Dark Heresy 2nd Edition Változások 1.

4

Aptitudes: ~ affinitások: a tulajdonságokat, szakértelmeket és képzettségeket ezek alapján tudod
megvásárolni, minél több (max. kettő) affinitásod egyezik, annál kevesebb XP-ért. Egy karakternek
minimum hét affinitása van (egy a szülőbolygóról, egy a háttérből, öt a szerepkörből), és ha valamikor
egyet duplán szerezne meg, akkor helyette egy szabadon választott, alap tulajdonságához kapcsolódó
affinitást kap.

Influence: ~befolyás; a karakter azon tulajdonsága, ami azt mutatja meg, mennyire tud hatni másokra
a tekintélyével, a rendelkezésre álló anyagiakkal, szívességekkel.
Főbb felhasználás:
- Beszerzés: mennyire tudja a karakter felhajtani a keresett tárgyat és elintézni az ellenértékét
(tehát kb. ami az előző kiadásban egy Inquiry teszt és egy kazal Tróntallér volt).
- Szociális interakciók: mennyire képes a karakter egy NJK-t meggyőzni arról, hogy igenis
mindenkinek fontos az a szívesség, amit tenne, mert ő maga is fontos; mennyire képes lefizetni;
mennyire fogadja el az NJK a másik szívesség ígéretét, vagy hiszi el azt, hogy ezt a kérést nem lehet
visszautasítani.
- Nyomozás: nagyobb befolyással nagyobb hálót lehet kivetni, több talpast és informátort
megmozgatni, több lezárt archívumhoz hozzáférni. És még a helyi hatóságok is kooperatívabbak.
Növelése/csökkenése: hát, nem XP-ből. A KM a mérvadó, hogy a csapat milyen cselekedetéért
mennyi Influence-t kapnak (vagy vesztenek); a leggyakoribb okok:
- Kapcsolatok: ha a karakter jó kapcsolatokat épít ki egy személlyel vagy szervezettel (mely
utóbbit pl. a Peer talent reprezentálja), akkor annak befolyása (és a kapcsolat komolysága)
függvényében a karakteré is nő.
- Adósságok és szívességek: a karakter egyszer majd kér tőlük egyet. A cserébe elvégzett
szolgálat és az érintett másik fél befolyása mértékében nő.
- Hírnév: a sikerek növelik az Influence-t, a baklövések csökkentik, mindkettő annak
függvényében, hogy mennyire nyíltan történt és milyen léptékű volt.
- Túlhasználat: ha a karakter egy Influence tesztet több sikertelenség szinttel bukik el, mint a
Fellowship bónusza, akkor a két érték különbségégét elveszti.
- Áldozat: egyes esetekben a karakter feláldozhat 1d5 Influence-t, hogy automatikus sikert
érjen el egy Influence teszten, Fellowship bónusz számú siker szinttel. Megjegyzendő, hogy ha a teszt
valamiért alapból nem lehetséges, akkor ez a metódus nem segít; illetve (tudom, mi jár a fejetekben)
Very Rare vagy annál ritkább tárgyak beszerzésére nem fogom engedni.
- Természetes csökkenés: ha a karakter hosszú ideig nem visz véghez semmi komolyabb tettet,
a neve lassan kikopik a köztudatból. Minden tétlen év után -1 Influence.
- Erősítések: mert minden létező szívességre szükség van, hogy az a Szürke Lovag terminátor
megmozdítsa a farlemezét.
Az Inkvizítor befolyása: kellően nagy becsben tartott karakterek választhatják azt, hogy
csökkentik a csapat Subtlety értékét kettővel, és az Influence teszthez az Inkvizítor értékét használják
fel. Amíg a dobás maga rendben van, addig a karakter csak a saját és társai diszkrécióját csökkentette;
de ha a dobás eredménye Influence-vesztés, az ebben az esetben súlyos (mondom, súlyos)
következményeket vonhat maga után.

Subtlety: ~diszkréció; a csapat egy értéket használ, és jelen esetben a „használ” definíciójába bele kell,
hogy férjen az, hogy „nem tudhatják a pontos értéket, csak megsaccolhatják”. Minél nagyobb az érték,
annál diszkrétebb a működés; egy alacsony Subtlety érték a helyi hatóságok és fontos emberek
feltétlen, hajbókoló kooperációját eredményezheti, míg a célba vett eretnekek viszont lapítanak, míg
magas Subtlety mellett az eretnekek, mintha a csapat ott se lenne, folytatják a tevékenységüket,
viszont a hatóságok keresztbe tehetnek, és a kormányzó nem fogadja őket. Általában, ha a csapat
szeretné megőrizni az inkognitóját, a KM titokban dob, és megállapítja, hogy sikerült-e nekik, vagy
akiket meg akarnak téveszteni, már hallották a pletykákat az Inkvizíció ügynökeiről. Magas Subtlety
esetén a csapat simán elkerülheti a potenciális Influence-vesztést. Az egyes cselekedetek pozitív
hatásaiban a KM a döntő: pl., hamis néven szobát bérelni +1d5-2 Subtlety, hamis papírokkal igazolt
személyazonosságokkal egy fedő-céget üzemeltetni pedig akár +1d10+1-et hozhat. De ugyanígy, ha a
csapat elkezd az Inkvizíció nevében ajtókat berúgni és fejeket betörni, egy pillanat alatt lecsökkenhet.

Subtlety Példa
A Tanítványok hivalkodó vértezetet és öltözéket viselnek, a Szent Inkvizíció ikonjaival
01-10 ékesítve, és kiber-szeráf harsonások jelzik jöttüket. A legtöbb dolgot direkt utasításokkal és
fenyegetéssel érik el, mindkettőt az Inkvizíció nevében.
A Tanítványok a legtöbb feladatot a hírnevükre támaszkodva oldják meg, nyíltan viselve
11-20 lojalitásuk szimbólumait. Ha gyanúsítottakkal van dolguk, direktek és nyersek, és készek
erőszakot alkalmazni, ha valaki ellenáll, menekül, vagy átveri őket.
21-30 Képesek egy gyanúsítottat akár nyíltan megtámadni, hogy bevihessék kikérdezni.
A Tanítványok, bár nem dobálóznak az Inkvizíció nevével, a direkt megközelítést
31-40 favorizálják, és az erőszakra illően felelnek. A nehéz fegyverzet, amit hordanak, felkeltheti
egyesek figyelmét, főleg a helyi rendfenntartó erőkét.
A Tanítványok nem igyekeznek elrejteni szem elől a fegyvereiket és páncélzatukat,
41-50
valamint a szándékaikat, viszont nem is hívják fel rá a figyelmet szükségtelenül.
A gyanúsítottakat a Tanítványok követik, megfigyelik a szokásaikat, óvatosan
51-60
körbekérdeznek róluk.
A Tanítványok gondosan igyekeznek elrejteni a jelenlétüket az ellenségeik elől, és nem
61-70 hívják fel a figyelmet magukra a helyi hatóságoknál. Legjobb tudásuk szerint elkerülik az
erőszakot, ide értve a jelentéktelenebb kultistákat is.
A Tanítványok teljes inkognitóban folytatják le a nyomozást. Már a rendszerbe érkezésük
71-80 előtt is alaposan kigondolt hamis személyazonossággal működtek, hogy
beszivároghassanak az eretnekek soraiba, és belülről pusztítsák el őket.
A meglepetés a Tanítványok fő fegyvere. Egyik fő fegyvere. Csak akkor fedik fel jelenlétüket
81-90
és személyazonosságukat, ha a pillanat tökéletes.
A Tanítványokat senki sem látta vagy hallotta, vagy az álcájuk olyan tökéletes, hogy a valódi
91-100
természetük mindenki elől rejtve marad.

Subtlety megbecslése: a csapat, ugye, pontosan nem tudhatja. Viszont, hogy felmérjék, milyen
megközelítést válasszanak (vagyis kb., hogy hülyén fog-e nézni rájuk a fogadós, amikor hamis néven
jelentkeznek be, lévén mindenki ismeri őket a környéken), egy vagy több karakternek egy bő napig
(vagy tovább, ha biztosra akarnak menni +20 bónuszért, vagy nem, ha sietnek -30-cal) figyelnie kell,
hogy mennyire diszkrétek. Ez egy skill teszt (amihez lehet asszisztálni), és sokféle lehet: Awareness
vagy Scrutiny a konkrét megfigyeléseknél, Inquiry a kérdezősködéseknél, Tech-use vagy Security a helyi
biztonsági megfigyelő rendszerek elemzéséhez… A KM titokban végzi el a tesztet, és kezeli a narratív
következményeket, valamint elmondja, hogy a csapatnak mennyi a Subtlety bónusza (vagyis a tízes

számjegy, ugye). Balsiker esetén is ugyanez lesz, csak akkor koránt sem a pontos bónuszt árulja el. De
álljon itt egy kis példa, mondjuk.

Skill teszt Eredmények (valódi eredmények, nem amit a csapat hall)

A csapat 3 vagy több Sikertelenség Siker 3 vagy több siker
megpróbálja… sikertelenség szint szint

…megfigyelni, hogy A JK a rossz embert A JK túl hamar fejezi A JK követi a Ezen felül,
az eretnek szekta követi, ezért azt be a megfigyelést, kultistát, és kihallgatja azt is,
mennyire van hiszik, a kultusz nem mert azt hiszi, kihallgatja, hogy hogy a kultisták
tudatában, hogy tud róluk. mindjárt felfedezik tudnak róluk. A másnap meg
megfigyelik őket. Meglepetés (már megvolt). Subtlety akarják támadni
következik. bónuszuk 2. a csapatot.

…megtudakolni, A KM azt állítja, a Egy nap után semmi A csapat …és ezen kívül
hogy a helyi Subtlety bónuszuk 1, konstruktívat nem megállapítja, megtudják, ki
lakosság mennyire a csapat kapkodni tudnak meg, de a hogy azért az, aki utánuk
van tudatában a kezd, hibázik, a KM helyi kocsmákban nagyjából kérdezősködött.
sejt jelenlétének. röhög a markába. híre megy, hogy ismeretlenek, a
nagyivók; a csapat Subtlety
Subtlety értéke bónuszuk 4.
csökken.

Homeworld Special rules:
Feral World: The Old Ways: a Vadvilági karakter kezében a Low-tech fegyverek elvesztik a Primitív
tulajdonságot (ha volt nekik), és megkapják helyette a Proven (3) tulajdonságot.
Forge World: Omnissiah’s Chosen: a Gyárvilági karakter a Technical Knock vagy a Weapon-tech
talenttel kezdi a játékot.
Highborn: Breeding Counts: ha a Nemesen született karakter Influence-veszteséget szenvedne el, azt
eggyel csökkenti (de minimum egyet elveszít).
Hive World: Teeming Masses in Metal Mountains: a Bolyvilági karakter a tömeget nem kezeli nehéz
terepként. Ha zárt helyen van, a Navigation (Surface) skilljét +20 bónusszal használja.
Shrine World: Faith in the Creed: ha a Szentélyvilági karakter elkölt egy Fate Point-ot, dob d10-zel.
Egyes dobás esetén a hatás létrejött, de a Fate Point megmarad.
Voidborn: Child of the Dark: az űrszülött karakter a Strong Minded talenttel kezdi a játékot, és +30
bónuszt kap minden mozgási tesztre zéró gravitációban.
Agri-world: Strength of the Land: az agrárvilági karakter a Brutal Charge (2) traittel kezdi a játékot.
Feudal World: At Home in Armour: a feudális világról származó karakter figyelmen kívül hagyja a
páncélok viselésekor azok Agility limitjét.
Frontier World: Rely on None but Yourself: a határvidéki karakter a Tech-Use tesztjeire +20 bónuszt
kap, ha személyes fegyvermódosításokat eszközöl, illetve +10 bónuszt, ha sérült tárgyakat javít.
Death World: Survivor's Paranoia: ha meglepik, az ellenfelei nem kapják meg ellene az ezért járó +30
támadási bónuszt.
Garden World: Serenity of the Green: a karakter mentális traumái csak fele ideig (felfelé kerekítve)
tartanak, és mindössze 50 XP-ért tud megszabadulni egy Insanity pointtól.
Research Station: Pursuit of Data: amikor a karakter Trained (Rank 2) szintet ér el egy Scholastic Lore
skill-ben, automatikusan megtanul egy azonos vagy rokon Forbidden Lore skill-t Known (Rank 1)
szinten. A KM-é a végső szó.
Daemon World: Touched by the Warp: A karakter megkapja a Psyniscience skillt, és ha a
karakteralkotás során máshonnan is megkapná, akkor plusz egy szintet kap rá; hacsak nem rendelkezik
a Psyker aptitude-dal, máshogy nem fejlesztheti. Ezen felül a karakter kap 1d10+5 Corruption Point-ot.
Penal Colony: Finger on the Pulse: A karakter képzett a Common Lore (Underworld) és Scrutiny
skillekben, és rendelkezik a Peer (Criminal Cartels) talenttel.
Quarantine World: Secretive by Nature: a csapat Subtlety-vesztéseinek mértéke kettővel csökken
(minimum 1-re).

Background Special rules:
Adeptus Administratum: Master of Paperwork: a karakter számára minden tárgy Elérhetősége egy
szinttel elérhetőbbnek számít (pl. Nagyon Ritka helyett Ritka).
Adeptus Arbites: The Face of the Law: a karakter újradobhatja a rontott Intimidate vagy Interrogation
tesztjeit, és sikeres teszt esetén dönthet úgy, hogy a WP bónuszával egyenlő siker szintet ért el.
Adeptus Astra Telepathica: The Constant Threat: ha a karakter vagy egy szövetségese 10 méteren
belül dobni kényszerül a Psychic Phenomena táblázaton, az Adeptus Astra Telepathica karakter a
dobás eredményét csökkentheti vagy növelheti a WP bónuszával. Tested on Terra: ha a karakter a
karakteralkotás során megszerzi a Psyker elit fejlesztést, akkor megkapja a Sanctioned trait-et.
Adeptus Mechanicus: Replace the Weak Flesh: a karakter minden bionikus pótlás és kiegészítés
Elérhetőségét két szinttel elérhetőbbnek veszi (pl. Nagyon Ritka helyett Szűkös).
Adeptus Ministorum: Faith is All: amikor az Adeptus Ministorum karakter Fate Point-ot költ el, hogy

hogy egy elbukott First Aid teszten automatikus sikert érjen el inkább. Outcast: Never Quit: a Számkivetett karakter Fatigue szempontjából a Toughness bónuszát kettővel magasabbnak számítja. a jelenlegi ellenfele ellen megkapja a Hatred talentet a jelenet végéig. Ezen felül ugyanaz a démon soha többé nem szállhatja meg. Mutant: Twisted Flesh: a mutáns karakter önként elronthatja a malignancy vagy mutáció elleni tesztjeit. . az Int bónuszával megegyező számú siker szinttel. javítására. de a találatok számának meghatározása előtt. Adepta Sororitas: Incorruptible Devotion: ha az Adepta Sororitas karakter egy vagy több Corruption pontot szerezne. Imperial Guard: Hammer of the Emperor: ha a karakter olyan célpontot támad. e helyett +20 bónuszt kap. +10 bónuszt kap. hogy automatikus sikert érjen el egy Charm. akkor az 1 vagy 2 sebzésdobásokat újradobhatja (egyszer).egy teszten +10 bónuszt szerezzen. A támadás fajtája és a fegyvere tűzgyorsasága ezt limitálhatja. illetve közvetlen közeli (Point-blank) és rövid (Short) lőtávokon. vagy Intimidate teszten. hogy sikeres támadás után. Fanatic: Death to All Who Oppose Me!: a karakter (a normális felhasználás mellett) elkölthet egy Fate Point-ot arra. felmérésére dobott Tech-use tesztekre. Imperial Navy: Close Quarters Discipline: a karakter plusz egy siker szintet ér el a sikeres BS teszteken közelharcban. Command. ha van releváns Forbidden Lore skill-je. hogy automatikus sikert érjen el egy Logic vagy bármilyen Lore teszten. Penitent: Cleansing Pain: ha a karakter (a páncél és Toughness bónusz levonása után) egy vagy több pontnyi sebzést szenved el. az Int bónuszával megegyező számú siker szinttel. Desperado: Move and Shoot: körönként egyszer a karakter egy Mozgás akció után a kézben tartott Pisztollyal egy Standard támadást hajthat végre szabad cselekedetként. hogy annyi plusz Sebzést okozzon a célponton. amit dob. Hierophant: Sway the Masses: a karakter (a normális felhasználás mellett) elkölthet egy Fate Point-ot arra. Exorcised: Touched by a Daemon: a karakter az Insanity bónuszát kettővel magasabbnak számítja a Fear tesztek elkerülése szempontjából. a WP bónuszával megegyező számú siker szinttel. akit az előző körének vége óta más is támadott már. hogy automatikus sikert érjen el egy Awareness vagy Inquiry teszten. és +20 bónuszt az idegenek lényekkel való interakciókra. Chirurgeon: Dedicated Healer: a karakter (a normális felhasználás mellett) elkölthet egy Fate Point-ot arra. Sage: Quest for Knowledge: a karakter (a normális felhasználás mellett) elkölthet egy Fate Point-ot arra. Role Special rules: Assassin: Sure Kill: a karakter (a normál felhasználás mellett) sikeres találat után arra is elkölthet egy Fate Point-ot. a következő köre végéig az első tesztre. a találatok számát behelyettesítse a WS vagy BS bónuszának számával (amelyik releváns). Ha elhagyja a harcot ugyanebben a jelenetben. Seeker: Nothing Escapes My Sight: a karakter (a normális felhasználás mellett) elkölthet egy Fate Point-ot arra. Mystic: Stare into the Warp: a karakter a Psyker elit fejlesztéssel kezdi a játékot. amennyi siker szinttel a támadás talált. Ha bármikor malignancy-t szerezne. Rogue Trader Fleet: Inured to the Xenos: a karakter +10 bónuszt kap idegen lények miatt dobott Fear tesztekre. Heretek: Master of Hidden Lores: a karakter +20 bónuszt kap ismeretlen eszközök használatára. helyette eggyel kevesebb számú (minimum 0) Insanity pontot kap. az Per bónuszával megegyező számú siker szinttel. e helyett rögtön a Mutációs táblázaton dob. Warrior: Expert at Violence: a karakter (a normális felhasználás mellett) elkölthet egy Fate Point-ot arra. kap 1 Insanity pontot.

hogy automatikusan átmenjen egy Fear teszten a WP bónuszával egyenlő siker szinttel.Ace: Right Stuff: a karakter a normális használat mellett elkölthet egy Fate Point-ot arra. Crusader: Smite the Unholy: A karakter a normális használat mellett elkölthet egy Fate Point-ot arra. ha egy közelharci támadása talál egy Fear (X) trait-tel bíró ellenfél ellen. . hogy automatikusan az Ag bónuszával egyenlő siker szintet érjen el a járművek vagy hátasok irányítására dobott Operate vagy Survival teszteken. akkor +X sebzést és páncélátütést kap. Továbbá.

