NL Montageinstructie

FC2520 en FC3030 – Vervangen van de print

DE Montageanleitung
FC2520 und FC3030 – Austauschen der Leiterplatte

DK Montagevejledning
FC 2520 og FC 3030 - Udskiftning af printpladen

IT Istruzioni per il montaggio
Aspirata 20.000, Turbo 20.000, Aspirata 25.000,
Turbo 25.000 e
CA 25 Aspirata, CT 25 Turbo, CA 30 Aspirata, CT 30 Turbo
Sostituzione della scheda stampata
PL Instrukcja montaýu
FC 2520 - Wymiana pùytki drukowanej

CZ Návod k montá‡i
FC 2520 - Výmìna základní desky

TR Montaj kýlavuzu
FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi

SI Navodila za monta‡o
FC 2520 - Zamenjava vezja

NL Handleiding voor het vervangen van de print uit de
besturingskast van de FC 2520 en FC 3030 . . . . . . . . . . . . 3

Anleitung für den Austausch der Platine aus dem
DE Steuerungskasten des FC 2520 und FC 3030 . . . . . . . . . . 15

Vejledning i udskiftning af printpladen i
DK kontrolenheden for FC 2520 og FC 3030 . . . . . . . . . . . . . . 29

Istruzioni per la sostituzione della scheda stampata dalla
IT cassetta di controllo dell'Aspirata 20.000, Turbo 20.000
Aspirata 25.000, Turbo 25.000 e CA 25 Aspirata,
CT 25 Turbo, CA 30 Aspirata, CT 30 Turbo . . . . . . . . . . . . 42

Instrukcja wymiany pùytki drukowanej w szafce
PL sterujàcej FC 2520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Návod pro výmìnu základní desky z øídící
CZ skøínky kotle FC 2520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

FC 2520 ve FC 3030 tipi kumanda kutularý
TR için elektronik kartýn deðiþtirme talimatý . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Navodilo za zamenjavo vezja v stikalni omarici
SI FC 2520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

2 09/2005

FC 2520 en FC 3030 - vervangen van de print
Handleiding voor het vervangen van de print uit de
besturingskast van de FC 2520 en FC 3030
(type S = Schoorsteenafvoer, type V = Ventilator)
A Let op: Nieuwe print is niet meer geschikt voor Modulator en
Energiemeter! Vervang een eventuele Modulator of Energiemeter
door de meegeleverde ModuLine 15 thermostaat. Sluit de thermo-
staat op kroonsteen 2 en 4 aan.
Bij cv-toestellen met schoorsteen-
afvoer dient U het bijgeleverde zwarte
blokje aan te sluiten op de aansluit-
contacten van de drukverschilschake-
2x geel laar in de kabelboom. Deze is nu
doorverbonden en zit onder het gas-
blok (draden geel/blauw). Wanneer
niet gemonteerd/foute instelling mini-
blauw schakelaars, komt er een displaycode
"E" en een servicecode "P".
fig. 1 Doorverbinding drukverschilschakelaar

A. Demontage van de print
1. Trek de stekker uit het stopcontact.

2 2

FC-2520 FASTO
FASTO
Temperatuur Zuinig

Comfort
Druk

2

1 1

fig. 2 FC 2520
2. FC 2520: Demonteer het instrumentenpaneel door losdraaien van de
3 schroeven (fig. 2, pos. 1).

09/2005 3

2). 3. zodat deze de nieuwe printplaat niet belem- mert. 3 FC 3030 4.vervangen van de print 3. 5. FC 2520: Verwijder het deksel van de besturingskast door losdraaien van de 3 schroeven (fig. 3. pos. pos.25A 2 TAP CV 45 50 60 70 40 55 50 80 35 30 60 65 40 90 5 TAP CV S O D G 45 50 60 70 ON DIP 40 55 50 80 35 60 30 65 40 90 1 2 3 4 B F P C NBA7501d Amphion 1 fig. 5 6 7 4 3 1. In het geval van een Fantronic of Fastronic dient de opstaande rand aan de binnenkant van de deksel verwijderd te worden. FC 3030: Verwijder het deksel van de besturingskast door losdraaien van de 4 schroeven (fig. 2). 1). 4 Brainbox 4 09/2005 . FC 3030: Demonteer de sierplaat door losdraaien van de 3 schroeven (fig. 1 1 2 2 FASTO 1 2 2 fig. 2. pos. FC 2520 en FC 3030 .

9. pos. 4. Monteer de bekabeling. de bovenkant eerst. 11. Trek de ontstekingskabel los van de pen (fig. Retourzending Voor retourzending van de defecte print dient deze weer in de verpakking geplaatst te worden. 2. 6).60 °C) (fig. 4. Fabrieksinstelling ligt tussen de 80 . 4. 4 (“V” type) aardkabels (groen-geel) los van de aardstrip (fig. pos. 3. 4). D. 10. 8. pos. 7. 2). 4.Kantel de print uit de kast. Monteer de print. De potmeter gemerkt "TAP" (instelling tapwatertemperatuur) staat vanaf fabriek juist ingesteld (55 . Schroef de trekontlasting weer vast. C.90 °C. B. 4. 4. 3). Stel de potmeter gemerkt met ”CV” (instelling aanvoertemperatuur) in op de gewenste aanvoertemperatuur (fig. 7). Neem de nieuwe print uit de verpakking. Trek de 6-poorts kroonsteen (220 V) van de print (fig. Instelling potmeters 1. pos. 2. 4. 4. 1). pos. 09/2005 5 . 5. 5). Trek de 17-poorts stekker onder uit de besturingskast (fig. Trek de 3 (“S” type) resp. pos. FC 2520 en FC 3030 .Draai de 2 bevestigingsschroeven van de trekontlasting los en neem deze tezamen met de doorvoertules uit de kast (fig. Plak de twee grijze stickers op het instrumentenpaneel van de FC 2520 of sierplaat in geval van de FC 3030.vervangen van de print 6. Montage van de nieuwe print 1. pos.

vervangen van de print E. ingedrukt. 3 nr. 4. totdat "Y" op het display verschijnt. Branderdruk controleren 1. Demonteer het instrumentenpaneel en verwijder het deksel van de brainbox. 5 Mini-schakelaars Programmering stand mini-schakelaars type nr. 2. Cv-toestel gaat nu branden voor cv. 6 09/2005 . Sluit een manometer met de (+) aansluiting aan op de branderdruk- meetnippel en met de (-) aansluiting op de referentiedrukmeetnippel aan de onderkant van de ventilatiekast. 5. 1 nr. 2 in de 1 2 3 4 stand "O" gezet te worden. Zorg voor voldoende warmteafname. Draai de potmeter gemerkt met "TAP" maximaal (rechtsom). B F P C fig. 1) in de stand "S" (service). Instelling mini-schakelaars S O D G Fabrieksinstelling van de minischakelaars is ON DIP voor het "V" type (ventilator). 2 nr. 5 en tabel 1. Zie fig. 4 FC 2520 S B O D/P C Opmerking: FC 2520 V B F D/P C Schakelaar 3 is de pomp- FI 2520 S B O D/P C schakelaar. zie fig. 3. Zet de linker mini-schakelaar (nr. Voor het "S" type dient schakelaar nr. 6) en houd deze 10 sec. Druk op de servicetoets (naast de mini-schakelaars. FC 2520 en FC 3030 . Stand D = pompschakeling FI 2520 V B F D/P C in bedrijf (fabrieksinstelling) FK 2520 S B O D/P C Stand P = pomp draait FK 2520 V B F D/P C continu FC 3030 S B O D/P C FC 3030 V B F D/P C FI 3030 S B O D/P C FI 3030 V B F D/P C FK 3030 S B O D/P C FK 3030 V B F D/P C tabel 1 Stand minischakelaars voor de verschillende typen cv-toestellen F.

H. Cv-toestel gaat nu branden voor cv. 9. 8. 12. Monteer de modulerende spoel op het gasblok. Druk op de servicetoets (naast de mini-schakelaars. Toestel gaat nu branden voor cv. Demonteer het instrumentenpaneel en verwijder het deksel van de brainbox. 9. totdat "Y" op het display verschijnt. ingedrukt. Zet de potmeter gemerkt met "TAP" weer terug tussen 55 en 60. 1) weer terug op stand "B" (bedrijf). Sluit een manometer met de (+) aansluiting aan op de branderdruk- meetnippel en met de (-) aansluiting op de referentiedrukmeetnippel aan de onderkant van de ventilatiekast. 10. 4. 1) in de stand "S" (service). Demonteer de modulerende spoel van het gasblok. Zorg voor voldoende warmteafname. 6) en houd deze 10 sec. Draai nu aan de kunstof instelschroef in het gasblok (waaruit modu- lerende spoel komt) totdat het gewenste minimum branderdruk van 1 mbar bereikt is. 11. 7. Druk op de servicetoets (naast de mini-schakelaars. 1) weer terug op stand "B" (bedrijf). Controleer maximum branderdruk en deze eventueel iets bijregelen.Zet de potmeter gemerkt met "TAP" weer terug tussen 55 en 60. zie fig. Controleer de minimum branderdruk.vervangen van de print 6. 2. Draai de potmeter gemerkt met "TAP" maximaal (rechtsom). ingedrukt. totdat "Y" op het display verschijnt. 10. 1) in de stand "S"(service). 7. FC 2520 en FC 3030 . 3. Instellen maximum branderdruk (indien een nieuw gasblok geïnstalleerd wordt) 1. zie fig. 4. 2. 8. 6. Zet de linker mini-schakelaar (nr. Instellen minimum branderdruk (indien een nieuw gasblok geïnstalleerd wordt) 1.Draai de potmeter gemerkt met "TAP" minimaal (linksom) en contro- leer de minimum branderdruk (1-2 mbar). Sluit een manometer met de (+) aansluiting aan op de branderdruk- meetnippel en met de (-) aansluiting op de referentiedrukmeetnippel aan de onderkant van de ventilatiekast. G. 09/2005 7 . Zorg voor voldoende warmteafname. Controleer de maximum branderdruk. Zet de linker mini-schakelaar (nr. 5. Draai de potmeter gemerkt met "TAP" minimaal (linksom).Zet de mini-schakelaar (nr. Draai de potmeter gemerkt met "TAP" minimaal (linksom). 3. 6) en houd deze 10 sec. Demonteer het instrumentenpaneel en verwijder het deksel van de brainbox.Zet de mini-schakelaar (nr.

1). Draai de potmeter gemerkt met "TAP" maximaal (rechtsom).servicecodes.v. 10. cv-bedrijf 6 ionisatie - -. Draai de instelmoer branderdruk op de spoel van het gasblok rechts- om tot de eindstand is bereikt. DIP pos.globale . 6. warmwaterbedrijf 7 netspanning 1 n. 6 Display en servicetoets Displaycode Bedrijfsfunctie Displaycode Bedrijfsfunctie 0 standby 5 communicatie -.Draai de potmeter gemerkt met "TAP" maximaal (rechtsom) en controleer de maximum ingestelde branderdruk. pos. DIAGNOSE TOESTELGEDRAG Algemene verklaring display. Door op de servicetoets (fig. 6. 11. 12. I. D G Op de brainbox bevindt zich een display (fig.Zet de mini-schakelaar (nr. De combinatie van beide codes geeft gedetail- leerde informatie van het cv-toestel. 6. 7. 8. eventueel de branderdruk iets bijregelen. FC 2520 en FC 3030 . 1 De getoonde displaycode correspondeert met de hieronder vermelde bedrijfsfuncties: fig.Zet de potmeter gemerkt met "TAP" weer terug tussen 55 en 60.t. 8 gascircuit 2 n.t 9 systeem 3 luchtcircuit E brainbox 4 watertemperatuur tabel 2 Bedrijfscodes 8 09/2005 . De displaycode geeft aan wat de huidi- 2 3 4 ge .vervangen van de print 5. Draai nu de instelmoer terug totdat het gewenste maximum brander- druk verkregen is. 2) te Amphion drukken (deksel brainbox moet verwijderd zijn) geeft de display een servicecode aan. 9.bedrijfstoestand van het cv-toestel P C NBA7501d is. Controleer de minimum branderdruk. 1) weer terug op stand "B" (bedrijf). Draai de potmeter gemerkt met "TAP" minimaal (linksom).v.

H Cv-toestel is in bedrijf voor warmwater 09/2005 9 . H Cv-toestel is in bedrijf voor cv =. A Let op: Wanneer er een storing optreedt moet u eerst de getoonde displaycode noteren en vervolgens (deksel brainbox moet verwij- derd zijn) de servicetoets indrukken om de servicecode te noteren. ventilatiefase voor of na branden van het cv-toestel 0 Y Cv-temperatuur is hoger dan ingesteld: cv-toestel wacht -. zal één van de volgende codes en bijbehorende servicecode op het display zichtbaar zijn: Display Service Bedrijfstoestand cv-toestel code code P Opstarten van de brainbox r Herstart van de brainbox na reset c Brainbox controleert toestelgegevens bij opstarten d Brainbox leest de toestelgegevens 0 A Antipendelprogramma in werking 0 H Cv-toestel staat in standby. Storing bij niet werkend cv-toestel. Bij herstarten van het cv-toestel door de resetknop in te drukken verdwijnen namelijk de getoonde codes. De displaycode knippert: er is een storing.vervangen van de print Er zijn twee situaties te onderscheiden met betrekking tot het gedrag van het cv-toestel en de bijbehorende codes: 1. In paragraaf "Display. 2. FC 2520 en FC 3030 . Normale bedrijfstoestand. die bij normaal functioneren van het cv-toestel op kunnen treden. er is geen warmtevraag 0 L Cv-toestel is in ontsteekfase 0 P Cv-toestel wacht op schakelen drukverschilschakelaar 0 U 15 sec.en servicecodes tijdens normaal bedrijf Wanneer het cv-toestel normaal in bedrijf is (er zijn geen storingen). Display. het cv-toestel werkt niet.en servicecodes tijdens normaal bedrijf" kunt u de betekenis vinden. Het cv-toestel staat stand- by of brandt. De code knippert niet: er is geen storing. Paragraaf "Storingen en oorzaken" geeft u een handleiding om de oorzaak van de storing op te sporen en de storing te verhelpen.

H Cv-installatie wordt niet warm genoeg. 46 4 U Aanvoersensor is kortgesloten. 0 of -. 8/22 4 Y Aanvoersensor maakt geen contact. het tapvat wordt te 4 heet. 3/47 -. H Cv-installatie wordt niet verwarmd. 0 A Antipendelprogramma in werking. het tapvat wordt niet ver. 0 Y Cv-installatie wordt niet verwarmd. Toestel brandt op vol ver- mogen ingesteld met potmeter voor tapwater. FC 2520 en FC 3030 .vervangen van de print Storingen en oorzaken Display Service Toestelgedrag en/of installatiegedrag Oorzaak code code 0 of =. Tempera. =. 4 A Aanvoersensor is te warm (> 100 °C). Het cv-toestel regelt op aanvoersensor. Toestel gaat cv-zijdig uit of regelt terug op aanvoersensor. 4 H Warmtevraag duurt te lang (> 2uur). 41 Wacht op openen luchtdrukverschilschakelaar. 12/13/15/ De maximaalthermostaat is geopend. wanneer het tapvat warmte 6 vraagt. A Cv-installatie wordt te warm. 0 of -. H Cv-installatie wordt te warm. 16/19/20 4 C Zekering F1 defekt. 0 Y Cv-installatie wordt onvoldoende verwarmd. H Tapwater van het tapvat is te koud bij grote afname of 42 de volumestroom warm water te klein. =. het tapvat wordt niet 5 verwarmd. 9 tuur van cv-water is hoger dan ingestelde waarde. 3 A Luchtdrukverschilschakelaar opent tijdens branden. 0 Y Zowel de cv-installatie als het tapvat worden niet 14 verwarmd. Cv-zijdig brandt het toestel alleen op laag vermogen. het tapvat niet. tapvat wel. 17/18 3 C Luchtdrukverschilschakelaar sluit niet binnen 17/18 5 minuten na aanvang warmtevraag. -. Toestel brandt op vol vermogen en moduleert niet terug. 8/23 10 09/2005 . H Cv-installatie wordt te warm. H Cv-installatie wordt warm. 0 of =. 21 4 C TTB open. het tapvat wordt 2/12 correct verwarmd. het 11 tapvat wordt niet verwarmd. H Cv-installatie wordt correct verwarmd. 12/13/14 4 C Cv-aanvoertemperatuur is hoger dan 105 °C. Y Cv-installatie wordt te warm of niet warm genoeg. Temperatuur naast rookgasafvoer te hoog 10 (alleen bij open toestellen zonder ventilator). 1 -. het tapvat 12 wordt correct verwarmd. 11 warmd. 7 0 P Cv en tapvat worden niet verwarmd.

32 5 Y Brainbox vergrendeld. 37 7 L Brainbox defekt. 24 geen ontsteekvonken te zien/horen.t. 7 A Brainbox defekt. 31 6 L De ionisatie (cq de vlam) valt weg tijdens werkend 31/35 cv-toestel. 37 E P Brainbox verkeerd ingesteld. 37 E F Brainbox defekt. 37 E L Brainbox defekt. 6 A Er treedt geen ionisatie op na ontsteekfase. 39 9 L Elektrische aansluiting gasblok niet goed of brainbox 37/40 defekt. 37 8 F Modulatiestroom te laag. 30/37 7 H Brainbox defekt. 37 E H Brainbox defekt. 37 8 C Modulatiestroom te hoog. 7 F Zekering F3 defekt of brainbox defekt. 37 E C Brainbox defekt. 25/26/27/ wel ontsteekvonken te zien/horen. 9 P Interne fout brainbox. 6 H De ionisatie (cq de vlam) valt weg vlak na ontsteken. 37 7 C De netspanning valt weg tijdens een vergrendelende 29/32 storing of reset te kort ingedrukt. 37/43 9 A Brainbox defekt. cv-toestel brandt niet. 38 09/2005 11 . FC 2520 en FC 3030 . cv-toestel brandt wel. 45 E P Bijgeleverde zwarte blokje voor aansluitcontacten 45 luchtdrukverschilschakelaar niet gemonteerd (alleen bij open cv-toestellen zonder ventilator). mini-schakelaar nr. 39 9 H Interne fout brainbox. 28/36 6 C Er treedt ionisatie op na beeindigen warmtevraag.vervangen van de print Display Service Toestelgedrag en/of installatiegedrag Oorzaak code code 5 A Brainbox vergrendeld. 37 8 A Modulatiestroom te hoog. referentietemperatuur brainbox. 33/34 gasklep sluit niet. E P Mini-schakelaar nr. 2.b. 37 9 F Fout m. 32 6 A Er treedt geen ionisatie op na ontsteekfase. 37 E A Brainbox defekt. 1 te lang op stand S (service) 44 >15 minuten uit uit Geen spanning op brainbox of zekering F2 defekt.

bin- nenwerk driewegklep gaat niet om. De driewegklep loopt niet om. er is een los contact in de kabelboom of in de connectoren driewegklep. 13. magneetklep schakelt niet. magneetklep schakelt niet. FC 2520 en FC 3030 . Te weinig radiatoren open of drukverschilregelaar niet goed inge- steld. zet deze terug in stand B (bedrijf). Aan/uit kamerthermostaten moeten worden aangesloten op kroonsteen 5 en 6. is defekt of is verkeerd gemonteerd. De kamerthermostaat (aan/uit) is verkeerd ingesteld (anticipatie- weerstand) of slecht contact in kamerthermostaat of in aansluitdra- den. Sluit kamerthermo- staten van de serie "Nefit ModuLine" aan op kroonsteen 2 en 4 van de 6-polige kroonsteenstrip. b. door dichtlopende ther- mostatische radiatorkranen. Er is teveel weerstand in het cv-circuit. Mini-schakelaar nr. 7. Een druppelende warmwaterkraan houdt het toestel in bedrijf voor warm water. 5. 12. 4. 16. 15. De boilerthermostaat schakelt niet uit of is defekt. 10. 14. De pomp krijgt geen spanning. De kamerthermostaat is niet juist aangesloten. 11.vervangen van de print Storingsoorzaken en oplossingen 1. 12 09/2005 . 2. Aanvoersensor is defekt of niet aangesloten. 3. De pomp zit vast. De aanvoersensor is defekt/verlopen. 6. controleer of de automatische ontluchter wel werkt. 8. Analoge kamerthermo- staten (Modulator/Energiemeter) worden niet ondersteund en moe- ten vervangen worden door "Nefit ModuLine" kamerthermostaten.v. Kamerthermostaat of bedra- ding defekt. bin- nenwerk driewegklep gaat niet om. Controleer de drukmeter. er is een los contact in de aansluit- draden of de steker is niet goed in de brainbox gemonteerd. De cv-temperatuurpotmeter is te laag ingesteld (aan/uit kamerther- mostaat) of "Nefit ModuLine" kamerthermostaat verkeerd ingesteld. Te weinig schoorsteentrek of RGA teveel weerstand (verstopt) of TTB defekt of niet goed aangesloten. De kamerthermostaat schakelt niet uit. er is een los contact in de kabelboom of in de connectoren driewegklep. 9. De boilerthermostaat is defekt. De driewegklep loopt niet om. Het waterniveau in het cv-circuit is te laag. 1 staat in stand S (service).

Controleer de aansluiting van de ontsteek en ionisatiepen. 29. De aansluitdraden van de ontsteek. De gasklep opent niet. Bij dezelfde sto- ring is er sluiting in de kabelboom of is de brainbox defekt. Controleer of de pomp draait. gaspijp verstopt of vervuild. controleer spanning op gasblok: > 24V~ . Gasklep sluit niet. inclusief aansluitingen (bij meten. controleer de thermostaat op schakeltemperatuur 105 °C en controleer aansluitingen. < 2V~ . controleer contacten en span- ning op brainbox en controleer ventilator op vervuiling. De aanvoersensor heeft niet op tijd ingegrepen. Anders is de aanvoersensor defekt. 18. 32. 35. Eventueel gaslei- ding ontluchten. Mogelijk rookgasrecirculatie/windaanval of LTV/RGA niet goed aan- gesloten. Teveel weerstand over maximaalthermostaat en/of TTB. veroorzaakt door sluiting in gasklep-circuit.vervangen van de print 17. De zekering F1 in de brainbox is defekt. spanning van toestel of connector los halen). Beide maximaal 3 ohm. vervang brainbox. Aanvoersensor defekt of contacten en aansluitingen niet goed. zijn. inclusief deksel ventilatiekast en luchtdrukverschil- schakelaar en aansluitslangetjes. controleer voordruk. brander. Anders vervang beide. controleer sluiting en vervang de zekering F3 in de brainbox. vervang dan het gasblok. 30. Sluiting van maximaalthermostaat naar massa. controleer LTV/ RGA-systeem. 33. controleer de sen- sor en aansluitcontacten hiervan. Er wordt ionisatie gemeten terwijl cv-toestel niet brandt. 09/2005 13 . Kortsluiting in 24V-circuit (driewegklep of kroonsteen). 22. Er is teveel weerstand of lekkage in het luchtcircuit. 24. 34. 28. Minimum branderdruk te laag (zie instellen branderdruk). 23. De ventilator werkt niet naar behoren. vervang gasblok. 27. 20. 19. Indien ook andere punten o.en ionisatiepen maken geen contact of de ontsteek en ionisatiepen is defekt. Maximaalthermostaat is geopend. 31. Inspuiters. Controleer ionisatiecircuit. zo niet vervang de brainbox. controleer of er tijdens de ontsteekfase 24V-spanning is.k. 25. De brander krijgt geen gas. 21. Neem connector van sensor los en druk op "reset". manifold. Druk op "reset" totdat "r" op display verschijnt. 26. Controleer de netspanning tijdens bedrijf. FC 2520 en FC 3030 .

of is bij deze brainbox dezelfde fout al eerder opgetreden. Bij open cv-toestel (schoorsteen.5 mbar zijn. 38. Controleer de "Nefit ModuLine" kamerthermostaat. Druppelende of lekkende warmwaterkraan. 2 op stand F. vervang dan de brainbox. 45. 46. Indien deze goed functioneert is de brainbox defekt. 43. zonder ventilator). Doorstroombegrenzer niet goed ingesteld. 41. 1 terugzetten in stand B (bedrijf) en brainbox resetten. Controleren of luchtdrukschakelaar in draadboom is opge- nomen en controleer of de luchtdrukschakelaar inschakelt wanneer de ventilator naar hoog toeren gaat en uitschakelt wanneer ventilator naar laag toeren gaat. Vervang de brainbox. Luchtdrukverschilschakelaar blijft hangen of maakt kortsluiting. mini-schakelaar nr. Warmwater is uitgeschakeld op de ModuLine thermostaat. Mini-schakelaar nr. 47. 39. Controleer aansluitingen van gasklep. Branderdruk bij starten moet > 4. 14 09/2005 . Controleer elektrische aansluitingen gasblok. 42. 40. Bij gesloten cv-toestel (met ventilator) mini-schakelaar nr. 2 op stand "O" en bijgeleverde zwarte blokje monteren op aan- sluitcontacten drukverschilschakelaar (draden geel / blauw). Geen spanning op brainbox of zekering F2 defekt.vervangen van de print 36. 44. Blijft bij "reset" de fout aanwezig. 37. FC 2520 en FC 3030 . Modulatiespoel niet aangesloten.

Austauschen der Platine Anleitung für den Austausch der Platine aus dem Steuerungskasten des FC 2520 und FC 3030 (Typ S = Kaminabzug. 1 Überbrückung des Differenzdruckschalters A. Pos. 09/2005 15 . Typ V = Gebläse) A Achtung: Die neue Platine ist nicht mehr für Modulator und Energiemesser geeignet! Tauschen Sie einen eventuellen Modulator oder Energiemesser durch den mitgelieferten ModuLine 15-Temperaturregler aus. 2 2 FC-2520 FASTO FASTO Temperatuur Zuinig Comfort Druk 2 1 1 Abb. Demontage der Platine 1. Temperaturregler an Lüsterklemme 2 und 4 anschließen. 2 FC 2520 2. 2. Pos. Dieser ist momentan überbrückt und befindet sich unter der Gasarmatur (Kabel gelb/blau). FC 2520: Deckel des Steuerungskastens durch Losschrauben der 3 Schrauben entfernen (Abb. 3. Bei nicht montierter/fal- blau scher Einstellung des Minischalters erscheinen ein Displaycode "E" und ein Servicecode "P". 2). 1). Abb. 2. Bei Heizkesseln mit Kaminabzug müssen Sie den mitgelieferten schwarzen Block am Anschlusskon- takt des Differenzdruckschalters im 2x gelb Kabelbaum anschließen. Stecker aus der Steckdose ziehen. FC 2520 und FC 3030 . FC 2520: Instrumentenpult durch Losschrauben der 3 Schrauben demontieren (Abb.

