1.

PENGENALAN
1.1 Latar Belakang

Etika perubatan atau medical ethics merupakan
suatu sistem yang penting meliputi prinsip moral yang
menerapkan nilai dan pertimbangan kepada amalan
perubatan serta sebagai satu disiplin ilmiah, etika perubatan
merangkumi aplikasi praktikal dalam persekitaran klinikal
serta kerja-kerja mengenai sejarah, falsafah, dan sosiologi.
Etika memainkan peranan yang cukup besar dalam sektor
perubatan. Kemajuan semasa di dalam perubatan telah
memperolehi ciri-ciri revolusioner dan menjuarai kemajuan di
dalam bidang teknologi perubatan dan kejuruteraan manusia
yang sungguh membanggakan. Namun, ia juga boleh
memberi kesan kepada kelakuan, generasi sekarang
sedang menyaksikan satu cabaran yang hebat terhadap
warisan nilai-nilai moral dan tatacara kelakuan.

Untuk itu, setiap pengamal perubatan khususnya
perlu beretika dalam menjalankan tugas. Seseorang
pengamal perubatan mestilah mempunyai sikap yang
bijaksana dan boleh menjadi penasihat yang menarik ketika
merawat pesakit. Selain itu, hendaklah sentiasa
bekerjasama dan bersedia untuk membantu antara satu
sama lain dengan serta-merta jika rakan atau keluarganya
terkena sakit, atau di dalam hal-hal kesusahan, keperluan,
kecacatan atau kematian. Pada zaman ini perawatan
perubatan sekarang memerlukan satu pasukan selain dari
doktor dan jururawat juga diperlukan perkhidmatan makmal,
fisioterapi, kebajikan perubatan, dan personal lain. Selain itu
juga hendaklah memupuk semangat berpasukan dan
kerjasama yang sempurna supaya pasukannya dapat
menghasilkan perkhidmatan penjagaan pesakit yang terbaik.

1

1. 2 . Peranan etika dalam bidang sains dan perubatan menjadikan profesion pengamal perubatan berkembang dalam acuan yang betul.2.2 Objektif Tugasan 1.1 Untuk menerangkan definisi etika perubatan.

2. 1. 1.2. 1.2.1 Definisi Etika Perubatan 3 . 1.2.6 Untuk menerangkan kesan pengabaian terhadap etika perubatan. 2.7 Untuk menerangkan isu-isu etika dalam bidang perubatan.5 Untuk menerangkan kepentingan etika perubatan.2 Untuk menerangkan definisi etika perubatan menurut pencarian literature 1.2. KANDUNGAN 2.3 Untuk menerangkan sejarah mengenai etika perubatan.2. 1.4 Untuk menerangkan prinsip-prinsip dalam etika perubatan.

Selain itu. 2. (James J. namun etika perubatan hanya menjadi terkenal sebagai bidang yang tersendiri sejak perang dunia ke-2. penyelidikan saintifik. Perkembangan ini telah memberi kesan kepada hampir setiap aspek amalan klinikal. dari kerahsiaan rekod pesakit. Definisi Etika Perubatan merupakan perbincangan dan penerapan nilai-nilai dan tanggungjawab moral dalam bidang amalan perubatan dan penyelidikan. Ini kerana telah berlaku sebahagian besar perubahan kesan daripada kemajuan dalam teknologi perubatan. . dan telekomunikasi. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Spillane SJ) 4 . peningkatan penglibatan kerajaan dalam penyelidikan perubatan dan peruntukan sumber penjagaan kesihatan telah membawa satu penambahan kepada persoalan etika.2 Pencarian Literature Etika Perubatan Etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Walaupun soalan etika perubatan ini telah dibahaskan sejak permulaan bidang perubatan pada abad ke-5.

