Ion Creangă şi misteriosul jurământ de sorginte masonică.

Un fapt din istoria
României cvasinecunoscut poate explica angajamentul parafat în secret

Ion Creangă, alături de Alexandru Lambrior, Neculai Culianu şi Nicolae Gane, o parte
dintre membrii Societăţii Junimea care au semnat misteriosului jurământ FOTO
wikipedia.org Un document aflat în arhivele Muzeului Literaturii Române Iaşi pune
într-o lumină nouă activitatea secretă a lui Ion Creangă, despre care cercetătorii
afirmă că este unul dintre puţinii mari oameni de cultură români din secolul al XIX-
lea care nu a făcut parte din Masonerie.

Cercetătorii Muzeului Literaturii Române (MLR) Iaşi au dezvăluit faptul că lucrează la
descifrarea unui act misterios descoperit recent în arhivele instituţiei. Este vorba
despre un angajament semnat de mai mulţi membri ai Societăţii literare Junimea,
mulţi dintre ei componenţi recunoscuţi ai Francmasoneriei

FOTO Povestea dramatică a bijuteriei arhitectonice în care celebrul No... "Târgul
Ieşilor" în almanahul "Dacia literară" Junimea, la Iaşi

„Jur pe onoare şi conştiinţă/ Mă leg pe suflet şi pe Dumnezeu/ Să lucrez din toată
inima pentru ridicarea neamului românesc/ Să respect şi să execut toate hotărârile
luate de comitetul din care fac parte. Şi să păzesc secret absolut./ Aşa să-mi ajute
Dumnezeu şi Sfânta Cruce“, este mesajul scris pe documentul olograf.

Jurământul este semnat de 12 mari oameni de cultură moldoveni din secolul al XIX-
lea, printre care Neculai Culianu, Nicolae Gane, Alexandru Lambrior, Ion Creangă,
A.C. Şendrea, Ioan A. Darzeu, Constantin Corjescu sau D.A. Anghel.

Până în acest moment, angajaţii Muzeului Literaturii n-au reuşit să afle anul în care
a fost redactat actul şi nici scopul angajamentului. Ce se ştie cu certitudine este că
a fost semnat în intervalul 1875 - 1883. Aceasta deoarece 1875 este anul în care Ion
Creangă a fost primit oficial în Societatea Junimea, la recomandarea bunului său
prieten Mihai Eminescu, iar în 1883 a decedat unul dintre semnatari, Alexandru
Lambrior.

„Popa Smântână“ şi teoria unui act masonic Prima tentaţie a cercetătorilor ieşeni a
fost să creadă că documentul este un jurământ masonic. Este un fapt atestat istoric
că majoritatea membrilor „Junimea” au fost membri ai societăţii secrete. Varianta a
căzut, însă, deoarece printre semnatari se numără şi Ion Creangă, despre care
biografii au stabilit că n-a fost niciodată membru al Masoneriei.

Speculaţiile care încearcă să răstoarne teoria apartenenţei lui Creangă la Loja
„Steaua României“ sunt demontate de către cercetătorii de la MLR. „Unul dintre
motivele cele mai serioase pentru care nu putem lua în considerare această
variantă ţine de principiile de neîncălcat ale societăţii secrete. Masoneria, la vremea
respectivă, reprezenta o grupare elitistă. Or, atât Creangă, cât şi Eminescu
proveneau din familii modeste: fiu de răzeş, respectiv de căminar. Nu mai vorbesc
despre faptul că Francmasoneria nu lucra cu comitete, ci cu loje sau ateliere“, a
declarat Dan Jumară, cercetător ştiinţific la Muzeul Literaturii Române Iaşi.

Deşi nu se număra printre masoni, Creangă era apreciat şi respectat de către
maeştrii din „Junimea“. Scriitorul, căruia colegii i se adresau, din spirit ludic, cu
apelativul „Popa Smântână“, se înscria pe deplin în portretul masonului. Societatea
avea o atitudine progresistă, iar Creangă, prin talentul şi deschiderea la nou de care
a dat dovadă, putea fi considerat ca „unul de-al lor“.

Acest fapt este atestat într-o afirmaţie făcută de către Horia Nestorescu-Bălceşti,
directorul Centrului Naţional de Studii Francmasonice, într-un interviu acordat în
2009: „Mason nu devii, ci te naşti. Vă dau un exemplu de două personaje care au
fost masoni geniali, fără a face parte dintr-o lojă. Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Pe
Eminescu nu l-au acceptat pentru că avea o viaţă boemă, iar pe Creangă pentru că
era răspopit. Cu toate acestea, ei erau mai mari masoni ca mulţi alţii“.

Teoria 2: junimiştii şi partidul moderat-liberal

Scriitorul şi publicistul ieşean Liviu Antonesei consideră că documentul are
importanţă istorică mare, deoarece pune în lumină aspecte mai puţin cunoscute. „În
România nu există o literatură de specialitate bogată în privinţa rolului societăţilor
secrete în destinul istoric al ţării. Acest document arată, fără îndoială, ca un
jurământ de tip masonic. Eu sunt convins de acest aspect în proporţie de 99,95%.
Important este, mai ales, prin faptul că ne arată că ceea ce ştiam noi, la suprafaţă,
despre Junimea, era dublat de o activitate dacă nu secretă, atunci cel puţin
discretă“, consideră Liviu Antonesei (foto dreapta).

Pe lista semnatarilor se găsesc cel puţin trei nume importante în Masoneria din
România. Neculai Culianu (1832 - 1915) a fost matematician şi astronom, membru
al Societăţii Junimea şi al Academiei Române, rector al Universităţii din Iaşi (1880
până în 1898), iniţiat în loja masonică „Steaua României“. Nicolae Gane (1838
-1916) a fost scriitor, magistrat, avocat şi om politic, ministru, membru fondator al
Societăţii Junimea, membru al Academiei Române, iniţiat în loja masonică „Steaua
României“. Alexandru Lambrior (1845 - 1883) a fost filolog şi profesor, membru al
Societăţii Franceze de Lingvistică, al Societăţii Junimea şi membru corespondent al
Academiei Române, venerabil al unei loji masonice din Iaşi.

Istoricul ieşean Cătălin Turliuc consideră că subiectul documentului misterios a fost
abordat în stil uşor senzaţionalist. Din punctul acestuia de vedere, jurământul
trebuie legat strict de pasiunile politice ale junimiştilor. Un fapt istoric foarte puţin
cunoscut, atestat printr-un studiu al regretatului istoric Gheorghe Platon, este acela
că membrii Societăţii Junimea au avut o tentativă de înfiinţare la Iaşi a unui nou
partid politic chiar în intervalul 1875 - 1876.

Elita Iaşiului suferea la vremea respectivă, aşa cum suferă şi în prezent, de
complexul faţă de capitala Bucureşti. „Există documente în arhivă de la şedinţe ale
Partidului Conservator prezidate la Iaşi chiar de către P.P. Carp, în care oamenii
politici locali se plâng de reprezentarea politică foarte slabă la Bucureşti. În 1875 a
existat o tentativă, care a durat peste un an, de înfiinţare a unui partid moderat-

liberal. Din acest document poate rezulta că acest comitet de iniţiativă a dorit să
lucreze în subteran“, a explicat istoricul Cătălin Turliuc, profesor la Universitatea „Al.
I. Cuza“ din Iaşi.

Secretomania junimiştilor poate fi explicată de faptul că, la momentul respectiv, în
anul 1875, la guvernare se afla Partidul Conservator. Proiectul noului partid a fost
abandonat, în cele din urmă. Profesorul Turliuc consideră că influenţa Masoneriei în
luarea unor decizii vitale pentru România a scăzut mult după 1860. În cadrul unui
mare congres al organizaţiei care a avut loc la Geneva, în 1875, marii maeştri au
hotărât ca Masoneria să nu se mai implice în politică şi în religie.

Legăturile dintre Junimea şi Masonerie

Junimea a fost un curent cultural şi literar, dar şi o societate culturală înfiinţată la
Iaşi în anul 1863, de către marele om de cultură Titu Maiorescu. „...Am izbutit, în
fine, să adun în jurul meu, într-o unitate, cele mai viabile elemente din Iaşi: Rosetti,
Carp, Pogor, acum şi Negruzzi ...; alcătuim o societate bazată pe principii de
încetăţenit“, îi scria Maiorescu surorii lui, la începutul anului 1863.

Scopul principal şi generos al junimiştilor a fost să inoveze în toate domeniile de
cercetare şi să ridice nivelul intelectual al maselor. „Să fi fost membru al Societăţii
Junimea nu este ce se înţelege astăzi prin acest concept. Adică nu aveau legitimaţie
şi indemnizaţia plătită la zi. Se întâlneau prin diverse locuri din Iaşi, la Nicolae Gane,
Iacob Negruzzi sau la Vasile Pogor şi făceau lecturi publice, traduceri de texte noi.
De numele Junimea se leagă o mulţime de inovaţii în cultura română. De exemplu,
primul sistem filosofic închegat românesc, al lui Vasile Conta“, explică cercetătorul
ieşean Dan Jumară.

Masonii ieşeni, influenţi până în 1875

Titu Maiorescu este cel care a cultivat şi promovat scriitori precum Mihai Eminescu,
I. L. Caragiale, Ioan Slavici sau Ion Creangă. Majoritatea membrilor societăţii făceau
parte din Loja Masonică „Steaua României“, înfiinţată la Iaşi, despre care s-a scris că
număra, la un moment dat, în jur de 150 de „fraţi“.

Aceştia făceau parte din elita capitalei Moldovei şi şi-au exercitat benefic puternica
influenţă de care dispuneau.

Capacitatea masonilor de a determina alocarea de resurse financiare atât pe plan
local, cât şi la Bucureşti, a făcut ca Iaşiul să devină principalul centru cultural al
României. Masonii ieşeni şi-au pierdut din influenţă după 1875, iar societatea,
reprezentată în special prin publicaţia „Convorbiri literare“, şi-a pierdut din strălucire
în perioada interbelică. De facto, Societatea Junimea mai există şi astăzi, însă se
zbate în anonimat şi în acţiuni controversate.

În 2007, de exemplu, primarul PSD-ist de Iaşi, Gheorghe Nichita, a fost făcut
membru de onoare al societăţii, în condiţiile în care activitatea literară a acestuia
este cvasi-inexistentă. ;

Controversata fotografie rară a lui Creangă

La sfârşitul lunii trecute, departamentul de comunicare al Muzeului Literaturii
Române Iaşi mediatiza faptul că, în arhivele instituţiei, a fost descoperită o
fotografie inedită reprezentându-l pe scriitorul Ion Creangă (foto jos).

Este vorba despre o ferotipie realizată la Slănic Moldova în anul 1885, când Ion
Creangă se afla acolo pentru tratament. Scriitorul apare în imagine alături de A.C.
Cuza şi de N.A. Bogdan.

Ulterior, oameni de cultură ieşeni au atras atenţia că fotografia nu era inedită, ci
chiar extrem de cunoscută în mediile cercetătorilor care s-au ocupat de viaţa lui Ion
Creangă.

„Fotografia se află din 1972 în patrimoniul Muzeului Literaturii Române, cu exact
însemnările de pe verso. Dar e cunoscută din 1909, când a apărut în revista
«Şezătoarea». Din perioada interbelică şi până astăzi (G. Călinescu, Leca Morariu,
Ion Arhip – cel care a achiziţionat fotografia pentru Muzeu, C. Parascan,
subsemnatul Daniel Corbu ş.a.) au folosit/ folosim la reeditările operei şi în studiile
critice, în toate iconografiile, această fotografie“, a dezvăluit scriitorul Daniel Corbu,
un angajat al MLR Iaşi aflat în conflict cu managerul Dan Lungu.

Cum nu îşi violau boierii ţigăncile roabe

Mănăstirea Cozia, mare proprietară de robi ţigani în evul mediu.

Actualii activişti romi încearcă să compare robia medievală a ţiganilor din România cu sclavia
negrilor din Statele Unite. Din punctul de vedere al activismului îi înţeleg până la un punct,
primesc şi ei nişte fonduri şi know-how; nu sunt de acord cu ignoranţa şi cu deformarea
adevărului istoric.

Una din temele cu impact emoţional este povestea cu ţigăncile roabe aflate la dispoziţia
capriciilor sexuale ale boierului proprietar (temă introdusă în circuitul public românesc încă de
pe vremea paşoptiştilor, nu vă mai spun despre filmele americane despre sclavie în care conţin
obligatoriu clişeul exploatării sexuale a sclavelor). Andrei Oişteanu a publicat în revista 22 două
articole în care abordează chestiunea exploatării sexuale a ţigăncilor sclave prin insinuări aduse
dibaci din condei (vorbeşte de un ius primae noctis în evul mediu românesc!) bazându-se pe
surse literare şi din polemicile pro-aboliţioniste ale secolului al XIX-lea (aici şi aici). Nici urmă de
referinţă în scrierile lui Andrei Oişteanu la normele legale ale vremii referitoare la robi şi
statutul lor.

Legea-i lege
Am întâlnit absolvenţi de istorie de dată recentă care sunt ferm convinşi că în evul mediu
românesc nu existau legi, era o societate care trăia aşa, oarecum. Nu ştiu ce se predă în
facultăţile de drept referitor la istoria dreptului românesc, dar înclin să cred că nu intră foarte
mult în detalii despre corpusurile de legi păstrate şi nici nu am auzit de foarte multe cercetări
recente în domeniu. Vă voi plictisi puţin cu fascinanta istorie a dreptului românesc.

Dreptul medieval românesc a fost clădit pe dreptul bizantin ajuns la nord de Dunăre prin filiera
slavă sârbo-bulgară. Cel mai răspândit corp de legi bizantin printre români a fost Nomocanonul
alcătuit de Matei Vlastares în anul 1335 la Salonic. (Precizări: 1. mulţi consideră în mod greşit
corpusurile legislative bizantine drept exclusiv bisericeşti; ele acoperă probleme de drept penal
ca furtul, omuciderea, înşelăciunea etc. sau drept civil căsătoria, moştenirea; 2. există destule
dovezi care atestă că prevederile din aceste canoane erau folosite în judecăţile civile ale
domnitorilor români, pedepsele aplicate erau seculare şi nu bisericeşti precum în
canoane; 3.Nomocanonul lui Vlastares este o colecţie de probleme juridice aranjate alfabetic,
pentru fiecare problemă sunt invocate toate prevederile legale bizantine de până în acel
moment, iar la sfârşit este formulată o concluzie).

Nomocanonul grecesc al lui Vlastares a fost tradus în slavonă la porunca regelui sârb Ştefan
Duşan în anul 1347 – însă incomplet şi a fost amestecat cu prevederi legale date de monarhul
sârb. Cea mai veche copie românească atestată a acestui corpus de legi datează din anul 1452
şi a fost făcută la Târgovişte de grămăticul Dragomir pentru voievodul Vladislav (În 1954 se ştia
că originalul se afla într-o colecţie particulară rusă! În plus este vorba de o copie integrală a
operei lui Vlastares, nu fragmentară precum cea din Serbia, ceea ce înseamnă că traducerea din
greacă nu a fost împrumutată de acolo).

Din anul 1474 s-a păstrat o altă copie integrală a traducerii slave a Nomocanonului, făcută din
porunca lui Ştefan cel Mare de călugărul Ghervasie la Mănăstirea Neamţ. Şi aici ajungem la unul
din punctele care ne interesează: acest corpus conţine un capitol intitulat „Despre slobozirea
robilor şi felul cum se orânduieşte”. Mai pe înţelesul lui Alexandru Gheorghe de la
ActiveWatch: robii ţigani puteau fi eliberaţi, nu era chiar aşa cum crede el, că ţiganii robi din
principatele române o duceau mai rău decât sclavii (sic!).

Mai mult: ni s-a păstrat o copie identică a variantei slavone alcătuite de Ghervasie, realizată în
anul 1636 din porunca doamnei Elena, soţia lui Matei Basarab, pentru mănăstirea Bistriţa din
Râmnicu Vâlcea. Ceea ce înseamnă că eliberarea robilor ţigani era prevăzută juridic şi în Ţara
Românească.

Şi din nou la exploatarea sexuală
Povestea corpusurilor legislative medievale româneşti este extrem de încurcată. De exemplu în
1921 au fost descoperite la biserica din Ieud 12 file cu o traducere în română a unor paragrafe
din Nomocanonul lui Vlastares. Nu este un manuscris, filele au fost tipărite, iar după analiza
hârtiei şi a literelor s-a ajuns la concluzia că au fost tipărite de diaconul Coresi la Braşov, undeva
între anii 1570-1580. Tot din Ardeal ni s-a păstrat aşa numitul „Codex Neagoianus”, un
manuscris alcătuit în jurul anului 1620 de popa Ioan din satul Sânpetru de lângă Braşov, în care
sunt redate fragmente traduse în română din acelaşi Nomocanon. În paralel ni s-au mai păstrat
din Moldova două manuscrise cu acelaşi conţinut (traduceri în română din slavonă ale operei
lui Vlastares), una datată după caracteristicile lingvistice după 1550, a doua având o notă în care
se spune că a fost realizată de retorul Lucaci în anul 1581.

Toate cele patru pravile amintite până aici (2 din Transilvania, 2 din Moldova) conţin multe
asemănări până la a fi identice în anumite pasaje şi câteva deosebiri – ceea ce l-a făcut pe Petre
P. Panaitescu să ajungă la concluzia că se bazează pe o sursă comună, anume o traducere
anterioară anului 1550 a Nomocanonului lui Vlastares din limba slavonă în limba română,
traducere folosită pe versanţii de vest şi de est ai Carpaţilor. (În vremea lui Matei Basarab este
atestată această traducere şi la sud de Carpaţi, venind din Moldova).

Pentru subiectul articolului de faţă cel mai interesant este „Codex Neagoianus” care prevede
pedepsirea „celui ce va face fecior cu roaba lui”. Adică sunt interzise relaţiile sexuale ale
stăpânului cu ţigăncile roabe (doar ţiganii erau robi în ţările române). Prevederea este extrem
de interesantă: ea apare într-un manuscris din Transilvania, unde ţiganii nu erau robi, ci iobagi.
Ceea ce mă face să mă întreb ce prevedeau pravilele traduse în româneşte din Moldova
referitor la această chestiune (care lipseşte din varianta lui Coresi, variantă incompletă). Din
păcate nu am avut acces la textele originale ale pravilelor de care v-am vorbit, m-am bazat pe
surse secundare (le găsiţi în bibliografia de la sfârşit).

Ce-i de făcut?
Ar fi nevoie de o cercetare serioasă a problemei robiei din punct de vedere legislativ în ţările
române. Trebuie început cu originalul Nomocanonului lui Vlastares, verificate prevederile
despre robie. Apoi verificată aceeaşi problemă în traducerile slavone din Serbia şi Bulgaria.
După care trebuie văzut ce prevederi pentru robie există în varianta slavonă de la Târgovişte
din 1452, în cea de la Neamţ din 1474 (şi continuat cu celelalte copii din anii ulteriori, care sunt
din ce în ce mai numeroase). Şi tot aşa, trebuie luate toate corpusurile legislative româneşti
până în secolul al XIX-lea, la momentul eliberării ţiganilor din robie. Abia aşa vom avea o
imagine limpede a evoluţiei legislaţiei româneşti cu privire la robie şi la inovaţiile apărute în
decursul timpului – pentru că din 1452 până în 1856, vreme de 400 de ani legile s-au tot
modificat.

Ca să rezumăm: legea medievală interzicea relaţiile sexuale între stăpâni şi ţigăncile roabe.

Bibliografie:

Şt. Gr. Berechet, Istoria vechiului drept românesc. Izvoarele, Iaşi, 1933

Valentin Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea,
Bucureşti, 1980

Petre P. Panaitescu (sub pseudonimul Al. Grecu), Începuturile dreptului scris în limba română, în
Studii. Revistă de istorie şi filozofie, nr. 4/1954

Încă o cerere de scuze de la Biserică pentru
robia medievală a ţiganilor
Ideea că Biserica Ortodoxă Română ar trebui să ceară scuze ţiganilor pentru perioada robiei a fost preluată şi
de Alexandru Gheorghe care nu pierde ocazia să înşire câteva prostii peblogul ActiveWatch. Alexandru
Gheorghe se încurcă în cuvinte şi idei spunând aşa:

Această zi mai este cunoscută şi sub denumirea de ”Ziua abolirii sclaviei romilor”, formulare apropiată ca
sens, dar care riscă totuşi să creeze o confuzie privind condiţia romilor în perioada secolelor XIV – XIX, mai
ales la începutul acesteia. Este important să reţinem faptul că în acea perioadă, deşi romii erau deseori numiţi
sclavi, statutul lor are acela de rob.

Diferenţa esenţială dintre statutul de sclav şi cel de rob constă în faptul că cel din urmă avea posibilitatea de
a-şi răscumpăra libertatea sa şi a familiei sale, pe când sclavii nu. Pe lângă asta, sclavii puteau fi
proprietatea persoanelor fizice, pe când robii puteau fi deţinuţi doar de curte (domnitor, împărat), de boieri şi
de biserică. Abia de pe la 1800 găsim date despre licitaţii publice de vânzare a ”sclavilor ţigăneşti”.

Astfel, până în secolul XVI, termenii de ”rob” şi ”ţigan” erau sinonimi cu ”sclav”. Aceştia nu făceau parte
din structura socială, ci erau un simplu bun fizic, un obiect de schimb sau de donaţie. Legea în acea vreme
spunea că ”toţi ţiganii sunt născuţi robi” şi că ”ţiganii fără stăpân sunt proprietatea statului”. Ei erau
împărţiţi în categorii care desemnau instituţia de care aparţineau şi munca pe care o prestau. Sclavii de etnie
romă aflaţi în stăpânirea curţii (sclavi de curte) şi cei care aparţineau nobililor (sclavi domneşti) erau
împărţiţi în ”ţigani de casă” şi ”ţigani de ogor”.

Teribilă gălăgie mai trebuie să fie în mintea lui Alexandru Gheorghe! Deci între secolele XIV-XIX ţiganii din
ţările române erau denumiţi sclavi, dar erau de fapt robi, diferenţa dintre sclavi şi robi fiind că robii se puteau
răscumpăra, iar sclavii nu; dar cuvintele rob şi ţigan erau sinonime cu sclav şi toţi ţiganii se năşteau robi. Dracu
mai înţelege dacă ţiganii din ţările române medievale îşi puteau răscumpăra sau nu libertatea. Nici nu mai intru
în problema diferenţelor dintre ţiganii aflaţi în proprietatea persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice
(domnia, mănăstirile) aşa cum nu a fost înţeleasă de Alexandru Gheorghe. Ideea e să se ajungă la concluzie:

Cei despre care se spune că duceau viaţa cea mai grea erau robii aflaţi în proprietatea bisericilor şi a
mănăstirilor – sclavii mănăstireşti. Aceasta este şi singura instituţie care nu a oferit nici până acum scuze
publice pentru faptele inumane săvârşite.

Aici trebuia să ajungă Alexandru Gheorghe şi deşi s-a rătăcit puţin printr-un hăţiş de cuvinte a izbândit:
Biserica Ortodoxă e vinovată! Merită un premiu de la Mircea Toma. Alexandru Gheorghe citează o carte
pentru bâlbâiala lui (Istoria românilor a lui Iorga din 1936 şi tratatul de Istoria românilor al Academiei). Îi
recomand călduros Viorel Achim „Ţiganii în istoria României”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998.

Câteva explicaţii
Acum să răspândim bezna împrăştiată de Alexandru Gheorghe folosind cartea lui Viorel Achim. Am
scris aici când şi cum au apărut ţiganii în ţările române. Principala clasificare a categoriilor de robi se face pe
criteriul apartenenţei: robii domneşti, mănăstireşti (bisericeşti) şi boiereşti (persoane particulare, nu doar
boierii aveau robi). Robii domneşti nu erau ai voievodului/ domnitorului – ei aparţineau „domniei” ca persoană
juridică. Voievodul în funcţie confirma/ aproba tranzacţiile de robi (ceea ce indică faptul că originar domnia a
fost singura instituţie proprietară de robi).

Acum confuzia dintre etnic şi social. Doar etnicii „ţigani” erau supuşi iniţial regimului instituţiei juridice
numită „robie” (conceptul de sclavie a apărut în ţările române abia în secolul al XIX-lea). Din acest motiv în
Ţara Românească până la 1600 „robii” erau denumiţi în documente „ţigani”, abia după această dată începe să
fie folosit cuvântul „rob” în paralel cu „ţigan” pentru a desemna oameni aparţinând categoriei sociale lipsite de
personalitate juridică. În Moldova iniţial s-a folosit în documentele slavone termenul de „holop”, tot în jurul
anului 1600 apărând termenul juridic de „rob”. Însă nu doar etnicii ţigani intrau în categoria juridică a robilor:
în Moldova sunt documentate numeroase cazuri de robi tătari, şi cu scurgerea timpului apar multe cazuri de
etnici români „robiţi” prin căsătoria cu etnici ţigani robi.

Principala caracteristică a instituţiei robiei în ţările române se referă la lipsa de personalitate juridică a
individului aflat în această categorie socială. Putea fi vândut, zălogit, nu putea depune mărturie în faţa
tribunalului, iar pentru faptele sale răspundea stăpânul său. Robii erau consideraţi însă fiinţe umane – omorârea
unui rob era sancţionată ca orice altă omucidere, cu pedeapsa capitală. Evoluţia prevederilor juridice
referitoare la instituţia robiei în ţările române este destul de încurcată: iniţial se baza pe datini amintite parţial
în unele documente; în secolul al XVII-lea se încearcă o reglementare prin apelul la legislaţia bizantină, iar în
secolul al XVIII-lea se înmulţesc reglementările care încearcă să uşureze regimul robiei.

Cât despre apăsarea Bisericii asupra ţiganilor vreau să citez din argumentaţia mitropolitului şi episcopilor din
Moldova de la 1766 când a fost interzisă despărţirea familiilor de ţigani: „că de se numesc ei ţigani, dar a lui
Dumnezeu zidire sunt, fiind un lucru făr de cale a se împărţi ei ca nişte dobitoace”. Iar Viorel Achim spune că
ţiganii mănăstireşti o duceau mai bine decât restul ţiganilor.

Cât despre teza lui Alexandru Gheorghe că de 158 de ani este negată „sclavia” ţiganilor din ţările române nu
pot decât să-l trimit la bibliotecă să consulte bibliografia din cartea lui Viorel Achim, să se convingă singur
câte cărţi şi studii s-au scris despre acest subiect.

P.S. Aici am scris despre incoerenţele lui Ciprian Necula care vrea şi el scuze de la Biserica Ortodoxă Română
pentru robia ţiganilor.

Articole asemănătoare:

 Cum nu îşi violau boierii ţigăncile roabe

 Biserica Ortodoxă Română sub asediu. O campanie bazată pe minciuni şi dezinformări

 George Orwell în dosarele serviciilor secrete britanice

 Sven Hassel, un om cu foarte multă imaginaţie

 Deportarea ţiganilor în Transnistria. Răspuns pentru Vitalie Cojocari

 De ce are Ponta dreptul să dispună de aurul de la Roşia Montană?

 Când au venit ţiganii şi cum au devenit robi

 Atrocităţile sovietice în Basarabia şi Bucovina de Nord din iunie 1940

 Suferinţele ţiganilor sub biciul Bisericii Ortodoxe Române. Precizări pentru Ciprian…

 Interviu cu Mihai Eminescu

Publicat în categoria Istorice, Pareri, etichetat istoria ţiganilor,Mircea Toma, tiganii din
România pe 06/03/2014 .

Blog in conservare. M-am mutat la KISHINIOV.
15 păreri la “Încă o cerere de scuze de la Biserică pentru robia medievală a ţiganilor”

1. Cristina P.07/03/2014 la 10:28

Acuma e rom sau rrom? Sa se hotarasca odata tiganii acestia ii rog frumos! Ca asa le mai
imbalmajesc ca mi s-a luat…:( In Olanda se tine an de an o repunere in scena a vietii lui Iisus la
Tegelen parca. Si prietena mea era foarte incantata ca din spectacol fac parte si co-nationali de-
ai mei acolo care spun ceva si zice „romanes”. Bravos natiune! Si uite-asa prietena mea care a
absolvit doua facultati, doua masterate si cursuri care mai de care si este si un crestin devotat
stie ca romanes sunt romani! Il rog pe dl Alexandru si Co sa scrie tiganilor actuali si sa ii invete
in stil foarte ACTIV ca atunci cand sunt intrebati ce sunt, MAI ALES CAND FAC TIMEPNII SI
INFRACTIUNI in spatiul social international tiganii sa spuna ca sunt gypsy sau tzigoine nu
romanes!

2. Radu07/03/2014 la 12:37

Nu am inteles. Dincolo de prezentarea excelenta, pe scurt, a istoriei robilor tigani si de
corectarea pertinenta a textului de pe AW, luati cumva apararea BOR? Adica e rau ca Bisericile
romanesti ar putea fi acuzate retroactiv de acest lucru? Biserica in general si cele ortodoxe
româneşti în particular sunt dintre cele mai ipocrite instituţii de pe faţa pământului. Merită să
fie facute responsabile de acest fapt! E singura instituţie medievală care a supravieţuit aproape
neschimbată până în veacul 21.

3. Marian07/03/2014 la 13:17

Eu nu stiu care e ziua abolirii sclaviei tiganilor, pentru ca au fost nu mai putin de 4, doua în
Moldova si 2 în Muntenia. Dobrogea era la turci, deci probabil ca ar mai fi o data, atunci când
Dobrogea a reintrat în componenta Principatelor unite, iar de Transilvania nu stiu nimic.

Însa diversi intelectuali ai acelei generatii au lasat posteritatii diverse marturii cum ca tiganii
însisi nu doreau sa fie eliberati iar motivele sunt exact aceasi acum 160 de ani ca si astazi –
„sindromul bugetarului”.

Mai exact. Romanesti (provenit din Rumunesti. Pe de alta parte. dar si a darilor catre locurile monahale dela Muntele Athos.08/03/2014 la 11:55 @radu „Adica e rau ca Bisericile romanesti ar putea fi acuzate retroactiv de acest lucru?” Din punctul meu de vedere e rău ca oricine să fie acuzat retroactiv de orice. George Damian ia apararea Bisericii. ea a lucrat cinstit. ” domenii manastiresti”: Pasarea. . Ciorogarla. e. Dar cind in paralel a subjugate pe tigani in termeni odiosi. să acuzi în conformitate cu legile şi mentalităţile de acum pe cineva care a acţionat în deplin acord cu legile şi mentalităţile de atunci. Noi Romanii ii aratam cu degetul pe Americani si Portughezi pentru a fi folosit sclavi negri ca forte de munca ieftine. Rumun = iobag) Gelu Voievod 6. Gelu Cristescu08/03/2014 la 5:05 O biserica ce-a folosit sclavia pentru asigurarea subsistentei. ghiciti provenienta denumirilor urmatoare ca fiind foste sate de sclavi tigani. Alecsandri si Al Ion Cuza Voda in Moldova. lumea v-ar iubi 5. care bate spre dezbaterea mult prea politizată a istoriei de la noi şi în demonizarea permanentă (cu recurs la trecut) a adversarilor incomozi. Cernica. intelegem de la tine. ca ipocrizia e suficienta pentru a culpabiliza pe cineva pentru orice? Pe tine si pe altii va deranjeaza ca Biserica nu s-a schimbat deloc…adica nu e „din lume”.. nu este o biserica „sfinta”.. NOTA: Stiindu-se istoric cum ca Biserica Ortodoxa a exploatat munca sclavilor tigani. ba chiar si a unor manastiri dela locurile sfinte. cu dispret pentru acei nenorociti cumparati de Vlad Tepes si Stefan cel Mare. Tiganesti. Atunci sa ne recunoastem si noi pacatul asa cum au facut-o pasopotistii iluministi in Muntenia.r. MMP07/03/2014 la 15:07 @radu Da. Daca ati fi ai lumii. Caldarusani. voi ati fi ai lumii. dar nu sunteti ai lumii. Radule. Exact cum a spus si Hristos : „voi sunteti din lume. Şi asta e o discuţie mult mai largă. lumea v- ar iubi”. Atunci cind Biserica Ortodoxa a folosit corect munca de corvoada a enoriasilor pentru producerea respectivelor bunuri. se chiama ca s-a folosit de metoda sclaviei. apoi Kogalniceanu. tu esti al lumii.4.

Astfel regele Persiei ii va cere suveranului Indiei 12. Sa isi ceara aia scuze…inclusiv noua. Bass Vela09/03/2014 la 1:39 Scuze de la BOR? BOR a devenit independenta in 1924. furand la drumul mare pe timp de zi si de noapte. Ce sa-i faci. ura atee cauta mereu pricina Bisericii. pana atunci depindea de unii si de altii. Pentru ei e doar o institutie. Dorin C. nu pentru ca le-a facut placere. cautand de lucru. dar pentru simplul fapt ca asta-i natura lor. intovarasindu-se cu cainii si cu lupii. De atunci legenda spune ca tiganii: “umbla si astazi prin lume. modul lor de-a fi. nu-i poti cere unui orb sa vada. 50 de ani mai tarziu in poemul epic national persan Sah (Cartea Regilor) aflam ca lurii (adica tiganii) au mancat granele si vitele refuzand munca pamantului si au fost drept urmare izgoniti de catre regele Bahram Gur.” . oare unde s-ar ajunge? Mai pot fi trasi la raspundere niste oameni in ziua de azi pentru mentalitatea si faptele altora care-au trait cu sute de ani in urma? Interesant totusi e ca se ataca o biserica din est cu un curriculum istoric relativ pasnic vis-a-vis de cea din vest care-a fost extrem de violenta si lacoma fata de enoriasii sai de orice tip. furand la drumul mare” In 950 istoricul arab Hamza din Ispahan vorbeste despre monarhul persan Bahram Gur ce si-a incheiat domnia in jurul anului 438. vin si argumenteaza neavand habar despre ce vorbesc dar aste este.09/03/2014 la 6:47 Sclavii utilizati prin tot felul de colonii au fost vinati si capturati exact pentru scopul ala. vite. motiv pentru care s-a si spart in mai multe bucati de-a lungul timpului. 9. De aici aflam primele marturii despre tigani cunoscuti ca zotti sau luri. magari si grane.000 de lautari care ar fi urmat sa distreze auditorii si sa se stabileasca acolo pentru a deveni agricultori si a munci pamantul primind in schimb fiecare. Anti-tiganul04/09/2014 la 9:23 “Umbla si azi prin lume. gabi08/03/2014 la 19:21 Dupa cum se observa si printre unele postari de mai sus.7. tiganii insa au venit singuri si s-au pus de bunavoie la dispozitia unora si altora. 1. cind ai concurenta intre specii selectarea se face in cel mai natural mod. 8. Daca e vorba sa evaluam tot Evul Mediu sau alte timpuri istorice si sa facem tot felul de arbitraje si judecati.

e din categoria ‘si-a dat si Radu cu parerea ca si el e om’ si ca atare nu poate fi luata in serios… PS 1. Anti-tiganul04/09/2014 la 9:22 Tiganii cand isi cer scuze pentru toate relele pe care le-au comis gazdelor care i-a primit si tolerat atata amar de ani ? . Si daca o duceau ceva mai bine ce? Normal ca trebuie sa isi ceara scuze. voievozii si manastirile/bisericile puteau avea robi (sclavi). adevaruri transcedentale si etern valabile. @Dorin C Tiganii n-au venit de buna voie ci au fost vânduti. De curiozitate…tribunalul international de la haga. 1. 11. tot în biblie se spune ca fiul va suferi pentru gresalele tatalui. parlamentul european si FMI-ul ca sa dau numai cateva exemple sunt mai putin ipocrite?! Unde se situeaza in clasamentul tau? 12. autorul acestui site isi sustine ideile prin dovezi istorice concrete. urmând logica faptelor si strategia pasilor marunti. Tu cam ce-ai vrea ca sa schimbe?! Eventual sa fie mai toleranta cu gay-ii ca asta-i acum la moda…ia sa vad. Afirmatia cum ca ‘Biserica ortodoxa e una din cele mai ipocrite institutii de pe fata pamantului” e pur subiectiva. voievozi nici atat. si asa au ajuns si la noi. ca tot veni vorba de biserica. victor20/07/2014 la 9:29 Doar boierii. Si doi. Vasile10/03/2014 la 16:36 Mai Radule. Marian09/03/2014 la 12:38 @Bass Vela: BOR a devenit autocefala în 1882.10. Doar biserica e eterna. Biserica nici nu trebuie sa se schimbe (deloc!) pentru ca in Biserica gasim adevarurile fundamentale ale vietii. la „second hand”. am ghicit?! PS 2. Boieri nu mai sunt. la un an dupa ce am devenit regat.

însă singura anexare teritorială a fost cea a Bucovinei din 1775.ESte un nume indian. mai la sud.Daca nu stiti cultura hindusa mai cititi. Pe 14 iunie 1807 Napoleon îl înfrângea la Friedland pe ţarul rus Alexandru I. armatele ruse ocupaseră Moldova şi Valahia la sfârşitul anului 1806 (când generalul Michelson emitea o proclamaţie în numele ţarului prin care promitea respectarea drepturilor acestor principate. Rom Romano19/01/2015 la 23:47 In Vechiul Testament.13. Împăratul Napoleon şi Ţarul Alexandru îşi împart Europa la Tilsit . În paralel. mai multe detalii aici). Dar cum le- a venit ruşilor ideea să anexeze Basarabia? Principatele române au fost răvăşite în tot secolul al XVIII lea de zeci de războaie purtate între imperiile vecine.insa vreo 20 de ani! Când şi cum s-au hotărât ruşii să anexeze Basarabia. Teritoriile românilor deveniseră un fel de teren pentru înfruntarea dintre armatele turcilor.Cauta sa vezi! Asa ca numele nostru corect este Rom. Trei documente Pe 16 mai 1812 Rusia a anexat Basarabia prin semnarea Păcii de la Bucureşti cu Imperiul Otoman.Yahweh spune ca „de acum inainte nu se va mai spune parintii au mancat agurida si copiilor l-i se strepezesc dintii!”. luată de austrieci. austriecilor şi ruşilor.Nu va mai cufuriti pe voi pseudo- cunoscatorilor. Se pare că ruşii au ajuns la ideea anexării Principatelor române (sau cel puţin a unei părţi din acestea) cu câţiva ani mai înainte de anexarea propriu-zisă.

La 10 iulie 1807 ţarul Alexandru îi trimitea generalului Michelson (comandantul trupelor ruse din Principatele române) ordinul de retragere dincolo de Nistru. al doilea – schimburile teritoriale trebuiau făcute pe socoteala altor ţări. baronul Budberg. Motivaţia acestei încălcări a Tratatului de la Tilsit vechi de nici o lună era una militară: retrăgându-se dincolo de Nistru ruşii ar fi pierdut o poziţie strategică faţă de turci (demarcaţia pe Dunăre fiind mai interesantă decât demarcaţia pe Nistru). . pe 20 august 1807. În privinţa evacuării militare a Principatelor române diplomaţii ruşi urmăreau ca Napoleon să nu se poată amesteca în negocierile lor cu turcii (vezi primul document de mai jos). i-a recomandat ţarului Alexandru să nu îşi retragă trupele din Principatele române (vezi al doilea document de mai jos. însă aceste provincii nu vor putea fi ocupate de trupele Sultanului până la ratificarea viitorului tratat de pace definitiv între Rusia şi Poarta otomană. Generalul nu s-a grăbit foarte tare să se retragă şi oricum. pleca de la Sankt Petersburg către Bucureşti ordinul către generalul Michelson prin care i se transmitea acestuia să nu se retragă din Principatele române şi îi erau făcute o serie de sugestii pentru motivarea diplomatică a acestei acţiuni. diplomaţia rusă stabilise două principii pentru negocierile cu francezii: primul – nici un fel de cedare din teritoriile Rusiei.La 7 iulie 1807 împăratul Napoleon şi ţarul Alexandru semnau tratatul de la Tilsit în care se prevedea clar la articolul 22 retragerea trupelor ruse din Principatele române: Trupele ruse se vor retrage din provinciile Valahiei şi Moldovei. Răsturnarea de situaţie a venit pe 19 august 1807 când ministrul de externe rus. sugestia iniţială a venit din partea generalului Michelson). Ţarul a fost de acord cu propunerea ministrului său şi a doua zi.

Andrey Iakovlevici von Budberg. ziua în care baronul Budberg i-a recomandat ţarului să încalce Tratatul de la Tilsit şi să nu îşi mai retragă trupele din Valahia şi Moldova. Până la urmă a fost anexată doar Basarabia în 1812 – însă momentul în care ruşii s-au hotărât să nu mai plece de pe teritoriile românilor a fost 19 august 1807. Până în 1812 ruşii şi francezii au discutat de zeci de ori despre teritoriile românilor. Au urmat ani de negocieri între ruşi şi otomani. între ruşi şi francezi. au fost propuse multe proiecte de împărţire a Europei şi a lumii în cadrul cărora românii erau o simplă monedă de schimb. . existând inclusiv varianta anexării în bloc a Valahiei şi Moldovei la Imperiul Ţarist. ministrul de Externe al Rusiei 1806-1807 Acesta a fost momentul în care ruşii s-au hotărât să nu se mai retragă din teritoriile românilor.

se căutau mijloace pentru a fi păstrată stăpânirea asupra Principatelor române Valahia şi Moldova. Fragment din memoriul rus intitulat: «Câteva idei care şi-ar putea găsi locul în instrucţiunile negociatorului rus ce va fi însărcinat să trateze încheierea păcii. Sturdza. generalul rus care a avut ideea să nu se mai retragă din Principatele române (sursa foto istoria. (Dimitrie A. Diplomaţia rusă se pregătea pentru negocierile de pace şi îşi stabilea principalele linii de acţiune. Deşi armata rusă fusese înfrântă pe câmpul de luptă. 1900. Puncte de discutat între plenipotenţiarii rus şi francez. C.md) DOCUMENTE 1. 562-567).Ivan Ivanovici Michelson. Bucureşti. p.» iunie 1807. „Acte şi documente relative la istoria renascerei României”. Redactat imediat după o înfrângere militară majoră. Colescu-Vartic. . memoriul de mai jos stabileşte în anexa sa un principiu al reciprocităţii pentru evacuarea Principatelor române.

nu părea că cineva vrea să conteste acest punct capital. să rămână în Principate până la pacea definitivă şi să nu se retragă în josul Nistrului. C. doar dacă se simte că Rusia este departe de a se afla într-o situaţie de a face sacrificiul unei părţi oarecare din teritoriul său. 594-595). […] […] 3) Evacuarea Moldovei şi Valahiei. Ultimul. promiţând evacuarea celor două principate. 1900.Integritatea Imperiului Rus propriuzis. 3. Au fost primite la timp toate rapoartele Excelenţei Voastre către Majestatea Sa Împăratul. […] 2. au ajuns ieri printr-un curier special. Colescu-Vartic. pe care am onoarea să v-o prezint. Fără îndoială. Din moment ce armatele noastre vor fi în josul Nistrului ce ar putea să împiedice turcii să facă incursiuni în Valahia. C. „Acte şi documente relative la istoria renascerei României”. Bucureşti. Scrisoarea baronului Andrei Budberg. obţinerea obligaţiei ca până la pacea definitivă între Rusia şi Franţa. ministrul de Externe al Imperiului Rus către Împăratul Alexandru I. 597-599). în parte cel puţin. trebuie să încercăm. prin care i se aduc la cunoştinţă comandantului trupelor ruse din Principatele române condiţiile şi metodele prin care trebuie menţinută prezenţa militară rusă în Valahia şi Moldova. Primele instrucţiuni privind armistiţiul. Prezentându-vă rapoartele generalului Michelson şi cel al consilierului personal Laşkarev referitoare la deschiderea negocierilor între acesta şi plenipotenţiarul turc cred că am datoria să prezint Majestăţii Voastre Imperiale opinia mea despre importanţa care există pentru noi ca armatele noastre. va fi de dorit ca făcând pacea cu Franţa noi să ne putem păstra posibilitatea de a trata de comun acord cu Poarta. unde se găsesc acum trupele noastre. din data de 5 a acestei luni. Însă cum nu ne putem face iluzii de a putea evita intervenţia lui Bonaparte în acest aranjament. Sturdza. Petersburg. Colescu-Vartic. înainte ca armatele din josul Nistrului să poată întreprinde cele mai minime măsuri pentru a se opune. Ambiguităţile din înţelegerea realizată între cei doi împăraţi urmau să fie folosite de abilii diplomaţi ruşi pentru a negocia păstrarea Valahiei şi Moldovei sub stăpânirea ţaristă. Moldova şi Valahia vor rămâne în deplina stăpânire a drepturilor şi privilegiilor ce le-au fost acordate începând cu tratatul de la Kainargi. însă incovenientul suprem al acestei măsuri constă incontestabil în distanţele disproporţional inegale . Referatul baronului Andrei Budberg. Acesta este primul document care indică faptul că Imperiul Ţarist nu avea în realitate nici cea mai mică intenţie să respecte prevederile Tratatului de la Tilsit. din 19 August 1807. Majestatea Sa Imperială este complet de acord cu observaţiile conţinute în rapoartele Dumneavoastră precedente referitoare la dificultăţile care pot urma retragerii armatelor noastre în josul Nistrului în cazul în care pacea definitivă cu Poarta nu va fi încheiată. Petersburg. într-un articol al tratatului nostru de pace cu Franţa. la fel ca şi celelalte pe care mi le-aţi adresat personal cu diferite ocazii. că după semnarea actului de armistiţiu între armata turcă şi a noastră cele două oştiri să se retragă peste Dunăre şi Nistru pentru toată perioada cât vor dura negocierile până la pacea definitivă. „Acte şi documente relative la istoria renascerei României”. trei sau patru zile le vor fi suficiente pentru turci să traverseze Dunărea şi să ocupe nu numai cetăţile din partea stângă a acestui fluviu. date de Excelenţa Voastră în acest sens printr-un rescript imperial din 28 iunie s-au bazat pe un articol al tratatului nostru de pace cu Franţa. p. ministrul de Externe al Imperiului Rus către generalul Michelson. Deşi a fost stipulat. 1900 p. (Dimitrie A. Bucureşti. însă de asemenea şi alte localităţi şi locuri fortificate care se află acum în mâinile noastre. din 20 august 1807. Am pregătit în baza acestei opinii o depeşă pentru generalul Michelson pe care o supun aici aprecierii Majestăţii Voastre Imperiale. Deci. prin care se cere renunţarea la evacuarea Principatelor române. domnule. Sturdza. După intenţiile pe care inamicul le-a manifestat din momentul primelor propuneri de armistiţiu care i-au fost făcute. Am văzut conţinutul său şi Împăratul a binevoit să-mi ordone să vă comunic. de acest articol profită numai Poarta şi este în dezavantajul nostru. voinţa sa supremă. (Dimitrie A. traversând Dunărea şi să devasteze ţinuturile de acolo? În caz că nu se încheie pacea definitivă. nu va mai trebui menţionat.

chiar şi dacă trebuie să reducem numărul trupelor care se găsesc acum acolo. noi putem obţine articolul care ne este necesar. trebuie să adaug. din motivele enunţate mai sus. ostilităţile să nu înceapă înaintea primăverii. conţin tot ce trebuie în acest sens. […] În sfârşit. cât despre retragerea celor două armate. Din aceste considerente. că în cazul în care nu se încheie pacea. pot obţine imediat restituirea insulei Tenedos şi chemarea în porturi a forţelor noastre maritime de la Marea Neagră din locurile unde sunt plecate. O campanie bazată pe minciuni şi dezinformări . lucrurile în ceea ce ţine de retragerea completă a armatelor noaste. înainte ca acestea să treacă Nistrul din nou. Articolele al douăsprezecelea şi al cincisprezecelea al proiectului turc nu pot figura în actul de armistiţiu. semnate deja de către plenipotenţiari şi pe care ni le-aţi comunicat. că dispoziţia cu care am fost de acord şi care stipulează. în schimbul bunăvoinţei noastre referitor la unele articole. căci ele trebuie să formeze temeiul negocierii tratatului definitiv de pace. de asemenea. nu este nicidecum în acord cu interesele noastre. pentru că ei nu pot primi întăririle din Asia înainte de primăvară. un om cu foarte multă imaginaţie  Interviu cu Mihai Eminescu  Ce este România şi ce poate deveni ea?  De ce a avut loc lovitura de stat de la 23 august 1944  CRPE trebuie să îşi retragă studiul despre studenţii basarabeni din România  Biserica Ortodoxă Română sub asediu. Majestatea Sa Imperială recunoaşte în întregime eforturile perseverente ale Excelenţei Voastre în această problemă. să fie trecută complet sub tăcere: ca armatele turceşti să rămână acolo unde se găsesc în momentul armistiţiului. În cazul în care (ceea ce va fi extrem de regretabil) au stipulat deja retragerea armatelor sau că a fost imposibil de a aduce modificări. sub diferite pretexte favorabile. însă dacă. Ar fi mult de dorit ca actul însăşi să prevadă aceste stipulări şi Împăratul să vă încredinţeze într-o manieră specială grija eforturilor dumneavoastră perseverente. Ţelul principal al armistiţiului trebuie să fie încetarea completă a ostilităţilor şi începerea imediată a negocierilor pentru pacea definitivă. Turcii ţin la ea. Turcii vor putea trece Dunărea din primul moment şi să ocupe poziţii mai avantajoase şi totodată majoritatea cetăţilor unde se află armatele noastre acum. este de dorit. cu condiţia ca noi să ne păstrăm poziţiile ocupate. Trebuie doar extins mai mult primul punct pentru a-i cuprinde şi pe sârbi în armistiţiu sau să se introducă un articol special în acest sens. Cele două puncte. este esenţial pentru noi ca voi să încercaţi să tărăgănaţi. referitor la menţinerea unei părţi mai mici a trupelor noastre în principate. este de o necesitate mare pentru noi ca acest articol să fie modificat şi să se stipuleze în locul său că în caz de redeschidere a ostilităţilor cele două părţi vor fi absolvite de a da un avertisment cu treizeci de zile înainte. în timp ce noi în toate anotimpurile putem să mobilizăm armatele noastre într-un număr superior de trupe. Articole asemănătoare:  1812. Documente despre răpirea Basarabiei  Atrocităţile sovietice în Basarabia şi Bucovina de Nord din iunie 1940  George Orwell în dosarele serviciilor secrete britanice  Sven Hassel.la care se află cele două armate după retragere faţă de poziţiile pe care le ocupă acum.

Marian16/05/2013 la 15:33 Ce-ar fi sa cobori pe firul vremii înca o suta de ani. Blog in conservare. Pingback: Drapele în bernă la Chişinău.Basarabia 4.  Fiscalitatea fanariotă. am fi fost în UE încă de pe atunci… 3. M-am mutat la KISHINIOV. Marian16/05/2013 la 18:48 Cine? Prietenul popor francez? Prietenul traditional al românilor. Rusia. dacă ne anexa Bonaparte. etichetat Basarabia. 201 ani de la anexarea Basarabiei de către Rusia | RomaniaMilitary. istoria românilor.Napoleon. Trei documente” 1. Fratele Andryusha16/05/2013 la 16:37 Ei. o lecţie de istorie pentru Guvernul Ponta Publicat în categoria Istorice. monica17/05/2013 la 13:19 asa e Marian…francezii ne-au lasat balta de fiecare data…mie una mi-ar fi placut sa fim anexati germanilor…atunci am fi putut spune ca suntem direct in UE .BasarabiaRomaniaMilitary. când învatatul domnitor român ceda rusilor juma’ de Moldova prin tratatul de la Luţk din 13 aprilie / 28 iunie 1711? Pentru a elibera cu râvna crestineasca pe slavitul popor moldovenesc de sub urgia pagâna? Sau asta va fi tema lunii viitoare? 2. care ne-a tradat de câte ori a putut? 5. 14 păreri la “Când şi cum s-au hotărât ruşii să anexeze Basarabia. tarul Alexandru I pe 15/05/2013 .

Pingback: Să învăţăm istoria românilor de la Ambasada Rusiei în Chişinău | Lupul Dacic 12. George Damian: Să învăţăm istoria românilor de la Ambasada Rusiei în Chişinău | Ziaristi Online 11. Marian25/05/2013 la 16:04 @da: Când joci sah.ca să ajunjem la traiul lor bun de viaţă . Marian17/05/2013 la 15:12 Germanii nu anexeaza puturosi Puturosii sunt trecuti la categoria coloniilor.ro Citeva cuvinte despre proiectul nostru „Romani de Top”.trebue să dăee graturi de miliarde . Pingback: Diplomatia rusa minte de stinge pe tema Basarabiei. 14.înco o mie de ani .6. Pingback: Să învăţăm istoria românilor de la Ambasada Rusiei în Chişinău 10. sudetii de la cehi si Pomerania si Silezia de la polonezi. Pavel31/03/2015 la 23:39 Pai cei care ne-au ocupat o mie de ani . În 38-39 au luat numai austriecii. Romani de Top17/08/2015 la 11:47 Buna ziua Am gasit pe net blogul dumneavoastra pe care il gasim extrem de intereant si util. îti pasa daca sacrifici un pion pentru o tura? 9. 7. da19/05/2013 la 21:07 Dar Napoleon a fost vreodată de acord în discuțiile cu Alexandru I ca principatele Valahia și Moldova să fie anexate Imperiului Țarist ? 8. . Pingback: Să învăţăm istoria românilor de la Ambasada Rusiei în Chişinău | gerulia 13. Am dori sa facem un schimb de linkuri (daca doriti) pentru site-um nostru – http://www.romanidetop.

De cealaltă parte a Carpaţilor nu s-a putut clădi ceva asemănător. În cercurile românilor emigraţi aici ca forţă de muncă. Si cum patriotismul e valoros doar daca te inspira la actiune. turc şi rus şi din păcate la dorinţa acestor puteri au devenit state „independente”. Însă până în ziua de azi s-a rămas la stadiul de dorinţă. De aici a rezultat un număr mai mare şi o clasă de mari proprietari lacomi care nu aveau nici o legătură cu pământul şi cu masele muncitoare. Valahia. ca la toţi primitivii. Înmulţirea de zece ori a acestei populaţii în secolele XIX şi XX s-a reuţit prin apariţia sistemului industrial european care a transformat stepele în terenuri agricole. Echipa Top Romani Ce este România şi ce poate deveni ea? România de pe cele două părţi ale Carpaţilor reprezintă două entităţi deplin diferite. acest site ne va ajuta in incercarea noastra de a intelege mai bine cine am fost si cine suntem cu adevarat. Încă din secolul al X lea cultura ţărănească şi orăşenească a Imperiului a ajuns până la arcul carpatic. în urma contactului strâns cu cultura mărcilor de graniţă ale Imperiului a apărut dorinţa de a da o viaţă mai bună neamului propriu. într-o creştere a populaţiei. Până în secolul al XIX lea nu a existat de fapt decât o viaţă vegetativă a micului popor de ţărani şi păstori valahi care număra cu puţin peste un milion de oameni care niciodată nu au avut o clasă conducătoare proprie ci nişte profitori patriarhali care se schimbau adesea. fără să existe un popor şi cu atât mai puţin o naţiune. Puţinul care are legătură cu voinţa poporului vine din Transilvania. „Naţiunea română” nu este nici în ziua de azi nimic altceva decât o legendă a istoriografiei. de aici începe un spaţiu colonial care nu este capabil să trăiască într-un mod propriu şi este influenţat de formele exterioare. Un site despre mandria de a fi roman si despre puterea de a merge peste tot cu fruntea sus! Multa sananate. Transilvania şi Banatul sunt marcate de Europa Centrală. Valahia şi Moldova au fost dependente de imperiile german. .Proiect nascut din dorinta de a crea un punct de referinta despre contributiile romanesti in diferite domenii. Moldova şi ţinuturile de la gurile Dunării sunt mai degrabă oriental-asiatice. Această mare şansă economică s-a transformat.

Şi chiar şi aşa Antonescu nu ar fi reuşit nimic dacă prăbuşirea politicii externe a vechiului sistem nu i-ar fi pus în mână toate atuurile. chiar şi din punctul de vedere al politicii interne. ci împotriva propriei sale armate şi împotriva rezistenţei din cadrul aparatului de stat pentru că într-adevăr nu avea la îndemână forţe proprii care să îi fie alături. În primul rând nu există un conducător şi nici o clasă conducătoare. Cunoscătorii ţării ne asigură că populaţia României nu este una ambiţioasă şi că în mod oriental-slav se mulţumeşte cu astâmpărarea foamei în loc să se străduiască să îşi asigure toate cele necesare. Revoluţiile adevărate au drept urmare modificarea politicii externe. Într-o ţară ai cărei ofiţeri.000 de comandanţi subordonaţi au fost înlăturaţi şi „poporul” nu s-a mişcat. Mulţumită capacităţii populaţiei româneşti de a răbda de foame. evreii şi alţi străini au devenit zeii idealului îmbogăţirii fără limite şi acceptarea corupţiei ca sistem au făcut ca aceste dorinţe idealistice să nu aibă nici o şansă. Ar fi o greşeală acceptarea necritică a acestei teze a Gărzii de Fier. iar din punctul de vedere al politicii interne pentru cel puţin câteva decenii. Noua Românie va avea nevoie pentru totdeauna din punct de vedere al politicii externe de sprijinul trupelor germane. mica supraproducţie agrară a României va fi la dispoziţia Reichului şi petrolul îşi va găsi drumul spre Reich câtă vreme acesta va curge. însă este nevoie de un discipol dornic de învăţătură şi care să fie capabil de dezvoltare asupra căruia să se facă simţite efectele pedagogice. Este însă îndoielnic că acestea sunt destul de puternice pentru a crea un stat şi a transforma o populaţie într-un popor. grecii. Nu ar fi mai degrabă în interesul său să folosească pe deplin bogăţiile naturale şi forţa de muncă din această ţară apropiată? Recolta medie la hectar în România este doar puţin mai mare decât jumătate din media Reichului. Codreanu şi 17. Însă această viziune trebuie mai întâi analizată în mod corect. Tratatul Wohlthat a indicat numeroase căi rin care să fie folosite puterile economice ale României şi să fie însufleţite schimburile comerciale. un general despre care se poate spune că este un bărbat curajos. ci de Antonescu. Apare acum întrebarea dacă Reichul trebuie să se mulţumească cu atât. Astfel prin aceste exporturi româneşti se pare că vor asigurate lipsurile industriei germane. Religiozitatea moartă a bisericii ortodoxe îi . Tratatul este în continuare în vigoare şi piedicile politice care se opuneau punerii lui în aplicare au dispărut. Revoluţia nu a fost făcută de Garda de Fier. funcţionari şi intelectuali aproape fără excepţie sunt obişnuiţi să trăiască din trădare. în ciuda faptului că terenul este în general cu mult mai bun decât cel din Germania. spune Garda de Fier deoarece clasa conducătoare străină orientată doar spre câştig a nimicit toate încercările de îmbunătăţire. Este adevărat că mişcarea lui Codreanu este cea mai puternică expresie de sănătate şi voinţă proprie care a apărut în rândurile populaţiei României. Noua Românie însă trăieşte de la început pe baza atotputernicei bunăvoinţe a Axei. Faptul că turcii. Abia revoluţia din 1940 a dat ocazia unei renaşteri a poporului român pentru o viaţă de naţiune independentă. Întreaga dezvoltare istorică pasivă de până acum a României vorbeşte împotriva unei posibilităţi de acest fel. Garnizoanele germane din România îi dau Reichului garanţia că nu vor apărea dezordini în sud- estul spaţiului său vital care ar fi păguboase din punct de vedere politic şi pentru situaţia aprovizionării sale. Lovitura de stat i-a reuşit deoarece inamicii săi au fost nişte nemernici laşi. Anume nu împotriva unor puteri străine a trebuit Antonescu să cheme trupele germane.Aceasta nu putea să fie altfel. De asemenea trebuie evitată luarea drept realitate a viselor gardiştilor. Fără îndoială că mijloacele prevăzute în tratat pot fi folosite acum mai bine. Putem astfel vedea că există aici substanţe ale unei rase vrednice. De asemenea nu sunt folosite nici pe departe toate oportunităţile agricole ale României. acest bărbat care înainte de toate pretinde cinste s-a confruntat imediat cu o duşmănie crescândă.

Ţara de dincoace de Carpaţi poate prin munca saşilor transilvăneni să primească din nou caracterul unui district german. la două luni de la alungarea regelui Carol al II lea şi la puţină vreme de la sosirea misiunii militare germane.S. să îl dezvolte. Raportul a fost recuperat din arhivele naziste de armata americană. După ton. Dacă se doreşte ca România să nu fie doar păstrată ci să fie folosită pe deplin acest lucru nu poate avea succes doar prin consiliere. P. Pentru aceasta este nevoie ca în locul proprietăţilor ţărăneşti minuscule prost exploatate să apară mari moşii care să fie administrate după metode moderne sub conducere germană. Apoi trebuie ca forţa de lucru care acum leneveşte să fie ocupată intensiv pe model colonial cu agricultura şi trebuie alcătuite mair armate de muncitori care să refacă sistemul de drumuri extrem de înapoiat. Există destul capital în Reich care caută oportunităţi şi care printr-o organizaţie centrală de intermediere în mod planificat să fie orientat către România. Printr-o politică românească bazată pe realităţi şi nu pe programul imposibil de realizat al unei minorităţi de gardişti fiecare va primi ceea ce i se cuvine: masele capabil de dezvoltare o mai bună supraveghere şi alimentare ca până acum. Prin aceasta se reuşeşte ca Reichul să nu cedeze acest vechi post de graniţă. rola 258 cadrul 1405523. germanii vor primi conducerea în ceea ce priveşte interesele Reichului şi foloasele cuvenite pentru contribuţia şi responsabilitatea lor politico-militară. însă din păcate nu a fost înregistrată provenienţa lui. Misiunea militară germană din România trebuie să apere ordinea astfel încât să nu mai fie posibile dezordinile. Ei se poat alătura drapelului Reichului şi pot să îşi satisfacă serviciul militar în regimente proprii.întăreşte în această atitudine. Fondul Microfilme SUA. Nu este nevoie de mijloace violente pentru penetrarea industrială. Nu ar trebui să fie dificil de obţinut sprijinul guvernului român pentru înfiinţarea unor moşii model şi treptat numărul acestor mari moşii să fie crescut. conducerea producţiei şi a comerţului. ci să îl păstreze şi cum este de dorit. Faptul că credinţa ortodoxă se găseşte alături de ideea naţională şi de cea de ordine în ideologia Mişcării Legionare ne face să nu ne aşteptăm la nici un fel de schimbare. Poporul german din România a devenit de puţină vreme o corporaţie de drept public. Aceasta este traducerea unui raport german nesemnat. De asemenea nu ar trebui să fie întâmpinate obstacole de netrecut pentru punerea sub regie germană a construcţiilor de drumuri şi canale. care poartă data de 4 noiembrie 1940. Modalitatea de acţiune trebuie să fie o impunere pe cale paşnică. vocabular şi atitudine pare să fie . Industriile care necesită forţă de muncă intensivă trebuie să fie transferate din Reich în România. forţele vrednice de origine românească vor primi participarea la guvernare şi administrare. În acest fel i se va da poporului german din România o şansă de implicare care să îi dea şi conştiinţa că joacă un rol important în cadrul Reichului. Documentul se găseşte la Arhivele Naţionale ale României. Reichul german nu trebuie să lase să îi scape posibilităţile coloniale care se găsesc la uşa sa. De asemenea grupul etnic german oferă o rezervă necesară de oameni cunoscători ai ţării care să fie folosiţi pentru rezolvarea problemelor de cealaltă parte a Carpaţilor. Autorul acestui text stabileşte strategia de acţiune a Germaniei naziste în România. ci prin metode coloniale. Aceste sarcini pot fi îndeplinite fără să fie atinsă suveranitatea formală a României (caracteristicile cele mai importante ale suveranităţii oricum îi lipsesc acestui stat) şi fără ca să fie blocate posibilităţile de dezvoltare ale puterilor vrednice din rândul populaţiei româneşti.

În ziua de azi găsim destui români care susţin idei asemănătoare cu cele din acest raport. . Diplomaţii şi economiştii celui de-al treilea Reich rareori se exprimau atât de direct în rapoartele scrise. Cât despre viitorul rezervat României lucrurile sunt spuse limpede: o colonie furnizoare de materii prime şi forţă de muncă.elaborat de un membru al NSDAP. Dincolo de originile acestui raport şi identitatea autorului său este şocantă viziunea asupra trecutului şi viitorului României. De ce a avut loc lovitura de stat de la 23 august 1944 Pentru că participarea României în al Doilea Război Mondial nu mai avea un obiectiv clar care să poată fi atins şi care să fie folositor ţării. Pe de altă parte acest document scoate la lumină adevărata părere a naziştilor faţă de legionari.

ceea ce îl supune raţiunii”. Belgiei şi Olandei. După ocuparea Cehoslovaciei. Franţa şi Marea Britanie au garantat frontierele Poloniei. acordul pentru anexarea teritoriilor locuite de germani din Cehoslovacia au fost astfel de obiective ale lui Hitler văzute ca raţionale (cel puţin parţial) de către Franţa şi Marea Britanie. ură şi duşmănie. Discuţia asupra acestei ecuaţii se întinde pe mii de pagini de câteva sute de ani. condiţiile au fost schimbate după apariţia armelor atomice) sună aşa: „Războiul este o trinitate fascinantă – compusă din violenţă primară. i-a alungat pe britanici înapoi pe insula lor şi i-a supus unei campanii de bombardamente aeriene. care trebuie văzute ca o forţă naturală oarbă. apoi a zdrobit Polonia. Pe de altă parte. Definiţia completă a războiului dată de Clausewitz (valabilă pentru al Doilea Război Mondial. Ocuparea Cehoslovaciei pe 15 martie 1939 a fost momentul în care Franţa şi Marea Britanie au realizat că obiectivele lui Hitler sunt iraţionale şi că acesta intenţionează să supună întreaga Europă.Clausewitz a spus că „Războiul este un act de forţă destinat silirii inamicului să se supună voinţei noastre” şi „Războiul este doar continuarea politicii prin alte mijloace”. Fiecare obiectiv . Obiective raţionale şi obiective iraţionale Multă vreme obiectivele lui Hitler în politica europeană au fost considerate raţionale de oponenţii săi. Război egalviolenţă oarbă plus noroc. privind din perspectiva nazistă. fiind justificate de principiul naţional: toţi germanii să trăiască într-o singură ţară. Conform logicii sale. Anexarea Austriei. jocul norocului şi probabilităţii în cadrul căruia spiritul creativ este liber să se manifeste şi elementul de subordonare. pe căi paşnice (presiuni politice şi economice) sau militare. obiectivele lui Hitler sunt „raţionale” conform logicii sale. războiul fiind un instrument al politicii. Hitler s-a simţit înconjurat: şi-a asigurat spatele prin tratatul Ribbentrop-Molotov (şi a împărţit cu Stalin Europa de est). După care a scos rapid din joc armatele Franţei. probabilitate şi creativitate pluspolitică şi raţiune.

Situaţia militară din august 1944 Harta operaţiilor de la începutul anului 1944 arăta limpede că România se afla pe lista de priorităţi a armatei sovietice. (Nu am luat în calcul obiectivele politice şi militare ale Uniunii Sovietice. Obiectivul a fost menţinut (păstrarea graniţelor) însă în locul garanţiilor franco-britanice s-a încercat obţinerea garanţiilor germane. . obiectivele planului Barbarossa erau clare: cucerirea principalelor centre administrative şi economice. Iar pentru atingerea acestui obiectiv.militar al lui Hitler a fost „justificat” de acţiunile precedente şi în acelaşi timp a fost unul clar. Nu este clar nici în ziua de azi de ce a luat Hitler decizia să atace Uniunea Sovietică. însă Hitler amâna decizia după încheierea războiului. Transilvaniei de nord şi Cadrilaterului. discuţia s-ar fi extins enorm). În plus. Recuperarea Transilvaniei de nord de la Ungaria făcea parte din planurile secrete ale mareşalului Antonescu. Din acest moment. Planurile de invazie au fost făcute cu şase luni înainte de declanşarea operaţiunilor. Dincolo de asta. Bulgaria şi Uniunea Sovietică ar fi spulberat România în mai puţin de o săptămână. Oricum. Când garanţiile diplomatice au dispărut. Toate scenariile şi planurile Statului Major al Armatei Române dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial indicau că este imposibil de folosit războiul ca unealtă pentru atingerea obiectivului politic. Întârzierea atacului şi mai apoi implicarea lui Hitler în conducerea operaţiunilor. chiar dacă obiectivele planului Barbarossa ar fi fost atinse (distrugerea armatei sovietice şi ocuparea centrelor economice) pentru Hitler şi ai lui nu era foarte clar ce s-ar fi întâmplat după ieşirea din scenă a militarilor. Din acest moment obiectivul politic al României a devenit recuperarea teritoriilor pierdute. însă motivul care l-a determinat pe Hitler să atace rămâne obscur. Care garanţii germane au dus la pierderea Basarabiei. au apărut calculele militarilor. Un atac concomitent dinspre Ungaria. Pentru orice militar era clar că urma o ofensivă împotriva României: sovieticii ocupaseră zonele muntoase ale Bucovinei şi nordul Basarabiei. iar politicile ariene ale lui Hitler nu ar fi pacificat teritoriile ocupate. Ofensiva sovietică îşi stabilise punctul de plecare: de la nord la sud. respectiv modificarea iraţională a obiectivelor au făcut ca invadarea Uniunii Sovietice să eşueze. Traversarea Nistrului şi continuarea campaniei în restul Uniunii Sovietice a fost o acţiune militară fără obiectiv politic. de-a lungul văilor ce brăzdează Moldova. Pentru fiecare atac pornit se ştia când şi cum va fi încheiat. Primul obiectiv (recuperarea Basarabiei) a fost atins prin participarea soldaţilor români la campania lui Hitler împotriva Uniunii Sovietice. Mareşalul Antonescu s-a apărat spunând că războiul se încheie cu distrugerea adversarului. Un caz simplu de inversare a subordonării: în loc ca războiul să se supună politicii. Prin atacarea Uniunii Sovietice. Ce a dorit România Obiectivul politicii externe româneşti în perioada interbelică a fost menţinerea şi garantarea graniţelor României Mari. dotarea tehnică a armatei era la pământ. obiectivele militare ale României (distrugerea Armatei Sovietice?!?) au devenit neclare şi imposibil de atins. Stalin ar fi avut resurse să se retragă dincolo de Urali unde putea să reziste. politica a devenit subordonata războiului. obiectivele militare ale lui Hitler devin neclare şi imposibil de atins. mareşalul Ion Antonescu a mers pe mâna lui Hitler. de aceea a continuat să lupte şi dincolo de Nistru. Pentru asta au fost puse în mişcare mijloace diplomatice: diverse tratate de alianţă (mai mult sau mai puţin realiste) şi susţinerea Ligii Naţiunilor (precursoarea ONU).

Mareşalul spera că prin fixarea liniei frontului pe aliniamentul Focşani-Galaţi ar fi atins un obiectiv militar care să îi permită atingerea obiectivului politic (din nou. Totenkopf şi 24 Panzer). În ambele bătălii. Discuţiile nu au ajuns la niciun rezultat: respectând declaraţia de la Moscova din 30 octombrie 1943. China şi Uniunea Sovietică se angajau să continue operaţiunile militare împotriva forţelor Axei până la capitularea necondiţionată. României i se cerea capitularea necondiţionată. respectiv să recapete Basarabia. condiţie respinsă de Antonescu.În acest moment obiectivele politice ale lui Stalin ce trebuiau atinse pe calea armelor erau cât se poate de limpezi: pe 30 octombrie 1943 fusese semnată declaraţia de la Moscova. Marea Britanie. Sovieticii au încercat în decursul a două bătălii la începutul anului 1944 să controleze şoseaua Iaşi-Târgu Frumos-Paşcani (6-12 aprilie şi 2-7 mai). cât şi cercurile din jurul regelui Mihai au deschis linii de discuţie cu britanicii şi sovieticii. În ceea ce priveşte România. când îl anunţase pe ministrul britanic de Externe Anthony Eden că dorea revenirea la graniţele din 1940. prin care SUA. În acest moment. Stalin îşi anunţase obiectivul încă din decembrie 1941. iar obiectivul militar a devenit stabilirea liniei frontului pentru a se putea purta negocieri. subordonarea politicii în faţa deciziilor militare). tancurile sovietice au fost respinse de 3 divizii blindate germane de elită (Großdeutschland. Operaţiunea Iaşi-Chişinău . Atât mareşalul Antonescu. obiectivul politic al României s-a limpezit: ieşirea din război.

10.14 milioane soldaţi. 13. 400 de tancuri şi 800 de avioane. Diviziile blindate de elită Großdeutschland. Totenkopf şi 24 Panzer (care respinseseră atacurile din aprilie şi mai) fuseseră transferate în nord.000 de tunuri.300 .Pe 20 august 1944 sovieticii au declanşat operaţiunea Iaşi-Chişinău care avea ca obiectiv încercuirea trupelor române-germane din nordul Moldovei şi cucerirea liniei Focşani-Galaţi unde s-ar fi putut organiza o linie de apărare.000 de soldaţi (500. 16.25 milioane soldaţi. Puţini ştiu că operaţiunea Iaşi-Chişinău a avut aceleaşi dimensiuni cu bătălia de la Stalingrad. În bătălia de la Stalingrad sovieticii au angajat 1. 1800 de tancuri şi 2200 de avioane împotriva a 900. Sovieticii au aruncat în luptă 1.500 tunuri. Faza a doua a ofensivei sovietice prevedea ocuparea rafinăriilor de la Ploieşti şi a Bucureştiului.000 germani. 900 de tancuri şi 1400 de avioane împotriva a 1 milion de soldaţi.000 români) susţinuţi de 7.600 de tunuri. 400. pe frontul baltic.

Pe 23 august 1944 frontul româno-german fusese spulberat de sovietici. Există o discuţie extinsă dacă ar mai fi putut fi organizată rezistenţa pe linia Focşani-Galaţi. . 675 tancuri şi 1200 avioane.tunuri. Sovieticii ajunseseră la Bacău şi Bârlad. Distrugerea armatelor româno-germane din nordul Moldovei l-a mobilizat pe regele Mihai şi cei din jurul lui să îl aresteze pe mareşalul Ion Antonescu şi să încerce să atingă obiectivul politic (ieşirea din alianţa cu Germania) cu orice preţ.

Uniunea Sovietica pe 23/08/2013 . cu sau fără lovitura de stat de la 23 august 1944. istoria românilor. M-am mutat la KISHINIOV. În cazul în care mareşalul Antonescu ar fi urmărit obiectivul politic al ieşirii din război. O campanie bazată pe minciuni şi dezinformări  Ordinul lui Hitler referitor la legionari. Mai mult. Ce s-ar fi întâmplat dacă Antonescu evita arestarea şi reuşea să stabilizeze frontul pe linia Focşani-Galaţi? Evoluţia generală nu ar fi fost mult diferită. lovitura de stat din 23 august 1944. Cu sau fără rege. cel mai probabil ar fi avut soarta lui Miklos Horthy – ar fi fost arestat de germani. etichetat Adolf Hitler. 27 de păreri la “De ce a avut loc lovitura de stat de la 23 august 1944” .Şi dacă? Greşeala regelui Mihai a fost că şi-a stabilit un obiectiv pe termen scurt: ieşirea din război şi armistiţiul cu Aliaţii. Trei documente  Sven Hassel. până la urmă sovieticii tot ar fi rupt frontul şi ar fi invadat România. fără să ştie că una din condiţiile puse de Stalin a fost re-anexarea Basarabiei. După 23 august 1944 regele Mihai a rămas o simplă marionetă politică. România în al Doilea Război Mondial. România tot sub influenţa sovietică ar fi ajuns. Articole asemănătoare:  Când şi cum s-au hotărât ruşii să anexeze Basarabia. Indiferent dacă mareşalul Antonescu rămânea sau nu la putere. regele Mihai. Favorul făcut de Himmler lui Horia Sima  Transnistria: cimitirul soldaţilor români a devenit cimitirul soldaţilor ruşi  De ce a fost cedată Basarabia la 28 iunie 1940 Publicat în categoria Istorice. mareşalul Ion Antonescu. un om cu foarte multă imaginaţie  George Orwell în dosarele serviciilor secrete britanice  Atrocităţile sovietice în Basarabia şi Bucovina de Nord din iunie 1940  Ce este România şi ce poate deveni ea?  Interviu cu Mihai Eminescu  Biserica Ortodoxă Română sub asediu. operaţiunea Iaşi-Chişinău. Blog in conservare. istoria Romaniei.Germania nazista. Pareri. A sperat că britanicii şi americanii vor susţine România. regele Mihai nu avea de unde să ştie de acordul dintre Churchill şi Stalin din 9 octombrie 1944 prin care România era plasată în sfera de interese a Uniunii Sovietice. care ar fi instalat la Bucureşti un guvern legionar sub conducerea lui Horia Sima.

un act de curaj. imediat dupa aceea a facut numai gafe. Prin aceasta Rusia controla si Dunarea. sarmis24/08/2013 la 8:28 Chiar daca la 23 august 1944 Regele Mihai a facut. încalcând un armistitiu „corect” încheiat. atunci ori accepta conditii bune pentru România ori îsi vor transfera efective pe acest front.. Si-a închipuit ca negocierile de armistitiu. Drumul spre Berlin trecea prin Polonia si avea nu numai avantajul unui drum drept (si scurt) dar si pe cel al unui drum lipsit de bariere naturale. rusii ar fi avut. Dar ar fi contat enorm acuma. Antonescu a explicat foarte clar si în mai putin de 50 de cuvinte: Ofensiva se va opri la Carpati. în primii ani. probleme în a explica încalcarea unor acorduri pe care le semnasera înainte. . felicitari. diferenta n-ar fi contat. când regimurile s-au prabusit. arestandu-l pe Maresalul Antonescu pentru a salva Romania.1. cel putin initial. compromisuri si balbaieli. ce pana la urma au dus la binecunoscutul deznodamant: abdicarea. încetinind avansarea prin Polonia. În practica. Regele Mihai l-a scutit de aceasta deviere de plan. 2. A fost scutit si de urmarile juridice ale holocaustului (urmariti cu atentie fraza cu „uzurpatul” din pretinsa înregistrare). foarte bine documentat si argumentat. 3. o cale care ajungea pâna în inima Europei. Poate astfel se mai deschid unii ochi. care debarcasera cu 2 luni înainte în Franta si deja ajunsesera la granita vestica a Germaniei. garantarea frontierelor pe baza Cartei Atlanticului sau refuzarea planului Marshall (apropo. si a primit ordinul Pobeda. când cereau ajutor american – de exemplu. Daca rusii vor sa ajunga la Berlin înaintea americanilor. caci nimic nu tine o vesnicie. e clar ca indiferent ce conditii ar fi fost semnate. Acuma. Andrei Semen23/08/2013 la 21:35 Un articol cu adevarat de colectie. Stalin a avut un acces de mânie se spune când a auzit de lovitura de palat. ce tocmai urmau sa se aplice de la 26 august. Marian23/08/2013 la 15:40 O mica paranteza – chiar si harta arata clar ca România nu a contat strategic pentru rusi. v-a spus vreodata regele de ce a refuzat planul Marshall?). acesta fiind singurul punct „strategic”. România însa prezenta un inconvenient în anexarea Bulgariei si eventual al Iugoslaviei. Însa. dupa parerea unora. rusii le-ar fi încalcat. esuasera si ca urmare va trebui sa trimita trupe suplimentare în România.

intr-o vreme. a simtit ca poate obtine „un nu-stiu-ce profit…” si-a adus aminte de Romania si de poporul roman. ei bine. Asa ca. acum sunt marii lui sprijinitori (va aduceti aminte ce-l mai aplaudau in Parlamentul Romaniei. faptul ca desi fostii comunisti – transformati peste noapte in democrati – intai i-au interzis sa intre in tara. apoi a obtinut. si-a intemeiat o familie. care a plecat la distractie in vest in loc sa stea aici sa aiba grija de poporul lui. la prieteneasca propunere a tatucii. vreme vine. intai a revendicat. ba cu executarea a nu-stiu-cate mii de studenti arestati (despre care. Se stie ca toate tarile monarhice cazute sub influenta sovietica dupa razboi si-au pastrat regii. Domule Seramis. Atat! Cand blocul comunist isi dadea duhul. ba cu pistolul la tampla. evident viitoare comunista sub influenta sovietica. a facut copii si s-a tinut departe de politica (oricum ii daduse numai batai de cap!). Trebuie sa ne mai lamurim daca a primit sau nu pensie viagera de la statul comunist pentru a nu se implica in lupta exilului romanesc (si aici stim ca nu s-a implicat) si pentru a nu aduce critici regimului. facand canale si bagandu-i in puscarie pe toti opozantii. plecand. facand colectivizare. Situatia Romaniei dupa razboi a fost departe de a fi buna dar fara indoiala ar fi fost mult mai rau daca ’45 ar fi prins-o luptand inca impotriva rusilor. se rezuma. Si a ramas surd la rugamintile lui Stalin care l-a implorat sa ramana pe tron. Nu am nici o indoiala ca regele a abdicat de placere. Singura lui fapta romaneasca in exil. inclinarea spre monarhie a URSS fiind mai mult decat cunoscuta. Si-a zis probabil ca fiind tanar isi poate satisface pasiunile pentru masini si avioane in Elvetia mai bine decat in Romania. Cristian24/08/2013 la 10:20 Asta e chiar interesant. vanand partizani prin munti. toate astea spun multe… Vreme trece. apoi. fie vorba intre noi. si ce se mai pozau cu el pe holuri …). faptul ca retragandu-i-se titlul de Hohenzollern-Sigmaringen si-a luat. nimeni nu stie nimic!) pana la urma a fost pentru el o iesire … onorabila! Cred ca in momentele acelea Mihai realiza ca nu-si mai are rostul ca rege si ca nu mai avea nici o putere. sa-l invingi pe calalalt. Toate-s vechi si noua-s toate… 4. Un tinerel pe care l-a durut in basca de tara lui. cu care Hitler avea relatii mult mai bune. Faptul ca avand numai fete. difuzata la Europa Libera. dupa zeci de ani. sperand ca primul revine la simtaminte mai bune si-ti da inapoi ce ti-a luat spune multe. faptul ca dupa ce a revenit in tara. ba cu razboiul civil. aveti perfecta dreptate. la Urarea de An Nou. sa pleci alaturi de unul din cei doi hoti care ti-au luat 1/3 din tara. este singurul care invoca presiunea la care a fost supus pentru a semna actul abdicarii. Si sa continui jocul asta in ’43 si ’44 cand probabil si cel mai analfabet cadet de la Saint Cyr si-ar fi dat seama ca jocurile sunt incheiate pentru Hitler spune si mai multe despre . cu de la sine putere. Chiar daca acum. in privinta succesiunii a schimbat regulile jocului dupa cum a poftit. Cat despre Antonescu. numele „de Romania”. si-a vazut de viata (liber – in lumea civilizata). Mai ales cand bucata aia de tara ajunsese la Ungaria.

.erau putine pentru cateva sute de km de front la nord si sud de stalingrad. ori plecand undeva departe si lasandu-i pe altii mai experimentati. partial exagerari.are pe constiinta zeci de mii de soldati romani omorati sau luati prizonieri de rusi chiar si dupa ce s-a semnat . facea mai bine ori bagandu-se mai adanc in razboi si fiind mai aproape de armata.armistitiul”…plus populatie civila. Probabil ar fi putut juca mai bine cartea petrolului (interesant este cum a jucat Suedia cartea minereurilor ramanad in afara razboiului cand nemtii deja luarera toata Scandinavia) dar isi daduse „cuvantul de militar” si nu putea sa si-si dezonoreze. sa rezolve cumva problema. stiai ca pe frontul din zona leningrad (sankt petersburg). etc…. când încă se mai putea schimba ceva. 1.. norvegieni.. genialul maresal. fiindca armata germana de acolo si nu numai era multietnica. gebrail18/08/2015 la 12:11 partial adevarat. plus atatea altele. si nu erau desculte. gebrail18/08/2015 la 12:15 eu zic asa: tanarul cu bacalaureatul abia luat (unde sa-si fi facut mihaita studiiile in acel iures?). aia e cel mult că nu l-a înlăturat pe Antonescu mai devreme..000 de soldate romani mureau desculti la Stalingrad in timp ce marele aliat incerca sa-si evacueze doar propriii soldati. danezi. Ce daca 300. romanii au luptat excelent in conditiile date. Lucian Davidescu25/08/2013 la 1:24 Foarte precisă şi corectă analiză.practic mihaita a fost un papagal de toata jena.000 de soldati romani mureau desculti la stalingrad”?? cam mult spus…trupele romanesti nu erau nici pe departe atat de numeroase..300.. georgieni. 6.a fost o infrangere suferita in urma unor lupte absolut eroice! 5. Dar dacă regele o fi avut vreo vină.... tatari. a luptat cu maxim succes o excelenta divizie albastra spaniola??? sa mai spunem ca erau si baltici si elvetieni.. Adrian24/08/2013 la 22:54 Deci răspunsul la întrebarea din titlu este: „Degeaba”. etc. ..hai sa nu exageram inainte de a ne documenta corect!! stalingradul e o tragedie nu numai romaneasca ci si germana si italiana si croata si maghiara si slovaca. nu erau echipate corespunzator dar nici desculte. ucraineni.la stalingrad. 1.. silezieni.de exemplu. alsacieni. olandezi.

Revenirea la Romania. mai ales pentru cei care nu au de unde sa stie in ce situatie era Romania. gebrail18/08/2015 la 12:20 . cupru. Principala consecinta a lui 23 august a fost ca armata romana a mai avut ocazia sa verse niste hemoglobina pentru recucerirea teritoriilor din NV pentru a intari dreptul istoric. sarmis25/08/2013 la 17:32 Cristian. 25 octombrie n-ar mai fi fost ziua armatei.A fost o cursa contra cronometru pentru baza de materii prime (neferoase. cine iese prima din alianta cu Germania. sare. Basescu n-ar mai fi avut ocazia sa mearga la Oarba de Mures unde sa spuna ceva de genul ca Ardealul n-a fost capatat pe gratis ca platit cu hemoglobina. O analiza corecta si utila.7.Romanii nu ar mai fi luptat deloc pt Ardeal. pe principala directie de atac.Oricum soarta Ardealului s-a decis abia in 1946. campia nord europeana. care si ei purtau tratative de iesire din razboi inca din 1943. frontul ajunsese la Varsovia. Marian alias CZC iar faci praf? 8. Ramai sanatos. castiga Ardealul. rusii mergeau oricum inainte pe la nord (si mai la nord.A fost aproape o intrecere manipulata dibaci de rusi. nu spui mai nimic. MI-525/08/2013 la 12:09 Damiane. Dincolo de ironiile fine. rastalmacesti. 9. aur. argint. Nedu Mereanu26/08/2013 la 0:34 Ce s-ar fi intamplat cu Transilvania de NV ? Sa spunem ca Antonescu rezista.Transilvania-republica sovietica autonoma 2. Deci ce s-ar fi întâmplat cu Ardealul de NV sau cu intreaga Transilvanie dacă Antonescu evita arestarea şi reuşea să stabilizeze frontul pe linia Focşani-Namoloasa-Galaţi? Sau ce s-ar fi intamplat daca semna fantomaticul armistitiu cu rusii?Ar mai fi atacat Antonescu armatele hortiste si germane din Ardeal? Si-ar fi atacat fostii aliati pt recucerirea Ardealului de NV? Actul de la 23 august s-a facut si sub presiunea negocierilor partii ungare. dupa ce s-au confruntat 3 proiecte sovietice. hidrocarburi. paduri) si baza industriala din Ardeal. 1.1. rusii singuri TOT Ardealul. felicitari. trecuse de Ro) si ocupau ei.Mentinerea anexarii la Ungaria 3.

Unu – campania din Italia.. Lipsa de interes a rusilor pentru România se poate observa si din dezinteresul cu care au tratat problema armistitiului. adica 26 august (practic de pe 25 seara). Marian26/08/2013 la 10:30 Nu stiu cine e CZC. dar situatia e putin altfel decât ca România se afla pe lista de prioritati a URSS. si ca cele 6 puncte sunt chiar generoase pentru cineva care a atacat URSS atât de mârsav. Trupele americane ajunsesera aproape de Paris. si mare consumator de timp. si numai cu rusii. desi discursul lui Churchil în Camera Comunelor din 2 august nu lasa nici o îndoiala ca armistitiul se va face cu rusii. eliberarea Romei (4 iunie). americanii erau la un pas de a atinge Berlinul. dar patrunsesera adânc spre vest în nord.” 10. am primit transilvania ca s-o dam la rusi. se ducea iliescu. Putea pune capat razboiului înainte ca URSS sa intre în vreo alta tara (una sunt tratatele. . si Republica de la Salo ). si nu mai putin de 14 divizii de elita au fost mutate de pe front în Polonia.. asa cum se întelesesera în iulie. 25 ocotombrie ziua armatei!!??? iar transilvani am cucerit-o de nu ne-am vazut mai ales dupa infiintarea soromurilor de catre rusi. întrucât pâna si pentru rusi era clar ca România (si Antonescu) doreau si Moldova si Transilvania.. Italia defectase si doar Alpii mai stateau între americani si Germania (a da. Frontul sudic abia intrase în Austria. în a face un armistitiu separat cu anglo-saxonii . Doi – debarcarea din Normandia. cu care ne-au spoliat de bogatiile alea pe care le amintesti tu. la oarba de mures! vorba aia: . sa nu uit. care întelegea astfel ca granitele nu mai erau protejate de Hitler. cu lipsa de intuitie caracteristica. Mai exista si competitia între generalii si maresalii rusi. Dobitocul de Maniu a insistat. înaintea lui care avea de furca cu nemtii.aia e marea victoie. Ca drumul prin România a fost cel mai greu dintre toate o dovedeste si harta operatiunilor din aprilie 1945. Franta cazând. hai ca esti tare flacau: nu mai era ziua armatei la 25 octombrie!! pishate-ai imprastiat si udati-ai pantalonii. Cinci – decizia lui Hitler de a ocupa armat Ungaria.s daca nu se ducea basexu se ducea ceausescu. „batând saua sa priceapa România”.a nimerit orbul braila. i-a durut în koor. stârnind protestele lui Antonescu..adica. Trei – atentatul din 20 iulie. Toate aceste date indicau un front greu de strapuns. alta e ocupatia militara de facto) Patru – sansele ca Antonescu sa defecteze erau minime. sa nu uitam si de Carpati. într-o perioada în care rusii nu numai ca înconjurasera Berlinul. acesta fiind eliberat la data planificata a loviturii de stat. ca si restul tarii! p. Frontul român (ucrainean sud) a fost considerat linistit.

Am mai spus-o. Despre 23 august s-a scris mult. daca Hitler nu ar fi atacat atunci. merita vazuta seria de articole „Cine e agresorul” publicata de Cristian Negrea: pe scurt. si Berlin) observam si aici lipsa de prioritate. Kursk – o mare mistificare. Ex post facto stim ca nu puteam obtine conditii mai bune. Deoarece Rusia recunoaste numai 4 batalii mari (Moscova. 11. Dar nu oricum. nu are sens s-o mentionez. Desigur. probabil in urmatoarele saptamani (argumentul de baza este dispunerea trupelor rusesti. unul dintre obiectivele fundamentale pentru amandoi era controlul petrolului romanesc. Cât de mult s-a înselat asupra poporului. iar articole stiintifice sunt peste 200. doar ca toata afacerea din România a durat doar 5 zile. a semnat armistitiul pe puntea unui crucisator si apoi a încetat lupta (10 zile mai târziu). Dar modul în care am facut-o a fost înjositor pentru politica si dezastruos pentru tara. nu lovitura de palat. Probabil ca Mihai a avut dreptate când a declarat prin 98 ca actul de la 23 august e cel mai neînteles lucru pentru români. care a fost arestat de Victor Emanuel III în conditii aproape similare – diferenta a fost ca primul ministru. Sa nu ne îmbatam cu apa rece. Stalin ar fi atacat el rapid. Clar. apoi se opreau luptele. Aldea. spargerea frontului din Moldova din 20-21 august a fost rezultatul tradarii unor generali romani (printre care Sanatescu. . Damaceanu) cooptati in conspiratia lui Mihai. Killinger. Când Hitler a favorizat planul lui Gerstenberg contra parerii majoritare (Hansen. czc26/08/2013 la 11:13 1/ In privinta deciziei lui Hitler de a ataca URSS. el a stiut ca puciul a fost dat de o ceata de smecheri fara sustinerea poporului. ceea ce si explica dezastrul produs rusilor de atacul german). Numai nemtii au scris vreo 20 de carti (în special de catre fostii generali). To ex post facto stim ca orice s-ar fi întâmplat. este de vazut articolul „Din trădare în tradăre am pierdut România Mare !”. la urma urmei nu fara merit am avut numai conducatori venetici de sute de ani. întâi se acceptau conditiile. nu din cauza lui Mihai. Stalingrad. Multi au cazut în mrejele comparatiei cu Mussolini. Paralelele sunt impresionante – armata a 6a a fost din nou nimicita. Spalcke si ceilalti). pentru nemti. iar cifrele de pierderi sunt identice pâna la 2%. tot acolo am fi ajuns. campania din România a fost un al doilea Stalingrad. ci pentru ca. Retineti expresia „actul”. 2/ In privinta situatiei militare la 23 august 1944 pe frontul din Moldova. armistitiul trebuia încheiat cât mai repede posibil. nu întoarcerea armelor. tot un general ca si al nostru. nu insurectia armata. publicat recent pe blogul Politeia al lui Theophyle: pe scurt. Nimeni n-a putut vreodata întelege actiunea sa. in formatie de atac si nu de aparare. care si-au retras pur si simplu trupele din zona frontului.

Planurile lui Stalin prezentate atunci lui Eden nu au fost modificate în nici un punct esential pentru rusi. pentru ca Anglia era singura (Franta capitulase). doar ca frontierele vor fi cele din 21 iunie 1941 (asta însemna nu numai Basarabia. Damaceanu) ” Exact – jurnalele de operatiuni ale OKH mentionau cum ofiterii germani se plângeau de inactivitatea trupelor române cu care fusesera intercalati. oferind românilor comanda celei de-a doua formatiuni de trupe (existau doua formatiuni. L. CZC14/09/2013 la 7:13 Domnule emaicratimăfaiv. mai puţin cu cel de faţă. Dar pentru că domnul George Damian îmi semnalează. lasându-i singuri. dar si tarile baltice si Finlanda). 13. la solicitarea mea. la ordinul expres al lui Hitler. ambele formate din trupe mixte. în general. aflat atunci la Moscova. Nemtii erau socati sa vada cum trupele române dispareau de pe front spre directii aparent necunoscute. Pingback: DE CE A AVUT LOC LOVITURA DE STAT DE LA 23 AUGUST 1944 IN ROMANIA ? « CER SI PAMANT ROMANESC 14. au eliberat Baneasa).. Japonia începuse deja cucerirea Asiei … . dupa Stalingrad. Ce s-a modificat la Yalta a fost „prada” vesticilor. atacând persoana în stilul bolşevico-NKVD-ist vă reamintesc. si esecul armatelor 3 si 4 române. române si germane.( Nietzsche) “Mare farsor. Marian26/08/2013 la 12:34 „spargerea frontului din Moldova din 20-21 august a fost rezultatul tradarii unor generali romani (printre care Sanatescu. am încetat de mult timp să accesez “ziua veche”. Caragiale) “Ai veni la noi golan…” (Coşbuc) “El (Carol I) a coborît de la linia neamului în linia intereselor unei clase… Regele Carol I a acceptat sa devina patronul clasei care l-a adus pe tron… Prin transactia la care a ajuns cu clasa . ambele subordonate grupului Ucraina sud condus de Schörner). le citesc şi. pentru că dumneavoastră vă băgaţi în vorbă ca musca în … calului. Hitler l-a multumit si pe Antonescu. însă. Stalin decisese deja înca din 16 decembrie 1941 ca Transilvania va reveni RO. că nu eu am zis: Hohenzolernii. articolele domniei sale. Nu mai comentez articolele.12. Aldea. una condusa de gen Dumitrescu si una condusa de gen Wöhler. SUA nu intrase înca în razboi contra Germaniei si suferise un dezastru major initial. ar fi aceptat cu drag conditiile Moscovei daca nu ar fi fost legat de carta Atlanticului (Atlantic Charter) sa nu accepte modificari de frontiere. mari gogomani” (I. Cât priveste Transilvania. tocmai în miezul luptelor. “o rasă de criminali şi idioţi stacojii”. sunt de acord cu ce scrise. Evident. în conditiile în care unitatile române erau înarmate cu tehnica germana care ar fi putut fi folosita (tot au fost bune cele câteva tancuri Tiger donate românilor. Anthony Eden. totuşi.

când … a permis ocuparea fără lupte a României” (Platon Chirnoagă) “… regele a pierdut din popularitatea sa. amantul statornic al soţiei sale (T. la fel ca şi în afacerea tramvaielor din Bucureşti şi alte afaceri mai mărunte…Recunoştinţa poporului român pentru activitatea regească a lui Carol a devenit evidentă în ultimele sale zile.” (G. Seton-Watson). Hallier (portul Constanţa). confirmând sentinţa de moarte a mareşalului Antonescu. apoi fortificaţiile din jurul Capitalei şi linia Focşani-Nămoloasa. suprapusa a întârziat cu o jumatate de veac evolutia politica si sociala a poporului român. (Generalul american C. Schuyler) “Pentru luptătorii români. Vedeţi şi Concordatul cu Vaticanul. când îşi dădea sfârşitul şi când bucureştenii au acoperit zidurile palatului regal cu afişe „De închiriat!”. Baciu) ” … Regele … era cel care întinsese capcana în care armata română trebuia să cadă.…. Barbu Stirbey. Nicolae Georgescu. Maria of Romania) care a dominat şi controlat toată viaţa politică din 1914 până în 1927 şi mai târziu. Buzatu) “Carol a înţeles repede sistemul care îi permitea să se îmbogăţescă. Theodor Codreanu.V. “ (Generalul Allen F. “asasinul” lui Eminescu. conservându-şi astfel Tronul.”( Horia Sima) Carol I. trebuia să le facă pe plac. şeful Statului Major Imperial al Armatei Britanice) Sunt doar câteva “mărturii” despre rasa “de criminali şi idioţi stacojii”. acceptând demiterea a sute de ofiţeri din armată… asociindu-se în mod public cu oficialităţile sovietice”. “Mihai a considerat că moartea lui Antonescu fiind dorită de sovietici şi de comunişti. devenit faimos prin activitatea „romantică” a soţiei sale. zvârlirea lui Iuliu Maniu şi a lui Dinu Brătianu în închisorile unde trebuiau să moară „. Manole) “Ferdinand. cel care predase duşmanului pe Mareşalul Antonescu. (Constantin Barbu. între 1940-1946. O laşitate nedemnă de un cap încoronat”. (N. (Mihail Sturdza) „Prin actul de la 23 august 1944. cel care acceptase. Mihai. a fost un rege slab. Brooke.R. Marian20/09/2013 la 18:02 . 15. A acceptat investitori străini în România care trebuiau să-i plătească un comision gras.” (G.Elsberry. fără un gest de protestare. comandantul suprem al acestei armate. El a fost amestecat în scandalurile Strusberg (calea ferată). Manole). “Un nevoiaş al minţii” (Pamfil Şeicaru). acei care s-au jertfit pentru salvarea ţării … această decorare a însemnat o usturătoare insultă. şi care a fost amestecat în cele mai tenebroase acţiuni. Gh.W. o simplă marionetă în mâinile celui mai sinistru om politic din România. dar pentru Regele Mihai era răsplata actului de la 23 august. România a deschis ruşilor larg porţile şi a contribuit la ocuparea unei jumătăţi din Europa de către ruşi. un şperţ. hipnotizat de Brătianu ( R.

începuse tratativele cu englezii. operatiunea Autonomous. a britanicilor a dat roade. si la întocmirea planului Margarethe I (Ungaria) si II (România). la sugestia poate a lui Hitler sa fragmentam „Natiunile Unite”. Apoi au comis tâmpenia. Este greu de înteleg de ce un general ca Sanatescu. Exact aici a fost problema. Doar unul. Si înca ceva. rusii pe ai lor. Daca o facea maresalul. mai ales a rusilor. În acest context. Problema cea mare este ca a actionat nesabuit. ci nu stiau cum sa-si împarta posturile la care râvneau. Cum rusii nu aveau decât 2 IIRC. gasca de lingai de pe lânga el nu numai ca nu l-a ajutat sa ia o decizie favorabila tarii. pe buna dreptate au refuzat contactul oficial în lipsa unor garantii pe care americanii refuzau sa le acorde. În aceste conditii. Situatia era într-adevar complicata: diversele parti implicate sondasera înca de la începutul lui 1943 iesirea din axa. Antonescu era preferatul tuturor. În plus. si Antonescu nu-i lasase. toti lingaii ramâneau fara „coledzi”. Pingback: Exerciţii de judecată istorică: Regele Mihai şi actul de la 23 august 1944 | tudorvisanmiu 17. dar l-a prostit pe Maniu. Problema e putin mai complicata. Asadar l-au presat pe Mihai pâna l-a arestat. care a asteptat pe americani pâna a murit. Pingback: În dialog cu Ştefan Paraschiv (3) Actul de la 23 august 1944 – contextul (I) | tudorvisanmiu . dar s-au razbunat pe Antonescu. Însusi maresalul daduse „liber” la contacte. demascarea printului Stirbey de catre agentia Reuter a dus la ratarea altei ocazii. 16. Plictisiti. lipsit de intuitie ca în mai toata viata lui. Americanii au cerut clar românilor sa li se dea un negociator. nu înainte de a ne avertiza ca debarcarea va avea loc în iunie 1944 în Normandia. dupa dezastrul de la Stalingrad) si a cunoscut rusii a putut fi partas la asa ceva. Nu l-a fentat pe Hitler care a stiut unde dar nu si când. Au fost niste scântei între rusi si americani la procesul de la Nürnberg. decât ca regele a tradat România samd. „daca esueaza unii. regele sau Antonescu. urma sa încheie armistitiul. americanii sa-si judece prizonierii lor. Adica sa nu speram ca prostii ca vor debarca în Grecia. care a fost pe front (a comandat armata 4. Maniu. neîntelegând de ce ne feream de rusi si probabil considerând ca doream. apoi a lui Il duce. doar ca acestia îl minteau constant (vezi acordul Eden-Stalin) si trimiteau toate informatiile rusilor. Unul dintre ei. oferindu-le saolutia unor procese separate. si aia insignifianti. Acestia. poate reusesc ceilalti”. au acceptat procesul comun. negocieri esuate din cauza arestarii lui Ciano. Ica a sondat Italia. ne-au lasat sa ne descurcam cu rusii. Americanii au refuzat net propunerile rusilor.

nu a fost acceptat mai apoi ca monarh într-un stat cu forma de guvernământ republicană. material. care până astăzi 2014. vampirii. Mareşalul Ion Antonescu. canaliile. – Grecia şi Ungaria. profanatorii. Horia05/04/2015 la 17:08 De ce nu pare mai plauzibila situatia in care fara schimbarea din 23 august 1944 tara devenea teatru de razboi nimicitor .R. călăii.care ar fi intarziat incheierea razboiului. revenind deci mai aproape de tron. care ar fi transformat tara in ruine precum Germania. Prin arestarea şi apoi condamnarea la moarte a Conducătorului Statului. – impostorii. fiind despăgubit eminamente pentru tot ce n-a avut şi răsplătit împărăteşte pentru tot ce a distrus uman. se continuă prin filiaţie neîntreruptă: comunism-neocomunism- liberalism democratic-bej. Iudele. – Churchill şi Marea Britanie. Anele. a înlesnit apoi. Nimeni în istoria omenirii după ce a fost detronat – de drept sau pe nedrept -. Ambele forme de guvernământ sunt beneficiarele privilegiate ale bugetului mult prea sărăcit al ţării. cămătarii.18. singura de altfel în lume. statul român are în componenţa sa la vîrf două puteri antinomice: puterea republicană cu instituţiile ei. Practic aninomiile nu se exclud. ucigaşii. predând-o bolşevicilor şi slugilor lor comuniste. despoţii. Caiafele. trădătorii şi laşii care au acceptat mariajul politic cu bolşevicii sovietici. munţi. practic în 2014. care ne-ar fi lasat si fara Transilvania ca pedeapsa suprema ?! . Astăzi. irozii. – Partidul Comunist din România şi în mod expres elementele alogene atee. Preşedinţia. dinastie. spiritual istoriei naţiunii noastre. – Mihai I şi familia sa. pentru a deveni cu mult mai bogat decât visează vreodată un monarh în exerciţiul mandatului regal. victoria nesperată a U. cultural. ciocoii. 19. strigoii.S. Se conturează astfel una dintre enigmele atât de nefaste ale acestei naţiuni. care ar fi triplat pierderile noastre umane. a provocat mai devreme şi aproape definitiv dezastrul ţării. iar cum scurtisima Stafie i-a acordat dispensă de plecare. vatrapii. facilitându-şi deopotrivă bunăstarea în exil prin înţelegerea cu Ana Pauker. fondatorii Internaţionalei Roşii. George Neagu05/02/2015 la 22:59 Marii Beneficiari ai Actului trădării de la 23 August 1944 – Stalin şi Uniunea Sovietică. palate. se întrepătrund. acţiunea criminală a lui Mihai I a declanşat capitularea întregii armate. Parlamentul şi Guvernul şi Casa Regală cu rege. denigratorii. blasfemiatorii. ape şi curtea sa regală. a revenit în Ţara pe care a trădat-o şi a prădat-o de pe tron.S-lui în Estul Europei. uzurpatorii. etc. ci se completează. care îşi cântă cu osanale şi ritualuri: trădătorii. prin capitularea totală a României.

si toate capitatele de judet din nordul Moldovei. cu exceptia discursului de la Claridge a tacut mâlc. Suceava. 1. Când a ajuns în strainatate. Iasul a ramas pe mai departe cel mai frumos oras al Moldovei – deci Iasul a suferit un teatru de razboi nimicitor. a dat câteva marturii despre România în anchete legate de România. declarata de Hitler ca fiind Festung (adica se rezista pâna la ultimul soldat si ultimul glont). Visoianu îi trimitea lunar câte o dare de seama. aia care n-au avut loc în trenul regal. Ileana. dar nici aia nu era în legatura cu România. Galatiul sau Buzaul nu. dar singurul loc unde s-au dat lupte adevarate. doar mai greu. si chiar daca rezultatul ar fi fost acelasi. Nu-i asa ca si ailalta? Mihai – Yes. Deh. sau Ungaria (1956) sau Cehoslovacia (1968). A mai dat o declaratie unei comisii parlamentare SUA. nici chiar în engleza. Bacaul etc. macar am fi salvat onoarea: caci nu-i totuna leu sa mori ori câine- nlantuit. Ungaria a fost într-adevar un teatru de razboi. Diferenta e subtila. Desi în focul luptelor aprige („teatru de razboi nimicitor” ca sa refolosesc conceptul). Botosani. Declaratia era parca desprinsa din „Inspectiune”: Nu-i asa pusior ca asa si pe dincolo. am fi fost priviti altfel. pe atunci devortata de Habsburg. VICTOR11/05/2015 la 18:38 de ce asa zisul regele mihai este primit cu onoruri in Romania ??????doar a tradat . adica sa merite acest calificativ. Mihalache. Cu sau fara armistitiu. Macar matusa sa. ba chiar si anumiti camarilisti. Am fi avut poate aceeasi încredere de care s-a bucurat Polonia. mai mult ca sa-si serveasca interesele sale (fiind în competitie cu Radescu si legionarii în sefia guvernului din exil) decât ca pe rege-l interesa România. a fost Budapesta. ci cu Polonia. dar cel putin. Includea orase mari. la urma urmei am fi fost colhovizati si noi. Marian30/06/2015 la 11:05 La 23 august deja o treime din tara era sub stapânire sovietica. Si chiar presupunânad ca regele a facut 23 august ca sa scape tara de rusi. 20. Nu sunt cretin. stiu ca Armata Rosie era de neoprit – dar fara tradarea tarii din 23 august exista posibilitatea semnarii unui armistitiu onorabil. vezi Maniu. ce a facut mai departe – a renuntat la toti oamenii care l-au ajutat. la nivel diplomatic. Mihai – Yes. Bratieni. n-a fost niciodata un vorbitor fluent. rusii ar fi facut probabil acelasi lucru. precum Chisineul si Iasul.

R. MWT a colaborat strâns cu statul german. au fost prezentate în mod denaturat situatia militara a României de dinainte de 23 august 1944. precum si tratativele diplomatice ale guvernului Antonescu de la Cairo si Stockholm. pentru arestarea lui Ion Antonescu si a guvernului sau Rezervele de aur si de cereale nu au fost luate de catre nemti. Racovita – a fost dezarmat. iar milionul de ostasi. marile firme germane puseseră pe picioare un plan de transformare a statelor din Europa de est în pieţe de desfacere şi furnizoare de materii prime şi forţă de muncă. Damaceanu. ci de rusi. 1. Aldea.C. gebrail18/08/2015 la 12:42 pai iliescu si toate lighioanele lui. 22. finanţelor şi agriculturii germane s-au reunit în aşa numita Mitteleuropäischer Wirtschaftstag (Uniunea Economică pentru Europa Centrală) la data de 6 decembrie 1926. Scopul acestei asociaţii din care nu lipsea nici un nume mare al economiei germane: penetrarea economică în spaţiul central şi sud-est european în sensul transformării sale în piaţă de desfacere pentru produsele germane şi furnizoare de materii prime şi forţă de muncă. nu stau in romania bine-mersi. din 20 august 1944. (detalii aici) . ministere şi servicii de informaţii. ca si despre rezultatele acestora. iar după 1933 a găsit calea să se apropie de Hitler reuşind să-şi împletească interesele cu cele ale proaspătului dictator. Nu s-a suflat o vorba despre manevrele cercurilor palatului de sabotare a acestor tratative si nu s-a spus pâna acum nimic despre conspiratia Casei Regale si a P. circa 175 de mii dintre ei au luat drumul lagarelor sovietice. desi au vandut tot ce- au putut??? 21. O idee nazistă preluată de sovietici pentru înrobirea României Cu multă vreme înainte de venirea naziştilor la putere. Marian21/09/2015 la 18:20 Se spune ca dumnezeu nu bate cu parul – drept multumita lui Gâga i s-a luat tronul. nu s-a spus nimic poporului român despre marea tradare de la Iasi. Valahul29/08/2015 la 11:25 Aceasta operatiune (Planul Poarta Iasului) a fost una din cele mai marsave tradari din istoria militara a romanilor!!! CITAT DIN HISTORIA: S-a trecut cu vederea în mod deliberat situatia militara a României în primavara si vara anului 1944. din cauza complotului Palatului Regal si a grupului de complotisti – Bodnaras. savârsita în strânsa legatura cu Casa Regala si cu Partidul Comunist. initiate înca de la sfârsitul anului 1943. iar „Poarta Iasiului” a fost deschisa fara lupte trupelor sovietice. Reprezentanţii industriei. general de Corp Armata Mihai Racovita. a comandantului Armatei a 4-a.

însă din punctul de vedere al aviaţiei şi tancurilor România era inexistentă la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. i se deschidea un cont în mărci. datorită situaţiei geopolitice (vecini cu pretenţii teritoriale). însă nu putea susţine singură economia românească. mai ales înainte de izbucnirea războiului: să-şi asigure importurile de petrol necesare armatei şi să-şi creeze un mecanism de presiune politică pentru cazul în care România o lua razna.45 milioane mărci germane în 1939 faţă de un deficit de 1. Germanii au făcut tot posibilul să acapareze cât mai mult din exporturile româneşti şi să se îndatoreze cât mai mult faţă de România. cu două consecinţe: preţ mult mai mare decât grâul american şi cel sovietic.Sistemul german de capturare a economiei româneşti După anul 1931 orice fel de credit internaţional a dispărut – parte din cauza crizei globale. Pe de altă parte România era blocată în propriul sistem economic. iar în schimbul acelor mărci achiziţiona produse germane. ceea ce provoca tensiuni sociale (amintiţi-vă de dilemele economice ale lui Ilie Moromete). Nici sistemul clearing-ului nu funcţiona: francezii şi britanicii evitau să ne vândă armament (sau ne vindeau foarte puţin). Iar industria principală în care s-a investit a fost industria de armament. În lipsa creditelor. Cheresteaua era singurul produs competitiv. românii nu aveau oricum ce face. Au fost construite câteva fabrici de armament. nu să cumpere ei mai mult. iar dacă nu era vândut îi băga în faliment pe micii fermieri. Cerealele româneşti reprezentau o problemă de politică internă – producţia agricolă era realizată pe suprafeţe mici. decât să cumpere produse industriale germane. nemecanizate. iar industria petrolieră din România era deţinută în proporţie de 42% de concerne franco-britanice (statul român deţinea doar 29%!) astfel că principala grijă a aliaţilor noştri occidentali era să-i împiedice pe germani să cumpere petrol românesc. achiziţiile se făceau la preţurile impuse de germani. parte din cauza unor decizii protecţioniste luate de Statele Unite şi Marea Britanie. Germania a ştiut să împletească politica şi economia: au acceptat preţurile mari ale cerealelor româneşti. . Şi chiar dacă ar fi cumpărat mai mult din România tot nu ar fi fost un mare câştig: plăţile cu Londra şi Parisul se făceau tot în sistem clearing şi ne vindeau tot ce voiau ei. Corupţia şi lipsa de capacitate administrativă plus faptul că marii fabricanţi de armament nu îşi cedau licenţele chiar aşa uşor (iar românii nu au reuşit să inventeze arme) au făcut ca planul să eşueze în mare parte. Începând cu 1935 (când a fost semnat un acord comercial româno-german) Germania a dus o politică treptată de acaparare a economiei româneşti folosind sistemul clearing-ului. Scopul germanilor.85 milioane mărci germane în 1938. Sistemul prezenta câteva dezavantaje evidente: profiturile nu puteau fi folosite pe alte pieţe pentru alte produse. Naziştilor le plăcea să fie datori. comerţul internaţional a fost orientat pe sistemul clearing-ului – statele încheiau acorduri bilaterale care reglementau schimburile comerciale astfel: exporturile erau echivalate în moneda statului mai puternic şi se constituia un credit în favoarea statului exportator care era folosit pentru achitarea importurilor. cerealele şi cheresteaua – şi fiecare dintre ele avea propriile probleme. Petrolul era o materie strategică. iar Franţa şi Marea Britanie făceau presiuni politice ca România să nu vândă prea mult petrol Germaniei. Practic: România trimitea petrol în Germania. Problemele economiei româneşti şi decontul Planul general economic al României în perioada interbelică a fost simplu: profiturile din vânzarea petrolului şi a cerealelor trebuiau investite în crearea unor industrii româneşti. germanii limitau drastic exporturile de arme (la un moment dat Hitler a spus ceva de genul „românilor o să le dau triciclete. s-au îndatorat masiv faţă de România şi au început să facă presiuni. Existau trei produse de export româneşti: petrolul. Franţa şi Marea Britanie refuza să cumpere grâul românesc mult prea scump. nu tancuri”). O analiză comparativă a balanţei comerciale româno-germane pentru lunile ianuarie-martie 1938 şi ianuarie-martie 1939 scotea la iveală apariţia unui deficit de 13. Ideea era simplă: mărcile germane erau blocate în Germania.

ci a fost folosit de sovietici drept consultant economic pentru spaţiul balcanic. Tot la negocierile din martie 1939. însă au trebuit să accepte creşteri succesive ale cursului. România a acceptat cererile economice germane: mărirea cotei de export la petrol. Creierul operaţiunii a fost Karl August Clodius (diplomat.Decontul cu Germania a venit în anul 1938. Germania a venit cu nota de plată la Bucureşti. Ideea nazistă a întreprinderilor mixte cu românii a fost preluată cu entuziasm de sovietici: Moscova a luat participările germane la aceste întreprinderi mixte drept despăgubiri de război şi aşa au apărut primele Sovromuri de care am scăpat abia în 1956. De la 37 de lei pe o marcă Clodius a cerut în 1938 creşterea cursului de schimb la 45 de lei pe marcă. De frică să nu păţească ce a păţit Cehoslovacia. Românii s-au târguit cum au ştiut mai bine. MWT a fost reevaluată în anul 2006 ca un „model european” pentru sud-estul Europei. Ministrul Economiei Ion Bujoiu spunea că astfel: „ţara noastră era redusă în acest caz la o simplă furnizoare de braţe de muncă. Mecanismul clearing-ului şi al îndatorării a dat rezultate. bogăţiile ei naturale şi posibilităţile de producţie servind exclusiv la satisfacerea nevoilor germane”. În 1939 negocierile economice au fost conduse de Helmut Wohlthat care a venit cu o idee nouă: crearea de unităţi economice mixte româno-germane în agricultură şi exploatări petroliere. a dezmembrat şi ocupat Cehoslovacia. Se pare că nu a stat prin lagăre. germanii au cerut iar creşterea cursului la 50 de lei pe o marcă motivând că grâul românesc e prea scump – însă creşterea urma să se aplice şi la petrol şi cherestea. preşedintele Comisiei economice româno-germane şi unul din sprijinitorii MWT). După ce a anexat Austria. . înfiinţarea de întreprinderi mixte româno-germane (a respins doar creşterea cursului). Karl Clodius a fost capturat de sovietici la Bucureşti în 1944 şi a murit în prizonierat în 1952.

Karl Clodius .

. sandi02/07/2013 la 11:16 Si acum preluata . Când au bombardat Ploiestiul în 1944. Uniunea Sovietica pe 02/07/2013 . Blog in conservare. Trei documente  România prin mahalaua Imperiului (guest-post)  Nu ne vindem ţara! Staţi liniştiţi. Articole asemănătoare:  Sven Hassel. e vândută de multişor Publicat în categoria Istorice. 10 păreri la “O idee nazistă preluată de sovietici pentru înrobirea României” 1. un om cu foarte multă imaginaţie  O viziune a Uniunii Europene din Germania nazistă  Ce este România şi ce poate deveni ea?  Atrocităţile sovietice în Basarabia şi Bucovina de Nord din iunie 1940  George Orwell în dosarele serviciilor secrete britanice  De ce a avut loc lovitura de stat de la 23 august 1944  Trista istorie a industriei româneşti  Când şi cum s-au hotărât ruşii să anexeze Basarabia. România. România interbelică. România în al Doilea Război Mondial. etichetat Germania nazista. mai vartos. Karl Clodius. Marian02/07/2013 la 12:53 Aliatii nu puteau împiedica Germania sa aiba access la petrolul românesc. La Ploiesti existau si societati germane de exploatare. ba chiar o societate mixta germano- americana. pentru ca sa nu fie acuzati de practici comerciale neloiale. M-am mutat la KISHINIOV. de UE !!! 2. americanii au avut o grija deosebita sa loveasca si ASTRA (IIRC ).

dar marile moşii? boierul ăla cu ce ara. semăna şi strângea recolta? o să ziceţi cu ţăranii.” chiar aşa? adică nu s-a făcut nimic altceva? din câte ştiu comuniştii au preluat ideilor burghezilor ăia idioţi doar că le-au pus în practică artificial. Cantitatile mari de moneda straina cu care se fac multe achizitii duc iar la acelasi lucru.. nemţeşte. nemecanizate. a fost acuzat ca e agent nazist. Devalorizarile unor monede in raport cu altele nu sunt fara consecinte asupra celor care ‘au de primit’. nivelul de educaţie. nivelul de trai – de putea muncitorul român să-şi ţină nevasta acasă ca să aibă grijă . coruptia si servilismul regimului Carol al II-lea. au venit in genunchi acolo unde Codreanu voia sa ajunga in picioare. importurile ‘pe credit’ sunt o forma prin care exportatorii ii sustin economic pe importatori. datorită situaţiei geopolitice (vecini cu pretenţii teritoriale). ” iarăşi mă minunez.. iar lipsa controlului asupra monedei in care este creditul ii face deseori sa piarda. doru02/07/2013 la 17:49 ‘ideea’ e mai veche dar ‘buna’. MMP02/07/2013 la 21:57 Ma gandesc ca atunci cand CZ Codreanu a spus ca in 48 de h de la biruinta legionara. corect ar fi că micile gospodării ale ţăranilor trăiau alături de marile moşii şi aveau şi ei avantajele lor. (miliardele de ruble aparute in Romania dupa 1944. Articolul dvs demonstreaza incompetenta. si se practica si in ziua de azi.. nu se stie 3... liliana03/07/2013 la 9:07 ” Iar industria principală în care s-a investit a fost industria de armament..) 4. cei care l-au ucis si-l acuzau. de bun simţ. ce răi au fost nemţii ăia. cinstit. să avem în vedere generatoarele de curent care existau la conacele boierşti şi-o să ne dăm seama că oamenii aceia ştiau ce înseamnă progresul şi că aveau interesul ca moşia să producă mai mult şi mai bine. Intre timp. Cât de mult a contat parerea Standard Oil (principalul furnizor al Reichului). că-i exploata ca nişte duşmani de clasă ce erau. 5... miile de miliarde de dolari de pe pietele lumii etc. chiar şi la mult lădaţii americani cele mai bune afaceri se fac cu statul aşa că … „Cerealele româneşti reprezentau o problemă de politică internă – producţia agricolă era realizată pe suprafeţe mici. dacă rămâneau industriaşii ăia corupţi ce naiba produceau? peste tot în lume. din câte ştiu ce au luat au plătit.

posibil sa fie o intelegere cu cei aproape 18 datorati de Germania. 8.. 9. mi se pare jaf la drumul mare sa „amendezi” doua tari pentru aceeasi fapta (o data pe nemti ca a platit. dar între pretul „de mosie” si cel exportat exista o marja suficient de mare pentru a permite angrosistilor un trai mai mult decât decent (la urma urmei aveau monopol). Nemtii sunt corecti ca nemtii numai daca sunt siliti. Doru.. Elvetia a facut o intelegere prin care sa plateasca ‘doar’ 3.. liliana04/07/2013 la 12:53 Marian. Pentru plata in aur facuta de Germania si presupus a fi facute din aurul confiscat de la evrei etc. dacă totul era de subzistenţă. doru04/07/2013 la 0:52 ‘aia’ cu aurul era INCA in suspens pentru Romania. de ce ţăranul român a preferat să moară decât să-şi dea pământul la colectiv? de ţărani morţi de foame în perioada aceea n-am auzit. Taranii îsi cultivau terenurile pentru subzistenta. De altfel. dar numai pentru ca au fost siliti. În 1917 au vazut pe propria piele ce însemna sa ocupi Ploiestiul dar sa nu poti exploata petrolul.. eu n-am auzit nimic de asa ceva.. nu s-a mai atins de atunci niciodată. Marian03/07/2013 la 16:23 Problema e alta. in dreptul Romaniei se vehiculeaza cifra de 13 miliarde. si înca o data pe români ca a încasat). celebrii cocosei ascunsi de frica comunistilor în fundul gradinii. nu stiu despre ce despagubiri vorbesti tu. cine nu crede sa întrebe la Finanzamt :). Asadar. 7. tarile respective au fost ‘amendate’ cu sumele respective. după … am văzut ce-a devenit satul românesc. . Antonescu le-a cerut nu Reichsmarks ci aur. 6. Boierii pentru a vinde cerealele. Aurul era universal acceptat. când de fapt sensul dorit de mine era „cât sa sustina alimentar si financiar familia lui”. Nemtii au platit nemteste. cele mari sunt. de gospodărie şi de copii şi să-şi construiască căsuţa lui. Despagubiri au fost acordate pentru evreii. Parcelele mici sunt nerentabile. şi-atunci.5 miliarde. asta de rău ce era pe vremea aia. Nu vreau sa sau vina pe nimeni.. Marian04/07/2013 la 17:29 Liliana. că tot se leagă cu postarea următoare. poate ca termenul de subzistenta te-a facut sa crezi ca m-am referit la „cât sa nu moara de foame”.

