1.

Definiti legea fluxului inducţie magnetice (legea Gauss pentru câmpul
magnetic).

Fluxul magnetic pe orice suprafata inchisa este nul. Semnificatia fizica :nu exista
sarcini magnetice. divB=0

2. Definiti legea fluxului inducţie electrice (legea Gauss pentru câmpul
electric).

Fluxul electric pe orice suprafa inchisa este egal cu sarcina electrica din interiorul
suprafetei.

3. Scrieti legile de material in vid si in substanta (legatura dintre D, P si E
respectiv B , M,si H).

Inductia electrica(vid) intr-un punct din spatiu depinde de intensitatea campului
electric din acel punct.

Inductia magnetica(vid) dintr-un punct din spatiu depinde de intensitatea
magnetica din acel punct.

Inductia electrica si magnetica in substanta

Polarizatia electrica temporara apare numai in prezenta campului electric iar cea permanenta este independenta de existenta campului electric. Medii dielectrice liniare si liniare si izotrope 6. . Care este deosebirea dintre polarizaţia electrică permanentă. Pe baza acestei relaţiei cum se pot clasifica mediile dielectrice. 5. şi polarizaţiea electrică temporară a unui dielectric. Se va face produsul scalar dintre cei doi vectrorii pentru a demonstra ca sunt perpendiculari. E si B sunt întotdeauna perpendiculari între ei. de componentele câmpului B iar cei doi vectori se pot scrie sub forma Demonstrati ca cei doi vectori .4. Legea polarizaţiei electrice temporare stabileşte relaţia de dependenţă dintre polarizaţia electrică temporară şi intensitatea câmpului electric: Pt=Pt(E). Componentele câmpului E depind.

7. 9. Aratati ca produsul vectorial al vectorilor E si B exprima directia si sensul de propagare a undei. -modulele sunt legate prin relatia de proportionalitate. Se va face produsul vectorial intre cei 2 vectori pentru a afla directia de propagare a undei de a lungul axei x. -E si B perpendiculari intre ei si pe directia de propagare . Descriem o unda armonica plana prin intermediul ecuatiilor: Care sunt conditiile pentru obtinera unei unde polarizate liniar ? Deduceti expresia intensitatii unei unde plane polarizate liniar. 8. adica ale unui câmp electric si ale unui câmp magnetic într-un mediu omogen si izotrop. de-a lungul axei x. -produsul vectorial defineste directia si sensul de propagare a undei. campul oscileaza cu amplitudinea. . în vid). (conditii) Campul electric in planul de polarizatie trece prin axa x si face unghi teta cu planul xy. fara curenti si sarcini libere (la limita. Care sunt proprietatile unei undei electromagnetice plane. -se propaga cu aceeasi viteza v.

P. Descriem o unda armonica plana prin intermediul ecuatiilor: Care sunt conditiile pentru obtinerea unei unde polarizate circular ? Deduceti expresia intensitatii unei unde plane polarizate circular.traverseaza unitatea de suprafata perpendiculara pe directia de propagare.Variatia este similara ca in cazul polarizatiei eliptice cu diferenta ca elisa degenereaza intr-un cerc.10. 12. Puterea instantanee. Eoy=Eoz=Eo Campul electric are amplitudinea ct.Modulul sau este energia electromagnetica in unitatea de timp . . Directia lui E de-a lungul axei x descrie un cerc complet pe distanta landa.In planul zy varful lui E descrie o elipsa. printr-o suprafata S este data de fluxul vectorul S (numit si vector Poynting)   1    P  ( S  u n )d    ( E  B)  u n d   Care este semnificatia fizica a vectorul Poynting? Directia si sensul vectorului Poyiting coincid cu cele ale vitezei de propagare. Se masoara in W/m^2. Descriem o unda armonica plana prin intermediul ecuatiilor: Care sunt conditiile pentru obtinerea unei unde polarizate eliptic ? Deduceti expresia intensitatii unei unde plane polarizate eliptic. 11.

directia de propagarea undei plane transmise se apropie de normala la suprafata . Perturbatia produsa intr-un punct P=sum perturbatii unde sferice secundare din pct. c) raportul dintre sinusul unghiului de incidenta ¸si sinusul unghiului de refractiei este constat ¸si egal cu raportul dintre vitezele de propagare. care contine toate lungimile de unda din domeniul vizibil. (cunoscut ca fenomenul de dispersie a luminii)? Daca un fascicul îngust de lumina alba. Ce se intampla daca un fascicul îngust de lumina alba. In ce conditii o unda luminoasa plana se propaga dintr-un mediu cu indicele de refractie n1 într-un mediu cu indice de refractie n2 sufera fenomenul de reflexie totala? Atunci cand o unda luminoasa plana se propaga dintr-un mediu cu indice de refratie n1 intr-un mediu cu indice de refractie n2 mai mare decat n1 Prin traversarea suprafetei de separare dintre medii. 15. a) Unghiul de incidenta= cu unghiul de refractie. b) cele 3 unde sunt coplanare.(unda de refractie de incidenta si reflexie). Orice punct a unei suprafete de unda devine formal o sursa de unde sferice secundare a caror amplitudine este proportionala cu amplitudinea undei primare. Enuntati legile reflexiei si refractiei deduse din continuitatea fazei undei incidente. atunci lumina reflectata ramâne alba în timp ce fasciculul transmis prin sticla contine mai multe raze de culori diferite. respectiv celei transmise. 16. undei reflectate. cade pe o placa de sticla. cade pe o prisma de sticla. atunci când unda se propaga liber sau este limitata de un obstacol impenetrabil. la suprafata de separare dintre doua medii. Definiti principiului Huygens-Fresnel si aratati cum permite el determinarea unui nou front de unda la un moment de timp t pornind de la un front anterior. . care contine toate lungimile de unda din domeniul vizibil. P 14. care având un unghi de refractie diferit.13.

