CAZURILE SUBSTANTIVELOR (THE CASES OF THE NOUNS

)

Cazul este categoria gramaticală prin care se exprimă raporturi sintactice între cuvinte prin modificarea formelor
acestora.

Clasificare:
1.Nominstiv
2.Genitiv
a) saxon/sintetic
b) prepoziţional/analitic
c) dublu
d) implicit/aglutinant
3.Dativ
4.Acuzativ
5.Vocativ

1. Cazul Nominativ (The Nominative Case)

Este cazul subiectului şi răspunde la întrebările: who ? - cine ? , what ? - - ce?

The boy is playing in the garden. - Băiatul se joacă în grădină.
Who is playing in the garden? - Cine se joacă în grădină ?
I saw John. - Who saw John? - I did. - Eu l-am văzut pe John. - Cine l-a văzut pe John? - Eu.
The book is on the table. - What is on the table? - The book is. - Cartea este pe masă. - Ce este pe masă ? - Cartea.
Alice and Gabi are in the street. - Who is/are in the street ? - Alice and Gabi are. - Alice şi Gabi sunt pe stradă. - Cine
este pe stradă? - Alice şi Gabi.

2. Cazul Genitiv (The Genitive Case)

Este cazul atributului şi răspunde la întrebările: whose ? - al cui ?, a cui ?, ai cui?, ale cui ?, which ?- care ?, which
of ?- care dintre ?, what ?- ce/care ?

Cazul genitiv este de patru feluri:

a) saxon/sintetic
b) prepoziţional/analitic
c) dublu
d) implicit/agglutinant

a)Genitivul saxon/sintetic (The Saxon Genitive or the Possesive Case
Se formează la singular cu ' (apostrof) plus litera s şi se întrebuinţează cu substantive masculine şi feminine.

all Shakespeare's plays - toate piesele lui Shakespeare
John Major's diplomacy - diplomaţia lui John Major
the boy's friend - prietenul băiatului
this man's gift - talentul acestui om
La plural sau dacă posesorul se termină în s se adaugă doar apostroful.
the boys' friend - prietenul băieţilor
the children's ball - mingea copiilor
the boys' ball - mingea băieţilor
Dickens' novels - romanele lui Dickens
Genitivul saxon se mai foloseşte şi în unele structuri cum ar fi:
A Midsummer Night's Dream - Visul unei nopţi de vară
at a stone's throw - la o distanţă de o aruncare de piatră
at Shakespeare's - la Shakespeare acasă
the night's coolness - răcoarea nopţii

ziua de naştere a prietenului meu her sister.a house that is burning .the boy's friend .omul de pe stradă.băiatul care este între John şi Nick.prietenul băieţilor the friends of the boy .fără o clipă de odihnă a talk of ten minutes .ştirile de azi without a moment's rest .ziua de naştere a ginerelui său/lui my friend.un frate al prietenului meu a book of my sister .a fi în încurcătură.prietenii prietenilor mei a walk of ten minutes . omul de rând.a merge la frizerie to his heart's content .a dog that/which is sleeping .Trebuie să merg la domnul Brown acasă to be at one's wit's/ wits' end .pe pofta inimii lui today's news .un cuplu care dansează a burning house .prietenii prietenului meu my friends' friends .a ten minute walk .această carte interesantă a Elenei a dancing couple .prietenul prietenilor mei my friend's friends .plimbarea noastră de zece minute a drive of ten miles .the boys' friends . .o călătorie de două zile my holiday of two weeks . Tom someone else's birthday . the man in the street .prietenii băieţilor the friend of the boys .a walk of two miles .băiatul dintre John şi Nick .o plimbare de zece minute our walk of ten minutes .unul din cei mai buni prieteni ai mei this interesting book of Helen's . omul obişnuit a boy of eleven (years) . the smell of the flower/flowers .our ten minute walk .prietenii băiatului some books of my friend .o discuţie de zece minute a two miles' walk . a fi la capătul puterilor b) Genitivul prepoziţional/analitic (The Prepositional/Analitical Genitive) Se formează cu prepoziţia of şi se foloseşte cu substantive de toate genurile.vacanţa mea de două săptămâni c) Genitivul dublu (Group Possesive) my friend's birthday/ the birthday of my friend .the house of my sister's husband .prietenul prietenului meu my friends' friend .un prieten al meu/tău/lui/ei a friend of ours/yours/theirs .ochii albaştri ai sorei sale.a two day journey .unul din bunii mei prieteni one of my best friends .prietenul băiatului the friends of the boys .un prieten al nostru/vostru/lor a brother of my friend .fata care poartă ochelari my friend's friend .o carte a sorei mele one of my good friends .căldura soarelui the sea's roar .a ten minutes' talk . Alice's blue eyes .the boy who is between John and Nick . Brown's house.a ten mile drive .o casă care arde a sleeping dog .ziua de naştere a altcuiva .o plimbare de două mile England's football team .un băiat de unsprezece ani a man with grey hair .echipa de fotbal a Angliei I must go to Mr.fata cu ochelari the girl wearing glasses .un câine care doarme the boy between John and Nick .ziua de naştere a prietenului meu.nişte cărţi ale prietenului meu a friend of mine/yours/his/hers . Alice his son-in-law's birthday .my two week holiday .vuietul mării to go to the barber's .o plimbare de zece mile cu maşina a journey of two days .the boys' friend .the boy's friends .a couple that/which is dancing .un om cu păr cărunt the girl with glasses .mirosul florii/florilor the friend of the boy . Tom's birthday .casa soţului sorei mele the sun's heat .