Napoleon şi ţarul Alexandru I. dar nu exista evreu sa dea bani cum nu exista pasare cu blana. Nu s-a schimbat nimic de atunci. Cei doi împărţeau cu lejeritate întreaga Europă pentru stăpânii lor. am importat în primii ani de „libertate” napolitane de la egipteni în contul a câtorva zeci de milioane bune de dolari. Nu stiu cum se face ca mereu cadem de fraieri. daca nu credeti întrebati-va de ce trebuie sa platiti pe un prelungitor la fel de mult ca pe un celular. La fel am patit si cu arabii. Problema aparea doar atunci când balanta era dezechilibrata – materii prime subevaluate. Documente despre răpirea Basarabiei Zilele acestea voi scrie mai rar pe blog. Al doilea document redă discuţia dintre ambasadorul francez Caulaincourt şi ţarul Alexandru I referitor la modul în care trebuia făcută împărţeala. care au fost numarati de doua ori. pacat ca nu se acorda bonusuri pe cap de evreu salvat. pe 16 mai). Am avut balanta excedentara în ruble transferabile. Înainte de apariţia volumului promis vă propun două documente. Volumul pe care îl pregătesc împreună cu Ion Gaidău va conţine traduceri din franceză ale documentelor din colecţia realizată în anul 1900 de Dimitrie A. 10. si dupa caderea cortinei de fier am vazut ciuciu. si la unguri si la noi. fapt ca îndatorarea Germaniei era o chestie buna. Întorsăturile de frază şi limbajul diplomatic cu greu ascund ticăloşia jafului. Un dialog între doi bandiţi care împart ceva ce nu le aparţine. Pingback: O idee nazistă preluată de sovietici pentru înrobirea României (de George Damian) Comentariile nu sunt permise. Germania era recunoscuta pentru calitatea deosebita a marfurilor sale industriale. proveniti de pe teritoriul României. . în esenta. Discuţia dintre ambasadorul francez şi ţarul rus de la 1812 îmi aminteşte foarte mult de dialogul dintre Hitler şi Stalin. Revenind la tema: nu e nimic rau în a face schimb cu o alta tara – la urma urmei. pregătesc un volum de documente despre răpirea Basarabiei din anul 1812 (mai este puţin şi se împlinesc 200 de ani de atunci. România a facut parte si din CAER. desi Egiptul exporta petrol iar noi aveam nevoie de el (macroeconomic). 1812. de Caulaincourt. Sturdza şi C. Colescu-Vartic „Acte şi documente relative la istoria renascerei României”. presupusi morti. Cartea va fi dedicată academicianului Florin Constantiniu care a încetat din viaţă pe 15 aprilie 2012. si la rusi si la noi (Moldova si Ucraina). coordonatele împărţirii sunt identice. produse finite supraevaluate. Despre miliardul juma lasat cadou Irakului (la sugestia americanilor) se vorbeste tot atât de mult ca si de Fondul Libertatea. Răpirea Basarabiei din 1812 este o afacere mai complicată în cadrul împărţirii Europei între împăraţii vremii. Primul este o notă care rezumă convorbirile dintre ministrul de externe rus contele Rumianţev şi ambasadorul francez la Petersburg.

cele trei puteri vor contribui la o expediţie în Indii. mai puţin părţile pe care Franţa le poate dori pentru a-şi fortifica frontiera sa din Albania. Serbia va fi independentă şi dată unui prinţ din casa de Austria sau unui alt prinţ străin căsătorit cu o mare ducesă a Rusiei. Am făcut câteva schimbări. Croaţia. Smirna. după cum va dori împăratul Napoleon. Valahia. În ideea tratatului de alianţă: Rusia va primi Moldova. Rusia nu pretinde nimic în Indii pentru cooperarea sa. Anexă – Obiecţiunile prezentate de d-l de Caulaincourt şi respinse de contele Rumianţev 1. 4. rezumând dezbaterile lor asupra împărţirii Imperiului Otoman la 9 martie 1808. Moreea şi Candia. Austria. Franţa va primi Albania. Pe legea mea. Macedonia până la mare. chiar dacă nu s-a vorbit despre ea va putea aparţine Franţei sau Austriei. Ciprul.Notă dictată de contele Rumianţev d-lui de Caulaincourt. Va fi trasată o linie de la Scopia până la Orfana prin care frontiera austriacă va ajunge la mare. Petersburg (Pe 12 martie. Moreea. de Caulaincourt către împăratul Napoleon din 12 martie 1808. Rumianţev mi-a citit punctele lui de vedere. Extras din raportul nr. Austria va primi Serbia în stăpânire deplină ca provincie austriacă. O cerere formală în cazul în care împăratul Rusiei nu cooperează la cucerirea Siriei şi Egiptului. Rodosul. Fie că va fi adoptată una sau alta dintre aceste idei. toate în avantajul vostru. într-un mod asemănător cu ce va dori această putere la Salonic. de partea Trebizondei. Albania. în timpul mesei de la curte. Candia. parte din Bosnia. toate insulele arhipelagului. Împăratul: … Să vorbim despre marea înţelegere. 24 al ambasadorului francez la curtea Rusiei. Valahia şi Bulgaria. Croaţia şi o parte din Bosnia. Dacă nu se va putea ajunge la o înţelegere asupra acestor două prime obiecţii să se revină la ideea împăratului Alexandru şi să fie luate în considerare mijloacele de stabilire a unui guvern independent la Constantinopol. Basarabia. frontiera rusă urmând să treacă prin cea a Bulgariei prin cea actuală a Serbiei până la lanţul muntos care trece pe lângă Traianopolis de acolo râul Mariţa urmând să servească drept frontieră a acestei puteri până la mare. Caulaincourt a avut o lungă discuţie cu împăratul Alexandru). 3. primiţi o parte bună şi frumoasă! . Franţa va primi Bosnia. Petersburg. 2 Necesitatea ca Dardanelele să fie date Franţei dacă va consimţi la dorinţa Rusiei de a ocupa Constantinopolul (Austria va putea fi despăgubită în Croaţia sau Bosnia pentru pierderea ce o va avea în Macedonia). ce va oferi? Nota – Dacă Franţa va primi Dardanelele sau dacă se va înfiinţa un guvernământ independent al Constantinopolului cu o porţiune din Europa atunci Rusia va putea fi despăgubită în Asia. Siria şi Egiptul. Posesiunea Constantinopolului de către Rusia. În ideea marii împărţiri: Rusia va primi Moldova. Bulgaria şi o parte din Rumelia. Basarabia.

traversarea va fi mai puţin liberă decât prin strâmtoarea Sund.Ambasadorul: Mai degrabă cea a Majestăţii voastre este frumoasă şi bună. Cu acelea am avea legătură directă cu posesiunile noastră. care să dovedească faptul că sistemul nostru actual este cel mai bun. toate posesiunile voastre. Stăpânirea asupra Varşoviei. are avantajul poziţiei geografice şi al populaţiei. care să inspire încredere. lângă Cattaro. Dacă voi furniza o armată care să meargă în Indii trebuie să rezulte nişte avantaje care să despăgubească Rusia pentru sacrificiile sale. Împăratul: Cum aşa! Sunt imediat lângă Dalmaţia. dacă Majestatea Voastră ar avea posesiunile împăratului Austriei şi ni le-ar da nouă. Aşteptăm de multă vreme un rezultat. (Aceste ultime cuvinte au fost rostite pe un ton plăcut. fapte care să fie demne de un împărat. Nu trebuie să existe nici un fel de îndoieli asupra posesiunii Constantinopolului. Ambasadorul: Cer cu această ocazie Majestăţii Voastre permisiunea de a reveni la primea idee pe care a avut-o. eu mă refer la bunele sfaturi date de împăratul Napoleon. Ambasadorul: Da Sire. vă va spune acelaşi lucru şi Rumianţev. . Împăratul Napoleon va fi avizat de aceasta. ştiţi că este cel mai bogat şi cel mai populat! Smirna. aceea a unui guvern independent al Constantinopolului. Împăratul: Nu vom fi vecini. Ambasadorul: Şi Dardanelele Sire? Dacă Majestatea Voastră le va avea împreună cu Constantinopolul. Vă asigur că sunt moderat în pretenţiile mele. Nu pot să cedez asupra acestui punct. poziţia voastră este superbă şi din toate punctele de vedere sunteţi stăpâni peste tot. care vă asigur că nu va sosi niciodată pentru noi. însă nu vreau să fac nimic care ar putea lăsa vreo îndoială sau incertitudine între noi. Consideraţi ceea ce v-am zis atunci ca fiind ceva nepotrivit. trupele pe care le aveţi acolo au o poziţie ameninţătoare pentru noi într-o bună zi. Împăratul: Trebuie să clădim ceva care să dureze. care părea să insinueze că Napoleon nu se va lipsi de ducatul Varoşoviei). Trebuie să se vadă în sfârşit avantajele pe care ni le-aţi promis tacit. în vreme ce partea Majestăţii Voastre se leagă de posesiunile pe care le are deja. ce bogăţie! În general. Împăratul: Nu i-am dat acestei idei aceeaşi importanţă pe care i-o dă acum împăratul (Napoleon). unde există câte o putere diferită pe fiecare dintre maluri. Dacă veţi fi acolo (la Dardanele) nimeni nu va putea ieşi de la mine şi nici să intre fără permisiunea voastră. Îi voi scrie împăratului o scrisoare pe care o voi da dumneavoastră să fie dusă de Saint-Aignan. fără să mai numărăm Albania şi Moreea! Ambasadorul: Bucăţele mici peste tot şi prea îndepărtate de noi. aproape de Italia. Levantul. puteţi fi sigur. Împăratul: Şi a voastră! Ce posesiuni numeroase. Nu am nici un fel de îndoială asupra intenţiilor împăratului Napoleon. că nu cer decât ceea ce interesul ţării mele mă forţează să cer şi din această cauză nu pot să cedez. Fără ele nu este decât marea între noi şi ele. toate se leagă şi se ţin alături.

Însă nu vreau să vă refuz în această seară toate cererile. Dacă am spus prea mult sau prea puţin în toată această negociere o rog pe Majestatea Voastră să arunce vina asupra mea. însă de cine ţine acest Levant? De Dardanelele din Asia. după cum v-a spus Rumianţev. deoarece Anglia ne forţează să fim prevăzători. deoarece împăratul nu mi-a dat nici o altă instrucţiune în afară de cele care se găsesc în scrisoarea primită de la el de Majestatea Voastră. geografia nu vă poate face să fiţi aliaţi. Sunt gata să pornesc la drum. nu împăratului. Franţa este cea care a făcut acest serviciu Rusiei. eu vă invit. Revin la Turcia Sire. Majestatea Voastră socoteşte ce ne oferă în Asia în schimbul a ceea ce ia în Europa. Însă sper că împăratul va aprecia raţiunile mele. Împăratul: Vă faceţi datoria în încercarea de a obţine o parte cât mai bună posibil. nu pot nici să accept. nu am altă misiune decât aceea de a prezenta mijloacele pentru a se ajunge la o înţelegere şi raţionamentele în acest sens. unde se iau toate în calcul. Majestatea Voastră ne oferă în Asia ceea ce noi nu cerem şi noi contăm pe oferta Majestăţii Voastre.Ambasadorul: Varşovia aparţine regelui Saxoniei Sire. Nu cunosc intenţiile împăratului. este simplu. nu v-am promis decât garanţia mea. nimic mai mult! Până la urmă. acest avantaj nu poate fi lăsat deoparte în politică. Majestatea Voastră vorbeşte de poziţia noastră. Fără Dardanele ce siguranţă există pentru această rută? În plus. Sper generale că veţi lua parte la călătorie şi la întâlnire. Cred că îi va conveni mai mult. însă nu şi în Siria şi Egipt. însă am onoarea să îi atrag atenţia că eu discut despre Asia doar pentru a uşura înţelegerea. Împăratul Napoleon nu va fi un aliat mai puţin fidel decât împăratul Alexandru. Duşmanul Rusiei Sire este Austria. mai puţin ceea ce ţine de Dardanele. am putea fi noi vreodată duşmanul natural al Rusiei? Suntem prea îndepărtaţi de Rusia Sire şi când ne apropiem nu o facem decât pentru a merge alături de ea. Împăratul: Luaţi în Asia toţi ce vreţi. acesta este preţul pentru tot ce ne daţi. Majestatea Voastră nu mai are să se teamă de nimic din partea ei vreme de jumătate de secol. Împăratul: Chiar şi fără Asia partea voastră este cea mai bună din cauza navelor voastre. probabil. Ambasadorul: Majestatea Voastră mă obligă la recunoştinţă. Dacă vor fi acceptate bazele propunerilor mele. . Dacă împărţirea aceasta va avea loc ea va fi pentru totdeauna. Voi fi foarte bucuros să îl văd la Erfurt dacă şi el vrea. nici să refuz. În ceea ce priveşte cooperarea pentru cucerirea Levantului v-am refuzat-o dintotdeauna. Ambasadorul: Majestatea Voastră ne propune o rută militară pentru Levant. vom putea fi singuri şi nu vom fi deranjaţi de curtea de la Weimar. Ambasadorul: Doresc şi eu aceasta Sire şi voi cere împăratului permisiunea de a-mi prezenta omagiile la picioarele sale. Care este ea acum? Atitudinea unor oameni prudenţi. dacă va avea loc această mare împărţire şi eu voi fi prin consecinţă la Dardanele şi Constantinopol voi coopera cu voi la această cucerire. de îndată ce voi şti că bazele de discuţie propuse îi convin împăratului. Însă graţie războaielor noastre cu Austria. în plus aceasta este o ocazie să îmi arate prietenia pe care mi-a promis-o de fiecare dată. Nu vreau decât ceea ce este pe placul împăratului. dincolo de asta ne oferă ajutor pentru a face aceste cuceriri dincolo de expediţia din Indii.

Foarte mare. spun oamenii informaţi ai epocii. ministrul de interne care a distrus mişcarea comunistă. s-ar putea să nu recunoşti asemănarea. în pat sau . transmiteţi-i aceasta împăratului. ministru de finanţe. zi şi noapte. regele Carol al II lea! Dumneata.” Dincolo de glume şi folclorul urban al epocii trebuie să vedem ce ne spun sursele istorice.Împăratul: Îl rog pe împărat să calculeze timpul de care are nevoie curierul său şi cincisprezece zile pentru călătoria mea pentru că nu vreau să mă opresc nicărieri pentru a evita toate plângerile. Pe surse istorice 11 MAI 2011 ~ GEORGE DAMIAN M-am apucat să scriu despre acest subiect după ce am văzut o creştere a căutărilor pe cuvintele cheie „penisul regelui Carol al II lea”. draga mea. prim ministru) spune în memoriile sale că din acest punct de vedere Carol al II lea era „un fenomen al naturii”. ministru de justiţie. dar sunt multe alte doamne pentru care nu ar fi o problemă. Constantin Argetoianu (om serios. senator. Ambasadorul: Îi voi transmite fiecare cuvânt Sire… Penisul regelui Carol al II lea. după cum o atestă scriitoarea britanică Olivia Manning care a trăit la Bucureşti prin 1940: „Întoarse o monedă de un leu pe partea imprimată cu un cocean de porumb şi spuse: – Un portret al Măritei şi Glorioasei sale Majestăţi. Ce dimensiune avea penisul regelui Carol al II lea? Mare. Aşa că am luat hotărârea să satisfac curiozitatea cititorilor care au ajuns pe acest blog cu această căutare şi nu au găsit mare lucru. Dimensiunea lui Carol al II lea a traumatizat-o profund pe soţia sa principesa Elena: „Intimile principesei Elena lăsau să se înţeleagă că motivul principal al fobiei acesteia pentru regalul ei soţ era brutalitatea cu care o supunea. Penisul regelui Carol al II lea a devenit element de folclor urban încă din perioada interbelică.

aventurieri şi oameni de afaceri dubioşi).000 de franci. Nici după ce a ajuns rege Carol al II lea nu a scăpat de supravegherea agenţilor de Siguranţă. Până la urmă trebuiau cunoscute obiceiurile şefului statului. 63). Editura Semne. Carol al II lea şi Camarila regală. agenţii Siguranţei au dovedit şi simţ al umorului: o porecliserăRoaiba pe Elena Lupescu. Tot Constantin Argetoianu nota că Alexandru Davila i-a povestit cum s-a petrecut iniţierea sexuală a lui Carol al II lea. olandezii şi spaniolii se interesau şi ei de obiceiurile viitorului monarh al României.000 de franci după care „s-a retras câteva momente cu d-na Lupescu. p. Elena Lupescu şi intimii lor (în majoritate cartofori. Însă datorită faptului că monarhia şi viaţa politică românească au fost afectate de viaţa privată a acestui rege foarte mulţi contemporani au fost extrem de interesaţi de comportamentul regelui în pat. Nu că restul lumii nu ar fi ştiut ce poamă era Carol al II lea: în perioada exilului său în Franţa a fost urmărit îndeaproape de serviciile secrete britanice. Bucureşti 2010. Constantin Argetoianu. p. mai ales cele care erau în stare să îl facă de râsul lumii. VII. franceze. apoi s-au reîntors foarte obosiţi” (cf.la repezeală pe un colţ de canapea. chiar în automobilul său. Inclusiv serviciile de informaţii. îndatoririlor ei conjugale”. italiene şi sovietice. iar Carol al II lea a câştigat 25. Memorii. Reacţia femeii după noaptea petrecută cu Carol al II lea: „M-a omorât nene Alecule!” (cf. Pe 9 martie 1928 agenţii de Siguranţă trimiteau la Bucureşti un raport în care spuneau că la cazinoul din Cannes Puiu Dumitrescu a pierdut 10. Au fost detaşaţi zeci de agenţi de la Bucureşti care ştiau tot despre Carol. Pe lângă această exprimare camuflată. despre care nu ar trebui să ştim foarte multe lucruri. 234-235) Viaţa sexuală a regelui Carol al II lea La o primă vedere o chestiune intimă. sau Siguranţa. Petre Ţurlea. Iar agenţii de Siguranţă ştiau că „concurenţa” făcuse rost de . Bucureşti. Editura Machiavelli. Regele Carol I l-a rugat pe Alexandru Davila să găsească o damă de consumaţie pentru tânărul prinţ când acesta avea 16 ani. Pentru cei de mâine. Belgienii. 1996. vol. În perioada exilului său în Franţa Carol al II lea şi Elena Lupescu au fost urmăriţi pas cu pas de agenţii Poliţiei de Siguranţă.

Cu timpul. pe cheiul Dâmboviţei şi ia femei de cea mai joasă speţă„. Acestea au aflat şi se adună prin Brezoianu aşteptând”. viitor director al Serviciului Secret de Informaţii în timpul guvernării mareşalului Antonescu) îmi spune că uneori Regele culege femei de pe stradă. 77) De ce ne interesează penisul regelui Carol al II lea? Pentru că întreaga viaţă politică a României între 1930-1940 s-a învârtit în jurul lui. Pentru cei de mîine. Gavrilă organizase şi acest serviciu. Elena Lupescu a fost singura femeie capabilă să îl satisfacă pe Carol al II lea şi s-a folosit de acest atu pentru a-şi elimina adversarii care îi cereau regelui să . Armand Călinescu.000 de lei. paţachina era ridicată de agenţii Poliţiei şi dusă la Gavrilă Marinescu care îi mai da 5000 lei şi o ameninţa cu moartea dacă spune ceva. Informaţiile lui Armand Călinescu sunt confirmate de Constantin Argetoianu (ministeru de Interne între 1931-1932): „Regele aborda câte o prostituată. Prin discreţia şi dibăcia cu care îndeplinea acest serviciu. p. Constantin Argetoianu.informaţii complete cu privire la viaţa intimă a lui Carol al II lea (v. Acelaşi Armand Călinescu nota pe 5 decembrie 1932:„Siguranţa îmi aduce informaţii că Regele iese tot mai frecvent noaptea şi că merge la piaţa Sf. Însemnări politice. când Regele. îi da drumul cu un bilet de 500 sau 1. Editura Humanitas. Petre Ţurlea. înlăturând din drumul regelui libera concurenţă şi presărând străzile din jurul Palatului cu clientele lui. Memorii. Gheorghe. Gavrilă Marinescu şi-a asigurat încrederea Regelui şi permanenţa la Prefectura Poliţiei. Pe 17 decembrie 1932 altă însemnare: „Puiu Iancovescu îmi spune că într-o noapte era pe Sărindar. Bucureşti 1990). ulterior colaborator apropiat al lui Carol al II lea şi prim ministru) nota în jurnalul său la 24 iunie 1932 „Cristescu (directorul Siguranţei. Carol al II lea şi Camarila regală…) Revenind la urmărirea lui Carol al II lea la Bucureşti: Armand Călinescu (pe atunci secretar de stat la Ministerul de Interne. cu toate abuzurile pe care le-a săvârşit”. La ieşirea din Palat. (cf. vol IX. o aducea la Palat şi după o şedinţămai scurtă sau mai lungă. care trecea cu automobilul a oprit pentru a acosta o femeie de stradă” (cf.

a continuat Averescu. În 1934 acelaşi om politic nota „În ziua de 17 ianuarie 1934 (ţin să precizez data din cauza enormităţii confidenţelor) mareşalul Averescu în cursul unei vizite ce-i făceam. Regele era un sclav în faţa ei din cauza dependenţei sexuale – Argetoianu scria că regele „se pierde între cracii damei”. Iar Aristide Blank a falimentat banca Marmorosch-Blank şi a primit ajutor de la guvernul României în urma poruncii lui Carol al II lea. 244) Istoricul Adrian Cioroianu consideră că toate aceste detalii nu au relevanţă dacă e să-l judecăm pe Carol al II lea (am scris aici despre articolul lui Adrian Cioroianu publicat în revista Istorie şi civilizaţie). indecentă. Favorurile regale. Eu cred că de fapt este vorba de o chestiune centrală a domniei lui Carol al II lea. ţine pe rege prin cunoştinţa secretelor lui de anomalie sexuală”. Duduia. mi-a spus că prinţul Carol i- a mărturisit că numai cu Lupeasca mai putea avea erecţiuni. directorul ziarului Curentul din perioada interbelică scria şi el: „Carol nu putea fi acaparat decât de o femeie care aducea o vastă experienţă în legăturile cu bărbaţii. Editura Paideia. p. Bucureşti 1999. Ioan Scurtu. Însă Carol al II lea se sfătuia cu Aristide Blank în legătură cu aceste probleme. stăpânind toate vicleşugurile de alcovşi care în loc de un leşinat sentimentalism. Şi multe alte mistere ale perioadei interbelice pot fi explicate din prisma penisului regelui Carol al II lea. O femeie vulgară. să-i servească o pitorească trivialitate” (cf.renunţe la amantă. Dacă ar fi fost un cetăţean oarecare suferind de disfuncţii sexuale nu ar fi fost nici o problemă. marile contracte cu statul – toate atârnau de bunul plac al Elenei Lupescu.15:46enigme . Istoria românilor în secolul XX. ascensiunea politică. numirea guvernelor. Trimite și altora: Enigmele Romaniei : Secretele Daciei … George GMT19 iulie 2011 . Ziaristul Pamfil Şeicaru. de pe urma cărora a căpătat o mare tehnică.

si inconjoara-l de falsuri si mistificari. Ca tu ai de fapt o intelegere deviant a realitati. teorii invatate in scoala din primii ani. lucruri asupra carora orice indoiala este privita ca un sacrilegiu. anumite lucruri devin stranii si nu se leaga intre ele. abia atunci castelul de carti de joc se distinge si mistificarile. cand incepi sa devii liber.Columna lui Traian din Roma Cateodata. minciunile si lucrurile ascunse incep sa scanteieze.Pentru ca daca vrei sa ascunzi cu adevarat un lucru …pune-l la vedere! Aseaza- l in mijlocul esafodajului. extreme de putine! Imensa lor majoritate sunt la vedere. daca continui sa aprofundezi problema cautandu-ti propria gresala…ei atunci abia incepi sa vezi varful iceberg-ului. la inceput. puse acolo special pentru a deraia o investigatie serioasa. libere. crezi ca problema este la tine. Daca intradevar incepi sa gandesti si cauti o rezolvare a acestor inadvertente. Anumite teorii fundamentale cu caracter “sacru”.sa-si piarda fundamentele. incet . . Pentru ca de fapt foarte putine informatii sunt cu adevarat ascunse. incep incet. adica atunci cand incepi sa pui la indoiala doctrina oficiala. doar ca sunt “pierdute” in enorma masa a informatilor false si derutante. In mod normal.

“nasul in urma straina”. Calculand timpul si cantitatea necesara pentru a se observa respectivele eroziunii. fara legatura cu restul articolului.Motivul?! Se poate vedea ca urmele de eroziune. s-a dovedit o mare problema pentru egiptologii fundamentalisti. . pleiada de oamenii de stiinta oficiali. in spatele unor ziduri groase . daca cineva chiar se apropie. Acum pentru acelasi scop se foloseste falsul. ii sar in cap. Egipt! Considerat a fi construit o data cu Marea Piramida.Epoca cand informatile secrete sau sensibile erau ascunse fizic.In urma verificarilor. sunt provocate de …apa. rezultatul a fost cel scris mai sus. adica acum aproximativ 4500 de ani. a trecut de mult. il ridiculizeaza si ii blocheaza accesul la marea masa a consumatorilor de istorie… Un foarte bun exemplu.acestia au demonstrate ca Sfinxul ERA DEJA CONSTRUIT IN URMA CU 12500 de ani. atunci cand o Draco-steagul dac echipa de geologi americani l-au studiat. este Sfinxul de la Gizeh. de pe Sfinx. tinte false si bineinteles.

Si au mai spus ca acum 12500. pentru a crea reteaua de forturi si drumuri din zona Sarmizegetusei. Cu o metalurgie extreme de sofisticata si o religie peste vremurile respective. nu aveau alfabet(conform cu teoriile oficiale). cuvinte reprezentand activitati de baza ale dacilor sunt atribuite unor popoare care nu practicau respectivele activitati!Adica nu poti imprumuta cuvinte despre apicultura de la popoare nomade si care nu s-au ocupat niciodata cu apicultura. totusi explicatia poate fi alta… . iar din limba latina 596…Va las pe voi sa va ganditi la asta… Restul cuvintelor. toti au fost de accord cu rezultatele. ni se spune totusi ca Dacia s-a latinizat extreme de repede si mare lucru din civilizatia si limba traca nu ar mai fi ramas. O Intreaga zona geografica a fost modificata pentru a crea o arie defensiva. Iar Dacia nu avea o singura zona de asemenea amploare. in cadrul unui congres mondial de geologie din Canada. sunt venite din …spatiu probabil ! Mai mult. dar sunt asa multi tampiti in randurile Academiei si a istoricilor romani?! Probail ca sunt destui. enorma. Si asta este pozitia oficiala a Academiei Romane! Bine.De prisos sa mai spun ca tot Egiptul este plin de astfel de exemple… Dacia si dacii. ci un enorm complex de cetati si forturi. pur si simplu. nu avea cina sa faca Sfinxul…Umitor nu?! Adica o stiinta exacta ca geologia este contrazisa de o stiinta extreme de inexacta ca istoria. In mod oficial din limba traca/daca au mai ramas in actualul lexic roman cam 160 de cuvinte de origine daca. dar nu stiu sa scrie…fascinant. Ce au spus egiptologii?! Au spus ca geologii nu stiu ce vorbesc si nu au experienta in arheologie. un popor care nu au dezvoltat limbajul scris. din actual limba romana. aveau in schimb cel mai evoluat calendar din Europa acelor vremuri. Sarmizegetusa…nu era doar o cetate.In momentul anuntului oficial. conform cu lucrarile lor. bine. este de peste 10 ori mai mare decat intregul complex de la Gizeh.Adica matematica stiau.Volumul de munca si volumul de roca dislocate. asa cum invatam noi la scoala.

de la curtea regelui Teodoric. Nepotul lui Dion Chrysostomos.Din aceasta opera s-a inspirit si enciclopedistul Casiodor(490-575e.Unii vor intreba daca vreau sa sugerez ca ar exista o conspiratie creata pentru a ascunde…ce?! Nu stiu daca exista sau nu. Din ISTORIA lui AmmianusMarcelinus s-a pierdut numai partea referitoare la Traianus. in 24 de carti. a scris si el o GETICA. Statilius Crito. Nu trebuie uitat ca majoritatea dacilor au ramas in afara granitelor controlate de Roma. astazi de asemenea pierduta.). de la straini?! Paradoxal se pare ca tot acest curent de ascundere. Din aceasta lucrare s- au pastrat doar cinci cuvinte. Multe alte fragmente din lucrarile istoricilor antici. pierduta si ea. care a scris o mare istorie a gotilor. Pentru ca imediat dupa pierderea razboiului cu Traian.n. s-au pierdut definitiv.Despre daci. insusi Imparatul Traian a scriso importanta lucrarece se va fi numit DACICA sau probabil DE BELLO DACICO. unul din cei mai important istorici din secolul II. asa ceva. DAR nu ar fi normal ca aceasta negare a identitati nationale sa vina din afara.pierduta in intregime. si chiar la Roma au fost generali si Imparati de origine daca ! Asadar ar fi avut acces la informatii si mijloacele sa o faca… . intr-o lucrare despre gramatica. din Italia. a adevarului despre Dacia. Conspiratie?! Probabil ca da. care a scris ISTORIA ROMEI. privitoareexclusive la geto-daci. astazi pierduta. vine din interior. La razboaiele purtate de Traian in Dacia a participat si medical personal al acestuia T. se remarca o mascare din ce in ce mai agresiva a culturi. Mijloacele ar fi fost la indemana.). El a scris o carte cu titlul GETICA. eu doar prezint probe…asa ca sa mergem mai departe.n. se referea la luptele cu dacii. Iar aceste exemple nu sunt izolate. Deasemenea razboaiele dintre dacii si romanii au fost amplu prezentate de Appianus(100-170e. cu disperare. istoriei si spiritualitati dacice. din care s-au pastrat doar cateva fragmente intr-un lexicon din a doua jumatate a secolului X. Dio Cassius Coceianus. Dion din Prusa a scris o carte intitulata GETICA ori ISTORIA GETILOR. Cartea a XIII-a .

secretele romaniei. dacia mama noastra. adevarul despre daci. dacia. Bookmark. eronata a faptelor… Doar Zalmoxis poate sti! GeorgeGMT adevarata istoria a dacilor. secretele dacilor. de aceasta mistificare este in continuare aparata cu dinti ?! Sau poate totul este doar o intelegere. . din partea mea. daci sau romani?. sau mai clar ce pericol atat de mare a fost atunci si acum.Misterul. sarmizegetusa. enigmele daciei. istoria secreta a daciei. pentru mine este MOTIVUL. gizeh. dacia si romania. De ce ar vrea un popor sa-si ascunda cu atat tenacitate istoria adevarata. dacii.

14:08Aviatie-RoAF 99 de ani…o varsta frumoasa! Nu stiu ce as putea spune sau dori. construit de Aurel Vlaicu . Asa ca urmeaza o scurta istorie a Fortelor Aeriene Romane in imagini… Primul avion romanesc. nu vreau sa fac statistici.20 Iulie… Ziua Aviatiei Romane in imagini… George GMT20 iulie 2011 .

care a decolat numai prin forta mijloacelor de la bord… .Traian Vuia si primul apara. mai greu ca aerul.

avion al Fortelor Aeriene Romane. in patrula… . primul avion cu reactie si un concept cu totul revolutionar de motor… WW1. Avionul cu reactie a lui Henri Coanda.

probabil in anul 1942… IAR 80 Celula de Me 109 in decolare . sub concarde tricolore. Me-109.

MIG 15. primul avion cu reactie al RoAF… .

MIG 21 in RoAF . sau pe aproape. primul supersonic cu concarde tricolore.MIG 19.

MIG 23 H-5 .

IAR 93 Vulturul .

F 16 . MIG 29 …………………….Si acum sa incercam sa intrezarim viitorul RoAF.

mig 19. in conditile stiute! Sa va ajute Dumnezeu ca numarul decolarilor sa fie INTOTDEAUNA egal cu cel al aterizarilor… F 16. Bookmark. MIG 15. Gripen. poze. sau………… ……. sper doar sa se hotareasca odata. probably the worst army in the world Afla cum poti sustine site-ul Romania Military! 7 Comments: 1. Sper din toata inima la avioane noi. . fara insa a avea un favorit. Gripen E/F…?! Sper ca la anul pe vremea aceasta sa ne tot certam pe alegerea facuta de RoAF. Enigmele Romaniei : Secretele Daciei … Ungaria. mig 21. La Multi Ani Fortelor Aeriene Romane!!! La Multi Ani tuturor celor care-si chinuie viata prin bazele aeriene.SAAB. ziua aviatiei.

botul tuguiat si priza de aer pentru motor e dreptunghiulara… deci e un E(mil)… Reply o George GMT 20 iulie 2011 at 18:03 Sarumana boierule. ferestruicile triunghiulare in fata carlingii.Are contrafise la ampenajul orizontal( prezente si la F). sa-mi aduci ami nte sa-ti dau o bere…… Reply 2. e de fapt un E…. imediat sub parbriz. Victor 20 iulie 2011 at 16:42 Aolooo vaide mama lui de Vultur. romania inedit 20 iulie 2011 at 19:26 La multi ani si la multi bani aviatiei romane ! Reply 3. .i-au cazut toti fulgii…la fel si avioanele IL-28.imbecili nu le-au mai mutat in Muzeul Aviatiei. Marius 20 iulie 2011 at 14:57 Bre. Bf109G-ul ala din poza.io le-am vazut in 2003 pe vremea cand muzeul se afla in Otopeni.

drumul si dotarea celor PUTINI si BUNI. pacat ca ZBURATORII nostrii sunt nevoiti sa-si riste viata in avioane imbatranite. Reply 5. Pacat insa ca acestui domeniu de varf nu i se acorda inca atentia si sprijinul necesar. primul român in spațiu . Reply o marius 20 iulie 2011 at 17:08 te-am luat la faza asta! Io le-am vazut in zbor. de la Pamant. in rasse-motte d’ala nesimtit deasupra luncii Dunarii. niko 22 iulie 2011 at 9:04 mi au placut mult pozele cu viitorul…sa speram ca vin…ptr binele viitorilor nostri piloti… si oricare ar fi ales sa fie ales si in beneficiul industriei 35 de ani – Soiuz 40: zborul lui Dumitru Prunariu. AVIATIEI ROMANE. pacat ca niste oameni care n-au nimic dea face cu acest domeniu al ELITELOR sunt cei care hotarasc soarta. WW 22 iulie 2011 at 7:38 LA MULTI ANI. o latura a vietii umane (ZBORUL) in care noi ROMANII suntem pionieri! Desi tarzii. inca de la inceputurile ridicarii omului prin propriile mijloace. la 10-15 metri inaltime…Doamnea ce vuiet…ce vacarm…ce imagine de neuitat!!… Reply 4. o arma cu traditie si vechime. urarile mele sunt din toata inima si sincere! „Acei oameni minunati si masinile lor zburatoare” au existat si exista inca in Romania.

5:42Air Forces. pe data de 15 mai Soiuz 40 (nava spațială 7K-T.Patriotism. scăldată în lumina Soarelui. Romanii. Romania. Forte Aeriene. Aviatie- RoAF. în acest timp echipajul testând și sistemul de orientare al stației orbitale. În timpul următoarelor zile echipajul a efectuat 22 de experimente științifice (Dumitru Prunariu studiind efectele câmpului magnetic al Pământului și al radiațiilor cosmice asupra formelor de viață) împreuna cu al cincilea echipaj rezident al stației. Aniversari. format din Vladimir Vasilievici Kovalionok și Viktor Petrovici Savinîh. Echipajul a fost constituit din cosmonauții Leonid Popov (la al doilea zbor spațial) și Dumitru Prunariu. Politica. Poze deosebite. primul cosmonaut din România. Soiuz 40 – nume de cod „Nipru” – a fost cea de-a noua misiune Interkosmos (statele Tratatului de la Varșovia). Kazahstan. în echipajul de rezervă se aflau Iuri Romanenko și Dumitru Dediu.Razvan Mihaeanu14 mai 2016 . Asia. Inteligenta romanilor. Rachete. Sateliti. ultima din acest program. Observațiile asupra planetei au fost efectuate în ultima zi a misiunii. După un zbor solo timp de o zi. Conștiintă civică. Rusia si prietenii ei. Armata Romana. Istorie. Educatie Militara. . Eroii Romaniei. când Saliut-6 a trecut peste România. Mari Romani. fiind apoi înlocuită cu Soiuz-T) a andocat cu Stația Spațială Saliut-6 (zborul în sine fiind al 16-lea către această stație și ultimul din această primă fază a programului Interkosmos). Geopolitica. Global.Spatiale Lansată pe 14 mai 1981. Rusia.

de Echipajul a aterizat pe 22 mai. la aproximativ 225 km sud-est de orasul Jezkazgan. Romanii de langa Romania. Inteligenta romanilor. Eroii Romaniei.Preluari de la prieteni. Kazahstan. Vecinii Romaniei . regiunea Karaganda.000 de kilometri.260. Patriotism. Rusia. 20 de ore.18:25Conștiintă civică. după o misiune de 7 zile.Sursa fotografii și informații în plus: Spacefacts. 41 de minute și 52 secunde și un parcurs circumterestru de 5. Mari Romani. Cosmodromul Baikonur se află la 400 km sud-vest de oraș și prin traditie fiecare cosmonaut bărbat sau femeie plantează un copac pe Bulevardul Seifullin din localitate pentru a marca reîntoarcerea cu bine din spațiu. Politica. Istorie. Ce scria MIHAI EMINESCU în TIMPUL despre 16 mai 1812 și anexarea Basarabiei Razvan Mihaeanu16 mai 2015 . Romania. Romanii. Republica Moldova.

ci pentru ca să înainteze cu ele. E nobil răsadul din care s-a prăsit acest mic popor românesc. nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare. cele două milioane de români au adunat în curgerea veacurilor mai multe şi mai frumoase comori decât nouăzeci de milioane de ruşi vor putea să adune cândva. Pentru ca să ne ia individualitatea. de bogăţia şi superioritatea individualităţii lor naţionale. vor trebui să simtă superioritatea individualităţii noastre. dar ea nu ne poate nimici. tocmai fiind puşi în contact cu ruşii. Rusia ar trebui să ne dea alta în schimb. Fără îndoială această ură a fost întemeiată pe timpul când între Moldova şi aşa-numita Basarabia comunicaţia era liberă.Fragmente din articolele publicate de poet în ziarul „Timpul”. ci voieşte să-şi ia şi sufletele ce se află pe acest pământ şi să mistuiască o parte din poporul român. să fie supăraţi de acest simţământ şi să ne urască mai mult şi tot mai mult. Tocmai puşi faţă în faţă cu viaţa rusească românii au început a fi cu atât mai vârtos pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii. şi. Nu! Înrâurirea firească a Rusiei ne este stricăcioasă. şi. românii erau mândri de românitatea lor. şi nu voieşte să înainteze decât spre a putea stăpâni mai multe suflete. „… Rusia nu se mulţumeşte de a fi luat o parte mare şi frumoasă din vatra Moldovei. Ruşii s-au încredinţat că această libertate este primejdioasă numai pentru dânşii şi pentru aceasta au închis graniţele ermeticeşte şi au curmat atingerea între românii de peste Prut şi restul poporului român. nu se mulţumeşte de a fi călcat peste graniţa firească a pământului românesc. Rusia nu a luat această parte din Moldova pentru ca să-şi asigure graniţele. în 1878. deşi planta nu e mare. De câte ori ruşii se vor pune în atingere cu noi. cel puţin deocamdată. rodul e frumos şi îmbelşugat. .

Nimic în limba românească nu se poate scrie. care ne prevesteşte un nou şir de lupte. nu poate să treacă graniţa fără de a da loc la presupusuri şi persecuţiuni. Oriunde însă românii au căzut sub stăpânirea directă ori indirectă a slavilor. pentru ca nu cumva o slugă să-i denunţe. Sute de ani. românii au fost cel puţin indirect stăpâniţi de turci: niciodată însă în curgerea veacurilor. o nenorocire.De atunci şi până acum măsurile silnice pentru stârpirea românismului se iau fără de curmare. ba oamenii de condiţie se feresc de a vorbi în casă româneşte. dezvoltarea lor firească s-a curmat prin mijloace silnice. pentru care nu ne mângâie decât conştiinţa trăiniciei poporului român şi nădejdea de izbândă”. (Timpul. iunie 1878) . Un stat român înconjurat de state slave poate să fie pentru vrăjmaşii poporului român o iluziune plăcută. într-un cuvânt. rău privită şi chiar pedepsită. pentru români însă el este o nenorocire. orice manifestaţie de viaţă românească e oprită. Administraţia. biserica şi şcoala sunt cu desăvârşire ruseşti. încât este oprit a cânta în ziua de Paşti „Hristos a înviat” în româneşte. turcii nu au pus în discuţie limba şi naţionalitatea română. nimic ce e scris în limba românească.

„Însuşi numele „Basarabia” ţipă sub condeiele ruseşti. precum Prusia înseamnă ţara ruşilor. adică despotul Dobrogei. nici Basarabia de ruşi. Nici s-a bătut pentru noi. cu faţa curată: să respecte pe deplin convenţia încheiată cu noi. ci fiecare pentru sine şi ale sale. Pentru capătul veacului al patrusprezecelea stăpânirea Valahiei asupra acestor locuri e necontestabilă”. „Cu sabia n-a fost luată însă nici Bucovina de austriaci. ca oricărui om de rând. întinsese marginile domniei sale până la Nistru de-a lungul ţărmului Mării Negre. nici n-am poftit-o să se bată. ea . nici noi pentru dânsa.„Basarabia” este numele medieval al Ţărei Româneşti şi vine de la numele dinastiei Ţărei Româneşti. N-avem nevoie de patronagiul ei special şi nu-i cerem decât ceea ce sântem în drept a-i cere ei. România ţara românilor. Nici ea s-a luptat pentru noi. Domn al Silistrei şi al ţărilor tătăreşti. cucerind aceste locuri de la tătari. a Basarabilor”. ci prin fraudă”. care se intitula Despota Dibridicii. 1 martie 1878) „Cu un cuvânt. (Timpul. de la Rusia nu primim nimic. Căci Basarabia nu însemnează decât ţara Basarabilor. Pe la 1370 Mircea I Basarab. deci nu are dreptul de a trata cu Turcia în numele nostru.

nici puterile europene”. (Timpul. Deci încă o dată: Nu voim s-auzim de nici un aranjament cu Rusia. Prin tratatul de Bucureşti de la 1812 s-a făcut această cesiune. căci Turcia n-avea nevoie de pace. . noi pentru noi. Va să zică onoarea Rusiei cere ca să se ia pe nedrept o bucată din România şi aceeaşi onoare nu cere respectarea convenţiei iscălită ieri. drept din dreptul nostru şi pământ din pământul nostru? Pe cuvântul cum că onoarea Rusiei cere ca să se ia o bucată din România. ci tocmai Rusia. Ciudată onoare într-adevăr! Şi pe ce se întemeiază acest point d’honneur? Fost-au Basarabia cucerită cu sabia? Nu. pe care am căpătat-o înapoi. 28 ianuarie 1878) „Dar cu ce drept pretinde Rusia bucata noastră de Basarabie.pentru a împlini mandatul Europei şi pentru confraţii ei de peste Dunăre. căci n-am însărcinat-o nici noi cu aceasta. nu-i concedem dreptul de a trata în numele nostru. nu ca preţ al păcii.

încrederea în trăinicia poporului român. nici nu e vorba să pierdem ori să păstrăm Basarabia: vorba e cum o vom pierde ori cum o vom păstra. . (Timpul. 25 ianuarie 1878) „Cestiunea retrocedării Basarabiei cu încetul ajunge a fi o cestiune de existenţă pentru poporul român. pentru noi. Înţelegem pe deplin această stăruinţă. orice stat face tot ce-i stă prin putinţă: Rusia este o împărăţie mare şi puternică. putem să pierdem chiar mai mult decât atâta. iară noi sântem o ţară mică şi slabă. pentru interesele sale morale şi materiale. deoarece. Puternicul împărat Alexandru II stăruieşte să câştige cu orice preţ stăpânirea asupra acestei părţi din cea mai preţioasă parte a vetrei noastre strămoşeşti. Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom pierde şi rămăşita unei preţioase provincii pierdute.Napoleon era asupra intrării în Rusia şi trupele ruseşti se întorceau în marş forţat. la urma urmelor. Dar dacă ne dăm bine seama. în ruptul capului. Basarabia e pierdută. luând faşa pământului românesc pe tălpile lor”. dacă dar ţarul Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa.

fie el oricât de întins. Românul care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător”. a fost însă destul ca Mihai Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să se prăbuşească. 10 februarie 1878) . şi noi nu vindem nimic! Guvernul rusesc însuşi a pus cestiunea astfel încât românii sunt datori a rămânea până în sfârşit consecuenţi moţiunilor votate de către Corpurile legiuitoare. Dacă vom câştiga de trei ori atât pământ pe cât avem şi vom pierde aceste temelii. Statul român de astăzi a trecut însă prin mai multe zguduiri şi rămâne statornic. Astăzi e dar timpul ca să întărim. credinţa în trăinicia poporului român. atât în români. Primind un preţ. (Timpul. iar dacă ne vom păstra temeliile de existenţă socială. am vinde. nu dăm nimic şi nu primim nimic.În viaţa sa îndelungată niciodată poporul român nu a fost la înălţimea la care se află astăzi când cinci milioane de români sânt uniţi într-un singur stat. Mihai Viteazul a izbutit să împreune sub stăpânirea sa trei ţări şi să pregătească întemeiarea unui stat român mai puternic. Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ. va deveni o cestiune trecătoare. cât şi în popoarele mari ale Apusului. fiindcă are două temelii: conştiinţa românilor şi încrederea marilor naţiuni europene. Rusia ne poate lua ce-i place şi pierderile ne vor fi trecătoare. statul român.

Basarabia întreagă ni se cuvine. Istoria armelor romanesti. a barierelor ostile de învins şi a victoriilor repurtate la Cahul şi Ismail. Căci. Mari Romani. Rusia nu va putea cuceri Orientul. Istorie. Eroii Romaniei. pentru a ni se vorbi cu umbra de cuvânt de onoarea Rusiei angajata prin tratatul de Paris. Basarabia întreagă a fost a noastră. Istoria Armelor.„Pe câtă vreme Basarabia este în mâinile noastre.21:48Educatie Militara. cam asta este intenţia puternicului nostru vecin”. „Drepturile noastre asupra întregii Basarabii sunt prea vechi şi prea bine întemeiate. după cât dam noi cu socoteala din ciudatele teorii a frontierelor naturale. apărat cu arma a fost de la începutul veacului al patrusprezecelea încă şi până în veacul al nouăsprezecelea”. pe când Rusia nici nu se megieşa cu noi. (Mihai Eminescu – Opere) Misterele spadei lui Ştefan cel Mare George GMT29 martie 2016 .Patriotism Teribila armă mânuită de voievod era confecţionată din oţel special şi a fost furată de turci . căci e pământ drept al nostru şi cucerit cu plugul.

În muzeul Topkapî din Istanbul. dar mai ales prin heraldica mânerului. armă cu două tăişuri folosită de obicei cu ambele mâini. Mai precis. pe discul mânerului apar stema Moldovei. Cum arată spada lui Ştefan cel Mare În primul rând. Povestea este controvesată. se află o spadă moldovenească. un tipar de armă albă identificat de istorici ca individualizându-se în Epoca Medievală. lângă o sabie japoneză. Simplă şi cu lama ”muncită”.ro Unul dintre cele mai importante artefacte din muzeul Topkapî din Turcia este o armă. materialul din care a fost făcută şi mai ales modul în care a ajuns într- un muzeu turcesc. este spada voievodului Ştefan cel Mare. . venerată şi temută de turci. istoricii precizează că este vorba de o spadă. sabia de luptă a voievodului moldovean. construită din oţel special la indiciaţiile personale ale voievodului. Sabia lui Ştefan cel Mare în muzeul Topkapî din Turcia FOTO istorie-pe- scurt. capul de bour şi inscripţia în slavonă ”Io Ştefan Voievod domn al Ţării Moldovei”. atrage atenţie prin dimensiuni. cu un singur tăiş şi utilizată doar cu o singură mână. fostul mare palat al sultanilor otomani. o armă încărcată de legendă. spre deosebire de sabie. Spada lui Ştefan cel Mare era tipic moldovenească. aşa cum au atestat specialiştii în armament. existând mai multe supoziţii cu privire la originea sa. în sala dedicată armelor. Mai precis. utilizarea armei. Este clar.

Neamţ.ro În mod particular. este însoţit de alte două mai scurte. numit de specialişti „de două . 110 -130 cm. precizează. Astfel. la Deleni (jud. în ”Armamentul din dotarea oastei Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare”. pe ambele feţe ale spadei. este atestată prin descoperirile arheologice. utilizată cu două mâini şi pentru care trebuia o forţă fizică extraordinară. prezenţa ei în scenele cu militari de pe frescele bisericilor moldoveneşti ridicate şi pictate în parte în timpul domniei voievodului şi de o serie de izvoare scrise. sabia lui Ştefan cel Mare se încadrează în acest tipar al sabiei specifice moldoveneşti. Spada descrisă are vârf în formă de triunghi. braţe drepte sau uşor curbate spre lamă. cu o lungime de cca. Mânerul armei în formă de fus. cel din mijloc – mai lung. la Cetatea Neamţului. în lungul lamei.”Cu lamă dreaptă şi două tăişuri. sunt făcute câte 3 şenţuleţe. acest tip de armă este confirmat de spadele descoperite la Tg. Iaşi). Carol Konig. specialist în Evul Mediu. Însemnele de pe mânerul spadei FOTO istorie-pe-scurt. de o parte şi de alta. Iată cu este descrisă în mod precis de istoricul doctor Andrei Eşanu. un expert în armament medieval. ”Lama dreaptă cu două tăişuri cu lungimea de 125 cm. sau de cele pictate la biserica din Bălineşti”.

este înfăşurat cu fir argintiu. Ştefan se acoperă de glorie. Papa Sixtus al IV lea i-a conferit titlul de ”athleta christi”. Mânerul cu cap în formă de disc. dar şi două daruri. probabil o fi fost o piatră scumpă sau un blazon. Spada are gardă cu braţe drepte în formă de cruce. pe o faţă:”† I|an´ ŞStefan´ voevoda g”. publicat în revista ”Accente” din Chişinău în 2004.mâini”. terminate cu butoni conici. cea prezentă astăzi la Topkapî din punctul de vedere al unor istorici. Impresionat de faptele de arme ale voievodului. spulberând uriaşa armată otomană care intrase în Moldova. arată acesta în articolul ”Spada lui Ştefan cel Mare”. care avea în mijloc un medalion. iar după alţi istorici – cu fir de aur. un steag de luptă şi o sabie. . Tocmai de aceea i-au fost atribuite şi calităţi magice. fiind binecuvântată personal de Papă şi blagoslovită special la Roma. care a căzut. adică de apucat cu ambele mâini. sabia a fost realizată în atelierele armurierilor italieni. iar pe marginea discului este gravată următoarea inscripţie cu caractere slavone. La comanda Papei. Spada lui Ştefan cel Mare primită cadou de la Papă În lupta de la Vaslui din 1475. pe revers este continuată inscripţia: „ospodar´ zemli Moldavskoü”.

acceptată ca fiind cea mai credibilă. În cele din urmă. un semn al puterii şi că nu a fost făcută de genovezi şi nici primită cadou de la Papă. simbol al puterii moştenit din generaţie în generaţie Pe de altă parte. ”Este interesant că documentul semnalat arată că cel care a primit comanda. Istoricii se bazează pe corespondenţa purtată de voievod cu genovezii. . voievodul a dorit o spadă făcută de cei mai buni armurieri ai Europei şi a dat o comandă specială. cel mai rezistent la aceea vreme în Europa. făurită din oţel special O altă variantă. Papa Sixtus al IV lea Spada lui Ştefan cel Mare. necunoscând acest tip de spadă. este cea a făuririi spadei în atelierele italieneşti. comanda voievodului ar fi fost onorată. cel mai probabil. descoperită de Nicolae Iorga. preciza Carol Konig. un specialist al epocii ştefaniene. Un armurier genovez a fost trimis în consecinţă în Moldova pentru a studia modelul de spadă moldovenească. Mai precis. istoricul spune că sabia ar fi aparţinut lui Dragoş Vodă. genoveze la comanda lui Ştefan cel Mare. istoricul Ştefan Gorovei. tuturor domnitorilor Moldovei. transmisă la încoronare. genovezii predând o armă făcută cu un oţel special. asociatul atelierului care făcea astfel de piese. de Toledo. a răspuns că meşterii armurieri. spune că sabia este. să trimită pe cineva în Moldova pentru a se informa”. Practic. un oarecare Cristofor. ci moştenită din tată-n fiu încă din vremea întemeierii Moldovei. Spada.

În aceste condiţii. . De altfel. arată Ştefan Gorovei în lucrarea sa ”Muşatinii”. numit ”spătar”. sabia nu a fost folosită efectiv în luptă. Maria Sa Stefan cel Mare si Sfant ”S-ar putea ca şi sabia de la Topkapî din Istanbul. Bodea sau Vrânceanu. printre care şi Seacâş. eliminând riscul ca o relicvă importantă a dinastiei şi un simbol regal de a fi deteriorată sau pierdută. din neam de mari boieri. În epoca lui Ştefan cel Mare sunt atestaţi mai mulţi asemenea spătari. pe care după criterii heraldice sigure am atribuit-o lui Dragoş Vodă sau lui Sas Vodă-să fi îndeplinit un asemenea rol”. sabia era ţinută în mod ritualic. adică de la spată-sabie. de un înalt slujbaş.

spada lui Ştefan cel Mare a stat în palatul sultanului. în momentul în care a acceptat să plătească tribut. arma a rămas la Istanbul. Vitejia lui Ştefan cel Mare renumită în secolul XV Voievodul Ştefan cel Mare a fost unul dintre cei mai războinici principi din estul Europei în secolul al XV lea. Deşi au fost deschise tratative cu autorităţile turceşti pentru aducerea spadei în România. să nu îndărăpteneze. Cum a ajuns spada lui Ştefan cel Mare la turci Şi la acest capitol există mai multe supoziţii. De atunci. Chiar şi Bonfinius. De altfel. asta arată şi vechile cronici. ”Era însufleţit pentru lucruri frumoase şi mândre. . Era recunoscută vitejia sa pe câmpul de luptă. fiind atestat faptul că intra în luptă personal alături de garda domnească şi semăna teroare încurajându-şi armata. inclusiv existând varianta unui schimb de artefacte.adevarul. Sursa: m. În primul rând se presupune că Ştefan cel Mare personal şi-a predat sabia turcilor. unde era nevie. pe lângă acestea era activ şi straşnic la război”. În muzeele româneşti există doar copii ale celebrei arme. O altă variantă şi de departe acceptată este jefuirea visteriei domneşti de către turci. însuşi se vâra. Bookmark. şi pentru aceia rar războiu de nu biruia”. La acestea se adaugă şi caracterizările lui Jan Dlugosz sau Wapowski. Acest eveniment s-ar fi întâmplat după 1538. Este puţin probabil însă ca voievodul să fi renunţat la simbolul dinastiei şi al moharhilor Moldovei. preciza. mari voievozi romani. cronicarul ungur al regeleui Matei Corvin. arăta cronicarul. dintre care două sunt cele mai credibile. sabia lui stefan cel mare. preciza Grigore Ureche în ”Letopiseţul Ţării Moldovei”.ro cum a ajuns sabia lui stefan cel mare la turci . ”La lucru de războaie meşter. Domnul adus de turci Ştefan Lăcustă i-a lăsat pe otomani să jefuiască tezaurul. luând cu ei şi spada voievodală. când Petru Rareş a fost alungat de campaniile de represalii ale lui Soliman Magnificul. istoria românilor. 1. ca văzându-l ai săi.

spada care va fi asezata exact in fata intrarii principale ca s-o vaza fiecare musulman care intra acolo si sa se cutremure in umbra crucii! Reply o Xerius 30 martie 2016 at 0:16 Cu mica exceptie ca si rusii au acelasi obicei. nemtii. bine inarmate si conduse de generali de isprava! Mai ca imi vine sa zic ca le facem moscheea dar cu conditia sa primim spada inapoi. Reply . toti au simtit aceasta determinare si nimeni n-a inteles de ce si mici ca numar si rupti in coate romanii au invins armate cu traditie.Maria Sa Stefan ! aducei spada in tara .nu cu disperarea osteanului care se agata de viata ci mai degraba ca si cum deja ar fi morti si de nimic nu le mai pasa. Wandoo 29 martie 2016 at 22:57 Ma cam lua cu fiori dar asta e din cauza nationalismului meu … Mic de stat dar mare de sfat. Romanii sunt temuti in lupta tocmai pentru ca lupta .nu moschea. conducator care insufletea prin puterea exemplului iacata reteta cu care bati armate mari si temute. Reply 2. turcii. Rusii. Si lupta „ca si cum deja ar fi morti”. psycho 29 martie 2016 at 22:09 …eheee .

 Reis 30 martie 2016 at 0:33 Mai usor cu pianu’ pe scari. Reply  Reis . Ia vezi acum cati ruskii au dezertat nevrand sa se lupte cu ucrainenii. poporul roman are caracter bipolar. Reply  Xerius 30 martie 2016 at 0:46 Dar eu nu stiam ca NKVD-ul a fost format pe vremea lui Petru cel Mare. patrioti atunci romanii sunt demni de fapte marete de arme. Cum pestele de la cap se impute asa si in armata. Vezi ww2 armata romana si turtucaia de nici dreacu din capii armatei nu pomenesc. Ai jiste generali facuti la apelul bocancilor sau la intinsul plaselor…si restul e cancan. Nu exista super oameni ci super conducatori. Cand esti manat cu Naganu’ de la spate de nkvd si ti se spune „ni shagu nazad” ca altfel kakaia viata. De aia nu stiu nici aliatii si nici dusmanii cum sa ne mai ia sau sa ne inteleaga. La stalingrad ofiterii stateau la caldurica in spatele frontului si huzureau iar cand au auzit ca vin rusii au incercat sa fuga. te duci inainte ca ai o sansa sa-l omori tu pe inamic dar in spate te asteapta sigur moartea. nea Lascar s-a convertit…s-a intors in Ro in grupul Anei Pauker si a fost omul care printre altele a fondat CSA actualul Steaua Bucuresti. Doar grupul Lascar a rezistat cu demnitate pe pozitii pana au ramas fara munitie. Concluzie: Ai conducatori buni. Deci cum spun si psihiatri. intelepti. Dar poate putini stiu asta…o data ajuns in prizonierat la rusi.

Sugeau inca lapte acrit de la iepele tatarilor si mongolilor.ai inteles bine ideea! Cat despre nea Petruska . Eu nu am vorbit de motivatie.1! Time is up! YOU LOSE. Reply  Xerius 30 martie 2016 at 1:03 Mai. Quiz for ya dear troll: Quickly name a russian feat during timeline of Stefan’s rule of Moldavia…5.3. ma indoiesc c-o faci pe prostu. eu am zis Petru Cel Mare. insa aia tot rusi erau.4. nu Stefan cel Mare. Reply  Wandoo 30 martie 2016 at 1:49 @Xerius vad ca te tii de capu omului . Nu mai devia discutia cand ti-am dat timeline.30 martie 2016 at 0:59 Pe vremea lui Stefan cel Mare nu erau rusi mai trolisor.2. .apai pe vremea lui era mercenaru motivat de prada care motivatie nu prea s-a regasit niciodata in sufletul romanilor! Howgh! Reply  Xerius 30 martie 2016 at 1:53 Aici aveti dreptate.

La romani. sabia lui Ştefan cel Mare se încadrează în acest tipar al sabiei specifice moldoveneşti. Reply 3. RD 30 martie 2016 at 0:13 „În mod particular. motivatia este apararea poporului. motivatia este extinderea imperiului si capturarea a cat mai multe bogatii.. sau spada. Restul comentariilor sunt prostii. este una de cavalerist greu. utilizată cu două mâini şi pentru care trebuia o forţă fizică extraordinară.” – Sabia de doua maini. . Reply  lucian74 30 martie 2016 at 21:23 citeste putin Letopisetul si mai ales faza cu raidul lui Stefan dincolo de Kiev (!) si cand se intoarce cu 100000 de sclavi rusi. Si nu este singura data cand face asta! Aia o sa fie interesant! Reply  balint stefan 30 martie 2016 at 11:08 ii ziceau altfel. La rusi.

nu in Italia. . – Titlul monarhului era cel de „DOMN” nu „domnitor”. restaurind si ctitoriile mai vechi si adaugind pietre tombale pe mormintele inaintasilor sai). foarte interesant. Un macaronar nu stia slavona. italienii spada. care si-a spus „Principe domnitor”. care si-a spus „Principe domnitor”. Primul care a ADAUGAT acest termen la titlul sau a fost Cuza. Acest medalion a fost facut in Moldova. cand sa o micsoreze si nici care sunt literele esentiale din inscriptie. s din termenul Moldavscoi). 1000%. Acesta din urma a procedat la fel si cu alte artefacte din epoca intemeierii. iar comanditarul. Stiu ca sabia cu doua maini e ceva comun in europa. termenul „domnitor” fiind un adjectiv si nu un substantiv precum cel de „Domn”.– Inscriptia de pe maner este urmatoarea: Ioan Stefan voe(vo)d(a) i Gospodara Zemli Molda(vs)coi. in colaborare cu orfevrierul. Sabia. Primul care a ADAUGAT acest termen la titlul sau a fost Cuza. dar care in mod normal trebuiau micsorate ( v si o din termenul voevoda.” Fix asta doream si eu sa adaug :). aveau logica si erau executate de catre mesterul orfevrier la indicatiile precise ale comanditarului. termenul „domnitor” fiind un adjectiv si nu un substantiv precum cel de „Domn”. Lipsurile din inscriptie. nu stia cand sa elimine o litera. Reply o robi 30 martie 2016 at 0:58 „– Titlul monarhului era cel de „DOMN” nu „domnitor”. a devenit ulterior una de parada. nemtii zweihandler dar tot ce stiu eu despre sabii este din manuscrise de lupte precum al lui fiore dei liberi si sigmund ringeck. comune la toate inscriptiile medievale. Inscriptia a fost facuta loco. una „muncita” adica folosita efectiv in lupta de catre primul proprietar (Dragos). spaniolii ii spun montante. Cat despre partea cu sabia nu stiam. fiind tarziu restaurata la comanda lui Stefan cel Mare. a eliminat literele care nu incapeau.

Sabia aceasta era mostenirea lui Stefan cel Mare. sabia a intrat in tezaurul tarii. habar n-am. plus monografiile despre Stefan cel Mare (Boldur. Grigoras. Nu Stefan a ordonat faurirea ei. tinand cont si de greutatea ei (poarta dumneata la sold o tepusa de 2 kg lunga de 1. a avut o incarcatura simbolica extraodinara. doar a restaurat-o. Reply o lucian74 30 martie 2016 at 21:20 . Ca sa fac o paralela. Gorovei). A fost folosita de catre intemeietor: Dragos. la un moment dat devenind sabie de ceremonie. Dupa alungarea lui Dragos. Nu o purta voda la cingatoare. Cand s-a intamplat acest lucru.25 m si spune-mi cat de confortabil te simti). Reply  RD 30 martie 2016 at 1:22 Aceasta sabie. era un soi de obiect de adulatie. Ca lectura…carol Konig. Ii apartinea lui tot atat de mult cat le-a apartinut inaintasilor si urmasilor sai pe tron. apartinand intemeietorului. oarecum fortata. fiind in grija spatarului. Ai idee daca a folosit-o vreodata in lupta ? Din cate stiu eu sabiile de genul asta cu aur si pietre pretioase erau pentru gale si ceremonii nu pentru lupte. Vladescu (Arme in muzeele din Romania). erau un simbol al statului Daca ai putea sa ne spui mai multe despre sabie sau sa ne sugerezi niste surse as fi recunoscator. C. precum coroana maghiara.

nu cred ca stie cineva cu adevarat care este originea spadei. In poza se vede capatul lamei din maner cum iese din pomel asa cum este si normal de fapt. Reply  RD . http://culturadata. de fapt dupa. Cuvantul spatar provinde de la spathium care era termenul bizantin pentru spada.nu prea cred ca era loco pentru ca nu prea putea termina fierarul spada.ro/wp- content/uploads/2014/revista_muzeelor/2004_3/2004_03_08. Oricum. Si este posibil pentru ca elvetienii erau cei mai faimosi mercenari ai vremii si in mod sigur cunosteau arme (stiu si acum…) si zweihander-ul lor este practic copy-paste cu spada lui Stefan cel Mare. Marele Spatar este cel care poarta spada voievodului si este si comandantul oastei mici (boieri si slujitoii lor).pdf Termenul de sabie in limba romana se impune ca termen general pentru arme albe lungi ceva mai tarziu. Ala este pomelul si cu exceptia cazului ca ar fi fost doar o decoratie pusa pe pomelul real nu prea vad cum livra spada fara sa fixeze lama. cuceririi Constantinopolului si Italia era deja plina de artisti bizantini refugiati care de fapt sunt si una din cauzele pornirii Renasterii (atunci a si pornit). o poveste! Spada era spada si sabia era sabie si moldovenii stiau foarte bine diferenta intre ele si chiar faptul ca mentionau clar si struto-camila de sabie ungureasca dovedeste ceea ce vor sa zica. Faza cu sabia specifica moldoveneasca este …. Nu mi-as face griji referitoare la cunostintele italienilor despre arta bizantina pentru simplul motiv ca suntem in preajma. Fulerele multiple de pe lama sunt specifice scolii italiene dar a mai fost cineva care a studiat spada si a zis ca era de origine elvetiana.

Sa repare si sa intretina ceea ce a primit ca mostenire de la stramosi era datoria sa. La fel a procedat si cu alte obiecte de arta bisericeasca. iar mesterul nu hotara de capul sau ce si cum. totusi. 30 martie 2016 at 21:40 E normal ca un comanditar sa primeasca un bun complet terminat. cronicele spun ca si lua efectiv parte la lupta – cum a fost cazul in batalia aia cand i-a fost ucis calul si un oarecare viitor nobil Movila i l-a dat pe al sau. Si nici macar nu vorbim de un caz izolat. Intr-un fel. putin probabil ca Stefan sa o fi folosit in acest mod – nu era cazul sa faca el treaba asta. Stefan a pastrat elemente heraldice specifice Dragosestilor. cu atat mai mult cu cat acolo e vorba de titlul sau. De ce a facut-o? Pentru ca Dragos a fost intemeietorul prin excelenta. saparea ei in metal sau piatra asemenea. . pietre tombale etc. la ordinele lui Stefan. monumente. Numai comanditarul avea dreptul de control. asta era regula pe atunci. adica sabia aia taia si desfacea padurea de sulite inamica (de aia manuitori de spada de doua maini erau platiti dublu – si nu era foarte sigur ca mai apuci sa-ti iei salarul) si sparturile erau exploatate de camarazii care veneau in spate. Ca erau greci. restaurare care presupune cel putin inlocuirea medalionului original cu unul nou. ca nu exista Comisia Monumentelor Istorice in vremea sa. bulgari si sarbi prin Italia cunoscatori de slavoneste. Reply  Nicoara 31 martie 2016 at 15:37 spada aia de doua maini era folosita de cei care erau in stare de asa ceva sa atace formatiunile de sulitasi inamici. Insa intocmirea unei inscriptii presupune niste reguli. Insa eu am vorbit de o restaurare facuta loco. cat se poate de adevarat.

htm frate. n-am fi rezistat fara asa ceva… aveti vreo informatie. era cred o stiinta bine pusa la punct. Garda este cu mult mai mare si nu este cazul aici si nu prea cred ca s-ar fi incarcat cu asa ceva. Tind sa cred si eu ca este o spada de o mana jumate. RD? Reply o Reis . Unul mai pasionat ca si el greu sa gasesc. Reply  lucian74 31 martie 2016 at 19:59 foarte posibil sa ai dreptate.thortrains. O sa intreb un specialist in domeniu :).com/getright/drillmedcav2. Skalagrim Nilsson! Reply 4. nu-i de mirare ca i-a capacit pe toti in ultimu’ hal… sunt foarte curios despre artele martiale romanesti vechi. pai Stefan era razboinic de elita. La Peles este o colectie de armuri si arme si apar si spadele mari de doua maini (spadone si pana si claymore) si arata putin diferit. raster 30 martie 2016 at 0:33 voiam sa intreb cum naiba foloseau sabii pentru doua maini calare? dar m-am lamurit: http://www.

zen-ul sau altele. o dam in razesi inarmati cu sabii . ursul. Reply  robi 30 martie 2016 at 1:11 li se spunea literalemente tranta si erau inspirate din lupte greco-romane doar ca practicarea lor era una complet diferita de ce inteleg azi prin arte martiale. Trebuiau sa fie in stare sa se ia la tranta cu lupul. Vezi intinderea padurilor pe teritoriul Romaniei in vremea lui Stefan si o sa-mi dai dreptate cu vanatoarea si crescutul animalelor si mai putin cultivat grane. Fiind crescatori de animale.csutand chi-ul.deci prin urmare nu prea putem vorbi de arte martiale romanesti in evul mediu. si daca ai sabie si vrei sa o folosesti cu succes iti trebuie o anumita TEHNICA–>arta martiala poftim ca nu cred ca-i alungau pe turci sau pe tatari cu furci samd Reply . sa nu o dam totusi in dacii kong fu Reply  raster 30 martie 2016 at 1:54 artele martiale –> Marte–->RAZBOI –-> SABII deci nu o dam in dacii kong fu. romanii nu aveau timp de fineturi precum vezi in filme. erau stil direct derivat din lupte greco-romane. nu era nimic organizat cu antrenamente si tehnici….30 martie 2016 at 0:39 Da.

fiind supuse unui regim vamal preferential (tricesima). pusti. sabiile se importau masiv si erau ieftine. S-au mai importat…foarte multi mercenari. Reply  robi 30 martie 2016 at 14:04 tocmai asta e problema nu exista o scoala romaneasca de sabie nici in evul mediu nici niciodata. de aia nu poti vorbi de arte martiale romanesti. Nici macar nu sunt mentionati pe vreundeva ca fiind spadasini sau avand vreo tehnica mai speciala…nici nu se pune problema de vreo arta martiala romaneasca. arbalete. halebarde. desigur ca aveau tehnici ce le transmiteau dar nu exista nici macar un manual al vreunui spadasin roman. sulite. RD 30 martie 2016 at 2:10 „ca nu cred ca-i alungau pe turci sau pe tatari cu furci samd” – asa este. ghiulele. S-au mai importat piese de artilerie. baibarace. Local se produceau arcuri. . tunari. infanteristi cu rolul de a acoperi anumite goluri in ceea ce priveste cavaleria grea si artileria. gloante. sageti. pistoale in numar foarte mare. nici macar altii nu au scris vreodata de tehnici romanesti… singurele scoli de sabie europene sunt in vest (italia. In Ardeal era alta treaba. de pilda cavaleri lituanieni. Ma refer strict la Moldova si Muntenia. germania etc) Nu exista nici o sursa romaneasca in hema. armuri.

de pilda Miron Costin. vestiti la vremea lor. dar tineti cont ca pe vremea lui Lapusneanu sunt atestate arhivele Moldovei (Ioan Golae le aminteste). au fost Vlad Tepes. iar Dimitrie Cantemir vorbeste despre „scrinurile tarii”. poate printr-un pod de manastire… Reply  RD 30 martie 2016 at 14:26 „:(( pacat ca s-au pierdut…. capturat parca de poloni si eliberat la insistentele turcilor. Ioan Voda. Ca nu s-au pastrat tratate de specialitate din vremurile alea e una. ai nostri boieri au beneficiat de scolarizare si antrenament In Polonia si Ardeal. dimpotriva. Constantin Cantemir. Ai nostri nu erau chiar de lepadat. poate printr-un pod de manastire…” . Mari osteni. Pe de alta parte. Eustratie Dabija. Vorbesc strict de pregatirea lor personala in manuirea armelor.Reply  RD 30 martie 2016 at 14:17 Miron Costin sau Ioan neculce vorbesc de un vestit spadasin moldovean din familia Habasescu. Nu stim ce hartii se gaseau in acele arhive. Reply  raster 30 martie 2016 at 14:19 :(( pacat ca s-au pierdut…. Radu de la Afumati.

Furtul major de documente din sec. XX. tot in sec. ai nostri boieri au beneficiat de scolarizare si antrenament In Polonia si Ardeal. furtul major de hartii l-au facut rusii. in 1940 si 1945. „Pe de alta parte. XIX. O sa caut despre el. De asemenea. Reply  dany 30 martie 2016 at 14:43 Pai ciolovecii au vrut sa completeze ce lipsea din Tezaur … au zis ca se pastreaza mai bine la ei… Culmea ironiei este ca se tot fura de vreo 2000 de ani si tot mai este de furat… Pai daca noi eram saraci fara economie. de unde draqu’ aveam noi atitea? Ca nu imi aduc aminte sa ne fi prins unii cu mana in buzunaru’ lor… Reply  robi 30 martie 2016 at 21:10 „Miron Costin sau Ioan neculce vorbesc de un vestit spadasin moldovean din familia Habasescu” Nu stiam. inclusiv hartii. austriecii si ungurii au furat la greu documente din Ardeal si Bucovina.” . S-a furat foarte mult de aici. In sec. ca vai de mama noastra cum zic unii pe aici. Vrabia malai viseaza si istoricii arhive. XIX l-au facut calugarii greci in timpul lui Cuza. Daca e sa le cautam…pe afara doar putem avea speranta sa le gasim. de pilda Miron Costin.

Nu exista scoala romaneasca de sabie. si tot gasesti elemente comune … Toate armatele aveau exercitii si aplicatii… Ghici ce faceau astia de la pifanteria antica cu sabia sau cu lancea… Aceleasi elemente comune le regasesti pe toate meridianele la tir cu arcul… Cel mai bun in lupta de cele mai multe ori isi impunea stilul… Daca se transmitea oral… aia este… normal ca tatal sa-si invete copii… copii aia mai invatau si ei ceva pe oaste si uite asa se adauga… tu vrei pdf-uri… Reply  robi 30 martie 2016 at 21:05 . cat se chinuie chinezii . Reply  dany 30 martie 2016 at 14:37 Bre @robi Le dadeau alora pe cocoasa acum 2000-2500 de ani sau nu? Io* zic ca da…. Si ca sa le dea alora pe cocoasa automat trebuia sa existe un stil de lupta pe undeva… Ca a fost pierdut… ca nu a fost sistematizat… aia este… da’ asta nu inseamna ca nu a existat un stil de lupta diferentiat fata de altii… In toate artele martiene existente pe diverse meridiane gasesti elemente comune. japonezii si alte natii sa prezinte stilurile lor pe post de unicat. Antrenamentele si tehnicile erau copiate de la altii nu erau dezvolate de romani. Exact asta zic eu.

Reply  lucian74 30 martie 2016 at 21:31 existau scolile domnesti unde erau pregatiti sa devina dregatori. „Daca se transmitea oral… aia este… normal ca tatal sa-si invete copii… copii aia mai invatau si ei ceva pe oaste si uite asa se adauga… tu vrei pdf-uri…” Nu vreau pdf-uri vreau dovezi ale existentei lui. „Si ca sa le dea alora pe cocoasa automat trebuia sa existe un stil de lupta pe undeva… Ca a fost pierdut… ca nu a fost sistematizat… aia este… ” au existat am si zis unu lupte greco romane. Bine acum Serbia era putin mai diferita si culmea era si mai occidentalizata decat principatele romane si avea inclusiv scoala de spada. Cu 50 de ani inainte de Stefan cel Mare existau turniruri cavaleresti in despotatul Serbiei (tot Stefan il chema si pe ala) si sunt mentionati inclusiv cavaleri valahi. problema e ca nu era romanesc ci grec… n-a zis nimeni ca romanii nu faceau nimic si altii da ci doar ca n-au inventat niciodata si n-au avut niciodata ceva specific lor. Reply . N-are nici macar nume ? Nici macar mentionat vreundeva vreodata ? nu exista nici o arta martiala romaneasca.

nici macar pe vremea fanariotilor. le-au dat-o n freza constant ungurilor. apropae de fiecare data cand acestia au incercat sa-si bage nasul prea tare in Moldova. in schimb polonezii ne-au aranjat ca lumea in timpul lui Petru Rares. Reply  Călin 31 martie 2016 at 22:15 Tot Iorga găsise ceva scrisori de-a lui Gustav Carol. care cerea generalilor săi în timpul războiului de 30 de ani să ia călăreți . fie moldoveni. regele Suediei. Asta pana la Mihai Viteazul. Daca genovezii cautau valahi si un pe altii insemna ca aveau un motiv intemeiat. cam toti calatorii straini amintesc de faptul ca romanii. Cert este ca niciodata nu au avut drept de a-si construi moschei in Tarile Romane. Nicoara 31 martie 2016 at 15:45 Iorga aminteste un document genovez prin care acestia cautau sa angajeze arcasi „valahi” pe vremea cand inca aveau teritorii la Marea Neagra. erau razboinici si participau la tot felul de razboaie. fie valahi. Cu turcii povestea e complicata. luandu-si revansa pentru Codrii Cosminului de pe vremea lui Stefan. Daca ne uitam la moldoveni. cu unele zvacniri dupa aia. Cat despre calitatile de luptatori.

moldoveni. instructori si tot tacamul – era obligatoriu ca si romanii sa aiba instructori. nu in saloanele gratioase si aurite ale Messalinei! Pentru ca sabierii romani sa-i bata mar pe ieniceri – care erau soldati de elita. „martial”. Deci prin urmare chiar putem vorbi de arta razboiului la romanii medievali (azi nu prea stiu cum stam. Un amator era hacuit in doi timpi si trei miscari de un ienicer. cu cazarmi. de la Marte. loialitate și minunații cai moldovenești. dar ne mai informeaza George pe-aici! ) Reply  raster 30 martie 2016 at 14:06 pacat ca nu exista si la noi : https://www. Carevasazica artele martiale europene antice – recte pancratiul si luptele cu arme albe – erau menite luptei in teren / paduri/etc.com/watch?v=ln94E9AGYTc .youtube. Pancrationul (pancratiul) era sport olimpic. si sa nu-mi spuneti ca ciobanii daci / traci nu se luptau cu ursul! Pana la urma care-i scopul unei arte martiale? Scopul e in nume. zeul razboiului. Reply  gabi 30 martie 2016 at 12:57 Pe vremea dacilor era la mare voga pancrationul grecesc. o combinatie de lovituri de pumn si picior cu tranta. renumiți pentru vitejie.

dar daca privim sabiile din videoclipuri care sunt pentru 2 maini. sunt aprox in ac. si https://www. ” si sa nu-mi spuneti ca ciobanii daci / traci nu se luptau cu ursul!” .com/watch?v=mjT4JepA-Vc baietii aia ( si altii) s-au apucat sa analizeze vechi manuale din sec 13-14… tehnicile respective par ( pentru mine ca si necunoscator) cel putin la fel de complexe ca si tehnicile de lupta cu sabia ale samurailor Reply  raster 30 martie 2016 at 14:11 nu vreau sa fiu incapatzanat aiurea. ca sa avem idee despre proportii. mie sabia lui Stefan tot pentru 1 1/2 imi pare a fi… ca alea pt doo maini aveau nevoie de un maner mai lung pentru schimbarea ( incrucid\sarea mainilor) dupa cum se vede pe filmuletz… si sa privim si armura de samurai de langa.youtube. „Deci prin urmare chiar putem vorbi de arta razboiului la romanii medievali ” Nu putem ca nu avem nici o sursa ci doar speculatii si opinii. Daca si cu parca nu sunt argumente istorice. plan Reply  robi 30 martie 2016 at 14:11 foarte rar i-au batut romanii pe turci intr-o lupta pe un camp deschis.

asta inseamna in lupta directa.:)))))))) m-ai facut sa rad cu asta. chiar crezi asa ceva ? ai vazut vreodata un urs pe viu ? uite aici un clip cu un urs mic si unu care face judo si nici macar nu il clinteste pe urs https://www. tacticile de guerilla aplicate cu succes nu fac parte si ele din arta razboiului? cu atat mai mult ! Reply  robi 30 martie 2016 at 18:37 tu ai zis ca i-au batut pe turci ca erau spadasini mai buni.youtube. ceea ce e fals romanii i-au batut pe turci cu tactici nu cu „arte martiale romanesti cu care se luptau cu ursii” Reply  dany .com/watch?v=LoPPGrXJhPg Reply  raster 30 martie 2016 at 14:18 „foarte rar i-au batut romanii pe turci intr-o lupta pe un camp deschis.” asa si.

ai nevoie de forta. viteza si antrenament… Forta si viteza o castigau astia la muncile campului carand sacii cu grau. Uneori a fost mai bine alteori mai rau.da-o dracu de treaba Reply  dany 30 martie 2016 at 19:21 Bre @robi Bag seama ca matale nu intelegi multe lucruri pe lumea asta… Ca sa dai cu pumnu’ si sa pui bou’ pe ganduri nu ai nevoie neaparat de cine stie ce filozofie asiatica . la .30 martie 2016 at 14:45 Bah @robi… tu sigur esti acelasi @robi pe care il stim noi???? Sau esti vreo clona? S-au ti-au gaurit astia windowsu’ si scriu de pe calculatoru’ tau??? Reply  robi 30 martie 2016 at 18:50 de ce pentru ca nu sustin ca romanii se bateau cu ursii folosind arte martiele de care n-a auzit nimeni si a caror existenta nu este dovedita cu nici macar o dovada? unii au niste idei foarte gresite despre istorie ca si cum ar fi ceva mitic si senzational. in paduri la taiat de lemne carand bustenii. Dar de aici pana la lupte cu ursii…. Adevarul e ca n-am fost cei mai cei mai dar ne-am descurcat cum am putut.

asta nu se numea tot antrenament? Unde mai pui ca aveau la indemana si sabii. intarirea disciplinei. Si fii sigur oamenii astia se mai si bateau intre ei pentru fete. si este chestiune de antrenament… Ce zici daca un grup se batea in fiecare seara pentru o cireada de fete.spart de piatra in cariere cand construiau cetati… Si cand se bateau intre ei… Si asta tot o forma de antrenament este…. Nu poti trece la exercitii tactice fara prima faza… Ca nu semana prea mult modul de manuire al sabiei cu ala din Japonia este cu totul altceva. obiectivele erau in schimb aceleasi : distrugerea / neutralizarea inamicului… Pana la urma indiferent de lupta conteaza mai putin cum faci chestia respectiva: important este ca sa-ti distrugi / neutralizezi inamicul… Nevoia te invata sa utilizezi armele mai ales cand iti arde buza… Reply  robi 30 martie 2016 at 20:08 . cunoasterea regulilor si regulamentelor…. Baza oricarei armate indiferent de secol este instructia soldatului… indiferent de meridian… Nu poti trece la exercitii tactice pana soldatul respectiv nu stie sa manuiasca arma …Instructia soldatului inseamna primele notiuni de utilizare a armamentului din dotare. si arcuri si topoare si tot ce vrei tu in epoca respectiva…. pentru averi si cate si mai cate… Este imposibil sa nu fi fost macar unul care-i punea pe toti la respect sa nu-i invete pe ceilalti… Imitatia este a doua natura a omului… prima este pofta de putere si marire… De la a imita pana a modifica diverse tehnici este totusi o cale lunga… si nu toata lumea poate iesi din tipare….

Oricine imi spune ca sapa iti face muschi imi arata doar ca n-a dat cu sapa in viata lui. eu n-am zis ca nu se antrenau…n-am zis ca erau slabi… am zis doar ca nu exista arte martiale romanesti. gen unguri. in paduri la taiat de lemne carand bustenii. Tot ce faci e sa te ramolesti si sa te damblagesti. turci care aveau un nucleu profesionist. tatari. polonezi.„Forta si viteza o castigau astia la muncile campului carand sacii cu grau. Durerile de spate nu sunt muschi. Romanii nu erau izolati de lume aveau tehnici de lupta doar ca nu erau inventate de ei. Reply  raster 30 martie 2016 at 20:15 @robi si cum iti inchipui ca armate de tarani au batut armate cu pedigree. . ele nefiind romanesti. la spart de piatra in cariere cand construiau cetati” Eu am muncit campul si nu am facut nici o forta. care alta nu faceau decat sa se lupte?  robi 30 martie 2016 at 20:30 citeste comentariile de pe aici raspunsul e o combinatie intre antrenament si tactici.

eventual ai facut si bataturi ca ai strans prea tara coada in maini. in ploaie. . Obisnuiti sa manance prost ca e saracie. Ca ai fost tu doua duminici. Eu n-am zis ca nu faceau nimic nici macar o clipa dar vad ca toata lumea asta intelege. namol. Tot ce faci e sa te ramolesti si sa te damblagesti.” Inseamna ca ai muncit in doua duminici si nu stii sa dai cu sapa.. cu hrana proasta. e adevarat. dupa ploaie. Bunica-mea la 60 de ani.ca nu au masa musculara (daca asa masori tu forta). ca nu se indoapa cu proteine. Iti arat si niste femei la 50 de ani care te-ar face de ras la cazma in vie pe huma. bataia soarelui. sase mese pe zi si somn obligatoriu. Aaa. Tot timpul cei mai buni soldati romani au fost din randul oamenilor de la tara. nu echivaleaza cu anii petrecuti de aia pe camp din copilarie. Iti arat eu la oameni de la tara rezistenta la efort in bataia soarelui si rabdat sete. obisnuiti sa stea in aer liber. Am zis doar ca nu exista arte martiale romanesti !  Adrian 30 martie 2016 at 20:40 „Eu am muncit campul si nu am facut nici o forta. Sunt numai tendoane. Nu inteleg cu poti sa sustii asa ceva. obisnuiti cu efortul in conditii grele.60 si 50 kg de tendoane. ridica un „feu” (asta pe vremea comunistilor era o ladita de fructe) de 50 kg in cap (folosind o „glamnica”…oltenii stiu ce aia) si avea 1.

asa cum si judoka ala al tau n-a clintit ursul) mai bine un ciomag sanatos altoit pe spinarea vrajmasului si scapi de necaz. afla ca decat o arta martiala care da un foarte mare chix pe teren (cunosc karateka care au incasat-o rau noaptea prin Ferentari. Zau asa. de parca s-ar fi nascut toti cu katana la brau! Haida-de! Vorbim sa ne aflam in treaba ori punem punctul pe „i”? Reply  Adrian 30 martie 2016 at 15:42 @robi „foarte rar i-au batut romanii pe turci intr-o lupta pe un camp deschis. nu mai ai loc pe lumea asta de fitze de Hollywood. .” As zice ca raspunsul lui @raster mai jos e incomplet: „tacticile de guerilla aplicate cu succes nu fac parte si ele din arta razboiului”. n-am fost 2 duminici  gabi 31 martie 2016 at 12:13 @robi – robi draga.  robi 30 martie 2016 at 20:44 eu locuiesc in judetul giurgiu.

dar macar niste bisericute am facut si noi.” Bre. sursele nu tin loc de gandire proprie. Si atunci te bati intr-o vale. . Sa ai in vedere ca 13k din armata profesionista (cavaleria usoara) a trecut de partea turcilor si. nu? E o deductie la varful nasului. inseamna ca stiam sa le facem. „Nu putem ca nu avem nici o sursa ci doar speculatii si opinii. dar daca le-am facut. pe un pod. si desi i-ai anulat adversarului posibilitatea flancarii. Si daca tu vrei sa-i sustii ca iei taranii de la sapa si-i pui fata in fata cu soldatii turci si-i bati fara pegatire anterioara. Studiaza fazele ei si spune-mi si mie cum ai putea sa faci toate manevrele alea cu o masa de tarani neinstruiti in prealabil. proprii tai oameni trebuie sa fie pregatiti sa le faca alora fata. Nici mari tratate de arhitectura nu avem. Nu s-au pastrat consemnari despre multe pe care le-am facut. Dar dincolo de asta cele doua linii ajung fata in fata.Guerilla si ambuscadele sunt folosite pentru a compensa inferioritatea numerica. chiar daca a fost o infrangere. adica sa nu-i permiti adversarului sa aiba o linie a frontului mai lunga decat a ta. instruire care merge dincolo de pregatirea individuala de lupta. trebuie minte sa le mai si rumege. Crezi ca poti sa ajungi arcas calare fara pregatire? Si arcasul pedestru necesita ani de antrenament. intr-un gang la metrou. Sunt destule surse indirecte. in orice loc care da posibilitatea astea. adica sa-i omoare obligatoriu intr-un numar mai mare. Sau vrei sa-i spui ca-i omorau pe toti cu bolovani aruncati de la distanta? Mai mult decat uite batalia de la Cahul 10 iunie 1574 (ca de Vaslui si Calugareni vorbeste toata lumea). inseamna ca ne pierdem vremea. din ce a ramas. majoritatea erau tarani.

E posibil un accident izolat. inclusiv prin insasi denumirea lor.” . din ce a ramas. dar sa spui ca nu au existat arte martiale romanesti e deja prea mult. dar atat.. Tratat de scrima medievala poloneza exista? Dar au avut o super cavalerie in tot evul mediu. Dar sa insinuezi macar ca astia nu stapaneau tehnici de lupta. majoritatea erau tarani. echivaleaza cu faptul ca acel ceva nu a existat? „sa nu o dam totusi in dacii kong fu. Chiar si in cazul infrangerilor. Artele martiale nu sunt limitate la Asia. Ca o concluzie de incheiere. Toate tarile din Europa au avut o forma de arte martiale. ci aleg lupta fara arme) e una. 2. nu poti sa iei o turma nepegratita. Decand fapt ca nu exista un inscris despre ceva. PS. in ciuda tuturor faptelor de arme savarsite si consemnate si a relatarilor facute de altii despre ei. Reply  RD 30 martie 2016 at 15:59 ” Sa ai in vedere ca 13k din armata profesionista (cavaleria usoara) a trecut de partea turcilor si. sa o pui in fata unor profesionisti si sa obtii rezultate in mod repetat.Ca nu exista tratat de scrima romaneasca sau de „tranta dreapta” (ca pana si in basmele populare in final aia nu se taie in sabii. mi se pare o mistocareala ieftina. Nu stiu ce ai vrut sa demonstrezi ca afirmatia asta si din politete ca nu am mai postat de mult timp (desi citesc blogul) ma abtin de la o ironie.” 1. modul in care au fost purtate luptale dovedesc pregatire pealabila.

De acord.Tarani? Gresiti. Aceia erau oameni din alt aluat. Aia nu erau boieri/razesi sau cum vreti sa le ziceti. am folosit generic termenul de tarani pentru tot ce nu era nobilime mare si cetele alea boieresti. Au participat si vecini la lupta aia? Se stie ca da. Exista un atlas de hidronimie publicat in urma cu aprox. Absolut toti aveau obligatii militare fata de domn. Inca un lucru: cand Stefanita i-a luat gatul lui Luca Arbure si s-a rasculat marea boierime. 2. 40 de ani. E surprinzator sa vezi o multime de topice din asa-zisa Bucovina. care maramureseni au primit mosii spre stapanire pana in sud si ale caror urme le gasim si astazi in toponimia din toata Moldova. Acestea sunt ramasitele intemeierii. atlas care a avut multa vreme un statut special (studierea sa se facea numai cu aprobare). taranul care are astazi ceva avere in satul sau. Reply  Adrian 30 martie 2016 at 16:58 @RD 1. Noi suntem doar epigoni. Ei erau urmasii cavalerilor lui Bogdan. fortind un pic termenul. Toti proprietarii de pamant erau considerati BOIERI. . Boierul mic era. De aceea avem in documente expresia boieri mari si mici. aia care au facut TARA. Nu va imaginati ca era vorba de oameni care se ocupau cu manuitul sapei. Erau urmasii maramuresenilor care l-au insotit pe Bogdan si ai urmasilor sai care au impins hotarele Moldovei pana la Mare. Aia legata de pregatire. dar ideea de baza se mentine. indiferent ca aveau sapte mosii sau teren cat sa isi hraneasca numai o vaca. lui Stefanita „i-au venit tara in ajutor”. topice cu rezonanta ardeleneasca clara si pe care le gasim raspandite peste tot in Moldova.

. erau destui cazaci de origine moldoveneasca. De raul lor tircii. Plata pentru libertate era ca sa aibe arme. Cum zic MARFA DRACULUI! . steaguri de cazacfi mildoveni unii ajungand hatmani. dar nu degeaba. sa aibe grija de ele. RD nu ti-a explicat dar razesii si orheienii erau ei tarani liberi si renumiti in lupta. sa aiba cine tinwe „ocupati” pe orhenei. Despre care Cantemir scria ca daca au cal bun si arme frumoase se iau la harta si cu Dumnezeu!!! Ar mai fi de audaugat ca la inceputuruile cazacimii din Ucraina . sa se pregateasca de lupta si cand ii chema voda sa se duca fara prea multe intrebari.. tigheceni si aia din Soroca . duopa ce aui cucerit Chiolia Veche si Cetatea ALba au colonizat in ozna tatatri .Reply  lucian74 30 martie 2016 at 21:37 Bine. Reply  Ghita Bizonu' 30 martie 2016 at 22:42 oReheieinii? Ei si tighecenii erau MARFA DRACULUI! „Educati” la aspra „scoala” tatara au devenit niste calareti de stepa FORMIDABILI la echivalenta cu tatarii (sau nitel peste!) .

in timpul conlflictuilui din Transnistria tighecenii au cam dat „dureri de cap” muscalilor … Da o adaugire… una bucat a de italian. Nu sufar termenul de razes si nici pe cel de obste. . fiecare cu ideile sale. Eu subliniam pregatirea generala a romanilor de atunci pentru pentru lupta. altii au stol (H. Ceva ceva a rams si azi . si ar castiga tioate razboiaele!”  Adrian 30 martie 2016 at 23:57 @lucian 74 Da domnule stiu.. Si pe langa obligatiile militare obisnuite.  RD 31 martie 2016 at 0:07 @Adrian: Sunteti prea apropiat de scoala infiintata de catre Henry Stahl.. erau responsabili si de paza hotarului. parca Bomfino scria despre Rosii si Berzii de Tara (cavalerie usoara munteneasca a lui Mihai Brabul) cam ce scria Amnianus depre huni. dar nu am vrut sa intru in detaliile astea privitor la starile sociale. Orheienii erau razesi. si punea concluzia :orice print i-ar dotri in armatta sa . Unii au pasarele. Cam multe prapastii a mai scris omul acesta.. O corectie totusi. Razesii si orheienii nu erau doua categorii diferite. care nu-i pe gustul meu. Stahl). Ma rog.

atestati documentar. Ma doare in cot de ceea ce spune dex-ul. Termenii corecti. Restul e cancan. care e necazul? Sau este din cauza decaderii suferite de termen (odata cu decaderea starii sociale) culminand cu secolul 18?  RD 31 martie 2016 at 21:24 Adrain Termenul razes este o inventie livresca. asta ca sa nu mai vorbesc de porcaria aia de inventie numita obste sateasca. de ce? Daca mosnean este arhaic dinaintea cuceririi romane. Si daca sunt atat de vechi.  . cu atata traditie si continuitate.Reply  Adrian 31 martie 2016 at 15:10 @RD „Nu sufar termenul de razes…” Din curiozitate intreb. bine implementata la noi de persoane de genul Stahl sau Sadoveanu. de ce n-ar fi si razes la fel de vechi? Ca spune dex-ul ca e unguresc? Unii lingvistii n-ar prea fi de acord. au fost boieri mari si mici. ulterior mazili si neamuri.

poporanisti si sociologii din scoala lui Gusti.” „…porcaria aia de inventie numita obste sateasca. daca tin eu bine minte. urmat de samanatoristi.  RD 31 martie 2016 at 21:59 Calin Obstea e o inventie a lui Radu Rosetti.P. Ar trebui să lămuriți. dupa iesirea din puscarie s-a reciclat si a scos o caramida in 2 sau 3 volume. Dupa el s-a dus naibii totul. o scornire fara nici un fel de acoperire documentara. nu-ti bate capul cu ea. daca tin eu bine minte (curat mestesug se tampire).Panaitescu la randul sau.  dany 31 martie 2016 at 22:16 O intrebare pentru @RD (sper sa nu fie inteleasa gresit) Exista pe undeva referiri la comert intre statele romanesti (sau formele statale existente la acea vreme) si Bizant inainte de 1300? Referiri pe teme de comert cu alte capitale europene ale vremii? Prezente romanesti in capitale straine inainte de . Da-o dracului. Gonta a mai scos o caramida care atinge subiectul si toata lumea ii ia la suturi.” Aud pentru prima oară că n-a fost obște sătească. P. O inventie livresca. Călin 31 martie 2016 at 21:48 „Nu sufar termenul…si nici pe cel de obste.

pădurea comunală. Mărturie mai stau păsunea comunală. Getii aspri au traiul bun: Roata dand belsug glia cea far’ de hat Strang recolte obstesti cu sarg. Iar pe ogor nu-i mai prinzi anul de cum s-a dus. 1200? Va multumesc!  Călin 31 martie 2016 at 22:38 @ RD Totuși Horațiu. (a se observa și la Ovidiu sciți=geți)  RD 31 martie 2016 at 23:00 Dany: Daca va referiti la Moldova si Muntenia. sau poate vorbim de înțelesuri diferite. iazurile. în Oda a III-a vorbește de obște. Prin obște înțeleg moșia satului lucrată-n devălmășie. 65 ÎC – 8 ÎC. „Bine-i scitilor cei din camp Care au din stramosi carele drept salas. Calin: Nu amestecati epocile. formele de proprietate si exploatare a . nu avem nici un fel de marturii scrise. Marturii arheologice sunt insa. Sortu-i face egali in drept: Treaba ti-ai ispravit? Altul sa vina-n loc”.

Nici macar in zona actualului judet Vrancea nu putem vorbi de asa ceva.  RD 31 martie 2016 at 23:26 Dany: Inca una: In Gesta Hungarorum sunt relatate legaturile voievozilor romani din Ardeal cu ducele Salanus. parca. Luati si cititi Voievodatul Transilvaniei editat de St.  dany 1 aprilie 2016 at 9:15 Multumesc @RD pentru raspuns. pamantului cu formele de organizare in cadrul comunitatilor locale. sunt 8 volume. Acesta era in legaturi cu bulgarii si Bizantul. Pascu. Proprietatea in devalmasie nu are legatura cu ideea de obste. Nu sunt insa specialist in istoria Ardealului. si sper sa nu parasiti acest forum cu un gust amar… Chiar avem nevoie aici de un specialist in istorie! .  RD 31 martie 2016 at 23:05 Dany: Exista legaturi insa intre cnezii romani din Ardeal si Bizant pe linie religioasa.

. ci aleg lupta fara arme) e una.  utzu 30 martie 2016 at 16:14 Bogdaproste pentru comentariu Reply  robi 30 martie 2016 at 18:42 „Ca nu exista tratat de scrima romaneasca sau de „tranta dreapta” (ca pana si in basmele populare in final aia nu se taie in sabii. Eu nu am sustinut ca romanii nu i-au batut pe turci sau ca erau prostii satului. Grecii le-au inventat nu noi. ” Sa folosesti o forma de lupte greco romane nu inseamna tehnici romanesti ci greco-romane. dar sa spui ca nu au existat arte martiale romanesti e deja prea mult. doar ca le practicau cativa nu inseamna ca erau romanesti.  dany 1 aprilie 2016 at 9:16 Your comment is awaiting moderation. Nu mai faceti confuzii ridicole. Toate tarile din Europa au avut o forma de arte martiale.

Nu imi bagati cuvinte in gura. ca sa stii… Reply  dany 30 martie 2016 at 19:28 Si la Constanta… si asta de prin 84 cel putin… Reply .Ci ca nu ii bateau in lupta directa datorita indemanarii cu sabia ci ii bateau din cauza strategiei. Pentru unii vad ca e nevoie sa mentionezi in fiecare comentariu absolut toate aspectele altfel o iau razna… Discutia era despre arte martiele romanesti care NU EXISTA ! ca sa va explic ca unor copii va dau exemplul urmator: Daca Gogu de la Sulina e practicant de karate nu inseamna ca karate sunt arte martiale romanesti. Reply  Wandoo 30 martie 2016 at 19:23 @ robi La Sulina se practica Kyokushin si este unul din cele mai puternice cluburi din tara! Asta asa. Faptul ca le practicau romanii nu le face romanesti.

„Eu nu am sustinut ca romanii nu i-au batut pe turci sau ca erau prostii satului. Si asta cerea indemanare cu arme albe. ci pe rand.  robi 30 martie 2016 at 20:03 nu stiu nu mai am treaba cu sporturile de contact. anula temporar dezavantajul numeric. Asta nu aveai cum sa eviti. Dar uciderea propriuzisa se facea fata in fata.” Tu tot nu vrei sa intelegi.” Eu personal n-am spus nicaieri ca erau lupte greco-romane. Mai simplu nu pot si deja ducem discutia in derizoriu. romanul nu trebuia sa omoare trei turci luptand cu ei simultan. Ci ca nu ii bateau in lupta directa datorita indemanarii cu sabia ci ii bateau din cauza strategiei. „Strategia” aia de care vorbesti tu. am facut acum vreo 9 ani Reply  Adrian 30 martie 2016 at 20:04 @robi „Sa folosesti o forma de lupte greco romane nu inseamna tehnici romanesti ci greco-romane. . Mai simplu spus. Ca nu amplasai cuiburi de mitraliere pe deal si-i mitraliai pe aia de la 300 m distanta in timp ce aia marsaluiau pe drum.

Si ca tot iti plac tie sursele atat de mult. ca doar le-au practicat si reprezentat grafic. Subliniez…ca le-au inventat. da-mi si mie o sursa ca grecii au inventat luptele greco-romane. asa au existat si forme de lupta caracteristice fiecarei tari europene.” Trecand cu vederea superioritatea asta pe care o afisezi nu stiu pe ce baze. Cum au existat stiluri diferite de lupta cu arme albe. Hr. sau ca aia era varianta lor de lupta. Nu se mai agitau romanii sa . Care pe cine a copiat? Pentru probleme similare. nu ca le-au practicat. primele mentiuni ale trantei apar in Egiptul antic si Mesopotamia 3000 i. Mircea la Rovine nici macar atat nu a avut. Si ca sa nu te agiti prea tare de la inaltimea autosufiecientei. eu nu am afirmat nicaieri ca romanii practicau arte martiale de imprumut.Si daca Stefan a avut macar o artilerie primitiva. specifica evului mediu (nu-ti imagina ca era un baraj de artilerie din ww2). Si nici acolo nu poti sa bagi mana in foc ca ei le-au inventat. Faptul ca se asemana. „Discutia era despre arte martiele romanesti care NU EXISTA ! ca sa va explic ca unor copii va dau exemplul urmator: Daca Gogu de la Sulina e practicant de karate nu inseamna ca karate sunt arte martiale romanesti. oamenii din zone diferite ale planetei au gasit rezolvari asemanatoare. nu insemna ca era greco-romana. lupta mongola (nici astia nu au tratat. modele diferite de organizare a armatelor. Ca exemplu. se pastreaza prin practicare de mii de ani) se aseamana cu luptele greco- romane. Cu mult inaintea mentiunilor grecesti.

Acolo poti sa ii si tragi un sut adversarului. se pastreaza prin practicare de mii de ani) se aseamana cu luptele greco- romane.pastreze atatea stiluri de lupta pentru divertisment in arene. N-am zis nicaieri ca romanii nu stiau sa lupte am zis doar ca nu exista arte martiale romanesti. Care pe cine a copiat?” Nu se aseamana deloc. Si cu toate astea faptele raman. „Ca exemplu. Nu exista nici o arta martiala romaneasca. E valabil si mai tarziu. Reply  raster 30 martie 2016 at 20:20 ai auzit de Pyrrhichios? dansul lupta practicat de grecii antici. Wrestlingul mongol nu seamana deloc cu luptele greco-romane. lupta mongola (nici astia nu au tratat. Daca exista spune-mi macar cum se numeste. Si am dreptate. nu exista. daca n-ar fi existat. Reply  robi 30 martie 2016 at 20:15 Am zis sa nu imi mai pui cuvinte in gura. ca sa -i invetze pe aia sa se coordoneze in echipa in linia de bataie? .

cu alea de atunci.com/2011/11/25/calusar ii-intre-traditie-si-magie-calusarii-the-mystical-dancers-www- welcome2romania-wordpress-com/  Adrian 30 martie 2016 at 20:24 @robi Hai ca deja e de batut obrazul.. dar de calusari? – ma refer aici la radacini. . Dar nu asta e ideea ca daca mai continuam te mai contrazici de cateva ori. „N-am zis nicaieri ca romanii nu stiau sa lupte. Inca odata: e o diferenta intre faptul ca il practicau romanii si a fi inventat de romani. etc.  robi 30 martie 2016 at 20:25 @Pyrrhichios e greaca…. sa-l lovesti la picioare. Puteai sa tragi adversarul de par. Nu compara luptele greco-romane din ziua de azi.” „Ci ca nu ii bateau in lupta directa datorita indemanarii cu sabia ci ii bateau din cauza strategiei…” Amandoua sunt din tine.wordpress. nu la ce e acum… se poate face o paralela nu? https://welcome2romania.

cum niste tarani i-au facut muci pe aia 300 de thebani poponautzi. calusarii nu sunt arte martiale  robi 30 martie 2016 at 20:27 „Ci ca nu ii bateau in lupta directa datorita indemanarii cu sabia ci ii bateau din cauza strategiei…” Ma refeream la lupta in camp deschis nu lupta 1 la 1.  raster 30 martie 2016 at 20:30 am scris negru pe alb ca nu ma refer la ce sunt acum calusarii… ci de unde vine? si facusem o comparatie cu Pyrrhichios… in fine… o lasam balta  robi 30 martie 2016 at 20:31 raster nici calusarii nici dansul ala grec nu sunt arte martiale. ia .  raster 30 martie 2016 at 20:35 nu pe naiba ian si mai ceteste despre Plateea.

nu era lupta in sine. Ca 1 vs 1 in conditii de inferioritate numerica (in timp ce inca 2-3 adversari asteptau sa ia locul primul cazut) in toate bataliile nu e destul sa te convinga. Boss din partea mea ai castigat. Nu obisnuiesc sa insist la nesfarsit cu gica contra.  robi 30 martie 2016 at 20:53 nu i-au facut muci ca au luat bataie pana la urma si le-au tinut piept cu experienta vasta a spartanilor in lupta si cu antrenamentele riguroase. ghici cum s-au antrenat? Pyrrhichios… si tot datorita Pyrrhichios au tinut piept de la egal unei armate de spartani… daca ceva nu face kiai uau uau nu inseamna ca NU e arta martiala…  Adrian 30 martie 2016 at 20:52 @robi Ma refeream la lupta in camp deschis nu lupta 1 la 1. Succes in continuare cu dezbaterea. . Pyrrhichios era doar un dans care ii invata cum sa intre si sa pastreze formatiile de lupta. ar fi trebuit sa dea o lupta in camp deschis in conditii de 1 vs 3 sau 1 vs 4. Deci ca sa demonstreze aia ca erau meseriasi cu sabiile si sa crezi tu.

doar discutam. In mod cert (si natural) avea in trecut (cand se folosea pe bune in lupte serioase. robi 30 martie 2016 at 20:56 @adriane ce sa castig? atat eu cat si tu ne oferim opiniile. Mai peste tot in Europa stilurile astea de lupte au disparut incet incet odata cu introducerea armelor de foc. nici unul dintre noi n-a fost acolo. Aia in vest au noroc ca s-au pastrat cateva manuale din anii 1600- 1700 sau asa. si mai vad unele lucruri de atunci Multe popoare au avut/au ceva de baza. nu pentru spectacole sau antrenament) si elemente ce tin de box sau tehnici mai „murdare” gen bagat degetele in ochi sau muscat de nas sau beregata. eu n-am sustinut ca romanii nu se antrenau sau ca nu stiau nimic ci doar ca artele martiale ale lor erau luate de la altii. la noi se numea (se numeste) tranta. ceea ce nu imi place e ca tu imi pui cuvinte in gura. . Daca imi arata cineva un singur manuscris de arte martiale romanesti eu ii scot comentul la imprimanta si il mananc. sa le zicem asa. sucit si rupt degete sau chestii d- astea. precum luptele.  radu2 1 aprilie 2016 at 0:02 Astazi ar mai fi doar ramasite ale unor arte martiale. neexistand arte martiale romanesti.

care au stilul lor de lupte). atat pentru a lovi cat mai prin surprindere. astfel incat varfurile degetelor se ating. Mai existau probabil ceva stiluri mai arhaice. Unul dintre „jucatori” trebuie sa-l plezneasca prin surprindere peste mana pe celalalt. cu oricare din palme. Foarte probabil erau lipsite de gramada de „floricele” din artele martiale asiatice de ex. intinse cu degetele inainte. Pentru antrenarea in lupta cu cutitul/pumnalul si chiar cu sabia cred ca este excelent. si antreneaza atat rezistenta la efort cat si agilitatea si mobilitatea. bate pana si antrenamentele filipinezilor aia cu Silat sau kali saum cum le zice (si alea . instinctuale. Daca nu e atins e randul lui sa incerce sa-l plezneasca pe celalat. cat si pentru a evita astfel de lovituri. iar adversarul trebuie sa-si fereasca mainile. Jocul (am jucat odata atat de mult incat am ajuns ambii jucatori cu mainile rosii si umflate hehe) dezvolta foarte bine reflexele mainii. si „adversarul” le tine la fel. Calusarii au unele elemente stilizate ce provin cel mai probabil din dansurile razboinice antice (traco-dacice). poate le incurc acum) in care tii palmele lipite. Inclusiv acele jocuri (practicate chiar din copilarie) precum leapsa (asa imi amintesc eu ca se numeste.Imi amintesc ca am citit demult niste descrieri (sper ca nu ma insel si sa fi fost ceva de Sadoveanu) ale unor astfel de lupte practicate la diverse targuri (inclusiv intre romani si tatari. tare si in viteza. si jucat suficient reflexele acestea devin mecanice. pe langa alte lucruri. cand se foloseau probabil sabii in loc de ciomege. ciobanesti (au si ramas expresii de genu „da ca un cioban”) si unde se folosea si bata.

 radu2 1 aprilie 2016 at 0:18 RD Corect. Vezi ce scrie Cantemir in Descriptio Moldaviae. Hunedoara. Orastioara etc. erau ceva mult mai complex. ex: Bosorod. Calusul avea si alte semnificatii. de asta am si zis ca azi mai vedem mai mult ramasite si mai rar ceva intreg asa cum era in vremurile de varf  Mihai-Cristian 1 aprilie 2016 at 1:16 Exista cete de calusari si in Transilvania. calusarii au ramas doar in Oltenia.  raster . inspirate in buna parte din tehnicile spaniole si europene din epoca spadei si pumnalului). eu cunosc foarte multe in satele din jud. o urma palida a unui trecut invaluit in ceata. In vechime. Si costumele sunt foarte interesante.  RD 1 aprilie 2016 at 0:08 Radu2: Din pacate.

lupta cu fixarea brâului. Stefan cel mare putea strange 45. la inceputul campaniei antiotomane.  RD 30 martie 2016 at 16:23 In lupta de la Razboieni (1476) a luptat elita economica. Hunedoara e inima Daciei  Gefreiter 3 aprilie 2016 at 1:37 Cum nu au existat forme de arte marțiale românești ? Toate legendele și poveștile vechi românești amintesc de trânta româneasca cu stilurile sale :lupta ciobănească. fiind estimate la 30. cca 900 de oameni. 1 aprilie 2016 at 7:37 @Mihai-Cristian – normal ca exista. Pierderile sale au fost uriase. lupta cu piedică. lupta oltenească sau de curea (cu sau fară piedică). Au murit acolo pentru a castiga timp masei de oameni care se retrasesera din calea turcilor. chiar daca stiau ca sansele lor de reusita erau extrem de reduse. Pierderile noastre sunt inscrise in Pomelnicul de la Razboieni. lupta dreaptă cu apucare în cruce.000 de oameni. politica si militara a tarii. Probabil ca a fost cea mai grea batalie dusa de catre Mehmet al II-lea. Au murit acolo tati alaturi de feciori.000 de oameni. A fost un sacrificiu calculat si asumat de cei care au fost acolo.000 contra 900. Tinind cont de numarul estimat al populatiei (care era . 30.

Reply  RD 31 martie 2016 at 21:43 Din cate imi amintesc eu. N. Grigoras s-a ocupat de acea batalie si a publicat un studiu zdravan atat in monografia sa despre Stefan cel mare. o ghiulea din piatra cu diametrul de 8 cm.pt ca avangarda lui Soliman Hadambul a fost pusa pe fuga si nitel urmarita.000). adica majoritatea capilor de familiei sau fiii maturi ai acestora. Reply  mihais 31 martie 2016 at 2:04 Am tot vazut estimarea asta cu 30000. Tare as fi curios sa se ia la detectorul de metale campurile marilor noastre batalii. cat si in monografia „Razboieni-Valea Alba si imprejurimile”.In plus pt fiecare mort in lupta sunt cativa raniti.dar de unde vine?Partial plauzibila o gasesc. Am mai spus aici. 3 sau 4 bucati facea prapad.000 oameni. Tineti cont ca acolo. In toata campania anului 1476. Exista cercetari arheologice facute la Valea Alba. la Razboieni.Daca s-au gasit locatiile bataliilor date de Varus si Maximinus Thrax in Germania. saua dintre dealuri astupata de palisada are doar 70 de .la noi tre’ sa gasim urme din greu.undeva pe la 250. care crapa in 2. armata otomana a pierdut in Moldova 50. cifrele au fost furnizate de polonezi si unguri. rezulta ca se prezentau in tabara de la Roman TOTI barbatii apti de lupta.

000 de oameni care se gaseau refugiati in imediata apropiere a locului bataliei. un fel de arma de distrugere in masa medievala). Efectiv a fost un carnagiu. înlesnind mânuirea spadei. Scrisoarea circulara trimisa ulterior de Stefan principilor Europei este de o durere covarsitoare. Cât despre fabricatie si origine. metri. Cele doua mari confruntari (1475 si 1476) au creat un prestigiu neegalat de atunci de tara noastra. Cat timp va trece pana la urmatoarea expeditie sultanala in Moldova? 62 de ani. Stiti ce prapad facea o sageata trasa dintr-o arbaleta? Ucidea 2 cavaleri inzauati (exista si o bula papala care interzicea folosirea arbaletei. Prezenta terminatiei mânerului are rol de contra- greutate. MirceaS 30 martie 2016 at 1:12 Ar putea sà fie o spadà de „o mânà si jumàtate”. utilizabile cu o mânà sau douà. adicà stràpungere cu vârful. mai adecvatà armurilor epocii care începuserà sà reziste loviturilor „de taille”. Care tata poate suporta sa-i moara feciorul langa el?! Si au fost multi… Au murit ca sa scape cei 70. adicà de tàiere cu ascutisul. mà îndoiesc cà ar fi fost la initiativa papei. Vârful tringular este propilnic loviturilor „d’estoc”. Turcii efectiv au venit buluc. Cititi-o! Ar trebui sa ne rusinam cu totii. Reply 5. 4 guri de foc la metru liniar a avut Stefan. Singur Mehmet s-a aruncat in lupta si numai atunci a fost urmat de ieniceri. Reply . cu inscriptia slavonà. care apàruserà de vreun secol înainte. la gramada.

utilizabile cu o mânà sau douà. Cat priveste fabricatia. Omul acesta stie mai multe decat mine.o RD 30 martie 2016 at 1:32 „Ar putea sà fie o spadà de „o mânà si jumàtate”. mai ales daca compari lungimea manerului katanei ( care era pt doua maini clar) de mai sus cu lungimea sabiei lui Stefan Reply  raster 30 martie 2016 at 1:58 *lungimea manerului sabiei… Reply  RD 30 martie 2016 at 2:16 .” – Carol Konig spune ca e o sabie de doua maini. nu stim cine a facut-o si unde. care apàruserà de vreun secol înainte. Reply  raster 30 martie 2016 at 1:56 nu prea pare sa fie pt doua maini. N-are treaba Papa.

de aceea mà jeneazà cà nu folosesti termenul apropriat: spadà (sabia are doar un singur tàis) Reply  RD 30 martie 2016 at 2:48 „Comentariile dumitale sunt foarte pertinente. Japonia nu are ce cauta in discutia aceasta. Konig a intocmit tratatul cu privire la armele ce se gasesc la noi. Cât de transportul sàu. Comparatia o faceti cu sabiile europene. Le-a vazut. Comentariile dumitale sunt foarte pertinente. pipait pe toate. din izvoare franceze. a càrui autoritate nu-i contest. Reply  MirceaS 30 martie 2016 at 2:26 @RD Nu-l cunosc pe d-l König. de unde amintirea spadei „de o mânà jumate”. Se întâmplà. A vazut-o si pe aceea de la Topkapi. sà mà fi interesat de armele albe europene. care se apropie mult de aspectul si proportiile aceastei spade. de aceea mà jeneazà cà nu folosesti termenul apropriat: spadà (sabia are doar un singur tàis)” Obisnuinta… Pe de alta parte. Prin muzele noastre se gasesc ambele tipuri ( o mana jumate si doua maini). N-am vazut-o. n-am pus mana pe ea si ma bazez pe cele spuse de un expert in domeniu (Konig). ca la un moment al vietii mele. terminologia specifica din limba romana nu este una precisa . ea este cu precàdere o armà de cavalerie si erau sisteme de agàtare corespunzàtoare.

(corespondenta comerciala a Moldovei si Munteniei. A dat o descriere in cunostinta de cauza. Francezii o dau de origine maghiara? Inseamna ca adevarul e la mijloc.5 sau 2 maini. „sabie” e de origine bulgareasca. iar greselile s-au perpetuat. poate ca era doar un termen general si nu se mai complicau cu amanunte de gen 1. termenul de sabie este maghiar (am càutat acum ortografia corectà pe wiki francezà: szablya) Reply  gabi 30 martie 2016 at 13:46 @MirceaS – conform DEX. Si ca sa dam Cezarului ce este al Cezarului si lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. adica . 1 sau 2 taisuri). pot face urmatoarea precizare: sabiile/spadele de pe la noi au in nomenclatoare/carti/articole o anumita fisa. Reply  MirceaS 30 martie 2016 at 2:56 Tocmai. plus actele oficiale. sunt un neica nimeni. pe langa Konig. Chestiunea este ca…multe fise s- au dovedit a fi gresite. Eu. Iar daca ma gandesc la originea maramureseana a lui Dragos si Bogdan si mai introducem si termenii maghiari in discutie. se duce naibii totul. Adica multe sabii catalogate a fi de doua maini s-au dovedit a fi de o mana jumate. vorbesc numai de sabii. iar eu nu am argumentele (vazut/pipait sabia) si nici cunostintele necesare pentru a-l combate.

atunci cauti gaura covrigului Reply  RD 30 martie 2016 at 15:10 Nu stim. Reply  lucian74 30 martie 2016 at 22:40 turco mongola Pe bune! Chiar este de origine asiatica si singurul echivalent il au tot bizantinii care se inspira de la nomazi (posibil avari): paramerion. Cand toti dau roata unui termen si arunca vina ba pe unul. http://sword-site. Si termenul palos e disputat. ba pe altul. De vazut ce parere are Mihai Vinereanu in al sau „Dictionar enciclopedic al limbii romane in lumina noilor cercetari de indo- europenistica”. e teren minat.romaneasca.com/thread/99/byzantine-swords Frescele de la Curtea de Arges sunt in stil sarbesc si sunt chiar folosite de istoriografi deoarece sunt reprezentative din punct de vedere al armelor si armurilor prezentate pentru perioada lui . volum monumental care rastoarna cu dovezi o gramada de teorii caduce vehiculate prin dex-urile romanesti de duzina sau academice.

Este perioada cand bizantinii visau numai ingeri inarmati :). Reply . Pallos. Din pacate a disparut site-ul care avea picturile murale pentru ca sunt chiar de exceptie si merita vazute! Faceti oameni buni o vizita acolo ca chiar o sa vedeti ceva superb! Reply  Alex 30 martie 2016 at 16:40 Cuvantul maghiar este palos. ungurii ii zic palasz si pentru ei este orice arma alba cu lama lata si grea. Reply  lucian74 30 martie 2016 at 22:42 noi ii zicem palos. Mircea cel Batran. Reply  Alex 31 martie 2016 at 19:40 Niet.

 lucian74 1 aprilie 2016 at 9:09 https://it.org/wiki/Szabla Reply  Călin 31 martie 2016 at 22:00 .wikipedia. https://en. Recomand articolul wiki deoarece este chiar reusit si face o distinctie foarte clara intre spade si sabii. (un articol al unui istoric polonez apărut în Magazin Istoric)  lucian74 30 martie 2016 at 22:46 sa nu uit. Cuvantul maghiar este szablya.org/wiki/Pa%C5%82asz No comment Reply  Călin 1 aprilie 2016 at 12:05 Polecii spun că se trag din dacii de nord. Cuvantul sabie este foarte specific si sunt doar cateva natii care il au (romanii printre ele).wikipedia.

Nu poate fi maghiar din moment ce Bia era zeița violenței la greci antici. ce inseamna „propilnic”? Am cautat cuvantul online fara succes si as fi recunoscator daca m-ati putea lamuri. propilnic înseamnà „la bun prilej”. Moment propilnic = momentul potrivit actiunii respective. De aceia nu poate fi nici bulgar. Iar limba română are multe cuvinte născute din cuvîntul sabie: săbiat | săbicioară | săbier | săbiere | săbierie | săbietură | săbiiță | săbioaie | săbioară | săbioi | săbiușcă | săbiuță | săboie | săbui | săbuire | săbuit Reply o Intunericitul 30 martie 2016 at 7:03 Scuze de off topic. cu mult timp înainte ca primii să ajungă-n Panonia.irositor Reply  MirceaS 1 aprilie 2016 at 0:19 Din amintirile mele de românà dupà 40 de ani de exil. Multumesc! Reply  Bogdan 30 martie 2016 at 20:35 Cheltuitor. „care se potriveste”. la elini. Reply .

greaca si latina si a luat partea lui Chiril si Metodiu cand grecii au vrut sa- declare eretici pentru ca au tinut slujba in slavona.  Razvan Mihaeanu 1 aprilie 2016 at 0:29 prielnic (am impresia ca l-ai mai folosit cu ceva zile in urma) Reply o lucian74 30 martie 2016 at 21:44 De ce nu poate fi limba slavona inititiva papei? Uiti ca un papa a fost cel care a acceptat slavona in randul limbilor sfinte dupa ebraica. Reply 6. N-aveau voie :). Reply  RD 31 martie 2016 at 21:48 Bun. Catolicii nu au ars biblii in slavona. Ghita Bizonu' . Abia atunci putem considera ipoteza dvs drept una valida. va rog sa imi furnizati un alt exemplu cunoscut.