ezen felül. vagy birkózás (Grapple) során az ellenfele szorításából. moráljukat. erőltetett menet vagy mászás miatt egy szintnyi Kimerültséget (Fatigue) szerezne. javítani akarja a hatékonyságukat.Szabadulás: ha a karakter ki akar szabadulni a kötelékeiből. sűrű füst. amennyivel a dobott szám tízes számjegye kisebb a célszám tízes számjegyénél. Speciális használati módok: . hanem a megnyerő modorával és a jófejségével. Kihívó (+0) Command teszttel a karakter egy vagy több követőjének +10 bónuszt ad a következő tesztjére. mert 46 alá dobott. Speciális használat: . cipelni vagy odébb tolni lehetséges maximum súly szempontjából. bónuszokat adhatnak. . General): akrobatikus manőverek sora. stb. ha ugrani akar. inkább erőt és kitartást igénylő fizikai aktivitások. Leadership): ha a karakter a tekintélyét bevetve akarja.Kitartás: ha a karakter sikeresen megdob egy Bonyolult (-10) Atlétika tesztet. . akkor figyelmen kívül hagyja azt. Általában ellentétes teszt.Megrémítés: a karakter reakcióként semlegesítheti a szövetségesei által rontott Félelem . Awareness (Per) (Éberség) (Perception. Speciális használati módok: . ill. Ezek jellemzően szövetséges/beosztott NPC-k.Skills: Siker szintek: Figyelem! A siker szintek számolása szempontjából már a sima siker is egy siker szintnek számít.) további levonásokat. Command (Fel) (Parancsnoklás) (Fellowship. ha egy 46-os célszámra valaki dob 28-at. . Minden 10 méter távolság -10 levonást eredményez. tehát. Speciális használat: . mert 4 és 2 között annyi van. a célpont WP-t dob ellene. hogy egy vagy inkább több valaki megtegyen neki valamit. egyéb látást zavaró vagy javító tényezők (távcső. hogy annak minden siker szintjéért az Ereje +10-zel megnőjön az általa felemelni. Athletics (S) (Atlétika) (Strength. megpróbálhatja leolvasni a szájáról. ez általában megkönnyíti. satöbbi. Viszont. hogy mit mond (…már ha nem hallja). a Sebzés kalkulálásához számított magasságot az Agility bónuszával csökkenti. hallgatózásra. Fieldcraft): használható rejtett dolgok keresésére. az ágyába akarja édesgetni. és még 2. . rá akarja venni dolgokra. ha egyszer elrontja az Atlétika tesztjét. akik fontos. Charm (Fel) (Csábítás) (Fellowship. hogy elismerjék a karakter fennhatóságát. akkor az 1 siker szint. parkour-szerű trükközések. csapdák és orvtámadások észlelésére. az elszakadás (Disengage) manővert teljes helyett fél cselekedetként használhatja. vagy csak épp el akarja terelni a figyelmét. ha harc során sikeres Kihívó (+0) Akrobatika tesztet dob.Erőfeszítés: jelenetenként egyszer a karakter dobhat egy Atlétika tesztet.Inspirálás: teljes akcióként. Ha valamilyen mozgáshoz Agility tesztet kellene dobni. Social): nagy általánosságban akkor játszik szerepet. és a dobást megnézve. úszás. legalább 4 órát pihennie kell. a környezet pillanatok alatti felmérésére. Acrobatics (Ag) (Akrobatika) (Agility.Manőverezés: az Akrobatikában jártas karakter.Ugrás: a karakter használhatja az Akrobatika szakértelmét sima Agility vagy Strength teszt helyett. azaz három siker szint. hogy újra megpróbálja. amikor futás. ha esés közben sikeres Akrobatika tesztet dob. be akarja lopni magát valaki szívébe. mászás. General): úszás.Szájról olvasás: ha a karakter rálát egy másikra. ha a karakter nem-ellenségesen akar együttműködésre bírni egy célpontot. aki épp beszél. annyi további siker szint.

alapszabályként a szabálykönyvben felsoroltakon kívül minden Common Lore témának is van Forbidden aspektusa. A karakter sikeres ellentétes teszttel (az üzletfél Commerce szakértelme vagy Willpower tulajdonsága ellen) minden siker szint után +10 bónuszt kaphat a beszerzési tesztjeire. Forbidden Lore (Int) (Tiltott tudás) (Intelligence. A KM meghatározza a nehézséget. vagy valami közember számára agyfacsaróan borzalmas igazságot fed. Ha ugyanaz a támadás több találatot is okozott. kínzás) kiszedi a szükséges információt a célpontjából. ha a célpont. Ez az információ a legközelebbi vegyesbolt elérhetőségétől a helyi szokásokon keresztül a gyanús jelenségekig akármire kiterjedhet. minden siker szint egy értékes információt jelent. Speciális használat: . a célpont Scrutiny szakértelme ellen. majd titokban elvégzi a tesztet. Social): a karakter egy bő órányi kérdezősködéssel. Mindkét szereplő +10 bónuszt kap a tesztjére a Fear trait minden egyes szintje után. hallgatózással információkat gyűjt egy egyéntől vagy csoporttól. egy siker szint egy találatot semlegesít. Egy milliónyi specializációja van. és indokolt. Deceive (Fel) (Megtévesztés) (Fellowship. drogok. de számít ellene a fedezék plusz AP-je is. és ennek függvényében igényel időt és erőforrásokat. Inquiry (Fel) (Információgyűjtés) (Fellowship. Knowledge): kereskedelmi ügyletek lebonyolításához. tárgyalhatunk róla. A JK csak akkor tudja meg. akkor nem ad ki semmi . Speciális használat: . Speciális használat: . A támadás változatlanul eltalálja. Common Lore (Int) (Közös tudás) (Intelligence. és ha egy JK akar egy olyan specializációt alkotni. ritka holmik felkutatásához hasznos szakértelem. A karakter Fekvőnek számít.Elmaszkírozás: a karakter némi munkával álcát és fedőszemélyiséget alkot magának.Fedezékbe ugrás: a karakter ahelyett. vagy másvalakinek akarja kiadni magát. amivel az adott karakter bír. Social): a karakter direkt módszerekkel (pszichológiai terror. bevágódik a legközelebbi fedezék mögé egy Sima (+10) Kitérés teszttel. el akarja terelni valaki figyelmét. Ellentétes teszt. Szintén van egy csomó specializációja. verés. ha egy közelharci vagy távolsági támadás eltalált. könnyen hozzáférhető információk egy adott témáról. sikeres volt-e. amit nem előnyös széles körben reklámozni. ez egy ellentétes teszt. a KM titkos dobást végez a megfelelő módosítókkal. 3 vagy több balsiker teszt -10 bónuszt és Subtlety vesztést eredményez. és általában vagy egy titkolózó csoport belsős információit. amikor éles helyzetbe kerül. 3 vagy több balsiker szint esetén viszont hamis Elérhetőséget közöl. Defence): kitérés. Knowledge): alapvető. Commerce (Int) (Kereskedelem) (Intelligence. a karakter Command szakértelme áll szemben a Félelmet keltő karakter/dolog Willpower tulajdonságával.Értékbecslés: ha a karakter meg akarja használni egy tárgy hozzávetőleges értékét (vagyis az Elérhetőségének szintjét). netán valami egyéb veszély fenyeget. siker esetén elmondja a tárgy pontos Elérhetőségét. felületesebb tudást jelent. reakcióként használható. Ha a vallató nyeri a tesztet. Dodge (Ag) (Kitérés) (Agility. jellemzően tágabb fókuszú. Ellentétes teszt: a célpont a Willpower tulajdonságával áll ellen. aki alapvetően ezt nem igazán szeretné kiadni. ez az ellenséges egyenruha felhúzásától egy konkrét (esetleg közismert és/vagy ellenkező nemű) személy megszemélyesítéséig akármi lehet. Social): ha a karakter valakit félre akar vezetni egy meggyőző hazugsággal. Knowledge): olyan tudás. Interrogation (WP) (Vallatás) (Willpower.teszteket. amit nem fed le egyik másik sem. hogy elkerülné a távolsági támadást.

ezen teszt minden balsiker szintje után az adott páciens egy pontnyi Sebzést szenved.Vegy-használat: a karakter drogokat. és -20 levonással. és 1d5 napig nem vallatható tovább. szakzsargonok.Kiterjesztett ellátás: a karakter legfeljebb az Intelligence bónuszával egyenlő számú pácienst ápol elvonás nélkül. Speciális használat: .hasznosat. A Birodalmi Gót általában mindenkinek alap. . Számtalan alkategória van. vegyszereket. és ez alapján dönt. betegségeket diagnosztizálni. az ismert információk összevetésével. nyelvjárások. Logic (Int) (Logika) (Intelligence. statisztikai analízissel. plusz minden páciens az első 24 óra után minden ápolással töltött nap után egy Sebet. titkos jelrendszerek. Knowledge): a karakter racionális gondolkodással. Linguistics (Int) (Nyelvtudás) (Intelligence. Ezt minden esetben befolyásolja a helyszín és a rendelkezésre álló eszközök minősége. ok és okozat összehasonlításával próbál megoldani egy problémát. plusz a siker szintek számával egyenlő Sebet gyógyul. Medicae (Int) (Medicína) (Intelligence. fekvőbeteg-ellátás) megtervezni és lebonyolítani.Szerencsejáték: a karakter ebben az esetben nem bízza magát sem a vak szerencsére. Siker esetén a célpont a gyógyító Intelligence bónuszával. a másik fél Willpower teszttel áll ellen. ezen felül a balsiker szintek számával egyező mennyiségű páciens (kezdve a súlyosabb esetekkel) Kihívó (+0) Toughness tesztet kell. csak a különösen nyakatekert vagy elvont szövegek megírásához/megértéséhez kell dobni. elkezdi a kezelést. hanem elemzi az esélyeket. a szakértelem használata általában automatikus. viszont minden Medicae szakértelemben képzett asszisztens után +10 bónuszt kap.Elsősegély: a karakter dob egy Kihívó (+0) Medicae tesztet. ha közben nem vesz részt Kiterjesztett ellátásban. sem az ingujjba rejtett ászra. sem a blöffölésre. Ha ez bármilyen Kritikus Sebet eredményez. megfejteni egy rejtvényt. rejtjelet (megjegyzendő. General): ha a nyelv ismert. és megakadályozza a terjedését. hogy dobjon. függetlenül a sikertől. Minden 24 órában dob egy Sima (+10) Medicae tesztet. befolyásolja a rejtjel bonyolultsága. ha a páciens Súlyosan Sérült. Social): meggyőzés az erőszakos fellépésen keresztül. A vallató két vagy több sikertelenség szintje 1d10+WP bónusz sebzést okoz a célponton.Rejtjelezés és dekódolás: a karakter egy minimum Bonyolult (-10) teszttel megpróbál rájönni egy titkos üzenet rendszerére (vagy fordítva). a többi játékos is Logic tesztet dob. -10 levonással. amikor a másik felet még nem feltétlenül kellene eltenni láb alól. gyógyszereket. siker esetén az ápolt karakterek mindegyike a természetes gyógyulásának dupláját gyógyulja. négy vagy több sikertelenség szint ezen felül +30 bónuszt kap a jövőbeli vallatási kísérletek ellen. . transzplantációk. illetve hosszasabb kezelési procedúrákat (műtétek. amit nem csökkent se páncél. amit a karakter vagy szövetségesei végeznének. ha Kritikusan Sérült. Ez a teszt több napnyi vagy akár többheti munkát igényel. és csak akkor. A célpont minden egyes vallatási teszt után kap egy szintnyi Kimerültséget. Egy személy 24 óránként egyszer részesíthető elsősegélyben.Diagnosztika: siker esetén a karakter megállapítja egy vagy több másik karakter betegségét. Ellentétes teszt. . Ellentétes teszt. Fieldcraft): a karakter képes kezelni a társai sérüléseit. Balsiker esetén egyik páciens sem gyógyul többet a természetes gyógyulásánál. mérgeket és ezek . hogy a reáltudományi elméleti tudás inkább a Scholastic Lore szakértelemhez tartozik). se Toughness bónusz. plusz siker szintenként egy Sebet. Intimidate (S) (Megfélemlítés) (Strength. minden további után -10 levonást szenved el. . Speciális használat: . az illető páciens jobblétre szenderül. xeno nyelvek.

Aeronautica: viszonylag kis méretű repülő alkalmatosságok. leszállóhajók. . Knowledge): sokkal specializáltabb tudás. kézzel-lábbal-fegyverrel. kutterek. az ellenszerek meghatározása és elkészítése egy Kiterjesztett teszt. nagyobb rendszeren belüli járművek vagy „rendes” ugróhajók. Ha ugyanaz a támadás több találatot is okozott. annál pontosabban lehet meghatározni a keresett anomália helyét. Alapesetben olyan karakter tanulhatja meg. nem pedig csak odafigyelni és átfutni a propaganda-pamfleteket.Hiperűri: inkább a Navigátorok privilégiuma. és természetesen. kutatni. meghatározni a saját pozícióját.Csillaghajó: a nagyobb-fajta. Navigate (Int) (Navigáció) (Intelligence. a teszt maga fél cselekedet. mint az Awareness. nem olyan általános. a közkonyhákon fehérje-pépet osztó konyhások valószínűleg már meg is tették). és elmélyülni. lebegő járművek és terepsiklók. Psyker): a karakter a természetfeletti érzékenysége segítségével képes megérezni a Hipertér áramlatait. motorok. nagyban függ a rendelkezésre álló alapanyagoktól. a gőzölgő dzsungelektől a fagyos tundrán át a bolyvárosok mélyéig. és a szubsztancia minőségétől és komplexitásától. kompok. Általában fél cselekvés. Parry (WS) (Hárítás) (Weapon Skill. gravi-ernyők. a munkaterülettől. és hatótávolsága a Perception bónusszal egyenlő számú kilométer. lépegetők. aki valami különleges képességének szövegezése miatt képes erre (pl. Operate (Ag) (Járműkezelés) (Agility. rezdüléseit. térképet olvasni és rajzolni.Felszíni: boldogulás a bolygófelszíneken. A különösen veszélyes dolgok használatához is kell teszt. pszí-képességek használatát. . Psyniscience (Per) (Pszí-tudat) (Perception. roham-csónakok. . és megtervezni egy útvonalat A pontból B-be. mint a Common Lore. A szabálykönyvben szereplőkön kívül minden Common Lore-specializációnak van Scholastic változata. minden siker szint egy találatot semlegesít. de még rendszeren belüli utazásokhoz. részletes analizálása. naszádok. Általában az eseménytelen utazás nem igényel tesztet. . akárki alkothat új specializációkat (sőt. . Scholastic Lore (Int) (Skolasztikus tudás) (Intelligence.ellenszereit képes kreálni és használni. a szerek előállítása Gyártási teszt. de egy nem-Navigátor is képes rövidebb ugrásokat megtervezni stabil. Defence): közelharci támadás hárítása. démoni entitások jelenlétét. A teszt komplexitástól függően 1 perc és több óra között akármennyi időt felemészthet. Scrutiny (Per) (Vizsgálódás) (Perception.Csillagközi: űrbéli. aminek sikerességéhez (komplexitástól függően) 4-10 siker szintet kell felhalmozni. több ezer fős legénységű hajók. balsiker esetén a használó saját magát mérgezi meg. Fieldcraft): a karakter képes tájékozódni. Használható egy szkenner eredményeinek részletes kielemzésére. ezekhez az információkhoz tanulni kell. ezek kezelése szerencsésen (és köszönhetően az egyes gyakori járművek STC-tervekre visszavezethető eredetének) hasonló. hazugságok felderítésére. Specializációk: . háti rakéták.Felszíni: a bolygófelszíneken. bejáratott hiperűr-ösvényeken. vagy azok közvetlen közelében működő járművek. légköri repülők. anomáliákat. Minél több siker szintet sikerül elérni. kerekes és lánctalpas járművek. Psyker trait). Fieldcraft): a karakter képes irányítani a különféle járműveket. Specializációk: . ha jól megindokolja. General): egy személy vagy tárgy tudatos.

ez a jövendőmondástól a balzsamozáson át a vegyészetig és az űrhajó-építésig nagyon sok mindent felölelhet. Bizonyítékok eltüntetése vagy elhelyezése. kezeli. amikor azt eltervezték. négy vagy több sikertelenség szint esetén azonnal robban. összerakja. szintén ez a skill használandó. hogy a kigondolt csapdát mennyi idő és milyen nehéz elkészíteni. A hatástalanítás hasonló. mindezt természetesen a megfelelő rituálék irányvonalai mentén. Tech): a karakter interakcióba lép valamilyen gépezettel. egy Awareness-szel aktívan kereső ellenfél elől Stealth teszttel lehet elbújni. rejtőzéssel. Knowledge): röviden. A mit sem sejtő ellenfél a Stealth teszt ellen dobott ellentétes Awareness teszttel próbálhat észrevenni valamit. ha egy mesterségbe vágó kész terméket kell szakmai szempontból elemezni. fegyver elrejtése motozás közben. Fieldcraft): minden. piszkos trükkök. ellenben ellentétes teszt a robbanószert elhelyező Tech-Use-dobással. Mindig ellentétes teszt. hanem például. General): a karakter által ismert mesterség (vagy több. a célpont (vagy aki figyel) Awareness vagy Scrutiny dobása ellen. Tech-use (Int) (Tech-használat) (Intelligence. karbantartja. . Az alap idő egy perc. A dobás nehézségét befolyásolja a megfigyelés nehézsége és a manipulálni kívánt tárgy mérete. megvizsgálja a működését. siker esetén a bomba be van állítva. . sima balsiker esetén ketyeg tovább.Követés: 5 percig egy célszemély követhető egy sikeres Stealth teszttel. Tech): analóg és elektronikus zárak feltörése. az adott körülmények között mit lehet kivitelezni. szerszámok. fegyverek készítése. csak nem titkos. . illetve saját biztonsági rendszerek felállítása.Gyártás: minden csak idő. főleg gyakorlati tudás. zsebtolvajlás. A KM a megmondhatója. Az ellenfél Awareness teszttel kerülheti el.Eszközkészítés: egyszerű anyagokból szerszámok. továbbfejleszti. mennyi idő alatt. a dobás megnyerése esetén hatástalanítva. biztonsági rendszerek kijátszása. . Survival (Per) (Túlélés) (Perception. bármi az ételgyűjtéstől a tűzgyújtáson keresztül a menedékkeresésig. Élesítésnél a KM dob egy titkos tesztet. Alap esetben 1 perc. Speciális használat: . négy vagy több sikertelenség szint esetén azonnal robban. és viszont. de -10 levonással szabad cselekedetként is végrehajtható. Trade (Int) (Mesterség) (Intelligence. minden esetben hosszasan elsajátítható. de jelentősen függ a feladat komplexitásától.Állattartás: Háziasított vagy vadállatok nevelése. Fieldcraft): a vadonban való túléléssel kapcsolatos dolgok.Robbantás: robbanóeszközök élesítése és hatástalanítása.Security (Int) (Biztonságtechnika) (Intelligence. A KM a döntő. Sleight of Hand (Ag) (Piszkos trükkök) (Agility. Nem csak a mesterség gyakorlását fedi. sompolygással kapcsolatos. A KM a mérvadó. kártyatrükkök? Csak a képzelet szab határt. akkor robban. Speciális használat: . amit minden siker szint tíz másodperccel csökkent. Speciális használat: . megjavítja. hogy a hullát elmozdítva robbanjon – csak a képzelet és a helyszín szab határt!).Nyomkövetés: a körülmények vagy egy ravasz ellenfél Stealth tesztje által bonyolított esetekre. valamint rendelkezésre álló tervek. Speciális használat: . alap esetben fél cselekedet. ami lopakodással. gránátot rejt a holttest alá. sima balsiker esetén nem fog robbanni. irányítása. akár). és nyersanyagok kérdése.Csapdák: a karakter csapdát állít a rendelkezésre álló anyagokból (pl. Stealth (Ag) (Lopakodás) (Agility.

