Contoh Set Induksi

Langkah/Mas Tema/Tajuk Aktiviti Guru Aktiviti Murid Strategi/Kaedah
a
Set Induksi Penentangan Guru Guru bertanyakan Tayangan Video
(5 minit) Pemimpin menayangkan kepada murid
Tempatan video berkaitan tentang siapakah
Menentang tokoh pemimpin tokoh-tokoh
British tempatan yang pemimpin
menentang British tempatan
dan murid menentang British.
haruslah
menjawab
persoalan
daripada guru.

Langkah/Mas Tema/Tajuk Aktiviti Guru Aktiviti Murid Strategi/Kaedah
a
Set Induksi Gerakan Guru melekatkan Guru bertanyakan Menunjukkan
(5 minit) Jisim gambar ilustrasi kepada murid jenis- gambar ilustrasi
gerakan jisim di jenis gerakan jisim
papan tulis. yang berlaku di
Murid negara kita.
memberikan Guru mengaitkan
respon kepada kejadian gerakan
gambar ilustrasi jisim dengan
tersebut. aktiviti manusia.