Ca victoria era data de Al de Sus personal celui virtuos [de obicei „virtutea” consta in a fi mai bun in manuierea armelor . scuze . Care intre noi fie vorba nu erau marfa comuna in Moldopva ci marfa scumpa . Am dubii ca Sas i-ar fi predat sabia lu’ tatane-su … sau ca Bogadn ar fi folosit-o . de lux … .30 martie 2016 at 9:54 Neclar Lungimea cui era de 125 cm ? A intregii spade sau doar a lamei?! In primul caz am avea „spada lunga” (longsword . Produceau asa ceva in atelierele lor (Italia in sec XIV-XV-XVI era miezul de la gpgoasa europeana) si mi se pare ca uneori comandau si la Milano astfel de spade. al doilea o „bastarda” (sabie de o mana jumatate . zisa bastrada ca a dus la abandonarea scutului pe care seniorul avea semnul casei sale. ceva mai crud si mai pervers]) Si ar mai fi ceva. si erau vandute de genovezi specilal in Moldova. Dragos si Bogand vreneau dintr-o zona de influenta . „in scopuri ceremoniale” ( de ce? Ca sa aduca mainte ca era un uzurpator?! Ntz. nu era nici a lui Bogdan! Caci este o spada „moldoveneasca”..... Si-ar fi folosit spada sa care i-a adus victoria... deci spada asta i-a facut sa arate ca niste bastarzi!) Ca sabia ar fi apartinut lui Dragoş Vodă? Ma faceti sa rad. Cum am scris ca genovezii vindeau.. Proviti canelurile – sunt mai mult „estetice” nu „functionale”. Stefab era urmasul lui Bogdan care l-a alungat pe Sas urmasul lui Dragos. Stiti ce rost aveau canelurole? Sa reduca greuitatea armei ! Din aceasta reducere armurierul castiga ceva metal (otelul de calitate era scump!) iar propretuarul era multumit ca fiind mai usora apada dvenea mai maniabila (desi excesul de canal facea ca arma sa devina mai putin rigida cand impungeai ... espadon sau Langschwert ) . ungureasca care din cate stiu a adoptat canelurile „pe bune”. conta impotriva unei zale sau mai ales impotriva unei placi!) Ori spadele „moldovenesti” sunt cam lipsite de caneluri (sau au canerluri ornamentale) .

chiar daca era un destrier vestic! Caci celebrul Catalan era un destrier). in tinerete in primele lupte cand a pus si el „mana” la „treaba” (ca avea osteni putini) apoi cand ajunge sa se stabilizeze la domnie nu se mai baga la inghesuiala … comanda! CUm a ajuns la Tokapi? F posbil ca dar .. Germanii nu prea si-o permiteau!) A fost folosita in lupta?! Daca a fost a lu Fanica Babanu posibil da.daca nu taia macar zdrobea oasele .. INSA asta arata ca o foloseau impotriva unor inamici „doar” inzauati . sau cu platose de piele..(de altfel din sec XIV armura milaneza devine obect de lux si in Franta . . Se peutea purta in mana sau suspendata de o diagonala caz in care garda era plasta peste talie (ca sa nu iti dea la gioale sau sa te impiediic de ea spre hazul altora). armura ! Cu 20-30 de kile in plus era cazul ca acel Purice sa puna un genhubi la pmanat ca domnul sa pooa incaleca mai usor (ca altfel un ins chiar scund ajungea usor pe un cal .. Bun ciobeni obisnuiti sa se ia la tranta cu ursii …. asa cum in sec XVIII boerii nostro poarta hamger nu yatagan sau sabie [mai lungi... supliment de pesches … dovadas de pupincurism atunci cand Moldova a decazut si domnii ei si mai mult! A da. Ca pama la ea in „civil” si nobilu nu purta spada ci avea la indemana daga [jungherul] de 30-50 cm . Faptul ca moldovenii preferau spade mai grele . mai incomode]) Si mai ramame intrebraea : era Stefan scund ?! Povestea cu Purice ajuns Movila zice ca era scund . O astfel de sabie nu se purta prea des la cingatoare. Daca nu ma insel un nobil polonez contempiram il descrie pe Stefan ca inalt . decat daca erai inalt ! Si opentr scurt timp (pana incalecai) . ori cu o protectie textila din mai multe struri de panza tare (moldovenii fara dare de mana foloseau ceva in genul asta „pufoiaca” matlasata umpluta cu par de cal) Impotriva acestora o spada grea era mai eficienta. {Ati auizt de rapierea? Spada ropera care destul de usoara se putea purta permanent peste haine „civile”. insa domnul (ducele asta era titulatura ocidentala) al Modovei era un ins cu dare de mana… de presupus ca Stefan si-ar fi putt ciomanda o .. A si port .

A era sa uit .. „in scopuri ceremoniale” ( de ce? Ca sa aduca mainte ca era un uzurpator?! Ntz. Oamenii erau inruditi. iar la 100 de ani dupa eveniment lucrurile se asezasera atat in Moldova cat si in Maramures (Bogdanestii aveau mosia lor=toata Moldova. in timpul lui Stefan cel Mare era un soi de incertitudine cu privire la desfasurarea exacta a evenimentelor din timpul . stema familiei lui Stefan cel Mare si stema Moldovei. Reply o RD 30 martie 2016 at 11:10 Lama are 102 cm. Acuma.5 kg. Cearta aceea de care vorbim (Sas.. Stefab era urmasul lui Bogdan care l-a alungat pe Sas urmasul lui Dragos. iar Dragosestii aveau o bucata zdravana din Maramures. Bogdan nu l-a alungat pe Dragos. Iar in timpul lui Stefan cel mare Dragos era considerat intemeietor. ce sa zic. Ca victoria era data de Al de Sus personal celui virtuos [de obicei „virtutea” consta in a fi mai bun in manuierea armelor . sas. ci de sistemul ereditar-electiv care dadea drepturi tuturor. asa cum o stim.. Dar numa la ceremonii ca altfle era ce azi se cheama Sef de MStM la intersectie cu ministru de razboi. Nu era vorba de uzurpare. In plus. pare cel putin straniu la o prima vedere. Balc – Bogdan – Costea) a fost una mai mult de familie si mai putin una politica. „Ca sabia ar fi apartinut lui Dragoş Vodă? Ma faceti sa rad. ci pe urmasul acestuia. plus titluri nobiliare). Dar sa nu uitam ca stema Moldovei. primul descalecator. Am dubii ca Sas i-ar fi predat sabia lu’ tatane-su … sau ca Bogadn ar fi folosit-o . nu de catre Bogdan. ceva mai crud si mai pervers])” – Elementele heraldice din medalion (atatea cate s-au pastrat) plaseaza aceasta spata (termenul romanesc clasic) in epoca intemeierii. Mai mult. a fost impusa de catre Dragos. Concluzia e ca medalionul acesta are elementele heraldice ale lui Dragos sau Sas (nu se stie exact care dintre ei). S-a facut un studiu heraldic comparativ intre blazoanele urmasilor lui Dragos alungati din Moldova. 2. Spaturul la ceremonii purta spada. Si-ar fi folosit spada sa care i-a adus victoria.

In rest. Si cum Dragos. Revenind la spata. stema Tarii si o parte din elita militara. Nimeni nu isi preda de bunavoie sabia/spata. a fost pierdut tot tezaurul tarii. Exista undeva o descriere din sec. In tratatele comerciale concepute la noi. pai armamentul a fost de cand lumea captura de razboi. speculam. „CUm a ajuns la Tokapi? F posbil ca dar . supliment de pesches … dovadas de pupincurism atunci cand Moldova a decazut si domnii ei si mai mult!” La 1538. „platose de piele. la ieftineala. nu aveau regim special. numai redeschizind mormantul si masurandu-i scheletul putem afla. inclusiv armament. sabiile/spatele erau trecute la bunuri comune. Dragosestii au pierdut tot. adica foarte putin). ori cu o protectie textila din mai multe struri de panza tare (moldovenii fara dare de mana foloseau ceva in genul asta „pufoiaca” matlasata umpluta cu par de cal)” Baibarace umplute cu canepa. Nu mai tin minte daca in descrierea intocmita de austrieci este trecuta si lungimea scheletului. urmarile pe plan economic si militar fiind vizibile multi ani dupa aceea. A preluat de la Sas tara (atata cat era atunci. „Si mai ramame intrebraea : era Stefan scund ?! Povestea cu Purice ajuns Movila zice ca era scund” Ureche spune ca era „om nu mare de statu”. . aveau baibaracele casapite bine si ieseau fuioarele de canepa prin taieturi. Treaba cu armura care trage la cantar si dificultatea urcarii pe cal e cat se poate de reala. Iar tezaurul acela putea contine orice. Ai nostri nu au cunoscut termenul de uzurpator si nici intelesul acestuia. XVII: dupa o lupta. inclusiv tezaurul.intemeierii. Cat era de inalt Stefan. Sas si Bogdan erau rude… Probabil ca de aici si de atunci deriva acest sistem ereditar-electiv. intrucat toti din familie aveau drept la domnie. nici cronologia domniilor de atunci nemaifiind exact cunoscuta. Turcii au luat tot. In tulburarea iscata de venirea lui Bogdan.

Reagatul Ungariei 9ca si la Poloniei) isi aveau mesterii lor … Reply  RD 30 martie 2016 at 12:56 Multi italieni au slujit la curtea regilor maghiari. marele logofat purta marele sigiliu al tarii (voda avea la el sigiliul mic sau pe cel inelar). armamentul greu capturat de catre turci. se fura. Mare lucru nu stim in aceasta privinta. Din pacate.„A era sa uit . o arata celor prezenti. Au venit aia cu mana-n fund si pantalonii rupti? La cate parale au bagat acolo papii.. Lupta pierduta. Reply  Ghita Bizonu' 30 martie 2016 at 12:46 IOnsa daca este de proveninte italiana (genoveza ) . Reply . Si intr-adevar. Descoperirea unei sabii sau a unui tun de atunci e o mare sarbatoare. putin armament din perioada medievala a supravietuit la noi. se calcau multi pe picioare in ceea ce priveste atributiile. La fel. Dar numa la ceremonii ca altfle era ce azi se cheama Sef de MStM la intersectie cu ministru de razboi. Spaturul la ceremonii purta spada.” O precizare: spatarul purta spata. La batalia de la Razboieni (1476) aveam 300 de guri de foc. Repet. am dubuu ca ar fi patratinut lui Dragis sau Bogdan. se daruieste. ma cam indoiesc.. adica o prezenta tuturor. palisada cucerita. se captureaza. armamentul se cumpara. La Obertyn (1531) aceeasi poveste.

mai ales in timpul unui atac? Ce naiba. XV era de calibru mic.org/stiinta/publicatii/174-tunurile-din-bronz-din- timpul-lui-stefan-cel-mare-si-sfant-descoperite-in-cetaea-medievala-de- la-orheiul-vechi. egal cu sabordarea navelor pentru a nu le lasa in mainile inamicului. Cum naiba sa bati un piron intr- un tun facut din bronz. etc? E un gest logic. nu-i din cositor. Suceava. E un lucru nou pentru mine. pentru ca inainte de retragere moldovenii le-au tintuit gurile cu piroane – de ce sa le fi facut otomanilor cadou niste guri de foc care sa fie folosite impotriva cetatilor Neamt. Grigoras vorbeste chiar si de simple tevi metalice fixate in doua cracane din lemn batute in pamant.html N. Marea majoritate a artileriei noastre in sec. Cele grele (care alungau o ghiulea mare aproape cat o minge de fotbal) au fost putine la noi. Povestea cu piroanele nu am gasit-o pana acum mentionata in izvoare sau tratate. Vezi de pilda aici: http://istoriamilitara. Reply  RD 30 martie 2016 at 13:42 Pai acolo moldovenii nu au folosit tunuri grele. gabi 30 martie 2016 at 13:19 La Razboieni turcii au cucerit tunurile grele moldovene deja distruse. Sau poate le-au tintuit orificiul pentru darea focului…Asta e altceva si ar avea logica. Reply .

Si scriitorul polonez Henryk Sienkiewicz mentioneaza in romanul „Prin foc si sabie” aceeasi tehnica de a face inutil un tun. La Jiliste. lucian74 30 martie 2016 at 21:58 se tintuia orificiul. Longinus Podbipieta si-ar fi folosit palma dar as zice ca este deja prea fictionala chestia :). Reply  RD 30 martie 2016 at 22:17 Totalmente de acord cu dvs. moldovenii au avut o viziune foarte interesanta si extrem de moderna asupra artileriei preferand calibre mici si in numar mare iar mentionarile facute despre instructia intensiva pe care o faceau duce gandul la tehnici de lupta si sisteme inventate si perfectionate multi ani mai tarziu in artileria sistem Gribeauval. De fapt. Ca fapt divers. Ioan voda a salvat un astfel de tun de calibru mare. Au fost folosite si tunuri grele. Gurile de foc de calibre mici ne duc cu gandul la o mobilitate ridicata. pai sa ne uitam iar la cazul Razboieni: 300 de guri de foc asezate pe o palisada construita . caz specific modului de a purta razboiul in aceasta zona a lumii. Tunurile de calibru mare erau de obicei utilizate in cetati. Cat priveste modul de utilizare al artileriei. acolo s-au si gasit depozitate ghiulele din piatra de dimensiuni mari.

XVI si o manevra preluata apoi de venetieni. anume legarea cu lanturi a ghiulelelor. dar oricum te scotea din necaz la o adica si era si ieftin de facut (inclusiv la 1848 s-a folosit tipul asta de improvizatie. ceva ca un butoi drept. astupind o vale cu deschiderea de 70 de m. care nu era folosit decat de vreo 2-3 ori deoarece crapa. Cat rezulta din calcul: 4 guri de foc/metru liniar. romanii nu prea au avut ei tunuri ca ale lui Mehmed II la cucerirea Constantinopolelui si au avut grija – prin drumuri doar putin mai proaste ca cele de azi – sa le faca si greu de manevrat pe la noi. N-am stat noi niciodata bine la capitolul „inzestrarea armatei”. Dar faza cu tintuirea gurii nu se aplica tunurilor de bronz. si nu puteai face asta cu o archebuza oarecare. in trepte. Faceau instructie regulata cu artileria – si Moldova fabrica cel mai bun .ro/wiki/Organizarea_militar %C4%83_a_rom%C3%A2nilor_din_Transilvania_ %C3%AEn_timpul_revolu%C5%A3iei_pa%C5%9Foptiste). Moldovenii mai aveau prin sec. vezihttp://enciclopediaromaniei. Fiind lupta in camp. Reply  gabi 31 martie 2016 at 13:23 Acuma scuzati ca am zis de „tunuri grele”.000 de oameni si ienicerii sai s-au aruncat la pamant. Dar cronicile pomenesc totusi uneori de bombarde pentru spargerea zidurilor de cetati (Petru Rares le-a avut). erau utilizate cu precadere ghiulele din piatra care aveau obiceiul de a crapa in 2. nesuferind focul intens al artileriei. 3 sau 4 bucati. Dati frau liber imaginatiei: nu e deloc de mirare ca acolo Mehmet al II-lea a pierdut 30. ci acelor soi de bombarde facute din lemn de cires (doage groase prinse in obezi.

salpetru din zona asta. fie produs local (cat se putea). Asta ca tot zice lumea ca eram inapoiati militar si prea saraci ca sa ne dotam (asta de la urma e chiar hilara) . dar sec. ceva ca un butoi drept. deci instructia mergea struna. carbune era berechet (carbune de lemn). prezenta in linkul furnizat de mine mai sus. In articolul acela cu privire la tunurile gasite la Orhei. S-a folosit aici mult armament. Relativ la inzestrarea armatei. care nu era folosit decat de vreo 2-3 ori deoarece crapa” – Povestea cu tunurile din lemn am mai auzit-o. Acu naiba stie care este adevarul (tunuri lemn-fier-bronz). Reply  Adrian 30 martie 2016 at 17:34 Si la Cahul am avut 140. XV si sec XVI nu ne-a gasit deloc in fundul gol. Reply  RD 31 martie 2016 at 14:50 „bombarde facute din lemn de cires (doage groase prinse in obezi. fie importat. Din pacate. marea majoritate a acestui armament a disparut din cauza invaziilor numeroase. fie de captura. pe care le-am pierdut. scuze. de sulf nu duceau lipsa. se spune ca acele tunuri din bronz au fost turnate imitind inclusiv aspectul exterior al tunurilor facute din vergi din fier prinse intre ele cu cercuri metalice.

Evoluam.. NU !!! D. am dubuu ca ar fi patratinut lui Dragis sau Bogdan. facea ce i se comanda . ai nostri se indoiau de existenta lui Costea voievod.. Reply  Ghita Bizonu' 30 martie 2016 at 22:48 Ntz. Acum i-au identificat si mormantul. Reply  Ghita Bizonu' 30 martie 2016 at 22:52 E doar o cestie de „aprovizionare” Dragis si Bogandan au inceput ca vasali ai regelui ungar . gistu tau stapnane” (si daca mori de dobitoc ce esti paguiba in ciuperci!) Reply  RD 30 martie 2016 at 12:59 „IOnsa daca este de proveninte italiana (genoveza ) .” Cu 80 de ani in urma. Din cate stiu cand lucrau ptr italieni sau francezi sau .aia este apada „modovneneasca” adicva facuta conform cererii din Moldova (aa cum mai taziu prin sec XVIII chinezi faceau si portelanuri ptr Europa .. Maramuresul era . ca mia primisera si sugestii si desene) Asa si mestru italina . faceau caneluri (fuletre)… Ptr moldoveni . s-ar zice.. Nu este vora despre mesteri italieni ci despre COMANDA... „banu tau.

si deci se piteau aproviziona usor de la Liov.. Imi este frica ca Cetatea Alaba le era nitel mai departe cand stateau in Maramu’ Reply o Jimmy 30 martie 2016 at 12:00 @ Ghiță Dacă pictorul a respectat proporțiile reale ale domnitorului. partea inferioară a mânerului sabiei îi ajungea până la stern. . Reply  RD 30 martie 2016 at 12:35 Epaminonda Bucevschi este autorul. putem obseva că. nu poate fi considerat drept izvor istoric. în poziție verticală. 125 cm la stern nu-i deloc o persoană înaltă. Sa nu mai zic ca geografic erau aprpiatai de lesi . cel mult una de înălțime medie. Tabloul este contemporan. Reply  RD 30 martie 2016 at 12:08 Pictorul acela nu l-a vazut pe Stefan cel Mare. vasal Ungariei derci „modelul” de „urmat” ar fi fots unguresc.

pura imaginatie. Eu ma pomenit doar niste motive ptr care nu putem fi 100% suguri ca era prea scund INSA daca in tabliul ala iei sabia ca etalon (125 cm) si vezi cam cat este peste uinaltimea sabiei … oese un individ pe la 170cm . Reply  Ghita Bizonu' 30 martie 2016 at 12:35 Si pictoru in ce a facut tabloul ?! De acord nu era un gigant ca altfel ar fi fost pomenit (Petru I cel mare si Francisc I proma data au imprsionat pruin cei 2 metri!Sau un Filip „cel Lung” ca era inalt). Nu avem un tablou votiv in care Stefan cel mare sa fie infatisat purtind sabie.25 metri ii cam ajung la stern … A da. inaltime medie depnada si de epoca Reply  RD 30 martie 2016 at 12:43 Epaminonda Bucevschi. Opera aceasta (tabloul lui Epaminonda Bucevschi) nu poate fi considerat izvor istoric.80 1. A adaugat sabia. (in 1966 inaltimea medie a brabatilor din Romania era 165 cm)… Unui brabat de 1. Reply .. pictorul. poa chiar 175 (eu am foloist doar destele daca vrei ceva mao precis tipareste imginea si apoi utilizeaza un comaps sau linie!). Si inalt. Adica inlaytime medie . s-a inspirat din tabloul votiv prezent in evangheliarul de la Humor. E usor de constatat acest lucru..

limba romana! Reply  Ghita Bizonu' 30 martie 2016 at 16:32 Esita o explictaie … cum am zis Stefan ca ins cu stare materiala BUNA isi permitea o armura . atunci daca „nu-i mare” poate fi si „mediu”. Reply  RD 30 martie 2016 at 13:02 gresit…”om nu mare de statu” e varianta mot-a-mot. Reply  gabi 30 martie 2016 at 13:48 @RD – eh. gabi 30 martie 2016 at 12:59 „Fost-au Stefan voda om mic de statura…” zice cronicarul. nu doar „mic” Ah. Cestie care il cam „limita” Asa ca intrucat s-a folosity de Purice sa se urce pe cal a devenit (dupa ceva .

secole) motiv de mirare si a dat „mci de stat” desi.50-1. Ori atunci Stefan aevea cel mult 34 de ani.. la mijloc scrioete si funie cu catlig. discutabila a vechilor nostri boieri si domni . ca un soi de tarani mai instariti si doar dedulciti la pahare. Mai rau . trerbuiau sa mauniasca lancea/sulita cu o precizie cvasichirugicala . Cavalerului i se pune acarligul.. Erau nobili in sensul soldati de profesie! Antrenati de mici sa isi faca menirea de luptatori. vreo 3 handralia il saltau si vebnea unu cu calu dedesubt „defa caraci nobile cavaler” si il puneau (cu grija!) pe cal! As zicer ca si in evenmtulitatea in care Stfean era o juma de buletun (1. sa calareasca precum mongolii …. sa calareascva) fie el si sucund nu putea s ase urce pe un cal? Cadn „nirmalual” era ca tinweri de 20-25 de ani sa sara in sa?! Cadn cipuu de traa i de la 12 ani incalecau pe desealte (si la 1930!) un boier (de sabie!) din storipea lui Bogdan de la Cuhnea este de preuspus ca incaleca si avea calul lui de la pe la 8 ani! Cred ca exageram cu o prezentare cam .55) daca nu era in armura nu ar fi fots problema ptr el sa urce pe cal ! Mai ales ca povestea cu Purice este pusa in legatira cu niste batai cu ungurii. Si de presuous ca si la 60 de ani se urcau pe cal fara sa aiba nevoie de ajutor (daca nu erau greu inamati) Reply  RD . As mai adauga ca in materie de armuri in sec XVI apare armura evazata – de la talie in jos ca o fusta conimca ! Stii cum ajungea unu in armura asta pe cal?! Cu o cestie care semana a naibii de bnine cu o spnazuratoare ! Cadru de lemn. Adica scuze un boier (nobil de spada pe vremea aia!) antrenat de copil sa lupte calare (desi sa incalece .. trebuiau sa faca fata tatarilor si tacticelor de stepa si sa reziste ungurilor si polonezilor greu inarmati.. poate era de statura medie. Ce mai incolo si-n coa ca sa parafrazez o vestita tirada erau „fiare a palosului” .

a luat-o razna.jpg Ungurii folosesc armuri pe model german cu coifuri de tip salet si spade iar moldovenii au armuri insa prefera partea de sus si folosesc coifuri orientale deschise care permit sa auzi comenzile si sabii. Reply  Flogger 30 martie 2016 at 22:21 Specialitatea casei era cavaleria ușoară. Ca idee la ce se purta atunci as zice ca asta este cea mai buna informare: https://en. care. Istoria amintește că o mare parte din viictoriile decisive în Europa Centrală erau urmarea manevrelor de flanc și în spatele aripilor – manevre executate de cavaleria ușoară. Reply  lucian74 30 martie 2016 at 22:06 cadrul de lemn este strict pentru turniruri.wikipedia. Facea ceea ce era antrenat sa faca.org/wiki/Battle_of_Baia#/media/File:Kingdom_of_Hunga ry_against_Moldovans_flag_in_battle. normal. în pofida numelui n-avea contribuție „lejeră” pe câmpul de luptă. 30 martie 2016 at 21:17 Cand lui Bogdan cel Chior i-a fost scos un ochi de catre un cavaler polonez la Codrii Cosminului. As zice ca este in nota cu se stia despre armata Moldovei de atunci de a fi o armata manevriera. Deși șarja cavalerilor „grei” a ținut atenția în Occident și în NE (polacii . Omora tot ce prindea in cale.

greul era adesea dus de artileriști. Reply 8. se pare ca batalia din 1476 de la Razboieni o surclaseaza pe cea de la Vaslui. Ar trebui studiat in scoala in toate tarile din Europa de V. Chibitul 30 martie 2016 at 11:49 Daca tot am facut un targ „bun” cu moscheia contra o capela ( chiar si daca faceam catedrala acolo tot nu era o miscare isteata…pentru ca demografic romanii tot scad. arbalete (uneori) și pedestrași. asa este. Batalia de la VASLUI a fost cea mai mare batalie a sec. Dpdv al pierderilor suferite de combatanti. fiind similara celei de la Termopile. înaripați. înafara cavaleriei ușoare. Reply o RD 30 martie 2016 at 11:18 Dpdv tactic. chipp 30 martie 2016 at 11:03 Unul dintre cei mai mari conducatori di Europa sec 15. teutonii etc). asa ca nu exista necesitatea unui edificiu de cult pentri o comunitate in crestere care ar . Reply 7. mai putin povestea cu tradarea.

am fi putut cere la „pachet” moscheia contra capela + sabia.ro/news/societate/devenim-oare-mai-pasnicii-ii-despre-agresivitate- dorinta-razboi-1_56fa4c445ab6550cb859037d/index. dragonii erau bestii imperiale. Reply 9. emigra sau s-ar inmulti acolo). Ghiolbani! Nu de alta dar daca ati vizitat si Bucataria sultanului. Asadar insulta imparatului chinez fata de sultanul otoman e clara – il considera pe barbarul de la Constantinopol mai prejos decat pe rudele sale cele mai sarace si neinsemnate). ati vazut setul de farfurii chinezesti cu dragoni in cobalt (stil Ming) daruite sultanului de catre nu stiu ce ambasador. Dragonii de pe farfurii au trei gheare. au furat-o.html Reply 10. Farfuriile respective sunt trimise de imparatul de atunci al Chinei. Sabia n-a fost nici daruita de Stefan cel Mare turcilor. deci acel set de farfurii era imperial. bla. nimeni in afara imparatului chinez nu-i putea reproduce. Cezar 30 martie 2016 at 13:08 http://adevarul. ei trebuiau sa aiba de la patru gheare in jos). nici cucerita de ei in batalie – ar fi fost culmea! Turcii pur si simplu au jefuit-o. etc. dragonii imperiali chinezi au cinci gheare (si-au pierdut capul membrii familiei imperiale chineze sau coreene care au indraznit sa foloseasca dragoni cu cinci gheare. si acum se impauneaza cu ea intr-un muzeu. gabi 30 martie 2016 at 13:14 Cine a vizitat Topkapi de aici stie care e inscriptia de la intrarea in Tezaur – bla. bla si „arme daruite sau cucerite de otomani”. cine stie…poate acceptau. numai ca sultanul s-a impaunat cu farfuriile. Probabil ca ambasadorul .

ai nostri erau cand bey. Unii dintre voievozii nostri erau pase cu 3 tuiuri. mai ales cand sultanul il numea „fiul meu”. Reply . Apropo. domnii moldoveni nu stiu sa fi beneficiat de statutul asta (poate or fi fost). interesanta povestea chinezeasca. Daca un domn roman era primit la sultan cu trei tuiuri inainte. dupa cum bateau vremurile. https://dexonline. cand pasale. aceea era o recunoastere a rangului sau inalt. pare-se).ro/definitie/tui Intr-adevar. in dreapta. intr-un dulap cu usa din sticla sunt 2 tuiuri. Nu-mi amintesc cate cozi de cal au. are careva drum la biserica Kretzulescu din Bucuresti? In naos. Domnii Tarii Romanesti erau considerati de rangul unui pasa cu trei tuiuri (printi de sange. interesant de vazut cine si-a lasat tuiurile prin Bucuresti si cate cozi albe de cal aveau respectivii demnitari. Chiar is curios. Ca o paralela. doar o treapta mai jos decat sultanii). altii mai putin. Reply  gabi 30 martie 2016 at 13:56 @RD – fiiii sultanului aveau rangul unui pasa cu trei tuiuri (sultanul insusi avea patru.ala chinez s-a cocosat de ras! Cum ziceam: ghiolbani! Iar politicienii nostri de azi fac temenele stupide… Reply o RD 30 martie 2016 at 13:26 Mda.

ci ale unui domn muntean din veacul XVIII. dar asta nu inseamna ca erau simpli bey. Nu-mi mai amintesc exact povestea. interesant de vazut cine si-a lasat tuiurile prin Bucuresti si cate cozi albe de cal aveau respectivii demnitari. raster 30 martie 2016 at 16:19 hm revin la obsesia mea: respectand proportiile ( lama de 102 cm) si raportul relativ dintre lungimea aparenta a manerului si a taisului mi-a dat manerul sabiei cam de 26 cm .” Cozile de cal sunt negre.  RD 30 martie 2016 at 14:06 Povestea asta o cunosc. alor nostri li se spunea beyul Moldovei sau Valahiei. eu asa le-am vazut. Numai ca rangul voievozilor nostri a variat in functie de vremuri. Tuiurile de la biserica Kretzulescu nu sunt ale unor turci veniti aici. Reply 11. Le-am vazut ultima data in 2004. politica si de puterea militara a acestora. am incercat sa introduc o mica corectie de perspectiva… . De multe ori. Reply  RD 30 martie 2016 at 14:07 „Intr-adevar.

png Reply o Ghita Bizonu' 30 martie 2016 at 16:35 mai ales daca purtai manusa de armura …. 1 1/2 da’ daca e musai si adversaru’ se cere. alfa 30 martie 2016 at 16:50 . acuma daca ai maini mici ( luati un liniar in mana). ia cu doua ! Reply o raster 30 martie 2016 at 16:25 https://s23. daca in schimb le ai mai mari ( cum probabil le avea o persoana antrenata serios –nu la tastatura!!!) mai greu sa aplici tehnicile alea specifice –incrucisare maini. parghie pentru lovirea adversarului samd… ca din ce am vazut eu chestia cu maner pentru 2 maini nu are neaparat legatura cu a tine sabia cu doua maini si a lovi cu ea – vedeti linkurile ce le-am pus mai sus… asa ca inclin sa cred ca e pt.postimg. merge ca sabie pt doua maini.org/uvj28d78r/Untitled.”gantlet” adica normalul ptr un cavaler apusean la 1400! Reply 12.

com/graphic-video-afghan-soldier-steps-on-ied/ nu lasati copii sa fie langa voi !!!! Reply 14. Eu cred ca daca incepe razboi astia in loc de avioane o sa ne dea Zmeie si in loc de pusiti sabii ca doar noi prosti luptam pt popor si vine destepti si se fac generali si etc nuuu asa ii si acuma asa o fost si la Revolutie catii au fost acolo si nu au vrut drepturiii si cati au intrat ca revolutionari pe degeaba ????? Romania te iubesc !!!!! Reply o psycho 30 martie 2016 at 18:48 doar biblii ! Reply  psycho 30 martie 2016 at 19:26 originale de la patriarhie sa fie. Flogger 30 martie 2016 at 18:09 .funker530. Reply 13. alfa 30 martie 2016 at 16:59 https://www.

dar în veci. Razesii echipati mai modest dar oricum nu in camasa si cu bate… (sa zicem „decent” echipati) Dar a fots Obertin …. însă „rezultatele” îl recomandă ca cel mai de „succes”.000 de miles dotatai. Să nu uităm și să îndreptăm nedreptățile istoriei. model și inspirație. priceperea. Vlad zis țepeș a rămas ca maestru tactician. Nici Țara Românească și nici Transilvania nu au întrecut puterea Moldovei… (Nu trebuie să uităm niciodată. e unic în istoria noastră. Mircea ca strateg și înțelept politico-diplomatic. sunt ceea ce îl disting pe Ștefan. Armata mica – boieri si mercenari echiopati ca si ungurii si polonezii (adica greu) . măcar în respectul celor care au sângerat pentru acele pământuri!) Reply o Ghita Bizonu' 30 martie 2016 at 23:02 Stefan si-a facut norocul … Nenorocu a fots ca a abut urmasi slabi … Ca la finele epocii sale Stefan putea alinai vreio 50. Moldova construită de dinastia Mușatinilor. că Orheiul. Ștefan al II-lea e domnul „meu” de suflet. în sens larg. calculul politic. Poate contextul. planificarea și viziunea strategică. Totuși. Cetatea Albă sau Bălți sunt Moldova legitimă. procurarea și uzul informațiilor. terenul de ucis. poate norocul (ghinionul celorlalți). focul artileriei și mai ales manevra rapidă prin cavaleria ușoară (specific moldovenească) sunt interesante. Ca și comandanți de oști. Iancu/Ioan de Huniade – cel mai grozav general. păstrată în decursul istoriei și moștenirea României și a românilor. si dusus-a de haram Reply . Tacticile ca tacticile. Din prisma personală. în fine… poate-multe. inteligența. Uzul liniilor de ambuscadă. Moldova era pe atunci în culmea puterii atinsă vreodată de un stat medieval românesc.Eu cred în continuare că Ștefan întruchipează esența domnului exemplar și geniul conducerii.

Avea fierăria în mijlocul satului. De aici i s0-a tras lu Stefean. s[-a taioat! In baioneta aia neascutai cu care cu greu oputei taia painea ! A da.15. printre altele.org/wiki/Dusack) sau si m ai bine : Messer si Große Messer areme cam burgheze (civile) care nu aveau o ca. Reply o Ghita Bizonu' 30 martie 2016 at 23:32 Crde-o. (a gresit unu mainuirea AKM si . asediate de otomani... a faci o sabie de calitate iuti trebe mai ult decat un fierar.wikipedia. Călin 30 martie 2016 at 18:31 Io am prins ultimul fierar/căuaci/faur din sat. Ona s a stii ca este o MARE diferenta intre o mama miliatra (facuta sa ucida) si o lama „civila” . Cineva-mi spune că se află la București scrisoarea lui Ștefan trimisă către venețieni prin unchiul său Ion Țamblac. Că pe vreme lui Ștefan trebuiau aduse săbii. Si peste tit erau arme ptr armata si nibili si ptr prostine. In Muzeukl National vezi o „interpretare” din Apuseni a lui Große Messer facuta de un fierr de sta : un soi de cutit cu o lama de cca 80 cm. Ca afots lovt unde il durea mai tare : in PUNGA! Duopa ce turcaletii au lo[us laba pe aste 2 proturi (adica pe . Na exempole ptr prostime : tesacul (https://en. Proma chioar nmeascutaita . ruginita sdespicat extrem de susor o scandura de cca 2 cm griosime!) A SI Chilia si Cetatea ALba . io asta nu o cred.litate „militarar”. prelucrarea metalelor a apărut la gurile Dunării. se zice ca bauioneta folosita de romani si germani in WW2 facea ranui mult mai nasiolae daca era NEASCUTITA! A> vazut „performatele” unei baionete-yatagan din sec XIX … de abia sciasa din opamant . le spune venețienilor că dacă pierde Cetatea Albă și Chilia. spate din alte părți. Și după specialiști străini. nu mai poate RECĂPĂTA Crimeia. în care..

vorbim aici de Maria Sa Stefan…preferatul meu fara doar si poate (probabil si subiectivism regional). Reply 16.din primul razboi cu siguranta. rumâni (Țara Românească) sau iobagi (Ardeal). Stefean era condamnat sa se intelega cu turcii (care iontre noi fie vorba l[pai trata cu toata consideratia . …si acum imi aduc aminte cu inima plina de bucurie de legendele cu intemeierea moldovei si a stejarului din borzesti. Dacă întradevăr nu se mai făceau săbii bune de luptă se prea poate că ieste legat de apariția boierilor mari (mulțumesc lui RD pentru lămuritul cu boierii mari și cei mici) și ținutul sub papuc al celor mici pe care mai tîrziu i-au făcut vecini (Moldova). psycho 30 martie 2016 at 18:33 la dracu cu spada. Reply .. ps. Se prea popate că de aici a venit decăderea țărilor române.la west point sunt studiate cateva batalii petrecute in romania.. impzoitele banesti ) .sa o pastreze turcii inca o mie de ani si sa se uite lung la ea ca sa-si aduca aminte cam cine inca exista pe meleagurile astea. ca le dfasuse destule „motive” de respect!) Reply  Călin 31 martie 2016 at 12:51 Tradițiile nu se pierd cu una cu două de la sine.

de serviciu. esențial – îmi permit să adaug. destulă cât să-l învingă mai târziu pe cel mai puternic rege maghiar (după aprecierea cvasi-unanimă a istoricilor lor) Mathia – fiul lui Ioan („botezat”Iancu) de Huniade sau Hunedoara. Ștefan însuși a trăit și învățat un timp. Asta refugiat fiind. prima biserică românească atestată la Cluj a fost ctitorită de Ștefan. Construită și fortificată în timpul domniei. că nu ești singur Ștefan și domnia au fost elemente puternice.o psycho 30 martie 2016 at 19:38 si cine l-a iubit mai mult pe Stefan Voievod decat … http://adevarul. Apoi. alături de Huniazi. Reply o Flogger 30 martie 2016 at 19:57 8servi. Nota bene. A învățat ceva artă marțială atunci. pe plaiuri hunedorene. Feudă molovenească în centrul Transilvaniei. la rândul lui cel .html Reply  psycho 30 martie 2016 at 20:20 nebunul convenabil.ro/locale/botosani/marea-teorie-conspiratiei-privind-anihiliarea- mihai-eminescu-personajul-i-ar-regizat-nebunia- 1_56f971b65ab6550cb85358cc/index. băcăuane.

elita partidului.cum ai dibuit? Reply  Flogger 30 martie 2016 at 20:20 Specialitatea casei și deformație Târg simpatic cu fete tare frumoase. Păcat că ați dărâmat din puținele clădiri frumoase… TR-urile de lângă triaj tot acolo ruginesc? Reply  psycho 30 martie 2016 at 20:36 nu noi am daramat . in cartierul CfR ca acolo da unitatea spre oras. Reply .fetele da.tot frumoase …nu ne plangem.mai strălucit comdeandant de oaste (maghiară) de origine transilvăneană română… Are istoria ironiile dânsei! Reply  psycho 30 martie 2016 at 20:13 HEEEIII.in rest stau cateva la poligonul spre onesti si la cel de la garleni.

Reply  Flogger 30 martie 2016 at 21:03 Înțeles. Da.aratau intr-un hal fara de hal dar ma jur ca motoarele sunau bine de tot.mai mult dupa TR-uri ca sunt pe cale de disparitie . Reply  psycho 30 martie 2016 at 21:23 le-am vazut cand urcau anul trecut in tren pentru un exercitiu. Reply  . acolo unde terasamentul urcă și „gardu” de beton coboară… Dar nici nu mă mai interesează tare acum… prea târziu pt bietele fiare. în poligon erau carcase și ne-carcase.recunosc. În decembrie n-am văzut grămada din CFR.am si postat pe aici un link. dar acum vreo cativa ani buni m-a prins munca de teren in roman si pe langa unitatea de tancuri din nimereala…hectare erau. psycho 30 martie 2016 at 20:42 am prostul obicei sa-mi lungesc gatul dupa ele si uit de volan.

Totuși. T-55AM e „miezu” în N (sălbatec).Flogger 30 martie 2016 at 22:11 OFF-top: Roman…păi acolo e altă treabă. De acord că vopseaua e sărită și e milă… le cunosc. au incorporate reperele occidentale.glumesc. De aceea pornesc.. TR e altă mașinărie față de T-55.confirmă GMT-u TR-85 băcăuane.nu apuca trecatorile. Adevărat că T-55 îl întreții și-n fața blocului. ce standard e asta AM2R? Reply  psycho 30 martie 2016 at 22:56 . vb strict de cele funcționale -nu de carcase – sunt rezon tehnic. orice spun tanchiștii La Turda avem T-55AM2R în stare bună. Reply  psycho 30 martie 2016 at 22:53 la cluj?! va apara carpatii. O-ringurile etanșează etc.noi mierlim primi. De aici ce ai observat. Apropos. Furtunele nu (prea) curg. Fără modernizarea FCS.murim de ei de gat .

Diferența observabilă e blindajul sumplimentar frontal. nu ezita să oprești să o vizitezi. dar robust și extrem de ieftin de întreținut. Merită văzută.i am evil !! https://www. îngrijită.westpoint.. Biserica fortificată albă. asta daca nu intra prin sud pe la alti colegi de comunitate. Iluminarea și intensificatorul de lumină modernizate.edu/history/SitePages/WWI. e pe panta din dreapta drumului. Poziția aleasă domină valea și drumul Turda-Cluj. Tancul e mic. Anumiți tanchiști susțin că ecartul operațional al TR e nesemnificativ față de T-55AMR. poate trage rachete. pe drumul vechi DN1 (E60). în vârful urcușului degajezi dreapta 120gr pe străduța asfaltată.youtube. o psycho 30 martie 2016 at 21:01 http://www. În plus. se remarcă „sprâncenele” (blindaj spațiat) aplicat turelei frontal. Dacă ai ocazie. renovată. Venind dinspre Turda. Recomand! T-55AM2R e în mare T-55AM (cehoslovac) modernizat în 80 la standard AM2 (România). în special dată fiind complexitatea TR-ului și costurile aferente exploatării.aspx Reply . Lansatoare/dispersoare de fumigene.com/watch?v=-u-HCHCuHMg  Flogger 30 martie 2016 at 23:17 Mda…ne „apăară” dealu Feleacului… unde e plasată și frumoasa ctitorie mușatină.

ce forta mecanizata in Primul la noi… am pornit de la faptul ca sunt cateva batalii purtate pe aici studiate de altii. Wandoo 30 martie 2016 at 19:53 .etc.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_T%C3%A2rgu_Frumos este considerat ca fiind model pentru o forta mecanizata in aparare care reuseste sa opreasca o ofensiva si sa produca pierderi grele inamicului.jpg Reply o lucian74 30 martie 2016 at 22:20 cred ca este de fapt din al doilea razboi: https://ro.wikipedia.apare si numarul de stele al generalului http://www.edu/history/SiteAssets/SitePages/World%20War %20I/WWOne36. Reply 17.  psycho 30 martie 2016 at 21:07 west point style. Reply  psycho 30 martie 2016 at 22:43 nu man.nu am fost chiar nimeni in drum…in al Doilea.westpoint.scrie jos pe harta anul.la marii Domnitori .la Independenta.

a fost de protocol.daca asa este expusa . ba ca e de doua maini. cumparata de la Milano. e posibil ca pe maner. ba ca nu… apoi vad ca nu reusiti s-o stabilizati temporal a fost a lu Dragos. care se facea pentru cineva celebru are pe undeva incizat si numele sau initialele atelierului/mesterului. taie vertebre de gat sau radiusuri. loveste coifuri. orice spada.mai ales tais in tais lasa cu siguranta urme) plus ca trebuie ascutita si raman urmele de abraziune… apai s-a uitat cineva la ea temeinic pentru o expertiza sa zicem criminalistica? Ca sa nu mai vorbim ca se poate identifica si adn-ul de turcaleti in sangele ramas in microporii materialului daca intradevar a fost folosita pentru casapit armatele turcesti! Sau e doar o spada cu o eticheta intr-un muzeu. impunge. pareaza. (cat o fi el de otel calit. de unde rezulta ciobituri. Din ce vad . ori nu e sabia lui Stefan! Eu credeam ca sta pe o perna de plus .etc de pe vremea aia. ca doar nu era spada lui. a fost de batalie… Dupa parerea mea. armuri. Cat despre faptul ca e sau nu da batalie eu zic ca o spada folosita si rasfolosita. Bogdan. fabricata in tara… apoi mai vad ca nu stiti .Nu se facea sa -si scrie numele pe lama . ori turcii nu au consideratie pentru cineva care le-a facut varza eroii.Vad ca va incontrati pe tema spadei. care taie .numai ea singura! Cand colo vad ca e la gramada. si nici macar intr-un context european -balcanic ci alaturi de o sabie de samurai !!! Adica . Asta una… Ca a fost sau nu a lu vreun cutarescu asta n-o mai stim .. intr-o vitrina .la toptan! Parerea mea! Reply o psycho 30 martie 2016 at 20:17 . scula .! Si de aici tragi concluzia in privinta provenientei. sub infasurarea de fir sa fie gravate acestea. mi se pare cel mai logic loc . dar daca se afla fabricantul se poate corobora perioada si se lamureste si asta . care pareaza alte lovituri de sabie si nu intodeauna reusesti sa feresti taisul.

de bagatelizare expresa a personajului istoric care a fost Stefan…dar le dam moschee. Luptele . Reply  lucian74 30 martie 2016 at 22:21 Turcii in timpul istoriei nu au prea bagatelizat nimic la romani. asa cum . Stefan lupta calare.apai trebuie musai s-o integram in context.f.f puternic :caci nu avea nevoie de distanta mare intre cele doua puncte de prindere.sau poate fi o miscare de imagine a turcilor. Romanii au facut asta in schimb cu turcii. Reply o raster 30 martie 2016 at 20:27 pai stii de ce pentru mine e important? faptul ca pare a fi un pic mai mare decat o mana jumate ( sau un pic mai mica decat una clasica pt 2 maini) mie imi spune ca posesorul era un tip f.f. si f. pentru a face toate schemele alea– deci se stia super-bine cu sabia. si era f. puternic pentru ca compensa prin forta ( si indemanare) distanta mai mica intre cele doua puncte de prindere… Reply  Wandoo 30 martie 2016 at 21:19 @ Raster parerea mea este : daca admitem ca este spada de lupta a lui Stefan . sa stii ca si eu m-am mirat cand am vazut poza prima oara.ma asteptam la altceva.f dibaci.

cavalerist fiind esti in miscare permanenta si vrei nu vrei c-o mana te mai tii si de fraul calului in timp ce cu cealalta faci ventilator in turci. cand dai de greu .. cat se vede din poza aia!.o spada de batalie e ciobita si uzata . In plus .cu antemergator si girofar. Habar n-avem cat de tare i-a fost afectata musculatura piciorului.ma gandesc. Spada eu cred ca e de 1jumate pe considerentul ca fiind cavalerist o manuia mult cu o mana iar una de 2 maini deja e o spada grea de infanterie. Dar ma indoiesc ca e spada de batalie.folosesti o mana si cu alta tragi de frau stanga dreapta. E logic.. Rana aceea l-a chinuit toata viata. mi-am amintit: rana de la picior capatata la Chilia. zile nu ca mureau toti moldovenii) dar cateva ore bune tot tineau. Reply  RD 30 martie 2016 at 21:45 Aaaa. Tineti cont ca la Chilia a fost . Incearca sa invarti un fier cateva ore cu miscari de lupta sa vezi ce carcei te apuca.pui ambele maini la treaba . sau avea logistica foarte bine pusa la punct si aghiotanti plus ofiteri langa el tot timpul…hihihi. cand te desprinzi si dai ocol. cand se deschidea.stim durau ore. Ca uneori te impotmoleai in vreo gramada de osmanlai si trebuia sa pui ambele maini ca sa ai spor e motivul pentru un maner mai lung. Reply  psycho 30 martie 2016 at 21:41 pai nu descaleca deloc? intr-o lupta serioasa pierdeai macar un cal cai pana la urma . asta pare tinuta pe raft! Ma rog. poate si zile ( ma rog . Cand se inchidea.

la aia ma gandeam si eu. Reply  Flogger 30 martie 2016 at 22:27 Nu e niciun folclor. moartea survine după o complicație a acestia… Poziția strategică (inclusiv portul învecinat) era extrem de importantă în economia situației trezoreriei moldave.sau era simplu. Reply  psycho 30 martie 2016 at 22:04 tocmai.vraci.taiai si gata. Din câte cunosc. Reply . sau poate o spartura de ghiulea.amputare.cangreana.lovit de o ghiulea. Reply  psycho 30 martie 2016 at 22:45 doctor strain.plus folclorul aferent acestor rani…numai doctor sa nu fi pe vremea aia. Rana a fost tratată. Cam greu cu urcatul pe cal in conditiile astea. Efectiv a fost rănit serios în acel asalt nereușit al cetății. însă a afectat sănătatea domnului restul vieții.

18.simteam in ultimul por istoria lui Iisus in templu. poate peste sute de ani se vor ruga si inchina lui generatiile viitoare.eu acum raman cu sfintii din calendar cu care am fost crescut acasa la care voi inalta o ruga si cu un luptator pur-sange care face onoare acestui neam si pamant STEFAN cel MARE. Reply .pentru mine STEFAN ESTE SI ERA SFANT din motive mult mai simple si pamantesti. Reply o Flogger 30 martie 2016 at 21:07 Numa acu ai simțit mizeria din sânu bisericii? Stai c-apare băiatu cela cu ortodoxia-salvează-românia și-ți eggsplică cum te-nșeli.ca a fost canonizat de BOR asta e alta treaba si nu ma implica emotional atat de mult cum au vrut ei.imi venea sa bat cateva calugarite si calugari…vedeam . ereticule! Apoi ne propune la „arză-ne focurile iadului de păcătoși trădătpri de neam și patrie ortodoxă”… Reply  psycho 30 martie 2016 at 21:20 asta referitor la subiect cat de cat. psycho 30 martie 2016 at 20:55 poate sunt eu nebun dar cand am vizitat prima oara manastirile plus Putna am avut un soc.

. . halebarda sau archebuza. la noi e cam invers. Pardon noi cam prost! Sa nu zic ca in sec XVI incepe decaderea Tariolor Romane – in primul rand mai putini bani! Si sabia costa … Daca i EVst „revolutai” rapierie duce la inmultirea celor care poarta spada. Ciobanu nost ce nevoie avea de arte martiale? Ca avea bata nastrujita. Unde accesul la arme a populatiei fusese restrans .bp. baltag si cutite… (si bata nastrujita putea sa imprastie creieii unui urs!) Sau de era nevoie „indrepta” coasa (care devevea cam la fel de eficaca ca o partisana sau o ghizarma) Cat despre zona noastra. Ca burchezu avea aces la archebuza. Deci se schimba complet calimera … exact in momentul in care in Vetsakce apar primele manuale despre scrima (cu spada) Apoi mai este cestia cu publicu abizat care estye capabil sa citeasca.. Ghita Bizonu' 31 martie 2016 at 0:04 Parerera mea despre „arte martiale” Ce zicem noi azi „aete martiale” sunt tehnici extrem orientale..com/- shFBokaOoZ8/VXIG5FK_68I/AAAAAAAAORA/LfouDCwLWWg/s1600/7- DSC05634. pana pe la 1550 a dominat spada (lama drepata tais dublu) Dupa incepe „domnia” sabiei .blogspot. Cum sa zic . deci trebuiau sa se „descurce” In Europa unde accesul la arme a populatiei era larg „artele martiale” nu erau necesare .jpg Reply 19.  psycho 30 martie 2016 at 21:34 http://2..

spate si fund de la instructori!) Ca intrictori erau (a da! Ati auzit de manuale de scrima turcesti? credti cumva ca nu isi inmstruoua spahii si ieniceii cum sa manuie sabia?!) Inca veca . erau bine si divers inarmati … Reply 20.. sa zicem o undita putea ucide usor un cavalerist ocidental (ii baga undita in ochi!) Deci chiar daca nu erau „aete martiale” in sens extrem priental. trebuia cules un inel .. In fine. nu ar strica articole cu cestiuni inedite despre greucenii nostri. aviz amatorilor.Mircea. psycho 31 martie 2016 at 16:47 v-am citit azi cu placere pe toti din nou. sigir ca unii promeau instrtciie severa .Strefan.Vlad. Din alergarea calului. in sec XVII si inceput sec XIX una din ditractiile tinerilor boieri era djeridul.. „Distractie” orientala . Inelul se culeagea cu un bat lung de cca 3-4 metri.cazuti in umbra colosilor de mai sus dar la fel de viteji. Ptiu! Unu din asta cu . ceav „capaictati” erau … A si inca… I! Samuraii ! Ce tehnica! Ce arta! O shaolinii !!! Ins anu cred ca ar fi facut fata unui careu de elvetieni sau lanskeneti! Ca aia cu artele matiale erau „artisti” individuali insa elvetienii si lanskenetii luptau in masa .. nu erau manuale de scrima ….etc…si cu cei mai putini cunoscuti .Mihai. dar fara carti si gravuri (cel mult gravuri pe umeri. Reply .. Cei care la noi aveau sabie nu pre se duelau (adica lupta pedestra) Deci ramneau „dedicatie” sarjei … si se pregatreau ptr sarja! A .

trage greu armura Late 14th Century Knightly Harness Mobility Demo Sa fereasca sfintul. ceia ce japonezii numesc bojutsu. o psycho 31 martie 2016 at 16:50 ne completam cunostintele si poate intra si tineret major pe aici. dar pe cale de disparitie. nationalistu_de_serviciu 31 martie 2016 at 21:04 Da . arte martiale europene.pot suplini multe carente din programa scolara Reply  Mihai-Cristian 31 martie 2016 at 23:50 @Psyhco Exact ! Reply 21. nu-mi mai amintesc pe unde naiba am citit. au inca. Historical European martial arts Da romanii au avut. ca sa dau link-ul. Pentru cei care vor sa afle mai mult despre HEMA scholagladiatoria Roland Warzecha .

da. deși l-am iertat. nu ne-au spus adevărul. MARE MINCIUNĂ! Nici un profesor de istorie din școală. după cum greșit știu mai toți. pentru minciuna din filmul despre Mihai Viteazul cînd la- nceput. Unele filme de-ale lui Sergiu Nicolaescu nu-s rele. dar nu pot să uit. Sint mai multi. ducea copii români în Imperiu. MirceaS 1 aprilie 2016 at 8:36 Nu m-asi fi asteptat ca articolul acesta anodin sà fie asa de dezvoltat prin contibutia comentatorilor. jucat chiar de iel. De pildă în tratate otomanii nu aveau voie să facă moschei la noi. și pentru vremurile noastre. Nasc si-n Moldova oameni Multumesc în mod deosebit d-lui RD. nici să treacă forțat oamenii la mohamedanism. ceva bei. am învàtat o gràmadà de lucruri ! Reply o Călin 3 aprilie 2016 at 10:06 Bun ar fi un articol despre „capitulațiile” țărilor române față de Poartă ce. despre morți nuai de bine.. fie din lene. E plàcut sà stii cà RM atrage contributori de calitate. șamd. nici să ia sclavi. io am fost unul dintre aceștia. fie din neștiință. fie din amîndouă. . nu sînt rele deloc pentru acele vremuri dar. culmea. e problema cu filtru site-ului Reply 22.

pierzindu-si orice urma de autonomie.. un racnet de bucurie s-a auzit atunci in randurile nobilimii afland ca armata maghiara a fost zdrobita).O listă cu „capitulațiile”: http://www. Tarile Romane si Inalta Poarta. dar marea majoritate sunt OK si nu cedeaza la porcariile unguresti. pana la 1867. Transilvania a fost voievodat autonom supus regelui maghiar. In Ardeal a izbucnit fiesta.: Or fi si printre istoricii romani curve destule. avem de-a face cu un mare principat supus imparatului de la Viena.1812. Reply .S. Ocupatia ungureasca a Ardealului. depinde cum privim lucrurile: pana dupa batalia de la Mohacs (1526). ce n-a fost decît 50 de ani de la 1868 pînă a 1918. Intre 1541 si 1691 a fost principat aflat sub suzeranitate otomana (tineti cont de faptul ca imediat dupa batalia de la Mohacs. Filmele lui Sergiu Nicolaescu sunt fictiune pura amestecata cu informatii veridice. Cat despre profesorii de istorie… fac si ei ce pot si cat stiu. Reply  RD 3 aprilie 2016 at 11:25 La subiectul ridicat de dvs. cititi lucrarea lui Mihai Maxim. P. Tarile Romane nu au platit turcilor devsirme (tributul de sange).md/capitulatiile-tarii-romanesti-si-moldovei-incheiate-cu-poarta- otomana/ PS O altă MARE MINCIUNĂ. ieste cea cu o mie de ani de ocupație ungurească a Ardealului. Dupa 1691. cand este incorporat efectiv la Ungaria. Unii dintre ei nu pot prea multe. cu o nobilime majoritar maghiara sau maghiarizata in buna masura. Teritoriile rupte temporar de turci din Tarile Romane au fost supuse insa si acestui tribut. picurată des de istoricii români precum o cucută în urechile oamenilor.

behai pana acolo. Kendeffi. vrei acasa ) Reply  RD 3 aprilie 2016 at 14:52 Da dom’le. mai tineau cu poporul rou sau dimpotriva erai si mai ai dracu’ ? Reply . insa din pacate familia Candea si-a lepadat romanitatea si ortodoxia devenind mari grofi maghiari. oare cati nobili „maghiari” erau de fapt romani. raster 3 aprilie 2016 at 12:46 asta cu fiesta m-a uns la inima… de vizitat cetatea colti e superb acolo… ii cucerea dracu pe aia… ( e de urcat destul de mult. Reply  raster 3 aprilie 2016 at 18:16 stiam ca am citit panourile informative de acolo . cu armura pe tine creca dupa ce ajungi sus nu-tz mai trebe nici un asediu. si astia maghiarizati .

cu armele în mână. căutând să mărească venitele moșiilor prin noi impuneri și sarcini. cea mai apăsătoare sarcină. pentrucă prin donație – în aparență – situația lor juridică rămînea nealterată: birurile. precum și întinderea lentă a frontierelor regatului unguresc spre răsărit. Aiud. pe care îl avea regele.” (Vechile Instituții Juridice din Transilvania. deși constituția regelui Ștefan interzicea alienarea moșiilor regești. Explicația trebuie căutată în donațiile regilor. apărarea națională compromisă și regele adus la sapă de lemn. Aservirea fiind în secolul al XVI-lea un fapt incontestabil. Locuitorii teritoriului sau a moșiei donate nu au protestat în contra donației. 1934. deci putea să le doneze. după bunurie acestea. precum și asupra voevozilor și cnezilor de pe teritoriul donat. cari au recunoscut suzeranitatea regelui unguresc – conform concepției juridice medievale – erau considerate ca proprietatea regelui. aveau să le plătească donatarului și în plus se eliberau de serviciul militar. pe cari până la donație le plăteau regelui. Statele și districtele românești. Donațiile încep în secolul al XIII-lea și la finea secolului XV întreg teritoriul statului este donat. care putea dispune asupra lor după bunul său plac. Tipografia Bob. teritoriile și animalele depe un anumit teritor ci venitul. trebuie să fie explcabil. exclud gândul unei cuceriri. pg 55-56) Reply . Ion Baltariu. deci al aservirei poporului românesc. În situația aceasta donatarii nu se mai mulțumesc cu venitele de până acum și ei revendică drepturi de proprietate absolută asupra oamenilor și bunurilor. Obiectul donației nu erau locuitorii. locuitorii țărei aduși la starea de iobăgie. Călin 3 aprilie 2016 at 19:03 „Tratatul de pace cu Tuhutum.

cand a ajuns voievod al Transilvaniei a avut grija de bisericile ortodoxe ctitorite de stramosii sai in Maramures. Dragffi. urmasul lui Dragos intemeietorul Moldovei. Bartolomeo Dragffi. RD 3 aprilie 2016 at 20:56 O mare parte din nobilimea maghiara din Transilvania a fost romaneasca la origini. Reply  raster 3 aprilie 2016 at 21:42 multumesc frumos de raspunsuri Reply  Wandoo 3 aprilie 2016 at 21:46 @ raster ti-ai dat seama cine e RD? stilul e inconfundabil! Reply  . Cazurile cele mai cunoscute sunt Banffi. Kendeffi. Hunyad.

Acum trebuie sa reiau la citit sa vad ce mi-a scapat. eu nu mi-am dat seama. Si n-ai avut ce face. decat sa ma faci curios. Adrian 3 aprilie 2016 at 23:28 @wandoo Bre. Sau poate doar ai aruncat o piatra… :))  raster 4 aprilie 2016 at 0:06 creca da  Mihai-Cristian 4 aprilie 2016 at 0:26 a  Adrian 4 aprilie 2016 at 1:04 @Mihai – Cristian Cam da…  Wandoo 4 aprilie 2016 at 1:30 .

Iatà dovada: http://www.tv/wp-content/uploads/2015/06/edrogan-5. MirceaS 2 aprilie 2016 at 23:35 Am gàsit cine a dat spada turcilor: Adrian Nàstase. 23.nasul. totusi nu sunt sigur. daca omu a ales sa fie invizibil o fi avut motivele lui. Cristeane Cristiane…  Mihai-Cristian 4 aprilie 2016 at 2:17 Mea culpa sir . Ma baieti maa… trebuia sa va dati seama fiecare pentru el. Poate ne inselam toti. ci doar mi-am dat cu parerea.jpg Reply o Razvan Mihaeanu 3 aprilie 2016 at 0:36 „viceversa”… Reply  MirceaS 3 aprilie 2016 at 0:46 .

Istoria armelor romanesti. Eroii Romaniei. Armata Romana. Lasà-mi efectele Ràzvane ! Tocmai am dat de articolul respectiv si mi-am adus aminte de subiectul din RM http://www.21:44Al doilea Razboi mondial. Fortele Terestre Romane. Voi de acum atârnaţi de un Stat unde nu voinţa arbitrară. familia . Religiunea voastră. Dobrogea – vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân – de astăzi face parte din România. 14 Noiembrie 1878 este data la care Carol I emite proclamatia catre dobrogeni: „Locuitori de orice naţionalitate şi religie. nu puteam sa scriu “alipirea Dobrogei la Romania” In plus.ro/cum-si-a-gasit-ponta-protectie-in-turcia-nastase-este- nasul-de-cununie-al-fiicei-lui-erdogan/ 137 de ani de la alipirea Romaniei la Dobrogea George GMT13 noiembrie 2015 . onoarea şi proprietatea sunt puse sub scutul unei Constituţii pe care ne-o râvnesc multe ţări străine.aktual24. autoironia ne ajuta sa nu pierdem contactul cu realitatea. Istorie Va dati seama ca eu. ca dobrogean. Cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii: viaţa. ci numai legea dezbătută şi încuviinţată de naţiune hotărăşte şi ocârmuieşte.

. de a ocroti paşnica voastră vieţuire. pe cale constituţională. Bolgrad si Ismail). plus o zona economica exclusiva bogata in resurse energetice. Dobrogea a intrat sub administrarea rusilor care apoi au cedat-o Romaniei. prin eroismul trupelor si pregatirea militara a comandantilor. În curând provincia voastră. pragul casei voastre vor fi apărate de legile noastre şi nimeni nu le va putea lovi. Salutaţi dar cu iubire drapelul român. era sa ne trezim cu toata Romania ocupata de rusi. dotare si. model de disciplină. ce inseamna sa ai iesire la mare. Unirea n-a fost simpla. ba existau si buimaci prin Parlamentul Romaniei care spuneau ca n-avem nevoie de Dobrogea si ca acolo nici macar nu sunt romani. 1877- 1878. sudul Basarabiei (judetele Cahul. o campanie in care am impresionat prin organizare. care va fi pentru voi drapelul libertăţii.” Unirea Dobrogei cu Romania s-a produs in urma Razboiului de Independenta. Se pare ca prostia are o lunga traditie in Parlamentul Romaniei. va primi o organizaţie definitivă. care va aşeza pe temelii statornicite poziţia voastră cetăţenească. Astazi nu cred ca trebuie sa mai explic ce inseamna Dobrogea pentru Romania pentru ca oricine a trecut mai des pe la scoala poate evalua importanta economica si strategica a regiunii pentru Romania. In cel moment putini isi dadeau seama de importanta Dobrogei. care intră în Dobrogea. cu forta. un razboi in care Romania si armata romana au aratat bine de tot. fără a-şi primi legitima pedeapsă… Armata română. luand la schimb. Clar. in special. a fost cea mai buna campanie militara din ultimii 200 de ani. Iubiţi ţara la a cărei soartă este lipită de acum şi soarta voastră. care va ţine seama de trebuinţele şi moravurile voastre. drapelul dreptăţii şi al păcii. nu are altă chemare decât a menţine ordinea şi.voastră.

com Topolog). Cu el am o poza de prin 1903-1904. desi uneori incomplet sau cu erori. personalul acestora fiind format in majoritate covarsitoare din localnici dobrogeni. In perioada de dupa Razboiul de Independenta s-au infiintat unitati militare pe teritoriul Dobrogei si s-a dezvoltat si Marina Militara. in Primul Razboi Mondial au mai luptat: .rumaniamilitary. dupa razboi. Un alt strabunic. incepand cu Razboiul de Independenta. Ma refer la contributia de sange data de locuitorii Dobrogei in razboaiele Romaniei. purtand o decoratie de razboi. Spun “incepand cu Razboiul de Independenta” pentru ca au fost cateva mii de voluntari dobrogeni care au fugit peste Dunare. Despre unitatile militare dobrogene si contributia lor de sange in razboaiele Romaniei s-a scris mult. etnic bulgar. s-au inrolat si si-au varsat sangele in bataliile de la Plevna. Rahova etc. s-a inrolat voluntar in armata rusa care opera in Dobrogea. Banuiesc ca e Crucea Sfantul Gheorghe (ruseasca) dar poza e cam neclara. Grivita. avea sa fie improprietarit de Regele Carol I cu pamant in localitatea Urumbei (azi Luminita. Smardan.Prefer sa vorbesc despre un domeniu insuficient mediatizat. Despre legendarul Regiment 33 Dorobanti Tulcea si participarea lui la razboaiele Romaniei gasiti informatii aici: http://www. in Romania.ro/tritat-tri-ieta-ciortii In afara de Regimentul 33 Dorobanti Tulcea. Printre ei si un strabunic de-al meu care. din pacate.

care o face sa piarda timp in manevre gresite. batalii sangeroase unde. va capata denumirea de Divizia 9 Infanterie Marasesti. militarii Diviziei 9 Infanterie. Chiar si in conditiile acestea. apoi abandoneaza Silistra desi avea o pozitie avantajoasa.Divizia 9 Infanterie Constanta Aceasta incepe catastrofal Primul Razboi Mondial. nevoite sa se retraga pentru a nu fi incercuite. obligandu-le sa-si mute directia de efort tot mai spre vest pana cand ofensiva a esuat complet. Regimentul 73 infanterie Tulcea Constituit la mobilizare din rezervisti ai Regimentului 33 Tulcea. . a “beneficiat” de o conducere incompetenta. Dupa transferul din Dobrogea in sudul Moldovei. alaturi de cei ai Diviziilor 2. a disproportiei numerice si a noncombatului rusilor. 1917. Divizia 9 Infanterie a constituit pilonul principal al apararii armatei romane in batalia de la Marasesti. retragandu-se din fata lor si lasand mereu descoperit flancul unitatilor noastre. in ciuda pierderilor uriase. a trebuit sa faca fata si tradarii trupelor ruse care refuzau sa lupte cu “fratii bulgari”. Amplasata la Silistra. In perioada urmatoare. intre Silistra si Turtucaia. a reusit sa blocheze fortele germane. Divizia 9 Infanterie a participat la numeroasele batalii ale campaniei din Dobrogea. Dupa schimbarea conducerii. Divizia 9 Infanterie a fost implicata activ in curatarea teritoriului Romaniei de trupele rusesti care se bolsevizasera si trecusera la jafuri si crime. Urmare a eroismului aratat la Marasesti. pe langa presiunea inamica. a participat la campania din Moldova din 1917. 5 si 19 Infanterie. cu efect asupra moralului trupei. cand. au luptat cu curaj si pricepere ceea ce a dus la evitarea lor de catre trupele germano-bulgaro-turce care preferau sa atace doar in sectoarele detinute de rusi.

a impus sloganul “Pe aici nu se trece!”. in special pe fluviu. Braila. destabilizand permanent pozitiile inamice. Divizia 15 Infanterie a inceput razboiul in rezerva generala a Armatei Romane A intrat in legenda in Prima Batalie de la Oituz (11-27 octombrie 1916) unde. Marina Militara. cu un efectiv care a crescut de la 720 pana la aproape . desfasurand incursiuni in spatele liniilor adverse. alaturi de marinari din Galati. sub conducerea generalului Eremia Grigorescu. in timpul campaniei din Dobrogea. a desfasurat nenumarate operatiuni in sprijinul trupelor romane care luptau la Turtucaia apoi. Dupa decizia criminala a rusilor de a abandona Dubrogea. Marina Militara Romana si-a concentrat fortele in Delta Dunarii unde a infiintat si un Batalion de Debarcare (stramosul BIM-ului de azi) care.Divizia 15 Infanterie Constituita la mobilizare din rezervisti ai Diviziei 9 Infanterie. oprind ofensiva Puterilor Centrale si capatand supranumele de Divizia de Fier. Giurgiu. debarcand si cucerind localitati. a sprijinit puternic flancul unitatilor romanesti si rusesti. Marina Militara Romana A fost incadrata masiv cu dobrogeni.

impotriva trupelor rusesti care se bolsevizasera. Dupa intoarcerea armelor. Valkov).2000 de oameni. pe Bratul Sfantul Gheorghe. Ulterior. pe langa Regimentul 33 Dorobanti Tulcea. Pe unul din torpiloarele Marinei Militare Romane a luptat si un strabunic de-al meu. pilot-sef la AFDJ. Ismail. . participand la cucerirea porturilor de pe Bratul Chilia (Reni. unitatile Marinei Militare au luptat in Basarabia. si tot cu dobrogeni. in cadrul Bataliei de la Stalingrad. decorat de patru ori si devenit. Este transferata in Transilvania unde participa la epopeea de la Oarba de Mures si de pe Dealul Sangeorgiului apoi continua campania de eliberare a Transilvaniei. Chilia Noua. Adusa in tara pentru refacere. dupa razboi. a fost insarcinat cu paza zonei de contact cu trupele Centralilor. In cel de-al doilea razboi mondial. sub conducerea legendarului Mihail Moruzov. campanie pe care o incheie cu cucerirea Careiului si trecerea pe teritoriul Ungariei. Tot in Delta Dunarii. a luat fiinta Serviciul Secret de Informatii al Armatei Romane. Divizia 9 Infanterie trece la dezarmarea unitatilor germane din Dobrogea si Campia Romana. isi va relua sarcinile de aparare a litoralului unde o vor gasi evenimentele de la 23 august 1944. in principal. au mai luptat: Divizia 9 Infanterie Incepe razboiul pe pozitii defensive la litoral. Dupa cucerirea Crimeii Divizia 9 Infanterie este trimisa pe frontul de est unde va lupta la Cotul Donului.

Cetatea Alba si Sulina. Mai multe detalii aici:http://www. Subunitati ale regimentului vor fi implicate in operatiuni de lichidare a trupelor germane in diverse porturi de pe Dunare. aflata la Calarasi.ligamilitarilor. apoi trece la eliberarea porturilor si localitatilor din sudul Basarabiei. doua companii de observare si o companie de debarcare.ro/29-noiembrie-ziua-si-istoricul-batalionului-307- infanterie-marina La 23 august 1944. Marina Militara Romana Incadrata preponderent cu dobrogeni. care viza Bratul Sulina. Regimentul de Infanterie Marina Cu un efectiv total de cca 4000 oameni.rumaniamilitary. format din trei batalioane de infanterie marina. La Dunare. Divizia de Dunare si Divizia de Mare.Despre campania diviziei in Transilvania gasiti detalii aici:http://www. O sarcina similara primeste si partea sedentara a regimentului. in 1941 monitoarele s-au implicat puternic in dueluri de artilerie cu monitoarele sovietice si au bombardat pozitiile si porturile sovietice de la Dunare in . In 1941 participa la luptele sangeroase de la Chilia Veche si Periprava. reusind sa blocheze invazia sovietica in Delta. Marina Militara Romana a participat la operatiuni cu cele doua divizii. unitatile Regimentului de Infanterie Marina.ro/istorie-militara/divizia-9-infanterie-din-dobrogea-in- luptele-pentru-eliberarea-transilvaniei-octombrie-1944/ Pana la sfarsitul razboiului desfasoara operatiuni militare in Ungaria si Cehoslovacia. Dupa eliberarea Basarabiei si cucerirea Odesei este reorganizat in trei detasamente maritime la Odesa. primesc sarcina sa-si apere zona si sa dezarmeze trupele germane. aflate in Delta Dunarii.

Divizia de Dunare a trecut la capturarea navelor germane de pe Dunare si la impiedicarea traversarilor de trupe germane peste Dunare. voluntari rusi.timp ce vedetele blindate au hartuit permanent flotila sovietica. in cadrul Operatiunii 60. disproportia uriasa dintre flota romana si cea sovietica au determinat adoptarea unei atitudini defensiv-active. au facut razboiul nasul de botez al tatalui meu. amandoi salvandu-se inot cand nava a fost bombardata si scufundata de noii “aliati”. patrulari antisubmarin.000 de militari romani. impreuna cu fiul sau. Pe masura ce operatiunile terestre s-au extins spre Odesa si Crimeea. la 26 iunie 1941. scufundand distrugatorul Moskva si avariind distrugatorul Harkov. la 24 august 1944. prizonieri si civili. germani. blocandu-i incursiunile si sprijinind trupele romanesti din Delta Dunarii. cu minari pe comunicatiile maritime ale sovieticilor. atacuri cu vedete torpiloare. misiunile Diviziei de Mare s-au extins si ele. slovaci. Pe unul din monitoarele romanesti. Marina Militara Romana si artileria de coasta au reusit sa respinga atacul naval al sovieticilor. Mihail Kogalniceanu. in conditii incomparabil mai grele decat la Dunkerque. protectia convoaielor spre Istanbul si Bulgaria si misiuni in larg cu submarinul.000. sa evacueze aproape 121. Strategia si-a aratat roadele cand. Pentru a ilustra mai bine gradul de mobilizare si tributul de sange dat de dobrogeni in cele doua razboaie m-as opri la cateva detalii: . operatiuni de escorta pentru convoaiele de aprovizionare spre Odesa si Sevastopol. sprijinind trupele romanesti care incercau sa preia controlul si sa apere porturile romanesti. a reusit. cu lansarea de baraje de mine pentru protectia porturilor. Dupa 23 august 1944 si pana la confiscarea de catre soviatici. La mare. Divizia de Mare si-a dat masura eroismului si priceperii in 1944 cand.

a fost mobilizat si trimis sa apere o pozitie in apropierea Dunarii.Dupa ocuparea Basarabiei de catre sovietici in 1940. Dupa trei zile au gasit doi batrani. el facand armata in Grecia. intre Mineri si Parches. unde a ramas si a pazit mitraliera pana in octombrie cand a fost demobilizat. Sulina de 26 de ori iar Tulcea de 33 de ori. . tigani. In 1944 a fost din nou transferat ca mitralior pe o pozitie din apropierea Dunarii (tot nu era cetatean roman). bunicul meu. unitatile militare avand in componenta atat romani cat si turci. Mobilizarea era atat de mare incat nu au gasit barbati care sa-i sape groapa. Atacurile au incetat abia dupa ce am cucerit Crimeea …… in caz ca se intreaba cineva ce-am cautat acolo. armeni. tatari. greci. undeva in zona Buzau. care nici macar nu avea cetatenie romana. Intr-unul din atacurile aeriene despre care vorbeam mai sus a fost ucisa nasa de botez a mamei mele iar sotul ei a fost ranit grav. un turc si un evreu. lipoveni. Efortul de razboi a fost egal suportat de romani si minoritari. Daca in prima luna de razboi sovieticii au bombardat Ploiestiul de 10 ori. Constanta a fost bombardata de 25 de ori. Dupa declansarea razboiului a fost mobilizat din nou dar la o unitate de constructii. unde faceau caramizi (posibil pentru Linia Focsani Namoloasa dar nu sunt sigur). care au sapat groapa si au coborat sicriul. ucraineni si numerosi militari proveniti din familii mixte care au luptat si au murit impreuna. bulgari.

razboiul de independenta. oriunde va aflati ! Cristian Ganciu 14 noiembrie unirea cu dobrogea.Divizia 9 Infanterie Marasesti. ca unirea Dobrogei cu Romania a fost o AFACERE FOARTE BUNA PENTRU ROMANIA. unirea dobrogei cu romania. cu toata modestia. Regiment 33 Dorobanti Tulcea. Toate acestea ma fac sa spun. la performantele inregistrate pe front de unitatile dobrogene si la tributul de sange platit de dobrogeni. Regimentul de Infanterie Marina. ncaeu 13 noiembrie 2015 at 22:17 Respect de la un Constantean ! mandru ca sunt Dobrogean dar in primu`l rand Roman ! Reply 2. DusterTanc Franta sub asediu! Afla cum poti sustine site-ul Romania Military! 23 Comments: 1. fie si numai daca ne uitam la aportul militar al locuitorilor regiunii. MirceaS . Regimentul 73 infanterie Tulcea. La multi ani dobrogeni. Divizia 15 Infanterie divizia de fier. Divizia 9 Infanterie Constanta. Bookmark.

si un bunic era grec. sănătate : Asupra raportului ministrului Nostru secretar de stat la Departamentul de Război en Nr. când mi-am dat seama cà ai fost pe aceeasi fazà. era sà fac un comentariu cu alipirea României la Dobrogea.262 din 21 Februarie 1945. în primul ràzboi mondial.13 noiembrie 2015 at 22:37 Am avut aceeasi reactie. deci tot dobrogean. Interesant cà mai avem un punct comun. ci în România. pentru fapte de arme săvârșite pe cămpul de luptă. Prin grația lui Dumnezeu și voința națională. Am decretat și decretăm : … Art. subscriu. 123. care a luptat pe ambele fronturi (dar numai nemtii l-au rànit) : „Mihai I. astfel după cum urmează : … Ordinul « Coroana României » cu spade în gradul de cavaler cu panglica de « Virtute Militară » și « Frunza de Stejar » … Sublocotenentului rezervă … x …» Să-ți fie țărâna ușoară tăticule ! Reply o . La toți de față și viitori. Acum o sàptàmânà am dat prin internet de facsimilul unui Monitorul Oficial din 1945 unde este vorba de tatàl meu (nàscut la Niculitel). ofițerilor superiori și inferiori. dar nu a fàcut armata în Grecia (doar stràbunicul). Rege al României. II. Cum sunt din Constanta. Conferim decorațiunile de război.

robu 13 noiembrie 2015 at 22:49 frumos articol traesc de foarte multi ani in strainatate dar cand citesc asemenea articole ma simt mai roman ca niciodata adevarul e ca la inceputul celor doua razboaie . Culmea stupiditatii . Romania a pierdut Cadrilaterul pentru ca a fost tradata de Yugoslavia regalista………. oricine poate sa vina la noi chiar si din Africa si cu un contract de cesiune poate sa revendice pana si un cartier fara probleme. Acum o luna am intrat pe blogurile extremei drepta bulgare si am avut surpriza sa constat ca bulgarii au ramas foarte contrariati ca au luat cu japca un teritoriu care nu a fost niciodata al lor fara nici o lupta. Unii chiar se ofticau…. M-am ocupat chiar personal de cazul unei prietene care a avut compensàri financiare si în naturà (teren) pentru o proprietate pe care tatàl ei a avut-o în Cadrilater. cand vine vorba de zona Cadrilaterului politicul romanesc a adoptat politica strutului. la noi e nebunie curata cu restituirile si in schimb pentru urmasii refugiatilor din Cadrilater nu s-a aplicat restitutio in integrum. DF 13 noiembrie 2015 at 22:51 Si au fugit din Cadrilater inaintea refugiatilor…. Reply 3. Reply  MirceaS 14 noiembrie 2015 at 10:47 Inexact cu restituirea. Cu coada intre picioare.

nemotoujours 13 noiembrie 2015 at 23:21 SUPERB ARTICOL! COMPLET SI ELOCVENT! BRAVO! Reply 5.iar altu in divizia 15.Dumnezeu sa i ierte pe toti eroii nostri Reply 6. krisca 13 noiembrie 2015 at 23:35 In divizia 9 infanterie au luptat si niste strabuni de ai mei.unul mort in muntii Tatra. . Scythia Minor 13 noiembrie 2015 at 23:40 La multi ani din Scythia Minor! Reply 7.apoi inpropietarit pe langa Agighiol si decorat de rege mai tarziu ptr faptele sale. mondiale am fost prinsi cu pantaloni la glezna din punct de vedere al dotari si instruiri doar vitejia curajul si sacrificiul soldatilor romani au salvat onoarea tari Reply 4.fiind ranit pe la Oituz .

. Dintai colonizari – se dadea teren . Si nu noi eram jefuitorii …. destul de importante ca pe la 1910-1920 ai „nostrii” sa devina lirici si laudarosi si sa scrie/zica despre Dobrogea „California Romaniei” (zau asa! Am intalnit aceasta formulare!) si da-I cu lauda de sine despre virtutile muncii si inteligentei guvernariii romanesti!!! . Ismail si Bolgrad atunci (1877) oricare era peste Dobrogea… aveau orase . Oricat de meschine ne-ar parea azi cele 3 judete din Sud …. facut de fantani (se pare ca a fost un program „guvernamental”). Kustiunge (Constanta) doar un sat de pescari…. Dar in 1877 cestia cu luati Dobrogea si va luam Buceagul a fost JAF curat. A fost construit portul Contanta si podul de la Cernavoda … Se pare ca progresele au fost importante .... Cahul. era inca ravasita de razboiul Crimeii (a inceput prin ocuparea Dobrigei de catre rusi) . sa zicem „functionale” care aduceau venituri la buget aveau porturi pe canalul Sfantu Gheorghe si apoi iesirea la mare. Dobrogea insa . portul de la Miristile Arse (undeva pe lacul Siutghil) distrus . Ghita Bizonu' 14 noiembrie 2015 at 9:59 Acu fara sucar …. AU urmat ani de zile de eforturi. zona dpv economic total nepromitatoare. Canalul Sulina fusese dragat si Sulina era portul maritim. robu 14 noiembrie 2015 at 0:33 baieti a inceput scandalul la paris mai vrea cineva emigranti musulmani basescu are dreptate astia nu pot fi integrati Reply 8..

superiori „orientului”… Acu dragi dobrogeni sa nu credeti ca am ceva cu voi sau Dobrogea. Mai rau. Tulcea si Sulina.. Tulcea mi s-a parut un oras placut (1985-86?) si Sulina locul unde sa iti vindeci spleen ul in 36 de ore (eu dupa 4 tanjeam dupa Lipscani cel aglomerat!) si pe locu 1 si 3-5 din lista femeilor care mi-au placut sunt dobrogence INSA zic despre situatia de la 1877. Ador litoralul romanesc (mai ales ca in tin minte si cum era in 1957!! Alta poveste . sa ne simtim si occidentali .. da. dupa ce Cadrilaterul a intrat in compunerea Dobrogei ... dar zona fusese in egala masura distrusa de numeroasele razboaie ruso-turce de pana atunci.)...Ca mai apoi . Medgidia). avea porturi mai multe si mai bine puse la punct. Reply  Ghita Bizonu' 14 noiembrie 2015 at 10:35 Deci te cheama Cristian Ganciu . dar au ramas ala alb plus Sarica.. In privinta comparatiei cu Bugeacul. tatarii fiind alungati si inlocuiti de taristi cu bulgari si gagauzi. da?! . Si mai este o cestie care ma face sa tin si mai mult – cum se zicea pe la 1900: Dobrogea este o poveste romeasca de succes ! Reply o Eroul Bula 14 noiembrie 2015 at 10:19 Eu nu m-am referit la fotografia momentului 1878 ci la potentialul regiunii pe care politicienii vremii au fost incapabili sa-l estimeze. Bugeacul trecuse si printr-o epurare etnica. vinurile (pacat ca magarul ala australian a stricat vinul rosu de Murfatlar. spre deosebire de Dobrogea care nu avea decat Harsova.

Insa cu privire la incapacitatea politicenilor vremii (Ion Contantin Bratianu, Vasile
Lascar, Mihail Kogalniceanu, CA Rosetii, sadm etc) cum sa iti explic? Exact aceiasi
incapabili au facut portul Constanta, au facut fantanile, podul samd etc .

Si sa mai stii ceva – dpv economic (activitate, taxe ) bulgarii erau superiori
tatarilor. De fapt tatarii fusesera adusi de turci ca sa aiba cine tine „ocupati” pe
tighiceni .. nitel [prea dispusi sa dea o raita in noua raia…

Reply


Eroul Bula
14 noiembrie 2015 at 12:19

Nu cred ca Kogalniceanu ar fi zis tampenia cu „nu ne trebuie Dobrogea” dar un
bou din parlament sigur a zis-o.
Ca s-au apucat mai apoi si au lucrat asta e. Trebuia sa dezvolte accesul
Romaniei la Marea Neagra dupa ce pierdusem Bugeacul.
Revenind la porturile de la Dunare, la acel moment Tulcea era de 5 ori mai
mare decat Constanta, avea 25.000 de locuitori, o viata economica puternica, si
o activitate portuara intensa pentru ca de aici plecau spre Istanbul cereale,
miere, animale si produse animale, piatra, lemn etc etc. Nu am gasit date
despre porturile din Bugeac (populatie, activitate comerciala) dar unele din ele
nu au nici acum populatia aia.
Dupa ce s-au construit podurile de la Fetesti si Cernavoda, calea ferata spre
Constanta si Portul Constanta, aceasta s-a dezvoltat exploziv, in detrimentul
Tulcei.
By the way, Anghel Saligni s-a nascut in jud Galati dar provenea dintr-o familie
de italieni originara de langa Macin.

Reply


Ghita Bizonu'
14 noiembrie 2015 at 15:46

Numele boului te rog ..

Reply


MirceaS
14 noiembrie 2015 at 19:55

Tatàl lui Saligny era alsacian, imigrant în România (pe atunci fluxul era
invers). Poate din partea mamii avea originà italianà, dar nu am nici o sursà.

Reply


nooxy
14 noiembrie 2015 at 21:49

Cel mai probabil din localitatea Greci, unde e ste inca cea mai puternica
comunitate de italieni din Dobrogea….acestia au venit odata cu marea
foame din Italia si erau de meserie cioplitori in piatra….

Reply


CosminC
16 noiembrie 2015 at 16:28

Fix din Alsacia a venit Alfred Saligny…e cumva langa Macin, cum te duci spre
Paris pe dreapta.

Reply

o
nooxy
14 noiembrie 2015 at 21:55

Domnu Bizon, cu prima ocazie cand dau pe acasa pe la Macin, o sa iti fac rost de un
Aligote de Sarica Niculitel…sa stii ca ma sunt vinuri bune si cele de la actuala
CurteaRegala…recomand Feteasca Neagra si Cabernet…sanatate cat cuprinde

Reply


MirceaS
14 noiembrie 2015 at 22:07

Bunicu a avut vie acolo. Întradevàr, un vin exceptional.

Reply

9.
mihai
14 noiembrie 2015 at 16:22

In ziua asta de sarbatoare ptr. noi si de jale ptr. altii ,mai de la vest, nu pot decat sa va
multumesc ptr. articol.E frumos sa vezi ca esti contemporan cu atat de multi oameni
buni.Respect!
Totusi ,ce dracu s-a intamplat cu dobbrogenii de ne-au calarit porcusor si drogatu’
atatia ani( ma rog in Jud.Tulcea afost alta chestie)?

Reply

10.
Vlad
14 noiembrie 2015 at 16:54

Botosani in Bucovina? Prefer harta aia fara Bucovina, avand in vedere ca istoric vorbim
despre Moldova, iar Bucovina in ziua de azi e o idee mai mult antiromaneasca, care
preaslaveste anexarea austriaca si ii tinde sa se dezminta de legaturile cu Romania. La
fel ca si transilvanismul, care e sustinut de unguri.

Reply

11.
freeman
15 noiembrie 2015 at 9:51

” „Cum a fost luat teritoriu dintre Prut si Nistru(Basarabia) de la patria-mama de catre
Imperiul Rus?” – Balan Victor, Colegiul National Pedagogic „Carol I”, Campulung Muscel,
jud. Arges.

În urma razboiului ruso-turc din 1806-1812, câstigat de Imperiul Tarist, rusii cereau
„ambele tari românesti” (Tara Româneasca si Moldova). Doar iminenta atacului lui
Napoleon a facut ca pretentiile rusesti sa se reduca treptat, de la ambele tari române,
la toata Moldova, apoi la teritoriul Moldovei dintre Nistru si Siret, pentru ca pâna la
urma pretentiile sa se limiteze la tinuturile turcesti dintre Nistru si Prut: tinutul Hotin si
Bugeacul (Basarabia pe hartile europene).
Iscusinta negociatorului francez Gaspard Louis Andrault, conte de Langeron (1763-
1831), care servea interesele tarului, a permis însa si anexarea partii rasaritene a
Moldovei care nu facuse parte din vilayeturile (provinciile) otomane, prin extinderea
frauduloasa a denumirii de Basarabia la toate tinuturile dintre Dunare si Hotin,
multumita complicitatii primului dragoman al Portii, care si-a tradat suveranul în
schimbul unui latifundiu si al unui inel foarte pretios. (Ulterior primul dragoman a fost
executat pentru tradare din ordinul Portii.)
Tratatul de la Bucuresti din 16/28 mai 1812, încalca astfel practica internationala si
normele de drept existente la moment, devreme ce Imperiul otoman ceda tinuturi care
nu-i apartineau si care faceau parte dintr-un stat vasal, dar autonom, cu care imperiul
avea un tratat garantând frontierele de atunci.Au urmat schimburi importante de
populatii cu Imperiul otoman, musulmanii Turci si Tatari din Bugeac, precum si un

numar de peste 30.000 de moldoveni, parasind teritoriul anexat pentru a se stabili în
Dobrogea (teritoriu ramas otoman, unde se amestecara cu românii locali zisi Dicieni) si
fiind înlocuiti prin peste 60.000 de Bulgari si Gagauzi veniti din Bulgaria si Dobrogea,
precum si de aproximativ 150.000 de Rusi si Ucraineni, rusii stabilindu-se cu precadere
la orase.
Pe lânga acestia, dezvoltarea economica a secolului XIX, chiar daca era mai înceata
decât în restul Europei, a contribuit si ea la procesul de rusificare a regiunii, chiar daca
nu toti noii veniti erau rusi. Afluxul de Evrei, Armeni, Greci, Germani si altii a facut din
gubernia Basarabiei un tinut în care orasele erau foarte pestrite, rusa fiind singura
limba comuna, iar bastinasii nu mai erau decât 70% din populatie în 1910[7]. Procesul
de desnationalizare s-a desfasurat si prin rusificarea toponimelor (Chisinau -> Kisiniov,
Orhei -> Orgheiov, Ciubarciu -> Ciobruci…) sau prin oficializarea sistematica a
denumirilor turcesti în dauna denumirilor moldovenesti, oridecâte ori se putea
(Frumoasa -> Kahul, Oblucita -> Ismail, Cetatea Alba -> Akkerman, Tighina -> Bender…).
Nu este vorba aici de antiromânism, dat fiind ca sentimentul românitatii nu aparuse
înca în Basarabia în perioada 1812-1840: Imperiul Tarist cauta pur si simplu sa stearga
istoria moldoveneasca a Basarabiei.Consecutiv razboiului din Crimeea, pierdut de
Imperiul Rus, între 1856 si 1878 judetele Cahul, Bolgrad si Ismail au reintrat timp de 22
de ani în componenta Moldovei, respectiv din 1859 a României.
Dupa 1850, sentimentul national începe sa se manifeste în Basarabia, atât ca românism
cât si ca moldovenism, cele doua revendicari fiind atunci sinonime. Dar ele nu se
puteau manifesta fatis, pe planul politic, atâta vreme cât Imperiul Tarist le considera ca
fiind manifestari de tradare. Îndata, însa, ce prelungirea primului razboi mondial a
condus la prabusirea tarismului, miscarea nationala a bastinasilor din Basarabia a
devenit politica. Astfel, la Chisinau în data de 3 martie 1917 a fost înfiintat Partidul
National Moldovenesc sub conducerea lui Vasile Stroescu cu obiectivul de a „crea o
dieta provinciala numita Sfatul Tarii”. Prima întrunire a Sfatului Tarii a avut loc în ziua
de 21 noiembrie 1917 când a fost ales în functia de presedinte Ion Inculet, în timp ce
Pan Halippa a fost ales vicepresedinte, iar secretar a devenit Ion Buzdugan. Sfatul Tarii
a proclamat oficial Republica Democrata Moldoveneasca (si nu „Basarabeana”) la data
de 2 decembrie 1917. Minoritatile aveau deasemenea reprezentanti în Sfatul Tarii.

Dupa intrarea României în cel de-al doilea razboi mondial, sub comanda lui Ion
Antonescu, care a dat celebrul ordin: Soldati, va ordon, treceti Prutul!, Basarabia s-a
întors în componenta statului român timp de înca trei ani. În martie 1944 armata
sovietica reocupa teritoriile siuate la nord-est de o linie Tighina-Chisinau-Iasi, iar la 23
august 1944, dupa trecerea României de partea Aliatilor, reocupa Basarabia în
întregime. Actiunile antiromânesti întreprinse de comunisti, ajutati de elemente
minoritare sovine, împotriva populatiei civile române în 1940 s-au repetat atât în
momentul retragerii armatei sovietice din iunie 1941, cât si, mult mai intens, dupa
revenirea acesteia în 1944. Dupa dezmembrarea Uniunii Sovietice, în 1991, fosta
Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca se declara independenta la 27 august
1991 sub numele de Republica Moldova, iar la 2 martie 1992 a fost recunoscuta si de
Organizatia Natiunilor Unite ”
” http://astra.iasi.roedu.net/texte/nr35zh.html „
Reply

12.
Eroul Bula
15 noiembrie 2015 at 12:25

Un episod legat de tributul de sange platit de minoritarii dobrogeni:
http://www.ligamilitarilor.ro/eroii-neamului/eroul-de-la-strani/

Craniul lui Ştefan Foriş şi politica făcută cu
ranga de comunişti

CNSAS a digitizat dosarul anchetei PCR din 1968 privind abuzurile Securităţii, dosar în care se
găsesc câteva fotografii de la deshumarea lui Ştefan Foriş (aici). Secretarul general al Partidului
Comunist Român din timpul războiului a fost „lichidat” cu o rangă în vara anului 1946 din
porunca partidului pe care l-a slujit cu credinţă. Ucigaşul cu ranga a fost Timofei Bodnarenko,
alias Gheorghe Pintilie – şeful Securităţii între 1949 – 1963.

Pagina Wikipedia a lui Gheorghe Pintilie pune sub semnul întrebării informaţiile conform cărora
acesta l-ar fi ucis pe Ştefan Foriş (aici).

Gheorghe Pintilie îşi mărturisea senin crima comisă în 1946, declaraţia scrisă de mâna lui poate
fi citită în dosarul CNSAS. Mai mult, criminalul era foarte liniştit la mai bine de 20 de ani de la
comiterea crimei, îşi declara iubirea faţă de partid şi ştia că nu va fi pedepsit. Pentru că oamenii
Moscovei care au ucis în România nu au fost pedepsiţi niciodată. Istoria şi monstruozitatea
acestor crime – ca şi povestea personală a criminalilor – sunt foarte puţin cunoscute în ziua de

azi. Stângiştii de modă nouă mai au puţin şi refac romantismul ilegaliştilor comunişti din
perioada interbelică, făcând uitate subteranele ucigaşe ale epocii.

Ştefan Foriş a crezut în partidul comunist din tot sufletul. Deşi era secretarul general al PCR în
1944, a predat conducerea partidului aproape fără să se opună – era un soldat disciplinat. A
mers la moarte fără să schiţeze cel mai mic gest de autoapărare, precum un oştean credincios.
Gheorghe Pintilie a ucis un om cu ranga fără să clipească şi l-a îngropat în subsolul unei case
din centrul Bucureştiului. În tinereţe Gheorghe Pintilie a ucis preoţi şi culaci în timpul revoluţiei
bolşevice, apoi a fost antrenat ca spion la Tiraspol şi paraşutat în România. Arestat, a fost închis
alături de Gheorghe Gheorghiu Dej şi restul comuniştilor din România. Când Dej împreună cu
Ana Pauker, Vasile Luca şi Teohari Georgescu au ajuns la concluzia că Ştefan Foriş a fost un
trădător al partidului şi i-au dat sarcina să-l lichideze pe Foriş – Gheorghe Pintilie a executat
ordinul.

Pe lângă Foriş a mai fost descoperit un anume „Bulgarul”, lichidat tot de Gheorghe Pintilie plus
un al treilea cadavru provenit din fierbintea vară a anului 1946. Prin câte alte subsoluri din
Bucureşti zac cadavre de oameni ucişi de comunişti? Încercarea de impunere a legalităţii
pornită de Ceauşescu a eşuat. Partidul a anchetat în 1968 o parte din crimele Securităţii – însă
nu s-a ajuns la procuratură şi judecată, criminalii nu au fost pedepsiţi. Gheorghe Pintilie a murit
în 1985 cheltuindu-şi pe băutură pensia de general de Securitate.

Un raport al serviciilor româneşti de informaţii
despre Ucraina

Harta cu variantele de graniţe ale Ucrainei în 1939

Proclamarea „Republicii Populare a Doneţkului” arată că Rusia nu se mulţumeşte cu Crimeea şi
că procesul de dezmembrare a Ucrainei va continua. De când au început tulburările din Ucraina
am spus că pentru a înţelege ce se întâmplă acolo trebuie să privim la istoria locurilor şi mai
ales la războiul civil din timpul revoluţiei bolşevice (aici).

Dar şi evoluţia interbelică a Ucrainei este cât se poate de relevantă pentru evenimentele din
ziua de azi. Iar aici vă propun spre lectură un raport despre Ucraina alcătuit de Serviciul Secret
de Informaţii de la Bucureşti în ianuarie 1939. Este un fragment dintr-o analiză mai amplă care
se referea la intenţiile Germaniei faţă de Europa de Est, iar Ucraina juca un rol extrem de
important în ofensiva germană. Aşa că analiştii S.S.I. au făcut o istorie a teritoriilor ucrainene
din cele mai vechi timpuri, inclusiv o relatare a războiului civil ucrainean de după Primul Război
Mondial. Analiza continuă cu o prezentare a intenţiilor politice ale Poloniei faţă de Ucraina, ca şi
cele ale Germaniei în oglindă cu dorinţele naţionaliştilor ucraineni.

Raportul de care vă vorbesc s-a aflat pe biroul regelui Carol al II-lea, dar şi cel al premierului
Armand Călinescu. Cel puţin concluziile acestui raport mi se par valabile şi pentru ziua de azi,
indiferent dacă numele unor ţări trebuie înlocuite:

În general, faţă de problema ukrainiană, Germania a adoptat un plan amănunţit şi unitar conceput,
pentru a cărui realizare sunt prevăzute următoarele etape:

1. Constituirea pe teritoriul Ukrainei Subcarpatice a unor puternice organizaţiuni naţionaliste
ukrainiene, prin concentrarea elementelor extremiste din rândurile emigraţiei şi minorităţii
ukrainiene de pretutindeni.

2. Provocarea de tulburări şi răscoale printre cei 7 milioane de ukrainieni din Polonia, care să fie
îndemnaţi să ceară sprijin din afară pentru obţinerea autonomiei.

3. Somarea guvernului din Varşovia, pe baza principiului autodeterminării popoarelor, să admită
creearea unui Stat Ukrainian independent, care să înglobeze teritoriile ukrainiene din Ceho-Slovacia
şi Polonia şi

4. Întrebuinţarea aceluiaş sistem pentru deslipirea Ukrainei Sovietice de URSS şi formarea finală a
Statului Ukrainei Mari.

De ce a abandonat Churchill Europa de Est

Pe 22 mai 1945, la doar două săptămâni de la înfrângerea Germaniei naziste, pe biroul
premierului britanic Winston Churchill se găsea dosarul ultrasecret cu numele de cod
„UNTHINKABLE”. Coperta dosarului purta o explicaţie sumară „Ameninţarea Rusiei la adresa
civilizaţiei occidentale”, iar numele de cod UNTHINKABLE era destinat unei operaţiuni cu
adevărat de neimaginat: declanşarea unui atac al forţelor britanice şi americane împotriva
aliatului de până în acel moment, Uniunea Sovietică. Scopul acestui atac era descris astfel

„Obiectivul general şi politic este să impunem Rusiei voinţa Statelor Unite şi Marii Britanii”,
„voinţa” fiind descrisă ca atingerea unei înţelegeri corecte în privinţa Poloniei. Premierul
Churchill dorea să ştie dacă putea conta pe forţa militară în eliberarea Europei răsăritene din
ghearele imperiului sovietic. Răspunsul militarilor britanici care au analizat posibilitatea unui
război imediat cu sovieticii a fost unul care a pecetluit soarta est-europenilor: armata sovietică
nu putea fi înfrântă în acel moment. Dosarul a rămas secret până în 1998.

Câteva citate traduse din acest document:

2. Obiectivul general şi politic este să impunem Rusiei voinţa Statelor Unite şi Marii Britanii. Deşi
„voinţa” celor două state poate fi rezumată la o înţelegere corectă cu privire la Polonia, acest
lucru nu limitează amploarea acţiunilor militare. Un succes rapid ar putea determina Rusia să
se supună voinţei noastre, cel puţin pentru o perioadă; dar există posibilitatea ca acest lucru să
nu se întâmple. Ruşii vor decide. Dacă vor război total, se află în postura să-l aibă.

3. Singura cale de a ne atinge obiectivul, având şi rezultate de durată, este victoria într-un război
total, victorie înţeleasă în termenii menţionaţi în paragraful 2.

4. Dincolo de posibilitatea izbucnirii unei revoluţii în U.R.S.S. şi căderea actualului regim politic –
subiect despre care nu avem competenţa să ne pronunţăm – înfrângerea Rusiei este posibilă
prin:

a) Ocuparea unor zone metropolitane ale Rusiei, care să reducă posibilitatea de producere de
armament, astfel încât rezistenţa să devină imposibilă.

b) O înfrângere categorică a trupelor ruseşti pe câmpul de luptă, astfel încât U.R.S.S. să nu
poată continua războiul.

5. Situaţia poate evolua de aşa natură încât ruşii să se retragă fără să sufere o înfrângere
decisivă. Foarte probabil că în acest caz ei vor adopta tactica pe care au folosit-o cu succes
împotriva germanilor în conflictele precedente, profitând de întinderea teritoriilor. În 1942
trupele germane reuşiseră să ajungă în zona Moscovei, Volga şi Caucaz, dar tactica
dezmembrării fabricilor, combinată cu dezvoltarea unor noi resurse şi ajutorul aliaţilor i-a
permis U.R.S.S. să continue lupta.

6. Practic nu există nici o limită în privinţa distanţei până la care trupele aliate trebuie să
pătrundă în Rusia pentru a face rezistenţa imposibilă. Nu ar fi suficient nici dacă trupele aliate
ar ajunge la fel de repede până în zona în care au ajuns germanii în 1942, având în vedere că
acestă pătrundere nu a dus la nici un rezultat decisiv.

Concluzii:

a) Dacă ne angajăm într-un conflict cu Rusia, trebuie să ne pregătim pentru un război total, care
va fi lung şi costisitor.

b) Faptul că trupele noastre sunt inferioare numeric ne determină să fim sceptici în privinţa
unei victorii rapide, chiar dacă din punct de vedere politic o astfel de victorie ar fi suficientă
pentru a ne atinge scopurile.

Vrăjeala cu sărăcia regelui Mihai
2 AUGUST 2016 ~ GEORGE DAMIAN

Citim aici un articol emoționant, despre cum regele Mihai și regina Ana au
crescut găini și vindeau ouă în Anglia ca să supraviețuiască. O și vezi pe regină
curățând găinațul din cotineață și căutând găinile la târtiță.
Dar după ce ne ștergem lacrima stingheră din colțul ochiului citim articolul de
aici despre safirul de 478 de carate purtat de regina Ana la nunta din 1948 și
vândut mai apoi. Sau putem merge la bibliotecă să citim jurnalul regelui Carol al
II-lea care făcea spume la gură prin 1950 că fiu-său Mihăiță îi scotea la vânzare
colecția de timbre de nivel mondial. Și apoi putem face o socoteală despre
sărăcia regelui Mihai în exil, chiar să ne întrebăm cât este adevăr și cât este
propagandă în tot ceea ce se spune despre monarhie.
Trimite și altora:

Similare
Castelul Bran: și dacă a fost retrocedat greșit?26 aprilie 2016În "Istorice"
Cât au plătit bunicii tăi pentru dezvirginarea regelui Mihai4 martie 2016În "Istorice"
România, arme pentru teroriști și jurnaliști idioți8 august 2016În "Diverse"
POSTED IN CHIȘINĂU PENTRU TOȚI

Abonare prin e-mail. Fără spam!

Veți primi un mesaj în care va trebui să confirmați abonarea!

Email Address

Abonare

30 comentarii

1. Lucidu

2 AUGUST 2016 L A 12:30

Intrun sfarsit, sunt si eu o data de acord cu tine!Citind despre averea de 60mil.E
toata provenind din proprietatile din Romania,ma intreb:oare ce statut are tara
mea?E republica?E monarhie?E….ambele?
Pt. ca mihaita-tigaita nu a primit respectivele proprietati in calitate de simplu
cetatean abuzat de regimul comunist,nu,el le-a primit in calitate de Rege al
Romaniei!!!
Cum asa?Pai daca-i abdicat si ai plecat cu 30 de vagoane de bogatii,cum te
rabda inima sa revendici dupa 60 de ani ceva la care n-ai niciun drept??
Trebuia sa mori cu rusii de gat ca un adevarat patriot(cum au facut partizanii din
Fagaras,de ex)si nu sa te lasi cumparat si sa traiesti o viata calduta din averea
poporului!!
Da,stiu,tu presimteai de-atunci ca vei avea 5 fete,deci avere,deci una-
alta,probleme,chestii,socoteli.
Mare dobitocie cu Legea retrocedarilor.Trebuia facuta ca in Cehia si Ungaria,o
despagubire in bani si-atat ,si doar daca ai cetatenia respectivei tari.Lui tigaita i
se ridicase cetatenia,regina decedata n-a avut-o niciodata si nici fetele,in special
Margareta mostenitoarea tronului-pulii!
Asa ca trai-neneaca cu 60 mil.E spoliate de la romanii necajiti,tu nefacand
nimic.Pardon,de fapt facand ceva:incasand!

Răspunde

cum ca a fost casatorita în rit ortodox samd. iar in spatele garii este un superb castel (Castelul Allaman) cu podgorie si crama. chiar daca regina-mama Elena. au facut temenele papii.75y. refacut nou pe banii romanilor pt micimea lui cel care ne’a trimis buneii in Siberia iar pe noi ne’a vandut iudeobolsevicilor… https://www.3975807. sa se cunune în rit (grec)ortodox.62t /data=!3m6!1e1!3m4!1szMfIwPNbG77oYeZPar1RZQ!2e0!7i13312!8i6656! 6m1!1e1 2. catolica.3a. la Allaman.4722915. si au luat-o pe ocolite.153. Asa este.ro/maps/@46. ea însasi ortodoxa maritata cu un catolic.1. langa Lausanne. ia mergeti in Elvetia.79. un satulet mic pe malul lacului Leman. Anne de Bourbon-Parma nu a putut obtine în timp util dispensa de la Vatican care-i permitea ei. regina Margrethe si chiar matusa Irina de Aoste. adi 3 AUGUST 2016 LA 15:32 pai grofii din Ardeal au fost despagubiti cu 3 tone de aur curat si acum au fost reimproprietariti cu proprietati care nu au fost ale lor … vreti ca mihaita sobolanul sa fie mai prejos.google. ba chiar ar fi .85h.6. Marian 3 AUGUST 2016 LA 17:53 Popii de la noi s-au ferit ca dracu de tamâie sa pomeneasca de religia decedatei.

printesa a purtat un colier evaluat la 150. toate printesele. se pare ca Vaticanul a fost „împacat” prin tinerea unei a doua ceremonii. Marian 2 AUGUST 2016 L A 12:45 Acest subiect a tot fost dezbatut. dar care nu . batut cu pumnul în masa. 2. daruit de Mihai ca un cadou de nunta. trecute în wikipedia ca sunt ortodoxe. cu „eretici”. Anne n-a devenit niciodata ortodoxa. Vaticanul i-a atras atentia cu seriozitate ca a comis un pacat mortal. asadar. Din câte stiu eu. la Monaco.000$ (1948). familia „de România” si-a pierdut averile în urma unui joc necontrolat al soartei. pe care nu-l putea evita (asa cum stim astazi. si i-a sugerat sa revina la calea dreapta inclusiv prin a-si boteza copii în rit catolic. mai mult chiar. s-au maritat (unele de mai multe ori). Apropo de saracie: Desi au facut nunta cu coroanele „de la recuzita”. Charles. Pe de o parte. biserica ortodoxa greaca a trecut cu usurinta peste toate canoanele care intezic nunta dintre un ortodox si o eretica. Asa s-a saracit monarhul nostru în exil… Pozele cu colierul le gasiti la Getty. în rit catolic de asta data. Mihai i-a promis si el patriarhului Damaskinos ca îsi va boteza copiii în rit ortodox. Cu exceptia lui Duda. ca Vishinski. Nunta a avut loc dupa nasterea tuturor copiilor. Ceremonia a avut loc la data de 9 noiembrie 1966. în biserica Sf.

în vreme ce poporul „sau” a avut nevoie de mai bine de 10 ani pentru acelasi lucru. care la canal. dupa ce si-a cheltuit averea. în dauna fratelui muncitor. articole etc. sta acolo câteva luni. departe de rusi. de la un reporter american pentru exclusivitatea informatiilor (onoarea a revenit mai târziu lui Gould Lee. unele cauzate chiar de Maria sa (atunci). niciuna. familia (devenita neregala) a avut sansa pe care milioanele de români nu au avut-o. Merita deci sentimentul de compatimire. s-a reîntors sa mai înhate o halca. iarasi. care nici macar n-a fost invitat la petrecere. chiar si cu desaga în vârf de bat. sau bate la usile tuturor agentiilor de forta de munca? Îsi permite un cersetor sa-si tie o colectie de masini si sa participe la diverse târguri de profil (cu taxe de intrare)? . au încercat sa salveze si tara si monarhia. Dar la fel. Ceilalti. În putine cuvinte – Elena (nu Mihai) a cautat sa-si salveze familia sacrificând tara. Pe de alta parte. si le-a pierdut pe ambele. nu a noastra. daca n-avea dupa ce bea apa? Refuza un sarman o oferta de 100. ce-a facut Mihaita cu averea este treaba lui.000 $ a doua zi. aia care-o avea. unii mai sunt si azi în procese si asteapta o decizie care nu mai vine).era foarte previzibil pentru români atunci). De aceea. Înaintasii nostri au pierit care la Aiud. si nu le-a reusit. milioane de români si-au pierdut nu numai avutul ci si speranta – si acestea din cauze care nu li se pot imputa. Anumite retrocedari sunt corecte (desi în cazul lui Mihaita. care arata cât de sarac a fost regele în exil. sa plece. nu. Dar trage oare un sarman la cel mai luxos hotel din Lausanne (cu toata suita) si. Treaba noastra ar trebui sa apara doar atunci când Mihaita. Apoi. care a fost platit de Mihai)? Se duce un nevoias saptamâni în sir la ski cu viitoarea nevasta. vedem iarasi cum apar tot felul de expozitii. mai ales. acestea au mers ca unse. întocmai ca-n parabola fiului risipitor. Altele. în tari streine.

cu prilejul decesului printesei Ana (n-a fost niciodata regina). interviu realizat de Cornelia Voda. din noiembrie.Sigur. doar carolurile se schimbasera. ei „baga la înaintare” povestea cu trenul regal din 1948. în loc s-o lase pe Ana sa raspunda. si mai ales. a cautat sa puna mâna si pe fondul de 2 mil lei aur depozitat de M Antonescu dar n-a mai apucat. si povestile emotionante cu soldatii plângând întorsi cu spatele. cu care Mihaita si-a trimis inclusiv masinile (doua masini au fost si în trenul din ’48. PS2: ieri. Apoi. Cornelia parca recita din postarile monarhiste. cu una chiar s-a si pozat. pe vremea aceea nu exista consilier psihologica. dar nu ca cersetor ci ca un bogatas). dar macar putea sa ne prezinte versiunea lui Mihai – sigur au povestit despre asta. daca ar fi fost un episod traumatizant (ma rog. Ana era la Copenhaga pe atunci. De exemplu. Sigur. Marian . Dar nu rimeaza cu crescutul gainilor. PS: toata abureala provine de la manipulatorii de profesie. si a ajuns cam la o saptamâna dupa aceea. Acest subiect a fost atins. a fost dat un interviu cu aceasta. dupa cum prea bine stim. Răspunde 1. obrazul subtire cu cheltuiala se tine. fara sa sufle un singur cuvânt despre celalalt tren. rusii care rascoleau cu baionetele prin pâine si boarfe etc. etc. care cauzeaza confuzii. si desigur nu a trait acele evenimente. ca sa prosteasca pe cei care nu stiu adevaratele fapte. rolul fiind preluat de povestea în cadru familial). dupa care au plecat la ski. la nivelul lui sumele investite în PR sunt o investitie pe termen lung.

ca are la Cornu ditamai ferma. E!Pam-pam. 2 AUGUST 2016 LA 15:22 Si am uitat de avioane 3.Mai stii ca nu le cumpara pe.dar dupe aia(retrocedarile pulii) sa te tii!Bang 60 mil.cum repara el avioane si era si pilot de incercare si era si afacerist si Rambo si Brusli si Arnold-un fel de 3 in 1-n-ai mai vazut asa ceva! D-aia a venit carpa-n cur in Romania. Răspunde 4. Lucidu 2 AUGUST 2016 L A 21:04 Daaa.exact.…dude ? Răspunde .ca n-avea o chiftea in stomac. florin tudor 2 AUGUST 2016 L A 22:11 Oua se pare ca vinde si acum (sau cumpara).De la bombonel.

Iorga. nu? Referitor la ”propaganda” cu privire la Monarhie. Ioana 3 AUGUST 2016 L A 2:46 De ce n-am putea crede ca au avut o ferma? …daca regina Ana a avut si alte profesii (florareasa. republica adusă de tancurile . presupun că aici incluzi tot ce a scris Eminescu. Marian 3 AUGUST 2016 LA 22:43 Un ziar din Pittsburgh spune ca a vândut palarii în New York… 6.5. etc)? Răspunde 1. Marian 3 AUGUST 2016 L A 10:18 Când scrii ”chiar să ne întrebăm cât este adevăr și cât este propagandă în tot ceea ce se spune despre monarhie” te referi la tine și la reflexia din mica oglinjoară din propria baie. Petre Tutea despre monarhia la români? Cât despre bogăție/săracie.

comandant suprem de . nu era mare caz. ca nu vrei. ca-ti place. de aia iau dat și o jucărie Pobeda. unul dintre cei care au fost conducatori in Al Doilea Razboi Mondial. asta arată cât ai înțeles și din ideea de creștin. rusești are legătură cu egalitarismul în sărăcie. Nu a înapoiat-o… Viteaz domn 7. dar să ți se scoale ție neuronașul debusolat fix în perioada de doliu regal. Dacă publicai acest text în România Mare oricând dar nu în aceste momente. nu există monarhii unde să se se propovăduiască suptul de sub unghii. Răspunde 1. Acum cand „regina” a murit iar sotul ei este bolnav. surena 3 AUGUST 2016 L A 13:39 De mortuis nihil nisi bene! La un vajnic aparator al ortodoxiei te astepti sa si puna in practica putin din perceptele acesteia. dan 4 AUGUST 2016 LA 22:58 Tancurilor rusești le-a deschis mihăiță calea. ca-nu Mihai de Romania a facut istorie si e inca-n viata. monarhiile sunt legate intrisec de ideea de bogăție. pe moarte s-a gasit si Damian Preacuviosul sa reia tema bogatiei casei regale. Cum s-a descurcat ca rege. Ai fi vrut sa fie saraci? Esti suparat ca nu au stat aici si nu au „mancat salam cu soia”? Ca vrei.

a fost doar o marioneta. tara al carui rege se pretinde.A fost un simplu traitor al vremurilor sale!N-a condus nimic.armata.nimic pt. Marian .mihaita-tigaita n-a facut istorie.ilegal de altfel. dupa 1990 cred ca erau mai importante decat acest articol .Bine ca l-am imbogatit noi.ca-si manca din kur. Lucidu 3 AUGUST 2016 LA 14:20 Ca vrei.ca nu vrei. deciziile politice pe care le-a luat in timpul regimului antonescian si dupa 1947.proba tac-su l-a conceput in stare de coma alcoolica! 2. astazi avem numerosi parlamentari.un papitoi!N-a facut niciun gest anticomunist. De ce nu vrei sa discutam despre bogatia lui Mircea cel Batran ori a lui Mihai Viteazul? A fost vreun domnitor sau principe sarac in istoria tarilor romane? Cum crezi ca putea sa fie Casa Regala a Romaniei saraca cand Romania era cea mai bogata tara din Balcani? Monarhia are o avere de 60 milioane de euro stransi legal (nu discutam daca legea era buna sau rea) in timp de 66 ani.niciun protest.papagalul asta! Halal rege-fonfait si balbait. Răspunde 1. ministri si fost presedinte care au peste 100 de milioane de euro stransi ilegal (erau bugetari) in 8 ani iar alti au ajuns la o jumatate de miliard in vreo 25 de ani.

respectiv decizia neoficiala de a contacta pe Maniu în vederea iesirii din razboi. busind nava. carora li s-a luat tot avutul. ci la prasit porumbul colhozurilor pe terenurile proaspat confiscate – asta în cazul cel bun. atunci si acum – ceea ce ma deranjeaza este prezentarea distorsionata a adevarului. toate . Pe vremea lui Antonescu. nu Mihai. Lor li s-a luat si speranta… Iar Mihai a contribuit la aceasta stare de lucruri – la fel ca un capitan de vas care. si o tot repet Pe mine (si probabil pe multi) nu-i încurca averea fostei case regale. Elena a luat doua – reîntoarcerile amantului Vergotti si a lingaului Stârcea. 3 AUGUST 2016 LA 15:07 Cred ca problema este pusa gresit. Iar eu am adaugat ca la fel ca el au suferit milioane de români. n-au fost la ski la Davos. Neluând în viata lui decât doua decizii (23 august si 30 decembrie. prezentarea familiei de Hohenzollern (asa cum se numea pe vremea când crestea gaini) ca fiind saraca. distruge si tara si pasagerii. Toata lumea a fost surprinsa sa afle ca pampalaul a dat într-adevar lovitura de stat. ambele pregatite de Elena. Iarasi a fost Elena. cu sugestia subliminala ca „trebuie sa îndreptam lucrurile” prin a-i da si mai multe decât a avut… compensatii meritate sau nu. De exemplu. atunci când n-au facut „plaja” la canal sau „hidroterapie” la Aiud si Pitesti. Mihai n-a luat nicio decizie. cea care a purtat discutiile si cu americanii (vedeti stenogramele) si cu Groza. exista dubii ca ideea grevei regale îi apartine). schimbându-si stapânul.

8. Ghinion de la nastere si pâna la moarte (caci cu el se termina dinastia regala a României). Ne mai miram de ce am ajuns un popor de caca pentru ca nu ne suferim unii pe alti. oalele i s-au spart în cap. Arzai focu dusmanii Romaniei ! Răspunde 1. Relu 3 AUGUST 2016 L A 20:44 Sunt destui nemernici carora nu se merita sa le zicem oameni si mai de graba JIGODII. a unei familii sud-germane. Marian 3 AUGUST 2016 LA 21:04 Sa înteleg ca toti cei care sunt contra monarhiei. ACEST damian ca si altii ca el atat de saraci cu duhu ca nu ma mai mira nimic. sunt jiogdii pentru ca nu tin cu „românii”? Nimeni nu e mai orb decât cel care nu vrea sa vada… .

dan 3 AUGUST 2016 L A 23:38 Băi nene. Răspunde 10. aici aia alde Relu. e banat pe veci si posturile sterse… 9. românul a fost prost dintotdeauna.000 de bărbați înarmați au fost luați prizonieri pentru că un retard gângav le-a dat ordin să nu se apere! 50. Postacii monarhisti umplu internetul cu falsitati strigatoare la cer. Relu 4 AUGUST 2016 L A 17:04 . dar ce sa-i faci. încă!) și se găsesc nenorociți cu „majestate”… Mi-e o silă infinită că specia umană a putut zămisli astfel slugi. 170. ce le place unora jugu… Omu’ ăsta e unul dintre cei mai odioși ai Istoriei. ai putea să scrii ceva. si s-a luat dupa cei cu gargara mare. sau mai bine nu. într- un măcel pe lângă care Katyn-ul este poezie!( Chiar maestre. Nimeni până la el nu a mai trădat propria armată aflată în încleștare de moarte cu cel mai teribil dușman al Nației. în loc sa stea si sa cugete putin… Cel putin.000 dintre ei au fost exterminați lângă Bălți de părinții celor ce conduc azi țara. au voie sa comenteze necenzurati … ia sa încerce vreun patriot sa conteste vreo tâmpenie de pe vreun site monarhist.

si mesajele au fost sterse. America. Asa cum tot românii l-au dat jos pe taica-su. in zonele paroase. Grecia antica. Cât priveste rusii – mai spalatilor pe creieri. dar meteahna nu trece usor…. l-au dat românii jos. la fel si pe cele „impartiale”.-mai firar sa fie. nicidecum indicata legea sau decretul. Dovada ca ‘mnealor stiu ca mint. Răspunde 1. asa cum l-au dat jos pe Cuza sa-i faca loc lui Carol I …. au fost mai buni cotropitorii rusi mancaleati resturile umane? multi boi mai sunt printre noi. au fost cotropite de rusi de au fost republici? Cumva l-au dat rusii jos pe Mihaita al vostru? Nu.mai limbistilor. da bine ati dus-o pe vremea lu ceasca de sunteti in stare sa-l pupati si acum mort fie. Am întrebat de mai bine de un an pe diversele lor forumuir sa-mi indice legea semnata de Carol I pe 10 mai privitoare la declaratia de independenta. cei care mai avem cate un dram de samanta. Daca abdicarea lui Mihaita . Marian 4 AUGUST 2016 LA 19:27 Vazând tâmpeniile scrise pe site-urile monarhice. care l-a dat jos pe Mihaita. în care se preia COPY/PASTE informatii absurde. am impresia ca monarhistii sunt cei care sunt pupincuristi. dar Roma antica.

România. este si mai ilegala (si deci toata dinastia H-S este ilegala). Carol II neplecând de buna voie… Lingai si prosti. este ilegala (desi nu exista niciun indiciu ca a fost amenintat cu vreun pistol).) si-au dat seama „de greseala” si au restaurat monarhia? Aud? Câte? 3. unde pistolul lu’ nea Haralambie chiar era gata sa traga. sau lingai si magari. 2. dan 4 AUGUST 2016 LA 23:00 Printre voi sunt numai boi! 4. atunci si abdicarea lui Cuza. etc. La fel si venirea lui pe tron. Marian 4 AUGUST 2016 LA 19:29 Câte republici rusificate (Ungaria. Marian 5 AUGUST 2016 LA 22:45 Mai bine bou decât Gudurau… . Bulgaria.

poate va rămâne ceva. Pingback: Mai scutiți-mă cu monarhia | dorinlazăr. Așa a-ți mâncat c…at o viață întreagă și a-ți găsit proști și analfabeți destui care v-au crezut și v-au dat girul prostiei lor de nu vă reveniți în veci decât cu picioarele înainte. Macar boul nu paste acolo unde s-a balegat altul…. și doi că n-au bani de lame. Una că n-au timp să-și dea cu lama pe față că trebuie să scrie mult. 11. care de atâta deșteptăciune umblă ca o maimuță nebărbierit și nespălat de-ți vine să spargi TV-ul sau să uiți pentru totdeauna numele postului tv jegos? Te-ai auto-denumit singur bou. Lasă dracu o adresă să-ți trimit câteva lame dacă ești ”marean” nețesălatul. Răspunde 1. Boi umblă nebărbieriți. Așa prostie în capul vostru încât sunteți în stare să rescrieți istoria. Relu 6 AUGUST 2016 L A 20:02 Uită-te măi amărâtule cât ai scris tu și alți boi ca tine. Dar ce mă mir. Marian . Greu de crezut că mai aveți loc de ceva bun. că poate.ro 12. cât mai mult. nu cumva oi fi OMUL DE NEAMDĂRTAL.

