Manyetik Endüksiyon B (T

)

2.3
Çelik
ı ve Dökme
2.2 Dinamo Saç

Saç
2.1 Silisyumlu

2.0
1.9
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 X 104 A/m

1.9
Çelik
1.8 eD ökme
o Saçı v
Dinam
1.7 Saç
umlu
Silisy
1.6
Manyetik Endüksiyon B (T)

1.5

1.4

1.3

1.2
r
1.1
e Demi
Dökm
1.0

0.9

0.8
0.7

0.6
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 X 10³3 A/m

1.5
e Çelik
Saçı v e Dökm
1.4 Dinamo

1.3 mlu S
Silisyu
1.2

1.1
Manyetik Endüksiyon B (T)

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5
em ir
0.4 m eD
Dök
0.3
0.2

0.1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22X10² A/m
Magnetik Alan Şiddeti H