pomirenje. Put pomirenja .pomirenje.com Zadar.preduvjeti i rje enja Put pomirenja preduvjeti i rje enja eljka Jokić Copyright © eljka Jokić www. 1 www.com . 2012.

com .preduvjeti i rje enja Ljudi e zaboraviti to ste rekli.pomirenje. Maya Angelou 2 www. zaboravit e i to ste uinili no nikad ne e zaboraviti kako su se zbog vas osjeali. Put pomirenja .

Niti jedan dio ove E-knjige ne smije se reproducirati.preduvjeti i rje enja Sva prava pridr ana. 3 www.com . kopirati ili citirati bez prethodne suglasnosti i odobrenja vlasnika autorskih prava.pomirenje. Put pomirenja .

eljela sam. Izvorna misao usmjerena je na to kako obnoviti ljubavni odnos mu karca i ene. elim se posebno zahvaliti i svu slavu dati Bogu i mom Spasitelju Isusu Kristu koji je omogućio da ovaj priručnik ugleda svjetlo dana. Isprva sam namjeravala prenijeti na papir vlastiti ivot ili barem jedan njegov zanimljiviji dio. a to je suočavanje s gubicima i potreba za povratkom izgubljenog. Osim to vam elim govoriti prije svega o tomu kako vratiti biv eg partnera. bratom ili prijateljem. ali primjenjiva je za pomirbu unutar bilo kojeg naru enog odnosa. djetetom. pred va e oči iznosim svoj prvijenac. kako se izmiriti s majkom. a vjerujem i uspjela.pomirenje. I evo radosna. to jest na preduvjete i rje enje raspoređeno u tri etape. Međutim. dugo sam vremena dvojila je li to zaista bila zamisao vrijedna truda? Iz tog promi ljanja rodila se misao da pi em o onomu to je duboko obilje ilo moj ivot. Dugo vremena sam marljivo sakupljala dobre savjete i učinkovite tehnike. Sada ih od sveg srca elim podijeliti s vama. 4 www. ali istodobno iznaći i ponuditi djelotvorne načine kako pomiriti naizgled nepomirljivo.com . sestrom. dokučiti najče će uzroke naru enih odnosa među ivotnim partnerima. ocem. Dok vas vodim Putem pomirenja bez sustezanja mo ete poslati upit ili zatra iti dodatno poja njenje za sve eventualne nejasnoće. Ovaj vodič za obnovu ljubavnog odnosa se ne sastoji od uobičajenih poglavlja već je podijeljen na dva dijela. Put pomirenja . a da u vama ne ostane razarajući osjećaj boli i gorčine.preduvjeti i rje enja PREDGOVOR Često sam razmi ljala o tomu kako ću jednom napisati vlastitu knjigu. ne ću zaobići ni odgovore na pitanja kako ubla iti bol nakon prekida i kako preboljeti eventualni gubitak.

