1) Tajuk amali

:

Membandingkan sifat-sifat antara alkana dan alkena.

2) Tujuan:

Untuk mengkaji perbezaan sifat-sifat antara alkana dan alkena.

3) Pernyataan masalah:

Adakah sifat-sifat alkena sama dengan sifat alkana?

4) Bahan dan radas:

Mangkuk penyejat, penitis, tabung uji, penunu bunsen, heksana, heksena,
−3
bromine dalam 1,1,1-trikloroetana, 0.1mol d m kalium manganat (VII), cecair

asid sulfuric, serpihan kayu, kertas turas.

A. Pembakaran heksana dan heksena dalam udara.

5) Hipotesis:

Api alkena akan menghasilkan lebih banyak jelaga daripada alkana.

6) Pembolehubah:

9) Hipotesis: Alkana akan melunturkan warna air bromine. Dimalarkan: Alkana dan alkena yang sepadan 11) Prosedur: . Bergerakbalas: Pelunturan warna reagen iii. d) Jelaga yang terbentuk di kertas turas dibandingkan. c) Sekeping kertas turas diletakkan sejauh 3cm di atas setiap api selama 5 saat. Bergerak balas: Kejelegaan hasil api iii. Gambar Rajah 1 8) Keputusan: Pemerhatian Warna api Kejelagaan Sebatian Heksana Kuning berjelaga Sedikit berjelaga dikutip pada kertas turas. Dimalarkan: Kuantiti alkana alkena yang digunakan 7) Prosedur: 3 a) Setiap mangkuk penyejat diletakkan dengan 2 cm heksana dan 2 3 cm heksena. 10) Pembolehubah i. Dimanipulasikan: Jenis reagen yang digunakan ii. Tindakbalas dengan air bromin. Dimanipulasikan: Jenis alkana dan alkena ii. b) Heksana dan heksena dinyalakan dengan serpihan menyala. i. Heksena Kuning sangat Banyak berjelaga berjelaga A.

d) Pemerhatian kemudian direkodkan dalam jadual. b) Dua titis air bromine dititiskan ke dalam setiap tabung uji dan tabung uji kemudian digoncangkan. Bergerak balas: Pelunturan warna reagen iii. Dimalarkan: Alkana dan alkena yang sepadan 15) Prosedur: a) Dua titis kalium manganat (VII) berasid dititiskan ke dalam setiap tabung uji lalu 1 cm3 larutan asid sulfurik ditambah ke dalam tabung uji juga. . 12) Keputusan: Ujian Pemerhatian Larutan heksana Larutan heksena Tindakbalas dengan air Warna perang bromin Warna perang bromin bromin dalam 1.1-trikoloetana dalam 1.1. Gambar rajah 2. c) Perubahan warna dalam tabung uji diperhatikan. 13) Hipotesis: Alkana akan melunturkan warna kalium manganat (VII) berasid. Tindakbalas dengan kalium manganat (VII) berasid.1. 3 3 a) Setiap tabung uji diletakkan dengan 2 cm heksana dan 2 cm heksena. trikloroetana dinyahwarnakan. B. Dimanipulasikan: Jenis reagen yang digunakan ii.1- kekal tidak berubah. 14) Pembolehubah i.

e) Pemerhatian kemudian direkodkan dalam jadual. Gambar rajah 2. dinyahwarnakan. 16) Keputusan: Ujian Pemerhatian Larutan heksana Larutan heksena Tindakbalas dengan Warna ungu larutan Warna ungu larutan kalium manganat (VII) kalium manganat (Vll) kalium manganat (Vll) berasid kekal tidak berubah. 17) Perbincangan: Heksana merupakan ahli kumpulan alkana manakala heksenamerupakan ahli kumpulan alkena. Kedua-dua heksana dan heksena tidak terbakar lengkap dalam udara (oksigen). Jadi. d) Perubahan warna dalam tabung uji diperhatikan. jelaga iaitu karbon terhasil. 3 b) Setiap tabung uji kemudian diletakkan dengan 2 cm heksana dan 2 3 cm heksena. Heksena terbakar dengan Heksena terbakar dengan nyalaan yang lebih berjelaga berbanding dengan heksena. Hal ini demikian disebabkan heksena mempunyai peratus karbon mengikut jisim yang lebih tinggi daripada heksana. c) Tabung uji digoncangkan dengan perlahan. 6 (12) Peratus karbon dalam heksana = 6 (12 ) +14 (1) × 100 % .

71 % Heksana merupakan hidrokarbon tepu. Heksana dan heksena menunjukkan sifat kimia yang berbeza apabila bertindak balas dengan oksigen. Heksena boleh bertindak balas dengan larutan bromin atau kalium manganat (VII) berasid melalui tindak balas penambahan. . C6H12 + Br2 C6H12Br2 Heksena bertindak balas dengan kalium manganat (VII) berasid untuk membentuk heksana-1.2-diol. KMnO4. heksana tidak boleh bertindak balas dengan larutan bromin atau kalium manganat (VII) berasid. 72 = 86 × 100 % = 83. Heksena bertindak balas dengan bromin untuk membentuk 1. C6H12 + H2O + [o] C6H12(OH)2 Heksena adalah lebih reaktif daripada heksana disebabkan heksena mempunyai ikatan ganda dua dalam sebatian molekulnya. Oleh itu.2-dibromoheksana. Heksana dikatakan hidrokarbon tepu kerana molekulnya mempunyai ikatan kovalen yang tunggal antara atom karbon. O2.72 % 6 (12) Peratus karbon dalam heksana = 6 (12 ) +12 (1) × 100 % 72 = 84 × 100 % = 85. bromin. heksena merupakan hidrokarbon tak tepu dengan mempunyai satu ikatan ganda dua antara atom karbon. 18) Kesimpulan: Hipotesis diterima. Manakala. Heksena menyahwarnakan warna perang bromin dan warna ungu kalium manganat (VII) berasid. Br2 serta kalium manganat (VII) berasid.

(2007). J. Shah Alam: ARAH PENDIDIKAN SBN BHD.19) Rujukan: Tan. . SPM Chemistry.

20) Lampiran: .