And I’m taking the zoo is a a photo of fantastic place. 2. grass b. What do they eat? They eat meat. Jenny? They come from Asia.. They come from Where do 4. listen and read: Sunday is my 1. them now. favourite day! Yes. meat 50 . I can relax. I’m stealing not. Do you like Where do tigers come from? tigers. what come from? are you doing here? Are you No. 2.

Look at exercise 5 and describe these animals! 51 . Look. brown. listen and repeat: zebra camel snake crocodile lion chimpanzee 5. Does Jenny like tigers? 3. It eats grass and cereals. Africa and Asia. Is Chewbook stealing a book again? 5. What is it? It’s a . What is it? It’s an . It lives in Africa. What day is today? 2. Read and write the name of the animal: It is a big grey animal. What is Jenny doing now? 4. It is and two big ears. a long neck and small ears. What is it? It’s a and ears. It It has got a fat body and two small ears. It has got a fat body C It eats grass and leaves. . has got four long legs. Read again and answer the questions: 1. This animal is big. It lives in legs. What is it? It’s a and two long teeth. It is hippo . 6. Where do giraffes come from? 4. a small head A It likes water very much.3. B This animal lives in the desert. It has got a long nose brown and orange. It has got four long D It is a big grey animal.

It has a bath every day. are you happy today? come from? c. Fill in the correct part of the body: B Q I H A E V G I U E 1. Find 11 words! 4. Fill in: WHEN WHERE WHY HOW OLD HOW MUCH HOW MANY WHO WHAT a. Listen and sing the song: Head. 3. do you go to the beach? e. do tigers b. M Q R D E K M J R R O 4. knees and toes. You can spy with your . You can run in the park with your S H O U L D E R S S U P F Y F E E T K K G G . books are An ice cream or an apple? in this library? h. 5. shoulders. You can speak with your . What are the animals doing now? What do they do every day? The hippo is having a bath today. 52 . You can hear with your . is your sister? g. S T O M A C H A C H E 6. is at the door? 2. Revision 1. is that red dress? In summer or in winter? f. You can play football with your O S T O O T H A C H E E N D O C T O R Q W M . E H E A D A C H E Q K 2. are you eating? d. T O U C O L D D N B H 5. You can write with your hands . M K N E E S X J G Y T H O S P I T A L C X C 3.

What can penguins do? a. black and brown 5. Project 1. How many legs has a butterfly got? a. black and white b. What colour is a panda? a. ste s t o h r i r F r e d ha e a r his f 53 . When do bats sleep? a. Tongue twister! d and a b hea ig M red ea on a r e nd. Tommy rides the sleigh every winter. six b. 2. in the river b. swim 2. Tell the doctor your problem! I’ve got a headache. in the afternoon b. fly b. ten 3. Do the Quiz! Each correct answer gets 2 points: 1. 3. in the evening 4. Look at Jenny’s photo gallery! Talk to your friend about these photos: Jenny’s photo Gallery autumn summer winter autumn spring summer Tommy – Jenny – Wizbook – Christie – Blip Blop – fly ride the visit a paint Chewbook – fly with drink coconut sleigh museum a portrait sail the boat the bats milk Example: Tommy is riding the sleigh. in the ocean 4. Where do crocodiles live? a.

Answer YES / NO: a. Look. listen and read: Wizbook: Chewbook is a good boy now. we are strong. Do you know Chewbook’s friends? Wizbook: We are his only friends! Blip Blop: Wizbook. Does Jenny love parties? b. 2. Wizbook: OK. Let’s carry the orange and apple juice. What are you doing. Let’s prepare a surprise party! Jenny: I love parties. Tommy? Tommy: I’m writing invitation cards. Is Tommy dancing? 54 . Unit 14 We Are All Friends! Lesson 1 1. How can we help? Wizbook: You girls can make the cake and some sandwiches. hurry! Chewbook is coming home soon.

. Fill in with the words in exercise 4: 6. Let’s carry the magic books. Tommy is sending the . do and have a lot of fun! 7. c. Fun Time! Go at the end of the book! 55 . You girls can make some soup and pizza. Read again and correct the sentences: a. d. He is in the living room. I’m writing books. Look. Let’s prepare a birthday cake! 4. listen and repeat: party food and invitation decorations drinks party hats laugh karaoke cards 5. What do you do to prepare a birthday party? We are preparing a party for Chewbook! Talk to your friend! Christie and Jenny are in town: they are buying presents. Blip Blop is wearing a nice .3. b. There are a lot of on the walls and on the table. What can we do at the party? We can dance.