HAI PORNIȚI HAITA ȘI IEȘIȚI LA DEVORAT !!! HAI ARĂTAȚI-VĂ COLȚII JEGOȘI NEAMULUI ROMÂNESC !!! LA ATAC CA A SOSIT CADAVRUL MAJESTĂȚII SALE ”REGINA ANA” ÎN ȚARĂ !!! ACUM VA DAT MATERIAL SĂ VĂ ARĂTAȚI BUNA CREȘTERE ȘI IUBIREA DE NEAM ȘI ȚARĂ. 6 AUGUST 2016 LA 20:19 Nici nu ma asteptam la o altfel de limbaj si atitudine de la un monarhist Poate îsi dau seama si „boii indecisi” ce-i asteapta daca vreodata ajungeti voi la putere… 13. LEȘURILOR PĂGÂNE CÂTE OȚI MAI FI DE ACEIAȘI TEAPĂ !!! Bârfiți-mă/înjurațimă să vă simțiți bine ! Răspunde . Relu 9 AUGUST 2016 L A 17:19 HAI HIENELOR.

14. Marian

10 AUGUST 2016 LA 12:07

Tara este norodul iar nu tagma jefuitorilor… spunea Tudor.

Evident, România nu este singura tara din lume care ofera zi de doliu national
cetatenilor straini, dar e singura republica în care folosirea în context oficial al
termenilor de „regina”, „altete regale”, „casa regala” nu numai ca nu e
pedepsita cu bulau, fiind contrare constitutiei, ba chiar da un sentiment de
mândrie gudurailor.

„Regina” Anna, singura data când a purtat coroana a fost la nunta, coroana fiind
împrumutata, n-a iubit România. Nici nu i s-a putut cere acest lucru. Daca la
insistentele lui Mihai, a admis cu juma’ de gura ca Margareta sa mai învete si un
pic de româna, pentru ca Mihai înca mai credea ca americanii îl vor repune pe
tron, dupa ce banii i s-a terminat, dupa ce SUA a reluat relatiile diplomatice cu
regimul rosu, dupa ce Anglia i-a urmat exemplul, dupa ce diaspora, împartita în
3 tabere i-a întors spatele, mai putin ceata de lingai, a ajuns si el la concluzia
putin îmbucuratoare ca va ramâne toata viata un crescator de gaini si nu un
rege.

Astfel, lectiile de româna au fost sistate, legaturile rupte, Mihai primind de
complezenta doar raposrtele de activitate ale dispaorei, pregatite de lingaii sus-
pomeniti.

Apoi, „neregina” Anna nu s-a convertit la ortodoxie (religia tarii), asa cum cerea
constitutia pe care tot o invocati. Cât priveste religia copiilor, wikipedia scrie ca
sunt toti ortodocsi (wikipedia scrie multe prostii), desi prima parohie

româneasca ortodoxa din Elvetia dateaza abia din 1973. Însasi faptul ca Mihai a
facut o a doua nunta în 1966, în rit catolic, fara a avea la rândul lui o dispensa
(asa cum trebuia sa aiba si Anna), subliniaza cât de mult îi pasa de religia tarii.

Mai mult, povestile despre Mihai la Europa Libera sunt toate de data recenta –
de pe la mijlocul perioadei Ceausescu, cu precadere dupa 1978, când SUA a
decis sa-l dea jos pe cârmaci. Unde a fost în perioada stalinista, atunci când
floarea intelectualitatii se zbatea la canal, la Aiud, la Pitesti? Era „bursier”
‘mnealui.

Acuma ca au sosit moastele în tara, duceti-va si le pupati, ca asta va e meseria
si atitudinea! Asa cum v-ati închinat de zeci de ani, de sute de ani, primului
strain care va da atentie…

Răspunde

15. alin petre

10 AUGUST 2016 LA 20:16

Dupa cum se observa, nu poporul român e distras de circul care se vrea regal, e
vorba de aceeasi telectualisti de nimic. Scarbavnici, in parte ong-isti, tradatori ai
Pietei Universitatii, ai defunctei aliante civice, lasi, orbiti de orgoliu, incapabili
structural sa-si iubeasca poporul si tara.

Răspunde

16. Relu

12 AUGUST 2016 LA 20:56

dați alarma ! au început să apară jigodiile comuniste, profitoare, de regulă
umflați cu pompa de nu-și văd organul de burtă, și ochii ascunși în slănină, să
întregească haita.

HUO JIGODII NESPĂLATE ! HUO….

TOȚI AVEȚI/AVEM LOC LÂNGĂ REGINĂ ȘI REGE. Chiar dacă fără alai regal, toți
vom putrezi la fel. Voi de asta vă plângeți ? Dacă vă grăbiți hai cu taica că vă
ocupă alții locurile!

Răspunde

1. Marian

14 AUGUST 2016 LA 10:53

Conform RomâniaTV, casele imperiale ale Rusiei, Austriei si Germaniei au
participat la sedinta de condoleante. Mai lipseau, o mica rautate din partea
mea, Sultanul si Împaratul Chinei.

Miștocăreli românești vechi de 300 de ani. Cum
se înjurau Brâncoveanu și Cantemir
2 IULIE 2016 ~ GEORGE DAMIAN

Să vă spun cum se spurcau voievozii români din vechime. Îl lăsăm deoparte
deocamdată pe Alexandru Aldea de pe la 1400 care le scria cu furie sibienilor
”cine minte s-o fută câinii pe mă-sa” și ne referim la niște băieți subțiri și cu
educație: Constantin Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir.

Deci, Constantin Brâncoveanu îl poreclise pe Dimitrie Cantemir ”Dumitru
boczadea Căcăcea”. Un joc de cuvinte puțin voievodal în turcă: ”beizadea” –
”fiul domnului” vs ”boczadea” – ”fiul căcatului”. Brâncoveanu era furios că
Dimitrie Cantemir se logodise fără învoirea lui cu una din fetele lui Șerban
Cantacuzino.

Nici Dimitrie Cantemir nu a rămas dator, pe lângă turnătoriile la Poartă a scris
pe larg despre strămoșii lui Brâncoveanu, dovedind că ascendența nobiliară a
acestuia venea exclusiv pe linie feminină și amintește în context o fabulă
înțepătoare – întrebat cine e tatăl său, catârul răspunde că maică-sa a fost iapă.

Castelul Bran: și dacă a fost retrocedat greșit?
26 APRILIE 2016 ~ GEORGE DAMIAN

Aflu azi dimineață (cu întârziere!) că se închide muzeul de la Castelul Bran
(Agerpres). Și asta mi-a amintit de o povestioară care spune în esență că
retrocedarea din 2006 către prințul Anton de Habsburg posibil să fi fost eronată,
deoarece prințul acesta nu ar fi fost moștenitorul de drept. Să vă explic.
Există informația că imediat după ce a intrat în posesiunea castelului Bran în
1938, moștenit de la regina Maria, prințesa Ileana (mama lui Anton Dominic de
Habsburg) l-ar fi vândut regelui Carol al II-lea. Astfel că adevăratul moștenitor al
castelului Bran ar fi în realitate regele Mihai. Dar vă las să citiți povestea așa

cum este spusă de Constantin Argetoianu în ”Însemnări zilnice”, volumul V,
Editura Machiavelli, București, 2002.
27 iulie. De luni dimineața, membrii Familiei Regale se ceartă ca țiganii pe
moștenire. Regina a lăsat un testament, o scrisoare adresată Regelui și alta, pe
englezește, copiilor. Testamentul, ca toate testamentele oamenilor geniali care
nu consultă avocați, e idiot. Nu se ocupă decât de bunurile imobiliare și lasă –
după câte am aflat – Branul Prințesei Ileana, Balcicul Regelui Carol și Copăcenii
Elisabetei. Punct. Despre bunurile ei mobile, bani, titluri, bijuterii – nimic. Și pe
astea toate se ceartă moștenitorii, reproșând Ileanei tot cât i-a dat mumă-sa de
la mână la mână – și i-a dat mult. Dar nici asupra imobilelor nu sunt de acord.
Regele nu vrea să lase Branul Ileanei. Și legatul acesta, trebuie recunoscut, nu
prea are sens. Branul a fost dăruit Reginei României de orașul Brașov. Regina
trebuia să-l lase unui Prinț român sau unei Prințese românce, iar nu Ileanei care
s-a înstrăinat. E admisibil ca Branul, în inima țării, să ajungă după moartea
Ileanei pe mâinile unor Arhiduci de Habsburg?
(…)
17 octombrie. Ieri, de ziua Regelui, Te Deum cam rece la Mitropolie. Lume
puțină. Ne-a scos și pe noi, Consilierii Regali, până acum întrebuințați numai la
parastase…
Lipseau cele două vedete ale Guvernului Armand Călinescu și Mitiță
Constantinescu, fie că odalisce obosite se odihneau undeva la verdeață, fie că
fuseseră chemați pe scara mică la Sinaia (la dejunul ”de familie” n-a asistat
decât Patriarhul) pentru încheierea actelor și transferurilor privitoare la Castelul
Bran. Căci Castelul Bran lăsat de Regina Măria Ileanei a fost vândut de aceasta
Regelui…
Am aflat toți cu mirare că Arhiducele Anton și Principesa Ileana au sosit sâmbătă
cu aeroplanul să-și sărbătorească frățiorul și cumnățelul în ziua de 16 octombrie.
Cu mirare, căci sentimentele Regelui pentru surioara sa sunt cunoscute… Totul
se explică: a fost chemată să semneze vânzarea Branului.

Părerile personale ale lui Argetoianu sunt acide, dar informațiile lui sunt
întotdeauna de primă mână. Un exemplu: ziarista nazistă Edith von Coler a fost

mituită de Nicolae Malaxa cu un milion de lei, după cum o spunea Argetoianu
încă din 1939 – cân a fost deschisă prin anul 2000 arhiva ziaristei naziste suma
a fost confirmată. Cred că informația despre vânzarea castelului Bran în 1938 ar
putea fi confirmată de niște săpături atente prin arhive. Pentru că mai sunt
multe secrete ascunse prin arhive, de exemplu știm sigur că au fost filmate
execuțiile liderilor naziști iar filmele au fost păstrate (aici).

Ce înseamnă să fii țigan?
28 MAI 2016 ~ GEORGE DAMIAN

Uneori mă uimește gălăgia din mințile noilor politruci din spațiul public. Adică
este un carambol de idei în capetele lor vecin cu zona patologicului. Să luăm
exemplul actriței rome feministe Mihaela Drăgan.
Pe de o parte, femeia aceasta combate vajnic identitățile etnice (mai ales pe cea
românească) – dar în același timp se definește ca ”actriță romă”. Să vedem e
înseamnă să fii țigan (rom).

Tradiții? Păi în acest caz ar trebui să știm care sunt tradițiile țigănești. Dar și aici
avem probleme: ce considerăm a fi tradiție? Ceva adoptat la un moment dat în
trecut sau ceva inventat de respectivul grup etnic? Cât timp trebuie să treacă de

la adoptarea și generalizarea obiceiului astfel încât să fie considerat tradiție?
(Altfel spus, șaorma cu de toate este tradițional românească sau mai trebuie să
așteptăm până când va fi ritualizată și lipită de un anumit eveniment?
Respectiv, împlinești 14 ani și mergi la prima bere și șaormă cu băieții). Cum
putem fi siguri că un anumit obicei a fost inventat de un anumit grup? Îi credem
pe cuvânt pe membrii grupului sau pe cercetători?

Dar să mergem mai departe cu definirea identității țigănești. Poate să încercăm
pe cale ligvistică? N-aș zice, limba țigănească este o limbă primitivă și rămân la
această părere până în momentul când voi vedea o traducere în limba
țigănească a volumului ”Scurtă istorie a timpului” de Stephen Hawking. Dar
chiar și așa, să acceptăm ideea că limba țigănească definește identitatea etnică
– doar că și așa ne dă cu rest, majoritatea celor auto-identificați sau desemnați
din exterior drept țigani nu vorbesc limba țigănească. Îi băgăm la un curs rapid
și obligatoriu de învățare a limbii țigănești?

Poate că ar trebui să căutăm o anumită genă și să o desemnăm drept ”gena
țigănească”? Iar după aceea îi identificăm drept țigani pe toți cei care sunt
deținători ai genei respective? Mai bine nu, cred că nu este o idee foarte bună
totuși, deși ar avea apanajul științific și știm cu toții că nu te poți contrazice cu
știința. Poate să ne luăm după culoarea pielii? Nu, paragraful ăsta nu este cel
mai inspirat.

Să încercăm cu criteriul originii teritoriale? Sau cel al religiei? Argumentul
istoric? Dar dacă schimbăm cuvântul țigan și folosim doar rom? Poate se
lămuresc întrebările de mai sus și conceptele se umplu brusc cu un conținut
coerent?

Actriță romă feministă. Aproape un delir, să te definești în spațiul public printr-o
profesie, o identitate etnică și o ideologie politică, toate trei amalgamate în
numele activismului pentru o inginerie socială. Vorba bătrânului Robert Musil:
”Der Mann ohne Eigenschaften”.

De când românii știu că sunt români?
30 MAI 2016 ~ GEORGE DAMIAN

Dacă ne uităm cu atenție la câteva documente de la Muntele Athos din secolul
al XIV-lea vedem că românii aveau o conștiință etnică bine definită în acea
vreme, la fel ca și grecii de pe acolo. Este vorba de un conflict între Vlaicu vodă
al Țării Românești și Hariton, starețul mănăstirii Cutlumus de pe Muntele Athos.

Încă din vremea lui Alexandru Basarab (1352-1364, fiul ne-cumanului Basarab I)
Țara Românească a finanțat construirea unui zid de apărare pentru mănăstirea
Cutlumus, însă în vremea lui Vlaicu vodă s-a ajuns la un conflict. Voievodul Țării
Românești a solicitat mănăstirii să accepte călugări români, cărora să li se
permită ”viață de sine”, adică să nu fie supuși obștii călugărilor greci – iar
starețul Hariton a refuzat. Din frazarea documentelor redactate de Hariton în
timpul negocierilor cu Vlaicu vodă rezultă existența unei conștiințe etnice
românești și grecești – care dincolo de chestiunile de suprafață reprezenta
tocmai esența conflictului. Să vedem ce zic documentele, mai întâi cum vedea
Vlaicu-vodă conflictul:

Când au început să meargă și dintre ungrovlahii noștri în această mănăstire, și s-
au dus mulți, s-a întâmplat că romeii care se osteneau (…) s-au înspăimântat și
cârteau împotriva preasfințitului meu părinte și egumenului lor, spunând că:
”atâția ani ne-am ostenit cu tine (…) iar acum ai hotărât să sfârșești cu noi,
dându-ne pe mâna ungrovlahilor ca să ne aibă de robi?”

Astfel că voievodul Țării Românești a făcut un jurământ, a cărui esență este
următoarea:

Jur pe sfintele evanghelii ale lui Dumnezeu (…) că niciodată nu va încerca un
ungrovlah să tulbure cu ceva pe vreunul dintre romeii care se ostenesc acolo
(…) Dacă în încercarea sa ungrovlahul nu va vrea să ocolească încurcătura (…)
să fie alungat din mănăstire ca un neascultător al poruncii domniei mele.

Cu alte cuvinte, voievodul devenea în 1369 garant în cadrul unui conflict etnic
dintr-o mănăstire de la Muntele Athos: ungrovlahi (români) versus romei (greci).
Există și niște condiții, respectiv ca grecii să fie ținuți în frâu:

Să nu încerce careva dintre ungrovlahi să-i îndepărteze pe romei, spunând că
zidurile de apărare, sala de mese, biserica, chiliile și animalele pe care le va
cumpăra domnia mea au fost făcute pentru ungrovlahi, din care pricină se
avântă și încearcă să stăpânească peste romei (…) dacă vreunul dintre romei va
încerca să facă lucruri asemnătoare împotriva unui ungrovlah sau va vrea să-l
smintească și să-l tulbure, să fie supus și acesta unor pedepse, ca un răzvrătit.

Starețul Hariton a lăsat o variantă proprie a conflictului în care enunță de
asemenea condiția esențială:

Apoi, prin tradiționala înțelegere și semnătură să acorde romeilor de acuma și
care cu ajutorul lui Dumnezeu vor veni de aici înainte, cuvenita cinste din partea
vlahilor, precum și deplina liniște (…) spre a nu fi stingheriți de vlahi în nici un
fel.

Disputa se poartă în termenii ”vlahi versus romei”, ceea ce dovedește existența
unei conștiințe etnice la ambele părți implicate în conflict. Neagu Djuvara
cunoaște documentul (apărut în Fontes, vol. IV, p. 278) însă preferă să ignore
esența etnică, afirmând pur și simplu că acest conflict ar fi o dovadă a
incapacității românilor de a se supune vieții monahale (o altă incoerență a lui
Djuvara în Thocomerius – Negru vodă, unde susține că etnicitatea avea prea
puțină valoare în secolul al XIV-lea).

Regulile duelului medieval românesc
21 IUNIE 2016 ~ GEORGE DAMIAN

”Tot omul are puterea să să bată cu vrăjmașul cela ce vine asupra lui să-l ucigă
sau să-i ia bucatele și de va vedea că într-alt chip nu iaste putință să scape,
atunce să ucigă de tot pre cel ce-i cade năpastă”.

Glava 11 din Cartea românească de învățătură a lui Vasile Lupu (1646)
stabilește regulile duelului – sau mai bine zis cazurile în care un om este iertat
de pedeapsă dacă ucide pe altcineva – în limbajul juridic de azi dreptul la
autoapărare. Principiul este simplu: ”Cela ce ucide pre omul cela ce vine asupra
lui să-l ucigă nu să va certa nicicum”.

”Semnele” sau indicațiile intenției de omor sunt definite astfel: atentatorul să
vină cu ”armele goale” sau cu mulți însoțitori. Dacă un om îl amenință pe altul
că îl va ucide, cel amenințat îl poate omorî pe amenințător – mai ales dacă
acesta vine asupra lui, dacă este mânios sau beat. Nu puteai ridica mâna oricum
la altul: ”Cela ce va răni pe altul sau de-l va lovi măcar numai o dată cu un
toiag, poate să-l ucigă de tot cle rănit sau cel bătut fără nici de o certare”; ”Un
om, de va fi încins cu arme și de va da cuiva o palmă numai, ucide-l-va de tot
cel cu palma și nu să va certa, ales de-l va fi suduit și-l va fi ocărât înainte de
palmă”. În cazul jignirilor sau lovirilor, cel jignit sau lovit trebuie să reacționeze
pe loc – dacă se duce după atentator ulterior și-l ucide este tratat de ucigaș și își
pierde capul.

Exista însă o ierarhie: tatăl își poate lovi fii, frații mai mari pe cei mai mici, soțul
își poate bate nevasta, dascălul pe ucenic, egumenul pe călugăr, stăpânul pe
rob – fără să se aplice regulile de mai sus. Cu câteva excepții: dacă mai marele
se întrece cu măsura ”de-i bat pururea și foarte cumplit și vine lucrul de stă în
cumpănă de moarte să și-i ucigă de tot sau vine cu armele goale atunce cei mai
mici vor putea sta împrotiva celor mai mari și, de să va tâmpla vreuna ca aceaia
pot să-i ucigă și de tot și să nu aibă nice o certare”.

Cine începe primul să jignească și apoi îl ucide pe cel jignit care a scos sabia
este considerat ucigaș. Recomandarea este ca să fie evitate aceste conflicte:

”Tot omul să cade să fugă di cela ce-l suduiaște, pentru să lipsească să nu vie
lucrul să să facă ucidere”. Dacă cel jignit (”suduit și ocărât”) poate să fugă și nu
o face, se ajunge la luptă și îl omoară pe atentator, atunci omorâtorul ”să să
cearte după voia giudețului, iară nu cu moarte”. Există și excepții: ”Nu iaste
datoriu omul să fugă de cuvintele ceale de sudalmă când va cunoaște că de va
fugi, mai rău va fi și mai rău îl va vătăma cela ce-l suduiaște”. Oamenii cu rang,
boieri sau slujbași ai domniei la fel nu sunt datori să fugă din fața celui care îi
jignește. La fel, scapă de orice pedeapsă cel jignit care îi ucide și pe însoțitorii
jignitorului care îi sar în sprijin.

Alte excepții de la pedeapsă pentru cazurile de omor: soțul care își prinde soția
în pat cu altul; soțul, tatăl sau fratele care își scapă soția, fiica sau sora de la
viol; soția care își ucide soțul ce voia s-o omoare.

Să rezumăm principiile din legislația medievală românească:

1. Orice om, indiferent de rang, își poate apăra viața și averea. (Din nou, robii
țigani nu puteau fi omorâți de stăpâni, ba chiar aveau dreptul să îl ucidă
nepedepsiți pe stăpânul abuziv sau cu intenții criminale. Să uităm propaganda
cu ”stăpânii care își omorau țiganii în bătaie”.)
2. Jignirile și lovirile puteau duce la moarte de om, cu condiția ca reacția să fie
pe loc. Cine jignește sau amenință primul este vinovat.
3. Este recomandată evitarea luptei de la jigniri, dacă se ajunge la moarte totuși
făptașul nu este considerat și pedepsit ca un criminal.
Regulile de mai sus erau valabile și în Țara Românească, la 1652 Matei Basarab
a inclus în ”Îndreptarea legii” întregul corpus din Moldova al lui Vasile Lupu din
care am citat mai sus (intitulat ironic pentru moldoveniștii de azi ”Carte
românească de învățătură”). Cam în același fel erau analizate și duelurile din
Transilvania, aici am prezentat cazul unei încăierări cu săbii din Brașov, pornit
de la o înjurătură de mamă.
Dan Alexe îi compară pe români cu albanezii care aplică codul vendetei
între familii și ajunge la concluzia că românilor le lipsește snaga pentru că nu se

ucid ca albanezii. Părerea mea este alta: românii au fost din vechime o civilizație
a legii, o societate în care se aplica cât de cât norma juridică. Românii au fost
îndeajuns de violenți, mai ales în vechime, doar că aveau coduri juridice (legea
de mai sus compilează dreptul bizantin cu cele mai recente analize jurdice din
Europa occidentală de la 1600, vă spun altădată povestea acestei reforme).
Având legi proprii de inspirație bizantină și europeană românii nu au avut nevoie
să păstreze coduri tribale, precum albanezii.

Colosala meschinărie a Casei Regale
23 IUNIE 2016 ~ GEORGE DAMIAN

Casa Regală a devenit salariata guvernului republican – o cotârceală de amor
ghebos posibilă doar în țara lui Caragiale. Monarhismul în România era un fel de
boală de piele, un psoriazis care te îmbrăca până de curând într-o aură de
mătreață nobiliară, era de ajuns să te freci puțin de niște altețe.

Și râia asta superioară îi făcea pe monarhiști să umble pe Facebook cu gura
plină de ascendent moral, li se scurgeau băluțele prin toate colțurile, nu mai
știai cum să scapi de mâzga lor cleioasă. Sfornăind nazal ca iepele de dârvală,
monarhiștii fonfăiau doct despre arbitrajul monarhic constituțional, despre Casa
Regală Levitațională, plasată într-o continuă înălțare între troaca porcească a
politicii dâmbovițene și principiul dinastic divin.

Levitațiunea s-a încheiat brusc și prințesa a căzut în cur în troaca mistreților,
dovedindu-se capabilă să se bucure de deliciile unui noroi răcoros care alină
ciupiturile de purici. Gângavii monarhiști au rămas peltici, stropind în continuare
printre buzele înnodate cu scuipatul ascendentului moral – doar că prințesa s-a
angajat la republicani și asta nu se poate uita.

Primăria și legionarii. A fost Corneliu Zelea
Codreanu un criminal?

20 APRILIE 2016 ~ GEORGE DAMIAN

Este fascinant cum evenimente din urmă cu aproape 100 de ani contează în campania
electorală pentru Primăria Bucureștiului. Deputatul liberal Ovidu Rae țchi i-a aruncat-o de
la obraz lui Marian Munteanu, zice Rae țchi că el știe sigur că Corneliu Zelea Codreanu a fost
criminal, în vreme ce Marian Munteanu parcă nu ar ști asta.
Și nici nu mai contează foarte tare campania pentru Primăria Bucure știului pentru că nu
mai este despre problemele orașului, e încâlceala dracului, tropăie to ți demonii și Talpa
Iadului își bate-n pumni de bucurie.

Dar rămâne întrebarea: a fost Corneliu Zelea Codreanu un criminal? Am avut discu ția asta
cu mai mulți oameni și mă distrează că încă se dezbate chestiunea aceasta. În 1924, în fa ța
Tribunalului din Iași unde era avocat într-un proces, Corneliu Zelea Codreanu a tras trei
focuri de revolver asupra a trei ofițeri de poli ție, unul dintre ace știa având și el revolverul în
mână. Prefectul poliției din Iași Constantin Manciu a fost ucis, ceilal ți doi au fost răni ți.
După un proces strămutat în mai multe locuri și în condi țiile unei campanii publice ample,
Corneliu Zelea Codreanu a fost achitat (apărarea a pledat legitima apărare). Viitorul șef al
Legiunii Arhanghelului Mihail (înființată în 1927, la doi ani de la achitare, cunoscută și ca
Garda de Fier) a fost implicat în multe alte procese ulterioare, dar nu a fost condamnat în
nici unul dintre acestea pentru crimă.

Din punct de vedere juridic Corneliu Zelea Codreanu nu poate fi considerat criminal – nu
există condamnare a lui de către justiție sub acest cap de acuzare. Dar în anul 2016 noi
dezbatem în campania electorală pentru Primăria Bucure știului dacă în 192 Manciu a fost
împușcat de Codreanu în legitimă apărare sau nu. Știu, povestea cu Codreanu și legionarii
poate fi extrapolată la nesfârșit, începem discuția despre Holocaust și extrema dreaptă
românească interbelică. Dar nu pricep în ruptul capului ce relevan ță practică are discu ția
asta pentru Primăria Bucureștiului?!?

În realitate avem de-a face cu muniție electorală simbolică. Pe nimeni nu interesează de fapt
ce se întâmplă cu administrarea Bucureștiului – nici măcar pe bucure șteni. Avem circ cu
maimuțe urlătoare, contează cine zbiară mai tare și mai atractiv, ca la sălbăticiunile intrate

în călduri. Vă invit la o plimbare cu mașina pe la Pia ța Sudului și prin Drumul Taberei, dacă
înțelegeți ce vreau să spun.

Nici nu mai intru în subiectul stupid ”dacă ești cre știn și na ționalist apoi sigur vrei căma șă
verde și pistol să împuști evrei – și ții cu rușii”.

George Orwell în dosarele serviciilor secrete
britanice
Dosarul de urmărire informativă al lui George Orwell declasificat de MI-5 la sfârşitul anului 2007
este unul mai degrabă atipic. De altfel şi ofiţerii de informaţii britanici nu conteneau să-şi
exprime nedumerirea asupra a ceea ce credea cu adevărat George Orwell. Pe numele său real
Eric Arthur Blair, scriitorul şi jurnalistul George Orwell a făcut obiectul unei urmăriri informative
asidue începând cu anul 1929 – la doar doi ani după demisia sa din serviciul de poliţie al Indiei.
În anul 1974, la 24 de ani de la moartea lui Orwell, serviciile secrete britanice au făcut publice
doar o parte din documentele care le deţineau cu privire la George Orwell, restul dosarului – în
continuare “plivit” – poate fi consultat sub numărul KV/2/2699 la Arhivele Naţionale ale Marii
Britanii.

“Vederi comuniste avansate”
În februarie 1942, în plin război, soţia lui George Orwell a depus o cerere pentru a se angaja la
Ministerul Hranei, declanşând o procedură de verificare a loialităţii sale. Orwell avea un dosar
de urmărire pentru activităţi comuniste deschis încă din anul 1929, însă soţia sa a primit
aprobarea să fie angajată în cadrul Ministerului Hranei. Raportul de verificare şi clarificările
solicitate exprimă cel mai bine nedumerirea ofiţerilor de informaţii britanici. Inspectorul W.
Ogilvie semna pe 4 februarie 1942 un raport cu următorul conţinut: “Asupra raportului din seria
7a care mai degrabă contrazice impresia dată de scrierile lui Orwell, am discutat cu inspectorul
Gill din Departamentul Special întrebându-l dacă sergentul său ar putea elabora asupra
problemei “vederilor comuniste avansate” ale lui Blair. D-l Gill mi-a telefonat în această
dimineaţă să-mi spună că sergentul Ewing l-a descris pe Blair ca fiind “un comunist neortodox”,
aparent având aceleaşi puncte de vedere ca ei, însă sub nici o formă nu este de acord pe deplin
cu politica partidului. Am înţeles că bunul sergent era mai degrabă nelămurit cu privire la
modul la care putea descrie această situaţie, de aici a rezultat fraza “vederi comuniste
avansate”. Acest lucru se potriveşte cu imaginea pe care o avem despre Blair – Orwell. Este
evident din scrierile sale recente – “Leul şi unicornul” – şi contribuţiile sale la simpoziumul lui

Gollancz “Trădarea stângii” că nu este alături de Partidul Comunist şi nici ei nu sunt alături de
el”. Concluzia procesului de verificare a soţiei lui George Orwell a fost trasă într-un raport din 18
februarie: “În replică la scrisoarea Dvs din 10 februarie vă informăm că nu cunoaştem nici un
motiv pentru care D-na Eileen Blair nu ar trebui să fie angajată de Ministerul Hranei”.

George Orwell a mai trecut prin câteva serii de verificări informative în cursul războiului: pe 18
octombrie 1943, în calitate de corespondent al ziarului “Sunday Observer” George Orwell a
solicitat o acreditare la Comandamentul Forţelor aliate. Răspunsul MI-5 din 23 octombrie a fost
scurt şi la obiect: “Serviciul de Securitate deţine un dosar al acestui om, însă nu are nici un fel de
obiecţii cu privire la numirea sa”. Cererea lui de acreditare conţine o notă scrisă de mână care
consemnează sec concluzia MI-5: “Nu există obiecţii de securitate”.

Comunismul lui Orwell
Încrederea acordată lui George Orwell de serviciile britanice de securitate pare să provină din
răspunsurile dat de scriitor la un chestionar alcătuit de revista comunistă “Left”. În noiembrie
1941 MI-5 intra în posesia unei copii a acestui chestionar – cel mai probabil o “lucrătură” a
serviciilor secrete sovietice pentru a testa loialitatea coloanei a V a comuniste din Marea
Britanie sau un test pus la cale de serviciile britanice de informaţii – şi trăgea concluzia că
George Orwell nu împărtăşeşte obiectivele Moscovei. Întrebările acestui chestionar sunt lungi,
iar răspunsurile scriitorului laconice – însă formularea întrebărilor dezvăluie că adevăratul
comanditar al chestionarului nu este un simplu jurnalist, iar scurtimea răspunsurilor lui Orwell
indică respingerea de către el a ideologiei rigide staliniste. Reproduc în rândurile ce urmează
câteva din întrebările chestionarului şi răspunsurile lui Orwell care se manifesta ca un cetăţean
fidel al Marii Britanii, chiar dacă credea că societatea britanică trebuie reformată.

Este prezentul conflict anglo-german un război imperialist în mod fundamental? – Nu;

Imperialist sau nu, este neimportant pentru muncitorii britanici dacă triumfă Britania sau
Germania? – Nu;

Există o diferenţă importantă între imperialismul britanic şi nazismul german din punctul de vedere
al muncitorilor? – Da;

Dacă URSS este înfrântă, poate câştiga războiul alianţa anglo-americană? –Da;

Sub urmărire internaţională
Prima înregistrare referitoare la George Orwell din arhivele secrete britanice datează de la
începutul anului 1929. Eric Arthur Blair demisionase cu doi ani în urmă din poliţia britanică din
India unde servise timp de 5 ani. În 1929 se afla la Paris unde încerca să-şi facă un nume ca
scriitor şi jurnalist şi unde a intrat în atenţia serviciilor de informaţii britanice din cauza
contactelor avute cu comuniştii britanici. Pe 15 ianuarie, o notă nesemnată mulţumea
Ministerului Britanic de Externe pentru detaliile oferite cu privire la paşaportul şi

semnalmentele lui Eric Arthur Blair, remarcând “Este interesant cazul fostului poliţist din India
devenit ‘jurnalist’. Investigaţiile continuă”.

Serviciile de informaţii britanice aveau un informator printre prietenii lui Orwell care a furnizat
informaţiile necesare primului raport despre sejurul scriitorului la Paris – numele acestui
informator fiind şters din dosarul făcut public: “(şters) informează că Eric Arthur Blair s-a născut
pe 25.0.1902 la Montjherj, Bengal, India, părinţii săI fiind Richard Walinsley Blair and Ida Mabel
Blair, născută Ijmousin. Este celibatar şi locuieşte la nr. 6 Rue Pont du Fer, Paris, ajungând în
Franţa pe 07.06.1928. Blair afirmă că este corespondentul din Paris pentru Daily Herald, Daily
Express, G.K.’s Weekly, însă nu menţionează şi “Worker’s Weekly”. Blair, după cum afirmă (şters),
a scris trei articole în “Progres Civique” din 29.12.1928, 5 şi 12 ianuarie 1929, intitulate “La
Grande Misere de l”ouvrier Britannique”. Primul articol a tratat şomajul din Anglia, care
conform lui Blair se datorează războiului; al doilea articol a tratat modul în care şomerul îşi
petrece ziua; al treilea cerşetorii din Londra. Îşi petrece timpul citind diverse ziare, printre care
şi “L’Humanite”, însă până acum nu a fost văzut amestecându-se cu comuniştii din Paris şi până
el nu o va face, (şters) consideră că nici comuniştii francezi nu îl vor aborda”.

Un raport ţinut secret
Documentele păstrate de serviciile secrete britanice referitoare la George Orwell au rămas
multă vreme în afara circuitului public. Cele mai căutate documente au fost un raport alcătuit
despre scriitor în anul 1936 – cel mai detaliat raport din tot dosarul – şi “lista lui Orwell”: o listă
de persoane publice considerate de autorul lui “1984” ca fiind prea apropiate de regimul de la
Moscova sau că urmează directive venite din URSS. “Lista lui Orwell” a fost publicată în vara
anului 2003 de cotidianul britanic “The Guardian”, însă raportul Departamentului Special al
Scotland Yard a rămas secret până în toamna anului 2007.

În 1977 profesorul Bernard Crick de la Universitatea din Londra se documenta pentru a scrie o
biografie a lui George Orwell. Fusese ales pentru această sarcină chiar de ultima soţie a
scriitorului, Sonia Brownell, în urma unei recenzii scrise pe marginea lucrărilor soţului ei.
Profesorul Crick a solicitat Ministerului britanic de Externe dosarele despre George Orwell în
perioada în care acesta a lucrat pentru poliţia din India. În acest dosar se găsea şi un raport din
11 martie 1936, alcătuit de Departamentul Special al Scotland Yard care se ocupa de urmărire
comuniştilor. Acest raport a fost considerat în 1977 ca neputând intra în circuitul public, chiar şi
la 40 de ani de la crearea lui, astfel că a fost scos dintre hârtiile puse la dispoziţia profesorului
Crick. Pentru realizarea acestui raport Orwell a fost filat, i s-a verificat locuinţa şi au fost
contactate mai multe departamente care deţineau informaţii despre scriitor. În final, o copie a
acestui raport a fost transmisă MI-5.

Raportul Scotland Yard din 1936 nu conţine informaţii spectaculoase: „Ancheta a arătat că
numele corect al acestui om este Eric Arthur Blair. De profesie este jurnalist şi scriitor, scriind
sub numele George Orwell. S-a născut la Motihari, Bengal, India pe 25 -06-1902, tatăl său fiind
Richard Walmesley Blair, un fost funcţionar civil în India, care la pensie s-a stabilit la Southwold,
Suffolk. (…) Blair, după încheierea studiilor la Eton, a candidat pentru un post în Serviciul de

Michael Redgrave – actor. însă a transmis prietenilor săi intimi că nu a mai putut aresta persoane pentru comiterea unor acte pe care el nu le considera greşite. în timp ce se afla internat. După 1991 Arhiva Mitrohin l-a dovedit pe Smollett ca fiind agent al serviciilor secrete sovietice. demisia fiindu-i aprobată începând cu data de 1 ianuarie 1928. După ce indică adresele la care a locuit Orwell. care ulterior a fost recrutat şi a lucrat pentru serviciile de spionaj sovietice. Orwell a avut contacte cu mai mulţi ofiţeri de informaţii. Cât s-a aflat în Paris a fost interesat de activitatea Partidului Comunist Francez şi a petrecut mult timp studiind ziarul L’Humanite”. Foarte multe nume din lista lui Orwell s-au dovedit ulterior a fi într-adevăr colaboratori sau apropiaţi ai sovieticilor. fiica ei a transmis ziarului The Guardian o copie a listei păstrată în hârtiile personale ale prietenei lui Orwell. poliţiştii britanici afirmau: „Poliţia Metropolitană nu deţine dosare cu referinţe la Westrope sau Blair. Celia Kirwan. . Deocamdată nu există nici un fel de indicaţie sau dovadă clară că Orwell ar fi devenit colaborator al serviciilor britanice de informaţii. Acesta din urmă este cunoscut ca având vederi socialiste şi se consideră un ‘intelectual'”. când după moartea Celiei Kirwan. Blair a plecat în Franţa şi pentru o perioadă a dus o viaţă precară trăind ca jurnalist independent. A studiat la Cambridge unde s-a numărat printre prietenii lui Anthony Blunt. Lista lui Orwell Peter Smollett – a fost şeful Departamentului pentru URSS din cadrul Ministerului britanic al Informaţiilor. Un apropiat al Partidului Comunist britanic. George Orwell a fost vizitat de o prietenă apropiată. tovarăşi de drum sau cu înclinaţii în această direcţie şi în care nu ar trebui să se aibă încredere ca propagandişti”. A servit în acest post până la sfârşitul anului 1927 când s-a întors în concediu în Anglia. cu un an înainte să moară bolnav de tuberculoză. după cum spunea scriitorul. La scurtă vreme după demisia din poliţia indiană. Redgrave a apărut în multe din filmele lui Hitchcock. Prietena lui Orwell fusese angajată de puţină vreme într-o structură secretă a Ministerului britanic de Externe – Departamentul pentru Cercetarea Informaţiilor – structură destinată publicării propagandei anti-comuniste la începutul Războiului Rece. recrutat de Kim Philby. Blair nu a dat nici un motiv pentru demisia sa. Smollett a fost cel care l-a sfătuit pe editorul Jonathan Cape să respingă publicarea nuvelei „Ferma animalelor”.Poliţie din India şi în 1922 a fost numit asistent al superintendentului de poliţie din Burma. Pentru acest gest Orwell a fost acuzat că a devenit din oponent al sistemului informator al serviciilor secrete. Abia după publicarea acestei liste a acceptat ministrul de Externe Jack Straw să declasifice originalul aflat în arhiva ministerului pe care îl conducea. Orwell i-a transmis Celiei Kirwan o listă care cuprindea 37 de nume de personalităţi culturale „jurnalişti şi scriitori care în opinia mea sunt cripto-comunişti. însă istoricul Timothy Garton Ash a apreciat gestul lui Orwell ca fiind unul prietenesc în cadrul unei lupte comune împotriva totalitarismului stalinist. Cert este doar că în timpul războiului. Aflat în concediu a telegrafiat guvernului local din India cerând permisiunea să demisioneze. Idioţii utili ai sovieticilor În aprilie 1949. Lista a fost ţinută secretă de guvernul britanic până în anul 2003.

câştigător al premiului Nobel pentru literatură în anul 1962. Orwell afirma: „Deşi noi am scăpat cu bine. Kingsley Martin – redactorul-şef al New Statesman. Orwell a ales să se alăture brigăzilor POUM deoarece acest partid era afiliat Independent Labour Party din care şi el făcea parte. În 2003 s-a pus problema retragerii premiului primit în 1932. arestări în masă. Bănuit de simpatii pro-sovietice. manevraţi de NKVD au început să infiltreze POUM pentru a aduna informaţii. În articolele sale Walter Duranty a trecut cu vederea foametea din Ucraina. Orwell spunea despre el că „este întotdeauna pro-rus în toate chestiunile majore”. a reuşit să devină o stea Hollywood-ului după 1913. În 1933 a scris un eseu în care încerca să justifice măsurile de forţă ale URSS în politica internă.O. Orwell îl caracterizează „fals scriitor.M. devenind un suporter public al sovieticilor. anume un prieten de-al tău s-ar putea să te denunţe poliţiei secrete”. oameni răniţi târâţi din spitale şi aruncaţi în închisoare. însă Comitetul Pulitzer a decis să nu ia această măsură. Gordon Bowker susţine în biografia dedicată lui Orwell că scriitorul chiar a fost urmărit de serviciile secrete sovietice. fără să fie acuzaţi de ceva anume. Turnătorul lui Orwell a fost un tovarăş englez. în ciuda faptului că există dovezi că Duranty a minţit deliberat în articolele sale. Descris de Orwell ca „liberal decăzut. Martin a ră Walter Duranty – jurnalist britanic. făcând jocul sovieticilor. Orwell a luptat de partea Brigăzilor P. ci doar suspectaţi de troţkism. (Partidul Muncitoresc de Unificare Marxistă) – o aripă a stângii spaniole opusă Partidului Comunist subordonat în totalitate Moscovei. În acelaşi an. prizonieri bătuţi şi înfometaţi”. Shaw a respins ştirile despre foametea din URSS ca fiind calomnioase. Actor londonez de vodevil. manevrat chiar de Ramon Mercader – agentul NKVD care avea să-l asasineze pe Lev Trotsky. John Steinbeck – romancier. aproape toţi prietenii şi cunoştinţele noastre se află în închisoare şi se pare că vor rămâne acolo pe termen nedefinit. David Crook. foarte necinstit”. când s-a întâlnit cu Stalin. Chaplin a fost urmărit de FBI până la moarte. procesele înscenate şi munca forţată la care erau supuşi ruşii. oameni înghesuiţi în hrube murdare. Shaw a vizitat URSS în 1930. În volumul în care îşi descrie experienţele de pe frontul spaniol – „Omagiu Cataloniei” – Orwell scrie că „aveam tot timpul înfricoşătorul sentiment că cineva. Staliniştii spanioli. A câştigat în 1932 premiul Pulitzer pentru o serie de articole despre URSS.U. Într-o scrisoare trimisă unui prieten după întoarcerea în Anglia. Cele mai îngrozitoare lucruri se petreceau chiar atunci când eu am plecat. Urmărit de NKVD În timpul războiului civil din Spania. pentru ca mai apoi să-i acuze pe membrii acestui . în perioada în care era corespondentul New York Times la Moscova. pseudo-naiv”.Charlie Chaplin – actor şi regizor. unde abia aveau spaţiu să se întindă. George Bernard Shaw – dramaturg şi scriitor. într-o scrisoare deschisă adresată ziarului Manchester Guardian.

partid de troţkism şi să-i execute în masă. pe lângă „Slatina” transformată în Râmnicu Sărat. buzoianul ajuns împărat bizantin Buzoian modest. pe drumul foarte puţin controlat din regiune. Personal eu îi văd pe buzoienii vremii ca pe nişte contrabandişti de succes cu zona Braşovului. astfel că detaliile supravegherii lui Orwell de către NKVD nu sunt cunoscute în totalitate. Vintilă vodă al Ţării Româneşti a fost acaparat de olteni (cruntă ironie a istoriei. Vintilă vodă. Deocamdată dosarele serviciilor secrete sovietice din acea perioadă rămân ascunse cercetătorilor. Turnătorul care l-a urmărit pe scriitorul britanic avea să fie la rândul său acuzat de troţkism şi executat. Cam 200 de ani de la apariţia Ţării Româneşti buzoienii aproape că nu apar în documente. Confuzia provine de la cronicarul care ne spune că Vlad Vintilă a fost „judeţ de Slatina” – aşa că mulţi s-au grăbit să-l treacă Oltul şi să-i confere o stradă în Slatina de azi. centru aflat sub influenţa puternicelor clanuri boiereşti de dincolo de Olt. ţinându-se departe de centrul puterii reprezentat de domnia stabilită în zona submontană a Argeşului şi Dâmboviţei. Apar brusc în izvoare la sfârşitul secolului al XV-lea – începutul secolului al XVI-lea cu . Puţin cunoscătorii de istorie n-au stat să se mai întrebe de ce presupusul oltean ar fi avut toate moşiile în zona Buzăului. Explicaţia oferită de Marian Coman ar fi că zona de graniţă a Buzăului prefera să-şi vadă de viaţă. Buzoienii au preferat să meargă pe sub radarul istoriei. Documentele dintre 1300 şi 1500 nu-i menţionează pe buzoieni – însă asta nu înseamnă că nu existau. dar aceasta este o ipoteză ce trebuie verificată. tocmai oltenii au fost cei care l-au căsăpit!). David Crook a primit ordin de la Ramon Mercader să- i supravegheze pe Orwell şi soţia sa.

[/blockquote] Cel mai probabil Vintilă vodă a continuat obiceiul înaintaşului său şi a căsăpit mai ales boieri olteni. de au tăeat pă domn în malul Jiiului şi au scăpat ei dă moarte. Împodobit cu toate însemnele imperiale bizantine. Vlad Înecatul a avut ca principală ocupaţie uciderea boierilor olteni (care au încercat de mai multe ori să suie pe tron protejaţi de-ai lor). (Marian Coman avansează teza. litigii pentru a căror rezolvare buzoienii încep să facă apel la puterea domniei. mai bine noi pe el”.) Un voievod de compromis În condiţiile luptelor dinastice duse de influentul clan al Craioveştilor la începutul secolului al XVI-lea. desfăşurată astfel: [blockquote](…) s-au dus în primblare cătră Craiova. După cum spune cronicarul: [blockquote](…) boiarii (…) s-au dus cu toţii de l-au luat şi l-au pus domn. care au ajuns destul de repede la concluzia „decât el pe noi. erau în realitate adăugiri ulterioare picturii originale. a căzut în Dâmboviţa şi s-a înecat.prilejul mai multor litigii legate de moşii. Iar pe lângă aceastea Vintilă vodă avea gând să mai tae o seamă de boiari. de au tăiat pe mulţi boiari. Însă în vara anului 1532 Vlad Înecatul s-a îmbătat şi a pornit să se plimbe călare prin Bucureşti. ca să vâneze pădurile Jiiului. Aşa că i- au organizat lui Vintilă vodă în 1535 o vânătoare domnească pe apa Jiului. Predecesorul său. Dar au greşit. ci au venit cu cruzie. ca să prinză cerbi şi alte vânaturi mai mari. După curăţarea acestor vopsele adăugate a ieşit la iveală lângă fostul „împărat” şi un personaj secundar. După această experienţă tristă clanurile boiereşti ale Buzăului îşi caută de treabă pe tărâmurile lor până în zilele noastre. cu numele „Drăghici” (fiu atestat al lui Vintilă vodă). Însă la o restaurare recentă a reieşit că barba personajului. de vreme ce într-aceale părţi de loc se află vânaturi multe şi mari. s-au vorbit cu toţii pe taină şi au năvălit ei mai nainte. (…)[/blockquote] Şi aşa s-a sfârşit domnia singurului buzoian care a urcat vreodată pe tronul Ţării Româneşti. clanurile boierilor buzoieni au reuşit să-l suie pe tron pe Vlad Vintilă în anul 1532. În aceste condiţii. Însă aventurile lui Vintilă vodă nu aveau să se încheie aici. personajul era desemnat ca atare şi de o inscripţie menită să-i ateste identitatea. că nu trecu vreame multă. conform căreia puterea şi influenţa voievozilor din Ţara Românească s-a extins treptat asupra regiunilor mărginaşe. probabil pentru pacificarea ţării. s-a ajuns la alegerea drept domnitor a unui boier obscur. dar. din Buzău. simţind boiarii. de altfel logică. Cercetătorul grec Nikos Dionysopoulos l-a identificat pe „fostul împărat” Ioan Tzimiskes cu voievodul Vintilă al Ţării Româneşti. Răzbunarea călugărilor greci În biserica mare a mănăstirii Cutlumus de la Muntele Athos se găsea până de curând portretul împăratului bizantin Ioan Tzimiskes. al cărui sprijin financiar pentru mănăstirea Cutlumus . ca şi numele imperial.

printre care şi pe „Basaraba Ivanco. îl găsiţi lângă Sfântul Cristofor. acest Basarab. (cf. unde atacul duşmănos pornit cu cruzime […] de către Basarab românul şi fiii lui …”.  19 mai 1335 altă amintire a lui Carol Robert de Anjou despre bătălia de la Posada : „Spre cinstea slujbei deosebite şi vrednice de o veşnică amintire a numitului magistru Toma. Neagu Djuvara ne cam minte Neagu Djuvara practică în cartea lui exact aceleaşi artificii de care îi acuză pe restul istoricilor români: ocoleşte unele documente. XXII. pe latura de nord. Dacă ajungeţi pe la mănăstire Cutlumus şi este posibil. Din păcate acest al doilea portret al lui Vintilă vodă a dispărut. Neagoe Basarab şi Radu cel Mare. spre marea noastră şi a sfintei coroane insultă. . pe altele le interpretează aşa cum îi convine pentru a-şi susţine teza. schismaticul [ortodox]. domnitorii români au fost principalii protectori şi susţinători ai credinţei ortodoxe la sudul Dunării. Studii şi materiale de istorie medie. fiul lui Thocomerius. pe care ne-a făcut-o în Ţara Transalpină. Addenda et Corrigenda.este cunoscut din numeroase documente. alături de portrete ale voievozilor Mircea cel Bătrân. Părerea mea ar fi că după secularizarea averilor mănăstireşti. ceea ce confirmă teoria „Bizanţ după Bizanţ” a lui Nicolae Iorga: după căderea Constantinopolului. vol. Un alt portret al lui Vintilă vodă exista încă în 1744 într-o capelă a mănăstirii Cutlumus.  26 noiembrie 1332 Carol Robert de Anjou îşi aminteşte de bătălia de la Posada aşa „am ajuns în nişte ţinuturi de margine ale regatului nostru. v-aş ruga să fotografiaţi acest portret puţin cunoscut al lui Vintilă vodă. mânat de un gând rău…”. în Magazin Istoric din februarie 2013):  19 iunie 1330 ţarul sârb Ştefan Duşan se lăuda că a învins şapte ţari. Enumăr mai jos o serie de documente (citate via Matei Cazacu. Ştefan Andreescu. Trucul a funcţionat pentru că în acest portret Vintilă vodă este redat cu toate însemnele imperiale bizantine. 2004) Basarab voievod a fost român şi ortodox. necredinciosul nostru român. călugării de la Cutlumus i-au pictat o barbă falsă nedreptăţitului Vintilă vodă şi i-au schimbat numele în Ioan Tzimiskes. ce erau ţinute pe nedrept în Ţara Transalpină de către Basarab. socrul ţarului Alexandru al Bulgariei”.

Neagu Djuvara reuşeşte performanţa să răstălmăcească toate aceste documente. nu spune precis că acesta ar fi fost catolic. pe atunci necredincios regatului şi sfintei coroane”. Neagu Djuvara citează un singur document în care Papa îl lăuda pe Basarab că a sprijinit activitatea unor călugări catolici „tanquam princeps devotus catholicus” – „ca/precum un devotat principe catolic”. Alexandru.  1358 Cronica pictată de la Viena îl numeşte pe Basarab „schismatic perfid”.  17 octombrie 1345 Papa Clement al V-lea îl informa pe regele Ungariei că „ … am luat măsuri să se îndrepte felurite scrisori către nobilii bărbaţi Alexandu al lui Basarab şi către alţi români. moştenire de la „vechii săi predecesori”. Din punctul meu de vedere acest document chiar nu îl dovedeşte drept catolic pe Basarab – el i-a sprijinit pe călugării Papei „ca şi cum ar fi fost” un principe catolic. Ştiu ce îmi cumpăr data viitoare când trec Prutul. pentru el nu există nici o îndoială că Basarab era cuman catolic. Thocomerius este pentru Djuvara „Toctamir” („fier călit” în limbile turcice). atât nobili. . Varianta că Thocomerius din transcrierea latină ar putea fi Tihomir nu este luată în seamă. Cartea lui Matei Cazacu în care sunt demontate tezele lui Neagu Djuvara „Ioan Basarab. un domn român la începuturile Ţării Româneşti” a trebuit să apară la Chişinău. în expediţia domnului Carol faimosul rege al Ungariei împotriva lui Basarab românul. Citind cu bună credinţă toate aceste surse documentare nu poţi ajunge decât la următoarea concluzie: pe primul voievod al Ţării Româneşti îl chema Ivanco/ Ioan după botez. deci cuman. la editura Cartier.  9 iulie 1347 regele Ladislau cel Mare spunea aşa „în Ţara Transalpină. Că toate documentele ungureşti spun despre Basarab că era schismatic (ortodox) nu are aproape nici o importanţă pentru Neagu Djuvara – el spune că de fapt era vorba de calomnii din partea regelui ungar pentru a-l îndepărta pe voievod de Papă. cât şi oameni de rând” pentru spijinirea a doi fraţi minoriţi. Că le permitea catolicilor să facă propagandă în Ţara Românească este una. Ca şi în cazul lui Lucian Boia. Toţi cei care au ocupat secţiile de cultură de la diversele publicaţii sunt ferm convinşi că Basarab a fost cuman. însă asta nu îi face neapărat catolici. că în Bucureşti nu a încăput. editura Humanitas a pus în mişcare în sprijinul lui Neagu Djuvara un impresionant aparat de propagandă jurnalistică.  10 aprilie 1370 Papa Urban al V-lea îi scrie lui Vladislav Vlaicu (nepotul lui Basarab) şi îi reproşează că a rămas schismatic. Cealaltă scrisoare papală în care se anunţă trimiterea unor scrisori către români (valahi) printre care şi fiul lui Basarab. era creştin ortodox (schismatic) şi de etnie română (valah).

Şi nu mai puţin voi trimite la curtea voastră pe unul dintre fiii mei.“ (…) Regele a ajuns pe o cale oarecare cu toată oastea sa. era amintit copios Lucian Boia. Basarab. zicându-le: „Să spuneţi aşa lui Basarab că el e păstorul oilor mele şi eu din ascunzişurile sale de barbă îl voi scoate. Bătălia de la Posada din 1330 La Antena 3 duminică după masă. bătălia de la Posada din anul 1330 dintre Basarab voievodul Valahiei şi regele Ungariei Carol Robert de Anjou. aşa cum este prezentată de Cronica pictată de la Viena (scrisă la 30 de ani de la producerea evenimentului. nu veţi putea nicidecum să înconjuraţi primejdia“. În acelaşi an în care a murit nevrednicul de pomenire Felician. dar calea aceasta era cotită şi închisă de amândouă părţile de râpe foarte înalte de jur împrejur. câţiva oameni spuneau că românii n-au făcut nimic în istorie – imi zice un prieten.Românii n-au fost găinile Europei. sau cel puţin să dea în posesiune ţara aceluia unuia dintre curtenii săi. pentru ca să servească pe banii mei şi pe cheltuiala mea. cu toate că voievodul plătise întotdeauna cu credinţă darea cuvenită maiestăţii sale regelui. prin Severin în ţara voievodului românilor. acolo românii în mai multe locuri o întăriseră împrejur cu prisăci. rege şi stăpân al meu. în luna lui septembrie. tributul pe care-l datorez coroanei voastre îl voi plăti cu credinţă în tot anul. negândindu-se în adevăr la aşa ceva. şi pe unde această cale era mai largă. fiul lui Nicolae. pentru că dacă veniţi şi mai mult înlăuntrul ţării. pe care acum cu puterea le ţineţi în mâinile voastre. Cum un blog nu e un loc de dezbateri academice înalte voi încerca să lămuresc povestea asta cu bătăliile punând periodic câte o relatare contemporană despre luptele purtate de români. Astăzi. le-a încredinţat toate numitului Dionisie împreună cu demnitatea de ban. mulţimea nenumărată a românilor sus pe râpe a alergat din toate părţile şi a aruncat săgeţi asupra oastei regelui care se găsea în fundul unei căi adânci. Iar regele şi toţi ai săi. adică în anul domnului 1330. ca să alunge din această ţară pe Basarab. cu mintea trufaşă. o copie după originalul cronicii aici) Victorie mai clară decât cea de la Posada mai greu de găsit. eu voi răsplăti osteneala voastră cu 7000 de mărci de argint şi vă voi lăsa în pace şi Severinul cu toate cele ce ţin de el. Pe deasupra. ce nici nu se putea numi . Stai aşa. Regele auzind acestea. ţară care nu poate fi locuită de un popor neobişnuit cu ea. că nu-i aşa! Treaba cu expertiza lui Lucian Boia am încercat să o lămuresc aici. v-aţi ostenit cu strângerea oştirii. s-a dus în persoană. a izbucnit faţă de soli cu următoarele vorbe. Basarab a trimis la rege o solie vrednică de toată cinstea ca să-i spună regelui: „Fiindcă voi. După ce regele a cuprins Severinul şi fortăreaţa lui. nepotul lui Ivanca. Făcându-se aceasta. regele şi-a adunat o mare oaste (…) şi la îndemnul voievodului ardelean Toma şi a lui Dionisie. numai să vă întoarceţi îndărăt cu pace şi să înconjuraţi primejdia persoanelor voastre. Vechea poezie: ce bătălii câştigate dom’le? Invenţii comuniste! Bineînţeles.

fiul lui Dionisie. din ziua a şasea. în preziua sfântului Martin şi după aceea în cea următoare. . Însă cronica pictată de la Viena îi spune valah (român). însă eu cred că oastea lui era alcătuită din români. l-au omorât cu cruzime. ci mai curând un fel de corabie strâmtă. Probabil Basarab era strănepot de cuman. principi şi nobili fără nici o deosebire. Neagu Djuvara zice că Basarab era cuman. Căci această tristă întâmplare a ţinut mult de la ziua a şasea a săptămânii până la ziua a doua a săptămânii viitoare.cale. cu care s-a îmbrăcat Deseu. în care zile soldaţii aleşi se izbeau unii de alţii precum în leagăn se leagănă şi se scutură pruncii sau cum se clatină trestiile de vânt. Şi a fost aici un cumplit dezastru. Şi însuşi regele abia a scăpat cu câţiva inşi. Istoria Romaniei in texte Ştiu. Iar imaginile din Cronica pictată îi arată pe români cu sarici de oaie şi căciuli de miel. pe care crezându-l românii a fi însuşi regele. căci au căzut o mulţime de ostaşi. de principi şi de nobili şi numărul lor nu se poate socoti. (…) După Bogdan Murgescu. (…) Cădeau tineri şi bătrâni. unde din pricina înghesuielii cei mai sprinteni cai şi ostaşi cădeau din toate părţile în luptă. (…) Iar regele îşi schimbase însemnele armelor sale.

iar în document apare şi o relatare despre români: „Şi în sfârşit. Pe 8 ianuarie 1285 regele Ungariei Ladislau Cumanul îi dădea magistrului Georgius o moşie drept răsplată pentru faptele sale de arme. prin slujbele acelui magistru Georgius s-a aşezat iar tributul ce ni se datora din acele părţi”. Pentru răscumpărarea acestuia noi am stors o sumă de bani foarte mare şi astfel. l-am trimis împotriva lui pe des-numitul magistru Georgius. când începusem noi a domni. luptând împotriva aceluia cu cea mai mare credinţă. şi cu toate îndemnurile noastre nu s-a îngrijit să ne plătească veniturile ce ni se cuveneau din acea parte. cuprinse pe seama sa o parte din regatul nostru. fiind încă copil. iar pe fratele lui Bărbat (Barbath în original) l-a luat în prinsoare şi ni l-a adus nouă. după moartea preaiubitului nostru tată.Articole asemănătoare: Litovoi. . aflătoare dincolo de Carpaţi. voievodul Olteniei Mă irită specialiştii în istorie care vorbesc după ureche: nu există istoria românilor! Hai să vedem pe documente câtă istorie au românii. l-a ucis pe el. în necredinţa sa. care. iar voievodul Litovoi împreună cu fraţii săi.

comitele Petrus „şi-a vărsat sângele”. seria D. Doar că Litovoi nu a fost un vasal supus: a refuzat să plătească tributul şi a încercat să îşi extindă voievodatul – de aceea a fost pedepsit. Dacă dinastia voievodală ar fi fost una slabă nu s-ar fi zbătut nimeni să adune banii de răscumpărare. lupta dintre Litovoi şi Georgius a fost una serioasă de vreme ce mâna dreaptă a magistrului Georgius. Relaţia de vasalitate între voievozii transalpini şi regii Ungariei este una normală pentru perioada medievală. în dreapta râului Olt. Mai trebuie subliniat că Litovoi era considerat nobil de către regele Ungariei (care nu putea intra într-o relaţie suzeran-vasal cu un oarecare). dacă nu cumva exista mai dinainte). I. Din aceste două paragrafe se pot trage mai multe concluzii logice.” (sursa: Documenta Romaniae Historica. În al treilea rând aflăm că voievodul Litovoi era vasalul regelui Ungariei căruia îi datora tribut. Cum bătălia s-a dat în perioada în care Ladislau Cumanul era minor cel mai probabil relaţia de vasalitate dintre voievodul Litovoi s-a stabilit în timpul domniei lui Ştefan al V lea (cel puţin.Pe 6 octombrie 1288 magistrul Georgius îi dădea comitelui Petrus zis Pirus o parte din moşia obţinută de la regele Ladislau Cumanul. În primul rând voievodul Litovoi avea o armată. lucru dovedit de faptul că fraţii rămaşi acasă au fost în stare să strângă o recompensă atât de mare pentru răscumpărarea lui Bărbat încât să îl impresioneze pe regele Ungariei. ne-a slujit cu cea mai mare credinţă. şi nu una oarecare din moment ce a fost nevoie să fie trimis împotriva sa unul dintre cei mai buni comandanţi ai regelui Ladislau Cumanul (în documentul din 1285 sunt menţionate mai multe bătălii la care a participat magistrul Georgius). . l-am omorât. Apoi. În armorialul de la Wijnbergen din Franţa Olanda (contemporan cu evenimentele de care vorbim) apare o stemă a „regelui Valahiei”: un scut fasciat aur cu roşu (element care se va regăsi şi mai târziu în stema familiei Basarabilor). iar pe fratele acestuia cu numele Bărbat l-am adus prins în faţa domnului nostru. documentele 13 şi 14) Istoricii au stabilit că bătălia dintre oastea condusă de magistrul Georgius şi cea a voievodului Litovoi s-a dat în anul 1277. iar în actul de donaţie este evocat încă o dată episodul bătăliei cu Litovoi: „De asemenea. strălucitul rege al Ungariei. dincolo de munţi. din porunca aceluiaşi domn al nostru Ladislau. când pe necredinciosul voievod Litovoi. vol. În al doilea rând voievodul Litovoi avea o administraţie bine pusă pe picioare şi făcea parte dintr-o dinastie voievodală destul de veche. acelaşi comite Petrus vărsându-şi sângele în acea întâmplare. În actul din anul 1247 prin care sunt aşezaţi cavalerii teutoni în Transilvania se vorbeşte de un (cel mai probabil altul) voievod Litovoi.

În plus. Era Litovoi român? Păi pe fratele lui îl chema Bărbat. că stema Transilvaniei este un scut tăiat. cel mai probabil tată sau bunic al celui mort în 1277) se spune că aparţinea românilor (valahilor). Voievodatul lui Litovoi din anul 1247 era de asemenea amintit ca fiind vasal regelui Ungariei şi dator să îi ajute pe cavalerii teutoni în expediţiile lor militare. în cartierul inferior şapte turnuri (simbolul saşilor transilvăneni). Pe scurt: în jurul anului 1200 în Oltenia exista un stat condus de o dinastie nobiliară cunoscută până în Franţa. Heraldica şi . care avea o armată zdravănă. în cartierul superior cu un vultur ieşind (simbolul nobilimii maghiare) flancat de soare şi lună (simbolul secuilor). Cum a apărut stema Transilvaniei Toată lumea ştie. îmi vine greu să cred că era slav sută la sută.Stema lui „roi de Blaque” din armorialul Wijnbergen În al patrulea rând vine chestiunea etniei. documentul din 1247 care vorbeşte de voievodatul lui Litovoi (altul. sau ar trebui să ştie. Din nou: un astfel de stat nu putea să apară peste noapte fix în anul 1247. Deci şi acest prim Litovoi avea o armată serioasă şi era un nobil încadrat într-un sistem feudal. încadrat într-un sistem feudal. era populat şi condus de români. Exista cu multă vreme înainte.

Până la dispariţia regatului Ungariei din 1526 nu a existat o stemă a Transilvaniei. Sigismund Bathory se intitula în 1595 şi principe al Ţării Româneşti şi Moldovei. Program politic codificat într-un simbol heraldic. În jurul anului 1530 la curtea lui Ferdinand I de Habsburg a început să fie folosită ca stemă a Transilvaniei un scut cu două spade încrucişate cu garda în şef. ca şi faptul că au existat mai multe variante ale acestei steme. Ne întoarcem astfel la politică: Ferdinand I de Habsburg dorea să preia moştenirea regatului Ungariei distrus de otomani şi se folosea în acest scop de saşii transilvăneni (mai ales de cei din Sibiu. sub stema imperială fiind aşezat simbolul heraldic al Moldovei: capul de bour. înainte să fie alungat de pe tronul Transilvaniei de Mihai Viteazul. Spre sfârşitul secolului al XVI-lea apare o altă variantă a stemei Transilvaniei. atestată într-un sigiliu al principelui Sigismund Bathory din 1595: într-un cartuş stema lui personală de principe al Imperiului (acvila bicefală pe pieptul căreia apar cei trei colţi de lup ai familiei Bathory). în dreapta stema Transilvaniei compusă din acvila flancată de soare şi lună deasupra a şapte turnuri. O stemă practic identică cu aceea descrisă mai sus a avut şi cardinalul Andrei Bathory în 1599. . suprapuse peste un trichetru cu extremităţile terminate în frunze de tei – în realitate simbolul străvechi al saşilor Transilvăneni. nu este aici locul pentru povestea acestui război în care au fost implicaţi şi voievozii din Moldova şi Ţara Românească). iar istoria stemei Transilvaniei este puţin cunoscută. acvila cruciată.simbolurile heraldice reprezentau adevărate programe politice în perioada medievală. vezi foto) şi în armorialul lui Martin Schrot (1581). Această stemă a Transilvaniei s- a impus o perioadă în spaţiul german: a apărut ca atare în Chorographia Transylvaniae a lui Georg Reichersdorfer (1550. în stânga stema Ţării Româneşti.

Proiectul Bathoreştilor de unificare a principatelor române sub coordonarea Habsburgilor nu este contestat cu atâta vehemenţă.Şi acum ajungem la marele sigiliu la lui Mihai Viteazul din anul 1600. Mulţi ne explică în ziua de azi că Mihai Viteazul nici gând nu avea să unească cele trei ţări româneşti. stând pe şapte piscuri şi ţinând în labe o spadă. în cazul lui Mihai Viteazul avem stema. în epoca lui Mihai Viteazul şi multă vreme după aceea a fost vehiculată ideea refacerii Daciei. Cei doi lei au fost consideraţi în heraldica imaginară a epocii drept stema Daciei antice. . Aici apar înşiruite de sus în jos: acvila cruciată valahă. de ce ne-ar lipsi intenţia? Oricum. bourul Moldovei şi la sfârşit o stemă uşor misterioasă: doi lei afrontaţi. Mihai Viteazul (şi cei care i-au compus stema aceasta) au respins stema transilvană în curs de formare avansată de familia Bathoreştilor. a fost şi el un aventurier oarecare al epocii care s-a întins mai mult decât îi era plapuma. lucru cunoscut inclusiv în spaţiul românesc (mai târziu Nicolae Costin o spune limpede). Faptul că leii afrontaţi au fost consideraţi în epoca lui Mihai Viteazul drept stemă a Transilvaniei o dovedeşte faptul că acest simbol a fost folosit şi de principele ardelean Moise Szekely în 1603. Dacă în cazul Bathoreştilor avem intenţia şi stemele unificate.

În principiu este vorba de menţionarea unor completări sau reparaţii ale Cetăţii Albe făcute de Ştefan cel Mare. În cazul imaginii de mai jos a recunoscut bourul Moldovei. scut despicat cu trei flori de crin suprapuse în dreapta şi fasciat în stânga. Una din aceste pisanii atestă că biserica Sfântul Ioan Botezătorul care încă mai există pe strada Popova din oraşul Cetatea Albă a fost biserica unei mănăstiri ctitorite de pârcălabii Duma şi Gherman. Este vorba de stema de familie a Muşatinilor. Reporterul Dumskaya ne povesteşte aici că mai multe pisanii ale cetăţii au fost luate de armata română în retragere. toţi boieri moldoveni. acest simbol a fost folosit doar de Mihai Viteazul şi Moise Szekely. . este nevoie de un drum la bibliotecă). Acum publicaţia Dumskaya. Ce l-a uimit cel mai mult pe autorul articolului sunt stemele heraldice de pe aceste pisanii. în texte fiind amintiţi şi pârcălabii cetăţii: Stanciul.net se minunează descoperind că există urme ale lui Ştefan cel Mare în legătură cu Cetatea Albă. Duma. unde li s-a pierdut urma. stema personală. însă scutul din dreapta l-a încurcat puţin. Ucrainenii redescoperă istoria românească a Cetăţii Albe Când am trecut pe la Cetatea Albă nu am găsit nimic despre istoria locului. Au existat două şanse de revigorare a acestui simbol: în 1921 la lucrările Comisiei Heraldice care a fixat stema României Mari şi pe cele ale localităţilor sale şi în 1992 când a fost adoptată actuala stemă a României. Nu a fost să fie.Din păcate cei doi lei afrontaţi nu s-au impus ca stemă a Transilvaniei. Luca. Gherman. Prin 1972 au fost publicate imagini ale pisaniilor lui Ştefan cel Mare drept monumente de artă armenească (!). Mai pe scurt. În schimb s-a impus varianta păstrată până în ziua de azi. Din articolul Dumskaya mai aflăm şi câte ceva despre conţinutul acestor pisanii din Cetatea Albă (care cu siguranţă au fost transcrise şi traduse şi în română. de nobil a lui Ştefan cel Mare. recuperate de sovietici în 1945 şi duse la muzeul de istorie din Herson. Urme care eu unul bănuiesc că au fost ascunse intenţionat.

fiind redată cu ceea ce în limbaj heraldic se numeşte „cimier cu lambrechini” – peste scut un coif de turnir ornat cu stema statului (bourul) plus panglici înflorate.Pisania din imaginea de mai jos este considerată „controversată” şi că ar exista suspiciuni cu privire la autenticitatea ei. Stema de pe pisanie (din care este recunoscut din nou doar bourul Moldovei) rămâne din nou un mister. . De fapt este tot stema personală a lui Ştefan cel Mare.

fără nici un fel de reţinere. Avem şi noi aceeaşi situaţie: vasalul Basarab l-a înfrânt pe suzeranul Carol Robert de Anjou în 1330.Semnificaţia stemei personale a lui Ştefan cel Mare pe aceste pisanii este că reparaţiile menţionate au fost făcute cu banii personali ai voievodului nu din visteria ţării. Regii Angliei au fost vasalii regilor Franţei – dar asta nu i-a împiedicat pe vasali să-şi înfrângă suzeranii ori de câte ori au avut ocazia. acesta era sistemul medieval. Pentru că Ştefan cel Mare a fost într-adevăr un nobil şi un cavaler european occidental. Cât de vasali au fost românii faţă de unguri? Ar fi o prostie să spun că voievozii Ţării Româneşti nu au fost vasalii regilor Ungariei. M-a mai amuzat descrierea făcută de reporterul din Odessa celei de-a doua steme: „imagine heraldică clasică din vestul Europei”. .

Polemica din Revista de istorie română din anul 1931 este doar o părticică a unei discuţii . nobilii din familia Basarabilor şi-au conferit un metal superior: aurul. Însă sfidarea supremă în epocă mi se pare că a fost răsturnarea stemei heraldice conferite. care – aţi mai auzit asta undeva? – ar fi fost de origine cumană. În vreme ce culorile din stema regelui maghiar erau argint şi roşu. respectiv acvila cruciată (care apare singură pe sigiliile documentelor oficiale şi separat de scutul personal al voievodului pe monezi). O veche polemică În anii ’30 ai secolului trecut. Relaţia de vasalitate dintre regii ungariei şi voievozii români a fost extrem de dificilă.Sistemul feudal european şi regulile de vasalitate ale epocii ar trebui văzute precum sistemul „dreptului internaţional” de azi: există nişte reguli. Ambii istorici acceptau ideea de bază: scutul fasciat al voievozilor valahi era identic cu cel al regilor Ungariei. Faptul că scutul despicat şi fasciat reprezenta stema de familie a Basarabilor este dovedit de folosirea sa separată de stema ţării. Şi aici este momentul să-mi amintesc de lamentaţiile lui Neagu Djuvara cum că istoricii români s-au ferit să discute despre originea cumană a Basarabilor şi doar el a îndrăznit să spargă gheaţa. care apare penasturii din mormântul de la Curtea de Argeş. Andrei Veress îndrăznea să spună că de fapt acvila cruciată valahă ar fi fost de fapt la origine un şoim din stepele Asiei. Puţină obrăznicie şi originea ideilor lui Djuvara Polemica amintită mai sus s-a extins asupra originilor familiei Basarabilor. dar mai mic. iar relaţia de vasalitate dovedită limpede de numeroase documente indică faptul că într-un moment pe care nu-l cunoaştem. măcar de faţadă. Revista de istorie română a găzduit o polemică între Gheorghe Brătianu şi Andrei Veress referitoare la originea stemei heraldice a Ţării Româneşti. În orice caz. trebuie să existe nişte reguli. un fel de Turul maghiar. unul din regii Ungariei i-a conferit unui voievod valah vasal dreptul de a se folosi de această stemă nobiliară. dar până la urmă contează tot cine este mai puternic. voievozii sfindându-şi suveranii ori de câte ori au avut ocazia.

căci tot aşa se poartă cu Tătarii şi cu Turcii. pentru ca. 21 Aug 2010 | 11:32 | 31 Comments | Categorie:Paranormal-Spiritualitate Sunt multe lucruri care te frapează la planeta Saturn. Atunci de ce Biserica Catolică foloseşte ritualuri de adorare a lui Saturn? -2. cea de a şasea chakră este “cel de-al treilea ochi”.mult mai largi despre originea cumană a Basarabilor. fie a preferat s-o treacă sub tăcere pentru a se scoate el drept erou al corectitudinii ştiinţifice. Saturn e legată de numărul 6: e cea de a 6-a planetă de la Soare. între atâţia stăpâni. aşezate sub forma unui hexagon. viclenia lui să rămâie mai multă vreme fără pedeapsă”[/alert] Saturn e simbolul Satanei. şi nu e interesant faptul că îngerii au halouri în jurul capetelor lor. Atunci pot fi văzuţi şi îngerii. situat la nivelul glandei pineale. Atunci când cel de-al treilea ochi se deschide. este dezvoltat cel de-al şaselea simţ al intuiţiei şi spiritualităţii. Djuvara fie nu s-a ostenit să consulte Revista de istorie română şi toate celelalte publicaţii în care s-a purtat această discuţie. Şi acum să vedem ce le spunea polonezilor regele maghiar pe jumătate român Matei Corvin despre vasalitatea lui Ştefan cel Mare: [alert style=”red”]„Iar dacă vă linguşeşte spunându-vă şi vouă aceleaşi vorbe. simbolul ei e dat de o stea cu 6 colţuri. precum Fachidiot-ul Racsony sau Andrei Veress. face după obiceiul lui. În sistemul chakrelor. Saturn fiind singura planetă cu asemenea halouri (inele) în jurul ei? . reprezintă cea de-a şasea zi a săptămânii “sâmbătă” şi atmosfera sa e formată din 6 straturi. O mică notă: originea cumană a Basarabilor era susţinută doar de istorici maghiari.692 vizualizari. În primul rând.| Sambata.

în cartea sa “Moştenirea Illuminati”. să mai recapitulăm încă o dată: Roma mai era cunoscută ca şi Saturnia. Biblia ne spune că simbolul lui Satan este 666. Astăzi vă voi mai prezenta şi alte lucruri mai puţin cunoscute. de ce preotii . 2010 – Preoti catolici filmati in timpul unor partide de s*x cu homos*xuali: http://www. e simbolizată cu o stea cu 6 colţuri.info/ro/diverse/preoti-catolici-filmati-in-timpul-unor-partide-de- s*x-cu-homos*xuali/ 3. este “piatra sfântă a musulmanilor”. de Lucifer. Saturn este legat. Fritz Springmeier. Saturn mai e reprezentat printr-un cub negru. Aşadar. care. cât şi a Satanei. În Biserica Catolică mai apar ritualuri în care este adorat Saturn. de asemenea.ro/wp52/adorarea-lui-saturn-zeitatea- satanica/) am adus câteva argumente prin care Saturn poate fi identificat cu Satana. 2010 . Biserica Romano-Catolică a menţinut în ritualurile sale o bună parte din adorarea lui Saturn. iar Saturn. Saturn a fost important pentru religia lui Mithra. cât şi pentru druizi”. cea de a şasea planetă.colectionarul. întâmplător sau nu. Saturn este asociat cu răul. Dar poate fi Saturn asociat cu Satana şi satanismul? În acest articol (http://www. afirmă printre altele: “Saturn e un element-cheie care arată precum că această conspiraţie îşi are rădăcinile în antichitate. calugarii si maicile o folosesc cu precadere ca sa nu zic in proportie covarsitoare in vesmintele ce le poarta? 2. beauceant August 21. În diferite dicţionare oculte. iar Saturn era unul din zeii lor. Negrul este atât culoarea lui Saturn. la care toţi musulmanii se închină. Oraşul Romei se chema iniţial Saturnia sau Oraşul lui Saturn.lovendal. Daca negrul este culoarea satanei . Giordano August 21. Cine mai crede în coincidenţe? 1.

Toate planetele au fost denumite dupa zei romani/greci. 7. 2010 Musulmanii nu se inchina nici unei pietre sau simbol etc. gogol1971 August 22. 2010 Deci. Pamantul era considerat in centrul universului. Ei il adora pe Dumnezeu unic! Va rog sa va documentati inainte de a emite asemenea enormitati. . Saturn=Cronos=zeitate agrara Saturnaliile au fost sarbatorite cam la vreo 500 de ani dupa intemeierea Romei. sa recapitulam: Romulus a intemeiat ROMA nu Saturnia. De ce se asociaza negrul cu satana daca acesta e conform bibliei un inger de lumina. 5. lumina ultravioleta A 4. 2010 Saturn ca si Jupiter pana una alta absoarbe comete si asteroizi si ne apara de eventuale distrugeri. sorin August 21. iulia August 22. 6. Sibelius August 21. 2010 chestia aia cu atmosfera asezata in sase straturi e cam trasa de par! 8. Doar n-o fi black light. deci Uranus era considerata a cincea planeta de la Soare.

F Eugen August 22. mai vorbim dupe aceea. astia-ti submineaza articolele ! Pai normal ca Saturn e planeta diavolului. ajungea rau. Cine invata lectiile sale. pe care si matale il sti !!! Pai ne apara inelele lui Saturn. in fiecare exista cate un bine si rau. 2010 Saturn. 2010 Dom-le Lovendal . devenea intelept. 12. te-ai suparat degeaba. nu sunt altceva decat SFANTUL PREPUT !!! Pai ce-ar mai putea face Satan in asemenea paza strasnica ??? 10. . geni August 22. in Evul Mediu. incearca – google- mecca . 2010 Lovendal. in SATURNIA e o biserica inchinata SFINTEI MARIA MAGDALENA despre care se spune ca ar fi fost sotia lui Isus ! Blasfemie. care dupa cum se poate citi intr-unul din articole . era denumit si Marele Malefic deoarece era cel insarcinat cu probele omului pe Pamant. F Eugen August 22. glad&menumorut August 22. Luam si noi ce ne trebuie. tu ar trebui sa te documentezi prima. sa vezi minune…codul de transmitere al comentariului meu este legat de aceasta tema: PLM4 9. erezie !! Mai cum se mai leaga articolele astea !! 11. 2010 bre iulia. Acum. cu testele. dar nu ne temem de ea dintr-un motiv foarte simplu. cine le refuza.

2010 Pai si in relgia ortodoxa casatoria are tot la baza adorarea planetei saturn. si majoritatea crestinilor confunda rautatea cu satanismul. Sibelius August 22. dar satanismul inseamna cu totul altceva fata de cum este numit de crestini. . Incearca sa faci deosebirea intre “a te ruga” la piatra si a o folosi la un ritual. 2010 Pe o fotografie a planetei Saturn se observa un Jet-stream perfect hexagonal. daca este sa vorbim de diavoli stiti voi ce sunt… 16. DRAGOS August 23. sorin August 22. beauceant August 23. 2010 Se putea sa nu se lege unul de Iisus si aici nu are nici o legatura articolul trateaza altceva . de fapt nasterea lui Iisus a fost mutata in 25 decembrie tocmai pentru a usura atragerea de adepti. nu e una universal valabila. Culorile au semnificatia pe care le-o atribuim noi. 2010 Bre voievoade. 14. 13. Poate acestea sunt ‘cele 6 straturi ale atmosferei’ Din pdv esoteric Saturn si culoarea neagra simbolizeaza haosul inainte de creatie. Negrul este asociat si cu intelepciunea (sophia) pt ca aceasta a existat inaintea de crearea lumii 15. Mithra pe de alta parte are multe puncte comune cu Iisus.

dar care i-au doar o ipoteza adevarata si dupa care scrie o carte sau o serie de carti cu povesti fictive bazate pe acea singura ipoteza ca .Cat de ironic.E prea periculos. Pho August 23.SA FIE CLAR PENTRU TOTDEAUNA 17.Regiunea pe care statea ceea ce a intemeiat Romulus se numea Saturnia. 2010 SAMBATA E A 7 ZI DIN SAPTAMANA NU A 6 . 2010 Din pacate asa este domnule Dragos.In afara de faptul ca amandoi sunt zei adorati si ca impart aceeasi zi de nastere(datorita unor idioti care au pus-o pe a lui Iisus in aceeasi zi si au pacalit lumea) nu e nimic comun. 2010 Domnule Sibelius acele “puncte comune” ale lui Mithra cu Iisus au fost inventate tocmai ca sa discrediteze credinta crestina.Va recomand cartile lui Fritz Springmeier. 19. 2010 Ma scuzati am uitat domnule Sibelius.Sunt pline de lucruri adevarate si spre deosebire de acest val de scriitori despre conspiratii Springmeier a fost un Illuminati.Celor care nu stiu nimic.Tocmai de aceea este mort acum.Aveti dreptate cand spuneti de obiceiul “crestiunesc” cu inelele de nunta.Nicaieri in Biblie nu ai sa vezi o referinta despre asa ceva.Dar asta este. De fapt asta si este secretul succesului sau. FRIEDEN 18. Pho August 23.Asa sunt oamenii.Imi pare rau ca crestinismul(desi avea tot ce-i trebuie) a luat foarte multe de la pagani.Cei care chiar stiu ceva si care chiar sunt din “nucleul problemei” nu li se permita sa traiasca.dar in schimb a luat foarte mult de la acestea si le-a transmis mai departe impreuna cu invatatura lui Hristos.Pentru ca daca era o religie care distrugea religiile pagane pe care le inlocuia nu ar fi stat asa de mult. Pho August 23. Artur August 23.

.David Icke a inceput sa scrie despre “reptilienii” lui in 1990. Sibelius August 23.Si a scris o gramada de carti in care sunt numai elucubratii si minciuni bazandu-se pe asta.Ei bine astia nu sunt un pericol pentru ca nu spun nimic ca lumea si mai mult le joaca planul lor(chiar daca vor sa faca bine).unul dintre exemple fiind faptul ca ei inca traiesc bine mersi si nu doar bine. FRIEDEN 20.Dar cum apare unul care a iesit din ei si care stie nici nu poate spera sa traiasca mult pentru ca e doar o problema de timp si de chef ca sa zic asa. Lipsesc si dovezile materiale. Vom asista incet dar sigur la disparitia religiei asa cum o cunoastem noi astazi in toate formele sale.A luat o idee adevarata si foarte simpla. 21. Templul lui Uranus e ceva mai recent decat intemeierea Romei(vreo 250 de ani). Letaal August 23.Si te mai miri de ce suntem tinuti in lesa de stiti voi cine.Mai sunt si altii. Pe de alta nu stiu ca vreo alta populatie sa numeasca o zona dupa numele unui zeu.Au trecut 20 de ani. Teoria are o singura “defectiune”. David Icke de exemplu le este permis sa traiasca.Niciunul dintre cei care chiar scriau ceva nu au trait nici un an macar.”Cineva conduce lumea din umbra”.Pentru ca sunt insignifianti.Si cei care au depasit doar i-au lasat in viata si i-au torturat pana cand au murit.ci sunt mai bogati ca inainte sa se apuce sa scrie “adevarul” pe care il cumpara toti naivii si credulii.De aceea nu sunt ucisi. mai nou asistam la un ghiveci si mai mare si anume new age.E evident ca acest domn Icke face exact ceea ce am spus eu.Din pacate multi se las pacaliti si cred in spusele celor care nu stiu nimic si care desi pretind ca spun adevarul realitate ii contrzice. S-au abatut de la invatatura Sa.Oameni care chiar stiau ce spun si nu inventau. daca vreti o confirmare este si faptul ca in Apocalipsa lui Ioan la cea de a 2 venire el cearta toate bisericile crestine motivul este simplu. 2010 Pai normal ca crestinismul este un ghiveci religios. 2010 Domnule Pho.Oameni ca Fritz Springmeier sau John Todd. Nu e vina lui Hristos ca religia este astazi un ghiveci.

beauceant August 23.Tineti mminte ca datorita crestinilor adevarati Dumnezeu se mai indura de lumea aceasta si daca si acesti adevarati credinciosi vor disparea nu cred ca Dumnezeu va mai avea motive sa mai ingaduie existenta unei lumi care nu mai respacte numele Lui. nimbul in iconografie. 25. numele celui mai mare preot=papa. 2010 Si pomul de craciun . Ganditiva bine la asta si sa multumim cerului ca mai exista acei adevarati credinciosi. judecata de apoi. 2010 Cei mai grev ca se asociaaza crestinismul cu tot felul de tampenii nascocite de unii rauvoitori . beauceant August 23.mithra trimis sa salveze lumea de catre un zeu-tata.Cuvintele voastre la adresa crestinismului sunt urate dar e profetit iar voi impliniti ceea ce a profetit Iisus Fiul lui Dumnezeu 23. 3 pastori au venit sa i se inchine. 2010 Cel mai bun exemplu de sincretism religios este pomul de craciun preluat de la popoarele germanice dar si (cum altfel!!)de la cultul lui Mithra. Nu era neaparat brad dar se impodobea in timpul solstitiului de iarna (!) 24. 2010 Alte exemple de sincretism religios intre crestinism si cultul lui Mithra: botezul. sorin August 23. beauceant August 23. In primele secole de crestinism numeroase zeitati si obiceiuri pagane au fost adoptate/acceptate tocmai pentru a usura adoptarea sa. 22. Din ce imi amintesc si Mithra s-a nascut intr-o pestera.

Frica-i de la diavol. Vor veni vremuri foarte grele. în conducerea lui şi mai ales în politică. de la naştere până la moarte. nu vă fie frică pentru a vă salva sufletele. Doar cei care îşi vor păstra credinţa adevărată vor fi salvaţi şi mare va fi atunci Slava lui Dumnezeu peste ei”. 2010 Zicea Părintele Arsenie. dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Nu fac profetii doamne fereste dar analizand trecutul . murdărind unele suflete de aici. nu ma pune sa iti explic fiindca nici eu nu inteleg pe deplin fenomenul. ea va intra pe furiş chiar şi în sânul Bisericii. Din nefericire. Cautati si cititi despre acest om si va veti minuna cat de deslusit a profetit el despre moartea lui Ceausescu si propria sa moarte care a survenit cu trei saptamani inainte de a cadea Ceausescu. Vor lua totul!” 28. vom fi pusi sa negam multe pentru a avea acces la cele trebuitoare vietii.26. sorin August 24. în magazine. Vor cădea şi cei aleşi. Îmi pare rău că sunteţi cei pe urmă. si traind in prezent e simplu s avezi incotro ne indreptam. 2010 Parintele Arsenie Boca a avut acces la multe informatii direct de undeva de sus. Veţi cădea din cauza fricii. cand oligarhiile comerciale vor acapara totul se va produce si aceasta dar e mai mult vorba de o lepadare a sinelui. Letaal August 24. Care este tovarăşul de drum al fiecăruia. 2010 iata o profetie a parintelui Arsenie Boca:Veţi vedea şi veţi înţelege spurcăciunea peste tot în jurul vostru: la serviciu. în instituţiile statului. 27. Vă vor cerne. Vor pune impozite. parcă pentru toţi românii: „Îmi pare rău de voi că sunteţi slăbiţi în credinţă. taxe şi alte îngrădiri. Aproape că oamenii îşi vor pierde speranţa. . Iar caderea din cauza fricii inca nu a venit. sorin August 24.

or the last (seventh) day of the week in conventions that consider the week as beginning on Sunday. 9 Iul 2010 | 22:43 | 37 Comments | Categorie: Monden si Divertisment . Ce au facut ulterior crestinii din invataturile lui Iisus se vede foarte clar astazi: o sumedenie de culte hristice. REPTILIANUL Aprilie 12.wikipedia. Lovendal Aprilie 12. 2010 Securistii cu tot aparatul lor nu au reusit sa-l inchida pe parintele Arsenie ci doar sa-l mute cu langa Bucuresti si pazit fiind tot calatorea in Fagaras si venea inapoi. 30. Îmblânzirea scorpiei: cum să-ţi îmblânzeşti nevasta cicălitoare fără s-o baţi -5. 2011 Reptilianul. comportament demn de spitalul 9. dar te murdaresti singur. Mai informeaza-te inainte de a arunca cu noroi. ce prostii in capul tau. Nu de alta.org/wiki/Saturday Citez: “Saturday is the sixth day of the week according to international standard ISO 8601.042 vizualizari. dezbinari si injurii aduse unii altora .” Daca stii putina limba engleza ai vedea ca “sambata e a 6-a zi. http://en. Lovendal cauta si vei gasi lucruri extraordinare despre acest om. sorin August 24. 2011 ce porcarii pe siteul asta :)) cum sa spui ca sambata e a 6a zi? 31.| Vineri. 29. o lupta surda intre adevarul fiecaruia . conform sistemului international de standarde ISO 8601”.

nemaiputând să îndure atâta fluierătură. până când. văzându-se lipsit de singura mângîiere a necazurilor lui. ieşindu-şi până la urmă din fire. mă face să-mi pierd minţile!” . a început să ţopăie prin casă şi. femeia. Astfel. „fiindcă. ci i-a dat înainte cu ocările. în deznădejdea lui. zicea ea. Bietul om nu ştia ce să mai iacă şi. din când în când. cu toate că luase asupra lui toată povara gospodăriei şi grija bucătăriei. de câte ori femeia pornea să-l ocărască şi să-l blesteme. s-a dat bătută. de cum s-a întors. parcă nu se mai satura cântând. a ieşit afară val-vârtej. se însurase cu o femeie atât de rea încât. ci să-i facă întru totul pe voie. s-a hotărât să folosească alt mijloc. ca o soţie ascultătoare şi cuminte. numai să nu mai cânte din flaut. recucerindu-şi flautul. până când. ca să-l asculte. în cele din urmă. a început să fluiere şi să cânte cu mai multa putere. furioasă că dumnealui nu se sinchiseşte şi cântă mai departe. Dar cîntăreţul din flaut îi zicea înainte. s-a agăţat de gâtul ei şi. îl cicălea şi îl ocara toată ziua până şi în faţa prietenilor cu care. ca să nu mai audă flautul care o înfrunta. bărbat destul de blând şi de chibzuit. jurând că pe viitor n- o să mai îngăduie în casa ei o asemenea muzică. începea să cânte dintr-un flaut pe care-l avea şi din care până atunci nu se gândise să fluiere decât pentru plăcerea lui. Un oarecine. Dar bietul om. N-o puteau dezbăra de acest nărav nici cuvintele frumoase cu care bărbatul încerca s-o îmbuneze. s-a năpustit din nou asupra bărbatului cu ocări şi blesteme mai cumplite decât oricând. Dar femeia nu s-a oprit din cotcodăcitul ei. i-a smuls flautul din mâini. făgăduind sa nu-l mai supere. Femeia cea rea. se afla la masă. A doua zî.

Hall (1901-1990).| Duminica. declaraţia de independenţă faţă de Imperiul britanic. Aşadar.Iată cum omul nostru şi-a cuminţit muierea cântând. Frăţiile au adus America. aşa-zisul “prinţ al francmasonilor” recunoştea faptul că “De mai mult de 300 de ani. în rolul de lider într-o lume liberă”. acolo unde “generiozitatea şi iluminarea. Dar când a început totul? SUA: visul lui Bacon din secolul al XVI-lea SUA îşi are originea în visul rozicrucienilor elisabetani din secolul al XVI-lea. societăţile secrete au muncit pentru a crea fundalul necesar stabilirii unei democraţii iluminate în rândul naţiunilor lumii. “Noua Atlantidă” sau “Bensalem” era un pământ utopic. Oameni adunaţi de un jurământ secret au decis ca în coloniile americane să planteze rădăcinile unui nou stil de viaţă. Acesta visa la o “nouă Atlantidă”. data la care.691 vizualizari. demnitatea şi . conduşi de marele mistic. Dar declararea independenţei a fost un act cu o viziune eliberatoare a oamenilor sau o conspiraţie a francmasonilor? Manly P. SUA sau “noua Atlantidă”. dorinţa ancestrală a francmasonilor -5. discret şi cu asiduitate. 4 Iul 2010 | 14:21 | 28 Comments | Categorie:Conspiratii si Societati secrete Americanii nu au altă zi mai dragă lor decât 4 iulie. precum bănuiam. de care Statele Unite aparţineau până în acel moment. aşa cum rezultă şi din povestirea sa cu aceeaşi nume publicată în anul 1624. care pe drept cuvânt spune că sunt pe lume destule mijloace de a îmblânzi o femeie îndărătnică fără s-o baţi. adeverind înţelepciunea zicătoarei. a fost aprobată de către Congresul SUA. în anul 1776. Statele Unite ale Americii au fost creaţia francmasoneriei. iniţiat şi filozof englez Francisc Bacon (1561-1626).

Manipularea subtilă a francmasonilor. 13 colonii americane s-au desprins de ţara-mamă (Marea Britanie) şi şi-au declarat independenţa. orice concesii înspre guvernarea puternică va crea. Foarte puţini cunosc faptul că SUA a fost creată pentru a fi distrusă. Astfel. inevitabil. din punct de vedere logic. Precum spuneam mai sus. Concesia făcută spre existenţa unui guvern centralizat a fost “lovitura . regăsită în Constituţia SUA Constituţia SUA a fost creată la Convenţia Constituţională din Philadelphia anului 1787. şi planul. orice început are şi un sfârşit. Iar cei puţini. premizele unei tiranii. Majoritatea autorilor acestei Constituţii credeau faptul că ei au creat ceva unic şi de durată. şi că au rezolvat în mare măsură eterna întrebare despre “libertatea individuală versus drepturile divine ale regilor. Astfel. Acest vis a devenit realitate două secole mai târziu. majoritatea autorilor acestei Constituţii credeau că au creat una unică. s-a îndeplinit visul francmasonilor. rămânând în acelaşi timp fideli principiilor libertăţilor din 1776. atunci când prin trădarea unor generali britanici. cunoscut de foarte puţini.splendoarea. de a crea o “nouă Atlantidă”. cu puteri suficiente pentru a fi ascultaţi. dar în ea se regăsesc seminţele propriei distrugeri. ei au creat un guvern federal. care să vestească “Noua Ordine Mondială”. dar prevederile acesteia din urmă nu trebuie să intre în contradicţie cu punctele esenţiale ale “constituţiei generale” a SUA. dar SUA nu reprezintă altceva decât o etapă în îndeplinirea visului suprem: crearea unui unic imperiu mondial. Fiecare stat component al SUA are o proprie constituţie. ce au fost ratificate separat de fiecare stat în parte. pietatea şi spiritul public” sunt calităţile comune ale locuitorilor acestui tărâm. Dar acest idealism şi optimism a fost greşit. Şi astfel a apărut dihotomia părinţilor fondatori ai Americii: speranţa multora de a crea o republică îndelungată. este imposibil de a reconcilia două principii opozante: libertatea individuală şi guvernarea puternică. SUA trebuie distrusă…aşa prevede planul! Dar. pe de o parte. guvernului şi autorităţii executive”. cunoşteau acest lucru. bazată pe principii creştine şi care să devină un fel de “speranţă a lumii”. Pentru că. din societăţile secrete francmasonice. Ea conţine un cod de articole.

ei mai ştiau faptul că istoria omenirii este plină de exemple de libertăţi reprimate în mod constant de monarhi şi de regimuri corupte. premize pentru creşterea corupţiei. Prima etapă a fost aceea de despărţire de un regim monarhic despotic. cel condus de regele britanic George al III-lea. în timpul administraţiei preşedintelui Franklin D. aceea de a crea o naţiune liberă. el fiind doar în slujba societăţilor secrete şi a “fraţilor săi francmasoni”. prin agenţii lor infiltraţi la toate nivelurile de decizie guvernamentală. Victoria francmasoneriei în SUA Astfel. în SUA s-a creat un guvern mai puternic şi mai centralizat. care a avut loc la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Roosevelt (1882-1945). . Şi totuşi. Şi asta datorită strategilor- francmasoni. aceea de a crea o “nouă Atlantidă” în America. rezultatul a fost crearea unui guvern american puternic şi centralizat. dar şi pentru creşterea puterii societăţilor secrete în interiorul acestui guvern. infiltraţi printre părinţii fondatori ai SUA. care şi-a trădat jurământul de a-i servi pe oameni. În cea de a doua etapă. Aceşti oameni înţelepţi ştiau faptul că “libertatea nu este niciodată liberă” şi necesită un sacrificiu constant. fenomenul revoluţiei americane a cunoscut două etape. a coexistat alături de dorinţa majorităţii. Victoria francmasoneriei în structurile guvernamentale centrale ale SUA a fost “proclamată” în anii 1930. el a permis societăţilor secrete să-şi pună simbolurile oculte pe un obiect utilizat zilnic de toată lumea: dolarul american. Se ştie că Roosevelt a fost un francmason de grad înalt.mortală”. Şi astfel. de exemplu. Roosevelt a pregătit America pentru faza sa finală: Noua Ordine Mondială. această dorinţă ancestrală a societăţilor secrete. Francmasonii ştiau că scopurile lor vor fi atinse în timp.

dar va fi desăvârşită doar de ochiul Marelui Arhitect. un simbol masonic al Marelui Arhitect al Universului. Întorcând la pagina 53. Wallace Mărturia şocantă a unui vicepreşedinte american francmason Şi cele spuse mai sus sunt confirmate chiar de către un francmason ce a făcut parte din conducerea SUA în anii 1930. Fraza latină ‘Novus Ordo Seclorum’ m-a impresionat. “În 1934. a fost impresionat de reprezentarea ‘ochiului atotvăzător’. pentru că însemna ‘Noua Ordine a Veacurilor’. care a fost mason de gradul 32 şi discipol al lui Nicholas Roerich. francmason de gradul 32 (…) El a sugerat ca acest sigiliu să fie pus pe bancnotele de dolari. aşteptam în afara biroului Secretarului de Stat Cordell Hull. i-a plăcut ideea că fundamentarea ‘noii ordini a veacurilor’ a fost stabilită în anul 1776. astfel . am luat această publicaţie şi i-am dus-o preşedintelui Roosevelt. Wallace (1888-1965). Roosevelt era. Este vorba de Henry A. unul din liderii mişcării oculte din prima jumătate a secolului XX. Apoi. şi că va vorbi despre acest lucru cu secretarul Trezoreriei”. şi mă amuzam citind din publicaţia Departamentului de Stat “Istoria sigiliului Statelor Unite”. în timp ce se uita la reproducerea colorată a sigiliului. atunci când eram secretar de stat al Agriculturii. Marele sigiliu al Statelor Unite: mare simbol ocult Este important pentru societăţile secrete pentru a-şi proclama puterea lor asupra maselor. şi nu pe monezi. Roosevelt. vicepreşedinte al SUA (1941-1945). Henry A. ca şi mine. la fiecare oportunitate existentă. Aşadar. căruia i-am sugerat să fie emisă o monedă cu faţa şi cu reversul sigiliului. am observat o reproducere colorată pe partea opusă a sigiliului. iar una din cele mai eficiente metode este aceea de a-şi pune simbolurile lor la vedere.

piramidă. incompletă şi imperfectă. care conţine în el un ochi atotvăzător (…) Există o singură explicaţie posibilă pentru existenţa acestui simbol. Simbolurile oculte plasate peste tot reafirmă şi faptul că dorinţa ancestrală a francmasonilor oculţi se află în curs de realizare. Marele sigiliu este imaginea unui piramide egiptene. Manly P.) cu 150 de ani înaintea războiului revoluţionar (…) Nu există nicio îndoială că acest mare simbol a fost inspirat din aceste ordine”. cu un ochi uman deasupra sa. Thomson a fost rugat să scrie o istorie a Revoluţiei americane (1775- 1781). Hall.încât oamenii să nu le discearnă sau să le înţeleagă semnificaţia lor profundă. însăşi Hall confirmă faptul că puterea şi influenţa societăţilor secrete oculte asupra actului guvernării din SUA. a schiţat un desen pentru Sigiliul SUA (sau emblema naţională). În legătură cu spusele lui Manly P. distrugând chiar şi jurnalele secrete care le-a ţinut în timpul Revoluţiei. În 1782. Iar zeul acesta. SUA . Thomson era familiar cu istoria secretă. Totodată. care semnifică societatea umană. multe cariere strălucitoare ar fi pătate. Dar ceea ce nu mulţi ştiu faptul că “ochiul atotvăzător” este simbolul unor culte antice ce venerau un zeu. explică ce reprezintă acesta: “Marele sigiliu reprezintă o piramidă neterminată. Conspiratii si Societati secrete. dolari. francmasonerie. Hall. Sigiliul SUA. ochiul lui Horus. cunoscut ca şi “marele sigiliu” a fost primul din seria simbolurilor oculte adoptate de către guvernul Statelor Unite. Roosevelt. Sub piramidă stă scris “Novus Ordo Seclorum”. Manly Hall. În ultimii săi ani. şi puterea naţională ar fi slăbită”.t. Thomson a refuzat s-o facă. cu 150 de ani înaintea războiului revoluţionar început în anul 1625). Constituţie. întrucât “dacă adevărul ar fi cunoscut. şi aceasta este legat de societăţile secrete care au venit în această ţară (SUA – n. simbol. marele iniţiat în secretele fracmasoneriei. Totuşi. ce a fost adoptat cu mici modificări şi cunoscut acum ca “Marele sigiliu”. nu poate fi decât…Lucifer! 1 Tags: Bacon. în cazul francmasonilor. Deasupra sa pluteşte simbolul ordinelor ezoterice. Charles Thomson (1729-1824). putem trage concluzia că societăţile secrete au venit în SUA în jurul anului 1625 (deci. triunghiul strălucitor. după retragerea sa din politică. deoarece fiind un lider. secretarul Congresului Continental.

2013  NOUA ORDINE MONDIALĂ ŞI NOUA RELIGIE SATANICĂ 9 comments | Sep 23. Articole inrudite  ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ? HA-HA. 2008 . BUNĂ GLUMĂ! ÎN EVUL MEDIU ERA MAI CALD DECÂT ACUM 11 comments | Feb 15. 2010  MOTORUL CU ENERGII COSMICE A LUI TESLA… O ALTĂ INVENŢIE OPRITĂ DE OCULTA MONDIALĂ! CÂTE INVENŢII AU MAI FOST BĂGATE “LA SERTAR”? 1 comment | Mai 29.

CU CE SCOP MALEFIC? 10 comments | Dec 2. 2010 Ochiul atotvazator nu poate fi simbolul lui lucifer datorita faptului ca el nu vede tot.Cel ce vede totul este Dumnezeu.vede atat cat ii este permis de Dumnezeu. 2. ACUM. Tigrul Iulie 4.Care mai e farmecul……. ROTHSCHILD. 2010 Eu nu inteleg de ce acesti oameni acesti masoni evrei illuminatti vor sa ne conduca ca pe niste vite nimic altceva vor sa ne reduca la inteligenta unor animale. Sur13 Iulie 4. LIDERUL OCULTEI MONDIALE. ionuc Iulie 4. 2011 28 COMENTARII 1. cum sa fie o parte din Divinitate daca au numai ganduri necurate… =)) 4.? 3. 2010 . 2010 Ionuc tu te contrazici singur .Deci mai degraba el este simbol Divin preluat de masoni crezand ca astfel vor lua si o parte din puterea Divina. Laurentiubr Iulie 4. VREA SĂ NE CONTROLEZE ŞI VREMEA.

Lumea le-a facut mult rau si inca le mai fac dar cea ce se spune ca ar scrie in talmun nu . Cat despre ce se spune de talmud mi se pare o porcarie mare inventata de antisemisti . Tigrul Iulie 4. 2010 Sur 13 daca ai fi citit mai atent ai fi vazut ca eu ma refeream la simbol. care au suferit atata timp .toate fiintele malefice sau de Lumina au o particica Divina in ele. Tigrul:evreii considera ca Dumnezeu a creat celelate rase de oameni ca sa le fie slugi lor. unde scrie ca masoni si iluminati sunt evrei( poate ca sunt si cativa evrei printre ei dar asta nu inseamna ca trebuie sa generalizam)? Cred ca inainte sa folositi aceste cuvinte ar trebui sa va documentati si sa nu vorbiti aiurea . 2010 Laurentiubr stiu ei pe noi ne considera goyimii 7. 6.chiar si satana. 2010 Ei vor sa faca ceva complet idiot! uita ca si ceilalti oameni au acces la dimensiunile energetice ale universului. 2010 Tigru si Lau.poate mai mult ca ei. mihaiananda Iulie 4. asa se explica cramponarea lor de dimensiunea fizica.. Consider ca noi toti ar trebui sa ne rusinam si sa gandim asemenea lucruri despre evrei . ionuc Iulie 4. efigia Iulie 4. Dar daca tot ai adus vorba.Fara aceea particica Divina nu exista viata 8.ei ii considera pe non-evrei animale.citeste talmudul sa ai sa vezi ce scrie acolo 5. si cred ca uitati ca si ei cred in acelasi dumnezeu doar ca nu l-au recnoscut pe Isus .

vor ramane cu buza umflata si atunci pe cine ar mai sclaviza ei ? 10. asta nu tine de vointa lor. the time is near Iulie 4. cat de cat . Laurentiubr Iulie 4. 2010 .este clar ca in vechiul testament nu se vorbeste despre dumnezeul adevarat ci despre yahweh(yehova) si alti zei tribali caci daca s-ar studia vechiul testament ebraic s-ar observa clar ca nu este un singur dumnezeu ci mai multi 11. se mint se dusmanesc si isi doresc tot raul din lume si toti isi doresc sa fie mai bogat decat celalalt …. Daca omenirea ar trece in planuri superioare. Laurentiubr Iulie 5...in primul rand prin purtarea lor ……. Toti se acuza reciproc . 2010 mi se pare ceva absurd sa-i consideri pe evrei poporul ales de Dumnezeu cand ei au o asemenea mentalitate. si va trece. efigia Iulie 4. e singura pe care o stapanesc.unde ati auzit sa savarseasca asemenea lucruri …. e dovedit …. 9. 2010 Sunt curioasa cati vor trece in acele planuri superioare ca si aici pe net si in viata reala nu vad decat rautate in forma pura…. 2010 @mihaiananda Pai tocmai d-aia se cramponeaza in disperare de dimensiunea materiala.cred ca pamantul va ramane cam gol 12.adica toti vor sa faca rau la alti de cele mai multe ori fara un scop anume doar din dorinta de-a fi superior si de-a se distra.

uita-te in lume sa vezi cine sunt majoritatea miliardarilor planetei. asma Iulie 8. El a transmis cunostintele sale pe linie sacerdotala evreiasca si ele s-au mentinut pana in timpul lui David si Solomon. o persoana care nu era nascuta in Egipt putea obtine autorizatia de a fi admisa numai cu pretul unor mari dificultati si in conditii speciale. efigia unde ai vazut tu rautate in comentariile noastre?s-a zis adevaru despre evrei.asa cum a programat caderea impeiilor anterioare. 2010 okay.cand au omorat tot. Din aceasta cauza se spune ca francmasonii sunt evrei.eu personal nu ii urasc si nimeni de aici de pe site nu cred ca ii uraste. Doctrina Misterelor a fost riguros pazita in Egipt.si nu incerca sa spui ca saracii sunt niste sfinti. 2010 Francmasoneria isi are originea in Egiptul antic.copii pana si animale. Moise de pilda. asa cum relateaza povestea biblica ” El dobandi toata intelepciunea egiptenilor”. si a facut din el un centru de simbolism si de lucrare masonica. DQ Iulie 6.ca sa nu mai zic ce se scrie si in vechiul testament cand evreii la porunca lui yahweh nu au lasat nicio fiinta in viata din cetatea ierihonului.cum au planui ei ca fix peste 3.marte…? si inca o nedumerire. 14.cine conduce sistemul bancar.despre adevaratul Dumnezeu vorbeste Iisus in noul testament 13. autorizatia era totusi acordata unor straini eminenti.batrani.tie ti se pare normal acest lucru?tu consideri ca Dumnezeu ar da o asemenea porunca?asta doar daca acel yahweh nu ar fi decat un zeu razboinic.crud. .la momentul 1625 cel mai puternic imperiu era cel britanic.si…ce urmeaza?unde se refugiaza ca sa dezvolte un alt imperiu?pe luna. Atunci cand si-a construit templul Solomon a urmat un plan masonic.francmasonii au programat distrugerea americii acum nustiu cati ani.5 secole sa le urmeze SUA ca imperiu? 15.un zeu doar al evreilor.

Democratia .regulile jocului vietii sunt implacabile . 2010 Oameni buni viata este un mare joc .libertatea . Criza este de fapt judecata permanenta a lui DUMNEZEU la faptele oamenilor .egalitatea .nu ati mai trai cu frica drobului de sare .saptamanile . tzighi Iulie 9. 16.cand a murit la 33ani a cerut sa fie ingropat cu mainile afara din sarcofag pentru ca totii sa vada ca a plecat dincolo fara sa ia nimic . cu ale sale tulburatoare Povesti si Povestiri .BUCURATI-VA fiecare de clipele .oricand din necunoscu va apare o lebada neagra pentru ei negativa si benefica pentru marea majoritate a oamenilor .Normal ca in societatea umana vor fi mereu indivizi care vor dori sa-i conduca pe ceilalti .sa-i puna la munca sa-i manipuleze in interes propriu .zilele .la fel ca mersul omului.nu va lasati imbroboditi de smecheri .cand ni se pare ca aceasta este insuportabila ar fi bine sa vedem si faptele noastre toate cum sunt .dar niciodata nu vor putea oricat ar invoca forte oculte sa faca regulile jocului vietii .orele .cel care a stabilit regulile este chear DUMNEZEU .si stiti ca youtube e comtrolat de ei ca si celelalte .fiti buni si milostivi unii cu altii .sa nu uitam asta niciodata .esenta ei nu este sfarsitul ci drumul pana la sfarsit .Avem nevoie in viata noastra de masura .Se spune ca suntem in criza .anii care ii mai aveti de trait .Fiecare va primi atata cat merita nimic mai mult sau mai putin .nu uitati ca Alexandru Macedon . INTREBARE: de ce sunt video cu annunaki pe youtube cand ei nu vor asta ??? .Avem nevoie de mari oameni avem nevoie de modele.De ce credeti ca scoala a decazut si copii nu mai sunt indemnati si obligati sa mai citeasca pentru ca un om cecitit este mai usor de manipulat .fiti treji.prostia nu doare dar lasa urme adanci in viata omului .cineva spunea ca omul este masura tuturor lucrurilor .Decat sa fiti speriati ca lumea este condusa de fracmasoni mai bine fiecare fiinta umana si-ar trai existenta care in plan material este efemera pentru fiecare .dar omenirea permanent a fost in criza . 2010 toti de pe site asta stiu ces aia annunaki .aceasta este un moment de dezechilibru dupa care urmeaza un moment de echilibru . andro nike Iulie 9. dar aceste se creaza si apar la momentul potrivit.in fiecare clipa trebui sa luptam pentru viata .trac la origine .fraternitatea nu sunt castigate o singura data si gata putem dormi pe coada ca boul .fiti jucatori permanenti .Daca l-ati mai citi pe CREANGA .noi oamenii jucam in limitele lasate sa le ducem spre infinit o data cu aflarea pas cu pas a adevarurilor universului care oricum nu este ceea ce pare .

17. tzighi Iulie 9. tzighi Iulie 9. INTREBARE: de ce sunt video cu annunaki pe youtube cand ei nu vor asta ??? . 2010 astept raspuns !!!!!!! 19.si stiti ca youtube e controlat de ei ca si celelalte . INTREBARE: de ce sunt video cu annunaki pe youtube cand ei nu vor asta ??? 18. tzighi Iulie 9. 2010 toti de pe site asta stiu ce-s aia annunaki . . 2010 toti de pe site asta stiu ce-s aia annunaki . 2010 astept raspuns de la astia care cred in annunaki! 21.si stiti ca youtube e controlat de ei ca si celelalte . 22. tzighi Iulie 9. tzighi Iulie 9. 2010 si ma vazut ca sunt filmari si la reccomended video ( adik recomanda ) oare ei exista ??? 20.

tzighi.Ceilanti isi vor pune semne de intrebare isi vor da seama numia prin faptul ca ascund aceste informatii le cenzureaza . unele filmulete. de adevar. tzighi Iulie 9.youtube. te astept tot aici. in timp ce ei isi bifeaza obiectivele de inrobire si asuprire a acestei lumi. 2010 Pai daca s-ar sterge toate informatiile privind despre acesti annunaki . Intended Iulie 9. si despre ei. Sper ca m-am facut inteles. 2010 De fapt.isi vor da seama ca sunt adevarate.com/watch?v=XRt2c_K08yY&feature=related http://www.documentare chair si oamenii care le-au facut publicat daca ar fi omoraiti.youtube. 2010 . a celui care le vizioneaza. ei vor asta.youtube. inlusiv YouTube-ul. Astfel vor putea naste mai multe dezordine in mintile oamenilor. Tigrul Iulie 9.Sau partial.com/watch?v=_rjHBceI7Uo&NR=1 http://www. tzighi Iulie 10.com/watch?v=BTeC1B9G1qo&feature=related SI MULTE MULTE ALTELE !!! UN RASPUNS CAREVA ??? 23.Oricum eu nu cred. nu ar trebui sa apara filmulete cu. 2010 http://www. sunt puse acolo in scopul dezinformarii si distantarii. Daca ai alta intrebare.Parerea mea. cele mai multe de fapt.youtube. Oameni care au falsa impresie ca daca ei chiar exista si conduc toate corporatiile.carti. Ai grija. De aceea omul incepe sa se indoiasca de existenta lor.com/watch_videos?index=2&more_url=%2Fvideos%3Fr %3D1&no_autoplay=1&feature=rec-LGOUT-exp_stronger_r2-2r- 3&video_ids=c6BlvgOgb5Y%2C3lGN5iq9azU%2CR55CqXmzrlQ&type=5 http://www.Imi este foarte greu 25. 24. pentru ca astfel s-ar demasca.

| Luni.. 2010 interviul original are o ora…aici e doar 10 min…. O zi minunata iti doresc Împăratul Domiţian şi groaza senatorilor romani -4.in orice caz cine are urechi de auzit sa auda si mai ales sa inteleaga…ce este iarasi interesant e ca autorul acestui interviu a “murit” la scurt timp dupa acordarea acestuia…!!!?!!!… 28. ms pt raspunsuri 26. 28 Iun 2010 | 22:24 | 4 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii .INCOMPLET SI SEAMANA A PLAGIAT? 27. gelu Iulie 11. WOODY Iulie 12. 2010 annunaki. lucrurile sunt mult mai profunde de atat. Mult mai profunde.astia cine-s fratilor uitativa atent la cuvantul “DUMNEZEU” NU CREDETI CA E FANTOMATIC .194 vizualizari. 2010 Un articol interesant dar. Cristian Ion Iulie 14.

senator . în timpul unui festin dat în cinstea senatorilor romani. cu ocazia înfrângerii dacilor. Bucatele au fost aceleaşi ce se ofereau memoriei morţilor la ceremoniile funerare. împăratul Domiţian i-a introdus pe toţi într-o sală îmbrăcată în negru. Într-o zi. Spunea poveşti sângeroase şi-şi întreţinea senatorii cu imagini ale morţii. Fiecare oaspete s-a văzut aşezat lângă un coşciug pe care era scris numele său… Îndată. Imperiul Roman. Istorie si Civilizatii. fiecare s-a aşezat lângă oaspetele pe care trebuia să-l servească. un grup de copii înveşmântaţi în negru au interpretat un dans care reprezenta umbrele infernului. 0 Tags: Domiţian. în fine. Singurul care vorbea era Domitian. au ieşit afară şi fiecare conviv a fost însoţit acasă de oameni îmbrăcaţi în negru. Odată dansul terminat. înarmaţi şi tăcuţi. O linişte sumbră domnea peste adunare. luminată de lămpi funerare. moarte. împărat.

2010  DE CE DOMNITORII FANARIOŢI AVEAU O REPUTAŢIE ATÂT DE PROASTĂ? no comments | Oct 29. CARE ERA HOMOS*XUAL no comments | Oct 13. 2008  CUM ANGLIA S-A OCUPAT OFICIAL DE TRAFICUL DE OPIUM… no comments | Iun 11. 2009 4 COMENTARII 1. 2010 Sa fie clar romanii se lauda prea mult fata de victoriile impotriva dacilor si o alta pacaleala istorica este ca poporul roman s-a format din daci si romani. pt ca romanii si limba romana . DRAGOS Iunie 28. Articole inrudite  EXPLICAŢII ŞTIINŢIFICE PENTRU DISPARIŢIA MISTERIOASĂ A BATALIONULUI NORFOLK LA GALLIPOLI 3 comments | Mar 13. 2009  CUM A FOST ŞANTAJAT ŞEFUL SPIONAJULUI AUSTRO-UNGAR. dar este o pacaleala istorica masonica pt a ne denigra in ultimul hal.

De altfel in multe carti vechi cuvantul Transilvania este asimilat cu expresia “Har-Deal ” si care este tradus prin . exista de la inceputul terei.Congo.iar una din acestea era in Transilvania.Dragos si as mai putea adauga faptul ca in vremurile de demult.face referire la o idee similara. Cu bine ! .stiu bine adevarata istorie a Romaniei si a celor ce locuiesc pe stravechile-i pamanturi.Si fiindca nu iese fum . pt ca taranii in expresile lor folosesc exact aceasi limba ca si primii oameni de pe terra din ardeal.oare de ce nu i-a zis de exemplu Palatul Victoria Socialismului. Eu am totusi convingerea si sper sa nu gresesc.cica acolo exista asa zisul loc numit “Buricul Pamantului” Pai sa vedem daca exista aici un sambure de adevar.in ideea cum ca cei ce conduc inca.atunci cand inca nu exista notiunea de popor. Sirius Iunie 29.Si de aici concluzia mea . din aceasta cauza vor toti asaisii academicieni sa modifice DEX-ul pt a ne sterge adevaratele expresii si cuvinte. 2010 Subscriu .eu cred ca potrivit unor legende din zona muntilor Retezat.si in acest caz mijlocul pamantului cade undeva in ocean.iar “Buricul Pamantului ” este in Romania .nu degeaba unele profetii fac referire direct la Romania si la viitorul ei.iar ascunderea adevaratei istorii este facuta cu buna stiinta. iar de acolo au colonizat intreaga terra.atunci cand Ceausescu a dispus sa fie condtruit Casa Poporului.sau Ardeal. in vedele indiene se precizeaza tinutul ramania. primele fiinte umane au fost in ardeal. 2.care sustine parerea ta.”Gradina Maicii-Domnului” Asa si Toni Victor Moldovan in “Experimentul Terra” .Cristian Negureanu are dreptate.Dupa parerea mea mijlocul pamantului trebuie sa fie undeva pe uscat iar nu in mare si privind harta lumii dupa proectia Mercator observam ca mijlocul uscatului acolo vine .sau alta denumire la moda? Si de ce l-a vrut construit numai de catre Romani si cu materiale provenite din Romania ? Si de ce a dispus sa fie asa de imensa ? La ce s-a gandit ca v-a servi ? Poate dr.mai precis in Transilvania. care inseamna romania si de altfel si plantele romanesti(transilvania sunrise o carte interesanta ffff adevarata).Dar daca “Linia Rozei” se muta cu cca 20 de grade mai spre est ea v-a trece in zona muntilor Fagaras si intersectand Paralela de 45 de grade v-a rezulta “Buricul Pamantului” si in acest caz mijlocul pamantului cade la intersectia dintre Ecuatorul Terestru si Meridianul Zero care ar fi Republica Dem . Si inca ceva .Si inca ceva .Dragos.fara sa fie foc . iar prima limba pe terra a fost romana. azi din umbra destinele oamenilor.au existat sa-i zicem “insule de civilizatie” .Englezii au revendecat de la francezi asa zis-a “Linie a Rozei ” de unde pleaca “Primul Meridian” .

27 Apr 2010 | 22:24 | 11 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii ROŞU – GALBEN – ALBASTRU. a nu face rau acestui site…!?!…pai spune-ne ceva ce sa nu faca rau ca foarte multa lume e curioasa(dupa cate articole si dezvaluirii am vazut si citit pe net nu stiu sincer ce ai putea spune sa afecteze acest site!?!) 4. fie asociate câte două. în perioada modernă.| Marti. . apoi în Ţara Românească şi în Moldova. sunt caracteristice ţesăturilor şi ornamentelor de pe îmbrăcămintea poporului nostru. galben şi albastru: steagul românesc care datează de acum 1.500 de ani! -8. Alexa_10 Iulie 28. 2010 A mai trebui mentionat si faptul ca a luptat impotriva crestinismului. păstrate timp de veacuri fie toate trei împreună. în drapelele ţărilor române. Roşu. tricolorul să devină steag al ţărilor române. 2010 @DRAGOS am vazut ca ai dat un comentariu la un alt articol ca nu poti sa spui cum a fost in Bucegi pt. Aceste tradiţii puternice au făcut ca.243 vizualizari. pentru prima dată în Transilvania. culorile drapelului românesc.3. WOODY Iunie 29.

reprezintă Dacia de dincolo. datează de la începutul secolului al VI-lea d. trib dac care a locuit în Oltenia şi în sud-estul Banatului.Hr. Stema este descrisă astfel: „Ex parte dextra. ce cuprindeau părţi din fosta Dacie romană – se află şi descrierea stemei acestor ţinuturi. în a doua diviziune scut ceresc (albastru = de culoarea cerului) cu semnele tribului burrilor. quarum duae e lateribus albae sunt. scutum rubrum in cuius medio videtur turris. Între acestea. J. aşezate în ordinea şi în poziţia culorilor drapelului românesc de astăzi. Neigebaur. . dată la 14 aprilie 553 d. Topographische zusammen-gestellt. ale căror două laturi (margini) sunt albe.Hr. arată că partea stemei care cuprinde cele trei culori se referă la Dacia Traiană. aceasta din urmă cuprinzând în mod cert părţile vecine cu Dunărea ale Banatului şi Olteniei. auriu la mijloc şi albastru în stânga. in prima divisione. în mijlocul căruia sunt văzute turnuri. potrivit căreia cele trei culori ale drapelului României sunt o moştenire de pe timpul Daciei Traiane. în lucrarea Dacien aus der Uberresten des klassichen Alterthums. Dar cel mai vechi document cunoscut. în care tricolorul roşu-galben-albastru este descris ca formînd culorile Daciei. significans utramque Daciam. În Novella XI. iar mijlocul auriu (galben)”. în prima diviziune (un) scut roşu în mijlocul căruia sunt văzute turnuri. media vero aurae”. Prezenţa în stemă a semnelor tribului burrilor. Ea reprezenta. de la gura Tisei până la gura Oltului. dar mai ales specificaţia precisă că scutul roşu. este interesantă menţiunea făcută de istoricul german dr. În acest sens vorbesc numeroasele mărturii istorice scrise şi nescrise care au format în literatura de specialitate obiectul atenţiei cercetătorilor. Dacia romană. alături de regiuni din Panonia secundă.În frumoasa lor îmbinare. Deci stema cuprindea culorile : roşu în dreapta. însemnând Dacia de dincolo (Dacia Traiană). care în timpul lui Justinian era formată din Dacia cisdanubiană (Dacia mediterraneea şi Dacia ripensis) şi din Dacia transdanubiană. respectiv: „Din partea dreaptă. in secunda divisione scutura coelesti cum (signum) tribus Burris. mit besonderer Rucksicht auf Siebenburgen. de către împăratul Justinian. publicată în 1851 la Braşov. culorile care alcătuiesc drapelul României îşi au o existenţă de multe secole.F. – în care sunt menţionate teritoriile supuse episcopiei din Justiniana Prima.