.................................... Prvo suočavanje ..................................................................... Savjet struke ........................................com ............ Isključite struju ............................................................................... zdravo tijelo! .............. U zdravom duhu....................................................... to učiniti ako vas odbije ........................................................................................................................................................................................................................................................... Kako ispuniti vrijeme ...................... to ako situacija postane napeta.....................................................................................................................................................................................................................................................................................Konačno susret .............................................................. 4 UVOD ............................................... Do čega je mu karcima najvi e stalo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Razumjeti za to smo ostavljeni ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Neophodni elementi uspje ne veze ................................................................................................................................................. VI PREDUVJET .............................................Slika o sebi ........................................................................................ Uzmite protuotrov ..................................................................................................................................................................................... Nitko kao ja ...................Mu ko.............................................................................................................................................................................................................................................................................. Ispitajte svoju spremnost ..................................................... Lijek za susjeda .............................. www................................. 7 I PREDUVJET ........................ III PREDUVJET ................................................................................................................................................................................................................................................... Kako po tivati sebe .............................................................................................................................................................................. 8 Uzak put oprosta .....................................................Suočavanje s destruktivnim osjećajima ...................................................................................................................................................Prava ljubav ..................................................... Casanovina tajna ....................................................................................................................................................................................................Samo bez panike .......................................pomirenje................................................................................................................................................................................................................................... Put pomirenja ........................................ Ne tra ite pravu osobu budite prava osoba .....................................................................................................Oprostiti i zatra iti oprost .......................................................................................................................................................... Novi susreti .............. Za to ne govorimo istinu.............preduvjeti i rje enja SADR AJ PREDGOVOR.. Ne budite uvijek u pravu ................................................................... Tipični razlozi za prekid ............... Prvi kontakt ......... Jedan mali test ................................................................................................................................................................... IV PREDUVJET ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ljubav nije samo osjećaj .................................................................................................................................................................................................................................... Meditacija................................. Kako slika o sebi utječe na vezu? ....................................................................................................................................................................... Susret ....................................... 12 II PREDUVJET .. V PREDUVJET ................................................. Zapisivanje ............................. Sebedarje .............................................................................................. 10 Ispričati se ...................... Odakle panika ...................................................... Ponovno utvrđivanje ciljeva......................................... 5 Obnova veze ............................ 10 Najče ći razlozi zbog kojih ne opra tamo. Misao kao nepo eljan gost ............... 9 to (ni)je oprost .......................................................... 9 Koje su dobrobiti opra tanja ....................................................................................................................................... RJE ENJE I ............. Do čega je enama najvi e stalo ...............................................................................................................enska psihologija . Na kraju prvog susreta ........

.............................................................................................................. 6 www................................................................................................. Smjernice za uspje nu vezu .............................. Savjeti za ene .................................................. Ovisnost o ljubavi ...................................................................................................... Sve teče............ Nova ljubav izagnat će staru ....................... Put pomirenja ....................................................................................................................................................................... RJE ENJE III .......................... Kad veza ne mo e biti spa ena ..................................................................................................................Seksualnost............................................................................................................................... Učite na svojim gre kama ................ Jo jednom o davanju ...................... Razlike u enskoj i mu koj perspektivi.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Savjeti za mu karce .....................................com ............................ ni ta ne ostaje isto .................................... Savjeti za oboje .............................................. Povezanost na svim razinama .............................................................................................pomirenje.... Ne donosite naprečac velike ivotne odluke ............................................................................................preduvjeti i rje enja RJE ENJE II ...........................................................................................................Novi početak ...........................................................................................

Činjenica je da veze vi e nema i vi sada elite popraviti stvari. razboljeti se.pomirenje. Ukazivat ću na zanemarena. a da pri tom ne do ivimo nepopravljivu tetu. Mo emo ostati bez posla. U skladnom zajedni tvu lak e mo emo podnijeti brojne ivotne izazove i nedaće. Postupajući tako oduzimamo prostor onim čimbenicima koji nam mogu zagorčati ivot i udaljiti nas od onih koje volimo.preduvjeti i rje enja UVOD Dragi čitatelji. Put pomirenja . Pred vas je izlo en put koji vodi k pomirenju i predstavljeni su načini kako iz njega izvući najvi e koristi. Stvoreni smo da ivimo ivot u zajedni tvu pa su stoga izolacija i osamljenost najbolnija čovjekova iskustva. Čitate li ove retke vjerojatno ste shrvani bolju zbog gubitka voljene osobe i tra ite pomoć. Prije svega imam na umu povrede srca kao simboličnog sjedi ta na ih emocija. Potaknut ću vas da se otvoreno suočite s činjenicama kojima do sada niste pridavali osobitu va nost i koje ste manje ili vi e svjesno. 7 www. duboko u sebi potiskivali. izlo eni stresu. biti u oskudici. Put pomirenja često je obrastao trnjem i zbog toga je te ko prohodan.com . ali vrlo vrijedna znanja na blizak i razumljiv način. a elja nam je raskrčiti ga kako bismo njime pro li sa to manje ogrebotina. mogu nas zadesiti stotine drugih ne eljenih okolnosti. Uzroke va eg stanja odlo imo na trenutak u stranu mo da ste vi učinili ne to lo e mo da je to učinila druga strana. Razmi ljajući o ivotu i njegovim vrijednostima bez kolebanja potvrđujem mi ljenje većine da je miroljubiv i uravnote en su ivot s drugim ljudima jedan od glavnih ključeva za sreću. elimo li zdrav odnos s bli njima naučimo se spremno opra tati jedni drugima. ali ako je na odnos s vlastitom obitelji i prijateljima zdrav tada ćemo u njima imati čvrst potporanj i neprocjenjivu pomoć da prebrodimo gore navedene nevolje. Većina ivotnih problema nastaje zbog na e nesposobnosti da se ispravno postavimo i odnosimo prema drugima.