követelmény: Agility 30) A karakter képes mindkét kezét ugyanúgy használni. és az ellenfél nem kapja meg a szabad támadását. a teszt egy siker szinttel sikerült. alapszabály. Bastion of Iron Will (A vasakarat bástyája) (tier: 3. ha valamilyen pengével rendelkező fegyverrel támad (kard. az őrjöngést befejezze. ha valamilyen lejegyzett információt dolgoz fel. Az ilyen tesztjei ezen felül fele annyi időbe kerülnek. követelmény: Intelligence 35. Willpower 40) A karakter a Psy rating-je ötszörösét adja bónuszként az ellentétes teszthez. Armour-monger (Páncélműves) (tier: 2. Weapon training (bármilyen közelharci)) A karakter körönként egy rontott támadást újradobhat. Agility 40) A karakter közelharci támadás után dobhat egy Kihívó (+0) Acrobatics tesztet. amíg őrjöng. követelmény: Fellowship 35. kap az Intelligence bónuszával egyenlő számú plusz pontot. energiapengék…). amit nem-Birodalmi NJK-kal folytat. ha pszí-képességeknek áll ellen. Ha ez a sikertelenség szintek számát nullára vagy az alá csökkenti. Tech-use. A közelharcban leadott lövésekre nem vonatkozik. követelmény: Psy rating. hogy az őrjöngésnek ellenálljon (ha nem önként őrjöngene). Intelligence 35) A karakter minden Interakció teszt levonását. Blind Fighting (Vakharc)(tier: 1.Talents A talentek három szintre vannak felosztva. Ha ugyanezt a páncélt karbantartás után egy másik karakter veszi fel. követelmény: Intelligence 40) A karakter a rontott Scholastic és Forbidden Lore tesztjeit újrapróbálhatja -10 levonással. arra a páncélöltözetre. Blademaster (Pengeművész) (tier: 3. Ambidextrous (Kétkezes) (tier: 1. Ha a Two-weapon Wielder talenttel használják. amiért elhagyta a közelharcot. siker esetén szabad cselekedetként lemozoghatja a fél mozgását. amit visel. 20-szal csökkenti (minimum nullára). hogy a magasabb szintűek több XP-be kerülnek (harmadik szintű talent. fejsze. a kétkezes harc levonása -10-re csökken. Az egyes talenteknek egyéb követelményei is lehetnek. Resistance (Fear). Trade (Armourer)) Ha a karakter naponta egy órát karbantartja a páncélját. Ambassador Imperialis (Birodalmi Követ)(tier: 2. követelmény: Jaded. Adamantium Faith (Adamantium Hit) (tier: 3. amit eloszthat a páncél által fedett testtájak között. füst. újradobhatja a rontott teszteket. akkor úgy vesszük. követelmény: Perception 30) A karakter közelharci támadásai nem szenvednek levonást a sötétség. egyszóval a rossz látási viszonyok miatt. a bónusz nem érvényesül. követelmény: Weapon Skill 30. Battle Rage (Harci láz) (tier: 2. és nincs hozzá aptitude? Kellemes gyűjtögetést). ill. Strong Minded. Willpower 45) A karakter levonhatja a Willpower bónuszát az elrontott Fear vagy Pinning tesztek sikertelenség szintjeiből. de hasznosabbak is. Assassin Strike (Orgyilkos támadás) (tier: 3. követelmény: Frenzy) A karakter dobhat Parry teszteket. láncfegyverek. Archivator (Arhivátor)(tier: 2. köd. követelmény: Acrobatics. .

követelmény: Strength 45) A karakter levonás nélkül használhat kitámasztás nélkül Nehézfegyvereket. követelmény: Clues from the Crowds. Iron Faith) Ha a karakter sikeresen átmegy egy Fear teszten. Coordinated Interrogation (Koordinált Kihallgatás) (tier: 2. Combat Master (A harc mestere) (tier: 2. és a nagyobb eredményt választja. Strength 40 vagy Willpower 40. a karakter Reakciójának részét képezi még egy Parry teszt is. aki szintén rendelkezik ezzel a talenttel. Bulging Biceps (Duzzadó bicepsz) (tier: 2. a démon minden siker szint után elszenved egy pontnyi módosítatlan sebzést. illetve eldöntheti. követelmény: Awareness +10. amit egy démon okozott. és ha egy másik karakter asszisztál neki. hogy egy csoport emberből információt nyerjen (jellemzően Inquiry). Constant Vigilance (Állandó Készültség) (tier: 2. Intelligence 35 vagy Perception 35) Specializációk: Intelligence. követelmény: Willpower 45. Perception A talent felvételekor a karakter választ egy specializációt. Catfall (Macska-esés) (tier: 1. követelmény: Ag 35) Ha egy ellenfél eltalálja a karakter egyik szövetségesét. hogy az Agility bónuszát. és +20 bónuszt kap az Acrobatics skill Ugrás (Jump) speciális használati módjára. Ha közelharci támadásról van szó. vagy helyette az e talent specializációjában szereplő tulajdonságbónuszát adja-e hozzá. hogy a támadó és az eredeti célpont közé álljon. akkor a normál asszisztencia-bónusz mellett további +5-öt. Clues from the Crowds (Nyomok a tömegből) (tier: 1. A támadás a karaktert találja el a szövetséges helyett. követelmény: Cover-Up.Bodyguard (Testőr) (tier: 1. egy sikeres Parry teszt után a karakter a hárításhoz használt fegyverével szabad cselekedetként azonnal egy sima támadást hajthat végre -20 levonással. követelmény: Agility 30) A karakter automatikusan csökkenti a zuhanási távolságot az Agility bónuszával. Contact Network (Kapcsolati háló) (tier: 2. ami megegyezik a felhasznált követelménnyel és aptitude-dal. az Athletics skill Erőfeszítés (Heft) speciális használati módja esetén +20 bónuszt kap. követelmény: Weapon Skill 30) A karakter közelharci ellenfelei nem kapják meg a túlerőért járó bónuszt. Interrogation) A karakter +10 bónuszt kap minden Interrogation tesztre. Továbbá. Counter Attack (Ellentámadás) (tier: 2. követelmény: Weapon Skill 40) Körönként egyszer. Intelligence 35) A karakter használhatja a Fellowship tulajdonságát (Influence helyett) a beszerzés-teszteknél. . követelmény: Fellowship 30) A karakter naponta egyszer újradobhatja a rontott tesztjeit. és lőhet velük kitámasztás nélkül félautomatán vagy automatán is. A karakter a kezdeménydobásait két kockával dobja. Bulwark of Faith (A Hit Bástyája) (tier: 2. a karakter Reakcióként a fél mozgását lemozoghatja. amik arra irányultak.

Hardened Soul. követelmény: Weapon Skill 40) A karakter a közelharci támadásai sebzéséhez hozzáadja a Weapon Skill bónusza felét (fölfelé kerekítve). . használhatja a Willpower tulajdonságát a teszthez. Delicate Interrogation (Kifinomult vallatás) (tier: 3. WP 50. Crushing Blow (Csonttörő ütés) (tier: 3. de helyette dobnia kell a Malignancy táblázaton. a csapat veszteség helyett +1 Subtlety-t kap. követelmény: Willpower 35) A karakter megpróbálna kitérni egy őt támadó pszí-képesség elől. Minden pont feláldozott Influence 1d5 ponttal növeli a Subtlety-t. választhatja. A KM belátása szerint a bónusz alkalmazható démonok megidézésére és megkötésére is. Willpower 40) A karakter újradobhatja a démonok érzékelésére dobott rontott Awareness és Psyniscience tesztjeit. +10 bónuszt kap a tesztjére. Devastating Assault (Pusztító támadás) (tier: 2. szabad cselekedetként megpróbálhat egy második All Out Attack akciót ugyanazon célpont ellen. dobhat egy Kihívó (+0) Willpower tesztet. követelmény: Weapon Skill 35) Körönként egyszer. hogy automatikusan átmegy. Ezen felül. Ha ez egy területre ható képesség volt. ő nem mozdul. minden támadása démonok ellen rendelkezik a Proven (3) tulajdonsággal. Forbidden Lore (Daemonology)) Ha a karakter egy pszíképességével démont céloz meg. követelmény: Coordinated Interrogation. és kap 1d10 Corruption-t. Deathdealer (Halálosztó) (tier: 3. Dark Soul (Sötét lélek) (tier: 3. követelmény: Wilpower 40) Ha a karakter vérveszteség miatt elszenvedne egy szintnyi Fatigue-t. Közelharci A talent felvételekor a karakter választ egy specializációt. Daemonhunter (Démonvadász) (tier: 2.Cover-Up (Fedőtörténet) (tier: 2. ami megegyezik a felhasznált követelménnyel és aptitude-dal. követelmény: Ballistic Skill 45 vagy Weapon SKill 45) Specializáció: Távolsági. Corruption: 20) Ha a karakter mutáció ellen dobna a szaporodó Corruption-je miatt. ahhoz hozzáadja a Perception bónuszát. ha a karakter sikeres találatot ért el az All Out Attack akcióval. követelmény: Intelligence 35) A karakter (a KM beleegyezésével) csökkentheti az Influence tulajdonságát. Die Hard (Drágán adja életét) (tier: 1. hogy növelje a csapat Subtlety értékét. Ha az eredmény nullánál kisebb. A karakter a specializációban meghatározott támadásaival Kritikus sebet okoz. Daemonologist (Démonológus) (tier: 2. ugyanazokkal a bónuszokkal és levonásokkal. követelmény: Psy rating 3. a karakter 1d5-tel csökkenti a veszteséget. csak egyszerűen a képesség nem hat rá. követelmény: Forbidden Lore (Daemonology). mint az előzőnél. siker esetén nem kapja meg. Deny the Witch (Boszorkányság-tagadás) (tier: 2. Fellowship 50) Ha a karakter vallatási kísérlete miatt csapat Subtlety értéke csökkenne.

mindegyikük további +10 bónuszt kap (összesen +20. siker esetén az ellenfél elejti a fegyverét. követelmény: Mechanicus Implants. és. Fellowship 35) A karakter a Stealth skill Követés (Shadowing) speciális használatakor Agility helyett a használhatja a Fellowship tulajdonságát. Ferric Summons (Ferrikus idézés) (tier: 1. és eldöntheti. hogy a támadás siker szintjeit hozzáadja a sebzéshez és a páncélátütéshez. három vagy több siker szint esetén a karakter elveszi azt. akkor nem dobható újra. a KM adományozza fáradságos munkájuk elismeréseként. Ha az illető fegyver ezen felül Nehézfegyver is.Disarm (Lefegyverzés) (tier: 1. +20 bónuszt kap. semmissé is teheti. helyi bűnözőktől az Administratumig A karakter (egyéb. követelmény: Two-Weapon Wielder) Ha a karakter egy második támadással is ugyanazt az ellenfelét célozza meg. 40 méteren belül. nincs követelmény) Specializáció: minden egyes Egzotikus fegyverhez külön specializáció kell A karakter levonás nélkül használhatja a specializációban szereplő Egzotikus fegyvert. Ez a talent egy árva XP-be sem kerül a karaktereknek. Exotic Weapon Training (Egzotikus fegyveres képzettség) (tier: 2. ha esetleg sikerül valahogy jóvátenni a dolgokat. Face in a Crowd (Egy arc a tömegben) (tier: 2. súlyosabb következmények mellett) -10 x (X) levonást kap minden Fellowship vagy Influence tesztjére. Ferric Lure Implants) A karakter a kezébe idézhet 2 kg x Willpower bónusz tömegű. amikor a specializációban megnevezett csoporttal kerül interakcióba. Ha az első dobás a Perils of the Warp táblázatra irányítja át. Double Tap (Duplázás) (tier: 2. hogy tanulja a specifikus Exotic Weapon Training mellé a Weapon Training (Heavy) talentet is. Favoured by the Warp (A Hipertér kegyeltje) (tier: 3. Eye of Vengeance (A bosszú tekintete) (tier: 3. az (X) ezt jelöli. Divine Protection (Isteni védelem) (tier: 3. követelmény: Agility 30) A karakter teljes akcióként dobhat egy ellentétes Weapon Skill tesztet egy közelharci ellenfele ellen. a célterületen lévő szövetségesekre a támadás nincs hatással. ha az előző legalább egy találatot okozott. ha a túlerőt biztosító karakterek közül kettő vagy több rendelkezik ezzel a talenttel. Willpower 45) Ha a karakter egy Spray tulajdonsággal rendelkező fegyverrel tüzel. Double Team (Összeszokott páros) (tier: 1. Ugyanazzal a csoporttal szemben többször is meg lehet szerezni a specializációt. plusz a normál túlerő-bónusz). követelmény: Ballistic Skill 45. dobhat még egyszer. követelmény: Willpower 35) Ha a karakter dobna a Psychic Phenomena táblázaton. követelmény: Ballistic Skill 50) A karakter egy sima lövés előtt elkölthet egy Fate Point-ot. . a karakter a levonásmentes használatért meg kell. melyiket választja. követelmény: kellően felidegesíteni egy csoportot) Specializáció: akármelyik kellően hatalmas csoport. követelmény: Clues from the Crowd. Enemy (X) (Ellenség (X)) (tier: 1. nincs követelmény) A karakter a túlerő miatt normálisan járó bónusz mellett +10 további bónuszt kap a Weapon Skill tesztjéhez. nem rögzített fém tárgyakat.

Hammer Blow (Pörölycsapás) (tier: 3. követelmény: Willpower 30) A karakter egy teljes cselekedettel fizikai fájdalmat okoz önmagának vezeklési céllal. Ha a harci jelenetnek vége. +10 bónuszt kap a Weapon Skill. Frenzy (Őrjöngés) (tier: 1. és -20 levonást a Ballistic Skill. Ranged A karakter minden a specializációban megnevezett típusú támadásakor.bármilyen). Intimidate). Pinning. de minden lehetséges módon közelednie kell). követelmény: Weapon Skill vagy Ballistic Skill 40. a karakter Willpower tesztet dobhat. szövetséges. és immunis a Fatigue hatásaira. követelmény: Contact Network. hogy befejezze az őrjöngést. amire vonatkozó Forbidden Lore (Xenos) skillje van. követelmény: Ballistic Skill 35) Ha a karakter által dobott és/vagy a Blast (X) tulajdonsággal rendelkező fegyver szóródik. illetve a legközelebbi ellenfél felé kell. Willpower 40) Ha a karakter barátságos. Flagellant (Flagelláns) (tier: 1. . kumulatív +10 bónusszal. Ezt a tesztet körönként megismételheti. a következő körtől. a karakter a hatás ideje alatt szabad cselekedetként kezd őrjöngeni. visszavonulással. követelmény: Crushing Blow) A karakter az All Out Attack akció használatakor a Strength bónusza felét (felfelé kerekítve) hozzáadhatja a fegyver páncélátütéséhez. nem használhat pszí-képességeket. sikertelenség esetén folytatnia kell a támadást (lehetőség szerint az NJK-kat támadja előbb). Grenadier (Gránátos) (tier: 1. Stunning teszteken. a karakter automatikusan átmegy a Fear. a karakter a legközelebbi ellenfelet kell. Forbidden Lore (Xenos . azok a Fellowship bónusza százszorosának megfelelő személyre hatnak (a normális tízszeres helyett). annak minden bónuszával. hogy mozogjon (nyilván a tetőről nem fog leugrani. vagy alárendelt NJK-kon használ szociális vagy vezetői skilleket (mint pl. Pinning. Ez után legalább egy óráig nem őrjönghet újra. nem próbálkozhat Parry tesztekkel. Flash of Insight (Összeálló mozaik) (tier: 3. elkölthet egy Fate Point-ot. Ezen felül a támadás megkapja a Concussive (2) fegyvertulajdonságot. Intelligence 40) Ha a karakter látszólag elakadt egy nyomozásban. Command. Kombinálva a Frenzy talenttel. amiért 1d5-2 szint Fatigue-t (de minimum 1 szintet) szenved el. amit egy olyan célpont ellen hajt végre. Coordinated Interrogation. Weapon Skill vagy Ballistic Skill helyett Medicae tesztet dob. Toughness és Willpower tulajdonságaira. hogy a KM egy nyomot felfedjen neki. követelmény: Fellowship 40. meneküléssel. Ez után egy óráig. Intelligence és Fellowship tulajdonságaira (ezek e miatt a levonás miatt nem csökkenhetnek 1 alá).Field Vivisector (Élveboncoló)(tier: 2. hogy közelharcban támadja. Charm. Amíg őrjöng. Medicae +10) Specializáció: Melee. Amíg őrjöng. vagy a jelenet végéig +10 bónuszt kap az ellenállás tesztjeire Félelem. Halo of Command (Parancsnoki aura) (tier: 3. pszí-képességek vagy Corruption pontok ellen. Strength. a szóródást a BS bónusza legfeljebb felével csökkentheti. amíg őrjöng. nincs követelmény) A karakter egy körön át őrjöngésbe lovallja magát.