.. direct) stă înaintea dativului (compl.cartea prietenului băiatului aceluia .Unchiul său / lui i-a dat un cadou.?. Whom do I see every day ? . te rog ! I am going to write to my friend. I-am adus lui John o carte.El ne iartă nouă greşeala noastră.Nu trebuie să fii orb faţă de greşelile lui.I-am oferit soţiei mele nişte flori.. . .Eu mă refer la John.Îmi aparţine mie cartea ? To whom does the book belong ? .Pentru cine lucrează toţi ? Who(m) is everybody working for ? .I-am oferit nişte flori soţiei mele.Ce vezi tu pe masă ? My sister is looking for a book.I-am adus o carte lui John.cui? for whom ?-who(m). . . What relation are you to this boy ? .pentru cine ?.Ce rudă eşti tu cu acest băiat ? This computer is superior to other computers. . se foloseşte obligatoriu particula to .Nu fi crud faţă de animale ! You must not be blind to his mistakes.cartea prietenului acelui băiat. Give my friend that book. The matter is open to discussion. to what .Cartea îmi aparţine mie. to ? .Organizaţia studenţilor ignition timing .Cui îi aparţine cartea ? He forgives us our mistake. .Who(m) do I give two books to ? .Dă-i prietenului meu cartea aceea. . The book does not belong to me . please ! .Chestiunea este deschisă discuţiei.Cui dau eu două cărţi ? Everybody is working for him.Cazul Dativ (The Dative Case) Cazul dativ este cazul complementului indirect şi răspunde la întrebările: to whom ?-who(m)..Cartea nu-mi aparţine mie.Organizaţia Naţiunilor Unite Students Organisation .Ce caută sora mea ? . . please ! .pe cine ?. The book belongs to me.Toţi lucrează pentru el. His coming is a mystery to me. for ? .Give that book to my friend.To whom am I referring ? . . The advantage is obvious to them.Pe cine văd eu în fiecare zi ? You see the book on the table.Who(m) does the book belong to ? . atunci când în propoziţie acuzativul (compl. What do you see on the table ? .Sora mea caută o carte. Alte exemple: I offered my wife some flowers. .Îl văd pe băiat în fiecare zi. .. .la ce ? etc.Tu vezi cartea pe masă. Din exemplul de mai sus se observă că.ce ? I see the boy every day. .Eu îi dau două cărţi lui Alice. d) Genitivul implicit/aglutinant (The Implicit Genitive) The United Nations Organisation .. .what .Pentru cine lucrează toţi ? I am referring to John. what ? . His uncle gave him a present.I have brought a book to John.that boy's friend's book . What is my sister looking for ? .. . indirect). . 4. For whom is everybody working ? .Avantajul le este evident. Do not be cruel to animals ! . Cazul Acuzativ (The Accusative Case) Este cazul complementului direct şi răspunde la întrebările: whom ? .. Does the book belong to me ? .Venirea lui este un mister pentru mine.reglarea aprinderii a heart disease .Am de gând să-i scriu prietenului meu. .I give two books to Alice. To whom do I give two books ? .Eu îi dau lui Alice două cărţi.La cine mă refer eu? dativ acuzativ acuzativ dativ I have brought John a book... I give Alice two books. Who(m) am I referring to ? . to? .Acest calculator este superior altor calculatoare. . .o boală de inimă 3.I offered some flowers to my wife ..