8 www.preduvjeti i rje enja I Preduvjet Oprostiti i zatra iti oprost Svako dr i svoju stranu i ponosa i gluposti. suprotno mi ljenju većine. Moglo bi bit da je lak e umrit nego ljudima re oprosti. a ivot će vam prolaziti u vječnom istjerivanju pravde i tra enju svojih prava. Bez toga preduvjeta te ko će bilo tko krenuti dalje. Ne dopustite da vas negativni osjećaji poput nesigurnosti.com . Kad odlučite oprostiti. Put pomirenja . Opra tanje je. No ne budite brzopleto razočarani! Neka va e odu evljenje i očekivanja ne splasnu na prvom koraku. ljubomore i straha u tomu spriječe.opra tati i prihvatiti oprost . Zato bi valjalo da prije bilo kakvog koraka kojim biste poku ali vratiti svog partnera najprije preispitate svoje srce. Sada puni i čekivanja elite da vam se konačno otkriju nepoznati sastojci te tajanstvene recepture. Uzeli ste knjigu i oboru ali se nadom da ćete u njoj otkriti tajni recept za povratak partnera. Preskočite li oprost uvijek će vas pratiti osjećaj izdanosti i bola.pomirenje. Gibboni Gotovo da vas mogu čuti kako negodujete i pitate se za to u priručniku s temom kako vratiti partnera u prvom poglavlju govorim o opra tanju.u tomu le i neusporediva snaga koja i vama stoji na raspolaganju. ne to vrlo uzbudljivo i vrijedno svakog truda pa stoga o potrebi opra tanja kao prvog preduvjeta nemojte suditi preuranjeno! Zapamtite . puno ćete lak e s ljudima razvijati prisne odnose i steći ćete prave vje tine da vratite izgubljeno. S. Z. ogorčenosti.

