KOLEJ VOKASIONAL PORT

DICKSON
KM.5 JALANSEREMBAN,
71000 PORT DICKSON
N. SEMBILAN

BORANG PEMERHATIAN AMALI

NAMA:
KELAS:
TARIKH:

CATATAN:

NAMA GURU : MOHAMAD AFIQ BIN MISMAN

TARIKH:

……………………………………………………………. 1. 1. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. Labelkan komponen litar sistem penggera dan kunci pusat dibawah. ……………………………………………………………. 4 Komponen utama sistem tingkap kuasa adalah. 20 markah 5. 10 markah 1………. 20 markah 6.Jawab semua soalan dibawah. Namakan 2 alat uji yang digunakan dalam menguji sistem tingkap kuasa. . 2. 10 markah 2. ……………………………………………………………. Nyatakan 2 fungsi sistem penggera pada kenderaan. 4. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. 10 markah 3. 1. 1. …………………………………………………………… 3. Namakan 2 jenis regulator yang digunakan dalam sistem tingkap kuasa. 2. Apakah kegunaan “transmitter” dalam sistem penggera kenderaan.

30 markah JUMLAH MARKAH /100 .