Távolsági A talent felvételekor a karakter választ egy specializációt. követelmény: Agility 40) Ha a karakter a saját körében a Charge vagy Run akciót hajtotta végre. Hip Shooting (Csípőből lövés) (tier: 2. követelmény: Intelligence 40. követelmény: Ballistic Skill 40 vagy Weapon SKill 40. ha mindkét kezében lőfegyver van. követelmény: Survival vagy bármilyen Operate skill) Ha a karakter a körében végrehajtott egy Movement altipusú akciót a járművével vagy hátasával. . akkor a következő köre elejéig a jármű vagy hátas méret kategóriája eggyel kisebbnek számít a támadási módosítók és fedezék szempontjából. az ellenfelei -20 levonással lőhetnek rá a következő köre elejéig. ami lehet egy All Out Attack. követelmény: Toughness 40) A karakter mindig Könnyen Sérültnek számít. egy Operate (vagy élő hátas esetén Survival) teszt után. hogy a mennyiség felével (felfelé kerekítve) egyenlő Insanity-t kap inkább. Hull Down (Kitakart jármű) (tier: 3. bármilyen Lore skill) A karakter az összes Common Lore és Scholastic Lore specializációt úgy kezeli tesztek szempontjából. követelmény: Willpower 35. Hotshot Pilot (Nagymenő pilóta) (tier: 2. hogy sikeres teszt esetén a siker szinteket az Agility bónusza felével (felfelé kerekítve) növelje. Ha a karakter a specializációnak megfelelő sikeres támadt hajt végre. gyógyítható. Hard Target (Nehéz célpont) (tier: 2. Corruption: 10) Ha a karakter Corruption pontokat kapna. Charge. mindkettővel leadhat egy egyes lövést. követelmény: Survival +10 vagy bármilyen Operate +10 skill. és úgy gyógyul ill. az ellenfél a Dodge vagy Parry tesztjére annyiszor 10 levonást kap. és lead egy egyes lövést a fegyveréből. ha a további harc nyilvánvalóan az öngyilkossággal egyenértékű. Ballistic Skill 40) A karakter teljes cselekedetként lemozogja a teljes mozgását. követelmény: Ballistic Skill 40) A karakter. dönthet úgy. nem köteles egymástól legfeljebb 10 méterre lévő célpontokat választani. Hardy (Szívós) (tier: 2. ha két fegyverrel két célpontra lő ugyanazon akció keretén belül. Agility 35) A karakter.Hardened Soul (Kérges Lélek)(tier: 2. Perception 35) Specializáció: Közelharci. önként elszenvedhet egy szintnyi Kimerültséget. Called Shot. Hatred (Gyűlölet) (tier: 2. Kombinálva a Two-Weapon Wielder talenttel. ami megegyezik a felhasznált követelménnyel és aptitude-dal. követelmény: Aglity 40. vagy sikertelen teszt esetén a sikertelenség szinteket legfeljebb az Ag bónusza felével csökkentse (minimum egy sikertelenség szintig). akire a karakternek oka van haragudni A karakter +10 bónuszt kap a Weapon Skill tesztjeire a specializációban megnevezett csoport ellen. kivéve. Independent Targeting (Független célzás) (tier: 2. viszont csak egy Kihívó (+0) Willpower teszten elért sikert követően vonul vissza vagy adja meg magát annak a csoportnak. Standard Attack vagy Stun akció. nincs követelmény) Specializáció: bármilyen csoport. ahány siker szintet a támadás elért Infused Knowledge (Betáplált tudás) (tier: 3. Inescapable Attack (Elkerülhetetlen támadás) (tier: 2.

akkor először meg kell tanulnia az alapot is. Az összes találat nem lehet több. követelmény: Willpower 50) Ha a karakter sikeresen eltalál egy démoni ellenfelet (akár közelharcban. hogy abban a körében közelharci támadásai ellen sem Dodge. követelmény: Resistance (Fear). hogy az első találat sebzését megnövelje a WP bónusza duplájával. Iron Jaw (Vasállú) (tier: 1. hipertéri és egyéb természetfeletti jelenségekre és behatásokra ez a talent nem vonatkozik. Iron Faith (Acélos Hit) (tier: 3. bátorító inspiráció. követelmény: bármilyen Linguistics +20 skill) A karakter megpróbálkozhat bármilyen nem ismert Linguistics teszttel. Az energiamezők és egyéb ezoterikus módok normálisan működnek a támadások ellen. Ha több érvényes célpont . Keen Intuition (Pontos Intuíció) (tier: 1. ha egy Spray tulajdonsággal rendelkező fegyver találata ellen dobna Agility tesztet. Leaping Dodge (Kitérő vetődés) (tier: 1. mint hősies. Dodge +10 skill) A karakter. Jaded (Kiégett) (tier: 1. mint a karakter WS bónusza. Lexographer (Lexográfus) (tier: 2. azaz fél cselekedettel. Instrument of His Will (Az Ő Akaratának Eszköze) (tier: 3. Inspiring Aura (Inspiráló Aura)(tier: 2. és minden siker szinttel egy továbbit. elkölthet egy Fate Point-ot. Killing Strike (Gyilkos csapás) (tier: 2. xeno rémségek. követelmény: Agility 30) A karakter fekvő. Iron Resolve (Vasakarat) (tier: 2. követelmény: Toughness 40) Ha a karakterre bármikor a Stunned kondíció érvényesülne. Leap Up (Talpra ugrás) (tier: 1. A démoni. okoz egy találatot az első siker szinttel. azonnal újradobhatja -10 módosítóval. Ha tanulással javítani szeretné egyik-másik specializáció ismeretét.) nem kap Insanity pontokat. hogy ez nem annyira megfélemlítés. követelmény: Intelligence 35) Ha a karakter elront egy Awareness tesztet. akár pszí- képességgel). követelmény: Halo of Command) A karakter összes szövetségesét (nem csak alárendelteket) képes inspirálni egy Command/Terrify teszttel. követelmény: Iron Resolve) A karakter immunis a Baneful Presence trait hatásaira. és nem dob Fear teszteket (mintha automatikusan átmenne). követelmény: Swift Attack) A karakter képes a Lightning Attack akció végrehajtására. és a sikeres tesztekhez egy plusz siker szintet ad. szabad cselekedetként egy Kihívó (+0) Toughness tesztet tehet. -10 módosítóval megtámadja közelharcban az ellenfelét. sem Parry teszteket ne lehessen dobni. helyette próbálkozhat egy Dodge teszttel. stb. A plusz sebzés ellen nem számít a páncél és a Toughness Bónusz. követelmény: Weapon Skill 50) A karakter a köre elején elkölthet egy Fate Point-ot. Jaded) A karakter a rontott Fear vagy Pinning tesztjeit újradobhatja -10 módosítóval. akár lövéssel. Megjegyzendő. követelmény: Wilpower 40) A karakter világi dolgoktól (kínzás vagy halál látványa.mintha ismerné (+0). Lightning Attack (Villámsebes támadás) (tier: 3. hogy figyelmen kívül hagyja a hatást. térdelő vagy ülő helyzetből szabad cselekedetként állhat fel. mintha Basic skill lenne. követelmény: Agility 35.

szint (+30) X skill-ben) Specializáció: bármelyik skill (csak a követelmény legyen meg) A karakter a választott skill használatakor bármilyen tesztre. követelmény: 4. elkölthet egy Fate Pointot. képes fél cselekedettel lemozogni a futási távolságát.is van. Támadás után a karakter dob egy Kihívó (+0) Toughness tesztet. Mechanicus Implants) A karakter képes jobban kihasználni az implantjait. . különben kap egy szintnyi Fatigue-t. Luminen Blast (Luminen csóva) (tier: 3.Utility: gyakorlatilag bármilyen mechadendrit. Unwieldy fegyvertulajdonságokkal rendelkező fegyverekkel nem lehet ezt az akciót végrehajtani. Minden használat a felére csökkenti a maglev tekercsekben tárolt energiát (azaz újratöltés nélkül kétszer használható). A siker szintek száma megegyezik a releváns tulajdonság bónuszával. Támadás után a karakter dob egy Kihívó (+0) Toughness tesztet. követelmény: Mechanicus Implants) Specializáció: Weapon. hogy automatikus sikert érjen el. A talent többször is felvehető. hogy közelharci vagy távolsági támadásokat lehet vele végrehajtani. követelmény: Luminen Shock. és nem szenved sebzést a zuhanástól. mint +0. A karakter sosem számít fegyvertelennek. Shocking. követelmény: Ballistic Skill 40) A lövések a BS bónusz felével (fölfelé kerekítve) többet sebeznek. Marksman (Mesterlövész) (tier: 2. mégis két tág kategóriába vannak bontva: . . ha hosszú vagy extrém lőtávra tüzel. különben kap egy szintnyi Fatigue-t. Utility A karakter képes használni a specializációban érintett mechadedrit-típust. Mastery (X) (Kiválóság) (tier: 3. Mechanicus Implants) A karakter az implantjaival képes támadni az alábbi profillal: Pisztoly. függetlenül attól. Mighty Shot (Hatalmas lövés) (tier: 3. S/-/. A karakter rendelkezik a szükséges szerkezeti megerősítésekkel és extra energiatartalékokkal. követelmény: Maglev Coils. és lebegni 1d10+(2 x Toughness bónusz) percig. minden alkalommal más skillhez. Bár sokkal több féle van.1d10+(2 x Willpower bónusz) Penetration: 0. aminek nem a harc az elsődleges funkciója. Mechadendrite Use (Mechadendrit-használat) (tier: 2. Lőtáv: 10m. követelmény: Ballistic Skill 35) A karakter nem kap levonást. Mechanicus Implants) A karakter az implantjaival képes támadni az alábbi profillal: Közelharci. Az Unbalanced ill. ha mindkét kezében közelharci fegyver van. Penetration: 0. hanem mondjuk az orvosi diagnosztikától kezdve a nehéz terhek emelésén át a kibermasztiff- programozásig bármi. a találatokat nem kell ugyanannak a célpontnak megkapnia. Kombinálva a Two-Weapon Wielder talenttel. követelmény: Capacitors.Weapon: amelyik mechadendrit elsődleges felhasználása a harc. Luminen Capacitors. Luminen Shock (Luminen sokk) (tier: 2. 1d10+Willpower bónusz. mindkettővel használhatja ezt az akciót. Ha lebeg. Maglev Transcendence (Maglev felemelkedés) (tier: 2. A karakter sosem számít fegyvertelennek. aminek a végső módosítója nem nehezebb. Shocking.

Távolsági A talent felvételekor a karakter választ egy specializációt. vagy kikerülje azt. amikor a specializációban megnevezett csoporttal kerül interakcióba. mind a járműves harci akciókra érvényes. Never Die (Elpusztíthatatlan) (tier: 3. a sikeres WS tesztjeihez a WS bónusza felével egyenlő (felfelé kerekítve) számú siker szintet ad. Strong Minded. Prosanguine (Proszangvin) (tier: 2. Willpower 40) A karakter nem felszentelt (azaz a Sanctified trait-tel nem rendelkező) pszí. Peer (X) (Etikett (X)) (tier: 1. amikor a karakter megszerzi ezt a talentet. és utána sikeres . Fatigue és Stunning hatásait a harci jelenet erejéig figyelmen kívül hagyja. Agility 50) Ha a karakter a Charge akciót hajtja végre. akkor a normális rohamtávját megduplázza. Penitent Psyker (Bűnbánó pszí) (tier: 2. a karakter Influence tulajdonsága 1-gyel nő. Ugyanazzal a csoporttal szemben többször is meg lehet szerezni a specializációt. követelmény: Willpower 50. Mechanicus Implants) A karakter Autosanguinator implantja hatékonyabban működik. Operate (bármelyik) +10 vagy Survival +10. azt egy. ahány siker szintet elért (a szokásos egy helyett). az (X) ezt jelöli. akit a karakter nem utál vagy fordítva.Mounted Warrior (Nyeregből harcoló) (tier: 1. hogy önként elszenved akárhány szintnyi Fatigue-t. Ballistic Skill 30 vagy Weapon Skill 30) Specializáció: Közelharci. ami megegyezik a felhasznált követelménnyel és aptitude-dal. Precision Killer (Precíziós gyilkos) (tier: 2. Az ennek megfelelő támadásoknál annyiszor csökkentheti 10-zel a mozgó jármű vagy hátas miatti levonást. Ha 10 percig meditál. ha fedezéken lő (vagy üt) át. ahányszor ugyanezel a specializációval felvette a talentet. követelmény: Weapon Skill 40. Ez a gyakorlatban azt jelenti. hogy kapja a sebeket. Ez mind a normális támadási akciókra. Preternatural Speed (Felfoghatatlan sebesség) (tier: 3. Kritikusokat. plusz annyi ponttal rombolja. A karakter a specializációban megjelölt típusú Called Shot akcióira nem kap levonást. hogy ellenálljon a pszí-képességnek. dönthet úgy. Toughness 50) A karakter elkölthet egy Fate Point-ot. One-on-One (Egy egy ellen)(tier: 2. Távolsági A talent felvételekor a karakter választ egy specializációt. követelmény: Weapon Skill 40) Amikor a karakter egyetlen ellenfél ellen küzd közelharcban. Kritikusok). Ha 10 méteres közelségében bármikor egy szövetségese ellenséges pszí-képesség célpontja lesz. Fatigue szinteket. A karakter +10 x (X) bónuszt kap minden Fellowship vagy Influence tesztjére. követelmény: Ballistic Skill 40 vagy Weapon Skill 40) Specializáció: Közelharci. Psy rating. ami megegyezik a felhasznált követelménnyel és aptitude-dal. Nowhere to hide (Nincs hova bújni) (tier: 1. követelmény: Fellowship 30) Specializáció: bármelyik erre érdemes csoport. követelmény: Perception 30) A karakter. követelmény: Autosanguine Implants. Minden. Minden alkalommal. hogy a sebesülések (pl. a pszínek dobnia kell a Psychic Phenomena táblázaton. és a levágott végtagjai leesnek a helyükről). eldől ájultan. viszont ha ezen teszt közben duplát dob. de ezek hatása csak a harc végén érvényesül (pl. a pszí által elszenvedett Fatigue szint +10 bónuszt ad a szövetségesnek.

Sanctic Purity (Szent Tisztaság)(tier: 3. lefelé kerekítve (pl. hátas esetén az Impact kritikus . követelmény: Ambidextrous. Pszí-erők. követelmény: Tech-use skill. Sugárzás. egy alapesetben fél cselekedettel tölthető lézerpisztoly szabad cselekedetként újratölthető. Quick Draw (Fegyverrántás) (tier: 1. A KM minden esetben teljesen fel van jogosítva. és alkalmazni az eredményt. követelmény: Daemonologist. Félelem. Push the Limit (Végső határok) (tier: 3. 96 fölé dobva az implantját egy hétig nem használhatja.Tech-Use tesztet dob. Vákuum. Weapon Skill 40) Ha a karakter egyik kezében pajzs van. akkor a számot eggyel csökkenteni kell a kérdéses csoport ellen.láb táblázaton. Willpower 50) Ha a karakter Psychic Phenomena-t idéz elő. Ha a fegyvere már eleve rendelkezik ezzel. elkölthet egy Fate Point-ot. Rites of Banishment (Az Elűzés Rítusa) (tier: 2. Méreg. hogy semlegesítse a hatást. vagy visszanyerje az egyensúlyát és maradjon a . újradobhat körönként egy rontott Parry tesztet. Skilled Rider (Képzett motoros) (tier: 1. követelmény: bármilyen Operate +10 skill) Ha a karakter leesne a járművéről. Shield Wall (Pajzsfal)(tier: 3. Hő. etc. vagy egykezes Közelharci fegyvert. Survival +10 vagy bármilyen Operate +10 skill) A karakter körönként egyszer +20 módosítót kaphat az Operate vagy (élő hátas esetén) Survival tesztjére. vagy az utastérben esne el. Favoured by the Warp. mikor egy Sanctic Daemonology diszciplínához tartozó pszí-képességet használ. a támadásai olyannak számítanak. a két teljes cselekedettel újratölthető gépágyú pedig egy kör alatt kész lesz). Rapid Reload (Gyors újratöltés) (tier: 1. akkor viszont azonnal dobni kényszerül 1d5-tel jármű esetén a mozgatórendszeri meghibásodások táblázatán. Resistance (Ellenállás) (tier: 1. hogy biztonságosan földet érjen. Egyéb specializációkat is ki lehet találni. azonnal gyógyul 1d5 sebet. ha a felvett specializáció ellen kell dobnia. Alap. dobhat egy Sima (+10) Agility tesztet. nincs követelmény) A karakter szabad cselekedetként készíthet elő minden Pisztoly. nincs követelmény) Specializáció: Hideg. A következő köre elejéig a WP bónusza duplájával egyenlő hatótávon belül minden démon -10 levonást kap Willpower tesztjeire. vagy kiesne belőle. akiknek címzett Hatred talentje a karakternek van Ha a karakter a specializációban megnevezett csoport ellen küzd. és ez alapján engedélyezze vagy sem. követelmény: Common Lore (Imperial Creed) +10 vagy Forbidden Lore (Daemonology)) A karakter körönként egyszer fél cselekedetként elkezdheti recitálni a megfelelő litániákat. követelmény: Hatred (bármelyik)) Specializáció: bármelyik csoport. hogy indoklást kérjen a karakter előtörténetére vagy bármi egyébre hivatkozva. mintha rendelkeznének a Vengeful (9) tulajdonsággal. ha 4 vagy több sikertelenség szintet ér el. nincs követelmény) A karakter minden fegyverének az újratöltési idejét a felére csökkenti. Purity of Hatred (A gyűlölet tisztasága) (tier: 2. A karakter +10 bónuszt kap.