înainte de formularea ecuatiilor lui Maxwell ale teoriei electromagnetice a luminii. in anumite cristale numite si cristale dicroice? Absorbtia undelor ordinare si extraordinare ce depind de unghiul dintre directia de oscilatie a campului el. cristalele existente se pot împarti în trei categorii dupa relatiile dintre cei trei indici de refractie. Fresnel a demonstrat.m. iar cei anizotropi unde proprietatile electrice depind de directia E(camp el). Care este deosebirea dintre un dielectric liniar si un dielectric anizotrop? Dielectrici liniari.e. faptul ca proprietatile optice ale cristalelor anizotrope se pot descrie cu ajutorul elipsoidului indicilor de refractie (n1. .n2 si n3). 1) substante cu n1 = n2 = n3 = n : elipsoidul indicilor de refractie este o sfera de raza n. Referindu-se la acest elipsoid. Explicati fenomenul de dicroism care apare la propagarea u. 2) substante cu n1 diferit n2 = n3: elipsoidul indicilor de refractie este un elipsoid de rotatie în jurul axei principale caracterizate de indicele de refractie n1.17. Prezinta simetrie spatiala (izotropi)(proprietatile electrice nu se modifica).Una dintre unde va fi absorbita iar daca grosimea cristalului este suficient de mare unda dispare. 18. 3)substanele cu n1 diferit n2 diferit n3: elipsoidul indicilor de refractie nu are o simetrie particulara. 19. Aratati care sunt cele trei tipuri. (E) cu o alta directie particulara face ca in moleculele alungite ale cristalulu sa existe o absorbtie mai mare atunci cand E este paralel cu axa lunga a moleculelor si o absorbtie mai mica cand E este perpendicular pe aceasta axa.

respectiv. Ptr obtinerea undelor coerente de foloseste metoda divizarii frontului de unda. Marimile care au aceeasi pulsatiesi difereanta de faza constanta s. Fenomenul de interferenta este fenomenul de suprapunere a 2 sau mai multe unde armonice coerente. Conditiile de obtinere a maximelor si minimelor de interferenta. aceasta proprietate nu se verifica sursele se numesc necoerente.n surse coerente. Descrieti fenomenul de interferenta cu ajutorul dispozitivuluji Young. necoerente. Explicati ce intelegeti prin surse coerente si. . Descrieti fenomenul de interferenta a undelor electromagnetice.20. Daca. însa.

Definiti fenomenul de difractie. se intalneste pe directia de propagare. In ce conditii vorbim de difractia Fraunhofer. Intensitatea undei rezultante într-un punctul Q in urma procesului de interferenta a N surse coerente este 2 2  N   Nd sin    sin   sin  I R ()  I1  2   I1       d sin    sin   sin   2     Care este conditia de obtinere a maximelor principale.21. (Difractia Fraunhofer) Sursa S ¸si ecranul C sunt la distanta infinita de apertura. Dar a maximelor secundare? 22. Sursa de lumina S ¸si ecranul C se afla la distanta mare de sursa ¸si fanta. . respectiv difractia Fresnel? Este un fenomen particular al fenomenului de interferenta .

obtinandu-se minime de difractie? Atunci cand argumentul este un nr intreg de n pi 24. intensitatea undei difractate este data de relatia: 2 2    a sin    sin   sin  I ()  I max f 2 () 2  I max f 2 ()       a sin        2     In ce conditii intensitatea transmisa se anuleaza. 1) Raditia termica este omogena. Enuntati cele doua legi ale radiatiei termice de echilibru postulate de Kirchhoff. 25. Cum se deosebeste spectrul dat de o retea de difractie de spectrul dat de o prisma. la aceeasi temperatura.23. izotropa ¸si nepolarizata.depinzând numai de frecventa radiatiei ¸si temperatura ¸si nu depinde de natura corpului . este aceeasi pentru toate corpurile. pe o deschidere dreptunghiulara ingusta de largime a si lungime L>>a. cu distantele dintre ei foarte mici. Prisma da un singur spectru. Însa. daca ambele primesc lumina de la aceeasi sursa? Reteaua de difractie da doua randuri de spectre dispuse simetric fata de normala la retea si ecran. în care atomii sunt dispusi dupa reguli structurale. 2)Raportul dintre radiatia spectrala energetica si absorbanta spectrala.o retea spatiala naturala care poate produce difractia razelor X este o retea cristalina. 26. Ce sunt razele X si in ce conditii pot suferi fenomenul de difractie? Razele X sunt produse prin franarea unui material greu a electronilor acceleratii la diferenta de potential de zeci de mii de volti. In cazul difractiei Fraunhofer.

