You are on page 1of 2

Cyprys

Cyprys wiecznie zielony Cupressus sempervirens rs w czasach biblijnych w


wystarczajcej iloci na terenie Ziemi witej, by pokry zapotrzebowanie na jego
drewno. Wrd cech uytkowych drewna cyprysowego wymienia si: trwao, lekko i
aromat. Wraz z cedrem, cyprys stanowi budulec wityni Salomona. Wskopiramidalna,
zwarta korona tego drzewa jest bardzo charakterystyczna dla krajobrazu wschodnich
wybrzey Morza rdziemnego.

Jest symbolem aoby, co odzwierciedla cytat z Ksigi Zachariasza (11,1-2): "Otwrz twe
bramy Libanie, niech twoje cedry strawi ogie! Rozpaczaj cyprysie, e cedr upad, e to
co najpikniejsze, ulego zagadzie." Cyprys wiecznie zielony wymieniony jest te we
fragmencie z Ksigi Izajasza jako jedna wrd siedmiu rolin, ktrych obecno na
pustyni zapowiada dobrobyt i bogosawiestwo: "Na pustyni zasadz cedry, akacje, mirty
i oliwki, rozkrzewi na pustkowiu cyprysy, wizy i bukszpan obok siebie. Aeby wiedzieli i
poznali, rozwayli i pojli wszyscy, e rka Paska to uczynia, e wity Izraela tego
dokona." (Iz 41,19).

Cyprys wiecznie zielony Cupressus sempervirens

1
Cyprys wiecznie zielony Cupressus sempervirens