a boy .George.fetelor ! Declinarea Substantivelor Neutre singular plural N.mese the table . the boy .fată ! girls ! . ai.mese the table .mesei to the tables . unor băieţi.băieţii the girl .băieţilor (to) the girl . . ale băiatului of the boys . ale fetelor D. ale unei fete of girls . George. a table .unor băieţi (to) a girl . to a table . ai. băiatule ! boys ! . will you help me ? .fetele V.al. 5.fata the girls .boys' .al. ai. a. a. ale unui băiat of boys .the boy's . (to) a boy .o masă tables .al.fetelor A.băiatul the boys . ai.fete G. of the boy .băieţi! girl ! . vrei să mă ajuţi ? Come here. ai.fete V. (to) the boy .mesele G. a boy . ale băieţilor of the girl . of a table .al.girls' .masa the tables .the boys' . ale fetei of the girls .al.de mese of the table .the girl's .unor fete A.unei fete (to) girls . ai.al.Vino aici.un băiat boys .băiete !. a.a girl's . . - .băiatul the boys .al.fetele G. ai. ale mesei of the tables . - Declinarea Substantivelor cu cu Articol Nehotărât singular plural N.fata the girls . boy ! .al.meselor A. de băieţi of a girl . de fete D. ai.o fată girls . a . Cazul Vocativ (The Vocative Case) Este cazul adresării sau al chemării. a.masa the tables . a . unor fete. Declinarea Substantivelor cu Articol Hotărât singular plural N. ai.the girls' . ale meselor D.al. ale unei mese of tables . a. a. a. of a boy .băieţi a girl .la/unor mese to the table . my boy ! .al.o fată girls . fiule ! DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (THE DECLENSION OF THE NOUNS) Trecerea unui substantiv (sau pronume) prin toate cazurile la numărul singular şi la numărul plural poartă numele de declinare. a table . ale. a.a boy's .al.o masă tables .băieţi a girl .băiatului (to) the boys .unui băiat (to) boys .un băiat boys .mesele V.unei mese to tables . a. the boy . ale. ai.fetei (to) the girls .băieţii the girl . ai.

care (ale câtelea) fete ?) .prietenii ei/dânsei its friend . deştepte a clever boy .prietenul lui/ei its friends . dânşilor. săi.vostru. pe care ? which boy ? .Cartea interesantă este pe masă. sa.lor. său. voastră. În limba engleză adjectivele stau înaintea substantivelor sau după verbul to be şi nu se acordă în gen. ADJECTIVUL (THE ADJECTIVE) Adjectivul este partea de vorbire care califică/determină un substantiv sau un echivalent al unui substantiv. deştepţi.Relative (Interrogative-Relative) 4.prietenii noştri your friend . Clasificarea Adjectivelor : 1. noastră. săi/sale your .prietenul meu my friends .bun.lui/ei.care (al câtelea) băiat ? (which boys ? . Adjective Posesive (Possessive Adjectives) my .Relative (Interrogative . Calitative (of Quality / Descriptive) 2.prietenul vostru/dv.interesant.meu. deşteaptă. tale our .un băiat deştept a clever girl .Relative Adjectives) Interogative which .tău. voastre. Cantitativ/Nnehotărâte (Quantitative-Indefinite) 1. buni.prietenii tăi his friend . Demonstrative (Demonstrative) 5. număr şi caz cu substantivele pe care le determină.prietenii voştri/dv.care (ai câtelea) băieţi?) which girl ? . sa. dânselor. său/sa. 2. interesantă.prietenul lui/dânsului his friends . mele its .fete deştepte interesting .o fată deşteaptă clever boys .prietenii lui/ei our friend . bună. dumnealor my friend .prietenii mei your friend . interesante good .prietenii lui/dânsului her friend .Adjective Calitative (Adjectives of Quality) clever . your friends . The interesting book is on the table. Pposesive (Possessive) 3. Adjective Interogativ . . sale.ei. their friend .care ?.lui. dânsei their .prietenii lor/dânşilor 3. 3.deştept. său. voştri. Interogativ . interesanţi. noastre his .nostru. mei. bune etc.prietenul lor/dânşilor their friends .prietenul nostru our friends . dumneavoastră her . tăi.prietenul tău your friends . noştri. ta. sale. săi. dânsului your .care (a câta) fată? (which girls ? .prietenul ei/dânsei her friends . mea.băieţi deştepţi clever girls .

