Fryzjer

(Numer 514102 wg klasyfikacji zawodów i specjalności)
Fryzjer pracuje na zmianę z drugim pracownikiem. W trakcie pracy
wykonuje zarówno bezpośrednie usługi fryzjerskie (strzyżenie, golenie,
mycie włosów, farbowanie itd.), jak i czynności dodatkowe związane z
funkcjonowaniem zakładu (przygotowanie i konserwacja narzędzi, obsługa
kasy, sprzątanie pomieszczenia).

Lista do identyfikacji zagrożeń

Źródło
Możliwe skutki Środki ochrony
Zagrożenie zagrożenia
zagrożenia przed zagrożeniami
(przyczyna)
Substancje
chemiczne
Dobór odpowiednich
stosowane do
Uczulenia, środków chemicznych,
pielęgnacji
Alergia. alergie skórne, wentylacja, środki
włosów,
astma. ochrony
odkażanie
indywidualnej.
narzędzi
fryzjerskich.
Niesprawna
Sprawny system
instalacja,
Porażenie ochrony
niesprawne Porażenie
prądem przeciwporażeniowej,
urządzenia prądem, śmierć.
elektrycznym. sprawny technicznie
zasilane prądem
sprzet.
elektrycznym.
Poślizgnięcie i Stłuczenia,
Suche podłogi,
upadek na tym Śliskie i mokre zwichnięcia,
odpowiednie obuwie,
samym posadzki. złamania
uwaga.
poziomie. kończyn.
Bóle mięśni,
Przeciążenie Praca w pozycji żylaki, Zmiany w pozycji,
układu ruchu - stojącej, praca w dolegliwości przerwy w pracy,
mięśniowo- wymuszonej układu odpowiednia wysokość
kostnego. pozycji. mięśniowo- siedziska klienta.
szkieletowego.
Właściwa obsługa
Ostre narzedzia narzędzi, dobry stan
Skaleczenia. Rany cięte dłoni.
fryzjerskie. techniczny narzędzi,
uwaga.
Stres. Agresja klientów. Złe Odpowiednie szkolenie
samopoczucie, w zakresie obsługi
zdenerwowanie, klientów, przerwy na
zmniejszenie odpoczynek.
wydajności

przedmioty. (rękawiczki). śmierć. klienta w wyniku badania typu B i C. usługi. Choroba. Uderzenie przez Upuszczone Siniaki. Kontakt z krwią Ciężka. Ocena ryzyka zawodowego dla wytypowanych zagrożeń Wybór metody oceny: wg PN-N-18002. potłuczenia. śmierć. Zakażenie Kontakt z długotrwała okresowe badania gruĄżlicą. pracy. Kontakt z krwią Szczepienia ochronne. fryzjerski. Odmowa wykonania kontakt z absencja w grzybica. profilaktyczne. profilaktyczne. Świerzb. Uderzenie o Uderzenie o fotel Siniaki. wzmożona uwaga. fryzjerskie. skaleczenia. uwaga. Bezpośredni Choroba. Utrzymanie porzadku. skaleczenia. skaleczenia. klientami. przedmioty. choroba. spadające narzedzia potłuczenia. Risk Score . uwaga. pracy. środki Zakażenie klienta w wyniku długotrwała ochrony indywidualnej wirusem HIV. Zakażenie WZW Cięzka choroba. absencja w (prześwietlenia) pracy. Uwaga. odpowiednie obuwie. PHA. klientami. Szczepienia ochronne. Utrzymanie porządku.