You are on page 1of 4

Upute za brzo pokretanje sustava plinskog i elektro loenja feedera u

sluaju kvara SAMOS

Plinsko i elektro loenje na feederima i radnoj zoni pei 62 nadzire se


Wieland SAMOS PRO logikim modularnim sigurnosnim kontrolerom.
Uz logiki, komunikacijski i ulazni modul, ureaj sadri i relejni izlazni modul,
koji u sluaju zadovoljavanja svih potrebnih uvjeta u sustavu (tlakovi plina i
zraka unutar podeenih granica, status hinih isklopa...) omoguuju otvaranje
plinskih SSV ventila.
Tijekom normalnog rada sustava, (svi uvjeti zadovoljeni) status LED
indikatora na SAMOS PRO kontrolnom ureaju (Slika 1) odgovaraju slici
naljepljenoj na unutarnjoj strani vratiju upravljakog ormara feedera i R.Z.
(Slika 2)

Slika 1
Slika 2

U sluaju kvara pojedinog modula kontrolnog SAMOS PRO modula, ili pak u
sluaju nedostatka pojedinog uvjeta potrebnog za normalan rad sustava,
potrebno je ukloniti kvar, (zamjena odreenog modula) odnosno zadovoljiti sve
potrebne uvjete, te resetirati sigurnosni nadzorni sklop pritiskom na tipku Reset
greke. Modul koji je u greci najlake je identificirati usporedbom LED
indikatora na SAMOS PRO ureaju sa slikom.

Radi sprjeavanja dugotrajnog stajanja postrojenja, u situaciji kada je nemogue


brzo (unutar jednog sata) pronai i ukloniti kvar, mogue je premostiti izlazni
nadzorni relej, te tako forsirati izlaz i omoguiti otvaranje SSV plinskih
ventila.
To se izvodi spajanjem kratkospojnika (koji se takoer nalaze zaljepljeni sa
unutranje strane vratiju upravljakog ormara), i to na sljedei nain:

Feeder 621:

- iskljuite napajanje 230 VAC iskljuivanjem osiguraa -10F2 i -


10F2.1 u +C2 upravljakom ormaru
- odpojite spojni konektor sa stezaljki 13,23,33,43 te stezaljki
14,24,34,44 (konektori na koje su spojene crvene ice, (vidi Sliku 3)
odnosno donji red prikljuaka na modulu), te ih kratko spojite
pripremljenim kratkospojnikom (nalaze se u ZKR-u)
Slika 3

- resetirajte zatitni relej pritiskom tipke Reset alarma


- nakon uklonjenog kvara, uklonite kratkospojnik te prikljuite
konektore na odgovarajua spojna mjesta
- resetirajte zatitni relej pritiskom tipke Reset alarma

Feeder 622:

- iskljuite napajanje 230 VAC iskljuivanjem osiguraa -10F3 i -


10F3.1 u +C2 upravljakom ormaru
- pratite sljedee korake kao to je opisano za Feeder 621

Feeder 623:

- iskljuite napajanje 230 VAC iskljuivanjem osiguraa -10F5 i -


10F5.1 u +C2 upravljakom ormaru
- pratite sljedee korake kao to je opisano za Feeder 621

Radna Zona:

- iskljuite napajanje 230 VAC iskljuivanjem osiguraa -10F1 i -


10F1.1 u +C2 upravljakom ormaru
- pratite sljedee korake kao to je opisano za Feeder 621
NAPOMENA:

navedenu radnju smije izvesti jedino obuena osoba, a to je tehniar


ili elektroniar VST-a, deurni elektriar VST-a, ili elektroniar-
automatiar BDFS-a zajedno uz stalno prisustvo energetiara VST-a koji
nadzire stanje na plinskoj stanici pojedinog feedera ili R.Z. te u sluaju
potrebe zatvara dovod plina za pojedinu plinsku stanicu