Pos. FC 3030: Zierplatte durch Losschrauben der 3 Schrauben demon- tieren (Abb. 3. 3.25A 2 TAP CV 45 50 60 70 40 55 50 80 35 30 60 65 40 90 5 TAP CV S O D G 45 50 60 70 ON DIP 40 55 50 80 35 60 30 65 40 90 1 2 3 4 B F P C NBA7501d Amphion 1 Abb. 1). Pos. 16 09/2005 . 7. 5 6 7 4 3 1. 3 (“S”-Typ) bzw. 3). 4. FC 3030: Deckel des Steuerungskastens durch Losschrauben der 4 Schrauben entfernen (Abb. 2).Austauschen der Platine 1 1 2 2 FASTO 1 2 2 Abb. 4. 17-Port Stecker unten aus dem Steuerungskasten ziehen (Abb. 4 Brainbox 6. 1). Pos. 3 FC 3030 4. Zündkabel von der Elektrode lösen (Abb. 8. Pos. 2). 4 (“V”-Typ) Erdkabel (grün-gelb) von der Erdleiste lösen (Abb. 5. FC 2520 und FC 3030 . Pos. 4.

Platine montieren. 10. 4. obere Seite zuerst.60 °C) (Abb. FC 2520 und FC 3030 . Die werkseitige Einstellung beträgt zwischen 80 und 90 °C. Zwei graue Aufkleber auf das Instrumentenpult des FC 2520 oder beim FC 3030 auf die Zierplatte kleben. Neue Platine aus der Verpackung nehmen.Austauschen der Platine 9. 2. Pos. 6-Port Lüsterklemme (220 V) von der Platine lösen (Abb. 2 Befestigungsschrauben der Zugentlastung losschrauben und gemeinsam mit den Durchfuhrtülen aus dem Schrank nehmen (Abb. 09/2005 17 . Den mit "CV" (Einstellung der Vorlauftemperatur) markierten Poten- tiometer auf die Sollvorlauftemperatur einstellen (Abb. Rücksendung Vor der Rücksendung defekte Platine wieder in die Verpackung legen. 6). 4. Pos. 4). Pos. 2. 7). 11. Pos. B. 5. D. Verkabelung montieren. 4. C. 3. Montage der neuen Platine 1. Platine aus dem Schrank nehmen. 4. Einstellung der Potentiometer 1. 5). Das mit "TAP" (Einstellung der Warmwassertemperatur) gekenn- zeichnete Potentiometer ist werkseitig korrekt eingestellt (55 . Zugentlastung wieder festschrauben. 4.

3. Manometer mit dem (+) Anschluss an den Brennerdruckmessnip- pel anschließen und mit dem (-) Anschluss an den Referenzdruck- messnippel an der unteren Seite der Brennerhaube anschließen. 3 Nr. Das mit "TAP" markierte Potentiometer in den maximalen Stand drehen (nach rechts). Stand D = Pumpenschaltung in Betrieb (werkseitige Einstellung) Stand P = Pumpe läuft im Dauerbetrieb Tabelle 1 Stand des Minischalters für die verschiedenen Heizkesseltypen F. 2 Nr. FC 2520 und FC 3030 . 2. 4. Das mit "TAP" markierte Potentiometer in den minimalen Stand drehen (nach links).Austauschen der Platine E. Instrumentenpult demontieren und den Deckel der Brainbox entfernen. Abb. 2 in den Stand ”O” 1 2 3 4 geschaltet werden. 6) und diese 10 Sekunden lang gedrückt halten. 18 09/2005 . Einstellung des Minischalters S O D G Die werkseitige Einstellung des Minischalters gilt ON DIP für den "V"-Typ (Gebläse). Auf eine ausreichende Wärmeabnahme achten. 1) in den Stand "S" (Service) schalten. 6. 4 FC 2520 S B O D/P C FC 2520 V B F D/P C FC 3030 S B O D/P C FC 3030 V B F D/P C Bemerkung: Schalter 3 ist der Pumpenschalter. 5. B F P C Siehe Abb. 1 Nr. 5 und Tabelle 1. Für den “S”-Typ muss der Schalter Nr. bis auf dem Display "Y" erscheint. Maximalen Brennerdruck kontrollieren. Servicetaste betätigen (neben dem Minischalter. 8. siehe Abb. 7. Der Heizkessel schaltet nun in den Heizungsbetrieb. Linken Minischalter (Nr. 5 Minischalter Programmierung Stand des Minischalters Typ Nr. Minimalen Brennerdruck kontrollieren. Brennerdruck kontrollieren 1.

G. bis auf dem Display "Y" erscheint. 2. 3. Minischalter (Nr. 11. Linken Minischalter (Nr. Das mit "TAP" markierte Potentiometer wieder auf einen Wert zwischen 55 und 60 einstellen. 3. Nun die Kunststoffeinstellscharube in der Gasarmatur (aus der die modulierende Spule ragt) drehen. Servicetaste betätigen (neben dem Minischalter. Auf eine ausreichende Wärmeabnahme achten. 4. 09/2005 19 . Das mit "TAP" markierte Potentiometer wieder auf einen Wert zwischen 55 und 60 einstellen. 1) wieder in den Stand "B" (Betrieb) schalten. Instrumentenpult demontieren und den Deckel der Brainbox entfernen. Der Heizkessel schaltet nun in den Heizungsbetrieb. Das mit "TAP" markierte Potentiometer in den minimalen Stand drehen (nach links) und den minimalen Brennerdruck (1 bis 2 mbar) kontrollieren. Modulierende Spule von der Gasarmatur demontieren. 2. 10. 7. Das mit "TAP" markierte Potentiometer in den minimalen Stand drehen (nach links). Einstellen des minimalen Brennerdrucks (bei der Installation einer neuen Gasarmatur) 1. Manometer mit dem (+) Anschluss an den Brennerdruckmessnip- pel anschließen und mit dem (-) Anschluss an den Referenzdruck- messnippel an der unteren Seite der Brennerhaube anschließen. 10. siehe Abb. Das mit "TAP" markierte Potentiometer in den maximalen Stand drehen (nach rechts). 9. 12. 6. Auf eine ausreichende Wärmeabnahme achten. Maximalen Brennerdruck kontrollieren und eventuell etwas nach- stellen. Manometer mit dem (+) Anschluss an den Brennerdruckmessnip- pel anschließen und mit dem (-) Anschluss an den Referenzdruck- messnippel an der unteren Seite der Brennerhaube anschließen. 8. Instrumentenpult demontieren und den Deckel der Brainbox ent- fernen. Modulierende Spule an die Gasarmatur montieren.Austauschen der Platine 9. FC 2520 und FC 3030 . 5. Einstellen des maximalen Brennerdrucks (bei der Installation einer neuen Gasarmatur) 1. 1) wieder in den Stand "B" (Betrieb) schalten. Minischalter (Nr. bis der gewünschte minimale Brennerdruck von 1 mbar erreicht ist. H. 1) in den Stand "S" (Service) schalten. 6) und diese 10 Sekunden lang gedrückt halten.

bis auf dem Display "Y" erscheint. Einstellmutter für den Brennerdruck auf der Spule der Gasarmatur nach rechts drehen. Linken Minischalter (Nr. 6) und diese 10 Sekunden lang gedrückt halten. Der Heizkessel schaltet nun in den Heizungsbetrieb. Servicetaste betätigen (neben dem Minischalter. Das mit "TAP" markierte Potentiometer wieder auf einen Wert zwischen 55 und 60 einstellen. 1) in den Stand "S" (Service) schalten. Das mit "TAP" markierte Potentiometer in den maximalen Stand drehen (nach rechts) und den maximale eingestellten Brennerdruck kontrollieren. FC 2520 und FC 3030 . 5. 1) wieder in den Stand "B" (Betrieb) schalten. 7. 8. 9. siehe Abb. 20 09/2005 . 6.Austauschen der Platine 4. Nun die Einstellmutter wieder zurück drehen. 10. bis der gewünschte maximale Brennerdruck erreicht ist. Minischalter (Nr. Das mit "TAP" markierte Potentiometer in den maximalen Stand drehen (nach rechts). Das mit "TAP" markierte Potentiometer in den minimalen Stand drehen (nach links). 11. den Brennerdruck eventuell etwas nachstellen. Minimalen Brennerdruck kontrollieren. bis der Endstand erreicht ist. 12.

Pos. FC 2520 und FC 3030 . 2. 1). Im Abschnitt "Störungen und Ursachen" wird beschrieben. 6 Display und Servicetaste Displaycode Betriebsfunktion Displaycode Betriebsfunktion 0 Standby 5 Kommunikation - -. wie Sie die Ursache der Störung ermitteln und die Störung beheben. Pos. 09/2005 21 . Heizungsbetrieb 6 Ionisierung . Die Kombination der beiden Codes gibt detaillierte Informationen über den 1 Heizkessel. der Heizkessel funktioniert nicht. Der angezeigte Displaycode ent- spricht den nachfolgenden Betriebsfunktio- nen: Abb. . Störung bei nicht funktionierendem Heizkessel.und Servicecodes bei normalem Betrieb" können Sie die Bedeutung der Codes nachschlagen. Der Displaycode gibt den 2 3 4 aktuellen . 6. Durch Betätigen der Service- Amphion taste (Abb. Der Heizkessel steht auf Standby oder befindet sich in Betrieb. 2) (Deckel der Brainbox muss entfernt sein) zeigt das Display einen Servicecode an. Warmwasserbetrieb 7 Netzspannung 1 Nicht zutreffend 8 Gaskreislauf 2 Nicht zutreffend 9 System 3 Luftkreislauf E Brainbox 4 Wassertemperatur Tabelle 2 Betriebscodes Beim Verhalten des Heizkessels und der entsprechenden Codes sind zwei Situationen zu unterscheiden: 1. 6.globalen .Betriebszustand des P C NBA7501d Heizkessels an. DIAGNOSE DES GERÄTEVERHALTENS Allgemeine Erläuterung des Displayservicecodes D G Auf der Brainbox befindet sich ein Display DIP (Abb. Der Displaycode blinkt: Es liegt eine Störung vor. Im Abschnitt "Dis- play.Austauschen der Platine I. Normaler Betriebszustand Der Code blinkt nicht: Es liegt keine Störung vor. die bei normaler Funktion des Heizkessel auftreten können.

H Heizkessel im Heizungsbetrieb =.Austauschen der Platine A Achtung: Im Falle einer Störung muss zuerst der angezeigte Displaycode notiert werden und danach (Deckel der Brainbox muss entfernt sein) die Servicetaste betätigt werden. es ist kein Wärmebedarf vorhanden 0 L Heizkessel befindet sich in Zündphase 0 P Heizkessel wartet auf Schalten des Differenzdruckschalters 0 U 15 Sekunden Ventilationsphase vor oder nach dem Brennen des Heizkessels 0 Y Heiztemperatur ist höher als Solltemperatur: Heizkessel wartet -.und Servicecodes bei normalem Betrieb Bei normalem Betrieb des Heizkessels (es liegen keine Störungen vor). werden auf dem Display einer der folgende Codes und der dazu- gehörige Servicecode angezeigt: Display Service Betriebszustand des Heizkessels code code P Hochfahren der Brainbox r Neustart der Brainbox nach Reset c Brainbox kontrolliert die Gerätedaten während des Hochfahrens d Brainbox liest die Gerätedaten 0 A Schaltoptimierungsprogramm in Betrieb 0 H Heizkessel steht auf Standby. Display. FC 2520 und FC 3030 . H Heizkessel im Warmwasserbetrieb 22 09/2005 . damit der Servicecode notiert werden kann. Beim Neustart des Heizkessels durch Betä- tigung der Resettaste werden die angezeigten Codes nämlich ausgeblendet.

0 Y Sowohl Heizungsanlage als auch Wärmetauscher 14 werden nicht erhitzt. Heizkessel brennt heizungsseitig nur bei Teillast. 16/19/20 09/2005 23 . -. 0 Y Heizungsanlage wird nicht erhitzt. 41 Auf Öffnen des Luftdifferenzdruckschalters warten. 0 A Schaltoptimierungsprogramm in Betrieb 7 0 P Heizung und Wärmetauscher werden nicht erhitzt.Austauschen der Platine Störungen und Ursachen Display Service Geräteverhalten und/oder Anlagenverhalten Ursache code code 0 oder H Heizungsanlage wird nicht erhitzt. 12/13/14 4 C Heizungsvorlauftemperatur überschreitet 105 °C. -. Wärmetauscher wird 11 nicht erhitzt. wird erhitzt. wird nicht korrekt erhitzt. 9 Temperatur des Heizungswassers ist höher als der Sollwert. A Heizungsanlage wird zu warm. korrekt erhitzt. Wärmetauscher wird 2/12 -. wenn Wärmebedarf beim 6 Wärmetauscher vorliegt. Heizkessel schaltet heizungsseitig aus oder regelt am Vorlauffühler zurück. H Heizungsanlage wird warm. 12 scher wird korrekt erhitzt. 0 oder H Heizungsanlage wird zu warm. Wärmetauscher 3/47 -. =. H Warmwasser des Wärmetauschers ist bei großer 42 Entnahme zu kalt oder der Volumenstrom des warmen Wassers ist zu gering. 0 Y Heizungsanlage wird nicht ausreichend erhitzt. 0 oder H Heizungsanlage wird korrekt erhitzt. -. Heizkessel brennt bei Vollleistung und moduliert nicht zurück. 17/18 nens geöffnet. Wärmetauscher 1 =. 3 A Luftdifferenzdruckschalter wird während des Bren. 4 A Vorlauffühler ist zu warm (> 100 °C). Wärmetau. FC 2520 und FC 3030 . H Heizungsanlage wird nicht warm genug. 12/13/15/ Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist geöffnet. 5 =. 3 C Luftdifferenzdruckschalter wird nicht innerhalb von 17/18 5 Minuten nach Beginn des Wärmebedarfs geschlossen. Wärmetauscher wird nicht erhitzt. =. Wärmetauscher 4 wird zu heiß. Heizkessel regelt auf Vorlauffühler. Wärmetauscher wird nicht erhitzt. Heizkessel brennt bei Vollleistung und ist mit Potentiometer für Warmwasser eingestellt. 0 oder H Heizungsanlage wird zu warm. Y Heizungsanlage wird zu warm oder nicht warm 11 genug.

37 8 F Modulationsstrom ist zu gering. 30/37 7 H Brainbox ist defekt. 24 Es ist kein Zündfunken zu sehen/zu hören. 10 ratur neben der Abgasabfuhr ist zu hoch (nur bei offenen Geräten ohne Gebläse). 39 9 L Elektrischer Anschluss der Gasarmatur ist nicht 37/40 korrekt oder Brainbox ist defekt. die Flamme) fällt kurz nach der 31 Zündung aus.Austauschen der Platine Display Service Geräteverhalten und/oder Anlagenverhalten Ursache code code 4 C Sicherung F1 defekt. 39 9 H Interner Fehler der Brainbox. 37 7 L Brainbox ist defekt. 37 E C Brainbox ist defekt. 28/36 6 C Nach Beendigung des Wärmebedarfs findet Ionisation 33/34 statt. Heizkessel brennt. 8 C Modulationsstrom ist zu hoch. 32 5 Y Brainbox ist verriegelt. 37 E F Brainbox ist defekt. 46 4 U Vorlauffühler ist kurzgeschlossen. FC 2520 und FC 3030 . 37 24 09/2005 . 32 6 A Es tritt nach der Zündphase keine Ionisation auf. 37/43 9 A Brainbox ist defekt. 8/22 4 Y Vorlauffühler stellt keine Verbindung her. 37 9 F Fehler bei der Bezugstemperatur der Brainbox. 6 L Die Ionisation (bzw. 21 4 C Thermische Rückschlagsicherung geöffnet. die Flamme) fällt während des 31/35 Betriebs des Heizkessel aus. 37 8 A Modulationsstrom ist zu hoch. 8/23 5 A Brainbox ist verriegelt. 37 7 C Die Netzspannung fällt während einer verriegelnden 29/32 Störung aus oder die Resettaste wurde zu kurz gedrückt. 7 A Brainbox ist defekt. 6 H Die Ionisation (bzw. 25/26/27/ Es ist jedoch ein Zündfunken zu sehen/zu hören. 7 F Sicherung F3 ist defekt oder Brainbox ist defekt. 37 E A Brainbox ist defekt. 9 P Interner Fehler der Brainbox. 4 H Wärmebedarf hält zu lange an (> 2 Stunden). Gasventil schließt nicht. Heizkessel brennt 37 nicht. 6 A Es tritt nach der Zündphase keine Ionisation auf. Tempe.

6. Raum- temperaturregler der Serie "Nefit ModuLine" an Lüsterklemmen 2 und 4 der 6-poligen Lüsterklemmenleiste anschließen. 37 E L Brainbox ist defekt. 1 zu lange in Stand S (Service) 44 >15 Minuten aus aus Keine Spannung auf Brainbox vorhanden oder Siche. Das Dreiwegeventil dreht sich nicht. 9. Das Magnetventil schaltet nicht. Der Raumtemperaturregler ist nicht korrekt angeschlossen. Analoge Raumtemperaturregler (Modulator/Energiemesser) werden nicht unterstützt und müssen durch "Nefit ModuLine"-Raumtemperaturregler ausgetauscht werden. Das Warmwasserspeicherthermostat ist defekt. Ein tropfender Warmwasserhahn hält den Heizkessel in Warmwasserbetrieb. 2. Das Potentiometer für die Heizungstemperatur ist zu niedrig einge- stellt (Ein/Aus-Raumtemperaturregler) oder der "Nefit ModuLine"- Raumtemperaturregler ist falsch eingestellt. 45 takte des Luftdifferenzdruckschalters ist nicht montiert (nur bei offenen Heizkesseln ohne Gebläse). 3. 2. Der Vorlauffühler ist defekt oder nicht angeschlossen. Das Warmwasserspeicherthermostat schaltet nicht aus oder ist defekt.Austauschen der Platine Display Service Geräteverhalten und/oder Anlagenverhalten Ursache code code E H Brainbox ist defekt. Minischalter Nr. 5. Störungsursachen und Lösungen 1. Ein/Aus-Raumtemperaturregler müssen an den Lüsterklemmen 5 und 6 angeschlossen werden. E P Minischalter Nr. Ein Kontakt im Kabelbaum oder in den Schaltern des Dreiwegeventils ist los. Der Raumtemperaturregler (Ein/Aus) ist falsch eingestellt (Antizipa- tionswiderstand) oder es liegt ein loser Kontakt im Raumtemperatur- regler oder in den Anschlusskabeln vor. Das Innere des Dreiwegeventils dreht sich nicht. Das Magnetventil schaltet nicht. 8. 45 E P Mitgelieferter schwarzer Block für die Anschlusskon. 4. Der Raumtempera- turregler oder die Verkabelung ist defekt. Das Dreiwegeventil dreht sich nicht. FC 2520 und FC 3030 . 7. Der Raumtemperaturregler schaltet nicht aus. 38 rung F2 ist defekt. Das Innere des Dreiwegeventils dreht sich nicht. 37 E P Brainbox ist falsch eingestellt. Ein Kontakt im Kabelbaum oder in den Schaltern des Dreiwegeventils ist los. 09/2005 25 .

Minischalter Nr. 19. Die Pumpe erhält keine Spannung. Sicherheitstemperaturbegrenzer ist geöffnet. 12. 17. 21. In den Anschlusskabeln ist ein Kontakt los oder der Stecker ist nicht korrekt in der Brainbox montiert.Austauschen der Platine 10. 23. Temperaturregler auf Schalttemperatur 105 °C kontrollieren und Anschlüsse kontrollieren.B. 13. Kontakte und Spannung auf der Brainbox kontrollieren und Gebläse auf Verschmutzung kontrollieren. Im Heizkreis ist zu viel Widerstand vorhanden. Es liegt ein zu großer Widerstand oder eine Leckstelle im Luftkreis- lauf vor. Der Vorlauffühler hat nicht rechtzeitig angesprochen. Die Anschlusskabel der Zünd. FC 2520 und FC 3030 . Der Vorlauffühler ist defekt/weicht ab.und Ionisationselektrode stellen keinen Kontakt her oder die Zünd. 22. 18. z. 15. Schalter in Stand B (Betrieb) zurück schalten. Prüfen. Bei der gleichen Störung liegt ein Kurzschluss im Kabelbaum vor oder ist die Brainbox defekt. Die Sicherung F1 in der Brainbox ist defekt. Andernfalls ist der Vorlauffühler defekt. Stecker des Fühlers lösen und auf "Reset" drücken. durch sich bei Erreichen der Temperatur schließende thermostatische Heizkörper- hähne. Fühler und dessen Anschlusskontakte kontrollieren. 26 09/2005 . 14. Ursache ist ein Kurz- schluss im Gasventilkreislauf. ist defekt oder falsch montiert.und Ionisationselektrode ist defekt. Druckmessgerät kontrollieren. Es sind zu wenig Heizkörper geöffnet oder der Differenzdruckregler ist nicht korrekt eingestellt. Der Wasserstand im Heizkreis ist zu niedrig. Luftdifferenzdruckschalter und Anschluss- schläuche. überprüfen. 11. ob die Pumpe läuft. 16. Zuluft-/Abgassystem kontrollieren. einschließlich Deckel der Brennerhaube. ob der automatische Entlüfter funktioniert. Kurzschluss des Sicherheitstempera- turbegrenzers zur Masse. 1 befindet sich in Stand S (Service). 24. Der Kaminabzug ist zu gering oder die Abgasabfuhr hat zu viel Widerstand (verstopft) oder die thermische Rückschlagsicherung ist defekt oder nicht korrekt angeschlossen. Die Pumpe hängt fest. Das Gebläse funktioniert nicht einwandfrei. 20. Der Vorlauffühler ist defekt oder die Stecker und Anschlüsse sind nicht in Ordnung.

FC 2520 und FC 3030 - Austauschen der Platine
25. Zu hoher Widerstand über dem Sicherheitstemperaturbegrenzer
und/oder der thermischen Rückschlagsicherung. Beide dürfen
maximal 3 Ohm betragen, einschließlich Anschlüsse (beim Messen
Gerät oder Stecker spannungsfrei machen).
26. Das Gasventil öffnet sich nicht. Kontrollieren, ob während der Zünd-
phase eine 24V-Spannung vorhanden ist. Falls nicht, Brainbox
austauschen.
27. Der Brenner erhält kein Gas. Vordruck kontrollieren. Gasleitung
gegebenenfalls entlüften. Falls auch andere Punkte in Ordnung
sind, Gasarmatur austauschen.
28. Anschluss der Zünd- und Ionisationselektrode kontrollieren.
29. Netzspannung während des Betriebs kontrollieren.
30. Kurzschluss im 24V-Kreis (Dreiwegeventil oder Lüsterklemme).
Auf Kurzschluss kontrollieren und die Sicherung F3 in der Brainbox
austauschen.
31. Einspritzventile, Brenner, Verteiler, Gasrohr sind verstopft oder
verschmutzt. Möglicherweise liegt eine Rezirkulation der Abgase/
starker Wind vor oder die Zuluft-/Abgasleitung ist nicht korrekt ange-
schlossen.
32. Auf "Reset" drücken, bis auf dem Display "r" angezeigt wird.
33. Die Ionisation wird gemessen, während der Heizkessel in Betrieb ist.
Ionisationskreislauf kontrollieren.
34. Gasventil schließt nicht. Spannung auf der Gasarmatur kontrol-
lieren. > 24V~ ; Brainbox austauschen. < 2V~ ;
Gasarmatur austauschen. Andernfalls beides austauschen.
35. Der minimale Brennerdruck ist zu gering (siehe Einstellung des
Brennerdrucks).
36. Elektrischen Anschlüsse der Gasarmatur kontrollieren.
Brennerdruck muss beim Start > 4,5 mbar betragen.
37. Raumtemperaturregler kontrollieren. Falls dieser gut funktioniert, ist
die Brainbox defekt. Brainbox austauschen.
38. Keine Spannung auf Brainbox vorhanden oder Sicherung F2 ist
defekt.
39. Wenn der Fehler nach dem "Reset" vorhanden bleibt oder dieser
Fehler bei dieser Brainbox bereits zuvor aufgetreten ist, muss die
Brainbox ausgetauscht werden.
40. Anschlüsse des Gasventils kontrollieren.
41. Der Luftdifferenzdruckschalter bleibt hängen oder verursacht einen
Kurzschluss.
42. Der Wassermengenbegrenzer ist nicht korrekt eingestellt.

09/2005 27

FC 2520 und FC 3030 - Austauschen der Platine
43. Die Modulationsspule ist nicht angeschlossen.
44. Minischalter Nr. 1 in den Stand B (Betrieb) zurückschalten und
Brainbox resetten.
45. Bei geöffnetem Heizkessel (Kamin, ohne Gebläse), Minischalter
Nr. 2 in Stand "O" schalten und mitgelieferten schwarzen Block am
Anschlussstecker des Differenzdruckschalters montieren (Kabel
gelb/blau).
Bei geschlossenem Heizkessel (mit Gebläse) Minischalter Nr. 2 in
Stand F schalten. Kontrollieren, ob der Luftdruckschalter im Kabel-
baum aufgenommen ist und eingeschaltet wird, wenn das Gebläse
auf Vollleistung schaltet, bzw. ausgeschaltet wird, wenn das
Gebläse auf Teilleistung schaltet.
46. Warmwasserhahn tropft oder ist undicht.
47. Warmwasser ist am ModuLine-Temperaturregler ausgeschaltet.

28 09/2005

FC 2520 og FC 3030 - Udskiftning af printpladen
Vejledning i udskiftning af printpladen i kontrolenheden
for FC 2520 og FC 3030
(type S = åbent aftræk, type V = ventilator)
A Bemærk: Den nye printplade er ikke længere egnet til modulator
og energimeter! Udskift en eventuel modulator eller energimeter
med den medleverede termostat ModuLine 15 og tilslut
termostaten på klemmerækken 2 og 4.
På gaskedler med åbent aftræk skal
den medleverede lille sorte blok
sluttes til tilslutningskontakterne på
luftpressostaten i ledningsnettet.
2x gul
Denne er nu forbundet og er placeret
under gasarmaturet (gul/blå kabler).
Hvis den ikke er monteret eller
DIP-switchene er indstillet forkert,
blå vises der både en displaykode "E" og
en servicekode "P".
fig. 1 Tilslutning til luftpressostatens ledninger

A. Demontering af printpladen
1. Tag stikket ud af stikkontakten.

2 2

FC-2520 FASTO
FASTO
Temperatuur Zuinig

Comfort
Druk

2

1 1

fig. 2 FC 2520
2. FC 2520: Afmonter instrumentpanelet ved at løsne de 3 skruer
(fig. 2, pos. 1).
3. FC 2520: Tag låget af kontrolenheden ved at løsne de 3 skruer
(fig. 2, pos. 2).

