Thomson Reuters Web Of Science Atıf Veri Tabanlarında (SCI, SSCI, AHCI) İndekslenmekte Olan

Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler

Etki Değeri
Dergi Adı ISSN Yayın Sayısı Atıf Sayısı
Ortalaması*

1 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 1017-995X 526 676 1.29

2 Adalya 1301-2746 152 105 0,69

3 Amme İdaresi Dergisi 1300-1795 183 26 0,14

Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal
4 1302-8723 1469 1535 1,04
of Cardiology
Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of
5 1302-6631 358 204 0.57
Psychiatry

6 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1300-0861 359 213 0,59

7 Atmospheric Pollution Research 1309-1042 248 472 1.90

8 Balkan Medical Journal 2146-3123 602 156 0,26

9 Belleten 0041-4255 162 3 0,02

10 Bilig 1301-0549 300 17 0,06

11 Diagnostic and Interventional Radiology 1305-3825 496 1548 3,12

Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational
12 1302-597X 399 181 0,45
Research

13 Eğitim ve Bilim-Education and Science 1300-1337 539 404 0,75

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi-Joint Diseases and
14 1305-8282 232 306 1,32
Related Surgery

15 Ekoloji 1300-1361 309 570 1,84

16 Eurasia Journal of Mathematics Science and Technol 1305-8223 70 58 0,83

17 Experimental and Clinical Transplantation 1304-0855 535 947 1,77

18 Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 1303-5010 386 410 1,06

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-
19 1300-5340 642 457 0,71
Hacettepe University Journal of Education

50 22 Journal of International Advanced Otology 1308-7649 410 140 0.33 38 Records of Natural Products 1307-6167 257 687 2.32 .34 23 Journal of Neurological Sciences-Turkish 1302-1664 519 120 0.31 37 OLBA 1301-7667 78 26 0.04 33 NeuroQuantology 1303-5150 409 524 1.28 34 New Perspectives on Turkey 1305-3299 175 95 0.54 35 Nobel Medicus 1305-2381 365 58 0.13 25 Journal of the Entomological Research Society 1302-0250 190 145 0.82 40 Teknik Dergi 1300-3453 149 48 0.35 31 Mikrobiyoloji Bulteni 0374-9096 588 851 1.67 39 Tarım Bilimleri Dergisi 1300-7580 309 252 0.00 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical 28 1017-7833 286 187 0.65 Psychopharmacology 29 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 1303-0485 625 225 0.16 36 Nöropsikiyatri Arşivi-Archives of Neuropsychiatry 1300-0667 380 117 0. Isı Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal 20 1300-3615 158 127 0.76 Journal of the Faculty of Engineering and 26 1304-4915 591 379 0.45 32 Milli Folklor 1300-3984 533 22 0.64 Architecture of Gazi University 27 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 1300-6045 1224 1221 1.23 24 Journal of Sports Science and Medicine 1303-2968 969 4005 4.36 30 METU Journal of the Faculty of Architecture 0258-5316 164 57 0.80 Science and Technology 21 İktisat İşletme ve Finans 1300-610X 268 133 0.

29 60 Turkish Neurosurgery 1019-5149 817 1175 1.4 58 Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 1300-0128 2167 5769 2.78 57 Turkish Journal of Rheumatology 1309-0291 265 107 0.36 51 Turkish Journal of Gastroenterology 1300-4948 785 929 1.58 Turkish Journal of Electrical Engineering and 48 1300-0632 528 441 0.40 54 Turkish Journal of Mathematics 1300-0098 288 253 0.41 Tekstil ve Konfeksiyon 1300-3356 352 224 0.17 45 Turkish Journal of Botany 1300-008X 260 639 2.46 46 Turkish Journal of Chemistry 1300-0527 1436 7533 5.64 42 Turkish Journal of Agriculture and Forestry 1300-011X 501 1095 2.17 Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery .09 50 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1303-2712 451 612 1.25 47 Turkish Journal of Earth Sciences 1300-0985 338 1887 5.19 Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya 43 0250-4685 389 265 0.66 59 Turkish Journal of Zoology 1300-0179 547 707 1.03 56 Turkish Journal of Pediatrics 0041-4301 2103 5836 2.68 Dergisi 44 Turkish Journal of Biology 1300-0152 447 969 2.30 53 Turkish Journal of Hematology 1300-7777 439 176 0.88 55 Turkish Journal of Medical Sciences 1300-0144 1099 1136 1.18 52 Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi 1304-2947 389 116 0.84 Computer Sciences 49 Turkish Journal of Field Crops 1301-1111 182 199 1.44 Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish 61 1301-5680 793 137 0.

22 TÜRKDERM-Archives of the Turkish Dermatology 64 1019-214X 344 85 0.25 Rehabilitation 67 UHOD-Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1306-133X 290 136 0.25 and Venerology Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal of 65 1010-6960 227 134 0.The Journal of Ottoman 70 0255-0636 YENİ KABUL Studies Not: Haziran 2014 itibari ile Thomson Reuters WOS' da indekslenen TR adresli dergi listesidir.47 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish 68 1306-696X 738 761 1. *Etki değeri ortalaması.60 63 Türk Psikoloji Dergisi 1300-4433 235 756 3. atıf sayısı/yayın sayısı olarak hesaplanmıştır.25 Osmanlı Araştırmaları.59 Entomology Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi- 66 Turkish Journal of Physical Medicine and 1302-0234 336 84 0.62 Türk Psikiyatri Dergisi 1300-2163 399 1036 2.03 Journal of Trauma & Emergency Surgery 69 Uluslararası İlişkiler-International Relations 1304-7310 173 44 0. Güncelleme Tarihi : Haziran 2014 .