dan Muhammad bin Zakaria Ar -Razi (dikenali sebagai Rhazes di Barat). dan Yahudi. (Kamus Dewan Edisi ke-4) Etika Perubatan merupakan sebagai prinsip-prinsip dan undang-undang untuk mengawal tingkah laku pengamal perubatan dan dianggap sebagai kawalan moral ke atas semua kakitangan perubatan dan masyarakat yang standard. 5 . Etika perubatan merupakan nilai-nilai serta garis panduan yang harus dipatuhi oleh para pengamal perubatan khususnya doktor di dalam pengamalan perubatan masing-masing. telah diterbitkan pada abad ke-5. Katholik. Dan seterusnya tradisi- tradisi intelektual ini di sambung di dalam etika perubatan Islam. seperti zaman Hippocrates. semasa pemerintahan Ostrogothic Raja Theodoric The Great. Pada zaman awal dan pertengahan moden. Kod-kod pertama mengenai etika perubatan. buku pertama yang d idedikasikan kepada etika perubatan. (Persatuan Perubatan Malaysia (MMA)) 2. maklumat mengenai etika perubatan ditulis oleh Ishaq ibn Ali al-Ruhawi yang menulis Kelakuan seorang Doktor.3 Sejarah Etika Perubatan Sejarah etika perubatan ini bermula di kesan melalui garis- garis panduan mengenai tugas pakar-pakar perubatan di zaman dahulu kala. Ibnu Sina perintis kepada perubatan. Formula Comitis Archiatrorum.

Di negara England. Namun pada tahun 1815. Ia diperkenalkan sebagai perantisan wajib dan kelayakan rasmi dibawah lesen Persatuan Apothecaries. etika perubatan muncul semula dalam perbincangan. Thomas Percival seorang penulis dan juga doktor. Menjelang abad ke-18 dan ke-19. Namun. Persatuan Perubatan Amerika (AMA) menerima pakai kod pertama etika yang berdasarkan sebahagian besar hasil kerja Percival ini. ia mendapat kritikan daripada pelbagai pihak kerana garis panduan ini dilihat lebih kepada perlindungan reputasi doktor yang berlebihan. banyak wacana etika perubatan telah melalui perubahan dramatik dan sebahagian besar diatur semula diri menjadi bioetika. 6 . telah mereka kod etika perubatan moden yang pertama serta menarik sebuah risalah dengan kod ini pada tahun 1794 serta menulis versi tersebut dan diperluaskan pada tahun 1803 di mana dia membuat istilah etika perubatan dan perundangan perubatan. teori ini dibina atas liberal dan keadilan prosedur. Ini adalah permulaan kepada peraturan profesion perubatan di UK. akta seperti Apothecaries Act telah diluluskan oleh Parlimen United Kingdom. Pada tahun 1847. Akhir sekali pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Mereka juga perlu mengekalkan keputusan kompeten. Ramai menganggap yang seharusnya menjadi pertimbangan utama bahawa ini adalah lebih penting untuk tidak membahayakan pesakit. Non-maleficence (Elak Kemudaratan) Konsep non-maleficence merujuk kepada frasa “first. membuat keputusan dan bertindak atas inisiatif pesakit sendiri secara bebas. do not harm”. pesakit dewasa. ii. Ini kerana sebahagian pengamal perubatan terdedah kepada penggunaan rawatan yang mereka percaya akan berbuat baik. Autonomy (Bebas membuat keputusan) Autonomi merujuk kepada keupayaan untuk berfikir. Antara prinsip asa tersebut iaitu : i.2. tanpa terlebih dahulu dinilai mereka dengan secukupnya bagi memastikan mereka tidak berdepan 7 . daripada berbuat baik kepada mereka. walaupun ia menunjukkan perubatan yang salah. Para pengamal perubatan serta ahli keluarga pesakit itu perlu membantu pesakit datang ke keputusan mereka sendiri dengan memberikan maklumat yang lengkap.4 Prinsip-Prinsip Di Dalam Etika Perubatan Berikut terdapat prinsip –prinsip asas utama di dalam etika perubatan.