....băiatul ai cărui părinţi .ce/care băiat ? what boys ? . ..ce/care fată ?what girls ? .băieţii ai căror părinţi the girl whose mother .casele ale căror acoperişuri the tree whose leaf .copacul a cărui frunză the tree whose leaves . the girl whose parents .ai cui copaci ? Relative who . a cărui carte este pe masă. .ale cui case ? whose tree ? .care dintre băieţi? which of the girls ? .care dintre fete ? which of the houses ? . whose play is Hamlet. . cãrora the boy to whom you recommend the book ....ai cui băieţi ? whose girl ? .fetele a căror mamă the girls whose father ..ce/care copac ? what trees ? . .ce/care fete ? what house ? . the girls whose mother . ale cui ? whose boy ? . ..copacii ale căror frunze The boy..fetele ale căror mame the girls whose fathers . the boys whose fathers . the girl whose father .fata căreia îi recomanzi o carte the boys to whom you recommend a book .ce fel de case ?) what kind of tree? .. .băiatul care te cunoaşte whose . the boy who knows you .băieţii a căror mamă .casele al căror acoperiş the houses whose colours . The playwright. . .ce/care copaci ? what kind/sort of ? ...care (ale câtelea) case?) which tree ?... ..băieţii ai căror taţi the boys whose parents ..ce fel de ? what kind of boy ? . . a cărui piesă este Hamlet. .ce/care băieţi ? what girl ? .cãruia.ce/care case ? what tree ? .ce fel de casă? (what kind of houses? ..băiatul pe care îl vezi ... .al cui copac ? whose trees ? . the boy whose parents .fetele cărora le recomanzi o carte whom .fetele ai căror taţi the house whose colour .care ..fata a cărei mamă .care dintre copaci ? what ? .which house ? ...al cui băiat ? whose boys ? ... is my brother..ce fel de băiat ? (what kind of boys ? ... the boy whose mother .al. a... .Dramaturgul....casele ale căror culori the houses whose roofs .a cui fată ? whose girls ? . to whom .. . ...care (al câtelea) copac? (which trees? ..ce fel de fată ? (what kind of girls ? . cãreia.a cui casă ? whose houses ? .băiatul căruia îi recomanzi cartea the girl to whom you recommend a book . ..băiatul a cărui mamă .... .. . .casa a cărei culoare the house whose roof .. ai.. .copacul ale cărui frunze the trees whose leaves .fata al cărei tată ..ce/care casă ? what houses ? .băieţii al căror tată . is Shakespeare. care ? what boy ? .al . whose book is on the table.casele a căror culoare the houses whose roof .băiatul al cărui tată .care dintre ? (selectiv) which of the boys?. . este Shakespeare...casa al cărei acoperiş the houses whose colour ...fata ai cărei părinţi the boys whose father .ce ?. . . a.băieţii cărora le recomanzi o carte the girls to whom you recommend a book ..care (a câta) casă ? (which houses ? .. . .care dintre case ? which of the trees ? . ... este fratele meu.Băiatul.ce fel de fete ?) what kind of house? . ale cărui/cărei/căror the boy whose father .care (ai câtelea) copaci ?) which of ? .ce fel de băieţi?) what kind of girl ? .ale cui fete ? whose house ? .fetele al căror tată the girls whose parents ....fetele ai căror părinţi the girls whose mothers ...... ai.ce fel de copac? (what kind of trees ? . the boys whose mother .pe care the boy whom you see .ce fel de copaci ? whose ? .

acele. cartea aceasta these books . aceasta these . Tell me what time it is. copacul acesta these trees . Adjective Demonstrative (Demonstrative Adjectives) this .acest. 4.acea carte.aceste cărţi.acele cărţi. cartea aceea those trees .această fată. aceste. .acele fete.fata pe care o vezi the boys whom you see . aceștia . acelea that boy . .acei copaci. cărţile acestea that .acești.acel băiat. băieţii aceia that girl .El ştie care dintre noi locuieşte aici. copacul acela those books .acel copac. aceia. .aceşti copaci. .fetele pe care le vezi that/which .Ştiu ce fel de om este el. acestea this boy . acela . aceastã.Ştiu ce/care carte îţi place. băiatul acesta these boys . acea.ce fel de I know what kind/sort of man he is. . cui dintre He knows which of us lives here.acest copac. fata aceea those girls .aceşti băieţi.această carte. copacii aceştia this book .Spune-mi cât e ceasul .care. what [wot] . acesta .ce/cât/care Tell him what answer to give.care dintre .Spune-i ce răspuns să dea. băieţii aceştia this girl . I know what book you like. what kind/sort of . fata aceasta these girls .acea fată. fetele acestea this tree .acest băiat.acel.culoarea care îţi place which of [wit~ ov] . cărţile acelea that book . fetele acelea that tree . copacii aceia .acei băieţi. băiatul acela those boys .băieţii pe care îi vezi the girls whom you see .the girl whom you see .acei.aceste fete. pe care the colour that/which you like . aceea those .

