RBT 7/2017

Mata pelajaran : Kelas: Masa: Tarikh/ Hari
Rekabentuk Dan Teknologi 1B 4.25 -5.35 ptg (2 Waktu) 9/2/17(Khamis)

Standard Kandungan Prinsip Rekabentuk

Sub Standard Kandungan Prinsip-Prinsip Rekabentuk
Aplikasi prinsip-prinsip rekabentuk
Standard Pembelajaran Murid boleh :

1.Menulis prinsip-prinsip rekebentuk dalam lukisan peta
buih

2.Melukis keterangan prinsip-prinsip rekabentuk dalam
lukisan peta titi

3. Melukiskan tujuh (7) prinsip-prinsip rekabentuk
sebagai penerangan maksud

Guru menerangkan 7 prinsip-prinsip rekabentuk
Aktiviti
Guru menyebut nama murid untuk menyebutkan prinsip-
prinsip rekabentuk

Guru membimbing murid-murid membentuk peta buih
prinsip-prinsip rekabentuk

Tujuh orang murid dipanggil untuk membaca maksud satu
prinsip rekabenuk

Murid-murid dibimbing oleh guru untuk menulis maksud
prinsip-prinsip dalam lukisan peta titi

Guru menerangkan maksud prinsip-prinsip rekabentuk
dalam bentuk lukisan pada papan putih. Murid-murid
dibimbing melakar maksud tersebut

Guru membuat kesimpulan , dan murid-murid dipanggil
namanya untuk meyebutkan 2 prinsip rekabentuk dan
keterangan pada 2 prinsip rekabentuk tersebut.

Standard Prestasi Tahap Penguasaan 2
Tafsiran : Menjelaskan dua(2) prinsip rekabentuk

1
RBT 7/2017

BBM / i -think Peta Buih, Peta titi, Pensil warna, Alat tulis

Refleksi

2