She is dancing now. point and say: B teacher. John is a detective. He is eating a hat. is listening C D She is a doctor. What does Kelly do? 56 . What is Mike eating now? 2. He is short She is wearing and thin. and a purple He is wearing a party hat. She has got long He has got dark hair and eating an blonde hair and green eyes. What does Mike do? 3. officer. She is wearing a blue T-shirt. 2. He has a blue T-shirt. He Sarah is a beautiful girl. What is John doing now? 5. wearing a red T-shirt and a purple skirt and a pink party blue jeans. What is John wearing today? 4. She is green T-shirt and laughing now. She is He is tall and thin. Is Sarah drinking juice now? 6. blue jeans. sandwich. Listen. She has got long Mike is A blonde hair and a police brown eyes. Today he is apple now. to music and tall and thin. dark eyes. got dark hair a pink skirt and blue eyes. Lesson 2 Kelly is a 1. Find the guests at the party. Answer the following questions: 1.

It’s yellow and it’s opposite the post office. like this: Excuse me. Detectives work there. How much are ten sandwiches? 2£ c. Shop for the party! Look at the prices and answer the questions: 4£ a.3. How much are six invitation cards? e. How much are two cakes? 9£ 5. The post office is red. 4. It’s the . The school is orange. It’s the . 57 . between the school and the post office. A building is between the police station and the detective agency. How much are four balloons? They are sixteen pounds. It’s the . Waiters work there: it’s the . can I have two oranges and one cake? Yes. of course. b. It’s purple. Here you are. Read and write the names of the buildings: There is a green building opposite the school. thank you. How much are they? They are 11 pounds. How much are three party hats? 5£ 2£ d. Doctors work there: it’s a white building. Look at the pictures in exercise 4 and talk to your friend. Police officers work there.

Who are Chewbook’s new friends? b. I’ve got photos of us here! Yes. Well. Chinese Chewbook! my friends! dragon! Look. Here’s the Surprise. Who is the special elf at the North Pole? 58 . dear… Hawaii is a lot of fun. Oh. Thank you. too! Do you 4. 2. Santa Claus! ha! 2. Read again and answer the questions: a. working with 3. Lesson 3 1. ha. Chewbook. Here’s the special elf at the North Pole. listen and read: 1. Books are this mummy? see this Chewbook. and Big Ben in London. Look. we safe now! vampire? are happy you It’s are our friend. He’s Ha. at Bran Castle. remember Can you too.

. The elf is working with . The surprise party is for . Chewbook c.... a.3. Santa Claus c. The mummy is in . a detective 4. Wizbook b. Match the place to the monument: China the Eiffel Tower Paris the Great Wall London the Statue of Christ Rio de Janeiro Bran Castle Romania Big Ben 6.. the zoo 4.. a. Where are the children in these pictures? Write the locations.. the farm c. Choose the right words: 1. Wizbook b.. There’s a vampire at . an art gallery b. Bran Castle b. a. Blip Blop 2. a. 5. a tree house c. Talk to your friend! Where is the Great Wall? It’s in China! 59 . a museum 3.

4. h. g. d. It’s HER book. 3. It is house. It is dog. Look. schoolbags. Look. It’s car. say and write: Whose glasses are these? These are Jenny’s glasses. c. That is Mark’s dog. You have got beautiful shoes. I have got a new car. This is Jenny’s book. e. Lesson 4 1. Mary and I have got a big house. schoolbags. b. I am Lucy. It’s toy. They are They are shoes. listen and repeat: Whose book is this? It’s Christie’s book. This is my mother’s dress. This is the dog’s toy. 2. These are Jenny’s and Tommy’s f. It’s dress. Fill in: HIS HER MY YOUR ITS THEIR OUR a. Choose an object! Your classmates guess whose it is! Whose is the pencil box? It’s Carmen’s! 60 .

your classroom. 18. Stop! What’s your 11. 20. 8. Project The Nine Books 19. favourite 9. Stop! 16. 1. 13. favourite 2. ingredients in a activity? chocolate cake. Stop! 3. What’s your 5. What’s your 10. 12. rooms in a your house? house. What’s 17. What 4. 61 . 6. Stop! Start festival? Name 7 are your Describe objects you favourite the can find in clothes? dragon. dish? What’s 7. Stop! What’s your Name your Stop! favourite favourite 6 places Name 5 season? room in in town. job? What is animal? woman Stop! it? mouse Name 5 things goose you can do at the child beach. What’s your favourite wild Say 3 things Stop! favourite animal? you can do in Name the winter winter. What’s Say the You’ve your What’s your your plural: got the favourite favourite summer favourite treasure! farm man activity? 15. 14.