James Childress dan Tom Beauchamp dalam Prinsip Etika Bioperubatan (1978) mengenal pasti kebajikan sebagai salah satu nilai teras etika penjagaan kesihatan. penderitaan fizikal dan mental mereka. "Rawatan ini adalah satu kejayaan. berhujah bahawa kebajikan adalah satu- satunya prinsip asas etika perubatan. ia bermaksudmengambil tindakan perkhidmatan demi kepentingan pesakit. Ia meliputi pertimbangan kesakitan pesakit. iii." Prinsip ini amat penting bukan sahaja untuk tidak membahayakan daripada berbuat baik. Dalam konteks perubatan. malah ia juga untuk mengetahui bagaimana kemungkinan bahawa rawatan tersebut akan membahayakan pesakit. dengan bahaya. dan kualiti hidup mereka. Banyak kesan buruk telah dilakukan kepada pesakit dan hasilnya. Sebahagian pakar seperti Edmund Pellegrino. Walau bagaimanapun. Jadi pengamal perubatan perlu pergi lebih daripada ubat-ubatan yang tidak menetapkan mereka tahu untuk menjadi berbahaya- dia tidak boleh menetapkan ubat-ubatan atau merawat pesakit melainkan jika dia tahu bahawa rawatan yang tidak berbahaya. risiko kecacatan serta kematian. seperti dalam kata-kata. tetapi pesakit meninggal dunia. ketidaktentuan mengelilingi definisi yang tepat yang amalan lakukan sebenarnya membantu pesakit. Beneficence (Berkebajikan) Kebajikan (Beneficence) merujuk kepada tindakan yang menggalakkan kesejahteraan orang lain. 8 .

iv. Antara kepentingan tersebut iaitu : i. Dalam memperuntukkan penjagaan pesakit. anda tidak boleh merawat semua orang dan juga keutamaan (prioriti) mesti ditetapkan. Justice (Keadilan) Dalam etika perubatan. dan yang berusaha seperti pembedahan kosmetik dan euthanasia jatuh di luar bidang kuasanya.5 Kepentingan Etika Perubatan Terdapat kepentingan dalam Etika Perubatan. dan bahawa dalam memperuntukkan sumber kepada satu kumpulan. MMA mengambil berat terhadap kecuaian 9 . Sebagai contoh. keadilan adalah pilihan yang saksama dalam bidang perubatan. 2. kita perlu menilai kesan pilihan ini kepada orang lain. dengan sumber-sumber yang terhad. Untuk memelihara masyarakat dari menerima rawatan di bawah paras rawatan perubatan yang ditetapkan. Mereka berhujah bahawa penyembuhan harus semata-mata untuk perubatan. prinsip keadilan berpendapat bahawa pesakit dalam situasi yang sama perlu mempunyai akses kepada penjagaan yang sama.

ii. Untuk mencegah penyalahgunaan keistimewaan profesionalisme yang diperuntukkan oleh undang- undang dan penyalahgunaan kemahiran profesion perubatan. Juga memberi tanggungjawab jawatan perubatan kepada mereka yang tidak didaftarkan. rakan-rakan serta persatuan. Contohnya gagal memberi rawatan kepada pesakit setelah banyak peringatan diberikan. 10 . tidak bersopan. tidak jujur. Contohnya kesilapan dalam memberikan ubat kepada pesakit. Sebagai panduan kepada pekerja sosial perubatan apabila menentukan apa bentuk permintaan yang munasabah atau mengikut undang undang yang boleh mereka lakukan terhadap majikan . iv. iii. Mengawal dari berlakunya perbuatan yang bertentangan dengan reputasi profesion perubatan seperti penyalahgunaan alkohol. memberi perakuan palsu dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat seperti menyebarkan rahsia pesakit dan mengadakan hubungan sulit dengan pesakit. tindakan kasar dan sebagainya. dadah. melaksanakan tugas sebagai doktor.