Strong Minded (Erős elme) (tier: 2. Ha a karakter talál. Sound Constitution (Egészséges felépítés) (tier: 1. Kombinálva a Two-Weapon Wielder talenttel. hogy szabad cselekedetként ki-/le. ha előkerül.vagy be-/felszálljon. Továbbá. követelmény: Psy rating. Ha több érvényes célpont is van. nincs követelmény) Ha a karakter egy Standard Attack vagy Charge akciót hajt végre. Willpower 30) A karakter újradobhatja az elméjét befolyásolni készülő pszí-képességek elleni Willpower dobást. mint a karakter WS bónusza. Továbbá. Step Aside (Oldalra lépés) (tier: 3. Psyniscience +10. vagy mindkét skill ismerete esetén a kettő váltogatva. Ezt a talentet a Toughness bónusza kétszeresének megfelelő alkalommal veheti fel.járművön/járműben. +0 módosítóval megtámadja közelharcban az ellenfelét. a találatokat nem kell ugyanannak a célpontnak megkapnia. a Stun akció végrehajtásakor a karakter nem kapja meg a normális -20 levonást. Takedown (Földre vitel) (tier: 1. ha jelen pillanatban ennél több (akkor nem növelheti. ez lehet Dodge vagy Parry. Tainted Psyker (Tisztátalan pszí) (tier: 2. követelmény: Agility 40. előzetesen bejelentheti. hogy inkább kiüti a célpontját. ha két körben egymás után használja. hogy önként Corruption pontokat kap. okoz egy találatot az első siker szinttel. ha mindkét kezében közelharci fegyver van. követelmény: Weapon Skill 30) A karakter képes a Swift Attack akció végrehajtására. kivéve. nem okoz direkt sebzést. Dodge vagy Parry) A karakter körönként plusz egy kitérési kísérletet képes végrehajtani. és minden második siker szinttel egy továbbit. és a Kritikus sérülés miatti levonást csak -10-nek veszi. Minden így kapott pont +10 bónuszt jelent annál a tesztnél. különben egy körre elkábul. hogy a karakter sebeinek maximuma az aktuális Toughness bónusza ötszöröse. nincs követelmény) A karakter kap +1 sebet. mindkettővel használhatja ezt az akciót. hogy ez mennyiről indult. 10 Corruption pont) Minden pszí-tesztnél a karakter dönthet úgy. követelmény: Resistance (Psychic Powers). viszont +5-öt a Psychic Phenomena táblán. Swift Attack (Gyors támadás) (tier: 2. nincs követelmény) A karakter képes egy teljes cselekedettel a teljes mozgása + Agility bónusz métert megtenni egy kör alatt. körönként egyszer megpróbálkozhat egy Sima (+10) Agility teszttel. amíg a Toughness bónusza nem nőtt). de mivel a DH1-ből áthozott karaktereknél fogalmam nincs. követelmény: Medicae +10) A karakter +20 bónuszt kap minden Medicae tesztre. és okozna legalább egy pont sebzést (a páncél és Toughness figyelembe vétele után). vagy duplázza a futási távolságát. ha elsősegélyben részesít egy másik karaktert. . Viszont továbbra is egy támadás ellen csak egy kitérési kísérlet tehető. egy szintnyi Kimerültséget kap. Továbbá. Superior Chirurgeon (Aranykezű sebész) (tier: 3. a Súlyos sérülés miatti levonást figyelmen kívül hagyja. azaz fél cselekedettel. A talent nem hat a direkt fizikai hatást okozó (direkt sebző) pszí-képességek ellen. Az összes találat nem lehet több. háziszabályként fel tudom ajánlani mindenkinek. viszont a célpontjának meg kell dobnia egy Kihívó (+0) Toughness tesztet. Sprint (Sprint) (tier: 1.

ami megegyezik a felhasznált aptitude-dal. Weapon Skill 35) A karakter megkapja a Deadly Natural Weapon trait-et. hogy a használni kívánt képessége effektív Psy rating-jét 1d5-tel megnövelje. Strong Minded. nincs követelmény) Specializáció: Ranged. amíg ezek egymástól 10 méteren belül vannak. Two-Weapon Master (Kétfegyveres mester) (tier: 3. állva maradnak. nem kap semmilyen levonást a kétkezes harcért. Ambidextrous. True Grit (Kemény fickó) (tier: 3. Willpower 50) Pszí-teszt előtt a karakter elkölthet egy Fate Point-ot. Swift Attack. vagy pszí erőket fenntartani. A karakter tüzelhet két különböző célpontra. Mindkét kéz támadása ugyanannak a fél cselekedetnek a része. Strong Minded. és a pusztakezes sebzését újradobhatja. ha az ellenfelek elbukják.Target Selection (Célpont-megválasztás) (tier: 3. követelmény: Ballistic Skill 50) A karakter levonás nélkül belőhet kívülről a közelharcba. követelmény: Agility 35. csökkenti azt a Toughness bónuszával. Unarmed Specialist (Pusztakezes specialista) (tier: 2. Thunder Charge (Dübörgő roham) (tier: 3. soha nem számít fegyvertelennek. Willpower 50) A karakter játékonként egyszer teljesen figyelmen kívül hagyhatja a kidobott Psychic Phenomena eredményt. Technical Knock (Technikus koppintás) (tier: 1. követelmény: Strength 50) A karakter a Charge akció végrehajtásakor átgázol a közte és célpontja között lévő egyéb ellenfeleken. +30-at ad az eredményhez. A mozgás végén a roham normálisan lezajlik. követelmény: Psy rating. ha a karakter elbukja. minimum 1-re. Ez után a karakter a következő köre elejéig nem képes pszí-tesztet dobni. de én nem fogom). Two-Weapon Wielder (Kétfegyveres harcos) (tier: 2. Two-Weapon Wielder (Ranged vagy Melee)) Ha a karakter két egykezes fegyverrel van felszerelve. követelmény: Psy rating. Ballistic Skill 40 vagy Weapon Skill 40. követelmény: Agility 45. . a specializációjának (vagy specializációinak) megfelelő egykezes fegyvert forgatva mindkettővel végrehajthat egy fél cselekedetig tartó támadó akciót (Standard Attack. hogy baráti tűz esete forog fenn (na jó. A talent használatához meg kell érintenie a kérdéses fegyvert. Full Auto Burst). és mindkettőre -20 levonás érvényesül (ezt más talentek felülírhatják). akinek nekirontott. követelmény: Toughness 40) Ha a karakter (a páncél és Toughness figyelembe vétele után) Kritikus sebet kapna. A karakter mindkét kezében egy. Semi-auto Burst. Lightning Attack. és a pusztakezes támadásai 1d10 + Strength bónusz pontot sebeznek. Warp Conduit (Hipertér-csapolás)(tier: 2. és ha előtte egy Aim akciót is végrehajtott. viszont ez módosítatlan 1d5 Energia sebzést okoz a fején. Mindenkivel. Melee A talent felvételekor a karakter választ egy specializációt. még a legszőrösebb szívű KM sem ítélheti úgy. A közelharci támadások akármelyik érvényes célpontot célozhatják. követelmény: Intelligence 30) A karakter körönként egyszer teljes helyett fél cselekedettel tisztíthat ki egy beragadt fegyvert. Viszont ha ezenközben dobnia kell a Psychic Phenomena táblázaton. elfekszenek. Warp Lock (Vér-pszionika) (tier: 3. Ambidextrous. ellentétes Strength tesztet dob. de.

követelmény: Weapon Skill 40) A karakter fél akcióként közelharci fegyverével fejenként egy Standard Attak akciót hajt végre minden ellenfelén. levonások nélkül. hogy nem pszí. követelmény: Forbidden Lore (Psykers) +10) A karakter úgy kezelendő. annak ellenére. Melta. Amorphous (Amorf): a lény szabad cselekedetként változtathatja a méret kategóriáját eggyel (ezzel a sebessége nem változik. Whirlwind of Death (Gyilkos örvény) (tier: 2. Chain. Amphibious (Kétéltű): a lény képes a természetes atomszféra-típusán (Föld-típusú levegő. Tech-Use +10) A karakter harci jelenetenként egyszer az Omnissiás áldásában részesíthet egy Melta. és Jármű kategóriájú fegyvert. A fegyvernek a köre végéig a karakter Intelligence bónuszával megnő a sebzése és páncélátütése. nincs követelmény) Specializáció: Bolt. Launcher. stb. mintha Basic skill lenne. hogy növelje a skillt. Traits A talentekkel ellentétben ezek nem tanulhatók. félautomatán és automatán használni. Solid Projectile A karakter képzetlenségi levonás nélkül használhatja az ismert specializációkba tartozó összes Pisztoly. Psyniscience) A karakter fél cselekedet helyett szabad cselekedetként használja a Psyniscience skillt. ammónia. Baneful Presence (X) (Rettenetes jelenlé (X)): a lénytől számított X méteren belül minden karakter - 10 levonással dobhat bármilyen Willpower tesztet. Shock. Flame. Auto-stabilised (Auto-stabilizált): a lény mindig képes a Nehézfegyvereit kitámasztás nélkül. Plasma. . a támadások száma maximum a karakter Weapon Skill bónusza.Warp Sense (Hiper-érzék) (tier: 1. amit ő személyesen forgat. Weapon Intiution (Fegyver-intuíció) (tier: 3. metán. Low-tech. víz. Power. Plasma. Heavy. szén-dioxid. Perception 30. Weapon training (Fegyveres képzettség) (tier: 1. A lény automatikusan rendelkezik a Crawler traittel. és csak nehezen szerezhetők. ahhoz ismernie kell az adott fegyvertípus specializációját és a Heavy specializációt is. követelmény: Intelligence 40. és képes passzívan is érzékelni az anomáliákat (mintha a KM egy Awareness tesztet dobatna rajtaütés ellen). követelmény: bármilyen Exotic Weapon training) A karakter az ismeretlen fegyverek kezelésekor kapott levonást 10-zel csökkenti. Weapon-tech (Fegyver-technikus) (tier: 1. követelmény: Psy rating. Witch Finder (Boszorkányvadász) (tier: 2. mintha rendelkezne a Psyniscience skillel.) kívül még egyfajta atmoszférát káros következmények nélkül belélegezni. Dobó. Xenosavant (Xeno-tudós) (tier: 2követelmény: bármilyen xenókkal kapcsolatos Forbidden Lore skill +20) A karakter megpróbálkozhat bármilyen nem ismert specializációjú Forbiddel Lore (Xenos) teszttel. Nem költhet XP-t. Ha a karakter egy Nehézfegyvert akar levonás nélkül forgatni. Közelharci. Power vagy Exotic típusba tartozó fegyvert. Alap. Las.

. mint a lényé. és az elmére ható pszí-képességekre. Daemonic (X) (Démoni (X)): a lény Toughness bónusza X számmal nagyobbnak számít minden sebzés ellen. pszichikus védőernyők. viszont minden körben dobni kell. Hoverer (X) (Lebegő (X)): a lény képes körönként X méter sebességgel. Blind (Vak): a lény automatikusan sikertelen minden látás alapú és Ballistic Skill teszten. A lény képes áthatolni a szilárd tárgyakon és immunis a normális tárgyak sebzésére. A Blind Fighting talent ezt mérsékli -15-re. hogy a lény nem csak nem lát. Deadly Natural Weapons (Halálos természetes fegyverek): a lény automatikusan rendelkezik a Natural Weapons traittel. Burrower (X) (Alagútásó (X)): a lény körönként X méter sebességgel ássa át magát a talajon vagy egyéb szilárd anyagokon (ahogy a leírásuk mondja). immunis a vákuumra. pszífegyverektől. Dark-sight (Éjjellátás): a lény nem kap semmilyen levonást kevés fény vagy teljes sötétség miatt. amikor rohamoz. csak egy sikeres Kihívó (+0) Willpower teszt után nem menekül el (kivéve. de semmilyen levonást nem kap nehéz terepen. amik mérete kisebb. Insanity pontokra. A természetes élőhelyén sosem kell Survival teszteket dobnia. +X pont sebzést okoz minden találatával. ha megrémül vagy megsérül. inkább ösztönszerű. démonok. Flyer (X) (Repülő (X)): a lény képes körönként X méter sebességgel repülni. Karakterek. Crawler (Csúszómászó): a lény az Agility bónuszából számított alap mozgását megfelezi (felfelé kerekítve). más testetlen lények. szent fegyverektől és támadásoktól származik. From Beyond (Odaátról való): a lény immunis a Fear. A Weapon SKill tesztjeire -30 levonást kap. és a félelemre. Egyes jelenségek.Bestial (Vadállati): a lény állatias. Minden testtáján X pontnyi plusz páncélzatot visel. Pinning tesztekre. hogy az alagút beomlik-e (5 vagy kisebb dobás). Machine (X) (Gép (X)): a lénynek nincs szüksége légzésre. A démoni lények megkapják automatikusan az Undying traitet is. képesek bemászni az alagútba. elmét befolyásoló pszí erőkre. ha éhezik vagy sarokba szorították). ami nem pszí-erőktől. vákuum-pajzsok. pszí-erők és pszí-fegyverek rendesen sebzik. (X-1)x10 levonással. Incorporeal (Testetlen): a lény automatikusan megkapja a Hoverer (6) traitet és +30 bónuszt minden Stealth tesztjére. hipertéri entitások. de semmilyen természetes vagy természetellenes módon nem képes pótolni azt. pl. Ez a trait azt jelzi. ezen felül a pusztakezes támadásai elvesztik a Primitive fegyvertulajdonságot. Fear (X) (Félelem (X)): a lény látványára mindenkinek Fear tesztet kell dobnia. két méternél nem magasabban repülni. Brutal Charge (X) (Brutális roham (X)): a lény abban a körben. Gellar-mezők áthatolhatatlan akadályt képeznek. hidegre. ami összeadódik a viselt páncéllal (kivéve Natural Armour) és megsérülhet a tűztől.

zsebkés -30 +30 AgB-3 Apró (Puny) (2) pisztoly. mint 1. ami a belé programozott viselkedésen kívül esik. embergyerek -10 +10 AgB-1 Átlagos (Average) (4) ember. illetve nem egy implant megszerzésének feltétele ez a trait. Natural Weapons (Természetes fegyverek): a lény soha nem számít fegyvertelennek.Mechanicus Implants (Mechanicus Implantok): játéktechnikailag kevés jelentőségük van. tetszés szerint. Méret Példa Találati Lopakodás Alap mozgás Módosító módosító Miniatűr (Minuscule) (1) auto-penna. annál nehezebben bújik el. Multiple Arms (X) (Több kar (X)): a lény X számú karral rendelkezik (…jó. megtanulni a Psyniscience skillt és a különféle pszí-képességeket. Az ilyen lények többnyire immunisak az ellentétes szociális tesztekre. de nem kötelező). Phase (Fázisváltó): fél akcióként a lény képes megkapni vagy elveszíteni az Incorporeal traitet. A több lábbal rendelkező lények az első két pár láb után minden további pár láb után +2 métert adnak a már megduplázott mozgási távhoz. Regeneration (X) (Regeneráció (X)): a lény minden köre kezdetén X pontnyi sebzést gyógyul. A pszík rendelkeznek egy Psy Rating-gel. Quadruped) miatti módosítókat. A természetes fegyverek immunisak a Power Field fegyvertulajdonságra. Natural Armour (X) (Természetes páncél (X)): a lény minden testtáján +X pontnyi páncéllal rendelkezik. A mozgás nem lehet kevesebb. Minden pár kar után tehet egy további közelharci támadást. Ha egy Sanctioned traittel bíró karakter megszerzi a Psyker elite advance-t. ha rendelkezik a megfelelő egyéb talentekkel (Two- weapon wielder) és traitekkel (Natural weapons) vagy fegyverekkel. Quadruped (Négylábú): a lény duplázza az alap mozgását. Mind Lock (Elmezár): ha a lény olyan helyzettel szembesül. de nem lehet velük hárítani. +10 bónuszt kap minden mászással és úszással kapcsolatos Athletics tesztre. különben egy körig elkábul. elda +0 +0 AgB Nagydarab (Hulking) (5) ork.vagy -20 +20 AgB-2 egyéb koponya Ványadt (Scrawny) (3) gretchin. nem lehet lefegyverezni. ha a lény profilja máshogy írja. és annál könnyebb eltalálni. át kell mennie egy Rutin (+20) Intelligence teszten. űrgárdista +10 -10 AgB+1 . szervó. Sanctioned (Felszentelt): az illető karakter az Adeptus Astra Telepathica felkentje. kivéve. minél nagyobb valami annál gyorsabban mozog. A természetes fegyverek rendelkeznek a Primitive (7) tulajdonsággal. A mozgás kiszámításakor először a méret miatti módosítót kell alkalmazni. és 1 helyett 2 Psy Rating-gel kezd. ha X páros. ami összeadódik a viselt páncéllal (de a Machine trait által adott páncéllal nem). nem kap érte Corruption-t. és a pusztakezes támadásai 1d10 + Strength bónusz pontot sebeznek. és aztán az egyéb traitek és talentek (pl. Size (X) (Méret (X)): a lény méretét kategorizáló tulajdonság. viszont a legtöbb technológiával és implantokkal kapcsolatos talent. Psyker (Pszí): a karakter vagy lény képes pszí-képességeket használni.

a legtöbb környezeti behatásra. nem kell lélegeznie. mint egy PC. más lények pedig ugyanezen a távolságon belül egy Bonyolult (-10) Awareness teszttel észlelhetik a kibocsátott magas hangokat. toxikus hatásokra. Unnatural Characteristic (X) (Természetellenes Tulajdonság (X)): a lény vonatkozó tulajdonságának bónusza X-szel megnő. betegségekre. amivel kicserélheti az eredeti dobás tízes vagy egyes számjegyét. Soul Bound (Kötött lelkű): a kötött lelkű pszí a Perils of the Warp táblázaton való dobás esetén külön dob egy harmadik kockával is. Touched by the Fates (X) (A Sors kegyeltje (X)): az NPC rendelkezik X számú Fate Point-tal. ami nem a látás vagy hallás. amiket ugyanúgy használhat fel. vagy véglegesen veszít 1d10 pontot valamelyik tulajdonságából. Toxic (X) (Mérgező (X)): ha a lény sikeresen sebzést okozott. Unnatural Senses (X) (Természetellenes Érzékek (X)): a lény X méteren belül tökéletesen képes érzékelni a környezetét olyan érzékkel. kivéve. 1d10 percen át. Vérveszteségre. Warp Instability (Hipertéri instabilitás): ha a lény sebződött. Valkűr +40 -40 AgB+4 Monumentális Squiggoth. +20 -20 AgB+2 szekér Masszív (Massive) (7) Kiméra. Balsiker esetén 1d10 E módosítatlan sebzést kap. Egy ilyen módon menekülő lény a látótávolságon belüli többi ilyen lényből is ugyanezt a reakciót váltja ki. kap egy találatot a lény természetes fegyvereitől (vagy 1d5+SB Sebet. automatikusan egyenes vonalban olyan messzire próbál menni. aki az útjában van. dobnia kell egy Willpower tesztet. amennyire csak lehet. vagy elveszti véglegesen és visszafordíthatatlanul a látását. és az utána következő köre végéig nem okozott sebzést vagy Insanity-t senkinek. vagy kap 3d10 Insanity pontot. Sturdy (Ellenálló): a lény +20 bónuszt kap minden Grappling és Knock Down akció. vagy dob a Mutations táblázaton. Balsiker esetén kap egy . vagy amíg a veszélyforrás nem látszik. Nagydémon +30 -30 AgB+3 Hatalmas (Immense) (8) Land Raider. Baneblade +50 -50 AgB+5 (Monumental) (9) szuper-nehéz tank Titáni (Titanic) (10) Portyázó titán. Amikor kötött lelkű lesz. Bárki. Stuff of Nightmares (Rémálmokból született): a lény rendelkezik az Undying traittel. Kábultságra. Ordinatus +60 -60 AgB+6 hadigép Sonar Sense (Szonár): a lény 30 méteren belül képes észlelni a szilárd tárgyakat akár teljes sötétben is. ha nincs ilyenje). és a nem halálos Kritikus hatásokra. a pszí választhat.Óriási (Enormous) (6) Őrszem lépegető. ha pszí-képesség. a célpontja dob egy Toughness tesztet 10 x X levonással. és a támadásai Righteous Fury-t okozhatnak. és az ezen tulajdonságára dobott sikeres teszteken X/2 plusz siker szintet kap. és a Takedown talent használata ellen dobott tesztre. auto. Stampede (Eltiprás): ha a lény elbukik egy Willpower tesztet. szent vagy pszí-fegyver okozta. Undying (Elpusztíthatatlan): a lény immunis a mérgekre. és megél a vákuumban.