April Fools’ Day 1. say “April Fool!” The person is the “April Fool”. There are false stories on TV and on the Internet. They want to say “Thank you” and “I love you”. Read the sentences. that penguins can fly! 7. People celebrate this in April and play jokes on 3. Some people eat a special cake on this day. April Fools’ Day? 1. Another joke says mothers. Draw a picture of a joke 3. People buy chocolate presents or flowers for their 6. Mother’s Day? b. Draw a greeting card for your for April Fools’ Day! mother! Choose and write: To my dear mum: thank you! Happy Mother’s Day to my wonderful mum! I love you. Which sentences are about: a. 2. Some people want for their spaghetti trees for their farms! mothers. Jokes stop at noon. People 2. 5. One joke says cards that farmers pick spaghetti from spaghetti trees. 8. greeting 4. Children celebrate this in other people. you make March or in May. mum! You are special! 62 . When you play a trick on a person.

Easter Monday. Fill in the missing words. Happy Easter! 1. . them. Then match the sentences to the pictures! egg rolling Easter Bunny Easter eggs presents celebration eggs garden In England. Listen and repeat the poem: Here is the Easter Bunny! 63 . Easter is a People decorate The brings is a Christian coloured . in spring. Decorate your Easter egg! 4. and they give them made of chocolate. People to their friends. He hides them in the Children roll eggs celebrate it These are beautiful . They are popular sport for . Do the Easter SUDOKU! 3. It’s a lot of fun! 2. Children find down a hill.

cereals and milk. What does he have for breakfast? d. Who has dinner with Charlie? 3. At eight o’clock. he has soup or pasta. He is ten years old. For lunch. Three mouses are eating cheese. This is Charlie. Two womens are dancing. 5. A geese is flying in the sky. for lunch? b. He goes to school at half past eight. o’clock in the evening? c. Write the questions for these answers: 5 points a. Answer the questions: 8 points a. 4. d. 4. grass. Charlie is ten years old. he has breakfast: fruit. 64 . A children is picking shells. Correct the mistakes: 5 points 1. Where does he go with his friends? b. Final Revision 1. He goes to bed at ten o’clock in the evening. The sheeps are eating 3. Put the sentences in the right order: 9 points He wakes up at half past seven every day. he does his homework and goes to the park with his friends. In the morning. at ten face and brushes his teeth. he has lunch. At one o’clock. he washes his e. He likes soup or pasta. In the afternoon. In the morning. 2. to school? He goes to bed. Charlie? He goes to school at half past eight. When does Charlie wake up? c. he washes his face and brushes his teeth. 2. In the evening. he has dinner with his family.

Who is carrying letters in this town? b. teach English)! What can I do? Please answer soon! Detective Riddle 6. yard b. not play football) now. the police officers (1. There are problems in this town: now. shoes b. This is Tom’s and Ann’s ball. him b. Who is teaching English in this town? 7. Adrian . Circle the right words: 5 points 1. them 5. They (6. What do they like doing? 6 points Doris Adrian Ellie Doris likes . whose c. The ducks are swimming on the . these b. pond c. a bag c. her c. a. he (4. a jacket 3. Ellie . They (2. Who is making bread in this town? d. this c. Who is helping animals in this town? c. 5. It’s windy! I’m wearing . Give the ball! a. Complete the sentences: 8 points Dear Detective Case. not help) animals now. They (8. roof Total: 50 points 65 . Answer the questions: 4 points a.not serve people) now. are these books? a. 8. what 2. are Jason’s boots. make bread)! The waiters (5. a. The vet (3. who b. not catch) bad people. help animals). that 4. a. carry letters)! The football players (7.

eight little candles Four little. six little. five little candles Seven little. five little. Make a Happy Birthday card for your friend! 66 . two little candles Ten little candles on my cake! One little candle on my cake! B. Fun time! Unit 14 Lesson 1. two little. three little candles Ten little. six little candles Seven little. nine little. eight little. nine little candles Four little. three little. exercise 7 A. Listen and sing the song! One little.

read and sing in English. Now she / he knows how to speak. Congratulations! The Head Teacher 67 . School is over! This is your graduation certificate! Write your name on it! Certificate To For excellent results at school.C.

