Nederlandse

NEN-EN 837-1
Manometers. Deel 1 : Manometers
met Bourdon-buizen. Afmetingen,
métrologie, eisen en beproeving

Pressure gauges. Part 1 : Bourdon tube pressure gauges. 1e druk, februari 1997
Dimensions, metrology, requirements and testing ICS 17.100
Vo
Dit document bevat de officiële Engelse versie van de Europese norm EN 837-1, december 1996.

Deze norm heeft de status van Nederlandse norm.
Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

or
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

Pr
ev
be
iew

eld

Normcommissie 341 030 "Manometers"

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
zonder schriftelijke toestemming van het Neder- kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
lands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen
middel van fotokopie, microfilm, opslag in computer- enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indi-
bestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is recte schade, ontstaan door of verband houdende met
op gehele of gedeeltelijke bewerking. toepassing van door het Nederlands Normalisatie-insti-
tuut gepubliceerde uitgaven.
Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting
van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldig-
de vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of
daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze Prijsklasse 72
bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt
aan de Stichting Reprorecht.

Nederlands © 1997 Nederlands Normalisatie-instituut
Normalisatie-instituut
Dit document is een voorbeeld van NEN / Kalfjeslaan
This document is a preview
2, Postbus 5059,2600 by NEN
GB Delft, Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190

2 NEN-EN 8 3 7 . Deel 2 : Beproevingen. eisen en beproeving Vo EN 6 0 0 6 8 . Deel 1 : Toleranties voor lineaire en or hoekmaten zonder afzonderlijke tolerantieaanduidingen ISO 2 8 5 9 . métrologie.2 .en kegelveer. Manometers voor gebruik bij lassen. Afmetingen.2 7 : 1 9 9 3 NEN 1 0 0 6 8 . Deel 2 : Aanbevelingen voor keuze en inbouw van manometers (in voorbereiding) EN 8 3 7 . snijden en aanverwante processen ISO 1 0 1 0 2 : 1 9 9 0 ANSI/ASME B 1 .6 : 1 9 9 5 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische produkten.2 . snijden en verwante processen EN 8 3 7 .2 Manometers. Sectie 2 7 : Proef Ea met leidraad: Schokken EN 6 0 5 2 9 : 1 9 9 1 NEN 1 0 5 2 9 : 1 9 9 2 Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering) ISO 2 2 8 .Nederlands v o o r w o o r d Voor de in deze norm vermelde andere normen bestaan in Nederland de volgende equivalenten: Vermelde norm: Nederlandse norm: Titel: EN 4 7 2 : 1 9 9 4 NEN-EN 4 7 2 : 1 9 9 4 Manometers.2 .1 : 1 9 9 3 NEN-ISO 2 7 6 8 .3 : 1 9 9 6 NEN-EN 8 3 7 . Deel 3: Manometers met plaat. 2 0 .1 : 1 9 8 9 ISO 7 0 0 0 : 1 9 8 9 EN 2 9 5 3 9 : 1 9 9 2 NEN-ISO 9 5 3 9 : 1 9 9 2 Materialen voor apparatuur voor autogeenlassen.3 : 1 9 9 7 Manometers. 1 Pr ev be iew eld Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN . Termen en definities EN 5 6 2 : 1 9 9 4 NEN-EN 5 6 2 : 1 9 9 5 Apparatuur voor autogeenlassen.2 . Sectie 6: Bestandheid tegen trillen EN 6 0 0 6 8 .2 7 : 1 9 9 4 Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische produkten.1 : 1 9 9 4 ISO 1 3 0 2 : 1 9 9 2 EN 2 2 7 6 8 .6 : 1 9 9 5 NEN 1 0 0 6 8 . Deel 2 : Beproevingen.1 : 1 9 9 0 Algemene toleranties.

100 Descriptors: Metrology. vacuum gauges. France. requirements and testing or Manomètres . marking Vo English version Pressure gauges . Belgium. EN 837-1:1996 E Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN . CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de St assart. specifications.Dimensions. measuring instruments. safety.Maße.EUROPEAN STANDARD EN 837-1 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM December 1996 ICS 17. No.Teil 1: Druckmeßgeräte mit Bourdon . Luxembourg. prescriptions Rohrfedern .Part 1 : Bourdon tube pressure gauges . métrologie. Iceland. Ireland. indicating instruments.Partie 1: Manomètres à tubes de Druckmeßgeräte . French. Portugal. CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without eld any alteration. designation. Italy. German). metrology inspection. fidelity. Finland. Norway. The European Standards exist in three official versions (English. Switzerland and United Kingdom. Sweden. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. Germany. Netherlands. Greece. Anforderungen et essais und Prüfung Pr ev be iew This European Standard was approved by CEN on 1996-10-30. Denmark. dimensions. Spain. metrology. 36 В-1050 Brussels © 1996 Copyright reserved to CEN members Ref. CEN members are the national standards bodies of Austria. A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. Meßtechnik.Dimensions. manometers.