The former is a farmer.aceleaşi fete the same books . ultima (din douã) John and William are friends. cele din urmã.chiar/tocmai cărţile care . primul. it . aceiași. celelalte the other boy .un astfel de băiat.una şi aceeaşi fată one and the same book .primul băiat the first boys .Cel/cea care ne cunoaşte este aici.aceleaşi cărţi the same trees . cea.ultimii băieţi the last girl . un asemenea băiat such a girl .altă fată another tree . oameni ca de exemplu We hope never to have another such experience.primul copac the first trees . însãși the very boy who/that .celãlalt. . .El va sta în Anglia încă un an. one and the same tree . cel dintâi (din doi). such . the latter is an engineer. asemenea.unul și același.Tu ai fost acela/aceea ? the former . una și aceeași.ultimul copac the last trees .aşa fete.ceilalţi băieţi the other girls .aşa oameni.ultima carte the last books .acelaşi copac the same boys . astfel de oameni people such as .chiar/tocmai băieţii care the very girls who/that . asemenea băieţi such girls .El este primul meu prieten.chiar/ însuşi / tocmai băiatul care.primii copaci the last . one and the same boy .ultimii copaci the other . primele He is my first friend.alte ştiri another good news .primele fete the first book . ceilalþi.acelaşi băiat the same girl . the same . cea. . .celălalt băiat the other girl . o asemenea fată such boys .astfel de. who knows us.cel.alt băiat another girl .ultimele Is this your last decision ? .El este cel dintâi prieten al meu.alt copac another house .primele cărţi the first tree .chiar. Primul este fermier.chiar/tocmai fetele care the very books which/that .cel. ultimii.celelalte fete the other houses .celelalte case another . ultima.ultimele fete the last book . ultimul. one and the same girl . the one . al doilea este inginer.primii băieţi the first girl .chiar /tocmai cartea care.Sperăm să nu mai avem niciodată o astfel de experienţă. cea/aceea care The one. the first .John şi William sunt prieteni. .acela. he very girl who/that .(cel de-) al doilea. prima. the very boys who/that .chiar/însăşi/tocmai fata care the very book which/that .altă casă another news . cel ce/care. primii. cele dintâi.aceeaşi carte the same tree . cei.aceeaşi fată the same book .aşa băieţi. aceeași.același. o altã.Este aceasta ultima ta hotărâre ? the last boy . (cea de-) a doua. .primul (din doi).ultimul băiat the last boys . însuși .o astfel de fată. is here. aceleași the same boy . așa such a boy .prima carte the first books .alt. altã.cealaltă casă the other boys .aceiaşi copaci one and the same . prima (din douã).prima fată the first girls .ultimele cărţi the last tree .una şi aceeaşi carte.cealaltă fată the other house . tocmai .ultima fată the last girls .acel/acela care. aceea Was it you ? . astfel de fete. cealaltã.alte ştiri bune He will be staying in England for another year .unul şi acelaşi băiat. alte another boy . asemenea fete such people . astfel de băieţi. cea dintâi (din douã) the latter .aceiaşi băieţi the same girls . ultimul (din doi).oameni cum ar fi.unul şi acelaşi copac the very . cei. the first boy .