koje su također imale oca sklonog alkoholu poput moga. prva je u isto vrijeme slu ila kao kuhinja i dnevni boravak. urno djedovo nazuvanje čarapica na moje promrzle noge. Tu spoznaju dijelim s vama da ne biste poput mene lutali bespućima neznanja. Tada sam imala četiri godine. Isto tako ne znači da će se osoba kojoj smo oprostili nu no i promijeniti. Ako je va stav trenutno takav nadam se da ću vam pomoći da ga promijenite. S bolom sam se nosila na različite načine: tiho bih plakala.preduvjeti i rje enja Uzak put oprosta Prva sjećanja iz mog djetinjstva dozivaju u misli hladni. Opra tanjem mi ne odobravamo zlo ba kao to se i ne pretvaramo da se ni ta nije dogodilo. A nakon toga zamolite Boga za pomoć (bez Njega je puno te e). a ne slabosti. majkom i djedom u dvjema prostorijama. potra ite potporu u prijateljima i ne osvrćite se. nedovr ena soba s betonskim podom u kojoj sam s ocem ponekad igrala badminton i u njoj bila djetinje sretna. betonski pod. Put pomirenja . miris niti pogled.com . Za očekivati je da će se to reflektirati i na osobu kojoj opra tamo. a manje pitanje osjećaja. u sebi sam molila Boga da umre. tra ila sam utoči te u susjedstvu. Na sreću tu su ivjele dvije i danas mi vjerne prijateljice. ivjela sam s ocem. Postojala je i treća. Nitko ne mo e izbjeći uvrede i ranjavanje. Nisam uvijek bila te sreće da je djed bio u kući budući je i on sam nerijetko bio rtvom očevog poroka. Praksa pokazuje da je sam čin opra tanja vi e izravna posljedica odluke. Pa iako se pitanje oprosta dotiče rana iz pro losti i ne titi nas od onih budućih. Taj put opra tanja i izmirenja bio je dug i na njemu sam nailazila na mnoge stranputice. ali svatko od nas u većoj ili manjoj mjeri posjeduje sposobnost da spriječi u sebi razvijanje gorčine. 9 www. a druga je bila spavaća soba. podizanje u siguran djedov zagrljaj i izno enje iz kuće.pomirenje. često otrčala u dvori te k svom psu. miris i pogled. Danas znam da je samo jedan put ispravan. Sljedeći prizor kojeg se sjećam jest očevo nasrtanje na majku. Oca sam mrzila. ono nas na neki način ipak čini otpornijima nego li smo to bili ranije. Iznad svega to je čin ljubavi kojemu je u ovom na em slučaju cilj očuvati mentalno zdravlje i postići emocionalni mir. Mo da mislite da ljudi kao moj otac ne zavrjeđuju oprost ili da nisu vrijedni na eg truda. to (ni)je oprost Kao to je već rečeno oprost je izraz snage. Danas mogu podnijeti njegov glas. oblačenje bunde. a to je na a odluka da oprostimo. vani na snijeg. a kasnije kad sam bila ne to starija. Nisam mogla podnijeti njegov glas. Danas mi ga je ao i rado mu poma em iako je njegova ovisnost o alkoholu uvelike obilje ila moj ivot.

Duhovna stvarnost. Smanjuje trenje i omogućuje ljudima da se pribli e jedni drugima. • Prebacivanje krivice na drugog istjerivajući pravdu ljudi često krivnju prebacuju na druge. Jer ako Vas netko voli usprkos Va im pogre kama i prihvaća Vas čak i kad ste im nanijeli neko zlo. • Samosa aljenje čovjek sa alijeva samog sebe vjerujući da je povrijeđen vi e nego drugi te jednostavno ne eli vi e oprostiti.preduvjeti i rje enja Koje su dobrobiti opra tanja Brojni su se psiholozi slo ili da bi psihijatrijske ustanove izgubile pola pacijenata samo kad bi ljudi znali da im je opro teno i kad bi mogli oprostiti. Zagreb 1991. str. Koliko daleko biste se odmakli? Ne samo da ne biste stigli do cilja. Vjerujem da sebi elite dobro pa stoga buditi spremni opra tati. str. 102 2 Ibd. Najče ći razlozi zbog kojih ne opra tamo Opet ću se pozvati na J. 116 -118 10 www. • Strah kad oprostite onda se otvorite i mislite da ste ranjivi. za početak barem zbog vlastitog zdravlja.com . • Ogorčenost ne opra tamo jer ne elimo odstupiti od svog prava na srd bu.pomirenje.McDowell1 u svojoj knjizi Tajna ljubavi ka e: Opro tenje je ulje koje podmazuje odnose. Svaki put kad oprostimo ili nam je opro teno na putu smo da toj osobi budemo korak bli e. • Ljubomora i zavist kad čovjek sebi prizna da je netko drugi bolji od njega on takvom ne eli oprostiti iz čiste ljubomore. Tajna ljubavi. Mcdowella 2 koji je sa eo najče će razloge to nas priječe da opra tamo: • Nesigurnost ne opra tamo zbog pomanjkanja vjere u sebe. ne mo ete a da ne uzvratite toj osobi čak i s većom ljubavi. već bi prouzročili nepopravljivu tetu na svom vozilu. Isto tako je i s (ne)opra tanjem u bilo kojem međuljudskom odnosu. Nijedan odnos bez opra tanja ne mo e biti kvalitetan. Čvrsto vjerujem da je nemoguće obnoviti i razvijati prisan odnos bez opra tanja. J. Put pomirenja .ý 1 Josh McDowell. Zamislite da vozite automobil bez ulja. • Oholost zbog ponosa ka emo: ýMogu ivjeti svoj ivot i bez tebe.