09/2005 29

3. 7. pos. 5. 3 FC 3030 4. pos. 4. pos. Løsn de 3 (“S” type) hhv. Løsn tændingskablets fra stiften (fig. pos. 1). 4. FC 3030: Afmonter dækpladen ved at løsne de 3 skruer (fig. 2). FC 2520 og FC 3030 . 8. 4 (“V” type) jordkabler (grøn-gul) fra jord- forbindelsesterminalen (fig. 3. pos. FC 3030: Tag låget af kontrolenheden ved at løsne de 4 skruer (fig. 2). 1).25A 2 TAP CV 45 50 60 70 40 55 50 80 35 30 60 65 40 90 5 TAP CV S O D G 45 50 60 70 ON DIP 40 55 50 80 35 60 30 65 40 90 1 2 3 4 B F P C NBA7501d Amphion 1 fig. 5 6 7 4 3 1. 4 Brainbox 6. 3). 30 09/2005 . 4. Træk stikket med 17 ben på kontrolenhedens underside ud (fig.Udskiftning af printpladen 1 1 2 2 FASTO 1 2 2 fig.

Indstilling af potentiometre 1. 4). 2. Løsn trækaflastningens 2 fastgørelsesskruer og tag dem sammen med gennemføringstyllen ud af skabet (fig. Tag den nye printplade ud af emballagen. 7). 10. Skru trækaflastningen fast igen. 4. 09/2005 31 . 6). Indstil potentiometeret med mærket ”CV” (indstilling af fremløbs- temperatur) på den ønskede fremløbstemperatur (fig. 4. B.60 °C) (fig. Vip printpladen ud af kabinettet. pos. C. Potentiometeret med mærket "TAP" (indstilling af brugsvandtem- peratur) er ved levering indstillet korrekt (55 . Montering af den nye printplade 1. 2. 4. på dækpladen. Monter printpladen. D. 4. 5). 4. 11. 3. pos. FC 2520 og FC 3030 . Tilslut kablerne. Klæb de to grå klistermærker på instrumentpanelet af FC 2520 eller for FC 3030. Vip først oversiden ud. pos. Returnering Ved returnering af den defekte printplade skal den pakkes igen i emballagen. 5. Træk kronemuffen med 6 tilslutninger (220 V) fra printpladen (fig.Udskiftning af printpladen 9.90 °C. pos. Fabriksindstillingen er mellem 80 .

se fig. For type “S” skal DIP-switch nr. 2 indstilles 1 2 3 4 på ”O”. Sæt potentiometeret med mærket "TAP" tilbage. 2 nr. 3 nr. 4. 10. at der er tilstrækkeligt varmeforbrug. Slut et manometer med (+) tilslutningen til niplen for måling af brændertrykket og (-) tilslutningen til niplen for måling af reference- trykket på undersiden af kabinettet. Drej potentiometeret med mærket "TAP" i yderstillingen (mod højre). FC 2520 og FC 3030 . Afmonter instrumentpanelet og tag dækslet af brainbox’en. Gaskedlen brænder nu for opvarmning af centralvarmen. 7. 9. 32 09/2005 . Sørg for. Tryk på og hold servicetasten (ved siden af DIP-switchene. Drej potentiometeret med mærket "TAP" på minimumsstillingen (mod venstre). Kontroller minimumbrændertrykket. 3. 1) tilbage på "B" (drift). Sæt den venstre DIP-switch (nr. 4 FC 2520 S B O D/P C FC 2520 V B F D/P C FC 3030 S B O D/P C FC 3030 V B F D/P C Bemærkning: DIP-switch 3 er pumpeafbryderen. 1) på "S" (service). 6. B F P C fig. Indstilling af DIP-switches S O D G Fabriksindstillingen for DIP-switchene er til ON DIP type "V" (ventilator). 8. 5 og tabel 1. indtil "Y" vises på displayet. så det står mellem 55 og 60. Se fig.Udskiftning af printpladen E. Kontroller det maksimale brændertryk. 5 DIP-switches Programmering Indstilling af DIP-switches type nr. 6) og nede i 10 sek. Indstilling D = pumpe efterløbstid (fabriksindstilling) Indstilling P = pumpe kører kontinuerlig tabel 1 Indstilling af DIP-switches for de forskellige typer af varmekedler F. 2. 5. Sæt DIP-switchen (nr. Kontrol af brændertrykket 1.. 1 nr.

5. Drej potentiometeret med mærket "TAP" i yderstillingen (mod højre). indtil "Y" vises på displayet. 8. Sæt den venstre DIP-switch (nr. at der er tilstrækkeligt varmeforbrug. Slut et manometer med (+) tilslutningen til niplen for måling af brændertrykket og (-) tilslutningen til niplen for måling af reference- trykket på undersiden af kabinettet. Afmonter instrumentpanelet og tag dækslet af brainbox’en. Drej potentiometeret med mærket "TAP" på minimumsstillingen (mod venstre). 9. Sæt potentiometeret med mærket "TAP" tilbage. Afmonter den modulerende spole på gasarmaturet. Drej potentiometeret med mærket "TAP" en lille smule (mod venstre) og kontroller det minimale brændertryk (1-2 mbar). Sæt DIP-switchen (nr. 4. 1) tilbage på "B" (drift). 2. 10. Sørg for. 12. 6) nede i 10 sek. 1) på "S" (service). Indstilling af minimumbrændertrykket (hvis der installeres et nyt gasarmatur) 1. 3. Drej nu på plasticstilleskruen på gasarmaturet (hvor den module- rende spole kommer ud). 11. indtil det ønskede minimale brændertryk er 1 mbar.. så det står mellem 55 og 60. Monter den modulerende spole på gasarmaturet. 6. 09/2005 33 . 7. FC 2520 og FC 3030 . Tryk på og hold servicetasten (ved siden af DIP-switchene.Udskiftning af printpladen G. se fig. Gaskedlen brænder nu for opvarmning af centralvarmen. Kontroller det maksimale brændertryk og juster den eventuelt en smule.

Drej møtrikken til indstilling af brændertrykket på gasarmaturets spole mod højre. Sæt DIP-switchen (nr. 8. indtil "Y" vises på displayet. Drej potentiometeret med mærket "TAP" på yderstillingen (mod højre) og kontroller det indstillede maksimumbrændertryk. 2. 3. Sæt potentiometeret med mærket "TAP" tilbage. Afmonter instrumentpanelet og tag dækslet af brainbox’en. Drej potentiometeret med mærket "TAP" på minimumsstillingen (mod venstre). 6) og nede i 10 sek. 1) tilbage på "B" (drift).. Tryk på og hold servicetasten (ved siden af DIP-switchene. se fig. 7. 10. 1) på "S" (service). 12.Udskiftning af printpladen H. 5. Drej stillemøtrikken tilbage. juster eventuelt brændertrykket en smule. 9. 34 09/2005 . 11. Sørg for. indtil yderstillingen er opnået. Indstilling af det maksimale brændertryk (hvis der installeres et nyt gasarmatur) 1. FC 2520 og FC 3030 . så det står mellem 55 og 60. Slut et manometer med (+) tilslutningen til niplen for måling af brændertrykket og (-) tilslutningen til niplen for måling af reference- trykket på undersiden af kabinettet. 4. Gaskedlen brænder nu for opvarmning af centralvarmen. Sæt den venstre DIP-switch (nr. indtil det ønskede maksimale bræn- dertryk er opnået (12 mbar ved naturgas). Kontroller minimumbrændertrykket. Drej potentiometeret med mærket "TAP" i yderstillingen (mod højre). 6. at der er tilstrækkeligt varmeforbrug.

I afsnittet "Display. (låget over Amphion brainbox’en skal være fjernet). Displaykoden blinker: der er opstået en fejl. Den viste displaykode svarer til 1 nedennævnte driftsfunktioner: fig. Fejl ved uvirksom gaskedel. 09/2005 35 . 1). hvordan man finder årsagen til fejl og hvordan man kan afhjælpe den pågældende driftsfejl. Koden blinker ikke: Der er ingen driftsfejl.og servicekoder. 6 Display og servicetast Displaykode Driftsfunktion Displaykode Driftsfunktion 0 standby 5 kommunikation -. når gaskedlen fungerer normalt. pos. 2. gaskedlen virker ikke korrekt.og servicekoder under normal drift" kan man finde koder. angiver displayet en servicekode. 6. varmtvandsdrift 7 netspænding 1 ikke relevant 8 gaskredsløb 2 ikke relevant 9 system 3 luftkredsløb E brainbox 4 vandtemperatur tabel 2 Driftskoder Der er to situationer. DIP pos. DIAGNOSE AF GASKEDLENS TILSTAND Generel forklaring af display. der kan vises. kedeldrift 6 ionisering - -. der skal skelnes i forbindelse med gaskedlens tilstand og de tilhørende koder: 1.driftstilstand. FC 2520 og FC 3030 . Kombinationen af de to koder giver detaljerede oplysninger om gaskedlen. D G Brainbox’en er udstyret med et display (fig. I afsnitttet "Driftsfejl og årsager" kan man finde en vejled- ning i. Displaykoden angiver gaskedlens 2 3 4 nuværende . Gaskedlen er i standby eller brænder. Når man trykker på P C NBA7501d servicetasten (fig. 6.Udskiftning af printpladen I. 2). Normal driftstilstand.

skal man først notere den displaykode. 1 =. Kedlen brænder ved fuld last. H Gaskedlen er i drift for varmtvand Driftsfejl og årsager Display Service Driftstilstand af gaskedel og/eller anlæg Årsag kode kode 0 eller H Centralvarmeanlægget opvarmes ikke. Kedlen brænder ved fuld last og modulerer ikke tilbage. da alle koderne i displayet bliver slettet.Udskiftning af printpladen A Bemærk: Hvis der opstår en fejl. der vises. -. beholder opvarmes. varmtvands. H Gaskedlen er i drift for centralvarme =. at trykdifferensafbryder kobler 0 U 15 sek. vises der en af følgende koder med tilhørende servicekode på displayet: Display Service- Gaskedlens driftstilstand kode kode P Brainbox’en startes r Genstart af brainbox’en efter reset c Brainbox’en kontrollerer kedeldata ved start d Brainbox’en læser kedeldata 0 A Anti-pendlingprogram er i drift 0 H Gaskedlen er i standby. udluftningsfase før eller efter at gaskedlen brænder 0 Y Gaskedlens temperatur er højere end den indstillede tem- peratur: gaskedlen venter -. Y Centralvarmeanlægget bliver for varmt eller ikke varmt 11 nok. og dernæst trykke på servicetasten (låget over brainbox’en skal være fjernet) for at notere servicekoden. 11 beholderen opvarmes ikke. varmtvandsbeholderen opvarmes ikke. Display.og servicekoder under normal drift Når gaskedlen er i normal drift (der er ingen driftsfejl). 36 09/2005 . indstillet med potentiometer for brugsvand. FC 2520 og FC 3030 . der er ingen varmeefterspørgsel 0 L Gaskedlen er i tændingsfasen 0 P Gaskedel venter på. når gaskedlen genstartes ved tryk på reset-tasten. -. varmtvands. A Centralvarmeanlægget bliver for varmt.

Maksimaltermostaten er afbrudt. 10 trækket er for høj (kun på åbne kedler uden ventilator). 46 4 U Fremløbssensor er kortsluttet. 16/19/20 4 C Sikring F1 er defekt. beholderen opvarmes ikke. Venter på at luftpressostaten bryder. 6 vandsbeholderen angiver varmeefterspørgsel. På central- varmesiden brænder kedlen kun med lav effekt. varmtvandsbeholderen opvarmes ikke. 3/47 -. =. H Centralvarmeanlægget bliver for varmt. 3 A Luftpressostaten bryder. 0 Y Både centralvarmeanlægget og varmtvandsbeholde. 0 Y Centralvarmeanlægget opvarmes utilstrækkeligt. 9 Centralvarmevandets temperatur er højere end den indstillede værdi. 0 eller H Centralvarmeanlægget opvarmes korrekt. Gaskedlen regulerer på fremløbssensoren. 2/12 -. Kedlen kobler ud på centralvarmesiden eller regulerer effekt tilbage på fremløbssensor.Udskiftning af printpladen Display Service Driftstilstand af gaskedel og/eller anlæg Årsag kode kode 0 eller H Centralvarmeanlægget bliver for varmt. 12 varmtvandsbeholderen opvarmes korrekt. når varmt. 14 ren opvarmes ikke. Temperaturen ved siden af røggasaf. H Brugsvandet fra varmtvandsbeholderen er for koldt 42 ved stort vandforbrug eller volumenstrømmen for varmt vand er for lille. 8/23 5 A Brainbox’en er låst. H Centralvarmeanlægget bliver ikke varmt nok. 4 beholderen bliver for varm. 8/22 4 Y Fremløbssensor har ingen kontakt. varmtvands. 7 0 P Centralvarmeanlægget og varmtvandsbeholderen 41 opvarmes ikke. når kedlen brænder. 5 =. 12/13/14 4 C Centralvarmeanlæggets fremløbstemperatur er højere 12/13/15/ end 105 °C. 17/18 3 C Luftpressostaten slutter ikke inden for 5 minutter efter 17/18 start på varmeefterspørgsel. beholderen opvarmes korrekt. 0 Y Centralvarmeanlægget opvarmes ikke. varmtvands. 0 eller H Centralvarmeanlægget bliver for varmt. 21 4 C TTB er brudt. -. 32 5 Y Brainbox’en er låst. 4 A Fremløbssensor er for varm (> 100 °C). 32 09/2005 37 . 0 A Anti-pendlingprogrammet kører. FC 2520 og FC 3030 . 4 H Varmeefterspørgslen varer for lang tid (> 2 timer). =. varmtvands.

gaskedlen brænder. 6 A Ingen ionisering efter tændingsfasen. 28/36 6 C Ionisering efter at varmeefterspørgslen er ophørt. 37 8 F Modulationsstrømmen er for lav. 37 8 A Modulationsstrømmen er for høj. 24 tændingsgnisten kan ikke ses/høres. 45 E P Den medleverede lille blok til tilslutningskontakter for 45 luftpressostaten er ikke monteret (gælder kun åbne gaskedler uden ventilator). DIP-switch nr. 39 9 H Intern fejl i brainbox. FC 2520 og FC 3030 . 29/32 eller der er trykket for kort på reset-tasten. 8 C Modulationsstrømmen er for høj. 31 ding. 37 E F Brainbox’en er defekt. 37 7 C Ingen netspænding under en fejl. 25/26/27/ tændingsgnisten kan ses/høres. mens 31/35 gaskedlen er i funktion. 37 E H Brainbox’en er defekt. 30/37 7 H Brainbox’en er defekt. 39 9 L El-tilslutning af gasarmaturet er ikke god eller brain. 9 P Intern fejl i brainbox. 37/40 box’en er defekt. 7 F Sikring F3 eller brainbox’en er defekt. 37 7 L Brainbox’en er defekt. står for lang tid på S (service) 44 >15 minutter fra fra Brainbox’en får ingen spænding eller sikring F2 er 38 defekt. gaskedlen brænder 37 ikke. 37 9 F Fejl på grund af referencetemperatur i brainbox’en. 38 09/2005 . 37/43 9 A Brainbox’en er defekt. 37 E A Brainbox’en er defekt. 7 A Brainbox’en er defekt. der låser kedlen. 33/34 gasventilen lukker ikke. 37 E C Brainbox’en er defekt.Udskiftning af printpladen Display Service Driftstilstand af gaskedel og/eller anlæg Årsag kode kode 6 A Ingen ionisering efter tændingsfasen. 2. 6 L Ioniseringen (og/eller flammen) falder ud. 6 H Ioniseringen (og/eller flammen) falder ud efter tæn. 37 E L Brainbox’en er defekt. 37 E P Brainbox’er ikke indstillet korrekt. E P DIP-switch nr.

f. 16. Utilstrækkeligt skorstenstræk eller røggasmodstand er for stor (tilstoppet) eller TTB er defekt eller ikke korrekt tilsluttet. 15. En dryppende varmtvandshane holder kedlen i varmtvandsdrift. Rumtermostaten kobler ikke ud. om den automatiske udlufter virker korrekt. der er en løs kontakt i ledningssættet eller i trevejsventilens konnektor. 1 står på S (service). 6. 8. Rumtermostaten er ikke korrekt tilsluttet. magnetventilen kobler ikke. Der er for høj modstand i centralvarme-kredsløbet. 10. Slut "Nefit ModuLine" rumtermostat til kronemuffe 2 og 4 på den 6-polede tilslutnings- klemme. Trevejsventilen skifter ikke. kontroller. trevejsventilens indre dele skifter ikke. magnetventilen kobler ikke. 5.eks. Vandniveauet i centralvarme-kredsløbet er for lavt. Termostaten i varmtvandsbeholderen kobler ikke ud eller er defekt. Pumpen er uden spænding. 13. 12. Fremløbssensoren er defekt/slidt. 14. 11. 2. på grund af tilstoppede termostatiske radiatorhaner. DIP-switch nr. Rumtermostat eller ledning er defekt. 7.Udskiftning af printpladen Fejlårsager og løsninger 1. Trevejsventilen skifter ikke. Rumtermostaten (tænd/sluk) er forkert indstillet (anticiperingsmod- stand) eller dårlig kontakt i rumtermostaten eller i tilslutningskab- lerne. trevejsventilens indre dele skifter ikke. Tænd/sluk-rumtermostaten skal sluttes til kronemuffe 5 og 6. er defekt eller er ikke korrekt monteret. Termostaten i varmtvandsbeholderen er defekt. Analoge rumtermostater (modulator/energimeter) under- støttes ikke og skal erstattes med "Nefit ModuLine" rumtermostat. der er en løs kontakt i ledningerne eller stikket er ikke korrekt monteret i brainbox’en. Potentiometeret for centralvarme-temperatur er indstillet for lavt (tænd/sluk rumtermostat) eller "Nefit ModuLine" rumtermostaten er forkert indstillet. 3. Kontroller tryk- måleren. Fremløbssensoren er defekt eller ikke tilsluttet. sæt DIP-switchen tilbage på position B (drift). Pumpen blokerer. der er en løs kontakt i ledningssættet eller i trevejsventilens konnektor. For få radiatorer åbne eller overstrømsventilen er ikke korrekt indstillet. 4. 9. 09/2005 39 . FC 2520 og FC 3030 .

Injektorer. 33. 20. 23. Kontroller tændings. om pumpen kører. 32. kontroller spændingen på gasarmaturet: > 24V~ .og ioniseringsstiftens tilslutning. Begge må have maks. 30. Gasventilen åbner ikke. Maksimaltermostaten er brudt. 24. brænder. Kortslutning i 24 volt-kredsløbet (trevejsventil eller kronemuffe). skal brainbox’en udskiftes. 28. Kontroller ioniseringskredsløbet. 0< 2V~. inkl. Ventilatoren virker ikke korrekt. Hvis ikke. Fremløbssensoren er ikke aktiveret rettidigt. Kontroller.Udskiftning af printpladen 17. udskift brainbox’en. kontroller om der er 24 volt spænding i tændingsfasen. Der er for høj modstand eller lækage i luftkredsløbet. mens gaskedlen ikke brænder. Hvis den samme fejl opstår igen. For høj modstand over maksimaltermostaten og/eller TTB. Gasventilen lukker ikke. FC 2520 og FC 3030 . er der en kortslutning i ledningssættet eller brainbox’en er defekt. Maksimaltermostaten er sluttet til jord. Ionisering måles. 27. udskift gasarmaturet. indtil "r" vises på displayet. kontroller og udskift sikring F3 i brainbox’en. om termostaten har en omkoblingstemperatur på 105 °C og kontroller tilslutningerne. 19. 18. 25. tilslutninger (ved målingen skal kedlen være uden spænding eller konnektoren skal løsnes). Ellers udskiftes begge dele.og ioniseringsstiften er defekt. manifold. Hvis også alle øvrige punkter er i orden. Ellers er fremløbssensoren defekt. Udluft eventuelt gasledningen. Tryk på "reset". Kontroller netspændingen under drift. 22. gasrør er tilstoppede eller snav- sede. Brænderen får ikke gas. kontroller fortrykket. Sikring F1 i brainbox’en er defekt på grund af kortslutning i gasventil-kredsløbet. 31. 34. inkl. kontroller kontakter og spæn- dingen på brainbox’en og kontroller ventilatoren for tilsmudsning. kontroller LTV/RGA-systemet. Tag konnektoren af sensoren og tryk på "reset". 3 ohm modstand. 29. Muligvis er røggascirkulation/vindangreb eller LTV/RGA ikke korrekt tilsluttet. låget på kabinettet og luftpressostaten og tilslutningsslanger. kontroller. 40 09/2005 . Tændings-og ioniseringsstiftens tilslutningskabler har ikke kontakt eller tændings. 26. kontroller sensoren og dens tilslutningskontakter. skal gasar- maturet udskiftes. 21. Fremløbssensoren er defekt eller kontakterne og tilslutningerne er ikke gode.

når ventilatoren drejer med lave omdrejningstal. at luft- pressostaten er medtaget i ledningssættet og kontroller. 44. skal DIP-switch nr. uden ventilator). 41.5 mbar. 1 skal sættes tilbage på position B (drift) og brainbox’en resettes. Hvis denne virker korrekt. Kontroller. 40. er brainbox’en defekt. FC 2520 og FC 3030 . 45. DIP-switch nr.Udskiftning af printpladen 35. 2 indstilles på F. 09/2005 41 . 2 indstilles på "O" og den medfølgende lille sorte blok skal monteres til luftpressostatens tilslutningskontakter (gul/blå kabler). 42. Varmtvandshanen drypper eller der er lækage i varmtvandshanen (Kun kombikedler). 43. 37. 46. Brainbox’en får ingen spænding eller sikring F2 er defekt. Det minimale brændertryk er for lavt (se Indstilling af brænder- trykket). Hvis fejlen ikke bliver afhjulpet ved tryk på "reset". når ventilatoren drejer med høje omdrejningstal og at luftpressostaten kobles ud. 38. Gennemstrømningsbegrænseren er ikke korrekt indstillet (Kun kombikedler). skal brainbox’en udskiftes. om den kobles til. Ved start skal brændertrykket være> 4. Varmtvand er koblet ud på ModuLine termostaten. Kontroller gasventilens tilslutninger. Kontroller "Nefit ModuLine" rumtermostaten. Udskift brainbox’en. 39. Hvis det drejer sig om en lukket gaskedel (med ventilator) skal DIP-switch nr. Kontroller el-tilslutningerne på gasarmaturet. Luftpressostaten “hænger” eller forårsager kortslutning. 36. 47. eller hvis den samme fejl er opstået tidligere med denne brainbox. Den modulerende spole er ikke tilsluttet. Hvis det drejer sig om åbne gaskedler (skorsten.

Estrarre la spina dalla presa. CT 30 Turbo (tipo Aspirata = scarico camino. In caso di minin- blu terruttorre non montato o impostato in modo errato compaiono un codice sul display "E" ed un codice di service "P". Sostituzione della scheda stampata Istruzioni per la sostituzione della scheda stampata dalla cassetta di controllo dell'Aspirata 20. fig.000 e CA 25 Aspirata/Turbo 2. tipo Turbo = ventilatore) A Attenzione: la scheda stampata nuova non è più adatta per il modulatore ed il contatore di corrente! Sostituire un eventuale modulatore o contatore corrente con il regolatore di temperatura. collegandolo ai morsetti 2 e 4! Nelle caldaie con scarico a camino è necessario collegare il blocco nero compreso nella fornitura sul relativo contatto del pressostato differenziale 2x giallo nella basetta di cablaggio cavi.000 Aspirata 25. 42 09/2005 . collegandolo ai morsetti 2 e 4 ModuLine 15 compreso nella for- nitura.000 e CA 25 Aspirata.000. pos. 2. Turbo 25. Turbo 20. 2 Aspirata/Turbo 20. Aspirata/Turbo 20. 2 2 FC-2520 FASTO FASTO Temperatuur Zuinig Comfort Druk 2 1 1 fig. CT 25 Turbo. 1).000. CA 30 Aspirata. 1 By-pass del pressostato differenziale A. Questo è momentaneamente ponti- cellato e si trova sotto la valvola del gas (cavo giallo/blu).000 e CA 25 Aspirata/Turbo: Smontare il pannello strumenti svitando le 3 viti (fig. Smontaggio della scheda stampata 1.

09/2005 43 . Aspirata/Turbo 25. 5. 4 Brainbox 6. 1 1 2 2 FASTO 1 2 2 fig. Aspirata/Turbo 25. 1). pos. 2).000 e CA 25 Aspirata/Turbo: Rimuovere il coperchio della cassetta di controllo svitando le 3 viti (fig. pos. pos. 3. 5 6 7 4 3 1. 1). Estrarre il connettore a 17 poli in basso dalla cassetta di controllo (fig. 3 Aspirata/Turbo 25.25A 2 TAP CV 45 50 60 70 40 55 50 80 35 30 60 65 40 90 5 TAP CV S O D G 45 50 60 70 ON DIP 40 55 50 80 35 60 30 65 40 90 1 2 3 4 B F P C NBA7501d Amphion 1 fig.000 e CA 30 Aspirata/Turbo: Smontare il pannello decorativo svitando le 3 viti (fig. 2). 2. pos. 4. Sostituzione della scheda stampata 3.000 e CA 30 Aspirata/Turbo: Rimuovere il coperchio della cassetta di controllo svitando le 4 viti (fig. 3.000 e CA 30 Aspirata/Turbo 4. Aspirata/Turbo 20.