. Adjective Cantitative/Nnehotărâte (The Quantitative/Indefinite Adjectives) some .Vei întâlni o persoană sau alta. .Îţi poate plăcea orice carte. .Ai vreun prieten ?. mic. He has a few friends. I see no boy.Unii sunt de acord cu mine.El nu va cruţa nici un efort. . .Nici un om n-o putea face. He has little time for reading.This is the very book I needed. no girl and no house. nici o În limba engleză se foloseşte o singură negaţie în propoziţie.în propoziþiile afirmative . You will meet some person or other. Când apare în propoziţiile interogative se speră să se obţină un răspuns afirmativ.Noi nu vedem nici o casă. Come to see us some Sunday ! . . 5.Ei vor afla adevărul într-o bună zi. He does not see any boy. a large number .mulþi/multe He has got quite a few friends. This matter has some importance.fumatul interzis I can find no other solution. .Chestiunea aceasta are oarecare importanţă.Aş bea nişte apă. No man could do it. unele. You may like any book.puþin. .Îmi poţi împrumuta vreuna dintre cărţile acelea? any .El are puţin timp pentru citit.Eu beau puţin ceai şi puţină cafea. . niște. fiece He can come at any hour of the day. He will spare no pains. little . no admittance . . vreun ?.Am puţine/suficiente cărţi. .nici un.Vezi nişte oameni pe stradă ? I should drink some water.Are puţini/destui/ceva prieteni. quite a few . . mici I drink little tea and little coffee. I see some people in the street.intrarea interzisă no smoking . . .Vino/veniţi pe la noi într-o (zi de) duminică ! Do you see some people in the street ? .some few . .Poţi veni oricând.Văd nişte oameni pe stradă. nu nişte vin. Ai ceva prieteni ? Can you lend me any of those books ? .Aceasta este chiar cartea de care aveam nevoie. vreun. not some wine. We do not see any house. . puţine fete şi puţine case. few girls and few houses. any. any ? . . nici o fată şi nici o casă.puþini. few of us/you/them . puþinã.Nu văd nici un băiat.unii. . . micã. .puţini/puţine dintre noi/voi/ei/ele a few . . . few . no . They will find out the truth some day.Are destui/mulţi prieteni.numai în propoziþiile negative . I know him to some degree.Îţi place orice carte ? Have you got any friends ? .Îl cunosc într-o oarecare măsură.Băieţelul bea puţină limonadă. Some agree with me and some don't. You can/may come any time. .Nu pot găsi nici o scuză. iar alţii nu. The little boy drinks little lemonade.a good few .many. vreo ? Do you like any book ? . .în propoziþiile interogative . vreo Se foloseşte în propoziţiile afirmative. fiece ?. puþine I see few boys.nici un.El poate veni la orice oră din zi.în propoziþiile negative .orice. puþine/destule I have a few books.orice ?. nici o I cannot find any excuse.puþini/destui. . .El nu vede nici un băiat.Nu pot găsi nici o altă soluţie.Eu văd puţini băieţi.

enough .Avem ceva bere şi ceva vin.mult.o anumită/oarecare doamnă Jones a certain Miss. . He has several friends. certain .câþiva.Mai mulţi dintre noi au mers acasă pe jos.anumiþi.unele/anumite fete certain books .puþin/destul.destul. câteva. suficientã There is enough bread on the table. . unele certain boys . .unii/anumiţi băieţi certain girls .fiecare (luat în parte) Each man knows their story. Jones . We have a little beer and a little wine.cei mici a little .Avem timp din belşug.Avem timp berechet.) . unii. plenty of .Noi avem o mulţime de cărţi. mulþi.Este mult ceai în ceainic. mai mulþi/multe We shall spend several days and nights in the mountains. anumite. each .un anume/anumit/oarecare băiat a certain girl . . puþinã/destulã. (prov. several . .Sunt mulţi oameni în parc. We have a lot of books. destulã. We can go to the library every day.fiecare dintre noi/voi/ei/ele every . a lot of . Jones .Este suficientă pâine pe masă.fiecare. . .Putem merge la bibliotecă în fiecare zi.o anume/anumită/oarecare fată a certain Mr. . o anumitã. . multã There is much tea in the teapot. multã.Mai bine ceva decât nimic. suficient. several of us/you/them . We have plenty of time .mulţi/multe dintre noi/voi/ei/ele . o anume/oare.Vom petrece câteva zile şi nopţi la munte.mult.Fiecare om ştie povestea lor.câţiva dintre noi/voi/ei/ele Several of us went home on foot. toþi/ toate Every man knows their story. multe.un anumit/oarecare domn Jones a certain Mrs. many . . (câte) ceva A little is better than none. much .Mai bine puţin decât deloc.mulþi. many of us/you/them . .un anumit.care a certain boy .unele/anumite cărţi a certain . . multe There are many people in the park.El are câţiva prieteni. Jones .the little ones .o anumită/oarecare domnişoară Jones .Fiecare om ştie povestea lor. un anume/oarecare. each of us/you/them .o mulþime de.Fetiţa face ceva mai bine acum.a şti câte ceva din toate The little girl is a little better now. to know a little of everything . . . .