Ha a lény sebpontjai elfogytak. vagy Hipertértől védő rúnákkal látták el. plusz egyet miden balsiker szintért.módosítatlan sebet. ha ezek valamilyen pszichoaktív anyagból készültek. Warp Weapons (Hipertéri fegyverek): a fegyver figyelmen kívül hagyja a páncélt és a fedezéket. kivéve. . azonnal visszatér a Hipertérbe. Az energiamezők normálisan védenek.

követelmény: Shared Destiny. és potenciálisan a csapat karakterek közötti dinamikájában is. nincsenek rangok és táblázatok. Hatred (bármelyik)) Ha egy szövetséges 10 méteren belül Corruption-t kapna. Ha több karakter is van tíz méteren belül. Shield of Contempt. mint az előző kiadásban. Strength through Conviction) A karakter azonnal megnöveli a maximum Fate Point-jai számát eggyel. annak mértéke eggyel csökken (minimum 0). egy meglévő Inkvizítor áldása. hogy növelje vagy csökkentse a csapata Subtlety értékét 1d10+ Willpower bónusz számmal. követelmény: Inspired Intuition. Halo of Command. ami máshogy nem megszerezhető – rang. A rendelkezésre álló elit fejlesztések ezért olyasmit adnak. hogy miért is lesz ez jó mindenkinek. és esetleg egy mentora. Minden esetben jelentős változást jelent a karakterben.Elit fejlesztési csomagok Mivel akármelyik karakter akármit megtanulhat. Inquisitor (1000 XP) Követelmények: Influence 75. Egy elit fejlesztés minden esetben több. Into the Jaws of Hell (A Pokol Kapujába Is) (tier: 3. Elérhető fejlesztések: Aegis of Contempt (A Megvetés Aurája) (tier: 3. hogy automatikusan 0 Corruption-t kapjanak. Forbidden Lore (akármelyik) skill. illetve a szövetségesek elkölthetnek egy Fate Point-ot. ajánlása és protekciója. Leadership aptitude. követelmény: Adamantium Faith. Jaded) Ha az Inkvizítor vagy egy szövetségese 10 méteren belül Insanity-t kapna. Resistance (Fear). Ha több karakter is van tíz méteren belül. a tesztet sikeresnek számítjuk. hogy a KM engedélye kell. a hatás nem adódik össze. aki a fejébe veri. csak legyen rá XP-je. . Indomitable Conviction (Rendíthetetlen Elhatározás) (tier: 3. hogy automatikusan 0 Insanity-t kapjanak. hozzáférés amúgy más számára nem elérhető talentekhez (listázva). Ami mindegyikben közös. követelmény: Shared Destiny. hogy fel lehessen venni. a hatás nem adódik össze. Azonnali változások: Peer (Inquisition) talent. hogy feltehessen a KM-nek egy kérdést a csapat nyomozásának jelen állapotával kapcsolatban: erre a KM köteles a lehető legőszintébben válaszolni. Complete Control (Teljes Kontroll) (tier: 2. illetve a szövetségesek elkölthetnek egy Fate Point-ot. vagy akár egy kampányra való előkészület és munka. több játékalkalomnyi. követelmény: Perception 45) A karakter akármikor elkölthet egy Fate Point-ot. Inspired Intuition (Inspirált Intuíció) (tier: 2. Ha az eredmény 0 vagy kevesebb. fellebbezésnek helye nincs. Will of the Inquisitor) Az Inkvizítor szövetségesei és alárendeltjei 10 méteren belül levonhatják az Inkvizítor Fellowship bónuszát a rontott Fear vagy Pinning tesztek sikertelenségi fokaiból. Shield of Contempt. Fated (A Sors Kegyeltje) (tier: 3. annak mértéke eggyel csökken (minimum 0). ezért az elit fejlesztés nem ugyanaz. mint puszta XP-költés: néha egyáltalán a lehetőség megteremtése. meggyőzni a KM- et. Strength through Conviction. különleges képesség. követelmény: Intelligence: 50) A karakter elkölthet egy Fate Point-ot.

psy rating 1. követelmény: Willpower 50) Ha a karakter bármikor akármennyi Insanity-t kapna. követelmény: Intelligence 45) A karakter minden nem-specialista skillt megkap alapszinten (rank 1). a karakter nem veheti fel a Psyker elit fejlesztést. a karakter soha nem élvezi a pszí- képességek. ha azok követelményeinek megfelel. A nem Adeptus Astra Telepathica hátterű karakterek nem kapják meg a Sanctioned traitet. mint az aktuális maximuma. a karakter nem veheti fel (sem ez előtt. Psyker aptitude. Will of the Inquisitor (Az Inkvizítor Akarata) (tier: 3. követelmény: Willpower 50) Ha a karakter bármikor akármennyi Corruption-t kapna. Jack of all Trades) A karakter minden alapszinten (rank 1) ismert skill-jét továbbfejleszti +10-es szintűre (rank 2). és ugyanez visszafelé is működik. hogy egy 10 méteren belüli szövetséges karakternek garantáljon egy Fate Point-ot. Intelligence 50. boszorkányoknak (és kivégzendő veszélyforrásoknak) számítanak. fejezet). ha a Perils of the Warp táblázat valamelyik hatása ellen kell dobnia. követelmény: Willpower 40) A karakter elkölthet két Fate Point-ot. Egyik karakter sem rendelkezhet ilyen módon több Fate Point-tal. . ha psy ratinggel vagy Psyniscience skillel rendelkező karakterekkel van dolga. vagy bármilyen hasonlóan természetfeletti képesség pozitív hatását. Azonnali változások: Psyker trait. és +30 bónuszt kap. hogy helyette semennyit se kapjon. sem ez után) az Untouchable elit fejlesztést. és regisztrálatlan pszíknek. követelmény: 40) A karaktertől Willpower bónusz méteren belül tartózkodó lények. követelmény: Intelligence 55. Elérhető fejlesztések: a karakter eggyel megemelheti a psy ratingjét (200 x új psy rating) XP-ért. elkölthet egy Fate Point-ot. Shared Destiny (Közös Végzet) (tier: 1. Perception 50. ha a karakter nem rendelkezik a Sanctioned traittel. Shield of Contempt (A Megvetés Védőpajzsa) (tier: 2. azonnal kap 1d10+3 Corruption pontot. elkölthet egy Fate Point-ot. Strength through Conviction (Erő az Eltökéltségből) (tier: 2. mert akkor automatikusan 1-nek számít. Elérhető fejlesztések: Bane of the Daemon (Démonok Végzete) (tier: 2. VI. Azonnali változások: Resistance (Psychic Powers) talent.Jack of all Trades (Mindenes) (tier: 2. Willpower 55) A karakter. a karakter Willpower bónuszának ötszörösével egyenlő levonást szenvednek el a Willpower tesztjükön. hogy a teszt eredménye automatikusan 01-nek számítson. Untouchable (300 XP) Követelmények: csak karakteralkotáskor vehető fel. illetve vehet fejlesztéseket a pszí-erők listájából (alapkönyv. automatikusan figyelmen kívül hagyja a Psychic Phenomena táblázat rá ható eredményeit. mielőtt bármilyen d100-as tesztet dobna. a karakter Fellowship tulajdonsága a mindenkori érték felének számít. hogy helyette semennyit se kapjon. elkölthet egy Fate Point-ot. akikre a Warp Instability trait érvényesül. Master of all Trades (Reneszánsz Ember) (tier: 3. Psyker (300 XP) Követelmények: Willpower 40. kivéve. követelmény: Fated.

Willpower 40. és egy Godwyn-De’az sorozatvető pisztoly vagy egy lángszóró. követelmény: Warp Anathema. Adepta Sororitas háttér.Daemonic Anathema (Démoni Anatéma) (tier: 3. Ez a talent többször is felvehető. +20 bónuszt kap. Warp Anathema (A Hipertér Anatémája) (tier: 3. követelmény: Willpower 45) A karakter szabad cselekedetként elkölthet egy Fate Point-ot. Null Field (Null-mező) (tier: 3. nem élvezik a trait egyetlen pozitív hatását sem. ami pszí-képességek hatásának elkerülésére irányul. követelmény: Ceaseless Crusader. az összes többi szövetséges karakter. ez összeadódik a Resistance (Psychic Powers) talent hatásával. Blessed Martyrdom (Áldott Mártíromság) (tier: 2. követelmény:Willpower 45) Minden Willpower bónusz méteren belüli pszí-használó karakter psy rating-je eggyel alacsonyabbnak számít. követelmény: Willpower 30) Minden ellenséges karakter Willpower bónusz méteren belül -10 levonást kap a Charm és Deceive tesztjeire. Ceaseless Crusader (Szüntelen Keresztes) (tier: 1. Willpower 55) A karaktertől Willpower bónusz méteren belül tartózkodó lények. Psychic Null (Pszichikus Null) (tier: 2. Shielding Faith) Ha a karakter eléget egy Fate Pointot. akikre a Daemonic trait érvényesül. követelmény: Psychic Null. minden további alkalommal további +5 bónuszt ad. Willpower 50) A Psychic Null talent hatása minden Willpower bónusz méteren belül tartózkodó karakterre érvényesül. az összes szövetséges karakter 30 méteren belül veszít egy szintnyi Fatigue-t. nem használhat pszí-képességeket. követelmény: Bane of the Daemon. Soulless Aura (Lélektelen Aura) (tier: 1. visszanyeri az összes elköltött Fate Point-ját. minden alkalommal eggyel növeli a psy rating-levonást. aki rálátott. Ha csatában meghal. . Sister of Battle (750 XP) Követelmények: Influence 50. Warp Disruption (Hipertér-zavarás) (tier: 2. követelmény: Warp Disruption. Ez a talent többször is felvehető. követelmény: Willpower 40) A karakter megkapja a Deny the Witch talentet. Akinek ilyen módon a psy rating-je nullára csökken. Daemonic Disruption (Démoni Zavarás) (tier: 3. Warp Bane (tier: 3. hogy a jelenet végéig figyelmen kívül hagyja a Fatigue hatásait. a rálátó szövetségesek visszanyernek egy elköltött Fate Point-ot. a hatósugáron belül két psy ratinget vesztenek. Ha így tesz. hogy elkerüljön egy halálos sebet. Willpower 55) A WArp Disruption talent hatásai a Willpower bónusz duplája méteren belül érvényesülnek. minden tesztjére. Willpower 50) Ha egy Warp Instability trat-tel rendelkező ellenfél sikeresen támadja meg a karaktert. amíg e távon belül maradnak. követelmény: Warp Disruption) Azon karakterek. akikre a Warp Disruption talent hatással vannak. a támadás kidolgozása után azonnal dobnia kell egy Warp Instability tesztet. Azonnali változások: Peer (Adepta Sororitas) és Weapon training (Bolt) talentek Felszerelés: egy öltözet Adepta Sororitas energiapáncél.

ez az opció főleg kezdő karaktereknek ajánlott. A siker szintek száma egyenlő a karakter Willpower bónuszával. Azonnali változások: Soul Bound trait (választás helyett a karakter véglegesen elveszíti a látását). Spirit of the Martyr (A Mártír Szelleme) (tier: 2. hogy a karaktere egy bő évtizedre (in-universe) kiesik. másrészt többnyire a Scholastica Psykana egyéb pszichikus képzéseivel párhuzamosan folyik a Szent Terrán. Furious Zeal (Dühödt Fanatizmus) (tier: 1. követelmény: Ballistic Skill 40) Ha a karakter egy Flame tulajdonsággal rendelkező fegyverrel támad. Zealot’s Passion (A Fanatikus Szenvedélye) (tier: 3. és nincs kifogása az ellen. Amennyiben valaki kellően jól meg tudja indokolni. Astropath (300 XP) Követelmények: a karakternek Adeptus Astra Telepathica hátterűnek kell lennie. és már rendelkeznie kell a Psyker elit fejlesztéssel. követelmény: Fellowship 35. ha olyan ellenfél ellen harcol. követelmény: Deny the Witch) A karakter elkölthet egy Fate Point-ot. az Insanity bónuszát hozzáadja a közelharci fegyvere sebzéséhez. hogy automatikusan átmenjen egy Deny the Witch talent által lehetővé tett teszten. követelmény: Warp Lock) Az asztropata elkölthet egy Fate Point-ot. Bound to the Highest Power (A legfőbb hatalomhoz kötve) (tier: 3. hogy figyelmen kívül hagyjon egy Psychic Phenomena táblázaton kidobott akármilyen eredményt. követelmény: Hatred (bármelyik). A következő köre elejéig nem használhat és tarthat fenn pszí-képességeket. . amikora karakter Righteous Fury-t okoz az ellenfelén. Insanity 10) A karakter. Unnatural Senses (X) trait. Shielding Faith (Óvó Hit) (tier: 1. Ballistic Skill 45) Az első alkalommal. akire a(z egyik vagy több) Hatred talentje specializációja vonatkozik. ahol X egyenlő a karakter Willpowert tulajdonságával. Divine Vengeance (Isteni Bosszú) (tier: 2. Ha zet a talentet használja. Furious Zeal) A karakter szabad cselekedetként elkölthet egy Fate Point-ot. az őt célba vevő pszí Félelem-tesztet kell. hogy dobjon Fear (1) ellen. hogy ő és a (10 x Willpower bónusz) méteren belüli szövetségesei a jelenet végéig birtokolják a Hatred talentet a karakter által kiválasztott ellenség-típus ellen. követelmény: Insanity 20. hogy a következő köre végéig a páncél pontjait minden testtájon megnövelje az Insanity bónuszával. Emperor’s Guidance (Az Uralkodó Útmutatása) (tier: 2. követelmény: Cleanse with Fire.Cleanse with Fire (Tűzzel Tisztítás) (tier: 2. de hajrá. Furious Zeal) Szabad cselekedetként a karakter elkölthet egy Fate Point-ot. hogy elkerülje a pszí-erők hatását. Mivel az Asztropaták kiképzése egyrészt hosszú és fájdalmas. követelmény: Insanity 25. újradobhatja a Willpower bónuszánál alacsonyabb sebzésdobásokat. visszanyer egy elköltött Fate Point-ot. bár nagyon ritka. hogy az Adeptus Astra Telepathica ilyet csináljon. hogy a következő köre végéig a fegyvere páncélátütését megnövelje az Insanity bónuszával. Spirit of the Martyr) A karakter szabad cselekedetként elkölthet egy Fate Point-ot.

követelmény: Warp Sense) Az asztropata használhatja a Psyniscience skill-t Awareness helyett. Willpower 50) Az asztopata újradobhatja a Psychic Phenomena és Perils of the Warp erdmények miatti Willpower dobásokat. . Warp Awareness (Hipertér-tudatosság) (tier: 2. elkölthet egy Fate Point-ot. a mutáció elleni teszteket. amivel bármilyen. és a démoni megszállás elleni teszteket. hogy a Psy Rating-jét a Willpower bónusza felével (lefelé kerekítve) megnövelje ezen teszt időtartamára. a Telepátia diszciplínából származó képességet manifesztálna. követelmény: Strong Minded. Soul Ward (Lélek-óvás) (tier: 3. követelmény: Fellowship 40. követelmény: Perception 35) Az asztropata Unnatural Senses trait-jének hatótávolsága a Willpower tulajdonsága duplája. Second Sight (Második Látás) (tier: 2.Supreme Telepath (Páratlan Telepata) (tier: 3. Willpower 50) Mielőtt a asztropata elvégezne egy Focus Power tesztet.

viszont vele sem lehet ugyanezt. ha okozott sebet. A Kritikust elszenvedő járművek mindig a Motive Systems Critical Effects táblán dobnak. Ezek a d10-ek nem generálnak Righteous Fury-t. amennyi az eltalált testtájon a célpont páncélja (akár jármű. Felling (X) (Kivégző (X)): a célpont Unnatural Toughness-e X számmal alacsonyabbnak számít. ha a pszí nyer. és ugyanazt a sebzést okozza. a használó pszí és a célpont ellentétes Willpower tesztet dobnak. ha nem talál. Concussive (X) (Megrázó (X)): akit a fegyver eltalál. Crippling (X) (Megnyomorító (X)): a legalább egy sebet kapott karakter Megnyomorítottnak számít a jelenet végéig. Flame (Láng): a célpontnak Agility tesztet kell dobnia. A páncélzatban okozott kár kumulatív. hogy dobjon egy Toughness tesztet. A hatás minden körben az eggyel gyengébb kategóriára ugrik. Ezen felül szóródik is. vagy amíg meg nem gyógyítják. X x -10 levonással. mint a célpont Strength bónusza. Corrosive (Korrozív): az eltalált testtájon a célpont páncélja 1d10 ponttal csökken. ahol a Crippling fegyver eltalálta. Ha ezzel a páncél 0 pontra. ezen felül még le is fekszik. Ha a célpont jármű. vagy az alá csökken. Balanced (Kiegyensúlyozott): +10 bónusz a Parry tesztekre. Annyi körre elkábul. . A páncél javítható egy Kihívó (+0) Tech-Use teszttel. a túlcsorduló AP csökkenést módosítatlan sebzésként megkapja. ha körönként egy fél cselekedetnél többet hajt végre. amennyi az eltalált részen a jármű páncélja. Ha egy Basic fegyver ezzel a tulajdonsággal talál. A hatás egy körig plusz balsiker szintenként egy további körig tart. Ha a fegyver okozott sebzést. ahány szinttel elbukta a tesztet. Blast (X) (Robbanás (X)): a fegyver X méter sugarú körben eltalál mindenkit. és az nagyobb. Gázmaszkok és lezárt páncélok +20 bónuszt adnak. az +1d10 sebzést okoz minden két siker szint után az első felett (maximum +2d10). Haywire (X) (Hajszáldrót (X)): az X sugáron belüli területen a Haywire Field Effects táblázaton kidobott hatás érvényesül. Hallucinogenic (X) (Hallucinogén (X)): az eltalált célpontok Toughness tesztet dobnak. Balsiker esetén 1d10 dobás a Hallucinogenic Efects táblán. Graviton (Graviton): a fegvyer annyi plusz sebzést okoz. akár élőlény). Ezen felül. minden siker szint után módosítatlan 1d10 sebzést okoz az ellenfelének. Defensive (Defenzív): +15 Parry tesztekre. különben lángba borul. A fegyvert nem lehet elpusztítani a Power Field tulajdonsággal. a pilótának kell egy releváns Operate tesztet dobnia. amikor a sebzést csökkentené ebből a fegyverből.Fegyvertulajdonságok Accurate (Pontos): az Aim akció további +10 bűnuszt biztosít. akkor X módosítatlan sebet kap azon a testtájon. X x -10 levonással kell. -10 támadásokra. Flexible (Flexibilis): a fegyver ellen nem lehet Parry teszteket dobni. annyi bónusszal. Force (Pszí-fegyver): a fegyver hozzáadja a sebzéséhez és páncélátütéséhez a használója alap psy rating-jét.

nem. . 10-es dobás változatlanul Righteous Fury-t generál. a használó elszenvedi a fegyver sebzését az egyik karjára (ha egykezes. és +3 sebzést okoz. Force és Natural Weapons tulajdonságokkal rendelkező fegyverek immunisak. elkerüli a sebzést. Ellenben a találat helyén X méter sugarú füstfelhőt hoz létre. 0 páncélátütéssel. Scatter (Sörét): közvetlen közelre a fegyver +10 bónuszt kap. a használója dob 1d100-zal: 26 vagy magasabb eredmény esetén a másik fegyver megsemmisült. Smoke (X) (Füst (X)): a fegyver nem sebez. Indirect (X) (Indirekt (X)): nem kell látni a célpontot. ebben az esetben a lőtávja 10 méterrel megnő. a zárójeles számnak veszi. a sebzése +1d10-zel. Power Field (Energiamező): ha ezzel a fegyverrel sikeres Parry tesztet hajtanak végre. Lance (Lándzsa): sikeres találat esetén a fegyver páncélátütése minden siker szint után az alap értékkel megemelkedik. Razor Sharp (Pengeéles): három vagy több siker szint esetén a fegyver páncélátütése duplázódik. ami 1d10+10 körig ott is marad (orkánerejű szélben nyilván nem). A Warp Weapon. Rövid lőtávra a fegyver +10 bónuszt kap (mindezeket a normális bónuszokon felül). Primitive (X) (Primitív (X)): a fegyver a magasabb sebzésdobásokat. hogy dobjon. Minden találat 1d10 mínusz a tüzelő karakter Ballistic Skill bónusza métert szóródik. Ennél nagyobb távra a fegyver sebzése -3 levonást szenved el. amúgy véletlenszerű). Ha rendelkezik a Blast tulajdonsággal. és megkapja a Recharge tulajdonságot is. és a balsiker szintjeivel egyenlő körre elkábul. A fegyver egy körig nem használható. Proven (X) (Kipróbált (X)): a fegyver az alacsonyabb sebzésdobásokat. Melta (Hőfegyver): rövid lőtávon belül a fegyver páncélátütése duplázódik. ó. az értéke kettővel magasabbnak számít. mint ami a zárójelben van. a páncélátütése 2-vel. Energy sebzésként. Shocking (Sokkoló): a fegyvertől sebzést elszenvedő karakter egy Kihívó (+0) Toughness tesztet kell. A fegyver tripla lőszert használ. és teljes akcióként történik. amivel fogta. Overheats (Túlmelegszik): 91 vagy magasabb dobás esetén a fegyver túlmelegszik. Recharge (Újratöltődés): a fegyverrel nem lehet támadni két egymást követő körben. a zárójeles számnak veszi. de a nem látott célpontok ellen a tüzelés -10 módosítóval. mint ami a zárójelben van. balsiker esetén 1 szintnyi Fatigue-t kap. Reliable (Megbízható): a fegyver csak 00 dobás esetén ragad be. Maximal (Maximum mód): a fegyver elsüthető Maximal módban is.Inaccurate (Pontatlan): A fegyver nem kap bónuszt az Aim akcióból. Sanctified (Megszentelt): a fegyver ellen a Daemonic trait plusz Toughness bónusza nem érvényesül. akkor arra. a nem találó lövések (beleértve a félautomata és automata sorozatok nem találó lövéseit is!) Xd10 métert szóródnak. Ha szabad cselekedetként ledobja a fegyvert.

