You are on page 1of 8

PENGENALAN

KEJURUTERAAN MAKANAN
KKKR5853

Prof Dato Ir. Dr. Hj. Wan Ramli Wan Daud FASc
Jabatan Kejuruteraan Kimia & Proses
Universiti Kebangsaan Malaysia
PENGENALAN
Kursus : KKKR5853 Kejuruteraan Makanan
Status : Elektif
Pensyarah:
Prof. Dato Ir. Dr. Hj. Wan Ramli Wan Daud FASc

Tutor:
Tiada

Jadual Masa Kuliah:


Selasa: 3.00-4.00 ptg (BS8 (BB))
Khamis: 2.00pg-4.00 ptg (BS7 (BB))
SINOPSIS
Sifat asas makanan
Penurunan saiz makanan
Pemindahan dan storan makanan pepejal dan
cecair
Pengadunan dan pencampuran makanan
pepejal dan cecair
Pemanasan dan penyejukan makanan
Pembekuan makanan
Penstrilan makanan
Pemekatan makanan cecair
Pengeringan makanan pepejal
HASIL PEMBELAJARAN
KURSUS
1. Kefahaman tentang prinsip asas kejuruteraan
makanan
2. Kefahaman tentang pemprosesan makanan
secara industri
3. Kebolehan merekabentuk proses dan peralatan
dalam penghasilan bahan-bahan makanan
4. Kebolehan merekabentuk loji pemprosesan
makanan secara bersistem
SENARAI BACAAN
Earle, R.L. & Earle M.D. 2004. Unit Operations in Food
Processing. Web Edition, Auckland: The New Zealand Institute
of Food Science & Technology (Inc.). URL:
http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/.
Fellows, P.J. 2009. Food Processing Technology: Principles and
Practice. 3rd Edition, Boca Raton: CRC Press.
Heldman, D.R. & Lund, D.B. (Ed.) 2007. Handbook of Food
Engineering. 2nd edition. Boca Raton: CRC Press.
Ibarz, A. & Barbosa-Canovas, G.V. 2003. Unit Operations in Food
Engineering. Boca Raton: CRC Press.
Ibarz, A. & Barbosa-Canovas, G.V. 2014. Introduction to Food
Process Engineering. Boca Raton: CRC Press.
Passos, M.L. & Ribeiro, C.P. (Ed.). 2010. Innovation in Food
Engineering : New Techniques and Products. Boca Raton: CRC
Press.
Singh, R.P. & Heldman, D.R. 2009. Introduction to Food
Engineering. 4th Edition. Amsterdam: Academic Press.
Toledo, R.M. 2007. Fundamentals of Food Process Engineering.
3rd Edition. New York: Springer.
RANCANGAN MENGAJAR
Minggu 1
Pengenalan & Sifat asas makanan
Minggu 2
Penurunan saiz makanan
Minggu 3
Pengangkutan dan storan makanan
Minggu 4
Pencampuran dan pengadunan makanan
Minggu 5
Pemanasan dan penyejukan makanan
Minggu 6
Pembekuan Makanan
Minggu 7
Penstrilan makanan
Minggu 8
Peperiksaan Pertengahan Semester
RANCANGAN MENGAJAR
Minggu 9
Penyejatan makanan cecair
Minggu 10
Pemekatan membrane makanan cecair
Minggu 11
Pengeringan makanan pepejal
Minggu 12-13
Kerja projek
Minggu 14
Presentasi Projek
Minggu 15-17
Peperiksaan Akhir
AGIHAN PENILAIAN

Quiz & Tutoran 0-15 %


Peperiksaan Tengah Semester 10-30%
Projek 20-30%
Pepriksaan Akhir 30-70%