Fissare nuovamente a fondo il fermo antitrazione. 4. 5. 4. pos. pos. Svitare le 2 viti di fissaggio del fermo antitrazione e insieme ai bec- cucci passanti toglierli dal brainbox (fig. 4. pos. Togliere la scheda stampata nuova dalla confezione. 5). 10. C. Staccare il morsetto isolante a 6 poli (220 V) dalla scheda stam- pata (fig. Impostare il potenziometro contrassegnato con "CV" (imposta- zione della temperatura di mandata) sulla temperatura di mandata nominale (fig. 2). 9. Incollare i due adesivi grigi sul pannello strumenti dell’Aspirata/ Turbo 25. Reso Restituire la scheda stampata sostituita completa di confezione. Staccare il cavo di messa a terra 3 (tipo “Turbo”) e/o 4 (tipo “Aspi- rata”) (verde-giallo) dalla relativa morsettiera (fig. 8. 4. 44 09/2005 . pos. Approntare il cablaggio 4. pos. Staccare il cavo d’accensione dall’elettrodo (fig. Il potenziometro contrassegnato da "TAP" (impostazione della temperatura dell'acqua calda) è impostato correttamente di fabbrica (55 . Montare la scheda stampata 3.000 e CA 30 Aspirata/Turbo o nell’Aspirata/Turbo 25. Montaggio della scheda stampata nuova 1. 4. L’impostazione di fabbrica è compresa fra gli 80 ed i 90 °C. Sostituzione della scheda stampata 7. dapprima il lato supe- riore. 4. pos.60 °C) (fig. 3). D. 2. 7). B. Impostazione dei potenziometri 1. 11. 2. Togliere la scheda stampata dal brainbox.000 e CA 30 Aspirata/Turbo sul pannello decorativo. 4). 6).

Portare il mininterruttore sinistro (no. Controllare la pressione minima del bruciatore. 2. Azionare il tasto service (accanto al mininterruttore. Per il tipo “Aspirata” l’interruttore no.000 B F D/P C trova nell’esercizio conti- nuo CA 25 Aspirata B O D/P C CT 25 Turbo B F D/P C CA 30 Aspirata B O D/P C CT 30 Turbo B F D/P C tabella 1 Posizione del mininterruttore per i diversi tipi di caldaie F. Sostituzione della scheda stampata E. Smontare il pannello strumenti e rimuovere il coperchio del Brainbox. 3 no.000 B O D/P C Posizione P = la pompa si Turbo 25. 8. Collegare il manometro all’attacco (+) sul nipplo di misurazione pressione bruciatore e all'attacco (-) sul nipplo di misurazione pres- sione di riferimento. Impostazione del mininterruttore S O D G L’impostazione di fabbrica del mininterruttore ON DIP vale per il tipo “Turbo” (ventilatore). Aspirata 20.000 B F D/P C pompa in esercizio (impostazione di fabbrica) Aspirata 25. B F P C Vedi fig. La caldaia passa ora all’esercizio di riscaldamento. 2 no. 7. Controllare la pressione massima del bruciatore. 6) e tenerlo premuto per 10 secondi fino a che sul display non compare "Y". Controllare la pressione del bruciatore 1. 5 Mininterruttore Programmazione Posizione del mininterruttore Nota: Tipo no. fig. 1 no. 1) nella posizione "S" (ser- vice). Controllare che vi sia un prelievo di calore sufficiente. Ruotare il potenziometro contrassegnato da "TAP" nella posizione minima (verso sinistra). 6. 4. 4 l’interruttore 3 è l’interrut- tore pompa. 5.000 B O D/P C Posizione D = interruttore Turbo 20. 09/2005 45 . 5 e tabella 1. Ruotare il potenziometro contrassegnato da "TAP" nella posizione massima (verso destra). vedi fig. 3. 2 deve 1 2 3 4 essere regolato sulla posizione ”O”.

Controllare la pressione massima del bruciatore ed eventualmente tararla leggermente. 6. Montare la bobina modulante sulla valvola del gas. Controllare che vi sia un prelievo di calore sufficiente. Ruotare ora la vite di regolazione in plastica nella valvola del gas (dalla quale sporge la bobina modulante) fino a raggiungere la pressione del bruciatore minima desiderata di 1 mbar. 1) nella posizione "S" (ser- vice). 1) nella posizione "B" (funziona- mento). Smontare il pannello strumenti e rimuovere il coperchio del Brainbox. 46 09/2005 . 9. G. Smontare dalla valvola del gas la bobina modulante. Ruotare il potenziometro contrassegnato da "TAP" nella posizione massima (verso destra). 12. Impostazione della pressione minima del bruciatore (all’installazione di una valvola del gas nuova) 1. Ruotare il potenziometro contrassegnato da "TAP" nella posizione minima (verso sinistra) e controllare la pressione minima del bru- ciatore (da 1 a 2 mbar). Collegare il manometro all’attacco (+) sul nipplo di misurazione pressione bruciatore e all'attacco (-) sul nipplo di misurazione pres- sione di riferimento. vedi fig. 10. 6) e tenerlo premuto per 10 secondi fino a che sul display non compare "Y". 8. 5. 2. 1) nella posizione "B" (funziona- mento). 4. Azionare il tasto di service (accanto al mininterruttore. Impostare nuovamente il potenziometro contrassegnato da “TAP” su un valore compreso fra 55 e 60. 10. Impostare nuovamente il potenziometro contrassegnato da "TAP" su un valore compreso fra 55 e 60. Riportare il mininterruttore (no. 7. Sostituzione della scheda stampata 9. 3. Ruotare il potenziometro contrassegnato da "TAP" nella posizione minima (verso sinistra). Portare il mininterruttore sinistro (no. La caldaia passa ora all’esercizio di riscaldamento. Riportare il mininterruttore (no. 11.

La caldaia passa ora all’esercizio di riscaldamento. Riportare il mininterruttore (no. Impostare nuovamente il potenziometro contrassegnato da "TAP" su un valore compreso fra 55 e 60. 10. 11. Collegare il manometro all’attacco (+) sul nipplo di misurazione pressione bruciatore e all'attacco (-) sul nipplo di misurazione pres- sione di riferimento. Sostituzione della scheda stampata H. 7. Azionare il tasto di service (accanto al mininterruttore. Ruotare ora nuovamente indietro il dado di regolazione fino a rag- giungere la pressione massima desiderata del bruciatore. Ruotare il potenziometro contrassegnato da "TAP" nella posizione minima (verso sinistra). Controllare che vi sia un prelievo di calore sufficiente. 3. 4. 6) e tenerlo premuto per 10 secondi fino a che sul display non compare "Y". Portare il mininterruttore sinistro (no. Ruotare (verso destra) fino alla posizione massima il potenziome- tro contrassegnato da "TAP" e controllare la pressione del brucia- tore massima impostata. Impostazione della pressione massima del bruciatore (all’installazione di una valvola del gas nuova) 1. Controllare la pressione minima del bruciatore. 1) nella posizione "B" (funziona- mento). 8. 9. 09/2005 47 . vedi fig. 1) nella posizione "S" (ser- vice). Ruotare il potenziometro contrassegnato da "TAP" nella posizione massima (verso destra). 12. 5. 6. 2. Ruotare verso destra il dado di regolazione della pressione brucia- tore sulla bobina della valvola del gas fino a che non è raggiunta la posizione finale. eventualmente tararla leggermente. Smontare il pannello strumenti e rimuovere il coperchio del Brainbox.

1). Nel paragrafo "Codici sul display e di service nell’esercizio normale" è possibile la consultazione del significato dei codici che si possono presentare nel corso del fun- zionamento normale della caldaia. Condizioni di esercizio normali Il codice non lampeggia: non vi è alcun guasto. La caldaia si trova in stand by oppure è in esercizio. Esercizio riscaldamento 6 Ionizzazione . Il codice sul display 1 visualizzato corrisponde alle seguenti funzioni operative: fig.Stand by 5 Comunicazione -. DIP Il codice sul display indica lo stato d'esercizio 2 3 4 attuale – globale della caldaia. La combina- zione dei due codici fornisce informazioni dettagliate sulla caldaia.. 6 Display e tasto di service Codice sul Codice sul Funzione operativa Funzione operativa display display 0 . 6. pos. 48 09/2005 . 6. Sostituzione della scheda stampata I. Premendo il P C NBA7501d tasto service (fig. Esercizio produzione 7 Tensione di rete acqua calda 1 non pertinente 8 Circuito del gas 2 non pertinente 9 Sistema 3 Circuito dell’aria E Brainbox 4 Temperatura dell’acqua tabella 2 Codici di esercizio Nel comportamento della caldaia e dei relativi codici vanno distinte due situazioni: 1. pos. 2) (il coperchio del Amphion Brainbox deve essere rimosso) il display visualizza un codice di service. DIAGNOSI DEL COMPORTAMENTO DELLE APPARECCHIATURE Spiegazione generale del codice di service sul display D G Sul Brainbox si trova un display (fig.

H Caldaia nell’esercizio di riscaldamento =. vengono infatti mascherati i codici visualizzati. in modo che il relativo codice possa essere annotato. premendo il tasto reset. Il codice sul display lampeggia: vi è un guasto. Al riavvio della caldaia. non vi è alcun fabbisogno termico 0 L La caldaia si trova in fase di accensione 0 P La caldaia l'intervento intervento del pressostato differenziale 0 U 15 secondi di fase di ventilazione prima o dopo l’attività della caldaia 0 Y La temperatura di riscaldamento è superiore a quella nominale: la caldaia attende -. Guasto a caldaia non funzionante. Sostituzione della scheda stampata 2. H Caldaia in esercizio di acqua calda 09/2005 49 . Codici sul display e di service nell’esercizio normale Nell’esercizio normale della caldaia (non si hanno guasti) sul display vengono visualizzati uno dei seguenti codici ed il relativo codice di ser- vice: Codice Codice su di Condizioni di esercizio della caldaia display service P Il Brainbox si porta a regime r Riavvio del Brainbox dopo Reset c Brainbox controlla i dati delle apparecchiature durante la messa a regime d Brainbox legge i dati delle apparecchiature 0 A Programma di ottimizzazione delle commutazioni in esercizio 0 H La caldaia si trova in stand by. A Attenzione: Nel caso di un guasto si deve dapprima annotare il codice sul display e quindi (il coperchio del Brainbox deve essere rimosso) premere il tasto di service. la caldaia non fun- ziona. Nel paragrafo "Guasti e loro cause" è descritto come sia possibile stabilire la causa del disturbo e la rimozione dello stesso.

0 P Riscaldamento e scambiatore non vengono riscaldati. La caldaia brucia alla massima potenza solo a carico parziale. 2/12 biatore viene riscaldato correttamente. lo 4 scambiatore si scalda troppo. 3 C Il pressostato differenziale dell'aria non viene chiuso 17/18 entro 5 minuti dall’inizio del fabbisogno termico. 50 09/2005 . 12 lo scambiatore viene riscaldato correttamente. 0 o -. 5 lo scambiatore non viene riscaldato. H L'impianto di riscaldamento si scalda troppo. Sostituzione della scheda stampata Guasti e loro cause Codice Codice Comportamento delle apparecchiature e/o su di Causa dell’impianto display service 0 o =. 14 né lo scambiatore. H L'impianto di riscaldamento si scalda se vi è fabbi. lo scambiatore invece no. La caldaia brucia alla massima potenza e non modula indietro. lo scam. 3 A Il pressostato differenziale dell'aria viene aperto 17/18 durante bruciatura. -. 0 o -. La caldaia si spegne lato riscaldamento o si regola all’indietro sulla sonda di mandata. 3/47 mente. 11 biatore non viene riscaldato. 11 biatore non viene riscaldato. lo scam. La caldaia brucia alla massima potenza ed è impostata con potenziometro sull'acqua calda. 0 A Programma di ottimizzazione delle commutazioni in 7 esercizio. H Acqua calda dello scambiatore è troppo fredda ad un 42 notevole prelievo oppure la portata dell’acqua calda è troppo bassa 0 o =. H L'impianto di riscaldamento viene riscaldato corretta. lo 1 scambiatore invece si. A L'impianto di riscaldamento si scalda troppo. H L'impianto di riscaldamento non si scalda abbastanza. 0 Y Non vengono riscaldati né l’impianto di riscaldamento. La caldaia si regola su sonda di mandata. H L'impianto di riscaldamento si scalda troppo. 41 Attendere l'apertura del pressostato differenziale dell'aria. 0 Y L'impianto di riscaldamento non viene riscaldato a 9 sufficienza. -. 0 Y L'impianto di riscaldamento non viene riscaldato. lo scam. 6 sogno termico nello scambiatore. =. Y L'impianto di riscaldamento si scalda troppo. H L'impianto di riscaldamento non viene riscaldato. =. La temperatura dell'acqua di riscalda- mento è superiore al valore nominale. -.

La Tempe. 5 A Il Brainbox è bloccato. 37 7 L Il Brainbox è difettoso. 4 H Il fabbisogno termico persiste troppo a lungo (> 2 ore). 32 5 Y Il Brainbox è bloccato. 37 7 C La tensione di rete s’interrompe durante un guasto di 29/32 blocco oppure il tasto reset è stato premuto troppo brevemente. 8/23 mento. 37 9 F Errore nella temperatura di riferimento del Brainbox. 37 8 A Corrente di modulazione troppo elevata. 39 09/2005 51 . 21 4 C La sicurezza antiriflusso termico è aperta. 46 4 U La sonda di mandata è cortocircuitata. 8 F Corrente di modulazione troppo bassa. 7 F Il fusibile F3 è difettoso oppure il Brainbox è difettoso. 6 H La ionizzazione (e/o la fiamma) s’interrompe poco 31 dopo l’accensione. La valvola del gas non si chiude. Il limitatore di temperatura di sicurezza è 16/19/20 aperto. 37 La caldaia brucia. 37 La caldaia non brucia. Si vede/sente tuttavia una scintilla di 28/36 accensione 6 C Dopo la fine del fabbisogno termico ha luogo una 33/34 ionizzazione. 6 L La ionizzazione (e/o la fiamma) s’interrompe durante il 31/35 funzionamento della caldaia. 10 ratura vicino allo scarico gas combusti è troppo alta (solo in caso di apparecchi ad aria aspirata senza ventilatore). 30/37 7 H Il Brainbox è difettoso. Non si vedono/sentono scintille di accensione 6 A Dopo la fase di accensione non si verifica alcuna 25/26/27/ ionizzazione. Sostituzione della scheda stampata Codice Codice Comportamento delle apparecchiature e/o su di Causa dell’impianto display service 4 A La sonda di mandata è troppo calda (> 100 °C). 8/22 4 Y La sonda di mandata non stabilisce alcun collega. 7 A Il Brainbox è difettoso. 32 6 A Dopo la fase di accensione non si verifica alcuna 24 ionizzazione. 12/13/14 4 C La temperatura di mandata riscaldamento supera 12/13/15/ 105 °C. 4 C Fusibile F1 difettoso. 37/43 9 A Il Brainbox è difettoso. 8 C Corrente di modulazione troppo elevata.

Un rubinetto dell’acqua calda che perde tiene la caldaia in funzionamento acqua calda. 37 E A Il Brainbox è difettoso. Il termostato dell'accumulatore-produttore di acqua calda è difet- toso. E P Mininterruttore no. I regolatori di temperatura ambiente on/off devono essere collegati ai morsetti isolanti 5 e 6. 2. Il termostato dell'accumulatore-produttore di acqua calda non si spegne o è difettoso. 9 P Errore interno del Brainbox. E P Il blocco nero (compreso nella fornitura) dei contatti di 45 collegamento del pressostato differenziale aria non è montato (solo nelle caldaie ad aria aspirata senza ventilatore). I regolatori di tempera- tura ambiente analogici (modulatore/contatore di corrente) non vengono supportati e devono essere sostituiti da regolatori "Nefit ModuLine". 2. 37 E F Il Brainbox è difettoso. Sostituzione della scheda stampata Codice Codice Comportamento delle apparecchiature e/o su di Causa dell’impianto display service 9 H Errore interno del Brainbox. Collegare il regolatore di temperatura ambiente della serie "Nefit ModuLine" sui morsetti isolanti 2 e 4 della relativa morset- tiera a 6 poli. 37 E H Il Brainbox è difettoso. 3. spento spento Non c’è tensione sul Brainbox oppure il fusibile F2 è 38 difettoso. 39 9 L Il collegamento elettrico della valvola del gas non è 37/40 corretto oppure il Brainbox è difettoso. 37 E L Il Brainbox è difettoso. Il regolatore di temperatura ambiente o il cablaggio è difettoso. Il regolatore di temperatura ambiente non si spegne. S (service) 44 >15 minuti. 37 E P Il Brainbox impostato in modo errato. 4. 52 09/2005 . Il regolatore di temperatura ambiente non è collegato corretta- mente. mininterruttore 45 no. Cause del guasto e soluzioni 1. 1 troppo a lungo in pos. 37 E C Il Brainbox è difettoso.

La valvola elettromagnetica non s’inserisce. 09/2005 53 . compresi coperchio della cuffia del bruciatore. Il mininterruttore no. Sono aperti pochi radiatori o il regolatore della pressione differen- ziale non è impostato correttamente. 6. presso- stato differenziale aria e tubi di allacciamento. 8. L’interno della valvola a tre vie non ruota. 9. 10. Controllare il misuratore di pressione. 17. Portare l’interruttore indietro in pos. B (funzionamento). Il regolatore di temperatura ambiente (on/off) è impostato in modo errato (resistenza anticipata) oppure vi è un contatto staccato nel regolatore di temperatura ambiente o nei cavi di collegamento. La sonda di mandata è difettosa o non collegata. Sostituzione della scheda stampata 5. Nei cavi di collegamento vi è un contatto staccato o la spina non è montata correttamente nel Brainbox. 7. è difettosa o montata in modo errato. La valvola a tre vie non ruota. Nel circuito di riscaldamento vi è una resistenza eccessiva. La valvola a tre vie non ruota. 14. oppure la sicu- rezza antiriflusso termico è difettosa o collegata non corretta- mente. 12. Un contatto nella basetta di cablaggio cavi o negli interruttori della valvola a tre vie è staccato. Il ventilatore non funziona perfettamente. La sonda di mandata è difettosa/diverge. ad es. La pompa è bloccata. 18. 1 si trova in posizione S (service). Vi è un’eccessiva resistenza oppure una perdita nel circuito dell’aria. La valvola elettromagnetica non s’inserisce. Controllare i contatti e la tensione sul Brainbox e verificare che il ventilatore non sia sporco. Controllare il sistema adduzione aria/scarico gas combusti. Un contatto nella basetta di cablaggio cavi o negli interruttori della valvola a tre vie è staccato. verificare se il dispositivo di sfiato automatico funziona. 16. 11. Lo scarico a camino è troppo piccolo oppure lo scarico gas combusti ha un’eccessiva resistenza (otturato). 13. Il potenziometro della temperatura di riscaldamento è impostato troppo basso (regolatore di temperatura ambiente on/off) oppure il regolatore "Nefit ModuLine" è impostato in modo errato. La pompa non riceve tensione. L’interno della valvola a tre vie non ruota. Il livello dell'acqua nel circuito di riscaldamento è troppo basso. 15. a causa dei rubinetti dei radiatori termostatici che si chiudono al raggiungimento della temperatura.

33. Controllare l’attacco dell’elettrodo di accensione e di ionizzazione. bruciatore. 32. Controllare la pressione di precarica. Eccessiva resistenza al di sopra del regolatore di temperatura di sicurezza e/o della sicurezza antiriflusso termico. 22. 26. Valvole d’iniezione. Controllare la sonda e i suoi contatti di collegamento. 25. Controllare il circuito di ionizzazione. In caso contrario è difettosa la sonda di mandata. Controllare che la temperatura di commutazione sul regolatore di temperatura sia 105 °C e controllare gli attacchi. sostituire il Brainbox. In caso di guasto analogo vi è un corto circuito nella basetta di cablaggio cavi oppure il Brainbox è difettoso. erogatore. La valvola del gas non si apre. Premere su "reset" fino a che sul display non compare "r". 54 09/2005 . 31. 30. tubo del gas sono ottu- rati o sporchi. sostituire la valvola del gas. Qualora gli altri punti siano in ordine. Il limitatore di temperatura di sicurezza è aperto. Il bruciatore non riceve gas. Entrambi possono essere al massimo di 3 ohm. La sonda di mandata non ha reagito in tempo. 27. La sonda di mandata è difettosa o le spine e gli attacchi non sono in ordine. Controllare se la pompa è in funzione. Se necessario sfiatare la linea del gas. 23. 28. I cavi di collegamento dell’elettrodo di accensione e di ionizzazione non stabiliscono alcun contatto oppure detto elettrodo è difettoso. Controllare se durante la fase di accensione vi sia una tensione di 24V. La ionizzazione viene misurata mentre la caldaia è in esercizio. 21. Probabilmente vi è un ricircolo dei gas di scarico / un forte vento oppure la linea di adduzione aria/gas di scarico non è collegata correttamente. 24. compresi gli attacchi (all'atto della misurazione togliere la tensione dall’apparecchio o dalla spina). Corto circuito del limitatore della temperatura di sicurezza verso terra. 29. Corto circuito nel circuito di 24V (valvola a tre vie o morsetto isolante). La causa è un corto circuito nel circuito della valvola del gas. In caso negativo. 20. Staccare la spina della sonda e premere su “reset”. Durante il funzionamento controllare la tensione di rete. Il fusibile F1 nel Brainbox è difettoso. Controllare se via sia un corto circuito e sostituire il fusi- bile F3 nel Brainbox. Sostituzione della scheda stampata 19.

il Brainbox stesso va sosti- tuito. Controllare gli attacchi della valvola del gas. 40. 44. senza ventilatore). 41. "O" e con il blocco nero compreso nella fornitura montarlo sulla spina di attacco del pressostato differen- ziale (cavo giallo/blu). Sostituzione della scheda stampata 34. 43. > 24V~ . F. La bobina di modulazione non è collegata. Non c’è tensione sul Brainbox oppure il fusibile F2 è difettoso. 47. 46. 2 in pos. Controllare i collegamenti elettrici della valvola del gas. 38. Se l’errore permane dopo il "reset" oppure se l’errore si è verificato in questo Brainbox già in precedenza. 39. Il limitatore portata d’acqua non è collegato correttamente. Sostituire il Brainbox. 35. sostituire Brainbox. Controllare la tensione sulla valvola del gas. Riportare il mininterruttore no. Il pressostato differenziale aria si blocca o causa un corto circuito. Controllare se il pressostato aria è alloggiato nella basetta di cablaggio cavi e viene inserito quando il ventilatore passa alla potenza massima. L’acqua calda è disinserita sul regolatore di temperatura ModuLine. In caso di caldaia a tenuta stagna (con venti- latore) portare il mininterruttore no. 42. in pos. il Brainbox è difettoso. La pres- sione del bruciatore all’avvio deve essere > 4. In caso di caldaia aspirata (camino. Controllare il regolatore di temperatura ambiente. Nel caso funzioni bene. 09/2005 55 . Altrimenti sostituire entrambi. < 2V~ . 45. La pressione del bruciatore è troppo bassa (vedi impostazione della pressione bruciatore) 36. portare il mininterruttore no. La valvola del gas non si chiude. sostituire la valvola del gas.5 mbar. 37. 1 nella posizione B (funzionamento) e resettare il Brainbox. Il rubinetto dell'acqua calda sgocciola o non è a tenuta. e/o se viene disinserito quando il ventilatore passa alla potenza ridotta.

W przypadku nie zamontowania/bùædnego wyregulowania mikroprzeùàcznika pojawia siæ na wyúwietlaczu kod “E” oraz kod serwisowy “P”. typ V = wentylator-turbo) A Uwaga: Nowa pùytka drukowana nie jest przystosowana do modulatora i energomierza! Proszæ wymieniã ewentualny modulator lub energomierz na dostarczony w zestawie regulator temperatury ModuLine 15! Podùàczyã regulator temperatury do zacisków 2 i 4 listwy zaciskowej. W chwili obecnej jest on zbocznikowany i znajduje siæ pod niebieski armaturà gazowà (kabel ýóùty/ niebieski). FC 2520 . Demontaý pùytki drukowanej 1. Wyciàgnàã wtyczkæ z gniazda úciennego. Rys. W przypadku kotùów grzewczych z ciàgiem naturalnym naleýy podùàczyã dostarczonà w zestawie czarnà kostkæ do kontaktu 2 x ýóùty przyùàczeniowego wyùàcznika róýnicy ciúnieñ w wiàzce kabli. 1 Zbocznikowanie wyùàcznika róýnicy ciúnieñ A.Wymiana pùytki drukowanej Instrukcja wymiany pùytki drukowanej w szafce sterujàcej FC 2520 (typ S = ciàg naturalny. 2 2 FC-2520 FASTO FASTO Temperatuur Zuinig Comfort Druk 2 1 1 Rys. 2 FC 2520 56 09/2005 .

6. poz. Odùàczyã przewód zapùonowy od elektrody (rys. Wyciàgnàã 17-wtykowà wtyczkæ z doùu szafki sterujàcej (rys. Usunàã pokrywæ szafki sterujàcej poprzez odkræcenie 3 úrubek (rys. 5. 4. 5. 2). 4. FC 2520 . poz. poz. poz. Zamontowaã okablowanie. 09/2005 57 . poz. Odkræciã 2 úruby mocujàce przewody i wyjàã z szafki wraz z tulejami przepustowymi (rys. Dokræciã ponownie mocowanie przewodów. najpierw górnà czæúcià. 9.Wymiana pùytki drukowanej 2. 2). 5). Zamontowaã pùytkæ drukowanà. Odùàczyã 3 (typ “S”) bàdê teý 4 (typ “V”) przewody uziemiajàce (zielono-ýóùte) od listwy uziemiajàcej (rys. Wyjàã nowà pùytkæ drukowanà z opakowania. 1). Zdemontowaã tablicæ przyrzàdów poprzez odkræcenie 3 úrubek (rys. Odùàczyã 6-wtykowy ùàcznik bagnetowy (220 V) od pùytki drukowanej (rys. 2. Montaý nowej pùytki drukowanej 1. 4. 4. Nakleiã dwie szare naklejki na tablicy przyrzàdów FC 2520 na pùycie dekoracyjnej. 3 Brainbox 4. 2. 3. Wyjàã pùytkæ drukowanà z szafki.25A 2 TAP CV 45 50 60 70 40 55 50 80 35 30 60 65 40 90 5 TAP CV S O D G 45 50 60 70 ON DIP 40 55 50 80 35 60 30 65 40 90 1 2 3 4 B F P C NBA7501d Amphion 1 Rys. 1). 4). 3). 4. poz. 4. 2. 7. B. 5 6 7 4 3 1. 8. poz. 3.