6 to 4 36 Pr ev be iew eld Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN .Page 2 EN 8 3 7 .1 : 1 9 9 6 Contents Foreword 3 1 Scope 4 2 Normative references 4 3 Definitions 5 4 Nominal sizes 5 5 Pressure ranges 6 Vo 6 Accuracy classes 6 7 Dimensions 7 8 Pressure element assembly 15 9 Requirements 16 10 Testing 27 11 Packaging for transportation 34 or 12 Designation 35 Annex A (informative) Examples of scale numbering for accuracy classes from 0.

This European Standard shall be given the status of a national standard. Portugal. Germany.EN 837-1 : Pressure gauges . Iceland.Part 1 : Bourdon tube pressure gauges-Dimensions. or According to the CEN/CENELEC Internal Regulations. Sweden.Means of measuring and/or recording temperature during the distribution of refrigerated frozen and quick-frozen products". the secretariat of which is held by AFNOR. at the latest by June 1997. Italy. Page 3 EN 837-1:1996 Foreword This European Standard has been prepared by the Technical Committee CEN/TC 141 "Pressure gauges . Greece. either by publication of an identical text or by endorsement. metrology. metrology.Part 2 : Selection and installation recommendations for pressure gauges . requirements and testing. requirements and testing . Netherlands. France.Part 3 : Diaphragm and capsule pressure gauges-Dimensions. Spain. Ireland. Norway.Thermometers . Denmark. Pr ev be iew eld Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN . . This European Standard is a part of the series of the following standards : Vo .EN 837-3 : Pressure gauges . Belgium. Luxembourg. Finland. . and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June 1997. the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria.EN 837-2 : Pressure gauges . Switzerland and the United Kingdom.

Gauges specified have circular dials with concentric scales for industrial and test use. EN 60529 1991 Degrees of protection provided by enclosures. vacuum gauges and combined vacuum and pressure gauges (compound gauges). from 40 to 250 nominal size with ranges up to 1600 bar for the measurement of gauge pressure. Pressure gauges for welding. with circular.Page 4 EN 8 3 7 . The standard applies to gauges suitable for industrial use with common industrial fluids.Part 2 : Tests . cutting and associated processes are not included in this standard. see clause 12) indicating pressure gauges. or 2 Normative references This European Standard incorporates by dated or undated reference. general purpose (inch). subsequent amendments to or revisions of Pr be any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by ev amendment or revision. EN 29539 1992 Materials used for equipment used in gas welding. EN 562 1994 Gas welding equipment . EN 60068-2-27 1993 Electrical engineering . gauges for high pressure gases and gauges for use with oxygen or acetylene. 1 bar = 10 5 Pa. provisions from other publications.Pressure gauges used for eld welding.Test Fc and guidance : Vibration (sinusoidal). It does not apply to pressure gauges with electrical contacts. ISO 228-1 1994 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads . It applies also to liquid-filled gauges.20. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter.Part 2 : Tests .1 : 1 9 9 6 1 Scope This European Standard specifies requirements for Bourdon tube (designated by B. dimensions and tolerances. but are specified in EN 562.Part 1: Designation.1 Pipe threads. cutting and allied processes (ISO 9539:1988).basic environmental testing procedures . EN 472 1994 Pressure gauges . EN 60068-2-6 1995 Electrical engineering . iew ANSI/ASMEB1. cutting and allied processes.basic environmental testing procedures . spiral or coiled forms. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN .Test Ea and guidance : Shock. For undated references the latest edition of the publication referred to applies.Vocabulary. Vo The standard includes methods of test for performance to be applied at type approval and production piece tests. For dated references. A reading of zero bar is atmospheric pressure.

or 4 Nominal sizes Nominal sizes of gauges are as follows : 40. synopsis. Page 5 EN 8 3 7 . 160 and 250. 50. ISO 2859-1 1989 Sampling procedures for inspection by attributes . 63.Part 1 : Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications. ISO 7000 1989 Motor vehicles . the definitions given in EN 472 apply. EN 22768-1 1993 General tolerances . 100. 3 Definitions For the purpose of this European Standard.Part 1 : Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection. Pr ev be iew eld Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN .Graphic symbols . Vo ISO 10102 1990 Assembly tools for screws and nuts . See table 2 for dimensions.1 : 1 9 9 6 ISO 1302 1992 Technical drawings .Principles. 150.Methods of indicating surface texture on drawings.Double-headed open- ended engineers* wrenches. 80.