mi drugima prestajemo prebacivati. prestajemo ih dr ati za vrat. Kad nekomu oprosti zapravo ga oslobađa osude. nije moguće ponovno uspostaviti istinski odnos s osobom koja nas je povrijedila sve dok ona ne promijeni svoj stav prema onomu to je rekla ili učinila. P. Opra tanje ne mijenja pro lost. Kad odaberemo opra tanje to utječe ne samo na na ivot. Boese 11 www. već i na ivot osobe kojoj smo oprostili. to god da je razlog puno je lak e oprostiti kad vidimo da je osobi koja nas je povrijedila doista ao. Put pomirenja .preduvjeti i rje enja • Ne zaboravljamo redovito se podsjećamo na nanesenu nam bol vodeći se uvrije enom maksimom ýOpra tam. ali obogauje budunost.com . Opra tanjem. No čak i ako do te promjene stava i ne dođe va no je imati na umu da je sposobnost opra tanja va na osobina za ostvarivanje stabilnih međuljudskih odnosa. Ako druga strana iskreno ne prizna ono to je učinila te ne promijeni način razmi ljanja i svoje pona anje tada odnos međusobnog povjerenja nije moguć. Opra tanje ne podrazumijeva nu no trenutnu uspostavu odnosa. ali ne zaboravljamý • Osveta elja da vratimo istom mjerom čemu uvijek te imo kad nismo voljni oprostiti. • Manjak snage nakon duboke emocionalne povrede ne osjećamo se dovoljno jakima da oprostimo.pomirenje. Ponovimo.

preduvjeti i rje enja Ispričati se Ispriati se ne znai uvijek da ste vi u krivu. Znai samo da vi e cijenite va odnos nego svoj ego. 3 Uvjet bez kojeg se ne mo e 12 www. Zapitajte se: Jesam li ja taj koji treba zatra iti oprost? Mo da sam izdao. ako ne i godinama. ali na sreću nije niti nemoguće. Preporučljivo je da isprika bude kratka i jasna. Sru iti ga nije lako. ponekad se ispričamo. U sukobu je često jedna strana vi e kriva nego li druga. Priznavanjem vlastitih pogre aka ne znači da prihvaćate svu odgovornost za problematičnu vezu. naime. a ispričati se. Dodajmo. jest ispričati se. nemate to izgubiti. lagao mo da sam nesvjesno zapostavljao? to god o tomu mislili nu no je da se ispričate. to je drugi kategorički imperativ ili conditio sine qua non!3 Trebate preuzeti odgovornost za svoje postupke. Vjerujem kako je to pristup kojim.mjesecima.pomirenje. a uglavnom prekidi zavr avaju burno. Kod većine problematičnih veza ili brakova zid razdora među partnerima nije nastao preko noći. partneru koji vas je napustio ne razotkrivajte u potpunosti va u povrijeđenost. neposredno nakon raskida valja misliti i o sljedećem. jest da napi ete pismo isprike. pa ako sebe vidite u kategoriji onih koji su manje krivi jo uvijek ste krivi.com . a druga osoba je u pravu. Ispričajte se kratko i jasno i neka va a isprika odi e duhom pomirljivosti. već time sebi dajete na znanje da vam proma aji va eg partnera ne će vi e slu iti kao opravdanje za va e vlastite propuste. Jedan od dobrih načina kako istodobno izbjeći konfrontaciju. Valja svakako istaknuti da razumijete njegovu odluku o prekidu i da ju po tujete. Neovisno o tomu kako će va partner reagirati (nepovjerenjem ili ne pretjerano pozitivnim stavom) vi ste sa svoje strane poduzeli prvi i pravi korak te time u njegovu svijest usadili misao da bi zajednička budućnost mogla biti drugačija. Takav zid uzdi e se kao veličanstveni spomenik sebičnom ivotu. Svaki kamen toga zida predstavlja povredu koju je jedan partner nanio drugom. u najgorem slučaju. Pravna struka priznaje da mnoge parnice ne bi niti do le do suda samo da su ljudi bili kadri izgovoriti tu riječ. ali kad znate da ste nekoga zaista povrijedili recite jasno i glasno OPROSTI. bol i očaj. razmislite. Put pomirenja . već se podizao . anonimus Sljedeće to biste trebali napraviti ukoliko je va zadnji susret protekao burno.uglavnom neprimjetno . Ne ispričavajte se prerano! Uzmite si vremena. Pritom dakako treba voditi računa o nekoliko bitnih stvari. prevario. Kad priznate svoje pogre ke i ispričate se ru ite svoju stranu zida. Pismo mo e biti klasično ili e-mail. Ponekad iska emo aljenje. shvatite te inu svog propusta i tek se tada ispričajte. Za to je potrebno da obje strane otvoreno priznaju događaje i djela u kojima su zakazali ili iznevjerili.