iar cuantelor . 28. Încercând sa rezolve discrepanta dintre teorie ¸si experienta. la interacţiunea cu materia a acestor corpusculi se respectă şi legile de conservare a energiei şi impulsului.efect fotovoltaic (generarea unei tensiuni) 29.particulele constituente . în contradictie cu termodinamica clasica. Fenomene in care se manifesta proprietatile corpusculare ale radiatiei. oferă dovezi suplimentare potrivit cărora radiaţia elm are şi o structură corpusculară. Planck ¸si-a dat seama ca energia medie ar trebui sa depinda de frecventa. Teoria lui Planck a radiatiei cavitatii. Dezvoltati pe larg efectul fotoelectric. Dezvoltati pe larg efectul Compton. Fenomene in care se manifesta proprietatile corpusculare ale radiatiei. Compton. .efect fotoelectric extern (emisie de electroni) -efect fotoelectric intern (generare de electroni) . Efect fotoelectric . Planck s-a gândit la posibilitatea violarii legii echipartitiei energiei.27.li se pot asocia proprietăţi precum energia şi impulsul. Deoarece la frecvente mici formula Rayleigh-Jeans era în concordanta cu experienta ar trebui sa existe relatia Cu alte cuvinte. pe care se baza formula Rayleigh-Jeans. Efectul Compton se refera la ciocnirea fotonului cu un electron legat de atom in care masa electronului apare ca masa atomului fiind >>> decat a electronului.emisia de electroni de catre un metal sau semiconductor fiind radiat cu o unda electromagnetica Clasificare:. având cele doua proprietati de mai sus.Mai mult.

(.  3 1 (. . sa se deduca celelalte legi ale radiatiei corpului negru: a) Legea Rayleigh Jeans pentru lungimi de unda mari. T )  2 3 exp    c  kT  c) Legea Stefan Boltzmann. T )  31. nu numai electronii ci toate particulele materiale au proprietati ondulatorii. Proprietatile de unda ale materiei. Ipoteza de Broglie. u (T )  T 4 32. Principiul de incertitudine a lui Heisenberg.30. T )  T  3    b) Legea lui Wien pentr lungimi de unda mici. Folosind formula lui Planck  c exp   1 2 3 kT pentru radiatia termica de echilibru. Conform ipotezei de Broglie. (.

33.t) 3)Solutia ecuatiei sa fie niste functii liniare 4)energia potentialaV(x. Putem lua în considerare patru cerinte pe care ar trebui sa le îndeplineasca ecuatia lui Schrödinger. “ecuatia Schrödinger” nu se deduce. ea se postuleaza. Evident ca numai o ulterioara comparatie cu experienta poate justifica încrederea în corectitudinea postulatului. Ecuatia ce determina functia de unda. Care este legatura dintre densitatea de probabilitate si functia de unda in concordanta cu un postulat enuntat pentru prima oara de Max Born? .t)=V(x) intr-un caz particular sa fie constanta. 34. Care sunt acestea? 1)sa verifice relatie Einstein-de Broglie 2)sa fie compatibile cu ecuatia: E=p^2/2m+V(x.

Atunci cand comutatorul a 2 operatorii este 0 atunci observabilul asociate acestei operatorii sunt 2 marimi care pot fi masurate simultan. Primul postulat: Fiecarei observabile a unui sistem cuantic ii corespunde un operator hermitic din spatiul Hilbert. 35. Care sunt aceste cerinte? 36. Al doilea. pe care trebuie sa le îndeplineasca functia de unda si derivata sa. al doilea postulat si al treilea postulat al mecanicii cuantice. . Al treilea: Fiecare stare fizica posibila a unui sistem este caracterizata de un vector . Enuntanti primul postulat . In legatura cu ecuatia Schrödinger independenta de timp s-au stabilit niste criterii.Orice marime fizica clasica poate fi considerata ca fiind construita cu ajutorul coordonatelor canonice conjugate . atât matematice cât si fizice.

Rezolvarea ecuatiei Schrodinger pentru particula libera.patrulea postulat si al cincilea postulat al mecanicii cuantice. efect tunel. Barierea de potential. Cuantificarea energiei 39. Stari stationare. 40. Efectul tunel. . Enuntanti al treilea postulat .n.37. Dpdv cuantic fenomenul prin care o particula cu o energie E <Vo poate trece dincolo de bariera s. 38. Ecuatia Schrodinger atemporala.