Unwieldy (Esetlen): a fegyverrel nem lehet Parry tesztet megkísérelni. okoz egy további találatot. Tearing (Szaggató): a fegyver sebzése mindig egy kockával többel dobandó. A fedezék semmit sem számít. Toxic (X) (Toxikus (X)): a legalább egy sebet elszenvedett ellenfélnek dobni kell egy Toughness tesztet. Vengeful (X) (Bosszúszomjas (X)): ez a fegyver X vagy nagyobb sebzésdobás esetén okoz Righteous Fury-t. és +30. ha az eszköz kitámasztatlan Nehézfegyver). hanem egy 30o-os tölcsérben mindenkit eltalál. ha a használó képzetlen. és a profiljában feltüntetetthez képest dupla lőszert használ fel. az egyes lövés is két lőszert fogyaszt. Spray (Szpré): a fegyver nem dob találatra. aki nem dobja meg a Kihívó (+0) Agility tesztjét (amire +20 bónusz járul. A fegyvert dupla annyi idő újratölteni is. illetve a Lightning Attack akciót végrehajtani. . de két találatot is okoz). ha elbukja. X x -10 levonással. Twin-linked (Iker-kapcsolt): a fegyver +20 bónuszt kap a támadásaira. a találatokat mindig Testre kell kidolgozni.Snare (X) (Csapda (X)): az eltalált ellenfélnek dobnia kell egy Agility tesztet. Ezek a fegyverek 9-es sebzésdobás esetén ragadnak be. immobilizálódik. ha a támadás két vagy több siker szintet ér el. Unreliable (Megbízhatatlan): a fegyver mindig beragad 91 vagy nagyobb támadásdobás esetén. és nem hajtható végre velük a Called Shot akció (ahogy az Aim-nek sincs sok értelme). Storm (Roham): a fegyver a profiljában feltüntetetthez képest duplázza a lőszerfogyasztását. Balsiker esetén további 1d10 módosítatlan sebzést szenved el. X x -10 levonással. a legkisebb eredmény nem számít. és találat esetén a találatok számát (pl. ismét csak X x -10 levonással. a fegyverrel nem hajtható végre a Lightning Attack akció. Ha immobilizált. Ezen felül. ami egy teljes cselekedetbe kerülő Kihívó (+0) Strength vagy Agility teszt. Unbalanced (Kiegyensúlyozatlan): a fegyverrel megkísérelt Parry tesztek -10 levonást szenvednek el. akkor csak a szabadulással próbálkozhat.

Charge (Roham) (típus: Teljes. amivel legfeljebb egy találatot okozhat. altípus: Attack. Pszí-képességekre nem vonatkozik. altípus: Attack. de nem kapja meg a +10 bónuszt emiatt. A fegyver 45o-ban tüzelhet (kivéve. mint ahogy akkor is. Fél Akciók: a karakter két különböző Fél Akciót hajthat végre egy körben. ami legfeljebb egy találatot okoz. és az ellenfelei -20 levonással támadják közelharcban. a Grapple akcióval. hogy elérje a célpontját. hogy kijöjjön belőle az Isteni Császár Példabeszédei és Csudálatos Tettei első hat kötete. mindenképpen azt fogja eltalálni. Az Aim akció után a következő akciónak (az aktuális körben vagy a következőben) egy Attack altípusú akciónak kell lennie. Teljesért +20 bónuszt kap a következő támadására. All Out Attack (Teljes támadás) (típus: Teljes. altípus: Attack. Kiterjesztett cselekdetek: a karakter több körig piszmog. amíg el nem mozdítják abból a pozícióból. egészen pontosan a Concentration és Attack típusúakból a karakter egy-egy akciót hajthat végre (ez a Reakciókra és a pszí-képességek fenntartására nem vonatkozik). Ha félbehagyja. amikor nem a saját köre van. már közel sem. és ott lead egy Rutin (+20) közelharci támadást. Akár talál. Akciók altípusai: a bonyolultabb altípusokból. A karakter nem hajthat végre e mellett Fél Akciókat. altípus: Concentration. Szabad cselekedetek: a racionalitás határain belül a karakter akármennyit végrehajthat egy körben. Az Aim akcióval nem kombinálható. ha nincs kéznél fegyvere. és addig kitámasztottnak számít. Delay (Késleltetés) (típus:Teljes. Reakciók: a karakter körönként egy Reakciót hajthat végre. akár nem. különben a szerzett bónusz elvész. de annyiszor két szó. Melee) A karakter nem támadhat. az addig elért eredmény is elveszik. hogy végrehajtsa. Melee. kap viszont egy plusz Reakciót. két szó kiejtése egy Szabad Cselekedet. minden egyéb akció mellett. és ha a Nehéz (-20) támadása talál. Defensive Stance (Védekező felállás) (típus: Teljes. altípus: Miscellaneous) A karakter kitámasztja a kezében lévő nehézfegyvert vagy magához. Movement) A karakter legalább 4 métert (maximum a rohamtávját) mozog. Ez mindig egy Standard támadás. ha a karakter Reakciót hajt végre.Harci manőverek Teljes akciók: a karakter teljes köre kell ahhoz. ellenben végrehajthat egy Fél akciót valamikor a . és így nem kap levonást a használatára. Melee) A karakter +30 bónusszal végrehajt egy támadást. Brace Heavy Weapon (Nehézfegyver kitámasztása) (típus: Fél. Concentration. Aim (Célzás) (típus: Fél vagy Teljes. a karakter nem térhet ki vagy háríthat a következő köre elejéig. ha valamilyen kiegészítője ezt felül nem írja). és a Reakcióját csak Evasion típusú Reakciókra használhatja. Melee vagy Ranged) A karakter megnevez egy testtájat a célpontján. A karakter megpróbálkozhat támadás helyett a Knock Down akcióval (bónusszal) vagy. altípus: Miscellaneous) A karakter nem hajt végre semmilyen akciót. vagy a környezethez. Called Shot (Testtájra célzott támadás) (típus: Teljes. altípus: Concentration) A célzó karakter Fél akcióért +10.

A Fél akció nem szakíthatja félbe egy másik karakter körét. altípus: Movement (Dodge) vagy Melee (Parry) A karakter megpróbálja elkerülni az adott támadást. Grapple (Birkózás) (típus: Fél vagy Teljes. siker esetén.csak a Grapple (Birkózás) akciót használhatja. az nem kísérelhet meg Evasion tesztet. ha nem. ha Természetes fegyverei vannak!). . altípus: változó) A karakter használja egy pszí-képességét. ha az irányító karakter nyeri. Feint (Cselezés) (típus: Fél. akkor a birkózás megszűnik. . a támadó az irányító karakter. a másik a célpont karakter. Ha a karakter következő akciója bármi más. Ha a karakter kezében két automata fegyver van és rendelkezik a megfelelő talenttel. ha az irányító karakter nyeri. Ranged) A karakter egy távolsági támadást tesz -10 levonással (94 fölött a fegyvere beragadt) és minden siker szinttel egy találatot okoz a célponton (vagy a tőle két méteren belül álló célpontokon). Melee) A karakter fegyvertelen támadás helyett dönthet úgy. ami eltalálná. . Ehhez tisztában kell lennie.Közelharcban lekötöttnek számít. mindkettőt használhatja automatán ugyanazzal a cselekedettel.többen nem szállhatnak be. Minden siker szint egy találatot semlegesít. tehát Overwatch ellen nem használható. Ha a karakterek között méret-különbség van. A találatok száma nem haladhatja meg a fegyver automata tűzgyorsaságát. . arra a következők érvényesek: . az akció típusa és altípusa a képesség leírásában szerepel. altípus: Attack.ellenfél földhöz vágása: ellentétes Strength teszt. 1d5-3+SB sebzést és egy szintnyi Fatigue-t okoz az ellenfelén (akkor is. hogy birkózni kezd a célpontjával. az irányító karakter az alábbiakat teheti e mellett: . de egyes esetekben maximum fejenként két karakter segítséget nyújthat a birkózóknak. Ha az irányító karakter saját körében köteles Teljes Akcióként a Grapple akciót használni. de nem használhat Reakciókat. és azonnali Szabad cselekedetként megtámadják. a célpont kikerülheti.következő köre kezdete előtt. ez egy Roham vagy Standard támadás.ellenfél sebzése: ellentétes Strength teszt. . ki cselekszik előbb. ellentétes Agility teszttel döntik el. Altípus: Attack. Ha két karakter egyszerre akarja elsütni a Delay-ből származó Fél akcióját. földhöz . a nagyobb karakter plusz egy siker szintet ér el minden ellentétes teszten. az előny elveszik. Ez a cselekvés igénybe vehet külső segítséget. elvész.külső támadók +20 Weapon skill-el támadhatják a birkózókat.az irányító bármikor befejezheti a birkózást Szabad cselekedetként. ha a karakter következő akciója Standard közelharci támadás azonos célpont ellen. Full auto burst (Automata tüzelés) (típus: Fél. és ha nem használja fel. Az ellenfelei nem kapják meg a harc elhagyásakor járó azonnali ingyen Standard támadásukat. altípus: Movement) A karakter kitör a közelharcból. ha képes. Evasion (Elkerülés) (típus: Reakció. Disengage (Elszakadás) (típus: Teljes. hogy megtámadják. Ha viszont tart. a két karakter birkózik. ha elhagyja a közelharcot. altípus: Melee) A karakter és a célpontja ellentétes Weapon Skill tesztet dobnak. Focus Power (Pszí-fókusz) (típus: változó. A támadó rendesen dob. A karakter nem próbálhat meg a saját körében támadásokat elkerülni. és lemozogja az alap mozgását. sem akkor. egy Dodge vagy Parry teszttel. Aki birkózik. Ha sikeres.

ellenfél odébbtolása: ellentétes Strength teszt. Ha a karakter lefelé ugrik. a Strength bónuszával egyenlő métert ugrik előre. Ez a cselekvés igénybe vehet külső segítséget. mivel nem ő az irányító. faágra.tárgyhasználat: az irányító karakter használhat egy előkészített tárgyat. . . . és a sebzés szempontjából zuhant távolságot az Agility bónuszával csökkenti. és elszenvedi a teljes sebzést.).irányítás megszerzése: a célpont karakter megpróbálja egy ellentétes Strength teszttel átvenni az irányítást. a karakter elbotlik. +10 bónuszt kapva minden jövőbeli ellentétes tesztre (a Fekvő célpont elleni +10 bónuszon felül). legfeljebb a Fél Mozgásával egyenlő méterrel odébb tolhatja az ellenfelét tetszőleges irányba (és vele mozog). és opcionálisan húzhatja maga után az ellenfelét is. Ez a cselekvés igénybe vehet külső segítséget. Ha sikeres. faceplant). A célpont karakter (aki nem az irányító) a saját körében köteles Fél Akcióként a Grapple akciót használni. Ha sikeres. a kezdeti fél méterhez (ld. ha sikeres.felállás: ha mindkét karakter a földön fekszik. és marad egy Fél akciója. feljebb) hozzáadja méterben a Strength bónusza felét (felfelé kerekítve). altípus: Movement) A karakter függőlegesen vagy vízszintesen ugrik. fekvő helyzetben ér földet. kiszabadul.kitörés: a célpont karakter egy ellentétes Strengthe teszttel kiszabadulhat. . fekvő helyzetben ér földet. Az ellenfél ez után Fekvő célpontnak számít. és marad egy Fél akciója. Kihívó (+0) Strength teszttel felhúzhatja magát. hogy marad a helyén. Guarded Action (Óvatos cselekvés) (típus: Fél. . és azonnal végrehajthat egy cselekvést azok közül. de a Fél akciója elveszik. plusz fél métert minden további siker szintért az elsőn felül. . Ez a cselekvés igénybe vehet külső segítséget.szabadulás: a célpont karakter dob egy Kihívó (+0) Akrobatika tesztet. Az irányító Szabad cselekedetként abbahagyhatja a birkózást. nagyon nincs választása. vagy folytathatja. .tárgy előkészítése: az irányító karakter előveheti az egyik saját tárgyát vagy az ellenfele egyik tárgyát (ha a KM engedi). különben fekvő helyzetbe kerül (gyk. . az alábbi irányvonalak szerint: . ha a helyzet ezt megengedi (egy párkányra.magasugrás helyből: nem kell teszt.vagy távgrás) (típus: Teljes. Ha sikeres. Az irányító karakter dönthet úgy. az irányító egy ellentétes Strength teszttel felállhat. plusz fél métert minden további siker szintért az elsőn felül. Ez a cselekvés igénybe vehet külső segítséget. Jump or Leap (Magas. ő lesz az irányító karakter. altípus: Concentration. Ezen felül az alábbiakkal próbálkozhat: . . ha az irányító karakter nyeri. és azonnal egy újabb Kihívó (+0) Agility tesztet dob. de a következő köre elejéig +10 bónuszt kap minden Elkerülésre. Melee (Parry) vagy Ranged (Dodge)) A karakter a saját körében -10 levonást kap a támadására (akár közelharci vagy távolsági). amiket az irányító karakterek végrehajthatnak. Ezzel pl. ha nyer. A karakter köre mindkét esetben véget ér. Ha nem sikeres. elér egy. a feje fölött legfeljebb másfél méterrel lévő dolgot (karok hossza + ugrás). Ha nem sikeres.vágja az ellenfelét. dobnia kell egy Kihívó (+0) Agility tesztet. biztonságosan eshet az Agility bónusza + siker szintjei számú métert.magasugrás nekifutásból: legalább négy méter nekifutás után a karakter dob egy Kihívó (+0) Agility tesztet. de nem ér el elég siker szintet a biztonságos földetéréshez. Minden plusz négy méter nekifutás +10 bónuszt ad a tesztre (maximum +30).távugrás helyből: a karakter dob egy Kihívó (+0) Agility tesztet. a karakter fél métert felugrik. stb. ha sikeres. ekkor megszűnteti a birkózást.

Ha fontos. és egy szintnyi Fatigue-t. Ha a Készelétben lévő karakter bármilyen akciót vagy reakciót kénytelen végrehajtani. a Strength bónusza felével (felfelé kerekítve) megegyező számú métert ugrik. a támadás soron kívül megtörténik (amíg minden egyéb feltétel adott). Az összes találat nem lehet több. ha ezt az akciót egy Roham vagy Fél mozgás akció után használja.távugrás nekifutásból: legalább négy méter nekifutás után a karakter dob egy Kihívó (+0) Agility tesztet. a karakter a Strength bónuszával egyenlő métert ugrik előre. Ha a támadó nyeri. egy támadási akciót (Standard támadás. a Strength bónusza felével (felfelé kerekítve) megegyező számú métert ugrik. altípus: Attack. Ha fontos. az ellenfele Fekvő célpontnak számít. Concentration. Move (Mozgás) (típus: Fél vagy Teljes. plusz fél métert minden további siker szintért az elsőn felül. Minden plusz négy méter nekifutás +10 bónuszt ad a tesztre (maximum +30). előbb a magasabb Agility tulajdonságú karakter cselekedhet. Lightning Attack (Villámsebes támadás) (típus: Fél. Movement) A karakter ellentétes Weapon Skill tesztet dob az ellenfelével. az ugrás magassága a távolság negyede (felfelé kerekítve). Kombinálva a Two-Weapon Wielder talenttel. Az Unbalanced ill. Ha sikertelen. Unwieldy fegyvertulajdonságokkal rendelkező fegyverekkel nem lehet ezt az akciót végrehajtani. közelharcot kezdhet vele. okozhat a célpontnak 1d5-3+SB Sebzést. és az elsőn felül minden balsiker szint után még egy fél méterrel kevesebbet (de minimum fél métert). Melee) A karakter fél cselekedettel. Melee) A karakter egy ellentétes Strength tesztet dob a célpontjával. A célpont nem mozoghat bele más karakterekbe. Ha ez atámadás egy másik karakter valamilyen akciójával egy időben történik. Ha elmozog a közelharci ellenfelétől. és hogyazt mi váltja ki. a Készenlét azonnal véget ér (ebbe a Szabad cselekedetek nem számítanak bele). mint a karakter WS bónusza. altípus: Attack. siker esetén a célpontját egy méterrel elmozdíthatja tetszőleges irányba (és opcionálisan követheti is). ha a mozgást egy ellenfél mellett fejezi be. és minden siker szinttel egy továbbit. ha a feltétel teljesül (pl. . szilárd tárgyakba. +10 bónusszal. ha az Agility-jük megegyezik. Ha több érvényes célpont is van. és az elsőn felül minden balsiker szint után még egy fél méterrel kevesebbet (de minimum fél métert). -10 módosítóval megtámadja közelharcban az ellenfelét. Manoeuvre (Manőverezés) (típus: Fél. a találatokat nem kell ugyanannak a célpontnak megkapnia. a támadó kerül a földre. altípus: Melee. Knock Down (Ledöntés) (típus: Fél. amit nem lehet Elkerülni. . altípus: Movement) A karakter a fél vagy teljes mozgását lemozogja. Félautomata vagy Automata tüzelés).Ha sikertelen. hogy dobjon. Rögtön a támadás végrehajtása után (találattól függetlenül) a célpont egy Kihívó (+0) Pinning tesztet kell. Minden alkalommal. ha mindkét kezében közelharci fegyver van. egy ellentétes Agility teszt dönt. de egy sziklaperemről pl. Overwatch (Készenlét) (típus: Teljes. okoz egy találatot az első siker szinttel. lesegíthető ilyen módon. ha sikeres. ha egy ellenfél belép a tűzívbe) a karakter következő körének kezdete előtt. Ha a támadó kettő vagy több siker szinttel nyer. altípus: Attack. mindkettővel használhatja ezt az akciót. Ranged) A karakter meghatároz egy nagyjából 45o-os tűzívet. az azonnal végrehajthat szabad cselekedetként egy Standard támadást. az ugrás magassága a távolság negyede (felfelé kerekítve). ha kettő vagy több siker szinttel nyer. talpon marad. Ha a célpont nyer.