5 i tabelka 1. Ustawienia fabryczne mieszczà siæ w zakresie od 80 do 90 °C. 4 Mikroprzeùàcznik Programowanie Poùoýenie mikroprzeùàcznika Typ nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 FC 2520 S B O D/P C FC 2520 V B F D/P C Uwaga: Przeùàcznik 3 jest przeùàcznikiem pompy.u. 2. B F P C Patrz rys.Wymiana pùytki drukowanej C. Ustawianie potencjometru 1. 4. Poùoýenie D = Wybieg pompy jest uruchomiony (ustawienie fabryczne) Poùoýenie P = pompa dziaùa w trybie ciàgùym Tabelka 1 Poùoýenie mikroprzeùàcznika dla róýnych typów kotùów grzewczych 58 09/2005 .w. poz. Nastawiã potencjometr oznaczony symbolem “CV” (ustawianie temperatury na zasilaniu) na ýàdanà temperaturæ na zasilaniu (rys. Rys. Ustawianie mikroprzeùàcznika S O D G Ustawienia fabryczne mikroprzeùàcznika ON DIP obowiàzujà dla typu “V” (wentylator-turbo).60 °C) (rys. FC 2520 .) posiada poprawne ustawienia fabryczne (55 . E. 4. Odesùanie z powrotem Przed odesùaniem uszkodzonej pùytki drukowanej umieúciã jà ponownie w opakowaniu. Potencjometr oznaczony symbolem “TAP” (ustawianie temperatury c. D. 7). poz. 6). W przypadku typu “S” przeùàcznik nr 2 naleýy 1 2 3 4 przestawiã w poùoýenie “O”.

2. Kocioù grzewczy przechodzi teraz w tryb pracy grzewczej. Przeùàczyã lewy mikroprzeùàcznik (nr 1) w poùoýenie “S” (serwis). Potencjometr oznaczony symbolem “TAP” przekræciã w poùoýenie maksymalne (w prawo). a koñcówkæ (-) do zùàczki pomiarowej ciúnienia odniesienia na spodzie pokrywy palnika. Zdemontowaã tablicæ przyrzàdów i zdjàã pokrywæ Brainboxu. patrz rys. 9. dopóki nie zostanie osiàgniæte poýàdane minimalne ciúnienie palnika wynoszàce 1 mbar. Zdemontowaã z armatury gazowej cewkæ modulacyjnà. Ustawiã potencjometr oznaczony symbolem “TAP” z powrotem na wartoúã z zakresu pomiædzy 55 i 60. Naleýy zwracaã uwagæ na dostateczny odbiór ciepùa. Ustawianie minimalnego ciúnienia palnika (przy instalacji nowej armatury gazowej) 1. 09/2005 59 . 6) i trzymaã wciúniæty przez 10 sekund. Skontrolowaã minimalne ciúnienie palnika. Kocioù grzewczy przechodzi teraz w tryb pracy grzewczej. Podùàczyã koñcówkæ (+) manometru do zùàczki pomiarowej ciúnienia palnika. patrz rys. 5. 4. Naleýy zwracaã uwagæ na dostateczny odbiór ciepùa. Uruchomiã klawisz serwisowy (obok mikroprzeùàcznika.Wymiana pùytki drukowanej F. Zdemontowaã tablicæ przyrzàdów i zdjàã pokrywæ Brainboxu. Potencjometr oznaczony symbolem “TAP” przekræciã w poùoýenie minimalne (w lewo). Uruchomiã klawisz serwisowy (obok mikroprzeùàcznika. 6) i trzymaã wciúniæty przez 10 sekund. Przeùàczyã lewy mikroprzeùàcznik (nr 1) w poùoýenie “S” (serwis). 8. 10. a koñcówkæ (-) do zùàczki pomiarowej ciúnienia odniesienia na spodzie pokrywy palnika. Przymocowaã cewkæ modulujàcà do armatury gazowej. Podùàczyã koñcówkæ (+) manometru do zùàczki pomiarowej ciúnienia palnika. FC 2520 . Przeùàczyã mikroprzeùàcznik (nr 1) z powrotem w poùoýenie “B” (Eksploatacja). Teraz naleýy kræciã plastikowà úrubà nastawczà w armaturze gazowej (wystajàcà z cewki modulacyjnej). 11. Skontrolowaã maksymalne ciúnienie palnika. 3. 6. 3. 7. Kontrola ciúnienia palnika 1. 5. 4. 6. 7. Potencjometr oznaczony symbolem “TAP” przekræciã w poùoýenie minimalne (w lewo). 2. dopóki na wyúwietlaczu nie pojawi siæ “Y”. G. dopóki na wyúwietlaczu nie pojawi siæ "Y".

Skontrolowaã minimalne ciúnienie palnika. 6) i trzymaã wciúniæty przez 10 sekund. Potencjometr oznaczony symbolem “TAP” przekræciã w poùoýenie maksymalne (w prawo). 60 09/2005 . 6. 11. dopóki nie zostanie osiàgniæte poýàdane maksymalne ciúnienie palnika. Przeùàczyã mikroprzeùàcznik (nr 1) z powrotem w poùoýenie “B” (Eksploatacja). H. Teraz przekræciã nakrætkæ regulujàcà z powrotem. Potencjometr oznaczony symbolem “TAP” przekræciã w poùoýenie maksymalne (w prawo) i skontrolowaã ustawione maksymalne ciúnienie palnika. Ustawiã potencjometr oznaczony symbolem “TAP” z powrotem na wartoúã z zakresu pomiædzy 55 i 60. Zdemontowaã tablicæ przyrzàdów i zdjàã pokrywæ Brainboxu. 4. FC 2520 . 11. 9. a koñcówkæ (-) do zùàczki pomiarowej ciúnienia odniesienia na spodzie pokrywy palnika. Uruchomiã klawisz serwisowy (obok mikroprzeùàcznika. Skontrolowaã i ewentualnie nieco wyregulowaã maksymalne ciúnienie palnika. 12. 5. Ustawianie maksymalnego ciúnienia palnika (przy instalacji nowej armatury gazowej) 1. 12. dopóki na wyúwietlaczu nie pojawi siæ "Y". Przeùàczyã mikroprzeùàcznik (nr 1) z powrotem w poùoýenie “B” (Eksploatacja). 10. ewentualnie nieco je wyregulowaã. 8. Przeùàczyã lewy mikroprzeùàcznik (nr 1) w poùoýenie “S” (serwis). Ustawiã potencjometr oznaczony symbolem “TAP” z powrotem na wartoúã z zakresu pomiædzy 55 i 60. Kræciã nakrætkà regulujàcà ciúnienie palnika na cewce armatury gazowej w prawo. dopóki nie zostanie osiàgniæte poùoýenie krañcowe. 3. Podùàczyã koñcówkæ (+) manometru do zùàczki pomiarowej ciúnienia palnika. 10. 2. Kocioù grzewczy przechodzi teraz w tryb pracy grzewczej. 9. Potencjometr oznaczony symbolem “TAP” przekræciã w poùoýenie maksymalne (w prawo). Potencjometr oznaczony symbolem “TAP” przekræciã w poùoýenie minimalne (w lewo) i skontrolowaã minimalne ciúnienie palnika (1 do 2 mbar). patrz rys.Wymiana pùytki drukowanej 8. 7. Naleýy zwracaã uwagæ na dostateczny odbiór ciepùa. Potencjometr oznaczony symbolem “TAP” przekræciã w poùoýenie minimalne (w lewo).

6. DIAGNOZA ZACHOWANIA SIÆ URZÀDZENIA Objaúnienia ogólne dotyczàce kodów serwisowych wyúwietlacza D G Na Brainboxie znajduje siæ wyúwietlacz DIP (rys. Kombinacja obydwu kodów pokazuje szczegóùowe 1 informacje dotyczàce kotùa grzewczego. 1). 6. Kod na wyúwietlaczu podaje 2 3 4 aktualny . Tryb pracy grzewczej 6 Jonizacja =. Funkcja robocza wyúwiet. Kocioù grzewczy jest w trybie czuwania lub eksploatacji. 2) (pokrywa Brainboxu musi byã zdjæta) wyúwietlacz pokazuje kod serwisowy. W rozdziale “Kody wyúwietlacza i serwisowe w warunkach normalnej eksploatacji” moýecie Pañstwo sprawdziã znaczenie kodów. poz.Wymiana pùytki drukowanej I. Wyúwietlany kod na wyúwietlaczu odpowiada nastæpujàcym funkcjom roboczym: Rys. 09/2005 61 . Funkcja robocza lacza lacza 0 Czuwanie 5 Komunikacja -. FC 2520 . które mogà wystæpowaã podczas normalnego funkcjonowania kotùa grzewczego. Tryb podgrzewania 7 Napiæcie sieciowe wody uýytkowej 1 Nie dotyczy 8 Obieg gazowy 2 Nie dotyczy 9 System 3 Obieg powietrzny E Brainbox 4 Temperatura wody Tabelka 2 Kody robocze Przy ocenie zachowania siæ kotùa grzewczego oraz odpowiednich kodów naleýy rozróýniã dwie sytuacje: 1.stan eksploatacji kotùa P C NBA7501d grzewczego. 5 Wyúwietlacz i klawisz serwisowy Kod Kod wyúwiet. Poprzez wciúniæcie klawisza Amphion serwisowego (rys.globalny . poz. Normalny stan pracy Kod nie migocze: Nie ma ýadnych zakùóceñ.

H Kocioù grzewczy w trybie pracy grzewczej =. na wyúwietlaczu pojawiajà siæ nastæpujàce kody. Zakùócenie przy nie dziaùajàcym kotle grzewczym. Przy ponownym uruchomieniu kotùa grzewczego poprzez wciúniæcie klawisza Reset wyúwietlane kody sà bowiem kasowane. A Uwaga: W przypadku zakùócenia naleýy najpierw odnotowaã wyúwietlony kod wyúwietlacza. Kod wyúwietlacza migocze: Wystàpiùo zakùócenie. a nastæpnie (pokrywa Brainboxu musi byã zdjæta) uruchomiã klawisz serwisowy.Wymiana pùytki drukowanej 2. W rozdziale “Zakùócenia i przyczyny” opisano. w jaki sposób moýna stwierdziã przyczynæ zakùócenia i usunàã samo zakùócenie. Kody wyúwietlacza i serwisowe w warunkach normalnej eksploatacji W warunkach normalnej eksploatacji kotùa grzewczego (nie ma ýadnych zakùóceñ). FC 2520 . kocioù grzewczy nie dziaùa. aby móc odnotowaã kod serwisowy. Stan pracy kotùa grzewczego lacza wisowy P Rozruch Brainboxu r Ponowne uruchomienie Brainboxu po kasowaniu c Brainbox kontroluje dane urzàdzenia podczas rozruchu d Brainbox czyta dane urzàdzenia 0 A Program optymalizacji przeùàczania wùàczony 0 H Kocioù grzewczy jest w trybie czuwania. ser. H Kocioù grzewczy w trybie podgrzewania wody uýytkowej 62 09/2005 . brak zapotrzebowania na ciepùo 0 L Kocioù grzewczy jest w fazie zapùonu 0 P Kocioù grzewczy czeka na wùàczenie siæ róýnicowego wyùàcznika ciúnieniowego 0 U 15-sekundowa faza wentylacji przed lub po dziaùaniu palnika kotùa grzewczego 0 Y Temperatura grzewcza jest wyýsza od temperatury zadanej: kocioù grzewczy czeka -. wraz z przynaleýnymi kodami serwisowymi: Kod Kod wyúwiet.

o. jest 2/12 -.u. c. Kocioù grzewczy dopasowuje siæ do czujnika na zasilaniu. Zachowanie urzàdzenia i/lub instalacji wiet. 9 Temperatura wody grzewczej jest wyýsza od wartoúci zadanej.Wymiana pùytki drukowanej Zakùócenia i przyczyny Kod Kod wyú.u. nie dogrzewa siæ dostatecznie. H Instalacja c. jest zbyt goràcy.u. 0 Y Zarówno instalacja c.w. 0 lub H Instalacja c.u. przegrzewa siæ.u. nie jest podgrzewana. wymiennik c. Kocioù grzewczy grzeje wodæ grzewczà tylko przy czæúciowym obciàýeniu. Kocioù grzewczy grzeje z maksymalnà mocà i jest ustawiony za pomocà potencjometru do ciepùej wody uýytkowej.o.o.u. jest podgrzewany. wymiennik c.o.w.w. jest podgrzewany.o.u.w. gdy wystæpuje 6 zapotrzebowanie na ciepùo na wymienniku c.u. nagrzewa siæ. 0 Y Instalacja c. nie 11 jest podgrzewany. nie 5 =. H Ciepùa woda z wymiennika c.w. =.o.o.w. 41 Czekaã na otwarcie siæ róýnicowego wyùàcznika ciúnieniowego powietrza. 12 wymiennik c. -. przegrzewa siæ.o. jest podgrzewany prawidùowo..o. zyna sowy lacza 0 lub H Instalacja c. 0 Y Instalacja c.o. nie sà podgrzewane.u.w. podgrzewany prawidùowo.u. nie jest podgrzewany. jest przy duýym 42 poborze zbyt zimna lub strumieñ objætoúci ciepùej wody jest zbyt maùy.w.o.u. 0 lub H Instalacja c. jak i wymiennik c. jest podgrzewana prawidùowo.. Y Instalacja c. wymiennik c. wymiennik 1 =. 09/2005 63 . 0 lub H Instalacja c. przegrzewa siæ lub nie dogrzewa siæ 11 dostatecznie. nie jest dostatecznie podgrzewana. -. =. Przyc- serwi. Kocioù grzewczy grzeje z maksymalnà mocà i nie moduluje jej w dóù. 3/47 -. H Instalacja c. -. nie sà 14 podgrzewane.w. 0 A Program optymalizacji przeùàczania wùàczony 7 0 P Ogrzewanie i wymiennik c. wymiennik c. nie jest podgrzewana. wymiennik c.w. FC 2520 . nie jest podgrzewany prawidùowo.w. A Instalacja c. przegrzewa siæ.w. Kocioù grzewczy wyùàcza ogrzewanie lub moduluje do wartoúci czujnika na zasilaniu. wymiennik 4 c.u.

32 5 Y Brainbox jest zablokowany. 6 L Podczas eksploatacji kotùa grzewczego zanika 31/35 jonizacja (bàdê teý pùomieñ). zyna sowy lacza 3 A Róýnicowy wyùàcznik ciúnieniowy powietrza otwiera 17/18 siæ w trakcie grzania. 10 Temperatura obok odprowadzania spalin jest zbyt wysoka (wyùàcznie w przypadku urzàdzeñ z otwartà komorà. 4 U Czujnik na zasilaniu ma zwarcie. Jednak 24 widaã/sùychaã iskræ zapùonowà. 4 C Bezpiecznik F1 uszkodzony. FC 2520 . 6 A Po fazie zapùonu nie wystæpuje jonizacja. 37 7 L Brainbox jest uszkodzony. 8/22 4 Y Czujnik na zasilaniu nie nawiàzuje poùàczenia. 12/13/14 4 C Temperatura na zasilaniu w wodæ grzewczà 12/13/15/ przekracza 105 °C. 6 H Krótko po zapùonie zanika jonizacja (bàdê teý 31 pùomieñ). Zachowanie urzàdzenia i/lub instalacji wiet. Zawór gazowy nie zamyka siæ. 28/36 6 C Po zakoñczeniu zapotrzebowania na ciepùo ma 33/34 miejsce jonizacja. Zabezpieczajàcy ogranicznik 16/19/20 temperatury (STB) jest otwarty. 4 H Zapotrzebowanie na ciepùo trwa zbyt dùugo 46 (> 2 godziny). 4 A Czujnik na zasilaniu jest zbyt ciepùy (> 100 °C). Przyc- serwi. 37 64 09/2005 . 37 7 C Zasilanie z sieci elektrycznej zanika w trakcie 29/32 zakùócenia blokujàcego lub klawisz Reset zostaù wciúniæty zbyt krótko. Jednak 25/26/27/ widaã/sùychaã iskræ zapùonowà. 7 F Bezpiecznik F3 jest uszkodzony lub Brainbox jest 30/37 uszkodzony. 7 A Brainbox jest uszkodzony. 21 4 C Czujnik zaniku ciàgu kominowego otwarty. 32 6 A Po fazie zapùonu nie wystæpuje jonizacja. bez wentylatora). 3 C Róýnicowy wyùàcznik ciúnieniowy powietrza nie 17/18 zamyka siæ w ciàgu 5 minut od poczàtku zapotrzebowania na ciepùo. 7 H Brainbox jest uszkodzony.Wymiana pùytki drukowanej Kod Kod wyú. 8/23 5 A Brainbox jest zablokowany.

39 9 L Elektryczne podùàczenie armatury gazowej jest 37/40 niewùaúciwe lub Brainbox jest uszkodzony.Wymiana pùytki drukowanej Kod Kod wyú. 37 E F Brainbox jest uszkodzony. 37/43 9 A Brainbox jest uszkodzony. 39 9 H Wewnætrzny bùàd Brainboxu. 9 P Wewnætrzny bùàd Brainboxu. 6-cio wtykowej listwy ùàczników zaciskowych. 8 C Pràd modulacji jest zbyt duýy. Zachowanie urzàdzenia i/lub instalacji wiet. Przyc- serwi. 37 E L Brainbox jest uszkodzony. Regulatory temperatury pomieszczenia typu wùàcz/wyùàcz muszà byã podùàczone do styków zaciskowych 5 i 6. Analogiczne regulatory temperatury pomieszczenia (modulator/energomierz) nie sà przystosowane do pracy i muszà zostaã wymienione na regulatory temperatury pomieszczenia “Nefit ModuLine”. 09/2005 65 . Kocioù grzewczy 37 dziaùa. Przyczyny zakùóceñ i ich rozwiàzania 1. 37 E H Brainbox jest uszkodzony. zyna sowy lacza 8 A Pràd modulacji jest zbyt duýy. E P Mikroprzeùàcznik nr 1 zbyt dùugo w poùoýeniu S 44 (serwis) > 15 minut wyù wyù Brak napiæcia na Brainboxie lub bezpiecznik F2 jest 38 uszkodzony. 37 E C Brainbox jest uszkodzony. 8 F Pràd modulacji jest zbyt maùy. 45 E P Dostarczona w zestawie czarna kostka do kontaktów 45 przyùàczeniowych róýnicowego wyùàcznika ciúnieniowego powietrza nie jest zamontowana (wyùàcznie w przypadku otwartych kotùów grzewczych bez dmuchawy). mikroprzeùàcznik nr 2. 37 E P Brainbox jest êle ustawiony. Kocioù grzewczy nie 37 dziaùa. 37 9 F Bùàd przy temperaturze odniesienia Brainboxu. 37 E A Brainbox jest uszkodzony. Regulator temperatury pomieszczenia nie jest podùàczony poprawnie. Podùàczyã regulator temperatury pomieszczenia serii “Nefit ModuLine” do styków zaciskowych 2 i 4. FC 2520 .

3. Regulator temperatury pomieszczenia (wùàcz/wyùàcz) jest bùædnie ustawiony (opór oczekiwany) lub w regulatorze temperatury pomieszczenia albo w przewodach przyùàczeniowych wystæpuje poluzowany kontakt. 14. Zawór trójdrogowy nie obraca siæ. Regulator temperatury pomieszczenia nie wyùàcza siæ. Zbyt maùo grzejników jest otwartych lub róýnicowy regulator ciúnieniowy nie jest ustawiony poprawnie. termostatyczne zawory grzejnikowe. 9. sprawdziã. Zawór trójdrogowy nie przeùàcza siæ. uszkodzona albo bùædnie zamontowana. nie wyùàcza siæ lub jest uszkodzony. Regulator temperatury pomieszczenia lub okablowanie sà uszkodzone. 11. np.w. 6.u. Poziom wody w obwodzie grzewczym jest zbyt niski. jest uszkodzony. Skontrolowaã manometr do pomiaru ciúnienia. czy dziaùa automatyczny odpowietrznik. 5. W obwodzie grzewczym wystæpujà zbyt duýe opory. 12. Pompa jest zablokowana. Czujnik na zasilaniu jest uszkodzony lub nie jest podùàczony. 13. Wnætrze zaworu trójdrogowego nie przeùàcza siæ.w.u. Termostat zbiornika c. 16. Potencjometr temperatury grzewczej jest nastawiony na zbyt niskà wartoúã (regulator temperatury pomieszczenia wùàcz/wyùàcz) lub regulator temperatury pomieszczenia "Nefit ModuLine" jest bùædnie ustawiony. Wnætrze zaworu trójdrogowego nie obraca siæ. Termostat zbiornika c. FC 2520 . Czujnik na zasilaniu jest uszkodzony/wykazuje odchylenia.Wymiana pùytki drukowanej 2. Zawór elektromagnetyczny nie dziaùa. Kontakt w wiàzce kabli lub w przeùàcznikach zaworu trójdrogowego jest poluzowany. Kapiàcy kran ciepùej wody podtrzymuje kocioù grzewczy w trybie podgrzewania wody uýytkowej. W przewodach przyùàczeniowych wystæpuje luêny kontakt lub wtyczka nie jest poprawnie zamontowana w Brainboxie. 7. Zawór elektromagnetyczny nie dziaùa. Pompa nie otrzymuje napiæcia. 66 09/2005 . 10. 4. które zamykajà siæ po osiàgniæciu zadanej temperatury. Przeùàczyã przeùàcznik z powrotem w poùoýenie B (Eksploatacja). 15. 8. Kontakt w wiàzce kabli lub w przeùàcznikach zaworu trójdrogowego jest poluzowany. Ciàg kominowy jest zbyt maùy lub odprowadzenie spalin napotyka na zbyt duýy opór (zatkane) lub termiczne zabezpieczenie przeciwzwrotne jest uszkodzone albo nie jest podùàczone poprawnie. Mikroprzeùàcznik nr 1 znajduje siæ w poùoýeniu S (serwis).

Skontrolowaã styki i napiæcie na Brainboxie oraz wentylator pod kàtem zabrudzenia. 23. 26. Zwarcie w obwodzie 24V (zawór trójdrogowy lub ùàcznik bagnetowy). Zwarcie ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB) do masy. wymieniã armaturæ gazowà. 22. Do palnika nie dociera gaz. 21. Zbyt wysoka rezystancja na ograniczniku temperatury bezpieczeñstwa (STB) i/lub czujniku zaniku ciàgu kominowego. 28. Sprawdziã system doprowadzania powietrza/ odprowadzania spalin. 20. W obiegu powietrznym wystæpuje zbyt duýy opór lub nieszczelnoúã. Skontrolowaã podùàczenie elektrody zapùonowej i jonizacyjnej. W razie koniecznoúci odpowietrzyã przewód gazowy. wraz z przyùàczami (przy pomiarze odùàczyã napiæcie na urzàdzeniu lub wtyczce). 18. Skontrolowaã regulator temperatury pod kàtem temperatury wyùàczeniowej 105 °C oraz przyùàcza. Czujnik na zasilaniu jest uszkodzony lub wtyczki i przyùàcza nie sà w porzàdku. Przyczynà jest zwarcie w obwodzie zaworu gazowego. Sprawdziã. z pokrywà komory palnika. 24. W przeciwnym przypadku. Skontrolowaã napiæcie sieciowe podczas eksploatacji. Bezpiecznik F1 w Brainboxie jest uszkodzony. Zawór gazowy nie otwiera siæ.Wymiana pùytki drukowanej 17. wymieniã Brainbox. Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa (STB) jest otwarty. Przewód przyùàczeniowy elektrody zapùonowej i jonizacyjnej nie ma kontaktu albo elektroda zapùonowa i jonizacyjna sà uszkodzone. Wentylator nie funkcjonuje prawidùowo. 27. czujnik na zasilaniu jest uszkodzony. W obydwu przypadkach moýe on maksymalnie wynosiã 3 Ohm. Czujnik na zasilaniu nie zareagowaù w poræ. 19. czy pompa pracuje. Odùàczyã wtyczkæ czujnika i wcisnàã “Reset”. róýnicowym wyùàcznikiem ciúnieniowym powietrza i przewodami przyùàczeniowymi wùàcznie. 29. Jeúli nie. Skontrolowaã ciúnienie wstæpne. Skontrolowaã pod kàtem wystæpowania zwarcia i wymieniã bezpiecznik F3 w Brainboxie. czy w trakcie fazy zapùonu wystæpuje napiæcie 24V. 25. 09/2005 67 . Skontrolowaã czujnik i jego styki przyùàczeniowe. FC 2520 . Jeúli równieý pozostaùe punkty sà w porzàdku. Sprawdziã. 30. W przypadku podobnego zakùócenia wystæpuje zwarcie w wiàzce przewodów lub Brainbox jest uszkodzony.

Kran wody ciepùej kapie lub jest nieszczelny. Skontrolowaã. W przeciwnym razie wymieniã obydwa. Skontrolowaã przyùàcza zaworu gazowego. Cewka modulacyjna nie jest podùàczona. Przy kotle z zamkniætà komorà spalania (z wentylatorem) przeùàczyã mikroprzeùàcznik nr 2 w poùoýenie F. rura gazowa sà zatkane lub zabrudzone. Jonizacjæ mierzy siæ w trakcie dziaùania kotùa grzewczego. Trzymaã wciúniæty „Reset”. FC 2520 . Prawdopodobnie wystæpuje recyrkulacja spalin/silny wiatr lub przewód doprowadzania powietrza/odprowadzania spalin nie jest podùàczony poprawnie. Minimalne ciúnienie palnika jest zbyt niskie (patrz ustawienia ciúnienia palnika). Wymieniã Brainbox. gdy dmuchawa przechodzi w tryb peùnej mocy. 41. lub teý wyùàcza siæ. dopóki na wyúwietlaczu pokazuje siæ “r”. Zawór gazowy nie zamyka siæ. Dysze gazowe. Skontrolowaã obwód jonizacyjny. naleýy wymieniã Brainbox. 42. palnik. Przy kotle z otwartà komorà spalania (bez wentylatora) przeùàczyã mikroprzeùàcznik nr 2 w poùoýenie “O” i podùàczyã dostarczonà w zestawie czarnà kostkæ do wtyczki przyùàczeniowej róýnicowego przeùàcznika ciúnieniowego (przewód ýóùty/niebieski). 43. 32. Skontrolowaã regulator temperatury pomieszczenia. Ciúnienie palnika musi wynosiã na starcie > 4. rozdzielacz. Jeúli dziaùa poprawnie. 47. Wymieniã Brainbox. 34. 40. Róýnicowy wyùàcznik ciúnieniowy powietrza zacina siæ lub powoduje zwarcie. Ogranicznik iloúci wody nie jest ustawiony poprawnie. czy wyùàcznik ciúnieniowy powietrza jest podùàczony do wiàzki przewodów i wùàczony. 38. 44. 33. Wymieniã armaturæ gazowà. 36. 35. Skontrolowaã elektryczne przyùàcza armatury gazowej. Skontrolowaã napiæcie na armaturze gazowej. 45. 37.Wymiana pùytki drukowanej 31. Woda ciepùa jest wyùàczona w regulatorze temperatury ModuLine. uszkodzony jest Brainbox. > 24V~ . < 2V~ . Przeùàczyã mikroprzeùàcznik nr 1 z powrotem w poùoýenie B (Eksploatacja) i zresetowaã Brainbox. Brak napiæcia na Brainboxie lub bezpiecznik F2 jest uszkodzony. 68 09/2005 . Jeúli usterka wystæpuje nadal po wykonanym “resecie” lub usterka ta wystæpowaùa uprzednio w przypadku tego Brainboxu. 39. gdy dmuchawa przeùàcza na czæúciowà moc. 46.5 mbar.