Adâncimea lui medie este de 200 de picioare. Potrivit relatărilor care datează de multe decenii – şi poate chiar de secole – aici se adăposteşte un monstru foarte asemănător cu monstrul din Ness şi din multe alte loch-uri scoţiene şi irlandeze.| Luni. în vârstă de 12 ani. în jurul orei 11.confirmând afirmaţia lui J.411 vizualizari. de către Ewen Gillies. Lung de 11 mile şi lat de o milă şi jumătate în punctul cel mai larg. Marius Bizerea) Morag. care toată viaţa locuise într-o casă cu faţada orientată spre Loch Morar. care îşi avea de secole rădăcinile în regiune. care îl zărise cu câteva minute înainte în timp ce cobora pe drumul de la malul lacului. al cărui gât lung de vreo trei sau patru picioare se înălţa din apă şi se curba puţin spre cap. Alertat de fiul său John. Neigebaur că tricolorul românesc este o moştenire de la începuturile mileniului întâi d. misteriosul monstru din lacul Morar -2. (Text de dr. Două sau trei . Capul de-abia se distingea de gât. La nicio jumătate de milă a zărit un animal uriaş.Hr.F. precum şi de un alt membru al familiei. însorită. 19 Apr 2010 | 7:25 | 5 Comments | Categorie: Paranormal-Spiritualitate Loch Morar se află la depărtare de 70 de mile de mult vestitul Loch Ness. Această făptură a fost zărită prima oară la 3 aprilie. Gillies a ieşit din casă şi a privit spre apa lacului. 1971. Era o dimineaţă senină. este despărţit de mare de o fâşie de pământ de un sfert de milă şi e situat la circa 30 de picioare deasupra nivelului mării.

islamismul. Monstrul măsura cam 30 de picioare în lungime. a luat un aparat fotografic si a făcut două poze de la fereastra superiară a locuinţei în clipa când animalul şi-a aplecat capul. Apariţia ei prevestea moartea aceluia care ar fi văzut-o. dar nu supranaturală.| Duminica. iar altele neobservate. Iudaismul. se întindeau pe spinare. Numele provine de la cuvântul gaelic Mhorag care în mod tradiţional se crede că reprezintă duhul lacului. pe care unii o văd. dar despre care puţini şi rareori pomenesc.802 vizualizari. Fotografiile nu au fost reuşite. iar unele dintre ele sunt ascunse. iar Mhorag (care se pronunţă „Vorack”) a devenit Morag.cocoaşe. Însă o dată cu trecerea timpului şi rărirea populaţiei în această regiune izolată şi sălbatică. 18 Apr 2010 | 7:33 | 84 Comments | Categorie:Paranormal-Spiritualitate Conexiunile şi similarităţile surprinzătoare dintre diferite religii s-au pierdut de-a lungul timpului. Simbolul secret comun din spatele celor 5 mari religii ale lumii -11. conceput ca o sirenă capabilă să-şi schimbe înfăţişarea. în speţă un membru al clanului Gillies. . folclorul străvechi s-a estompat din memorie. o fiară stranie. Gillies şi fiul său văzuseră pe Morag. Pielea era neagră şi lucioasă. Gillies a fugit în casă. dar nimeni nu l-a acuzat pe Gillies – membru respectat al comunităţii – că le-ar fi măsluit. şi-a înălţat trupul şi s-a scufundat în apă. scăldate de apă.

ea o va face în cerc. prin cele 5 religii mari ale lumii.creştinismul. melodiile musulmane sunt adesea crescătoare în tonalităţi. alfabetul arab are multe caractere ce au forma unor semilune. Mesajul spiritual a fost astfel ascuns în mai multe ramuri. Iar simbolul de mai sus este de fapt derivat dintr-un şi mai vechi simbol tantric care arată cam aşa: Ce e surprinzător e faptul că acest simbol tantric străvechi a apărut înaintea altor religii ale lumii. Şi totuşi. iar alfabetul hindus e format din multe caractere ce au forme de cerc. iar crucea reprezintă creştinismul! Aceste trei modele de mai sus sunt reflectate în toate domeniile: în arte. hinduismul şi budhismul (cele 5 mari religii ale lumii) toate pretind că ele sunt total diferite una faţă de cealaltă şi că fiecare din ele are o viziune total superioară faţă de celelalte. o cercetare profundă al celor 5 religii ar duce la concluzia că toate au fost “mascate” şi “ascunse” de o rădăcină comună. care ar fi oferit oamenilor prea multă putere şi cunoaştere. în muzică. dacă e să le iei separat. în limbaj. şi. De exemplu. Şi să ne întoarcem puţin la simbolistică. atunci când o femeie hindusă cântă. pentru simplul motiv că potrivirea pieselor din puzzle ar fi creat o “imagine spirituală completă”. simbolul lui Dumnezeu ar fi reprezentat de binecunoscutul simbol “AUM” sau “OM”. fiecare dintre ele pot reprezenta câte o religie: semiluna de sus reprezintă islamismul. pe când muzica occidentală este adesea liniară. . Conform unei secte hinduse secrete. cercul reprezintă hinduismul sau budhismul. Sau. cu linii care se intersectează (crucea). alfabetul roman apare mai mult liniar.

dacă mişcarea comunistă ar fi vrut ca un . Două comentarii de făcut la cele mai de sus.| Duminica. ia gândiţi-vă puţin: câte stele roşii aţi văzut până acum pe cer? Ce reprezintă steaua roşie. semiluna reprezintă sufletul. Steaua roşie…un simbol universal al comunismului. iar crucea reprezintă materia fizică. Se mai crede că ea reprezintă cele 5 degete ale mâinii muncitorului. simbolul secret al Stelei Morţii sau al planetei Nibiru -6.com şi www. sau cele 5 continente.Interesant e faptul că în diferite scrieri străvechi. şi nu pentru că ar aparţine mişcării comuniste. de fapt. Putem spune astfel că toate religiile au o rădăcină comună? Steaua roşie a comunismului e.lovendal. ci pentru că m-am tot întrebat “De ce steaua trebuie să fie roşie?” Şi într- adevăr. ca simbol al comunismului? Cum de a ajuns comunismul să adopte ca simbol “steaua roşie”? Să cităm puţin din enciclopedia wikipedia: Steaua roşie sau steaua roşie cu cinci colţuri reprezintă un simbol al comunismului şi al socialismului în general. apărând pentru prima dată şi în exclusivitate pe site-urile www. 28 Mar 2010 | 19:24 | 24 Comments | Categorie:Conspiratii si Societati secrete Punctul de vedere de mai jos reprezintă o opinie personală. Explicaţia cu degetele muncitorului e absolut ridicolă.net. Întotdeauna am fost fascinat de acest simbol. cercul reprezintă spiritul.almeea.416 vizualizari.

şi în rândul intelectualilor. creatorul ei fiind necunoscut. Militar rus ce poarta simbolul stelei rosii Steaua roşie îşi are originea în războiul civil rus de la sfârşitul primului război mondial. soldaţilor din garnizoana Moscova li s-au oferit stele de tinichea pentru a fi purtate pe şăpcile lor militare. America de Sud. reieşind astfel un amalgam. militarii. muncitorii industriali. ce n-are nicio legătură cu membrul superior al omului. Europa şi Australia. Trupele ruseşti. şi invers. Africa. O sugestie mai puţin cunoscută publică afirmă că steaua ar reprezenta cele 5 grupuri care ar conduce Rusia către comunism: tineretul. Nici explicaţia cu cele 5 continente nu ţine. nicio o explicaţie de până acum n-a fost deloc convingătoare. tineretul se regăseşte şi în rândul muncitorilor. ţărănimea şi intelectualii. ce treabă au categoriile sociale cu steaua? Aşadar. În rândul militarilor se regăsesc şi o mare parte din tineret. la fel. Şi în plus. Au fost numite nişte grupuri sociale din puncte de vedere diferite. pentru simplul motiv că în lume sunt 7 continente: Asia. nu o stea. Antarctica. şi în rândul ţărănimii. au ajuns în toamna anului 1917 şi s-au amestecat cu trupele locale din garnizoana din Moscova. Pentru a se distinge. Atunci când aceste trupe s-au . Cum a devenit steaua roşie simbol al comunismului? Să vedem în continuare în ce context a apărut acest simbol să fie folosit în rândul comunismului. America de Nord. Iarăşi o explicaţie trasă de păr. când s-au retras din fronturile din Austria şi Germania.simbol să desemneze cele 5 degete ale mâinii muncitorului. ar fi apărut pur şi simplu un simbol ce ar fi avut ca desen mâna de om.

abolirea tuturor religiilor”(citiţi mai multe în acest articol: De 1 mai. dar explicaţia cu cele 5 continente e ridicolă. sărbătorim nu “ziua muncii”. Atunci când Troţki l-ar fi întrebat ce reprezintă. nu mai e un secret pentru nimeni că acest comunism îşi are originea în francmasonerie. La rândul ei. abolirea moştenitorilor. Adam Weishaupt. un bolşevic şi revoluţionar rus. purta pe uniforma sa o stea verde. culoarea comunismului. O altă explicaţie ar fi aceea că Leon Troţki ar fi inventat simbolul stelei roşii. Adevărata origine a comunismului: Illuminati şi francmasoneria Dar. mai jos expune ipoteza că Troţki. pentru a trece mai departe în explicaţii. organizaţie religioasă desfiinţată la începutul sec. deşi wikipedia ne spune prima dată că nu este cunoscut creatorul simbolului stelei roşii. să-l fi inventat. sectă ce avea puternice rădăcini francmasonice. Nikolai Krilenko. această organizaţie cerea: “abolirea proprietăţii private. Krilenko i-ar fi răspuns lui Troţki că fiecare colţ al stelei reprezintă cele 5 continente. ca de exemplu pe steagul Iugoslaviei socialiste. francmasoneria. Întâmplător sau nu. La 1 mai 1776. Ea nu reprezintă nimic altceva decât o stea! Nici 5 continente. exact aceleaşi principii ale organizaţiei Illuminati le întâlnim şi în “Manifestul comunist” al lui Karl Marx. . îşi are originea în Ordinul cavalerilor templieri. steaua roşie a devenit simbolul comunismului.alăturat Armatei Roşii şi bolşevicilor. întemeietorul comunismului. Aşadar. cred că a sosit timpul să oferim publicului şi o altă explicaţie a ceea ce reprezintă steaua roşie. ei şi-au pictat stelele în roşu. După ce a fost adoptată ca emblemă a tinerei URSS formate. şi nici alte explicaţii fanteziste. De aceea. fiind adoptată şi pe steagurile altor state. Aşadar. nici 5 degete. ci ziua înfiinţării sectei Illuminati).14 şi care. abolirea familiei. marele lider bolşevic. să vedem care e adevărata origine a comunismului. căci am explicat-o mai sus. cu toate simbolurile ei secrete şi ocultismul ei. în cele peste două secole de existenţă. înfiinţează secta Illuminaţilor. astfel născându-se steaua roşie. a avut acces la nenumărate documente şi simboluri secrete ale creştinismului şi spiritualităţii în general. Când a auzit acest lucru. Troţki a dat dispoziţie ca Armata Roşie să poarte ca simbol steaua roşie. Printre altele.

a planetă” vorbea despre existenţa. 15 Mar 2010 | 17:43 | 2 Comments | Categorie:Paranormal-Spiritualitate . Zaharia Sitchin. Poate că majoritatea comuniştilor nu au fost conştienţi de aceste semnificaţii oculte. Acesta ar fi o pitică roşie (având deci culoarea roşie) şi s-ar apropia de sistemul nostru solar o dată la 21. Se spune că planeta Nibiru ar avea culoarea roşie. având origini francmasonice. “secta” creştină care a cuprins tot Orientul -1. un corp ceresc gigantic care ar traversa sistemul nostru solar o dată la 3. autorul cărţii “Steaua întunecată” (2005) vorbeşte despre posibilitatea existenţei unui companion al Soarelui. denumită planeta Nibiru. ci doar intui.600 de ani. Pe de altă parte. inclusiv NASA.Steaua roşie = simbolul lui Nibiru sau al Stelei Morţii? Unde doresc să ajung? Că mişcarea comunistă. Asocierea dintre simbolismul stelei roşii cu Nibiru sau cu Steaua Morţii nu este decât o ipoteză. după opinia mea. din vechime. Adevărul nu se poate afla. Ca şi semnificaţia simbolului stelei roşii… care. Interesant e faptul că din ce în ce mai mulţi astronomi. în vechile mituri sumeriene. a unei planete necunoscute astronomilor. cred în existenţa unui companion al Soarelui (vezi şi acest articol: Şi NASA caută Nemesis. Steaua Morţii).820 vizualizari. Andy Lloyd. Biserica nestoriană. autorul cărţii “A 12. denumit “Nemesis” sau “Steaua Morţii”. şi-a ataşat o serie de simboluri cu semnificaţii oculte.600 de ani. dar sunt absolut sigur că marea elită de la începutul comunismului cunoştea perfect semnificaţia unor simboluri. producând distrugeri apocaliptice pe Pământ. nu şi un fapt concludent.| Luni. nu reprezintă altceva decât celebra planetă mitică Nibiru sau Steaua Morţii.

se născuse. Nestorius atinge un punct sensibil. În această problemă. La Constantinopol. căci în spatele lor se profilau mize economice şi politice. luptase ca orice om şi. părţii umane a lui Iisus. aici. Însă el adăuga. a doua profesa că. să fie născut. Or. cum se făcea de obicei. cu toate că ne par astăzi ca nişte jonglerii de chiţibuşari. divină şi umană: acesta era diofizismul. cel mult. nu poate. care a jucat un rol considerabil în Asia. la modul foarte logic. fiindcă Dumnezeu. Obişnuiţi din vremuri ancestrale cu zeiţele mame şi cu naşterile miraculoase ale zeilor lor. Biserica nestoriană. datorită meritelor sale. o divinizau deja pe . Cristos. Deci Maria n-a putut da naştere decât. Disputa cea mai spinoasă privea adevărata natură a lui Cristos. Cristos avea o dublă natură. crescuse. dimpotrivă. că era absurd ca Maria sa fie numită maica lui Dumnezeu. ci şi mulţimile. ele pasionau nu numai clericii. se înfruntau două şcoli: cea din Alexandria în Egipt şi cea din Antiohia în Siria. arăta el. prin definiţie. fiind etern. Prima. capitală pentru Biserică. Nestorius înclina spre această din urmă poziţie. luptele teologice dintre creştini erau îndârjite şi. se unise finalmente cu Verbul divin. impregnată de filozofia platoniciană. cel puţin în Orient. Într-adevăr. Ea îşi datorează numele unui fost călugăr bizantin (Nestorius) făcut episcop de Constantinopol în secolul al V-lea şi declarat eretic în 433. Pe acea vreme. popoarele din Orient nu înţelegeau lucrurile în felul acesta. este puţin cunoscută în Occident. susţinea că Iisus era numai de natură divină. se maturizase. umanitatea lui nefiind decât o aparenţă: e ceea ce se numea monofizism.

încât făcu apel la episcopul de Roma. o importantă miză politică. şi toţi creştinii din Persia îmbrăţişară astfel nestorianismul. cuvintele episcopului de Constantinopol îi şocau profund pe aceşti oameni. Celestin. confirmă sancţiunea. şi îi bănuia pe nestorieni a fi agenţii acestora din urmă. înţelese aceasta atât de bine. Însă fără adeziunea populară. Constrâns să se exileze într-o oază egipteană unde va muri în 491.Maria. prin proclamarea dogmei Mariei – maică a lui Dumnezeu. o practica ea însăşi faţă de celelalte . nestorienii reuşiseră să-l convingă pe şahul Piruz (care era totuşi de religie mazdeană) să pună armata persană în slujba curţii din Alexandria. şi nu întâmplător împăratul bizantin Theodosie al II-lea convocase Conciliul din Efes. unde mai multe triburi sunt în întregime creştinate. Acesta îi excomunică pe Nestorius. Cam o sută cincizeci de ani mai târziu. nestorienii aveau să provoace detronarea şi asasinarea şahului Khosro al II-lea. Efesienii îi aclamară pe Părinţii conciliari şi le sărutară mâinile pentru a le mulţumi că le-o dăduseră înapoi. mai ales în Mesopotamia şi în Persia. episcopul de Alexandria. Ea dusese încă din secolul al VIII-lea mesajul evanghelic până în nordul Chinei. căruia începuse să i se zică papă. iar un conciliu. o Biserică rămâne o sectă. În spatele luptei dintre nestorieni şi monofiziţi exista. El ştia că avea numeroşi partizani. Tocmai fusese drastic înfrânt de perşi. despre care totuşi Evangheliile nu vorbesc decât în treacăt. creştinismul nestorian e foarte răspândit în Imperiul mongol. numărul lor depăşeşte treizeci de mii. Nestorius rămase cu dârzenie pe aceeaşi poziţie şi convocă un contraconciliu care-l condamnă pe Chiril. într-adevăr. Aflată în afara celei romane. reunit la Efes din porunca împăratului bizantin Theodosie al II-lea în 431. în Iran şi în diverse ţări din Orientul Mijlociu. Chiar şi în zilele noastre mai există comunităţi nestoriene în India. La începutul secolului al XIII-lea. din pricina influenţei lor politice în respectiva ţară. unde prinsese rădăcini adânci. Biserica nestoriană putea pe drept cuvânt să se mândrească în privinţa operei sale civilizatoare. Lucrul fu realizat prin foc şi sabie. Bucurându-se de toleranţă. Chiril. în Irak. Într-adevăr. Biserica nestoriană va face dovada unei mari vitalităţi. pe celebra lor Artemis sub un alt nume şi sub o altă formă.

confesiuni: musulmană, buddhistă, taoistă, şi chiar faţa de arhaicul
şamanism.

Tycho Brahe, faimosul astronom,
avea un nas de argint!
-511 vizualizari- | Miercuri, 10 Mar 2010 | 8:27 | 3 Comments | Categorie: Stiinta

Tycho Brahe (1546-1601), tatăl sau naşul
astronomiei moderne, a devenit celebru nu doar datorită studiilor sale
faimoase privind stelele, ci şi pentru că purta un nas artificial. Din argint. De
ce? Pentru că nasul său natural i-a fost retezat într-un duel. Un duel provocat
la 20 de ani, atunci când Tycho studia la Universitatea din Rostock
(Germania). Tânărul Brahe s-a certat cu un bărbat pe nume Manderup
Parsbjerg. Din cauza unei femei? Nu, datorită unor puncte de vedere diferite
privind o problemă din matematică! În duelul care a urmat cu săbiile,
Parsbjer a reuşit să-i taie rădăcina nasului lui Tycho.
Chirurgia reconstructivă era foarte primitivă în secolul 16, aşa că Tycho şi-a
făcut singur un nas artificial din metale preţioase, pe care pur şi simplu l-a
lipit!

Mormântul lui Tycho (aflat într-o biserică din Praga, Cehia) a fost redeschis în
anul 1901, iar rămăşiţele sale au fost examinate de experţi medicali. Ei au
confirmat faptul că deschizătura nazală a craniului are semnele purtării unui
nas artificial, realizat probabil din aur sau argint.

Pitagora, fiul unui zeu şi stăpânul
lui Zamolxe?
-3,241 vizualizari- | Marti, 2 Mar 2010 | 12:22 | 8 Comments | Categorie: Istorie
si Civilizatii

Despre Pitagora (marele matematician şi filozof
grec) circula legenda, probabil lansată de el însuşi, cum că ar fi fost fiul lui
Hermes (la greci zeul comerţului şi al drumurilor, dar şi al tâlharilor). Acesta
i-ar fi dat conştiinţa stării sale iniţiale dinainte de naştere, încât ştia cine erau
persoanele ale căror corpuri sufletul lui le-ar fi însufleţit pe rând, ajungând
deja la a cincea reîncarnare.
Herodot, în ale sale „Istorii”, ne dă informaţia ce pentru noi românii prezintă
un interes deosebit, că Pitagora a avut un sclav, Zamolxe, care, după ce a
fost eliberat de stăpânul său, a devenit marele preot al geto-dacilor,
insuflându-le acestora credinţa în nemurirea sufletului, ceea ce îi făcea să nu
se teamă de moarte.

Tulburătorul blestem asupra
familiei Erskine
-2,144 vizualizari- | Duminica, 21 Feb 2010 | 11:03 | 4 Comments |
Categorie:Paranormal-Spiritualitate

Ruinele Turnului Alloa din Scoţia sunt
acum tot ceea ce a mai rămas din marele conac, reşedinţa ereditară a
familiei Erskine, conţii de Mar. Destinul locului s-a împletit cu acela al familiei
care a locuit aici, nu numai datorită succedării unui lung şir de generaţii, ci şi

din cauza blestemului care a prezis şi a provocat distrugerea familiei şi a
sediului puterii acesteia.
Blestemul abatelui
Se crede că blestemul a fost rostit împotriva contelui de Mar de abatele de la
mănăstirea Cambuskenneth în secolul al XVI-lea. Prin distrugerea mănăstirii,
contele a pecetluit fără voia sa soarta descendenţilor lui, deoarece multe
dintre detaliile prezise de blestem, deşi criptice atunci când fuseseră rostite,
s-au dovedit ulterior cutremurător de adevărate. Va vedea cum casa lui este
mistuită de flăcări, în timp ce soţia lui va arde de vie înăuntru, iar trei dintre
copiii lui nu vor zări niciodată lumina zilei.

De remarcat faptul că, la vremea respectivă, nu era ceva neobişnuit ca
blestemele scoţiene să prezică suferinţe care vor dura generaţii la rând, dar
acest blestem în mod special făcea o notă distinctă, în mai multe privinţe.
Prezicerea cea mai gravă şi tipică pentru astfel de blesteme era aceea că
familia Erskine se va stinge – soartă care reprezenta dezastrul final pentru o
familie aristocratică. Dar blestemul nu se oprea aici: înainte ca familia să se
stingă, toate averile şi moşiile ei vor ajunge în mâinile străinilor – şi avem
aici, din nou, o perspectivă cumplită pentru familia unui nobil latifundiar.
În acest moment, ne-am fi putut aştepta ca mânia abatelui să se fi domolit,
dar blestemul continuă.

Se spunea că un viitor descendent al familiei Erskine va vedea cum casa lui
este mistuită de flăcări, în timp ce soţia lui va arde de vie înăuntru, iar trei
dintre copiii lui nu vor zări niciodată lumina zilei. Mai mult, pentru ca umilirea
familiei să fie şi mai mare, se prezicea că holul principal din reşedinţa familiei
va fi folosit ca grajd pentru cai, iar în dormitorul principal al conacului îşi va
avea atelierul un modest ţesător. Se mai spunea că blestemul va înceta
atunci când un copac va prinde rădăcini în vârful turnului.

Deşi fără îndoială că blestemul trebuie să-l fi tulburat pe contele de Mar,
acesta şi-a trăit întreaga viaţă fără a fi martor la niciunul dintre evenimentele
prezise şi pe patul de moarte poate că şi-a spus că familia lui scăpase de
blestemul cumplit al abatelui. Dar se înşela amarnic.

Prima parte a blestemului: deposedarea de pământ
Se pare că fusese un blestem cu acţiune mai lentă, căci a trecut ceva timp
înainte ca prezicerile să se adeverească. În anul 1715, contele de Mar de la

vremea respectivă şi-a declarat loialitatea faţă de James Stuart, fiul lui James
al VII-lea al Scoţiei, care era cunoscut drept „Vechiul Pretendent”. Contele a
condus o rebeliune de tip iacobin împotriva Coroanei în încercarea de a-l
instala pe tron pe James Stuart, dar aceasta a eşuat. După înfrângerea lui,
drept represalii, familia sa a fost deposedată de titlurile nobiliare şi de
pământ. Astfel, o parte a blestemului s-a împlinit. Nu se ştie dacă pe atunci
contele de Mar a atribuit acest lucru blestemului, căci s-ar putea să fi
considerat acele evenimente drept o pedeapsă pentru propriile lui acţiuni. Cu
toate acestea, câteva generaţii mai târziu, aveau să se adeverească şi alte
preziceri.

A doua parte a blestemului: trei copii orbi, turn distrus în incendiu şi
soţie mistuită de flăcări
Aproape un secol mai târziu, în 1801, John Francis Erskine a avut ghinionul să
suporte şocul principal al profeţiei şi să plătească pentru greşelile strămoşilor
lui. În primul rând, trei dintre copiii lui s-au născut complet orbi – aşadar,
exact cum se spunea în blestem:„nu vor vedea niciodată lumina zilei”. Apoi,
Turnul Alloa, tot ce mai rămăsese din gloria de odinioară a familiei, a fost
distrus de un incendiu, iar soţia lui Erskine a murit în flăcări.

Turnul Alloa
Ultima parte a blestemului: conacul va deveni grajd de cai şi sediul
unui ţesător modest, iar un copac va creşte în vârful turnului
Partea principală a blestemului se împlinise şi mai rămâneau de completat
numai câteva amănunte. Într-adevăr, o trupă de cavalerie a folosit holul pe
jumătate în ruină ca adăpost pentru caii săi în timp ce se deplasa prin ţară.
După aceea, un ţesător fără casă s-a instalat în ruinele castelului şi şi-a
exercitat meseria în orăşelul din apropiere. În preajma anului 1820, un

copăcel a prins rădăcini şi a început să crească în vârful Turnului Alloa. Acum,
blestemul se împlinise în toate amănuntele lui.

A fost abatele un vizionar?
Din toate întrebările care ni se învălmăşesc în minte în legătură cu acest
blestem, prima se referă la existenţa acestuia. A fost el oare rostit cu
adevărat vreodată sau l-a inventat cineva după evenimente, pentru a explica
declinul familiei Erskine şi pentru a servi drept avertisment pentru eventualii
nobili rebeli? Fără îndoială, atât datele istorice, cât şi folclorul local atestă că
blestemul fusese adevărat, dar mai există şi posibilitatea ca abatele să fi
avut mai degrabă puteri uimitoare de vizionar, şi nu capacitatea de a
declanşa astfel de evenimente cumplite.

Ambele explicaţii pot fi valabile în cazul de faţă. Poate că abatele avea
puterea de a pecetlui soarta familiei Erskine printr-un blestem sau poate că
puterile lui de divinaţie erau comparabile celor ale unui profet, deşi aceasta
ar fi singura ocazie în care abatele a rostit un oracol. Indiferent care este
adevărul în această chestiune, se pare că puterile mistice ale abatelui de la
Cambuskenneth erau atât de mari, că dăinuiesc în amintirea oamenilor până
astăzi.

Tainicile tărâmuri Mu sau
Lemuria, o altă “Atlantidă”
pierdută
-9,259 vizualizari- | Miercuri, 17 Feb 2010 | 20:07 | 6 Comments |
Categorie:Paranormal-Spiritualitate

Lemuria şi Mu sunt nume echivalente
date unui tărâm pierdut despre care se presupune că s-a aflat undeva în
sudul Oceanului Pacific. Acest continent străvechi se pare că a fost leagănul
unei culturi foarte avansate şi spirituale, poate rasa-mamă a întregii omeniri,
dar s-a scufundat în valuri cu multe mii de ani în urmă, ca urmare a unui
cataclism geologic. Despre miile de insule stâncoase răspândite în Pacific
(printre care Insula Paştelui, Tahiti, Hawaii şi Samoa) se spune că sunt
singurele rămăşiţe care au supravieţuit din acest uriaş continent.
Teoria Lemuria/Mu a apărut în secolul al XIX-lea
Această teorie a unui tărâm fizic şi spiritual dispărut a fost prezentată de
mulţi, mai cu seamă de oamenii de ştiinţă de la mijlocul secolului al XIX-lea,
pentru a explica distribuţia neobişnuită a diverselor animale şi plante în jurul
Oceanelor Indian şi Pacific. La sfârşitul secolului al XIX-lea, ocultista Madame
Blavatsky a abordat ideea Lemuriei dintr-un punct de vedere spiritual şi i-a
influenţat pe mulţi alţii să procedeze la fel, inclusiv pe mentalistul şi profetul
Edgar Cayce.

Popularizarea Lemuriei/Mu drept loc fizic a început în secolul XX, odată cu
fostul ofiţer în armata britanică, Colonelul James Churchward, iar ideea are
încă mulţi adepţi şi astăzi. Dar există vreo dovadă fizică în sprijinul ipotezei
că un străvechi continent s-ar afla sub Oceanul Pacific? Sau ar trebui ca
aceste poveşti ale unor tărâmuri dispărute să fie interpretate în cu totul alt
fel, poate ca un simbol al unei Epoci de Aur mitice şi dispărute a omului?

Arheologul Augustus Le Plongeon susţine că Mu = Atlantida

Tărâmul Mu nu are o istorie deosebit de îndelungată şi nici nu este menţionat
în vreo mitologie străveche, aşa cum au sugerat unii scriitori. Titlul Mu îl are
la origine pe excentricul arheolog amator Augustus Le Plongeon (1826-1908),
primul care a făcut fotografii ale ruinelor sitului arheologic Chichen Itza din
Yucatan, Mexic. Credibilitatea lui Plongeon a fost grav afectată de încercarea
de a traduce o carte maya cunoscută dreptCodexul Troana (sau Codexul
Madrid). In cărţile sale, Sacred Mysteries Among the Mayans and
Quiches (1886) şi Queen Moo and the Egyptian Sphynx (1896), Plongeon a
interpretat o parte a textului Codexului Troana ca fiind o revelare a faptului
că maya din Yucatan erau strămoşii egiptenilor şi ai altor civilizaţii. De
asemenea, el credea că un continent străvechi, pe care îl numea Mu, fusese
distrus de o erupţie vulcanică, iar supravieţuitorii acesteia fondaseră
civilizaţia maya. Plongeon identifică Mu cu Atlantida, susţinând că o „Regină
Moo”, originară din Atlantida, a călătorit în Egipt, unde a devenit cunoscută
ca Isis şi a întemeiat civilizaţia Egiptului.
Cu toate acestea, interpretarea lui Plongeon asupra cărţii maya este
considerată de experţii în arheologia şi istoria maya drept o greşeală majoră.
Într-adevăr, o mare parte din ceea ce a interpretat ca hieroglife s-a dovedit a
fi doar desen ornamental.

Lemuria, continentul dispărut din
Oceanul Indian?
Lemuria, numele alternativ pentru continentul pierdut, îşi are, de asemenea,
originea în secolul al XIX-lea. Ernst Heinrich Haeckel (1834-1919), naturalist
german şi susţinător al lui Darwin, a enunţat că un ţinut-pod deasupra
Oceanului Indian (legând Madagascarul de India) ar putea explica vasta
răspândire a lemurilor – mamifere mici, primitive, care trăiesc în copaci,
întâlnite în Africa, Madagascar, India şi estul arhipelagului Indian. Încă şi mai

bizar, Haeckel sugerează, de asemenea, că lemurii sunt strămoşii rasei
umane şi că acest ţinut-pod a fost „probabil leagănul rasei umane”.

Alţi oameni de ştiinţă renumiţi, precum evoluţionistul T.H. Huxley şi
naturalistul Alfred Russell Wallace, nu au avut îndoieli cu privire la existenţa
unui continent uriaş în Pacific în urmă cu milioane de ani, care a fost distrus
de un cutremur uriaş, care l-a scufundat, la fel cum s-a crezut şi despre
Atlantida. Înainte de descoperirea deplasării continentale, nu era ceva
neobişnuit, la mijlocul secolului al XIX-lea şi spre sfârşitul lui ca oamenii de
ştiinţă să propună ţinuturi scufundate şi poduri de pământ pentru a explica
distribuţia florei şi faunei Pământului.

În 1864, zoologul englez Philip Lutley Sclater (1829-1913) a oferit ipoteticului
continent numele Lemuria într-un articol intitulat „Mamiferele din
Madagascar”, în The Quaterly Journal of Science şi aşa i-a rămas.

Mu = Grădina Edenului
Civilizaţia pierdută a Lemuriei/Mu a revenit în atenţia publică în mod
dramatic, în 1931, odată cu apariţia bizarei cărţi a Colonelului James
Churchward, Continentul Pierdut Mu, prima dintr-o serie de cinci cărţi scrise
de Churchward despre continentul pierdut. În lucrarea sa, el susţine că
dispărutul continent Mu s-a întins cândva din zona de nord a insulei Hawaii
înspre sud, până în Fiji şi Insula Paştelui. Potrivit lui Churchward, Mu era
Grădina Edenului, o civilizaţie avansată din punct de vedere tehnic, ce
număra nu mai puţin de 64 de milioane de locuitori.
În urmă cu aproximativ 12 000 de ani, Mu a fost distrus de un cutremur şi s-a
scufundat în adâncurile Pacificului. Se pare că Atlantida, o colonie a lui Mu, a
fost distrusă în acelaşi fel o mie de ani mai târziu. Toate marile civilizaţii
antice fcle lumii, de la babilonieni şi perşi la maya şi egipteni, au fost

rămăşiţe ale coloniilor Mu. Churchward susţinea că a primit aceste informaţii
senzaţionale pe când, ca tânăr ofiţer în India, pe timpul foametei din anii
1880, s-a împrietenit cu un preot indian. Acest preot i-a spus lui Churchward
că el şi doi veri sunt singurii supravieţuitori ai ordinului ezoteric vechi de 70
000 de ani care îşi avea originea chiar în Mu. Acest ordin era cunoscut drept
Frăţia Naacal.

Preotul i-a arătat lui Churchward mai multe tăbliţe antice, scrise de Ordinul
Naacal într-o limbă antică, uitată de multă vreme, despre care se spune că a
fost limba primordială a umanităţii, şi l-a învăţat să le citească. Mai târziu,
Churchward a afirmat că anumite artefacte de piatră recuperate din Mexic
conţineau părţi din Lucrările sacre ale Mu, preluând probabil idei de la
Augustus Le Plongeon şi din felul în care acesta a folosit Codexul Troana
pentru a furniza dovezi ale existenţei Mu. Din nefericire, Churchward nu a
adus niciodată dovezi care să-i sprijine teoriile exotice. Nu a publicat
niciodată traduceri ale enigmaticelor tăbliţe Naacal, iar cărţile lui – chiar dacă
au încă mulţi adepţi – sunt citite mai degrabă pentru amuzament, decât ca
studii ale Lemuriei/Mu.
Geologii spun că era imposibil ca un continent să se scufunde în
Pacific
Zoologii şi geologii explică astăzi distribuţia lemurilor şi a altor animale şi
plante în zona Oceanelor Pacific şi Indian ca urmare a alunecării plăcilor
tectonice. Teoria plăcilor tectonice (care este încă doar o teorie) susţine că
plăcile mobile de la suprafaţa pământului sprijinite pe roci mai puţin rigide
cauzează driftul continental, activitatea seismică şi vulcanică, precum şi
formarea lanţurilor muntoase. Conceptul de drift continental a fost pentru
prima dată propus de omul de ştiinţă german Alfred Wegener în 1912, dar
teoria a primit acceptarea generală a comunităţii ştiinţifice abia peste 50 de
ani. Cu datele pe care le deţin astăzi despre plăcile tectonice, geologii
consideră că teoria scufundării unui continent sub Pacific este imposibilă.

Lemuria, continent spiritual, ideea lui Madame Blavatsky
Ideea că Lemuria ar fi ceva mai mult decât un loc fizic, poate mai degrabă un
tărâm spiritual pierdut, pare să derive din scrierile rusoaicei Helena
Petrovska Blavatsky (1831-1891), o ocultistă pitorească. Blavatsky a
cofondat (împreună cu avocatul Henry Steel Olcott) Societatea Teozofică din
New York, în 1875. Societatea era un ordin ezoteric menit să studieze

învăţăturile mistice ale creştinismului şi ale religiilor orientale. În uriaşul ei
volum The Secret Doctrine (1888), Blavatsky descrie o istorie care îşi are
originea în urmă cu milioane de ani, odată cu Stăpânii Focului, şi prezintă
cele cinci Rase-rădăcină care au existat pe pământ, fiecare dintre ele
dispărând într-un cataclism devastator. Blavatsky a numit cea de-a treia
Rasă–rădăcină Lemuriană, care a trăit în urmă cu un milion de ani şi care era
compusă din giganţi bizari, telepaţi, care aveau drept animale de companie
dinozaurii. În cele din urmă, lemurienii s-au înecat atunci când continentul lor
s-a scufundat în Oceanul Pacific. Urmaşii lemurienilor au fost atlanţii, cea de-
a Patra Rasă-rădăcină, care s-au autodistrus prin folosirea magiei negre,
atunci când continentul Atlantida s-a scufundat, în urmă cu 850.000 de ani.
În prezent, umanitatea reprezintă cea de-a Cincea Rasă-rădăcină. Blavatsky
susţinea că a aflat toate aceste lucruri din Cartea lui Dzyan, care se
presupune că ar fi fost scrisă în Atlantida şi i-ar fi fost arătată de adepţii
indieni, cunoscuţi drept Mahatma. Blavatsky nu a pretins niciodată că ar fi
descoperit Lemuria. De fapt, în scrierile sale, face referire la Philip Schlater,
care ar fi inventat acest nume. Trebuie spus că The Secret Doctrine este o
carte extrem de dificilă, un amestec complex de cosmologii orientale şi
occidentale, informaţii mistice disparate şi elemente din înţelepciunea
ezoterică, o mare parte dintre acestea neputând fi luate ad litteram.
Lucrarea lui Blavatsky este prima interpretare ocultă a Lemuriei, dar, la un
anumit nivel, nu trebuie să se pună semnul de egalitate între aceasta şi
continentul fizic propus de Churchward. Ceea ce Blavatsky şi ceilalţi ocultişti
au sugerat cu privire la Lemuria poate fi interpretat în parte ca o condiţie
spirituală ideală a sufletului, un fel de tărâm spiritual pierdut. Cu toate
acestea, există mediumi şi profeţi care, chiar şi astăzi, privesc existenţa
anticei Lemurii/Mu ca pe o realitate fizică, într-adevăr, există câţiva oameni
care, supuşi regresiei hipnotice, şi-au amintit vieţile anterioare, ca cetăţeni ai
continentului blestemat.

Descoperiri care demonstrează existenţa Lemuriei?
Totuşi povestea nu se încheie aici. În ultimii 20 de ani, civilizaţiile dispărute
au devenit din nou cap de afiş, datorită unor descoperiri subacvatice care i-
au intrigat pe mulţi. În anul 1985, dincolo de coasta sudică a Insulei
Yonaguni, cea mai vestică insulă a Japoniei, un turoperator de scufundări a
descoperit un edificiu în formă de piramidă în trepte, necunoscut anterior. La
puţină vreme după aceea, profesorul Masaki Kimura (geolog marin de la

Universitatea Ryukyu din Okinawa) a confirmat existenţa unei structuri cu o
lăţime de 180 m şi o înălţime de 26 m. Despre acest zigurat de formă
dreptunghiulară, parte a unui complex de structuri subacvatice din piatră din
zonă, asemănătoare unor rampe, trepte şi terase, se crede că are o vechime
de 3 000-8 000 de ani. Unii au sugerat că aceste ruine sunt rămăşiţele unei
civilizaţii scufundate şi că această structură reprezintă poate cea mai veche
arhitectură din lume. Au fost, de asemenea, menţionate legături cu Lemuria
şi Atlantida.

Cu toate acestea, unii geologi care deţin cunoştinţe în domeniu insistă că
aceste clădiri subacvatice s-au format în mod natural şi seamănă cu alte
formaţiuni geologice cunoscute din regiune. Dezbaterea privind aceste
controversate structuri continuă încă.

În 2001, rămăşiţele unui mare oraş pierdut au fost localizate la 35 m sub
apă, în Golful Cambay, în largul coastei vestice a Indiei. Un an mai târziu, au
fost efectuate studii cu imagini acustice şi s-au înregistrat dovezi ale unei
aşezări umane în situl respectiv, incluzând fundaţiile unei structuri de mari
dimensiuni, vase de lut, fragmente de ziduri, mărgele, fragmente de
sculpturi şi oase umane. Unul dintre elementele din lemn descoperite a fost
analizat cu Carbon 14, obţinându-se data de 7.500 î.Hr., ceea ce înseamnă că
situl a fost construit cu 4.000 de ani înaintea celei mai vechi civilizaţii
cunoscute a Indiei. Cercetările continuă la acest sit fascinant care, dacă
datele se dovedesc a fi corecte, ar putea schimba radical felul în care
înţelegem prima civilizaţie a lumii. Indiferent dacă aceste descoperiri din
Oceanele Pacific şi Indian se dovedesc sau nu a fi rămăşiţele unei civilizaţii
uitate, un lucru este cert: omul va căuta totdeauna un tărâm pierdut sau un
trecut îndepărtat mai mulţumitor din punct de vedere spiritual. Din această
perspectivă, Lemuria sau Mu vor fi totdeauna ceva mai mult decât doar un
loc fizic.

Psalmanazar şi fanteziile sale
celebre despre Formosa
-967 vizualizari- | Vineri, 12 Feb 2010 | 22:26 | No Comments | Categorie: Farse
si Fantezii

Ne aflăm în Londra anului 1701. Un
individ, pe nume George Psalmanazar, a sosit în capitala Angliei împreună cu
William Innes, un capelan militar scoţian. Acest individ ciudat pretindea că s-
a născut în Formosa (Taiwanul de azi), un teritoriu despre care nimeni din
Anglia nu auzise vreodată. Explicând că locuitorii Formosei seamănă cel mai
mult cu europenii decât cu orientalii, el spunea că Innes îl convertise la
creştinism. Făcând cunoştinţă cu episcopul Londrei, l-a impresionat în aşa
măsură pe venerabilul gentilom încât acesta, devenind protectorul lui, i-a
obţinut o sinecură … Biserica lui Hristos, din Oxford. Aici, George a început să
instruiască misionari care să fie trimişi în ţara lui păgână şi si traducă
catehismul Bisericii Angliei în ceea ce el pretindea că este limba naţiunii
Formosa.
Deşi deosebită de orice altă limbii cunoscută, „formosa” era sistematică şi
gramaticală şi îi impresiona pe toţi cei care o auzeau şi o vedeau pe hârtie,
deşi, desigur, nimeni nu o putea citi. Cât îl priveşte pe Psalmanazar, şi el
părea un străin impresionant, ducându-şi existenţa pe baza unei diete
formată din carne crudă, rădăcini şi ierburi, în timp ce timpul şi-l petrecea
lucrând la a sa magnum opus.
Capodopera a apărut în 1704 cu titlul O descriere istorică şi geografică a ţării
Formosa. A devenit imediat un best-seller. Explicând că majoritatea
locuitorilor acestui tărâm trăiesc până la o sută de ani deoarece mănâncă
numai carne crudă şi beau doar sânge de şarpe, Psalmanazar afirma că, în
fiecare an, 18.000 de băieţi, copii sub vârsta de 9 ani, erau sacrificaţi în
cadrul unui ritual menit să-i liniştească pe zei. Acest masacru ducea la o
reducere drastică şi constantă de reprezentanţi ai s*xului masculin, astfel
încât poligamia era practicată mai mult din necesitate.

Succesul obţinut de această relatare picantă a condus, în interval de un an,
la publicarea unei a doua ediţii, dar de această dată autorul a întâmpinat
probleme. George Candidus, un misionar iezuit german, care cunoştea foarte
bine Formosa, a denunţat cartea lui Psalmanazar drept o adunătură de
prostii. Evidenţiind greşeli minore, precum plasarea Formosei în sfera de
influenţă chinezească mai degrabă decât în cea japoneză, Candidus insista
ca societatea din Formosa, fără a fi pe departe însetată de sânge, este atât
de indulgentă, încât acolo nu există practic niciun fel de legi. Hoţii nu erau
deloc pedepsiţi, iar adulterul nu era privit cu mare importanţă, câţiva porci
oferiţi reprezentând o despăgubire generoasă pentru soţul sau soţia
ofensată.

Nu este adevărat!, a replicat Psalmanazar. Hoţii şi ucigaşii erau spânzuraţi cu
capul în jos, după care ucişi prin lovituri de săgeată, în timp ce alte delicte
conduceau la pedepse pe lângă care spânzurătoarea, smulgerea limbii sau
tăierea membrelor – specifice Evului Mediu – păreau blânde. Deoarece iezuiţii
erau detestaţi în Anglia protestantă a acelor vremuri şi publicul prefera
povestea lui Psalmanazar despre cetăţenii însetaţi de sânge, cruzi şi păgâni,
al căror tărâm era oricum plin de aur şi argint, George a fost crezut multă
vreme. Dar îndoielile asupra lui s-au înmulţit şi, deşi farsa a durat mai bine
de douăzeci şi cinci de ani, Psalmanazar a căzut tot mai mult în ridicol.
Angajându-se ca funcţionar într-un regiment militar, în 1728 s-a îmbolnăvit;
temându-se pentru sufletul său, a mărturisit că inventase toată saga pentru
a duce o viaţă de „neruşinată lene, vanitate şi extravaganţă”.
Căindu-se puternic pentru păcatele sale, şi-a petrecut ultimii treizeci şi cinci
de ani de viaţă ispăşindu-şi pedeapsa pentru crima comisă, contribuind cu
articole amănunţite şi bine documentate la cărţi de referinţă. Ultimele sale
momente de viaţa nu au fost însă fericite. Cu toate că, în fiecare seară, după
douăsprezece ore de ţintuire permanentă la masa de scris, se delecta cu
opiu „într-o cană pentru punci”, a devenit faimos pentru pietatea sa. „Mai
degrabă m-aş fi gândit să contrazic un episcop”, spunea despre el amicul său
de pahar, Samuel Johnson. Când Memoriile lui au fost publicate postum,
Horace Walpole remarca că Psalmanazar, ca impostor literar, avea, de altfel,
mai mult talent decât Chatterton.
Vorbind şase limbi străine şi fluent în latină, adevăratul nume al lui
Psalmanazar şi originea sa nu au ieşit niciodată la iveală, dar se pare că s-ar
fi născut la Avignon, în Franţa.

Bucură şi înviorează inima. deoarece această băutură îşi are rădăcinile în folclorul oriental.037 vizualizari.Hr.” Folclorul japonez este chiar mai bogat decît cel chinezesc: arbustul ce i-ar fi fost pe plac lui Shen fusese creat din „nimic” de către călugărul budist Bodhidharma. popularitatea sa a atins asemenea cote în China. comercianţii au pus în circulaţie o carte ce proclama ceaiul drept băutura naţională şi ridica în slăvi plăcerea consumării acestei licori. Ceaiul a ajuns cu mult mai târziu în Vest. Se spune că primul ceai a fost pregătit de miticul împărat chinez Shen Nung.Ceaiul: “paralizează economia” şi “grăbeşte moartea celor care-l consumă” -2. frunze dintr-un arbust din apropiere s-ar fi desprins şi ar fi plutit prin aer până în vas. prevestea ceea ce amatorii de ceai aveau să declare la unison de-a lungul timpului:„Această băutură potoleşte setea.Hr. ale cărei frunze sunt în continuare culese cu mâna.| Vineri. 12 Feb 2010 | 10:46 | 2 Comments | Categorie: Natura-Animale Este foarte posibil ca fascinaţia ce învăluie ceaiul să derive în mare măsură din originea sa mistică. în timp ce acesta fierbea apă. încât în anul 780 d. Indiferent de originea reală a ceaiului. datând din 2737 î. a adus mari beneficii economice ţărilor exportatoare datorită faptului că poate fi recoltată de-a lungul întregului an. Reduce somnolenţa. după deschiderea rutelor comerciale . potrivit legendei.. Această băutură şi-a făcut apariţia în Europa de-abia în secolul al XVI-lea. Planta de ceai. Un pasaj din jurnalul medical al lui Shen. la fel ca în urmă cu patru milenii.

cel mai mare succes al francmasoneriei şi satanismului -23. apreciind că ceaiul este un elixir care-i face pe consumatorii săi „imuni la orice boală şi capabili să atingă o vârstă extrem de înaintată”. În prezent. ce atacau ceaiul şi puneau la îndoială beneficiile consumării acestuia. După ce a ajuns la modă în Anglia în secolul următor. datorită conţinutului său mai redus de cofeină.cu Orientul. durerile de stomac şi artrita. Un doctor francez îl considera „noutatea impertinentă a secolului”. Un doctor olandez se ralia acestei opinii. 5 Feb 2010 | 20:18 | 160 Comments | Categorie:Conspiratii si Societati secrete . în timp ce un important economist politic susţinea că ceaiul a paralizat economia engleză. ceaiul a câştigat cursa împotriva cafelei în rândul unei mari părţi a populaţiei. Un comerciant veneţian caracteriza ceaiul drept „mult stimat” şi îl lăuda pentru virtuţile sale medicinale de a trata febra. Nu toată lumea era însă de părere că ceaiul poate provoca stări de disconfort fizic. “Avatar”. aparent fără legătură.| Vineri. Felul în care a fost primită poate fi considerat cel puţin neobişnuit. Existau însă şi păreri contrare. o revistă pentru femei afirma că ceaiul le conferea doamnelor o atitudine imperturbabilă.472 vizualizari. mai ales dacă aceştia au depăşit vârsta de 40 de ani”. în timp ce unul german avertiza că ceaiul „grăbeşte moartea celor ce-l consumă. deoarece timpul ce ar fi trebuit petrecut la muncă era irosit în timpul pauzei de ceai. unii îl blamau din alte considerente.

puternic modificate genetic. De aceea. Nu ştiu dacă în ultima vreme vreun film a avut atâta succes. şi de aceea. ei trebuie înlocuiţi cu alte fiinţe umane. Să ne amintim câteva din filmele lui James Cameron în care se întâmplă acest lucru: “The Terminator” (1984). Filmul surprinde foarte mult prin efectele speciale care.Megaproducţia lui James Cameron a ajuns deja pe primul loc în lume. totuşi. care ar fi putut foarte bine să nu-şi scoată cheltuielile? Poate întrucât anumite forţe ascunse ar fi interesate nu neapărat de bani. în majoritatea filmelor sale. James Cameron (producătorul şi regizorul lui “Avatar”) este binecunoscut pentru că. ceea ce înseamnă că ar fi cel mai scump film din istoria omenirii. “The Abbyss”(1989). ci de transmiterea unor mesaje ascunse omenirii? Manipularea genetică şi crearea unui nou om – idealul Illuminati Coincidenţă sau nu. filmul ascunde multe lucruri…de natură malefică! Se pare că filmul a costat jumătate de miliard de dolari pentru a fi realizat. cum a avut “Avatar”. organizaţia Illuminati ar dori ca. prezintă mesaje “anti-umane”. “Terminator 2: Judgement Day” (1991). prin care extratereştrii sau creaturile robotice devin “super- eroi”. să se . ce consideră că “oamenii reprezintă o boală” pentru întreg sistemul biologic al Pământului. “Terminator 3: Rise of the Machines”(2003). pentru neiniţiaţi. Dar. De aceea. “Aliens” (1986). prin uciderea oamenilor răi care încearcă să lupte împotriva lor. întrebarea legitimă care se pune ar fi: de ce s- ar risca să fie investiţi atâţia bani într-un film. la cele mai mari încasări realizate vreodată de o peliculă cinematografică. pentru unii. ar fi putut să fie un mare fiasco. Nu se ştia înainte de apariţia sa pe piaţă că filmul ar avea atâta succes. par a fi extraordinare. cu ajutorul ştiinţei. Interesant e că această dogmă este una care aparţine şi organizaţiei masonico-satanice Illuminati.

creat prin manipulare genetică diabolică? Dr. însă. ca să se fi obţinut deja un alt “trup nou” de om. Ştirile acestea despre hibrizii între animale şi oameni au apărut în mod public. În anul 2003. fiinţe mult mai mari şi mai puternice. modificat genetic. au apărut ştiri conform cărora s- au obţinut porci cu sânge de om. nu-i aşa? Soarecele cu ureche umana. nu poveşti (puteţi citi mai multe pe portalul National Geographic. În acest film. realitatea manipularii genetice diabolice Acum. în viitor nimic n-ar fi imposibil.com/news/2005/01/0125_ 050125_chimeras. De aceea. În 2004. care să poată să alerge la fel de rapid ca nişte pantere? Prin tehnologia de azi. Toate acestea sunt realităţi. Ce-aţi zice dacă ar apărea oameni cu picioare de panteră. totul e posibil. cea a creării unui nou trup de om. Mare coincidenţă.nationalgeographic. Prin inginerie genetică. să ne mai gândim la o altă chestiune. am putea bănui că “Avatar” a fost lansat pentru a putea sărbători succesul în obţinerea unui nou trup. Aceeaşi idee. de ce nu. militarii care ajung pe planeta Pandora.html – pentru cei care cunosc bine limba engleză). chiar şi crearea unui “nou om”! Acesta este unul din mesajele de bază pe care ar dori să ni le transmită James Cameron în “Avatar”.http://news. un “nou om”. sau şoareci cu creier uman. este imposibil ca marile guverne ale lumii sau forţele oculte care conduc această lume să nu aibă nicio legătură cu acest lucru. chinezii de la Universitatea din Shanghai au reuşit să creeze celule umane.creeze un “corp nou”. Şi e posibil. americanii au reuşit să creeze porci cu sânge uman. Ewen Cameron. apare şi în“Avatar”. mentorul lui James Cameron . care să poată fi manipulat şi controlat diabolic. vă daţi seama că există laboratoare ultrasecrete în care cercetările genetice sunt extrem de avansate. Dar…ia staţi aşa! Acelaşi lucru l-ar dori şi organizaţia Illuminati. Iar cercetătorii californieni au creat un şoarece cu creier uman. pot lua forma fiinţelor umanoide Na’vi. Dacă în 2005. folosind ovule de iepure.

care în 1953. folosindu-se de droguri sau şocuri electrice. să parcurgem împreună o biografie interesantă al realizatorului filmului. Totul începe cu Dr.S. Cameron şi-a continuat munca în cadrul proiectelor Bluebird şi Artichoke. şi-a schimbat denumirea în C. pentru a înţelege mai bine ce se ascunde în spatele filmului “Avatar”. MK-ULTRA a fost oficial închis de către CIA în 1973. Hess a fost capturat. Cameron.html. Având parte de numeroase scandaluri. la Office of Special Services (O. Dr. Primul film al lui James Cameron a fost finanţat de francmasonerie . printre care şi de către Dr. a devenit cunoscut sub numele de MK-ULTRA. Dar. o sinteză realizată de pe acest site:http://www. cu scopul de a modifica şi controla comportamentul uman.I. James Cameron. dar se pare că şi-a continuat în secret activitatea sub numele de MK-SEARCH. cel care a zburat cu avionul din Germania până în Marea Britanie. Unul dintre prizonierii săi celebre a fost Rudolf Hess.S. care a fost un mare psihiatru american. Cameron era un om fără milă. ce urmărea să obţină controlul absolut al minţii umane. Ewen Cameron (doar coincidenţă de nume). O. întemniţat şi interogat de mai mulţi psihiatri. Cameron şi-a început cariera în psihologie în cadrul serviciilor secrete militare americane. interogând prizonierii în cel de-al doilea război mondial. şi care se numeşte “Teoria conspiraţiei în cazul lui James Cameron”.S. Dr. care se folosea de o serie de tehnici psihiatrice. până în 1984.)..A.S. iar Dr.to/b/cameron5. Mai târziu.whale. pentru a se asigura că se va pune capăt războiului.

Această frăţie secretă l-a ajutat pe Cameron să-şi finanţeze primul său film şi să-l ajute în carieră. La sfârşitul anilor ’70. James Cameron a fost convins în 1978. Cuvântul “consorţiu” este insă unul ciudat. ar fi primit 20. şi la care James Cameron a aderat începând cu vârsta de 21 de ani. E oare o coincidenţă că . Ce treabă au dentiştii cu un consorţiu? De fapt. de către un consorţiu de dentişti din Tustin (California) să scrie un scenariu pentru o mică producţie care s-a numit “XenoGenesis”. Pentru asta. James Cameron şi “psihiatrii” se cunoşteau între ei dintr-o organizaţie fraternală de care ei aparţineau. conform DEX.000 de dolari. Motivul pentru care acest “consorţiu” i-a finanţat lui Cameron filmul XenoGenesys în anul 1978 a fost acela de avea oportunitatea folosirii imaginii subliminale şi manipulării emoţionale asupra unui mare număr de oameni. Conform biografiei oficiale. James Cameron şi Noua Ordine Mondială Noua Ordine Mondială. aceşti “dentişti” erau “psihiatri” conectaţi la programul MK-ULTRA al CIA şi de dr. un şofer din California pe nume James Cameron. decide să renunţe la meseria sa pentru a se ocupa de realizat filme. "visul de aur" al francmasoneriei James Cameron şi-a continuat cariera la studiourile de film denumite “New World Pictures” care aparţineau lui Roger Corman. Ewen Cameron. el înseamnă: “Asociere a câtorva bănci sau societăţi comerciale mari pentru efectuarea în comun a unor operaţii financiare”.

. Aceasta va reprezenta unul din stilurile de regizare ale lui James Cameron. conform căreia o veche bătălie a avut loc în sistemul nostru solar. organizaţie masonică feministă). Simbologia poveştii a fost luată din Biblie. James Cameron termină de scris scenariul la “The Terminator”. ce doreşte a ucide o femeie. Lumina albastră reprezintă ascensiunea simbolică a lui Cameron de la primele grade francmasonice (cunoscute sub numele de “grade albastre”). iar “salvatorul” cu Iisus Hristos. care urma să dea naştere unui salvator. Ideea principală din“The Terminator” este aceea că un om este trimis înapoi în timp pentru a se lupta cu un cyborg. întrucât femeia ar putea fi comparată cu “Fecioara Maria”. Titlul filmului era unul simbolic şi exprimă o credinţă. Ideea era folosirea tehnologiei MK-ULTRA pentru a pregăti masele să creadă în extratereştri. Unul din primele simboluri a fost acela de a utiliza “lumina albastră” în situaţii întunecate.denumirea de “New World”. Cameron a fost regizor second într-o altă producţie SF“Galaxia terorii” (1981). în rândul ufologiştilor. împreună cu soţia sa (care era membră a Ordinului Stelei de Est. acesta din urmă având să salveze omenirea de o lume guvernată de roboţi. cunoscute ca “Ritul York”. în urmă cu câteva mii de ani în urmă. cu scopul aducerii omenirii în “Noua Ordine Mondială”. Prin “Terminatorul”. Simbolismul francmasonic din “The Terminator” era evident în tot filmul. ca şi a francmasonilor. Determinat să intre în regie. adică “Noua Lume”. idealul francmasoneriei care aspiră la o guvernare globală? James Cameron a lucrat apoi ca director de imagine la filmul “Bătălia dincolo de stele” (1980). James Cameron îşi dezvăluie apartenenţa sa la francmasonerie În anul 1982. adică “Noua Ordine Mondială”. la următoarele grade. apare în expresia “New World Order”.

în care exploratori de pe Pământ caută pe o altă planetă o colonie minieră (ce mult se aseamă . Puteţi auzi cuvintele “Noua Ordine Mondială” în subtext. Filmul a avut un imens succes. Orion Pictures. Dar ambele zeităţi sunt reprezentate de componentele masculine şi feminine ale simbolului francmasonic (pătratul şi compasul). Pătratul este reprezentat de “Isis”. ale căror filmări au avut loc în Anglia. legată de francmasonerie Simbolul cel mai concret este reprezentat de numele distribuitorului acestui film. Pelicula a fost creată pentru a imprima un mesaj subliminal publicului pentru o tehnologie mai avansată ce va veni pe Pământ în viitor. Deşi Cameron a lucrat cu compania HBO pentru a realiza această peliculă. Cei care vor rezista acestui mesajului vor fi…”exterminaţi”. Isis este simbolizat prin steaua Sirius. Orion este simbolul lui Osiris. Unde? Tocmai în oraşul York. aşa că James Cameron şi-a putut atinge parţial ţinta.Unul din personajele din “The Terminator” descriu maşinile ca fiind “noua ordine a inteligenţei”. Ewan Cameron în filmul regizat de James Cameron. în 1985. totuşi ea a fost distribuită de Orion Pictures. James Cameron a început realizarea filmului “Aliens” (“Extratereştrii”). Scopul final al lui “The Terminator” a fost acela de a se folosi lucrările lui dr. Partenera lui Osiris era Isis. zeiţa egipteană a Pământului. întrucât unii francmasoni cred că înaintaşii lor proveneau din steaua Sirius. iar compasul de “Osiris”. “Aliens” (1986) era o adaptare după filmul “Alien” (1979). zeul egiptean al iluminării şi fertilităţii. aşa că James Cameron şi- a putut primi iniţierea în gradele francmasonice ale ritului de York. Extratereştrii şi iniţierea în gradele superioare ale francmasoneriei a lui James Cameron După succesul cu “The Terminator”.

încât ea îl va refuza pe regizor ori de câte ori a mai solicitat-o şi în alte filme. filmul în care s-a dezvăluit tehnologia MK-ULTRA Următorul proiect şi film realizat de James Cameron a fost “The Abyss” (1989). ei sunt vânaţi de nişte creaturi ciudate. “Abisul”. A fost evident pentru toţi faptul că că frica şi groaza instalate celor care au privit acest film s-a datorat efectelor speciale din acest film. ca urmare a manipulării minţii. punându-i pe actori şi pe ceilalţi participanţi ai filmului să muncească până la limitele lor fizice. ori vor fi distruşi. Ewan Cameron. combinată cu tehnologia pe calculator. De ce? Pentru a-i pregăti pe oameni că într-o zi se vor confrunta cu o ameninţare din spaţiul extraterestru. Cameron a fost “antrenat” de un “consorţiu” în tehnici similare “scufundării psihice” a dr. Na’vi se închină la Aiwass. “The Abyss” a fost primul film în care s-a folosit tehnica “morphing”. adică “Abisul”. Filmul a câştigat premiul Oscar pentru efecte vizuale. demonul lui Aleister Crowley . cu ajutorul calculatorului. a fost pusă de Cameron într-o asemenea postură. Oamenii au de ales: ori devin “una” cu fiinţele extraterestre. un grup de exploratori marini încearcă să recupereze un submarin nuclear scufundat. Una din actriţe. În subiectul acestui film. ei sunt urmăriţi de o inteligenţă extraterestră. pentru cele mai bune efecte vizuale şi pentru cel mai bun sunet. Când ajung aici. În timpul filmărilor pentru această peliculă. ce au înfăţişare de insecte (ca adulţi) sau şerpi (când sunt tinere). Mary Elisabeth Mastrantonio.începutul cu “Avatar”!). şi care se folosesc de trupurile umane drept gazde. printr-o anumită tranziţie. prin care o imagine trece în altă imagine. Filmul a câştigat 2 Oscar-uri. dovedindu-se astfel folosirea tehnologiei MK-ULTRA. În timpul acestei recuperări.

Interesant e faptul că Aiwass se întâmplă să fie numele unui demon invocat de celebrul satanist. Aleister Crowley. conform lui Aleister Crowley. Să citim din acest articol (http://www. activă şi puternică. extratereştrii Na’vi de pe planeta Pandora venerează un zeu care poartă numele de Aiwass. De ce James Cameron a optat să folosească această entitate diabolică? Am înţelege mai bine motivul dacă am putea observa faptul că Na’vi din pelicula “Avatar” sunt eroii pozitivi.themystica. Vocea entităţii diabolice era adâncă. a fost entitatea demonică care i-a dictat “Cartea legii”. Satanistul Aleister Crowley Acum să revenim la filmul “Avatar” şi să vedem ce alte simboluri malefice se mai ascund în el. adică Illuminati. muzicală şi impresionantă. Vreţi să vedeţi cum arăta Aiwass? Uitaţi-l în fotografia din stânga. care-l adoră pe Satan. Nu este absolut nicio coincidenţă faptul că zeul extraterestru la care se închină populaţia Na’vi este întâlnit şi la marele satanist Aleister Crowley.org/mystica/articles/a/aiwass. cel care a admis că a sacrificat sute de copii în numele satanei. având faţa unui rege sălbatic. . între 12 şi 1 noaptea.html) despre Aiwass: Aiwass. Crowley l-a descris ca fiind o entitate înaltă. în zilele de 8. În peliculă. El era îmbrăcat asemenea unui persan. Nu-i aşa că seamănă cu un extraterestru din “Avatar”? Priviţi-i nasul care n-are rădăcină şi crescătura care porneşte din nas şi apoi înconjoară fruntea. 9 şi 10 aprilie 1904. întunecată. iar ochii având puterea de a distruge orice ar vedea.

.ro/wp52/manipularea-hoolywood-ului-de- catre-francmasonerie-idei-false-in-ingeri-si-demoni/). pentru a-i pregăti pe oameni pentru o “Nouă Ordine Mondială”. Astfel. ţinându-se de mână. se ţineau de mâini. la fel ca şi venerarea naturii. care este subordonată francmasoneriei (citiţi mai multe despre Hollywood şi francmasonerie şi AICI:http://www. James Cameron poate spune subliminal publicului său că a practica vrăjitoria este o experienţă pozitivă. în timp ce-l venerau pe satana. Iar să mai fie vorba de o coincidenţă? Utilizând tehnologia MK-ULTRA de manipulare a minţii. se induce publicului în subconştientul său faptul că a-l adora pe satan ar fi o experienţă pozitivă şi acceptabilă. Exact la fel se întâmplă şi în “Avatar”. Foarte tare… În concluzie. rostesc tot felul de incantaţii? Ştiţi de ce aminteşte această secvenţă? De vrăjitoarele care se adunau tot în jurul unui copac. Nu trebuie decât să fiţi atenţi la toate aceste manipulări şi să nu vă lăsaţi “furaţi” de efectele speciale extraordinare ale acestui film. vrăjitoria este introdusă în industria filmului printr-o formă foarte subtilă. mai ţineţi minte secvenţa în care extratereştrii Na’vi se strâng în jurul unui “copac al sufletelor” şi aici.lovendal. spuneau incantaţii demonice. în care pe Pământ va domni satanismul? “Avatar” şi vrăjitoria Pentru cei care au vizionat acest film. cu mâinile albastre. După ce aţi aflat că “Avatar” încearcă să le inoculeze oamenilor în subconştient faptul că manipularea genetică a oamenilor este posibilă. Şi nu uitaţi niciodată cuvintele din Biblie: “Cunoaşteţi adevărul şi adevărul vă va elibera”.Astfel. şi faptul că adorarea satanei ar fi un lucru pozitiv. filmul “Avatar” este o altă încercare de manipulare a conştiinţei umane de către industria hollywoodiană a filmului. vă mai surprinde faptul că această peliculă nu este altceva decât o “propagandă high tech”.

atraşi de interpretarea neortodoxă a preistoriei pământului. Bird a respins ideea că aceste urme ar impune o revizuire radicală a paleontologiei convenţionale. una de cealaltă. în apropiere de Glen Rose. 24 Ian 2010 | 22:32 | 7 Comments | Categorie:Natura-Animale Oare dinozaurii şi oamenii au coexistat? Răspunsul paleontologilor e negativ. statul Texas. fuseseră – fără îndoială – lăsate de dinozauri. Aceştia susţin că cele două specii au fost despărţite în timp de 60 milioane de ani. Existau însă şi alte urme. Roland Bird – explorator terestru pentru Muzeul American de Istorie Naturală – a examinat nişte urme curioase întipărite pe fundul albiei calcaroase a râului Paluxi. plasate la locul potrivit. Spre finele deceniului al patrulea al acestui secol.| Duminica. veche de 100 de milioane de ani. Deşi acestea nu puteau fi făpturi omeneşti obişnuite – urmele măsurau 15-20 de inci în lungime şi 8 în lăţime – chiar şi Bird a recunoscut că ele păreau a prezenta interiorul tălpii şi călcâiului. dar alţii care au intervenit ulterior nu au fost la . Multe urme. ele păreau – în mod ciudat – lăsate parcă de fiinţe omeneşti.Dinozaurii au existat odată cu oamenii? Misterul de la Paluxi -4. Dovezile în sprijinul acestei evidenţe i-a îndârjit pe „creaţionişti” – fundamentaliştii creştini care sunt pentru interpretarea ad literam a Cărţii Creaţiunii – deopotrivă cu teoreticienii seculari. stranii şi necunoscute ca formă. pe care paleontologii au apreciat că datează din era cretacică. la sud-vest de Fort Worth.738 vizualizari.

totodată. Glen J. Unii au considerat că aceste urme dau o lovitură mult urâtei doctrine evoluţioniste. examinând fiecare exemplu citat în literatura antievoluţionistă. care nutrea vederi nu lipsite de simpatie faţă de creaţionişti. Altele – au considerat oamenii de ştiinţă – erau rezultatul eroziunii şi deci nu erau urme de paşi. oamenii de ştiinţă evoluţionişti. programator de computere din Ohio. Enigma a fost rezolvată de un cercetător amator în probleme privind dinozaurii. După patru ani de investigaţii a făcut o descoperire remarcabilă: culoarea care domina urmele de paşi ai dinozaurilor.fel de circumspecţi. Unele fuseseră săpate şi nu constituiau cu adevărat urme. după cum au recunoscut chiar şi creaţioniştii. în timp ce mişcarea „creaţioniştilor ştiinţifici” prindea contur. care – susţineau aceeaşi creaţionalişti – s-ar fi petrecut cam cu 4. După cum comenta Clifford Burdick în lucrarea sa Urme de paşi în nisipurile vremurilor (1975): “Aceasta nu se armonizează cu ipoteza că formele complexe de viaţă au evoluat din formele inferioare sau mai simple”. ori fuseseră urme de dinozauri la care – din cine ştie ce motive – urmele călcâielor nu se păstraseră. efectuase cu regularitate pelerinaje la Paluxi spre a studia urmele. Încă din 1980. Mai mult. urmele pun la îndoială afirmaţia ştiinţei cu privire la marea vechime a globului terestru – afirmau creaţionaliştii – ele constituind. cu . iar descendenţii acestora au susţinut că „descoperirea demonstrează coexistenţa formelor simple şi complexe din timpul erelor geologice”. oamenii de ştiinţă creştini-conservatori s-au pus în fruntea asaltului împotriva darwinismului. Kuban. al urmelor de „paşi omeneşti”. au declanşat un studiu serios. dovada Marelui Potop. De asemenea. deşi cam întârziat. urmele demonstrează că – după cum arată Cartea Creaţiunii din Biblie – uriaşii păşeau şi ei cândva pe pământ. În timpul potopului oamenii şi dinozaurii deopotrivă – au pierit. După ce creaţioniştii au ridicat urmele de la Paluxi la rangul de dovezi zdrobitoare ce infirmau teoria evoluţionistă. care până atnci se mărginiseră să ridiculizeze pretenţiile creaţioniştilor.000 de ani înainte de Christos. La începutul deceniului al nouălea. patru cercetători ştiinţifici s-au deplasat la Glen Rose şi la alte două locuri din Texas. În deceniul al şaptelea. Peste urmele iniţiale ale tălpilor de dinozauri.

Printre rarele dovezi care au supravieţuit. Kuban şi colegul său Ronnie Hastings. intitulat Urme de paşi în piatră. a fost retras în grabă din circulaţie. se numără şi urmele de paşi întipărite în roca râului Paluxi. specialiştii în dinozauri au ezitat să accepte descoperirea făcută de Kuban. cât mai ales pentru a dovedi că istoria omenirii e mai veche decât se crede. 31 Dec 2009 | 13:08 | 2 Comments | Categorie: Paranormal-Spiritualitate . când paleontologii au găsit aceeaşi coloratură în nişte urme similare descoperite lângă Clayton. Scriitorii „necreaţionişti”. interpretarea făcută de Kuban a fost acceptată ca fiind corectă. „Modificări cataclismice survenite în scoarţa pământului” precum şi un „război nuclear preistoric” au şters aproape complet dovezile despre prezenţa lor. În lucrarea Lumi mai vechi decât propria noastră lume (1978). care s-au preocupat de „mistere adevărate” au dezbătut şi ei problema urmelor. La început. pe sol. în New Mexico. deoarece ea venea în contradicţie cu credinţa înrădăcinată că dinozaurii bipezi mergeau aproape totdeauna pe picioarele din spate. în urmă cu milioane de ani. nu atât pentru a combate dogma creaţiunii. i-au invitat pe cei mai de seamă savanţi creaţionişti la faţa locului şi i-au convins că urmele descoperite erau lăsate de dinozauri şi nu de oameni. O mică istorie a Revelionului şi a altor obiceiuri de Anul Nou -1. Urmele de la Paluxi lasă impresia că aceşti dinozauri uneori îşi lăsau toată greutatea corpului pe tălpile picioarelor. Uneori.| Joi. care se pietrificaseră. Brad Steiger – de exemplu – scria că este posibil ca.timpul se depusese un nou strat de sedimente.474 vizualizari. să fi existat o civilizaţie avansată a giganţilor umani. de culoare şi natură diferite. Un film documentar realizat de creaţionişti.

Se va reveni abia atunci când biserica „a considerat multă vreme Anul Nou drept o sărbătoare a circumciziunii. revelionul contemporan rămâne un ceremonial nocturn în care multe obiceiuri sunt practicate fără să li se cunoască substratul. spre exemplu. În unele regiuni ale ţării se crede că în această seară se deschid mormintele. în anul 153 î. însă. Prima . a dat naştere unor realităţi spirituale unice în Europa şi greu de disociat astăzi. La babilonieni. în schimb.. ceva mai târziu. sărbătoreau începutul anului în luna martie. când Sinodul de la Tour a stabilit ziua de 1 ianuarie. Această hotărâre va dura până în anul 567 d. În general. avea o semnificaţie aparte. încearcă şi el o corecţie. anul începea la prima lună nouă de după echinocţiul de primăvară şi petrecerile ţineau… 12 zile! Fiecare zi. dezbat şi hotărăsc ca 1 ianuarie să marcheze începutul noului an. celebrarea zilei de 1 ianuarie”. atractive şi originale. Iulius Caesar. Dar cum pe parcursul timpului au apărut nesincronizări cu mersul soarelui. există credinţa că în noaptea trecerii între ani de trei ori se deschide cerul şi cei cu credinţă îl zăresc pe bunul Dumnezeu aşezat „la o masă luminată.Ch. alături de Sfântul Nicolae”. Astfel. geto-dacice. Anul Nou este una dintre cele mai vechi sărbători. senatorii romani se adună.Ch. Suprapunerea sărbătorilor peste unele precreştine. Romanii. a celor greco-romane şi orientale peste cele autohtone. frumos împodobită. iar pentru a alunga spiritele rele se ung pragul şi cercevelele ferestrelor cu usturoi sau făcând zgomote puternice ori prin… încurcatul cailor. căreia de peste patru milenii i se consacră obiceiuri şi manifestări dintre cele mai laborioase. dar 1 ianuarie rămâne ziua de început a anului.

pentru bine. Textul urăturii a fost schimbat de multe ori de-a lungul timpului. nu lipseşte biciul împletit. nu se mătură şi nu se aruncă gunoiul. Apoi. Capra – simbol al belşugului şi norocului. clopoţei. joacă în curţile gospodarilor. Plumbul topit şi turnat în apă rece îţi va arăta. Fireşte.186 vizualizari. Nu se împrumută bani. sau. pârâitori. Acum ard comorile şi animalele vorbesc. alături de haiduci şi alţi eroi. La 20 de ani de la căderea comunismului. îmi vine să dau foc la casa de nebuni numită România! -2. îmbunătăţit şi variază de la o zonă etnografică la alta. mai nou. Urătorii sunt îmbrăcaţi în costume naţionale şi au asupra lor.| Marti. viori. De dimineaţă şi până seara şi toată noaptea de Revelion se merge cu pluguşorul. cuceritorul Daciei”. tălăngi şi chiar instrumente muzicale: acordeoane. în afara buhaiului. 22 Dec 2009 | 17:48 | 24 Comments | Categorie: Editorial . soarta.persoană care va intra în casă să fie. rămânând „un fel de omagiu adus împăratului Traian. trompete. deoarece în satele noastre există credinţa că nu este bine să se are şi să se semene după apusul soarelui în ziua de Anul Nou. un bărbat. muzicuţe. după forma pe care o va lua. să ai bani asupra ta pentru a te bucura de bogăţie tot anul.

dar nici puţin. dar oamenii au rămas aceeaşi. . Astăzi. De ce? Păi să începem cu…începutul. ci şmecheria. s-a produs chiar o degradare a noastră ca popor. ce funcţiona doar 2 ore pe zi. Şi asta pentru că am permis inculturii să ne invadeze spaţiul. banii şi incultura. de pionieri şi de utecişti s-au transformat în generaţii “emo” şi de Yahoo Messenger. Nu e mult. În loc de alimentarele comuniste în care sufla vântul prin galantare. În lumea prezentă nu mai contează cunoştinţele. Atât au trecut de la 22 decembrie 1989. de parcă acestea ar duce vreodată ceva pozitiv în viaţă. a “sh” în loc “ş”. Generaţiile de şoimi ai patriei. dar paradoxal. Suntem înnebuniţi după Magda Ciumac sau Simona Sensual. ce le putem audia oriunde. am rămas tot aceeiaşi. ca şi cum ar fi modelul nostru de viaţă. tupeul. În loc de muzică ascultată la magnetofoanele Kashtan. poporul român. a “tz” în loc de “ţ” tinde să devină literă de lege în comunicarea pe Internet. În loc de un singur canal de televiziune. acum avem vreo sută. bunul simţ sau inteligenţa. Educaţia nu mai e aceeaşi. 22 decembrie 2009 se împlinesc două decenii. Ne plac scandalurile şi certurile. Imaginea laterală. noile generaţii care apar sunt mult mai superficiale şi chiar…proaste (aş îndrăzni să spun). Ce s-a schimbat de atunci în România? O mulţime de lucruri. luată din “Atlasul de mitocănie urbană” ne reprezintă cel mai mult pe noi. Am ajuns să-l adorăm pe Nicolae Guţă. pentru toate gusturile. Folosirea absolut aberantă a literei “k” in loc de “c”. Mai are rost să mai continui? Lumea noastră materială s-a schimbat dramatic. Dimpotrivă. acum găsim sute de supermarketuri ce oferă orice. anul căderii comunismului în România. acum mergem cu limuzine Audi. în prezent ne lăfăim cu mp3-uri. În loc de clasicile Dacia 1300.

hoţi. trebuie mai întâi ca noi să ne schimbăm în mentalitate. de ce nu? Tupeul! Alt cuvânt “magic” din ziua de azi. un politician excepţional ca Nicolae Titulescu n-a vrut să mai profeseze ca avocat atât timp cât activa în Parlamentul României. aşa cum am spus mai sus. încât le iese în evidenţă chiloţeii. să dau foc la puşcărie şi la casa de nebuni! Iar casa de nebuni este România… . căci bunul simţ e privit ca o prostie. Ea a fost înlocuită de plăcere şi s*x. extrem de parfumate şi cu fuste atât de scurte. a fi tupeist înseamnă o virtute. Dacă vrem să avem politicieni competenţi. privatizări dubioase (Patriciu). sunt total de acord cu ultimul vers dinScrisoarea a III-a a genialului nostru Eminescu şi anume. a te culca cu cineva doar după o întâlnire. Peste tot vezi doar superficialitate. a devenit regula. ţepe celebre (Vîntu). se află puştoaice de 20 de ani. Nu mai există cuvânt. ele şi-ar desface picioarele chiar şi în faţa celui mai hidos bărbat din lume. combinaţiuni diverse (Hrebenciuc). Şi astfel. Pentru bani. cine a fost “Regele-Soare” sau ce invenţii a brevetat Edison? Toate aceste lucruri ni se par inutile…manelele. la braţ. Asemenea gesturi de onoare au dispărut demult din politica dâmboviţeană mocirloasă. cu un telefon Vertu într-un buzunar şi cheile de la un BMW decapotabil în celălalt buzunar. Dar cum s-o facem. căci ei ne reprezintă cu adevărat. mită (Năstase). în urmă cu un secol. distracţia şi băutura trebuie să fie Universul nostru! În aceste condiţii. Alături de ei. A iubi pe cineva în ziua de azi a devenit ceva desuet. Banii! Acesta este cuvântul “magic” sub care este guvernată societatea românească. vei întâlni mitocani cu lanţ de aur la gât. generaţiile tinere sunt o cruntă dezamăgire. nu mai există onoare. Degeaba îi criticăm pe politicienii noştri că sunt incompetenţi. jegoşi…căci ei sunt exact imaginea noastră. Incultura! Ce e nevoie este să ştim ce poezii a scris Arghezi.Au apărut termeni noi ca “piţipoance” sau “cocălari”. pentru că. Dacă pot fi obţinuţi prin furturi. Dacă te duci într-un mall. să nu uităm şi de ochelarii negri care să-i protejeze pe aceste “specimene luminate” de lumina “orbitoare” din interiorul mall-ului. ne vom învârti într-un cerc vicios zeci de ani. Dragostea? A devenit o glumă. faţă de care degeaba am râde.

. aceştia din urmă erau iranieni. n-a adus o contribuţie esenţială la studiul limbii trace. iar în Panonia cu ilirii. avându-şi deci originea în podişul Iranului (Persia de altădată). la sud de Dunăre de asemenea cu ilirii (…) înspre sud vecini cu tracii erau grecii. 8 (65). dincolo de ei. august 1972 – academicianul Emil Condurachi scria printre altele: „Elementul cel mai de seamă în rezolvarea problemei originii tracilor îl constituie faptul că limba lor face parte din marea familie a limbilor indo-europene. Mai ştim că Tracii se învecinau cu următoarele mari grupe etnice: spre est cu cimerienii – care însă.| Luni.307 vizualizari. cu sciţii. apărut în revista „Magazin istoric” – anul VI. după unii cercetători. spre nord-vest cu germanii şi cu celţii. 14 Dec 2009 | 19:52 | 17 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii Într-un articol intitulat „Miraculoasa lume a tracilor”. scrisă în limba geto- tracă. Din nefericire celebra inscripţie tracă de pe inelul de aur descoperit exact acum aproape 100 de ani la Ezerovo în sud-estul Bulgariei.Inscripţia misterioasă de la Ezerevo. Cuvintele ROLISTENEAN ERENERTILTEANI SKORRAZEADOMEAN TILEZVIITA MINERAZILTA – scrise fără niciun semn despărţitor între ele – au rămas deocamdată enigmatice. ar fi fost tot traci – şi. Deşi ni s-au păstrat extrem de puţine documente – în special nume de locuri şi oameni – cuprinzând elemente de limbă tracă ele sunt suficiente ca să justifice pe deplin această concluzie”. a fost descifrată -10. nr.

pe când alţii spun că ar fi fost acelaşi idiom cu diferenţieri dialectale. Adrian Bucurescu a încercat să descifreze enigma inscripţiei cu litere greceşti de la Ezerovo. s-a ajuns la concluzia că textul ar trebui citit astfel: ROLIS TENEAN ERENER TIL TEANI SKOR RAZE-ADOMEAN . s-a împărţit textul din nou: ROLIS TENEAN ERENER TIL TEANI SKOR RAZE-ADOMEAN TIL EZVIITA MINE RAZ’ILTA Măsura şi ritmul celorlalte versuri ne arată că grupul EA din primul vers nu este un diftong şi că trebuie rostit în hiat. Literele misterioasei inscripţii alcătuiesc versuri cu ritm şi rimă. Ţinând seama deci de locul limbilor din marea familie tracă în spaţiul european şi mai ales între limbile neamurilor cu care tracii se învecinau. Ştiind că în majoritatea limbilor europene prepoziţiile se repetă cel mai des într-un text. prof. Iată. Ştiind că a existat un rege get cu numele de Roles. Se observă deja că două grupuri de litere se repetă şi se bănuiă că reprezintă cuvinte: TIL şi RAZ(E). Prin parcurgerea multor texte europene vechi şi noi şi prin apropierile făcute cu limba română şi dialectele ei. s-a presupus că măcar unul din cele două grupuri de litere separate de noi ar fi un asemenea cuvânt de legătură şi s-a descoperit pe TIL. daca şi ilira ar fi fost limbi deosebite. textul transcris cu litere latine: ROLISTENEAN ERENERTILTEANI SKORRAZEADOMEAN TILEZVIITA MINERAZILTA Cu ajutorul versurilor s-a putut împărţi textul în cinci părţi.Unii lingvişti şi istorici susţin că traca. El crede că inscripţia este de fapt o POEZIE cu acelaşi ritm ca al „Mioriţei”. încă o dată.

Moştenire în română: RARĂU (oronim). Vezi mai sus! . Este numele regelui get. ROLU. ROLIC. Cf. Cf. Moştenire în română: NA! AN-UNU. unu. albanezul NA (aceleaşi sensuri). latinul ROŞA „trandafir” Moştenire în română: RUJĂ. În perioada mai veche a limbii engleze SHALL exprima necesitatea. irlandezul OEN. FLOARE DE MĂCEŞ. cf. Cf. SPRE. SKOR – CA SĂ. goticul ARA. RALEA. AINS. spre”. RAREŢ (nume de familie). lituanianul ARELIS. DE TRANDAFIR. RAREA. Cf. SĂ. ombricul TIOM. cazul acuzativ). ADAMNI „a iubi” şi ADAMNA „prieten” (atestate la Hesychius în „Lexicon”). TEANI-TINE. scandinavul şi englezul RING „inel”. ROLEA. Moştenire în română: TINE (pronume personal. frigianul VAS-TI „vino”! (atestat la Hesychius în „Lexicon”) unde TI este marca imperativului. suedezul TILL. RUNC (acelaşi înţeles în Oltenia). hititul HARAS. Iată interpretarea prof. Şi suedeza modernă formează conjunctivul cu SKULL. slavul ORILU. germanul. Cf. o. UN. Se ştie că şi frigienii erau traci! Moştenire în română: A ADEMENI. Cf. oportunitatea. una. RÎNCU.” ERENER-INEL. galicul ERYR „vultur”. ADOMEAN – A IUBI. Cf. ROLF (HROLF) prenume scandinav. vedicul TUVAM. RĂREANU. RAZE-ROZĂ. ROLIA. Cf. NE-IEI. spre”. got. TE-TU. Moştenire în română: aromânul TU „la. frig. avesticul T(U)VAM. Moştenire în română: RINCĂ „inel de răchită cu care se leagă partea de sus a leucii de la carâmbul de sus al loitrei unui car”. Bucurescu asupra sensului fiecărui cuvânt: ROLIS-VULTUR. Cf. danezul TIL „la. TIL-LA.TIL EZVIITA MINE RAZ’ILTA Ceea ce s-a părut mai relevant în privinţa asemănării între limba inscripţiei şi limba română a fost şi prezenţa diftongului specific românesc EA pe care se pare că l-am moştenit din graiul geto-dacilor. SPRE. RAREŞ (Supranumele voievodului Petru). englezul AN „un. RUNCU (nume de fam. PRIMEŞTI. latinul UNUS.) TIL-LA.

Cert e că ne aflăm în faţa unei poezii în limba geto-dacă (să nu uităm că Rolis era get!) şi că Raze ar putea fi prima poetă getă atestată. Pe- o gură de rai…” (Articol de Adrian Bucurescu) . germ. engl. În engleză auxiliarul WILL serveşte la formarea timpurilor viitoare. Moştenire în română: daco-rom. Cf. arom. ea. lat. Poezia se traduce astfel: ROLIS. AMA „dar. ştim că aceştia din urmă erau mari iubitori de muzică poezie şi că legendarul Orfeu se născuse pe meleagurile trace. IA UN INEL LA TINE CA SĂ O IUBEŞTI PE RAZE! LA EL TE VEI UITA DAR ŞI MAI MULT (TE VEI UITA) LA RAZE’! Este probabil un mic descântec de dragoste. Cf. SHE „ea”. Vezi mai sus! Este numele autoarei versurilor. TA-MAI ALES. MINE-DAR (conjuncţie). MAI MULT. Moştenire în română: A SE UITA. SIE. sanscritul SA. NISU. NISI „el. VI ITA–TE VEI UITA. acesta. MA. UITE! şi viitorul verbelor. Din mărturiile istoricilor contemporani cu tracii. SPRE. Moştenire în română: arom. Moştenire în română: LA (prepoziţie). ŞI. probabil regină! IL—LA. Nu ne surprinde. însă” (de origine incertă în dicţionarele etimologice aromâne!) RAZ’—ROZĂ. Latina folosea acelaşi procedeu: VOBIS CUM „cu voi”. însă”. Cf. Cf. şi daneza: DU VIL-HAVE „tu vei avea”.EZ-ACESTA. SA. aceasta”. dan. engl. IS (ID) „el. SO (pronume demonstrative). IATĂ. Româna şi albaneza formează şi acum viitorul cu a voi. EL. got. Cf. În geto-dacă unele cuvinte de legătură se ataşau la finele numelui. DE ASEMENEA. MEN „dar. şi sued. ea” (formate probabil prin nazalizare). VEI PRIVI. Însuşi Ovidiu (după propria-i mărturisire) a scris versuri în limba geţilor spre încântarea acestora. Nu putem apoi să nu observăm şi tulburătoarea asemănare între limba inscripţiei şi limba română (diftongul EA şi aceeaşi proporţie între numărul consoanelor şi al vocalelor) şi ritmul versurilor care sugerează remurile glorioase ale strămoşilor noştri:„Pe-un picior de plai. INS. TOO (adverb) cu aceleaşi sensuri şi care se aşează de regulă – la sfârşitul propoziţiei.

Bucurescu consideră că VS nu este un sufix latin (în pofida caracterelor literelor) ci este un cuvânt aparte însemnând „casă. iarbă. În cuvintele pe care româna le-a moştenit din latină H iniţial a dispărut.| Marti. este „Decebal. Dar VS? Prof.Inscripţia “Decebalvs Perscorilo nu înseamnă “Decebal. Dar chiar şi cercetarea acestui material — prin metoda comparativă — poate duce la rezultate uneori surprinzătoare privind limba geto-dacă şi mai alesii moştenirea românească. Adrian Bucurescu. 8 Dec 2009 | 22:01 | 12 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii Materialul lingvistic cu certitudine trac este încă relativ sărac. Dar oare chiar înseamnă asta? Să prezentăm în continuare opinia prof. Din studiile noastre de până acum. La această traducere el a fost condus de următoarele observaţii: 1) HUS în suedeză. (aici. HAUS în germană înseamnă „casă”. palat. Cea mai răspândită traducere a inscripţiei. fiul lui Scorilo”. Este clar că DECEBAL e numele regelui dac. fiul lui Scorilo” -15. om etc…) . Apoi e posibil ca daca să nu fi avut H iniţial. Până astăzi singura inscripţie sigur dacă (în afara unor cuvinte singulare) descoperită pe teritoriul României pare a fi doar DECEBALVS PERSCORILO.934 vizualizari. asemănări provenite probabil din fondul comun indo- european. HOUSE în engleză. rezultă unele asemănări ale limbii dace cu cele germanice. acceptată de mulţi lingvişti şi istorici. curte”.

peste”. cu albanezul per „pentru. Bucurescu afirmă că această terminaţie era marca unor participii de genul neutru. cu skandinavul for „pentru”. Iată că este posibil ca daca să fi avut neutru şi ca româna să-l fi moştenit din substrat şi nu din latină. Bucurescu afirmă că SCORILO este un cuvânt dac. Ce înseamnă SCORILO? Este oare numele regelui care apare la Iordanes sub această formă? Ţinem să subliniem că numai la istoricul got apare astfel şi că alţi cronicarii antici ii numesc Coryllus sau Curyllus. Trecând la -LO. Dar Iordanes nu transcrie întotdeauna corect numele trace. –Λb pentru feminin şi –Λo pentru neutru. întrucât spre nord-est dacii se învecinau cu slavii şi se poate ca – pe plan indo-european – să fi avut unele înrudiri de limbă. atunci el poate fi tradus ca “pentru”. un participiu cu sensul de „creat.şi sensul cuvântului se aduc ca argumente forma şi sensul a două cuvinte indo-europene: latinul SCRIBO „a scrie” şi vechiul skandinav SKORA „crestătură pe răboj”. Mai rămân două cuvinte scrise împreună: PERSCORILO. Prin urmare inscripţia s-ar putea traduce aşa: “CREAT PENTRU CASA LUI DECEBAL. scris”. Într-adevăr slava avea un participium praeteriti activi ale cărui terminaţii după genuri erau: Λb pentru masculin. regele trac Seuthes apare ca Zeuta. Şi latina folosea acest procedeu (cf. Prof. E posibil să fi rămas în limba română veche sub forma „pre”. prof. Următorul cuvânt este PER. împodobit. trem-ulus) şi armeana (participiu: qerea-l-em).” . Din SCORIS. iar geţii ca goţi. Nu trebuie să ne mire multitudinea de sensuri ale cuvântului. pe”.2) Nici cuvântul latin CASA nu e prea departe de forma din dacă. desenat. avem verbele româneşti A SCORMONI şi A SCURMA. deoarece se presupune că vocabularul limbilor vechi era în general sărac şi se preta la polisemantism. cred-ulus. L-am găsit deci pe -LO în slava veche şi nu e mirare. Dacă PER este considerat drept postpoziţie. Mai formau derivate cu ajutorul sufixului -LO latina (nume de agent: bibulus. În „De origine actibusque Getarum” Deceneos apare la el Dicineus. vobiscum „cu voi”). Pentru rădăcina SCORI. Sensul şi forma lui PER a fost comparat cu latinul per „prin. datorită.

s-a mai descoperit un fragment de text care în limba elenă înseamnă „a făcut” (deci „a creat”). 1 Dec 2009 | 12:36 | 37 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii Ţin să precizez încă de la bun început (ca să nu fie probleme de interpretare) că ideile principale din articolul de mai jos nu sunt ale mele. ci ale unui istoric ungur. majoritatea românilor sunt naţionalişti şi ar sări ca arşi să vadă un asemenea articol. De ce? Pentru că ştampila PERSCORILO „creaţi pentru” rămânea valabilă pentru toate vasele comandate. unde este încrustat numele basileului dac Thiamarkos. Textul întreg sau intenţia lui va fi fost: (A) FĂCUT PENTRU REGELE THIAMARKOS (eventual PENTRU CASA REGELUI THIAMARKOS). Marea Unire de la 1 decembrie 1918 şi teoria că Transilvania este “veşnic pământ unguresc” -8. Ştiu. Nu există nicio dovadă istorică a existenţei populaţiei daco-romane . latinii şi tracii nu despărţeau lexemele ci le scriau continuu. Deci cele două inscripţii ar putea coincide ca sens deşi diferă prin limbă.089 vizualizari. *ZOLTES PERSCORILO etc… Pe de altă parte din vasul cu o inscripţie în greceşte descoperita la Buridava. pe când numele destinatarului se schimba: *ROLIS PERSCORILO. Bucurescu: grecii. Inscripţia noastră însă este despărţită între DECEBBALVS şi PERSCORILO. pe nume Sandor Balogh.Alte argumente găsite de prof. dar eu cred că trebuie să ascultăm şi alte puncte de vedere decât cele prezentate de istoriografia noastră.| Marti.

Astfel. toţi istoricii serioşi şi obiectivi sunt de acord cu faptul că populaţia romanizată a Daciei este aceeaşi cu populaţia care trăieşte şi azi în Transilvania”. Cu câteva excepţii. În această zi. “Căsătoriile între populaţia nativă dacă şi coloniştii romani au dat naştere unei noi naţiuni. ei s-au retras în munţi. s-a unit pentru totdeauna cu patria ei-mamă. noua naţiune română era deja creată. în anul 923 Transilvania . În acest atlas. descoperire arheologică sau nume geografic. parte a regatului Daciei. scris de preotul Vasile Hategan: “Toate naţiunile lumii au câteva date speciale pentru a comemora şi a glorifica evenimentele cele mai importante din istoria lor. Istoricul ungur Sandor Balogh crede că punctul slab al teoriei daco-romane e faptul că nu există nicio evidenţă a noii naţiuni române în niciun document.În anul 1978. Atunci când împăratul roman Aurelius şi-a retras legiunile din Dacia.. sunt prezentate şi hărţile Europei din diverse perioade istorice. o revistă lunară. Urmând teoria originii daco-romane. a cărei locuitori s-au numit rumâni. Cităm din acest articol. Atunci când hoardele le-au atacat ţara şi le-au ars satele. dar românii au continuat să stea în Ardeal. un istoric american publică o carte denumită “Transilvania şi teoria continuităţii daco-romane a românilor”. Balogh crede că explicaţia invaziei barbare a lui Hategan e una “neserioasă”: “În secolele care au urmat. pentru mai bine de o mie de ani. România”. Uniunea şi Liga Societăţilor româneşti din Cleveland publică în “Cleveland America”. pietrele rămân'”. atunci când trupele împăratului roman Traian ocupă Transilvania.Hr. 1 decembrie este o asemenea dată pentru români. în 1918. care a fost folosită ca sursă de referinţă în “Atlasul de istorie Penguin”. Transilvania. El spune că n-ar exista nicio dovadă care să arate că un trib necunoscut de oameni s-ar ascunde în munţii Carpaţi pentru mai bine de un mileniu. Hărţi care arată că Transilvania aparţine Ungariei încă din anul 923 McEvedy. un articol prin care se aniversează 60 de ani de la Unirea din 1918. Din tenacitatea şi rezistenţa lor există astăzi proverbul românesc: ‘Apa trece. leagănul naţiunii române. Hategan începe istoria României în anul 107 d. au existat invazii şi atacuri ale populaţiilor barbare.

iar apariţia statelor româneşti la un mileniu după această retragere. graniţele Ţării Româneşti şi a Moldovei. Cu siguranţă că valahii provin din Balcanii de vest. din anul 923 şi până la Unirea celor două principate (în 1859) s-a schimbat de câteva ori. la o .. ci şi o parte dintr-o regiune cunoscută mai târziu ca Valahia. din moment ce nu există vreo dovadă istorică sau arheologică a prezenţei românilor pe teritoriul României moderne sau Transilvaniei. Limba română se aseamănă cu limba albaneză Acelaşi istoric ungur Sandor Balogh susţine că. graniţele din sud-estul Ungariei sunt aceleaşi ca şi cele din 1918. precum şi din 1028. pare tendenţioasă şi improbabilă. apoi a fost sub comanda Imperiului Bizantin. El crede că. Ştefan îşi retrage armatele din acest teritoriu. În hărţile din 998. atunci când nomazii au abandonat teritoriile acestea. a graniţei de sud- est a Ungariei mari. întrucât.Hr. în perioada în care a fost sub controlul slave şi nomade. fiind situată dincolo de Munţii Carpaţi. la sfârşitul secolului al 13-lea şi începutul secolului al 14-lea”. Astfel Valahia a aparţinut mai întâi bulgarilor. Pe de altă parte. întrucât retragerea romanilor din vechiul teritoriu al Daciei a avut loc în anul 270 d. Românii sunt urmaşii unor nomazi din Balcani Istoricul McEvedy afirmă următoarele despre originea românilor şi a limbii române: “Limba latinizată a valahilor şi moldovenilor. locuitorii moderni ai României.este prezentată ca o zonă ocupată de Ungaria. unica bază a teoriei daco-romane e aceea că există un număr considerabil de expresii şi cuvinte de origine latină în limba română. n-a fost considerată ca fiind parte esenţială a Regatului Ungariei. Teoria că ei ar fi descendenţi ai coloniştilor romani din secolul al 2-lea d. este pentru prima dată menţionată la începutul secolului al 14-lea. în harta din 1071. Se pare că Valahia. aşa că regele ungur Sf. Istoricul ungur Balogh conchide astfel că graniţele transilvănene ale Ungariei sunt cele mai stabile din istoria Europei. şi au emigrat în România. indicând că Ungaria n-a avut pretenţii imperialiste niciodată. regatul Ungariei nu include doar Transilvania.Hr.

acolo unde prezenţa romană a durat mai mult. Astfel. chiar lingvistul român Ovid Densusianu (1873-1938) în Istoria limbii române. fiind încoronaţi şi cu coroana Sf. Ştefan. şi independenţa sa a fost compromisă. populaţiile nomade de români au intrat în Transilvania. după retragerea romană din Dacia. Mulţi lingvişti consideră că limba română nu a apărut în secolul al 3-lea d. până la ocupaţia turcă. Transilvania a fost încorporată în cadrul Ungariei. În timp ce Transilvania a continuat să rămână autonomă. şi nu ar fi existat o continuitate a populaţiei dacilor. consideră că limba română îşi are originea în Iliria (partea vestică a Balcanilor). acolo unde influenţa romană a durat mult mai mult decât în Valahia. multe din cuvintele latine ale limbii române ar fi apărut foarte târziu. harta lui McEvedy arată în 1559 Transilvania ca un principat autonom. În 1876.examinare atentă. Conform altui istoric. împreună cu existenţa considerabilă a unor cuvinte comune în limbile română şi albaneză (în special cuvinte specifice ciobanilor) ar sugera faptul că valahii au emigrat către ţările române din Iliria şi Macedonia. suzeranitatea Ungariei a fost menţinută. Transilvania. Georg Stadtmuller. . împăraţi ce guvernau şi Ungaria ca “regi unguri”. deşi teritoriul său a fost redus. Transilvania din punct de vedere economic şi cultural ar fi aparţinut Ungariei. în secolul al 19-lea. termenul de “valah” se referă nu doar la cei care vorbesc limba română. sub suzeranitate turcă. pământ unguresc încă de la începuturi Acelaşi istoric maghiar consideră că. şi din 1001 a regatului Ungariei. pe la Orşova. Astfel. istoricul maghiar propune ca la baza formării naţiunii române ar sta teoria iliria-romană şi nu daco-romană. după eliberarea de sub Turci (1699). valahii ar fi venit în Transilvania pe teritoriul Ungariei. fiind un efort de latinizare a limbii române. în jurul anului 1200. această ipoteză n-are nicio susţinere. Astfel. Sandor Balogh consideră că acest lucru. din moment ce ungurii s-au stabilit în Transilvania (în anul 896).. şi a fost un contact mai apropiat cu Roma. Stadtmuller confirmă teoria lui McEvedy şi arată că. Istoricul maghiar consideră că. După bătălia de la Mohacs (1526). această provincie ar fi constituit parte organică a principatului Ungariei. în care trupele ungare au suferit o înfrângere decisivă din partea turcilor. deşi din motive politice a fost guvernată de la Viena. partea din Ungarie neocupată de turci a fost luată de dinastia habsburgică. Luând în considerare toate aceste lucruri.Hr. din punct de vedere legal. ci şi la cei care au adaptat stilul de viaţă a populaţiei române de ciobani. Astfel.

Sandor Balogh nu este de acord cu punctul de vedere al preotului român Hategan care a spus următoarele: “Transilvania a devenit o provincie separată şi a fost constituită încă din secolul al 14-lea.547 vizualizari.| Sambata. “Vrăjitorul din Oz” a devenit un basm de . un război de independenţă sau orice altă încercare pentru a-şi crea propria ţară. minunată poveste pentru copii. când a fost anexată Ungariei”. până în 1859. care le-a smuls ungurilor Ardealul. şi au trebuit să aştepte 16 secole. 28 Noi 2009 | 19:09 | 7 Comments | Categorie:Conspiratii si Societati secrete Cu povestea sa memorabilă şi personajele sale pline de culoare. ea a devenit un stat independent şi a rămas aşa până în anul 1876. când a avut loc Tratatul de la Trianon. dar plină de semnificaţii oculte ascunse -49. totuşi această provincie a aparţinut întotdeauna Ungariei din secolul 10 până în 1919. nu au produs niciodată o revoluţie. Sandor Balogh conchide că deşi valahii au făcut parte din Ungaria încă din secolul al 13-lea. ca să se unească. şi atunci acest lucru s-a întâmplat datorită conjucturilor internaţionale favorabile. După bătălia de la Mohacs (1526). “Vrăjitorul din Oz”. care pretind că există ca naţiune pe teritoriul actual al României încă din secolul al 3-lea. Istoricul ungur se întreabă de ce românii.

nu aparţin nici hinduismului. a creat în“Vrăjitorul din Oz” o alegorie care se baza pe învăţăturile teozofice. autorul “Vrăjitorului din Oz” era membru al Societăţii Teozofice. Doctrina secretă este esenţa tuturor acestor religii”. chiar dacă sunt fragmentare şi incomplete. trebuie să vedem mai întâi care erau crezurile autorului acestui basm. sub masca unei poveşti simple. cu scopul de a forma o doctrină universală. Multe analize care au apărut de-a lungul anilor descriu această povestire ca un “manifest ateist”. totuşi personajelor şi simbolurilor din această povestire li se poate oferi o a doua interpretare. care variază foarte mult în funcţie de percepţia cititorului.referinţă al literaturii americane. iudaismului sau creştinismului. la baza acestui basm Frank Baum. islamismului. Societatea Teozofică este o organizaţie ocultă. nici religiei egiptene. şi. o organizaţie bazată pe cercetarea ocultă şi pe studiul comparativ al religiilor. ce căuta o rădăcină comună a tuturor religiilor. care se bazează în cea mai mare parte pe învăţăturile lui Helena P. conştient sau nu. Deşi au trecut mai mult de 100 de ani de la lansarea acestei cărţi. Cele trei obiective declarate ale teozofiei sunt: . Teozofia. inspirate din teozofie. Astfel. Foarte puţini însă ştiu faptul că. Baum avea o înţelegere profundă a teozofiei. în timp ce altele o văd ca fiind o promovare a populismului. se ascund simboluri ezoterice foarte profunde. nici zoroastrismului. Deşi “Vrăjitorul din Oz” este perceput a fi un basm inocent pentru copii. copiii din întreaga lume sunt încă fascinaţi de minunata lume a lui Oz. Pentru a înţelege adevărul. nici budismului. Blavatsky. ea declara la lansarea cărţii “Doctrina secretă”: “Învăţăturile conţinute în această carte.

Baum a scris o serie de articole. care. (…) În momentul în care avem din ce în ce mai multe cunoştinţe. 3) să investigheze legile neexplicate ale naturii şi puterile latente din interiorul oamenilor. prin care îi conducea pe cititorii săi în teozofie. Ei acceptă existenţa lui Dumnezeu. Teozofiştii sunt. una din ele fiind aceea de editor al lui “Aberdeen Saturday Pioneer”. fiind numeroşi nu doar în Orientul Mijlociu. Ea nu este o religie. 2) să încurajeze studiul comparativ al religiei. ca rozicrucianism sau francmasonerie. castă sau culoarea pielii. care presupune faptul că sufletul uman. de fapt dezamăgiţi de lume. acelaşi Baum discută despre folosirea simbolismului şi ocultismului în literatură: “Există o tendinţă puternică a scriitorilor moderni înspre introducerea unui misticism sau ocultism în scrierile lor. În 1890. de exemplu. Iată. teozofia se remarcă prin inteligenţă. La baza învăţăturii teozofice se află acelaşi principiu găsit şi alte şcoli oculte: credinţa prezenţei unei scântei divine în fiecare om. ei îşi caută originile printre oamenii înţelepţi ai Indiei. În acel moment. şi care se abzează pe ocultism. ci şi în ţări ca Anglia. Franţa. dorinţa . filozofiei şi ştiinţei. Un alt principiu important găsit în teozofie este reîncarnarea. s*x. Autorul “Vrăjitorului din Oz” era membru al Societăţii Teozofice Înainte de a scrie “Vrăjitorul din Oz”. fără deosebire de rasă. adepţii săi sunt doar simpli “căutători ai adevărului”. Germania şi Rusia. naţiune. care este Natura. ca şi alte lucruri din Univers. trece prin şapte stadii de dezvoltare. Scopul sublim al teozofiei este întoarcerea la statutul de divinitate din care provenim. dar arăta o înţelegere profundă a filozofiei sale. Mohamed. dacă este “cultivată şi antrenată” poate duce la iluminarea spirituală şi la o stare de “dumnezeire virtuală”. el nu era membru al Societăţii Teozofice. Baum a avut mai multe slujbe. un fragment dintr-un articol de al său: În jurul numeroaselor secte pe care le găsim astăzi în America. Se poate observa că aceste principii (cu câteva variaţii) pot fi găsite şi-n alte şcoli de ocultism. Confucius şi Cristos.1) să formeze nucleul unei frăţii universale a umanităţii. Într-un alt articol. inclusiv în viziunile sale asupra lui Buddha.

Baum a declarat: “A fost inspiraţie pură. şi suntem mai puţin satisfăcuţi pentru a rămâne în ignoranţă (…) Apetitul generaţiei noastre pentru ocultism cere să fie satisfăcut. La 4 septembrie 1892 (la 2 ani după publicarea “Vrăjitorului din Oz”). Într-o zi. Frank Baum şi soţia sa. păcii şi fericirii”. Dorothy face cunoştinţă cu oamenii din ţinuturile tărâmului Oz. atunci ea se hotărăşte că trebuie să-l caute şi să ajungă la el . “undeva sub curcubeu”. Mi-a venit din nimic. bucuriei. cred că Marele Autor mi-a trimis un mesaj. dar visează să stea într-un loc mai bun. este luată prin surprindere de către o tornadă. pe Leul cel Laş (care dorea să devină şi el un leu curajos) şi pe Omul Tinichea (a cărei dorinţă era ca la el în piept să bată o inimă la fel ca la toţi oamenii normali). Maug Gage. Odată ajunsă pe acel tărâm. şi El m-a folosit ca instrument al Său. Uneori. Toto până în îndepărtatul tărâm de basm Oz. Povestea “Vrăjitorului din Oz” Dacă n-aţi citit niciodată această povestire pentru copii. Dorothy Gale este o fetiţă de 12 ani care trăieşte într-o fermă din Kansas alături de mătuşa sa. Când Dorothy află de marele vrăjitor din Oz care se afla în Oraşul Smaragdelor. Dorothy. căci oamenii vor avea gânduri din ce în ce mai nobile şi mai puternice”. în timp ce se afla în casă. alături de căţeluşul ei. sau nu v-aţi uitat niciodată la filmul ecranizat după acest basm. Eu s-a întâmplat să fiu acest mijlocitor. şi cred că cheia magică mi-a fost dată pentru a deschide uşile înţelegerii. care o poartă. unde îi întâlneşte pe Sperie–Ciori (omul făcut din paie care îşi dorea să aibă şi el puţină minte). Em şi unchiul ei. au devenit membri ai Societăţii Teozofice din Chicago.noastră de cunoaştere creşte. Harry. În ceea ce priveşte sursa de inspiraţie care a avut-o atunci când a scris “Vrăjitorul din Oz”. iată în continuare un scurt rezumat al său.

spunându-le că pentru a le îndeplini dorinţele trebuie să treacă prin câteva încercări. adică un tărâm eteric. De asemenea. ciclul erorilor şi a lecţiilor învăţate. se întorc în oraşul Smaragdelor. s-au gândit că îi poate ajuta şi pe ei în prin îndeplinirea dorinţelor pe care ei le aveau. Interesant e faptul că “drumul pietruit cu cărămizi . Astfel. Dorothy simte nevoia unui loc minunat.” Această cale se aseamănă mult cu “drumul de aur” din buddhism (buddhismul constituind o importantă parte din învăţăturile teozofice). ei ajung să o omoare pe Vrăjitoarea cea Rea din Apus. după toate aceste încercări. planul fizic din care fiecare dintre noi îşi începe călătoria spirituală.pentru a-l ruga să o ajute să se întoarcă acasă. se dovedeşte a nu fi una foarte uşoară. unde descoperă că vrăjitorul din Oz este de fapt un şarlatan din Omaha. “undeva sub curcubeu”. şi anume aceea de a-l găsi pe vrăjitorul din Oz. până când sufletul devine divin. şi. Călătoria în care ei au pornit. Tornada care o ridică pe Dorothy şi o duce către tărâmul Oz reprezintă ciclurile de karmă. descoperă povestea Maimuţelor Înaripate. dar datorită puterilor pe care le aveau fiecare. împreună încearcă să scape de pericolele pe care le întâlnesc în calea lor. După un drum lung şi extenuant. Atunci când cei trei prieteni pe care Dorothy i-a întâlnit pe tărâmul Oz au auzit de puterile pe care le are acest vrăjitor. reprezintă credinţa teozofică în reîncarnare. Semnificaţia ocultă din “Vrăjitorul din Oz” Întreaga poveste “Vrăjitorul din Oz” este una alegorică. Ferma din Kansas în care locuieşte Dorothy simbolizează lumea materială. ciclul naşterilor şi morţilor. dar acesta nu e de acord să-i ajute pe cei patru atât de uşor. ce priveşte calea sufletului către iluminare – “calea pietruită cu cărămizi galbene. ei ajung la Marele Vrăjitor din Oz. la ferma sa din Kansas.

care aduce aminte de “cordonul de argint” al şcolilor de ocultism. În timpul călătoriei sale. niciun ajutor divin nefiind necesar. respectiv. ascensiunea sufletului din materie către lumea spirituală. ce simbolizează legătura dintre materie şi spirit. Toto. De fapt. unei inimi şi. iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu. partea instinctuală şi animalică din noi. multe societăţi oculte. Probabil că Baum a fost inspirat de cuvintele lui Madame Blavatsky: “Nu există pericol pe care un curaj să nu-l poată cuceri. a unui curaj. Toto nu se înşeală niciodată. de exemplu. spirala semnifică însăşi evoluţia. Acest cordon de argint este amintit şi de Biblie. pe Omul Tinichea şi pe Leul cel Laş. Care l-a dat”. 7. Înainte de a-şi începe călătoria. Acesta reprezintă intuiţia. care se află în căutarea unei minţi. Dorothy îl apostrofează: “Nu fi prostuţ. atunci când el latră la Sperie-Ciori. Interesantă este semnificaţia câinelui lui Dorothy. În teozofie. Toto. în Ecclesiast (12: 6-7): 6. Sperietorile nu vorbesc”.galbene” semănă cu o spirală. Dorothy poartă nişte “pantofi argintii”. în ocultism. nu există nicio încercare pe care o inimă neprihănită să n-o poată trece şi nu există şi nu există nicio dificultate pe care vreo minte puternică să n-o poată depăşi”. Ce semnifică vrăjitorul? . Dorothy îi întâlneşte pe Sperie–Ciori. contrar dogmelor unor mari religii ale lumii. au susţinut că oamenii trebuie să se bazeze pe ei înşişi în a obţine iluminarea (pe mintea. Dar sperietorile vorbesc în tărâmul lui Oz. Mai înainte ca să se rupă funia de argint şi să se spargă vasul de aur şi să se strice ulciorul la izvor şi să se sfărâme roata fântânii. Şi ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost. Aceste personaje ciudate întruchipează calităţile necesare celor iniţiaţi în desăvârşirea iluminării. vocea interioară. corpul fizic este legat de corpul astral prin cordonul de argint. inima şi pe curajul lor).

În timpul “reeducării” lor. Totuşi. Falsul vrăjitor o invită pe Dorothy sa meargă cu balonul său pentru a se întoarce la ferma din Kansas. De fapt. “personajul” opresiv folosit de religii ca iudaismul şi creştinismul. Există. Acest lucru o conduce către ultima sa revelaţie. În cadrul proiectului Monarch. Mai târziu. Mintea sa devine divizată. film regizat de Victor Fleming. care dorea să fie venerat constant de către oameni. Se pare că acest film a fost folosit de către serviciile secrete din SUA. va simţi o stare de “minte uşoară”. vrăjitorul îl simbolizează pe Dumnezeul Vechiului Testament. tot ce caută un om în evoluţia sa spirituală. o reprezentare simbolică privind metamorfoza acestei frumoase insecte: dintr-o omidă. acolo unde îl vor întâlni pe vrăjitor. Acesta pare să fie crud. se află ascuns în el însuşi. Dorothy înţelege că tot ceea ce-şi dorea se afla în spatele fermei sale din Kansas. pe Yahwe. ce se va întoarce la punctul său de origine. subiecţilor li . subiectul este expus unei traume atât de violente. cu scopul de a oferi o bază tematică pentru programul de control al minţii. grosolan şi neînţelept. încât mintea sa creează o separare. pentru a ţine masele în “întunecimea spirituală”. Aspectul acesta simbolizează faptul că “scânteia divină”. Legătura dintre filmul “Vrăjitorul din Oz” (1939). cei patru ajung în oraşul Smaragdelor. şi apoi în fluture (noua creaţie). Trebuie să reţinem de aici faptul că fluturele reprezintă simbolul controlului minţii. şi astfel apare o nouă personalitate. şi cu ajutorul Bunei Vrăjitoare din Nord (ghidul său divin). modelată de către manipulatori. proiectul MK Ultra şi controlul minţii Basmul lui Baum a fost adaptat în filmul omonim din anul 1939. ea până la urmă ascultă de Toto (îşi urmează intuiţia) şi coboară din balon (acest lucru simbolizează promisiunile goale ale religiilor). de parcă ar zbura asemenea unui fluture. aflăm de fapt că vrăjitorul era doar un şarlatan. ea se transformă în cocon (ce reprezintă inactivitatea). Procesul de control al minţii este realizat de către CIA prin intermediul aşa- zisului “proiect Monarch”. Asemenea model migrator face ca fluturele să fie o specie unică. de asemenea.După ce trec mai multe obstacole. Atunci când o persoană suferă o traumă indusă de un electroşoc.

