Mw 563

Polecenie włączenia prądu w celu elektrycznego ogrzewania wagonów
- wg Bw 62(Mw-62)

- 51 -
Mt 576
Wykaz o stanie ezt pociągu nr…
grzbiet wykazu

- 52 -
Mt 576
Wykaz o stanie ezt pociągu nr…
strona 2 wykazu

- 53 -
Mw 576
Wykaz o stanie wagonów pociągu pasażerskiego
grzbiet
wykazu

- 54 -
Mw 576
Wykaz o stanie wagonów pociągu pasażerskiego
strona 2
wykazu

- 55 -
Mw 579
Zawiadomienie o wyłączeniu z przewozów wagonów uszkodzonych

......................................................................................
Pieczątka
ZAWIADOMIENIE
Rok............................. O WYŁĄCZENIU Z PRZEWOZÓW WAGONÓW
Dzień Miesiąc Godz.
USZKODZONYCH

Nr pociągu Wagon Nr Przyczyna wyłączenia
lub nazwa toru
1 2 3

............................................................................
PKP Mw 579 Pieczątka i podpis

- 56 -
Mw 581
Zawiadomienie o naprawie wagonów nadających się do ponownego włączenia
do przewozów

...............................................................
Pieczątka zakładu naprawiającego

Rok.............................ZAWIADOMIENIE
O NAPRAWIENIU WAGONÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO Dzień Miesiąc Godz.
PONOWNEGO WŁĄCZENIA DO PRZEWOZÓW

Seria Wagon Nr Seria Wagon Nr

1 2 3 4

.......................................................... ...........................................................

pieczątka i podpis przekazującego pieczątka i podpis przyjmującego

PKP Mw 581

- 57 -
Mw 581
Nalepka ,,Do naprawy okresowej”

- 58 -
Mw 583
Nalepka ,,Niesprawny przewód główny WN” – wzór ,,R3” wg RIC

(Format około 148 x 210 mm)

- 59 -
Mw 584
Nalepka ,,WC niesprawny” – wzór ,,S1” wg RIC

(Format około 148 x 210 mm)

- 60 -
Mw 585
Nalepka ,,Niezdatny do ruchu”

- 61 -
Mw 607
Zawiadomienie o zagrzaniu się osi wagonu

strona 1

- 62 -
Mw 607
Zawiadomienie o zagrzaniu się osi wagonu

strona 2

- 63 -
Mw 611
Zawiadomienie o zerwaniu/uszkodzeniu urządzenia cięgłowego lub sprzęgu
śrubowego dla dokonania ekspertyzy i dalszego postępowania

strona 1

- 64 -
Mw 611
Zawiadomienie o zerwaniu/uszkodzeniu urządzenia cięgłowego lub sprzęgu
śrubowego dla dokonania ekspertyzy i dalszego postępowania

strona 2

- 65 -
Mw 612
„Protokół o przekazaniu uszkodzonego wagonu Nr…. skierowanego do naprawy na
kolej właściciela” – wg przepisów PPW (Przepisów użytkowania wagonów w
kolejowej komunikacji międzynarodowej PPW)

- 66 -
Mw 621
Dyspozycja na przewóz taboru kolejowego do i z naprawy
strona 1

strona 2

- 67 -
Mw 622

Nalepka ,,Uszkodzenie/ brak luźnych części wagonowych

- 68 -
Mw 661
Nalepka ,,Ciężko uszkodzony. Zwrot w stanie próżnym na kolej włączenia”
(czerwony) – wzór ,,L” wg przepisów PPW i RIC

(Format około 148 x 210 mm)

- 69 -
Mw 661/1
Nalepka ,,Ciężko uszkodzony. Zwrot w stanie próżnym na kolej włączenia”
(niebieski) – wzór ,,L” wg przepisów PPW i RIC

(Format około 148 x 210 mm)

- 70 -
Mw 662
,,Zawiadomienie o wyłączeniu wagonu z eksploatacji” wg przepisów PPW

strona 1

- 71 -
Mw 662
,,Zawiadomienie o wyłączeniu wagonu z eksploatacji” wg przepisów PPW

strona 2

- 72 -
Mw 663
,,Protokół przyjęcia lub zwrotu wózków wagonowych” wg przepisów PPW

- 73 -
H 3307
,,Raport z jazdy” – wzór nr 3 wg instrukcji Br-21 (H-21)
strona 1

- 74 -
H 3307
,,Raport z jazdy” – wzór nr 3 wg instrukcji Br-21 (H-21)
strona 2

- 75 -
H 3307
,,Raport z jazdy” – wzór nr 3 wg instrukcji Br-21 (H-21)
strona 3

- 76 -
H 1175
Kontrolka protokołów H 1428

- 77 -
H 1428
,,Protokół o stwierdzeniu uszkodzenia, braku luźnych części wagonu”

strona 1

- 78 -
H 1428
,,Protokół o stwierdzeniu uszkodzenia, braku luźnych części wagonu”

strona 2

- 79 -