2 FC 2520 2. Pøi neprovedeném/ modrá chybném nastavení minispínaèe se objeví displejový kód "E" a servisní kód "P". 2. 2. 3. Po povolení 3 šroubù demontujte ovládací panel (obr.Výmìna základní desky Návod pro výmìnu základní desky z øídící skøínky kotle FC 2520 (Typ S = komínový odtah. Demontᇠzákladní desky 1. který se pøipojuje na svorky 2 a 4! U topného kotle s komínovým odtahem spolu dodaný èerný blok pøipojte na pøipojovací kontakt spínaèe diferenèního tlaku v 2x ‡lutá kabelovém svazku. 09/2005 69 . Ten je momentálnì pøemostìn a nachází se pod plynovou armaturou (‡lutý/ modrý kabel). Obr. Po povolení 3 šroubù odstraòte víko øídící skøínky (obr. Typ V = ventilátor) A Pozor: Nová základní deska ji‡ není vhodná pro Modulátor a Energometr! Vymìòte eventuální Modulátor nebo Energometr za dodaný regulátor teploty Logamatic RC. 2 2 FC-2520 FASTO FASTO Temperatuur Zuinig Comfort Druk 2 1 1 Obr. 1). 2). pol. 1 Pøemostìní spínaèe tlakové diference A. FC 2520 . Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky. pol.

FC 2520 . Od elektrody odpojte zapalovací kabel (obr. pol. 5. pol. 4. 4. 5). 3. Zpìtná zásilka Pøed zpìtným odesláním vlo‡te defektní základní desku do obalu. 4. pol.25A 2 TAP CV 45 50 60 70 40 55 50 80 35 30 60 65 40 90 5 TAP CV S O D G 45 50 60 70 ON DIP 40 55 50 80 35 60 30 65 40 90 1 2 3 4 B F P C NBA7501d Amphion 1 Obr. 7. 9. 2. 4. B. 3 Brainbox 4. 1). pol. Montᇠnové základní desky 1. 6. 4. Novou základní desku vyjmìte z obalu. Pøišroubujte zpìt pevnì tvarovku omezení tahu. 4 ("V"-typ) (zeleno‡lutý) (obr.Výmìna základní desky 5 6 7 4 3 1. 2). Namontujte kabelové propojení. Na ovládací panel FC 2520 na krycí desku namontujte dvì šedivé nálepky. Z øídící skøínky dole vytáhnìte 17-portový konektor (obr. Odšroubujte 2 upevòovací šrouby tvarovky omezení tahu a vyjmìte ji ze skøínky i s prùchodkami (obr. Namontujte základní desku. Od základní desky odpojte 6-portovou svorkovnici (220 V) (obr. Vyjmìte ze skøínky základní desku – horní stranou napøed. 3). 4). 5. pol. C. 8. Z uzemòovací lišty uvolnìte uzemòovací kabel 3 ("S"-typ) popø. 4. 70 09/2005 .

Potenciometr. Kontrola tlaku hoøáku 1. oznaèený "TAP" otoète do maximální polohy (doprava). 3 è. Stav D = Zapojení èerpadla v provozu (výrobní nastavení) Stav P = Èerpadlo v chodu v trvalém provozu Tabulka 1 Stav minispínaèe pro rùzné typy topných kotlù F. 1) sepnìte do polohy "S" (servis). 2 sepnut do polohy "O". 2. 3.Výmìna základní desky D. 09/2005 71 . 4 Minispínaè Programování Stav minispínaèe Typ è. Nastavení potenciometrù 1. 6) a dr‡te je stisknuté 10 vteøin. 7). 4.60 °C) (obr. Vìnujte pozornost dostateènému odvodu tepla. Pro "S"-typ musí být spínaè è. FC 2520 . Topný kotel nyní spíná pouze do topného provozu. Levý minispínaè (è. Stisknìte servisní tlaèítko (vedle minispínaèe. 1 è. Potenciometr oznaèený s "CV" (nastavení senzoru teploty výstupu) nastavte na po‡adovanou výstupní teplotu (obr. 4 FC 2520 S B O D/P C FC 2520 V B F D/P C Poznámka: Spínaè 3 je spínaè èerpadla. pol. Nastavení minispínaèe S O D G Výrobní nastavení minispínaèe platí pro ON DIP "V"-typ (ventilátor). a‡ se na displeji objeví "Y". 4. 6). E. 2. 5. Nastavení z výroby je mezi 80 a 90 °C. 4. viz obr. Potenciometr oznaèený "TAP" (nastavení teploty teplé vody) je z výroby nastaven pøesnì (55 . Zkontrolujte maximální tlak hoøáku. 1 2 3 4 Viz obr. pol. 2 è. Demontujte ovládací panel a odstraòte víko Brainboxu. 6. Pøipojte tlakomìr (+) pøípojem na mìøící šroubení tlaku hoøáku a (-) pøípojem na mìøící šroubení referenèního tlaku na spodní stranì krytu hoøáku. B F P C Obr. 5 a tabulka 1.

Potenciometr. a‡ je dosa‡eno po‡adovaného minimálního tlaku hoøáku 1 mbar. Minispínaè (è. 7. Vìnujte pozornost dostateènému odvodu tepla. oznaèený "TAP" otoète do minimální polohy (doleva). Na plynovou armaturu namontujte modulaèní cívku. Nastavení minimálního tlaku hoøáku (pøi instalaci nové plynové armatury) 1. Potenciometr. Pøipojte tlakomìr (+) pøípojem na mìøící šroubení tlaku hoøáku a (-) pøípojem na mìøící šroubení referenèního tlaku na spodní stranì krytu hoøáku. Levý minispínaè (è. Potenciometr. 1) sepnìte do polohy "S" (servis). Potenciometr. oznaèený "TAP" otoète do maximální polohy (doprava). 8. Demontujte modulaèní cívku z plynové armatury. 12. oznaèený "TAP" otoète do minimální polohy (doleva) a zkontrolujte minimální tlak hoøáku (1 a‡ 2 mbar). Nyní natoète umìlohmotný regulaèní šroub v plynové armatuøe (vyènívá z modulaèní cívky) tak. 72 09/2005 . 9.Výmìna základní desky 7. 10. Minispínaè (è. Zkontrolujte minimální tlak hoøáku. 1) sepnìte opìt do polohy "B" (provoz). oznaèený "TAP" otoète do minimální polohy (doleva). Topný kotel nyní spíná pouze do topného provozu. FC 2520 . 6. Potenciometr. Zkontrolujte maximální tlak hoøáku a eventuelnì jej doregulujte. oznaèený "TAP" otoète nyní na hodnotu mezi 55 a 60. 3. Demontujte ovládací panel a odstraòte víko Brainboxu. a‡ se na displeji objeví "Y". 9. G. Stisknìte servisní tlaèítko (vedle minispínaèe. 6) a dr‡te je stisknuté 10 vteøin. 10. 2. Potenciometr. 1) sepnìte opìt do polohy "B" (provoz). 8. oznaèený "TAP" otoète nyní na hodnotu mezi 55 a 60. 4. 5. viz obr. 11.

10. Potenciometr. 9. 6. oznaèený "TAP" otoète do maximální polohy (doprava). 1) sepnìte do polohy "S" (servis). Potenciometr.Výmìna základní desky H. oznaèený "TAP" otoète nyní na hodnotu mezi 55 a 60. oznaèený "TAP" otoète do minimální polohy (doleva). Levý minispínaè (è. 7. oznaèený "TAP" otoète do maximální polohy (doprava) a zkontrolujte maximální nastavený tlak hoøáku a eventuelnì jej trochu doregulujte. 1) sepnìte opìt do polohy "B" (provoz). 5. 4. Regulaèní matici pro tlak hoøáku na cívce plynové armatury otoète doprava. 09/2005 73 . Stisknìte servisní tlaèítko (vedle minispínaèe. Minispínaè (è. Nastavení maximálního tlaku hoøáku (pøi instalaci nové plynové armatury) 1. a‡ dosáhnete koncové polohy. Topný kotel nyní spíná pouze do topného provozu. FC 2520 . Demontujte ovládací panel a odstraòte víko Brainboxu. Vìnujte pozornost dostateènému odvodu tepla. 3. Nyní otoète regulaèní matici opìt zpìt. 2. Potenciometr. Pøipojte tlakomìr (+) pøípojem na mìøící šroubení tlaku hoøáku a (-) pøípojem na mìøící šroubení referenèního tlaku na spodní stranì krytu hoøáku. 8. a‡ se na displeji objeví "Y". viz obr. Zkontrolujte minimální tlak hoøáku. 12. Potenciometr. a‡ dosáhnete po‡adovaného maximálního tlaku hoøáku. 11. 6) a dr‡te je stisknuté 10 vteøin.

6. Zobrazený kód displeje odpovídá následujícím provozním 1 funkcím: Obr. V odstavci "Kódy displeje a servisní kódy pøi normálním provozu" mù‡ete nalézt význam kódù. které se mohou vyskytnout pøi normální funkci topného kotle. 74 09/2005 . 1). 2. 2) (víko Brainboxu musí být Amphion odstranìno) udává displej servisní kód. Normální provozní stav Kód nebliká: Nehlášena ‡ádná porucha. DIAGNOSTIKA CHOVÁNÍ ZAØÍZENÍ Všeobecné vysvìtlení servisního kódu displeje D G Na Brainboxu je displej (obr. V odstavci "Poruchy a pøíèiny" je popsáno. pol. Topný provoz 6 Ionizace . DIP Kód displeje udává aktuální.Výmìna základní desky I. Stisknutím servisního P C NBA7501d tlaèítka (obr. Topný kotel v pohotovostním stavu nebo je v provozu. pol. Kód displeje bliká: Hlášena porucha.6. globální provozní 2 3 4 stav topného kotle. Provoz teplé u‡itkové 7 Sí…ové napìtí vody 1 Neobsazeno 8 Obìh plynu 2 Neobsazeno 9 Systém 3 Obìh vzduchu E Brainbox 4 Teplota vody Tabulka 2 Provozní kódy Pøi chování topného kotle a pøíslušných kódech je nutno rozlišovat dvì situace: 1. FC 2520 . topný kotel nefunguje. Kombinace obou kódù podává detailní informace o topném kotli. Porucha pøi nefungujícím topném kotli. jak zjistíte pøíèinu poruchy a jak poruchu odstraníte. 5 Displej a servisní tlaèítko Kód displeje Provozní funkce Kód displeje Provozní funkce 0 Pohotovostní stav 5 Komunikace -.

H Topný kotel v pohotovostním stavu.Výmìna základní desky A Pozor: V pøípadì poruchy musí být nejprve poznamenán zobrazený kód displeje a potom (víko Brainboxu musí být odstranìno) stisknuto servisní tlaèítko. FC 2520 . H Topný kotel v topném provozu =. je na displeji zobrazen jeden z následujících kódù a k tomu pøíslušný servisní kód: Kód Servisní Provozní stav topného kotle displeje kód P Spuštìní Brainboxu r Nový start Brainboxu po vynulování c Brainbox kontroluje data zaøízení bìhem spuštìní d Brainbox naèítá data zaøízení 0 A Spínací optimalizaèní program v provozu - 0 . aby mohl být poznamenán servisní kód. H Topný kotel v provozu teplé u‡itkové vody 09/2005 75 . Pøi novém startu topného kotle stisknutím tlaèítka RESET jsou toti‡ zobrazené kódy zakryty. Kódy displeje a servisní kódy pøi normálním provozu Pøi normálním provozu topného kotle (nehlášeny ‡ádné poruchy). není zapotøebí po‡adavku na teplo 0 L Topný kotel je v zapalovací fázi 0 P Topný kotel èeká na sepnutí spínaèe diferenèního tlaku 0 U 15 vteøin ventilaèní fáze pøed zapálením nebo po zapálení topného kotle 0 Y Teplota otopné vody je vyšší ne‡ ‡ádaná teplota: Topný kotel èeká -.

1 =. tak i výmìník tepla nejsou ohøívány. 4 A Èidlo výstupu pøíliš teplé (> 100 °C). 11 výmìník tepla není ohøíván. H Topení není dostateènì teplé. výmìník tepla je 12 ohøíván správnì. 12/13/14 4 C Teplota výstupu vytápìní pøekraèuje 105 °C. 2/12 -. Y Topení pøíliš teplé nebo není dostateènì teplé. výmìník tepla není ohøíván. 0 A Spínací optimalizaèní program v provozu 7 0 P Výmìník tepla nejsou ohøívány. 6 0 Y Jak topení. výmìník tepla je správnì ohøíván. =. 0 nebo H Topení je ohøíváno správnì. 0 nebo H Topení pøíliš teplé. výmìník tepla není 3/47 -. Topný kotel pro vytápìní topí pouze pøi èásteèném zatí‡ení. Teplota otopné 9 vody je vyšší ne‡ po‡adovaná hodnota. 0 Y Topení není ohøíváno. Èekání na otevøení 41 spínaèe diferenèního tlaku vzduchu. -. 3 A Spínaè diferenèního tlaku vzduchu se bìhem hoøení 17/18 otevírá. =. Topný kotel topí na plný výkon a je pomocí potenciometru nastaven pro teplou u‡itkovou vodu. správnì ohøíván. FC 2520 . 0 nebo H Topení pøíliš teplé. 16/19/20 4 C Pojistka F1 defektní. 14 0 Y Topení není dostateènì ohøíváno. H Teplá u‡itková voda výmìníku tepla je pøi velkém 42 odbìru pøíliš studená nebo je prùtok teplé vody pøíliš malý. výmìník tepla je pøíliš horký. výmìník tepla není ohøíván. 3 C Spínaè diferenèního tlaku vzduchu se bìhem 5 17/18 minut po zahájení po‡adavku na teplo nezavírá. H Topení je teplé. -. pokud je po‡adavek na teplo. 11 Topný kotel topí na plný výkon a nemoduluje dolù. 4 Topný kotel moduluje výkon dle teploty na èidle výstupu. A Topení pøíliš teplé. výmìník tepla není ohøíván. 21 76 09/2005 . Topný kotel pro vytápìní vypíná nebo na èidlu výstupu moduluje dolù. 12/13/15/ Bezpeènostní omezovaè teploty je otevøen.Výmìna základní desky Poruchy a pøíèiny Kód Servisní Chování pøístrojù a/nebo zaøízení Pøíèina displeje kód 0 nebo H Topení není ohøíváno. 5 =. -.

8 C Modulaèní proud je pøíliš vysoký.plamen) bìhem provozu topného 31/35 kotle vypadává. 6 L Ionizace (popø. 37 E C Brainbox je defektní. 6 A Po zapalovací fázi nedochází k ionizaci. 32 6 A Po zapalovací fázi nedochází k ionizaci. 8/23 5 A Brainbox zablokován. 24 Není vidìt/slyšet zapalovací jiskru. Topný kotel topí. 37 E H Brainbox je defektní. 37 9 F Porucha pøi referenèní teplotì Brainboxu. 7 A Brainbox je defektní. 37 09/2005 77 . 4 H Po‡adavek na teplo je blokován pøíliš dlouho 46 (> 2 hodiny). 37/43 9 A Brainbox je defektní. 25/26/27/ Je však vidìt/slyšet zapalovací jiskru. 4 U Èidlo výstupu zkratováno. 37 7 L Brainbox je defektní.Výmìna základní desky Kód Servisní Chování pøístrojù a/nebo zaøízení Pøíèina displeje kód 4 C Termická zpìtná pojistka otevøena. 37 E A Brainbox je defektní.plamen) krátce po zapálení 31 vypadává. 33/34 Plynový ventil nezavírá. 9 P Interní porucha Brainboxu. Teplota v 10 odtahu spalin je pøíliš vysoká (pouze pøi komínovém provedení). 6 H Ionizace (popø. 37 E F Brainbox je defektní. 39 9 L Elektrické pøipojení plynové armatury není správné 37/40 nebo je defektní Brainbox. 30/37 7 H Brainbox je defektní. 37 7 C Sí…ové napìtí vypadává bìhem blokující poruchy 29/32 nebo bylo tlaèítko RESET stisknuto pøíliš krátce. Topný kotel 37 netopí. FC 2520 . 7 F Pojistka F3 je defektní nebo je Brainbox defektní. 32 5 Y Brainbox zablokován. 28/36 6 C Po ukonèení po‡adavku na teplo probíhá ionizace. 37 8 A Modulaèní proud je pøíliš vysoký. 37 8 F Modulaèní proud je pøíliš nízký. 8/22 4 Y Není spojení s èidlem výstupu. 39 9 H Interní porucha Brainboxu.

Výmìna základní desky Kód Servisní Chování pøístrojù a/nebo zaøízení Pøíèina displeje kód E L Brainbox je defektní. 1 pøíliš dlouho ve stavu S (servis) 44 >15 minut vyp. Komínový odtah pøíliš malý nebo má odtah spalin pøíliš velký odpor (ucpán) nebo je termická zpìtná pojistka defektní nebo není správnì pøipojena. 3. 10. Magnetický ventil nespíná. minispínaè è. Prostorový regulátor teploty nevypíná. Prostorový regulátor teploty není správnì pøipojen. Trojcestný ventil se neotáèí. 37 E P Brainbox je chybnì nastaven. Vnitøek trojcestného ventilu se neotáèí. Vypnutí a zapnutí prostorových regulátorù teploty musí být pøipojeny na svorky 5 a 6. Kapající kohout teplé u‡itkové vody udr‡uje kotel v provozu teplé u‡itkové vody. Vnitøek trojcestného ventilu se neotáèí. 2. 8. Magnetický ventil nespíná. Potenciometr pro teplotu vytápìní nastaven pøíliš nízko (zapnutí/ vypnutí prostorového regulátoru teploty) nebo prostorový regulátor teploty "Buderus Logamatic" chybnì nastaven. 6. E P Minispínaè è. 45 E P Spolu dodaný èerný blok pro pøipojovací kontakty 45 spínaèe diferenèního tlaku vzduchu není namontován (pouze u komínového provedení). Volný kontakt v kabelovém svazku nebo spínaèích trojcestného ventilu. Èidlo výstupu defektní nebo nepøipojeno. 2. Termostat zásobníku teplé u‡itkové vody nevypíná nebo je defektní. Prostorový regulátor teploty série "Buderus Logamatic" pøipojte na svorky 2 a 4 6-pólové lišty svorkovnice. 9. FC 2520 . vyp. 5. Prostorový regulátor teploty (zapnuto/vypnuto) je špatnì nastaven (anticipaèní odpor) nebo volný kontakt v prostorovém regulátoru teploty nebo v pøipojovacích kabelech. Prostorový regulátor teploty nebo kabelové propojení je defektní. Volný kontakt v kabelovém svazku nebo spínaèích trojcestného ventilu. Analogové prostorové regulátory teploty (Modulátor/Energometr) nejsou podporovány a musí být vymìnìny za prostorové regulátory teploty "Buderus Logamatic". Termostat zásobníku teplé u‡itkové vody je defektní. 78 09/2005 . Napìtí na Brainboxu není k dispozici nebo je 38 nuto nuto defektní pojistka F2 Pøíèiny poruch a øešení 1. 7. Trojcestný ventil se neotáèí. 4.

Pojistka F1 v Brainboxu defektní. Otevøeno pøíliš málo otopných tìles nebo není dobøe nastaven regulátor diferenèního tlaku. 17. 16. V pøípadì. Èidlo výstupu je defektní nebo nejsou v poøádku konektory a pøípoje. 27.Výmìna základní desky 11. je defektní nebo špatnì namontováno. spínaè diferenèního tlaku vzduchu a pøívodní hadice. v dùsledku uzavírajících termostatických ventilù pøi dosa‡ení teploty. 24. vymìòte plynovou armaturu. ‡e jsou i ostatní body v poøádku. Bezpeènostní omezovaè teploty otevøen. Zkontrujte. Zkontrolujte. zda funguje automatický odvzdušòovaè. Pøipojovací kabely zapalovací a ionizaèní elektrody nezajiš…ují kontakt nebo je zapalovací a ionizaèní elektroda defektní. Èidlo výstupu defektní nebo vykazuje odchylku. Hladina vody v topném okruhu pøíliš nízká. Èerpadlo blokováno. 12. V opaèném pøípadì je defektní èidlo výstupu. Hoøák nedostává plyn. 14. Zkontrolujte èidlo a jeho pøipojovací kontakty.1 není ve stavu "S" (servis). ‡e není vymìòte Brainbox. zkontrolujte ventilátor z hlediska zneèištìní. Zkontrolujte systém pøívodního vzduchu/spalin. Èerpadlo není pod napìtím. 18. Oba smí být maximálnì 3. Spínaè ve stavu "B" (provoz) pøepnìte zpìt. vèetnì víka krytu hoøáku. 15. Ventilátor nefunguje bez závad. Zkontrolujte kontakty a napìtí na Brainboxu. Minispínaè è. napø. 21. zda je èerpadlo v chodu. 13. Zkontrolujte regulátor teploty z hlediska spínací teploty 105 °C a zkontrolujte pøípoje. 20. 25. Plynový ventil se neotevírá. zda je bìhem zapalovací fáze k dispozici napìtí 24V. Eventuelnì odvzdušnìte plynové vedení. provìøte. Pøi té samé poruše je zkrat v kabelovém svazku nebo je defektní Brainbox. Zkontrolujte vstupní tlak. Èidlo výstupu nereaguje vèas. 26. Zkrat bezpeènostního omezovaèe teploty vùèi kostøe. Topný okruh má moc velký odpor. Uvolnìte konektor èidla a stisknìte "Reset". 09/2005 79 . Zkontrolujte zapalovací a ionizaèní elektrodu. V pøípadì. Pøíliš velký odpor bezpeènostního omezovaèe teploty a/nebo termické zpìtné pojistky. FC 2520 . Volný kontakt v pøipojovacích kabelech nebo není v Brainboxu správnì namontován konektor. 22. Ve vzduchovém okruhu je pøíliš velký odpor nebo netìsnost. Zkontrolujte pøístroj pro mìøení tlaku. 19. Pøíèinou je zkrat v okruhu plynového ventilu. 23. 28. vèetnì pøípojù (pøi mìøení odpojte zaøízení od napìtí).

Proveïte kontrolu z hlediska zkratu a vymìòte pojistku F3 v Brainboxu. Vymìòte Brainbox. Napìtí na Brainboxu není k dispozici nebo je defektní pojistka F2. U otevøeného topného kotle (komín. Zkontrolujte napìtí na plynové armatuøe. zda je spínaè tlakomìru instalován v kabelovém svazku a zapnutý. Bìhem provozu zkontrolujte sí…ové napìtí. Modulaèní cívka není pøipojena. sepnìte minispínaè è. 32. Jinak vymìòte oboje. 43. Plynový ventil nezavírá. rozdìlovaè. pokud je ventilátor zapnut na plný výkon. Zkontrolujte pøípoje plynového ventilu. Minispínaè è. Stisknìte "Reset". 44. ‡e dochází k recirkulaci spalin kvùli silnému vìtru nebo není správnì pøipojen pøívod vzduchu/ vedení spalin.Výmìna základní desky 29. 37. Tlak hoøáku musí být > 4. FC 2520 . < 2V~ . 36. Zkontrolujte prostorový regulátor teploty. popø. 39. Zkontrolujte. 30. > 24V~ . 33. hoøák. 40. je defektní Brainbox. 46. plynové potrubí jsou ucpané nebo zneèištìné. a‡ se na displeji zobrazí "r". 35. Pokud se porucha vyskytuje i po "Reset" nebo se tato porucha vyskytla u tohoto Brainboxu ji‡ døíve. Minimální tlak hoøáku je pøíliš nízký (viz nastavení tlaku hoøáku). Ionizace mìøena bìhem provozu topného kotle. vymìòte Brainbox. kdy‡ je ventilátor zapnut na èásteèný výkon. 41. Pokud dobøe funguje. musí být Brainbox vymìnìn.1 pøepnìte zpìt do stavu B (provoz) a proveïte vynulování Brainboxu. 2 do stavu "F". vypnut. 42. bez ventilátoru). 38. 45. Spínaè diferenèního tlaku vzduchu blokuje nebo zpùsobuje zkrat. Vstøikovací ventily. Zkrat v okruhu 24V (trojcestný ventil nebo svorkovnice). U uzavøeného topného kotle (s ventilátorem) pøepnìte minispínaè è. 47. Omezovaè mno‡ství vody není správnì pøipojen.5 mbar. Teplá u‡itková voda na regulátoru teploty Logamatic je vypnuta. Je mo‡né. Zkontrolujte ionizaèní okruh. Zkontrolujte elektrické pøípoje plynové armatury. 31. 80 09/2005 . 2 do stavu "O" a namontujte spolu dodaný èerný blok k pøipojovacímu konektoru spínaèe diferenèního tlaku vzduchu (kabel ‡lutý/modrý). Kohout teplé u‡itkové vody kape nebo je netìsný. 34. vymìòte plynovou armaturu.

09/2005 81 . 2 2 FC-2520 FASTO FASTO Temperatuur Zuinig Comfort Druk 2 1 1 Resim 2 FC 2520 2. 3. Mevcut enerjimetreyi elektronik kartla birlikte verilen ModuLine 15 oda kumanda cihazýyla deðiþtirin. 1). poz. Tip V = Fanlý) A Dikkat: Yeni elektronik kart artýk enerjimetre için uygun deðildir. FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi FC 2520 ve FC 3030 tipi kumanda kutularý için elektronik kartýn deðiþtirme talimatý (Tip S = Bacalý. poz. mevcut üç cývatayý sökerek çýkartýn (resim 2. mevcut üç cývatayý sökerek çýkartýn (resim 2. Bu blok halihazýrda köprülenmiþ vaziyette ve gaz armatürünün altýnda yer alýr (sarý/mavi kablo). Dip switch'in monte edilmemiþ mavi veya yanlýþ ayarlanmýþ olmasý halinde gösterge ekranýnda “E“ gösterge kodu ve “P“ servis kodu belirir. FC 2520: Kumanda kutusunun kapaðýný. Fiþi prizden çekin. FC 2520: Gösterge panelini. kablo demetinde yer alan fark basýncý þalterinin baðlantý kontaðýna 2 x sarý baðlanmalýdýr. 2). Elektronik kartýn sökülmesi 1. Resim 1 Presostatýn köprülenmesi A. Bacadan çekiþli kazanlarda cihazla birlikte teslim edilen siyah blok.

poz. 2). 82 09/2005 . 5. poz. mevcut üç cývatayý sökerek çýkartýn (resim 3. mevcut dört cývatayý sökerek çýkartýn (resim 3. 17 kutuplu soketi. poz. Ateþleme kablosunu elektroddan sökün (resim 4. Mevcut 3 (“S” Tipi) veya 4 (“V” Tipi) toprak kablosunu (yeþil-sarý) toprak barasýndan sökün (resim 4. FC 3030: Muhafaza levhasýný. kumanda kutusunun altýndan çekip çýkartýn (resim 4. 1). poz. FC 3030: Kumanda kutusunun kapaðýný. 7. 2). 1). 5 6 7 4 3 1.25A 2 TAP CV 45 50 60 70 40 55 50 80 35 30 60 65 40 90 5 TAP CV S O D G 45 50 60 70 ON DIP 40 55 50 80 35 60 30 65 40 90 1 2 3 4 B F P C NBA7501d Amphion 1 Resim 4 Brainbox 6. poz. 8. FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi 1 1 2 2 FASTO 1 2 2 Resim 3 FC 3030 4. 3).

FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi 9. poz. FC 2520’de gösterge panelinin üzerine. C. Elektronik kartý monte edin. 2. 5. Kablolamayý monte edin. poz. Fabrika ayarý 80 ila 90 °C arasýndadýr. 09/2005 83 . Yeni elektronik kartýn montajý 1. poz. 6 kutuplu lamba baðlantýsýný (220 V) elektronik karttan sökün (resim 4. B. 11. üst taraf önce çýkartýlmalýdýr. D. 4).60 °C) (resim 4. Sabitleme viadalarýný takýn. Yeni elektronik kartý ambalajýndan çýkartýn. 7). 10. Gerilme önleyicinin mevcut iki sabitleme vidasýný sökün ve kýlavuz baþlýklarla birlikte kutudan çýkartýn (resim 4. "TAP" (sýcak su sýcaklýk ayarý) ile iþaretlenmiþ potansiyometrenin fabrika ayarý doðrudur (55 . Ýade Arýzalý elektronik kartý iade etmeden önce tekrar ambalaja yerleþtirin. 4. 6). 5). FC 3030’da ise muhafaza levhasýnýn üzerini iki adet gri etiket yapýþtýrýn. poz. Potansiyometrenin ayarlanmasý 1. 2. “CV“ (gidiþ suyu sýcalýk ayarý) ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi olmasý gereken gidiþ suyu sýcaklýk deðerine ayarlayýn (resim 4. 3. Platini kutudan çýkartýn.

(-) ucunu ise brülör kapaðýnýn alt tarafýnda bulunan fark basýncý ölçüm nipeline baðlayýn. 8. Maksimum brülör basýncýný kontrol edin. 1) "S" (Service) konumuna getirin. 9. Dip switch'lerin ayarlanmasý S O D G Dip switchlerde fabrika ayarlarý yalnýzca “V“ tipi ON DIP (Fanlý) için geçerlidir. 1 No. Sol taraftaki dip switch'i (No. Kazan ýsýtma iþletimine geçecektir. 3. 1) tekrar “B” (Ýþletim) konumuna getirin. Servis tuþuna basýn (dip switch'in yanýnda. 4. 6. 5. resim 6) ve göstergede “Y“ belirinceye dek 10 saniye süreyle basýlý tutun. 3 No. Sistemin yeterli oranda soðumuþ olmasýna dikkat edin. 10. Manometrenin (+) ucunu brülör basýnç ölçüm nipeline. bkz. D Konumu = Pompa ek çalýþma süresi devrede (fabrika ayarý) P Konumu = Pompa daimi iþletimde Tablo 1 Farklý kazan tipleri için dip switch konumlarý F. Minimum brülör basýncýný kontrol edin. “TAP” ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi maksimum konumuna getirin (saða doðru çevirerek). “TAP“ ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi tekrar 55 ile 60 arasýnda bir deðere ayarlayýn. 4 FC 2520 S B O D/P C FC 2520 V B F D/P C FC 3030 S B O D/P C FC 3030 V B F D/P C Not: 3 numaralý þalter pompa þalteridir. 2 No. resim 5 ve tablo 1. 1 2 3 4 Bkz. Dip switch'i (No. 84 09/2005 . FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi E. Brülör basýncýnýn kontrolü 1. 2. “TAP” ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi minimum konumuna getirin (sola doðru çevirerek). 7. Gösterge panelini sökün ve Brainbox kapaðýný çýkartýn. “S“ tipinde 2 numaralý þalter “O“ konumuna getirilmelidir. B F P C Resim 5 Dip switch Programlama Dip switch'lerin konumu Typ No.

Minimum brülör basýncýnýn ayarlanmasý (Yeni bir gaz armatürünün montajý sýrasýnda) 1. 6. 4. 1) tekrar “B” (Ýþletim) konumuna getirin. 9. Gösterge panelini sökün ve Brainbox kapaðýný çýkartýn. 10. “TAP” ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi maksimum konumuna getirin (saða doðru çevirerek). 1) "S" (Servis) konumuna getirin. Servis tuþuna basýn (dip switch'in yanýnda. Manometrenin (+) ucunu brülör basýnç ölçüm nipeline. Gaz armatüründe bulunan ve modülasyon bobinin dýþarý çýktýðý plastik ayar vidasýný istenilen 1 mbar’lýk minimum brülör basýncýna ulaþýlana kadar çevirin. (-) ucunu ise brülör kapaðýnýn alt tarafýnda bulunan fark basýncý ölçüm nipeline baðlayýn. “TAP” ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi minimum konumuna getirin (sola doðru çevirerek). 09/2005 85 . Modülasyon bobinini gaz armatürüne monte edin. Modülasyon bobinini gaz armatüründen sökün. Sol taraftaki dip switch'i (No. 11. 2. 5. “TAP“ ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi tekrar 55 ile 60 arasýnda bir deðere ayarlayýn. Sistemin yeterli oranda soðumuþ olmasýna dikkat edin. 12. “TAP“ ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi minimum konumuna getirin (sola çevirerek) ve minimum brülör basýncýný (1 ila 2 mbar) kontrol edin. Kazan ýsýtma iþletimine geçecektir. bkz. resim 6) ve göstergede “Y“ belirinceye dek 10 saniye müddetle basýlý tutun. 8. 3. Maksimum brülör basýncýný kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlayýn. FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi G. Dip switch'i (No. 7.

Ardýndan ayar somununu istenilen maksimum brülör basýncýna ulaþýlýncaya dek ters yönde çevirin. Gaz armatürünün bobini üzerinde bulunan brülör basýncý ayar somununu son konuma gelinceye dek saða doðru çevirin. “TAP“ ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi maksimum konumuna getirin (sað çevirerek) ve ayarlanmýþ maksimum brülör basýncýný kontrol edin. 6. Sol taraftaki dip switch'i (No. 1) tekrar “B” (Ýþletim) konumuna getirin. 86 09/2005 . 11. 2. 12. 5. “TAP” ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi maksimum konumuna getirin (saða doðru çevirerek). 7. FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi H. 9. Dip switch'i (No. (-) ucunu ise brülör kapaðýnýn alt tarafýnda bulunan fark basýncý ölçüm nipeline baðlayýn. Sistemin yeterli oranda soðumuþ olmasýna dikkat edin. resim 6) ve göstergede “Y“ belirinceye dek 10 saniye müddetle basýlý tutun. Kazan ýsýtma iþletimine geçecektir. 3. Minimum brülör basýncýný kontrol edin. 4. gerekiyorsa brülör basýncýný ayarlayýn. “TAP“ ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi tekrar 55 ile 60 arasýnda bir deðere ayarlayýn. Manometrenin (+) ucunu brülör basýnç ölçüm nipeline. 10. bkz. 1) "S" (Servis) konumuna getirin. Gösterge panelini sökün ve Brainbox kapaðýný çýkartýn. Maksimum brülör basýncýnýn ayarlanmasý (Yeni bir gaz armatürünün montajý sýrasýnda) 1. 8. Servis tuþuna basýn (dip switch'in yanýnda. “TAP” ile iþaretlenmiþ potansiyometreyi minimum konumuna getirin (sola doðru çevirerek).

1). Kazan çalýþmýyorken arýza durumu. Gösterilen iki koddan oluþan kombinasyon. Kazan bekleme modunda veya iþletimdedir. Servis P C NBA7501d tuþuna (resim 6 poz. kazan çalýþmaz. CIHAZ ÇALIÞMASININ KONTROLÜ / ARIZA ARAMASI Gösterge servis kodlarý ile ilgili genel açýklama D G Brainbox üzerinde bir gösterge vardýr (resim 6.çalýþma durumu hakkýnda bilgi verir.. kazanla ilgili detaylý bilgiler verir. Gösterge kodu yanýp sönüyor: Bir arýza mevcuttur. “Arýzalar ve sebepleri” baþlýklý bölümde arýza sebebinin nasýl tespit edileceði ve arýzanýn nasýl giderileceði açýklanmýþtýr. 09/2005 87 . kazanýn normal fonksiyonu sýrasýnda görüntülenebilecek kodlarýn anlamlarýný bulabilirsiniz. Gösterge kodu kalorifer kazanýnýn o anki 2 3 4 . Sýcak su iþletimi 7 Þebeke gerilimi 1 Mevcut deðil 8 Gaz dolaþýmý 2 Mevcut deðil 9 Sistem 3 Hava dolaþýmý E Brainbox 4 Su sýcaklýðý Tablo 2 Ýþletim kodlarý Kazanýn ve ilgili kodlarýn davranýmý konusunda iki durum ayýrt edilmelidir: 1. 2. 2) basýldýðýnda (Brainbox Amphion kapaðýnýn çýkartýlmýþ olmasý gerekir) göstergede bir servis kodu görüntülenir. Isýtma iþletimi 6 Ýyonizayon - . FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi I. DIP poz. “Normal iþletimde gösterge ve servis kodlarý“ baþlýklý bölümde. Görüntülenen gösterge kodu 1 aþaðýdaki iþletim fonksiyonlarýný temsil eder: Resim 6 Gösterge ve Servis tuþu Gösterge kodu Ýþletim fonksiyonu Gösterge kodu Ýþletim fonksiyonu 0 Bekleme modu 5 Ýletiþim -. Normal iþletim durumu Kod yanýp sönmüyor: Herhangi bir arýza yoktur.

Reset tuþuna basýlarak kazan yeniden çalýþtýrýldýðýnda görüntülenen kodlar göstergeden silinir. H Kazan ýsýtma iþletiminde =. Normal iþletimde gösterge ve servis kodlarý Kazan normal iþletimdeyken (herhangi bir arýza mevcut deðilken) göstergede þu kodlardan biri ve bu koda ait servis kodu gösterilir: Gösterge Servis Kazanýn iþletim durumu kodu kodu P Brainbox devreye giriyor r Resetleme sonrasý Brainbox’un yeniden baþlatýlmasý c Brainbox devreye girme sýrasýnda cihaz verilerini kontrol eder d Brainbox cihaz verilerini okur 0 A Kumanda optimizasyon programý iþletimde 0 H Kazan Bekleme modunda. H Kazan sýcak su iþletiminde 88 09/2005 . ýsý ihtiyacý yok 0 L Kazan ateþleme aþamasýnda 0 P Kazan basýnç farký þalterinin devreye girmesini bekliyor 0 U Kazanýn yakýlmasýndan önce veya sonra 15 saniyelik ön süpürme aþamasý 0 Y Isýtma sýcaklýðý olmasý gereken sýcaklýktan yüksek: Kazan bekliyor -. FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi A Dikkat: Bir arýzanýn olmasý durumunda ilk olarak görüntülenen gösterge kodu not edilmeli ve ardýndan servis kodunun not edilebilmesi için Servis tuþuna basýlmalýdýr (Brainbox kapaðý çýkartýlmýþ olmalýdýr).

FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi Arýzalar ve sebepleri Gösterge Servis Cihaz davranýmý ve/veya sistem davranýmý Sebep kodu kodu 0 veya =. =. A Kalorifer tesisatý aþýrý ýsýnýyor. eþanjör ýsýnmýyor. 11 Kazan tam güç yanma ile çalýþýyor ve geri modülasyon yapmýyor. 09/2005 89 . H Kalorifer tesisatý ýsýnmýyor. eþanjör aþýrý ýsýnýyor. 7 0 P Kalorifer ve eþanjör ýsýnmýyor. 4 A Gidiþ suyu duyar elemaný fazla sýcak (> 100 °C). 5 =. eþanjör ýsýnmýyor. 4 Kazan gidiþ suyu duyar elemanýný regüle ediyor. 21 4 C Baca limit termostatý atýk. eþanjör doðru 12 ýsýnýyor. -. 12/13/ 14 4 C Kalorifer gidiþ suyu sýcaklýðý 105 °C’nin üzerinde. Baca gazý çýkýþý civarýndaki 10 sýcaklýk fazla yüksek (yalnýzca fansýz cihazlar açýk haldeyken). H Kalorifer tesisatý aþýrý ýsýnýyor. 3 C Hava fark basýncý þalteri. eþanjör doðru 3/47 ýsýnmýyor. 0 veya -. 0 veya =. Tesisat 9 suyunun sýcaklýðý nominal deðerden daha yüksek. 12/13/ Limit termostatý açýk. 14 0 Y Kalorifer tesisatý yeteri katar ýsýnmýyor. ýsý ihtiyacý baþlangýcýndan 17/18 sonraki 5 dakika içerisinde kapanmýyor. 0 Y Kalorifer tesisatý ýsýnmýyor. ne de eþanjör ýsýnmýyor. eþanjör doðru ýsýnýyor. Hava fark basýncý 41 þalterinin açýlmasýný bekleyin. 6 0 Y Ne kalorifer tesisatý. H Kalorifer tesisatý yeteri kadar ýsýnmýyor. 1 -. 0 veya -. Y Kalorifer tesisatý aþýrý ýsýnýyor veya yeteri kadar 11 ýsýnmýyor. H Eþanjörde ýsý ihtiyacý varken kalorifer tesisatý ýsýnýyor. 0 A Kumanda optimizasyon programý iþletimde. 15/16/ 19/20 4 C F1 sigortasý arýzalý. eþanjör ýsýnýyor. H Eþanjörün sýcak suyu yüksek ýsý alýmýnda aþýrý 42 soðuyor veya sýcak suyun debisi çok düþük. H Kalorifer tesisatý aþýrý ýsýnýyor. H Kalorifer tesisatý doðru ýsýnýyor. eþanjör ýsýnmýyor. 3 A Hava fark basýncý þalteri yanma iþlemi sýrasýnda 17/18 açýlýyor. 2/12 Kazanýn kalorifer kýsmý devreden çýkýyor ve gidiþ suyu duyar elemanýnda ayar düþürüyor. Kazan tam güç yanma ile çalýþýyor ve potansiyometresi sýcak suya göre ayarlanmýþ. Kazanýn kalorifer tarafý yalnýzca kýsmi yükte yanma yapýyor. -.

37 90 09/2005 . 6 H Iyonizasyon (veya alev) ateþlemeden kýsa süre sonra 31 devre dýþý kalýyor. 39 9 L Gaz armatürünün elektrik baðlantýsý doðru deðil veya 37/40 Brainbox arýzalý. 7 A Brainbox arýzalý. 32 6 A Ateþleme aþamasýndan sonra iyonizasyon 24 gerçekleþmiyor. 30/37 7 H Brainbox arýzalý. Kazan yanýyor. 37 7 C Þebeke gerilimi Brainbox’u kilitleyen bir arýza 29/32 sýrasýnda devre dýþý kalýyor veya kýsa bir süreliðine reset tuþuna basýlmýþ. 37 E L Brainbox arýzalý. 8/22 4 Y Gidiþ suyu duyar elemaný baðlantýsý yok. 6 A Ateþleme aþamasýndan sonra iyonizasyon 25/26/ gerçekleþmiyor. 37 E F Brainbox arýzalý. 9 P Brainbox’ta dahili hata. 7 F F3 sigortasý arýzalý veya Brainbox arýzalý. 8/23 5 A Brainbox kilitli. 37/43 9 A Brainbox arýzalý. Buna karþýlýk ateþleme kývýlcýmlarý 27/28/ görülüyor/duyuluyor. 36 6 C Isý ihtiyacý sona erdikten sonra iyonizasyon 33/34 gerçekleþiyor. Ateþleme kývýlcýmlarý görülmüyor/ duyulmuyor. 37 8 C Modülasyon akýmý çok yüksek. 46 4 U Gidiþ suyu duyar elemaný kýsa devre yaptý. FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi Gösterge Servis Cihaz davranýmý ve/veya sistem davranýmý Sebep kodu kodu 4 H Isý ihtiyacý çok uzun süre devam ediyor (> 2 saat). Gaz vanasý kapanmýyor. 6 L Iyonizasyon (veya alev) kazan iþletimdeyken devre 31/35 dýþý kalýyor. 37 8 A Modülasyon akýmý çok yüksek. 37 E C Brainbox arýzalý. 39 9 H Brainbox’ta dahili hata. 32 5 Y Brainbox kilitli. 37 E H Brainbox arýzalý. 37 E A Brainbox arýzalý. 37 8 F Modülasyon akýmý çok az. 37 9 F Brainbox’un baðýl sýcaklýðýnda hata. 37 7 L Brainbox arýzalý. Kazan yanmýyor.

Üç yollu vananýn iç elemaný dönmüyor. 11. Üç yollu vananýn iç elemaný dönmüyor. Oda kumandasý veya kablolama arýzalý. Oda kumandasý doðru þekilde baðlanmamýþ. 10. 1 numaralý dip switch S (Servis) konumunda. 3. 7. Boyler sýcak su termostatý devreden çýkmýyor veya arýzalý. Boyler sýcak su termostatý arýzalý. Manyetik ventil devreye girmiyor. FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi Gösterge Servis Cihaz davranýmý ve/veya sistem davranýmý Sebep kodu kodu E P Brainbox yanlýþ ayarlanmýþ. ”ModuLine“ serisi oda kumandalarý 6 kutuplu lamba baðlantý barasýnýn 2 ve 4 numaralý lamba baðlantýlarýna baðlanmalýdýr. 8. 38 Arýza sebepleri ve çözümleri 1. 45 E P Hava fark basýncý þalterinin baðlantý kontaklarý için 45 cihazla birlikte verilen siyah blok monte edilmemiþ (yalnýzca fansýz kazanlar açýk haldeyken). 6. Manyetik ventil devreye girmiyor. Þalteri B (Ýþletim) konumuna geri alýn. Kablo demetindeki veya üç yollu vananýn þalterlerindeki bir kontak çözülmüþ. 2. Oda kumandasý (on/off) yanlýþ ayarlanmýþ veya oda kumandasýnda yahut baðlantý kablolarýnda gevþek bir kontak mevcut. Baca çekiþi çok zayýf veya baca gazý tahliyesinde çok kuvvetli direnç (týkanma) mevcut veya baca emniyet termostatý arýzalý ya da doðru baðlanmamýþ. E P 1 numaralý dip switch çok uzun süre S (Servis) 44 konumunda (>15 dakika) kapalý kapal Brainbox’ta gerilim yok veya F2 sigortasý arýzalý. 9. Analog oda kumandalarý (enerjimetre) desteklenmez ve “ModuLine“ oda kumandalarýyla deðiþtirilmeleri gereklidir. 2 numaralý dip switch. 5. Gidiþ suyu duyar elemaný arýzalý veya baðlanmamýþ.oda kumandasý) veya “ModuLine“ oda kumandasý yanlýþ ayarlanmýþ. On/off – oda kumandalarý 5 ve 6 numaralý lamba baðlantýlarýna baðlanmalýdýr. Üç yollu vana dönmüyor. 09/2005 91 . Oda kumandasý devreden çýkmýyor. Damlayan bir sýcak su musluðu kazaný sýcak su iþletiminde tutuyor. Üç yollu vana dönmüyor. Kalorifer sýcaklýðý potansiyometresi çok düþük seviyeye ayarlanmýþ (on/off . 4. Kablo demetindeki veya üç yollu vananýn þalterlerindeki bir kontak çözülmüþ.

Pompanýn çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol edin. örneðin sýcaklýða ulaþýldýðýnda kendini kapatan termostatik radyatör vanalarý. 13. Mevcut deðilse Brainbox’u deðiþtirin. Gerekiyorsa gaz hattýnýn havasýný alýn. Brülöre gaz gitmiyor. Duyar elemanýný ve buna ait baðlantý kontaklarýný kontrol edin. Gidiþ suyu duyar elemaný arýzalý/sapmalý. 92 09/2005 . Kontaklarý ve Brainbox’taki gerilimi test edin ve fanda pislik olup olmadýðýný kontrol edin. 28. Pompa sýkýþmýþ. 16. Gaz valfiý açýlmýyor. Basýnç ölçeri manometre kontrol edin ve otomatik hava tahliyesinin çalýþýp çalýþmadýðýný test edin. 20. Aksi takdirde gidiþ duyu duyar elemaný arýzalýdýr. 14. 15. 27. Kalorifer dervesindeki su seviyesi çok düþük. Ön basýncý kontrol edin. hava fark basýncý þalteri ve baðlantý hortumlarý ile birlikte kontrol edin. Ateþleme aþamasýnda 24 V’lik bir gerilim mevcut olup olmadýðýný kontrol edin. Ateþleme ve iyonizasyon elektrodunun baðlantýsýný kontrol edin. baðlantýlar da dahil olmak üzere 3 Ohm olmalýdýr (ölçüm sýrasýnda cihaz veya soketler gerilimsiz hale getirilmelidir). Her iki elemandaki direnç. Gidiþ havasý/baca gazý sistemini brülör kapaðý. 23. Diðer noktalarda sorun yoksa gaz armatürünü deðiþtirin. Ateþleme ve iyonizasyon elektrodlarýýn baðlantý kablolarý kontak saðlamýyor veya ateþleme ve iyonizasyon elektrodu arýzalý. Ýþletim sýrasýndaki þebeke gerilimini kontrol edin. 18. Pompada gerilim yok. Sýcaklýk termostatýnýn devreye girme sýcaklýðýnýn 105 °C olup olmadýðýný test edin ve baðlantýlarý kontrol edin. 21. Çok az radyatör açýk veya fark basýncý regülatörü doðru þekilde ayarlanmamýþ. Brainbox’taki F1 sigortasý arýzalý. 19. 17. Gidiþ suyu duyar elemaný zamanýnda tepki vermemiþ. Limit termostatýnda þaseye kýsa devre. Sebep gaz vanasý devresindeki bir kýsa devredir. 29. Limit termostatý ve/veya termik geri tepme emniyeti üzerindeki direnç çok fazla. Fan hatalý çalýþýyor. 22. Limit termostatý açýk. Gidiþ suyu duyar elemaný arýzalý veya soket ile baðlantýlar sorunlu. Kalorifer devresinde çok fazla direnç mevcut. FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi 12. Duyar elemanýnýn soketini çýkartýn ve Reset tuþuna basýn. 26. Hava devresinde çok büyük bir direnç veya bir kayýp yeri mevcut. arýzalý veya yanlýþ monte edilmiþ. Gerilim ayný kalýyorsa kablo demetinde bir kýsa devre mevcuttur veya Brainbox arýzalýdýr. 25. 24. Baðlantý kablolarýnda gevþek bir kontak var veya soket Brainbox’a doðru þekilde monte edilmemiþ.

5 mbar’dan fazla olmalýdýr. 47. 33. 32. Brainbox’ta gerilim yok veya F2 sigortasý arýzalý. 37. 34. 38. “Reset” tuþuna basýldýktan sonra da ayný hata devam ediyorsa veya söz konusu hata bu Brainbox’ta daha önce de ortaya çýkmýþsa. Hava fark basýncý þalteri sýkýþýyor veya bir kýsa devreye sebep oluyor. fansýz) 2 numaralý dip switch'i “O“ konumuna getirin ve cihazla birlikte verilen siyah bloðu fark basýncý þalterinin baðlantý soketine monte edin (Kablo sarý/mavi). Gaz armatürünün elektrik baðlantýlarýný kontrol edin. 1 numaralý dip switch'i B (Ýþletim) konumuna geri alýn ve Brainbox’u resetleyin. 09/2005 93 . FC 2520 ve FC 3030 – Elektronik kartýn deðiþtirilmesi 30. < 2V~ . 24 V devresinde kýsa devre (Üç yollu vana veya lamba baðlantýsý). Baca gazý/kuvvetli rüzgar geri akým oluþturuyor olabilir veya hava/baca gazý hattý doðru þekilde baðlanmamýþ olabilir. 31. Minimum brülör basýncý çok düþük (bkz. 42. Ýyonizasyon kazan iþletimdeyken ölçülür. > 24V~ . Gaz armatüründeki gerilimi kontrol edin. Göstergede “r“ belirinceye dek Reset tuþuna basýn. Brainbox’u deðiþtirin. 46. Bu eleman doðru þekilde çalýþýyorsa Brainbox arýzalýdýr. Brainbox deðiþtirilmelidir. Oda kumandasýný kontrol edin. 44. Brülör basýncý start sýrasýnda 4. Ýyonizasyon devresini kontrol edin. 40. gaz borularý týkalý veya pislik dolmuþ. Gaz armatürünü deðiþtirin. Kazan (fanlý) kapalý vaziyetteyken 2 numaralý dip switch'i F konumuna getirin. Brainbox’u deðiþtirin. 35. Kýsa devre olup olmadýðýný kontrol edin ve Brainbox’taki F3 sigortasýný deðiþtirin. 41. Kazan açýk vaziyetteyken (baca. 39. Su debisi sýnýrlayýcýsý doðru þekilde ayarlanmamýþ. Hava basýnç þalterinin kablo demetine alýnýp alýnmadýðýný ve ayrýca fan tam güç durumuna geçtiðinde devreye girip girmediðini ve fan kýsmi yük durumuna geçtiðinde devreden çýkýp çýkmadýðýný kontrol edin. Sýcak su musluðu damlatýyor veya sýzdýrýyor. Aksi takdirde her ikisini de deðiþtirin. distribütör. brülör. 36. 45. Brülör basýncýnýn ayarlanmasý). Gaz valfi kapanmýyor. Gaz memeleri. Sýcak su ModuLine sýcaklýk termostatý tarafýndan devreden çýkartýlmýþ. Gaz valfinin baðlantýlarýný kontrol edin. 43. Modülasyon bobini baðlanmamýþ.