 Atunci când Dorothy a adormit într-un lan de maci. măşti.943 vizualizari. acest lucru poate semnifica faptul că se folosesc droguri pentru a manipula victimele supuse procesului de control al minţii. indiferente câte lucruri înfricoşătoare se află pe această cale. 15 Noi 2009 | 21:56 | 17 Comments | Categorie:Istorie si Civilizatii . pentru a-l traumatiza pe copil. putând fi folosit în dispozitive de hipnoză. pentru ca ulterior să fie ucis. pânze de păianjen. Unui copil folosit într-un experiment Monarch i se va permite să se lege sentimental de un câine.| Duminica.  Curcubeul cu şapte culori are o semnificaţie ocultă.  “Sclavii” din proiectul Monarch sunt învăţaţi să urmeze “drumul pietruit cu cărămizi galbene”. fluturi etc. “Avocatul dracului”: o pledoarie extraordinară pentru Vlad Ţepeş -7. ca arbori.se sugerează că au de-a face cu numeroase simboluri. Iată câteva exemple privind folosirea filmului “Vrăjitorul din Oz” pentru controlul minţii umane:  Relaţia apropiată dintre Dorothy şi câinele său simbolizează o conexiune foarte subtilă cu folosirea animalelor de către cultele satanice. labirinturi.

admirat de sultan care te-a socotit „drept un viteaz” dându-te pildă „şi altora” (Kodja Husein) ca „vestit printre cei de-o seamă (…) şi în privinţa meşteşugului de a conduce oşti. Îl prezint în fragmente. de la Budai-Deleanu la Marin Sorescu. stăpânind şi domnind peste toată Tara Românească. Corneliu Leu sau Ion Stăvăruş). ai ajuns tu însuţi un comandant de oşti desăvârşit. (…) unic în serdarie. Nicolae Stoicescu. martirul de la Reuseni şi Iancu de Hunedoara. pe acest site. an de an.Io Vlad Voievod şi domn şi fiul marelui Vlad Voievod. în premieră pe Internet. Amlaşului şi Făgăraşului herţeg…”. un al doilea (…) nefiind în ţara ghiaurilor” (Kemal-paşa-zade). eroul creştinătăţii şi al libertăţii românimii confederate . 1451-1481). nu mai pridideşte apărându-ţi. oaspe şi protejat al rudelor tale Bogdan II. Radu Ştefan Ciobanu. Mehmed II (1444-1446. Sărmane principe român. un an după ce fusese răpus mişeleşte la Bâlteni (decembrie 1447) alături de fratele tău Mircea şi avut-ai parte de o nouă. cum să te- ajutăm să-ţi „fie somnul lin şi codrul aproape / pe-ntinsele ape / să ai un cer senin” ? Grea încercata pană a istoricilor şi scriitorilor neamului (de la Gheorghe Şincai la Şerban Papacostea.. Ai cerut dreapta moştenire a părintelui tău (octombrie 1448). lungă pribegie… Ţi-ai cucerit drepturile prin vitejia ta (august 1456) răsturnând cutezător planurile celor ce voiau să te folosească – pion pe tabla . alt Vlad al dreptăţii şi dragostei de glie. redându-ţi. Am găsit într-un material vechi un text excepţional scris de profesorul de istorie Mircea Dogaru. strălucirea! Ai fost ostatec al Porţii şi al marelui Fatih (Cuceritor) al Constantinopolei. Ştefan Andreescu. tu care semnat-ai mândru actele tale de voinţă – .

dar. unul mai tare va veni asupra lui şi va face cu el ce va voi” (10 septembrie 1456. şi l-ai făcut să fugă înspăimântat din fata pădurii de ţepi a Târgoviştei. Într-o epocă în care s-a cimentat „conştiinţa de sine a poporului nostru. . ai ridicat cinstea şi meritul mai presus de nume boierind adevăraţii „viteji” ai neamului. şi l-ai predat – flacără vie titanului Ştefan al Moldovei! Ai adus raza speranţei fraţilor de-o stirpe şi celorlalte naţii formate mai târziu in Balcani. uitând în grabă să-ţi mai ceară „pământ şi apă”! Ai ştiut să-ţi apropii „Ţara. Angliei. regii Franţei. împăratul (1440- 1493). (…) poate să facă pacea după cum vrea . in apărarea hotarului sudic românesc. teluric. refăcând. nici mai crud decât alţi suverani ai vremii dar sigur mai drept „prin severitatea şi justiţia” ta „neîngăduind ca vreo fărădelege să rămână nepedepsită”… (Jan Dlugosz)… şi cinstea supuşilor tăi a devenit legendară. cu spada. ex „notarius Brassoviensis” ! Ai preluat stindardul libertăţii de la transilvanul Iancu.strâmbătăţi şi pagube” să păzească „pacea şi liniştea” cu tine şi cu supuşii tăi (martie 1458). să nu-ţi pricinuiască . l-ai ridicat. nu demult veniţi în ţara sorii de peste munţi. potrivit cutumelor şi legilor lumii în care trăiai. alegându-ţi din rândul celor mulţi şi cu inimă fierbinte pentru ţară oşteni şi căpitani. Prin faptele tale ai câştigat respectul şi admiraţia îndepărtatei tale rude transilvane Matia Corvinul cu care te-ai şi încuscrit şi care a poruncit oamenilor banului. i-ai umilit vizirii şi şangeacbey-ii. nici mai milostiv. dregători „aleşi şi devotaţi” (Laonic Chalcocondil) pentru că ai înţeles „că atunci când un om sau un domn este puternic şi tare. prin eliberarea Giurgiului şi Dobrogei. conştiinţa continuităţii. pe Bratu de la Milcov şi pe Linart stolnicul.de şah a politicii europene! Ai introdus ordinea în ţară stârpind hoţii şi tâlharii. moştenirea munteanului Mircea şi a dobrogeanului Ioanco. oastea cea mare a norodului românesc”. prin aspra ta dreptate şi ai cutezat acolo unde Frederic al III-lea. o unităţii de origine şi cultură a tuturor locuitorilor din cele trei principate” ai primit în sfatul muntean – simbol al Unirii ce avea să vină – pe spătarul Moldovean. când este fără putere. principi şi duci puternici au şovăit! Nu gloria deşartă. ţeapa şi securea. Ai pedepsit pe „hicleni” lovind cu asprime în „fruntaşii ţării” amestecaţi „în trădarea pentru schimbarea domnilor”. nici visul de cruciadă al umanistului papă Pius al II-lea. Scrisoare către braşoveni). Poloniei. gemând sub greaua povară a jugului otoman! L-ai înfruntat cu viii şi cu morţii pe cuceritorul Constantinopolului (1461-1462).

i-au făcut să-ţi întindă în locul mâinii ascuţişul fierului. în zadar Ivan al III-lea al Moscovei (1462-1505) te lua drept pildă de conducător după „povestirile” aduse la curtea sa (1486-1490) de nepoata ta. fiica . în dreptatea cauzei lui. egoiste. pregătindu-ţi drumul spre temniţa regală (noiembrie 1462) şi uitarea-n defăimare. negustorimii şase şi patriciatul ţi-a declarat război. Elena. să dai cinstită plată muncit ai îngrădit privilegiile magnaţilor. toţi unchii. ci credinţa neclintită în destinul poporului tău. Vrând să aperi dreptul alor tăi. dar pricini mărunte. Numele moştenit de la părintele tău. În zadar rapsozii tăi ţi-au slăvit numele. în voinţa sa nestrămutată de a trăi liber şi neclintit în hotarele străbune! Umărul tău a fost sprijin pentru Ştefan al Moldovei şi pieptul tău pavăză tare la Dunăre. Ai întins fraţilor de altă limbă o mână frăţească. rostit cu evlavie de oştenii-ţărani. nepoţii şi verii tăi îndepărtaţi şi mici în faptă care cu mânia neputinţei te-au zugrăvit ca „trădător” „cu adevărat învăţat de Dracul” (Dan „cel tânăr”). înalt cavaler al Ordinului Dragonului ţi-a fost făcut de ocară şi ai devenit Dracula – „fiul Diavolului”! Imaginaţia negustorească ţi-a plătit negustoreşte pentru că la ridicarea săbiei ai răspuns cu sabia şi ţeapă şi ai călcat sub copitele cailor tăi trufia patricienilor Braşovului şi Sibiului pentru că ai pedepsit exemplar pentru „hiclenie” pe fruntaşii celor pe care-i considerai supuşii tăi dintotdeauna – făgărăşenii şi amlăşenii. Ţi-a adăpostit toţi câinii de pripas care în faţa ochiului tău ager şi a braţului tău necruţător îşi lepădau blana de lup. să-ţi umbrească faptele şi chipul cu ascuţişul limbilor înveninate.dezvăluit Europei in conciliul de la Mantova (26 septembrie 1456) ţi-au înarmat braţul.

banul şi interesul te-au umbrit! „Povestirile germane” ale saşilor transilvani publicate la Niirnberg de Marcus Ayrer (1488) şi scoase în 14 ediţii până la 1530 au declanşat una dintre cele mai mari şi mai bine organizate campanii de defăimare din istorie. pentru că ai fost iubit şi cinstit de popor. punându-i să dureze cu aspra trudă de rob cuibul de vulturi de la Poenari. Încarnarea răului cu care turcoaicele îşi speriau pruncii neascultători. – acţiunea „Dracula”. al ignoranţilor îmbîcsiţi de misticism. „tiranul cel rău” si „crud” . binele ţării. Marele tău adversar. spiritele cutezătoare şi analitice ale vremii ca Nicolae de Mondrussa. ţi-au spus „Ţepeş”. subiectul preferat al unor scriitori în căutare de cititori ca Mihail Behaim (poemul „Despre o fiară pe nume Dracul Voievod”) sau Sebastian Munster (Cosmographia). În viaţă fiind. Te-au apărat minţile luminate. alături de el şi vărul tău Ştefan cel Mare. te-a plâns. nu de la dragon-balaur-diavol. un muritor de rând nu putea zăgăzui „războiul sfânt” (djihad). Mehmed al II-lea.marelui Ştefan. În veacul XVI. un om mare şi frumos făcut pentru domnie”! Când Matia şi-a recunoscut greşeala şi ai căzut (1476). ca ai întregii Europe au luptat şi cu spada dar şi cu pana şi cuvântul diplomaţiei machiavelice pentru unitatea şi libertatea naţiei lor. legatul papal de Buda şi însuşi Papa Pius al II-lea sugerând că numele tău vine de la „Dragul” sau „Drag” în limba ta. iar imaginea ta incepuse să se desprindă de cele pământeşti. pentru că i-ai obligat să pună mai presus de binele lor. iar cronicarii defunctului Bizanţ găseau în tine mângîierea… în restul Europei. Le-a sprijinit chiar Matia. Buonaccorsi. te-a elogiat. când în faţa înaintării impetuoase printre ruinele . bărbat al datoriei.000 de galbeni pentru Cruciadă şi nu făcuse nimic altceva decât să te aresteze din calcul politic pe tine. Callimachus. lupţând din nou pentru binele neamului. excitaţi de nepătruns. în faţa lui Allah şi a drept-credincioşilor aveau o scuză. când a înţeles că faima ta umbrea un rege al Ungariei care încasase 40. Le-au sprijinit să-ţi răspândească imaginea fabricată de simbol al trădării şi viciului şi marii tăi boieri fugari pentru că ai pedepsit complicii ucigaşilor tatălui şi fratelui tău. adevăratul erou al creştinătăţii. când principii noştri. „Dracula” devenea o modă. la curtea polonă te-a reabilitat Filippo. plângându-te că eşti „tot în închisoare şi acum. „Dracul” iar mândrele paşale pe care le-ai biruit s-au bucurat să-ţi traducă noul nume „Kaziklî” (Ţepeş) cel plin de „răutate”.

port- drapelul libertăţii. „Cid” al românilor. Vlad era o fiinţă anormală şi vicioasă. trebuia găsit un nume-simbol care să întărească flacăra rezistenţei antiotomane ai fost primul ales tu. sute de scenarii! Rupt de spaţiu şi timp. ţi-ai pierdut. îmbogăţindu-l în grotesc.Ungariei a „magnificului” sultan Suleiman Magnificul (1520-1566). El primul a afirmat că „povestirile” sunt numai scornituri „ce cu atât mai groaznie să-l arate lumii”! Lumea avidă de grozăvii. încercând să te „reîncadreze” cu noile veştminte în istoria românească. înzestrat cu scornirile negustorilor saşi de profesorul Vambery de la Universitatea din Budapesta a realizat (1897) prototipul tuturor personajelor „de groază” ale veacului nostru – „Dracula” – tiranul vampir. te-au redescoperit pe tine. însetată de senzaţional a capitalului suveran. a acceptat însă mitul. Verancsics sau Bocignoli sfâşiind mitul. apoi austro-ungar. cu istoricii mercenari ai imperiului „din petice” habsburgic. atinsă de un dezechilibru moral ascuţit (…) e neîndoielnic faptul că supunea la torturi în masă pe . Mare succes de casă! Aproape 100 de ediţii în mai puţin da 100 de ani. Un specialist in „vampirism”. Istorici renumiţi ţi-au refăcut portretul. Imaginea – făurită de perfide minţi întortocheate – a băutorului de sânge nevinovat. Potrivit moravurilor epocii erau necesari oameni „de o cruzime şi de o dreptate neobişnuită” şi Bonfinius. ca printre alte „basme” despre istoria românilor să fie repuse în circulaţie şi fabricatele „Povestiri germane” despre Dracula. identitatea. sărmane prinţ. amplificându-l. Noii campanii „draculiste” i-a ripostat întreaga istoriografie română a secolului începând cu Şincai (Hronica – 1811). Golden Dawn. zeci de ecranizări. irlandezul Abraham (Bram) Stoker afiliat societăţii pentru studierea… ştiinţelor oculte. „După documentele insuficiente de care dispunem. A trebuit să debuteze veacul XIX cu Engel şi Sulzer. a maestrului de cruzime era îngropată.

m. să lupte pentru dreptul său legitim la muncă tihnită. descriind „un cumplit viteaz”. purtate de vânt. 4 Oct 2009 | 9:07 | 3 Comments | Categorie: Incredibil! . cu şoapta gâtuită. celor ce-arunci cu tine şi prin tine în mit şi nefiinţă un întreg popor egal între popoare? Cum de ţi-au uitat neclintirea crenguţele uscate ale pădurii noastre care. vârstă. să-şi prefacă fierul plugului în spadă. Ţepeş doamne. Cum nu văd când vin să vadă ? Cum de nu întâlnesc privirea ochilor tăi mari şi trişti ? Privirea ta… privirea noastră.W. la un „drink” cu sau fără „soda” că au zărit inexistentele urme însângerate pe pământul vechii Dacii – paşii lui Dracula. un principe care a fost „străin de milă şi de închinare” pentru că şi-a pus „cumplita lui fire în slujba ţării sale şi după ce o curaţi de relele lăuntrice (…) el puse piept înjosirii în care căzuse”. Mitul nu a dispărut însă.. McNally sau Radu Florescu porniţi pe drumul spinos al precizării adevărului „în căutarea lui Dracula”. liberă. ca punând mina pe ei…” Ştiaţi că aurul creşte în copaci? Sau în viţa-de-vie? -2. la întoarcere. istoricii de azi ai rătăcirii? Ce le-ai făcut tu.T.607 vizualizari. la pace în casă. prinţ nedreptăţit. de ce nu-i doare? Cum de nu înţeleg mesajul tău. clasă sau rasa victimelor sale”. Colecţionarii de curiozităţi.| Duminica.d.a. tu. scârţâie a jale printre copacii altor codri cu „frunze” mai… verzi şi foşnitoare ? „Cum nu vii. Strămoşilor săi.supuşii săi. fără a ţine cont de s*x. amatorii de senzaţii tari se simt lezaţi să descopere în tine una „dintre cele mai glorioase figuri de conducători ai poporului nostru din trecut”. Îţi redau dimensiunea de erou naţional istorici străini ca Gianfranco Giraudo. mesajul pământului. (R. Histoire des Roumains). Durerea omului născut pentru opere făcute să dureze. Te apără şi astăzi istoricii români. Seton — Wattson.. în faptul serii. Au tunat în apărarea ta glasurile lui Xenopol şi Iorga. R. silit să-şi întrerupă truda. Cât de fericiţi ar fi să poată povesti prietenilor. ş.

Cartea este apocrifă. vestit învăţat al secolului al XVI-lea. s-a găsit cică un butuc de viţă de aur. i-a trimis logodnicii daruri în valoare de 12 000 de taleri imperiali. logodnicul. pe alocuri. să-şi înfigă rădăcinile in aurul moale. 2) un iepure viu fript. în stare semisolidă. absorbind astfel metalul preţios. s-a băgat în pământ o bucată de aur. Ştiinţele naturale din evul mediu. L-au . În lipsă de bani lichizi. undeva. trimiţându-i fel de fel de rarităţi. dintre care unul blond. cu mugurii tot de aur. Martin la Plaint. Petrus Martyr. cîteodată chiar lichid. atribuindu-i-se cărticica Despre întâmplări minunate. În ea se afirmă că. Anticii au fost obsedaţi de gândul că metalele cresc şi se dezvoltă la fel ea şi plantele. prinţ de Savoia. orientându-se cu conştiinciozitate după scrierile unor clasici antici. în specia! viţa-de-vie. au dezvoltat această teorie. se afundă. 4) un copăcel de aur curat crescut de la sine. Cei mai mulţi autori aminteau viţa-de-vie ca pe una dintre plantele cărora le place să se hrănească cu aur. în adâncul pământului. curtea de la Lisabona a răspuns generozităţii logodnicului. Cele mai remarcabile articole erau: 1) doisprezece harapi. 3) un bulgare mare de aur de recoltă. din Franţa. În podgoria satului St. până ce a răsărit ca oricare altă sămânţă. Cu ocazia fericitului eveniment al logodnei unei prinţese portugheze. însă oglindeşte credinţele epocii. Multă vreme s-a abuzat de numele lui Aristotel. scrie că în Hispania se întâlnesc des astfel de arbori care absorb aurul. profesor la Oxford. Aurul – se spunea -. Aurul pătrunde treptat prin trunchiul plantei în ramuri. în frunze şi în fructe. Se poate întâmpla deci ca unele plante. care a început să crească.

care urma să fie inundată. de la Sarmizegetusa până în Mexic. Autorităţile locale doreau să construiască un rezervor imens de apă. arheologi şi numeroşi cercetători au încercat să înţeleagă secretele acestei cetăţi circulare. Arkaim.trimis regelui Henric al IV-lea care. deşi. La prima datare. descoperit peste tot în lume. De atunci. la fel de vechi cât Babilonul Săpăturile au scos la iveală o structură bazată pe cercuri concentrice. s-a bucurat că viile supuşilor săi rodesc aur. mai ales pe cele legate de naţia care a locuit aici în urmă cu peste 4000 de ani. oraşul Arkaim s-a dovedit a fi de-o vârstă cu Egiptul şi Babilonul. pentru irigarea câmpurilor aride. Mainului şi Neckarului – scriau ei – pe butuci apar muguri de aur curat. dacă luăm în calcul ordinul . cu scop presupus ritualic. la vârsta la care a fost datată aşezarea. în timpul lucrărilor de adâncire a văii răului din apropiere. a fost descoperită în 1987. că cele care fac parte din cultul Soarelui. cea mai misterioasă aşezare antică.648 vizualizari. Învăţaţi germani scriau articole ştiinţifice în care era vorba despre vlăstarele de aur ale podgoriilor germane. desigur. în sudul Uralilor. 4 Oct 2009 | 8:47 | 7 Comments | Categorie: Locuri interesante si Calatorii Arkaim. numită indo-europeană. din care se desfac frunze de aur.| Duminica. S-a avansat ipoteza că populaţia care a întemeiat Arkaimul aparţinea celei mai vechi civilizaţii. În viile din regiunile Dunării. Arkaim. situată în regiunea Celiabinsk. istorici. cea mai misterioasă cetate ridicată de geţi -7.

Vadim Cernobrovi este copleşit de înfăţişarea cetăţii solare: “Un zbor deasupra Arkaimului cu elicopterul îţi lasă o impresie incredibilă. Vadim Cernobrovi. Cetate protejată printr-un sistem anti-furtună Piaţa centrală din Arkaim. Oraşul şi împrejurimile sunt înscrise în aceste cercuri. 25 în cercul interior şi 35 în afara acestuia. cu spaţii structurate în jurul unei vetre deschise. folosit. în vale. dacă erau făcute în scop defensiv. altare ritualice pentru foc. Apa era adusă printr-un sistem de conducte subterane. ar trebui redefinită ca europeano-indiană. Fiecare casă avea o anexă. Uriaşele cercuri concentrice din vale sunt perfect vizibile. Fiecare casă asigura tot confortul. Cu atât mai curios este modul în care locuitorii au părăsit oraşul. Întregul ansamblu reprezintă un complex complicat. Cercetătorii au observat că oraşul era echipat cu un sistem antifurtună. fără să fi existat altă aşezare înainte. după un model care. apă rece curgătoare având rol de răcire a încăperii. un arheolog rus. după părerea cercetătorilor ruşi. dar şi funcţie religioasă. de formă neregulată. unde aveau şi rolul de a regla tirajul focului.de vechime. fiind orientat după poziţia unor constelaţii. dar de dimensiunile celor din Munţii Orăştiei de pe teritoriul geto-dacilor. o cămară pentru păstrarea alimentelor. în opinia cercetătorilor. cu orificiul de evacuare a fumului protejat. Încă nu ştim importanţa lor. Un alt sistem de conducte trecea pe sub cămări. educaţional sau pur şi simplu ţineau de vreun ritual”. citadin. . şi la confecţionarea unor bunuri de uz comun. fiecare cerc coborând o treaptă faţă de cel precedent. Casele erau protejate împotriva incendiilor. este de părere că cei care au întemeiat acest oraş antic pe valea Arkaim ar fi arieni. căci şi în Arkaim se află un templu solar şi un observator astronomic de “tip Stonehenge”. avea pe margini. apa scurgându-se. care îl proteja împotriva ploilor torenţiale. Unele treceau prin apropierea vetrei. Cetatea circulară conţine 60 de clădiri. un loc virgin. din loc în loc. ştiinţific. din care cauza acoperişul era boltit. având probabil rost civil. O cetate abandonată Cetatea a fost construită pe un deal. Tipic pentru cultura ariană. foarte ingenios şi util. materialele de construcţie fiind impregnate cu o substanţă ignifugă. dar în planuri în trepte. prin canale. ca să nu pătrundă ploaia sau ninsoarea. imita secţiunea unui trunchi de copac. din cupru şi bronz.

atribuie genul acesta de construcţie circulară. dar şi de o stare de febră. fără să fi fost ameninţaţi. Mulţi copaci din zona prezintă malformaţii şi trunchiuri torsionate. în China şi Tibet. constructorii cetăţii Istoricul Jean Deshayes. Geţii din actualul teritoriu al României. în mai multe etape. geologii au constatat că există şi fracturi de plăci tectonice în valea Arkaimului. semne că există focare geopatogene. Şi turiştii care se perindă prin Arkaim se plâng anual de stări nefireşti. autorul lucrării “Civilizaţiile vechiului Orient”. Stările nefireşti semnalate de oameni pot fi provocate şi de canalele subterane de apă. În zonă apar fulgere globulare. o altă sursă a anomaliilor fizice. sunt cuprinşi inexplicabil de panică. ajungând până la Munţii Urali. precum şi fulgere globulare. cu creşterea tensiunii şi accelerarea bătăilor inimii. păstrând de-a lungul timpului religia şi . concentrări de resurse minerale sau terenuri mlăştinoase. masageţilor. toate acestea fiind descoperite nu departe de cetatea de la Arkaim. toate dispărând brusc. care se manifestă în aria oraşului-cetate: fluctuaţii ale parametrilor magnetici şi de temperatură. care se măreşte sau scade cu 5 grade Celsius spontan. În plus. munţii din jur fiind activi seismic. geţi care au emigrat în masă. Un mod similar de părăsire a cetăţilor l-au practicat şi mayaşii.incendiindu-l intenţionat. Cercetătorii au ajuns la această concluzie pentru că nu există rămăşiţe umane şi nici indicii că ar fi avut loc vreo luptă în împrejurimi. ceea ce ar putea explica de ce oamenii şi animalele nu se simt bine dacă stau prea mult în zonă. iar oamenii sunt cuprinşi de atacuri de panică Specialiştii de la staţiile de monitorizare a anomaliilor din Urali au semnalat o serie de fenomene curioase. fără să fie un efect al schimbării atmosferice. aşa cum apar. după ce şi-au strâns strictul necesar. total atipic pentru regiune.

pedeştri şi călare. pe malurile Dunării şi ale Prutului. Nu departe de această cetate s-au înfruntat oştile lui Cirus. În ce priveşte cetatea solară Arkaim (în limba română arhaică “im” înseamnă noroi. de aceea au şi părăsit- o. de la Munţii Carpaţi la Subcarpaţi. Un model circular sacru. mal). aceleaşi simboluri fiind prezente şi pe cămăşile din pânză topită purtate de localnicii văii Arkaim. care trăia la curtea regelui Cirus. pentru triburile plecate în bejenie. aparent fără motiv. autorul vastei lucrări “Civilizaţia veche a Iranului”. şi datând din urmă cu 4-5 milenii. principalii duşmani ai lui Cirus”. iar armele lor sunt spade.simbolistica solară. Deshayes remarcă “organizarea de stup” a cetăţilor circulare. Mesageţii. Herodot ne spune că “cea mai . spirale şi cruci cu raze. Era tot o cetate circulară. în 1940. După cum scria şi istoricul grec Hekataios. iar ei poartă în bătălii centuri şi fruntare de aur”. securi de luptă. îi descrie în termeni elogioşi pe aceşti masageti. model pentru cetate Până să mergem mai departe cu masageţii. la dealuri şi podişuri. sunt războinici de temut. Toate acestea duc cu gândul la folclorul geto-dac. e bine de amintit o particularitate a geografiei ţării noastre: are un relief concentric. care a influenţat ulterior arta funerară a vechiului Orient. Tolstov. probabil că “arcă” fusese doar un popas spre destinaţia finală. apoi la câmpii. Regina mesageţilor îi înmoaie capul duşmanului său într-un burduf plin de sânge Una dintre cetăţile masagetilor a fost descoperită de arheologul sovietic S. “ei cinstesc ca zeu numai Soarele şi animalul închinat lui. de aramă. România. ca murul dacic. În schimb. am putea spune. acest popor uitat de istoria ţării de provenienţă.P. înconjurată de un zid dublu de apărare. la Sar – Daria..Hr. cu cele masagete. Cert este că în ruinele cetăţii au fost descoperite săbii scurte cu lame curbate. în vârf de deal. care coboară în trepte. calul. conduse de regina Tomiris. adoratorii Soarelui Istoricul Burchard Brentjes. urmele arheologice descoperite în Ucraina sunt extrem de asemănătoare cu cele descoperite în România. ceramică ornamentată cu zig-zaguri. deşi vechimea cetăţii Arkaim este mult mai mare. în 530 î. sunt echipaţi cu platoşe. “aşezaţi pe fluviul Sar Daria şi mai la est. umplut cu pământ. Harnaşamentele cailor le sunt împodobite cu aur. Relieful concentric al ţării noastre.

va aduce şi pe vecinii lui. Arian. unde apar şi amazoane prinse în luptă (mulţi istorici susţin că monumentul este mult mai vechi decât pătrunderea lui Traian în Dacia). Darius a fost oprit din războaiele de cucerire dincoace de Dunăre. “coi” e cuvânt străvechi. a pus să fie căutat leşul lui Cirus printre mormanele de perşi morţi şi când l-a găsit i-a înmuiat capul în burduf. care a trebuit să se supună. cu conotaţii de virilitate! Urmaşii dahilor lui Arsache au întemeiat dinastia Frates şi au avut mai mulţi conducători cu numele de Mitreadates. a poftit să-i cucerească pe masageţi. “unde numai podul construit de perşi (peste Dunăre) îl salva pe rege şi armata lui să împărtăşească soarta lui Cirus. tradusă în mod ciudat de către istoricii uzbeci drept “Cetatea Berbecului mort”!!.Hr.. alianţa lui Faramane a reuşit să-i alunge pe sciţii din Ucraina şi de mai departe. deşi conform limbii române actuale. conform cronicilor. dar a dat greş. a pătruns în 517 î. ne spune Miron Costin în “Letopiseţul Ţării Moldovei”) care se aşezase la nord de lacul Aral şi care tăbărî. sensul ar fi mai degrabă “berbecul viu”.mare parte a oştii lui Cirus a fost nimicită. Horezmul a rămas în afară cuceririlor lui. Alexandru cel Mare. Darius. a vrut să încheie cu Alexandru o alianţă împotriva sciţilor de la Marea Neagră. Şureanu.Hr. “Cetatea berbecului viril” a dahilor Istoricul Burchard Brentjes scrie despre un trib al dahilor (“dahii şi dachii tot unii sunt”. sub conducerea lui Arsache şi a lui Tiridates. Un alt mare comandant al antichităţii. Tomiris a umplut un burduf cu sânge de om. la 250 î. Conform istoricului expediţiilor lui Alexandru. ocărând mortul: “Ţi-am promis atunci când mi-ai ucis fiul prin înşelăciune că o să te înving şi o să te satur de sânge!”” Enigma amazoanelor de pe monumentul circular de la Adamclisi Urmaşul lui Cirus. în nord-estul Iranului. unde a înflorit cultul solar din timpuri . Horezm. Cetatea lor circulară. Poate că această mare bătălie este consemnată pe monumentul circular de la Adamclisi. cu oştile în ţinutul masageţilor. Faramane venise cu 1550 de călăreţi şi-i promitea că. Faramane. Faramane a înfiinţat statul “Amu Daria”. totuşi. care pare a fi construită după planul Arkaimului. colchii şi amazoanele! Conform lui Brentjes. “în afară de triburile conduse de Tomiris”. Iar Surenas (originar probabil din munţii cu acelaşi nume. iar Cirus însuşi şi-a găsit acolo sfârşitul. se numea “Koi – Kirlan”. fugăriţi de ostile geţilor”. unul dintre prinţii locali. Fără supărare. dacă Alexandru va accepta alianţă.

Vasele proveneau din epoca bronzului şi aveau un scop ritualic. în zig-zag. numai că avea dimesiuni mai mici şi era din lemn. Nici nu era bine pentru sănătatea omului să existe o aşezare la confluenţa a două râuri. la joncţiunea râurilor Oka şi Pronia. Zvastici solare şi la Staraia Riazan În urmă cu câţiva ani. Pilonii cercului formează o poartă prin care se vede cum apune soarele vara. “ca să-l sature de setea de aur care l-a mânat la război”.străvechi). în anul 1993. După modelul răzbunării reginei masageţilor. Gordon Childe. strălucită căpetenie a oştilor regelui part Orodes al II-lea. Originile getice ale cetăţii Arkaim Din moment ce numai masageţii şi dacii lui Arsache ridicau cetăţi circulare prin stepele Asiei. lui Crassus i s-a tăiat capul şi i s-a turnat pe gură aur topit. Tomiris. New York. “The History of . Sanctuarul circular este situat pe culmea cea mai înaltă. din Munţii Şureanu.Hr. În preajma sanctuarului nu a fost descoperită nicio aşezare. Bucăţi de ceramică cu simboluri identice cu cele de la Sarmizegetusa. publică. asemeni unor raze solare. Pilonul din afara cercului punctează răsăritul. Alte două găuri de piloni au fost descoperite în partea de est şi de sud a sanctuarului. Echipa de arheologi a constatat că sanctuarul are 7 metri în diametru şi este format din coloane din lemn de jumătate de metru grosime. o cetate având o construcţie considerată de “tip Stonehenge”. a învins şapte legiuni de romani. putem presupune că “arienii” care au construit Arkaim erau strămoşii lor. conduse de legendarul Crassus. şi un pilon. În centru se afla o altă construcţie. profesor la Universitatea din Oxford. ca cea de la Sarmizegetusa. rectangulară. la Barnes & Noble Books. arheologul Ilia Ahmedov a descoperit în Rusia. iar preoţii din vechime ştiau acest lucru. au fost descoperite lângă sanctuar. o arie bogată arheologic. lângă Staraia Riazan. şi altele şerpuite ca valurile unei ape. în anul 60 î. situate la distanţe egale una de alta. începând cu paleoliticul.

| Vineri.ro PREMIERA PE INTERNET! Ştiaţi că…sub un copac s-ar putea adăposti un sat întreg? -5. nu-i vorba de nicio poveste. la noi. de către cercetătorii britanici Christopher Knight şi Robert Lomas. “aparate ale lui Uriel”. totuşi. Reconstruit după instrucţiunile lui Uriel. Ca o regulă. Un . Sursa: www. Acelaşi model sacru îl aveau şi preoţii daci. care construiau “aparatul solar” din lemn şi granit. în spaţiul carpato-dunarean. Astfel de construcţii circulare. când razele soarelui cad pe o anumită parte a sanctuarului. prin ferestre şi portaluri. pe care să-l lase pământenilor. El situa leagănul arienilor. Un Guliver şugubăţ a luat un copac din Ţara uriaşilor şi l-a transplantat în ramurile omeneşti… Şi. în toate ipostazele sale. Reamintim că în “Cartea aştrilor cereşti”. în jur sunt denumiri străvechi ce amintesc de uriaşul Uriel: Urali la ruşi.. 2 Oct 2009 | 7:23 | 1 Comment | Categorie: Stiati ca. acesta a ieşit exact de forma şi dimensiunea sanctuarului rotund de la Sarmizegetusa. cu mituri despre uriaşi. S-ar părea că ne găsim pe tărâmul poeţilor. este învăţat de îngerul Uriel cum să construiască un “aparat ceresc”.Civilization”.formula-as. oriunde se găsesc astfel de sanctuare.. din care soarele poate fi văzut. Şi atunci. Uroiul. toate aceste “aparate” sunt bazate pe anumite zile. cu rol astronomic. sunt caracteristice primei civilizaţii. solstiţiile de vară şi iarnă. nici nu ne mai miră de ce. în timpul primei lor apariţii.513 vizualizari. patriarhul antediluvian. Toate au o cale procesională pavată cu plăci de granit care duce la un templu. astrologic şi agronomic. de slujitorii lor străvechi: arienii din bazinul carpato-dunarean. Arkaim nu este decât o altă cetate-sanctuar închinată Soarelui. Enoh.

Ptah-Hotep care a ajuns la o vârstă înaintată se lamentează astfel:„Suveran. Fiind un copac nefixat în pământ prin rădăcini subterane. 30 Sep 2009 | 18:48 | 6 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii În scrierea hieroglifică egipteană omul în vârstă este figurat ca un om încovoiat. marea vârstă a venit. îl însămânţează în peretele sau acoperişul de lemn al pagodelor. formând din loc în loc rădăcini aeriene. Copacul îşi desfăşoară lateral coroana. Fiecare ram dă naştere câtorva rădăcini adventive care îl susţin şi îl hrănesc. Numele îi vine de la faptul că uneori preoţii. Ramurile se lungesc treptat şi din loc în loc trimit spre pământ alţi stâlpi.| Miercuri. el pare un imens templu susţinut de sute de coloane de diferite grosimi.astfel de copac creşte în realitate. dintr-un singur trunchi ia naştere pe o suprafaţă de 2-4 ha o întreagă pădure. Stăpânul meu. bătrâneţea a coborât asupra mea. încetineala a . din sămânţă se naşte o coardă care se dezvoltă rapid. mai ales sud-estul Asiei. sămânţa lui încolţeşte uşor pe acest suport întâmplător. sprijinit în baston. Enigmele bolilor faraonilor din Egipt -4. E cunoscut sub numele de “smochinul pagodelor” (Ficus bengalensis) şi e socotit arborele sfânt al budiştilor. Sub cortul ei verde se poate adăposti un sat întreg. Privit de departe.441 vizualizari. dornici de umbră şi adăpost. astfel că după 200-300 de ani. Dând de umezeală.

vârsta medie a fost de 52 de ani la bărbaţi şi de 54 de ani la femei. cu speranţa de viaţă în zilele noastre a unui nou-născut suedez şi anume de 76 de ani pentru un băiat şi de 78 de ani pentru o fată.000 de ani. când în afara unei alimentaţii mai bune şi mai raţionale. nu mureau la o vârstă mijlocie? Este foarte greu să apreciem mortalitatea în Egiptul antic. picioarele au renunţat să mai urmeze inima care a obosit. Spiritul a devenit uitător şi el nu-şi poate aminti de ziua de ieri”. Probabil că vârsta medie reală era şi mai mică. identificaţi în număr redus în cimitire. provenind din mormintele dinastice din Gebelen şi Assiout. Ne întrebăm însă. Suprafaţa eşantioanelor de pâine găsită în morminte era presărată cu boabe de grâu întregi. de la care a avut nouăzeci şi şase de băieţi şi şaizeci de fete. Se poate încerca. oameni de rând. să se compare acest număr mediu. în ultimele decenii. urechile sunt surde. de exemplu. i-au permis lui Chiarelli să stabilească vârsta medie de viaţă la treizeci şi şase ani. Radiografiile mumiilor arată adesea persistenţa cartilajului de conjugare. Haremul său număra două sute de soţii. Ştim despre Ramses al II-lea că a atins vârsta de nouăzeci şi şase de ani. Complicaţiile obstetricale coborau de asemenea vârsta medie de viaţă a femeilor. după o domnie de şaizeci şi cinci de ani. ceilalţi supuşi ai acestui faraon cu o sănătate excepţională. nasul este astupat. semn că scheletul aparţine unui adolescent. Vechii egipteni trăiau 36 de ani În muzeul din Turin. Gura este mută. Braţele sunt slabe. el nu mai poate respira. astfel încât s-a crezut la . trebuiau înmormântaţi altfel decât adulţii. Gustul a dispărut cu desăvârşire. cele şapte sute nouă cranii de adulţi. deoarece copiii mici. s-au făcut eforturi pentru prelungirea vieţii cu ajutorul igienei şi al medicinei! Aveau dinţi foarte proşti Dentiţia vechilor egipteni era într-o stare foarte proastă: cariile şi tocirea feţelor masticatoiii ale măselelor afectau deopotrivă atât pe faraon cât şi pe cel mai umil dintre supuşii săi. slăbiciunea copilăriei a reapărut şi ea face ca cel care a redevenit copil să doarmă fără încetare. dacă se ţine seama de mortalitatea infantilă ridicată.sosit. Ne putem face astfel o imagine asupra lungului drum parcurs în 3. În Egipt. cu aceea a unui nou-născut în India – de aproximativ 34 de ani. ochii sunt slabi. Aceasta nu-i împiedica pe egipteni să-şi ureze unul altuia să trăiască o sută de ani. ea nu mai poată vorbi.

Se lasă împreună în timpul nopţii. numeroase puncte strălucitoare care reflectau lumina. Lapte de vacă şi smochine împotriva cariilor În papirusul lui Anastasi al IV-lea era descris comportamentul unui om care suferea de nevralgie dentară. Aceasta rezultă şi din relatarea lui Herodot: „Ţara este plină de medici. acesta nu era desigur un caz unic şi descrierea simptomatologiei denotă existenţa unui corp medical competent. Dar examinarea mai atentă a unei pâini rupte a pus imediat în evidenţă. astfel o hrană mai bogată. Un cercetător a găsit destul de puţine carii la oamenii care au trăit în perioadele predinastice şi mai puţine chiar la oamenii de rând. mai variată precum şi consumul de alimente coapte a sfârşit prin a se răspândi şi în clasele mai sărace. culegere de reţete cu eficacitate puţin verificată. alţii pentru boli ascunse”. mică şi gresie. mai abundentă. alţii pentru abdomen. Papirusul Ebers. Se pare că erau mai ales legate de obiceiurile alimentare. frecvenţa acestora era mai rară şi prezenta o altă cauză în producerea lor. Totuşi mijloacele terapeutice de care dispuneau erau destul de sărace. unii pentru ochi.început că mestecarea lor era singura responsabilă de tocirea dinţilor. Unele mumii prezintă cavităţi în maxilare. pe suprafaţa tăieturii. cum ar fi Ni-anuk-Sekhmet. sau ca Hesi-Re din dinastia a III-a. medic şi şeful dentiştilor palatului regal. alţii pentru dinţi. iată un exemplu: „Se amestecă lapte de vacă. apoi se amestecă timp de nouă zile” (cu acestea se spera vindecarea cariei sau a unui abces al maxilarului!) Faraoni cu dinţi artificiali din fildeş . constituite după procese de osteită sau osteomielită. smochine proaspete şi roşcove pisate. Când infecţia se generalizează. Cu trecerea timpului ele au devenit foarte frecvente. infecţia şi formarea de abcese şi chisturi în jurul rădăcinii. Tocirea şi caria au avut drept consecinţe: deschiderea camerei pulpare. vastă enciclopedie medicală. aşa pare să fi murit Amenophis al IH-lea a cărui dentiţie se afla într-o stare deplorabilă. survine septicemia. descria numeroase metode pentru a alina durerile de dinţi. astfel încât în perioada de decadenţă acestea erau răspândite în toate păturile populaţiei. În ceea ce priveşte cariile. Ne-au parvenit chiar numele unora dintre ei. Cercetarea mineralogică a arătat că era vorba de bobiţe rotunjite de nisip şi de mici fragmente ascuţite de feldspat.

este moartea care îl ameninţă!” Corectitudinea observaţiei poate fi controlată pe mumii.La câteva mumii s-a găsit chiar câte un dinte artificial. E greu de imaginat că această lucrare să fi fost funcţională şi se poate presupune că ţinea mai mult de grija pe care o aveau vechii egipteni pentru integritatea corpului sortit unei vieţi viitoare. astfel încât a trebuit să fie tăiată cu ferăstrăul. deşi nu părea afectată. în timp ce el are dureri în braţe. infarctul miocardic. deşi ei trăiau în condiţii incomparabil mai puţin stresante decât noi. Să fi fost lăsaţi să sufere faraonii? Sau. a suferit de coronarită. accidentele vasculare. tăiat din fildeş şi montat pe un pivot de lemn. de o parte a stomacului său şi dacă spune despre el: are boala uadj. Semnele de angină pectorală şi infarct – durerea iradiată în mâini – reies din următorul text de… semiologie: „Dacă tu examinezi un bolnav care suferă de stomac. în piept. dovezi ale unui infarct cicatrizat. nu prezintă nicio urmă de intervenţie stomatologică. se poate afirma că Teye. căci la disecţie s-a constatat îngroşarea arterelor coronare şi zona de fibroză în peretele inimii. dar modificările ţesuturilor datorate îmbălsămării fac interpretarea mai dificilă. arterita – considerate boli ale civilizaţiei – îi afectau şi pe egipteni. În aceste condiţii a fost greu să se pună un diagnostic retrospectiv exact. Vechii egiptenii tuşeau foarte mult Egiptenii tuşeau fără îndoială foarte mult: într-adevăr. era redusă la dimensiunea unei chifle de 8/4 cm. papirusul Ebers conţinea nu mai puţin de 21 de poţiuni şi o inhalaţie pentru combaterea . fiind dură. De exemplu. inima lui Ramses al II.lea. tu să spui despre el: ceva i-a intrat pe gură. Totuşi. a căror dentiţie este cea mai deteriorată. mai curând dentiştii din acele timpuri erau neputincioşi în faţa puternicilor lor stăpâni? Şi faraonii făceau infarcte… Ateroscleroza. a cărui mumie a fost descoperită la Deir-el-Bahari. Mumiile regale.

căci descrierea lor nu se găseşte în papirusul Ebers şi nici în cele peste treizeci de mii de corpuri autopsiate. s-au constatat leziuni pulmonare de antracoză. Nu trebuie să ne inducă în eroare climatul cald şi sec al Egiptului. prost aerisite.05%. la o preoteasă a lui Amon. dar se pune întrebarea pentru ce îmbălsămătorii au pus unul dintre aceşti calculi în nara proprietarului? O femeie sărmană. unde opaiţele şi focul din vetre degajau mult fum. care a trăit în timpul dinastiei a XXX-a.acestui simptom. Semnele tuberculozei osteoarticulare. în timp ce procentul „normal” este sub 0. vizibile pe schelete. Cristalele de siliciu. provenind fără îndoială din inhalarea nisipului din deşert în timpul furtunilor. Calculii renali par să fi fost ceva mai frecvenţi. Perioadele de foamete contribuiau probabil la creşterea morbidităţii. constituind o permanentă sursă de răceală şi bronşite. pot fi încriminate de fibrozarea ţesutului pulmonar. Smith şi Dawson nu au găsit calculi ai veziculei biliare decât într- un singur caz. dovadă a modului de locuit al unui mare număr de egipteni: în camere mici. deşi nu s-au găsit dovezi directe în acest sens. căci nopţile erau totuşi reci.22. Procentul de siliciu conţinut în plămânii lui Pum al II-lea este de 0. ne fac să ne gândim că şi tuberculoza pulmonară trebuie să fi fost frecventă. pregătind terenul tuberculozei. Însă cele mai frecvente leziuni descoperite erau cauzate de antracoza şi silicoză prezente mai ales la cei ce lucrau în cariere. a trebuit să fi suferit mult în timpul vieţii de dureri lombare . Alte boli ale faraonilor egipteni Foarte rare par să fi fost cazurile de colici hepatice. De asemenea.

căci cei doi rinichi ai săi erau ciuruiţi de cavităţi din cauza abceselor. lipsită de calota craniană şi de creier. Printre mumiile de maimuţe care au fost descoperite la Hermapolis. Astfel. numită în papirusul Ebers maladia „âaâ”. Poate că aceştia jucau rolul de bufoni la Curte. căci în titlurile purtate la palat există şi acela de „director al piticilor” şi un „maestru al piticilor”. Herniile de disc. Lepra şi ciuma erau cunoscute şi în antichitate: prima mutilase mâinile şi picioarele unei femei copte. care i-a urmat lui Sethi al II-lea. denumiri înscrise pe veşmintele pe care le purtau. Regele Siptah. Din optzeci şi opt de adulţi. s-a găsit şi o mică fiinţă umană. Gray a găsit „ciocuri de papagal” la mai mult de un sfert. Dacă ţinem seama de durata de viaţă destul de scăzută. a doua determinase leziuni ale plămânilor şi ficatului la un egiptean din perioada greacă. sechelă evidentă a unei poliomielite. este o maladie parazitară care provoacă leziuni ale căilor urinare.provocate de o cistită. Se pare că erau foarte bine văzuţi şi sarcofagele sau mormintele luxoase ale piticilor Seneb şi Puoinhetef stau mărturie despre condiţia lor socială ridicată. Ruffer a pus în evidenţă ouăle calcifiate ale acestui parazit în căile urinare ale unei mumii din cea de a XX-a dinastie. Nici faraonii nu erau ocoliţi de boli. dar se mai cunoaşte şi o varietate a intestinului şi pancreasului. acest procent ne apare impresionant. Bilharzioza. evident născută moartă. pe . Ramses al V-lea a suferit de variolă şi apoi de o imensă hernie inguinală care coborâse în bursă şi îi dublase volumul scrotului. Şi vechii egiptenii aveau hernii de disc Examenul scheletelor şi radiografiile mumiilor au pus în evidenţă un fapt surprinzător: artroza vertebrală era tot atât de frecventă în vremea aceea ca şi în zilele noastre. era şchiop şi prezenta o deformare a piciorului căpătată în copilărie: toată gamba dreaptă îi era atrofiată şi se termina cu un „pied-bot”. Piticii nu erau nici ei rari în Egipt: s-au găsit schelete din perioada predinastică. Marii faraoni aveau limbrici sau erau şchiopi Ouă de Ascaris (limbrici) au fost descoperite în intestinul lui Pum al Il-lea.

dintre care unele au fost perfect consolidate iar altele. din contră. Multe dintre mumiile examinate au urme de fracturi: unele dintre ele. De pildă. operaţie totuşi relativ uşoară. apucat de picioare. Bătaia cu bastonul. 7 Sep 2009 | 10:02 | 2 Comments | Categorie: Conspiratii si Societati secrete .care acum le punem pe seama deplasării cu automobilul şi a sedentarismului. reumatismele inflamatorii ale coloanei la adultul tânăr. degetele mari. Sunt fracturi care au condus la concluzii neaşteptate. este adesea mediocru realizată.| Luni. au fost regăsite perfect sudate şi vindecate. având craniul sfărâmat. mai ales în şcoli. dificil de tratat. cazul unui băieţaş de zece ani din Theba. şi genunchii sunt sediul unor enorme concreţiuni albe de urat de calciu. mai ales acelea din epoca târzie. cu păr lung şi barbă albă. este unul din cele mai vechi cazuri de gută: articulaţiile. ochiul stâng smuls din orbită şi genunchiul luxat. Fracturi ca acelea ale colului humeral. reducerea fracturilor claviculei. erau frecvente la vechii egipteni. au lăsat urme uşor de recunoscut. Un bărbat în vârstă. într-un gest reflex. fracturi de col ale femurului. Cercetătorii au fost surprinşi de numărul considerabil de căluşuri osoase pe care le-au întâlnit în mormintele tuturor dinastiilor. Motivul poate că trebuie căutat în dorinţa de a scăpa de un ipotetic pretendent la tron… Misteriosul marchiz d’Alveydre. Se poate deduce după reconstituirea crimei că acest copil. Din contră. explică marele număr de fracturi ale antebraţului stâng: individul ameninţat ridica braţul pentru a-şi apăra faţa. fiind cauzate de manipularea neglijentă de către îmbălsămători sau chiar datorită încercării de a face să încapă un trup prea lung sau prea voluminos într-un sarcofag prost croit. a fost proiectat contra unui zid masiv de piatră. sinarhia şi Noua Ordine Mondială -2. Altele sunt consecinţa unor accidente. fără nici o urmă de consolidare şi care au antrenat în mod sigur moartea. Se cunosc. membru probabil al comunităţii locale a creştinilor stabiliţi în apropiere de templul Pilae. de asemenea. Scolioza copilăriei.735 vizualizari.

…ce a inventat sinarhia Din punct de vedere etimologic. După spusele inventatorului ei. există trei camere sociale şi nepolitice. s-a străduit să publice o serie de lucrări faimoase. alese după profesionalism prin vot universal. A existat odată un marchiz misterios… Într-adevăr. sinarhia. care se opune anarhiei. se poate spune că un francez s-a aflat la originea utopiilor referitoare la instaurarea unui guvern mondial unic. Pentru aceasta. a definit în câteva rânduri gândirea lui Saint-Yves d’Alveydre: „Sinarhia este o formulă de guvernare trinitară. care demonstrau că acest tip de guvern – numit sinarhie – putea să fie aplicabil lumii noastre şi că existase deja din timpuri imemoriale. este o guvernare cu principii. Corpurile politice nu pot să promulge decât legile pregătite dinainte de aceste camere sociale şi formulate de ele sub formă de dorinţă”. un marchiz misterios. Jacques Weiss. Şi asta pentru că. . justiţie şi economie — sunt reprezentate într-un mod care le permite să funcţioneze armonios. mare specialist în opera marchizului. intitulate “Misiuni”. Agartha înseamnă: „inabordabilă violenţei şi inaccesibilă anarhiei”. la sfârşitul secolului al XIX-lea. Saint-Yves d’Alveydre (1842-1909). Numai ele au sarcina să pregătească legile. Acestor trei camere le corespund trei corpuri politice însărcinate să promulge şi să aplice legile pregătite cu mandat imperativ de cele trei camere sociale. unde cele trei funcţii esenţiale ale activităţii colective a societăţilor – învăţământ.

Ideea părea. Saint-Yves defineşte sinarhia ca forma de guvernare ideală. Reveriile politice ale lui Saint-Yves d’Alveydre nu au fost niciodată aplicate în Franţa şi nici în alt stat din lume. contraputerea populară (Autoritatea). această guvernare există într-un centru spiritual iniţiatic ascuns în inima Asiei. reprezentând sufletul universal. iniţiatice şi spirituale. Saint-Yves d’Alveydre a primit vizita câtorva asiatici – Superiorii Necunoscuţi. . care i-au dezvăluit existenţa Agarthei precum şi a organizării ei politice. bineînţeles -. utopia lui Saint-Yves d’Alveydre era de a încredinţa guvernarea mondială unor fiinţe spirituale. aşadar. şi Regele Lumii.Exprimându-şi dorinţa de a abroga „lupta de clasă”. deasupra lor fiind marele Suveran Pontif. unde economia constă în schimburi bazate pe marea lege a împărţirii egale şi a iubirii universale. Marchizul d'Alveydre Guvernarea mondială. însărcinată cu învăţământul şi cultura. seducătoare. Ar fi vorba de un colegiu de înţelepţi format din 12 membri ajunşi la iniţierea supremă. De unde ideea de a crea. condusă de fiinţe spirituale din Agartha În realitate. În 1885. Pentru Saint-Yves. care resping în mod sistematic poporul suveran. marele arhitect al cosmosului. având în vedere că democraţia este în mod regulat confiscată de instituţiile sale. pline de înţelepciune. Misiunile demonstrează că istoria a fost întotdeauna doar o lungă şi zadarnică tentativă a omului de a crea „contraputeri”. cu justiţia şi economia. alături de această putere instituţională. într-o cetate subterană cu numele de Agartha. susceptibile să-i redea adevăratul rol în cetate.

centrul iniţiatic Agartha a devenit treptat inaccesibil şi doar organizaţiile iniţiatice păstrează o legătură cu aceşti înţelepţi. sub impulsul lui Hitler. Aceasta este. despre care s-a spus că un timp a fost membru al Societăţii Thule – mic grup din Munchen fără o audienţă reală -. Din cauza nebuniei oamenilor. contele de Paris expune totuşi un program politic de „Constituţie monarhică populară” după modelul împărţirii autorităţii elaborat de Saint-Yves d’Alveydre. Agartha va deveni un centru spiritual suprem.000 de ani. a respins această propunere şi de Gaulle a părăsit definitiv puterea. i-au dat ordin să nu dezvăluie nimic despre existenţa centrului Agartha. invizibil şi subteran. Poporul francez. ascuns profanilor de când omenirea a intrat în ciclul nostru „de întunecare şi de confuzie”. sediu al rasei ariene în Tibet. În tradiţia iudeo-creştină. Acest centru ar fi depozitarul tradiţiei primordiale. Kali-Yuga. pentru că ar fi spus prea multe. regele Salemului. adică epoca neagră. Un singur exemplar din “Misiunea Indiei” a putut să fie salvat şi reeditat la moartea lui Saint-Yves. De Gaulle a vrut să desfiinţeze Parlamentul şi să-l înlocuiască cu un “consiliu al înţelepţilor” Abia ieşite din tipografie. germanii au confiscat exemplarele rămase şi le-au ars. consultat prin referendum. ca să-l înlocuiască cu o Cameră Economică şi Socială. în 1887. în urmă cu aproximativ 6. Primul dintre ei este Rene Guenon. înainte de război. care le permite să se orienteze în direcţia corectă. . În mod ciudat. Rene Guenon spune că a fost şi el în contact cu cei din Agartha. Toate cărţile marchizului au fost arse Saint-Yves d’Alveydre a pus să fie distruse toate exemplarele din “Misiunea Indiei“. ar fi organizat mai multe misiuni în speranţa de a localiza Agartha. dar într-un tiraj foarte mic. iar legenda spune că aceiaşi germani. după părerea lui Guenon. generalul de Gaulle a vrut să desfiinţeze Senatul (democraţie instituţională).Foarte mulţi ocultişti vor da crezare acestor afirmaţii ale lui Saint-Yves d’Alveydre. în timpul ocupaţiei. bazată pe forţele vii ale naţiunii (autoritate legitimă). pe care îi putem numi „Superiori Necunoscuţi”. În 1969. Pentru Rene Guenon. în 1909. Regele Lumii este numit Melchisedec. dar aceştia nu i-au mai dezvăluit nimic după ce a publicat“Regele Lumii“. mama tuturor religiilor. definiţia ezoterismului. La rândul său. adică al păcii. Cei trei asiatici.

Coutrot a numit în posturi-cheie foşti membri ai numitului X- Crise şi. s-a observat o conspiraţie a tehnocraţilor. Unul dintre ei. politehnician strălucit şi pasionat. ţinut suprem. devine membru al guvernului Frontului Popular şi încearcă să aplice idei sinarhice. muntele Kaf din tradiţia islamică sau muntele Meru din hinduism. promovând o putere executivă puternică şi restrângând puterea parlamentară. Această contraputere. foarte puţin instruiţi în simbolistică. era pe cale să se instaureze în Franţa. sinarhia a făcut iar să se vorbească despre ea. Tinutul mitic al Agarthei Ce e de fapt Agartha? Credulitatea oamenilor îşi pierde virtutea când devine superstiţie. nu au înţeles niciodată că Agartha lui Saint-Yves d’Alveydre era alegoria paradisului. Jean Coutrot. mitul Agartha a prins rădăcini în inconştientul colectiv. trei foşti politehnicieni formează un grup numit X-Crise. al cărui scop este studierea motivelor crizei economice şi instalarea unei economii planificate drept răspuns. La sfârşitul secolului al XlX-lea. Este Montsalvat din legenda căutării Graalului la Wolfram von Eschenbach. accesibil tuturor oamenilor la sfârşitul vieţii şi pe care îl regăsim în multe tradiţii. În 1931. Oamenii. vrând să impună în umbră un guvern de elite cooptate. O sinucidere misterioasă al unui adept al sinarhiei . curând. Sinarhia era pe punctul să fie aplicată în Franţa în perioada interbelică În perioada dintre cele două războaie mondiale. devenit la puţin timp după aceea „Centru Politehnic de Studii Economice” (CPPE). visată de Saint-Yves d’Alveydre.

semnatarii unui pact sinarhic cuprinzând o regulă în treisprezece puncte. Toţi aceşti oameni. totuşi. Appel din 5 iunie 1941 publică o ştire scurtă. fusese adus la putere în anturajul imediat al mareşalului Petain. motor invizibil al istoriei. acuzată de a fi finanţat – cu ajutorul unor puternice cercuri financiare anglo-americane -. Presa a primit ordin să treacă acest eveniment sub tăcere. aruncat cu siguranţă de la o fereastră şi – la un interval de câteva ore sau zile – cei doi secretari ai săi şi unul dintre prietenii lui au fost şi ei asasinaţi în mod misterios. trei săptămâni mai târziu. Aşadar. Oare nu făcea parte din cea mai secretă şi cea mai nocivă dintre lojile masonice. se şopteşte că Jean Coutrot era Marele Maestru al unei societăţi secrete. întrebându-se: „Da. Pactul Sinarhic al Imperiului . acest Jean Coutrot a făcut multe aranjamente în aviaţie. sinarhia? Aceasta ar explica moartea lui misterioasă”. acuzat de a fi torpilat Revoluţia Naţională. în anii treizeci. Acest curent subteran al Mişcării Sinarhice. Jean Coutrot În 1941. în timpul guvernului Darlan. Executarea lui Jean Coutrot ar fi fost comandată de miniştrii guvernului Darlan şi de cadre din Banca Worms. făceau parte din Mişcarea Sinarhică a Imperiului (MSE). care visa să ia puterea – după idealurile lui Saint-Yves d’Alveydre – în numele competenţelor şi sub autoritatea acelui faimos colegiu de iniţiaţi a cărui existenţă fusese dezvăluită de surprinzătorul autor al Misiunilor. Jean Coutrot a fost găsit zăcând la pământ. Jean Coutrot s-a „sinucis” în mod misterios. care era în mod clar orientată spre acţiunea politică de extremă dreapta. diferitele guverne fasciste din epocă.

• să închidă muncitorul într-un cadru juridic şi social care să nu mai permită – din partea lui – nici cea mai mică revendicare socială. dirijorii unui gigantic complot internaţional. stabilit de un anume Chavin. dorind – dacă n-a făcut-o deja – să ia puterea în lume. care era în realitate o simplă sinteză de gândire. Se prezenta ca un volum gros legat în marochin roşu şi cu cotorul aurit. La începutul volumului.Între timp. renunţase. care era inspector general în cadrul Siguranţei. • să realizeze o concentrare maximă în fiecare ramură industrială. ci acţiunea implacabilă guvernată de o lege de fier”. mai ales că aceasta a jucat un rol de prim-plan în istoria . astăzi uitată. ca să suprime orice concurenţă. Toate aceste revendicări – dintre care unele nu sunt deloc departe de Protocoalele Înţelepţilor Sionului – erau consemnate într-o lucrare intitulată Pactul Sinarhic al Imperiului. Aceasta este de nezdruncinat. indiferent de canalul prin care a fost primit. nimeni nu a putut să demonstreze că sinarhia s-a transformat în societate secretă. Sinarhia. care întruchipează alianţa ultrasecretă a oamenilor marilor capitaluri. După cum am observat. a devenit arhetipul miticei societăţi secrete superioare. invincibilă şi suverană. o formulă îl ameninţa pe curiosul care ar fi luat cunoştinţă – chiar din greşeală – de conţinut. acţionând în numele puternicilor Superiori Necunoscuţi. pare să fi fost la originea unei întregi literaturi conspiraţioniste moderne referitoare la Noua Ordine Mondială şi la Guvernul Secret. din obsesia societăţii secrete şi din complot calul lor de bătaie. Revoluţia nu este o glumă. În loc de concluzii… Opera marchizului Saint-Yves d’Alveydre. constituind cândva obiectul unei uimitoare veneraţii din partea majorităţii ocultiştilor. la orice legătură cu colegiul înţelepţilor din Agartha şi intenţiona: • să plaseze puterea politică direct în mâinile unor mandatari din grupurile patronale şi bancare. cel mai bine este să fie ars şi să nu se spună nimic despre el. bineînţeles. Într-un astfel de caz. însărcinat cu cazul Coutrot. Până astăzi. mulţi scriitori au făcut din dedesubturile politice ale ocultismului. Respectivul se expunea astfel unei justiţii foarte expeditive: „Orice deţinere ilicită a prezentului document expune la sancţiuni fără limite previzibile. • să devină stăpânul absolut al preţurilor mărfurilor.

având scrisori şi pentru principalii ofiţeri de la . papa Bonifaciu al IX-lea avusese acolo delegaţi fraţi predicatori. Constatăm doar că astăzi Illuminati sunt la fel de „invizibili” ca altădată misterioşii noştri sinarhiei şi Superiori Necunoscuţi… Inchiziţia. 600 de ani de crime în numele creştinismului (partea 2) -21.245 vizualizari. pe musulmani şi pe evrei. de la începutul secolului al XV-lea.| Joi.secolului XX. cum era în Aragon şi Castilia. Ei erau însă ambulanţi şi chiar regii se plângeau de abuzurile lor. Spiritele s-au încins. El aducea regelui scrisori din partea papei Paul al III-lea. Inchiziţia era în suferinţă şi nu era instalată perfect. Au existat dispute între pontificatele de la Roma şi cel din Lisabona. Papa Clement al VII-lea a vrut să le dea posibilitatea să se fixeze în Portugalia. Regele Portugaliei a fost păcălit de un escroc în numele Inchiziţiei În 1539 a apărut la Lisabona un legat al papei care – spunea el – dorea să instaureze Sfânta Inchiziţie pe baze de neclintit. cu toate că. 600 de ani de crime în numele creştinismului (partea 1) Cum a apărut Sfânta Inchiziţie şi în Portugalia Portugalia nu cunoştea decât puţin Sfânta Inchiziţie. care mergeau din oraş în oraş să-i ardă pe eretici. Există şi argumentul foarte simplist că absenţa dovezilor nu constituie dovada absenţei! Nu are importanţă. 3 Sep 2009 | 19:26 | 30 Comments | Categorie: Paranormal-Spiritualitate Continuare a articolului precedent: Inchiziţia.

de la care legatul împrumutase bani. Avea o mare suită. Opinia filozofului Voltaire despre Inchiziţie Iată ceea ce filozoful Voltaire despre Inchiziţie: “Se cunosc toate procedurile acestui tribunal: eşti arestat pe baza unei simple denunţări. pe nume Saavedra. Mai întâi. soţul. s-a hotărât să se descurce singur. cu semnături false. regele Portugaliei a fost mirat că papa i-a trimis un legat fără să-l fi prevenit. El pretindea că are cele mai mari drepturi pentru a numi un mare inchizitor şi pe toţi judecătorii sfântului oficiu. Totul era pus la cale cu şiretlicurile cele mai orbitoare. El l-a ajuns împreună cu 50 de oameni înarmaţi. Chiar în aceeaşi zi. marchizul de Villanova.000 de scuzi. de unde venea împreună cu alţi doi escroci. Învăţase această meserie la Roma şi se perfecţionase la Sevilla. Acesta i-a răspuns cu demnitate că într-o chestiune atât de grabnică cum era instituirea Inchiziţiei. trimiţând peste tot să se strângă impozite. din partea unei persoane oricât de infame. legatul a numit un mare inchizitor. un fiu îşi poate denunţa tatăl. formată din 120 slujitori. decât să se compromită cu acest pungaş la Lisabona. o femeie. Legatul îşi făcea atunci turneul la frontierele Spaniei. acesta strânsese mai mult de 200. Şi înainte ca regele să aibă un răspuns de la Roma. Patentele lui erau parafate şi sigilate. care ştia să falsifice orice semnătură. sfinţia sa nu putea accepta nicio amânare şi că regele ar fi trebuit să fie onorat că primul curier care îi aducea noutatea era un legat al sfântului părinte. În acest timp. în numele camerei apostolice de la Roma. a împrumutat sume mari.curte. Consiliul de la Madrid l-a condamnat pe legatul Saavedra să fie biciuit şi la 10 ani de galeră. să fabrice şi să aplice sigilii false. la Sevilla. . Escrocheria a fost descoperită la Lisabona. Regele nu a îndrăznit să se opună. l-a legat şi l-a dus la Madrid. Era un om viclean. Pentru a subvenţiona aceste imense cheltuieli pentru el şi oamenii lui. senior spaniol.

bunurile sunt confiscate în profitul judecătorilor. În felul acesta s-a comportat Inchiziţia până în zilele noastre: ea s-a răspândit în toată lumea creştină. măcelurile de la Cevennes. Legile pe care Sfântul Dominic le-a dat Sfântului Oficiu nu le-a luat din Evanghelie. că acel arbore înflorit şi verde şi-a întins rădăcinile şi crengile peste tot pământul producând fructele cele mai dulci. Republica Olanda a luat naştere ca urmare a acestor războaie. faptul că papa nu este infailibil. şi a urmaşilor săi. Se cunosc cruzimile lui Carol Quintul. Ţările de Jos s-au ridicat şi ele şi 200. masacrele care s-au petrecut în Anglia pe vremea domniei reginei Maria şi s-ar putea spune că dacă Sfântul Oficiu n-ar fi avut în Anglia şi Germania forma aceea impunătoare pe care Spania o găsea atât de reuşită. la cererea inchizitorilor. clericii n-ar fi exterminat mai puţini eretici şi necredincioşi. orice fel de neîncredere în decretele Inchiziţiei.” Dacă citeai o carte interzisă sau mâncai carne de porc. toate aceste atrocităţi sunt acte pe care Inchiziţia trebuie să le recunoască ca operă a sa.Apoi. revocarea edictului de la Nantes. care au revoltat omenirea la gândul că li s-ar putea supune. ceea ce l-a făcut pe Luigi Paramo să spună. A fost o mare mulţime de oameni condamnaţi la moarte şi la cele mai cumplite torturi. Franţa şi Anglia. Germania şi Anglia s-au revoltat. Sfântul Ludovic a fost acela care a stabilit Inchiziţia în Franţa. cărora le-a adăugat noi orori. în cartea sa despre originile Inchiziţiei. Persecuţiile din timpul lui Francisc I. ci din codul vizigoţilor. masacrele din noaptea sfântului Bartolomeu. Dar lucrurile nu s-au întâmplat la fel în Germania. puteai fi ars pe rug! Se înţelegea sub numele de erezie orice greşeală neacceptată de concilii. niciodată nu eşti confruntat în faţa acuzatorilor. orice opinie contrară deciziilor papei. Au fost găsite toate aceste opere îngrozitoare.000 de oameni au pierit apărându-şi ţara de invazia Sfântului Oficiu. ca nu are .

pentru că aceştia erau de fapt spioni ai Inchiziţiei sau un fiu. dura câteva ore. Prima era aceea a funiei. pentru care erai ars. la fel. să nu faci ceva care miroase a evreu etc. după cum considerau inchizitorii. era torturat Când acuzatul nu-şi recunoaştea vina de la început. care-şi denunţă tatăl. îmbrăcat într-o cămaşă îmbibată cu pucioasă. mai mult sau mai puţin. întrerupându-le atunci când omul era gata să-şi dea duhul şi să le scape astfel din mână. faptul că scrii o scrisare de comapasiune unui prieten prizonier…toate acestea erau condamnate. Lectura unor cărţi condamnate de Inchiziţie. un soţ. Tortura funiei Dacă acuzatul nu recunoştea actul acuzator era supus torturilor. în caz de erezie. Tortura apei . după ce era introdus în subteranele Sfântului Oficiu. dar nu i se spunea cine sunt delatorii. mama. I se legau braţele la spate. nici nu era confruntat cu ei. apoi era ridicat la înălţime cu ajutorul unui scripete şi lăsat să cadă de la o înălţime considerabilă.o putere fără margini asupra timpului de domnie al regilor. Cine nu recunoştea acuzaţiile. soţul. trebuia să nu mănânci carne de porc pentru că nu se digeră. care asistau la torturi. care de obicei frângea membrele acuzatului. era adus în faţa tribunalului a doua oară. soţia. un frate. o soţie. toate acestea erau considerate erezii. căci. faptul că dai un sfat unei persoane aflată sub observaţia Sfântului Oficiu. De asemenea. Şi dacă se încăpăţâna să nu recunoască nici acum. Această tortură. i se dădeau în scris amănunte despre ticăloşiile pe care le-a comis. după ce o vreme a fost ţinut suspendat. soţia. sora. că bulele pe care le dă nu sunt tocmai bune. faptul că nu ţi-ai denunţat tatăl.

care îl ardeau. Metoda şireteniei. până când el mărturisea tot ce Inchiziţia vroia. Prizonierului i se frecau picioarele cu unt. ca şi pe inchizitorii care interogau. Apoi era culcat într-o albie de lemn. aceea a apei. de exemplu. ultima metodă în cazul eşecului metodelor de tortură . pe călăi. în cazul că inchizitorul poruncea. Călăii erau îmbrăcaţi cu robă neagră. cum judecătorii ecleziaşti au supus la tortură de trei ori la rând o fată tânără.Dacă în timpul acestui supliciu acuzatul nu recunoştea nimic. Inchiziţia tortura şi femei Legile omeneşti au exceptat întotdeauna femeile de la tortură. Subteranul nu era luminat decât de făclii a căror lumină lăsa să se vadă instrumentele supliciului. cu picioarele întoarse spre un foc de cărbuni. pentru ca strigătele îngrozitoare ale torturaţilor să nu poată fi auzite. unde se ajungea după nenumărate ocoluri. Aceste torturi aveau loc într-un subteran foarte adânc. Sfântul Oficiu s-a situat deasupra acestor considerente şi s-a văzut. care se strângea şi se închidea după nevoi. îi frângea coloana vertebrală… Tortura focului Dar tortura cea mai utilă pentru păcătoşii înrăiţi era cea a focului. Această albie era traversată în mijloc de o piesă de lemn care apleca spre spate corpul şi. I se dădea acuzatului să înghită o cantitate imensă de apă caldă. aveau obrazul mascat de un capişon din aceeaşi stofă. tăiat în dreptul ochilor. oricare ar fi fost crimele lor. ulei sau orice materie absorbantă şi combustibilă. era întins la pământ. era supus la a doua tortură. nasului şi a gurii. menajându-le fragilitatea şi respectând pudoarea. grăsime.

primeau o samarra din pânză cenuşie. Atunci. prizonierii erau duşi în carceră şi atunci se aplica metoda şireteniei. aceştia crezând că le împărtăşesc soarta. De obicei aceştia nu erau arşi. Cei care au recunoscut crimele care li s-a ordonat să le mărturisească. Li se trimiteau spioni ai tribunalului. având în faţă şi în spate prinsă o cruce a sfântului Andrei. Cei care persistau să nege faptele de care erau acuzaţi. învăluit în flăcări şi înconjurat de demoni. purtau o samarra acoperită cu flăcări răsturnate. Atât în faţă cât şi pe spate avea pictat portretul vinovatului. unde erau aşezaţi după gravitatea crimelor şi felul torturii ce li se pregătea. iar judecătorii nu aveau nevoie de alte probe ca să-i condamne la moarte prin foc. agenţii apostaţi îi atrăgeau pe condamnaţi în capcană. pe tăciuni încinşi. care simulând că ei înşişi sunt prizonieri şi nevinovaţi. încât aceste execuţii însângerate făceau parte din distracţiile publicului…Celor care trebuiau să fie arşi li se citea sentinţa cu 15 zile înainte. li se aduceau hainele destinate acestei sărbători. ei asistau la torturile morţii şi dădeau acestei ceremonii toată importanţa pompei ecleziastice. În noaptea care preceda «actul de credinţă». ci condamnaţi la o pedeapsă pe care nu o cunoşteau până în momentul ceremoniei. pentru a li se oferi timpul necesar să-şi simtă groaznicul destin. Prin aceste discursuri pe cât de adevărate pe atât de mincinoase. evreilor. Ei au dus atât de departe barbaria.Când supliciul nu a obţinut rezultate şi au fost epuizate toate metodele de tortură imaginate. amplificat. făcut din pânză galbenă. care semăna puţin cu un patrafir preoţesc. Aici li se dădeau principalele piese de îmbrăcat. Ele consistau dintr-o vestă cu mâneci lungi şi un pantalon de pânză neagră cu dungi albe. pictată în roşu. aşezat sau în picioare. Acestea erau un scapular de pânză. Erau de trei feluri: san- benifo. Apoi erau conduşi într-o galerie lungă. Aceasta se dădea necredincioşilor. cu atât mai uşor cu cât nu puteau să nu-şi amestece plânsetele. tot ce se vorbea de rău despre Inchiziţie era memorat. mahomedanilor şi ereticilor. şi care totuşi erau dovediţi vinovaţi prin depoziţiile martorilor Sfântului Oficiu. criticau Inchiziţia şi metodele ei condamnabile. Înainte de arderea pe rug… Preoţii şi călugării care erau judecători şi părţi în aceste tribunale nu se mulţumeau să pronunţe condamnarea la moarte. .

Apoi se citea tuturor condamnaţilor sentinţa. Li se aduceau în cufere osemintele. acoperită de flăcări şi de demoni în miniatură. După cei vinovaţi şi care au rezistat torturilor erau aduşi cei care au murit deja sau chiar au fost dezgropaţi. în formă de căpăţână de zahăr. Incendii stinse cu ajutorul unui praf miraculos -411 vizualizari. Când procesiunea ajungea la biserică. pentru gloria credinţei. Acest înspăimântător marş era încheiat de marele inchizitor. iar un preot trăgea câte o nuia tuturor celor care şi-au recunoscut vina. se făcea o rugăciune cu privire la utilitatea şi blândeţea Sfântului Oficiu. coafată cu carrochas-ul şi ornată cu tot echipamentul pe care-l au şi cei vii. 3 Sep 2009 | 8:11 | No Comments | Categorie: Farse si Fantezii . căci aceştia vor fi botezaţi în sângele victimelor. urmat de toţi ofiţerii săi şi de o mulţime imensă de curioşi care sperau în indulgenţele papale. După aceea se făcea împărţirea torturii finale: erau ştrangulaţi şi arşi cei ce mureau creştineşte şi erau arşi la foc mic cei care refuzaseră să facă vreo mărturisire.| Joi. iar în vârful unei prăjini efigia cu numele fiecăruia. Apoi veneau condamnaţii purtând în mână o lumânare de ceară galbenă. Pe lângă scapularul de uniformă. Li se dădea câte un naş. pentru a le ridica excomunicarea pe care au riscat-o prin erezia lor. condamnaţilor li se mai punea pe cap o bonetă de carton numită carrochas. Procesiunea era deschisă de o mulţime de călugări.

şi cum suprafaţa corpului uman nu depăşea 17 picioare. să-l facă pe om incombustibil. Strămoşii noştri stingeau incendiile cu moaşte şi anafură. nu era nevoie decît să presari pe ea puţin din acel praf: două uncii ajungeau pentru suprafaţa unui picior. Câţiva oameni creduli au cumpărat praful doctorului.| Miercuri. era posibil ca numai cu 17 bani şi 6 dinari. Ca să salvezi o clădire.232 vizualizari. În 1807. un profesor din Brunswick a anunţat că ei vinde un praf pentru incendii. 2 Sep 2009 | 16:54 | 17 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii . aşa cum un spiţer ar vinde praf de gândaci. dar noi suntem destul de decăzuţi… Inchiziţia. Şi cum livra nu costa decât 7-8 bani. Cei mai rezonabili şi-au dat seama că acesta vrea să atragă publicul şi şi-au bătut joc de el. 600 de ani de crime în numele creştinismului (partea 1) -15. cel mult.

la confiscarea bunurilor în folosul statului şi-l însărcina pe prefectul pretoriului să numească inchizitori şi delatori pentru a-i descoperi şi trage la răspundere. pentru că a cerut ca lui Priscillian şi . Arhelaus a alergat să-i ia apărarea şi l-a scos din mâinile acestor furibunzi. Cei mai periculoşi erau consideraţi maniheiştii: în anul 382 Teodosiu a emis o lege care îi condamna la pedeapsa capitală. Sfinţii Ignaţiu. Justin. ce a susţinut creştinismul. Nu a depins însă de ei ca să nu i se taie capul Sfântului Martin. binele şi răul. încât împăratul nu le-a putut refuza nimic. În primele trei secole ale existenţei Bisericii creştine. Aceşti prelaţi au cerut cu o “milă” atât de zeloasă ca priscillianiştii să fie schingiuiţi. pe spaniolul Priscillian şi pe adepţii lui. ale căror opinii au fost considerate eronate de către episcopii spanioli. Irineu. în luptă unul contra celuilalt). Poate că această conduită provine din neputinţa de a acţiona altfel. un alt împărat roman. Până atunci ereziile nu erau pedepsite decât pe linie canonică. creând şi primele legi care să-l consolideze). episcopul de Gashara. teorie care atribuie creaţiei ideea celor două principii. precum şi urmaşii lui au ordonat pedepse corporale pentru ereticii creştinismului. pentru că de la începutul secolului al IV-lea. când împăraţii s-au creştinat. a dat pe mâna călăului. Clement din Alexandria. Maximus. Puţin după aceea. Primele semne de Inchiziţie au apărut încă din anul 382: secta manihesită era condamnată la moarte Împăratul roman Teodosiu (379—395. la Treves. papii şi episcopii au început persecuţiile imitându-i pe păgâni. ca unui eretic. Tertulian s-au mulţumit să scrie împotriva ereticilor şi când un popor fanatic a vrut să-l masacreze pe Manes (fondatoul maniheismului. Origen.

cel puţin în aparenţă. fiu al lui Carol- Martel. ca pe o mare onoare sceptrul din mâna papei. În anul 800. Puterea lor în timp a ajuns atât de mare. care mergeau să caute în Ţara Sfântă indulgenţele Sfântului Părinte şi bogăţiile sarazinilor. 120 de ani mai târziu. Prima cruciadă a avut loc sub pontificatul lui Urban al II-ea. murdărit de cele mai monstruoase crime şi cele mai crude excese era comandat de Godefroi de Bouillon. regele lor legitim. încât tronurile n-au mai avut stabilitate decât dacă erau date sau acceptate de papă. Ei nu prevăzuseră că acest sistem nepolitic îi obliga. papa Leon ai IIIl-lea l- a încoronat pe Carol ce! Mare ca împărat al Orientului. Aceşti doi regi au primit. Sfântul Martin a fost fericit să plece din Treves şi să se întoarcă la Tours. Bunurile ereticilor creştini erau confiscate . papa Ştefan al II-lea i-a dezlegat pe francezi de jurământul de credinţă făcut lui Childeric al IIIl-lea. La sfârşitul secolului al IX-lea. să se încunune cu coroana Franţei. Acest război nedrept şi fără motivaţie. papa Ioan al VIII-lea a inventat indulgenţele pentru cei ce mureau luptând împotriva ereticilor. şi a permis cu de la sine putere lui Pepin. Armata cruciaţilor era imensă. care a propovăduit-o în toată Europa.adepţilor lui să li se comute pedeapsa cu moartea şi să fie trimişi în exil. În anul 754. Silvestru al II-lea chema pe creştini la eliberarea Ierusalimului. Puterea imensă a Papilor Asemenea măsuri s-au înmulţit în secolele următoare. Papii au profitat de slăbiciunea suveranilor lor pentru a-şi asuma drepturi fără limită. care a cucerit Ierusalimul în anul 1099. să se târască la picioarele Romei. pe ei şi pe urmaşii lor. dar compusă mai cu seamă din fanatici sau sceleraţi care aveau la activ crime.

a fost pus în rândul martirilor Bisericii şi au încercat să-l răzbune: mii de nenorociţi din acest oraş au pierit în flăcări. Grigore al IX-lea. ca şi asupra ereticului. Honorius al III-lea. a fost dispus să continue această nobilă experienţă. A instituit-o Inocentiu al III-lea. iar bunurile celui ce i-ar fi protejat erau confiscate. când Sfântul Ludovic a dat Inchiziţiei din Franţa o consistenţă solidă. El i-a scris Sfântului Dominic încurajându-l să continue cu zel lucrările pe care le conducea. în numele papei Inocenţiu al III-lea. în ţinutul Languedoc din Franţa. El i-a excomunicat pe creştinii eretici şi.Alexandru al III-lea a urcat în scaunul Sfântului Petru în anul 1181. a fost asasinat de cei din Albi. înainte de a fi putut să pună Inchiziţia pe baze solide. confundându-i cu necredincioşii. ereticii din oraşul Albi. spre cinstea unei religii care avea la temelie blîndeţea şi toleranţa. A fost propovăduit de Sfântul Dominic. papa Grigore al IX-lea a îndreptat Închiziţia spre tribunal. Simon. Când s-a aflat despre moartea sa. Narbonna şi Beziers. au fost acuzaţi de tulburări. Grigore al IX-lea . încredinţată călugărilor dominicani. În 1233. creatorul Inchiziţiei La începutul secolului al XIII-lea. În 1224 ea funcţiona aici. Honorius al III-lea. Excomunicarea se întindea şi asupra celui ce aţâţa la erezie. el a dat indulgenţe şi a acordat viaţă veşnică celor care mureau combătându-i. Ca urmare a acestui război. din sudul Franţei. Inocenţiu al IV-lea şi Urban al IV-lea…patru papi care au desăvârşit Inchiziţia Inocenţiu al III-lea a murit în 1216. De atunci. Dominic s-a achitat foarte bine de această misiune. Inchiziţia a început să se ridice. ca şi ale proscrisului pe care l-a protejat. deoarece îl ameninţa pe contele Raymond. Honorius o făcea în Italia. toţi creştinii ortodocşi trebuiau să-i denunţe pe fraţii lor bănuiţi de erezie. consfinţind-o prin legi. a fost şeful. trimis de papă ca să predice împotriva ereticilor. iar contele de Toulouse şi cea mai mare parte a oamenilor săi au fost victimele. Nenorocire pentru cel care îndrăznea să le ofere adăpost! Duceau cu ei anatema. Pierre de Castelnau. Cinci ani mai târziu. care a fost cumplit. Papa Inocenţiu al III-lea. pentru cea mai mare slavă a Domnului. care i-a urmat în scaunul papal. conte de Montfort. în timp ce el organiza inchiziţia la Albigeni. după legile conciliului de la Toulouse. protectorul lor. li s-a declarat război. în anul 1208. nu fără mari eforturi.

dictată de ipocrizie. Deci această rugăminte nu era decât o formalitate zadarnică. Navarei şi Aragonului. dispoziţii în care îi cerea să numească inchizitori şi să-i trimită în parohii. E destul de surprinzător să observăm că inchizitorii inserau la sfârşitul sentinţei o formulă în care judecătorul era rugat să nu aplice ereticului pedeapsa capitală. s-a ocupat şi el cu spor de aceasta şi a ştiut să aprecieze zelul călugărilor predicatori. e posibil ca ea să fi funcţionat deja. Papa Inocentiu al IV-lea a sfârşit prin a perfecţiona această sfântă instituţie. Inchiziţia. Papa Grigore al IX- lea a trimis tuturor episcopilor acestor regate. nu trimitea pe vinovat la moarte. prin multe exemple. în special Iui Esparrago. Dar s-a consolidat repede. care nu respecta legile civile cu privire la eretici. totuşi. care singură ar fi fost capabilă să dezonoreze sfânta instituţie. Prin urmare. episcop de Tarragona. deşi se angajase prin jurământ să o facă. conform unei dispoziţii din regulament. regele Spaniei. Papa Urban al IV-lea. devenit de atunci sfânt. că dacă judecătorul. în vreme ce s-a dovedit.s-a gândit s-o facă să înflorească şi în Spania. ca suspect de erezie. pentru că legea unui suveran obliga pe judecător să condamne la moarte orice acuzat trimis la tribunal de Inchiziţie cu acuzaţia de erezie. Bănuiala rezulta bineînţeles din neglijenţa judecătorului. mână în mână cu episcopii catolici . era el însuşi dat în judecată. articolul 9. Încă de la înfiinţarea Inchiziţiei existau călugări dominicani în regatele Castiliei. La început. deşi era departe de splendoarea pe care avea să i-o dea Sfântul Ferdinand. pentru a se conforma rugăminţii inchizitorului. Şiretlicul Inchiziţiei care n-a avea voie să condamne la moarte Imediat puterea Inchiziţiei n-a mai avut limite. ea nu avea dreptul să pronunţe pedeapsa cu moartea.

ordonase episcopilor să aleagă în fiecare parohie un preot şi doi-trei laici cu o bună reputaţie. El a adăugat acestei coroane pe cea a Aragonului. şi aceasta s-a întâmplat la 2 ianuarie 1481. Închisorile episcopale şi ale Inchiziţiei erau adesea aceleaşi şi cu toate că în cursul procedurii inchizitorul putea acţiona în numele lui. pe seniorul locului sau pe administratorul lui. pe care a răpit-o lui Ioan Albert. l-au determinat pe papa Sixtus al IV-lea. pronunţa sentinţa definitivă. s-a urcat pe tronul Castiliei. intemeietorii Spaniei Disputele frecvente între episcopi şi inchizitori asupra limitelor autorităţii lor. în case. să declare Inchiziţia independentă şi s-o separe de tribunalul episcopilor. după ce şi-au luat toate măsurile ca ereticii descoperiţi să nu poată fugi. fără intervenţia episcopului. soţul celebrei Isabella. prin moartea lui Ioan al II-lea. din anul 1229. el nu putea. Inchizitorii şi-au stabilit tribunalul în mănăstirea Sf. . care să jure că vor căuta permanent pe eretici. inchizitorii acţionau cu acordul episcopilor. Glorioasa Inchiziţie spaniolă. în 1473. asupra rămăşiţelor pământeşti ale condamnaţilor. consolidată de regele Ferdinand şi regina Isabela Regele Ferdinand si regina Isabela. Imediat ce s-a urcat pe tron. Paul a părinţilor dominicani din Sevilla. în pivniţe. când Ferdinand al V-lea. Aceasta este cea care a dominat în Spania de la 1481 până în secolul al XIX-lea. nici condamna la închisoare pe viaţă. când a fost promulgat primul lor act juridic.Cum prima lege a conciliului de la Toulouse. în orice loc s-ar fi ascuns şi să-l anunţe imediat pe episcop. pe care a cucerit-o de la mauri şi cea a Navarrei. cea a Grenadei. Ferdinand şi Isabella s-au preocupat de întărirea glorioasei Inchiziţii. Se pretinde chiar că aici ar fi fost îndepărtată cu totul. tatăl său. Disensiunile dintre episcopi şi inchizitori au slăbit vechea inchiziţie în Spania.

Aveau voie să ia cu ei tot avutul. din clipa publicării edictului.000 de victime pe an. după care le era interzis sub pedeapsa cu moartea să mai rămână pe pământurile Spaniei. Avea pe masă. averile celor condamnaţi. iar el a deţinut funcţia de mare inchizitor timp de 18 ani… Era atât de detestat. că a fost acuzată că n-avea alte scopuri decât să-şi însuşească. Această funcţie a primit-o Thomas de Torquemada. însă fără aur şi argint. papa a fost rugat să dea acestui tribunal o formă care să mulţumească pe toată lumea. înmulţind confiscările şi condamnările. în Spania. La solicitarea Inchiziţiei. pe o interdicţie dată tuturor creştinilor. încât însuşi papa a fost înfricoşat şi marele inchizitor a trebuit să se justifice de trei ori în faţa sfântului părinte. a lăudat zelul reginei şi şi-a reprimat orice mustrare de conştiinţă în legătură cu confiscările. capabil. Cruzimea lui i-a atras numeroase plângeri. căruia îi erau supuse toate tribunalele sfintei instituţii. căruia i se atribuia virtutea de a descoperi şi de a anihila acţiunea otrăvurilor. mai mult de 10. Torquemada şi-a întemeiat acest edict. Isabella se plângea. încât nu ieşea decât escortat de 250 funcţionari ai Inchiziţiei. de a oferi . Se cerea ca procesele care au loc în Spania să fie definitive şi fără apel la Roma. sub acest monstru. mai mult decât oricare altul. Torquemada. Papa Sixtus al IV-lea a acceptat totul. Ferdinand al V-lea. în acelaşi timp. împreună cu inchizitorii. supranumit Catolicul. în permanenţă. marele monstru inchizitor Torquemada O bulă din 2 august 1483 stabilea. un mare inchizitor general. acordându-le trei luni. Inchiziţia a condamnat. în dioceza din Toledo.Când a văzut că Inchiziţia se întărea. de a îndeplini intenţiile lui Ferdinand şi Isabellei. a alungat din regatul său toţi evreii. fanatic de o cumplită sălbăticie. sub pedeapsa de excomunicare. un dinte de licorn. peste un milion de evrei au fost deportaţi La solicitarea aceluiaşi Torquemada.

Pierre d’Epila a fost considerat martir al credinţei. chiar şi lucrurile necesare vieţii. Aici erau aduşi ereticii şi ei piereau în flăcări. cei care luau masa cu rudele şi prietenii în ajunul unei călătorii. După ce s-au scurs cele trei luni acordate prin edict. După aplicarea acestei legi. care s-a păstrat pînă în zilele noastre sub numele de Quemadero (loc al focului). Au fost prinşi. din regatul Aragon. sau chiar numai aceeaşi carne pe care o mâncau evreii. întorceau capul la perete. au plecat din Catalonia. cei care făceau. dintre care cei mai mulţi au pierit în mizerie. ca evrei eretici. aproximativ un milion de evrei. . inchizitorii au început cercetările. l-au asasinat pe primul inchizitor ce le-a fost trimis. Marele număr de condamnaţi la moarte prin foc a obligat pe prefectul de Sevilla să construiască în afara oraşului un eşafod de piatră permanent. pe patul de moarte. după numeroase eforturi de a împiedica înălţarea acestui odios tribunal în ţara lor. Cu toate că nu mai rămăseseră atunci decât puţini evrei în Spania. cei care mâncau lăptuci în ziua de Paşti.ceva evreilor. cei care. cei care făceau horoscopul copiilor !or. în biserica metropolitană din Saragosa. elogiul funebru al morţilort cei care stropeau cu apă în casa morţilor etc. cei ce recitau psalmii lui David fără să adauge la urmă Gloria patri. cei care mâncau împreună cu evreii. El purta sub haine o cămaşă din zale iar sub bonetă o calotă de fier. El se numea Pierre Arbues d’Epila. Inchizitorii i-au prins pe asasini şi au ars 200 de aragonezi. Ferdinand al V-lea a stabilit sediul sfântului oficiu în Aragon. El făcea minuni şi papa Alexandru al VII-lea l-a canonizat în 1664. au rupt brida armurii de la cap şi i-au aplicat lovitura mortală. la 15 septembrie 1485. au fost o mulţime de victime şi numărul nenorociţilor condamnaţi ca evrei a fost enorm. în comparaţie cu numărul real de evrei ce au făcut imprudenţa de neconceput să nu fugă din ţările lui Ferdinand al V-lea. Această crimă a produs o răzmeriţă care a înspăimântat lumea şi a uşurat instalarea Inchiziţiei la Saragosa. cum a făcut regele Ezechia. De aceea evreii au comparat răul pe care l-au suferit în acele timpuri cu cele de pe vremea lui Titus şi Vespasian. Expulzarea evreilor a produs o mare satisfacţie tuturor regilor catolici. Asasinarea unui inchizitor a adus drept represalii arderea a 200 de eretici În 1484. Conjuraţii. lovindu-l la gât. aşa cum fac evreii. Aragonezii. Valencia şi alte provincii supuse dominaţiei lui Ferdinand.

600 de ani de crime în numele creştinismului (partea 2) Fritz Haarmann. Inchiziţia nu i-a cruţat deloc: se ştia că acest tribunal insolent nu are nimic sfânt. maurii au fost alungaţi din Grenada. fiul nefericitului Don Carlos. Inchiziţia nu iartă pe nimeni…chiar şi pe nepotul regelui! Un nepot al lui Ferdinand al V-lea. În 1492. Asasinii principali au fost târâţi pe străzile Saragosei. în ciuda opoziţiei tuturor provinciilor aragoneze. aşa cum fuseseră alungaţi evreii din toată Spania. pe măsura avidităţii inchizitorilor. măcelarul din Hanovra.381 vizualizari. apoi au fost spânzuraţi. Continuarea. 26 Aug 2009 | 14:14 | 2 Comments | Categorie: Crime si criminali .Un număr şi mai mare a pierit în temniţe sau din cauza ereziei sau pentru că au aprobat uciderea lui Epila. unul dintre cei mai sadici criminali din istorie -4. În sfârşit. de unde nu a ieşit decât ca să-şi ispăşească public pedeapsa. Printre aceştia se numărau câteva nume ilustre ale familiilor din Saragosa. În 1502. pentru că ar fi ajutat câţiva cetăţeni acuzaţi de erezie să fugă. a fost târât în închisorile Inchiziţiei.| Miercuri. Inchiziţia a prins rădăcini în acest regat şi îndată i s-au făcut văzute ravagiile. aici: Inchiziţia. cadavrele le-au fost despicate şi membrele expuse pe drumurile publice. Ferdinand şi Isabella au cucerit regatul Grenadei. Maurii le-au oferit noi victime şi noi bogăţii.

anarhia socială care împingea naţiunea înspre haosul absolut. De multe ori. pentru ca. Speculanţii rulau sume impresionante pe o piaţă lipsită de bani şi de alimente. Comuniştii operau în avangarda muncitorească. un specimen căruia i se potrivesc cele mai sinistre apelative. în timp ce zeci de adolescenţi deveneau prada sa. ţara nu o ducea deloc bine. foamete şi. În acest context tragic. Totuşi. A fost unul dintre fiii soţilor Haarmann. căpcăun. greve. pentru ca apoi să înceapă certuri violente şi fără sfârşit. dacă şi-ar propune să realizeze o lucrare de doctorat despre atrocităţile comise de către Haarmann. iar milioanelor de morţi provocate de război li se adăugau o gravă criză economică. în loc să caute soluţii practice. maltratat de mic de tatăl său Protagonistul nostru s-a născut în Hanovra. fără ca nimeni să o poată prinde. Oraşele germane păreau cele mai groteşti decoruri scoase din romanele gotice. să fie protejat de către mama . în anul 1879. la care îi făceau părtaşi şi pe copiii lor. Orice psihiatru ar avea suficient material pentru mai mulţi ani de cercetare. vampir. măcelar. victimă a unei epoci întunecate Germania interbelică…După înfrângerea din prima conflagraţie mondială. Criminalul. O bestie a infernului care a umblat liberă pe străzile din Hanovra timp de cinci ani. în fine. o familie modestă şi cu multe probleme. micul Fritz a primit loviturile violentului său tată. care se confrunta cu o poliţie demoralizată. cei doi soţi îşi petreceau o bună parte din zi consumând alcool. Fritz. Mintea acelui criminal a fost în stare să ascundă poftele de prădător ale stăpânului său. nimeni nu poate nega că acest personaj confuz nu a fost şi el o victimă a acelei epoci atât de întunecate. apare figura lui Fritz Haarmann. Mai mult. apoi. în plus.

în acei ani de lupte. a învăţat nobila ocupaţie de măcelar. Haarmann. De altfel. Această decizie a dus la destrămarea familiei. lucrurile s-au înrăutăţit pentru Fritz. suferea de puternice crize de epilepsie. odată terminat conflictul mondial. care părăsiră la vârste fragede casa părăintească. de asemenea. loc unde Fritz a fost supus la tot felul de terapii. Merită menţionat faptul că Haarmann nu a simţit chemarea patriei. măcelar ce se ocupa cu contrabandă cu carne După câţiva ani. a fost reţinut pentru că a abuzat s*xual copii mai mici ca el. Acel infern fu insuportabil pentru cele trei surori mai mari ale lui Fritz. când avea doar şaisprezece ani. pe durata şederii la ospiciu. porcul şi calul erau animalele care intrau cel mai des în circuitul negru al comerţului alimentar. Fritz era homos*xual şi. Şi. tatăl a hotărât să-l trimită la o academie militară. dar în schimb. nu a durat mult până când a fost exmatriculat din acel mediu militar şi. în timp ce el se juca cu păpuşile surorilor sale.sa. redută urbană unde se înghesuiau toţi aceia care se considerau membri ai periferiei societăţii. vânzând ilegal carne oricărei persoane dispuse să cheltuiască o sumă bună de mărci. care nu ezita să- şi lovească iar şi iar copilul. Respectivele detalii îl enervau şi mai mult pe colericul tată. În perioada respectivă. s-a declanşat războiul. Continua să locuiască în oraşul Hanovra. Desigur. Până atunci. astfel încât carnea devenise o . la doar şaptesprezece ani. Cert este că. ajungeai direct la spitalul de nebuni. Fritz Haarmann acumulase deja o listă destul de impresionantă de infracţiuni mărunte. nu se ştie dacă din cauza fricii pe care o avea faţă de psihiatri sau din cauza şocurilor. în timp ce Germania sărăcea. contrabandă şi tulburarea ordinii publice şi evident că fusese urmărit şi pentru că hărţuise s*xual adolescenţi. dedicându-se speculei cu carne. din cauza traiului rău şi a băuturii. dar în secolul al XlX-lea. pentru a contracara masculinitatea indecisă lui Fritz. pentru a deveni prostituate. iar Fritz îşi va urî tatăl pentru tot restul vieţii sale. cum ar fi: furturi. cu scopul de a-i fi vindecate perversiunile. umilită că a pierdut războiului. fapt care în secolul XXI nu reprezenta o mare problemă. Măcelarul găsise o modestă mansardă în cartierul hoţilor. Fritz Haarmann şi banda sa îşi îngrăşau conturile. care îl trata ca şi cum ar fi fost una dintre fiicele sale. În anul 1918. comportamentul său a fost exemplar. în faţa privirii rătăcite a soţiei sale. În final. îl îmbrăca mereu ca pe o fetiţă.

Nimeni nu ştie cum a început totul. în luna septembrie a acelui an. singurul lucru pe care putem să-l deducem din citirea rapoartelor de poliţie este că. care va duce la moartea multor adolescenţi. Hans Grans. pentru a petrece noaptea şi pentru a mânca o masă caldă. O eroare lamentabilă. Percheziţia la domiciliul lui Haarmann a fost extrem de neglijentă. După ce a comis primul asasinat. Friedel Rothe (17 ani) a avut tragicul privilegiu de a inaugura macabrul şir de crime ale măcelarului. Demonul umbla liber prin Hanovra. Victimele erau copii racolaţi de criminal în gară . Poliţia germană putea să-i pună stop după prima crimă… În anul 1919 acest prădător şi-a început vânătoarea. când părinţii tânărului au anunţat dispariţia sa şi cineva i-a asigurat pe inspectorii de poliţie că îl văzuse pe băiat însoţit de Fritz. În acest fel. Ca urmare.raritate chiar şi printre delincvenţi. a fost martorul mut al scenelor oribile la care a trebuit să asiste. poliţia din Hanovra era pe punctul de a opri acea vâltoare sângeroasă. S-a aflat ulterior că poliţia nu a văzut capul tânărului învelit în hârtie de ziar şi ascuns după uşa bucătăriei. asasinul atâtor tineri a scăpat de justiţie aproape fără nici cel mai mic deranj. Fritz Haarmann şi-a convins prima victimă să-l însoţească în mansarda sa. cunoscut de poliţie ca fiind confidentul acestuia. Complicele şi amantul său. veniturile au început să se subţieze. acest căpcăun nu s-a mai putut abţine. În mod curios.

ci şi în adevărate birouri de angajare a forţei de muncă. le va oferi cazare şi masă. cu o răceală improprie fiinţelor umane. dezrădăcinaţi şi fără familii. unica lor ambiţie fiind cea de a găsi ceva de lucru. avea o insignă. fie şi pentru o noapte. având în vedere faptul că acea insignă îl ridica la categoria de cetăţean onorabil. în nemărginita sa bunătate. Orgia criminalului…sfâşierea copiilor la gât Din nefericire. Dincolo de cumsecădenia lui afişată. Pentru băieţii înspăimântaţi. Mulţi dintre noii cerşetori erau doar copii de vârste fragede. acest lucru era foarte important. adoptând o atitudine degajată. venit parcă din povestirile din vremurile de demult. în timp ce va face demersurile pentru ca ei să poată avea un loc de muncă decent. de mâncare. În urma muşcăturilor. Sute de copii se îmbulzeau în gările din oraşele germane. Fritz Haarmann vizita des Gara Centrală din Hanovra. le spunea că e inspector de poliţie şi că nu trebuie să se teamă de nimic. Haarmann încuia uşa şi. Gările se transformau nu doar în adăposturi improvizate. nu se putea ghici latura întunecată. care le oferea cel puţin o farfurie de mâncare şi posibilitatea de a dormi sub un acoperiş. îşi sfârşeau viaţa victimele măcelarului. destinul le joacă feste câteodată celor slabi. . În acest fel feroce. Germania postbelică era deplorabilă: mii de vagabonzi băteau ţara în lung şi-n lat. ceea ce putea da impresia că e un prieten al legii şi al justiţiei. supunându-i celor mai teribile umilinţe. Pentru Fritz. îi sfâşia nefericitului artera carotidă si traheea cu dinţii. fie din cauza dezastrelor războiului. ceea ce l-a ajutat să folosească cu succes identitatea de poliţist. ca pe o cheie spre tărâmul răului. Asasinul intra în vorbă cu ei. îi viola fără milă pe acei tineri. căutând de mâncare. Odată ajunşi la mansarda din Neustrasse. Pentru că era turnător al poliţiei.După cum am spus. Atunci se trezea instinctul de prădător al monstrului şi. cu ajutorul complicelui său Hans. Fritz Haarmann şi-a ales drept câmp de operaţiuni acel loc pentru că acolo soseau şi plecau trenuri pline de oameni disperaţi. unde veneau directori şi angajatori pentru a recruta mână de lucru ieftină. Copiii lipsiţi de orice ajutor îl urmau ca nişte şoricei pe rivalul flautistului din Hamelin. sau un căpătâi pe care să doarmă ca orice fiinţă umană. pentru că el. Acreditarea sa poliţienească îl ajuta să intre în contact cu tineri defavorizaţi cu vârste între doisprezece şi optsprezece ani. acest bărbat corpolent şi sigur pe el devenea instantaneu un tată provizoriu. fie din cauza sărăciei. De fapt.

” Vecinii ieşeau din case. poliţiştii au descoperit mai multe cranii şi oase umane. Descoperirea macabră din râu Din fericire. o nouă victimă pentru măcelarul din Hanovra. Era propria sa orgie. au fugit rapid la poliţie pentru a informa despre descoperirea lor. S-a decis dragarea acelui sector fluvial. să-şi ia măsurile de precauţie cele mai banale şi acest lucru i s-a întâmplat şi lui Haarmann. Asta îi producea lui Haarmann cele mai mari plăceri. Agenţii au întrebat cu insistenţă prin tot cartierul în care locuia Fritz Haarmann. Veştile circulau repede prin Hanovra: poliţia căuta un criminal în serie. le dezosau cu mare grijă şi puneau măruntaiele şi prada în nişte găleţi pregătite special. nişte copii vagabonzi care au descoperit un craniu în timp ce se jucau pe lângă râul Leine. încercau să ascundă capetele. amantul lui Fritz s-a implicat şi el în petrecere. Seara. Fritz vindea marfa respectivă în câteva minute. după ce au fost asamblate. în timp. După ce au inspectat locul. strigând pe străzile cartierului oferta zilei: „Carne de cal la preţ bun. păreau să aparţină unui număr de douăzeci şi două sau douăzeci şi trei de schelete de corpuri umane. Nu exista absolut nicio pedeapsă. care. În curând s-au dezlănţuit speculaţiile şi s-au pus cap la cap iţele acelui caz atât de straniu. am carne proaspătă şi ieftină. cei doi asociaţi începeau să taie în bucăţi corpurile inerte. Copiii măcelăriţi erau apoi vânduţi drept carne de cal… După consumarea asasinatului. iar rezultatele au fost înspăimântătoare: s-au găsit nici mai mult nici mai puţin de cinci sute de oase umane. o altă pradă. Fritz ieşea cu recipientele pline de carne proaspătă şi zemoasă. practic. pe care le înveleau bine pentru a evita petele neplăcute. în urmă cu câteva luni. iar siguranţa acţiunilor lor le-a oferit posibilitatea să-şi aleagă prăzile doar în funcţie de gusturile vestimentare ale celor doi vânători. sfârtecate. Poate că senzaţia de putere pe care o dobândesc după ce îşi omoară victimele îi împiedică. în dimineaţa următoare. dedicându-şi restul zilei consumului de alcool în compania amicului său Hans. Odată terminată treaba. psihopaţii cad întotdeauna.gâturile erau. De asemenea. În dimineaţa zilei de 17 mai 1924. dornici să cumpere acele bucăţi de carne pe cât de proaspete. Un inspector şi-a amintit că. un vecin . pe atât de convenabile ca preţ. Cu anii.

bucăţi de carne de om. Obiecte personale ale băieţilor. Totul părea dantesc şi a atins nuanţe tragice după mărturia vampirului. dar au fost şi mai uimiţi când au găsit nişte împletituri de cârnaţi care păreau să fie realizate manual de către Fritz şi Hans. Într-adevăr. încolţit de investigatori. El spunea că o fiinţă necunoscută îi poseda corpul.din Neustrasse venise să anunţe faptul că bucăţile de carne cumpărată de la un măcelar local erau. de fapt. căutând probe pentru dosar. Vecinii au început să povestească ceea ce ştiau. Fritz a mărturisit că a mâncat şi comercializat carne de om. de asemenea. nici măcar nu era conştient de ceea ce se întâmpla. În acei ani. Între timp. bucăţi de carne şi oase. au spus că. statisticile înregistrau anual dispariţia a sute de copii. ceea ce. Poliţiştii nu mai pridideau să ia notiţe. Când s-a aflat acest lucru. În timp ce comitea oribilele crime. au garantat că l-au văzut pe Fritz în compania multor tineri care urcau cu el în mansarda sa. haine pe care încă nu le vânduseră şi. aşa cum afirma Fritz. între timp. resturi de măruntaie. agenţii i-au percheziţionat mansarda. Fritz a povestit fără rezerve faptele comise. Fritz e prins de poliţie Cercul se strângea în jurul lui Fritz. măcelarul le dăruise un număr destul de mare de oase foarte albe. În locul acestora. cel mai rău. Poliţiştii au privit cu gura căscată acea scenă. părea cumva normal. Însă o scurtă cercetare vizuală a poliţiei a determinat că acea bucată de carne era de porc şi nu de neamţ şi că. părea să fie de calitate foarte bună. redeschizând. pe data de 22 iunie 1924. timp de mai multe luni. dar totul s-a precipitat când. dosarele care cuprindeau cazurile tinerilor dispăruţi. obligându-l să realizeze tot felul de nebunii şi asasinate. ţinând cont de situaţia dramatică din ţară. dar îl aveau acum în faţă pe măcelarul din Hanovra şi multe dintre plângerile făcute de părinţii disperaţi la poliţie au început să capete consistenţă. de fapt. de exemplu. oasele fuseseră găsite foarte aproape de casa sa. vânzând restul prin vecini. în Hanovra a izbucnit scandalul: nimeni nu voia să . toţi pereţii impregnaţi de sânge uman. Haarmann a fost reţinut pentru comportament imoral. au descoperit vizuina unui psihopat la fel de costeliv ca şi cei pe care îi chinuise. Sub acest pretext. atât de albe că nu păreau de cal. El însuşi prepara cârnaţi pentru consumul propriu. Cercetările poliţiei dădeau rezultate.

În ceea ce-l priveşte pe complicele său.recunoască faptul că a cumpărat carne sau cârnaţi de la Fritz Haarmann. Prefera să moară ghilotinat. Ziarele au relatat pe îndelete toate detaliile cazului. a ordonat ca sala să fie evacuată pentru a continua audierea fără public. omorâse şi mâncase între patruzeci şi cincizeci de tineri. Pe data de 15 aprilie 1925. măcelarul. încheind. Hans Grans. Nici măcar el. cazul său fiind studiat de mai mulţi psihiatri marcanţi din oraş. Fritz Haarmann a fost adus în faţa tribunalului. Cel mai rău a fost când Haarmann a povestit cu detalii cum sfâşia cu dinţii gâtul tinerilor. ci şi întreaga Europă interbelică. nu fără ezitări. acesta a fost condamnat la privaţiune de libertate pe viaţă. . Fritz Haarmann. căpcăunul şi vampirul din Hanovra. În sala de judecată. Judecătorul. Câţiva inspectori credeau chiar că ar putea fi vorba despre mai mult de o sută de victime. când i-a implorat pe magistraţi să-l condamne la moarte. consacrat deja ca unul dintre cei mai mari psihopaţi ai istoriei contemporane. scandalul zguduind nu doar societatea germană. evocarea detaliilor sângeroase a provocat greaţă şi vomă printre cei prezenţi. Pe parcursul celor paisprezece zile cât a durat procesul. că violase. dar însuşi Haarmann a recunoscut. pedeapsa schimbată mai târziu cu doisprezece ani de închisoare. Câţiva s-au apărat. nu putea admite să-şi sfârşească viaţa închis într-un ospiciu lugubru. mulţi cetăţeni au savurat extraordinara carne pe care acel măcelar o vindea pentru un preţ atât de mic. Fritz Haarmann i-a uimit pe toţi încă o dată. o viaţă atât de neagră şi otrăvitoare pentru atâţia inocenţi. spunând că gustul era foarte asemănător cu cel al cărnii de porc şi că de aceea nu au observat nimic ciudat. murea decapitat. Niciodată nu vom şti câţi copii a ucis măcelarul din Hanovra. a fost acuzat de douăzeci şi şapte de asasinate confirmate. la început. Cert este că timp de cinci ani. în cele din urmă. mai mult de o sută treizeci de martori s-au perindat prin faţa judecătorului. îngrozit de ceea ce asculta. Ultima dorinţă a acestei presupuse fiinţe umane a fost ca pe mormânt să fie gravat următorul epitaf: „Aici se odihneşte exterminatorul”. Judecata criminalului psihopat Pe data de 4 decembrie 1924.

pe care se afla un text scris cu caractere enigmatice. Atlanţii. marile ziare pariziene relatau. capodopere aflate pe acelaşi plan cu picturile rupestre. Morlet a plecat imediat la Glozel şi a făcut o primă datare a pieselor. ea venind să arate că Homo .218 vizualizari. 20 Aug 2009 | 11:09 | 2 Comments | Categorie: Farse si Fantezii Un ţăran descoperă primul document scris din istoria omenirii! În luna martie a anului 1924. o sumedenie de obiecte preistorice – unelte de silex. sau strămoşii celţilor. sau strămoşii etruscilor. Oricum. despre senzaţionala descoperire arheologică făcută în mica localitate Glozel: ţăranul Fradin scosese întâmplător din pământ. în timp ce-şi lucra grădina. cu sapa. Au intervenit în discuţie şi istoricii de artă. ba strămoşii celţilor – emigraţi mai apoi în… America. sub titluri groase. fragmente de piatră gravată. ori ai egiptenilor. precum şi tăbliţe din lut ars. Arheologul dr. acordându-le o vechime de cel puţin 10 000 de ani. care au văzut în gravurile de pe fragmentele de piatră. etruscilor şi egiptenilor? Speculaţiile nu au întârziaţ să apară. oase.| Joi. vase din ceramică. importanţa ştiinţifică a descoperirii era uriaşă. Cine erau autorii acestei prime scrieri apărută cu multe milenii înaintea celui mai vechi alfabet cunoscut? S-au făcut multe presupuneri: erau atlanţii. Concluzia era limpede: pe teritoriul Franţei fusese găsit primul document scris din istoria omenirii.Afacerea Glozel: cea mai bizară scriere a atlanţilor -3.

privind datarea. experţii nu au găsit nicio urmă de contact cu rădăcini. alcătuită din specialişti de la Sorbona şi College de France. O nouă analiză a tăbliţelor scoate în evidenţă falsul . Pe o altă tăbliţă se distingeau amprente digitale. nu a fost prea concludent. cu viermi. la un moment dat. Discuţiile au luat. A fost apoi numită o comisie de expertiză. sau alt element biologic sau geologic. alţii puneau sub semnul întrebării posibilitatea ca oamenii să fi cunoscut scrisul în timpuri atât de îndepărtate. Raportul de expertiză. Unii erau partizanii doctorului Morlet. Specialiştii observaseră la microscop pe feţele tabletelor. Aşa a început una dintre cele mai bizare afaceri judiciare cunoscută până acum. peste care se zăreau urmele părului unei pensule. Începe procesul… Cum era şi firesc. Jandarmii au procedat la o percheziţie. Morlet. a chemat redacţia în judecată. echivocă. o turnură neobişnuită. Procesul a durat cât a durat. frecvent în cazul obiectelor vechi dezgropate din pământ. Dr. S-a născut astfel o polemică uriaşă. ba chiar şi asupra autenticităţii acestora. ei îndoindu-se asupra valabilităţii datării obiectelor. În fine. dar el conţinea totuşi câteva observaţii care dădeau de gândit. în care erau ridiculizate datările sale făcute la Glozel.Sapiens inventase scrisul şi gândea perfect abstract încă din vremea când locuia în caverne. erau mai mulţi sceptici. simţindu-se ofensat de un articol publicat în 1928 de cotidianul „Le Figaro”. ce nu dădea dreptate nici doctorului Morlet şi nici ziarului pârât. încheindu-se cu o hotârâre judecătorească. au confiscat tot ce li s-a părut a fi obiect antic şi au trimis piesele la tribunal. Dr. judecătorul de instrucţie a dispus mai întâi punerea în siguranţă a pieselor în cauză. precum şi a altora ce s-ar fi putut afla la familia Fradin. Morlet dă în judecată un ziar care îi ironiza descoperirile Sigur. amprentele fine lăsate în lut de contactul cu o ţesătură de bumbac.

caractere scoase de pe Stela lui Hiram şi „pendulul lui Solomon”. Şi le-a jucat-o! . interesată să-şi discrediteze adversarul. în lut existau urme microscopice de ţesături de lână şi bumbac prelucrate şi vopsite cu substanţe chimice moderne. Morlet. studiind falsele tăbliţe de la Glozel.Dar istoria nu se terminase. sau altcineva? Până să fie elucidat acest mister. Scrisul de pe tăbliţe…un ghiveci din toate alfabetele moderne Şi acum epilogul. biologice etc. mai mult. Era ca şi cum un bun cunoscător al istoriei scrisului s-ar fi amuzat. bătăiosul dr. Nu demult. publicat de marile cotidiene franceze. au dispărut şi cei care ar mai fi putut da relaţii în acest subiect. latine şi gotice. Dar cine era autorul imposturii? Semianalfabetul Fradin. păstrate ca o mostră de mistificare a adevărului istoric. era categoric: urmele de clorofilă lăsate pe tablete indicau contactul cu plante conservate de 10 ani. Nu a fost intentat niciun proces judiciar. angajat pe un teren necunoscut. din iniţiativa prefectului local (care dorea popularitate în alegeri) urma să fie amenajat la Glozel un muzeu… naţional. reluat pe presa internaţională şi publicaţiile de specialitate. De astă dată a intrat în acţiune opoziţia. De altfel. Tehnicile de investigaţie evoluaseră în timp fiind intrate în practică metode fine de analize fizico- chimice. când. ba. a izbucnit războiul şi intâmplarea a fost uitată. într-o tabletă s-a găsit o gaură făcută cu un cui. în viitoarea conflagraţiei. lycian şi fenician. precum şi hieroglife egiptene şi chinezeşti. semne lapidare greceşti. spre a completa tabloul falsului acum dovedit. experţii au analizat comparativ lutul tabletelor cu cel găsit de jandarmi într-o crăticioară aruncată în podul casei lui Fradin. tabletele se degradau sub influenţa umezelei în câteva zile. În sfârşit. un specialist în istoria scrisului. a descoperit că „textul” acestora conţine în fapt şiruri de semne amestecate din alfabetele moderne. Rezultatul: materialele erau identice. dar experţii au fost din nou chemaţi. inclusiv doctorul Salomon Reinach. în care a fost introdus un rizom de ferigă (lipit acolo cu lut de altă provenienţă decât cea a materiei suportului scrierilor). din alfabetele etrusc. Afacerea a reizbucnit în preajma celui de al doilea război mondial. Raportul. încercând să joace o farsă colegilor săi arheologi. sprijinitorul cel mai activ al datării doctorului Morlet.

apare un faimos tratat botanico-medical. . Ce ne învăţa el? – În Ianuarie să nu-ţi scoţi sânge din nicio vână. iar capul să nu ţi-l speli în această lună. Taddeo Algarotti. – În Februarie din contra. alcătuind adevărate ierbare. „care în mai puţin timp se făcu mare doctor”. La jumătatea secolului al XIII-lea.Tratat “miraculos” de sănătate: nu vă spălaţi pe cap timp de o lună de zile! -2. în secolul al VI-lea. şi mai târziu Nicolo da Longa descriu efectul unor astfel de tratamente. a lăsat posterităţii o carte ilustrată cu desene. un medic florentin. De altfel. Călugării strângeau în chiliile lor întunecoase şi umede tot felul de plante. Grecii şi latinii au lăsat ample descrieri de leacuri cu ierburi. să mănânci fructe crude sau coapte.| Vineri. intitulat. e îngăduit să-ţi iei sânge. În anul 540. „Dioscaride”. studiul botanicii era la mare cinste printre medici. – În Martie stafide. şi prezent în cabinetul papal. Pliniu. să întrebuinţezi dulciuri dimineaţa şi vin alb şi zahăr în mâncare.644 vizualizari. scrisă în limba latină. e bine să foloseşti bucate dulci. „Despre păstrarea sănătăţii”. 7 Aug 2009 | 8:17 | 4 Comments | Categorie: Medicina Folosirea plantelor în tratarea diferitelor boli se pierde în negura timpului. mere coapte şi să nu iei doctorii. intitulată.

1 Aug 2009 | 11:19 | 99 Comments | Categorie:Paranormal-Spiritualitate . se bea must pentru că e sănătos şi întăreşte corpul şi pe nemâncate se ia lapte de capră. pentru că totul e bun în această lună. – În Decembrie. nu se face nici o baie. – În Noiembrie se iau boabe de ienupăr. – În Iunie să bei vin alb bun.– În Aprilie e îngăduit să mănânci carne proaspătă şi nu salate. în sfârşit. mănânci orice îţi place. să bei vin şi să cauţi ciuperci. care creşte pe munţi. să strângi ierburi proaspete ca să le conservi. de a-ţi lua sânge fără o nevoie prea mare şi să nu iei doctorii.| Sambata. ierbarul sugerează să strângi smirnă şi să mănânci lucruri calde pentru că sunt sănătoase pentru stomac. căci sângele e mai subţiat şi dacă te îmbăiezi dai naştere la tulburări. să mănânci mâncăruri calde.281 vizualizari. care reînnoieşte sângele şi purifică plămânii. – În Octombrie se sapă rădăcinile şi se mănâncă lucruri proaspete şi multe. Sănătate! Minciuni ordinare împotriva creştinismului (1): “Creştinismul originar e un cult demonic” -6. – În Iulie şi în August fereşte-te – spune autorul – de lux. – În Mai să-ţi speli capul singur si des. şi să consumi ghinţură. să strângi trandafiri ca să-i usuci. – În Septembrie după ce ai avut grijă să culegi viile şi să usuci strugurii.

Nici nu vă închipuiţi cât de rău puteţi face atât altora. o evaluare a surselor primare ale . care să arate clar cum unele forţe obscure încearcă să manipuleze cititorii Internetului cu tot felul de informaţii false. în special cea creştin ortodoxă. de origine satanică sau francmasonică (de fapt nu mai contează aşa mult originea) care atacă fundamental creştinismul. Inaugurez azi o serie de articole. Oare ce urmăresc aceste forţe? Eu cred că ele urmăresc ca să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu. Primul text care va fi analizat este “Creştinismul originar este un cult demonic”. complet neadevărate. de sufletul său. am întâlnit pe Internet o serie de texte. Aparenţele pot înşela. ce vor fi publicate în episoade. care citiseră sute şi mii de cărţi înainte de a-şi face o părere asupra creştinismului. fără suflet şi inimă. văd la suprafaţă o credinţă a compasiunii şi a milei faţă de om. pe care-l vedea doar ca pe un mare om. alegând această cale a pierzaniei de suflet. Să dăm exemplul celebrului filosof Voltaire care nu credea în dumnezeirea lui Iisus Hristos. aşa că nu-i nimic nou sub Soare. doar cu scopul de a descredita creştinismului. fără iubirea de aproapele său. Numai că el sau alţi mari filosofi care vedeau altfel creştinismul n-ar fi afirmat niciodată că “Iisus ar fi Lucifer” sau că “creştinismul este un cult demonic”. consider însă că pot înţelege destul de bine creştinismul. fără a cădea în extremităţi. egoistă. Deşi nu sunt teolog de formaţie. Să fie clar încă de la bun început: atacuri asupra acesti religii au existat încă de la începutul apariţiei sale. cât şi vou înşivă. ca omul să se transforme într-o fiinţă materialistă. chiar înţelepţi. o religie a iubirii. În ultima perioadă. Numai că detractorii creştinismului din diverse perioade erau oameni cultivaţi. afirmaţii pe care le putem întâlni în societatea contemporană. un text care circulă pe Internet şi care ar vrea să demonstreze că creştinismul nu ar fi altceva decât un fel de…sectă satanistă! Să dăm citire: Acei care au avut tangenţe cu creştinismul ca religie.

care va atinge cote paroxistice de prostie până la finalul textului. Deci. mai puţin frazele de început că “aparenţele pot înşela”. Treptat omul Iisus a format în jurul lui un grup de prozeliţi care deşi mic era perseverent în a-l urma în misiunea pe care şi-o asumase. De fapt. Om fără carte. ceea ce denotă un bun cunoscător al religiei şi istoriei poporului evreu. Prin urmare Hristos trebuia să îndeplinească în primul rând o misiune de salvare a poporului evreu. Să începem cu personalitatea lui Iisus Hristos de unde creştinismul a pornit doctrinar. personalitatea istorică remarcabilă care făcuse parte din tribul lui Iuda. Noul Testament argumentează că Iisus era din acea spiţă şi prin urmare putea să-şi ceară dreptul de a fi rege al iudeilor. Mamona. folosită de Biserica Ortodoxă Română. Şi astfel. Lucifer. totul e corect.acestei religii va aduce mai multă lumină asupra adevăratei ei esenţe. Deja. Înseamnă „unsul”. Numele Hristos este traducerea cuvântului mesia (mai precis maşiah) din ebraică. Omul Iisus şi-a început misiunea când avea în jur de 30 de ani. Referinţele citate sunt din Biblia sau Sfânta Scriptură. dar uită să mai precizeze faptul că Iisus în multe din cuvântările sale. Conform credinţei evreilor omul trimis de Iehova trebuia să fie nu numai un salvator al sufletelor oamenilor dar şi un rege din stirpea regelui David. etc. ceea ce evreii numeau Diavol. Îl face pe Iisus “om fără carte”. Care erau caracteristicile acestei misiuni? O observaţie am de făcut aici: autorul se vede cum încearcă să manipuleze subtil. Venirea salvatorului poporului evreu era aşteptată de multe veacuri. autorul rândurilor de mai sus începe să introducă în subconştientul cititorului neîncrederea în creştinism. redă pasaje întregi din Vechiul Testament. aşa cum se spune în Noul Testament. O astfel de salvare cuprindea eliberarea de sub jugul romanilor precum şi scăparea de răul uman şi social. apelaţia dată de evrei celui care trebuia să vină trimis de Iehova (numele dat de ei lui Dumnezeu) ca să îi salveze. autorul încearcă să . Belzebul. începe manipularea. era totuşi proficient în regulile iudaice bazate pe Vechiul Testament şi pe alte scrieri existente la acea vreme. numai om fără carte nu se putea numi Iisus. Până aici.

Autorul acestui text. Doamne. cei pe care Iisus îi numea câini. Toată expresia e doar o parabolă şi vrea să se refere că Iisus îi ajută pe toţi cei care sunt rătăciţi de pe calea cea dreaptă. ci dintre neamuri. dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor?” Urmează următorul fragment: “Atunci. foloseşte o metodă binecunoscută pentru cei care vor să manipuleze: neprezentarea întregului fragment din Biblie. 24. Credeţi că Iisus era rasist şi făcea deosebire între rase? El care a spus “Iubiţi-vă aproapele ca pe voi înşivă”? Ar fi putut spune “Iubiţi-vă doar fraţii evrei”. Iarăşi o încercare de manipulare. Iisus i-a zis: O. 15. dar făcută cu altă metodă. „Nu sunt trimis decât la oile cele pierdute ale casei lui Israel” răspunde el. Iisus astfel refuză spunând mai departe că „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor”. Cu alte cuvinte Iisus îi numeşte câini pe toţi oamenii care nu erau evrei. de la cineva ignorant. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul . răspunzând. Mai departe. după ce femeia i-a spus lui Iisus: “Da. Şi atunci. la ce să te poţi aştepta? Observaţi încercarea de manipulare? Matei. ci doar o parte din el. femeia îi răspunde că şi câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. redă cuvintele lui Iisus atunci când o femeie canaaneeancă chinuită de un demon îi cere ajutor ca să scape de acel demon. în conversaţia lor. femeie. fie ţie după cum voieşti. Iată un episod din Noul Testament care redă vorbele unui om despre care mulţi cred ca este fiul lui Dumnezeu. Ştiţi ce urmează. dar Iisus a spus foarte clar ceea ce vroia să transmită. Iisus precizează foarte limpede: “Nu sunt trimis decât la oile cele pierdute ale casei lui Israel”. Şi paradoxal aceşti oameni nu sunt evrei. mare este credinţa ta.inducă subtil în mintea cititorului faptul că Iisus era un om ignorant.

până la urmă Iisus a vindecat-o pe femeie. chiar dacă se pretind a fi ajunşi sfinţi. Vă aduceţi aminte ce afirmase cu un paragraf înainte? Că Iisus i-ar fi făcut pe neevrei câini.acela”. el spunând că împărăţia sa este în ceruri. Aşadar. o personalitate politică de excepţie care să aibă regat pe pământ nu în cer. în misiunea salvatorului evreilor era inclusă pacea. Dar. autorul se contrazice crunt cu ceea spusese mai sus. deşi evreii aşteptau un rege. că nu ar fi provenit din „câţei”. nu doar al evreilor. Apoi. Păi da. pe fiică de mama sa (Matei. Aşa poate fiecare păgân primi iertarea. cum rămâne cu aşa-zisul rasism a lui Iisus? Se pare că o confuzie gravă domneşte în mintea autorului “Cultului demoni al creştinismului”. Deci nici această caracteristică a salvatorului evreilor Iisus nu a îndeplinit-o. O altă caracteristică a misiunii salvatorului era că trebuia să fie rege al iudeilor. aşa cum fusese David în vechime. tot câini rămân. Deci. Aici. 34- 35). 10. ci a cerut vindecare pentru fiica ei şi a primit. în acest paragraf zice că “Iisus n-a îndeplinit această caracteristică a salvatorilor evreilor”. dacă vine să o ceară cu credinţă de la Domnul Iisus. şi ea pentru că a avut credinţă. prin aceste vorbe Iisus vrea să arate clar că el este Mântuitorul tuturor oamenilor. “Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor”. A fost oare Iisus rege? Cu siguranţă nu. există unii care se complac în păcat şi. adică din păgâni. Atunci. pe când Iisus declară răspicat că a venit să aducă sabia nu pacea ca să-l despartă pe fiu de tatăl său. Cum poate vorbi astfel cel ce se credea trimisul lui Dumnezeu dacă Dumnezeul lui nu era cel a dezbinării? Cum am eticheta astăzi un om care ar spune că a venit la cineva în vizită cu dorinţa de a-i dezbina casa? . Întrebat dacă este rege al iudeilor omul Iisus spune că împărăţia lui este în ceruri. femeia n-a încercat să se contrazică cu Domnul Isus că ar fi altfel. Mai departe.