Ranged) A karakter egy Kihívó (+0) távolsági támadást tesz (94 fölött a fegyvere beragadt) és minden két siker szinttel egy találatot okoz a célponton (vagy a tőle két méteren belül álló célpontokon). akkor az eltalált ellenfele Kábult célpontnak számít annyi körig.) A karakter újratölti a fegyverét. A találatok száma nem haladhatja meg a fegyver félautomata tűzgyorsaságát. hogy eltalált-e valamit (94 vagy afölött a fegyver beragad). két különböző tárggyal. vagy szakszerűen elteszi a kezében lévő tárgyat. amennyi a két szám közötti különbség (minimum egy). Ha a karakter kezében két fegyver van és rendelkezik a megfelelő talenttel. és hozzáadja a Strength bónuszát. altípus: Movement) A karakter lemozogja legfeljebb a futási távolságát (alap mozgás hatszorosa). A nagyobb járműveken belüli mozgáshoz (egyik ülésből átülni a másikba. Swift Attack (Gyors támadás) (típus: Fél. Minden második siker szint egy újabb véletlenszerűen elosztott találatot eredményez. a találat(ok) véletlenszerűen kerülnek kiosztásra. Reload (Újratöltés) (típus: Fegyvertől függ. a találatok számától függetlenül. altípus: Attack.) is ez az akció használatos. Találat esetén dob 1d10-et. ha ez nagyobb vagy egyenlő. Melee) A karakter dob egy Nehéz (-20) Weapon Skill tesztet. mindkettőt használhatja ugyanazzal a cselekedettel. altípus: Movement) A karakter feláll ülő vagy fekvő helyzetéből. altípus: Misc. ha igen. leszáll. és minden második siker szinttel egy továbbit. Stun (Elkábítás) (típus: Teljes. mindkettőt használhatja félautomatán ugyanazzal a cselekedettel. és felkészíti a használatra (előhúzza a fegyverét. Ha a karakter kezében két félautomata fegyver van és rendelkezik a megfelelő talenttel. okoz egy találatot az első siker szinttel. +0 módosítóval megtámadja közelharcban az ellenfelét. vagy felszáll egy járműre vagy egy hátas nyergébe. akár távolsági harcban). illetve. altípus: Attack. A következő köre elejéig minden ellene irányúló támadás -20 Ballistic Skill vagy +20 Weapon Skill módosítót kap.Ready (Tárgy előkészítése) (típus: Fél. Egy körben kétszer is végrehajtható. Az összes találat nem lehet több. mint a célpont Toughness bónusza plusz a fejét védő páncél erőssége. Melee) A karakter fél cselekedettel. Ranged) A karakter félautomata tüzelés esetén egy 30o-os vagy automata tüzelés esetén egy 45o-os szögben tüzel mindenre. Stand/Mount/Dismount (Felállás/Felszállás/Leszállás)(típus: Fél. mérget/drogot használ. ha már eleve járműben vagy hátason ül. és kap egy szintnyi Fatigue-t. stb. Ha több érvényes célpont is van. Suppressing Fire (Fedezőtűz)(típus: Teljes. altípus: Attack. Standard Attack (Standard támadás)(típus: Fél. altípus: Misc. ez akár több körön át is tarthat. mint a karakter WS bónusza. altípus: Attack. Run (Futás) (típus: Teljes. Minden célpont a célterületen belül félautomata tüzelés esetén egy Bonyolult (-10) vagy automata tüzelés esetén egy Nehéz (-20) Pinning tesztet köteles dobni. pl. Semi-auto Burst (Félautomata tüzelés) (típus: Fél.) A karakter elővesz egy tárgyat.). kézbe veszi a kötszert. altípus: Attack. egy Nehéz (-20) Ballistic Skill teszt dönti el. a találatokat nem kell ugyanannak a . Melee vagy Ranged) A karakter támad egyet +10 módosítóval (akár közelharcban. és siker esetén egy találatot okoz a célpontján.

vagy Kiterjesztett (helyzettől függ).célpontnak megkapnia. Kombinálva a Two-Weapon Wielder talenttel. ha mindkét kezében közelharci fegyver van. A nehézség és az időtartam a helyzettől (azaz a KM-től függ). . Movement) A fedezékben lévő karakter óvatosan átpozícionálja magát egy másik fedezékbe. Use a Skill (Szakértelem használata) (típus: Fél. Teljes. altípus: Concentration. végrehajt egy Fél mozgás akciót. mindkettővel használhatja ezt az akciót. Misc. és közben végig fedezékben lévőnek számít. Tactical Advance (Taktikus előrenyomulás) (típus: Teljes. altípus: Concentration.) A karakter használja az egyik releváns skill-jét.

A maximum effektív lőtáv a fegyver lőtávjának négyszerese. +30 bónusz jár a tesztre). füst (Fog. 3:1 vagy nagyobb túlerő esetén ez a bónusz megnő +20-ra. egy ponttal csökkenti annak értékét. mindegyikük +10 bónuszt kap a Weapon Skill tesztjeire. A kábult és fekvő célpontok nem tehetetlenek automatikusan! Magaslati pozíció (Higher ground): a magaslati pozícióból támadó karakterek +10 bónuszt kapnak a támadásaikra (de nem szabad. kivéve. ha nincs fedezékben. A közelharcba kívülről -20 levonással lehet belőni (a KM nyugodtan kidolgozhat megoldásokat. Közvetlen közeli lőtáv (Point-blank range): két méternél közelebbi célpontokra +30 bónusszal lehet lőni. Smoke): a takart célpontokra -20 levonással lehet lőni. illetve amire a KM jónak látja. amíg a hatása alatt van. a következő körben fedezékbe kell jutnia. siker esetén összeszedi magát. -20 levonást kap minden Ballistic Skill tesztjére. Közelharcban lekötött (Engaged in Melee): ha egy karakter egy közvetlenül mellette álló másik karaktert támad. -30 levonással lehet lőni. mint normálisan. és +20-at a Stealth tesztjeikre. Extrém lőtáv (Extreme range): a célpontokra. mindkettő közelharcban lekötöttnek számít. . de még Extrém lőtávon belül. Túlerő (Ganging up): ha az egyik oldal 2:1 arányú túlerőben van a másikkal szemben. -30-at a Ballistic Skill.Harci körülmények és módosítók: Fedezék (Cover): a karakter a fedezék által takart testtájaira a fedezék minőségének megfelelő plusz páncél pontot kap. Minden kör végén egy Kihívó (+0) Willpower tesztet tehet. hogy alábecsüljék az ellenfeleik hatalmát). Ha fedezékben van. körönként egy Fél akciót hajthat csak végre. Köd. és minden támadás. Tehetetlen célpont (Helpless target): ilyen célpontok ellen a Weapon Skill tesztek automatikusan sikeresek (Weapon Skill bónusz számú siker szinttel). amik Rövid lőtávja 3 méternél kevesebb. Ezek ellen érvényesül a fegyverek páncélátütése. Hosszú lőtáv (Long range): ha a célpont a fegyver normál lőtávolságának duplájánál messzebb van. ha egyik oldal összes résztvevője Kábult. ő azonban nem kezdeményezhet közelharcot. amik a normál lőtáv háromszorosán túl vannak. ha elbukta a Pinning tesztjét. Közelharcban a bónusz nem érvényesül. Mist. Földhöz szegezés (Pinning): a karakter. Ezen felül. olyan fegyvereknél. nem hagyhatja el. ami áthatol a fedezéken. Sötétség (Darkness): sötétben a karakterek -20-at kapnak a Weapon Skill. ha annak takarásában vissza tud vonulni. Nehéz terep (Difficult terrain): -10 minden Weapon Skill és Dodge tesztre. -10 levonással lehet rá lőni. pára. ez eggyel csökken. Ha a karaktert közelharcban megtámadják. Shadow. szabad cselekedeteket és reakciókat ugyanúgy. a tehetetlen célpontok egy támadástól a normálishoz képest kétszer annyi sebzéskockányi sebzést kapnak. amikkel nem csak a célpont van veszélyeztetve). a Pinning azonnal véget ér. +10 a Stealth tesztekre. árnyék. Tehetetlen vagy Mit sem sejtő. és következő körében normálisan cselekedhet (ha a legutóbbi köre vége óta senki nem lőtt rá. kivéve.

nulla Toughness: a karakter meghal. . ami lemetéli a delikvens orrát. A küszöbérték a Toughness és Willpower bónuszok összege: ha a karakter ennél nagyobb Fatigue szintet halmoz fel. Sérülések és kellemetlen helyzetek Fatigue: máshogy működik. TB számú Fatigue szinttel. pszí-bakik miatt az adott tulajdonság csökken (nullánál soha nem lehet kevesebb). Egy nullára csökkent tulajdonsággal alapvetően nem lehet semmilyen tesztet megpróbálni. . Időjárási és Természetellenes körülmények (Weather and Unnatural Conditions): alapesetben -20 minden támadási tesztre.nulla Fellowship: a karakter katatóniás állapotba zuhan. de még mennyire! Ha a karakter Fatigue-t okozó támadást szenved el. de még egyéb hatások is jelentkezhetnek: . mint az első kiadásban. jelzi. és minden tesztjére (kivéve Toughness) -30 levonást kap. mérgek. a táblázatban. Ha a karakter valaha a Toughness és Willpower bónusza duplájánál nagyobb Fatigue szintet ér el. akkor elhalálozik. Kábult célpont (Stunned target): a Weapon Skill és Ballistic Skill tesztek ez ellen a célpont ellen +20 bónuszt kapnak.nulla Agility: a karakter lebénul. vagy kétszer annyi ideig tart használni (narratív időben). Óránként egy pont visszagyógyul.nulla Perception: a karakter elveszíti minden érzékét. . . Tulajdonság-sérülés: speciális hatások. Minden alkalommal. mint a jelenlegi Fatigue szint. .nulla Intelligence: a karakter csöndben kómába zuhan (Helpless target). amíg össze nem szedi magát. nem kommunikálhat senkivel. amikor Fatigue-t kap vagy veszít. hogy többé nem ő lesz a szűz szívek tiprója). Minden óra normális (tehát nem eszméletlen) pihenés egy szintnyi Fatigue semlegesítésére jó.nulla Willpower: a karakter rémálmokkal teli öntudatlanságba zuhan (Unconscious target).nulla Strength: a karakter öntudatlanul összeesik (Unconscious target). kivéve. Az Influence tulajdonságra természetesen más szabályok vonatkoznak. elájul 10-TB percre. . és pihenésig csak a fele értéknek számít felfelé kerekítve (strukturált időben). míg a lövések -10 levonást (kivéve Közvetlen közeli lőtávban). ahány szint neki kijár. ha permanens hatásról van szó (azaz a Kritikus seb. kivéve. . Rövid lőtáv (Short range): a fegyver normális lőtávolságának felénél közelebbi célpontokra +10 bónusszal lehet lőni.Fekvő célpont (Prone): a fekvő karakter ellen a közelharci támadások +10 bónuszt kapnak. ahonnan csöppet sem számítana rá. annál könnyebb eltalálni (és annál veszélyesebb is kikezdeni vele). Ld. Kritikus sebek. és felkel. a traiteknél. végignézi a tulajdonság-bónuszait. illetve hat óra alatt elillan az összes. akkor szépen megkapja. semmilyen akcióra nem képes (Helpless target). amelyiknek a bónusza alacsonyabb. Mit-sem-sejtő célpont (Unaware target): ha egy célpontot onnan ér támadás. Méret (Size): minél nagyobb a célpont. A fekvő karakter -10 levonást kap a Weapon Skill tesztjeire és -20-at a Dodge és Parry tesztjeire. ha a KM szőrösebb szívű. A támadók +30 bónuszt kapnak a támadásaikra. az „kimerült” lesz.

elszenved 1d10 E sebzést. . . ha közben aktív (pl. hogy cselekedhet-e. Fire (Tűz): a karakter. Blinded (Vakság): a karakter automatikusan sikertelen minden látás alapú és Ballistic Skill teszten. Toughness bónusz számú percig bírja. hogy megszűntesse a vérzést. hogy kitalálja. Nem forgathat kétkezes fegyvereket. egy véletlenszerűen választott testtájra. Ha mindkettőt elveszti. Ha a karakter épp nem próbálkozik semmi megerőltetővel. csak a karakter még egy pajzsot sem szíjazhat oda. valakinek. Több Blood Loss hatás nem adódik össze! Deafened (Süket): a karakter nem hall.Elvesztett kéz: a karakter -20 levonást kap minden skill használatára és tulajdonság-tesztre.Elvesztett szem: a karakter maradandóan elveszít 10-et a Ballistic Skilljéből. ha lángoknak van kitéve (tehát nem Kritikus találat vagy Láng tulajdonságú fegyver gyújtja meg) a köre elején először is dob egy Kihívó (+0) Agility tesztet. Minden negatív hatás megszüntethető a megfelelő bionikus pótlások beültetésével. a karakter nem használhat semmilyen akciót vagy reakciót.Elvesztett láb: mint fent. A Weapon Skill tesztjeire -30 levonást kap. miként nehezíti meg az életét a süketség. ami két kéz használatát igényelné. A karakter kiolthatja a lángokat. hogy el tudja-e kerülni a tüzet (minden körben. Körönként egyszer a karakter (vagy bárki. . Ha nem sikerül. megvakul. és megdob egy Nehéz (-20) Agility tesztet. . Stunned (Elkábult): az Elkábult karakterre támadók +20 bónuszt kapnak a támadásaikra. ezen felül a karakter nem használhatja a Dodge skill-t. automatikusan elbukik minden hallás alapú tesztet. ha teljes cselekvésként a földre veti magát.Elvesztett lábfej: a karakter mozgása maradandóan feleződik (felfelé kerekítve) és -20 levonást kap minden tesztre. Amíg ég. ez arra az esetre vonatkozik. Blood Loss (Vérveszteség): a karakter minden köre elején automatikusan elszenved egy szintnyi Fatigue-t. el kell látnia a csonkot (automatikus siker). nem járhat. ami a látáson alapul. hogy másokkal kommunikáljon. amikor a karakter nem tudja kontrollálni a zuhanását. . plusz egy pontot minden zuhant méter után. úszik a felszín felé). ha visszatartja a lélegzetét és megpróbálja beosztani az oxigént. és ha túléli. ha nem sikerül. a karakter dob 1d10-et: 8 vagy kisebb dobás esetén 1d10 napon belül borzalmas kínok között elviszi a sebláz. Suffocation (Fuldoklás): ha a karakternem jut elégséges mennyiségű friss levegőhöz. elszenved egy szintnyi Fatigue-t.Eltávolított alkatrészek: a karakter az egyéb hatásokon felül Vérveszteségtől (Blood Loss) szenved. ha ez sikertelen. Ha mindkettőt elveszti. Ez ellen a páncél nem számít. Ha a karakter a rendelkezésre álló idő alatt nem jutott friss levegőforráshoz. és -20 levonást kap minden tesztre. aki a Medicae skill-el rendelkezik. Egyébként a KM dolga. de nem Tehetetlen vagy Mit-sem-sejtő. akkor csak csapkod és sikoltozik (Teljes cselekvésként). Falling (Zuhanás): a karakter elszenved 1d10 Sebzést. ami a mozgással és mozgáskoordinációval kapcsolatos. Minden percben vagy körben (aktivitástól függ) Kihívó (+0) Toughness tesztet kell. Bionikus pótlások javítják. a karakternek dobnia kell minden körében egy Kihívó (+0) Willpower tesztet. ami hiányzik.Elvesztett kar: mint fent. viszont egy pajzsot szíjazhat a csonkra. hogy dobjon. ez a teszt könnyebb lehet. legalábbis nem annyira jól. és egy szintnyi Fatigue-t. akkor. Ha ez nem következik be. . ami ellen a páncél nem számít. amíg meggyulladhat). A karakter természetes gyógyulása 1d10+2 napig nem érvényesül. akkor Toughness bónusz számú körig. aki eléri) megpróbálhat szabad cselekdetként egy Bonyolult (-10) Medicae tesztet. Amíg meg nem gyógyul.

hirtelen (pl. .a hirtelenverziónál: a karakter Toughness bónusz számú kört képes átvészelni sértetlenül. csak nincs vérzés és amputációs mellékhatások. Ha más időtartam nincs megadva. Ha az űrben van. kidobják a légzsilipen) vagy fokozatosan (pl. Useless Limbs (Használhatatlan végtagok): a használhatatlan végtag használat szempontjából elveszítettnek számít (Ld. akkor ezernyi vérvörös jégszilánkra törik. a holttest öt kör múlva keményre fagy. ha a test fizikailag bármilyen módon megsérül. különben 1d10 E sebzést szenved a hidegtől (szintén Toughness és páncél figyelembe vétele nélkül). Öntudatlanul. a Fatigue szintjeitől függetlenül. és semmilyen akcióra. ezen túl még minden köre végén dobnia kell egy Kihívó (+0) Toughness tesztet. akkor ezen felül a Fuldoklás hatásait is megtapasztalja. Ez után minden köre végén 1d10 X sebzést kap a dekompresszió miatt. reakcióra nem képes. Unconsciousness (Öntudatlanság): az Öntudatlan karakter nincs tudatában a környezetének. valamint Tehetetlen célpontnak számít. bár az csak 1d5 X. Ha meghal az űrben. ez után következik a Fuldoklás és a körönkénti dekompressziós sebzés. továbbra is friss levegő nélkül Toughness bónus számú kör múlva halálozik el. Vacuum (Vákuum): a karakter kétféleképp találhatja magát vákuumban. fent). . ami figyelmen kívül hagyja a Toughness-t és a páncélt.a fokozatos verziónál: a karakter a Toughness bónusza duplájával megegyező körig vészeli át a romló atmoszférát. kiszívják a levegőt a szobából). .azonnal Öntudatlan lesz. az Öntudatlanság tíz percig tart. Ha a karakternél nincs oxigénforrás.