94 09/2005 . 1 Premostitev diferenènega tlaènega stikala" A. 2. pol. 1). Demonta‡a vezja 1. 2). pol. 3.Zamenjava vezja Navodilo za zamenjavo vezja v stikalni omarici FC 2520 (Tip S = dimnik. Le-to je premošèeno in se nahaja pod plinsko armaturo (rumeno/moder kabel). da odvijete 3 vijake (sl. Sl. 2 FC 2520 2. da odvijete 3 vijake (sl. 2 2 FC-2520 FASTO FASTO Temperatuur Zuinig Comfort Druk 2 1 1 Sl. tip V = ventilator) A Pozor: Modulator in Energiemeter ne podpirata novega vezja! Po potrebi modulator oziroma Energiemeter zamenjajte s prilo‡enim termostatom ModuLine 15! Pri kotlih z dimnikom je treba prilo‡eni èrni blok povezati na prikljuèni kontakt diferenènega tlaènega stikala. in sicer v 2x rumeno kabelskemu snopu. 2. Demontirajte armaturno plošèo tako. Izvlecite vtiè iz omre‡ne vtiènice. Èe ni montirano mikrostikalo modro oziroma je le-to nepravilno nastavljeno se na zaslonu izpiše delovna koda "E" in servisna koda "P". Odstranite pokrov stikalne omarice tako. FC 2520 .

z zgornjo stranjo naprej. 5. Izvlecite 17-polni vtiè iz stikalne omarice (sl. 1). 4. 5. 3. pol. B. Monta‡a novega vezja 1. pol. Vezje vzemite iz omarice. FC 2520 . Ponovno privijte razbremenilko. pol. 5). pol. 09/2005 95 . 6. 3. Vezje montirajte. 7. 3). Z elektrode odklopite v‡igalni kabel (sl. 3 Digitalni krmilnik Brainbox 4. Z vezja odklopite 6-polno sponènico (220 V) (sl. 2. 8. 3. 4). 3. Ozemljitveni kabel (zeleno/rumen) 3 (tip "S") oziroma 4 (tip "V") (sl. Montirajte pokabljenje. Odvijte 2 pritrdilna vijaka razbremenilke in ju skupaj z uvodnico vzemite iz omarice(sl. 3. Vraèilo pošiljke Preden pošljete pošiljko nazaj. 2) odklopite z letve. Novo vezje vzemite iz embala‡e. okvarjeno vezje ponovno zapakirajte v prvotno embala‡o. Na armaturno plošèo FC 2520 ali plašè FC 3030 prilepite sivi nalepki. C. 9.25A 2 TAP CV 45 50 60 70 40 55 50 80 35 30 60 65 40 90 5 TAP CV S O D G 45 50 60 70 ON DIP 40 55 50 80 35 60 30 65 40 90 1 2 3 4 B F P C NBA7501d Amphion 1 Sl.Zamenjava vezja 5 6 7 4 3 1. 3. pol.

je tovarniško pravilno nastavljen (55–60°C) (sl. E. 2 preklopiti v polo‡aj ”O”. 3. Polo‡aj D = èrpalka deluje v naèinu Avtomatsko (tovarniška nastavitev) Polo‡aj P = èrpalka deluje v naèinu Konstantno Tabela 1 Polo‡aj mikrostikala za razliène tipe kotlov F. 4.Zamenjava vezja D. dokler se na zaslonu ne izpiše "Y". Potenciometer. 5) in jo zadr‡ite 10 sekund. B F P C Sl. Nastavitev mikrostikala S O D G Tovarniška nastavitev mikrostikala velja za ON DIP tip "V" (Ventilator). Pri tipu "S" je treba stikalo št. 2. 4 in 1 2 3 4 tabelo 1. 3 št. 4 Mikrostikalo Programiranje Polo‡aj mikrostikala Tip št. pol. 4 FC 2520 S B O D/P C FC 2520 V B F D/P C Opomba: Stikalo 3 je stikalo avtomatskega obratovanja èrpalke. oznaèen s "CV" (nastavitev temperature predtoka). 2 št. Potenciometer. Tovarniška nastavitev je med 80°C in 90°C. Pazite na zadosten odjem toplote. 2. Pritisnite tipko za servis (poleg mikrostikala. glejte sl. oznaèen s "TAP" (nastavitev temperature sanitarne vode). 6). 1) preklopite v polo‡aj "S" (servis). 7). pol. 3. Nastavitev potenciometra 1. FC 2520 . Levo mikrostikalo (št. Nadzor tlaka gorilnika 1. nastavite na doloèeno temperaturo predtoka (sl. 96 09/2005 . 1 št. 3. Demontirajte armaturno plošèo in odstranite pokrov digitalnega krmilnika Brainbox. Prikljuèek manometra (+) pove‡ite na nastavek za merjenje tlaka gorilnika in prikljuèek (-) na nastavek za merjenje referenènega tlaka na spodnji strani pokrova gorilnika. Glejte sl. Kotel se preklopi v re‡im ogrevanja prostorov.

10. zavrtite do konca v polo‡aj minimalne vrednosti (v levo). FC 2520 . 11. zavrtite do konca. 09/2005 97 . zavrtite do konca. 12. oznaèen s "TAP". Potenciometer. dokler se na zaslonu ne izpiše "Y". oznaèen s "TAP". 5) in jo zadr‡ite 10 sekund. 5. oznaèen s "TAP". Nastavitev minimalnega tlaka gorilnika (pri instalaciji nove plinske armature) 1. G. 7. 2. Preverite maksimalni tlak gorilnika in po potrebi nastavite. ponovno nastavite na vrednost med 55 in 60. Potenciometer. dokler se ne vzpostavi ‡eleni minimalni tlak gorilnika. 4. oznaèen s "TAP". Mikrostikalo (št. Kotel se preklopi v re‡im ogrevanja prostorov. Modulacijsko tuljavo montirajte na plinsko armaturo. 9. 6. 6. 10. v polo‡aj za maksimalno vrednost (v desno). Preverite minimalni tlak gorilnika. 1) ponovno preklopite v polo‡aj "B" (obratovanje). 3. 8. glejte sl. oznaèen s "TAP". v polo‡aj za maksimalno vrednost (v desno). Potenciometer. v polo‡aj za minimalno vrednost (v levo) in preverite minimalni tlak gorilnika (1 do 2 mb). Preverite maksimalni tlak gorilnika. 1) preklopite v polo‡aj "S" (Servis). zavrtite do konca. Levo mikrostikalo (št. oznaèen s "TAP". zavrtite do konca v polo‡aj minimalne vrednosti (v levo). Pazite na zadosten odjem toplote. 9. 8.Zamenjava vezja 5. Pritisnite tipko za servis (poleg mikrostikala . ponovno nastavite na vrednost med 55 in 60. Zaènite vrteti plastiène nastavitveni vijake v plinski armaturi (iz katere moli modulacijska tuljava). S plinske armature demontirajte modulacijsko tuljavo. Demontirajte armaturno plošèo in odstranite pokrov digitalnega krmilnika Brainbox. Potenciometer. in sicer 1 mb. Potenciometer. 1) ponovno preklopite v polo‡aj "B" (obratovanje). Potenciometer. Potenciometer. oznaèen s "TAP". Mikrostikalo (št. Prikljuèek manometra (+) pove‡ite na nastavek za merjenje tlaka gorilnika in prikljuèek (-) na nastavek za merjenje referenènega tlaka na spodnji strani pokrova gorilnika. 7.

ponovno nastavite na vrednost med 55 in 60. oznaèen s "TAP". Matico za nastavljanje tlaka gorilnika na tuljavi plinske armature vrtite v desno. V tem trenutku nastavitveno matico zavrtite nazaj. zavrtite do konca. dokler se ne nastavi konèni kazalni element. 3. 5) in jo zadr‡ite 10 sekund.Zamenjava vezja H. 10. 1) preklopite v polo‡aj "S" (servis). v polo‡aj za minimalno vrednost (v levo). v polo‡aj za maksimalno vrednost (v desno). Kotel se preklopi v re‡im ogrevanja prostorov. Potenciometer. 6. Demontirajte armaturno plošèo in odstranite pokrov digitalnega krmilnika Brainbox. oznaèen s "TAP". Potenciometer. Nastavitev maksimalnega tlaka gorilnika (pri instalaciji nove plinske armature) 1. glejte sl. 11. oznaèen s "TAP". Pritisnite tipko za servis (poleg mikrostikala. 5. 2. 1) ponovno preklopite v polo‡aj "B" (obratovanje). 98 09/2005 . 4. Pazite na zadosten odjem toplote. v polo‡aj za maksimalno vrednost (v desno) in preverite maksimalni nastavljeni tlak gorilnika. Levo mikrostikalo (št. Mikrostikalo (št. 9. dokler se na zaslonu ne izpiše "Y". 8. oznaèen s "TAP". po potrebi tlak gorilnika nastavite. 12. FC 2520 . 7. Prikljuèek manometra (+) pove‡ite na nastavek za merjenje tlaka gorilnika in prikljuèek (-) na nastavek za merjenje referenènega tlaka na spodnji strani pokrova gorilnika. tako da se vzpostavi ‡elen maksimalen tlak gorilnika. Potenciometer. zavrtite do konca. Preverite minimalni tlak gorilnika. zavrtite do konca. Potenciometer.

Motnje. 1). KARAKTERISTIKE NAPRAVE Splošna razlaga servisnih kod na zaslonu D G Na digitalnemu krmilniku Brainbox je zaslon DIP (sl. 5. kotel ne deluje. 09/2005 99 . pol. 2. Delovna koda utripa: Prišlo je do napake. V poglavju "Delovne in servisne kode pri normalnem obratovanju" je predstavljen pomen kod.Zamenjava vezja I. P C NBA7501d S pritiskom na servisno tipko (sl. FC 2520 . Obratovanje v re‡imu 7 Omre‡na napetost priprave sanitarne vode 1 Ni uporabno 8 Plinska zanka 2 Ni uporabno 9 Sistem 3 Zraèna zanka E Digitalni krmilnik Brainbox 4 Temperatura vode Tabela 2 Obratovalne kode Pri delovanju kotla in predmetnih kodah je treba razlikovati dve situaciji: 1. V poglavju "Motnje in vzroki" je opisano. Normalno obratovalno stanje: Koda ne utripa: Ni napake. pol. ko kotel ne deluje. Kombinacija obeh kod posreduje podrobne podatke o kotlu. ki se lahko pojavijo pri normalnem delovanju kotla. 5 Zaslon in servisna tipka Delovna koda Obratovalna funkcija Delovna koda Obratovalna funkcija 0 Naèin v pripravljenosti 5 Komunikacija Standby -. Delovna koda oznaèi aktualno - 2 3 4 globalno . Kotel je v naèinu pripravljenosti Standby oziroma obratuje. 2) Amphion (pokrov digitalnega krmilnika Brainbox je treba odstraniti) se na zaslonu izpiše servisna koda. Izpisana delovna 1 koda na zaslonu ustreza naslednjim obratovalnim funkcijam: Sl. 5.stanje obratovanja kotla. Obratovanje v re‡imu 6 Ionizacija ogrevanja prostorov . kako ugotovite vzrok za motnjo in le-to odpravite.

Zamenjava vezja A Pozor: V primeru motnje se mora najprej zapisati oznaèena koda na zaslonu in nato (pokrov digitalnega krmilnika Brainbox je treba odstraniti) pritisniti servisno tipko. preden se pri‡ge oziroma ugasne plamen v kotlu 0 Y Temperatura ogrevanja je višja od doloèene temperature: Kotel je v naèinu èakanja -. FC 2520 . tako da se lahko zapiše tudi servisna koda. Delovne kode in servisne kode pri normalnem obratovanju Pri normalnem obratovanju kotla (ni napak) se na zaslonu izpišejo naslednje kode in predmetne servisne kode: Delovna Servisna Obratovalno stanje kotla koda koda P Dviganje temperature digitalnega krmilnika Brainbox r Ponovni zagon digitalnega krmilnika Brainbox po ponastavitvi c Digitalni krmilnik Brainbox med dviganjem temperature preverja podatke o napravi d Digitalni krmilnik Brainbox prebira podatke o napravi 0 A Stikalni program optimiranja je vkljuèen 0 H Kotel je v naèinu pripravljenosti Standby. H Kotel je v re‡imu ogrevanja prostorov =. Pri ponovnem zagonu kotla in s pritiskom deblokirne tipke Reset izpisane kode ugasnejo. H Kotel je v re‡imu priprave sanitarne vode 100 09/2005 . ni vkljuèena zahteva po toploti 0 L Kotel je v fazi v‡iga 0 P Kotel je v naèinu èakanja na priklop diferenènega tlaènega stikala 0 U Faza ventiliranja (15 sekund).

1 =. -. 0 ali H Prostori se ustrezno ogrevajo. sanitarna voda se preveè 4 segreva. Kotel gori pri polni moèi. sanitarna voda se 12 ustrezno segreva. Y Prostori se preveè ali premalo ogrevajo. sanitarna 11 voda se ne segreva. segreva ustrezno. 0 A Stikalni program optimiranja je vkljuèen. =. 0 Y Prostori se ne ogrevajo dovolj. Kotel se izklaplja v re‡imu ogrevanja prostorov oziroma se regulira nazaj na tipalu predtoka. A Prostori se preveè ogrevajo. 0 Y Prostori se ne ogrevajo. 3 C Diferencialno tlaèno stikalo za zrak se v 5 minutah 17/18 po zaèetku izvajanja zahteve po toploti ne zapre. sanitarna voda se ne 41 segreva. Kotel gori pri polni moèi in se ne modulira nazaj. 0 ali H Prostori se preveè ogrevajo. segreva. sanitarna voda se segreva. H Prostori se ogrevajo. ko se nastavi zahteva po toploti 6 na toplotnemu izmenjevalniku. ustrezno segreva. H Sanitarna voda toplotnega izmenjevalnika je pri 42 veèjem odjemu prehladna oziroma volumski pretok sanitarne vode premajhen. 3 A Diferencialno tlaèno stikalo za zrak se med gorenjem 17/18 ne odpre. =. potenciometer je nastavljen na sanitarno vodo. -. 09/2005 101 . 0 Y Prostori se ne ogrevajo. sanitarna voda se 2/12 -. sanitarna voda se ne 11 segreva. sanitarna voda se ne 3/47 -. H Prostori se ne ogrevajo dovolj. Kotel se regulira na tipalu predtoka. Temperatura 9 ogrevalne vode je višja od doloèene vrednosti. sanitarna voda se ne 5 =. sanitarna voda se ne 14 segreva. -. Kotel gori v re‡imu ogrevanja prostorov le z delno moèjo. Poèakajte. FC 2520 . 7 0 P Prostori se ne ogrevajo. da se odpre diferencialno tlaèno stikalo za zrak.Zamenjava vezja Motnje in vzroki Delovna Servisna Delovanje naprave in/ali opreme Vzrok koda koda 0 ali H Prostori se ne ogrevajo. 0 ali H Prostori se preveè ogrevajo.

32 5 Y Digitalni krmilnik Brainbox je blokiran. 27/28/ 36 6 C Po konèanem izvajanju zahteve po toploti sledi 33/34 ionizacija. 37 8 F Modulacijski tok je premajhen. 7 F Varovalka F3 je v okvari oziroma je v okvari digitalni 30/37 krmilnik Brainbox. 4 H Zahteva po toploti se predolgo vzdr‡uje (> 2 uri).Zamenjava vezja Delovna Servisna Delovanje naprave in/ali opreme Vzrok koda koda 4 A Tipalo predtoka je pretoplo (> 100°C). Plinski ventil se ne zapre. 37 9 F Napaka referenène temperature digitalnega 39 krmilnika Brainbox. 37/43 9 A Digitalni krmilnik Brainbox je v okvari. 9 H Notranja napaka digitalnega krmilnika Brainbox. 6 H Ionizacija (plamen) se kmalu po v‡igu prekine. FC 2520 . Kotel gori. 12/13/ 14 4 C Temperatura predtoka ogrevanja je veèja od 105°C. 12/13/ Varnostni termostat je odprt. 102 09/2005 . 37 7 L Digitalni krmilnik Brainbox je v okvari. 6 A Ionizacija ne sledi fazi v‡iga. 8/22 4 Y Tipalo predtoka nima vzpostavljene povezave. Temperatura ob 10 odvodu dimnih plinov je previsoka (le pri kotlih z odprtim kurišèem brez ventilatorja). 39 9 L Elektrièni prikljuèek plinske armature ni pravilen ali 37/40 pa je v okvari digitalni krmilnik Brainbox. Ampak je videti/slišati 25/26/ v‡igalno iskro. 15/16/ 19/20 4 C Varovalka F1 je v okvari. Ni videti/slišati v‡igalnih 24 isker. 7 A Digitalni krmilnik Brainbox je v okvari. Kotel se ne v‡ge. 8/23 5 A Digitalni krmilnik Brainbox je blokiran. 37 8 C Modulacijski tok je prevelik. 37 8 A Modulacijski tok je prevelik. 46 4 U Tipalo predtoka je na kratko zvezano. 7 H Digitalni krmilnik Brainbox je v okvari. 31 6 L Ionizacija (plamen) se prekine med obratovanjem 31/35 kotla. 32 6 A Ionizacija ne sledi fazi v‡iga. 37 7 C Napajanje se med blokirno motnjo prekine oziroma 29/32 pritisk na deblokirno tipko Reset ni bil dovolj dolg. 21 4 C Termièno varovalo vleka je odprto.

FC 2520 - Zamenjava vezja
Delovna Servisna
Delovanje naprave in/ali opreme Vzrok
koda koda
9 P Notranja napaka digitalnega krmilnika Brainbox. 37
E A Digitalni krmilnik Brainbox je v okvari. 37
E C Digitalni krmilnik Brainbox je v okvari. 37
E F Digitalni krmilnik Brainbox je v okvari. 37
E H Digitalni krmilnik Brainbox je v okvari. 37
E L Digitalni krmilnik Brainbox je v okvari. 37
E P Digitalni krmilnik Brainbox ni pravilno nastavljen; 45
mikrostikalo št. 2.
E P Prilo‡en èrni blok ni montiran na prikljuèni kontakt 45
diferenènega tlaènega stikala za zrak (le pri kotlih
z odprtim kurišèem brez ventilatorja).
E P Mikrostikalo št. 1 je predolgo v polo‡aju S (servis) 44
> 15 minut
izklop izklop Digitalni krmilnik Brainbox se ne napaja oziroma je 38
varovalka F2 v okvari.

Vzroki motenj in rešitve
1. Sobni termostat ni pravilno prikljuèen. Sobni termostat serije Nefit
ModuLine prikljuèite na lestenèni sponki 2 in 4 na 6-polni lestenèni
sponki. Vklopni/izklopni sobni termostat je treba prikljuèiti na
lestenèni sponki 5 in 6. Analogni sobni termostati (Modulator/
Energiemeter) niso podprti, zato jih je treba zamenjati s sobnimi
termostati Nefit ModuLine.
2. Sobni termostat se ne izkljuèi. Sobni termostat oziroma
pokabljenje je v okvari.
3. Termostat bojlerja je v okvari.
4. Termostat bojlerja se ne izkljuèi oziroma je v okvari. Pipa za
sanitarno vodo, iz katere kaplja, zadr‡uje kotel v re‡imu ogrevanja
sanitarne vode.
5. Tripotni ventil se ne preklaplja. V kabelskemu snopu oziroma v
stikalih tripotnega ventila je zrahljan kontakt. Magnetni ventil se ne
preklaplja. Notranji del tripotnega ventila se ne preklaplja.
6. Tripotni ventil se ne preklaplja. V kabelskemu snopu oziroma v
stikalih tripotnega ventila je zrahljan kontakt. Magnetni ventil se ne
preklaplja. Notranji del tripotnega ventila se ne preklaplja.
7. Sobni termostat (vklopni/izklopni) ni pravilno nastavljen
(prièakovana upornost) ali pa je v sobnemu termostatu oziroma v
prikljuènih kablih zrahljan kontakt.
8. Tipalo predtoka je v okvari oziroma ni prikljuèeno.

09/2005 103

FC 2520 - Zamenjava vezja
9. Potenciometer za temperaturo ogrevanja prostorov je nastavljen
na prenizko vrednost (vklopni/izklopni sobni termostat) oziroma
sobni termostat Nefit ModuLine ni pravilno nastavljen.
10. Dimnik je premajhen oziroma je upornost odvoda dimnega plina
prevelika (zamašeno), ali pa je termièno varovalo vleka v okvari
oziroma ni pravilno povezano.
11. Mikrostikalo št. 1 je v polo‡aju S (servis). Stikalo prestavite nazaj v
polo‡aj "B" (obratovanje).
12. Premalo radiatorjev je odprtih oziroma ni pravilno nastavljen
diferenèni tlaèni regulator.
13. Upornost v ogrevalni zanki je prevelika, na primer, ko nastopi
temperatura se termostatski radiatorski ventili samodejno zaprejo.
14. Tipalo predtoka je v okvari/odstopa.
15. Èrpalka se ne napaja. V prikljuènih kablih je zrahljan kontakt
oziroma stikalo ni pravilno montirano v digitalni krmilnik Brainbox.
Èrpalka je blokirala, v okvari oziroma nepravilno montirana.V
ogrevalni zanki ni dovolj vode. Preverite tlakomer, preizkusite, ali
deluje avtomatski odzraèevalnik.
16. V ogrevalni zanki ni dovolj vode. Preverite tlakomer, preizkusite, ali
avtomatski odzraèevalnik deluje.
17. Upornost v zraèni zanki je prevelika oziroma le-ta ne tesni.
Preglejte sistem za dovod zraka/odvod dimnih plinov, tudi pokrov
gorilnika, diferenèno tlaèno stikalo za zrak in prikljuène cevi.
18. Ventilator ne deluje brezhibno. Preverite kontakte in napetost na
digitalnemu krmilniku Brainbox in preglejte ventilator, ali je morda
onesna‡en.
19. Tipalo predtoka se ni pravoèasno vklopilo. Preglejte tipalo in
prikljuène kontakte.
20. Varnostni termostat je odprt. Preverite, èe je stikalna temperatura
na termostatu 105°C in preglejte prikljuèke. Preverite, ali èrpalka
deluje.
21. Varovalka F1 v digitalnemu krmilniku Brainbox je v okvari.
Vzrok: v zanki plinskega ventila je kratek stik. Kratek stik
varnostnega termostata na maso.
22. Spustite stikalo tipala in pritisnite deblokirno tipko Reset. Za
enako motnjo je vzrok kratek stik v kabelskemu snopu ali okvara
digitalnega krmilnika Brainbox. V nasprotnem primeru je v okvari
tipalo predtoka.
23. Tipalo predtoka je v okvari oziroma pa niso v redu stikala in
prikljuèki.

104 09/2005

FC 2520 - Zamenjava vezja
24. Prikljuèni kabli v‡igalne in ionizacijske elektrode so brez stika
oziroma je v okvari v‡igalna/ ionizacijska elektroda.
25. Upornost preko varnostnega termostata in/ali termiènega
varovala vleka je previsoka. Obe lahko znašata najveè 3 Ohme,
vkljuèno s prikljuèki (za merjenje prekinite napajanje merilne
naprave oziroma stikal).
26. Plinski ventil se ne odpre. Preverite, ali je med fazo v‡iga na voljo
napetost 24 V. Èe ni, zamenjajte digitalni krmilnik Brainbox.
27. Ni dovoda plina v gorilnik. Preverite predtlak. Po potrebi odzraèite
plinski vod. Èe so tudi ostale toèke v redu, zamenjajte plinsko
armaturo.
28. Preglejte prikljuèek v‡igalne/ionizacijske elektrode.
29. Preverite omre‡no napetost med obratovanjem.
30. V tokokrogu 24 V je kratek stik (tripotni ventil ali lestenèna
sponka). Preverite, ali gre za kratek stik, in zamenjajte varovalko
F3 v digitalnemu krmilniku Brainbox.
31. Vbrizgalni ventil, gorilnik, razdelilnik, plinska cev so blokirani
oziroma onesna‡eni. Po vsej verjetnosti gre za recirkulacijo dimnih
plinov / moèan veter ali pa sistem za dovod zraka/odvod dimnih
plinov ni pravilno prikljuèen.
32. Pritiskajte deblokirno tipko Reset, dokler se na zaslonu ne
izpiše "r".
33. Ionizacija se izmeri med obratovanjem kotla. Preverite ionizacijsko
zanko.
34. Plinski ventil se ne zapre. Preverite napetost na plinski armaturi.
> 24 V~ ; zamenjajte digitalni krmilnik Brainbox. < 2 V~ ;
Zamenjajte plinsko armaturo. V nasprotnem primeru zamenjajte
oboje.
35. Najmanjši tlak gorilnika je premajhen (glejte “Nastavitev tlaka
gorilnika”).
36. Preglejte elektriène prikljuèke plinske armature. Pri zagonu mora
tlak gorilnika znašati > 4,5 mb.
37. Preverite sobni termostat. Èe le-ta dobro deluje, je v okvari
digitalni krmilnik Brainbox. Zamenjajte digitalni krmilnik Brainbox.
38. Digitalni krmilnik Brainbox se ne napaja oziroma je v okvari
varovalka F2.
39. Èe se napaka po ponastavitvi Reset ne odpravi oziroma je ‡e prej
prišlo do te napake na digitalnemu krmilniku Brainbox, je treba
slednjega zamenjati.
40. Preglejte prikljuèke plinskega ventila.

09/2005 105

Pri kotlih z odprtim kurišèem (dimniška izvedba brez ventilatorja) mora biti mikrostikalo št. Mikrostikalo št.Zamenjava vezja 41. 44. 42. 46. Pri kotlih z zaprtim kurišèem (z ventilatorjem) mora biti mikrostikalo št. ko ventilator preklopi na delno moè. ko ventilator preklopi na polno moè oziroma izklopi. FC 2520 . èe je tlaèno stikalo pravilno prikljuèeno in èe se vklopi. 2 nastavljeno na "O" in diferenèno tlaèno stikalo premošèeno (rumeno/moder kabel). 1 preklopite nazaj v polo‡aj "B" (obratovanje) in ponastavite digitalni krmilnik Brainbox. Modulacijska tuljava ni pravilno prikljuèena. Diferenèno tlaèno stikalo za zrak obvisi oziroma povzroèi kratek stik. 2 nastavljeno na "F". 45. Preverite. Pipa za sanitarno vodo kaplja oziroma ne tesni. Omejevalnik pretoka vode ni pravilno nastavljen. Priprava sanitarne vode je na termostatu ModulLine izkljuèena. 47. 43. 106 09/2005 .

09/2005 107 .

4536 .716.516A .11/2005 .