De ce? Pentru că omul întotdeauna a fost ataşat de vechea sa tradiţie sau religie. avea nişte reguli foarte stricte. Cum ar fi calificat astăzi un om care şi-ar respinge astfel rudele? . „Cine este mama mea? şi fraţii mei?”. În mod sigur că acest lucru. Acum 2 mii de ani. 3. Acest fapt a atras reacţii fireşti. dar acest lucru întotdeauna s-a întâmplat la apariţia unei noi religii. religia Vechiului Testament. Omul Iisus etala cu adevărat o comportare stranie. şi e foarte greu să-şi schimbe o religie înrădăcinată în minte. 22). Oamenii ziceau că are duh rău (Marcu. Atunci când vine Iisus si le spune tuturor că aceste reguli să fie înnoite. 21) şi nu credeau în el (Ioan. “dacă vreţi să apucaţi pe calea pe care Eu v-o propăvăduiesc”. 5). in Iudeea. 7. acest lucru li se părea apărătorilor tradiţionali ai mozaismului ca fiind o blasfemie. Spune în Marcu. mozaismul. Şi Iisus are dreptate: cum poate fi cineva ucenic daca nu are curajul să facă această “revoluţie interioară” şi să uite de vechea religie a familiei sale? Aceasta este semnificaţie simbolică a vorbelor lui Iisus si nu cea dată de cel care a făcut analiza biblică de mai sus. Dar Iisus le spune discipolilor săi: “Dacă vreţi să Mă urmaţi” – adică. 3. Cărturarii ziceau că îl are în el pe diavol. 3. să se producă o adevărată revoluţie interioară. a produs certuri în familiile primilor creştini. 3. 7. Tenacitatea cu care omul Iisus dorea să-i convingă pe evrei că el este aşteptatul mesia era deosebită. în acea perioadă. că are demon (Ioan. ce trebuiau respectate. 30). 20). trebuie să uitaţi de religia mozaică a familiei voastre. 33. Însăşi familia lui îl credeau că nu e în toate minţile (Marcu. pe Beelzebul (Marcu.

îşi considera soţia şi copilul său la fel ca orice fiinţă umană. se spune cum el a trimis duhurile rele într-o turmă de 2000 de porci. 34). dacă nu crezi că cineva este Mesia. Deci. în profunzime. Dar. Insuşi. cum ar fi calificat astăzi un om care şi-ar respinge altfel rudele? SFÂNT. atunci când Iisus a intrat în templul Ierusalimului. şi un om nu poate fi mai deosebit decât altul.Da. dle autor al acestor aberaţii. 9. e adevărat că mulţi din jurul lui Iisus nu le venea a crede că Iisus ar fi Mesia. începi să crezi despre el că e exact contrariul. chiar dacă ar fi fratele tău. Mulţimea i-a zis că are . Buddha. 5. şi atunci. îi spun că cu domnul demonilor (adică cu Satana) el îi scoate pe demoni (Matei. Cum ar fi calificat astăzi un om care şi-ar respinge astfel rudele?” Păi. După acest episod oamenii l-au rugat să plece de acolo văzând că lucrează cu demonii (Marcu. toţi oamenii provin din aceeaşi rădăcină. o mulţime de oameni îl ovaţiona pe Iisus. Fariseii. Să fie clar. adică Lucifer. ca să atingă iluminarea. 11-13. De ce ar fi făcut Iisus şi Buddha asta? Pentru că amândoi ştiau faptul că. pe mama sa sau pe fraţii săi nu i-ar fi tratat mai deosebit decât pe ceilalţi oameni. după ce şi-a părăsit familia. Noul Testament este plin de relatarea faptelor lui Iisus referitoare la scoaterea duhurilor necurate din oameni. oamenii şcoliţi în legea iudaică a acelor timpuri. 17). Beelzebul. să-ţi spun eu cum stă treaba. cu câteva zile înainte de a fi crucificat. când a ajuns după 6 ani din nou acasă. Aceasta este caracteristica oricărui sfânt sau om mare: a-i trata pe toţi la fel. Iisus îi considera pe toţi oamenii egali în faţa lui. 5. În Marcu. Îşi iubea familia la fel ca pe orice om obişnuit şi străin sie. Şi nu cred că l-ar fi ovaţionat dacă toţi ar fi crezut că el e diavolul… „Cine este mama mea? şi fraţii mei?”. “de Florii”.

„le-a îngăduit” considerându-l astfel mai puternic decât ele. sfinţi. din care am ieşit. umblă prin locuri fără de apă căutând odihna. răzbunare şi sânge.demon (Ioan. zice: Mă voi întoarce în casa mea. 24-26: „Când duhul necurat iese din om. considerat Mântuitorul nostru. Iar scoaterea demonilor nu e un proces diabolic! Căci niciodată satana nu ar face acest lucru împotriva propriilor săi “fii”. sau cum ieşiseră din el pentru a intra în porci. aşa cum intraseră în acel om. Vom vedea în cele ce urmează de ce a spus Iisus aceasta. Ne întrebăm pe bună dreptate ce se întâmplă cu duhurile necurate care ies din om? Răspunsul îl dă chiar Iisus în Luca. De ce le-a îngăduit Iisus acelor duhuri rele să mai supravieţuiască? Pentru că Iisus a fost şi va rămâne o fiinţa plină de compasiune! El nu dorea moartea nimănui…dar e foarte greu pentru noi. Dacă toţi aceştia au reuşit să scoată demonii din oameni. 48). Prin urmare i-au cerut permisiunea ca de la cineva mai mare ierarhic ca ele. În Marcu 5. avea puterea de a face acest lucru. Noi gândim doar în termeni de ucidere. Până la urmă intervenţia lui Iisus s-a soldat cu moartea porcilor pentru că duhurile nu au fost distruse cum s-ar aştepta de la cineva cu intenţii bune. de-a lungul timpurilor. să înţelegem o astfel de atitudine. şi negăsind. Iudeii au spus „Acum ştim că ai demon” (Ioan. şi ele intră şi locuiesc acolo. 8. deoarece acele duhuri. Ioan. 11. 32. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el. oamenii. 12-13 şi Luca 8. se spune despre duhuri că l-au rugat să le îngăduie să intre în porci şi el „le-a dat voie”. Deci Iisus dispunea cum dorea de duhurile rele. Dar el nu a recunoscut argumentând că diavolul nu poate lupta împotriva diavolului. Şi venind. Episodul cu scoaterea duhurilor din acel om şi trimiterea lor în turma de porci ne face se ne întrebăm ce a rezultat din intervenţia lui Iisus? Oare duhurile au murit prin moartea porcilor? Nicidecum. tot astfel puteau intra în oricine altcineva. 8. 7. de o mulţime de oameni. Acesta a fost realizat. cu atât mai mult Iisus. 52). 20. Oare autorul acestor rânduri n-a auzit de exorcism? Este un proces de scoatere de duhurilor rele din fiinţele umane. o află măturată şi împodobită. preoţi. şi starea de pe urmă a omului aceluia se face mai .

devii inocent. foarte bine. Iisus i-a ajutat pe acei oameni. şi cazi din nou în păcat. Conform spuselor lui Iisus în Luca. cine nu să rămână în ignoranţă. cred în intenţiile bune. dar depindeau numai de oameni apoi ca. să reziste acelor duhuri rele. ca ulterior să revină tot acolo. a doua cădere în păcat va fi mult mai gravă decât prima. având în faţă miracolul produs. Rezultă că toate activităţile lui Iisus de scoatere a duhurilor necurate din oameni nu făceau decât să înmulţească duhurile rele. . cu puterea şi milostenia sa. Mai putem oare crede în intenţiile bune ale lui Iisus? Da. dacă nu o faci. 24-26. să scape de acele duhuri. Cine vrea să înveţe din asta ceva. Logica ne îndeamnă să credem că un om venit de la Dumnezeu. cum se crede despre Iisus. ci le-a scos sau le-a îngăduit să iasă din acei oameni posedaţi. Nicăieri în Noul Testament nu se afirmă că Iisus a distrus duhurile rele care îi chinuiau pe oamenii posedaţi. Aceste trei versete din Sfânta Evanghelie după Luca sunt cele mai revelatoare cu privire la adevăratele intenţii ale lui Iisus. fiind ajutat de cineva (cum este Iisus) să scapi de acel păcat. Aceasta explică şi faptul de ce Iisus spunea că diavolul nu poate lupta împotriva diavolului. ai şansa. E vorba de faptul că…fiind în păcat şi apoi. 26). Un duh necurat trebuia distrus nu doar lăsat să iasă din corpul posedatului. Intervenţiile lui Iisus sunt malefice fără ambiguitate. Pentru că acei oameni. dar nu-ţi bagă şi în traistă”. de a evolua spiritual. ceva mai profund decât unii ar putea înţelege. crezând în miracolul şi credinţa oferită de Iisus. să sugereze metaforic altceva. pentru că tot în Biblie scrie foarte clar “Dumnezeu îţi dă. 11. Dar Iisus nu face aceasta. şi nu vei mai avea aproape nicio şansă de a evolua spiritual. În momentul acela.rea decât cea dintâi”. Iată cum a procedat „fiul lui Dumnezeu” cu „ajutorul” dat posedaţilor de duhuri necurate. trebuia să distrugă duhurile rele şi astfel să le împiedice să intre iarăşi în oameni. Fragmentul lui Evanghelia după Luca vrea de fapt. un duh rău va reveni în cel posedat cu forţă şi mai mare astfel „starea de pe urmă a omului aceluia se face mai rea decât cea dintâi” (Luca. 11. duhurile rele n-ar mai fi fost în stare să pătrundă din nou în sufletul acelui om. Aceasta este adevărata semnificaţie “al celor şapte duhuri mai rele” care se pot întoarce în sufletul celui abia scăpat de păcat. oportunitatea.

care fiecare aducea apoi „alte şapte duhuri mai rele decât el” (Luca. ezoterică.000. nu 16. s-ar fi răzbunat pe cei care i-au făcut rău. comentariile tale sunt total malefice. după moartea porcilor cele 2000 de duhuri au chemat fiecare câte şapte duhuri mai rele decât ele (Luca. Dacă Iisus ar fi fost mână în mână cu diavolul nu ar mai fi fost crucificat. proprietarii porcilor. 5. se spune cum Iisus a trimis duhurile rele într-o turmă de 2000 de porci. ceea ce arată că autorul acestui articol nu prea ştie nici aritmetica!) Unde au intrat aceste duhuri mai târziu? În oameni. activităţile lui de scoatere a duhurilor necurate nu erau făcute decât ca să-i impresioneze pe oameni. Aşa acţionează diavolul: plin de răzbunare şi însetat de sânge. Rezultatul final a fost moartea porcilor. În ritmul acesta de proliferare a duhurile necurate. Puterea lui Iisus era prin urmare dată de diavol. (Notă: 2.Dle autor. Întreg episodul cu porcii arată natura demonică a lui Iisus. tu eşti singurul mână în mână cu diavolul. Dle autor. 11. Presupunând că în fiecare porc a intrat un duh necurat. de data aceasta însoţite de alte duhuri mai rele. 26). Din toată acea întîmplare au rămas păgubiţi oamenii. . al “duhurilor scoase”. paguba oamenilor şi mărirea răului prin duhurile necurate libere să-şi continuie teroarea demonică. dar el ştia foarte bine că duhurile vor reveni mai târziu în omul de unde ieşiseră. 11-13. Revenind la episodul cu porcii. care fiindu-le frică de Iisus şi puterea lui demonică nici măcar nu au îndrăznit să-i ceară să fie despăgubiţi. 26) rezultând un număr de 16000 de duhuri necurate. nu este surprinzător de ce duhurile necurate s-au înmulţit peste măsură astfel că au susţinut ceea ce ulterior a devenit religia creştină ca şi cult demonic. Ţi-am explicat mai sus semnificaţia ascunsă. În Marcu. 11. dacă Iisus ar fi avut cu adevărat putere de la Dumnezeu şi intenţii bune ar fi distrus acele duhuri nu le-ar fi permis să intre în porci şi astfel să fie lasate libere să facă un rău şi mai mare după moartea porcilor. Iisus era mână în mână cu diavolul.000. Se poate face un mic calcul.000 x 7 = 14.

cum sunt numiţi de obicei) este tipic: unii se înfierbântă la adunări arătându-şi evident latura de posesiune demonică. aşa cum e un om păcătos care se tăvăleşte în lăcomie. Un alt episod din faptele lui Iisus este cel cu zmochinul. semne tipice de posesiune demonică. Şi a zis Hristos: “Mergeţi!”. de asemenea. Apoi cel care a cerut mâncare îi blestemă ca în veac să nu aibă mâncare în casa lor. mocirlos şi murdar. chiar şi în ziua de astăzi. fiind chipul patimilor trupeşti la care noi îi învăţăm pe oameni”. leneş. curvar. Cum ar fi etichetată o astfel de persoană care aduce ocară unor oameni pentru că pur şi simplu nu au mâncare atunci când el vrea să mănânce? Cazul lui Iisus este cel al omului rău şi iraţional. Se explică astfel proliferarea creştinismului care nu duce lipsă de fanatici şi dezechilibraţi. care se tăvălesc în mocirla păcatelor. Demonii i-au spus lui Iisus: “Dă-ne voie să ne ducem din oameni în aceste dobitoace care. pentru a arăta simbolul omului în care locuiesc dracii. Mai aduc. Le-a dat voie. sunt murdare. şi în mocirla faradelegilor curviei. lacom. Porcii au aici simbolismul omului lacom. De ce le-a dat voie? Pentru că porcul este un animal greoi. Iisus era înfometat şi a găsit un zmochin care nu avea fructe. şi în beţie. la cunoştinţă. La înmulţirea duhurilor rele au contribuit apoi şi apostolii şi toţi cei care cunosc astfel de metode de scoatere a duhurilor necurate. deşi sunt ale Tale. Un astfel de episod s-ar fi soldat astăzi cu furia oamenilor care i-ar fi tras câteva beţe pe spinare „fiului lui Dumnezeu”. o altă simbolistică a turmelor de porci. Supărat. . Cazul unor neoprotestanţi („pocăiţi”. Să spună oamenii care raţionează: Ce vină avea zmochinul că nu avea fructe ca Iisus să le mănânce? Să ne imaginăm că un astfel de om merge la casa cuiva şi cere mâncare. Dar autorul iniţial a şi ajuns de la dracii din turmele de porci la concluzia că “creştinismul e cult demonic!” Se poate vedea clar manipularea pe care încearcă să o inducă. Creştinii care au urmat după Iisus au avut din plin duhuri necurate care sa-i posede. Nu i se dă pentru că oamenii din acea casă pur şi simplu nu au mâncare în acel moment. îl blestemă pe zmochin: „Rod să nu mai porţi în veac!” după care zmochinul s-a uscat.deoarece porcii muriseră. leneşe şi lacome.

Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te şi te aruncă în mare. 22. El a flămânzit. rugându-vă. aducându-şi aminte. 20. 24. Şi ucenicii Lui ascultau”. Şi a doua zi. a mers acolo. ajungând la smochin. oamenii trebuie să aibă credinţă. De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi. Şi răspunzând. câteva beţe pe spinare ai merita tu. i-a zis: De acum înainte. 23. 21. ieşind ei din Betania. dle autor al acestor prostii. ci va crede că ceea ce spune se va face. Iisus le-a zis: Aveţi credinţă în Dumnezeu. Deşi nu-mi place deloc violenţa fizică. 25. şi. Deci. …………………………………………………………………………………………………… ………………. Iar când staţi de vă rugaţi. n-a găsit nimic decât frunze. Căci nu era timpul smochinelor. au văzut smochinul uscat din rădăcini. 26. rod din tine nimeni în veac să nu mănânce. iată smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. şi nu se va îndoi în inima lui. Şi Petru. Acesta e un exemplu clar de manipulare uriaşă. iertaţi orice aveţi împotriva cuiva. Pilda credinţei poate fi un act făcut de un om rău. 13. ne spune Iisus. I-a zis: Învăţătorule. ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre. Şi văzând de departe un smochin care avea frunze. Dacă ai credinţă. aşa . care era pilda lui Iisus? Pilda credinţei. Iată care era întregul text din Noul Testament (Evanghelia după Matei): “12. să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea. 14. vorbind. poţi muta şi munţii. Dimineaţa. prin scoaterea unui fragment din întregul său fragment. fi-va lui orice va zice. trecând pe acolo. Şi. nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greşealele voastre”. Că de nu iertaţi voi. doar va găsi ceva în el. Dacă vor să apuce pe o cale spirituală.

15. ne spune atât de frumos semnificaţia smochinului neroditor: “Smochinul cel neroditor a fost blestemat şi uscat apoi din pricina trufiei sale. de nu se va smeri. De aceea şi Hristos îl usucă prin blestem. căci se îngreţoşează de dânsul. De aceea l-a lepădat Iisus şi l-a condamnat să se usuce. El nu are decât umbră.cum ne sugerează autorul mai sus? Cât de prost poţi să fii pentru a înţelege o asemenea aberaţie? De asemenea. dar a mânca fără să-ţi fi spălat mîinile. El se ridică spre cer. 17-20). Omul mândru nu se poate mântui. El nu mângâie pe cel căzut. Cât priveşte ideea că ceea ce iese din gură îl spurcă pe om cum spune Iisus. iar nu duh dătător de viaţă. Arhimandritul Ioanichie Bălan. Este o învăţătură de doi bani. Mai departe tot el spune că tot ce intră în gură se duce în pântece şi iese afară. dar cele ce ies din gură pornesc din inimă. Iisus susţine că nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om. aceea îl spurcă pe om (Matei. Câţi oameni cred că nu contează ce băgăm în pântece? Dacă cineva bagă în gură otravă sau mâncare stricată nici nu mai apucă să o scoată afară că poate şi muri. ca să nu se mai mândrească cu frunzele sale. 11). El nu are decât frunze. Smochinul cel neroditor era simbolul templului evreiesc care nu putea mântui pe om. adică podoabe exterioare. afirmaţia lui este de asemenea o aberaţie. ca şi copacul plin de fructe. ci ceea ce iese din gură. dar mândru şi îngâmfat”. Vorbele rele îl uşurează temporar pe om . în cartea sa: “Predici la postul mare” (2007). smochinul uscat nu este altceva decât o altă parabolă. Omul mândru este urât şi lui Dumnezeu şi oamenilor. căci mai bine îl vrea pe om smerit şi plecat ca un olog uscat. ca plopul care are numai frunze. El nu-şi pleacă crengile la pământ. pentru ca în tulpina să altoiască temelia Bisericii Creştine. decât ca un brad verde. 15. Una dintre ele se referă la ceea ce omul mănâncă. El nu hrăneşte cu nimic pe cel flămând. Copacul fără roade este icoana omului mândru. şi acelea sunt cele ce-l spurcă pe om. aceasta nu-l spurcă pe om (Matei. Fiţi atenţi că acum urmează o aberaţie şi mai mare: Să trecem la învăţăturile lui Iisus. El nu avea decât frunze. El nu se pleacă celui de jos. căci nu se poate pleca la pământ.

Să analizăm acum doctrina păcatului promovată de Iisus. ideea cum că orice păcat şi orice blasfemie li se iartă oamenilor. a bătut cinci oameni la beţie şi a omorât un om cu un cuţit. Ceea ce vrea să ne spună Iisus este faptul că e nevoie să fim conştienţi de superioritatea spiritului asupra materiei. Dl autor habar n-are de religie. cei vinovaţi trebuie să repare cumva răul adus şi să înveţe că repetarea răului nu va fi iertată prin simpla . are dragoste. dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta (Matei. Cine se rezumă doar la mâncare. fie la nivelul faptelor.de răutatea din el. Dumnezeu nu poate iertă răutăţile oamenilor. că mâncarea e pentru trup. iar Iisus ne propăvăduieşte în acest fragment cum să rămânem fără de păcat la nivelul cuvintelor. Sunt consultaţi martorii care declară că învinuitul a furat. e mai mult decât mâncare. De exemplu. 12. are credinţă. dar tot ce ţine de evoluţia spirituală aparţine spiritului. în schimb. 31). deşi aruncatul vorbelor pe alţii nu este o soluţie pentru a scăpa de răul din inimă. „Ai spus ceva împotriva Duhului Sfânt?” întreabă judecătorul. Cât de idiot poţi fi să faci o asemenea afirmaţie? Sau cât de dus cu pluta? Întrebare: poate o atare învăţătură a iertării veşnice să vină de la Dumnezeu sau de la Diavol? O astfel de metodă de a face dreptate oamenilor este înşelăciune curată. Ai o imaginaţie foarte bogată…Iisus n-a spus nicăieri că cel care ucide sau fură să fie eliberat dacă nu-l huleşte pe Duhul Sfânt. Să presupunem că există o ţară în lume care are un sistem juridic ce respectă această învăţătură a lui Iisus. dar nu a hulit Duhul Sfânt! Eşti total deplasat. fie la nivelul cuvintelor. Ce ştie el? Să mănânce asemenea unui animal şi atât. de spiritualitate. dle autor. un om ticălos este prins în fărădeligile lui şi adus în faţa judecătorului care va aplica învăţăturile lui Iisus în cazul respectiv. are inimă. La judecată omul recunoaşte ticăloşiile făcute adăugând că a cerut iertare lui Iisus pentru tot răul făcut. Omul. Verdictul: „Eliberaţi-l că şi-a cerut iertare în numele lui Iisus Hristos. Păcatul omului poate avea loc fie la nivelul gândului. e la nivelul unui simplu animal. are sentimente. Aşa fac şi animalele. Dar omul e mai mult decât un animal. „Niciodată!” răspunde omul.

dacă acel om îşi va recunoaşte păcatele din toată inima. aberantă şi cretinoidă. deşi nu era cu totul justă. Numai diavolul trece cu vedere faptul că merge şi aşa. ideea că se plăteşte ochi pentru ochi. faptul de a ierta la nivel spiritual. Un om dacă a comis o crimă. Diavolul iartă de păcat pentru a-l ţine pe păcătos mereu în păcat. Prostie curată e învăţătura ta: Iisus nu spune nicăieri să nu respecte legile omeneşti. şi Domnului ce-i a Domnului”. e adevărat. că simpla iertare dată de el diavolul poate absolvi pe om de relele pe care le face.recunoaştere a greşelii. Dar la nivel spiritual. trebuie să plătească legile omeneşti care pedepseşte acea crimă. ceea ce mă face să mă opresc aici în analiză şi să nu mai continui să analizez prostiile altora (deşi mai avea fragmente de spus). Este oare acesta salvatorul? Poate trimisul lui Dumnezeu să-i îndemne pe oamenii să se complacă în rele iertându-le tot timpul fărădelegile? Mai degrabă un spirit demonic face aceasta. de societate nu va iertat (şi nici nu e nevoie să fie iertat). Să ne ferească Domnul de asemenea indivizi ca el! Diavolul iartă de păcat pentru a-l ţine pe păcătos mereu în păcat. falsă. Da. Este şi metoda folosită de Iisus pentru a-i menţine pe oameni în jugul suferinţei pe care a iniţiat-o în locul salvarii pe care trebuia să o aducă aşteptatul mesia. atunci el va fie iertat de Dumnezeu. simbolul răutăţii şi al răzbunării!??? Păi diavolul înseamnă în primul rand răzbunare! Cum poţi defini ca diavolul ca fiind o fiinţă bună şi iertătoare? Aţi mai văzut până acum o asemenea aberatie? Acest autor trăieşte într-o lume iluzorie. Ce-a zis Iisus? “Daţi Cezarului ce-i a Cezarului. O societate sănătoasă nu poate funcţiona pe astfel de învăţături fără sens. Învăţătura lui Iisus este prostie curată. Dar în învăţăturile lui Iisus privind aplicarea dreptaţii se vede mai degrabă mâna diavolului decât cea a unei forţe a dreptăţii. Şi atunci care e prostia învăţăturii lui Iisus. Aceasta este aberaţia secolului. . Aţi citit bine ce spune acest autor: “DIAVOLUL IARTĂ DE PĂCAT”. salvatorul evreilor. dacă omul într-adevăr se căieşte din tot sufletul pentru fapta comisă? Evreii în Vechiul Testament aveau o metoda mai logică. Cine? Diavolul.

la întâlnirea cu Domnul.854 vizualizari. Marco Polo. ci pur şi simplu e păcat. Un autor mai nou. Richard Hennig (în Les grandes enigmes de Univers) ocupându-se de insulele imaginare care împânzeau oceanele în hărţile medievale. Dar nu şi ignorantul care a scris asemenea prostii. 7 Iul 2009 | 22:03 | 1 Comment | Categorie: Locuri interesante si Calatorii Edrisi.700 insule”.” Să sperăm că. ar fi ştiut lucrul acesta. se întreabă cum „…s-a răspândit şi înrădăcinat asemenea geografie fantezistă . Eu aş mai adăuga: “Nu mai porţi jugul crucii. Iertarea nu e a diavolului. Iisus Hristos. dar ai ales. din lumea cealalta. vorbind despre Oceanul Indian. îţi vei da seama ce laţ ţi-ai pus la gât. menţiona (în jurul lui 1150) prezenţa a 2. unul dintre cei mai însemnaţi călători şi geografi arabi din Evul Mediu. nota: „în această mare există 12. nu mai port jugul crucii. Diavolul înseamnă păcat şi păcatul înseamnă diavol. să porţi jugul prostiei. nu mai sînt un întemniţat al lui Iisus.Diavolul nu iartă deloc. Cel care ar fi avut minime cunoştinţe de teologie creştină. Misterioasele insule care apar şi dispar -2. Iată ce mai adaugă acest autor la final: Mă simt uşurat. ci a lui Dumnezeu şi al fiului Său.| Marti. în mod categoric. iar un veac şi jumătate mai târziu.700 insule într-un ocean atât de sărac în insule cum este Atlanticul.

Câteva dintre aceste insule efemere figurează la loc de cinste în istoria descoperirilor geografice. Unele regiuni de litoral s-au dovedit mai favorabile atât mirajelor. un vulcan submarin în erupţie a dus la apariţia unor asemenea insule în 1240 şi 1783 . erupţii vulcanice. Dar oare numai iluziile optice şi imaginaţia („psihologia”) populară. altele au indus în eroare navigatori dintre cei mai . ci le vom găsi chiar în cuprinsul bătrânei noastre Europe.de insule fantomă” şi ajunge între altele la concluzia că „…în această chestiune psihologia populară ocupă în ultimă instanţă un spaţiu mai cuprinzător decât geografia propriu-zisă”. Există unele regiuni ale globului nostru unde asemenea fenomene sunt mai frecvente – regiuni pe care nu trebuie neapărat să le căutăm foarte-departe. creatoare de povestiri fantastice şi legende – unele dintre ele ţesute în ghergheful adevărului istoric – să fie unicele surse ale acestor „insule-fantomă” ? Dacă pornim de la premisa că mari continente (Atlantida. Georgios şi Mai . dar perfect explicabile în stadiul actual al ştiinţei – sunt menţionate de-a lungul veacurilor în cronici şi diferite – lucrări cu caracter ştiinţific a căror probitate este în afară de orice îndoială. se pare că ultima apariţie a unei insule în această zonă datează din 1928. Astfel. respectiv. iar în 1866 s-au mai ivit din apa mării câteva insule. în 1707. dispărând apoi ca urmare a unor cutremure. Pacifida) au putut dispare ca urmare a unor cataclisme de natură tectonică. a apărut brusc o insulă care mai există şi astăzi sub numele de Paleo Kameni . 1720. cât şi făuririi de legende în legătură cu insule „vrăjite” . Aphroessa. au apărut în 1573 şi. deşi în celebra hartă din 1513 a lui Piri Reis se menţionează că s-a scufundat în 1456. între care Reka.. cam la jumătatea drumului dintre Islanda şi Groenlanda. se afla o insulă care a continuat să figureze pe hărţi medievale până târziu (de pildă pe o hartă catalană din 1480). în anul 179 î. chiar furtuni deosebit de puternice? Dispariţia sau apariţia unor insule – fenomene nu prea frecvente. de ce să nu presupunem. tot în această din urmă regiune. 1757 şi 1811 — iar în sud-vestul Islandei. alte două insule apropiate. avem informaţii că în Marea Egee (Arhipelagul Santorin). insule cu viaţă efemeră au apărut în regiunea Azorelor în 1638.Ch. că asemenea insule au existat aievea. Mikra Kameni şi Nea Kameni.

ba chiar conflicte diplomatice. La fel s-a întâmplat. o Ţară a lui Sannikov la nord de Arhipelagul Novosibirsk – în 1902. a dispărut fără urmă. de pildă. în aceeaşi regiune. descoperită de olandezul Lindemann şi vizitată de diferite nave în 1804 şi 1816. Şi totuşi. ani în şir. Insula Saxenberg. n-a mai fost regăsită. începând din 1811. insulă care apoi a început să figureze pe toate hărţile sub numele de Davisland. un grup de geologi germani .iscusiţi. Lucrurile s-au petrecut în sens invers cu insula Bouvet (descoperită în Atlanticul de Sud cu prilejul căutării Ţării Papagalilor) care figura pe hărţi cu un semn de întrebare. Pe toate hărţile Europei a figurat. Tot aşa. Thomas şi Dougherty. şi aviatorii arctici au dovedit că respectiva insulă nu există. În 1667. olandezul Roggeveen. cu insulele Thomson. Iakov Sannikov văzuse o insulă de gheaţă. când expediţia ştiinţifică de pe nava „Valdivia” îi dovedi existenţa. în sfârşit. organizate cu spărgătoare de gheaţă. deoarece vreme de 160 de ani nimeni n-a mai reuşit s-o găsească (s-o regăsească) — până în 1898. Atlanticul de Sud se bucură de faima unei regiuni specializată în dispariţii de insule: Isla Grande. descoperită de o brigantină italiană la 18 iulie 1831 în apropiere de Sicilia. în 1811. alte nave au căutat-o fără s-o găsească. reabilitând memoria marelui navigator care a fost Bouvet de Lozier. Că asemenea insule efemere pot da loc la complicaţii o dovedeşte istoria (scurtă) a Insulei Ferdinandea. a descoperit… Insula Paştelui. căpitanul Edward Davis a descoperit în Oceanul Pacific o insulă. căutând-o. altele au generat aprige discuţii. Două zile mai târziu. descoperită în 1675 de de la Roche. un explorator şi-a pierdut chiar viaţa încercând s-o găsească – până în 1938 când expediţiile sovietice. fiind ştearsă în 1820 de pe hărţile marine. iar în 1722. situată pe paralela 27° la 500 de mile marine de coasta sud- americană.

Sf. să acordăm mai multă încredere acelor pasaje controversate din autorii vechi (Strabon. Nu s-a ajuns la un conflict diplomatic deoarece zece zile mai târziu. ca acelea din regiunea Arhipelagului Santorin din Marea Egee sau din largul coastelor Siciliei. a distrus trei sferturi din insulă.). vulcanologia este disciplina care are un cuvânt hotărâtor în explicarea apariţiei şi dispariţiei unor insule – şi nu este vorba întotdeauna de insule de dimensiuni reduse. Şapte ani mai târziu. Se pare că. insula începu să… descrească. Brazil.). în imediata apropiere au apărut atunci două insuliţe. materia vulcanică se dilua în mare şi în scurt timp dispăru cu totul. ca să reapară în 1927. In aceeaşi regiune a apărut în 1886 Insula Şoimului. care înălţară aici drapelul Marii Britanii. Steers Island şi Calmeyers Island. Pliniu ş. La 2 august apărură câteva nave militare englezeşti. lungă de trei kilometri şi înaltă de 76 metri. în aceeaşi regiune apăru o altă insulă. care măsura 200 metri în diametru şi avea în centrul ei un vulcan fumegând. precum şi datelor trecute în hărţile medievale? Poate că menţiunile din harta lui Pizigano . căci înainte de sfîrşitul anului (1838) dispăru înghiţită de apele mării. trecută astăzi pe toate hărţile. Arătam cum.debarca pe mica insulă. în ciuda protestelor ridicate de autorităţile siciliene. care a dispărut în 1913. la 12 august. Brandan ş. nu se cuvine oare să reconsiderăm părerile noastre cu privire la aşa-zisele insule mitice (Antilia. Cea mai impunătoare apariţie de acest fel este fără îndoială Insula Camiguin din Arhipelagul Filipinelor: ivită în 1871. împreună cu valurile enorme (tsunami) măsurând până la 30 metri înălţime.a. erupţia vulcanului de pe insula Krakatoa.a. englezii o botezară Graham. într-adevăr. la 25 august 1883. dar nu se mai grăbiră s-o anexeze. al cărei vulcan se înălţa până la 40 metri deasupra nivelului mării. in jurul unui vulcan de peste 100 metri înălţime. are în centrul ei un munte înalt de 1627 metri! În lumina celor de mai sus.

În concepţia vrăjitorilor.069 vizualizari. perfecţionări şi adaptări continue. într-un viitor nu prea depărtat. anume acela care defineşte un ansamblu de manopere periodice la care se supun vrăjitorii în grup. care-şi îmbunătăţeşte cu repeziciune mijloacele de investigaţie – să ne ofere la unele dintre aceste întrebări răspunsuri surprinzătoare. la apus de Insulele Canare – şi pentru multe alte insule. Un loc aparte îl va căpăta. dar şi superstiţie. . Sabatul reprezintă tehnica vrăjitorească reală. el va căpăta cu totul alt sens. începând cu evul mediu. Sunt întrebări la care. în acest proces de modernizare. Cuvîntul „sabat” semnifică în limba ebraică ziua de repaos. deocamdată. Dar. în practica vrăjitorească. aşa-zisul ritual al sabatului. nu putem răspunde. capabile să menţină viu interesul clientului de toate categoriile. a lui Ruiche (1508) şi a lui Piri Reis (1513) sunt exacte şi o insulă Antilia a existat într-adevăr. dar nu este exclus ca. Brandan – care începînd cu o hartă din 1275 a figurat în lucrările cartografice vreme de trei veacuri aproape în acelaşi loc. arheologia submarină – o disciplină recentă. sabatul trebuia să aibă loc de două ori pe săptamână. practicat obligatoriu de oricare vrăjitor. Diabolicele ritualuri de magie neagră -54. anume în nopţile de miercuri spre joi şi de vineri spre sâmbătă. 3 Iul 2009 | 19:29 | 118 Comments | Categorie:Paranormal-Spiritualitate Sabatul vrăjitorilor Ritualurile şi tehnicile de magie neagră vor cunoaşte.(1367). o serie de renovări.| Vineri. cu atât mai mult cu cât Martin Behaim ne informează că o navă spaniolă a vizitat-o în 1414? Aceeaşi ipoteză este valabilă şi pentru Insula Sf.

Vrăjitorul care absenta prima oara era violent dojenit. Satan putea să apară şi dintr-un mic vas. Vrăjitorii îl salutau solemn şi adresau adoraţii. barbă ascuţită. cu toată seriozitatea. apărea în mijlocul lor Satan. furcă. în mijlocul unei păduri întunecate. Vrăjitorii veneau unul câte unul. Întâlnirea se petrecea înainte de miezul nopţii.Reuniunea se desfăşura într-un loc izolat. Adunarea continuă cu un nou ceremonial. scria. adică să se frece pe corp cu o pomadă preparată după un ritual anume. ceremonia sabatului începea prin dansul broaştelor râioase care se executa în fluierăturile copiilor morţi nebotezaţi. cesta creştea. se dezbrăca gol şi executa un menuet. ar fi descris aproximativ în acelaşi fel ritualul sabatului. alţii pe o mătură cu coadă. broască râioasă zburătoare sau liliac. După ce se termina acest „amuzament”. Invitaţii la sabat trebuiau să facă ungerea magică. Apoi broaştele porneau să orăcăie şi copiii să danseze prin aer. că mai mult de o mie de vrăjitori pe care el însuşi i-a interogat şi condamnat la ardere pe rug. căpătând cu încetul forme colosale. sub forma unui ţap cu coarne lungi. decanul vrăjitorilor avansa în mijlocul unui ring. la răscruci de drumuri. pisică neagră. Demonograful Delancre. Când toţi vrăjitorii erau adunaţi. pe malul mării sau al unui lac. avînd dimensiunile unui şoricel. cu câteva secole în urmă. judecător în timpul Inchiziţiei. pe măsură ce vrăjitorii făceau ritualul cuvenit. avînd faţă umană. nas coroiat şi piele neagră. Conform legendelor. lup sau măgar. Există credinţa ca vrăjitorii se adunau la sabat venind călare pe ţap. Potrivit supertiţiilor. făceau plecăciuni . A doua oară suferea o sancţiune foarte severă. Dar. brăzdând aerul rapid spre a coborî exact la locul de întâlnire. care semăna cu o îngrozitoare orgie. prezenţa la sabat fiind obligatorie.

de hoţi spânzuraţi sau de copii morţi la naştere. urla înspăimîntător. să se îmbete. cautând fiecare să apară în postura cea mai înjositoare. Oncţiunea magică nu era o fantezie. După festin. clătinîndu-se. cu mâna stângă întinsă. Vrăjitorii trebuiau să mănânce şi să bea. ci o preluare din tehnica magiei tămăduitoare. Obosiţi şi ameţiţi. Satan stă culcat pe coadă şi priveşte râzând. vrăjitoarele şi vrăjitorii vociferînd şi gesticulând intrau în convulsii. personaje care nu ar fi putut avea în niciun caz acces la tainele sacerdotale. Oncţiunea magică Legată direct de practica sabatului se află şi tehnica de oncţiune magică. tocană cu carne de broască râioasă. Sabatul s-a terminat. capabile să producă un somn profund. conţinând afrodisiace. un zgomot se aude venind de undeva de deasupra ca un bubuit de tun. la care se serveau pâine de mei învelită în seminţe de crin de pădure. Oncţiunea sau ungerea pielii era de altfel frecventă la antici. după cum unul sau altul l-a servit mai bine sau mai rău. vinuri ameţitoare colorate cu fiere. ci un produs absolut real pe care doar bătrânii vrăjitori ştiau să-l prepare din unsori şi ingrediente. secretul fiind . asasinate — în fine. adunătura de beţivi. Într-un anumit moment. jurând. Aşa se şi explică de ce aceste oncţiuni îşi ocupau locul lor primordial în ritualurile vrăjitorilor. despre toate crimele lor şi Satan îi laudă sau îi ceartă. Imediat începea festinul. că-i aparţin cu trup şi suflet. Cocoşul cântă şi toată hărmălaia încetează brusc. Preoţii antici posedau compoziţiile lor secrete. vise bizare sau halucinaţii. Fiecare vrăjitor încalecă iute şi se precipită prin aer spre casă. otrăviri. vrăjitorii vin acum să dea socoteală lui Satan despre cele ce au făptuit şi ce au pus la cale — incendii. şî-l sărutau pe bot. să sară pe masă şi să toasteze pentru gloria infernului.înaintea lui Satan care purta pe cap o coroană de coarne negre. Dar oncţiunile nu erau o invenţie a preoţimiî. Apoi.

XVI) relatează de altfel o întâmplare trăită de el ca jurisconsult al Inchiziţiei. scriitor bizantin (sec. narcotice şi plante veninoase. în principiu. i-au ars pielea cu fierul roşu. asemănător drogaţilor. relatează că pomadele vrăjitorilor erau în realitate otrăvuri periculoase pentru organism. efectul fiind acea stare de somn. Imediat. pe care toţi vrăjitorii o aveau şi o descriau ca reală. ca şi unor restricţii severe alimentare. complet insensibilă. furii şi demenţă. Ba mai mult. Cardano mai arată că. O experienţă mai puţin crudă a efectuat însă medicul Andre Laguna. Dar vrăjitorii foloseau. femeia a ajuns într-o stare fizică jalnică. rădăcină de ţelină. După douăzeci şi patru de ore s-a deşteptat. fiind alcătuite din droguri. mergând adesea până la convulsii. în prezenţa judecătorilor. i-au crestat carnea cu cuţitul. spre locuri agreabile. o vrăjitoare s-a declarat dispusă să se supună „experimentului”. sub clar de lună. tot asupra unei vrăjitoare arestată. .transmis sub jurământ doar unui singur novice. folosirea lor repetată ducând la imbecilizare. s-a frecat cu oncţiunea magică şi a căzut într-un somn adânc. vrăjitorii puteau să aibă senzaţia vehiculării prin aer. La cererea tribunalului. Orice vrăjitor nou achiziţiona însă oncţiunea cu care nu uita să se frece pe trup înainte de a se culca în noaptea sabatului. vrăjitorii având un comportament ieşit din comun. vrăjitorii se supuneau unui ritual obositor. oncţiunea pierzîndu-şi efectul. Repetarea permanentă a acestui tratament ducea la cronicizarea manifestărilor psihice. mandragoră şi mac. descriind scene de unde credea că fusese transportată. Adepţii lui Satan se ungeau cu grăsime de copil. Numai unşi cu această grăsime. excremente de pisică neagră şi altele. înainte de a se freca pe trap cu oncţiunea magică. oncţiunea magică şi pentru a dărui senzaţie de plăcere unor tineri clienţi. cu vise bizare. Curând. frunze de cincidegete. Dar nimic nu a trezit-o. Ioan Wierius. Florentinul Paolo Minuoci (sec. XV) specializat în formule magice. având însă în amestec şi sânge de bufniţă. Seara. praf de omag. Gerolamo Cardano (1501—1576) descrie o compoziţie oarecum asemănătoare. vrăjitoarea nu mai putea dormi. Ingredientele din unsoare intrau în piele. inchizitorii şi medicii au început să facă experienţe cu corpul ei: au împuns-o. pe care o punea să se ungă cu pomăda magică de cîte ori se trezea. amestecată cu sânge de liliac. câteodată.

usturoi descântat în ziua Sfîntului Andrei; apoi ştreang de om spânzurat. vine de lup. piedică de la mort. zgură dintr-un cuptor părăsit. de pildă. au rămas vii de-a lungul mileniilor. bale de câine. broască cusută la gură. Imaginaţia vrăjitorească în domeniul magiei amorului se dovedeşte uimitoare. farmece în care erau utilizate produse animale şi umane ca: păr de femeie. piele de om mort. plisc de cioară. Sunt enunţate. ale căror probleme sentimentale puteau fi mai repede înţelese de către vrăjitoarele vârstnice. apă de la roata morii.Laguna a analizat oncţiunea. sânge de cîrtiţă. piele de potlogi vechi; produse alimentare: făină măcinată în zori. probabil şi prin faptul că marea majoritate a persoanelor care făceau apel la asemenea formule himerice erau fetele şi tinerele femei. găinaţ de găină; diferite materii ca : rumeguş de sfredel. îndepărtarea dragostei sau a rivalilor. hârburi din nouă târguri. turtă de grâu cu lapte de femeie sau de vacă. Cărţile de desfacere a farmecelor care au circulat până în deceniile trecute sunt în măsură să arate o bună parte din cele „99 de chipuri şi 99 de feluri de fapte”. Farmecele vrăjitoreşti Farmecele. adică de manopere magice pentru dragoste. Ele s-au înscris dintotdeauna în repertoriul vrăjitoarelor. pui neieşit din ou. sânge şi intenstine de arici. murdărie de sub unghii de mort. piele de şarpe. descoperind în ea narcotice şi alte substanţe pe care nu le-a putut determina. până în vremurile noastre. cărbuni stinşi. urină umană. creier de broască. oricum considerate cu multă experienţă de viaţă. balegă de cal. pământ din fântână părăsită. care îşi au originea în practici ce depăşesc probabil în vechime neoliticul. pocitură de raţe. păr de mort; . pai de mătură aruncată. sare de vite. fiind mai puţin practicate de vrăjitori. cenuşe din cămaşă arsă. carne de pui de rândunică şi de liliac. praf din răspântii. piele de pe sân de femeie. prăsneală de mâţă.

lut şi altele. Blestemul se practica în mod frecvent în secolele trecute în ţările române. o încărcătură ecleziastică. de excomunicare. Blestemele Blestemele au o vechime milenară. De obicei. voinţa. el avea forma asemănătoare cu cele din secolele XV şi XVI. în aşternut.materii din natură ca praf de marmură. Forma blestemului evocă practici magice primitive. mergând de la banalele „Du-te dracului!” ori „Să te ia Naiba!”.242 vizualizari. materiile descântate de vrăjitoare erau căutate şi aduse de către persoana care apela la farmece. în horn. În secolul al XIX-lea. când vrăjitorul acţiona asupra unei figurine. ceea ce dovedeşte atât frecvenţa. cuprinse în ritualuri anume concepute. cel mai teribil blestem era acela al părinţilor împotriva copiiilor sau al preoţilor contra necredincioşilor. în ideea transmiterii de la distanţă a acţiunii malefice. expresiile verbale fiind dintre cele mai pitoreşti. oricând şi oriunde. cît şi din ritualul religios. Spre deosebire de alte practici vrăjitoreşti. până la compoziţii complicate. Prin influenţa religiei termenul „a blestema” a căpătat într-o anumită perioadă corespondentul de origine slavă „a afurisi” care avea.| Miercuri. pe prag. Duelul blestemelor era în fapt curent în evul mediu. împotriva oricui. spre a rămâne esenţa. cum era şi firesc. ele făceau parte atât din inventarul magiei ne gre. fiind o expresie elocventă a magiei cuvântului. adică ideea. Muzica misterioasă din capela Rosslyn -2. putînd fi făcut de oricine. în calea celor care urmau să fie „fermecaţi”. de cremene. exprimată prin cuvânt. oficiate de preoţi. Ca formă a magiei cuvântului. acestea erau aruncate în faţa sau în dosul casei. cât şi puterea de conservare. 3 Iun 2009 | 6:50 | No Comments | Categorie: Cultura . desemnând şi acţiunea de anatemizare. fără ca operaţia să fie surprinsă de careva. Dar potrivit credinţelor populare. După epuizarea ritualului magic. fără nici o regulă. formule care odinioară erau privite cu multă gravitate. părăsite de-a lungul mileniilor. blestemul va dăinui nealterat. bncăţi de aramă.

Tatăl său. Ernst Chladni a fost un fizician german care a dovedit existenta modelelor pe care le pot crea undele sonore prin folosirea unui arcuş de vioară. Imaginile sale fotografice au evidenţiat efectele undelor sonore. care a făcut cercetări în domeniul energiei undelor sonore. El a arătat că energia sonoră a determinat orientarea granulelor de nisip după anumite modele. Figurile lui Chladni Lui Thomas i-a venit ideea că sculpturile pot ascunde o partitură atunci când a observat că semnele sculptate pe fata cuburilor păreau a semăna extraordinar cu un fenomen denumit Cymatics sau “figurile lui Chladni”. intitulată “The Rosslyn Motet”. În timp ce unii sunt de părere că acestea ascund îndrumări către o comoară ascunsă. şi-a petrecut 20 de ani încercând să rezolve codul acestor ornamente şi acum. va rezona prin capelă şi va dezvălui secretul din piatră. Thomas Mitchell. fizicianul şi muzicianul Hans Jenny. Cei doi speră că muzica. Capela Rosslyn (biserică scoţiană construită în secolul 15) ascunde multe secrete. şi unde sunt 213 cuburi decorate. interpretând descoperirile tatălui său. pentru a provoca vibraţia la nivelul unor plăci metalice peste care era aşternut un strat de nisip. Cercetările sale au fost desăvârşite de către medicul. lichide şi semisolide. El crede că tavanele ornate cu arcuri sculptate. reprezintă de fapt un cod al unei muzici medievale. . atât experţii cât şi simplii vizitatori au încercat să rezolve enigma sculpturilor din interiorul capelei. Timp de sute de ani. care au trecut prin pulbere. compozitorul Stuart Mitchell susţine că a rezolvat o parte dintre aceste enigme. a obţinut o partitură. Stuart. atunci când este interpretată la instrumente medievale “în situ”.

Ceea ce duce la întrebarea: “a fost oare Sir William St Clair (cel care a creat catedrala Rosslyn) familiar cu noţiuni de ştiinţă necunoscute contemporanilor lui?” Stuart Mitchell mai crede că există o legătură între Cavalerii Templieri şi aceste noţiuni ştiinţifice avansate pentru acea vreme. Thomas a explicat cum frecvenţa unei note da o formă. Muzica diabolică Ceea ce e interesant e că în muzica decodată din capelă apare şi intervalul muzical denumit “diabolus în musica”. Biserica ascundea progresul ştiinţei ca să controleze publicul. Poate că în acest mod. Biserica Catolică interzisese acest interval (cvarta mărită) din muzica medievală pentru că se credea că este tulburătoare şi astfel diabolică. atunci trebuie să existe o explicaţie a faptului că informaţiile s-au pierdut vreme de câteva secole. Dacă această ştiinţă a sunetelor a fost într-adevăr utilizată în sculpturile din capela. Potrivit lui Mitchell. Stuart Mitchell este de părere că aceste forme sunt mult mai mult decât o simplă coincidenţă şi a înlocuit fiecare formă cu nota corespunzătoare. . “Simbolismul din capela Rosslyn vorbeşte despre o civilizaţie pierdută pentru noi. diamante şi hexagoane – toate acestea fiind prezente în cuburile din capela Rosslyn. Cu trei secole înainte Interesant este că Ernst Chladni a scris pentru prima dată despre acest fenomen la sfârşitul secolului al 18-lea – iar aceste inscripţii sunt prezente într-o clădire care datează din secolul al 15-lea. după spusele lui Mitchell. notele muzicale La şi Do vibrează la 440 KHz şi produc o formă asemănătoare unui romb. civilizaţie care se pare că deţinea rădăcini ale tuturor mecanismelor Universului” a declarat Mitchell. Diverse note pot produce astfel diverse forme cum ar fi flori. “Pe atunci cei care ştiau prea multe erau arşi pe rug fiind acuzaţi de vrăjitorie” a declarat Mitchell. atunci. Cum sunetele pot deveni vizibile Acum. demonstrând în mod clar asemănarea dintre modelele şi formele pe care le vedem în natură şi modelele şi formele proprii sunetelor. De exemplu. St Clair dorea cu adevărat să provoace autoritatea Bisericii.Cercetările lui Chladni şi Jenny au arătat astfel că sunetul poate deveni vizibil.

Cu o vârstă de aproximativ 35. Cine are sânii mai mari decât Pamela Anderson? O statuie veche de 35. Poate că. potrivit lui Mitchell. este un amestec de “melodii celtice plus imnuri antice şi un soi de muzică creştină. interpretând cu instrumente medievale acele acorduri. Există evident şi voci care îi contrazic pe cei doi. vom putea <<deschide un seif>> ascuns undeva în pereţii sfântului lăcaş” au declarat cei doi.000 de ani. Într-adevăr.“Speram.| Miercuri. capela Rosslyn apare şi în faimosul roman“Codul lui Da Vinci”. completează imaginile păgâne existente în capelă. sculptura în cauză ar putea fi cea mai veche reprezentare tridimensională din lume.Acorduri bizare Muzica în sine. ştiindu-i pe masonii din acea vreme care cunoşteau proprietăţile acustice şi efectele rezonanţei asupra pietrei. Mai mult decât atât. sunt de părere cei doi. care este de părere că este “doar o farsă dusă la extrem. dar nu catolică”. . cei doi dorind să o ia pe urmele lui Dan Brown”. cum ar fi directorul lui Edinburgh Symphonia. 27 Mai 2009 | 6:07 | 2 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii Are 6 centimetri în înălţime şi nişte sâni uriaşi care ar face-o pe Pamela Anderson să pălească de invidie. Poate că această muzică. ci că acestea pot dezvălui un secret medieval. să mai descoperim încă un secret ascuns în acest cod.000 de ani… -902 vizualizari. cei doi sunt de părere că acele note nu au fost săpate în piatră numai pentru a înregistra o piesă muzicală.

au fost readuse împreună de către specialişti. os sau fildeş aparţinând primilor Homo Sapiens care au populat Europa. Nemţoaica Venus a reuşit.000 de ani vechime. mai târziu. Alături de aceste fragmente. . mărturiseşte arheologul.000 de ani. Determinarea vechimii exacte a reprezentării artistice a creat mari controverse în rândul specialiştilor. bust generos. Braţul stâng şi umărul femeii lipsesc. Însă arheologul Nicholas Conrad. profesor la Universitatea Tübingen din Germania. astfel.000 de ani nu sunt mereu exacte şi că sculptura în cauză are cel puţin 35. a scris într-un comentariu pentru gazeta “Nature”: “Explicita figurină reprezintă o femeie ale cărei caracteristici s*xuale sunt mult exagerate ca dimensiuni. “Înclin foarte mult să cred că avem de-a face cu primul exemplar de artă figurată din lume”. După standardele de astăzi.000 de ani. dar originare din Franţa -. mileniile petrecute în nămolul argilos din peşteră i-au dat figurinei o nuanţă maron-roşiatică. Paul Mellars. Datorită caracteristicilor s*xuale foarte pronunţate – umeri laţi. de dimensiuni foarte mici. aici fiind descoperite de-a lungul timpului nenumărate artefacte. organe genitale uriaşe. În locul capului. Zona respectivă – localizată foarte aproape de Dunăre – este un cunoscut sit arheologic. ea are un ineluş atent sculptat. voluptuoasa statuetă are aproximativ 32. Realizată din fildeş. aceasta statuetă ar putea fi cu uşurinţă considerată arta pornografică”. Sculptura a fost descoperită în mai multe bucăţi care. consideră că mă- suratorile pe baza conţinutului de carbon asupra obiectelor mai vechi de 30. Astfel că. profesor al Universităţi Cambridge.Venus din Hohle Fels şi-a primit denumirea datorită peşterii din sud-vestul Germaniei unde a fost descoperită în luna septembrie a anului trecut. “Noua descoperire din Hohle Fels ne schimbă radical viziunea asupra originii artei din Paleolitic – Epoca de Piatră. Potrivit datărilor pe bază de carbon. însă ar putea fi recuperate în urma atentelor excavări care au loc şi în prezent în zona respectivă. în vârstă de numai 30. să fure titlul de “cea mai veche artă sculpturală” rivalelor – cu acelaşi nume. A adăugat apoi: “Este clar faptul că dimensiunea simbolisticii s*xuale în arta europeană – precum şi în restul lumii – are rădăcini foarte îndepărtate în evoluţia speciei noastre”. şolduri voluptuoase – este foarte posibil ca Venus din Hohle Fels să fi fost la vremea ei un simbol al fertilităţii. stomac plat. posteriorul. organele genitale de dimensiuni uriaşe şi picioarele desfăcute. Femeia are sânii. arheologii au mai aflat şi tot felul de unelte din piatră.

violenţei. este o operă plănuită şi continuată cu îndârjire timp de câteva secole de către francmasonerie. „Trebuie să facem în aşa fel încât creştinismul să pară a fi adevărata ideologie ascunsă a francmasoneriei“. „Iluminaţii” subversivi Una dintre cele mai active organizaţii secrete care şi-a propus ca scop subminarea bisericii a fost secta „iluminaţilor” creată de Adam Weishaupt. a distracţiilor ieftine şi vulgare. ameţiţi de dorinţa de putere. regiunea din apropierea Dunării a devenit astfel locul de naştere al artei tridimensionale”. documente care arată că „iluminaţii” aveau ca scop pervertirea ideilor religioase creştine. au fost găsite asupra lui anumite documente secrete cusute în căptuşeala hainelor. Dându-i-se primul ajutor. Planul secret al francmasoneriei de distrugere a creştinismului -4.| Vineri. sunt racolaţi de francmasonerie pentru a contribui la distrugerea credinţei. scrie „iluminatul” cu pseudonimul . Implicarea în acest gen de acţiuni este dovedită prin documentele găsite asupra unui emisar numit Lanz. excluzând-o din şcoli. Din exterior.617 vizualizari. pe când se pregătea să plece la Berlin. lovit de trăsnet (parcă de mâna lui Dumnezeu) în 1785.în termeni tehnici. îndoctrinând tinerele generaţii cu teoriile ateiste şi vederile „ştiinţifice”. în special a catolicismului. profesor de drept la Universitatea din Ingolstadt. Din interior biserica este subminată din cei care. credinţa în Dumnezeu este lovită de masoni ridiculizând-o. degradând tinerii cu ajutorul pornografiei. 22 Mai 2009 | 7:38 | 22 Comments | Categorie: Conspiratii si Societati secrete Distrugerea creştinismului. conchide acesta.

În 1884. erau dintre „fraţii mai mici“. ci i-a păcălit pe aceştia acoperindu-şi învăţătura cu un „paravan” care s-a păstrat şi în Evanghelii. cum spun înţelepţii Sionului. Lanz era un preot catolic din Regensburg şi acesta arată că masoneria şi „iluminaţii” reuşiseră să pătrundă printre membrii bisericii. Papa Pius al XII-lea a arătat într-un discurs că rădăcinile apostaziei moderne rezidă în ateismul ştiinţific. asemeni unei cabale. iluminism. Dar tocmai aceasta din urmă este adevărata faţă a masoneriei. dintr-o disciplină ascunsă. ca să o poată distruge din interior. şi în niciun caz o organizaţie subversivă care urmăreşte să înşele pentru a manipula. afirmă masonii. şi care este acum în posesia francmasoneriei. când o coborâre din cele mai creştineşti ordine. francmasonerie. laicism. disciplină pe care au păstrat-o de-a lungul secolelor neştirbită. jefui şi domina. cum ar fi aceea în care Iisus Christos nu şi-a revelat învăţăturile în faţa întregului popor şi a discipolilor săi. Cei câţiva acuzaţi de sionism sau de a fi masoni erau dintre „soldaţi“. Papii denunţă masoneria La 23 ma i 1958. în raţionalism. care pot fi jertfiţi. revelată numai iniţiaţilor. Ei erau „cheltuibili“ sau. amestecând cu iscusinţă frânturi de adevăr şi multe minciuni. în materialismul dialectic. O mulţime de scrieri anonime din vremea aceea caută să demonstreze că francmasoneria este adevăratul creştinism. Conform acestui plan. care. au apărut o mulţime de cărţi pline de legende fantasmagorice. aceste mişcări îşi dau mâna. cu alte cuvinte într-un secret mai profund decît semitransparenţă care o caracterizează în mod obişnuit. . a fost trecută în adormire. Într-adevăr. Papa Leo al XIII-lea a demonstrat în enciclica sa Humanum genus în mod definitiv şi irefutabil antagonismul dintre masonerie şi creştinism. Cărţile mincinoase În ultimii 5-6 ani s-au scris şi publicat numeroase cărţi de diverşi autori. ca şi în România de altfel. Adevărata Lui învăţătură ar consta. vor să arate că masoneria este când o societate istorico-culturală cu scopuri de binefacere. Cum se explică atunci faptul că masoneria a fost interzisă în Uniunea Sovietică? Prin faptul că ea.Philo. la cel mai ascuns nivel şi în plan ideologic. care a păstrat în sânul ei cea mai ascunsă învăţătură a lui Christos. nu dintre „generali“.

„noi ne mîndrim cu motto-ul nostru: Prin haos la Ordine”. în iulie 1941. în care majoritatea judecătorilor din Curtea Supremă a Statelor Unite au fost masoni. Tingly. El scrie despre un „guvern mondial”. scrisă de marele comandor mason Albert Pike şi publicată în 1871.Cine vrea să afle adevărul care se ascunde după legendele seducătoare ale acestor cărţi care „reabilitează adevărata masonerie“. de Charles H. iar cartea a încăput şi pe mâini nemasonice. a apărut un articol în The New Age cu titlul Masoneria şi Noua Eră care se naşte. Să vedem câteva dintre comentariile făcute în publicaţia The New Age – scrie el – care ne ridică unele semne de întrebare cu privire la scopurile celui de-al II-lea război mondial… Articolele şi editorialele din The New Age ne sugerează că masoneria acţiona din culise pentru a crea o Nouă Ordine Mondială. Fischer demonstrează cu minuţiozitate în cartea sa Behind the Lodge Door cum în cei 30 de ani (între 1941 şi 1971). această conflagraţie mondială anunţă o perioadă nouă şi mai bună în viaţa şi problemele omenirii”. când va începe o nouă fază revoluţionară. Adevăratul motiv al declanşării celui de-al II-lea război mondial Paul A. El descrie în detaliu acţiunea masonică de decreştinare a Americii. La moartea lui. care defineşte linia politică urmată de toţi masonii. distrus: căci. ridiculizat. cartea trebuia distrusă sau restituită. ar trebui să citească lucrarea Morals and Dogma. motto-ul celui . scrie Fischer rezumându-şi tezele din carte înCatholic Family News (februarie 1995). sistemul justiţiei americane a demolat încet-încet creştinismul din America. îi încuraja pe masoni să nu fie dezorientaţi văzând cum tot ceea ce ţine de viaţa civilizată este criticat. Aceasta era o carte secretă pe care fiecare „frate“ mason o primea de la lojă cînd trecea de gradul 3. Un cititor atent poate să sesizeze în această carte atacul permanent îndreptat împotriva creştinismului. a cărui naştere este aşteptată după cel de-al II- lea război mondial. „Înainte de 1940. dovedind aceasta pe baza hotărârilor Curţii Supreme. În 1969 Charle Readney. În octombrie 1942 a apărut un alt articol în The New Age în care se scrie: „Acest război este prevestitorul unei noi epoci din istoria omenirii. Dar unii moştenitori n-au procedat aşa. Tot aşa cum venirea lui Iisus Christos a marcat începutul unei mari epoci creştine. atacat. a legislaţiei votate. zice el. mare comandor al Consiliului Suprem Masonic din Franţa. Curtea Supremă a Statelor Unite a arătat de nenumărate ori că aceste state constituie o naţiune creştină”. a agenţiilor administrative înfiinţate şi mai ales pe baza literaturii masonice publicată în The New Age. De exemplu.

care îşi ascunde scopul de ochii mulţimilor înşelate de ea. cu 18 zile înainte de a muri. Cum poate fi un mason un bun creştin şi un bun urmaş al lui Christos? Documente catolice despre francmasonerie Papa Clement al XII-lea a emis prima bulă împotriva masoneriei în 1738. Masonii întâi produc haos şi apoi restabilesc ordinea. constantă şi tenace în favoarea francmasoneriei. Acum catolicismul este distrus din interior „Are loc în ziua de azi. pe de altă parte. Un an mai târziu şi-a reînnoit condamnarea. nu este cu nimic mai puţin satanică decât celelalte. La fel făcuseră papii Benedict al XIV-lea. care au fost cunoscute şi de papii Pius al X-lea şi Pius al XI-lea.48). 183) şi în memorandumul Consiliului Su prem No. a trebuie să curgă atât sânge. şi este sprijinită de presiuni . În 1864 Papa Pius al IX-lea a condamnat atât masoneria. sub stăpânirea lor. pentru că protestantismul îi diminuase foarte mult influenţa în Europa Occidentală. care se bucură astăzi de atâta influenţă în Franţa. pentru înlocuirea domniei lui Christos cu Noua Ordine Mondială preconizată de masoni. Papa Leon al XIII-lea a dezvăluit în magistrala sa bulă Humanum genusadevărata faţă a conspiraţiei masonice şi scopurilor ei. „fără încetare şi fără milă“. să fie atâtea orori şi suferinţe. În 1849. putem citi în documentele Congresului Masonic Internaţional din Bruxelles din 1904: „Lupta împotriva papalităţii este o necesitate socială şi constituie mereu o datorie a francmasoneriei“. 85 (pag. cât şi comunismul după ce o investigaţie minuţioasă l-a convins că erau două braţe ale aceleiaşi conspiraţii. Este condusă de grupul progresist. nu se sfieşte în consiliile ei secrete să-l recunoască. o campanie subtilă. „Lupta dintre catolicism şi francmasonerie este pe viaţă şi pe moarte. care apoi le-a dezvăluit întregii lumi. Masoneria. Pius al VI_lea.de-al 33-lea grad masonic. Pius al VII-lea. Papa Pius al IX-lea a denunţat din nou societăţile oculte. dar acţiunile catolicismului împotriva masoneriei erau mult mai slabe. În 1884. Papa Grigore al XVI-lea i-a predat lui Crétineau-Joly documentele lojei italiene Alta Vendita. De asemenea. scrie în Buletinul lojei Grand Orient din 1892 (pag. La 13 mai 1846. Deci. arătând că aşa-numita „masonerie albă“ cu toată faţada ei fermecătoare de nevinovăţie şi bunăvoinţă. Leon al XII-lea şi Pius al VIII-lea. în cercurile catolice.

şi că ar fi în interesul ambelor părţi.368 vizualizari. care a realizat contacte cu masoni de vază. şi chiar de către prelaţi dintre episcopii şi cardinalii francezi”. cum ar fi Ossian Lang din New York. cât şi al masoneriei să devină aliate în faţa descompunerii civilizaţiei. 21 Mai 2009 | 6:46 | 12 Comments | Categorie: Paranormal-Spiritualitate . ambele publicate în 1981 şi 1963 de o cunoscută şi veche editură catolică. ci subminarea Bisericii Catolice cu orice preţ. cînd un mason de gradul 33. Această direcţie a devenit publică doar în 1937. atât al bisericii. Lantoine era un istoric ateist pe care de Poncins l-a cunoscut personal şi care era îngrijorat de declinul civilizaţiei. Lehnhof din Viena. adică a masoneriei. leagănul naşterii omenirii şi centrul Universului? -16. a izbucnit o adevărată explozie a campaniei de amalgamare a masoneriei cu catolicismul. România.| Joi. Albert Lantoine. Nos Fréres Séparés şi La Franc-Maconnerie a l’Heure du Choix. care nu urmărea realizarea unor eforturi comune între masoni şi catolici pentru salvarea civilizaţiei. i-a adresat papei o scrisoare deschisă în care-şi exprima convingerea că credinţa în Dumnezeu va fi în mod necesar înlocuită de o religie seculară. scria Léon de Poncins în 1968. Kurt Reichl şi E.(deschise sau secrete) din partea unui număr considerabil de preoţi – presiuni exercitate şi de presa catolică. „Scopul declarat este să se obţină din partea Vaticanului şi din partea Consiliului anularea condamnărilor pronunţate de către papi împotriva francmasoneriei. începînd cu 1738″. După moartea Papei Pius al XII-lea şi ascensiunea Papei Ioan al XXIII-lea în scaunul apostolic. Alec Mellor este autorul a două astfel de cărţi. Această tendinţă a început cu tatonările iezuitului Gruber în anii 1920. dar iniţiativa lui nu s-a bucurat de sprijinul masoneriei. dr.

pentru că ajunge tocmai la rădăcina miturilor primordiale ale omenirii. de pildă. au creat legende şi au făcut din gugulani un izvor de presupuneri şi ipoteze. care are 21 de vîrfuri. iar Iovan Iorgovan ar fi nimeni altul decât modelul după care a fost întruchipat Hercule.291 metri).000 de metri. la sud de Retezat. că strămoşii ancestrali ai gugulanilor ar fi urmaşii pământenilor din Gigantomachia Elina. Guganii din Retezat. Neam de păstori. păstori voinici şi foarte înalţi. trăiesc aşa-numiţii gugani sau gugulani. bascii din Pirinei şi Quanchii din Canare. în preajma Munţilor Gagu. de lângă izvorul . “Odiseea” lui Homer ar fi avut loc în Ţara Haţegului Se povesteşte. ce se consideră a fi urmaşii primilor oameni de pe Pământ. cum că ar fi cei mai vechi oameni de pe Pământ. iar exemplele ar putea continua. guganii îşi trag numele şi se cred de-o seamă cu piscul din Masivul Godeanu. urmaşii primilor oameni? În lume există mici populaţii izolate. care păşeau din munte în munte. Anumite particularităţi lingvistice (dialecte) în vorbire. toate peste 2. cum am călca noi din piatră în piatră. din masivul Retezat. dar niciunul mai mare ca vîrful Gagu (2. este mult mai adâncă decât legenda. Dar puţini ştiu că în ţara noastră. care îşi au originea în preistorie. lupta acestuia cu balaurul având loc la poalele Muntelui Oslea. care se pretind a fi urmaşii direcţi ai dacilor şi coborâtori din… cei mai vechi oameni din lume. cu viaţă retrasă şi particularităţi lingvistice destul de stranii. Aşa se socotesc multe comunităţi din Caucaz. Credinţa acestor păstori români. destul de stranii.

fiind identic cu Ho geganes. Ideea cu Gigantomachia Carpatică a fost lansată. în nici un caz. ca să le fie. lîngă Caransebeşul de astăzi. potrivit cărora spaţiul carpato-danubiano-pontic ar fi jucat un rol hotărâtor în anumite momente-cheie ale istoriei lumii şi că. şi nu pe Ossa din Olimp. pe coasta golfului Thermaios. Este. . probabil. în esenţă. în opera sa capitală „Dacia Preistorică”. fiind reluată în multe studii de dată recentă. Acest centru are proprietăţi cu totul speciale. potrivit altor estimări. într-un viitor apropiat aici se va afla centrul spiritualităţii umane. Experienţa „Centrului” este semnalată de toate tradiţiile străvechi. În Bucegi. adică băştinaş. Astfel. Aceasta este părerea cercetătoarei Cristina Pănculescu din Bucureşti. credem. în apropierea Vârfului Omul. în India şi Tibet. la chinezi este „Muntele Tai”. se află cel mai important Centru Energetic- Informaţional natural al planetei. Iată. sau „Muntele Meru”. leagănul civilizaţiei româneşti. câteva lucruri despre această teorie. „piramidă cosmică”. În Bucegi. revelator să reamintim că în textele antice se pomeneşte de localitatea Gigonul (guganul). cum se narează în Odiseea. cu exemplificări patronimice. centrul Informaţional-Energetic al planetei? Să nu uităm că sunt unele aprecieri. nu trebuie uitată! Giganţii provin din…Caransebeş Numele de giganţi vine de la Hogigas (Uriaş) care. sediul nemuritorilor. au strămutat Gigantomachia din Ţara Haţegului. iar pe harta geografică a României. În creştinism este „crucea” sau „Arborele vieţii”. sau „Muntele Qaf”. mai la îndemână. este menţionată aşezarea cu numele de Gagnis. Probabil că Homer. în ezoterismul musulman este „Muntele Polar”. pentru a ne convinge de străvechea etimologie mitică a guganilor. ce reanimă această poveste care. în Occident se vorbeşte de „Monsalvat”. împreună cu Hesiod. poate însemna şi „născut pe pămînt”. sau „Sediul Graalului” – „acolo unde timpul se preface în spaţiu”. cum se păstrează în baladele populare din partea locului. Se mai regăseşte şi sub numele de „Axis” sau „Cardines Mundi” – „stîlpul cerului”. i se spune „Shamballah”. din ce în ce mai des citate. de Nicolae Densuşianu (1846-1911).Cernei.

locul geometric al Universurilor. activitatea centrului. prelevate de pe vîrful respectiv. la oceanul infinit al energiei şi informaţiilor cosmice. surprinse de peliculă foto. Centrul energetic din Bucegi este cel mai important.În lucrarea pe care autoarea a elaborat-o în urma acestor cercetări (finalizate în 1988) sUnt descrise o serie de efecte energetice speciale ale centrului în cauză. posibilă comunicarea şi schimbul. Pentru întreaga structură a universului nostru mai există o cheie. care sunt în corelaţie cu acesta şi este posibilă localizarea lor pornind de la cel din Bucegi. Structura energetică a Terrei este mult mai complexă decât se crede. . însă nu este singurul. el constituind punctul Planetei Pământ plasat pe acest loc geometric de conexiune universală. ar rezulta că timpul (a patra dimensiune terestră) poate fi abolit. care nu reprezintă altceva decât locul geometric al centrelor tuturor structurilor macrocosmice ale Universului nostru şi. Din datele furnizate de tradiţii rezultă că aceste cicluri anuale sunt înscrise în cicluri mult mai mari. Există un sistem energico-informaţional natural. a rezultat că acest centru are o activitate (pretinzând maxime şi minime) ciclică. viteza luminii încetează de a mai fi o barieră în calea omului spre Cosmos. în acelaşi timp. în acest caz. astfel. electronografice şi mostre de rocă cu proprietăţi stranii. precum şi toţi ceilalţi centri secundari sunt cheile care vor da acces „Omului Mare”. care este Umanitatea. Acest „centru”. Aceasta apare în tradiţie sub denumirea de Axis sau Cardines Mundi. Prin proprietăţile pe care le are acest centru. cu perioada de un an. deci poate fi controlat şi. centrul din Bucegi reprezintă adevărata „poartă” de ieşire din Universul Terestru. făcînd. Aceste probe confirmă. În urma cercetărilor. în care totul este în contact cu totul. În realitate. Mai există şase centri energetici de primă importanţă (pe lângă mulţi alţii secundari). pe parcursul lucrării (deosebit de vaste).

începând cu 1986. Acestea sunt egale. el se compune din trei trepte supreme de iniţiere. în urmă cu aproape două milenii. pe un promotoriu numit de localnici „La Căprărie“. 14 de suprafaţă şi 4 bordeie. un sat locuit de daci. urmând şi în prezent o creştere accelerată. Decorul cosmic de lângă Iaşi Recent. accesibile numai intiţiaţilor. Strămoşii noştri nu au ales întâmplător acest munte. cercul de pe avers ar semnifica Pămîntul. La 10 km sud-vest de Iaşi. plăcuţa avînd la partea superioară un orificiu pentru prindere. şi numeroase trepte inferioare. Chr. cadranul. săpăturile specialiştilor au dat la iveală vestigiile a 18 locuinţe antice. Astfel. cele patru puncte cardinale. de „învăţătură“. Kogaionul Zona care conţine acest centru este Sanctuarul principal al Kogaionului. Conform ipotezei descoperirilor. superioare. Găsindu-se în Bucegi. precum şi legile ce guvernau (şi guvernează) funcţionalitatea lui. Aceste legi pot fi redescoperite! Teoria prezentată de Cristina Pănculescu la televiziune. în zona Podişului Central Moldovenesc. ci şi evoluţia culturii strămoşilor noştri. Chemaţi de Sfinx. Ei cunoşteau existenţa acestui Centru. care alcătuiau. O serie de argumente pledează pentru ipoteza că. intensitatea activităţii centrului a depăşit „pragul de latenţă“. un veritabil mesaj al dacilor care au trăit în secolul II î. tableta ar conţine imagini referitoare la un decor cosmic. strămoşii noştri ştiau a se face nemuritori. Un ciclu Mahayuga se compune din patru vârste ale umanităţii. la care se adaugă alte douăsprezece. deci Muntele Sacru al dacilor. Unul dintre cele mai importante obiecte descoperite îl constituie o tabletă din ceramică (un fragment de disc) care reprezintă un decor incizat pe ambele feţe. cercetători de renume din întreaga lume arătându-se interesaţi de „straniile fenomene“ din munţii noştri. Un ciclu complex în tradiţia vedică se regăseşte sub denumirea de Mahayuga. Luna . unde culmile Dealului Bârsan coboară către iazul de deasupra satelor Dumbrăvia şi Ciubeşti. iar inciziile circulare şi semicirculare ar figura Soarele. arheologii au indicat o piesă inedită.care se întind pe milioane de ani. Bogăţia şi varietatea materialelor găsite reliefează nu numai continuitatea locuirii dacice pe aceste meleaguri. radio şi presă a suscitat un viu interes.

în care prezintă decăderea morală a nobilimii feudale. deşi nu era mort -1. dar şi neobişnuită. justiţia a dispus să i se facă autopsia.| Marti. lucrare prin care inaugurează exotismul în literatura franceză. ţeapăn şi îngheţat. După cum relatează unii istorici. dar rana era prea adâncă şi ghinionistul abate n-a mai putut fi salvat. În funcţie de reprezentările de pe celelate două sferturi de cerc (care nu au fost găsite). Cum a fost autopsiat un celebru scriitor francez. el a avut parte de o moarte tragică. în locul numit Croix-de-Courteuil. unde a fost găsit a doua zi. chirurgul a încercat să-şi coase pacientul la loc. pentru a se află adevărata cauză a morţii. . fără simţire. după ce a luat cina la călugării benedictini de la Mânăstirea Sfântului Nicolae din Acy. în momentul când bisturiul i-a deschis toracele… “cadavrul” a scos un răcnet care a cutremurat sala de operaţie. Fiind crezut mort. pe 25 noiembrie 1763.şi alte planete.334 vizualizari. A fost înmormântat la mânăstirea benedictină unde se ospătase pentru ultima oară. 19 Mai 2009 | 8:33 | No Comments | Categorie: Cultura D’exiles Prevost. este un prozator francez rămas celebru datorită romanului“Manon Lescaut” scris în 1731. Îngrozit. s-ar fi putut aprecia dacă întregul decor al universului imaginează cele patru faze ale Lunii. Călugărindu-se. cunoscut şi sub numele de abatele Antoine Francois. abatele a fost lovit de apoplexie şi a căzut la rădăcina unui copac în pădurea Senlis.

| Luni. originară din comună Carta (Făgăraş) şi al lui Ion Coandă Tănase.Maria Tănase. în dimineaţa zilei de 25 septembrie 1913. apelând la una din casele de discuri existente în Bucureşti. 4 Mai 2009 | 7:49 | 3 Comments | Categorie: Cultura A văzut lumina zilei la Bucureşti. Ulterior. un geniu al muzicii populare româneşti -845 vizualizari. întemeietorul Arhivei Internaţionale de Folclor de la Geneva de mai târziu. prin concurs. în strada Livada cu Duzi din cartierul Cărămidarii de Jos din Bucureşti. la serbarea de sfârşit de an a Şcolii primare nr. din satul oltenesc Mierea Birnicii. pentru revista Cărăbuţ-Expres. Drept urmare. ascultând-o „profesional“ a fost profund impresionat de talentul ei înnăscut. dramaturgul Tudor Musatescu a sfătuit-o să înregistreze cântece din repertoriul propriu. condus de marele actor Constantin Tănase. Înregistrarea de probă s-a produs la Studioul „Tomis“ din Calea Călăraşilor. la Teatrul de Vară „Cărăbuş“ din strada Academiei. de pe valea Amaradiei. scrisă de Nicolae Kiriţescu pe muzica semnată de Gherase Dendrino. imprimată sub îndrumarea . Era al treilea copil al Anei Munteanu. pe scenă Căminului Cultural „Cărămidarii de Jos“ din Calea Piscului. a prezentat-o lui Constantin Brăiloiu. Anul 1934 a marcat admiterea ei. Etnomuzicologul i-a recomandat să-şi aleagă repertoriul direct de la izvoare. Prima dată a apărut în public în 1921. Dornică să înveţe cât mai multe cântece. Petre Andreescu şi Elly Roman. mergea pe timpul verii în locul de baştină matern. 11 Tăbăcari. Piesa intitulată Romanţa mansardei. Folcloristul Harry Brauner.

a oferit un recital de muzică populară românească publicului din oraşul Focşani. Ce-i mai dulce ca alviţa. neînţelese sau degradate de obişnuiţii noştri diseuri. a fost aleasă în unanimitate să reprezinte cântecul popular românesc pe continentul american. a lui André Gade. Maria Tănase.“ Data de 28 septembrie 1938 marchează debutul Mariei Tănase în arta cupletului. Reeditată într-un tiraj impresionant. dar şi lansarea cântecelor romaneşti de largă circulaţie: Mi-am pus busuioc în păr. Cine iubeşte şi lasă. epuizată în numai câteva săptămâni.terenuri încă necunoscute. Geaba mă mai duc acasă. ambele compuse de Ion Vasilescu. Începutul carierei artistice propriu-zise a coincis însă cu debutul radiofonic din 20 februarie 1938. melodia a avut un succes formidabil. a fost invitată şi de „Columbia“. Yehudi Menuhin. Solista creează astfel şi pune în valoare melodia poporană autentică şi cu deosebire cântecul autentic. În revista Radio-Adevărul a apărut un articol din care cităm: „Tânăra cântăreaţă care e una din cele mai izbutite talente ale promoţiilor mai noi aduce pe lângă apreciate însuşiri vocale şi o preocupare de noutate întru totul lăudabilă: studiul temelor folclorice. Jascha Heifetz s. s-a bucurat de un succes extraordinar. când a prezentat un program de piese folclorice: M- am jurat de mii de ori. după care regimul legionar i-a interzis orice activitate artistică. valorificarea melodiilor populare pe care nu le disează ci le cântă. pe un text de Eugen Mirea.. ba chiar şi matriţele de la casele de discuri. oferite spectatorilor în revista Constelaţia Alhambrei. Presa timpului i-a acordat o deosebită atenţie. După câteva luni de „absenţă . pe versurile lui Nicolae Vladoianu şi Habar n-ai tu. păstrându-le nealterată frumuseţea originală. Constantin Brâncuşi. Când o fi la moartea mea. În urma audiţiei de la „Hanul Ancuţei“. distrugându-i-se toate plăcile de gramofon de la Radio. acompaniată admirabil de maestrul Grigoraş Dinicu. în cadrul Expoziţiei Internaţionale de la New York (1939).directorului muzical compozitorul Misu Iancu şi cu concursul direct al lui C. în studioul căreia (strada Udricani) a înregistrat Nunta ţigănească. Ulterior.a. Marie şi Marioara. În octombrie 1940. A cântat în fata fostului preşedinte american Hoover. George Enescu. în acompaniamentul formaţiei instrumentale conduse de Fanică Luca şi a orchestrei dirijate de Grigoraş Dinicu. Brailoiu.

George Vraca sau Constantin Tănase). alături de tenorul Ion Dacian şi sub bagheta dirijorului Egizio Massini. la 20 decembrie 1955 primeşte Premiul de Stat. în urma cărora. Maria Tănase dorea ca restul vieţii să-l închine învăţământului pedagogic de factură folclorică. Dar răpusă de boală. alături de actorii Marcel Anghelescu. unde prezintă concerte şi spectacole aparţinând filonului folcloric oltenesc. La Istanbul a fost ovaţionată pe scenă Teatrului Taxim. După întoarcerea din turneul de pe malurile Bosforului. Mihai Berechet şi Florin Piersic. iar în octombrie 1957 i se acordă titlul de Artistă Emerită. în timp ce. turnată după romanul cu acelaşi nume al lui Panait Istrati. Pentru meritele sale artistice deosebite. A fost inclusă în turneul de propagandă românească din Turcia din martie 1941. Şi nu numai. evoluează în acompaniamentul orchestrei Victor Predescu. vocea ei s-a făcut din nou auzită la posturile de radio. Jiu. Luna ianuarie a anului 1944 marchează debutul său în opereta Mascota de Edmond Audran. organizat de Nicolae Kiriţescu împreună cu Ion Aurel Maican.artistică“. preşedintele Turciei i-a oferit un post de… cercetătoare la Institutul Etnografic din Istanbul şi chiar cetăţenia de onoare a Turciei. Nu împlinise încă 50 de ani. interpretează rolul principal Anica. dar lasă în urma sa un monument artistic ce va înfrunta veacurile… Războiul dintre Rusia şi Ucraina. ascultată şi admirată de marele pianist Walter Gieseking. La cererea sa. este distribuită la Teatrul Municipal din Bucureşti în Opera de trei parale a lui Brecht. pe estradă Restaurantului „Café Wilson“. a fost transferată în funcţia de folclorist la orchestra „Taraful Gorjului“ din Tg. În decembrie 1957 este distribuită în coproducţia româno-franceză Ciulinii Bărăganului. Pentru Gogol! . Concomitent. participa la spectacolele organizate în spitale pentru răniţi. părăseşte definitiv scena vieţii la 22 iunie 1963. A susţinut recitaluri la Radiodifuziunea din Ankara. în rolul Jeny Speluncă. însoţit de dirijorul Ionel Perlea. în care deţine rolul principal feminin. alături de echipe formate din nume reprezentative ale teatrului şi muzicii romaneşti (George Enescu.

nu se schimbă. inaugurând primul său muzeu Gogol şi adaptând „Taras Bulba”. fiecare pentru ea. până la vârsta de 19 ani. „nu limba contează. Ucraina era provincie rusă. Cu ocazia bicentenarului naşterii. unul dintre romanele scriitorului. declarând că opera „acestui remarcabil scriitor rus (…) leagă indisolubil două popoare frăţeşti. este unul de-ai lor. deci. 26 Apr 2009 | 13:18 | No Comments | Categorie: Cultura Nicolai Gogol este considerat drept unul dintr e cei mai mari scriitori ai istoriei ruse.| Duminica. în care „marea Rusie” a fost înlocuită prin „marea Ucraină”… Afacerea ajunge într-atât de tensionată încât. dar. Problema este că autorul „Sufletelor moarte” s-a născut în ambele ţări deodată. la Sankt Petresburg. Ca replică. La care ruşii. Poltava. în 1809. Scrierile lui Gogol sunt pline de imaginarul şi gândirea provenite din cântecele folclorului ucrainienilor. Ucraina organizează un festival în regiunea lui natală. pentru televiziunea naţională. moştenirea. fără îndoială. Gogol. Ucraina şi Rusia îi revendică. mai ales. Asta. adaugă însă că el şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă aiurea. desigur. Şi. rolul limbii folosite în operele sale: Gogol a scris în rusă. El oare şi gândea ruseşte? Dacă ar fi să-l credem pe Vladimir Iavoriski. Decisiv este. întrucât. cu argumentele lor favorabile. În anul 2009. unde librăriile vând traduceri ucrainiene ale operelor sale. Rusia deschide ostilităţile. Vladimir Putin însuşi a exprimat cuvinte de liniştire. Care este adevărata lui naţionalitate? În măsura în care. subiectele abordate“. pe cel rus cu cel ucrainian”.-776 vizualizari. pentru ucrainieni. ci temele. el nu cunoaşte decât satul ucrainian. rus? Aceasta-i întrebarea. la Kiev. miercuri. cu ocazia comemorării. . şi că a fost înmormântat la Moscova. romancier si parlamentar ucrainian.

vechiul antagonism dintre acestea părea să dispară încetul cu încetul. fiind şi primul monarh din dinastia Stuart. un grup de conspiratori catolici au încercat să arunce în aer Parlamentul şi pe rege. La Începutul domniei lui James (1605). în ciuda acestui început nefericit. mai clarvăzător decât mulţi alţii. cu rădăcinile.| Sambata. catolicii nu aveau să reprezinte un pericol major pentru James. un mare scriitor ucrainian”… Sau să-l compari cu un copac. iar speranţa lui James privind o unificare completă a fost spulberată. care a primit numele de James I al Angliei. pe tronul Angliei veni regii Stuarţi Ultima din dinastia Tudorilor. a murit fără moştenitori în 1603. Acesta a fost celebrul Complot al Prafului de puşcă. . în Ucraina”. eternitatea sau cerul. Pentru Vladimir Iavoriski. Tronul i-a revenit celei mai apropiate rude. „a-l împărţi pe Gogol este ca şi cum ai încerca să divizezi aerul. cele două ţări au continuat să fie separate (fiecare avea propriul parlament şi propriile legi). deşi au rămas o minoritate cu greu acceptată şi adeseori persecutată. care a culminat cu arestarea lui Guy Fawkes şi a altora. De vreme ce Scoţia şi Anglia erau acum conduse de acelaşi rege. 18 Apr 2009 | 5:32 | 35 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii După Tudori. James al VI-lea de Scoţia. galeze şi scoţiene. Însă. James a fost cel care a folosit pentru prima dată termenul “Marea Britanie” pentru a desemna regatele sale engleze. Este ca şi cum Austria şi Republica Cehă şi l-ar disputa pe Kafka sau pe Rilke. al cărui „frunziş este în Rusia. A fost un mare scriitor rus şi. însă.Dispută puerilă? De un absurd extrem. mai ales. regina Elizabeta. totdodată. De la ce-a pornit războiul civil englez? -3. Totuşi.442 vizualizari.

Mai mult. regele Scoţiei şi al Angliei Dispute şi mai severe s-au iscat în jurul stabilirii prerogativelor regale – puterile ce îi reveneau numai regelui – şi care puteau fi analizate sau criticate de Parlament. că Sir John Eliot. în special prin faptul că se bazau pe favoriţi înstăriţi. când războiul de lungă durată împotriva Spaniei a secat resursele Coroanei. iar această convingere nu făcea altceva decât să-i irite pe parlamentari. Prestigiul reginei Elizabeta a ajutat-o să menţină situaţia sub control. Carol şi liderii Parlamentului erau suspicioşi unii faţă de ceilalţi. existând numeroase grupări ostile în cadrul Bisericii . când Parlamentul i-a acordat regelui dreptul de a colecta taxe vamale timp de un singur an. Acest lucru a fost evident încă de la începutul domniei.Originea conflictului dintre rege şi Parlament: stabilirea taxelor Mai ameninţătoare însă erau conflictele din ce în ce mai ample dintre rege şi parlamentarii englezi. ca de exemplu ducele de Buckingham (care a fost asasinat în 1628). Prin urmare. dar era imposibil să impună aceasta autoritate deoarece Coroana era slăbită. Aceasta eră adesea nevoită să ceară fonduri Parlamentului (impozite). în loc de toată viaţa cum era obiceiul. Conflictele s-au intensificat şi s-au afirmat noi lideri din ce în ce mai intransigenţi. Asemenea dispute au început în ultimii ani de domnie a reginei Elizabeta. James I. Membrii parlamentului puteau să se opună voinţei regelui. însă James a fost mai ghinionist şi lipsit de tactică. Diferenţele religioase şi-au spus cuvântul. atât James cât şi fiul său Carol I (1625-1649) îşi întărâtau supuşii. deoarece Coroana sărăcise şi nu se mai putea baza doar pe sursele de venit tradiţionale. dar antipatici. El a pretins că “dreptul divin al regilor” le conferea monarhilor o autoritate divină. ceea ce însemna ca membrii parlamentului puteau dezbate politica regală şi cere “soluţionarea revendicărilor” lor (reforme sau concesii) în schimbul acordării de fonduri.

pe care criticii săi o considerau o îndreptare sinistră spre catolicismul roman. Suportată la început doar de locuitorii ţinuturilor învecinate cu marea. În ciuda faptului că făcea economii. arhiepiscop de Canterbury). “Purificarea” însemna de obicei simplificarea formelor de cult şi adoptarea doctrinelor strict calviniste. această taxă a fost ulterior colectată de la întreaga populaţie din regat. . Conflictele dintre rege şi Parlament au atins prima dată apogeul în 1629. când membrii Camerei Comunelor au imobilizat pe speaker (pentru a nu se suspenda şedinţa) în timp ce Sir John Eliot a ţinut un discurs anti-regal. pentru a “purifica” Biserica (de aici denumirea de puritani). sfătuit de Contele de Strafford şi arhiepiscopul Laud. l-a întemniţat pe Eliot şi a decis să guvemeze în viitor fără Parlament. s-a făcut cunoscut datorită procesului care i s-a intentat pentru că a refuzat să plătească această taxa. pe nume Henrietta Maria. Acest lucru era perfect legal. Unul dintre liderii parlamentului. mulţi alţii urmându-i exemplul. John Hampden. Coroana a reuşit să supravieţuiască doar prin punerea în aplicare a vechilor drepturi regale şi prin încălcarea legii în diverse moduri. Carol I favoriza anumite doctrine şi o formă relativ complexă de adoraţie (denumită uneori laudism după numele consilierului sau William Laud. destinate sprijinului marinei. era catolică. cu condiţia ca regele să poată supravieţui fără subvenţiile pe care doar Parlamentul i le putea acorda. Carol a dizolvat imediat Parlamentul.engleze. Cea mai celebră a fost colectarea taxelor navale. în perioada pe care duşmanii săi au numit- o Tirania de 11 ani (1629-1640). suspiciunile au fost întărite şi de faptul că soţia de naţionalitate franceză a lui Carol. Numeroşi protestanţi doreau să adopte întocmai calea opusă. Tirania de 11 ani Carol I. regele Angliei Carol a reuşit să facă acest lucru.

Falit flind. Parlamentul cel lung din 1640 i-a eliminat pe Strafford şi pe Laud (ambii au fost executaţi) şi a întocmit o serie de legi pentru anularea taxelor arbitrare şi limitarea puterii regelui. Parlamentul restaurat pentru suţinerea Războiului Episcopilor În timpul Războiului Episcopilor din 1639-40. Carol. fără alt sprijin decât cel acordat de propriii săi curteni. Ulterior. se părea că în lipsa rezistenţei opusă de Parlament. fiind cele mai de seamă realizări ale Parlamentului cel lung. acesta a greşit implicându-se într-un război care a generat cheltuieli enorme pe care Coroana nu şi le putea permite. şi nu preoţii sau episcopii. Carol putea să-şi clădească cu timpul o autoritate absolută. era aproape neajutorat.Totuşi. Carol nu a reuşit să-şi atingă ţelurile şi şi-a epuizat resursele. unde sistemul prezbiterian avea rădăcini adânci (membrii mai în vârstă ai congregaţiei conduceau Biserica. semnând un document denumit Liga şi Pactul Solemn şi au opus rezistenţa armată. În 1640. Carol a încercat să impună episcopatul (conducerea Bisericii să fie exercitată de episcopi) asupra Scoţiei. John Pym . el a fost nevoit să ceară ajutorul Parlamentului. formându-se un partid regalist de mari proporţii. Încurajat de Laud. Profitând de situaţia în care se află regele. Aceasta a devenit şi mai pronunţată când partidul “Celor de rând” condus de John Pym a decis impunerea unui sistem prezbiterian asupra Bisericii Engleze. aceste legi s-au păstrat în timpul tulburărilor secolului XVII.) Scoţienii s-au unit înfocaţi de sentimentul naţional. Un număr mare de susţinători ai episcopatului s-au aliat cu Carol. Însă radicalismul unor lideri parlamentari a început să provoace o schimbare în opinia modernă. Carol a acceptat cu greu aceste măsuri. care eliminau posibilitatea absolutismului regal.

Deşi doreau finanţarea unei armate care să înăbuşe revolta. prin pară şi foc. Viaceslav Kundriavţev.163 vizualizari. Acesta ar fi fost locul unde Regele Artur a organizat rezistenţa celţilor împotriva invaziei anglo – saxone (la sfârşitul secolului al V-lea). . ca reacţie. Idylls of the King. căci regele. la aproximativ 170 kmde insulele Scilly. o platformă submarină ale cărei dimensiuni corespund exact cu cele ale câmpiei fertile descrise de către Platon. directorul Institutului de Metaistorie din Rusia. şi-a orientat cu judiciozitate cercetările spre placa Celtică. Într-un text din secolul al XIX-lea. După părerea cercetătorului rus. marele oraş s-ar fi aflat pe vârful lui Little Sole Blank. lipsit de scrupule. Pym şi adepţii săi s-au temut că regele va folosi o asemenea forţă militară împotriva lor – o teamă perfect justificabilă. Carol a încercat fără succes să aresteze cinci dintre cei mai înverşunaţi oponenţi ai săi din Camera Comunelor. Aceasta era o chemare deschisă la forţă. poetul englez Alfred Tennyson descrie acest loc ca fiind o ţară veche. iar războiul civil a izbucnit curând.| Sambata.Conflictul s-a înteţit când o revoltă catolică a izbucnit în Irlanda. avea astfel ocazia să-şi apere propriile drepturi. să se întoarcă în el. Teza rusă are un ecou fantastic în folclorul din Insulele Scilly. Atlantida. 28 Mar 2009 | 19:38 | 1 Comment | Categorie: Paranormal-Spiritualitate Pentru că lumea ştiinţifică împărtăşeşte în unanimitate părerea că Atlantida s-a scufundat. unde o legendă locală povesteşte că aceste insule ar fi vârful ieşit din ape al ţinutului Lyonnesse. apărută din abis şi care trebuie. Insistenţele lui Pym ca Parlamentul să deţină controlul asupra armatei violau dreptul tradiţional al regelui de a da ordine. în apropierea Marii Britanii? -1.

Expediată mai multor societăţi geografice din lume. nu va mai trebui decât să găsească fondurile necesare pentru o operaţie submarină de o amploare uriaşă. România – leagănul civilizaţiei mondiale? -4. St.143 vizualizari. Martin`s şi Samson. teza lui Kundriavţev a fost publicată în numeroase reviste şi chiar pe Internet. formau un singur ţinut în Evul Mediu. directorul laboratorului de la Institutul de Oceanografie „Chirciov” şi membru al Academiei Ruse de Ştiinţe Naturale consideră ipoteza colegului său drept „cea mai promiţătoare dintre cele emise până în prezent”. pe care le consideră convingătoare. Lumea ştiinţifică internaţională creditează teoriile oceanografilor ruşi. Profesorul Gorodniţchi. Bryther.| Luni. constatând o înălţare considerabilă a nivelului apei. Iar faptul că echipa de căutări provine tocmai de la institutul care a permis localizarea epavei „Titanic-ului”. Mary`s. Oamenii de ştiinţă ruşi studiază de altfel posibilităţile tehnice care le-ar permite să pună în aplicare un plan nebunesc: să examineze în detaliu fundul mării în dreptul insulelor Scilly. 9 Mar 2009 | 15:06 | 17 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii . confirmă că au găsit rădăcini de copaci fosilizate şi zăcăminte de turbă pe fundul mării. locuitori ai insulelor.Numeroşi scafandri şi pescari. scrutând abisul cu cele mai perfecţionate sonare existente. Tresco. De altfel cele mai mari dintre insulele Scilly – St. Dacă vor identifica cu precizie ruinele oraşului pierdut. ne face să ne imaginăm că îndelungata căutare a Atlantidei se va transforma în realitate.

– omul a început să folosească pluta. din aceeaşi epocă.Ch.Ch. marcată de apariţia primelor furnale din Europa. în paleoliticul inferior îh cadrul aşa numitei culturi de prund. cea mai veche exploatare şi prelucrare a aurului din Europa şi cea mai veche scriere din lume (5-6.000-6. descoperite în zona Titan-Călan-Nădrag. s-au găsit la Porţile de Fier şi Cazane. printre altele.000 î. cel mai vechi harpon şi cel mai vechi vârf de lance cu două caneluri (tip baionetă) din lume (toate 13.Ch. care a dăruit oamenilor focul.Ch.000 î. Baia Sprie. până la Valea Jiului.). cele mai vechi vestigii. Baia de Fier.000 î. Urmele de locuire descoperite de arheologi în spaţiul carpato-dunărean şi pe Valea Oltului pot fi datate 600. roata. Pe plan artistic. Tot în această regiune a Terrei se înregistrează cea mai veche locuire în bordeie din lume.. a îmblânzit câinele. În continuare. aproximativ din anii 30. cel mai vechi topor-târnâcop de miner.). şi-a construit primele palafite. cea mai veche activitate de minerit din lume.). . Cu utilizarea focului se încheie perioada paleoliticului.000.Ch. epoca aurignacian.000 î. arcul (tracii fiind recunoscuţi ca primul popor care l-a creat şi l-a folosit). sania. adică in preastrăvechile bazine carbo-siderurgice ale Banatului şi Ţării Haţegului. În perioada mezoliticului – între 10.000 î. Şi nu este lipsit de interes să se ştie că legenda lui Prometheus. cea mai veche activitate din metalurgia aramei din lume (3.Ch. la Reşiţa şi Anina. Baia de Aramă.000 î. s-a născut în cetatea zeilor traci.000 -1. aşezarea de la Româneşti – Dumbrăviţa (Banat) datează din paleoliticul superior.

Troia. originea în spaţiul traco-dacic (România) a culturii Cucuteni. contribuţia oamenilor din spaţiul tracic este esenţială. În formarea culturilor neolitice. În acelaşi vast teritoriu s-au dezvoltat. Valea Dunării. Poiana la Scaune.Ch. apar noi culturi: Gumelniţa (partea de răsărit dintre Carpaţi şi Haemus / Balcani). Troia). prima secure s-a găsit la Valea Răii -Rm. a acestor teorii a împiedicat un timp interpretarea corectă a senzaţionalelor descoperiri arheologice din ultimii 30 ani. Băile Herculane. Podrava. culturile Criş-Starcevo (cea mai veche). Moldova până la Nipru. Germanii şi românii au aceleaşi origini? -13. Cucuteni (cea mai spectaculoasă). La nivelul culturii Criş-Starcevo. în neoliticul târziu (eneoloticul = 3. după cum tot ele au probat.). în continuare. Culturii Turdaş îi aparţin cele trei faimoase tăbliţe de la Tărtăria pe Mureş. Pe acest fond.000 î. Precucuteni etc.883 vizualizari.Diferite tipuri ale culturilor acestei perioade s-au găsit în Crimeea. etc. fără egal în lume. 27 Feb 2009 | 10:20 | 14 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii . centrul fiind Moldova (Cucuteni.700 î. etc). cu succes. Vădastra.000 de ani.Ch. foc care avea toate condiţiile optime dezvoltării umane. dar nefastă. Carl Schuchardt este primul care consideră ceramica pictată ca aparţinând tracilor. Macedonia. Cicladele. Vâlcea. Totalitatea lor constituie epoca anterioară formării neamurilor europene. Hamangia (cea mai specifică).| Vineri.. Înşişi grecii nu s-au format ca popor decât după descinderea aheilor şi dorienilor plecaţi din nordul Dunării.700-2. Ceahlău. se vor dezvolta în continuare tracii. astfel. Grecia. Influenţa temporară. conţinând cea mai veche scriere din lume şi având o vechime de peste 7.000 ani (neoliticul vechi). Tisa. cuprinzând Transilvania. Cercetările arheologice au dovedit aceasta fără putinţă de tăgadă. o parte a Munteniei. Oltenia. Au căzut. Muntenegru (Adăpostul Roşu). teoriile conform cărora tracii ar fi venit “de undeva”. care descind de pe fondul făuritorilor culturilor neolitice din spaţiul tracic. din epipaleoliticul de acum 8. fiind datată în anul 6. Sălcuţa (Banat. în mod neîndoielnic.

dar are circa 10 cuvinte româneşti. Vâlcea. aşa cum pretind unii cercetători.000 ani. preluată de unii savanţi germani. Aria/Ariana era învecinată la est cu India şi nu făcea parte din aceasta. în punctele Pietriş. Aria/Ariana a fost. . jud. Limba lor nu are nici un cuvânt iranian/arian. Teoria lui Joseph Arthur Gobineau. trebuie explicată legătura care există între europeni şi arieni. 2. originea omului european nu poate fi Germania sau Franţa. Pentru elucidarea acestei probleme. Cel mai vechi om din Europa a fost descoperit în România.000 ani. deoarece ei sunt plecaţi din Peninsula Balcanică în mileniul II î. locuită azi de iranieni.000-15.000. deoarece: 1.000 ani. cea mai frumoasă şi cea mai puternică din lume. că “rasa ariană este cea mai veche.n. prevedea că“leagănul umanităţii să găseşte în Germania”. În antichitate. Prin urmare. Armenienii nu sunt urmaşii arienilor. Tetoiu. în antichitate regiunea situată în nordul Iranului de azi. locuită de erani şi apoi în Iran. în timp ce omul de Neanderthal are circa 120.e. In conformitate cu cronicile persane vechi. corn.900. Mulţi cercetători au fost îndrumaţi pentru a deforma sensul cuvântului arian. aşa cum nu face parte nici azi. în sat Sugiuleşti.000 – 2. iar cel de la Cro Magnon doar 35. Valea lui Grăunceanu şi Fântâna alor Ţiţei – vechime 1.” Ea nu are nici un suport real.000-100. nume care a evoluat în Eria.

n).). n- au putut face faţa unui popor foarte puţin numeros cum erau sciţii (dispăruţi din istorie) şi nu puteau crea descendenţi atât de numeroşi cum sunt europenii de azi şi foarte diferiţi din punct de vedere somatic. Arienii nu puteau veni în Europa înaintea regelui Darius. adică daco-getică. românii. 5. având în vedere că germanus în limba latină însemna “frate bun din acelaşi tată şi aceeaşi mamă”! Răspunsul ni-l dă femeia neromană.e. Daca arienii ar fi venit mai înainte de aceasta epocă. fiul adoptiv al Împăratului Augustus (63 T. din limba ariană nu puteau lua naştere limbi atât de diferite. În sfârşit. În acelaşi timp. 6. ei şi-ar fi găsit unele rude în Europa.C. astfel cum erau arienii. deoarece erau extrem de puţini şi nomazi în acelaşi timp). Limba germană nu are nici un cuvânt iranian. Regele Darius vorbea numai de arieni. ei nu erau arieni şi n-au fost asimilaţi de nişte presupuşi arieni care ar fi invadat Europa… . în “Claudius“. 7. înainte de venirea triburilor suedeze care au invadat-o.n. Toţi iranienii sunt bruni. Acesta este primul contact dintre arieni şi europeni. În ce priveşte originea ariană a germanilor. Nu există iranieni blonzi ca suedezii sau şateni ca o parte a românilor. – 14. până în momentul când îi ieşi înainte o femeie neromană.3. 4. pentru că el era arian şi nu există vreo menţiune a scriitorilor antici cu privire la existenţa arienilor în afara actualului Iran. care – vorbindu-i în limba latină – îî dojeni să nu îndrăznească să meargă mai departe.” Acest citat ne incită la o întrebare: de ce romanii îi numeau germani. astfel cum sunt suedezii. germana sau italiana. o populaţie nesemnificativă ca număr. ne spune că “Drussus.e. grecii şi alte popoare mediteraneene. Prin urmare. care vorbea latina. cu faţa oacheşă. cum este greaca în raport cu basca. 70-170 d. este suficient a cita pe scriitorul roman Caius Suetonius Tranquillus (c. care. locuitorii Germaniei. vorbeau o limbă latină străină. cutreierase cu legiunile romane aproape întreaga Germanie şi n-a încetat să urmărească continuu pe aşa-zişii «germani»(nu-i găsea. pentru că acest rege a luptat în Europa cu sciţii din Dacia şi cu grecii-atenieni.

Iar lucrurile nu se opresc aici. mai ales că la o uşă mai departe “locuieşte” spiritul lui Lawrence Olivier. De exemplu. actriţa Vivian Leigh îşi plimbă silueta elegantă prin Londra. Green a instalat . Vivien Leigh şi-a ales spre bântuire un apartament special din Londra. însă când m-am uitat mai bine. fără a deranja pe nimeni. VIZITE MISTERIOASE LA LONDRA. Marilyn Monroe sau Elvis Presley -4. liniştiţi. numeroasele relatări ale evenimentelor extraordinare cu fantome fac greu de ignorat acest fenomen fascinant. iubirea vieţii ei. mi-am dat seama că era Vivian Leigh”. Este vorba despre cel în care au locuit Mick Jagger – solistul trupei Rolling Stones – şi actriţă Bea Arthur.| Luni. iar Marilyn Monroe şi Montgomery Clift se întâlnesc. Un specialist în activităţi paranormale a stat de veghe o noapte întreagă în Opera londoneză Royal Albert Hall. Londra mai are parte şi de alte vizite misterioase. Motivul pentru care Leigh a ales apartamentul lui Mick Jagger este de-a dreptul misterios. 23 Feb 2009 | 10:00 | 7 Comments | Categorie: Paranormal-Spiritualitate Oricare ar fi punctul nostru de vedere. Andrew Green a fost chemat la Operă după ce mai multe persoane au văzut fantoma unui constructor de orgi din secolul al XIX-lea şi fantomele a două femei îmbrăcate în rochii din secolul trecut.652 vizualizari.Fantome celebre: Vivien Leigh. pentru a vedea fantomele semnalate în clădire. pentru a dispărea apoi lângă bufetul personalului. Aceasta din urmă a declarat că a auzit pe cineva umblând pe coridoare: “Prima dată am crezut că era abur de la automatul de cafea. şi după moarte. Femeile traversau foaierul râzând şi vorbind.

“Prima oară. în plin centrul Londrei. Nu cred că este atât de rău şi oribil şi cred că trebuie ajutat să se liniştească”. Aceasta după ce două persoane au afirmat că au văzut o stafie bântuind prin casă. au povestit martorii. Londra. în 1759. cred cei de la The Handel House Trust.în toată clădirea camere video şi echipamente sofisticate. dimpotrivă. Societatea The Handel House Trust se va folosi în acest scop de serviciile unui preot romano-catolic. Silueta părea să fie cea a unei femei”. marele compozitor. Singurele femei despre care se ştie că au vizitat casa pe când mai trăia Handel au fost Faustina Bordoni şi Francesca Cuzzoni. însă singurul lucru ciudat înregistrat de aparatura a fost o creştere bruscă şi puternică a temperaturii într-o încăpere în care nu se afla nimeni. “Este vorba despre un suflet care nu îşi găseşte odihnă. “Se poate că stafia să fie a uneia dintre ele”. a declarat unul dintre membrii The Handel House Trust. Celebrul chitarist Jimi Hendrix. a declarat un preot din partea locului. care a locuit în anii 60 într-o casă situată lângă cea a lui Handel. asemănătoare cu umbrele care apar atunci când închizi ochii brusc. aerul a devenit foarte încărcat şi am văzut o siluetă mai înaltă decât mine. goni eventualii clienţi”. Martorii straniei întâmplări susţin că au văzut stafia în dormitorul principal din casa aflată pe Brock Street. după ce te-ai uitat drept la soare. susţinea şi el că a văzut o stafie în reşedinţa compozitorului. ce va efectua exorcizarea chiar în dormitorul în care a murit. Georg Handel (1685-1759) STAFIA LUI HANDEL. Aceeaşi locaţie. Proprietarii casei celebrului compozitor George Friderich Handel plănuiesc o şedinţă de exorcizare.“Nu am fost siguri dacă prezenţa unei fantome va putea atrage sau. Specialistul considera că acesta este un semn indubitabil de activitate paranormală. .

Actriţă. John Mascheroni. de exemplu. Marilyn Monroe şi Montgomery Clift sunt alţi “plimbăreţi”. Din fericire pentru Marilyn. Solistul britanic spune că păturile cu care îi înveleşte noaptea pe copiii săi au fost trase deoparte. mort demult. “De la această întâmplare nu-i mai consider nebuni pe cei care văd stafii”. am simţit un bloc mare de gheaţă lângă mine”. conform mărturiilor unor funcţionari ai hotelului. încearcă să-şi protejeze nepoţii. Pe de altă parte. cu numărul 1200. iar oglindă era atârnată în camera sa preferată. Cei care se uită cu atenţie ar putea-o observă pe Marilyn Monroe uitându-se la ei! Actriţa era un client obişnuit al respectivului hotel. numită Lillian. care a apelat la experţi în metafizică pentru a o scapa de un spirit care îi bântuie locuinţă în valoare de peste două milioane de dolari. a spus: “Lui Lillian îi plăcea să facă farse. Un medium i-a explicat că tatăl său. cu mulţi ani în urmă. Stafia unei bătrâne. Fostul proprietar al casei. Şi cum ar putea să o considere nebună pe actriţa americană Renee Zellweger. În fiecare zi. în repetate rânduri. a declarat artistul. Marilyn Monroe (1926-1962) DE LA MARILYN MONROE LA TATĂL LUI PHIL COLLINS. deoarece actorul Montgomery Clift bântuie şi el coridoarele Hotelului Roosevelt. spiritul său nu este singur. când stăteam în pat. Prima mea experienţă a fost când am simţit prezenţa cuiva în casă. casa lui Phil Collins este bântuită de fantoma tatălui său. de către o forţă nevăzută. . “Chicago”. care a devenit celebră pentru rolurile sale din “Jerry Maguire”. sute de vizitatori se perinda prin faţa unei oglinzi din Hotelul Roosevelt din New York fără să-şi dea seama că se afla în faţa unei legende hollywoodiene. a început să-şi facă simţită prezenţa în locuinţa din Hamptons a actriţei. AGREAT DE JOHN LENNON. ROBBIE WILLIAMS. a chemat experţi în fenomene paranormale pentru a rezolva această problemă. Iar într-o noapte. “Bridget Jones’s Diary”.

Interpretul a mărturisit. “Escapology”. care a sfârşit cu minţile rătăcite. Una este cea a maiorului Henry Rathbone. ridicată în 1798 şi actualmente muzeu. aud plânsete de bărbat dinspre camera în care a locuit maiorul. inclusiv din incinta Casei Albe. Întâmplările de aici erau legate de o fereastră de la subsolul fortului. ÎN SUA. într-o bună zi. “M-am rugat cu tot sufletul lui John şi el mi-a trimis versurile şi muzica de care aveam nevoie”. Reşedinţa prezidenţială a SUA mai este vizitată şi de alte stafii. De mai bine de două secole. aflată într-o . Excentricul cântăreţ a declarat că. este una dintre cele mai bântuite locaţii din capitala SUA – fără vreo legătură cu fostul preşedinte american. Oamenii spun că. uneori. Lennon a răspuns favorabil rugăciunii şi din această cauză Robbie a reuşit să ofere fanilor din întreaga lume melodia “Beter Man”. Clădirea Octogonului. care se deschidea singura chiar şi în condiţiile în care se încerca blocarea sa prin plasarea unor obiecte grele. John Lennon (1940-1980) Nici solistul Robbie Williams nu face excepţie de la regulă. că John Lennon i-a vorbit de dincolo de moarte. o bază militară situată aproape de locul în care a fost asasinat Abraham Lincoln. în timpul unui interviu. Spre exemplu. o altă victimă a asasinării lui Lincoln. a rămas fără inspiraţie şi că singurul lucru pe care a reuşit să-l facă a fost să se roage la faimosul interpret pentru că muza rătăcită să revină. deplasându-se în susul scărilor. Fort McNair. Spre uimirea lui. a spus Robbie gâtuit de emoţie. Pe întreg teritoriul statului american Maryland au fost semnalate nu mai puţin de 229 de apariţii sau manifestări ale fantomelor. este bântuită de mai multe fantome. De departe cele mai celebre – şi datorită importanţei oraşului – sunt cele din Washington. Puţini sunt americanii care să nu fi auzit de fantoma lui Abraham Lincoln. care încă se mai plimba prin fostul său dormitor. Casa Albă a stabilit un adevărat record la vizitele efectuate de fantome. sau chipuri fantomatice de fete. inclusă pe unul dintre cele mai bune albume ale sale. CEI MAI MULŢI STRIGOI. oamenii care au vizitat Octogonul au avut ocazia să vadă lumânări plutind prin aer.

Firea neliniştită şi sprinţară a celebrului scriitor american Ernest Hemingway îl face să nu aibă odihnă nici după moarte. a povestit că stafia scriitorului obişnuia să apară mai ales când era Luna plină şi-l urmărea pe potecile fostei sale proprietăţi. mergând încet. care a demisionat de frică. Un fost angajat. Finca Vigia. despre cât de mult îi plăceau coridele şi băutură. dacă nu ar fi murit. fantoma sa răspândind o teamă de nedescris printre servitorii care lucrează la fosta să reşedinţa. încât a agăţat cheia de la proprietate în primul palmier întâlnit în cale şi a rupt-o la fugă. povesteşte că Hemingway arata ca în ultimii ani ai vieţii sale. Mi-a mărturisit că. un alt angajat s-a speriat aşa de tare când a depistat în întuneric imaginea scriitorului. cât de frumoase erau şi cum l-au dezamăgit toate. Îi lipsesc multe lucruri de pe această lume şi de aceea nu poate să-şi găsească liniştea. cu neruşinare. îmbrăcat în bermude. În fine.clădire vecină cu Casa Albă. din apropiere de Havana. aşa cum este şi imortalizat în fotografii: un om masiv. . Ea este zărită din când în când intrând într-una din spălătoriile Casei Albe. despre care se spune că prefera să-şi spele singura rufele. ar fi scris un roman care ar fi revoluţionat lumea definitiv. Stafia lui Hemingway răspândeşte teroarea printre cubanezi. o cămaşă lălaie şi încălţat cu sandale. Cubanezul. Cel puţin deocamdată”. O alta este a fostei Prime Doamne Abigail Adams. cu faţa congestionată. pe care şi acum îl trec fiori când îşi aminteşte. transformată în muzeu. Ernest Hemingway (1899-1961) HEMINGWAY ÎN CUBA. Un alt fost angajat pretinde că Hemingway obişnuia să-i şoptească diverse lucruri la ureche: “Îmi povestea despre iubitele lui.

Alte glorii. el s-a plimbat prin toată lumea. Dar este clar că nu şi-a revenit după această pierdere nici după moarte. Din fericire. John a ocupat casa înaintea ei – cei de la Beatles au închiriat-o pe vremea când lucrau în America. O altă stafie celebra este şi cea a fermecătorului actor Errol Flynn. însă. a ales un loc ceva mai luxos pentru viaţa de după moarte: o casă imensă din Beverly Hills. alte preferinţe. Vizitatorii l-au văzut pe Elvis lângă piscină. Asta mai ales pentru că. privind pe fereastră şi la locul de meditaţie de lângă mormântul său. a fost homos*xual -4.| Marti. John Lennon adora Beverly Hills. în ciuda rădăcinilor sale britanice. iar Errol Flynn nu poate renunţa la iaht. Zacă. Se pare că Lennon. marele compozitor rus. în Memphis. 10 Feb 2009 | 10:29 | 1 Comment | Categorie: Cultura . de fapt. În afară de pasiunea sa renumită pentru femei. Astfel.937 vizualizari. actriţa Robin Givens. în baie. Din cauza unor dificultăţi de ordin financiar. deoarece mai multe persoane i-au văzut fantoma plimbându-se de-a lungul iahtului. se declară foarte bucuroasă de companie. fostul component al celebrei trupe The Beatles. PESTE TOT. în 1977. în mod spectaculos. de fiecare dată s-a întâlnit numai cu fanii săi! Dar cu tot spiritul de aventura al celebrei fantome. Errol a fost nevoit să-şi vândă ambarcaţiunea. Ceaikovski. locul bântuit preferat a rămas reşedinţa lui de la Graceland. Elvis Presley (1935-1977) “THE KING”. Elvis Presley a stabilit un record ciudat: fantomă care a călătorit cel mai mult. lui Flynn îi plăcea şi marea. De la moartea sa. proprietara. nu este deloc surprinzător că actorul îşi bântuie fostul iaht.

Puţinul care se cunoaşte despre cei 4 ani petrecuţi de el în domeniul justiţiei se leagă de contrastul puternic dintre rutina zilnică de la birou şi prieteniile zănatice din . ale căror familii aspirau la o ascensiune socială. ilustrează perfect mentalitatea epocii. Prima opţiune a fost justiţia. elevii mai mici şi mai săraci din şcoală stăteau la dispoziţia elevilor mai mari şi mai grozavi. În Rusia exista deja o tradiţie înrădăcinată a exploatării. un pederast extrem de activ. încă de mic a fost expediat la un liceu-internat de băieţi. unde înclinaţiile homos*xuale i-au fost observate de elevii mai mari. Piotr era încă şcolar cînd tragedia i-a lovit familia. Ceaikovski s-a lăsat de şcoală în 1859. Saşa. Aşa cum iobagii erau. mama sa a murit de holeră. Prinţul. Serviciul era o corvoadă care-i amorţea mintea. ale căror considerabile experienţe homoerotice de pe moşiile părinteşti constituiau un subiect de grozăvire în dormitoare. dar şi aristocraţi. Sora mai mare.Când avea numai 15 ani. a devenit capul unei familii copleşite de datorii şi dezamăgiri. Tatăl era total absent din viaţa familiei şi a devenit dureros de clar că artistul Piotr va trebui să-şi găsească o îndeletnicire mai practică şi să-şi susţină fraţii. precum prinţul Vladimir Mescerski. Prima şi poate cea mai intensă pasiune a lui Piotr a fost pentru Serghei Kireev. ca să devină funcţionar la Ministerul Justiţiei. mare compozitor rus. cel dintâi dintre multe persoane tinere adorate. Printre colegii de clasă se numărau băieţi din burghezia mijlocie. acesta va rămâne o prezenţă în viaţa lui Piotr mult timp după absolvire. Piotr Ceaikovski (1840-1893). la cheremul stăpînilor. practic.

. care a ajuns până într-acolo. “Răscoala de la 1907”. cedau locul. în final.| Joi. stropite cu votcă şi culminând cu neîndemânatice contacte erotice. a strâns şi publicat în 1948. cifra de 11. Mihai Roller. Nu întâmplător. grozăvia ascunderii dosarelor de către însuşi regele Carol I.818 vizualizari. dur şi nemilos. scenariul pregătit de Imperiul Austro-Ungar -20. în fiecare dimineaţă. realităţii reci a întoarcerii la serviciu înainte de clinchetul clopoţelului. intervenţia armatei.lumea subterană homos*xuală a Sankt Petersburgului. 15 Ian 2009 | 10:10 | 20 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii Cine nu a auzit de răscoală ţăranilor din 1907? Timp de mai bine de 45 de ani. Tot ceea ce susţinea propaganda comunistă se afla acolo: execuţii. Partide nocturne de cărţi. încât a ordonat să se tragă asupra ţăranilor nemulţumiţi de condiţiile de muncă şi trăi. documentele răscoalei din 1907. regimul comunist a considerat evenimentele ca pe un exemplu elocvent al caracterului capitalismului românesc.000 de morţi preluată din articolele lui Constantin Mille şi. cu o repeziciune demnă de o cauză mai bună. istoricul oficial al stalinismului românesc.

Le administra doar. au reuşit să se unească cu Grecia (1908).O. era unul dintre partizanii doctrinei habsburgice “A. Bulgaria a obţinut astfel independenţa. altă componentă nominală a Imperiului otoman.U.” (Austria est imperare orbi universo – Austria trebuie să conducă întreaga lume) şi decisese că anul 1908 va deveni cel în care trebuia demonstrata valabilitatea axiomei. Un plan secret al Imperiului Austro-Ungar Dacă Imperiul Austro-Ungar a avut. un an de care să fie cu adevărat mândru şi în care să îşi retrăiască gloria. căci suveranul nominal rămânea sultanul de la Constantinopol. În primul rând. Aerenthal a pregătit o răscoală în insula Creta şi proclamarea independenţei Bulgariei. după 1866 (înfrângerea în faţa trupelor prusace ale lui Bismarck). într- un final fericit. Toate cele trei evenimente au avut loc aproape simultan. Austro-Ungaria – Bosnia-Herţegovina. iar întregul aparat militar şi diplomatic al imperiului trudise din greu să îi ofere un adevărat moment de neuitat. iar singurii care au plătit oalele sparte au fost cretanii. acela a fost. ministru al Afacerilor Externe al Dublei Monarhii. Spre a-l împiedica pe acesta să intervină în apărarea drepturilor sale. anul 1908. dar care. la peste 100 de ani de la evenimente.I. a căror răscoală a fost zdrobită. . Se împlineau 60 de ani de domnie a marelui împărat Franz Joseph. Alois Aerenthal Planul fusese gândit încă în urmă cu câţiva ani. Un adevăr ascuns prea mult timp în spatele discursului oficial. documentele ne spun o poveste diferită de aceea cu care marea majoritate ne-am obişnuit deja.Astăzi. punându-l pe sultan în imposibilitate de a reacţiona. fără îndoială. provincii pe care imperiul le administra din 1878. Contele Alois Aerenthal. ca urmare a prevederilor tratatului de la Berlin. Alois Aerenthal pregătise anexarea oficială a Bosniei şi Herţegovinei.E.

A doua parte a planului conceput de Aerenthal presupunea distrugerea celor doi inamici tradiţionali ai dublei monarhii. populată în special de sârbi. respectiv Serbia şi Rusia. ca şi Serbia. Totuşi. Serbia a respins încorporarea Bosniei-Herţegovinei. şi ea visa la revanşa. Rădăcinile se regăseau în anul 1908. la Austro-Ungaria. înfrângerea Serbiei şi gloria Austro-Ungariei. atunci poate nu ar mai fi existat nici . exact aceeaşi conjunctură care va conduce la izbucnirea primului război mondial în iulie 1914. În anii 1904-1905. finalizate printr-o revoluţie ce aruncase de-a dreptul tara în haos. prin care acestea îl ameninţau cu un atac imediat în cazul sprijinirii Şerbiei. piedică în gloria Imperiului Austro-Ungar Imperiul Austro-Ungar O singură neîmplinire umbrea gloria imperiului: România. urmând exemplul atâtor alte acţiuni din lungul istoriei. Dar în 1908 Rusia era o ţară devastată. Acesta era exact pretextul dorit de Aerenthal. Dacă planul lui Aerenthal ar fi reuşit. flota şi armata sa fuseseră distruse de japonezi. urmând apoi doi ani de revolte interne. Armata imperială a înconjurat Serbia şi a ameninţat cu războiul. Cauza sârba trebuia abandonată… Astfel anul 1908 aducea şi umilirea internaţională a Rusiei. cerând compensaţii şi protestând vehement. avea teritorii naţionale şi populaţii asuprite de dubla monarhie. ţarul Nicolae II (1894-1917) a încercat să intervină. şi ea ar fi trebuit umilită şi zdrobită în anul de graţie 1908. Adică. Belgradul a solicitat imediat ajutorul Rusiei. dar s-a văzut confruntat cu un dur ultimatum venit din partea Berlinului şi a Vienei. România. Şi ea. După cum era şi firesc.