5 and 4 (see table 1).6. 1.6.5 -1 to+ 5 -1 to + 15 The Sl-units Kilopascal (kPa) and Megapascal (MPa) should follow the bar series from 0 to 60 kPa up to 1000 kPa.6 Oto 6 Oto 60 Oto 600 0to1 0to10 0 to 100 Oto 1000 0 to 1.Page 6 EN 837-1:1996 5 Pressure ranges The bar is the preferred unit of pressure. 2. 1. 0.6 MPa up to a maximum of 160 MPa.1.0.6 to 0 -1 to 0 Combined pressure and vacuum ranges in bar : . Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN . the accuracy class will cover 10 % to 100 % of the range. .1 to + 0.25. 0. iew The following accuracy classes are defined : 0.6 Oto 16 0 to 160 Oto 1600 0 to 2. Pr 6 Accuracy classes ev be The accuracy class stating the limits of permissible error is expressed as a percentage of the span. Pressure ranges in bar : 0 to 0.5 Oto 25 0 to 250 0to4 Oto 40 0 to 400 Vo Vacuum ranges in bar : Vacuum gauges have anti-clockwise pointer travel with increasing vacuum.6 -1 to + 3 -1 to + 9 -1 to + 24 or -1 to+1. For gauges with a pointer stop. For gauges with a free zero. the accuracy class will cover 0 % to 100 % of the range and zero shall eld be used as an accuracy check point. then change to 0 MPa to 1.

5 4 40 and 50 X X X 63 X X X X 80 X X X X 100 X X X X Vo 150 and 160 X X X X 250 X X X X X 7 Dimensions 7.1 0.25 0.6 1 1. ev be iew eld threaded pressure connection ri Outside diameter of case Outside diameter of flange Diameter of fixing hole circle Diameter of fixing holes Figure 1 Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN . Page 7 EN 837-1:1996 Table 1 : Nominal size compared to the accuracy class Nominal Accuracy class size 0.2 Cases and flanges The user will have to determine the dimensions for panel cut-out according to the manufacturer's Pr data.6 2.1 General tolerances or General tolerances : EN 22768-1 7.

www. Telefoon Fax • Meer informatie: telefoon Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) (015) 2 690 391.nen.a. • U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Datum Handtekening www. dan betaalt u geen handeling en verzendkosten.nl/normshop Gratis e-mailnieuwsbrieven Retourneren Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen.nen. ISO.nl normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze Post: NEN Standards Products e-mailnieuwsbrieven.v. Klantnummer NEN • Alle prijzen zijn excl. Postbus / Adres • Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie Postcode Plaats voorbehouden.Deel 1: Manometers met € 74.en handelingskosten Uw ordernummer BTW nummer en onder voorbehoud bij Postbus / Adres o.v. ik bestel www.a.00 uur.a.nl/leveringsvoorwaarden.2016 . afdeling Klantenservice Postbus 5059 Antwoordnummer 10214 2600 GB Delft 2600 WB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T (015) 2 690 390 F (015) 2 690 271 Ja.nen. Gegevens 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Normalisatie: de wereld op één lijn. eisen en beproeving Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via www. Bedrijf / Instelling Voorwaarden T.30 Bourdon-buizen .nl/nieuwsbrieven & Services. NEN-EN 837-1:1997 en Manometers . Fax: (015) 2 690 271 E-mail: klantenservice@nen. afdeling Klantenservice Antwoordnummer 10214.Afmetingen. dagelijks van 8. t. • Bestelt u via de normshop een Postcode Plaats pdf. btw.30 tot 17. verzend. E-mail tenzij anders aangegeven.nen. O M • De prijzen zijn geldigO V tot 31 december 2016.Bestelformulier Stuur naar: NEN Standards Products & Services NEN Standards Products & Services t.m.nl/normshop __ ex.v. metrologie.en IEC-normen. preview .