Hubungan profesional disalahgunakan bagi mendapat keuntungan peribadi. 11 . kebendaan atau kewangan. Menimbulkan sebarang bentuk hubungan fizikal yang boleh melanggar batasan profesional dan merosakkan hubungan profesional.6 Kesan Pengabaian Terhadap Etika Perubatan Jika seseorang pengamal perubatan tidak mengikuti etika- etika perubatan. ii. ia memberi kesan yang tidak baik seperti : i.2.

7 Isu-isu Etika Dalam Bidang Perubatan Namun begitu." Dengan erti kata lain ia bermaksud "perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang yang mengalami sama ada penyakit terminal. atau suatu penyakit yang tidak boleh diubati. Memberi imej yang buruk kepada institusi pengamal perubatan di negara ini. Antara isu-isu tersebut ialah : i. 2. iv. Menimbulkan konflik antara pesakit dan pengamal perubatan. iii." Buat masa ini hanya satu negeri di Amerika Syarikat yang membenarkan euthanasia. 12 . Di bimbangi pekerja sosial perubatan akan terlibat dalam apa bentuk salahlaku seksual dengan mana- mana pihak yang signifikan dalam hubungan profesional sehingga boleh menjejaskan kepercayaan dan keyakinan dalam menjalankan tanggungjawab. Eutanasia Perkataan "euthanasia" berasal dari makna Greek bermaksud "kematian yang baik. terdapat isu-isu yang timbul berkaitan di dalam bidang perubatan. v.

Isu ini semakin giat dibicarakan apabila 13 . Pengklonan Manusia Isu pengklonan merupakan salah satu isu yang begitu giat dibincangkan oleh para saintist-saintist barat ketika ini.ii. Pemindahan Organ Pemindahan organ adalah satu pembedahan bagi menggantikan organ yang bermasalah atau berpenyakit dengan organ yang baru. iv. Negara Malaysia mengharamkan pengguguran bayi tanpa indikasi perubatan terutama sekali ianya demi menyelamatkan nyawa si ibu. Keguguran merupakan sesuatu yang berlaku secara spontan manakala pengguguran pula adalah secara paksa sama ada dibolehkan atau tidak mengikut undang- undang. Kaedah perubatan ini telah menimbulkan beberapa isu iaitu timbul kemudaratan apabila organ dari tubuh yang masih hidup ataupun yang telah mati dikeluarkan dan dipindah ke tubuh lain yang masih hidup. Penguguran Janin Pengguguran bayi membawa maksud penamatan proses kehamilan sebelum cukup bulan iaitu sembilan bulan bagi manusia yang mana mengakibatkan kemusnahan dan kematian janin. iii. Organ yang digunakan datang dari dua sumber iaitu penderma yang masih hidup dan penderma yang telah meninggal dunia.

pemilihan jantina sebelum kehamilan ini adalah diharuskan bagi tujuan rawatan perubatan. v. Hal ini telah menyebabkan ahli-ahli saintis dalam bidang ginetik mulai terfikir untuk membangunkan pengklonan manusia pula. kadang kala bersinonim dengan pencegahan hamil. peralatan. adalah suatu regimen satu atau lebih tindakan. Namun demikian. Namun. Pemilihan Jantina Anak Amalan teknik atau langkah campur tangan yang bertujuan untuk menghasilkan kehamilan dan kelahiran bayi dengan jantina pilihan ibubapa dengan bertujuan untuk mengimbangi keluarga atau kepeluan perubatan. Usaha pengklonan pertama kali dilakukan oleh ahli embriologi Scotland. Ian Wilmut menghasilkan kambing biri-biri bernama Dolly. vi. Apabila isu ini semakin giat dibincangkan telah menyebabkan isu ini berubah kepada isu yang melibatkan etika. atau perubatan yang diikuti 14 . Di antaranya menurut pandangan pakar bioetika Islam Gamal Serour iaitu pemilihan jantina sebelum kehamilan adalah ditegah kerana hal ini bermaksud mencabar kudrat Allah s. Pencegahan kehamilan Kawalan kelahiran.w. kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan kemajuan dalam bidang sains ginetik.t. Terdapat banyak isu berkaitan moral dan etika berkaitan pemilihan jantina dan ia perlu difikirkan semasak-masaknya.