Iar în preajma anului 1907. s- a operat asupra lui Mille cu mari sume”. solicitată sau impusă de la Viena. la rândul său. urmată de intervenţia. Dar. Reţeaua de spionaj a lui Eidinger Centrul de unde se pregătea lovitura era oraşul Cernăuţi. oferea importante câştiguri arendaşilor. Unele dintre cele mai profitabile relaţii de amiciţie. Interesul Puterilor Centrale faţă de România nu era de dată recentă. generalul Fischer. el se intensificase brusc. încercarea a eşuat. şeful jandarmeriei austriece. dar şi comerciale le-a avut cu de-acum cunoscută familie Fischer. mergând de la periferie şi până în centru. În aceeaşi manieră se va “lucra” şi cu alte gazete. În plus. până în 1907. Acesta avea o sumară pregătire militară. În anul 1905.000 de morţi în tragicele evenimente. Spionul imperial Günther raporta în acest sens la Viena: “Afacerea ziarului Adevărul merge pe drumul cel bun. Şi astfel se distrugea orice posibilitate a României de a acţiona pentru eliberarea românilor transilvăneni. Istoricul Karl Scheerer a observat. Eidinger. precum Universul. preluându-le produsele agricole şi livrându-le apoi armatei austro-ungare. marii arendaşi din regiunea Moldovei.momentul 1916 şi nici Marea Unire din 1918. ele vor fi şi cele care vor lansa cifrele de 10-11. birou condus de un anume N. iar tactica să de infiltrare a spionilor în ţara vecina se folosea de marile linii de cale ferată şi de şosele. implicând oameni . în special de Constantin Mille şi ziarul Adevărul. O răscoală care ar fi pus puterea de la Bucureşti în imposibilitatea de a mai guverna. ale căror “articole erau scrise” – mărturisea acelaşi Günther – “pe biroul meu”. Aici. a trupelor austro-ungare pentru ocuparea şi “salvarea” situaţiei în zonă. Austro-Ungaria îşi crease o vastă reţea de spionaj şi influenţă. din fericire pentru noi. Cu alte cuvinte. Epoca. înfiinţase un birou de plasare de forţa de muncă şi bani (bineînţeles şi spioni!) în România. Alte ţinte ale spionajului austro-ungar şi care vor juca un rol important în evenimentele anului 1907 sunt reprezentate de tagma ziariştilor. noul tip de atenţie acordat României în acest interval cronologic. el a deschis un birou comercial în sediul hotelului Athénée Palace din Bucureşti şi a început plasarea de muncitori agricoli pe tot teritoriul României. Nu întâmplător.

răzvrătirile din nordul Moldovei erau ţinute sub control şi liniştea începea să revină. anul 1904 ar fi fost momentul cel mai propice în acest sens. din judeţul Neamţ. temându-se că vor rămâne fără lucru şi hrana. până când. Reţeaua părea bine pusă la punct şi gata de acţiune. pentru a împiedica infiltrările agenţilor austro-ungari. au cerut cu violenţă semnarea contractelor. Dar era destul de târziu. cu uniforme ciudate şi rute de deplasare pe linia Botoşani- Cernăuţi sunt la rădăcina tuturor atacurilor. satul de unde Imperiul Austro-Ungar a aprins fitilul Un mare arendaş. Flămânzi. Dacă foametea ar fi condus la răscoală. la prietenul său. sunt înarmaţi şi au o evidentă pregătire militară. posturile de jandarmi. Imediat. plasaţi de Eidinger în puncte considerate strategice. apar personaje ciudate. Pericolul lipsei de pământ. Carol I a înţeles rapid ce se întâmpla şi. după alţi doi cu rezultate frumoase. Atacă primăriile. deci de muncă. era din ce în ce mai puternic. Cum de a izbucnit totuşi revolta? Flămânzi. Campania mass-media din umbră La începutul lunii martie. Toate rapoartele de la Botoşani. prieten cu Eidinger. Mochi s-a refugiat la Cernăuţi. a ordonat ca frontiera de la Suceava la Mihăileni să fie ocupată militar. fără însă să semneze nimic şi lăsându-i pe oameni de-a dreptul disperaţi. care dau de băut la toată lumea şi îndeamnă la violenţă. Speriat.politici. la începutul lunii martie. ţăranii dintr-un sat cu nume parcă predestinat. A amânat şi refuzat orice ofertă. Mochi Fischer. pe data de 7 martie 1907. când ziarul Adevărul a început o amplă campanie împotriva a ceea ce ziariştii de . În schimb. pe miile de hectare arendate de Fischer. arendaşi. arată acelaşi lucru: indivizi din afara satelor. chiar şi mii de simpli lucrători. lucru extrem de important. în 1907 se anunţau chiar recolte bune şi anul venea. a refuzat să semneze învoielile agricole cu ţăranii săi pentru anul 1907.

ţăranii alăturându-se agenţilor imperiali.aici numeau “marile masacre”. sesizând ciudăţenia momentului în care marii proprietari nu îşi apără deloc pământurile. omorând”. Pasiunea pentru şosele a spionilor creaţi la şcoala lui Eidinger a început de- acum să dea roade. Guvernul conservator se arată incapabil de a controla situaţia. Dar în alte zone. “Ridicarea recoltelor cu forţa”. răscoala s-a extins după 12 martie şi în Muntenia. Falciu. cel puţin ciudat. extrem de interesată de răscoala din România De îndată ce în ziarele din România au apărut primele ştiri. în fruntea tuturor se aflau Adevărul şi Universul. dând foc. căci ziarele relatează – fals – ştirea conform căreia acolo unde oamenii au avut curajul de a se revoltă. solicitându-i intervenţia imediată. Din acest moment apare într-adevăr şi răscoală reală. Alţi fruntaşi conservatori. cei doi au provocat retragerea conservatorilor de la putere şi venirea liberalilor. sunt de ani buni pe lista de plată a Austro-Ungariei şi deci refuza să ia vreo măsură imediată. pe acelaşi tipar şi cu ajutorul aceloraşi agitatori. Urmând liniile de cale ferată şi şoselele. devastând. Prefectul de Focşani. răscoala se extinde. “Se trage în ţărani“. a dat un ordin. Tutova. solicitând reprimarea răscoalei “cu cea mai mare fermitate şi blândeţe”. Tecuci. Bacău. precum Mihail Pherekyde. Răspândirea răscoalei În luna martie. Suceava. despre răscoală. Aguletti. Presa de la Viena. Primul. Şi ce nu face omul pentru un ban în plus? Chiar şi o… răscoală”. Primul ministru. Interesant este ca în multe locuri. sprijiniţi de Take Ionescu. după cum arata rapoartele. Două personaje au realizat însă gravitatea situaţiei: Take Ionescu şi Carol I. Putna etc. exagerate. pentru a pune capăt răscoalei (12 martie 1907). Bineînţeles. presa vieneza n-a găsit un alt subiect mai interesant de dezbătut decât evenimentele din ţara noastră. Titlurile vuiau: “Refuz de a ieşi la munca câmpului”. “Nababul” Gheorghe Cantacuzino. comunică lapidar capitalei: “Ziarele răspândesc enorm spiritul de răscoală. jaful şi crima au întunecat judecata. Carol I se miră chiar într-o discuţie avută cu Alexandru Marghiloman de “depeşile fabricate la Cernăuţi . Radu Rosetti îşi amintea: “oameni călări mergeau în capul bandelor. s- au şi semnat contractele atât de dorite de ţărani şi comunitatea rurală. Astfel. fanteziste. pradând. Sunt cuprinse judeţele Iaşi. îndreptându-se spre Bucureşti. publicând ştiri de zvon. mult exagerate. fuge la rege. Neamţ. Vaslui. “ţăranii s-au înarmat şi au apărat satul de răsculaţi”.

cu privire la masacrele antisemite.C.I. regina Elisabeta se înţelesese foarte bine cu . Imparatul Franz Joseph Curând. urmând apoi mobilizarea generală. a primit de la suveran autorizaţia de a pune ordine rapid în ţară. De data aceasta. el anunţă “că nu poate privi cu indiferenţă răscoalele care bântuie România […] Trebuie să ne ocupăm de marile tulburări din ţara dvs. din inima imperiului. Se părea că în aplauzele Europei îngrijorate de masacrele din România. Brătianu. Corpul 12 armată austriac de la Braşov a fost mobilizat. Lovitura finală data planului lui Aerenthal a venit însă chiar de la Viena. un nucleu dur. La 26 martie.000 de oameni. curgea într-adevăr sângele de care vorbeau ziarele: s-a tras cu tunul şi s-au operat aproape 10. până la data de 29 martie. la Război. La 18 martie 1907 se declară starea de asediu pe întreg teritoriul României. Împăratul Franz Joseph al Austriei sprijină România Deja planul austro-ungar devenise pentru mulţi vizibil. În plus. la care au răspuns peste 140. Imediat. a protestat vehement. după ce “intuiţia” remarcabilă a lui Aerenthal se împlinise. Aerenthal putea ocupa ţara. la prigonirile evreilor… mai cu seamă Neue Freie Presse (din Viena) s-a distins prin răspândirea acestor depeşi … acest ziar a publicat toate ştirile posibile”. situaţia a început să se normalizeze şi a apărut clar că noul guvern poate ţine în mâna situaţia. făceau parte din aceeaşi lume şi erau de aceeaşi vârstă. împăratul Austro- Ungariei (1830-1916) nu cunoştea uneltirile sfetnicului său şi în momentul în care a aflat că se pregătea o intervenţie militară în România. aceeaşi situaţie înregistrându-se şi în cazul celui de la Cernăuţi. Încă înaintea izbucnirii evenimentelor. presa internaţională a începuta să anunţe iminenta prăbuşire a României. pentru o intervenţie dincolo de Carpaţi. în frunte cu I.000 de arestări.. întrucât avem o graniţă comună foarte întinsă”. Căci Carol I era prietenul său. ca ministru de Interne. Carol I i-a înlăturat pe conservatori de la putere şi. Aerenthal ştia că va fi aici o răscoală şi cerea Legaţiei din Bucureşti o intervenţie dură. şi Alexandru Averescu. la 1 martie 1907. Franz Joseph.

care a anunţat imediat că nu considera necesară o intervenţie în România. Vis care îl va duce însă în mormânt. a ascuns regele român celebrele dosare care arătau .soţia împăratului. Însuşi I. Carol I a înţeles rapid cine a fost în spatele răscoalei şi a şi numit-o de câteva ori deschis: agenţia din Cernăuţi. felicitându-l pentru reprimarea răscoalei. Se ştia clar că regele nu va accepta niciodată ca un guvern al lui să fie judecat şi că va alunga de la putere pe cei care îi vor solicita un asemenea lucru. atunci când conservatorii vor reveni la putere. când Alexandru Candiano-Popescu îşi aminteşte că regele le-a declarat conservatorilor că dacă persistă în intenţia de a-l judeca pe Brătianu. în momentul în care România a refuzat să intre în război de partea Germaniei. reprezenta visul etern al lui Carol. cunoscându-se ca perfida Austrie a fost în spatele răscoalei. Elisabeta a Austriei. O enigmă care a tulburat generaţii Răscoala a luat sfârşit ca prin farmec. Astfel ca Aerenthal nu numai că nu a primit regeasca susţinere. rămânerea României în alianţă cu ea său alături de Puterile Centrale devenea de neconceput. lăsând în urma doar oameni năuciţi de cele întâmplate. care avea tot interesul ca aceste documente să fie ascunse. Răspunsul adevărat trebuie căutat însă în originea evenimentelor. Astfel. Ziarele vieneze au înţeles imediat ca suveranul se exprimă în acest fel împotriva intervenţiei militare. căci regele interzisese deja două procese similare – al liderilor conservatori din 1871-1876 şi cel al lui I. Împăratul austro-ungar şi-a făcut datoria. Iar alianţa cu acestea. părăsindu-l total pe Aerenthal şi susţinătorii acestuia. el va merge zilnic cu trăsura la închisoarea lui Brătianu şi îi va încredinţa guvernul. respectiv cu Germania natală.C. Motivul nu stă însă în picioare. “amândoi conducând ţara de la puşcărie”. Brătianu. când se va prăbuşi în septembrie 1914. ci Carol a fost cel căruia Franz Joseph i s-a adresat. Pentru a apăra acest vis. Brătianu în 1888. într-o caldă scrisoare. pe când Brătianu şi Averescu se foloseau de arme pentru a înăbuşi spiritul răscoalei. regele român s-a adresat celor care puteau acţiona direct la sursa răutăţilor: Franz Joseph şi Wilhelm II.C. Ca atare. O enigmă a persistat însă: de ce Carol I a solicitat lui Brătianu ca toate actele răscoalei şi ale represiunii să nu rămână în arhive? Explicaţia oficială a fost ca regele nu dorea o judecare a foştilor miniştri liberali. La fel şi Germania lui Wilhelm.I. a protestat în faţa regelui pentru preluarea lor.

deci a unei însemnate acumulări de capital.| Sambata. Eroii naţionali ai poporului englez din vechiul regim sunt simpli piraţi.clar că Austro-Ungaria – aliată noastră. Originile civilizaţiei occidentale: piraţii. 20 Dec 2008 | 13:00 | No Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii Civilizaţia europeană nu este opera oamenilor de treabă. care alcătuieşte piedestalul civilizaţiei europene. acumularea acestuia nu are nimic de-a face cu moralitatea.720 vizualizari. De exemplu. dar şi a Germaniei – încercase desfiinţarea ţării. Începutul l-a făcut Spania prin jefuirea minelor de argint şi aur din America. Iar Carol I n-a putut să accepte prezentarea unui asemenea adevăr. Franţa şi Olanda. Dacă civilizaţia este o urmare a capitalismului. iată ce s-a spus despre un administrator al Bengalului pe nume Warren Hastings: „El lua banii de unde putea … el stoarse o jumătate de milion de la . dar aceste bogăţii aduse de spanioli dincolo de ocean nu au rămas în patria lor. ci s-au scurs pe căi deosebite spre Anglia. are ca origine jaful celorlalte continente. La toate acestea s-a adăugat prin veacul XVIII jaful Indiei. Pionerii civilizaţiei europene sunt urmaşii unui neam de hoţi de mare: englezii. Capitalismul. sclavii şi aurul -1. „fraţi ai coastelor”. Pretutindeni în lume civilizaţia este urmarea unor bunăstări materiale. Vasele spaniole încărcate cu aur erau atacate şi capturate în drum de către piraţii englezi.

poporul englez are rolul conducător. Unde pătrundeau englezii părea a se abate potopul: singură Africa a pierdut vreo 30 de milioane de locuitori prin această vânătoare de sclavi. prin tortură şi foame scoase mai mult de un milion din mâinile prinţesei Oudh. oraşul ce a luat parte activ la acest negoţ. orânduit pentru transporturile de aur ce se trimiteau statului englez. Nu este de ajuns ca o ţară să aibă posibilitate de a acumula capital primitiv. şi în această privinţă. când conducerea politică de la Bucureşti părea a accepta ideea industrializării României prin importul de tehnologie de ultimă . Vinderea sclavilor e iarăşi unul din izvoarele capitalismului european. Lăstunul.” Ceilalţi ofiţeri englezi se purtau la fel: prădăciunile lor păreau a un timp că vor ruina înseşi temeliile vieţii sociale indiene. maşina născută din capriciile lui Ceauşescu -5. s-a spus că este pavat cu cranii de negri. 8 Dec 2008 | 9:48 | 1 Comment | Categorie: Istorie si Civilizatii După o perioadă de relativă deschidere spre Occident. Exemplul edificator este cel al Spaniei care deşi au reuşit să adune un capital imens le-au lipsit spiritul capitalist care îl aveau flamanzii şi hughenoţii în special. Despre Liverpool. Nu mai vorbim de jaful oficial.Rajahul din Benares. Paralel cu procesul de secătuire a avuţiilor celorlalte continente. Trebuie ca naţiunea ce l-a acumulat să aibă priceperea şi experienţa de a-l pune în valoare. nu să-l utilizeze ca un mijloc de risipă şi decadenţă morală.| Luni. ca şi în celelalte.702 vizualizari. europenii „civilizaţi” duceau şi un proces de stârpire a populaţiilor indigene prin negoţul de sclavi.

Institutul Naţional de Motoare Bucureşti. Acest document reprezintă actul de naştere al autoturismului „Dacia 500-Lăstun”. a fost alcătuit un colectiv de proiectare la nivel naţional. spre sfârşitul anilor ’70. care să consume cât mai puţin combustibil. din care fuseseră eliminate toate persoanele cu o viziune ceva mai largă. între Nicolae Ceauşescu şi „colectivul de proiectare şi de realizare a modelului funcţional pentru autoturismul de foarte mic litraj”. totalizând 21 de persoane. Catedra de Automobile a Universităţii din Braşov. denumit „Braşovia”. să ofere românilor posibilitatea de a avea fiecare un automobil. la 15 martie 1980. producătoarea maşinii ARO. „Electroprecizia” Sacele. Ca în mai toate regimurile dictatoriale.C. Preocupările regimului pentru construirea unui automobil cu un consum redus şi accesibil ca preţ unor largi categorii sociale erau mai vechi. Întreprinderea Mecanică Braşov. păstrează o stenogramă a întâlnirii care a avut loc. liderul comunist de la Bucureşti nu dorea să abdice de la sloganurile referitoare la „grija faţă de om” şi „asigurarea bunăstării materiale a întregului popor”.oră. erau reprezentate Întreprinderea Mecanică Muscel. Aceste produse trebuiau obţinute pe fondul unor economii drastice de energie.R. ediţia 1979. Acest lucru este dovedit. posibilitatea omului de rând de a deţine o astfel de „minune” a reprezentat o provocare pentru dictatorii secolului trecut (proiectul Volkswagen în Germania nazistă). Colectivul a fost . al interdicţiei importurilor de materii prime şi materiale şi răsplătind efortul creativ cu sume derizorii. a unui automobil de acest gen. În acest colectiv. La scurtă vreme după încheierea expoziţiei. printre altele. Nicolae Ceauşescu şi-a propus. Cum unul dintre simbolurile bunăstării în secolul XX a fost considerat automobilul. şi de prezentarea de către colectivul Întreprinderii Mecanice Braşov la „Expoziţia realizărilor economiei naţionale”. „Conducerea de partid şi de stat”. Centrul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Autoturisme Colibaşi. Proiectul automobilului „popular” a fost demarat sub îndemnuri de „hei rup” şi rezultatele s-au văzut în scurtă vreme. Arhiva fostului Comitet Central al P. Întreprinderea „Autobuzul” Bucureşti. se încăpăţâna să ceară proiectanţilor şi inginerilor români produse care să rivalizeze cu cele fabricate în ţările dezvoltate. regimul comunist din România s-a închistat într-un naţionalism absurd.

ca să putem ieşi cu ele la demonstraţie. Iritat de obiecţiile inginerilor. şi noua maşină trebuia să fie gata în cinstea unei zile memorabile. pentru cinci motoare […] În iunie. la orice fabrică. nici nu vorbesc de proiect. Dumitru Gheorghe (director al Întreprinderii „Autobuzul” Bucureşti). Iniţial. Ion Teleşcu are o viziune pur „capitalistă” asupra noului automobil: se prevede realizarea a două modele – unul decapotabil (!) şi unul nedecapotabil. Elemente la fel de surprinzătoare aduce în atenţie şi Valentin Coşoroabă: “Mergem pe ideea realizării unui motor monobloc. maşina pe care o vom realiza să nu coste mai mult de 20. . şi aceasta presupune un calcul.” Nicolae Ceauşescu este concis în enunţarea obiectivelor sale: „Se va putea face o asemenea maşină ieftină. De asemenea. Gheorghe Lihaci a început prin a explica sarcina colectivului pe care-l reprezenta: executarea elementelor de caroserie şi tapiţerie ale autoturismului. ca să putem beneficia de răcirea cu aer. a încheiat angajându-se să „depunem.000 lei.reprezentat la întâlnirea menţionată cu Nicolae Ceauşescu de Ion Teleşcu (Catedra de Automobile). le oferă el soluţia: „Voi aveţi turnătorie în Bucureşti. două. pentru a realiza un produs de calitate superioară şi la termenul stabilit”.” Ca orice realizare a regimului. în cazul de faţă 23 august. Ceauşescu explică specialiştilor cum poate fi realizat un prototip în timp record. pe această temă. Schiţa să fie făcută din lemn sau din tablă. cu toată hotărârea.C. nu spun proiect. Adică trebuie început imediat. dar am prelungit până în iunie. Valentin Coşoroabă (Institutul Naţional de Motoare). În etapa a II-a. fără proiectare.000 lei – mă refer la preţul de vânzare -. în fata sediului C. m-am gândit să fixăm termenul în mai.C. imediat pregătit şi pe urmă. al P. Simion Săpunaru (director general la Centrala Industrială de Autoturisme Piteşti). Sigur.R. Primele două-trei bucăţi să fie gata până la 23 august. piesele se pot turna într-o zi. luat un model de motor mic şi făcut schiţa. „Întâlnirea de lucru” a decurs după tipicul deja instaurat de Ceauşescu de câţiva ani buni. toată priceperea pentru a traduce în viaţă indicaţiile date de Dvs. iar preţul de cost să fie 15-16. să fie maşina aici. Gheorghe Lihaci (Întreprinderea Mecanică Braşov). care să fie amplasat în faţă. fără calcule. cel mai târziu. într-o săptămână să începeţi să turnaţi piesele. nu ca la celelalte maşini. dar trebuie făcut totuşi direct. vom încerca varianta cu un motor Diesel. uşoară şi cu un consum care să nu depăşească trei litri de benzină la 100 km? Aceasta este temă. care afirmau că până la 23 august de-abia se putea termina motorul.

Am citit în presă că în unele părţi se folosesc şi masele plastice la blocul motor. deci. că dacă începem să facem tot felul de desene. rolul de proiectant şef i-a revenit tot lui Nicolae Ceauşescu. să găsim un aliaj foarte uşor. ci trebuie gândit să lucrăm operativ: să poţi lucra în trei luni ceea ce se lucra înainte în trei ani. să facem o pernă din poliuretan”. Şi adăugă: „Scaunele să fie făcute dintr-o pernă din mase plastice.Să vedem din ce facem blocul motor. eventual. Finalul şedinţei i-a aparţinut tot lui. iar rotile să aibă „înălţimea normală. A încheiat cu câteva fraze halucinante: „Maşina să poată purta o sarcină de 250-260 kg […] Trebuie lucrat în paralel la două-trei modele […] chiar dacă ne costă ceva în plus. După discuţii. se gândea într- adevăr la un automobil „pentru tot românul”. . timid. renunţăm”. Din aceste indicaţii. el a decis să existe şi aşa ceva.” Ion Teleşcu şi Valentin Coşoroabă au încercat. dar în niciun caz nu pentru turnarea de piese.” Proiectul „automobilului de foarte mic litraj” a prins viaţă sub biciul „indicaţiilor preţioase”. Nu proiecte ne trebuie. dar în câteva luni a trebuit să producă un tanc. Schiţa să fie un desen simplu. După ce a şovăit puţin dacă să doteze noul autoturism şi cu un portbagaj. iar consumul de materiale redus. simplă. de regulă. De această dată. Eu am în vedere că pe baza acestei experienţe să tragem nişte concluzii şi pentru activitatea noastră generală. propunerea a fost adoptată fără nici un fel de reţinere.R. unii au subliniat avantajul că „avem şi la autobuze ceva asemănător” şi. să explice faptul că fibra de sticlă se foloseşte la caroserie. el reflectă un mod de gândire adânc înrădăcinat în mintea liderilor comunişti. În continuarea şedinţei. efortul de „proiectare” era mai mic. Eu am mai spus şi repet: ce se făceau sovieticii în timpul războiului dacă realizau în doi-trei ani un tanc? Pierdeau războiul. cum sunt scaunele de la tramvaie. ca să se poată merge cu acest autoturism şi pe drumuri de ţară”. mai mult timp pentru proiectare şi calcule. Proiectul „Lăstun” nu a fost însă un accident. decât pentru realizarea unui produs. Ba mai mult. o să ne ia timp mult.C. întrucât s-a pierdut. autobuze sau chiar cele pentru locuinţe realizate din mase plastice şi. Nicolae Ceauşescu a conchis: „dacă nu se comportă corespunzător. şi rezultatul a fost pe măsură: o maşină care a devenit subiectul de glumă al românilor de-a lungul anilor ’80. rezultă că secretarul general al P.

pe aymara. cu 2000-3000 de ani înainte de incaşi. misterioşii uro. Etnologul Jean Vellard. Capetele noastre sunt . Excepţie face doar populaţia uro! Aceştia îşi spun neoameni. ceilalţi locuitori ai lacului. care a trăit un timp îndelungat printre ultimii dintre ei. dar istoria tribului uro ascunde încă mistere. pe checiua. Nu simţim frigul nopţilor pe lac. Tatiu. Pe vremea aceea. Am fost aici înainte ca soarele să înceapă să lumineze pământul. pentru Geneză şi pentru ei înşişi. a consemnat despre conştiinţa de sine a tribului de indieni următoarele:„Noi. ba chiar înainte ca Tatăl Cerului. din perioada când pământul era scufundat în semiîntuneric. iar oamenii nu ne înţeleg. Toate popoarele cunoscute de pe planeta noastră au în limbajul propriu a denumire pentru creatorul Universului. Sângele nostru e negru. unde locuiesc şi astăzi. Ne aflăm aici dinaintea incaşilor. Acum se cunoaşte că aymara este un trib foarte vechi. aceştia au purtat lupte cu un trib aşezat pe malurile lacului. De regulă. Populaţia aymara a învins tribul uro şi l-a alungat. de aceea nici nu îngheţăm de frig. zişi şi “Neoamenii” -3.| Vineri. să fi creat oameni.057 vizualizari. Titicaca era mult mai mare decât astăzi. 5 Dec 2008 | 10:35 | 4 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii În perioada colonizării zonei lacului Titicaca de către triburile aymara. care aparţine popoarelor preistorice ale continentului sud-american. pe albi.Cea mai misterioasă populaţie a Terrei: Uro. Părinţii noştri au trăit începând de atunci pe aceste locuri. Noi nu suntem oameni. când era luminat doar de lună şi stele. ultimul termen este desemnat la toate popoarele prin cuvântul om. iar membrii acestuia s-au stabilit pe insulele artificiale din trestie. noi nu suntem oameni. neoamenii. noi care ne numim cot-sun. Noi nu vorbim o limbă omenească.

640 vizualizari. 19 Noi 2008 | 9:41 | 5 Comments | Categorie: Paranormal-Spiritualitate . Dezvăluirile senzaţionale ale unui general român despre Insula Paştelui -5. Şi tot atunci viaţa din oraşul de piatră din Anzi s-a stins. În cea de-a doua epocă istorică. şi de aceea nu au uitat cum sunt de fapt neoamenii”. au arătat altfel: aveau braţe şi picioare mai lungi şi un cap alungit spre spate. Au pielea închisă la culoare. Etnologul şi arheologul Miroslav Stingl a studiat tribul uro şi l-a descris astfel: „Aceşti oameni care pun atâta accent pe faptul că în realitate nu sunt oameni. deosebesc două epoci în istoria lor. într-un trecut foarte îndepărtat. ajungând să semene cu omenirea noastră.altfel decât cele ale altor indieni.| Miercuri. din starea lor contemplativă. mai închisă decât a celorlalţi indieni din Anzi. suntem cei mai vechi”. încât munca nu are nici un sens pentru ei. În interiorul lor însă au rămas cot-sun. aceşti cot-sun pe care nici frigul nopţilor andine şi nici furtunile de pe lac nu-i ating. atunci când populaţia cot-sun nu mai exista pe pământ. Semănau fiinţelor fabuloase cu patru degete care pot fi văzute gravate pe blocurile de piatră din Tiahuanaco. Foarte interesant este faptul că populaţia uro consideră că de mult. populaţia uro a fost vitregită de soartă. Sângele lor era şi el altfel. sângele lor şi mai mai apoi capul şi statura s-au modificat. Prima. Ultimii urmaşi ai tribului misterios mai pot fi văzuţi şi astăzi lângă cocioabele lor din papură totora. să iasă din tradiţiile lor. dintre care cel mai minunat era Tiahuanaco. a fost perioada în care s-au construit pe altiplano vechile oraşe. Sunt atât de înrădăcinaţi în felul lor de viaţă contemplativă. Suntem foarte bătrâni. iar în locul ei apăruseră adevăraţii oameni. când nu existau încă oamenii pe pământ şi când soarele încă nu se afla pe cer. şi nu doresc să se alăture lumii moderne. În decursul mileniilor.

Bolivia şi la 3. tocmai datorită pregătirii sale ştiinţifice din cadrul armatei.600 km de Santiago de Chile în Insula Paştelui. domnule general. şi nu numai. Şi uite aşa. în care parcă aţi fost dispărut. din când în când. ne mai stropesc şi pe noi la rădăcina cu câte o informaţie şi un dram de cunoaştere a ceea ce se întâmpla în culisele ştiinţifice. unde m-am ocupat cu câţiva colegi englezi de structurile megalitice care se găsesc pe această insulă. . din păcate. Norocul nostru. În momentul de faţă se cauta să se facă o legătură între aceste structuri megalitice şi cele care se găsesc în Anglia la Stonehenge. domnul general Strainu Emil este directorul Centrului de Studii Psihotronice şi Ufologice. Chile. personaj cunoscut şi mediatizat în toată presă românească. Rep: Am înţeles că aţi fost în America de Sud. cercetător recunoscut pe plan internaţional în cadrul UFO. Ne bucurăm să vă regăsim după o lungă perioadă de timp. unele descifrate. Nu a mai dat nimeni de dumneavoastră. al romanilor. iar o parte în curs de înţelegere şi aflare. Pe unde aţi umblat? Gen: Pentru început aş dori să vă spun că am avut două deplasări în insula Malta. Rep: Bună ziua. a oferit cotidianului “Gardianul” un interviu şi câteva dezvăluiri din călătoriile domniei sale. altele secretizate. Strainu Emil. Pe teritoriul ţării noastre ajung puţine informaţii. După Malta am participat la o călătorie în America de Sud cu ţinta directă insula Paştelui. actual consilier al Parlamentului României în probleme neconvenţionale şi asimetrice. Generalul de brigadă dr. Să urmărim mai departe istorisirile domnului general. În prezent. este că avem câteva personalităţi apreciate la nivel internaţional. despre ultimele descoperiri şi experimente ce au loc în lume. Am fost în Argentina. Această planetă nu încetează în a ne dezvălui mistere după mistere. Gen: Da.

Rep: Să revenim către UFOlogie şi hai să spunem lumea ezoterică a altor civilizaţii. una se găseşte la Santiago de Chile. iar dacă timpii de punere în funcţiune se vor scurtă cât mai mult. este coordonat de NASA şi USAAF în colaborare cu englezii. acolo nu a plouat niciodată. Rep: Bănuiesc că sunt sculptate cu o tehnică pe care noi nu o cunoaştem în momentul de faţă. Sunt statui de 15 metri înălţime şi 120 de tone greutate. deci ar trebui să lucrezi cu o unealtă care să aibă o densitate de fier cel puţin superioară faţă de cea a rocii. foarte mare. Construcţia este ceva extraordinar. În picioare la ora asta mai sunt în jur de 100. Părerea mea personală este că ceea ce se afla acolo nu are nici o legătură cu ceea ce numim civilizaţie umană. Gen: În primul rând. . Spuneţi-ne. este foarte mare. mesaje care să conţină informaţii şi prin care să putem lua legătura cu alte civilizaţii. acolo oamenii care trăiesc nu au văzut niciodată o ploaie. din numărul total de statui. cu urechi foarte lungi şi nas foarte mare. Este cel mai uscat deşert din lume. sunt statui cu capul alungit şi foarte.Rep: Bănuiesc că toate acestea au legătură cu sfera UFO logiei şi celelalte civilizaţii. nu mai vorbim de zăpadă sau de alt timp de precipitaţii. am vrut neapărat a merg şi să văd ce se întâmplă cu pinguinii şi cu efectele încălzirii globale. în localitatea Alma. la vestitul far de la capătul lumii despre care a scris Jules Verne. Sunt peste o mie de statui. Aici se construieşte cel mai mare radio-observator din lume. vom avea surpriza extraordinară de a recepţiona. Raportat la trunchi ar fi cam două treimi din el. acest spaţiu fiind închiriat de către statul argentinian pe o perioadă de 99 de ani. iar a doua la British Museum. Rep: Puteţi dezvolta? Gen: Tipul de hominit care este sculptat în aceste statui nu are nici un fel de legătură cu fizionomia vreunei rase de pe Terra existente sau care ar fi existat aici. Gen: Da. De aici m-am deplasat în sudul continentului în zona strâmtorii Magelan. în sfârşit. Gen: Aceasta rocă bazaltică este deosebit de tare şi conţine o cantitate imensă de fier. Am mers în Chile pentru deşertul Atacama. ce aţi descoperit acolo? Aţi văzut lucruri pe care nu mulţi oameni le văd într-o viaţă. Rep: Există un anumit număr de statui acolo? Gen: Da. două au fost luate. spectacolul insulei Paştelui este fascinant.

Rep: Aţi făcut vreo proba. Modul de aşezare. este aceea că aceste statui nu au neapărat un rol decorativ sau simbolic. Pe de altă parte. Din experimentul pe care l-am făcut cu nişte generatoare de semnal prin care am încercat să iradiem aceste statui.| Sambata. Din secretele “Tăbliţelor de la Sinaia” -10. 1 Noi 2008 | 7:43 | 3 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii Primele episoade ale istoriei “Tăbliţelor de la Sinaia” par a fi legate de începutul lucrărilor de construcţie ale Castelului Peleş. care a fost făcută publică şi care s-a bucurat de o atenţie dosebită. Ne putem imagina că o civilizaţie anterioară noua ar fi putut să construiască aceste statui. vreun experiment la faţa locului în urma căruia să ateste spusele dumneavoastră? Gen: Da. semnalul vibratoriu este foarte puternic. O ipoteză pe care am lansat-o eu acolo. semnalul de răspuns. cât şi a celorlalte artefacte legate de aceste statui nu au o reprezentare în sistemul nostru actual şi nici al civilizaţiilor cunoscute nouă. ci mai degrabă sunt un fel de antene. Pe atunci. Sunt nişte statui care privesc spre cer. acolo s-au făcut anumite lucrări . Toate sunt direcţionate către mare şi cu faţa îndreptată spre cer. Dacă ajungi pe insula constaţi că sunt mai multe antene decât palmieri. Ele fiind de fapt elementul vibratoriu pentru un anumit tip de energie prin care se realiza o comunicare cu un alt corespondent are se afla în afara spaţiului terestru. locul viitorului edificiu se numea “Poiana Văcăriei”. este amplificat.379 vizualizari. a cărui piatră de temeile a fost pusă la 10 august 1875. Înaintea deschiderii propriu-zise a şantierului. armata americană şi cea din Chile au construit acolo o pistă de aterizare de 4 km şi au adus foarte multe instalaţii radio-electronice.Rep: Ar putea fi vorba şi de lasere? Gen: Sigur.

Dar bineînţeles că scopul urmărit de “Tovarăşa” nu era unul strict ştiinţific. dar şi ai guvernului. Copiile ar fi rămas la Peleş până în 1947-1948. vestigiile antice să fie copiate în aliaj tipografic. Mult mai interesat de istorie. regele a dispus totuşi ca. câteva sute de kilograme de metal preţios. în acele împrejurări. Motiv pentru care l-au încurajat pe suveran să le topească şi să utilizeze aurul obţinut pentru finanţarea Castelului Peleş. Chiar dacă savanţii le contestă vehement. spun că pe la 1890 regele Carol I şi-a dat seama că Peleşul va costa mai mult decât banii din averea personală pe care el îi avea disponibili. guvernul condus de Lascăr Catargiu ar fi oferit întregul tezaur domnitorului Carol I. Dar asta nu e o mare problemă: în timpul primului război mondial. ar fi fost descoperit un tezaur antic. niciodată confirmate oficial. făceau parte şi un mare număr de tăbliţe din aur acoperite cu inscripţii. Se mai spune că. Mai mult ca sigur. Mai mult decât atât. O comoară din care. Inclusiv drenarea unor ape freatice care izvorau dintr-o peşteră din zonă. În total. se pare că savanţii vremii nu au fost însă prea impresionaţi de acele relicve. Fascinaţi doar de vestigiile care aveau legătură cu Roma antică. El a mai aflat că până şi Elena Ceauşescu a dat nişte dispoziţii privitoare la studiul lor. la Bucureşti. după câtva timp. alături de alte obiecte de valoare. înainte de a fi topite. Zvonurile. se mai spune că el ar fi cerut părerea unor mari cărturari ai acelor vremuri. a plăcilor publicate după alte câteva decenii de inginerul Dan Romalo. ziaristul Manolache a dat şi peste mărturii privitoare la acest interes. Cele mai vechi informaţii menţionează că. o parte a acestor arhive a ajuns în Rusia. bineînţeles. spera să afle cât mai multe informaţii privitoare la comorile dacice. pe care le-ar fi dorit descoperite şi valorificate în “visteria” regimului. dar nici infirmate categoric. Se spune că oamenii “sunt sub vremuri”. au fost transferate la muzeul din Bucureşti. Arhivele păstrate până astăzi nu menţionează însă dominaţia. dar şi a Securităţii. prescurtată şi niciodată asumată oficial. Şi nu s-au mai întors acasă nici până în ziua de astăzi. incluse în tezaurul ţării. se pare . după venirea comuniştilor la putere. În cursul investigaţiei sale. Bun patriot şi iubitor al istoriei neamului pe care fusese chemat să-l conducă. “Tăbliţele de la Sinaia” s-au aflat un timp chiar şi în zona de interes a “organelor de partid” comuniste. Cam aceasta ar fi istoria. Aceeaşi soartă o au însă şi comorile.hidrotehnice pentru stabilizarea solului. Motiv pentru care a trebuit să folosească “darul” pe care i-l făcuse guvernul Catargiu. Descoperirea a fost anunţată. Iar predarea s-a făcut în mod oficial în prezenţa unor reprezentanţi ai autorităţilor locale. când.

erau conştienţi de caracterul efemer al domniei lor. Principii fanarioţi erau în general născuţi şi crescuţi la Constantinopol şi căsătoriţi cu domniţe tot fanariote.că în cadrul Securităţii a existat şi un departament. şi mai rău. strict secret. Având o viziune de viitor. înlocuiţi cu un alt pretendent care intrigase mai bine şi oferise mai mult. Un personaj ciudat. care . venit în ţara noastră. în jurul “Tăbliţelor” s-a mai învârtit şi Valeri Usturoi. sau. Însă. care. principii fanarioţi nu se gândeau numai la ziua de azi. În orice moment puteau fi însă revocaţi. pentru a se alia cu vechile familii boiereşti de la noi. ziaristul a mai aflat că. De ce domnitorii fanarioţi aveau o reputaţie atât de proastă? -3. pe vremea aceea încă foarte bogate şi puternice. aproape sigur fost agent al KGB. odată ajunşi în scaunul principatelor. cu toată omnipotenţa puterii. aproape fără limite. lucru care le era refuzat ca străini.501 vizualizari. puteau fi executaţi. prin anii ’90. pe perioada mandatului. s-a implicat în tot soiul de afeceri derulate pe muchia legii. cu Alexandru Ipsilanti.| Miercuri. 29 Oct 2008 | 2:40 | No Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii Nefiind domni pământeni. Constantin Hangerli sau Nicolae Mavrogheni şi poate şi cu Alexandru Callimachi. aşa cum s-a întâmplat cu Grigore Ghica. şi pentru a putea deveni proprietari de pământuri. care s-a implicat în traficarea unor vestigii antice. În plus. pe criterii de alianţe între cele unsprezece puternice familii greceşti şi româneşti din Fanar care aveau ambiţii voievodale. aceştia au căutat să-şi căsătorească copiii cu români. Motiv pentru care acest personaj extrem de ciudat s-a aflat adeseori în atenţia serviciilor secrete din România postdecembristă.

coduri de legi. dar cel mai important aport al acestei lungi perioade (110 ani în Moldova şi 105 în Valahia).. biserici şi spitale. prin faptul că domnitorii fanarioţi domneau în ambele ţări. cum i se spunea. nu l-au inventat fanarioţii. în principate. Ei l-au preluat din mers şi. Ei bine. cu apeducte şi fântâni. a abolit în 1746 şi 1749 iobăgia. şcoli greceşti şi româneşti. facilitând astfel viitoarea unire din 1859. în aceste condiţii. domnia însemnând pentru ei doar îndeplinirea unor funcţii de înalţi demnitari.era nesigură. care încă mai funcţionează în Balcani. pe când cel al Ţării Româneşti plătea acelaşi peşcheş pentru a nu fi mutat la Iaşi! Moravurile acestea erau atât de înrădăcinate la noi. . Corupţia era însă instituţionalizată în cadrul Imperiului şi cel care-şi cumpăra tronul. a fost că au contribuit la o apropiere instituţională a celor două principate. ci o pregăteau deja pe cea de mâine. orfelinate. care făceau acelaşi lucru la rândul lor. Dacă otomanii ar fi decis să facă această experienţă în sens invers. ţăranii continuau să depindă de boierii pe ale căror pământuri trăiau. au căutat să-l fructifice în favoarea lor. odată ajuns în funcţie făcea la fel. neputându-l schimba. a generaţiilor viitoare. să nu uităm aceasta. chiar dacă. acestea fiind moravurile epocii. Domnitorul Moldovei plătea un alt peşcheş pentru a fi mutat la Bucureşti. timpul trebuia rentabilizat la maximum. unii au fost puşi pe jefuială. lipsiţi de pământ. Însă domnii fanarioţi erau greci şi domneau într-o ţară străină. punând . vânzând la rândul său funcţii mai mici supuşilor săi. nu se putea face altceva în ţară străină. Constantin Mavrocordat a limitat zilele de muncă ale ţăranilor la 24 pe lună. din caseta lor personală. iar alţii nu. dar acestea fiind moravurile instituţionalizate ale epocii în cadrul Imperiului otoman. încât chiar şi după sfârşitul domniilor fanariote domnii pământeni nu s-au evidenţiat prin abolirea lor. căci principii fanarioţi aveau o viziune largă. Domnitorii fanarioţi nu au fost însă cu toţii la fel. pentru care nu puteau nutri aceleaşi sentimente ca pentru patria lor elenă. care au format viitoarele elite ale ţării. pentru a-şi pune familia la adăpost sau a se pregăti pentru a căpăta o viitoare domnie. de bey ai Imperiului otoman. Dar acest sistem. Dar principii fanarioţi au fost şi generoşi şi au înzestrat principatele dunărene. de a vinde funcţiile celui care oferă mai mult. Copiii copiilor lor au devenit astfel boieri români. să zicem. unde era mai rentabil.rumânia’’.

pe care ar fi trebuit să le înapoieze în termen. pentru că a furat 100 de milioane de lei pe timpul lui Ceauşescu -4. ce împânzise toată ţara. Ei ar fi cumpărat tronul cu tot atât de multe pungi de galbeni împrumutate de la alte familii sau de la cămătari. Stroici sau Văcărescu nu ar fi putut face altceva. pentru a obţine independenţa Eladei. Şi boierii români. 16 Oct 2008 | 2:22 | 4 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii În anii ’70. zis “Bachus”. Filipescu. folosind aceleaşi metode.domnitori români în Grecia (sau în Bulgaria. Ştefănescu a fost executat la Jilava. o sumă uriaşă la nivelul acelor ani! . pe 4 decembrie 1981. începută în 1970. care îl aprecia cum se cuvine. În ţară străină. Prejudiciul cauzat: 100 de milioane de lei. condamnat la moarte. Perioada de glorie a gestionarului cu doar cinci clase absolvite. Trei ani mai târziu. Bachus. Obedeanu. Boierii Balş. devenise cel mai bogat om din Romania şi unul din cele mai influente personaje. Avea Bucureştiul la degetul mic. Băleanu. de la zarafii imperiului. “îndoia” vinul la scară mare cu apă şi pastile aduse din Occident şi-l vindea apoi poporului. făcea afaceri cu mai-marii regimului comunist şi părea intangibil. sau în Serbia). Gheorghe Ştefănescu. când a demarat operaţiunea de lichidare a reţelei “Bachus”. care nu puteau nutri vreun sentiment pentru ţara în care ar fi ajuns să domnească pentru că tronul fusese scos la mezat. Dudescu. multipli factori fac ca situaţia să fie diferită. Principii fanarioţi au fost la fel de patrioţi faţă de Grecia lor cât au fost domnitorii noştri la ei acasă. s-a terminat în 1978. pe 8 august.| Joi. situaţia nu ar fi fost mult prea diferită. nu s-ar fi războit cu acest imperiu care era un colos. trăia ca un rege. Bălăceanu. căci timpul trecea repede şi dobânda creştea vertiginos.627 vizualizari.

“Bachus” a ţinut-o numai în procese. când a fost executat. simpli miliţieni. sub frigider. 1. recuperarea pagubelor a fost minimă”. falsificând acte în colaborare cu marile podgorii şi crame ale ţării. recent ieşit la pensie. şi-aminteşte Dorin Mihăiasa. Ştefănescu avea reţete foarte bune.“Extrem de experimentat. Gică n-a sărit etapele meseriei. fie substanţe aromate. care avea ca piaţă de desfacere ICL Alimentara. Prea mulţi bani. Câteva zile mai târziu. ofiţeri. în hârtii de o sută. de zece ori. povesteşte Mihăiasa. în care vinul se simţea la el acasă. numai de la o societate. Biofarm. dar s-a legat repede de tradiţia strămoşilor săi şi a învăţat din mers cum să facă bani. Sesizarea care a dus la deschiderea dosarului aparţinut unui cetăţean care cumpărase vin pentru nuntă din magazinele lui Ştefănescu. A fost cea mai amplă operaţiune din istorie”. şeful colectivului anticorupţie numit de Ceauşescu pentru a ancheta cel mai important caz de fraudă din perioada comunistă. I-am numărat toată noaptea.Gheorghe Ştefănescu s-a născut pe 11 septembrie 1929 într-o familie de negustori. Per total. mituind oameni cu funcţii înalte în Partid.5 milioane de lei. vinul lui “Bachus”. eram ofiţer de execuţie şi conduceam un grup de 15-20 de ofiţeri. o sumă incredibilă pentru vremea aceea. dar nu ne ieşea la număr . îndoia cu apă vinuri de calitate inferioară şi adăuga fie coloranţi. din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. era uneori mai bun la gust decât originalul”. precum coleandrul. omul a avut surpriza să descopere că apa se separase de vin. Din 1970 până în 1978. procurori. i- am găsit la depozit 22 de kilograme de aur îngropate în podea. “Bachus” a fentat cât a putut legea. plus tot atâţia procurori. iar o culoare ciudată se depusese pe pereţii sticlelor. dezvăluie Mihăiasa. Mulţi bani. după ce a condus ani buni Direcţia Cazier Judiciar. dacă ar fi să ne luăm după spusele lui Dorin Mihăiasa. A cincea generaţie de “vinari”. dar care fusese nevoit să amâne fericitul eveniment. pentru că se judecau cazurile în care el era implicat în toate judeţele ţării. când a verificat calitatea licorii. unde lucra o rudă de-a sa. “Acum 30 de ani. procurate de la Fabrica de Şampanie “Zarea”. care ne ocupam de cazul “Bachus”. Tot aparatul pus în mişcare a numărat aproape 300 de oameni. prejudiciul s-a ridicat la 5 milioane de lei! Chiar şi după confiscarea averii. care completează: “La prima percheziţie. iar acasă ascunsese pe balcon. sub nişte grinzi. “Între 1978 şi 1981. prejudiciul adus statului se ridică la mai bine de 100 de milioane de lei. Vă spun sincer. De exemplu.

Ca avere. “Avea sală de consiliu. frigider şi mobilier scump. Ceauşescu delegându-l personal pe Ion Dincă să conducă operaţiunea şi să nu ierte pe nimeni. foarte rar pe vremea aceea. În 1984. mai deţinea un număr mare de apartamente. rememorează Mihăiasa file dintr-un dosar celebru.000 de lei. o vilă. aur şi valută cât n-avea nimeni în ţara asta. judecători. că nu mai puteam de oboseală”. deşi seara avea părul negru! “Bachus” a fost executat la 5 dimineaţa. Suma incredibilă pe care a devalizat-o Gheorghe Ştefănescu însemna atunci un total uriaş. secretari de partid. Cu banii de atunci. Legenda spune că. regizorul Geo Saizescu a realizat un film de mare succes. Ghiţă a avut un şoc: milionarul albise complet. Doamne. “gaura” făcută în bugetul statului ar echivala acum cu un minus de 143 de milioane de euro! Conform mărturiei anchetatorilor.peliculă ce avea la bază afacerile lui Ştefănescu. Cazul “Bachus” a declanşat o adevărată furtună în România. că mor!”. Acolo îşi primea oaspeţii. Au căzut capete înalte.000 de lei. în noaptea respectivă.430 de apartamente cu 3 camere. restul de până la 8 clase fiind “completate” ulterior cu ajutorul mitei. aşa că un coleg a pus de la el o sută de lei spre dimineaţă. bolborosind încontinuu: “Ce mă fac. o pâine costa 2. Gheorghe Ştefănescu îşi aranjase depozitul din care îşi coordona afacerile. Oricum. cu el stând singur în capul mesei. cu care puteai să-ţi cumperi orice. La 4 dimineaţa.o sută. Ştefan Mihăilescu. când a aprins lumina în celulă. “Secretul lui Bachus”. notari. televizor color. situat pe Calea Griviţţei 325. câteva maşini Lada. ţin minte că mi-a spus odată: “Mă simţeam mare când vedeam că atâta lume depinde de mine. cu ţiganul Ghiţă. care astăzi costă aproximativ 100. De exemplu.000 de euro unul! Aşadar. într-un stil de mare bancher. În ciuda faptului că autorităţile nu l-au ajutat pe regizor cu amănunte. “Bachus” n-a închis deloc ochii. în faţa instanţei şi-a noastră a recunoscut tot”. funcţionari. . iar o Dacie 1310 – 68. Închis la Jilava. acolo aranja totul. în 1975. Ştefănescu a împărţit celula. Ştefănescu absolvise doar 5 clase.Brăila a făcut un rol memorabil interpretându-l pe “Bachus”. în noaptea dinaintea execuţiei. 284 de persoane fiind cercetate şi închise la finalizarea anchetei. ca şi soţia. miniştri. pe 4 decembrie 1981.25 lei. un apartament cu 3 camere – 70. “Bachus” putea să achiziţioneze 1.

Cel mai cunoscut exemplu este cel al lui Mitriade (114-63 d. probabil datorită antidotului luat atâta vreme.473 vizualizari. 4 Feb 2009 | 17:18 | 4 Comments | Categorie: Istorie si Civilizatii După ce au început să fie cunoscute proprietăţile diferitelor otrăvuri s-au căutat şi metode de a le preveni efectele negative.| Miercuri.). Formula amestecului cunoscut sub numele de “mitridatum” (termen devenit sinonim cu “antidot”) a fost păstrată cu străşnicie până când regatul lui Mitriade a căzut în mâinile lui Pompei. El trăia cu teama constantă că duşmanii au să-l otrăvească. regele ce nu putea fi otrăvit -1. aşa că s-a străpuns cu propria spadă. un amestec de 54 de otrăvuri. Mitriade lua zilnic. în doze mici. cine au fost dacii liberi şi ce nume ciudate aveau strămoşii noştri . Istoricul Pliniu cel Bătrân povesteşte că. Secretele celor 30 de triburi din Dacia: ce ascundeau războaiele dintre buri şi romani. pentru a deveni imun. odată ajuns prizonier.Hr. A eşuat. Mitriade a încercat să se sinucidă prin otrăvire. regele Pontului. Culmea este că.Sursa: Libertatea Mitriade.

Autorii antici menţionează existenţa a zeci de triburi getice care au trăit în urmă cu aproximativ două milenii pe actualul teritoriu al României. înfăţişaţi într-o scenă de pe Columna lui Traian. de fapt. Lista triburilor getice care au locuit pe actualul teritoriu al României în Antichitate cuprinde următoarele nume: Dacii care au ajuns pe tronul Imperiului Roman. a istoricului Ptolemeu.. Cele mai vechi mărturii despre stră. . geto-dacii. Istoria fabuloasă a românilor..Dacii.. Cele mai multe au fost menţionate în lucrarea Geografia. relatată de „The Times” în 1867: „Sunt ... care a trăit la mijlocul secolului II.. dar şi de către Strabon. Cine au fost. Peste 30 de triburi au fost identificate de istorici pe vechile teritorii ale Daciei. Despre unul dintre ei .

în Geografia. În timpul lui Augustus. pe cursul inferior al Oltului). în Geografia. cât şi populaţiile "barbare" pătrunse în zona extracarpatică a României. în Dobrogea. locuind Nordul Moldovei. din zona Oltenia. dar şi de Dio Cassius. Carpii (carpodacii) au fost unul din cele mai mari şi importante triburi dacice. iar numele localităţii Alboca provine de la numele ei. informează enciclopedia-dacica.ro. ci şi cei mai periculoşi duşmani ai Imperiului roman la Dunărea de Jos. Numele lor este menţionat într-o inscripţie latină. Caucoensii au fost vecinii de sud ai costobocilor. Biesii au locuit pe malurile Mureşului. pe timpul primului război dintre Decebal şi Traian. un binevoitor sfat. Numele tribului a fost menţionat în textul antic cunoscut sub numele de Consolatio ad Liviam. atât unele triburi de origine dacică (dacii liberi din Muntenia). cu centrul la Apulon. Ei se învecinau la nord cu piengeţii. carpii au dominat. Sunt amintiţi de Ptolemeu. Potrivit lui Dio Cassius. Apulii au fost un trib dacic stabilit zona Mureşului mijlociu. cum că marele Cezar face rău dacă va rupe pacea şi mai cuminte lucru ar face de s-ar întoarce de unde a venit şi ar reinstaura relaţiile de pace. aşezare cunoscută azi sub numele de Piatra Craivii. Au fost menţionaţi de Ptolomeu. politic şi militar. referitoare la un sat purtând numele acestui trib: vicus Ansamensium. din punct de vedere economic. în lucrarea sa Geografia. Şi ei sunt menţionaţi de Ptolemeu. localizat de academicianul Vasile Pârvan în "regiunea de munte din Neamţ şi Bacău şi ţinutul spre apus din ţara secuilor". inclusiv în partea carpatică şi dincolo de Siret până la Nistru. Caucoensii au fost un trib dacic. Biephii (biefii) au fost un trib dacic localizat în nord – estul Banatului.. . a primit o solie de la buri. Aceştia i-au înmânat o ciupercă uriaşă pe care au înscris în limba latină. printre geţii care locuiau în părţile de sud-est ale Daciei. după ce împăratul Traian a trecut Dunărea şi a cucerit cetatea Tibisco. din rândul cărora amintim pe sarmaţi. amintit de Ptolemeu.vestul Munteniei şi sud -estul Olteniei. Ceiagisii este numele unui trib stabilit în sud . Sunt menţionaţi de Ptolemeu. „Organizaţi într-o puternică uniune tribală. Sunt menţionaţi de Ptolemeu. Apulii au fost asemănaţi cu Apulia. apulii au năvălit la sud de Dunăre. în fond o ameninţare mascată. potrivit enciclopedia-dacica. un trib vechi situat în sud-estul Italiei. la o dată greu de stabilit cu precizie. aflată în apropiere de Alba Iulia. Numele este probabil corupt din biesi. Ansamensii erau un trib dacic aşezat pe râul Someş. Ei au atacat în repetate rânduri imperiul fie singuri. iar spre sud-vest cu sarmaţii. care prezintă un bărbat căzut de pe un catâr ce se agaţă de ceea ce apare a fi o ciuperca uriaşă ataşată de şaua sa. la nord-vest cu burii. fie în alianţă cu sarmaţii. Carpii au locuit teritoriul de la la est de Carpaţi până la Nistru.ro. goţii şi alte seminţii”. Scena este înfăţişată pe Columna lui Traian. Burii au luptat în războaiele daco-romane Burii (buridavensii) au fost locuitori ai cetăţii Buridava. După înfrângerea costobocilor de către romani şi asdingi (anii 170-172) carpii au fost nu numai cei mai puternici dintre dacii liberi.Albocensii au fost localizaţi în zona Banatului.

pe vremea lui Marcus Aurelius. Trecerea costobocilor prin Dobrogea este menţionată în două epitafe descoperite la Adamclisi. iar teritoriul pe care îl stăpâneau era învecinat cu cel al triburilor ratacensilor. costobocii aliaţi cu bastarnii şi sarmaţii traversează Dunărea. Mnesibulos. a căzut şi el în luptă”. citat în volumul „Izvoare privind istoria României” (Editura Academiei RPR . „Astingii (n. Au rămas independenţi până la sfârşitul secolului II d. . cu apucăturile lui tâlhăreşti. relata Pausiana. după ce a omorât pe mulţi dintre barbari. a strâns în juru-i o ceată de oameni şi. în nădejdea că vor primi ca preţ al alianţei lor bani şi pământ. romanii i-au îndemnat pe asdingi (trib germanic al vandalilor) să îi atace pe costoboci. femeile trace au săvârşit o faptă îndrăzneaţă (n. Potrivit istoricilor. pustiind Moesia. ajungând până în Attica şi distrugând templul Eleusis.. Despre faptele de vitejie ale costobocilor au relatat şi alţi autori antici: După ce s-au ghiftuit cu vin.Cât de viteji au fost costobocii Costobocii au fost un trib de daci liberi care au populat nordul şi nord-estul Daciei. Dacii liberi Cotensii au fost consideraţi de istorici unul din principalele neamuri geto-dacice. ajungând până la Elateia.1964). sub conducerea lui Rhaos şi Rhaptos. punându-şi în minte să cucerească prin arme pământurile costobocilor. Macedonia. caucoensilor şi biefilor. După respingerea lor din imperiu. citat în volumul „Izvoare privind istoria României” (Editura Academiei RPR . Acolo un bărbat. Tracia.171) femeile şi copii.a. Nordul Moldovei a fost dominat de costoboci până în anul 170 când acest control a fost preluat de carpi. a năvălit pe timpul meu în Grecia.Ch.1964). în anii 170 – 171. populaţie germanică). ca şi alte triburi geto-dacice.r. iar o parte au rămas să convieţuiască cu noii veniţi de neam germanic şi cu sarmaţii. o parte dintre costoboci s-au refugiat pe teritoriul carpic. Fiindcă nu au obţinut aceste lucruri. tribul putea fi localizat în estul Daciei. au lăsat zălog lui Clemens (n. În urma loviturilor suferite în anii 170-172. Potrivit lui Vasile Pârvan. au avut îndrăzneala să-l ucidă pe cântăreţul Orfeu) şi de atunci s-a statornicit obiceiul ca bărbaţii să se îmbete înainte de a intra în luptă. au venit să se aşeze în Dacia. Neamul costobocilor.r. guvernatorul Daciei în anii 170 . la mijlocul secolului al II-lea. După ce i-au biruit pe aceştia nu au lăsat nici Dacia liniştită”. scrie Dio Cassius.

Maximian. . Dacii liberi este numele dat triburilor geto-dace care nu au fost înglobate în provincia romană Dacia şi care au continuat să trăiască pe teritoriul lor de baştină (sec. Atât izvoarele literare cât şi descoperirile arheologice arată că dacii liberi au convieţuit în anumite regiuni cu sarmaţii şi cu unele neamuri germanice. citând documente istorice. Harpii au locuit. Obulensii au fost un trib getic localizat în estul Dobrogei. în sudul Basarabiei. probabil pacificaţi de guvernatorul Daciei. care amintea de aşezarea Harpis. Vettius Sabinianus Iulius Hospes. la nord de gurile Dunării. „Izvoarele scrise antice consemnează că în repetate rânduri au avut loc conflicte armate între romani şi diverse grupuri de daci liberi. Pelii au fost un trib geto-dac.ro. adică partea de Vest a Dobrogei Centrale. Teritoriul lor avea capitala Pelendava. Au fost menţionaţi de Ptolemeu. între Prut şi Nistru. localizat în Estul Moesiei inferioare. Constantin cel Mare) sau cel de Dacicus Maximus (Maximinus. informează enciclopedia-dacică. spun istoricii. II . Decius. Aurelian)”. Sunt menţionanţi de Herodot şi Ptolemeu. Sunt menţionaţi de Ptolemeu. Diocletian. cultura lor fiind continuu influenţată de civilizaţia romană. Galerius. pescuitul si creşterea animalelor. Dacii mari (dahai) a fost denumirea unui trib sau uniuni tribale dacice din nordul hotarelor provinciei romane Dacia. Gallien. Tribul obulensilor este menţionat de Ptolemeu. Oinensii au fost un trib traco-getic. ale căror principale ocupaţii erau agricultura. unora dintre împăraţi li s-a conferit titlul onorific de Carpicus Maximus (Filip Arabul. actuala Craiova. ca fiind conduşi de Isanthes. în urma cărora.IV). Constantius Chlorus.Crobizii au fost un trib getic din Dobrogea. Aurelian. Ordyssii (ordenssos) au locuit în aşezăriile de pe malurile Argeşului.

Piengeţii au locuit în zona de nord a Carpaţilor şi au pătruns deseori în Dacia romană. potrivit istoricului Vasile Pârvan. citat în volumul „Izvoare privind istoria României” (Editura Academiei RPR . par să fi luat parte la războaiele marcomanice. Regiunile Hunedoara şi Ţara Haţegului. săpând o groapă. informează enciclopedia- dacica. Siensii este numele tribului dacic localizat de-a lungul râurilor Ialomiţa şi Buzău. localizat de Vasile Pârvan în jurul oraşului Sacidava. precum şi alte lucruri foarte preţioase. până aproape de Crişuri. Sucidava dobrogeană este menţionată de Tabula Pentigeriana. din judeţul Constanţa.I î. Sucii au fost un alt trib getic care a locuit la nord de Dunăre Unii dintre suci s-au aşezat la răsărit de Durostorum (Silistra) si au creat acolo un important centru politico-militar denumit Sucidava.reprezintă cel mai important centru economic şi politic din toată Dacia. într-un teritoriu care cuprinde actuala zonă a Hunedoarei. Neamul piefigilor.1964). să afle locul unde fusese ascuns tezaurul lui Decebal şi să intre astfel în posesia lui. este unul şi acelaşi cu marea uniune de triburi getice din secolele III . Comoara din Sargeţia Sargeţii au fost localizaţi în vestul Mureşului şi pe Siret. a ascuns o mare comoară cu obiecte de aur şi argint. susţin istoricii. Pusese în ea o mulţime de argint şi de aur. „Decebal abătuse râul cu ajutorul unor prizonieri şi săpase acolo o groapă. ca sa nu dea nimic pe faţă”. la sud de de actualul oraş Cernavodă. Piefigii au fost localizaţi de istoricul Vasile Pârvan ca locuitori din Câmpia munteană.ro. fiind un trib dacic Sacii au fost un trib dacic. unei mişcări mai vechi de populaţii. în câmpia românească. prin trădarea lui Bicilis. iar după aceea aduse râul din nou în albia lui. relata Dio Cassius. Odată cu înfrângerea şi cucerirea Daciei. Dio Cassius a relatat că regele Decebal a abătut apele râului Sargeţia şi. politice şi economice ale dacilor din ultimele două secole până la cucerirea romană. adică din Dacia spre munţii Slovaciei şi Moraviei. aşezase peste ele pietre şi îngrămădise pământ. Potulatensii au populat. „Prezenţa piengeţilor în aceste părţi s-ar datora. uniunea de triburi getice din mijlocul Munteniei . nordul Olteniei şi dealurile din vestul Munteniei. ce se va identifica azi cu satul Izvoarele (fost Pârjoală). în secolul II al erei noastre. spune Pârvan. de Itinerarium Antonini. Predavensii au fost un trib dacic. în timpul împăratului Marcus Aurelius”. fiind unul din principalele puncte de sprijin ale lui Burebista în opera sa de unificare a tuturor geto-dacilor. Sunt menţionaţi de Ptolemeu. Olt. veştminte şi alte lucruri la fel. Al doilea grup de suci a trecut la nord de Dunăre şi s-a aşezat la apus de gura Oltului. localizată precis după inscripţii şi după Procopius.n. Piengeţii. în nişte peşteri. În perioada imediat premergătoare lui Burebista. localizat la nord de Mureşul inferior. informează enciclopedia-dacica.e. care ar fi migrat de la sud-est spre nord-vest. la Celei-Corabia în jud. când geţii se afirmă prin victoriile repurtate în două rânduri asupra armatei lui Lisimah. susţin istoricii. . apele au fost readuse în vechea albie. Racataii (racatriaii) au locuit pe teritoriul actual al Ungariei. Începuturile ei pot fi urcate în timp până în vremea regelui Dromichete. După ce făcu toate acestea. îi măcelări. Acolo au fondat cetatea Sucidava. După asigurarea tezaurului.foarte probabil acel neam al piefigilor .ro. unde sunt plasaţi sargeţii au reprezentat unul din cele mai importante centre culturale. Tot cu oamenii aceia Decebal pusese în siguranţă. de către o inscripţie din vremea lui Aurelian şi a alte izvoare antice.. romanii au reuşit.

citat în volumul „Izvoare privind istoria României” (Editura Academiei RPR . fiul lui Histape. carpii. carpodacii. appiarensii. tribalii. arsietaii. thunatii. cele mai vechi ştiri despre această populaţie se păstrează în opera geografică a lui Strabon. singi. biefii. bettegerii. aletoii. scrie Strabon. maedobithynii. ausdecensii (usdecensi). pliastii. tyragetii. nipsaioii (tranipsioi). moesi (mysi). edonii. tagrii. laii. ţinuturile tyrageţilor. bisaltii. ceiagisii. coilaletae. derronii. benii. zbaleonii. sacii. trerii. sucii. albocensii. crusaeii. tilatii. Când Darius. napeii. sabocii. Triburile tracice Geto-dacii au făcut parte din marea familie a tracilor. Potrivit enciclopedia-dacica. care e în întregime şes şi fără ape. artacii. corpilii. trausii. prima parte a întregii regiuni ce se întinde la nord. a trecut Istrul împotriva sciţilor. terizii. mygdonii. Dar a scăpat. crobizii. odomanţii. crestonii. bastarnilor şi sarmaţilor. din care reţinem următoarele: „Locuitorii de pe malurile de dincolo ale Istrului sunt geţii. Apoi vin tyrageţii. a fost luat în captivitate. paioplii. Mai târziu. brigii. pradavensii. asti. piengetii. tinii. burii. cotensii. piefigii. iar după ei sarmaţii iazygi”. sithonii. pirogerii. Tyrageţii trăiau în condiţii vitrege. a fost în primejdie să piară de sete împreună cu toată oştirea sa. piarensii. mai mult încă. berecyntii. zaielii. . rondaloi. bistonii. bessii. brisii. deoarece a întâlnit un barbar bun la suflet”. bebricii. obulensii.Tyrageţii din Dobrogea Tyrageţii au fost localizaţi pe malurile Nistrului (Tyras). drugerii. sargeti. care a cuprins în istoria ei antică următoarele triburi: agrianii. odrisii. sapeii. oinensii. costobocii. zeranii. olizonii. caucoensii. se întinde pustiul geţilor. digerri. „Între geţi şi Marea Pontică. dacii. darsii (darsai). celegerrii. pornind la război împăotriva geţilor şi a regelui lor Dromichaites. Istrul lasă în stânga toate meleagurile geţilor. utii. Într-un târziu a înţeles cum stau lucrurile şi s-a retras. pierii. apsinthioi. siginii. briantii. până la Fluviul Tanais (Don). ciconii. hypsalti. caenii. tyntenii. harpii. potulatensii.ro. panaioii. tyrageţii şi bastarnii. dantheletii.1964). corallii. maedi. geţii (getae). ansamensii. oitensii. diobessii. Lisimah a trecut prin mari primejdii şi. siensii. dioii. între Istru şi Borysthenes (Nipru) este pustiul (stepa) geţilor. dimensii. potrivit autorilor antici. apulii. ratacensii (racatensi). drosii. dolonsii (dolongi). bitinii. de la Istru până la Tyras. satrii serdii.

când împăratul roman a vrut să pecetluiască situa ția Daciei pentru totdeauna. dar parcă intraseră în pământ și nu mai vroiau să iasă. o reconstruia și lăsa mai mul ți soldați s-o aibă în pază. dacii foloseau tunelurile pentru a traversa mun ții cât mai rapid. Romanii i-au căutat ore bune. zăpada domina Mun ții Carpa ți. pentru ca în cele din urmă să se apropie considerabil de Sarmizegetusa. pentru că dacii erau recunoscu ți pentru faptul că apăreau acolo unde te așteptai mai puțin. după ce cucerea o cetate dacică. pe teritoriul roman. dar este presărată cu cele mai mari secrete pe care doar un popor mistic putea să le aibă. atunci când situația o cerea. În doar două zile întreaga armată a străbătut o distanță greu de imaginat în condițiile în care zăpada era din abunden ță. Legendele dacice susțin că aceste drumuri subterane au jucat un rol important în dezvoltarea economică a Daciei. Decebal sim țind că bătălia urmează a fi pierdută. ceea ce făcea ca luptă să fie extrem de grea. Odată ajunși în fața marii bătălii. După mai multe ore de război. Interesant este faptul că împăratul roman. Trupele romane au cucerit mai multe cetă ți. Decebal a încercat astfel să-și reorganizeze armata. dar și să schimbe frontul opera țiilor la Sud de Dunăre. De asemenea. ele erau folosite pentru a adăposti femeile și copiii alături de cele mai de pre ț comori. balan ța tindea să se încline romanilor. unul dintre cele mai de preț comori dacice sunt tunelurile secrete care pur și simplu străbat acest lanț muntos de la un capăt la celălalt. Astfel. Această decizie a fost luată pentru ca astfel să-i asigure spatele armatei sale. to ți dacii dispăruseră ca prin minune. În vremuri de război.MISTERE Misterioasele tuneluri dacice de sub Muntii Carpati Munții Carpați sunt cei care ascund cea mai mare parte a istoriei dacilor. Era spre sfârșitul toamnei. Această istorie nu doar că nu este cunoscută pe deplin în zilele noastre. În doar câteva minute. iar frigul . romanii și dacii lui Decebal s-au luptat cu îndârjire pentru ore bune. Așa s-a întâmplat și în anul 105. le-a ordonat ostașilor săi retragerea.

au organizat mai mult ambuscade și au reușit să înjumătățească armata dacică. au fost efectuate diverse măsurători în speran ța descoperirii acestor tuneluri impresionante. S-au descoperit două treceri subterane care fac legătura între zonaBucegilor până în apropiere de Peştera Urșilor și Carpa ții Occidentali . Astfel. Dacii nu s-au teleportat. iar dacii au fost pur și simplu redu și la tăcere. marea bătălie de la Adamclisi a avut un singur învingător. dar niciodată nu a știut că există atât de multe precum se bănuie ște în prezent. se presupune că aceste tuneluri au fost construite prin puterea magică a zeului suprem Zamolxe și că privite de sus formează un cap de lup imens.aproape insuportabil. care are gura deschisă ca și cum s-ar arunca asupra prăzii sale. care străbăteau munții de la un capăt la celălalt. Traian a ordonat astuparea drumurilor subterane pe care le descoperise. Într-un final. într- . Mai mult. Conducătorii romani au realizat că nu este posibil ca o întreagă armată să parcurgă o distanță atât de mare în mai puțin de două zile și prin diverse metode au aflat de tunelurile subterane pe care le foloseau dacii. Secretele aurului dacilor SHARE TWEET SHARE SHARE EMAIL Istoricii români au oferit de-a lungul timpului explicatii pentru numeroasele mistere legate de modul în care stramosii nostri exploatau si prelucrau aurul. De-a lungul timpului. doar că au folosit unul dintre drumurile subterane.

argint si alte metale. folosindu-se si ei de liniile comerciale ale celor dintâi. FENICIENII SI MESTESUGUL AURULUI Fenicienii au introdus în Dacia fabricarea inelelor de aur. Navigatorii fenicienilor. cea din Muntii Apuseni. ne arata istoria. afirma Ion Rusu Abrudeanu. cuprinsa între un trapez. Zlatna. O multime de scriitori. Un volum dedicat istoriei aurului din România. au fost egiptienii. De la egipteni.una dintre cele mai vechi si mai bogate regiuni aurifere ale Europei. În Egipt minele de aur formau proprietatea faraonilor potentati si erau lucrate parte cu sclavi. înca în timpurile cele mai vechi. cautând aur. cari. Cei mai iscusiti. au raspândit aurul egiptean si juvaericalele assyriene”. în volumul „Aurul românesc – Istoria aurului din vechime pâna azi”. vechi si noi. ca si din muntii Balcani (Haemus). apoi în Galitia pâna la fluviul Vistula. Rosia Montana. care de aici s-au raspândit peste Tisa si Dunare. s- au asezat pe tarmurile Marii Mediterane. “Cea mai veche regiune aurifera din Dacia sau România de azi este cea din Muntii Apuseni. spun ca agatârsii si dacii au învatat acest mestesug de la popoarele orientale si balcanice. au învatat minieritul fenicienii. „Ca o dovada a drumului urmat de fenicieni si greci cu comertul lor în Dacia sunt monedele tetradrachme (din Thasos). (editura Cartea Româneasca. sub biciul supraveghetorilor straini si nemilosi. ei faceau aceasta munca grea cu totul dezbracati si legati în lanturi. scria Ion Rusu Abrudeanu. „Cei mai vechi cautatori si exploatatori de aur. Soarta acestora era din cele mai triste. publicat în anul 1933 de istoricul Ion Rusu Abrudeanu (1870 – 1934) a oferit lamuriri asupra modului în care aurul era exploatat în Antichitate. scria istoricul român. parte cu osânditii la munca silnica. mergând cu vasele lor din insula în insula. mai întreprinzatori si mai vechi comercianti de metale au fost fenicienii si apoi grecii. cu colturile la Sacarâmb (judetul Hunedoara). care cu mii de ani înainte de Christos s-au ocupat cu exploatarea aurului din apa râurilor si a marilor. Abrud (judetul Alba) si Baia de Aries”. 1933). ca si monedele de aur din timpul lui . Dupa descrierile lui Diodor. Publicistul si cercetatorul român afirma ca stiinta mineritului si a prelucrarii aurului a fost adusa în teritoriile locuite de stramosii nostri de catre orientali si ca în vremea dacilor se practica mineritul subteran. De la fenicieni au mostenit acest comert vechii greci.

Toate obiectele de aur gasite pe pamântul Daciei si provenind din vremurile imemoriale ale epocilor paleolitica. Din cele spuse pâna aici pe scurt se poate afirma ca istoriceste exploatarea metalelor a fost adusa în Dacia de fenicieni.). Au în devalmasie neveste. cât si a statelor. . erau descrisi ca fiind mari iubitori ai podoabelor de aur. ca sa fie frati cu totii si. cât si urmasii lor. cari au fost mari iubitori si cautatori de aur. care s-au gasit în numar mare la Petrosani si Cugir. Înca din antichitate s-a imprimat în sufletul omenesc credinta ca aurul. da independenta. au învatat comertul si exploatarea aurului de la popoarele din Macedonia. AGATÂRSII SE ÎMPODOBEAU CU AUR Agatârsii amintiti de istoricul Herodot. în urma cu 2. ale caror caravane se considerau.500 de ani.Alexandru cel mare (secolul IV. cu care de mii de ani se masoara bogatia atât a particularilor. sa nu mai existe la ei nici pizmuire. afirma Ion Rusu Abrudeanu. Cât priveste celelalte obiceiuri. ca la ele acasa pe pamântul Daciei. î. neolitica si La Tène dovedesc cu prisosinta ca popoarele Daciei vechi cunosteau si practicau exploatarea minelor de aur. cei mai multi. „Puterea de atractiune a aurului si prestigiul acestui nobil metal dateaza din timpurile cele mai îndepartate si de atunci si pâna azi se da tot mai turbata lupta pentru aur. podoabe de aur. se apropie de traci”. Thracia si Moesia. înrudindu-se. sub orice forma. care blestema si fericeste totodata. în Istorii. este singurul instrument care diminuiaza nefericirea si ofera distractie vietii triste si singuratice ce ne asteapta mai târziu”. ca banul. nici vrajmasie. adauga cercetatorul. dacii. afirma acelasi autor. Alti istorici contrazic ipoteza acestuia. Hr. afirma Herodot. „Agatârsii sunt lipsiti de energie si foarte gingasi. MINELE DE AUR ALE STRAMOSILOR NOSTRI Dacii au exploatat minele de aur de la Rosia Montana (Aluburnus maior) si comuna învecinata Corna cu 150 de ani înainte de ocuparea Daciei de Romani. unde au existat din timpuri preistorice bogate si înfloritoare exploatari miniere”. locuit atunci de agatârsi. dar si în alte locuri. afirma autorul lucrarii „Aurul românesc – Istoria aurului din vechime pâna azi”. Ei poarta. Sistemul baterii de monede în Dacia a fost luat de la grecii vechi. afirmând ca pâna în vremea invaziei romanilor în Dacia nu a fost exploatat aurul în subteran. si ca atât acestia.

“Banii de aur aflati în orasele grecesti de pe tarmul Marii Negre.Hr. unde se întaresc si fundeaza capitala lor Sarmizegetusa. Au fost napaditi de celti. Toate râurile din Dacia. Maris (Muresul). „Herodot ne arata în Cartea sa IV ca exploatarea minelor de aur era atât de înaintata sub agatârsi. sunt nevoiti sa-si caute alta patrie si sa lase în posesiunea acestora din urma tinutul din stânga Dunarii de jos si Ardealul. Vasile Pârvan spune ca în secolul V i. agatârsii se aflau în Dacia de cel putin doua veacuri si ca tot masivul carpatic era locuit de Thracii nordici. denota bogatia în aur a agatârsilor”. a lucrat si minele de aur”. Abrud si Valea Geoagiului circulatia aurului mergea spre Tara Hategului. fiind iubitor de aur. ne dovedeste ca acest popor a stapânit în vechime Ardealul si ca. care au stapânit-o în decursul istoriei. cunoscuti mai târziu sub numele agatârsi. iar cei cari au înteles mai bine sa puna în circulatie comorile de aur ale agatârsilor au fost grecii. ca si juvaericalele de aur gasite cu ocazia sapaturilor din urma la Nicopolis si Cherson. Atlas (Oltul) si Tibisis (Timisul). întretaia Tara agatârsilor. apoi de Daci si de geti. Azi nu mai încape nici o îndoiala ca bogatiile . De aici se îndrepta prin Caransebes si Armenis spre Portile de fier ale Dunarii.„Nicolae lorga lamureste dupa Herodot ca înca din secolul VI i.Hr. si ca agatârsii ar fi un trib de sciti. „Regiunea miniera a Muntilor Apuseni a fost un fel de Californie pentru toate neamurile. Afirmatia categorica a lui Herodot ca fluviul Maris. si de aici apoi spre Bizant si Grecia. adica Muresul. care la rândul lor. afirma atorul volumului. triburi de sciti înaintând cu turmele peste Carpati au descoperit în stâncile din valea Muresului aurul. pe care-l cunosteau numai din nisipul râurilor. au servit înca din timpul agatârsilor pentru spalatul aurului. scria istoricul. AURUL EXPORTAT DIN TINUTUL ANTIC AL TRASILVANIEI De la minele de lânga Zlatna. scria Ion Rusu Abrudeanu. agatârsii au disparut din istorie. scria Ion Rusu Abrudeanu. încât numai dupa o munca de sute de ani a putut sa se ridice la o asa perfectiune. sub presiunea getilor de la sud care trec Dunarea. Înainte de era crestina. ca Aurar (Ariesul).

CONSPIRATII CELEBRUL MEDIC ROBERT GALLO RECUNOASTE CA A CREAT VIRUSUL HIV IN MOD INTENTIONAT IN SCOPUL DEPOPULARII GLOBULUI . pentru ca împaratul Traian sa faca tot posibilul ca s-o ocupe prin forta armelor”. caci toti barbarii si nomazii s-au îndreptat spre bogatiile aurifere ale Daciei”. arata Ion Rusu Abrudeanu.miniere din Dacia au constituit un puternic motiv. în mare parte. „Faptul acesta rezulta de altfel si din graba cu care marele împarat a organizat militareste Dacia ca sa intensifice mineritul din acest tinut. scria Ion Rusu Abrudeanu. În timpurile care au urmat dupa încetarea domniei romane în Ardeal. Însusi împaratul Traian a fost împins. tot repede. instituind. între alte motive. sa porneasca razboiul împotriva dacilor. completa autorul lucrarii. un procurator aurariorum la Ampelum (Zlatna) si câte un sub-procurator la Alburnus minor (Abrud) si Baia de Cris. si din cauza bogatiilor în aur pe care stia ca le avea tara lor. tot bogatiile miniere au calauzit pasii istoriei.

4K SHARE TWEET SHARE SHARE EMAIL ACELASI INFAM CERCETATOR CREDITAT CU „DESCOPERIREA” VIRUSULUI HIV A RECUNOSCUT NU DEMULT CA DE FAPT AR FI CREAT SIDA IN MOD INTENTIONAT IN SCOPUL DEPOPULARII GLOBULUI. In mod normal. Gallo din 1971 cu titlul „Transcriptaza . Robert Gallo. detectat prima data in Islanda la un esantion de oi. respectiv virusul HIV/SIDA. La scurt timp dupa aceasta campanie. Programul Virusul Special este un program virologic federal initiat in anul 1962 si incheiat in 1978. Ulterior. Acest amanunt este confirmat si de natura „multi-matisata” a secventei biologice a virusului HIV. Programul in discutie a cautat sa modifice ordinul particulei de virus astfel incat sa se incadreze si intr-o categorie de „boli casectizante” denumita „Visna”. Graficul evolutiei si raspandirii virusului HIV indica faptul ca SUA a cautat la un moment dat o „particula virala” care sa dezechilibreze complet si in mod deliberat mecanismele defensive ale organismului. SIDA reprezinta un proces biologic de dezvoltare in laborator a straniului virus Visna. Ceea ce ne face sa ne intrebam cum de domnul dr. Iata-l in imgine pe dr. este o intrebare de bun-simt. in lume a izbucnit un focar de infectie in masa cu un virus non-uman total diferit de cele existente in acel moment si foarte contagios. aprobarea unui brevet atrage beneficii materiale pentru inventator ori de cate ori inventia este folosita sau mentionata. Gallo nu a inaintat pana acum niciun proces de recuperare a pagubelor materiale pricinuite de uzul inventiei in tot acest timp… Oricat de bizar ar parea. Numeroasele dovezi stiintifice indica in mod clar faptul ca virusul SIDA este un brand secundar al programului american Virusul Special. In prezent. Virusul Special a fost administrat pe post de „supliment” injectabil pe durata campaniilor de vaccinare din Africa si din Manhattan. Potrivit procedurilor SUA. cercetatorii americani si din toate celelalte tari ale lumii sustin cu vehementa ca virusul SIDA a luat nastere in laborator. SHARES 1. Robert Gallo a inaintat o cerere de brevetare a descoperirii sale. In aprilie 1984. director al Institutului pentru Virologie Umana si co- descoperitor al virusului SIDA. fotografiat la 24 mai 2001 in incinta Centrului de Biotehnologie Umana din Baltimore. respectiv de teza stiintifica a dr.

dr. Toata atentia este atintita in prezent asupra echipei medicale din cadrul Biroului de Contabilitate SUA. Ori teza de specialitate asupra Virusului Special a lui Gallo din 1971 este identica cu cea publicata la anuntarea descoperirii virusului SIDA in 1984. si nu invers. se pare ca SUA este cea care le datoreaza de fapt dividende din drepturi de autor victimelor nevinovate.inversa a particulelor virale de tipul C de origine umana”. aflata sub conducerea lui William J. sursa Istorie interzisa: LEGATURA ASCUNSA DINTRE DACI SI VECHIUL TESTAMENT SHARES 383 SHARE . La inceputul acestui an. Avand in vedere acest lucru. programul virologic federal secret a cheltuit 550 de milioane de dolari din banii contribuabililor pentru crearea virusului HIV. insotite bineinteles de scuze oficiale pentru pagubele ireparabile pricinuite. Organigrama programului si cele 15 rapoarte de progresie reprezinta o dovada incontestabila a implicarii Statelor Unite in reducerea controlata a populatiei lumii prin intermediul unui virus hibrid proiectat sa „extermine” omenirea. Intre anii 1964 si 1978. O analiza mai atenta a demersurilor indica faptul ca medicul a inaintat cerere de brevetare a virusului SIDA inainte de anuntarea oficiala a existentei acestuia. Scanlon. A cam sosit timpul unor despagubiri substantiale si pe scara larga pricinuite in cadrul celei mai mari campanii de crime impotriva umanitatii din istorie. Gallo a demisionat din functia de „director de proiect” al programului federal de proiectare de virusuri cu numele Virusul Special.

Referitor la Razboiul Cerului.) poate fi caracterizat printr-un singur cuvant. Sa revin la Vechiul Testament este o interpretare in stil propriu a Cartii Sfinte a pelasgilor (geti. etrusci etc. SAU DESPRE O ISTORIE REALA CARE A FOST INVERSATA IN SCOPUL SATANIZARII ADVERSARILOR ADEVARATI. perfect adaptat pe Terra? Dincolo de faptul ca. DE ACEASTA DATA FIIND EXPLICATA LEGATURA STRANSA DINTRE DACI SI VECHIUL TESTAMENT. in folos propriu si pentru satanizarea adversarilor adevarati. omul trebuie sa se adapteze gravitatiei acestora: planetele mari – fiinte mici. omul a ajuns o fiinta perfecta ca raport al inaltimii cu dimensiunea planetei (dupa teorii pamantene). trebuie inteles faptul ca planetele fiind diferite. ca mai scurt: FALS! Istoria reala a fost inversata. Acesta este mentionat de mai multe mituri dar cel sumerian pare cel mai aproape de adevar. adevarati Fii ai Luminii si ai Adevaratei energii numite Matrice(Dumnezeu). Cele doua tabere aveau acelasi Tata (Anu) si erau inrudite. in fapt a lui Hesiod. interpretate si falsificate din care nu se mai intelege nimic din teogonia originara a Pamantului. scrisa intr-un moment in care acestia voiau sa-si afirme independenta fata de zona originara de la nordul Dunarii. . Teogonia grecilor antici este. intre timp. planete mici – fiinte mari. nu era suficient sa faca unul singur. Amerindienii adauga si ei elemente suplimentare si foarte plauzibile. De ce ar fi creat Tatal doua tipuri de pamanteni. A iesit un amalgamde date reale. dar si pierdusera foarte multe percepte religioase. TWEET SHARE SHARE EMAIL O NOUA TEORIE BOMBA IESE LA SUPRAFATA.

Zecharia Sitchin chiar demonstreaza asta si ne arata ca sumerienii isi numeau zeii „Paznici” iar tara lor de origine era „Pamantul Paznicilor”. Tablitele sumeriene ne spun ca Enki a creat doua specii de oameni. In schimb. care aveau ca simbol toporul. 666 ar fi un numar satanic iar aceasta numai pentru ca il reprezinta pe Zalmoxe Atlantul. iar in traducerile timpurii ale textelor biblice si pseudo-biblice in greaca. Cate coincidente duc la atlantul Zalmolxe si la Dacia. la fel cum erau prezentati Dacii. Asta este cea ce ne spune Sitchin. RA(M)/SATURN/CRONOS/ZALMOXE ERA DUMNEZEU.„Scrierea ingerilor 66” pune punct oricarei discutii suplimentare despre aceasta tema. Zecharia Sitchin arata ca situatia era aceeasi si pe malul Nilului: „Cuvantul egiptean pentru „zei. Legendele noastre Romane exprima cel mai bine situatia: Omul Mare si Omul mic . Wallis avea chiar un capitol al cartii „The Gods of the Egyptians/Zeii egiptenilor” intitulat „Toporul ca simbol al lui Dumnezeu”. E. se pare ca multe lucruri le-au scapat celor care au incercat cu inversunare sa cenzureze istoria Romaniei. cuvantul nefilim (adica Anunnaki) era redat prin „Paznicii”. Absurdul enunturilor din aceasta „carte sfanta” este demonstrat chiar si de un singur aspect. DE OBSERVAT ESTE CA SIMBOLUL LUI SATURN/CRONOS/ZALMOXE. Preluata de al geto-daci. divin” era neteru „paznicii”. din America de Sud pana in Sumer. cu ochi albastri. dupa Potop. cifra 6 a devenit una sfanta pt evrei. Fiii Cerului care au ramas alaturi de Tatal au invins si au fost desemnati drept „pazitori ai Pamantului”.A. ERA SECUREA DUBLA. blonzi. Ca acestia sunt extraterestrii inalti. am ajuns la concluzia ca fiul sau Marduk/Ram/Noe a creat un gen nou de oameni. iar din compararea unor mituri diferite. LA EGIPTENI FIIND CONSIDERAT CEL CARE A CREAT UNIVERSUL. Hieroglifa acestui cuvant era un topor. dar si a Planetei… DECI. LOCALIZAT DE ANTICI LA NORDUL DUNARII DE JOS.

Se naste o intrebare dificila: cine este Tatal. in afara de Ghilgames. Faptul ca Sturn devenise Zeul Mos/Zalmoxe si parul alb al Paznicilor vazuti la poarta Tatalui demonstreaza ca repectiva hipercivilizatie a obtinut poate nemurirea dar nu si tineretea fara batranete. un produs al miturilor sumerienilor plecati din Carpati. iar aceasta a devenit la randul sau Tatal/Dumnezeu si Creatorul Luminii pentru civilizatiile ulterioare. daca acesta e nemuritor? Explicatia pare a fi una singura: dupa ce fiul sau a primit „domnie vesnica asupra Pamantului” s-a retras pe Planeta sa. ţinutul fenomenelor misterioase din România SHARES 48 . care si-au adaptat religiile la noul conducator.ro Buşteni. Sursa: fara-secrete. Poporul Roman este singurul care afirma ca ar exista asa ceva.

După ce au băgat în speriaţi tot oraşul. Mi- au confirmat acest lucru cel puţin 20 de persoane“. Era ciudat că. Nu erau însă seisme propriu-zise. muzeograf conservator la Muzeul „Cezar Petrescu“ din Buşteni. deşi nu dormeau. Uneori cuprindeau doar un cartier din Buşteni. ca şi cum s-ar fi prăbuşit sub picioarele tale tavanul unei . S-AU FĂCUT TESTE RADIESTEZICE. Paradoxal. publicist şi cercetător al fenomenelor stranii la care a fost martor. Manifestările aveau loc numai în timpul nopţii. a încercat să găsească nişte explicaţii. oamenii aveau insomnii. Cercetările au demonstrat că zona este încărcată energetic mai mult ca oricare din România. Seria de cutremure a început în 1994 şi a ţinut 3 ani. Se auzea din Pământ un vuiet. S-AU EMIS IPOTEZE ASUPRA EXISTENŢEI UNOR GALERII SUBTERANE. M-am gândit că sunt emanaţii de noxe de la fabrica de hîrtie. Aveau un areal redus: Azuga-Buşteni-Sinaia. Unii localnici au ajuns să trăiască adevărate stări de euforie. În fiecare zi. în partea de sud a oraşului. indiferent de vârstă. Nici vorbă de aşa ceva. LOCUL ESTE INVOCAT DE YOGHINI ŞI VIZIONARI. invariabil. Insomnii fără oboseală „În 1993. dar acestea n-au putut fi localizate în Bucegi şi nici nu aveau vreo legătură cu sursa seismică din Vrancea. Cutremure la ore fixe Apoi au început cutremurele. oamenii nu se simţeau obosiţi. Traian Trufin. timp de două săptămâni. povesteşte muzeograful. „Se produceau la ore fixe: la 20 şi 3 noaptea. au încetat la fel de brusc cum apăruseră. SHARE TWEET SHARE SHARE EMAIL BUCEGII SUNT CONSIDERAŢI DE CĂTRE SPECIALIŞTI UN PUNCT ENERGETIC FOARTE PUTERNIC. Se manifestau după alte legi.

determinate de fracturi locale ale scoarţei. S-a emis ipoteza producerii artificiale a cutremurelor datorită unor detonări subterane. Seismologii n-au găsit explicaţii Specialiştii de la Institutul de Fizică a Pământului n-au putut spune decât că sunt manifestări naturale. Un capăt pornea din cartierul . amprenta palmei lui s-a impregnat pe spatele meu. a observat un curcubeu imens. În Vrancea au loc zilnic mişcări slabe ale scoarţei. A mai observat şi alte fenomene bizare. iar oamenii evitau să-şi strângă mâinile. Misterele s- au succedat.grote. Bubuituri din subteran Nici specialiştii de la Staţia Seismică de la Cheia n-au putut lămuri lucrurile. „Am avut multă vreme pe piele urma degetelor unui prieten care m-a bătut pe umăr. Atingerea palmei de corp producea arsuri. fără nici o urmă de ploaie în ultimele zile. spre Bucureşti sau Braşov. nici verticale“. Pe întuneric. Cred că exista un puternic câmp energetic în zonă care amplifica semnalele radio“. Curcubeu fără ploaie Într-o dimineaţă. Pielea s-a înroşit. cu magnitudine sub un grad. dar după un timp au început să îngrijoreze. Oamenii nu mai puteau atinge cu mâna obiecte sau fiinţe pentru că se electrocutau. spune muzeograful convins că fenomenele de acum 6 ani se pot explica doar prin alte cauze. nu s-a înregistrat nici măcar un cutremur de intensitate mare. Toate acestea la început amuzau. ieşeau scântei“. Dar am observat că numai în zona Buşteni. pe un soare splendid. nu mai recepţionam nimic. Dar în acea perioadă nu fuseseră făcute nici un fel de săpături în zonă. Mişcările de pământ au durat trei ani. Nu apăreau nici mişcări orizontale. în zidurile caselor au apărut câteva fisuri. Prin cămaşă. Ieşind din oraş. atunci când atingem unele obiecte. „Aici este zona de rezonanţă a cutremurelor din Vrancea. Recepţionam în ele un program de radio. Semnale radio amplificate „Aveam nişte căşti de radioamator. În jurul Crucii de pe Caraiman apar deseori aureole ciudate şi chiar holograme. povesteşte Traian. aproape generalizat în zonă: locuitorii din Buşteni s-au încărcat energetic într-un mod de neînţeles. În acea perioadă. Au căzut câteva coşuri de pe acoperişuri. Oameni electrici A urmat un nou fenomen. A numărat peste 100 de astfel de mişcări seismeice. îşi aduce aminte el. cu o strălucire neobişnuită. crede Traian. Dar aici cutremurele măsurau 3-4 grade pe scara Richter“. amical.

Spectrul lor informaţional este foarte larg. care încearcă să-şi înghită coada. Oricum. muntele Caraiman este înconjurat de un brâu lăptos de nori. Piscul şi baza muntelui rămânneînvăluite în ceaţă. Sau recepţionarea undelor radio. ci din aceste coridoare. Cosmonautul Dumitru Prunariu a asemănat Carpaţii priviţi din spaţiu cu o mamă care îşi ţine în braţe pruncul. Speră că fenomenele se vor intensifica şi până la urmă vor deveni o cale de comunicare între cele două civilizaţii. Sau se aprindeau numai filamentele becurilor. I-am chemat pe cei de la Renel. Dar nu ştiu ce fel de activitate desfăşoară acolo şi nici de ce nu vor să comunicăm. Crede că toate anomaliile din Buşteni sunt cauzate de existenţa unor galerii subterane în măruntaiele munţilor. Aceste uriaşe tunele subterane sunt de natură artificială şi au fost săpate de civilizaţii nepământene. povesteşte Traian. cui îi sunt destinate acele comunicări radio bizare.Zamora. Acest inel compact este prezent numai în partea de mijloc a masivului. punctul fierbinte fiind în zona crucii de pe Caraiman. Aşa se explică bubuiturile care însoţesc cutremurele.  Carpaţii priviţi din spaţiu Munţii Carpaţi au o curbură particulară. Baze extraterestre în Bucegi „Convingerea mea este că există în subteran o altă lume. „Timp de două luni. Imaginile aeriene obţinute de la mare înălţime ne pot duce cu gândul la forma sinuoasă a unui şarpe uriaş. în ce scop. Comparaţie care duce cu gândul la afirmaţiile religioase care spun că România este un ţinut ocrotit de Maica Domnului. Probabil pentru că omenirea încă nu este pregătită să înţeleagă nişte lucruri“. în muzeul unde lucrez. Deseori. Extratereştrii cunosc totul despre lumea de la suprafaţă. Aici au loc experienţe. emise nu din eter. Cine produce acele amplificări stranii. e mai mult decât lipsa de explicaţii satisfăcătoare pe care au oferit-o până acum oamenii de ştiinţă. iar celălalt era ancorat în Crucea de pe Caraiman. N-au constatat nici o defecţiune“. Dintotdeauna oamenii şi-au pus întrebarea dacă aspectul ei particular a fost efectul eroziunii sau avem de-a face cu o lucrare . conchide geologul. într-un ritm curios. Traian nu poate răspunde.  Misterul Sfinx-ului din Bucegi Cea mai misterioasă formaţiune din Carpaţi rămâne stânca din Bucegi care are o asemănare tulburătoare cu Sfinxul egiptean. Curcubeul apăruse în contradicţie cu legile fireşti ale naturii. Coridoare în interiorul muntelui Traian are o teorie proprie. luminile se stingeau şi se aprindeau.

de câte 500 W fiecare. prin stăruinţa reginei Maria. Iar subteranele nedescoperite ale acestuia comunică cu piramidele din Egipt. după semnele acelea va şti ce are de făcut. peste un minut primesc telefonul”. Vârful Omu (2505m) are şi el ciudăţeniile lui. Dar nu-i omenirea de acum două mii de ani. în timpul primului război mondial. cu două braţe a câte şapte metri fiecare. la Sfinx vine un şuvoi foarte puternic de energie. Din orice unghi e privit se poate constata că este o reprezentare antropomorfă. Dacă acum mă gândesc la cineva să mă sune.291 m. ci şi atributele misterioase ale acestuia. Dar asta se va întâmpla numai după ce şuvoiul de energie de deasupra va slăbi“. Crucea Eroilor Neamului are o înălţime de 28 m. tare mult înainte. spune clarvăzătoarea care n-a fost niciodată în Bucegi. Cine este Traian Trufin? „Pot să intru foarte rapid în legătură cu un semnal şi să-l recepţionez. I se întâmplă de 20 de ori pe zi. în Bucegi. Strania . Locuri spirituale pentru venerarea zeilor. Vizionarii spun că în preajma lui au trăit revelaţii şi experienţe aparte. muzeograf la Casa Memorială Cezar Petrescu. mărturiseşte Trufin. E cu mult mai demult.5 m. Aşezată la o altitudine de 2.  Crucea de pe Caraiman Monumentul istoric a fost construit între anii 1926-1928. din beton armat îmbrăcat în piatră.  Valentina confirmă ipoteza galeriilor subterane Vizionara Valentina. de aceeaşi calitate cu cea care alimentează complexul de la Gizeh. „Acolo e trecutul omenirii. în luptele de pe Valea Prahovei. nu are doar aspectul sfinxului. Deseori s-au văzut conuri de lumină ieşind din acest loc.  Conuri de lumină din Vârful Omu Bucegii erau munţii preferaţi ai dacilor. femeia oarbă din Iaşi care poate pune diagnostice şi prin telefon susţine că a descoperit prin metode proprii că un important şuvoi de energie. De fapt. va da peste toate aceste înscrisuri şi documente însemnate şi.realizată de mâna omului. scaldă şi Sfinxul nostru din Bucegi. Sfinxul din Bucegi este ocrotitorul paMântului pe care locuim. Sfinxul românesc din Bucegi. Atunci când cu ştiinţa care va fi pe paMânt va birui cineva să ajungă sub munţii Bucegi. în memoria eroilor ceferişti căzuţi la datorie. Acesta adăposteşte un generator electric care alimentează cele 120 de becuri. Este montată pe un soclu înalt de 7.

le percepe indiferent de distanţă. buna dispoziţie sau tristeţea. E vorba de fraze lungi. Dar şi mai des i se întâmplă să rostească aceeaşi frază simultan cu altă persoană. Lucrurile se petrec independent de voinţa lui. I-am chemat pe cei de la Renel. „Timp de două luni. “De 20-30 de ori pe zi. mărturiseşte telepatul. deşi aceasta îi ascunsese că a fost internată în spital. Sau scădea şi creştea intensitatea luminii în filamentele becurilor. uneori fără legătură cu ceea ce discutăm în acel moment”. Nu şi din Braşov. luminile se stingeau şi se aprindeau. A comunicat prin telepatie cu oameni din toate colţurile ţării. Am auzit că cei care folosesc forţa gândului de concentrează puternic. I se întâmplă fără să vrea Simte starea sufletească a transmiţătorului. Cele mai bune perioade de comunicare telepată sunt atunci când starea lui de sănătate şi condiţiile meteo sunt bune. Mintea lui intră în rezonanţă mai ales cu persoane de care este legat sufleteşte.experienţă a început acum trei ani. La mine. explică el. la muzeu. Aşa a aflat că mama sa este bolnavă. pentru că “Braşovul nu are acel câmp energetic cu care să pot intra în rezonanţă”. “Această capacitate extrasenzorială n-o pot stăpâni. fără cel mai mic efort”. totul e firesc. atenţionând că nu e vorba de pură întâmplare. . Sănătatea. într-un ritm curios. Spiritele şi electricitatea Trufin a observat că are şi capacitatea de a dialoga cu spiritele celor morţi. eu şi o bună prietenă păţim lucrul ăsta.

Acurateţea mesajului transmis nu depinde de distanţă. fără utilizarea limbajului convenţional.N-au constatat nici o defecţiune“. Se presupune că aceste calităţi se află în stare latentă în fiecare om şi pot fi îmbunătăţite prin antrenament. Trufin se consideră o persoană dotată cu proprietăţi mai puţin obişnuite fiindcă locuieşte în preajma munţilor Bucegi. amintindu-şi cum totul s-a oprit în clipa în care i-a cerut spiritului rătăcit prin clădire să înceteze. Comunicarea e instantanee. povesteşte el. Cele mai mari conspirații mondiale SHARES 325 SHARE TWEET SHARE SHARE .  Toţi suntem un pic telepaţi Telepatia este considerată o ramură a parapsihologiei şi constă în transmiterea informaţiilor de la o persoană la alta. a Vârfului Omu şi Sfinxului.

EVREII ȘI MASONII AU COMPLOTAT PENTRU A ACAPARA PUTEREA MONDIALĂ. prin controlul media. . publicat de WikiLeaks. care poate sau nu. În mail se face aluzie și la faptul că. să aibă legătură cu cele de mai sus. Israelul o va sprijini să devină președinte al SUA. ACEASTĂ POSIBILĂ CONSPIRAȚIE A FOST ALIMENTATĂ ȘI DE DESCOPERIREA UNUI DOCUMENT NUMIT PROTOCOALELE ÎNȚELEPȚILOR SIONULUI. armele bacteriologice. Nu știm cât de adevărată este această conspira ție. Susținătorii New World Order afirmă că există un Plan de înrobire mondială. cea mai bună manieră de a ajuta Israelul este aceea de a începe un război contra Siriei și a da jos guvernul. o organiza ție cu origini obscure care este recrudescența medievalului Ordin al Cavalerilor Templieri. însă vă prezentăm un nou mail din corespondența lui Hillary Clinton. Așa a fost lansată controversata sintagmă mișcarea iudeo-masonică. fenomenul globalizării. Sunt invocate pașapoartele biometrice. EMAIL UNA DIN MARILE CONSPIRAȚII ALE LUMII ESTE SIONISMUL. DIN CARE REZULTĂ CĂ. James Rubin fost asistent al lui Bill Clinton și actual consilier al lui Hillary Clinton. Grupul ar fi responsabil de formarea climatului financiar modern. cipurile subcutanate. i-a scris acesteia următoarele. erup ția marilor companii multinaționale. Crema elitei mondiale a studiat la Yale și conform sus ținătorilor acestei teorii au făcut parte din organizația Skull & Bones. al finan țelor. ÎN FIECARE SECOL AU EXISTAT MIȘCĂRI ANTISIONISTE. Textul are forma unor instrucțiuni de manual prin care noii membrii accepta ți în rândul înțelepților sunt inițiați în politica de cucerire a lumii.

În sprijinul acestei teorii sunt invocate și cele 28 de pagini clasificate din Raportul comisiei de anchetă. Care ar fi scopul acestei înscenări? Petrolul. o armă nucleară care a fost detonată în ocean. Tsunami-ul din 2004 a făcut peste 230000 de victime. Și într-un caz și în celălalt. Conspira ționi știi care promovează această teorie susțin că există antivirus pentru aceste boli și este ținut secret. îngrădirea libertă ților și drepturilor cetă țene ști. SIDA. justificarea creșterii cheltuielilor militare.Un comentator politic american se întreba cum a fost posibil ca dintr-o na țiune atât de mare să ajungem în finală cu Trump și Clinton? O altă teorie a conspirației se referă la faptul că. declanșarea unor războaie și utilizarea uria șelor stocuri de armament. Se spune că s-ar dori un genocid în masă orchestrat de elemente puritane și xenofobe din elita americană. autorită țile si serviciile americane au știut ce se va întâmpla și nu au ridicat un deget. Ebola și SARS au fost create în laborator. ci unul provocat de o bombă tsunami. A fost clasat pe locul șapte în topul celor mai mari catastrofe mondiale din toate timpurile și pe locul doi în topul celor mai sângeroase cutremure. iar Pentagonul nu a fost lovit de un avion. din 7 decembrie 1941. de către americani. Cele două avioane care au lovit Turnurile Gemene nu erau destul de puternice pentru a distruge cele două construc ții. Sunt multe voci care susțin că nu a fost un dezastru natural. Atacurile din 11 septembrie 2001 au fost asemuite cu atacul de la Peal Harbor. .

secretarul apărării SUA. În anul 1997.Prima bombă tsunami a fost creată în anul 1945. există grupări care au capacitatea de a se angaja în eco-terorism. William Cohen afirma. să provoace cutremure sau erupții vulcanice CELE 15 SECRETE DE SANATATE ASCUNSE ALE LUMII SHARES 71 SHARE TWEET SHARE SHARE EMAIL STIATI CA VECHII EGIPTENI CREDEAU CA MINCIND LAMAILE SI BIND SUCUL DE LAMAIE ERA O PROTECTIE EFICIENTA IMPOTRIVA UNEI VARIETATI . în Noua Zeelandă. prin tehnologii militare capabile să schimbe clima.

In afara faptului ca ar trebui sa consumati suc de lamaie cu apa. ametelii. Prin urmare. este vitala pentru o piele sanatoasa si stralucitoare. si starii de tensiune. folosind lamaie: . dressing. contin numeroase substante – in special acid citric. Daca va simtiti tensionat/a puteti sa stropiti cateva picaturi de ulei esential de lamaie balsam. prin urmare. in timp ce natura sa alcalina gasita in lamiie. si limonen – care promoveaza imunitatea si lupta impotriva infectiilor. Cercetarile au aratat ca balsamul de lamaie are un efect calmant si. ceaiuri. precum si poseda puteri ptr cresterea imunitatii . Aici sunt 15 remedii pe care pun pariu ca nu le stiati. ELIMINAREA ACNEII 2 Lamiia contine acid citric. Acestea sunt bine cunoscute fapte de sanatate cu privire la lamai. profita ti de puterea lamaii de „vindecare naturale. care poate fi eficace in tratarea acneei. deoarece sucul de lamaie este un ajutor digestiv si curatator al ficatului. Lamaile. Vitamina C gasita in fructele citrice. iata cateva sugestii despre cum sa se pregateasca un tratament de casa pentru tratarea acneii. de asemenea sint folosite ptr utilizarea lor ca un ajutor in scadere greutatii. antivirale”. bioflavonoide. cataplasme sau in baie. Dar sint mult mai multe de spus la acest fruct mic galben. epuizarii. pectina. ca inhalarea uleiului de lamaie ajuta in cresterea concentrarii si vigilentei. anxietatii. Indiferent daca le utilizati sub forma de suc. primul lucru de dimineata. SI CA CERCETARILE RECENTE AU CONFIRMAT ACEASTA CREDINTA? Exista multe beneficii de sanatate date de lamai care au fost cunoscute de secole. calciu. vitamina C. pe o batista si sa inhalati. de asemenea. 1 ABANDONAREA ANXIETATII DVS. poate fi capabil de a contribui la inlaturarea oboselii. poate fi folosit ca un odorizant de camera si in birouri pentru a creste eficienta angajatilor. Printre cele doua mai puternice credinte sint ca lamaile sint „antibacteriene. bauturi.DE OTRAVURI. ucide unele tipuri de bacterii cunoscute a cauza acneea. Se crede. magneziu. nervozitatii.

Cu degetul sau un tampon de vata. cu cat il folositi mai des. de arsura la inceput. dar aceasta va disparea in curand. si extern. S- ar putea sa fie o senzatie de arsura in cazul in care sucul de lamaie vine in contact cu infectia. atat pe plan intern. in cazul infectiilor din gura. Aici este o metoda care poate usura simptomele: se adauga sucul de la 1 lamaie la o ceasca de apa fierbinte cu miere. astfel incat virusul sa fie eliminat inainte ca raceala sa ramana. puterea de vindecare a lamaii lucreaza. pana ce febra sau frisoanele dispar 5. se bea cate putin. 4. . Se poate sa fie o senzatie de discomfort. dar lamaia este intotdeauna un remediu util. se aplica suc proaspat de lamaie pe acnee si lasati-l peste noapte. faceti acest lucru de trei ori pe zi. consultati medicul dumneavoastra. lamaile pot accelera procesul de vindecare. Nota: aceste remedii sunt sigure si naturale. RACEALA SAU GRIPA Cand ai o raceala. Puneti amestecul pe zonele afectate. Se amesteca suc de lamaie stoarsa intr-un pahar cu apa calduta si faceti gargara cu aceasta solutie. dar. Bea sucul stors de la 1 lamaie intr-un pahar cu apa calduta. cu toate acestea. arderea va fi mai scazuta. daca acnee este severa sau exista rani deschise. Dupa aceea se spala cu apa. 3. in mod ideal. ELIMINAREA FEBREI Frisoanele si febra pot fi determinate de o varietate de cauze. Aceasta aplicatie ar trebui sa fie repetata de doua ori pe zi. prin aplicarea proprietatilor sale antivirale necesare ptr combaterea virusilor de pe membranele mucoase ale nasului si gatului. ·. la fiecare 2 ore. si se repeta apoi la fiecare 2 ore.Se amesteca o parte de suc de lamaie stoarsa. Se spala cu apa in dimineata urmatoare. timp de cel putin o jumatate de ora.·. dimineata si seara. La primele semne ale unei raceli – curge nasul sau dureri de gat-incerca sa dai corpului tau imun-stimulatoarea vitamina C. FARA INFECTII IN GURA Dovedind proprietati antibacteriene si antivirale . prin furnizarea necesarului de vitamina C la celulele de aparare ale dumneavoastra. cu o parte egala de apa cu miere.

Atunci cand te ajunge oboseala. Inclinati capul inapoi. cum ar fi eczemele . de miere lichida. LUPTA IMPOTRIVA OBOSELII Cei care merg mult pe jos. are un efect anti- inflamator si consolideaza puterea de vindecare a lamaii. timp de cel putin 30 de secunde cu suc stors de la 1 lamaie. de asemenea. Se pune o felie de lamaie cca 5 mm grosime pe batatura. Aveti grija sa utilizati uleiul nediluat pe zona calusului. se adauga sucul de la 1 lamaie si 1 lingurita (5mg) de sare de mare la 1 cana (250 ml) cu apa calduta. care muncesc mult fizic. dar acesta va usura si nevoia coplesitoare de a te scarpina. Nu numai ca va elimina aceasta infectie. Tamponind zona afectata cu ulei de lamaie esential. acesta actioneaza ca un antiseptic si previne . se stoarce . beneficiind de o stimularea imunologica a vitaminei C. Daca puteti suporta gustul sucului puteti sa inghititi suc atunci cand ati terminat gargara. VINDECAREA BATATURILOR SI A CALUSURILOR Cataplasmele cu lamaie aplicate peste noapte sunt un remediu bun pentru bataturi si calusuri. deoarece uleiul essential este prea puternic pentru pielea de pe calus. 8. Se inmoaie o panza curata in lichid. o impachetare cu lamaie poate fi de ajutor. Exploratorii. Se adauga 8 picaturi de ulei de lamaie esential pentru 1 cana (250 ml) cu apa calduta si 1 lingura (15ml). gargara la fiecare 2 ore. O cantitate mica de suc de lamaie va potoli setea mai eficient decat o cantitate mai mare de apa. folosind neaparat un tampon de vata sau Q-Tip. Daca este un caz de amigdalita. oferindu-ti un medicament care actioneaza rapid si o gustare minunata. prin aceasta. se poate suge suc de lamaie prin perforarea partii de sus a fructului cu un pai. Calatorii cu experienta declara ca.Daca aveti o durere in gat. contribuie la accelerarea procesului de vindecare. de asemenea. 7 ELEMINATI ECZEMELE Daca suferiti de infectii ale pielii. privesc lamiia ca un dar din cer. bandajati si prindeti. si usor se aseaza carpa pe zona afectata timp de 15 minute. de asemenea. de 2 – 3 ori pe zi. 6. Gargara de trei ori pe zi timp de 1 minut pentru a diminua senzatia de arsura. utilizeaza lamaia pentru protectia impotriva multor infectiilor de la tropice. Mierea. pentru a permite proprietatilor antibacteriene si antivirale ale sucului sa ajunga cat mai in jos pe gat. atunci cand se adauga suc de lamaie la apa potabila obisnuita.

se adauga 20 de picaturi de ulei de lamaie la 1 cana (250 ml) de apa si se pulverizeaza in aer. pielea din jurul muscaturii. Sau. Adaugati sucul stoars de la 3 lamai si beti cu inghitituri mici pe tot parcursul zilei. Se pune la foc mic si se lasa sa stea timp de 5 minute. clatiti bine gura de mai multe ori pe zi cu sucul stors de la 1 lamaie intr-un pahar cu apa calduta. 9 IMPROSPATAREA RESPIRATIEI Lamiile pot sa ajute la improspatarea unei respiratii care devine amara. amestecat cu 1 lingurita de miere. Pentru a pastra o respiratie proaspata. Si daca suferiti de cholesterol ridicat. uscata. se adauga 4 picaturi de ulei essential de lamaie la apa pusa intr-o lampa de aromoterapie. Pentru a respinge insectele . se bea un pahar de apa cu lamaie la fiecare cateva ore. Masati cu 1 – 2 picaturi de ulei de lamaie. nu uitati ca. Adauga 3 catei de usturoi zdrobiti si 1 ceapa tocata la 1 litru de lapte rece fara grasimi sau lapte de soia. si se combina bine cu puterea de vindecare a lamaii. impreuna cu ceilalti stimulenti ai metabolismului din lamiie pot ajuta la reducerea colesterolului. pare sa stimuleze activitatea creierului astfel incat de fiecare data cand va simtiti obositi fara un motiv sau va este greu sa va concentrati .seara. alcool. se scoate cu o pereche de pensete. Alternativ. de asemenea. De asemenea puteti mestecata o felie de lamaie dupa fiecare masa lucru care va va ajuta 10. Se toarna printr-o sita si raceste. Ulei ul essential de lamaie. se adauga 10 picaturi de ulei de lamaie la 45 ml de ulei de floarea-soarelui si frecati pielea .starile de boala provocate de o aprovizionarea cu apa indoielnica. 11 CALMEAZA MUSCATURILE INSECTELOR In cazul in care acul este inca la nivelul pielii. Daca sunteti afara . Un alt remediu facut in casa este de a plasa un tampon de vata imbibat in ulei de lamaie in camere. VINDECAREA TENSIUNII ARTERIALE Usturoiul si ceapa s-au dovedit a fi eficace in lupta impotriva hipertensiunii arteriale. tigari. se aplica suc de lamaie pe zone ale pielii care nu sunt acoperite de haine. dupa consumarea anumitor condimente. concentratia de pectina din lamai. Miroase foarte placut si respinge in acelasi timp si insectele . sau care este cauzata de o salivatie insuficienta.

13. Masati zona afectata in fiecare zi. care este in parte responsabil pentru reumatism. balsamul de lamaie combinat cu alte plante medicinale calmante (cum ar fi Valeriana. hameiul si musetelul si se pune in camera de dormit. in asa fel incat inlatura inflamatia si usureaza durerea. daca aveti dureri severe. Uleiul de lamaie are calitati pentru indepartarea durerilor. Intr- un recent studiu facut . si musetelul). IMPRASTIE DUREREA Chiar daca are un gust amar-acrisor . . Acidul lamaii va stimula producerea de acid gastric si activitatea muschilor stomacului 15. care pot ajuta in lupta cu venele varicoase si venele paianjen. Nota traducatorului: se pare ca se amesteca 600 mg de balsam de lamiie cu valeriana.12. dupa fiecare masa. ajuta la reducerea anxietatii. ulei de jojoba. Pentru venele paianjen. cu cateva picaturi de ulei de lamaie amestecat cu 1 lingura (15ml). hameiul. PUNETI INSOMNIA SA SE ODIHNEASCA Mai multe studii au constatat ca. se inlocuieste cu sucul de la 2 lamai/ 3 ori pe zi. de 3 ori pe zi si. SALVATI –VA STOMACUL Beti sucul de la 1 lamaie stoarsa intr-un pahar cu apa calduta. sucul de lamaie are un efect puternic alcalin in organism si este. prin urmare. ulei de avocado sau ulei de migdale si se maseaza usor zona afectata.in fiecare zi se iau 2 – 3 picaturi de ulei de lamaie si se amesteca intr-un castron mic cu ulei de jojoba. Doza de 600 mg de balsam de lamaie a crescut starea de spirit si a crescut in mod semnificativ calmul. 18 voluntari sanatosi au primit doua doze separate de extras de balsam de lamaie (300 mg si 600 mg) timp de 7 zile. un agent natural impotriva excesului de acid. a vaselor de sange. 14. SPUNETI ADIO LA VARICE Ulei ul de lamaie are proprietati de intarire. Se bea sucul stors de la 1 lamaie intr-un pahar de apa calduta.

dupa mestecatul lamii. nu este indicat pentru copiii sub varsta de 10 ani. in directia inimii. pentru o varietate de probleme de sanatate. Pentru intinerirea venelorsi vaselor de sange se adauga 8 picaturi de ulei de lamaie la o baie calda. Lamiile sunt eficiente in fabricarea remediilor din casa . bautul sau clatitul cu suc de lamaie asteptati cel putin o jumatate de ora inainte de a va spala pe dinti . si 2 picaturi din fiecare ulei de chiparos si ulei de ienupar. Frecatul cu lamaie sau cu ulei de lamiie si bautul sucului de lamaie. tamponati pielea pana se usuca – nu se freaca. ulei de germeni de grau. se adauga 4 picaturi de ulei de chiparos in amestec cu 1 lingura (15ml). de miere se scufunda in baie timp de 15 minute si cand iesiti. Utilizati acest amestec in fiecare zi pentru un masaj delicat al picioarelor de jos in sus. . Nota: Daca suferiti de arsuri la stomac. dar in caz de boli grave intotdeauna consultati-va medicul. rinichi sau probleme de vezica biliara sau cei care au alergie la citrice trebuie sa va adresati medicului dumneavoastra inainte de a folosi aceste remedii sau inainte de a consuma suc de lamaie. se adauga 6 picaturi de ulei de lamaie la 1 ½ oz (50 ml). Pentru a va proteja smaltul dintilor. De asemenea.Pentru varice.

INAPOIA STERNULUI) AJUNGAND PANA LA BAZA GATULUI. dupa care involueaza (se atrofiaza). .Timusul. stationeaza pana la 12-15 ani. ESTE GLANDA COPILARIEI SITUATA TORACO-CERVICAL (IN MEDIASTINUL ANTERIOR. CE SE INTAMPLA DACA APESI ACEST PUNCT AL CORPULUI TIMP DE 30 DE SECUNDE? SHARES 231 SHARE TWEET SHARE SHARE EMAIL TIMUSUL ESTE O GLANDA SITUATA IN SPATELE STERNULUI SI ESTE CONSIDERAT DE LUMEA MEDICALA DREPT ORGANUL FERICIRII. Limfocitele produse de timus se numesc limfocite T si contribuie la imunitatea celulara a organismului. ARE FORME VARIABILE. FIIND ALCATUITA DIN DOI LOBI(DREPT SI STANG) INEGALI. in ochiurile careia sunt dispuse celulele numite timocite diferentiate de linia limfocitara. Este invelit intr-o capsula conjunctiva fibroasa ce trimite septuri care separa glanda in mai multi lobuli. Se dezvolta pana in al doilea an de viata. Microscopic lobul timic este constituit dintr-o retea de celule reticulare. CARE SE UNESC IN PORTIUNEA MIJLOCIE DAND ASPECTUL LITEREI „H”. odata cu intrarea in actiune a gonadelor reducandu-se la adult la o zona de tesut timic.

In functie de persoana. cand te simti vlaguita. La baza gatului. asadar. Cu timpul. iar rolul acestui masaj este de a intensifica vibratia energiei. Mentine loviturile timp de 20-30 de secunde. Este. chiar deasupra sternului. Atunci cand punctul fericirii este activat.ro. Poti stimula acest organ si beneficia de functiile lui masandu-l usor. antrenand astfel si diminuarea nivelului de energie pe care aceasta o produce. cu care vei lovi usor in regiunea glandei. vei simti furnicaturi in tot corpul si.Aceasta glanda este organul central al sistemului imunitar. Cum ne face acesta fericiti? Pai. Timusul este foarte bine dezvoltat la nou-nascuti si copii. nu ai de facut decat sa stimulezi acest organ masandu-l. in timp ce respiri adanc. intai de toate. Gata. neutralizeaza energiile negative din jurul nostru. ai identificat pozitia timusului. glanda isi reduce dimensiunile. atunci cand se produc dezechilibre la nivel energetic. primul organ din corp care imbatraneste. Astfel. aceste senzatii este foarte posibil sa nu apara imediat. . aceste senzatii se vor instala aproape instantaneu. Timusul conserva energia din corp. potrivit avantaje. Ideal ar fi ca in acele momente sa te gandesti si la lucruri pozitive. involueaza si se transforma in grasime corporala. Atinge cu doua degete aceasta scobitura. Poti identifica cu mare usurinta locul unde se afla organul fericirii. iar odata cu procesul de crestere si de dezvoltare a organismului. care-ti fac o reala placere. Pentru stimularea timusului poti folosi si pumnul. deci ai descoperit organul fericirii. in special dupa pubertate. insa. in plus. se afla o scobitura. Apoi intareste sistemul imunitar. Trebuie sa mai stii ca in timpul perioadelor stresante. prin exercitiu zilnic sau chiar de mai multe pri pe zi. vei avea constiinta unei stari de fericire deplina.

anxietate sau stres.1K SHARE TWEET SHARE SHARE EMAIL PE ȘOSEAUA CARE LEAGĂ ORAȘUL TÂRGUL JIU DE MĂNĂSTIREA TISMANA. HĂT. Mistica „Poartă Stelară” din Canionul Gorjului SHARES 1. LA DREAPTA. DEPARTE. vei reusi sa-ti regasesti echilibrul. UNDEV