preduvjeti i rje enja Upravo suprotno! Poka ite smirenost. Osim toga. većina nas bi htjela biti zdrava i u top formi bez pokoravanja disciplini. Moguće je da tako potaknete njegovu znati elju. • Uva avate njegovu odluku o prekidu • Ispričali ste se • Potaknuli ste znati elju Za početak će to biti dovoljno. Uva avanjem partnerove odluke da ode dajemo mu do znanja da ga po tujemo.com . a jedina potrebna dijeta sastoji se u stvari od samo malo redovite discipline. Razlog je vrlo jednostavan vi za to jo niste spremni. Pa ipak. Tek kad to ostvarimo mo emo uspje no krenuti dalje. Te ko je pronaći dovoljno sna ne riječi kojima bih istaknula koliko je va no oprostiti. a dobro znamo da je rezultat bez truda čista iluzija. a ne brzopletim pona anjem. on će vas izazvati na djelovanje i discipliniranost. Takvim promi ljenim. Upravo zbog toga ja ne elim nuditi iluzije. svog ćete partnera vjerojatno zaintrigirati i on bi postupno mogao osjetiti da mu nedostajete. ovakvim postupanjem pokazujete da i vi imate svoje dostojanstvo. Dr ite se uputa i to će vas učinit spremnim da ponovo stupite u dodir s va im. A ostvarivo je da s dana njim danom vi mo ete započeti vlastitu psiholo ku dijetu. ovjek nije nikad tako lijep kao kad moli za opro tenje ili kad sam opra ta. Samo po aljite poruku da ćete se javiti. nego elim ponuditi ono to je zaista ostvarivo. Ovaj vodič nije čudotvorni lijek koji će sam od sebe suzbiti va u bol i dovesti stvari na svoje mjesto. O tome vi e u ostalim poglavljima. Sigurno vam je poznato da ljudi potro e nebrojene milijarde na dijetetske proizvode i pripravke. J. U slučaju da druga strana nakon va eg pisma poku a uspostaviti kontakt ne bi bilo mudro da na to odmah pristanete. ispričati se i biti neko vrijeme nedostupan. Javit ćete se kad to budete. dr eći se ovakvog obrasca rje avate tri zadatka. Kao to već mo ete naslutiti iz uvodnih riječi. kako se sada čini. osim discipliniranosti zahtijeva i određene promjene u načinu pona anja. Ukratko. Paul 13 www. Put pomirenja . izgubljenim partnerom. pa i ne to vi e.pomirenje. I kao svaka dijeta tako i ova.

com . Ukoliko smatrate da ova knjiga nudi ono to tra ite. mo ete je kupiti preko ovog linka. Put pomirenja . Put pomirenja 14 www.preduvjeti i rje enja Hvala vam na interesu.pomirenje.