Wash. The Flying Book Unit 10. This is the way I go to sleep. brush. sleep. the derry oh. The hens are on the fence. Sleep. The cats are on the roof. sleep. Brush. This is the way I wash my face The sheep is in the barn. the derry oh. Sleep. ho. Walk. brush. 68 . play! The hens are on the fence. play. walk! The hens are on the fence. brush! The puppy’s in the yard. This is the way I walk to school. the derry oh. play. The sheep is in the barn. wash. play. Dressed. Tapescripts Unit 9. sleep. wash! Hey. Play. dressed. This is the way I brush my teeth The puppy’s in the yard. Play. sleep. Walk. wash. ho. The Mystery Agency Lesson 1 / Exercise 8 Lesson 3 / Exercise 8 The puppy’s in the yard This is the way 1 brush my teeth! The puppy’s in the yard. ho. This is the way I get dressed The sheep is in the barn. walk. The cats are on the roof. Hey. ho. dressed. This is the way I play in the park. wash. Hey. Hey. the derry oh Brush. dressed! The cats are on the roof. walk. dressed. walk. Wash. Dressed. brush.

Oh. knees and toes Here is the Easter Bunny! Knees and toes. dinner time.Unit 10. shoulders. delicious food! Now let’s go to the park and play It’s very hot today! Twelve o’clock: it’s time for lunch. Put your hat on. shoulders. on. delicious food! It’s very cold today! Now let’s go out in the snow and play It’s very cold today! Unit 13. And mouth. Revision / Exercise 5 Oh. breakfast time. At the carnival Lesson 4 / Exercise 5 Lesson 2 / Exercise 4 Eight o’clock. what are you wearing Head. On. what are you wearing. and ears. Project. what are you wearing. I eat pizza. On. Long ears and a small body. It’s very hot today! Oh. time for lunch Oh. what are you wearing. and nose. knees and toes. At the Doctor’s Oh. Head. it’s breakfast time! What are you wearing? Eight o’clock: it’s breakfast time. Head. Oh. delicious food! Oh. what are you wearing. shoulders. knees and toes Chocolate eggs and lemon cakes. off. on. off. Here is the Easter Bunny. off Cereals and milk are fine. Put your boots on. Oh. What are you wearing now? Knees and toes. I like the crunch. And eyes. knees and toes Oh. Dinner time. take your coat off Breakfast time. off. take your shoes off. Time for lunch. Knees and toes! We are all so happy! 69 . shoulders. Happy Easter! Head. The Mystery Agency Unit 11. what are you wearing What are you wearing now? Six o’clock: it’s dinner time. Rice and chicken are just fine.

Word list Unit 8 Unit 9 protect Friday beach animals roof fruit boat bat rooster go to bed buy castle say green grocer celebrate cat scared greengrocer’s coconut milk child shepherd have a shower copy cold steal hour cry cow tooth half an hour dive delicious tunnel It’s quarter past eat dog turkey It’s quarter to fun duck vampire letter get farm watch minute make a sandcastle fish woman Monday ocean fox yard mystery pick shells foot opposite play goose Unit 10 picture sail glass actor police officer sand help agency police station sea horse baker’s postman seagulls hot brush your teeth post office seashore house carry restaurant sit lunch catch Saturday surf man detective sell swim mouse do homework Sunday try pig dream skyscraper write an e-mail pond football player sleep 70 .

teacher great spring have dinner theatre Halloween summer her Thursday hot sunny him Tuesday It’s cloudy take a look hobby waiter It’s cold to paint me wake up It’s hot wear now wash your face It’s rainy winter portrait Wednesday It’s snowy wonderful take pictures What time do you? It’s sunny that work It’s windy Unit 12 this January a today Unit 11 July an tower April Fools’ Day June artist us amazing listen to music at the weekend you April March boat around May bookseller Unit 13 art gallery Mother’s Day buy animals August New Year’s Eve diet arm autumn November October Eiffel Tower at the doctor’s carnival catch painting every day Africa costume place every morning Asia dance rain go fishing body dancer Saint Valentine’s Day go running camel December samba go shopping cereals February season go skiing chimpanzee giant September go swimming clap 71 .

Word list climb leg where April come lion who Fools’ Day cough meat why celebrate crocodile mouth zebra false stories doctor neck zoo greeting card drink nose Happy Mother’s ear play the piano Unit 14 Day! eat poor apple juice I love you! fantastic relax blonde joke fat see cake mum favourite shoulder carry special finger small food and drinks tell jokes foot snake fun happy friend soup Happy Easter! invitation cards grass spy celebration karaoke hand stomach ache Christian laugh have got a cold tea coloured let’s head teeth decorate message headache tiger Easter orange juice hear toe party Easter Bunny help toothache party decoration egg rolling hippo type party hats garden hold visit prepare Happy Easter! How many? watch TV soon hide How much? what surprise party hill jump What’s the matter? thin popular sport knee when whose presents 72 .