isu-isu perundangan dan sebagainya. untuk mencegah atau mengurangkan kebarangkalian mengandung atau kelahiran. sama ada dengan atau tanpa penglibatan pengamal perubatan dan pergigian berdaftar di klinik dan hospital swasta mahupun kerajaan. Penjualan Sijil Cuti Sakit Palsu Pembelian sijil cuti sakit palsu kepada pesakit telah dikira melanggar etika pengamal perubatan. Hal ini membawa kepada masalah pengguguran bayi dan buang bayi kerana mereka masih muda dan belum bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa. sehingga mengiklankan penjualan sijil berkenaan secara dalam talian. viii. Tetapi masih ramai dalam kalangan masyarakat yang mengambil mudah mengenai perkara itu. Ini kerana penjualan sijil cuti sakit palsu sedemikian mendatangkan pelbagai implikasi negatif kepada produktiviti negara. vii. Kesilapan Diagnosis Pesakit Kesilapan diagnosis perubatan merupakan satu keadaan yang membabitkan seorang doktor membuat kesilapan dalam menterjemahkan penyakit. Kesilapan diagnosis lebih mudah berlaku terutamanya di bilik kecemasan kerana segala keputusan pemeriksaan terhadap pesakit adalah 15 . Penyalahgunaan kawalan kehamilan di kalangan remaja telah meningkatkan hubungan seks luar nikah dan sekaligus jumlah kehamilan luar nikah. Kaedah ini telah banyak disalahgunakan oleh .

3. generasi sekarang sedang menyaksikan satu cabaran yang hebat terhadap warisan nilai-nilai moral dan tatacara kelakuan. 16 . Sebagai satu disiplin ilmiah. Namun begitu. etika perubatan merangkumi aplikasi praktikal dalam persekitaran klinikal serta kerja-kerja mengenai sejarah. berdasarkan keadaan pesakit ketika mereka dibawa masuk ke unit tersebut. ia juga boleh memberi kesan kepada kelakuan. PENUTUP 3. perlu mengambil berat serta mematuhi etika- etika dalam perubatan supaya tidak menimbulkan isu-isu yang tidak diingini berlaku dalam bidang perubatan. falsafah. dan sosiologi.1 Rumusan Sebagai rumusan. Etika perubatan atau medical ethics merupakan suatu sistem yang penting meliputi prinsip moral yang menerapkan nilai dan pertimbangan kepada amalan perubatan. Sebagai seorang pengamal perubatan.

). "Ethics manual.  Beauchamp. Medical Ethics Manual (PDF) (3rd ed. Ann Intern Med. 2001.. American College of Physicians". RUJUKAN DAN LAMPIRAN BERGAMBAR 4. France: World Medical Association. Tom L.4. 2016. 128 (7): 576–94. ISBN 978-92-990079-0-7.1 SUMBER RUJUKAN  Williams. and Childress. Ferney-Voltaire Cedex. Fourth edition. (1998). Principles of Biomedical Ethics.org/wiki/Medical_ethics  World Medical Association Websites : 17 . C.wikipedia.  Jordan. M.  Medical Ethics Topic from Wikipedia 6 Feb 2017 from website: https://en. New York: Oxford University Press. John (2015). Retrieved February 11. James F.

http://www.net .com/n-t-bowfs1nh/etika-dalam-perubatan/ 4.2 LAMPIRAN BERGAMBAR 18 .Principal features of medical ethics [Retrieved 3 November 2015].  Santa Clara University : Markkula Center for Applied Ethic Better Choice : https://www.scu.wma.edu/ethics/focus- areas/bioethics/resources/cases-in-medical-ethics- student-led-discussions/  Etika Dalam Perubatan by on Prezi https://prezi.

 Prinsip-prinsip Etika Perubatan : 19 .